Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015"

Transkript

1 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS až , Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS

2

3 Změna programu vyhrazena Časový harmonogram Shromáždění starších KřS 2015 Vranov u Brna Středa 18. března Čtvrtek 19. března Pátek 20. března Sobota 21. března Modlitby 7:20 7:40 Velký sál: Velký sál: Petr Slepánek Velký sál: Jan Staněk Malý sál: Petr Jahůdka Malý sál: Štěpán Černík Snídaně 7:45 Snídaně Snídaně Snídaně Společný zpěv 8:25 8:40 S. Húšť S. Húšť 8:30 10:10 Program 8:40 9:25 Živé, láskyplné vztahy M. Mellwig M3 Koho si Pán k evangelizaci používá St. Kaczmarczyk K4 J. Krejčí : Pastýřská zodpovědnost starších V. Pípal: Srdce pastýře P. Húšť: Potřeba a oblasti pastýřské práce Průběh evangelizace, co zvěstovat Program Naše formy shromažďování a jak zvěstovat 9:25-10:10 M. Mellwig M4 St. Kaczmarczyk K5 Přestávka do 10:30 Příjezd a ubytování podle možnosti od 15:00 do 16:30 Káva, čaj Káva, čaj 10:10 10:30 Káva, čaj 10:30 12:30 Program 10:30 11:10 Program 11:10 11:55 Naše osoba M. Mellwig M5 Reflexe ve skupinách Oběd 12:00 Oběd Program 14:00 14:50 Proč je evangelizace potřebná; proč ji Kristus přikázal St. Kaczmarczyk K1 Péče o člověka zasaženého evangeliem St. Kaczmarczyk K6 Důsledky evangelizace St. Kaczmarczyk K7 12:00 Oběd 12:30 14:00 Školení pro oddávající Reflexe ve skupinách Přestávka do 15:40 Káva, čaj Káva, čaj 17:00 Co musí evangelizaci Program Láska k člověku Zahájení jednání: J. Šupík předcházet 15:40 16:40 Org. pokyny: A. Bartošek M. Mellwig M6 St. Kaczmarczyk K2 Úvod do tématu: Co působí evangelium Program Ztráta věčné perspektivy v životě člověka 16:40 17:40 M. Mellwig M1 St. Kaczmarczyk K3 Večeře 18:00 Večeře Večeře Program 19:15-20:10 Program 20:10 20:45 Obsah našeho poselství M. Mellwig M2 Zpěv a modlitby S. Húšť Svědectví: Výměna zkušeností Zpěv a modlitby Jan Vopalecký a S. Húšť Role větších evangelizačních akcí a shrnutí M. Mellwig M7 Památka Páně T. Havlíček / slovo: L. Mikeš, jun. Dobrovolná sbírka Gril Program: - Zpráva o činnosti MR + finanční zpráva o hospodaření KřSb: J. Vopalecký -Zprávy z pracovních skupin: - časopis ŽS J. Andrýsek - mládež KřSb P. Húšť - NIVY Š. Černík - Misijní skupina M. Mellwig - Pastorace Vl. Pípal - Informace jednatelů 12:30-13:00 oběd 14:00 odjezd Poznámky: - Pokud není uvedeno jinak, pak se program odehrává ve velkém sále a jídlo se podává v jídelně. - Řízením jednání SSt jsou pověřeni: středa až pátek: Misijní sk. sobota: Jar. Šupík

4 Cíl biblického vyučování Ukázat na praktické důsledky poslušné víry v Pána Ježíše v oblasti evangelizace. Účastníci semináře: Starší sborů spolu s těmi, u nichž je zřejmé odevzdání Pánu a duchovní růst spojený s touhou a ochotou konat službu starších (ale nejen ji) ve sboru. Praktické pokyny: Na vedlejší straně najdete tabulku s časovým harmonogramem. Dochvilnost považujme za samozřejmou. Stejně tak předpokládáme, že telefony necháte vypnuté. Omluvte případnou změnu řazení programových bloků. Budeme s lektorem flexibilní. Tento sborník obsahuje pouze anotace hlavních přednášek a je ponechán prostor pro doplňování vlastními poznámkami, případně využijte vlastní poznámkový blok. Je výhodné si sborník podepsat! JMENOVKU noste viditelně po celou dobu pobytu!!! Jmenovka není naším majetkem, a proto prosíme o vrácení před odjezdem!!! Děkujeme. Školicí komplex kláštera ve Vranově u Brna nám byl pronajat za výhodných cenových podmínek. Prosím, užívejte propůjčené prostory šetrně a nebojte se nám nahlásit případné nehody nebo vzniklé škody. Instalovanou techniku neobsluhujte bez zaškolení a bez našeho souhlasu. Prosíme o respektování zvyků a tradic této církevní komunity. Jsme ve Vranově vítanými hosty! V některých ubytovacích pokojích zůstávají ubytovaní příslušníci řádu, respektujme jejich potřebu klidu. V jídelně bude vždy na daný čas připraveno jídlo. Dodržujte, prosím, čas začátku jídla! Na stoly je servírováno jídlo hromadně, a pokud zůstane místo neobsazené, riskuje tím dotyčný ztrátu porce. Dochvilní strávníci zase neseberou porce těm, kteří se nevešli do výtahu a přijdou později. Pokud bude příhodné počasí, uskuteční se po páteční slavnostní Památce Pána Ježíše venkovní grilování. Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo Moravské Švýcarsko. Současně se zde nachází konvent Nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, zkráceně nazývaných Paulány, kteří zajišťují duchovní správu poutního místa a farnosti Vranov u Brna. Po svém návratu na Vranov zde začali bratři pauláni budovat Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, jehož první část byla zprovozněna v září jubilejního roku Duchovní centrum se snaží vytvořit příjemné prostředí pro pořádání jakýchkoli akcí duchovního, kulturního a vzdělávacího charakteru: exercicie pro kněze, řeholní společenství a laiky, přednáškové cykly, konference, víkendové pobyty, akce pro rodiny, mládež, duchovní obnovy, ekumenická setkání a další akce i s vlastním programem. Vranov u Brna je místo, kde vůně historie a věrné tradice našich předků proniká do naší současnosti a svědčí o stálé aktuálnosti a kráse života v blízkosti Boží. Dům tento ve středu světa stojí a souhvězdí všech hvězd svítí k tomuto prahu. Kdo nevěří, ať si to jen změří. Zde nastup, poutníče, svou poklidnější dráhu. (Z nápisu u bočního vchodu do kostela) V organizačních věcech se obracejte na Aleše Bartoška ( ) V ostatním záležitostech na kohokoliv z realizačního týmu: Vladimír Pípal, Jarek Šupík, Meinolf Mellwig, Samuel Húšť, Milan Michalko, Jan Vopalecký, Tomáš Havlíček Shromáždění starších 2015 str. 4

5 Stanislav Kaczmarczyk Narodil jsem se v roce 1936 ve Vělopolí. Ve 14 letech jsem svěřil svůj život Pánu Ježíši. Studoval jsem na gymnáziu v Českém Těšíně a v letech 1955 až 1959 teologii na Evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Po hornické brigádě na Dole 1. máj v Karviné jsem absolvoval povinnou dvouletou vojenskou službu. Od roku 1962 jsem pracoval v duchovenské službě ve Slezské církvi evangelické a. v. v Komorní Lhotce. Koncem roku 1974 mi byl komunistickou vrchností odňat státní souhlas k vykonávání duchovenské činnosti kvůli aktivní práci s mladou generací. V letech 1975 až 1983 jsem pracoval v tiskárně Tisk v Českém Těšíně, nejprve jako pomocný dělník a pak jako řidič nákladního auta pro odvážení smetí. Od června 1983 jsem působil jako farář ČCE v evangelickém sboru ve Štramberku a od ledna 1990 v Evangelickém sboru a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji. V letech 1993 až 2006 jsem přednášel na Katedře křesťanské výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Čtyři roky jsem působil jako předseda Rady TWR-C a pak několik let jako člen Rady. Od počátku existence Dětské misie v České republice jsem byl členem Rady a dlouhou dobu také jejím předsedou. Mnoho let jsem působil jako hostující lektor pro vzdělávání pracovníků Dětské misie na Slovensku. 16 let jsem pracoval jako člen Evangelizačního odboru při Synodní radě ČCE. Jsem ženatý s manželkou Olgou od roku Máme dva syny, starší syn Vladislav pracuje jako inženýr-programátor, mladší syn Daniel je magistrem teologie a pracuje jako ředitel Wycliffovy misie v ČR. Máme pět vnoučat. Za veškeré požehnání vyjadřuji nejvřelejší díky Pánu Ježíši Kristu. Mou největší touhou jsou slova apoštola Pavla: Jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus. Připojuji své vyznání: PÁN JEŽÍŠ zdroj mé jistoty a radosti 1. Svítí mi jasným světlem na cestu života JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8, Je dveřmi, kterými jsem vstoupil na novou cestu života JÁ JSEM DVEŘE. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9. 3. Je nyní mým spolehlivým Průvodcem a Pastýřem JÁ JSEM DOBRÝ PASTÝŘ; znám své ovce a ony znají mne. A svůj život dávám za ovce Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10, Vede mne cestou pravdy a smysluplného života JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jan 14,6. 5. Jeho učení je výborným pokrmem chlebem života JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6, Je zdrojem inspirace, moudrosti i síly k obětavé službě JÁ JSEM PRAVÝ VINNÝ KMEN, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jan 15,5. 7.V Něm mám stoprocentní jistotu věčného života JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Jan 11, Shromáždění starších 2015 str. 5

6 Meinolf Mellwig Narodil jsem se v roce 1962 v Německu. Uvěřil jsem v Pána Ježíše v roce V té době jsem už byl ženatý. Manželka Martina uvěřila zhruba 3 měsíce po mně. Máme spolu pět dětí a jednoho vnuka. Studoval jsem strojírenství a pracoval jsem v tom oboru od roku , kdy jsem šel na biblickou školu. V září 1994 jsme byli Německou misijní společností vysláni jako misionáři do Česka. Podíleli jsme se na založení sboru v Ostravě-Porubě, kde jsme sloužili od roku 1999 do roku Od června 2013 bydlíme v Berouně u Prahy, kde chceme s Boží pomocí a pomocí dalších sourozenců založit další sbor. 1. Ztráta věčné perspektivy (M1): Největší výzvy v evangelizaci (Meinolf Mellwig) Naděje je třetí list trojlístku 1K 13,13 - Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. Kdo ztrácí věčnou perspektivu, očekává a slibuje všechno v tomto životě Iz 22,13 - A hle! Veselí a radost, zabíjení skotu a porážení ovcí, požírání masa a pití vína: Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. 1K 15,22 - Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 1K 15,19 - Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Peklo je realita; Svědkové Jehovovi mají stejné poselství jako ateisté Ztráta věčné perspektivy znamená i ztrátu vděčnosti a motivace k evangelizaci Mt 5,30 - Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. L 12,5 - Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. Bez pekla se dá jen získat, ale nic neztratit Satan si hlídá tajemství o pekle nebo ho zesměšňuje Gn 3,4 - Had ženě řekl: Jistě nezemřete Shromáždění starších 2015 str. 6

7 2. Obsah našeho poselství (M2): Evangelium je o svatém Bohu a hříšném člověku Ez 36,23 - Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. I poznají ty národy, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. Role pokání v procesu spasení a posvěcení L 24, a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. L 13,3 - Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Definice pokání: lítost, vyznání, změna smýšlení a jednání L 3,8 - Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat: Náš otec je Abraham. Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Výzva k důvěře a odevzdání se Sk 16,31 - Oni řekli: Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Výzva k modlitbě přijetí Krista J 1,12 - Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Evangelium prosperity Kristus: Pán a Spasitel 2Pt 1,11 - Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. 2Pt 2,20 - Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první. 2Pt 3,2 - abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 2Pt 3,18 - Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Shromáždění starších 2015 str. 7

8 3. Živé, láskyplné vztahy (M3): Láska jako znamení křesťanů 1J 4,7 - Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Láska jako největší svědectví J 13,35 - Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Láska jako cíl veškerého vyučování 1Tm 1,5 - Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Z lásky vyplývá zájem a přijetí Fp 2,4 - Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Ga 6,2 - Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův. Útoky na lásku Láska má také své hranice a nebezpečí Shromáždění starších 2015 str. 8

9 4. Naše formy shromažďování (M 4): Ze života vznikají formy z forem nevzniká život 1K 11,16 - Kdyby však měl někdo sklon se přít - takový zvyk nemáme ani my, ani Boží sbory. Formy mají životu pomáhat, ne ho omezovat Formy v církvi mají pomáhat živým, ne mrtvým Správné a špatné otázky: o Co oslavuje Pána? o Co slouží nám? o Co slouží jim? Formami vyjadřujeme obsah, proto na nich záleží Ř 6,3-4 - Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Ztráta obsahu a hledání nových forem (modlitební hodina) Shromáždění starších 2015 str. 9

10 5. Naše osoba (M5): Vnímáme své nedostatky v osobní evangelizaci a trápí nás to Vnímáme svoji pohodlnost, vlažnost a strach z odmítnutí Prvotní církev se neustále modlila za odvahu a smělost Sk 4,29 - A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo... Cítíme se neschopní a nepřipravení Obrovským povzbuzením k evangelizaci jsou dobré příklady Dar evangelisty a příkaz evangelizovat Mt 28, Ježíš přistoupil a promluvil k nim: Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Ef 4,11 - A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele... Shromáždění starších 2015 str. 10

11 6. Láska k člověku (M6): Co cítíme k nevěřícím? o o Lhostejnost a odpor? L 15,7 - Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Soucit a lítost? Ř 9,3 - Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. o Lásku? 1K 9,20 - A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod Zákonem, byl jsem jakoby pod Zákonem -- i když sám nejsem pod Zákonem -- abych získal ty, kteří jsou pod Zákonem. o Poznáme, co cítíme, podle toho, jak mluvíme Co cítí Bůh k nevěřícím? Ř 2,5 - Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. L 15,7 - Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Je pravdivé známé tvrzení Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka? Ř 9,13 - Jak je napsáno: Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Ž 5,6 - Namyšlení se ti nemohou postavit před oči; nenávidíš všechny činitele nepravosti. Jaký je správný vztah k nevěřícím 2K 6, Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, a nečistého se nedotýkejte ; a já vás přijmu. 1K 10,27 - Zve-li vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jezte všechno, co vám předloží, a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Shromáždění starších 2015 str. 11

12 7. Role větších evangelizačních akcí (M7): Dobré důvody pro větší evangelizační akce o oslovit širší veřejnost o prezentovat se na veřejnosti Špatné důvody pro větší evangelizační akce o k uklidňování svědomí o abych nemusel s nikým osobně mluvit Jakou roli by měly hrát větší evangelizační akce ve sborovém životě? o jako doplňky k osobní evangelizaci o k navázání kontaktu o k oslovení cílové skupiny Úskalí větších evangelizačních akcí Shromáždění starších 2015 str. 12

13 1. Proč je evangelizace potřebná, proč ji Kristus přikázal (K1): Přednášející: Stanislav Kaczmarczyk J 3,17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. J 12,47b Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Pán Bůh se nad lidstvem smiloval! Lidé zdědili infekci zla, jsou zotročeni zlem Gn 6,5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli a srdce je v každé chvíli jen zlý. Lidé jsou hříchem odděleni od Boha, jsou duchovně mrtví Ef 2,1-2 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. Lidé neumí žít se svými bližními Ga 5,19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: bezuzdnost, rozbroje, hádky, žárlivost, podlost, rozpory, rozkoly, závist atd. Lidé jsou zklamáni, znechuceni životem a touží po změně Kaz 2,17-18 Pojal jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. Lidé se děsí smrti a chtějí vědět, zda je něco po smrti Ž 55,5 Přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo. Lidé kráčejí po široké cestě do záhuby Mt 7,13 Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Shromáždění starších 2015 str. 13

14 2. Co musí evangelizaci předcházet (K2): Vědomí a konstatování: Jedině evangelium je Boží mocí ke spasení, k záchraně. Ř 1,16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. 1K 1,18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1K 2,2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Modlitební příprava, vzory modlitebníků J 16,23: Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to Proste a dostanete, aby radost vaše byla plná. Sk 1,14-15 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili, spolu se ženami,...bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí. Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoli promluvím. Přátelské vztahy s těmi, které chceme evangelizovat Mt 9,10 Hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Příprava zvěstovatele evangelia J 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Příprava pracovníků pro pastorační rozhovory a službu 2Tm 2,1-3 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Shromáždění starších 2015 str. 14

15 3. Co působí evangelium v životě člověka (K3): Jedině evangelium přináší světlo pravdy o Bohu, o člověku, o světě, o zlu, o budoucnosti J 8,12 Pán Ježíš: Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. J 18,37 Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Jedině evangelium ukazuje cestu, východisko cestu pokání z pout zla a vin. J 10,9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Ž 32,3 "Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal; svůj hřích jsem před tebou přiznal. Jedině Kristus léčí z infekce hříchu; On je jediným lékařem z infekce zla Ef 2,5 "Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi..." Mk 2,5 Ježíš řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. L 7,48 Řekl jí: Jsou ti odpuštěny hříchy. Jedině Kristus proměňuje člověka i jeho život; On proměňuje nitro člověka, způsobí nové narození Ef 2,5 Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. 2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Jedině Kristus dává životu smysl smyslem života už není sobectví, ale láska J 13,34 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jedině Kristus dává životu člověka jasný cíl cílem života se stává nebeský domov J 11,25 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. J 14,2-3 Jdu, abych vám připravil místo Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Shromáždění starších 2015 str. 15

16 4. Koho si Pán k evangelizaci používá (K4): Jedině lidé žijící s Kristem mohou být nástroji k záchraně jiných Mt 28,19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Jedině lidé připraveni zvěstovat evangelium Sk 8,26-35 "Anděl Páně řekl Filipovi: Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi: Běž k tomu vozu a jdi vedle něho Přiběhl a zeptal se: Rozumíš tomu, co čteš? Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví?" Sk 9,17 Ananiáš řekl: Saule můj bratře, posílá mne k tobě Pán- ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě." Lidé připraveni vést hříšníka k pokání a vyznání hříchů Pánu Ježíši 1Tm 1,15 "Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první." 1Tm 2,5-6 1 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 2Sa 12,1 Hospodin poslal k Davidovi Nátana: Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? Lidé připravení oznámit kajícímu odpuštění všech vin Sk 10,43 Petr řekl v domě Kornélia: Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Sk 13,38 Pavel řekl v Antiochii: Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů. Lidé připraveni vést hříšníka k přijetí Pána Ježíše jako Spasitele a Průvodce Ř 10,9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Mt 16,24 "Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Shromáždění starších 2015 str. 16

17 5. Průběh evangelizace, co zvěstovat a jak zvěstovat (K5): a) osobní evangelizace Svědectví lidem při osobním setkání 1J 4,10 V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Letáky jako nástroj evangelizace Jr 36,23 Jak Jehúdí přečetl tři čtyři sloupce, král (Jójakím) je ze svitku odřízl nožíkem a házel je do ohně, až celý svitek na ohništi shořel. Evangelizování nemocných a starých v nemocnicích a DD J 5,6-8 Chceš být zdráv?... Pane, nemám nikoho Ježíš mu řekl: Vstaň, vezmi své lože a choď. Sk 3,3.16 Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď Uvěřil v Jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. Evangelizace v dětských táborech, v kempech pro mládež; Dětská misie Mk 10,14 Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Mt 18,14 Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Evangelizování skrze CD + DVD a internet Zj 21,1 A viděl jsem (24x) nové nebe a novou zemi A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta... Evangelizace pomocí kurzů Alfa Zj 21,6 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. b) Veřejná evangelizace Osobní veřejné svědectví znovuzrozeného křesťana 1Tm 1,15 Věrohodné je to slovo Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. Sk 26,27-28 Pavel: Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš. Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Shromáždění starších 2015 str. 17

18 Jasný a srozumitelný obsah zvěsti evangelia Sk 10,34-43 Petr v domě Kornélia: Uložil nám, abychom kázali a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho uvěří. Sk 16,31 Věř v Pána Ježíše Krista, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Veřejná výzva k rozhodnutí Sk 20,20-21 Pavel starším z Efezu: Naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. 6. Péče o člověka zasaženého evangeliem zajistit duchovní růst (K6): Důvěrný rozhovor hledajícího s pastoračním pracovníkem 2Tm 2,1-2 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Vedení k osobnímu přijetí Krista Spasitele a Pána Mt 16,24 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. J 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 1J 5,12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Pravidelná setkávání s pastoračním pracovníkem Žd 10,25 Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Sk 20,28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve. Uvedení nového křesťana do společenství Božího lidu L 15,6-7 Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila Tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání. L 16,32 Máme se proč veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Shromáždění starších 2015 str. 18

19 7. Důsledky evangelizace (K7): Proměna osobního života člověka Ř 6,6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. 1K 1,2 Posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista. 2K 3,18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu to vše mocí Ducha Páně. Fp 1,20 Veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Fp 3,8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nad všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal. Proměna v postavení před Bohem Ef 2,8. Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Ř 5,1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ř 6,23 Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. 1J 5,13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Ř 8,16 Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. 1J 2,1-2 Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, i za hříchy celého světa. Ř 7,6... sloužíme Bohu v novém životě Ducha. Proměna v rodinném životě 1J 5, Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Fp 2,3 V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým. Ko 3,12 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy." Ga 6,9 V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Shromáždění starších 2015 str. 19

20 Proměna života ve společenství a ve společnosti Sk 4,32 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce i nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Jasná vize nové věčné budoucnosti Zj 1,17 Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. J 14,2-3 Jdu, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Shromáždění starších 2015 str. 20

21 Misie v severní Africe Dvě třetiny páteční sbírky budou převedeny na účet pro krytí platů obou redaktorek TWR, jedna třetina na podporu Šárky Šorfové (viz následující strana) Obecné informace: Z historického hlediska je severní Afrika úzce spjatá s křesťanstvím, které oblast zasáhlo začátkem 2. století a šířilo se zde až do poloviny století sedmého. Pak ale celou oblast ovládl islám. Oficiálně mají všechny země náboženskou svobodu, přitom je však zakázáno přecházení od islámu k jinému vyznání. Tím se křesťanství i nové konverze k této víře ocitají v nebezpečí života. Berberové jsou původní obyvatelé severní Afriky; jejich počet se odhaduje na 20 milionů. Berberská společnost má kmenové uspořádání. Kmeny jsou závislé na zemědělství a lidé bývají zručnými umělci živí se jako výrobci látek, hrnčíři, řezbáři nebo vyrábějí jemné výšivky. Berberové nemají své oficiální náboženství. Mnozí jsou muslimové, ovšem často jen nominální a islámské zákony dodržují jen velmi laxně. Účinná misie s tradicí: Česká redakce TWR si už před pěti roky adoptovala dvě věřící ženy, pracující jako redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe. Žijí a pracují v silně muslimském prostředí, které nemá pro křesťany pochopení a k evangeliu je silně nepřátelské. Protože jsou tyto ženy mnohdy vystaveny pronásledování, nemůžeme z bezpečnostních důvodů zveřejnit jejich pravá jména ani fotografie. Sestra Tamara byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné době připravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví v jazyce této oblasti severní Afriky severoafrické francouzštině. Pro sestru Sunny je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při přípravě křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje ve svém rodném jazyce rozhlasové programy pro mládež a také relace pro rodinu. Na oba programy reagují stovky a tisíce posluchačů, přestože je to pro každého z nich životně nebezpečné. Práce TWR v Africe je už rozvinutá a má svoji tradici. Kolem 50 % všech věřících berberského původu v severní Africe poznalo Pána Ježíše skrze vysílání TWR! Je třeba si uvědomit, že 41 % populace severní Afriky a Středního východu tvoří negramotní lidé tedy lidé, kteří neumí číst ani psát. Přitom je potvrzeno, že právě tito negramotní mají stejnou kapacitu k učení jako gramotní a obecně mají dokonce mnohem lepší paměť. Pokud k nim přicházejí informace skrze uši tedy především mluvené slovo velice dobře si vše pamatují a přemýšlejí o tom, co slyšeli. Poslední informace z konce roku 2014 jsou více než povzbudivé. Církev Pána Ježíše se během tohoto roku rozrostla osminásobně! Je něco takového vůbec možné? Ano, a dokonce tam, kde to málokdo čekal. V oblasti, o které mluvíme, donedávna neexistoval překlad Bible v domorodém jazyce. Situace se postupně mění vyšel Nový zákon a evangelizační film Ježíš byl přeložen do místního jazyka. Přesto je rozhlasové a návazně na to i ústní předávání stále nejsilnější nástroj a rozhlasové vysílání má nepředstavitelný strategický význam. A my můžeme být toho součástí. Identitu našich spolupracovníků tajíme, ale události v regionu, kam vysílají, se utajit nedají. Mluvíme tady o probuzení v Alžírsku. Aktuální osobní potřeby dvou redaktorek: Tamara: V lednu 2014 jí zemřela maminka, která věřila v Pána Ježíše. V prosinci pak zemřel i její tatínek, který evangelium slyšel, ale zda je přijal, nevíme. Tamara při všem tomto zármutku má v týmu řadu klíčových zodpovědností a s tím spojenou spoustu práce. Budeme velmi vděční, když pozvednete naši sestru a její rodinu na modlitbách, aby je Bůh v tomto novém roce utěšil. Sunny: Začátkem roku 2014 prožila samovolný potrat, který byl těžkou ranou pro ni i jejího manžela. Byli tím velmi sklíčeni, což je velký problém, zvlášť když jedním z vašich hlavních úkolů je povzbuzovat ostatní! Teď už ale můžeme oznámit dobré zprávy naše kolegyně je znovu těhotná a v pokročilém těhotenství je zatím vše v pořádku. Modlíme se, aby Bůh ochránil její rodinu a malé miminko, které roste v jejím životě. Prosím, modlete se za ni a jejího manžela, protože stále pokračuje v tajných domácích návštěvách u posluchaček. Praktická pomoc: Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím nepřátelského světa. Vzhledem k místním poměrům je potřeba zajistit asi 500 USD (to je podle kurzu koruny přibližně 9 12 tisíc Kč) na měsíc pro jednu pracovnici. V prvních letech se dařilo krýt plnou výši jejich potřeb a poslední 2 roky už jen částečně. TWR-CZ celkem na podporu misie mezi muslimy zajistilo kolem půl milionu korun. Tak, jak je v TWR standardní, jejich práce je vedením TWR-I pečlivě monitorována, finance jsou přísně chráněny před zneužitím a vše se děje přes utajované osoby a spojky. Současná politická situace je vypjatá a víru v Pána Ježíše posouvá do oblasti zákazů a potenciálního teroru. Ale evangelium neztrácí sílu a růst počtu věřících v oblasti, kde působí české redaktorky představuje asi 250 tisíc znovuzrozených lidí. A to mnohdy za cenu ztráty rodiny, bydlení a přinejmenším ohrožení života. Pokud byste chtěli samostatně poslat na jejich podporu své dary, použijte číslo účtu: /0100, VS 333 Shromáždění starších 2015 str. 21

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 36/ červen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Kristus je konec zákona..... 2 Zákon a evangelium........ 3 Luther o zákonu.......... 5 Rozhovor s Donem Richmanem.......

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Království Boží je mezi vámi

Království Boží je mezi vámi Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb 7.-14.1. 2007 Česká evangelikální aliance Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 2007 Vážení přátelé v Kristu, ve svém okolí se bohužel často setkávám s

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2008 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 35/ březen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Mistr žije............... 2 Autorita muže ve vztahu s Bohem........ 3 Zde jsem, pošli mne....... 7 ProChrist 2009...........

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více