...světová JB UNITAS FRATRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...světová JB UNITAS FRATRUM"

Transkript

1 ...světová JB UNITAS FRATRUM Jednota bratrská je dnes celosvětovou církví. Nelze o ní říci ani to, že je česká, německá, americká nebo africká. Je prostě globální. Má samozřejmě své kořeny, svůj původ a své duchovní otce. Ti žili na území dnešní České republiky, později na území dnešního Německa, ale také na řadě dalších míst. Díky rozsáhlé misii se ale zvěst Českých bratří dostala do celého světa. V současné době znamenají evropské země co do počtu členů Jednoty bratrské ve světě jen malou část (3%). Jednota bratrská se celosvětově nazývá Unitas Fratrum a ve světě je známá především pod názvem Moravian church (Moravská církev). Skládá se z 18 samosprávných provincií, 5 misijních provincií a 9 misijních regionů. Provincie pracují celkem ve čtyřech světových regionech. Stručný přehled současné členské základny světové Jednoty bratrské vypadá takto: africký region 70 % karibský region 21% americký region 6% evropský region 3% Samostatné provincie: Evropská kontinentální provincie Velká Británie Americká severní provincie Americká jižní provincie Česká provincie Aljaška Východní Antily Honduras Jamajka Nikaragua Jižní Afrika Surinam Tanzanie Rukwa Tanzanie jižní Tanzanie jihozápadní Tanzanie západní Kostarika Kongo Misijní provincie: Kigoma Jezero Tanganyika Zambie Východní Tanzánie Severní Tanzánie Malawi Labrador Guyana Misijní oblasti: Kenya Peru Kuba Burundi Rwanda Uganda Belize Francouzská Guyana Zanzibar Sierra Leone Ruvuma a Njombe Tanzánie Jižní Asie

2 ...přehled STRUKTURA VEDENÍ V provinciích se název církve liší podle toho, jakou právní normou byla přijata a jaký název, nejlépe vystihující sounáležitost k Unitas Fratrum, zvolila. Tak se ve světě setkáváme s názvy La Iglesia Morava, Unity of the Brethren, Evangelische Brüder Unität, Evangelische Broedergemeente a samozřejmě Moravian Church. Provincie se můžou dělit na distrikty, což jsou ve většině případů geografické celky. Nejvyšším orgánem každé provincie je synod, který se skládá ze zástupců sborů nebo distriktů. Synody volí ze svého středu Rady provincií, které pak jednají jejich jménem. Nejvyšším orgánem Unitas Fratrum jako celku je světový synod (Unity Synod), který se schází jednou za 7 let. V mezidobí koordinuje práci Rada světové Jednoty (Unity Board), která je tvořena zástupci všech samosprávných provincií. V jejím čele stojí prezident, který je volen na dva roky a může být zvolen pouze dvakrát za sebou. PŘEHLED UF 2010 Zde přinášíme stručný přehled života provincií Unitas Fratrum za rok 2010, jak byl přednesen na zasedání Unity Boardu v říjnu minulého roku v Kanadě. Provincie UF region Afrika Provincie Jižní Afrika má nyní 12 distriktů, 44 ordinovaných mužů, 11 žen, z toho 44 jsou na plný úvazek, 10 na částečný. Celkem členů, 224 sborů a stanic. Země se dosud nevyrovnala s rasismem. Provincie Rukwa má 5 distriktů, 47 regionálních farností s 396 vesnicemi. Největší problém je AIDS v celé centrální Africe. Jde spíše o epidemii než o nemoc lidí je zasažených virem HIV a lidí jsou postižení AIDS. Provincie Tanzanie Jih: Vedle své mohutné činnosti pracuje také za hranicemi: Její misijní provincie: Malawi členů v 8 regionálních farnostech. Východní Tanzanie a Zanzibar celá provincie má 3 distrikty členů (včetně dětí a mladých). Provincie mimo jiné pěstuje na 28 ha avokádo na export a to chce příští rok rozšířit na 130 ha. Ve dvou distriktech probíhá zápas o děti, které jsou pod vlivem čarodějnictví. Provincie Tanzanie Západ církev pracuje v 8 z celkových 21 regionů. Roste početně. V říjnu 2009 bylo např. pokřtěno v jednom regionu 65 lidí + také 8 muslimů, kteří přijali Krista. A v jiném regionu 49 lidí. Má misijní provincii Kigomu: 4 distrikty s 22 regionálními farnostmi a 121 sbory s členy. Dále má 20 pastorů na plný

3 ...přehled úvazek a 89 evangelistů. Misijní práce v Burundi, ve Rwandě, Keni, Ugandě. Burundi: Za posledních 12 let dílo vyrostlo a působí dnes v 18 regionálních farnostech se 44 sbory. Členů mají nyní na , z toho je 42 evangelistů. Dále církev přijala okolo členů anglikánské církve. Rwanda: Začátky od 2005, nyní tu je okolo členů v 5 regionálních farnostech. Keňa: 16 sborů, v nichž je 531 dospělých členů a 200 dětí Uganda: začátky 2003, nyní má 160 členů. Provincie UF region Karibik Provincie Západoindické ostrovy pracuje na 9 ostrovech (Antiqua, Barbados, St. Kitts, Trinidad, Tobago, Virgin Islands = St. Croix, St. Thomas, St. John a Tortola). Celkem 50 sborů, členů. Provincie Kostarika a Honduras jsou bez statistik. Honduras má 115 sborů. Provincie Nikaragua prošla bolestným rozdělením. Nyní má členů ve více než 200 sborech. Časté hurikány, zničená úroda, hlad. Mnoho dětí ve sborech trpí hladem, mnoho lidí je nemocných. Provincie Jamajka má 31 pracovníků na plný úvazek, 57 sborů a členů. Pracuje za hranicemi, má misijní region Kubu, kde slouží 3 pastoři, celkem tu je 5 sborů, 178 členů. Provincie Surinam bojuje nyní se silným satanismem ve své zemi, církev musí povstat k duchovnímu boji, v zemi jsou vážné problémy s drogami, gamblerstvím, apod. Provincie UF region Evropa Provincie Anglie nepodala žádnou statistiku. ECP má členů, nejvíce jich je v Holandsku. Celkem 47 pracovníků. Nejvíce jim vydělávají Hesla. Provincie ČR popsala svou současnou členskou základnu: Přicházející (přes lidí), Zůstávající (přes lidí Sloužící (do lidí). Dále v české Jednotě bratrské v současnosti pracuje 212 zaměstnanců ve 23 sborech, aktivitách a dílech. Dále byl popsán způsob financování, práce v zahraničí. Provincie Amerika Americká severní provincie: 104 sborů a stanic, provincie ale stárne. Mají ambiciózní plán otevřít 20 nových sborů do roku Americká jižní provincie: 56 sborů a v nich členů. Začínají misijní práci v Africe, v islámské zemi Sierra Leone (služba dětem v místní škole, kde mají vliv na cca 300 lidí). Misijní provincie Kongo má 65 sborů, členů (aktivních je jen členů), 20 pastorů. Chtějí být provincií UF. Zanzibar země má 99% muslimů a 1% křesťanů. Moravanů je tam nyní 96 členů. Východní Tanzanie, která je provázaná se Zanzibarem,

4 ...přehled chtějí být provincií UF a žádá, aby Zanzibar byl pojmenován jako misijní region. Kigoma (Jezero Tanganyika) pracuje ve 4 distriktech, s 22 regionálními farnostmi, 121 sborů a členů. Slouží jim 20 pastorů a 89 evangelistů. Chtějí být provincií UF. Malawi církev operuje v severní části, střední a jižní části Malawi. Celkem má okolo členů včetně mladých a dětí. Chtějí být provincií UF. Severní Tanzanie chce být provincií UF. Zambie má nyní 13 sborů + 5 začínajících misijních míst, chtějí být provincií UF. Guyana má přes 900 členů v 8 sborech, lidé jim ale odcházejí do modernější letniční církve. Labrador má 4 velmi malé sbory, spíše skupiny a jsou hodně daleko od sebe. Na tomto zasedání byla upravena misijní mapa UF. Za provincii byla přijata církev v Kongu a další misijní provincie by měly být přijaty v průběhu roku (Východní Tanzanie, Malawi, Severní Tanzanie, Jezero Tanganyika Kigoma a Zambie). Poté dále budou existovat 2 misijní provincie, 12 misijních regionů, 3 Unity Undertaking a 1 Archiv UF. DUCHOVNÍ UNITAS FRATRUM Jednota bratrská má tři stupně ordinované služby diakon, presbyter a biskup. Služba ordinovaných je výrazem služby celého Božího lidu a odpovědí na povolání a dary Ježíše, který je Vrchním starším církve a její služby. Diakon je duchovní, oprávněný sloužit jako pastýř a vysluhovat svátosti podle pravidel a řádů církve, které pro takový úřad platí. Presbyterem se může stát diakon po řadě let ordinované služby. Při konsekraci církev diakona duchovně povzbuzuje, uznává jeho profesionální a duchovní zralost, potvrzuje jeho službu od ordinace a obnovuje jeho vlastní závazek sloužit Kristu. Presbyter se může duchovně starat o Diakony. Biskupství přijala obnovená Jednota bratrská staré Jednoty. Je tu ale několik rozdílů. Biskup ve staré Jednotě měl správní a administrativní funkci. Dnes tato funkce s biskupským úřadem nemusí být nutně spojena. V současné době se úřadem biskupa rozumí, že je pastýřem pastýřů a je také strážcem dědictví a hodnot Jednoty bratrské. Biskup Jednoty bratrské je konsekrován jménem celé Jednoty a pro celou

5 ...konsekrace světovou Jednotu. Úřad biskupa představuje živou jednotu církve a pokračování její služby, ačkoli Jednota neklade důraz na jakékoli mechanické přenesení apoštolské posloupnosti. Zvolený biskup má být před konsekrací nejméně jedním dalším biskupem Jednoty odpovídajícím způsobem poučen o úloze a práci v tomto úřadě. Všichni biskupové jsou z moci svého úřadu členové synodu své mateřské provincie. JB V ČR MÁ OPĚT BISKUPY UF V pondělí 28. března došlo ke konsekraci Mgr. Evalda Ruckého Th.D. a Petra Krásného Th.M., kteří se tak stali biskupy celosvětové Unitas Fratrum. Jednota bratrská v ČR takto konečně po dlouhých 44 letech konsekrovala své bratrské biskupy. Konsekrace byla zahájena známou písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu, která zazněla v podání Ester Brožové. Oba bratry poté osobně pozdravil 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka a dále pan ministr kultury MUDr. Jiří Besser. Konsekraci provedli biskupové Rt. Rev. Dr. Albert Kingsley O Reilly Lewis, Ep.Fr. z provincie East West Indies a Rt. Rev. Samuel Gray Ep. Fr. z jižní provincie USA, za účasti prezidenta Rev. Dr. Paula Gardnera z provincie Jamajka, který hovořil o současném vlivu této církve ve více jak v 50 zemích tohoto světa. Na závěr konsekrace pronesli oba čerství biskupové své projevy. Jebulletin Vám exkluzivně přináší přepis obou těchto projevů. Rt. Rev. Mgr. EVALD RUCKÝ Th.D. Ep. Fr. Vážení hosté, vážení přátelé. V sobotu večer po celém náročném pracovním dnu, když jsem přišel domů, stačil jsem ještě v televizi koutkem oka spatřit, jak herečka Jiřina Bohdalová za přítomnosti ministra kultury pana Jiřího Bessera dostává cenu Thálie za celoživotní dílo v oboru činohry. V tom okamžiku se Nebudou konsekrováni pouze jako biskupové České provincie, ale budou konsekrováni jako biskupové celosvětové Jednoty bratrské. Rev. Dr. Paul Gardner prezident Unitas Fratrum

6 ...konsekrace mi připomněla část mé minulosti, období, kdy jsem jako mladý a začínající sólista baletu ND toužil dobýt prkna, která znamenají svět. Jenže do mého života vstoupil živý Ježíš a odkryl své plány, které pro mě připravil On sám, a já jsem ho poslechl. Odešel jsem tedy z divadla a přešel jsem na jiná prkna. Ježíš mě zavedl do církve, která tehdy na sklonku totalitního režimu byla ve velice zuboženém stavu. Byla zmítaná vnitřními spory a prožívala smrtelné křeče, protože tehdejší režim jí nedovolil prakticky nic. Stál jsem tedy na prknech ztrouchnivělých a zčervavělých. Pustili jsme se spolu s dalšími blízkými do práce a dnes po téměř 25 letech můžeme vidět zcela nové dílo. Bůh naši církev proměnil, omladil a naplnil svou vizí. Dnes, ač nepatříme mezi velké církve, máme velký vliv na společnost okolo sebe, podobně jako za našich otců. Desítky tisíc lidí okolo nás díky naší nezištné lásce, kterou jim dnes a denně p r o j e v u j e m e, mění svůj pohled na církev jako takovou a stávají se našimi přáteli. Jednota bratrská je dnes naplněná novými obětavými pracovníky, kteří si pojmenovali její hodnoty a oživili tak její slavné dědictví. Dnes Jednota bratrská v zemi otců prožívá snad nejkrásnější období své existence. Vznikly mezi námi nádherné vztahy, žijeme několik generací pohromadě jako otcové a synové a spolu jedním ramenem měníme postupně pomalu ale jistě duchovní tvář naší země. Tak tu dnes před vámi stojím plný vděčnosti. Nejsem člověk dokonalý, chybuji a své chyby před vámi vyznávám. Připomínám si však z dnešních našich Hesel slovo Pavla: Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jím je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je moje meta, ke které mířím, cíl, který vidím před sebou. Ježíš! Přál bych nám všem, aby nám elán a nadšení, i úcta jeden k druhému a zejména pokora vůči Bohu i vůči Bratře Evalde, říkám Ti: Buď silný, silný v lásce a milosti a moci Pána. Pak budeš mocným služebníkem Ježíše Krista zde a v Jednotě bratrské po celém světě Rt. Rev. Samuel Gray Ep. Fr konsekrující biskup Unitas Fratrum sobě navzájem zůstaly alespoň po několik generací. A přál bych této zemi změnu, která je možná jedině odhalením Kristovy lásky i pravdy, a to je náš společný úkol, na kterém i já se chci nadále podílet. Rt. Rev. PETR KRÁSNÝ Th.M Ep. Fr. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé. Není to ani týden, co jsem se s manželkou procházel v Praze po Staroměstském náměstí. Došli jsme na místo, kde se 21. června 1621 odehrála poprava 27 českých

7 ...konsekrace pánů. Procházel jsem tím místem mnohokrát ve svém životě, ale teď minulý týden ke mně promluvilo takovým zvláštním kouzlem. Uvědomil jsem si, že přestože můj život netrvá dlouho nepatřím mezi pamětníky, kteří by pamatovali až zas tak mnoho - přesto je můj život určitým symbolem něčeho, co se v této zemi odehrávalo. Byly časy, kdy této zemi nebylo přáno. Byli ti, kteří se stavěli proti všemu, co z této země dobrého mělo vzejít. A poprava 27 českých pánů, mezi které patřil například Václav Budovec z Budova, Ota z Losu nebo Jan Jesenius, členové JB, je pro mě určitou výzvou. Nejenom ohlédnutím do minulosti, ale i výzvou do budoucnosti. Protože oni prošli něčím, co bylo pro náš národ a pro naše dějiny velmi důležité. Sám jsem si také prošel nejednoduchými událostmi ve svém životě. Narodil jsem se v zemi, která byla obsazena komunistickým režimem. Jako mladý jsem zažil, když přijely sovětské tanky. Můj otec strávil spoustu let ve vězení jako politický vězeň. Zažil jsem okamžiky, na které ne zrovna rád vzpomínám. Ale v tom všem jsem také vždy našel útěchu a oporu jak ve svém Bohu, Konsekrace biskupů tak i ve Vás, ve svých přátelích a Jednoty ratrské v lidech, kteří jste mě provázeli proběhla v naší zemi po celou dobu mé služby. Vám chci od pádu komunismu vůbec poprvé, za to dneska poděkovat. Protože navíc v den výročí narození vám patří dík za to, že dneska velikána českých dějin J. A. mohu stát tady, Nejste konsekrováni jen tak nějakým K o m e n s k é h o, a že jsem mohl biskupem, kterého se vám podařilo svého času přijmout tuto přesvědčit, aby na vás vložil ruce, ale také biskupa konsekraci. Je to dvěma biskupy zastupujícími celou Jednoty bratrské. pro mě výzvou, církev, kteří jsou zajedno, že jste do Tento postavit se tohoto úřadu byli řádně zvoleni podle den se stal do řady s těmi, řádu Unitas Fratrum a pod vedením významným nejen kteří obětovali Ducha svatého.. pro Jednotu svůj život, postavit Rt. Rev. Dr. Albert Kingsley O Reilly bratrskou, ale se do řa- dy s těmi, kteří Lewis, Ep.Fr. konsekrující biskup Unitas Fratrum zároveň zvýšil m e z i n á r o d n í pracovali a namáhali prestiž České se pro to, aby tato země republiky a jejího bohatého měla dobrý zvuk. A já sám toužím duchovního dědictví ve světě. potom, abych s Boží pomocí také Biskupskou konsekrací se zaznamenal alespoň malinký díl obnovuje také podíl České na tom, aby tato země mohla jít dá provincie Jednoty bratrské kupředu. Spolu s vámi se na to moc těším. Děkuji na činnosti celosvětové Unitas Fratrum.

8 ...historie Zde pokračuje seriál Dějiny Jednoty bratrské v datech. Pokud chcete mít ucelený obraz o této historii, můžete tento časopis sbírat. Upozorňujeme, že pro texty platí autorská práva a stejně jako u ostatních textů tohoto časopisu je zakázáno je bez souhlasu Jednoty bratrské v České republice šířit v jiné formě dále. DĚJINY JEDNOTY BRATRSKÉ V DATECH Část I. od jejího vzniku do smrti Jana Amose Komenského pokračování Čtvrtá generace pečuje o bratrské exulanty v Polsku a v Prusku 1547, 25. dubna vítězí císařskokatolické síly v bitvě u Mühlberka (tzv. Šmalkaldská válka). Nastává pohroma pro českou stavovskou opozici, zejména pro bratrskou šlechtu. Její přední vůdce Vilém Křinecký z Ronova se jen útěkem zachránil před jistou smrtí. Kostkové a Kramářové jsou potrestáni rozsáhlými konfiskacemi statků, na nichž dosud žili Bratři pod jejich ochranou. Na rozdíl od královských měst, která měla být od Bratří vyčištěna, si však šlechtici svou příslušnost k Jednotě bratrské mohli udržet. 1547, 5. října král Ferdinand I. Habsburský obnovuje Svatojakubský mandát Vladislava II. z roku opět se rozpoutává těžké pronásledování a perzekuce Jednoty bratrské v Čechách, na níž se podíleli hlavně kališničtí kněží v čele s administrátorem Mystopolem. Sestavování seznamů podezřelých osob, udavačství, zatýkání, věznění. 1548, 20. ledna král vydal v Augšpurku nové protibratrské nařízení nakazující přísné provádění předešlého mandátu. Bratrská shromáždění měla být zakázána, kněží uvězněni a sbory vydány katolickým či utrakvistickým farářům. Bratři měli být donuceni k odstoupení své víry po dobrém, nebo po zlém. 1548, 25. dubna nový litomyšlský hejtman Šejnoch lstivě zajal bratra Jana Augustu i jeho pomocníka bratra Jakuba Bílka, když je před tím vylákal k jednání. Bratr Jan Augusta byl vězněn nejprve na Pražském hradě a potom na Křivoklátu (celkem 16 let). 1548, 5. května je vyhlášen nový královský mandát, podle kterého byli Bratři, nalézající se v královských městech a na královských statcích (zhusta čerstvě získaných konfiskacemi), vypovězeni do šesti neděl ze všech zemí Ferdinanda I. Habsburského. 1548, v polovině června probíhá hromadné stěhování Bratří z královských držav v Čechách, především z panství rychnovského, litomyšlského, bydžovského a brandýského, i z pernštejnské Solnice. Asi 600 lidí se 60 vozy putovalo tehdy směrem k Vratislavi a dále do velkopolské Poznaně. Druhá skupina se vypravila za nimi asi o týden později z Brandýsa a Turnova. V čele vystěhovalců bratří Matěj Orel, Urban Hermon, Jan Korytanský a Matěj Tatíček. 1548, 25. června příchod prvních bratří do Poznaně, kde se jich ujal proti vůli biskupa Izbińského protestantský starosta pan Ondřej z Górky. 1548, 4. srpna poznaňský biskup Izbiński si vymohl u polského krále Zikmunda II. protibratrský mandát, kterým měli být Bratři z Poznaně a z Polska vypovězeni.

9 ...historie 1548, na konci léta odešli Bratři z Velkopolska do Pruska (kam je pozval pruský kníže Albrecht), tam odešel i bratr Matěj Sionský (po Augustově zatčení je to jediný bratrský biskup na svobodě) i bratr Izrael. V Prusku zůstali Bratři až do roku 1574, ale museli se tam přizpůsobit pruské luterské církvi do Poznaně se vrací na čas i bratrský biskup Mach (Matěj) Sionský, tajně se tu vytváří středisko Jednoty bratrské v domě pana Ondřeje Lipčinského (působí tu i bratři Matěj Orel, Matěj Červenka, Jiří Izrael). 1549, 13. prosince byl zvolen za bratrského kněze bratr Matěj Červenka. 1550, 1. ledna byl bratr Matěj Červenka zvolen do Úzké rady Jednoty bratrské proběhne neúspěšný pokus Ferdinanda I. Habsburského potlačit na sněmu moravských stavů v Brně tzv. sektářství. Na odpor se postavil nejvyšší moravský hejtman Václav z Ludanic (někdejší vyznavač bratrství) a s ním i celá moravská šlechta. Morava se proto nyní stává hlavním střediskem Jednoty bratrské (někdy okolo) se v Uherském Brodě narodil bratr Pavel Jessenius, později bratrský biskup a překladatel Bible kralické , 16. dubna umírá v Doubravně v Prusku Mach Siónský, bratrský biskup vypovězených bratří, kteří se tu usadili. Jednota bratrská se ocitla bez biskupů (zůstal pouze Jan Augusta, v té době ve vězení, který po určitou dobu vykonával svůj úřad prostřednictvím korespondenční komunikace bratra Jana Černého.) V té době nebylo nikoho, kdo by mohl ordinovat nové kněze bratr Jan Černý (Nigranus) vytváří ve svém sídle v Mladé Boleslavi Karmelu pod ochranou Arnošta Krajíře z Krajku hlavní základnu bratří v Čechách se v Uherském Brodě narodil bratr Jan Němčanský, později bratrský biskup, který se postaral o vydání šestidílné Kralické bible přes původní odpor se Bratři s podporou mocných polských evangelických rodů začínají ve Velkopolsku prosazovat. Bratr Jiří Izrael se stává správcem bratrské komunity v Poznani, odkud se šíří vliv Jednoty bratrské do dalších velkopolských měst (Lešno atd.). 1553, v červnu v Prostějově probíhá bratrský synod. Po přerušení styků s uvězněným Janem Augustou Bratři zvolili na tomto synodu dne 7. června nové biskupy bratry Jana Černého a Matěje Červenku, kteří jménem Jednoty bratrské přijali ordinaci od nejstarších členů Úzké rady bratří Matouše Strejce a Pavla Paulina. Proto na ně vkládali ruce i ostatní členové Úzké rady. 1553, 13. června byl bratrský biskup Matěj Červenka ustanoven za písaře Jednoty bratrské je bratr Jan Blahoslav ordinován na kněze Jednoty bratrské. Skutečnou hlavou Jednoty bratrské se nyní stává bratr Jan Černý (žijící od 1552 v Mladé Boleslavi), který měl vlivné postavení již za života bratrského biskupa Macha Siónského je také ordinován na bratrského kněze bratr Jan Kálef. Pokračování příště...

10 ...akce JESUS BREAK Festival vznikl v Praze a od roku 2003 do roku 2007 se pravidelně konal v Ústí nad Orlicí. V roce 2008 jsme ho poprvé uspořádali u nás v Králíkách. Jedná se o 3-denní křesťanský hiphopový festival pro amatérské umělce, jediný svého druhu v republice. Můžete tu vidět vystupující ve stylu breakdance, streetdance, hip-hop, rap a beat-box. Většina z nich jsou věřící, ale neuzavíráme se ani lidem vně církve, kteří respektují zaměření festivalu, ve kterém kromě hudební a taneční produkce zní jasné poselství evangelia. To je konečně hlavní důvod, proč festival děláme. Jesus break je malý festival, vystupuje na něm dohromady kolem 40 účinkujících, návštěvníků je sto až dvě stě. Skvělá věc je, že nám při jeho realizaci pomáhá místní kulturní dům Střelnice, který je spolupořadatelem akce. Vedoucí kulturáku nám evidentně fandí. Festival je třešničkou na dortu našich volnočasových aktivit pro děti a mládež v Králíkách, pro mladé z našeho pohraničního městečka tento festival ušitý jim na míru hodně znamená. Navštěvují ho i ti, kteří nejsou vyhranění hip-hopeři. Nehrotíme to, důležité pro nás je, aby každý, kdo se festivalu účastní nebo jen tak nahlédne, se mohl cítit dobře a mohl okusit, že křesťanství je kulturně relevantní záležitost i v 21. století. Světe div se. Program probíhá od pátku do neděle. V pátek večer se v Sokolovně uskuteční úvodní seznamovací setkání, kde se představí všichni vystupující i účastníci festivalu, poté otevřeme festivalovou čajovnu s deskovými hrami, což je fajn příležitost k popovídání a seznámení se s lidmi, kteří dorazili z jiných měst. Pokud neprší (statisticky během festivalu hodně prší jednou za 8 let), tak v sobotu dopoledne a odpoledne probíhají vystoupení na náměstí v Králíkách. Pokud prší, vystoupení se koná v Sokolovně. Festival vrcholí v sobotu večer vystoupením všech účinkujících v kulturním domě Na Střelnici. Závěr festivalu patří jako vždy neděli dopoledne, kdy probíhá alternativní neformální festivalové shromáždění (bohoslužba) pro mládež s hudební produkcí ve stylu hip-hop. Během festivalu jsou samozřejmě přestávky, které je možné využít k výletům po okolí města, které je turisticky zajímavou lokalitou. Je tu pohoří Králického sněžníku (1424 m.n.m.) s úchvatnými výhledy do dalekého okolí, střecha Evropy z hory Klepáč (1100 m. n m.) teče voda do třech moří. Hádejte, která to jsou? Klepáč dáte autem z Králík tam a zpět za 2 hodiny Kolem Králík jsou spousty malých i velkých bunkrů unikátního systému opevnění státní hranice z 30. let 20. století, nové rozsáhlé vojenské muzeum atd. A jsme tu my, vaši králičtí přátelé, kteří vás u nás vždy rádi uvítáme :). Takže pokud máte ve sboru mladé, které potřebujete někam vytáhnout, nebo sami chcete prožít zajímavý akční víkend, přijeďte od 16. do 18. září do Králík, kdy se Jesus break koná. Více informací najdete na skupině facebook pod názvem Jesus break. Mějte se moc fajn. Z králické pevnostní oblasti zdraví Petr Appl

11 ...co nás čeká PLÁNOVANÉ AKCE května 2011 I. běh Misijní školy M.L.Z konzultace a zápočty, Práce s biblickým textem a softwarem června 2011 Synod JB, Manželská pastorální konference v Rokytnici nad Jizerou října 2011 Get Together v Liberci listopadu 2011 Celocírkevní konference v Liberci DOUŠKA ŠÉFREDAKTORA Možná jste si všimli, že z plánovaných akcí vypadl J-FEST. Není to chyba! J-FEST letos skutečně nebude. Je to dané finanční situací organizátora a velkou vytížeností lidí z přípravného týmu. Na druhou stranu protikuřácká kampaň, která měla J-FESTem vyvrcholit, se rozjela velmi pěkně. V původním J-FESTovém termínu se bude konat její závěrečný večerní program. Ten je ale kapacitně omezen a hlavní cílovou skupinou budou žáci ze škol, zapojených do protikuřácké soutěže na Liberecku. Na 20. a 21. května se ale přesouvá závěrečná konzultace I. běhu Misijní školy M.L.Z, takže koho se to týká dopište práce, dodělejte, co se dá, a přijeďte! 2011 Jednota bratrská v ČR, Boženy Němcové 54/9, Liberec V, Šéfredaktor: Richard Kraus, zástupce pro styk s médii, Jakékoliv užití obsahu tohoto časopisu, včetně převzetí, šíření jinou formou či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Jednoty bratrské v ČR zakázáno.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

...návštěva ze Sibiře

...návštěva ze Sibiře ...návštěva ze Sibiře a druhý pastor Alexandr Šif. Navštívili řadu měst, ve kterých má Jednota bratrská své sbory a organizace. Jednotu bratrskou v České republice navštívil v lednu 2011 pastor Církve

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Letošní jubileum sv. Ignáce,

Letošní jubileum sv. Ignáce, Úvodní slovo Jezuitský rok skončil Letošní jubileum sv. Ignáce, sv. Františka Xaverského a bl. Petra Fabera dalo příležitost ke dvěma mezinárodním sympoziím: v Loyole o exerciciích a v Římě o konstitucích,

Více

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 OBSAH Úvodem str. 2 Zpráva Úzké rady: str. 2 6 Konference a vzdělávání Zahraniční aktivity Ekuména Státní správa Zpráva o hospodaření str. 5 Revizní zpráva Projekty:

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 9. duben 2009. Na vrcholu postu se naše země propadla

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 9. duben 2009. Na vrcholu postu se naše země propadla RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 7 9. duben 2009 neprodejné Z OBSAHU Panna Maria Bolestná v Kibeho, str. 4 Antisemitismus jako znamení doby, str. 10 Gaza, Írán a Arabové, str. 12

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Ústava Jednoty bratrské

Ústava Jednoty bratrské Ústava Jednoty bratrské (1) Název církve: Jednota bratrská. (2) Sídlo Jednoty bratrské: Liberec. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Charakteristika a základní struktura (3) Jednota bratrská je protestantskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011 Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČ 47475111 tel. +420 484 847 916, jbcr@jbcr.info, www.jbcr.info OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo.......................

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum TÉMA: DUCH SPOLEČENSTVÍ VÝZNAM MÍSTNÍHO SBORU PRO MISII (diskuse farářů a teologů - L.

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE ROČNÍK: V KVĚTEN 2011 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ. č. 5 KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE Úcta k Panně Marii Matce Boží je nedílnou

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více