let od příchodu našich věrozvěstů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "863-2013...1150 let od příchodu našich věrozvěstů"

Transkript

1 dvouměsíčník 4. ročník let od příchodu našich věrozvěstů Ve středu vstoupíme nejen do doby postní, ale zároveň do tříleté přípravy na jubilejní rok 2013, kdy uplyne 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Tyto tři roky jsou věnovány třem tzv. iniciačním svátostem křest, eucharistie a biřmování. V tomto prvním roce se máme zaměřit na svůj křest, který je nejdůležitějším okamžikem našeho křesťanského života. V kostele je možno si zakoupit brožurku Novéna o křtu která nám může pomoci k modlitbě během doby postní a hlubšímu prožívání svého vlastního křtu. Během celého roku se všechny úvodníky Farníku budou volným způsobem vždy dotýkat tématu křtu. První jsem vybral trošičku delší, tak snad se do našeho Farníku ještě vejde :) Jack Rozparovač aneb mrtví nelžou (David Torkington) Při oslavě výročí založení školy jsme každoročně měli promítání; směli jsme si vybrat film a ředitel ho zaplatil. Toho roku se distributor velice omlouval, že náš vybraný titul, Jack Rozparovač, není k dispozici, a místo toho nám poslal Poslední dovolenou. Film se odehrával v předválečné Británii a pojednával o mladém obchodním cestujícím, který se specializoval na prodej zemědělských strojů v jižní Anglii. Na začátku filmu se ten mladý muž (hrál ho Alec Guinness) od svého lékaře dozvěděl, že trpí zvláštním onemocněním sleziny a zbývá mu jen šest týdnů života. Po počátečním šoku se rozhodl, že si tu dobu jaksepatří užije, a tak shromáždil všechny své peníze a odjel na poslední dovolenou do pětihvězdičkového hotelu, někam na jižní pobřeží. Když přijel do hotelu a převlékl se k večeři, zjistil, že není schopen opustit svůj pokoj. Velkolepost hotelu a jeho skvělých a úspěšných návštěvníků ho úplně ochromila. Číslo ,03/ /2011

2 Pak si náhle uvědomil, že pro tento snobský svět, jenž ho tak polekal, je prakticky mrtvý, což ho osvobozuje od jeho moci. Už nemusí hrát žádné divadlo, aby byl pro všechny přijatelný. Může být prostě sám sebou, dělat přesně to, co chce, a říkat, co si myslí, ať je to přijatelné nebo ne. Když u baru narazil na ministra zemědělství, pověděl mu svůj názor na politiku, která ničí zemědělce. Na ministra udělala jeho otevřenost takový dojem, že mu nabídl prestižní místo na ministerstvu, ale mladý muž místo odmítl. Později se u večeře setkal s výrobcem kombajnů a podrobně mu popsal nedostatky jeho posledního stroje. Výrobce mu okamžitě nabídl práci v poradním výboru, již však nepřijal. A v podobném tónu film pokračoval až do dosti bizarního konce. Otec Williams, který dělal promítače, použil film jako téma svého nedělního kázání. Řekl nám, že už při křtu jsme zemřeli světu, který ve filmu tolik zastrašil hlavního hrdinu; pouze si toho nejsme dost vědomi. Biřmování, které mnozí z nás měli přijmout, je ideální příležitostí k zamyšlení nad tím, co už se stalo, abychom se, jako ten mladý muž, mohli setkat se smrtí. Jestliže budeme připraveni tuto duchovní smrt přijmout, stane se pro nás branou k dosud nepoznané svobodě, v níž se budeme moci skutečně stát sami sebou, postavit se za pravdu a vydávat jí svědectví. Mrtví nelžou, řekl nám, ani se nedají korumpovat mocí, postavením či penězi. Ale varoval nás, že lidé, kteří mají odvahu mluvit pravdu, se málokdy dočkají pochvaly nebo odměny. Připomněl nám, co se přihodilo samotnému Kristu a jeho učedníkům, kteří ho následovali a snažili se svědčit o pravdě jako on. Spojení účinku filmu a kázání hluboce zapůsobilo na všechny chlapce; pokud je mi známo, několik z nich později v životě kvůli svému přesvědčení trpělo. Jeden, který se pak stal poslancem parlamentu, přišel o své křeslo, protože odmítl zachovávat linii strany v případě potratového zákona. Dalšího spolužáka vyhostili z Jižní Afriky za to, že kázal proti apartheidu, zatímco ostatní členové jeho řádu se drželi usmiřovací politiky. Jeden můj blízký přítel rezignoval na své místo u policie, jelikož nadřízení odmítli brát na vědomí jeho kritiku neetických metod výslechů. Jacka Rozparovače jsem nikdy neviděl, ale jsem si jist, že tím můj život nijak neutrpěl. Býval by však utrpěl, kdybych nezhlédl Poslední dovolenou a neslyšel o ní mluvit otce Williamse. Už léta mi to pomáhá chápat význam mého křtu, i když jsem ještě úplně nezemřel světu, který mě dál podplácí a korumpuje. Doufám, že časem mi umírání světu, který mě a tolik jiných v minulosti uplácel, půjde lépe. Tu a tam se Číslo ,03/ /2011

3 snažím pozvednout hlas jako druzí, ale je mi jasné, že mě nikdo neuslyší, dokud skutečně nezemřu a nebudu pohřben s Kristem, abych mohl v plnosti žít týmž životem jako on po svém vzkříšení. Teprve tehdy budu mít vnitřní sílu vysmát se světu, který mě tak často posílá k zemi. Možná pak budu schopen dostát požadavkům, pro něž Kristus žil a zemřel, a nežít už podle měřítek světa, který zná cenu všeho, avšak hodnotu ničeho. Požehnanou dobu svatopostní a zároveň hlubokou vděčnost Pánu za dar víry a milosti stát se na křtu Božím dítětem přeje O. Stanislav Rozloučili jsme se s těmito farníky: Zdeněk Tofel Zdeněk Olšovský Bohumila Cvičková Jan Fojtík Jarmila Červenková Jarmila Poláchová Zdeněk Laník Věra Kociánová Pavel Adamec Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! Co je za námi: Dětský karneval Farní ples (viz str. 5) Hokejové utkání (viz str. 6) Co je před námi: neděle postní vzpomínka na P. Ferdinanda Chýlka při obou mších svatých, Z MATRIKY DIÁŘ FARNOSTI V naší farní rodině přibyly tyto děti: Mikuláš Košař Dominika Šlachtová Matyáš Žáček Marie Kateřina Šmiřáková Vítejte v našem farním společenství! odpoledne po křížové cestě v 15:15 h přednáška na faře Diecézní setkání mládeže - Štramberk Květná neděle křížová cesta na Mlýně Boží hod velikonoční žehnání velikonočních pokrmů při obou mších svatých Pouť do Říma Číslo ,03/ /2011

4 Pouť na Svatou Horu V Římě blahořečení Jana Pavla II možnost se zúčastnit Den matek pouť do Myslíkovských Lurd Den rodin Pouť Navštívení Panny Marie Lhotka Slavnost Seslání Ducha svatého pouť Myslík Slavnost Nejsvětější Trojice první svaté přijímání Pěší pouť na Svatý Hostýn Letní tábor pro děti ve Spálově u Oder Pobyt pro mládež v Tatrách Pouť do MEDJUGORJE Farní pouť na Svatý Hostýn Světové setkání mládeže se Svatým otcem v Madridu Děkanátní pouť do Frýdku za obnovu rodin a nová duchovní povolání Den obce mše svatá za obec Mše svatá na poděkování za úrodu Prašivá diecézní pouť dětí Primice Aleš Písařovic Hukvaldy ŽIVOT VE FARNOSTI Statistika za rok 2010 Svatby: Svátost manželství si udělilo 13 párů Kozlovský Krmáš (další neděle Měrkovický, Myslíkovský, Lhotecký) Křty: Svátost křtu přijalo 24 dětí - Kozlovice 20, Myslík 2, Lhotka 1, jiné 1- (14 děvčat, 10 chlapců). Pohřby: Číslo ,03/ /2011

5 V loňském roce nás opustilo 28 osob - Kozlovice 21, Myslík 5, Lhotka 2 - (12 žen, 16 mužů). Pouze 9 přijalo svátost nemocných. Hotovost farnosti k Kč Hospodaření farnosti od do Nájemné 8 700,00 Prodej maj., úrok z term. vkl. a ostatní "zdaňované" příjmy 2 000,00 Sbírky ,00 Příjmy za církevní úkony a činnosti 0,00 Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční ,00 Úroky z vedení běžného účtu 58,20 Příspěvek z diecéze 0,00 Příspěvek obecní, okresní a státní ,00 Náhrady škod 0,00 Ostatní příjmy ,00 Příjmy c e l k e m ,20 Výdaje (vč. daní), související se zdaňovanými příjmy 2 400,00 Mzdy a ostatní srážky 0,00 Daň z příjmů zaměstnanců 0,00 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 0,00 Bohoslužebné výdaje ,00 Režijní výdaje ,96 Opravy památek 0,00 Opravy ostatní ,00 Odeslané sbírky a příspěvky diecézi ,00 Dary a charitativní výdaje ,00 Záloha na daň z příjmu (i z úroků term. vkladů) 0,00 Daň z příjmů práv. osob, z nemovitostí, převodu nemovitostí 305,00 Nákupy dlouhodobého majetku 0, ,00 Ostatní výdaje Výdaje c e l k e m ,96 Rozdíl příjmů a výdajů daného období ,24 Číslo ,03/ /2011

6 Opravy v roce 2010 Odbíjení hodin Kč Kaple P. M. Příborské: - střecha Kč - fasáda Kč Výsledky sbírek Tříkrálová sbírka celkem Kč Kč Kč Kozlovice Kč Kč Kč Myslík Kč Kč Kč Lhotka Kč Kč Kč Charita děkuje za Vaši štědrost! Adopce na dálku Pod vánočním stromem se na adopci na dálku vybralo Kč. Nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě V rámci misijní zabíječky pro Česko-slovensko-ugandskou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě se vybralo Kč. ***Do velikonoční doby je možné přispět na tento úmysl do pokladničky s označením Pro Ugandu *** Cokoliv jste učinili pro jednoho z těchto nejposlednějších, pro mě jste učinili. Bůh vám odplať vaší velkorysou štědrost! Farní ples Všichni účastníci letošního Farního plesu nastoupili do pomyslného vlaku vytvořeného v sále OÚ. Vlak byl kromě kupé s cestujícími samozřejmě vybaven zábavní sekcí tančírnou, ve které na parketu vkuse vřela zábava a tanec až do 4 hodin. Mezi speciality vlaku Farního plesu patřila lokomotiva s barem nabízejícím širokou škálu produktů, aby nikomu z účastníků během jízdy nedošla pára. Další součástí byl jídelní vůz s tak výbornou Číslo ,03/ /2011

7 kuchyní, že letošní rok se vyprodalo doslova do vymeteno. Na konci soupravy byl zařazen dobytčak nabízející vína tradičně vynikající kvality a občerstvení jednohubé velikosti. Mezi exkluzivní služby patřila rozvážka a prodej nealko občerstvení v kupé prostřednictvím půvabných stewardek, možnost zakoupení alkometrické banky pro rychlejší a levnější přiložení pod kotel a vystoupení klauno-kouzelnikobaviče Roberta. Závěrem lze tedy říci: Komu vlak ujel, ten o mnohé přišel :-). Josef Klímek FARNÍ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ Již tradičně se uskutečnilo farní hokejové utkání mezi Kozlovicemi a Bohumínem, které proběhlo na zimním stadionu v Rožnově p. R. Zde jsme hráli poprvé. Začátek utkání byl odpískán v 10:15 h a hrálo se 3x20 min. Vzhledem k tomu, že družstvo Bohumína přijelo s menším počtem hráčů, museli jsme tento tým posílit dvěma kozlovskými hráči (shodou náhod to byli dva Jirkové ). Atmosféra před zápasem byla napjatá a oba týmy prohlašovaly, že soupeře v letošním roce tzv. roznesou na kopytech. Zápas poznamenala malá účast fanoušků, ale i přesto bylo k vidění nádherné utkání. Obě mužstva ze sebe vydala to nejlepší. Kozlovice měly v první třetině spoustu gólových šancí, které ovšem nedokázaly proměnit. Stav po první třetině utkání 0 : 1 pro Bohumín. Druhou třetinu kozlovičtí hráči sehráli výrazně lépe a třetina skončila vyrovnaným stavem 3 : 3. Poslední třetinu po začátečním hvizdu Kozlovice dokázaly střelit dvě branky a vedení 5 : 3 vydrželo až do posledních minut třetí třetiny. Těsně před koncem se přesto Bohumínu podařilo střelit poslední branku zápasu. Kozlovice: Bohumín - 5 : 4. Úspěšní střelci branek za FARNÍ HC KOZLOVICE: 1. a 5. Pavel Pečínka, 2. Michal Mrkva, 3. Pavel Socha, 4. Vojtěch Tkáč Děkujeme všem zúčastněným a otci Stanislavovi za podporu při organizaci. Těšíme se na další sportovní utkání, na které zveme do hlediště více fanoušků. Pavel a Martina Sochovi Pozvání na Jarní pedigové pletení chcete se zamotat do pedigu? A snad i něco užitečného vyrobit? Zveme Vás opět na JARNÍ PEDIGOVÉ PLETENÍ podnosů, táců, košíků anebo třeba i zajíců. V sobotu 26. března 2011 na faře v Kozlovicích od 9 do 15:30 h. Číslo ,03/ /2011

8 Materiál k pletení je zajištěn. Cena 1 výrobku se pohybuje od 20Kč výše. K pletení potřebujete 2 starší ručníky, elektr. štípačky-malé a svačinu:o) Kávu a čaj je možné si v sále uvařit. Zvoňte na zvonek SÁL. Info a přihlášky do 12. března 2011 u Magdy Strakošové tel.: Program středečních setkání maminek s dětmi Setkání jsou vždy ve středu na faře od 8:30 h, zvonek sál Střapatý jarní věnec (s sebou polystyrenový věnec, zbytky látek, ostré nůžky, kdo má i entlovací:o), věnce si bude možné i koupit) co a jak levně uvařit (podělte se s ostatními o nápad na přípravu jednoho co nejlevnějšího oběda pro 4 osoby) Záložky do knih (k výrobě budete potřebovat použité čajové přebaly, nůžky, lepidlo, barevné papíry, ozdobné nůžky, razidla) Kraslice (polystyr. vejce, perličky malé, špendlíky obyčejné, ostatní materiál bude k dispozici) Izolepové obrázky (materiál bude zajištěn) Miniškolka na faře Každý 1. pátek v měsíci na faře od 9:30 do 10:30 h křesťanská miniškolka. Maminky (tatínkové, babičky ) budou moci odložit děti a v klidu jít do kostela na adoraci. Pro děti ve věku 1-5 let bude připravený program (hraní, zpívání, tvoření). Dítko vybavte pitím a přezůvkami, příchod a odchod je v průběhu hodiny libovolný. Těší se Věrka a Magda. Rok 1949 Zima byla zpočátku mírná, sněhu poměrně málo, ale v březnu přišlo hodně sněhu a silné mrazy, hodně ptactva (zvlášť skřivánků) pomrzlo. Dne došlo poděkování od farního úřadu z Hukvald za dar 5500 Kčs na opravu kaple sv. Ondřeje na hradě. Ze záliby nacvičoval kostelní dětský sbor vdp. rada P. Bohm z Frenštátu. Sbor zpíval v kostele v neděli STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Ve středu začala v Kozlovicích duchovní obnova postní. Sv. zpovědí a sv. přijímání Od března konána duchovní obnova ve Lhotce sv. zpovědí 280, sv. přijímání 390. Na Myslíku duch. obnova od dubna sv. zpovědí 340, sv. přijímání 480. Od října byla provedena oprava varhan za Kčs. 21. října provedena oprava střechy kostela dvěma dělníky za 350 Kčs. Číslo ,03/ /2011

9 Národní shromáždění přijalo zákon o právu rodinném a zákon o matrikách. Oba tyto zákony nabudou účinnosti dnem 1. ledna Platné manželství bude možno uzavírat jen před příslušným národním výborem, který je tímto úkolem zvlášť pověřen. S církevními obřady může být započato teprve tehdy, když manželé předloží duchovnímu úřední doklad o uzavření občanského sňatku. Připomíná se, že ke sňatkovým obřadům náboženským se počítají i ohlášky. Nemohou být tedy ohlášky vykonány před občanským sňatkem. Není námitek, aby pro manžely, kteří uzavřeli občanský sňatek, byl ještě téhož dne vykonán sňatkový obřad. Možno opatřit pro snoubence dispens od církevních ohlášek. Každý jiný postup odporuje zákonu a bude takto posuzován. Zákon o matrikách soustřeďuje vedení matrik a obstarávání s tím souvisejících u MNV, do jejich správy přecházejí dnem 1. ledna 1950 též všechny matriky církevní. Farní úřady samy nemohou stranám vydávat výpisy. Pokud se budou občané na farní úřady obracet ústně, ať církevní matrikáři je odkáží na příslušný MNV, který je pověřen vedením státních matrik. Pokud se obrátí písemně s žádostí, je třeba písemnou žádost postoupiti příslušnému národnímu výboru. Ponecháním církevních matrik u farních úřadů zůstává dosavadním církevním matrikářům zachována možnost, aby zápisů v těchto matrikách obsažených používali dále pro účely církevní evidence. Stejně není bráněno, aby napříště si vedli záznamy o narozeních, církevních sňatcích a úmrtích příslušníků své církve ve zvláštních knihách matrikách. Starých matrik ovšem není možno k těmto zápisům použít. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Sv. Hostýn - Postní duchovní obnova pro všechny, Vede P. Stanislav Peroutka SJ, tel: Ostrava, Klub ÁMOS (Výstaviště Černá Louka, Pavilon C) TEÁTR VÍTI MARČÍKA: MORAVSKÉ PAŠIJE, od 19 h Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. DNY VELIKONOČNÍCH ŘEMESEL, Tvořivé odpoledne s tradičními řemesly a zvyky Štramberk Diecézní setkání mládeže, Číslo ,03/ /2011

10 9:30-17h Mistře dobrý, co mám dělat, abych dostal věčný život? (Mk 10, 17) Program: muzikál, koncert, workshopy, putovní křížová cesta, mše sv. s o. biskupem, a spousta dalšího! Kopřivnice, Katolický dům, KOPŘIVA ročník přehlídky netradičních divadel. Tip z programu: Pátek v 19:30 Kostel Sv. Bartoloměje: TEÁTR VÍTI MARČÍKA - MORAVSKÉ PAŠIJE Ostrava, katedrála Božského Spasitele, :30-21:00, jedinečné dílo skladatele Pavla Helebranda Evangelium podle houslí. Účinkuje 180 muzikantů a zpěváků, v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Předprodej vstupenek v Ostravském info servisu s.r.o. tel.: Madrid - Světové setkání mládeže s papežem Benediktem XVI srpna 2011 Samotnému programu setkání budou předcházet tzv. Dny v diecézích, Účastníci z ČR budou předprogram trávit v diecézi TARRAGONA na SV pobřeží Španělska. Cena: Kč (nebo Kč ) Toho, kdo pojede vlastní dopravou, prosíme o příspěvek 400 Kč (náklady spojené s programem v českém centru po čas setkání). Oficiální český web setkání: madrid2011.signaly.cz, info z naší diecéze Farník se ptá farníků... Zbývá už jen pár dní k podání přihlášek ke studiu na střední škole. Je to důležitý životní krok. V nabídce se dá najít i několik SŠ, které mají v názvu CÍRKEVNÍ. Proč si vybrat takovou školu? Zavání to něčím nenormálním, hodně pobožným? Oslovili jsme pár těch, kteří se v naší farnosti touto spíše netradiční cestou vydali. Třeba budou jejich postřehy pro někoho inspirací Proč ses rozhodla studovat na církevní SŠ, a která to byla? Vystudovala jsem Církevní Střední školu sv. Anežky České v Odrách, pro kterou jsem se rozhodla za velkého přispění :) názoru dospělých a jejich zjištěných kladných doporučení. A nebudu lhát, jako prioritu jsem měla vybranou jinou školu, která byla mým snem, ale nakonec to dopadlo všechno jinak a velmi dobře. V žádném případě nelituji a dnes bych již neměnila. Asi to tak mělo být... (Pavla Nezhodová) Byla jsem se podívat na více školách, i necírkevních, ale jejich dny otevřených dveří byly ve smyslu projděte si budovu školy, zde jsou Číslo ,03/ /2011

11 letáčky, to bylo vše. Na církevce (Střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách) to bylo jiné, příjemné. Hned se nás ujaly dvě studentky a prováděly nás po škole, odpovídaly na otázky, které mě a mé rodiče zajímaly. Byl připravený i program. Z každého kroužku nám ukázali kousek jakoby hodiny, což bylo úžasné, člověk měl pocit jako by už tam studoval. Nejvíce mě zaujal ale sbor:-). Připravili také ukázku přijímaček (talentovek). (Barbora Kurečková) ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V KROMĚŘÍŽI (AG). Kroměříž je krásné, historické město. Jelikož jsem věřící a věděla jsem, že chci studovat gymnázium, přišlo mi to jako ideální výběr. Také jsem měla k dispozici názory mých přátel - absolventů AG. Jediným úskalím bylo odloučení od rodiny a přátel. (Vendy Zemanová) Jak na to reagovalo okolí, vrstevníci? Hmm, pokud si vzpomínám, tak buď to okolí nijak nekomentovalo nebo se domnívalo, že to je škola pro jeptišky. (P.N.) Moji vrstevníci vůbec netušili, že nějaká církevní škola existuje:-). Našli se ale i takoví, kteří se mi smáli. Ale já jsem hodně svá, takže ať si říkali, co chtěli, já jsem se těšila a ignorovala je:-). A praví kamarádi měli z toho radost. (B.K.) Setkávala jsem se a stále se setkávám s otázkou: Proč jsem nešla studovat na okolní gymnázia? Vždyť je přeci gymnázium jako gymnázium. Je to možná věc názoru, ale když jsem si vyslechla názory mých starších přátel na střední školy v okolí, opravdu jsem věděla, že zde nechci tyto čtyři roky prožít. V AG jsem měla důvěru, že budu moci prožít čtyři roky studia v příjemném prostředí a především kolektivu, který mě nezklamal a velmi potěšil! Samozřejmě, že rodiče to nemohli přenést přes srdce:-). (V.Z.) Čím Tě škola příjemně překvapila? A zklamala v něčem? V době mého studia škola fungovala teprve krátce (3-4 roky), byly jen 3 studijní obory, proto mě velmi příjemně překvapila rodinná atmosféra. Nevím o ničem zásadním, co by mě zklamalo tolik, že bych si na to ještě po 14 letech vzpomněla:-). (P.N) Byla jsem hodně překvapená, když na hodinu biologie přišla řádová sestra :-). A nadchl mě sbor, do kterého jsem začala chodit. Za čtyři roky jsem s ním hodně procestovala a byli tam super lidi. (B.K.) Je to prostředí, kde se člověk na každém kroku setkává s prvky a především skutky dobra. Dále se mi zde dostává velmi náročné, opravdu kvalitní výuky a přípravy na VŠ. Učitelům nejde o to, abychom zde přežili, ale prožili! Abychom si z toho Číslo ,03/ /2011

12 co nejvíce odnesli, jak do života, tak do budoucího studia. Pokud je člověk rozumný, tak si toho váží a hned je jeho přístup ke studiu pozitivnější, to hodnotím jako velké plus. Jediné, co mě zde zklamalo je možná jen přístup některých vychovatelů a školní jídelna :))! (V.Z.) Když by někdo přešel z obyčejné SŠ na církevní, v čem by našel rozdíly? asi na žádné běžné SŠ nezačínáte výuku živou písní s kytarou, vztah mezi nevěřícími a věřícími studenty (na škole není podmínkou přijetí víra) je natolik tolerantní, že mnohdy nepoznáte, že je zde někdo nevěřící, prostě jedná velká rodina. (P.N.) Je to úplně jiné, nás učitelé chtěli za každou cenu něco naučit. Když nám něco nešlo, pomáhali, nabízeli doučování, ať už jsme byli věřící, nebo ne (70% děcek věřících nebyla). Učitelé nás vyzdvihovali v tom, co nám šlo, v tom nás podporovali, abychom se dostali co nejdál. Prostě nám věřili. Záleželo jim na každém z nás. (B.K.) Určitě by se zvýšila dostupnost k víře. Člověk sám by to pocítil i na lidech okolo. Dle mého názoru z mnoha lidí okolo mě něco vyzařuje, jakoby chtěli něco předávat dále. Díky nim často přehodnocuji to, co bych jinak v afektu udělala špatně. Člověk se zde učí ztišení a zamyšlení. (V.Z.) Vyhovoval(-uje) ti pobyt na internátě? Samotný pobyt na internátě byl velmi intenzivní co do volnočasových aktivit. (P.N.) Internát - nejlepší z celé školy:-). Některým lidem vadilo, že jsme museli mít každé ráno perfektně uklizeno, nic na stole, na podlaze, vynesený koš atd. Každé ráno vychovatelky bodovaly pokoje. Když jsme dostali nulu, museli jsme po škole hned uklidit a nahlásit se, že už je vše ok :-). Taky jsme se museli hlásit, když jsme šli ven atd. Mohli jsme ale chodit do tělocvičny, učit se ve třídách, chodit do kina atd. Internát je dobrý v tom, že máte kamarády hned vedle sebe, když něco nevíte, poprosíte a oni poradí a na oplátku vy zase je naučíte, co jde víc vám. S kamarádkami jsme byly jako sestry, půjčovaly jsme si věci, prodiskutovaly všechno možné :-). Občas jsme se pohádaly, ale jen na chvíli. Na intru se naučíte bydlet s cizím člověkem, trochu se omezovat, myslet na to, že je tu i ten druhý a musíte se domluvit. Dobrá zkušenost do budoucna, až jednou budete bydlet se svým druhým já :-). (B.K.) Ano, vyhovuje. Internát se nachází přímo v budově školy, což je opravdu výhodou. Škola leží v centru města, vše potřebné mám tudíž stále po ruce. A vstávání do školy v 7:30 taky není k zahození :-). Osamostatnění člověka v 15 letech od všeho, co měl doma samozřejmostí, je nenahraditelná zkušenost do života. (V.Z.) Číslo ,03/ /2011

13 Poznamenala Tě nějak škola do života? Když tak nad tím přemýšlím, díky této škole jsem byla uchráněna nástrahám, se kterými se mladý člověk potýká. I přesto, že jsme zde nebyli nijak izolovaní, zdejší vzdělávání nám umožnilo ten správný nadhled, ze kterého jsme si vzali jen to dobré. Ač jak jsem uvedla v 1. otázce, nikdy by mě v té době nenapadlo, že budu chodit na Církevku. Dnes jsem na to hrdá a vždy se tam ráda vracím, protože mi dala opravdový a pevný základ do života. (P.N.) Získala jsem nespočet zkušeností, rad od vychovatelek, od kamarádek, naučila jsem se hospodařit s penězi, více chápat druhé a také, že si nemůžu dělat, co chci, ale musím se domluvit na tom, co chce i ten druhý. (B.K.) Komu bys svou školu doporučila? Doporučila bych ji všem, kdo mají chuť a odvahu smysluplně prožít svá krásná studentská léta v blízkosti tak nadšeného společenství mladých lidí :-). (V.Z.) ******************************* ZADÁNO PRO ty, kdo chtějí vědět více o nemocnici sv. Karla LWANGY Kam přesně poputují peníze z Misijní zabíjačky? V listopadu se u nás na faře uskutečnila beseda s Kristinou Mezerekovou z ACH Praha. Mimo jiné vyprávěla i o nemocnici sv. Karla Lwangy. Kdo jste se zúčastnili, jistě mi dáte za pravdu, že se nemusíme bát, že peníze nejdou na správnou věc. Tato nemocnice je promyšlený a fungující projekt. Lidé, kteří jsou do něho zapojeni, jsou opravdu zapáleni pro konání dobra. Podrobnosti si můžete přečíst níže - Převzato z Buletinu Charity Praha, únor 2011: Česko-slovensko-ugandskou nemocnici sv. Karla Lwangy otevřela v únoru 2007 Charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně 4000 dětí zapojených do programu Adopce na dálku pražské Charity. Česká nemocnice v Ugandě je unikátní svým rozsahem i tím, že jde o skutečně český rozvojový projekt. Na provoz Nemocnice totiž finančně přispívají desetitisíce dárců z celé České republiky, říká Petra Matulová, vedoucí Rozvojového střediska Charity Praha. Největším úspěchem, který si Nemocnice darovala ke svému čtyřletému výročí Číslo ,03/ /2011

14 fungování, je ošetření pacienta. Mezi nejčastější onemocnění patří malárie, TBC, HIV/AIDS, podvýživa a chudokrevnost. P. Matulová dodává: V podmínkách chudého venkova v rozvojové zemi je včasnost a kvalita zdravotní péče často otázkou života a smrti. Naše Nemocnice zachránila život mnoha tisícům pacientů, kteří sem byli přivezeni po úrazu, těm, kteří potřebovali akutní operaci slepého střeva či kýly nebo novorozencům a jejich matkám při komplikovaných porodech. Nemocnice je závislá na podpoře české veřejnosti, proto uspořádala Charita k 4. narozeninám mediální kampaň. Zapojila se do ní mimo jiné i Česká televize, která vysílala od poloviny ledna do poloviny února 2011 propagační spot v rámci svého programu podpory charitativních kampaní. Spuštěny byly také nové webové stránky Nemocnice (www.nemocniceuganda.cz). Z vyprávění jednoho českého lékaře pracujícího v Nemocnici sv. Karla: Kahima, dívenka, které hrozila amputace. Dvouletou holčičku Kahimu přinesla k nám do nemocnice její maminka doslova za pět minut dvanáct. Kahima nemohla hýbat rukou, protože měla na lokti opuchnutý bolestivý absces. Po základním vyšetření bylo jasné, že se nejedná o obyčejný absces, ale o nádor. Jedinou možností v tomto případě byla operace. Od maminky jsme se dozvěděli, co se vlastně stalo. Holčička si hrála, upadla na kámen a odřela si loket. Opuchlina ale stále rostla a byla čím dál bolestivější. Proto začali Kahimu léčit místní šamani. Do rány píchali nesterilními nožíky a želízka, aby otok zmizel. Jenže vše se stále zhoršovalo. Proto maminka s Kahimou vyhledala pomoc lékařů a přivedla holčičku do nemocnice. Zánět byl už tak velký, že částečně zničil i měkkou tkáň. Naši lékaři tedy museli provést operaci, aby zjistili rozsah škody. Po odoperování zničené tkáně byla holčičce nasazena velmi silná antibiotika a děvčátko je nyní téměř zdravé. Už nepláče a může ručičkou pohybovat. Kdyby maminka s Kahimou přišla o něco později, anebo by pokračovala v léčbě u místních šamanů, mohla by celá ručička odumřít a zbývala by jen amputace. Po celou dobu zásahů tradičních léčitelů hrozilo navíc rozšíření zánětu či otrava krve. Někdy to trvá dlouho, než dají domorodci přednost nemocnici před domácími šamany a levnými pokoutními klinikami, kde se běžně používají nesterilní nástroje. Naštěstí však dobré jméno naší nemocnice postupně překonává i hluboko zakořeněnou kulturu šamanských léčitelů. ******************************* Kdo byl Karel Lwanga? ( v Ugandě) Žil na dvoře krále Mwangy. Stal se křesťanem ve 2. pol. 19. stol. zásluhou misionářů Kongregace Bílých otců. V roce 1885 se však král Manga rozhodl Číslo ,03/ /2011

15 skoncovat s misionáři, jelikož rušili zvyky a tradice Afriky (mnohoženství, apod.). Dal je pozabíjet, a poté i stovku obrácených křesťanů. Nevynechal ani výše postavená pážata, která vyslýchal, ke komu se modlí. Odpověď sdělil náčelník Karel Lwanga, a to s příslibem, že Hospodina nezradí. Byl pak upálen. Roku 1920 bylo 22 mučedníků prohlášeno blahoslavenými a na 2. vatikánském koncilu 1964 je papež Pavel VI. kanonizoval. Farník na výzvědách Kdo byl P. Ferdinand CHÝLEK? Narodil se v rolnické rodině v Kozlovicích, měl 5 sourozenců. Jeho otec Josef byl v letech starostou Kozlovic. Maminka Anežka, rozená taktéž Chýlková, pocházela z Myslíku. Malý Ferdinand byl pokřtěn, jak tehdy bylo pravidlem, hned po narození 5. února. Do kozlovické obecné školy to měl přes ulici. Měšťanskou školu absolvoval v Moravské Ostravě. Pro jeho výjimečné nadání bylo mamince doporučeno, aby chlapec studoval dál na gymnáziu. nastoupil v roce 1903 do primy Matičního gymnázia v Místku. Patřil mezi nejlepší a nejaktivnější studenty. Aktivně se zapojoval do studentského a společenského života organizoval a režíroval divadelní představení. Bylo velkým překvapením pro rodinu, učitele i přátele, když se tento svobodomyslný mladý muž v závěru středoškolského studia přihlásil 31. července 1911 do olomouckého kněžského semináře. Svědčí o tom i vyjádření P. Josefa Hájka, profesora náboženství na Matičním gymnáziu v Místku: Veledůstojný pane! Ke vstoupení do semináře přihlásili se mi tři abiturienti zdejšího ústavu, nevím, nezažádají-li o přijetí do jiného semináře, zvláště Chýlek je mi podezřelým. Že ten s opravdovým přesvědčením do semináře nevstoupí, o tom jsem přesvědčen. Je prosáklý moderním duchem, při nejmenším skepse náboženské, avšak mám již zkušenosti, že i z takových studentů výchovou seminární a působením milosti Boží stali se dobří kněží. Chýlek pak jako většina nynější mládeže studující je duch nepokojný, poněkud domýšlivý, viděti na něm, že působila na něho neblahá četba, avšak jinak jak již řečeno ani jemu v ohledu mravním nemohu ničeho vytýkati. Ferdinand byl přijat do alumnátu a začal tehdy čtyřleté studium na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. Pod vedením spirituála P. Františka Pospíšila se formoval ke kněžství, i nový kozlovický farář Josef Vymětal před udělením vyššího svěcení ve svém vysvědčení ze 6. listopadu 1914 dosvědčil, že obavy profesora Hájka byly liché. Číslo ,03/ /2011

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více