PROVOZNÍ ŘÁD. NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, Most, IČ: Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD. NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, 43401 Most, IČ: 287 40 727. Stránka 1"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD NATUS soukromá mateřská škola Borůvka s. r. o., Jana Opletala 1660, Most, IČ: Stránka 1

2 OBSAH strana : 1. Informace o soukromé mateřské škole Základní předmět činnosti SMŠ 4 2. Prostory soukromé mateřské školy Režimové požadavky Režim dne Spontánní hry Didakticky cílené činnosti Sportovní a pohybové aktivity, otužování Odpočinek, spánek Stravování Pitný režim Úklid, lehátka a lůžkoviny 9 5. Řízení SMŠ Řízení výchovy a vzdělávání Zdravotní péče a bezpečnost dětí Závěrečné ustanovení 12 Stránka 2

3 1. Informace o soukromé mateřské škole Soukromá mateřská škola Borůvka (dále jen SMŠ) byla založena společností NATUS s. r. o. v roce 2011, je právnickou osobou v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a podle zřizovací listiny používá tento název: NATUS- Soukromá mateřská škola Borůvka s.r.o. Adresa: Jana Opletala 1660, Most Přidělené identifikační číslo: Telefon ředitelky SMŠ: Telefon manažer SMŠ: E- mail: Maximální projektová kapacita: 18 dětí s celodenním provozem, ve věku do 6ti let (jedná se o jednotřídní mateřskou školu) Provozní doba: 7.00 hod. - 15, 30 hod. (7,00 7,30 logopedie pro objednané) Personál: ředitelka, manažer, učitelka, uklizečka, kuchař, účetní Stránka 3

4 1.1. Základní předmět činnosti SMŠ Základní předmět činnosti SMŠ je ve zřizovací listině stanoven takto: Účelem SMŠ je pečovat o všestranný rozvoj dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá ze školského zákona č. 395/91 Sb., vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonných ustanovení. Doplňující součástí hlavní činnosti jsou další plánované odborné činnosti přímo související s pedagogicko - výchovnou činností, např. jazykové kurzy, školní kroužky apod., při zachování kapacity školy. Škola zabezpečuje prostřednictvím vlastní školní jídelny stravování dětí a to v souladu s obecně závaznými předpisy o školním stravování. SMŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří tak podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Při řízení výchovně vzdělávacího procesu se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., dále vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání. SMŠ rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Plní funkci vývojově stimulační, socializační a diagnostickou. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Ke své činnosti využívá SMŠ veškeré zařízení školy včetně školní zahrady. 2. Prostory soukromé mateřské školy SMŠ se nachází ve velmi klidné oblasti vilové čtvrti Zahražany, části města Mostu. Budova vilového charakteru je po celkové rekonstrukci s plastovými okny. Samostatná budova, v níž je SMŠ, nabízí velké prostory pro jednu třídu. Největší plochu tvoří dvě místnosti: herna (větší) pro plánované aktivity dle RVP, odpolední spánek třída (menší) pracovní, výtvarné činnosti u stolečků, stolování Další prostory tvoří kuchyň, prostory pro šatny, sklad lehátek, sklad pomůcek a umývárny. Interiéry školy jsou vkusně vymalovány, podlahy jsou z větší části pokryty dlažbou, v dětské herně a v šatně je koberec. Sociální zařízení je rovněž úplně nové, je vybaveno čtyřmi dětskými záchody, čtyřmi umyvadly a jedním sprchovým koutem. V celé škole je nový nábytek, nové hračky, knihy a didaktické pomůcky, které mají děti kdykoliv k dispozici. K vytápění budovy je určen vlastní kotel, nikoliv tedy centrální topení, což umožňuje udržovat stálou teplotu i vlhkost dle doporučených předpisů. V zadní části školy je zahrada, která je vybavena dětskými hracími prvky, velkým altánem s možností pracovních činností, pískovištěm, které je pravidelně vyměňováno a denně zakrýváno plachtou. Děti zde mají možnost zahradničit a vypěstovat si svou ekologickou zeleninu nebo na podzim sklízet hrušky, jablka a ořechy. Tyto vzrostlé stromy jsou součástí zahrady a dětem také tvoří dostatečný stín v horkých dnech. Zahradu udržuje technický pracovník. Stránka 4

5 Ke komplexu budovy patří velké parkoviště, které je v zadní části školy, což je velkou výhodou pro rodiče. Dále je zde možnost krátkých procházek do několika menších parků v okolí, které jsou vybaveny dětskými prolézačkami. Nedaleko se nachází solná jeskyně, kterou budou děti pravidelně navštěvovat v podzimním a zimním období. Do budoucna plánujeme namontování dřevěných staveb pro děti (mašinka, prolézačky). Dále plánujeme zakoupení malého mikrobusu na zajišťování výletů, cest do divadla, dokoupení metodických pomůcek a hraček. O pomoc požádáme sponzory. 3. Režimové požadavky Denní režim je pružný a individuální k potřebám každého z dětí. Děti nejsou nuceny do žádné činnosti, ale jsou vhodnou a zábavnou formou motivováni. Režim dne nastavuje časovou formu, podle které se řídíme zejména kvůli stravování. Ostatní činnosti na sebe vzájemně navazují a prolínají se, vždy jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Všechna témata jsou dětem blízká a jsou zaměřena na jejich vnímání, prožívání a chování. Využíváme spontánního a prožitkového učení, řízené a frontální činnosti. Denně zařazujeme společný úklid hraček, pomáhání druhému, pochválení práce druhého, učíme se základní pravidla slušného chování, stolování, dbáme na hygienu, zaměřujeme se na správné držení těla při pohybu i při sedu, správné držení psacího náčiní. Pokud nám to dovolí počasí, snažíme se většinu svého času trávit venku (zahrada, okolí...), kde také zapojujeme své tematické výukové bloky či výuky anglického jazyka nebo také cvičení. Při nástupu dětí do SMŠ dbáme na to, aby dítě nikdy nebylo pod tlakem! O klidné začlenění dětí do kolektivu se snažíme spolu s rodiči úzce spolupracovat, podávat si navzájem informace o průběhu pobytu ve školce, o nových vjemech dítěte, o pocitech, radosti a o nových zkušenostech. Děti vedeme k samostatnosti, a to při všech činnostech během dne, ale nezapomínáme dodržovat zásady bezpečnosti. Náš tým se snaží být dětem vzorem a to nejen při slovním projevu, ale také v chování Režim dne 7,00 7,30 logopedická prevence s dětmi navštěvující log. poradnu 7, 30-8,00 příchod dětí, přivítání, spontánní hry 8,00 8,30 výuka anglického jazyka formou hry; cvičení pro nejmenší dle počasí i venku 8, 45-9,15 hygiena, dopolední svačinka 9,20 10,00 výuka podle třídního programu (ŠVP, RVP) 10,00 10,20 hygiena, oblékání na procházku 10,20-11,20 pobyt venku (dle počasí) 11,30 12,15 hygiena, oběd 12,15 odchody dětí domů, ukládání ke spánku 13,45 14,15 probouzení dětí, hygiena, odpolední svačinka 14,20 15,30 hry, pobyt venku dle počasí, odchody domů Stránka 5

6 2. Spontánní hry Děti mají dostatek prostoru pro volnou spontánní hru a to kdykoliv během dne. Řízené činnosti se vždy prolínají s hrou a nikdy nejsou pevně časově stanoveny. Hračky jsou pravidelně omývány nebo prány. Pedagogický pracovník je vždy spolu s dětmi, dohlíží na vzájemnou komunikaci mezi dětmi, řeší případné spory, pomáhá dětem pokud potřebují nebo chtějí. Časové vymezení pro spontánní hru: 7,30-8,00 příchod dětí, přivítání, spontánní hry 10,20-11,20 pobyt venku (dle počasí) 14,20 15,30 hry, pobyt venku dle počasí, odchody domů K hrám mohou děti využívat : - námětové hračky (např. v podobě knih) - hračky na procvičení jemné motoriky (korálky, doplňovací stavebnice ) - kreativní a tvořivé hračky (např. modelína, pastelky, barvy, puzzle..) - stolní hry (pexesa, puzzle, Člověče, nezlob se ) - interaktivní hračky (hračky pohyblivé, hudební, zvukové..) - stavebnice (pěnové, dřevěné, plastikové ) - vozítka, kočárky, odstrkovala - vyrobené hračky dětmi např. z přírodnin, papírů, PVC lahví - plyšové hračky, panenky, zvířátka - venku pak prolézačky, pískoviště, klouzačky, zahradní domek 3.3. Didakticky cílené činnosti Tyto činnosti zapojujeme denně a to individuálně k potřebám každého dítěte. Nejsou vždy pravidelně časově vymezeny, tematické třídní plány zapojujeme do celého dne. Výuka anglického jazyka vždy úzce souvisí s třídním plánem učitelky. Děti nejsou nuceny do žádné činnosti, ale jsou vhodnou a zábavnou formou motivováni. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dítěte, starší děti dostávají odlišné úkoly od mladších dětí. Práce jsou ukládány do Portfolií dětí, kam mohou nahlížet rodiče. Portfolia si děti na konci školního roku odnášejí domů. Časové vymezení pro didaktické činnosti: 8,00 8,30 výuka anglického jazyka formou hry; cvičení pro nejmenší 9,20 10,00 výuka podle třídního programu (ŠVP, RVP) Sledování televize je využíváno pouze pro výchovná a vzdělávací témata. Délka programů je maximálně 30 minut, 2 týdně (dle počasí). Stránka 6

7 3.4. Sportovní a pohybové aktivity, otužování Cvičíme denně a rádi. Učíme děti radovat se z každého pohybu, z každého výsledku. Snažíme se dětem vštěpovat disciplínu, fair play, poukazujeme na chyby, které při cvičení děláme a společně se je snažíme napravit. Pohyb zapojujeme i do básniček, písniček, spojujeme ho s rytmizací, s přednesem básní nebo dramatizací, či s četbou pohádek. Všímáme si zlozvyků dětí (špatné držení těla při pohybu, při sedu..) a nenásilnou formou je u dětí odstraňujeme. Pravidelně dýcháme, prohlubujeme dech, posilujeme, trénujeme rovnovážné polohy, předklony a úklony, relaxujeme, protahujeme se, uvolňujeme celé tělo, učíme se házet na terč, chodíme po zvýšené (snížené) ploše, skáčeme, běháme, přeskakujeme, plazíme se, cvičíme podle hudby, seznamujeme se s různými sporty V SMŠ pravidelně zařazujeme: jógu, aerobik, prolézací dráhy, základy gymnastiky, atletiky, tanec K cvičení využíváme: hernu SMŠ, zahradu, parkoviště SMŠ, nedaleké hřiště a parky. Údržba zeleně a pískoviště: Zeleň je upravována podle potřeby průběžně, pískoviště bude nejméně 2x ročně v sezóně dezinfikováno prostředkem SAVO, písek bude měněn 1x ročně. Naše sportovní a pohybové aktivity mimo SMŠ: - solná jeskyně, sauna, plavecký bazén - lyžařský výcvik na horách - jízda na ponících v jezdecké škole - výlety na EKO farmu - ozdravné pobyty mimo město Most - sportovní haly v okolí Při sportovních a pohybových činnostech dodržujeme zásady bezpečnosti. Dbáme na psychosomatické podmínky, snažíme se co nejvíce času trávit venku, ve školce pravidelně větráme a při některém cvičení se svlékáme (bosé nožičky). Časové vymezení pro sportovní a pohybové aktivity: 8,00 8,30 výuka anglického jazyka formou hry; cvičení pro nejmenší 9,20 10,00 výuka podle třídního programu (ŠVP, RVP) dle počasí i venku 10,00 10,20 hygiena, oblékání na procházku 10,20-11,20 pobyt venku (dle počasí) Otužování U otužování stejně jako u všech sportovních a pohybových aktivit vždy nejdříve zhodnotíme individuální potřeby a zdravotní stav dítěte. Otužujeme se při pravidelném cvičení (cvičíme bosé, oblečené jen do půli těla), dbáme na dodržování psychohygienických podmínek. Chodíme na pravidelné procházky za každého počasí (pokud mají děti vhodné oblečení do deště). Stránka 7

8 Navštěvujeme solnou jeskyni, saunu, plavecký bazén, vyjíždíme na hory, lyžujeme (1 týdně dle sezóny). Rodičům a jejich dětem je pravidelně nabízen týdenní pobyt školy v přírodě, který se vždy uskuteční dle zájmu rodičů v jarních měsících Odpočinek, spánek Děti mohou odpočívat kdykoliv mají-li potřebu během dne, k dispozici mají polštářky, které si mohou volně vzít. Polštářky jsou pravidelně prány společně s lůžkovinami. Dětem čteme nebo pouštíme pohádky vždy vhodně zvolené k tématu třídního programu (pohádka se vypráví /knížka/, pohádka se poslouchá /poslech CD/). Někdy zapojujeme poslech odpočinkové relaxační hudby pro děti nejmenšího věku. Časové vymezení doby odpočinku, spánku pro děti s celodenním pobytem: ,45 hodin (ukládání ke spánku, spánek) Po dohodě s rodiči dětí jsou respektovány jejich individuální potřeby a děti, které nemají potřebu spánku se věnují klidovým činnostem ve třídě SMŠ ,30 hodin probouzení dětí veselou rytmickou písničkou, následuje vstávání, převlékání, hygiena, příprava na svačinku a hry - dopomocí paní učitelky Stravování Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená, domácí strava dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, která je navíc rozšířená o vegetariánskou stravu. Rodiče si pro své děti mohou zvolit oběd ze tří druhů jídel (jedno vždy vegetariánské), mají možnost si obědy objednat i domů. Jídelníček je sestavován kuchařem dle předpisů, respektuje individuální požadavky dětí. U mladších dětí je každému individuálně podáván příbor (dle dohody s rodiči). Učíme děti samostatnosti, sebeobslužnosti, čistotě, aby jedly s chutí, neošklíbaly se nad jídlem, aby vše alespoň ochutnaly (zásady správného stolování a zdravé životosprávy). Časové vymezení pro stravování: 8, 45-9,15 hygiena, dopolední svačinka 11,30 12,15 hygiena, oběd 13,45 14,15 probouzení dětí, hygiena, odpolední svačinka 3.7. Pitný režim Nápoje pro děti připravuje kuchař v naší jídelně, každý den vždy z čerstvě převařené vody. Připravuje ovocné čaje, ovocné nápoje z koncentrátů, doplňkem stravy jsou mléčné nápoje (mléko, čaj s mlékem, bílá káva, kakao, koktejly). Stránka 8

9 Děti pijí ze skleniček z pevného skla, které jsou umístěny ve třídě na stolečku určeném pro pitný režim (označeny značkami dětí). Nápoje mají děti k dispozici celý den a mohou se napít kdykoliv mají potřebu (starší děti samy, mladší s dopomocí). Paní učitelky děti nabádají k dostatečnému přísunu pitného režimu. 4. Úklid, lehátka a lůžkoviny Úklid Režim úklidu a teplota vzduchu jsou zajištěny v souladu s 22, vyhlášky č. 410/2005 sb.), se kterou jsou seznámeni zaměstnanci SMŠ Borůvka a jsou povinni tyto podmínky dodržovat. Kontrolu teploty vzduchu provádí paní uklízečka, případně paní učitelka. Větrání v místnostech zajišťuje rovněž paní uklízečka, případně paní učitelka. Úklid v prostorách zařízení se provádí: - denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem - denně vynášením odpadků - denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, sprchových koutů a záchodů - nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienických zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů - čištění koberců na mokrý způsob 3x ročně, případné potřeby častěji - nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů - nejméně 2 x ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů - malování 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji - pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čistěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele Lehátka a lůžkoviny Pro ukládání lehátek jsou určeny schválené prostory. Výměna prádla: - lůžkoviny jsou pravidelně vyměňovány 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned - ručníky 1x týdně (ve třídě u umyvadla) - pyžama 1x týdně Způsob manipulace s prádlem: Špinavé prádlo je vždy ihned vypráno. Čisté prádlo je skladováno k tomu určených skříních (zavakuované). V době výskytu infekčního onemocnění jsou hygienická opatření zpřísněna, výměna ložního prádla častější, dle potřeby desinfekce prostor a předmětů. Způsob praní prádla: Veškeré prádlo perou majitelé společnosti NATUS s. r. o. soukromé mateřské školy Borůvka (jednatel a jednatelka Petr a Hedvika Chmelovi). Stránka 9

10 5. Řízení SMŠ Ředitelka školy je povinna prokazatelně seznámit všechny zaměstnance (potvrzení podpisem) s obsahem tohoto provozního řádu a jeho případnými změnami a doplňky. Provozní řád umístí trvale na pracovišti na vhodném místě přístupném všem zaměstnancům. 6. Řízení výchovy a vzdělávání Organizace se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem. Běžný školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (rok 2011 začal školní rok 2. května 2011). Předškolní vzdělávání probíhá v jednotřídním procesu, kde může být přijato maximálně 18 dětí ve věku od 3 do 6let (v případě školního odkladu mohou být přijaty děti starší 6let). Výjimkou může být i přijetí mladšího dítěte 3let, pokud alespoň částečně zvládá některé úkony tříletých dětí, např. hygienické návyky, částečné zvládání sebeobsluhy, umí si říct o hračku, aj. Zápis do mateřské školy probíhá vždy v měsíci březnu, děti (pokud to kapacita školy umožňuje) mohou být přijímány i během školního roku. Délku pobytu dítěte v mateřské škole si domluví ředitelka školy se zákonnými zástupci při přijímání dítěte do zařízení vyplněním formuláře, který bude založen do složky dítěte (celodenní, polodenní provoz). Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora, spolupráce s PPP a SPC. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí, školní výlety polodenní i celodenní a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy ( viz. Školní a třídní vzdělávací program). Scházení a rozcházení dětí: Dle dohody s rodiči může dítě přijít do MŠ v domluveném čase, je předáno jen určité osobě označené v evidenčním listě dítěte. Rodiče při předávání dítěte upozorní učitelku na změny ve zdravotním stavu dítěte. Rodiče omlouvají dítě den předem nebo telefonicky do 8, 00 hodin toho dne, kdy bude dítě nepřítomno. Omezení nebo přerušení provozu: Provoz je přerušen po dohodě s rodiči, zpravidla na 4 týdny v měsíci červenci a srpnu. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy rodičům tři měsíce předem a pokud škola nenavrhne náhradní řešení bude provoz přerušen. V tomto roce 2011 se provoz MŠ přerušovat nebude s ohledem na pozdní dobu otevření MŠ (květen). Pracovní doba zaměstnanců: Je stanovena Zákoníkem práce a činí 40 hodin týdně. Z toho pro učitelku je stanoveno 31 hodin přímé práce u dětí, u ředitelky školy 18 hodin přímé práce. Přestávky v práci jsou dány 89 Zákoníkem práce Stránka 10

11 7. Zdravotní péče a bezpečnost dětí 1. Podle 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů vydanými na základě tohoto zákona, stanoví specifickou podmínku přijetí dítěte do předškolního zařízení, kterou je doklad prokazující, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 2. Za bezpečnost dětí odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce až do doby předání dítěte zástupci nebo jiné pověřené osobě určené v evidenčním listě dítěte (a to v mateřské škole ale i mimo mateřskou školu). 3. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, pedagogický pracovník provede následující: - pokusí se zákonné nebo pověřené osoby telefonicky kontaktovat (telefonicky informuje ředitelku mateřské školy) - spojí se s Odborem péče o dítě, prevence a zdravotnictví, eventuelně s Odborem sociálních věcí oddělení péče o rodinu, oznámí situaci a společně dohodnou postup (telefonní číslo: , ) - uvědomí Policii ČR a oznámí, komu bude dítě předáno, situace se zaprotokoluje písemnou formou, kam se uvedou veškeré náležitosti dítěte a zákonného zástupce, popíše se daná situace, důvod předání, a obě zúčastněné strany se podepíšou a dostanou po jednom vyhotovení (Policie ČR , ) 4. K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál školy stanoví ředitelka školy počet pedagogů tak, aby na jednu učitelku připadalo nejvíce 20 dětí. Naše škola má maximální počet do 18 dětí, tak se tato situace zatím nemusí řešit. 5. Za děti zodpovědná učitelka a je povinna užívat dopravní terčík, první a poslední dvojice by měla mít reflexní vestičky, na výletě přenosnou lékárničku. Společně s učitelkou může děti doprovázet nepedagogický zaměstnanec. O každé akci mimo areál školy musí vědět ředitelka školy. 6. Všichni zaměstnanci školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními a předpisy jejichž znalost stvrdili podpisem. Při práci s dětmi v mateřské škole zároveň dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s protipožárními předpisy, neprodleně hlásí veškeré závady a nedostatky. (Vnitřní předpis Bezpečnost a ochrana zdraví v mateřské škole.) 7. Rodiče a jiné osoby, které nejsou pověřeny výchovným procesem ve škole, se nesmí bez předchozí domluvy se zaměstnancem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy. 8. Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné, ostré předměty, léky, zápalky apod. Stránka 11

12 9. Všechny osoby, které navštíví mateřskou školu za jiným účelem než doprovod dětí jsou povinny se představit, prokázat průkazem a sdělit účel návštěvy. Návštěva se zapíše do knihy návštěv. 10. Zaměstnanci nejsou povinni vpustit neohlášenou a neidentifikovanou osobu do areálu školy. 11. Do mateřské školy přivádí rodiče jen dítě zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci nebo infekce. 12. V mateřské škole se nepodává žádný druh léků!!! 13. Výskyt nemoci nebo infekčního onemocnění v rodině hlásí při předávání dítěte učitelce nebo telefonicky. 14. Při náhlém onemocnění dítěte ve škole, budou rodiče ihned informováni o daném stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve ze školy vyzvednout. 15. V případě školního úrazu jsou pedagogičtí pracovníci povinni zajistit základní ošetření dítěte, v případě nutnosti zajistit i následné ošetření u lékaře, rodiče jsou okamžitě vyrozuměni!!! 16. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem není ten, který se stal dítěti na cestě do zařízení a zpět!!! Každý i drobný úraz dítěte či zaměstnance zapíše pracovník do knihy úrazů, která je uložena na sjednaném místě. Kniha je dělena na knihu úrazů dětí a pracovní úrazy. Do knihy se píše i způsob ošetření, informuje se ředitelka školy. Záznam o úraze musí být sepsán do 24 hodin, 4x. Popíše se daná situace, čas, totéž se píše i u drobných poranění u dětí do Ranního filtru, který je dostupný ve třídě pedagogickým pracovníkům. 17. Učitelka dbá na dodržování biorytmů v životě dítěte podávání jídla, pobyt venku, doba odpočinku, respektuje individuální potřeby dítěte mimo spánku nabízí klidové činnosti. 8. Závěrečné ustanovení Tento dokument soukromé mateřské školy Borůvka byl schválen na Pedagogické radě a Provozní poradě dne 1. září 2011, a tím také nabývá platnosti. V Mostě dne Zpracovala: ředitelka soukromé mateřské školy Borůvka Michaela Stružiková Stránka 12

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnost vydat provozní řád se vyvozuje ze skutečnosti, že škola je povinna upravit režim dne v provozním řádu podle 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz

Více

Provozní řád Mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Provozní řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 1. Údaje o zařízení Název organizace: Základní škola a Mateřská škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Mateřská škola Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 MOTTO: V SEDMIKRÁSCE, MILÉ DĚTI, ČAS NÁM VŠEM TAK RYCHLE LETÍ. BUDEME SE UČIT, SMÁT A PŘITOM SI HLAVNĚ HRÁT. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SEDMIKRÁSKA Identifikační

Více