Geny ovlivňující zbarvení u domestikovaných psů 1 základní barvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geny ovlivňující zbarvení u domestikovaných psů 1 základní barvy"

Transkript

1 Geny ovlivňující zbarvení u domestikovaných psů 1 základní barvy doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. Ústav morfologie, fyziologie a gentiky zvířat AF MZLU v Brně, Psi byli selektováni do více variant velikostí a typů těla než většina ostatních druhů a domestikovaných zvířat. Tato velká diverzita se také projevila ve velké rozmanitosti zbarvení srsti. Genetika zbarvení srsti u psů, stejně jako u ostatních savců, je studovaná již mnoho let. Už v padesátých letech minulého století byly napsány knihy o potenciálních genech, které by mohly vysvětlovat dědičnost zbarvení v rodinách Little (1957) a Winge (1950). Oba autoři použili písmena k označení lokusů a alel (dvou i více) předpokládaných genů, které se objevovaly v rodinách. Jejich výsledky se velmi podobaly. U většiny plemen je povolen relativně úzké rozpětí v barevnosti standardu a u některých plemen mají všichni jedinci stejné barvené vzory. Určité barvy byly znakem pro vyřazení z chovu, protože byla např. spojena s nežádoucími efekty (zdraví, ). V posledních několika letech bylo odhaleno a identifikováno několik genů, které jsou zodpovědné za pigmentaci u psů. K tomu přispěla zejména srovnávací (komparativní) genomika. Bylo identifikováno sedm genů, které určují specifickou barvu kůže a nebo různé vzory u psů: melanocortin 1 receptor, tyrosinase related protein 1, agouti signal peptide, melanophilin, SILV (dříve PMEL17), microphthalmia-associated transcription factor a beta-defensin 103. I když ještě nebyly určeny všechny alely na každém lokusu, jsou vyvinuty příslušné DNA testy. Identifikace těchto alel poskytuje zejména informace o interakcích v tomto komplexu genů, které jsou zodpovědné jak za vývoj pigmentace tak za vývoj neurologický (pleiotropní efekt kdy jeden gen ovlivňuje více vlastností zde zbarvení a neurologické onemocnění). Oba tyto komplexy vlastností jsou spolu vývojově propojené. Alely zjištěné u různých plemen umožňují potenciálně vyhodnocovat historii šlechtění a fylogenetické vztahy. Tyto informace jsou hodnotné zejména pro šlechtěné plemena psů, která byla selektována na základě specifických barevných standardů od konce 18. století. Protože je zbarvení srsti viditelný znak, je tato informace vhodná i pro výuku základních genetických principů. Přístup molekulární genetiky umožňuje šlechtitelům vysvětlit např. proč v určitých vrzích u potomků se neobjeví očekávané zbarvení. Hlavní lokusy zbarvení srsti Gen melanocortin 1 receptor Melanocortin 1 receptor (MC1R) byl prvním genem studovaným molekulárně genetickými metodami psů. MC1R byl zmapován na 5. chromozomu (Schmutz et al. 2001a). Byla popsána mutace způsobující ztrátu funkce, 914C > T (Newton et al., 2000 a Everts et al., 2000), která zapříčiňuje jasně červené zbarvení srsti (Obr. 1 - e, h, l). Tato mutace, která způsobuje záměnu stop kodonu za arginin (R306ter), je přítomna u mnoha plemen psů. Little (1957) nazval tento lokus E neboli extension a tato alela je označena e a původní (divoká) dominantní alela E (Tab. 1). Třetí alela E M vznikla jednonukleotidovou substitucí (799 A > G), která dává vznik záměny aminokyselin M264V (Schmutz et al. 2003a). Melanistické překrytí způsobené jednou kopií této alely je viditelné u psů, kteří jsou zesvětlení (plaví) nebo skvrnití (Obr. 1 - d). Psi celoplášťově černí, hnědí nebo modří nemají to překrytí, které je neodlišitelné od barvy jejich těla. U psů, kteří blednou do šedé s věkem, se objeví jejich maskování v čase (Obr. 1 - k). Podobně psi, kteří mají 1

2 bílé čumáky, neprodukují melanin v těchto oblastech těla a neprojeví se u nich překrytí, dokonce ani když mají tuto alelu (Obr. 1 - j). Obr. 1: Fotografie a vybrané genotypy různých plemen psů, které zobrazují varianty zbarvení srsti a interakcí genů. (a) světle hnědý French Brittany k y /k y, E/E, b/b, a t /a t ; (b) (vlevo) hnědý German Shorthaired Pointer K B /K B, E/E, b/b a (vpravo) černý Large Munsterlander K B /K B, E/E, B/b; (c) Landseer Newfoundland K B /K B, E/E, B/B, s/s; (d) světle maskovaný Chinese Shar-Pei k y /k y, E M /E, B/B, a y /a y ; (e) světlý French Bulldog k br /k y, e/e, B/B, a y /a y ; (f) skvrnitý Staffordshire Bull Terrier k br /k y, E/E, B/B, a y /a t ; (g) merle Australian Shepherd k y /k y, E/E, B/B, a t /a t, M/m; (h) (vlevo) jasně červený Miniature Dachshund k y /k y, e/e, B/B and (vpravo) černý světle hnědý Miniature Dachshund k y /k y, E/, B/B, a t /a t ; (i) modrý Great Dane K B /, E/E, B/B, a y /a y, d/d; (j) zředěně světlý Italian Greyhound k y /k y, E M /E, B/B, a y /a y, d/d; (k) mladý Kerry Blue Terrier K B /K B, E M /E, B/B, D/D, G/G; (l) zlatý maďarský ohař - Viszla K B /K B, e/e, b/b. 2

3 Gen tyrosinase related protein 1 Tyrosinase related protein 1 (TYRP1) je gen, zapříčiňující hnědou barvu srsti (Obr. 1 - a, b). TYRP1 byl zmapován na 11. chromozomu (Schmutz et al. 2002). Little (1957) jej označoval jako lokus B (Tabulka 1), kdy se hnědá barva dědí recesivně vůči černé. Byly detekovány tři alely, přičemž kombinace dvou zapříčiní hnědé zbarvení srsti. Jedna alela b s obsahuje stop kodon v exonu 5 (Q331ter) (c. 991 C > T), druhá alel b d obsahuje deleci prolinu také v exonu 5 (345delP) (c deleted) a třetí alela b c je substitucí v exonu 2, která způsobuje výměnu cysteinu za (S41C) (c. 121 T > A). Všechny tři alely byly detekovány u většiny 28 plemen, které byly genotypovány, ale u některých plemen neměli hnědými jedinci žádnou ze tří alel. Te možné, že je další mutace v genu TYRP1, která ještě nebyla odhalena, neboť je vzácná. U některých plemen jako je Doberman Pinschers a Australian Shepherds, jsou hnědí psi označováni jako červení. Tito psi však mají některou výše popsanou mutaci v TYRP1. Alely TYRP1 interagují s alelami MC1R. Pes genotypu e/e na lokusu MC1R má krémovou, žlutou nebo červenou barvu srsti, ale kůže čumáku, okolí oka a tlap jsou buď černá (Obr. 1 e, h vlevo) nebo hnědá (Obr. 1 - l), nebo zředěná, závisejících na genotypu TYRP1. Pravděpodobně genotyp e/e ovlivňuje melanocyty v keratinizované kůži odlišně od melanocytů v chlupových folikulech. Všichni psi, kteří mají barvu srsti černou, hnědou nebo šedou, ať už jednobarevný nebo skvrnitý vzor, ji zdědili dominantně, mají nejméně jednu alelu E nebo E M. Takoví psi mají také nejméně jednu alelu K B (Kerns et al. 2005, 2007; Candille et al. 2007). Gen agouti signal peptide Agouti signal peptide (ASIP) má několik alel, které jsou zahrnuty do zbarvení srsti u psů. ASIP byl zmapován na 24 chromozomu (Kerns et al. 2004). Čtyři alely jsou u psů v dominantní hierarchii a y > a w > a t > a. Divoký typ alely a w zapříčiňuje, že některé chlupy mají proužky střídání pigmentů eumelanin, phaeomelanin, eumelanin po jeho celé délce. Tyto proužkované chlupy se vyskytují typicky na hřbetu trupu. ASIP sekvence této alely má kompletní homologii se sekvencí vlka (Berryere et al. 2005) a také sekvence aminokyselin v proteinu je stejná jako u kojota (Schmutz et al. 2007). Recesivní alela tohoto genu způsobuje černé zbarvení srsti. Alela R96C (a) (c.288c>t) se vyskytuje hlavně, ale ne výhradně u chovaných plemen. Je přičinou černé barvy jen u German Shepherd Dog a Shetland Sheepdog (Kerns et al. 2004; Berryere et al. 2005), ale vyskytuje se také u černých jedinců plemen Schipperke, Groenendael a Puli. Alela byla také identifikována u plemen samojed a americký eskymácký pes, ale u obou se vyskytuje bílé zbarvení. Alela vyskytující se u většiny plemen psů je známá jako a y, děděná jako dominantní alela v jejich sérii. Alela kóduje dvě aminokyselinové změny v porovnání s divokou alelou, A82S a R83H (c. 246 G > T a c. 250 G > A) (Berryere et al. 2005). Zbarvení srsti se u většiny plemen nazývá plavá (fawn) (Obr. 1 - d, e, j), někdy jako sobolí. Tyto mutace nebyly zjištěny u vlka ani u kojota. DNA testy (PCR-RFLP test) jsou vyvinuty pro odhalení obou mutací. Je variabilita v počtu černých chlupů daných alelou a y, což je vysvětlováno genem Mahogunin, který ještě nebyl prokázán. U čtvrté alely a t se předpokládá, že způsobuje zbarvení černá-světle hnědá (Obr. 1 - a, h vpravo). V kódující sekvenci (exon 2 4) nebyl zjištěn rozdíl mezi psy s tímto fenotypem a psy s fenotypem aguti divokého typu. Tato předpokládaná alela se musí lišit v jedné z oblastí promotoru, ale v ASIP promotorech ještě nebyl identifikován u psů. Ačkoliv šlechtitelé popisují 3

4 pátou alelu, a s pro sedlové světlehnědé zbarvení, není pro takovou alelu v současné době žádný důkaz. Gen beta-defensin 103 Lokus K zapříčiňuje černé zbarvení srsti, která se dědí jako dominantní to si určili šlechtitelé, když písmeno K vybrali ze slova black. U většiny plemen psů, aby měli jednobarevnou eumelaninovou barvu srsti (černá, hnědá, šedá) (Obr. 1 a c, i, k), se musí vyskytovat nejméně jedna alela E nebo E M v lokusu MC1R a nejméně jedna dominantní alela v lokusu K. Gen K je beta-defensin 103, který je lokalizován na 16. chromozomu a má vztah k pigmentaci. Lokus K obsahuje také dvě další alely. Jedna kopie alely k br v přítomnosti alely k y je dostačující, aby zapříčinila u psů projev fenotypu známým jako skvrnitost (Brendle) (Kerns et al. 2007). Skvrnitost u psů představuje střídající pruhy phaeomelaninu a eumelaninu různých odstínů (Obr. 1 - f). U některých psů je taková převaha eumelaninu, že se pes jeví jako černý, zatímco u jiných jedinců jsou eumelaninové pruhy velmi úzké. Skvrnitost se projevuje po celém těle u psů s alelou a y (Obr. 1 - f), ale jen na břišní straně u psů s genotypem a t /a t (Berryere et al. 2005). Psi s genotypem k y /k y mají světlejší barvy (Obr. 1 - d, j), vlčí a sobolí zbarvení nebo eumelanin-a-světle hnědé zbarvení (Obr. 1 - a, h vpravo) závisející na genotypu lokusu ASIP. DNA testování je úspěšně předpovídána pigmentaci eumelanin vs. phaeomelanin u některých plemen, jako Labrador Retriever, s použitím jen genotypování lokusu MC1R. Důvodem je, že toto plemeno je vázáno na genotyp K B /K B a genotyp e/e je epistatický k alelám K B a k br (Obr. 1 - e). Ale u ostatních plemen, jako Great Danes (Obr. 1 - i), pigmentace eumelanin vs. phaeomelanin je kontrolován K B / vs. k y /k y, a jeví se, že toto plemeno je vázáno na genotyp a y /a y při přítomnosti E nebo E M. Tabulka 1: Geny a lokusy odhalené a předpovídané, které jsou zahrnuty do pigmentace u psů ZÁKLADNÍ BARVY A (aguti) = agouti signalling protein (ASIP) CFA24 plavá/sobolí (krémová k žluté a červené s tmavšími konečky chlupů) (celobarevné černé chlupy a y promíchány mezi načervenalými chlupy u některých plemen) a w Zbarvení vlka-sobola divoký typ barvy (mnoho pruhovaných chlupů černá-načervenalá-černá) a t Černá-a-světle hnědá nebo hnědá-a-světle hnědá A Recesivní blafl B (hnědá) = tyrosinase related protein 1 (TYRP1) CFA11 B Černý eumelanin b (b s, b d, b c ) Hnědý eumelanin E (extension) = melanocortin receptor 1 (MC1R) CFA5 E M Melanistická překrytí E Eumelanin (černá, hnědá, modrá) může být tvořen E Pouze phaeomelanin (červená, žlutá, krémová) je tvořen K (z dominantní černé - black ) = (CBD103) CFA16 K B Černá, hnědá nebo modrá (pouze pigmentace eumelanin) Strakatost (Brendle) (na určitých oblastech těla, které by mohly jinak být pigmentovány k br phaeomelaninem) k y Exprese alel aguti, že se může exprimovat phaeomelanin Alely jsou seřazeny podle předpokládané hierarchie dominance. Označené tlustě jsou potvrzené na úrovni DNA. Další článek bude pokračovat v popisu genů ředící barvu nebo tvořící různé vzory (strakatost ). 4

5 Literatura: Berryere T.G., Kerns J.A., Barsh G.S. & Schmutz S.M. (2005) Association of an agouti allele with fawn or sable coat colour in domestic dogs. Mammalian Genome 16, Candille S.I., Van Raamsdonk C.D., Chen C., Kuijper S., Chen-Tsai Y., Russ A., Meijlink F. & Barsh G.S. (2004) Dorsoventral patterning of the mouse coat by Tbx15. PLoS Biology 2 Jan, E3. Everts R.E., Rothuizen J. & van Oost B.A. (2000) Identification of a premature stop codon in the melanocytestimulating hormone receptor gene (MC1R) in Labrador and Golden retrievers with yellow coat colour. Animal Genetics 31, Kerns J.A., Cargill E.J., Clark L.A., Candille S.I., Berryere T.G., Olivier M., Lust G., Schmutz S.M., Murphy K.E. & Barsh G.S. (2007) Linkage and segregation analysis of black and brindle coat color in domestic dogs. Genetics, 176: Kerns, J.A., Candille S.I, Berryere T.G., Cargill E.J., Murphy K.E., Schmutz S.M. & Barsh G.S. (2005) The Aaron B. Lerner Lecture: genetics of melanocortin signalling: barking up a new tree. Pigment Cell Research 18(Suppl. 1), 2. Little C.C. (1957) The Inheritance of Coat Colour in Dogs. Comstock, Ithaca, NY. Newton J.M., Wilkie A.L., He L., Jordan S.A., Metallinos D.L., Holme N.G., Jackson I.J. & Barsh G.S. (2000) Melanocortin 1 receptor variation in the domestic dog. Mammalian Genome 11, Schmutz S.M & Barsh G.S. (2004) Characterization of the dog Agouti gene and identification of a nonagouti mutation in German Shepherd Dogs. Mammalian Genome 15, Schmutz S.M. & Berryere T.G. (2007) The genetics of cream coat colour in dogs. Journal of Heredity, 98: Schmutz S.M., Berryere T.G. & Goldfinch A.D. (2002) TYRP1 and MC1R genotypes and their effects on coat colour in dogs. Mammalian Genome 13, Schmutz S.M., Berryere T.G., Ellinwood N.M., Kerns J.A. & Barsh G.S. (2003a) MC1R studies in dogs with melanistic mask or brindle patterns. Journal of Heredity 94, Winge O. (1950) Inheritance in Dogs with Special Reference to the Hunting Breeds. Comstock Publishing, Ithaca, NY. 5

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Svobodová Lucie

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Svobodová Lucie ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Svobodová Lucie Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie

Více

Anglický kokršpaněl vztah zbarvení a povahových rysů

Anglický kokršpaněl vztah zbarvení a povahových rysů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra krajinného managementu Obor: zootechnika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Anglický kokršpaněl vztah zbarvení a povahových rysů Autor bakalářské práce:

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1.

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1. Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11 Pořadatelka Terezie Pelikánová Štěpánka Průhová, Jan Lebl 1. Úvod a definice Mírná forma diabetu u mladých lidí byla známa již v předinzulinové éře.

Více

Evoluce zbarvení u ptáků: fylogenetická analýza u vybraných skupin papoušků

Evoluce zbarvení u ptáků: fylogenetická analýza u vybraných skupin papoušků Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra zoologie Evoluce zbarvení u ptáků: fylogenetická analýza u vybraných skupin papoušků Bakalářská práce Silvie Lišková Školitel: Doc. RNDr. Daniel Frynta,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie Vyhodnocení reprodukce potkanů různých typů osrstění v zájmových chovech

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci cs59 Původní práce Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci Lucie Šormová1, Ivan Mazura2 1 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Detekce včelích virů (Picornaviridae), jejich variabilita, přenos a patogeneze

Detekce včelích virů (Picornaviridae), jejich variabilita, přenos a patogeneze Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Katedra zoologie Detekce včelích virů (Picornaviridae), jejich variabilita, přenos a patogeneze Bakalářská práce David Šesták Školitel: Mgr. Štěpán Ryba Praha

Více

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Křížení německého špice a pomeraniana

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Křížení německého špice a pomeraniana Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Křížení německého špice a pomeraniana Oldřiška Hložková Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská

Více

Tento důležitý posudek pomůže poskytovatelům veterinární lékařské péče stejně tak majitelům psů dělat správná rozhodnutí. Kdo může žádat víc?

Tento důležitý posudek pomůže poskytovatelům veterinární lékařské péče stejně tak majitelům psů dělat správná rozhodnutí. Kdo může žádat víc? Kooperativní překlad z originálu: http://www.naiaonline.org/pdfs/longtermhealtheffectsofspayneuterindogs.pdf Někdy musí většina z nás, kteří máme zájem o psy, zvážit zda kastrovat nebo ne našeho domácího

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005 Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn Konzervace a regenerace genetických zdroj zdroj vegetativn vegetativn množených druh druh rostlin a Dostupnost

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Asistenční pes jako forma sociální podpory. Petr Jelínek

Asistenční pes jako forma sociální podpory. Petr Jelínek Asistenční pes jako forma sociální podpory Petr Jelínek Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 2 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více