Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015"

Transkript

1 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS až , Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS

2

3 Změna programu vyhrazena Časový harmonogram Shromáždění starších KřS 2015 Vranov u Brna Středa 18. března Čtvrtek 19. března Pátek 20. března Sobota 21. března Modlitby 7:20 7:40 Velký sál: Velký sál: Petr Slepánek Velký sál: Jan Staněk Malý sál: Petr Jahůdka Malý sál: Štěpán Černík Snídaně 7:45 Snídaně Snídaně Snídaně Společný zpěv 8:25 8:40 S. Húšť S. Húšť 8:30 10:10 Program 8:40 9:25 Živé, láskyplné vztahy M. Mellwig M3 Koho si Pán k evangelizaci používá St. Kaczmarczyk K4 J. Krejčí : Pastýřská zodpovědnost starších V. Pípal: Srdce pastýře P. Húšť: Potřeba a oblasti pastýřské práce Průběh evangelizace, co zvěstovat Program Naše formy shromažďování a jak zvěstovat 9:25-10:10 M. Mellwig M4 St. Kaczmarczyk K5 Přestávka do 10:30 Příjezd a ubytování podle možnosti od 15:00 do 16:30 Káva, čaj Káva, čaj 10:10 10:30 Káva, čaj 10:30 12:30 Program 10:30 11:10 Program 11:10 11:55 Naše osoba M. Mellwig M5 Reflexe ve skupinách Oběd 12:00 Oběd Program 14:00 14:50 Proč je evangelizace potřebná; proč ji Kristus přikázal St. Kaczmarczyk K1 Péče o člověka zasaženého evangeliem St. Kaczmarczyk K6 Důsledky evangelizace St. Kaczmarczyk K7 12:00 Oběd 12:30 14:00 Školení pro oddávající Reflexe ve skupinách Přestávka do 15:40 Káva, čaj Káva, čaj 17:00 Co musí evangelizaci Program Láska k člověku Zahájení jednání: J. Šupík předcházet 15:40 16:40 Org. pokyny: A. Bartošek M. Mellwig M6 St. Kaczmarczyk K2 Úvod do tématu: Co působí evangelium Program Ztráta věčné perspektivy v životě člověka 16:40 17:40 M. Mellwig M1 St. Kaczmarczyk K3 Večeře 18:00 Večeře Večeře Program 19:15-20:10 Program 20:10 20:45 Obsah našeho poselství M. Mellwig M2 Zpěv a modlitby S. Húšť Svědectví: Výměna zkušeností Zpěv a modlitby Jan Vopalecký a S. Húšť Role větších evangelizačních akcí a shrnutí M. Mellwig M7 Památka Páně T. Havlíček / slovo: L. Mikeš, jun. Dobrovolná sbírka Gril Program: - Zpráva o činnosti MR + finanční zpráva o hospodaření KřSb: J. Vopalecký -Zprávy z pracovních skupin: - časopis ŽS J. Andrýsek - mládež KřSb P. Húšť - NIVY Š. Černík - Misijní skupina M. Mellwig - Pastorace Vl. Pípal - Informace jednatelů 12:30-13:00 oběd 14:00 odjezd Poznámky: - Pokud není uvedeno jinak, pak se program odehrává ve velkém sále a jídlo se podává v jídelně. - Řízením jednání SSt jsou pověřeni: středa až pátek: Misijní sk. sobota: Jar. Šupík

4 Cíl biblického vyučování Ukázat na praktické důsledky poslušné víry v Pána Ježíše v oblasti evangelizace. Účastníci semináře: Starší sborů spolu s těmi, u nichž je zřejmé odevzdání Pánu a duchovní růst spojený s touhou a ochotou konat službu starších (ale nejen ji) ve sboru. Praktické pokyny: Na vedlejší straně najdete tabulku s časovým harmonogramem. Dochvilnost považujme za samozřejmou. Stejně tak předpokládáme, že telefony necháte vypnuté. Omluvte případnou změnu řazení programových bloků. Budeme s lektorem flexibilní. Tento sborník obsahuje pouze anotace hlavních přednášek a je ponechán prostor pro doplňování vlastními poznámkami, případně využijte vlastní poznámkový blok. Je výhodné si sborník podepsat! JMENOVKU noste viditelně po celou dobu pobytu!!! Jmenovka není naším majetkem, a proto prosíme o vrácení před odjezdem!!! Děkujeme. Školicí komplex kláštera ve Vranově u Brna nám byl pronajat za výhodných cenových podmínek. Prosím, užívejte propůjčené prostory šetrně a nebojte se nám nahlásit případné nehody nebo vzniklé škody. Instalovanou techniku neobsluhujte bez zaškolení a bez našeho souhlasu. Prosíme o respektování zvyků a tradic této církevní komunity. Jsme ve Vranově vítanými hosty! V některých ubytovacích pokojích zůstávají ubytovaní příslušníci řádu, respektujme jejich potřebu klidu. V jídelně bude vždy na daný čas připraveno jídlo. Dodržujte, prosím, čas začátku jídla! Na stoly je servírováno jídlo hromadně, a pokud zůstane místo neobsazené, riskuje tím dotyčný ztrátu porce. Dochvilní strávníci zase neseberou porce těm, kteří se nevešli do výtahu a přijdou později. Pokud bude příhodné počasí, uskuteční se po páteční slavnostní Památce Pána Ježíše venkovní grilování. Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo Moravské Švýcarsko. Současně se zde nachází konvent Nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, zkráceně nazývaných Paulány, kteří zajišťují duchovní správu poutního místa a farnosti Vranov u Brna. Po svém návratu na Vranov zde začali bratři pauláni budovat Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, jehož první část byla zprovozněna v září jubilejního roku Duchovní centrum se snaží vytvořit příjemné prostředí pro pořádání jakýchkoli akcí duchovního, kulturního a vzdělávacího charakteru: exercicie pro kněze, řeholní společenství a laiky, přednáškové cykly, konference, víkendové pobyty, akce pro rodiny, mládež, duchovní obnovy, ekumenická setkání a další akce i s vlastním programem. Vranov u Brna je místo, kde vůně historie a věrné tradice našich předků proniká do naší současnosti a svědčí o stálé aktuálnosti a kráse života v blízkosti Boží. Dům tento ve středu světa stojí a souhvězdí všech hvězd svítí k tomuto prahu. Kdo nevěří, ať si to jen změří. Zde nastup, poutníče, svou poklidnější dráhu. (Z nápisu u bočního vchodu do kostela) V organizačních věcech se obracejte na Aleše Bartoška ( ) V ostatním záležitostech na kohokoliv z realizačního týmu: Vladimír Pípal, Jarek Šupík, Meinolf Mellwig, Samuel Húšť, Milan Michalko, Jan Vopalecký, Tomáš Havlíček Shromáždění starších 2015 str. 4

5 Stanislav Kaczmarczyk Narodil jsem se v roce 1936 ve Vělopolí. Ve 14 letech jsem svěřil svůj život Pánu Ježíši. Studoval jsem na gymnáziu v Českém Těšíně a v letech 1955 až 1959 teologii na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Po hornické brigádě na Dole 1. máj v Karviné jsem absolvoval povinnou dvouletou vojenskou službu. Od roku 1962 jsem pracoval v duchovenské službě ve Slezské církvi evangelické a. v. v Komorní Lhotce. Koncem roku 1974 mi byl komunistickou vrchností odňat státní souhlas k vykonávání duchovenské činnosti kvůli aktivní práci s mladou generací. V letech 1975 až 1983 jsem pracoval v tiskárně Tisk v Českém Těšíně, nejprve jako pomocný dělník a pak jako řidič nákladního auta pro odvážení smetí. Od června 1983 jsem působil jako farář ČCE v evangelickém sboru ve Štramberku a od ledna 1990 v Evangelickém sboru a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji. V letech 1993 až 2006 jsem přednášel na Katedře křesťanské výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Čtyři roky jsem působil jako předseda Rady TWR-C a pak několik let jako člen Rady. Od počátku existence Dětské misie v České republice jsem byl členem Rady a dlouhou dobu také jejím předsedou. Mnoho let jsem působil jako hostující lektor pro vzdělávání pracovníků Dětské misie na Slovensku. 16 let jsem pracoval jako člen Evangelizačního odboru při Synodní radě ČCE. Jsem ženatý s manželkou Olgou od roku Máme dva syny, starší syn Vladislav pracuje jako inženýr-programátor, mladší syn Daniel je magistrem teologie a pracuje jako ředitel Wycliffovy misie v ČR. Máme pět vnoučat. Za veškeré požehnání vyjadřuji nejvřelejší díky Pánu Ježíši Kristu. Mou největší touhou jsou slova apoštola Pavla: Jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus. Připojuji své vyznání: PÁN JEŽÍŠ zdroj mé jistoty a radosti 1. Svítí mi jasným světlem na cestu života JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8, Je dveřmi, kterými jsem vstoupil na novou cestu života JÁ JSEM DVEŘE. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9. 3. Je nyní mým spolehlivým Průvodcem a Pastýřem JÁ JSEM DOBRÝ PASTÝŘ; znám své ovce a ony znají mne. A svůj život dávám za ovce Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10, Vede mne cestou pravdy a smysluplného života JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jan 14,6. 5. Jeho učení je výborným pokrmem chlebem života JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6, Je zdrojem inspirace, moudrosti i síly k obětavé službě JÁ JSEM PRAVÝ VINNÝ KMEN, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jan 15,5. 7.V Něm mám stoprocentní jistotu věčného života JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11, Shromáždění starších 2015 str. 5

6 Meinolf Mellwig Narodil jsem se v roce 1962 v Německu. Uvěřil jsem v Pána Ježíše v roce V té době jsem už byl ženatý. Manželka Martina uvěřila zhruba 3 měsíce po mně. Máme spolu pět dětí a jednoho vnuka. Studoval jsem strojírenství a pracoval jsem v tom oboru od roku , kdy jsem šel na biblickou školu. V září 1994 jsme byli Německou misijní společností vysláni jako misionáři do Česka. Podíleli jsme se na založení sboru v Ostravě-Porubě, kde jsme sloužili od roku 1999 do roku Od června 2013 bydlíme v Berouně u Prahy, kde chceme s Boží pomocí a pomocí dalších sourozenců založit další sbor. 1. Ztráta věčné perspektivy (M1): Největší výzvy v evangelizaci (Meinolf Mellwig) Naděje je třetí list trojlístku 1K 13,13 - Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. Kdo ztrácí věčnou perspektivu, očekává a slibuje všechno v tomto životě Iz 22,13 - A hle! Veselí a radost, zabíjení skotu a porážení ovcí, požírání masa a pití vína: Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. 1K 15,22 - Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 1K 15,19 - Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Peklo je realita; Svědkové Jehovovi mají stejné poselství jako ateisté Ztráta věčné perspektivy znamená i ztrátu vděčnosti a motivace k evangelizaci Mt 5,30 - Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. L 12,5 - Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. Bez pekla se dá jen získat, ale nic neztratit Satan si hlídá tajemství o pekle nebo ho zesměšňuje Gn 3,4 - Had ženě řekl: Jistě nezemřete Shromáždění starších 2015 str. 6

7 2. Obsah našeho poselství (M2): Evangelium je o svatém Bohu a hříšném člověku Ez 36,23 - Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. I poznají ty národy, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. Role pokání v procesu spasení a posvěcení L 24, a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. L 13,3 - Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Definice pokání: lítost, vyznání, změna smýšlení a jednání L 3,8 - Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat: Náš otec je Abraham. Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Výzva k důvěře a odevzdání se Sk 16,31 - Oni řekli: Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Výzva k modlitbě přijetí Krista J 1,12 - Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Evangelium prosperity Kristus: Pán a Spasitel 2Pt 1,11 - Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. 2Pt 2,20 - Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první. 2Pt 3,2 - abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 2Pt 3,18 - Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Shromáždění starších 2015 str. 7

8 3. Živé, láskyplné vztahy (M3): Láska jako znamení křesťanů 1J 4,7 - Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Láska jako největší svědectví J 13,35 - Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Láska jako cíl veškerého vyučování 1Tm 1,5 - Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Z lásky vyplývá zájem a přijetí Fp 2,4 - Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Ga 6,2 - Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův. Útoky na lásku Láska má také své hranice a nebezpečí Shromáždění starších 2015 str. 8

9 4. Naše formy shromažďování (M 4): Ze života vznikají formy z forem nevzniká život 1K 11,16 - Kdyby však měl někdo sklon se přít - takový zvyk nemáme ani my, ani Boží sbory. Formy mají životu pomáhat, ne ho omezovat Formy v církvi mají pomáhat živým, ne mrtvým Správné a špatné otázky: o Co oslavuje Pána? o Co slouží nám? o Co slouží jim? Formami vyjadřujeme obsah, proto na nich záleží Ř 6,3-4 - Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Ztráta obsahu a hledání nových forem (modlitební hodina) Shromáždění starších 2015 str. 9

10 5. Naše osoba (M5): Vnímáme své nedostatky v osobní evangelizaci a trápí nás to Vnímáme svoji pohodlnost, vlažnost a strach z odmítnutí Prvotní církev se neustále modlila za odvahu a smělost Sk 4,29 - A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo... Cítíme se neschopní a nepřipravení Obrovským povzbuzením k evangelizaci jsou dobré příklady Dar evangelisty a příkaz evangelizovat Mt 28, Ježíš přistoupil a promluvil k nim: Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Ef 4,11 - A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele... Shromáždění starších 2015 str. 10

11 6. Láska k člověku (M6): Co cítíme k nevěřícím? o o Lhostejnost a odpor? L 15,7 - Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Soucit a lítost? Ř 9,3 - Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. o Lásku? 1K 9,20 - A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod Zákonem, byl jsem jakoby pod Zákonem -- i když sám nejsem pod Zákonem -- abych získal ty, kteří jsou pod Zákonem. o Poznáme, co cítíme, podle toho, jak mluvíme Co cítí Bůh k nevěřícím? Ř 2,5 - Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. L 15,7 - Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Je pravdivé známé tvrzení Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka? Ř 9,13 - Jak je napsáno: Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Ž 5,6 - Namyšlení se ti nemohou postavit před oči; nenávidíš všechny činitele nepravosti. Jaký je správný vztah k nevěřícím 2K 6, Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, a nečistého se nedotýkejte ; a já vás přijmu. 1K 10,27 - Zve-li vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jezte všechno, co vám předloží, a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Shromáždění starších 2015 str. 11

12 7. Role větších evangelizačních akcí (M7): Dobré důvody pro větší evangelizační akce o oslovit širší veřejnost o prezentovat se na veřejnosti Špatné důvody pro větší evangelizační akce o k uklidňování svědomí o abych nemusel s nikým osobně mluvit Jakou roli by měly hrát větší evangelizační akce ve sborovém životě? o jako doplňky k osobní evangelizaci o k navázání kontaktu o k oslovení cílové skupiny Úskalí větších evangelizačních akcí Shromáždění starších 2015 str. 12

13 1. Proč je evangelizace potřebná, proč ji Kristus přikázal (K1): Přednášející: Stanislav Kaczmarczyk J 3,17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. J 12,47b Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Pán Bůh se nad lidstvem smiloval! Lidé zdědili infekci zla, jsou zotročeni zlem Gn 6,5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli a srdce je v každé chvíli jen zlý. Lidé jsou hříchem odděleni od Boha, jsou duchovně mrtví Ef 2,1-2 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. Lidé neumí žít se svými bližními Ga 5,19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: bezuzdnost, rozbroje, hádky, žárlivost, podlost, rozpory, rozkoly, závist atd. Lidé jsou zklamáni, znechuceni životem a touží po změně Kaz 2,17-18 Pojal jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. Lidé se děsí smrti a chtějí vědět, zda je něco po smrti Ž 55,5 Přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo. Lidé kráčejí po široké cestě do záhuby Mt 7,13 Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Shromáždění starších 2015 str. 13

14 2. Co musí evangelizaci předcházet (K2): Vědomí a konstatování: Jedině evangelium je Boží mocí ke spasení, k záchraně. Ř 1,16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. 1K 1,18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1K 2,2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Modlitební příprava, vzory modlitebníků J 16,23: Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to Proste a dostanete, aby radost vaše byla plná. Sk 1,14-15 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili, spolu se ženami,...bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí. Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoli promluvím. Přátelské vztahy s těmi, které chceme evangelizovat Mt 9,10 Hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Příprava zvěstovatele evangelia J 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Příprava pracovníků pro pastorační rozhovory a službu 2Tm 2,1-3 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Shromáždění starších 2015 str. 14

15 3. Co působí evangelium v životě člověka (K3): Jedině evangelium přináší světlo pravdy o Bohu, o člověku, o světě, o zlu, o budoucnosti J 8,12 Pán Ježíš: Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. J 18,37 Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Jedině evangelium ukazuje cestu, východisko cestu pokání z pout zla a vin. J 10,9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Ž 32,3 "Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal; svůj hřích jsem před tebou přiznal. Jedině Kristus léčí z infekce hříchu; On je jediným lékařem z infekce zla Ef 2,5 "Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi..." Mk 2,5 Ježíš řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. L 7,48 Řekl jí: Jsou ti odpuštěny hříchy. Jedině Kristus proměňuje člověka i jeho život; On proměňuje nitro člověka, způsobí nové narození Ef 2,5 Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. 2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Jedině Kristus dává životu smysl smyslem života už není sobectví, ale láska J 13,34 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jedině Kristus dává životu člověka jasný cíl cílem života se stává nebeský domov J 11,25 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. J 14,2-3 Jdu, abych vám připravil místo Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Shromáždění starších 2015 str. 15

16 4. Koho si Pán k evangelizaci používá (K4): Jedině lidé žijící s Kristem mohou být nástroji k záchraně jiných Mt 28,19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Jedině lidé připraveni zvěstovat evangelium Sk 8,26-35 "Anděl Páně řekl Filipovi: Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi: Běž k tomu vozu a jdi vedle něho Přiběhl a zeptal se: Rozumíš tomu, co čteš? Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví?" Sk 9,17 Ananiáš řekl: Saule můj bratře, posílá mne k tobě Pán- ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě." Lidé připraveni vést hříšníka k pokání a vyznání hříchů Pánu Ježíši 1Tm 1,15 "Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první." 1Tm 2,5-6 1 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 2Sa 12,1 Hospodin poslal k Davidovi Nátana: Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? Lidé připravení oznámit kajícímu odpuštění všech vin Sk 10,43 Petr řekl v domě Kornélia: Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Sk 13,38 Pavel řekl v Antiochii: Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů. Lidé připraveni vést hříšníka k přijetí Pána Ježíše jako Spasitele a Průvodce Ř 10,9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Mt 16,24 "Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Shromáždění starších 2015 str. 16

17 5. Průběh evangelizace, co zvěstovat a jak zvěstovat (K5): a) osobní evangelizace Svědectví lidem při osobním setkání 1J 4,10 V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Letáky jako nástroj evangelizace Jr 36,23 Jak Jehúdí přečetl tři čtyři sloupce, král (Jójakím) je ze svitku odřízl nožíkem a házel je do ohně, až celý svitek na ohništi shořel. Evangelizování nemocných a starých v nemocnicích a DD J 5,6-8 Chceš být zdráv?... Pane, nemám nikoho Ježíš mu řekl: Vstaň, vezmi své lože a choď. Sk 3,3.16 Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď Uvěřil v Jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. Evangelizace v dětských táborech, v kempech pro mládež; Dětská misie Mk 10,14 Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Mt 18,14 Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Evangelizování skrze CD + DVD a internet Zj 21,1 A viděl jsem (24x) nové nebe a novou zemi A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta... Evangelizace pomocí kurzů Alfa Zj 21,6 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. b) Veřejná evangelizace Osobní veřejné svědectví znovuzrozeného křesťana 1Tm 1,15 Věrohodné je to slovo Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. Sk 26,27-28 Pavel: Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš. Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Shromáždění starších 2015 str. 17

18 Jasný a srozumitelný obsah zvěsti evangelia Sk 10,34-43 Petr v domě Kornélia: Uložil nám, abychom kázali a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho uvěří. Sk 16,31 Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Veřejná výzva k rozhodnutí Sk 20,20-21 Pavel starším z Efezu: Naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. 6. Péče o člověka zasaženého evangeliem zajistit duchovní růst (K6): Důvěrný rozhovor hledajícího s pastoračním pracovníkem 2Tm 2,1-2 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Vedení k osobnímu přijetí Krista Spasitele a Pána Mt 16,24 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. J 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 1J 5,12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Pravidelná setkávání s pastoračním pracovníkem Žd 10,25 Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Sk 20,28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve. Uvedení nového křesťana do společenství Božího lidu L 15,6-7 Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila Tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání. L 16,32 Máme se proč veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Shromáždění starších 2015 str. 18

19 7. Důsledky evangelizace (K7): Proměna osobního života člověka Ř 6,6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. 1K 1,2 Posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista. 2K 3,18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu to vše mocí Ducha Páně. Fp 1,20 Veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Fp 3,8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nad všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal. Proměna v postavení před Bohem Ef 2,8. Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Ř 5,1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ř 6,23 Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. 1J 5,13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Ř 8,16 Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. 1J 2,1-2 Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, i za hříchy celého světa. Ř 7,6... sloužíme Bohu v novém životě Ducha. Proměna v rodinném životě 1J 5, Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Fp 2,3 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým. Ko 3,12 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy." Ga 6,9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Shromáždění starších 2015 str. 19

20 Proměna života ve společenství a ve společnosti Sk 4,32 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce i nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Jasná vize nové věčné budoucnosti Zj 1,17 Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. J 14,2-3 Jdu, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Shromáždění starších 2015 str. 20

21 Misie v severní Africe Dvě třetiny páteční sbírky budou převedeny na účet pro krytí platů obou redaktorek TWR, jedna třetina na podporu Šárky Šorfové (viz následující strana) Obecné informace: Z historického hlediska je severní Afrika úzce spjatá s křesťanstvím, které oblast zasáhlo začátkem 2. století a šířilo se zde až do poloviny století sedmého. Pak ale celou oblast ovládl islám. Oficiálně mají všechny země náboženskou svobodu, přitom je však zakázáno přecházení od islámu k jinému vyznání. Tím se křesťanství i nové konverze k této víře ocitají v nebezpečí života. Berberové jsou původní obyvatelé severní Afriky; jejich počet se odhaduje na 20 milionů. Berberská společnost má kmenové uspořádání. Kmeny jsou závislé na zemědělství a lidé bývají zručnými umělci živí se jako výrobci látek, hrnčíři, řezbáři nebo vyrábějí jemné výšivky. Berberové nemají své oficiální náboženství. Mnozí jsou muslimové, ovšem často jen nominální a islámské zákony dodržují jen velmi laxně. Účinná misie s tradicí: Česká redakce TWR si už před pěti roky adoptovala dvě věřící ženy, pracující jako redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe. Žijí a pracují v silně muslimském prostředí, které nemá pro křesťany pochopení a k evangeliu je silně nepřátelské. Protože jsou tyto ženy mnohdy vystaveny pronásledování, nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejnit jejich pravá jména ani fotografie. Sestra Tamara byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné době připravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví v jazyce této oblasti severní Afriky severoafrické francouzštině. Pro sestru Sunny je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při přípravě křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje ve svém rodném jazyce rozhlasové programy pro mládež a také relace pro rodinu. Na oba programy reagují stovky a tisíce posluchačů, přestože je to pro každého z nich životně nebezpečné. Práce TWR v Africe je už rozvinutá a má svoji tradici. Kolem 50 % všech věřících berberského původu v severní Africe poznalo Pána Ježíše skrze vysílání TWR! Je třeba si uvědomit, že 41 % populace severní Afriky a Středního východu tvoří negramotní lidé tedy lidé, kteří neumí číst ani psát. Přitom je potvrzeno, že právě tito negramotní mají stejnou kapacitu k učení jako gramotní a obecně mají dokonce mnohem lepší paměť. Pokud k nim přicházejí informace skrze uši tedy především mluvené slovo velice dobře si vše pamatují a přemýšlejí o tom, co slyšeli. Poslední informace z konce roku 2014 jsou více než povzbudivé. Církev Pána Ježíše se během tohoto roku rozrostla osminásobně! Je něco takového vůbec možné? Ano, a dokonce tam, kde to málokdo čekal. V oblasti, o které mluvíme, donedávna neexistoval překlad Bible v domorodém jazyce. Situace se postupně mění vyšel Nový zákon a evangelizační film Ježíš byl přeložen do místního jazyka. Přesto je rozhlasové a návazně na to i ústní předávání stále nejsilnější nástroj a rozhlasové vysílání má nepředstavitelný strategický význam. A my můžeme být toho součástí. Identitu našich spolupracovníků tajíme, ale události v regionu, kam vysílají, se utajit nedají. Mluvíme tady o probuzení v Alžírsku. Aktuální osobní potřeby dvou redaktorek: Tamara: V lednu 2014 jí zemřela maminka, která věřila v Pána Ježíše. V prosinci pak zemřel i její tatínek, který evangelium slyšel, ale zda je přijal, nevíme. Tamara při všem tomto zármutku má v týmu řadu klíčových zodpovědností a s tím spojenou spoustu práce. Budeme velmi vděční, když pozvednete naši sestru a její rodinu na modlitbách, aby je Bůh v tomto novém roce utěšil. Sunny: Začátkem roku 2014 prožila samovolný potrat, který byl těžkou ranou pro ni i jejího manžela. Byli tím velmi sklíčeni, což je velký problém, zvlášť když jedním z vašich hlavních úkolů je povzbuzovat ostatní! Teď už ale můžeme oznámit dobré zprávy naše kolegyně je znovu těhotná a v pokročilém těhotenství je zatím vše v pořádku. Modlíme se, aby Bůh ochránil její rodinu a malé miminko, které roste v jejím životě. Prosím, modlete se za ni a jejího manžela, protože stále pokračuje v tajných domácích návštěvách u posluchaček. Praktická pomoc: Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím nepřátelského světa. Vzhledem k místním poměrům je potřeba zajistit asi 500 USD (to je podle kurzu koruny přibližně 9 12 tisíc Kč) na měsíc pro jednu pracovnici. V prvních letech se dařilo krýt plnou výši jejich potřeb a poslední 2 roky už jen částečně. TWR-CZ celkem na podporu misie mezi muslimy zajistilo kolem půl milionu korun. Tak, jak je v TWR standardní, jejich práce je vedením TWR-I pečlivě monitorována, finance jsou přísně chráněny před zneužitím a vše se děje přes utajované osoby a spojky. Současná politická situace je vypjatá a víru v Pána Ježíše posouvá do oblasti zákazů a potenciálního teroru. Ale evangelium neztrácí sílu a růst počtu věřících v oblasti, kde působí české redaktorky představuje asi 250 tisíc znovuzrozených lidí. A to mnohdy za cenu ztráty rodiny, bydlení a přinejmenším ohrožení života. Pokud byste chtěli samostatně poslat na jejich podporu své dary, použijte číslo účtu: /0100, VS 333 Shromáždění starších 2015 str. 21

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více