let od příchodu našich věrozvěstů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů"

Transkript

1 dvouměsíčník 4. ročník let od příchodu našich věrozvěstů Ve středu vstoupíme nejen do doby postní, ale zároveň do tříleté přípravy na jubilejní rok 2013, kdy uplyne 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Tyto tři roky jsou věnovány třem tzv. iniciačním svátostem křest, eucharistie a biřmování. V tomto prvním roce se máme zaměřit na svůj křest, který je nejdůležitějším okamžikem našeho křesťanského života. V kostele je možno si zakoupit brožurku Novéna o křtu která nám může pomoci k modlitbě během doby postní a hlubšímu prožívání svého vlastního křtu. Během celého roku se všechny úvodníky Farníku budou volným způsobem vždy dotýkat tématu křtu. První jsem vybral trošičku delší, tak snad se do našeho Farníku ještě vejde :) Jack Rozparovač aneb mrtví nelžou (David Torkington) Při oslavě výročí založení školy jsme každoročně měli promítání; směli jsme si vybrat film a ředitel ho zaplatil. Toho roku se distributor velice omlouval, že náš vybraný titul, Jack Rozparovač, není k dispozici, a místo toho nám poslal Poslední dovolenou. Film se odehrával v předválečné Británii a pojednával o mladém obchodním cestujícím, který se specializoval na prodej zemědělských strojů v jižní Anglii. Na začátku filmu se ten mladý muž (hrál ho Alec Guinness) od svého lékaře dozvěděl, že trpí zvláštním onemocněním sleziny a zbývá mu jen šest týdnů života. Po počátečním šoku se rozhodl, že si tu dobu jaksepatří užije, a tak shromáždil všechny své peníze a odjel na poslední dovolenou do pětihvězdičkového hotelu, někam na jižní pobřeží. Když přijel do hotelu a převlékl se k večeři, zjistil, že není schopen opustit svůj pokoj. Velkolepost hotelu a jeho skvělých a úspěšných návštěvníků ho úplně ochromila. Číslo ,03/ /2011

2 Pak si náhle uvědomil, že pro tento snobský svět, jenž ho tak polekal, je prakticky mrtvý, což ho osvobozuje od jeho moci. Už nemusí hrát žádné divadlo, aby byl pro všechny přijatelný. Může být prostě sám sebou, dělat přesně to, co chce, a říkat, co si myslí, ať je to přijatelné nebo ne. Když u baru narazil na ministra zemědělství, pověděl mu svůj názor na politiku, která ničí zemědělce. Na ministra udělala jeho otevřenost takový dojem, že mu nabídl prestižní místo na ministerstvu, ale mladý muž místo odmítl. Později se u večeře setkal s výrobcem kombajnů a podrobně mu popsal nedostatky jeho posledního stroje. Výrobce mu okamžitě nabídl práci v poradním výboru, již však nepřijal. A v podobném tónu film pokračoval až do dosti bizarního konce. Otec Williams, který dělal promítače, použil film jako téma svého nedělního kázání. Řekl nám, že už při křtu jsme zemřeli světu, který ve filmu tolik zastrašil hlavního hrdinu; pouze si toho nejsme dost vědomi. Biřmování, které mnozí z nás měli přijmout, je ideální příležitostí k zamyšlení nad tím, co už se stalo, abychom se, jako ten mladý muž, mohli setkat se smrtí. Jestliže budeme připraveni tuto duchovní smrt přijmout, stane se pro nás branou k dosud nepoznané svobodě, v níž se budeme moci skutečně stát sami sebou, postavit se za pravdu a vydávat jí svědectví. Mrtví nelžou, řekl nám, ani se nedají korumpovat mocí, postavením či penězi. Ale varoval nás, že lidé, kteří mají odvahu mluvit pravdu, se málokdy dočkají pochvaly nebo odměny. Připomněl nám, co se přihodilo samotnému Kristu a jeho učedníkům, kteří ho následovali a snažili se svědčit o pravdě jako on. Spojení účinku filmu a kázání hluboce zapůsobilo na všechny chlapce; pokud je mi známo, několik z nich později v životě kvůli svému přesvědčení trpělo. Jeden, který se pak stal poslancem parlamentu, přišel o své křeslo, protože odmítl zachovávat linii strany v případě potratového zákona. Dalšího spolužáka vyhostili z Jižní Afriky za to, že kázal proti apartheidu, zatímco ostatní členové jeho řádu se drželi usmiřovací politiky. Jeden můj blízký přítel rezignoval na své místo u policie, jelikož nadřízení odmítli brát na vědomí jeho kritiku neetických metod výslechů. Jacka Rozparovače jsem nikdy neviděl, ale jsem si jist, že tím můj život nijak neutrpěl. Býval by však utrpěl, kdybych nezhlédl Poslední dovolenou a neslyšel o ní mluvit otce Williamse. Už léta mi to pomáhá chápat význam mého křtu, i když jsem ještě úplně nezemřel světu, který mě dál podplácí a korumpuje. Doufám, že časem mi umírání světu, který mě a tolik jiných v minulosti uplácel, půjde lépe. Tu a tam se Číslo ,03/ /2011

3 snažím pozvednout hlas jako druzí, ale je mi jasné, že mě nikdo neuslyší, dokud skutečně nezemřu a nebudu pohřben s Kristem, abych mohl v plnosti žít týmž životem jako on po svém vzkříšení. Teprve tehdy budu mít vnitřní sílu vysmát se světu, který mě tak často posílá k zemi. Možná pak budu schopen dostát požadavkům, pro něž Kristus žil a zemřel, a nežít už podle měřítek světa, který zná cenu všeho, avšak hodnotu ničeho. Požehnanou dobu svatopostní a zároveň hlubokou vděčnost Pánu za dar víry a milosti stát se na křtu Božím dítětem přeje O. Stanislav Rozloučili jsme se s těmito farníky: Zdeněk Tofel Zdeněk Olšovský Bohumila Cvičková Jan Fojtík Jarmila Červenková Jarmila Poláchová Zdeněk Laník Věra Kociánová Pavel Adamec Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! Co je za námi: Dětský karneval Farní ples (viz str. 5) Hokejové utkání (viz str. 6) Co je před námi: neděle postní vzpomínka na P. Ferdinanda Chýlka při obou mších svatých, Z MATRIKY DIÁŘ FARNOSTI V naší farní rodině přibyly tyto děti: Mikuláš Košař Dominika Šlachtová Matyáš Žáček Marie Kateřina Šmiřáková Vítejte v našem farním společenství! odpoledne po křížové cestě v 15:15 h přednáška na faře Diecézní setkání mládeže - Štramberk Květná neděle křížová cesta na Mlýně Boží hod velikonoční žehnání velikonočních pokrmů při obou mších svatých Pouť do Říma Číslo ,03/ /2011

4 Pouť na Svatou Horu V Římě blahořečení Jana Pavla II možnost se zúčastnit Den matek pouť do Myslíkovských Lurd Den rodin Pouť Navštívení Panny Marie Lhotka Slavnost Seslání Ducha svatého pouť Myslík Slavnost Nejsvětější Trojice první svaté přijímání Pěší pouť na Svatý Hostýn Letní tábor pro děti ve Spálově u Oder Pobyt pro mládež v Tatrách Pouť do MEDJUGORJE Farní pouť na Svatý Hostýn Světové setkání mládeže se Svatým otcem v Madridu Děkanátní pouť do Frýdku za obnovu rodin a nová duchovní povolání Den obce mše svatá za obec Mše svatá na poděkování za úrodu Prašivá diecézní pouť dětí Primice Aleš Písařovic Hukvaldy ŽIVOT VE FARNOSTI Statistika za rok 2010 Svatby: Svátost manželství si udělilo 13 párů Kozlovský Krmáš (další neděle Měrkovický, Myslíkovský, Lhotecký) Křty: Svátost křtu přijalo 24 dětí - Kozlovice 20, Myslík 2, Lhotka 1, jiné 1- (14 děvčat, 10 chlapců). Pohřby: Číslo ,03/ /2011

5 V loňském roce nás opustilo 28 osob - Kozlovice 21, Myslík 5, Lhotka 2 - (12 žen, 16 mužů). Pouze 9 přijalo svátost nemocných. Hotovost farnosti k Kč Hospodaření farnosti od do Nájemné 8 700,00 Prodej maj., úrok z term. vkl. a ostatní "zdaňované" příjmy 2 000,00 Sbírky ,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční ,00 Úroky z vedení běžného účtu 58,20 Příspěvek z diecéze 0,00 Příspěvek obecní, okresní a státní ,00 Náhrady škod 0,00 Ostatní příjmy ,00 Příjmy c e l k e m ,20 Výdaje (vč. daní), související se zdaňovanými příjmy 2 400,00 Mzdy a ostatní srážky 0,00 Daň z příjmů zaměstnanců 0,00 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 0,00 Bohoslužebné výdaje ,00 Režijní výdaje ,96 Opravy památek 0,00 Opravy ostatní ,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi ,00 Dary a charitativní výdaje ,00 Záloha na daň z příjmu (i z úroků term. vkladů) 0,00 Daň z příjmů práv. osob, z nemovitostí, převodu nemovitostí 305,00 Nákupy dlouhodobého majetku 0, ,00 Ostatní výdaje Výdaje c e l k e m ,96 Rozdíl příjmů a výdajů daného období ,24 Číslo ,03/ /2011

6 Opravy v roce 2010 Odbíjení hodin Kč Kaple P. M. Příborské: - střecha Kč - fasáda Kč Výsledky sbírek Tříkrálová sbírka celkem Kč Kč Kč Kozlovice Kč Kč Kč Myslík Kč Kč Kč Lhotka Kč Kč Kč Charita děkuje za Vaši štědrost! Adopce na dálku Pod vánočním stromem se na adopci na dálku vybralo Kč. Nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě V rámci misijní zabíječky pro Česko-slovensko-ugandskou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě se vybralo Kč. ***Do velikonoční doby je možné přispět na tento úmysl do pokladničky s označením Pro Ugandu *** Cokoliv jste učinili pro jednoho z těchto nejposlednějších, pro mě jste učinili. Bůh vám odplať vaší velkorysou štědrost! Farní ples Všichni účastníci letošního Farního plesu nastoupili do pomyslného vlaku vytvořeného v sále OÚ. Vlak byl kromě kupé s cestujícími samozřejmě vybaven zábavní sekcí tančírnou, ve které na parketu vkuse vřela zábava a tanec až do 4 hodin. Mezi speciality vlaku Farního plesu patřila lokomotiva s barem nabízejícím širokou škálu produktů, aby nikomu z účastníků během jízdy nedošla pára. Další součástí byl jídelní vůz s tak výbornou Číslo ,03/ /2011

7 kuchyní, že letošní rok se vyprodalo doslova do vymeteno. Na konci soupravy byl zařazen dobytčak nabízející vína tradičně vynikající kvality a občerstvení jednohubé velikosti. Mezi exkluzivní služby patřila rozvážka a prodej nealko občerstvení v kupé prostřednictvím půvabných stewardek, možnost zakoupení alkometrické banky pro rychlejší a levnější přiložení pod kotel a vystoupení klauno-kouzelnikobaviče Roberta. Závěrem lze tedy říci: Komu vlak ujel, ten o mnohé přišel :-). Josef Klímek FARNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ Již tradičně se uskutečnilo farní hokejové utkání mezi Kozlovicemi a Bohumínem, které proběhlo na zimním stadionu v Rožnově p. R. Zde jsme hráli poprvé. Začátek utkání byl odpískán v 10:15 h a hrálo se 3x20 min. Vzhledem k tomu, že družstvo Bohumína přijelo s menším počtem hráčů, museli jsme tento tým posílit dvěma kozlovskými hráči (shodou náhod to byli dva Jirkové ). Atmosféra před zápasem byla napjatá a oba týmy prohlašovaly, že soupeře v letošním roce tzv. roznesou na kopytech. Zápas poznamenala malá účast fanoušků, ale i přesto bylo k vidění nádherné utkání. Obě mužstva ze sebe vydala to nejlepší. Kozlovice měly v první třetině spoustu gólových šancí, které ovšem nedokázaly proměnit. Stav po první třetině utkání 0 : 1 pro Bohumín. Druhou třetinu kozlovičtí hráči sehráli výrazně lépe a třetina skončila vyrovnaným stavem 3 : 3. Poslední třetinu po začátečním hvizdu Kozlovice dokázaly střelit dvě branky a vedení 5 : 3 vydrželo až do posledních minut třetí třetiny. Těsně před koncem se přesto Bohumínu podařilo střelit poslední branku zápasu. Kozlovice: Bohumín - 5 : 4. Úspěšní střelci branek za FARNÍ HC KOZLOVICE: 1. a 5. Pavel Pečínka, 2. Michal Mrkva, 3. Pavel Socha, 4. Vojtěch Tkáč Děkujeme všem zúčastněným a otci Stanislavovi za podporu při organizaci. Těšíme se na další sportovní utkání, na které zveme do hlediště více fanoušků. Pavel a Martina Sochovi Pozvání na Jarní pedigové pletení chcete se zamotat do pedigu? A snad i něco užitečného vyrobit? Zveme Vás opět na JARNÍ PEDIGOVÉ PLETENÍ podnosů, táců, košíků anebo třeba i zajíců. V sobotu 26. března 2011 na faře v Kozlovicích od 9 do 15:30 h. Číslo ,03/ /2011

8 Materiál k pletení je zajištěn. Cena 1 výrobku se pohybuje od 20Kč výše. K pletení potřebujete 2 starší ručníky, elektr. štípačky-malé a svačinu:o) Kávu a čaj je možné si v sále uvařit. Zvoňte na zvonek SÁL. Info a přihlášky do 12. března 2011 u Magdy Strakošové tel.: Program středečních setkání maminek s dětmi Setkání jsou vždy ve středu na faře od 8:30 h, zvonek sál Střapatý jarní věnec (s sebou polystyrenový věnec, zbytky látek, ostré nůžky, kdo má i entlovací:o), věnce si bude možné i koupit) co a jak levně uvařit (podělte se s ostatními o nápad na přípravu jednoho co nejlevnějšího oběda pro 4 osoby) Záložky do knih (k výrobě budete potřebovat použité čajové přebaly, nůžky, lepidlo, barevné papíry, ozdobné nůžky, razidla) Kraslice (polystyr. vejce, perličky malé, špendlíky obyčejné, ostatní materiál bude k dispozici) Izolepové obrázky (materiál bude zajištěn) Miniškolka na faře Každý 1. pátek v měsíci na faře od 9:30 do 10:30 h křesťanská miniškolka. Maminky (tatínkové, babičky ) budou moci odložit děti a v klidu jít do kostela na adoraci. Pro děti ve věku 1-5 let bude připravený program (hraní, zpívání, tvoření). Dítko vybavte pitím a přezůvkami, příchod a odchod je v průběhu hodiny libovolný. Těší se Věrka a Magda. Rok 1949 Zima byla zpočátku mírná, sněhu poměrně málo, ale v březnu přišlo hodně sněhu a silné mrazy, hodně ptactva (zvlášť skřivánků) pomrzlo. Dne došlo poděkování od farního úřadu z Hukvald za dar 5500 Kčs na opravu kaple sv. Ondřeje na hradě. Ze záliby nacvičoval kostelní dětský sbor vdp. rada P. Bohm z Frenštátu. Sbor zpíval v kostele v neděli STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Ve středu začala v Kozlovicích duchovní obnova postní. Sv. zpovědí a sv. přijímání Od března konána duchovní obnova ve Lhotce sv. zpovědí 280, sv. přijímání 390. Na Myslíku duch. obnova od dubna sv. zpovědí 340, sv. přijímání 480. Od října byla provedena oprava varhan za Kčs. 21. října provedena oprava střechy kostela dvěma dělníky za 350 Kčs. Číslo ,03/ /2011

9 Národní shromáždění přijalo zákon o právu rodinném a zákon o matrikách. Oba tyto zákony nabudou účinnosti dnem 1. ledna Platné manželství bude možno uzavírat jen před příslušným národním výborem, který je tímto úkolem zvlášť pověřen. S církevními obřady může být započato teprve tehdy, když manželé předloží duchovnímu úřední doklad o uzavření občanského sňatku. Připomíná se, že ke sňatkovým obřadům náboženským se počítají i ohlášky. Nemohou být tedy ohlášky vykonány před občanským sňatkem. Není námitek, aby pro manžely, kteří uzavřeli občanský sňatek, byl ještě téhož dne vykonán sňatkový obřad. Možno opatřit pro snoubence dispens od církevních ohlášek. Každý jiný postup odporuje zákonu a bude takto posuzován. Zákon o matrikách soustřeďuje vedení matrik a obstarávání s tím souvisejících u MNV, do jejich správy přecházejí dnem 1. ledna 1950 též všechny matriky církevní. Farní úřady samy nemohou stranám vydávat výpisy. Pokud se budou občané na farní úřady obracet ústně, ať církevní matrikáři je odkáží na příslušný MNV, který je pověřen vedením státních matrik. Pokud se obrátí písemně s žádostí, je třeba písemnou žádost postoupiti příslušnému národnímu výboru. Ponecháním církevních matrik u farních úřadů zůstává dosavadním církevním matrikářům zachována možnost, aby zápisů v těchto matrikách obsažených používali dále pro účely církevní evidence. Stejně není bráněno, aby napříště si vedli záznamy o narozeních, církevních sňatcích a úmrtích příslušníků své církve ve zvláštních knihách matrikách. Starých matrik ovšem není možno k těmto zápisům použít. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Sv. Hostýn - Postní duchovní obnova pro všechny, Vede P. Stanislav Peroutka SJ, tel: Ostrava, Klub ÁMOS (Výstaviště Černá Louka, Pavilon C) TEÁTR VÍTI MARČÍKA: MORAVSKÉ PAŠIJE, od 19 h Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. DNY VELIKONOČNÍCH ŘEMESEL, Tvořivé odpoledne s tradičními řemesly a zvyky Štramberk Diecézní setkání mládeže, Číslo ,03/ /2011

10 9:30-17h Mistře dobrý, co mám dělat, abych dostal věčný život? (Mk 10, 17) Program: muzikál, koncert, workshopy, putovní křížová cesta, mše sv. s o. biskupem, a spousta dalšího! Kopřivnice, Katolický dům, KOPŘIVA ročník přehlídky netradičních divadel. Tip z programu: Pátek v 19:30 Kostel Sv. Bartoloměje: TEÁTR VÍTI MARČÍKA - MORAVSKÉ PAŠIJE Ostrava, katedrála Božského Spasitele, :30-21:00, jedinečné dílo skladatele Pavla Helebranda Evangelium podle houslí. Účinkuje 180 muzikantů a zpěváků, v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Předprodej vstupenek v Ostravském info servisu s.r.o. tel.: Madrid - Světové setkání mládeže s papežem Benediktem XVI srpna 2011 Samotnému programu setkání budou předcházet tzv. Dny v diecézích, Účastníci z ČR budou předprogram trávit v diecézi TARRAGONA na SV pobřeží Španělska. Cena: Kč (nebo Kč ) Toho, kdo pojede vlastní dopravou, prosíme o příspěvek 400 Kč (náklady spojené s programem v českém centru po čas setkání). Oficiální český web setkání: madrid2011.signaly.cz, info z naší diecéze Farník se ptá farníků... Zbývá už jen pár dní k podání přihlášek ke studiu na střední škole. Je to důležitý životní krok. V nabídce se dá najít i několik SŠ, které mají v názvu CÍRKEVNÍ. Proč si vybrat takovou školu? Zavání to něčím nenormálním, hodně pobožným? Oslovili jsme pár těch, kteří se v naší farnosti touto spíše netradiční cestou vydali. Třeba budou jejich postřehy pro někoho inspirací Proč ses rozhodla studovat na církevní SŠ, a která to byla? Vystudovala jsem Církevní Střední školu sv. Anežky České v Odrách, pro kterou jsem se rozhodla za velkého přispění :) názoru dospělých a jejich zjištěných kladných doporučení. A nebudu lhát, jako prioritu jsem měla vybranou jinou školu, která byla mým snem, ale nakonec to dopadlo všechno jinak a velmi dobře. V žádném případě nelituji a dnes bych již neměnila. Asi to tak mělo být... (Pavla Nezhodová) Byla jsem se podívat na více školách, i necírkevních, ale jejich dny otevřených dveří byly ve smyslu projděte si budovu školy, zde jsou Číslo ,03/ /2011

11 letáčky, to bylo vše. Na církevce (Střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách) to bylo jiné, příjemné. Hned se nás ujaly dvě studentky a prováděly nás po škole, odpovídaly na otázky, které mě a mé rodiče zajímaly. Byl připravený i program. Z každého kroužku nám ukázali kousek jakoby hodiny, což bylo úžasné, člověk měl pocit jako by už tam studoval. Nejvíce mě zaujal ale sbor:-). Připravili také ukázku přijímaček (talentovek). (Barbora Kurečková) ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V KROMĚŘÍŽI (AG). Kroměříž je krásné, historické město. Jelikož jsem věřící a věděla jsem, že chci studovat gymnázium, přišlo mi to jako ideální výběr. Také jsem měla k dispozici názory mých přátel - absolventů AG. Jediným úskalím bylo odloučení od rodiny a přátel. (Vendy Zemanová) Jak na to reagovalo okolí, vrstevníci? Hmm, pokud si vzpomínám, tak buď to okolí nijak nekomentovalo nebo se domnívalo, že to je škola pro jeptišky. (P.N.) Moji vrstevníci vůbec netušili, že nějaká církevní škola existuje:-). Našli se ale i takoví, kteří se mi smáli. Ale já jsem hodně svá, takže ať si říkali, co chtěli, já jsem se těšila a ignorovala je:-). A praví kamarádi měli z toho radost. (B.K.) Setkávala jsem se a stále se setkávám s otázkou: Proč jsem nešla studovat na okolní gymnázia? Vždyť je přeci gymnázium jako gymnázium. Je to možná věc názoru, ale když jsem si vyslechla názory mých starších přátel na střední školy v okolí, opravdu jsem věděla, že zde nechci tyto čtyři roky prožít. V AG jsem měla důvěru, že budu moci prožít čtyři roky studia v příjemném prostředí a především kolektivu, který mě nezklamal a velmi potěšil! Samozřejmě, že rodiče to nemohli přenést přes srdce:-). (V.Z.) Čím Tě škola příjemně překvapila? A zklamala v něčem? V době mého studia škola fungovala teprve krátce (3-4 roky), byly jen 3 studijní obory, proto mě velmi příjemně překvapila rodinná atmosféra. Nevím o ničem zásadním, co by mě zklamalo tolik, že bych si na to ještě po 14 letech vzpomněla:-). (P.N) Byla jsem hodně překvapená, když na hodinu biologie přišla řádová sestra :-). A nadchl mě sbor, do kterého jsem začala chodit. Za čtyři roky jsem s ním hodně procestovala a byli tam super lidi. (B.K.) Je to prostředí, kde se člověk na každém kroku setkává s prvky a především skutky dobra. Dále se mi zde dostává velmi náročné, opravdu kvalitní výuky a přípravy na VŠ. Učitelům nejde o to, abychom zde přežili, ale prožili! Abychom si z toho Číslo ,03/ /2011

12 co nejvíce odnesli, jak do života, tak do budoucího studia. Pokud je člověk rozumný, tak si toho váží a hned je jeho přístup ke studiu pozitivnější, to hodnotím jako velké plus. Jediné, co mě zde zklamalo je možná jen přístup některých vychovatelů a školní jídelna :))! (V.Z.) Když by někdo přešel z obyčejné SŠ na církevní, v čem by našel rozdíly? asi na žádné běžné SŠ nezačínáte výuku živou písní s kytarou, vztah mezi nevěřícími a věřícími studenty (na škole není podmínkou přijetí víra) je natolik tolerantní, že mnohdy nepoznáte, že je zde někdo nevěřící, prostě jedná velká rodina. (P.N.) Je to úplně jiné, nás učitelé chtěli za každou cenu něco naučit. Když nám něco nešlo, pomáhali, nabízeli doučování, ať už jsme byli věřící, nebo ne (70% děcek věřících nebyla). Učitelé nás vyzdvihovali v tom, co nám šlo, v tom nás podporovali, abychom se dostali co nejdál. Prostě nám věřili. Záleželo jim na každém z nás. (B.K.) Určitě by se zvýšila dostupnost k víře. Člověk sám by to pocítil i na lidech okolo. Dle mého názoru z mnoha lidí okolo mě něco vyzařuje, jakoby chtěli něco předávat dále. Díky nim často přehodnocuji to, co bych jinak v afektu udělala špatně. Člověk se zde učí ztišení a zamyšlení. (V.Z.) Vyhovoval(-uje) ti pobyt na internátě? Samotný pobyt na internátě byl velmi intenzivní co do volnočasových aktivit. (P.N.) Internát - nejlepší z celé školy:-). Některým lidem vadilo, že jsme museli mít každé ráno perfektně uklizeno, nic na stole, na podlaze, vynesený koš atd. Každé ráno vychovatelky bodovaly pokoje. Když jsme dostali nulu, museli jsme po škole hned uklidit a nahlásit se, že už je vše ok :-). Taky jsme se museli hlásit, když jsme šli ven atd. Mohli jsme ale chodit do tělocvičny, učit se ve třídách, chodit do kina atd. Internát je dobrý v tom, že máte kamarády hned vedle sebe, když něco nevíte, poprosíte a oni poradí a na oplátku vy zase je naučíte, co jde víc vám. S kamarádkami jsme byly jako sestry, půjčovaly jsme si věci, prodiskutovaly všechno možné :-). Občas jsme se pohádaly, ale jen na chvíli. Na intru se naučíte bydlet s cizím člověkem, trochu se omezovat, myslet na to, že je tu i ten druhý a musíte se domluvit. Dobrá zkušenost do budoucna, až jednou budete bydlet se svým druhým já :-). (B.K.) Ano, vyhovuje. Internát se nachází přímo v budově školy, což je opravdu výhodou. Škola leží v centru města, vše potřebné mám tudíž stále po ruce. A vstávání do školy v 7:30 taky není k zahození :-). Osamostatnění člověka v 15 letech od všeho, co měl doma samozřejmostí, je nenahraditelná zkušenost do života. (V.Z.) Číslo ,03/ /2011

13 Poznamenala Tě nějak škola do života? Když tak nad tím přemýšlím, díky této škole jsem byla uchráněna nástrahám, se kterými se mladý člověk potýká. I přesto, že jsme zde nebyli nijak izolovaní, zdejší vzdělávání nám umožnilo ten správný nadhled, ze kterého jsme si vzali jen to dobré. Ač jak jsem uvedla v 1. otázce, nikdy by mě v té době nenapadlo, že budu chodit na Církevku. Dnes jsem na to hrdá a vždy se tam ráda vracím, protože mi dala opravdový a pevný základ do života. (P.N.) Získala jsem nespočet zkušeností, rad od vychovatelek, od kamarádek, naučila jsem se hospodařit s penězi, více chápat druhé a také, že si nemůžu dělat, co chci, ale musím se domluvit na tom, co chce i ten druhý. (B.K.) Komu bys svou školu doporučila? Doporučila bych ji všem, kdo mají chuť a odvahu smysluplně prožít svá krásná studentská léta v blízkosti tak nadšeného společenství mladých lidí :-). (V.Z.) ******************************* ZADÁNO PRO ty, kdo chtějí vědět více o nemocnici sv. Karla LWANGY Kam přesně poputují peníze z Misijní zabíjačky? V listopadu se u nás na faře uskutečnila beseda s Kristinou Mezerekovou z ACH Praha. Mimo jiné vyprávěla i o nemocnici sv. Karla Lwangy. Kdo jste se zúčastnili, jistě mi dáte za pravdu, že se nemusíme bát, že peníze nejdou na správnou věc. Tato nemocnice je promyšlený a fungující projekt. Lidé, kteří jsou do něho zapojeni, jsou opravdu zapáleni pro konání dobra. Podrobnosti si můžete přečíst níže - Převzato z Buletinu Charity Praha, únor 2011: Česko-slovensko-ugandskou nemocnici sv. Karla Lwangy otevřela v únoru 2007 Charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně 4000 dětí zapojených do programu Adopce na dálku pražské Charity. Česká nemocnice v Ugandě je unikátní svým rozsahem i tím, že jde o skutečně český rozvojový projekt. Na provoz Nemocnice totiž finančně přispívají desetitisíce dárců z celé České republiky, říká Petra Matulová, vedoucí Rozvojového střediska Charity Praha. Největším úspěchem, který si Nemocnice darovala ke svému čtyřletému výročí Číslo ,03/ /2011

14 fungování, je ošetření pacienta. Mezi nejčastější onemocnění patří malárie, TBC, HIV/AIDS, podvýživa a chudokrevnost. P. Matulová dodává: V podmínkách chudého venkova v rozvojové zemi je včasnost a kvalita zdravotní péče často otázkou života a smrti. Naše Nemocnice zachránila život mnoha tisícům pacientů, kteří sem byli přivezeni po úrazu, těm, kteří potřebovali akutní operaci slepého střeva či kýly nebo novorozencům a jejich matkám při komplikovaných porodech. Nemocnice je závislá na podpoře české veřejnosti, proto uspořádala Charita k 4. narozeninám mediální kampaň. Zapojila se do ní mimo jiné i Česká televize, která vysílala od poloviny ledna do poloviny února 2011 propagační spot v rámci svého programu podpory charitativních kampaní. Spuštěny byly také nové webové stránky Nemocnice (www.nemocniceuganda.cz). Z vyprávění jednoho českého lékaře pracujícího v Nemocnici sv. Karla: Kahima, dívenka, které hrozila amputace. Dvouletou holčičku Kahimu přinesla k nám do nemocnice její maminka doslova za pět minut dvanáct. Kahima nemohla hýbat rukou, protože měla na lokti opuchnutý bolestivý absces. Po základním vyšetření bylo jasné, že se nejedná o obyčejný absces, ale o nádor. Jedinou možností v tomto případě byla operace. Od maminky jsme se dozvěděli, co se vlastně stalo. Holčička si hrála, upadla na kámen a odřela si loket. Opuchlina ale stále rostla a byla čím dál bolestivější. Proto začali Kahimu léčit místní šamani. Do rány píchali nesterilními nožíky a želízka, aby otok zmizel. Jenže vše se stále zhoršovalo. Proto maminka s Kahimou vyhledala pomoc lékařů a přivedla holčičku do nemocnice. Zánět byl už tak velký, že částečně zničil i měkkou tkáň. Naši lékaři tedy museli provést operaci, aby zjistili rozsah škody. Po odoperování zničené tkáně byla holčičce nasazena velmi silná antibiotika a děvčátko je nyní téměř zdravé. Už nepláče a může ručičkou pohybovat. Kdyby maminka s Kahimou přišla o něco později, anebo by pokračovala v léčbě u místních šamanů, mohla by celá ručička odumřít a zbývala by jen amputace. Po celou dobu zásahů tradičních léčitelů hrozilo navíc rozšíření zánětu či otrava krve. Někdy to trvá dlouho, než dají domorodci přednost nemocnici před domácími šamany a levnými pokoutními klinikami, kde se běžně používají nesterilní nástroje. Naštěstí však dobré jméno naší nemocnice postupně překonává i hluboko zakořeněnou kulturu šamanských léčitelů. ******************************* Kdo byl Karel Lwanga? ( v Ugandě) Žil na dvoře krále Mwangy. Stal se křesťanem ve 2. pol. 19. stol. zásluhou misionářů Kongregace Bílých otců. V roce 1885 se však král Manga rozhodl Číslo ,03/ /2011

15 skoncovat s misionáři, jelikož rušili zvyky a tradice Afriky (mnohoženství, apod.). Dal je pozabíjet, a poté i stovku obrácených křesťanů. Nevynechal ani výše postavená pážata, která vyslýchal, ke komu se modlí. Odpověď sdělil náčelník Karel Lwanga, a to s příslibem, že Hospodina nezradí. Byl pak upálen. Roku 1920 bylo 22 mučedníků prohlášeno blahoslavenými a na 2. vatikánském koncilu 1964 je papež Pavel VI. kanonizoval. Farník na výzvědách Kdo byl P. Ferdinand CHÝLEK? Narodil se v rolnické rodině v Kozlovicích, měl 5 sourozenců. Jeho otec Josef byl v letech starostou Kozlovic. Maminka Anežka, rozená taktéž Chýlková, pocházela z Myslíku. Malý Ferdinand byl pokřtěn, jak tehdy bylo pravidlem, hned po narození 5. února. Do kozlovické obecné školy to měl přes ulici. Měšťanskou školu absolvoval v Moravské Ostravě. Pro jeho výjimečné nadání bylo mamince doporučeno, aby chlapec studoval dál na gymnáziu. nastoupil v roce 1903 do primy Matičního gymnázia v Místku. Patřil mezi nejlepší a nejaktivnější studenty. Aktivně se zapojoval do studentského a společenského života organizoval a režíroval divadelní představení. Bylo velkým překvapením pro rodinu, učitele i přátele, když se tento svobodomyslný mladý muž v závěru středoškolského studia přihlásil 31. července 1911 do olomouckého kněžského semináře. Svědčí o tom i vyjádření P. Josefa Hájka, profesora náboženství na Matičním gymnáziu v Místku: Veledůstojný pane! Ke vstoupení do semináře přihlásili se mi tři abiturienti zdejšího ústavu, nevím, nezažádají-li o přijetí do jiného semináře, zvláště Chýlek je mi podezřelým. Že ten s opravdovým přesvědčením do semináře nevstoupí, o tom jsem přesvědčen. Je prosáklý moderním duchem, při nejmenším skepse náboženské, avšak mám již zkušenosti, že i z takových studentů výchovou seminární a působením milosti Boží stali se dobří kněží. Chýlek pak jako většina nynější mládeže studující je duch nepokojný, poněkud domýšlivý, viděti na něm, že působila na něho neblahá četba, avšak jinak jak již řečeno ani jemu v ohledu mravním nemohu ničeho vytýkati. Ferdinand byl přijat do alumnátu a začal tehdy čtyřleté studium na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. Pod vedením spirituála P. Františka Pospíšila se formoval ke kněžství, i nový kozlovický farář Josef Vymětal před udělením vyššího svěcení ve svém vysvědčení ze 6. listopadu 1914 dosvědčil, že obavy profesora Hájka byly liché. Číslo ,03/ /2011

16 Vysokoškolské studium završil Ferdinand v roce 1915, kdy byl na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července světícím biskupem olomouckým Karlem Wisnarem vysvěcen na kněze. Následovala slavná primice v rodné obci, která však byla poznamenána stínem probíhající první světové války. Jaký byl P. Chýlek? Jistě velká osobnost, jak dosvědčuje například blahopřání dr. Alfreda Fuchse, (český kat. překladatel a publicista): jsou tři kněží veřejně činní, kteří se v mých zkušenostech osvědčili jako kněží gentlemani, ať se dělo cokoliv. To byl zesnulý P. Zamykal, a žijící opat Zavoral a P. Chýlek, náš dnešní jubilant A to bych Vám tedy, důstojný pane, chtěl říci v den Vašich padesátin: Ne, že s Vámi sympatizuji, že Vám přeji mnoho zdaru, ale že Vás mám rád. Vážím si Vás ve vašich funkcích veřejných, ale mám rád toho P. Chýlka, jenž miluje lidi, květiny a zvířata, a jemuž jeho kanár sedával na breviář, když se modlil a o závod se svým pánem chválil Pána Boha svým zpěvem. Tato mimořádná oslava jakoby prorocky uzavřela kapitolu života tohoto mimořádného kněze. Byl počátek roku 1938 a nad Evropou se začínaly hmatatelně roztahovat spáry německého nacismu. výše napsané je vyňato z brožury, kterou si budete moci odnést z přednášky P. Jana Larische. Přijďte - neděle odpoledne po křížové cestě v 15:15 h na faře. Číslo ,03/ /2011

17 MYŠÍ STRÁNKA Myší stránku tvoří Eliška Toflová ******************************************************************* Uzávěrka příštího čísla je Nápady a připomínky, nabídky spolupráce: o. Stanislav Kotlář Kociánová Jiřka Pindelová Číslo ,03/ /2011

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více