...světová JB UNITAS FRATRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...světová JB UNITAS FRATRUM"

Transkript

1 ...světová JB UNITAS FRATRUM Jednota bratrská je dnes celosvětovou církví. Nelze o ní říci ani to, že je česká, německá, americká nebo africká. Je prostě globální. Má samozřejmě své kořeny, svůj původ a své duchovní otce. Ti žili na území dnešní České republiky, později na území dnešního Německa, ale také na řadě dalších míst. Díky rozsáhlé misii se ale zvěst Českých bratří dostala do celého světa. V současné době znamenají evropské země co do počtu členů Jednoty bratrské ve světě jen malou část (3%). Jednota bratrská se celosvětově nazývá Unitas Fratrum a ve světě je známá především pod názvem Moravian church (Moravská církev). Skládá se z 18 samosprávných provincií, 5 misijních provincií a 9 misijních regionů. Provincie pracují celkem ve čtyřech světových regionech. Stručný přehled současné členské základny světové Jednoty bratrské vypadá takto: africký region 70 % karibský region 21% americký region 6% evropský region 3% Samostatné provincie: Evropská kontinentální provincie Velká Británie Americká severní provincie Americká jižní provincie Česká provincie Aljaška Východní Antily Honduras Jamajka Nikaragua Jižní Afrika Surinam Tanzanie Rukwa Tanzanie jižní Tanzanie jihozápadní Tanzanie západní Kostarika Kongo Misijní provincie: Kigoma Jezero Tanganyika Zambie Východní Tanzánie Severní Tanzánie Malawi Labrador Guyana Misijní oblasti: Kenya Peru Kuba Burundi Rwanda Uganda Belize Francouzská Guyana Zanzibar Sierra Leone Ruvuma a Njombe Tanzánie Jižní Asie

2 ...přehled STRUKTURA VEDENÍ V provinciích se název církve liší podle toho, jakou právní normou byla přijata a jaký název, nejlépe vystihující sounáležitost k Unitas Fratrum, zvolila. Tak se ve světě setkáváme s názvy La Iglesia Morava, Unity of the Brethren, Evangelische Brüder Unität, Evangelische Broedergemeente a samozřejmě Moravian Church. Provincie se můžou dělit na distrikty, což jsou ve většině případů geografické celky. Nejvyšším orgánem každé provincie je synod, který se skládá ze zástupců sborů nebo distriktů. Synody volí ze svého středu Rady provincií, které pak jednají jejich jménem. Nejvyšším orgánem Unitas Fratrum jako celku je světový synod (Unity Synod), který se schází jednou za 7 let. V mezidobí koordinuje práci Rada světové Jednoty (Unity Board), která je tvořena zástupci všech samosprávných provincií. V jejím čele stojí prezident, který je volen na dva roky a může být zvolen pouze dvakrát za sebou. PŘEHLED UF 2010 Zde přinášíme stručný přehled života provincií Unitas Fratrum za rok 2010, jak byl přednesen na zasedání Unity Boardu v říjnu minulého roku v Kanadě. Provincie UF region Afrika Provincie Jižní Afrika má nyní 12 distriktů, 44 ordinovaných mužů, 11 žen, z toho 44 jsou na plný úvazek, 10 na částečný. Celkem členů, 224 sborů a stanic. Země se dosud nevyrovnala s rasismem. Provincie Rukwa má 5 distriktů, 47 regionálních farností s 396 vesnicemi. Největší problém je AIDS v celé centrální Africe. Jde spíše o epidemii než o nemoc lidí je zasažených virem HIV a lidí jsou postižení AIDS. Provincie Tanzanie Jih: Vedle své mohutné činnosti pracuje také za hranicemi: Její misijní provincie: Malawi členů v 8 regionálních farnostech. Východní Tanzanie a Zanzibar celá provincie má 3 distrikty členů (včetně dětí a mladých). Provincie mimo jiné pěstuje na 28 ha avokádo na export a to chce příští rok rozšířit na 130 ha. Ve dvou distriktech probíhá zápas o děti, které jsou pod vlivem čarodějnictví. Provincie Tanzanie Západ církev pracuje v 8 z celkových 21 regionů. Roste početně. V říjnu 2009 bylo např. pokřtěno v jednom regionu 65 lidí + také 8 muslimů, kteří přijali Krista. A v jiném regionu 49 lidí. Má misijní provincii Kigomu: 4 distrikty s 22 regionálními farnostmi a 121 sbory s členy. Dále má 20 pastorů na plný

3 ...přehled úvazek a 89 evangelistů. Misijní práce v Burundi, ve Rwandě, Keni, Ugandě. Burundi: Za posledních 12 let dílo vyrostlo a působí dnes v 18 regionálních farnostech se 44 sbory. Členů mají nyní na , z toho je 42 evangelistů. Dále církev přijala okolo členů anglikánské církve. Rwanda: Začátky od 2005, nyní tu je okolo členů v 5 regionálních farnostech. Keňa: 16 sborů, v nichž je 531 dospělých členů a 200 dětí Uganda: začátky 2003, nyní má 160 členů. Provincie UF region Karibik Provincie Západoindické ostrovy pracuje na 9 ostrovech (Antiqua, Barbados, St. Kitts, Trinidad, Tobago, Virgin Islands = St. Croix, St. Thomas, St. John a Tortola). Celkem 50 sborů, členů. Provincie Kostarika a Honduras jsou bez statistik. Honduras má 115 sborů. Provincie Nikaragua prošla bolestným rozdělením. Nyní má členů ve více než 200 sborech. Časté hurikány, zničená úroda, hlad. Mnoho dětí ve sborech trpí hladem, mnoho lidí je nemocných. Provincie Jamajka má 31 pracovníků na plný úvazek, 57 sborů a členů. Pracuje za hranicemi, má misijní region Kubu, kde slouží 3 pastoři, celkem tu je 5 sborů, 178 členů. Provincie Surinam bojuje nyní se silným satanismem ve své zemi, církev musí povstat k duchovnímu boji, v zemi jsou vážné problémy s drogami, gamblerstvím, apod. Provincie UF region Evropa Provincie Anglie nepodala žádnou statistiku. ECP má členů, nejvíce jich je v Holandsku. Celkem 47 pracovníků. Nejvíce jim vydělávají Hesla. Provincie ČR popsala svou současnou členskou základnu: Přicházející (přes lidí), Zůstávající (přes lidí Sloužící (do lidí). Dále v české Jednotě bratrské v současnosti pracuje 212 zaměstnanců ve 23 sborech, aktivitách a dílech. Dále byl popsán způsob financování, práce v zahraničí. Provincie Amerika Americká severní provincie: 104 sborů a stanic, provincie ale stárne. Mají ambiciózní plán otevřít 20 nových sborů do roku Americká jižní provincie: 56 sborů a v nich členů. Začínají misijní práci v Africe, v islámské zemi Sierra Leone (služba dětem v místní škole, kde mají vliv na cca 300 lidí). Misijní provincie Kongo má 65 sborů, členů (aktivních je jen členů), 20 pastorů. Chtějí být provincií UF. Zanzibar země má 99% muslimů a 1% křesťanů. Moravanů je tam nyní 96 členů. Východní Tanzanie, která je provázaná se Zanzibarem,

4 ...přehled chtějí být provincií UF a žádá, aby Zanzibar byl pojmenován jako misijní region. Kigoma (Jezero Tanganyika) pracuje ve 4 distriktech, s 22 regionálními farnostmi, 121 sborů a členů. Slouží jim 20 pastorů a 89 evangelistů. Chtějí být provincií UF. Malawi církev operuje v severní části, střední a jižní části Malawi. Celkem má okolo členů včetně mladých a dětí. Chtějí být provincií UF. Severní Tanzanie chce být provincií UF. Zambie má nyní 13 sborů + 5 začínajících misijních míst, chtějí být provincií UF. Guyana má přes 900 členů v 8 sborech, lidé jim ale odcházejí do modernější letniční církve. Labrador má 4 velmi malé sbory, spíše skupiny a jsou hodně daleko od sebe. Na tomto zasedání byla upravena misijní mapa UF. Za provincii byla přijata církev v Kongu a další misijní provincie by měly být přijaty v průběhu roku (Východní Tanzanie, Malawi, Severní Tanzanie, Jezero Tanganyika Kigoma a Zambie). Poté dále budou existovat 2 misijní provincie, 12 misijních regionů, 3 Unity Undertaking a 1 Archiv UF. DUCHOVNÍ UNITAS FRATRUM Jednota bratrská má tři stupně ordinované služby diakon, presbyter a biskup. Služba ordinovaných je výrazem služby celého Božího lidu a odpovědí na povolání a dary Ježíše, který je Vrchním starším církve a její služby. Diakon je duchovní, oprávněný sloužit jako pastýř a vysluhovat svátosti podle pravidel a řádů církve, které pro takový úřad platí. Presbyterem se může stát diakon po řadě let ordinované služby. Při konsekraci církev diakona duchovně povzbuzuje, uznává jeho profesionální a duchovní zralost, potvrzuje jeho službu od ordinace a obnovuje jeho vlastní závazek sloužit Kristu. Presbyter se může duchovně starat o Diakony. Biskupství přijala obnovená Jednota bratrská staré Jednoty. Je tu ale několik rozdílů. Biskup ve staré Jednotě měl správní a administrativní funkci. Dnes tato funkce s biskupským úřadem nemusí být nutně spojena. V současné době se úřadem biskupa rozumí, že je pastýřem pastýřů a je také strážcem dědictví a hodnot Jednoty bratrské. Biskup Jednoty bratrské je konsekrován jménem celé Jednoty a pro celou

5 ...konsekrace světovou Jednotu. Úřad biskupa představuje živou jednotu církve a pokračování její služby, ačkoli Jednota neklade důraz na jakékoli mechanické přenesení apoštolské posloupnosti. Zvolený biskup má být před konsekrací nejméně jedním dalším biskupem Jednoty odpovídajícím způsobem poučen o úloze a práci v tomto úřadě. Všichni biskupové jsou z moci svého úřadu členové synodu své mateřské provincie. JB V ČR MÁ OPĚT BISKUPY UF V pondělí 28. března došlo ke konsekraci Mgr. Evalda Ruckého Th.D. a Petra Krásného Th.M., kteří se tak stali biskupy celosvětové Unitas Fratrum. Jednota bratrská v ČR takto konečně po dlouhých 44 letech konsekrovala své bratrské biskupy. Konsekrace byla zahájena známou písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu, která zazněla v podání Ester Brožové. Oba bratry poté osobně pozdravil 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka a dále pan ministr kultury MUDr. Jiří Besser. Konsekraci provedli biskupové Rt. Rev. Dr. Albert Kingsley O Reilly Lewis, Ep.Fr. z provincie East West Indies a Rt. Rev. Samuel Gray Ep. Fr. z jižní provincie USA, za účasti prezidenta Rev. Dr. Paula Gardnera z provincie Jamajka, který hovořil o současném vlivu této církve ve více jak v 50 zemích tohoto světa. Na závěr konsekrace pronesli oba čerství biskupové své projevy. Jebulletin Vám exkluzivně přináší přepis obou těchto projevů. Rt. Rev. Mgr. EVALD RUCKÝ Th.D. Ep. Fr. Vážení hosté, vážení přátelé. V sobotu večer po celém náročném pracovním dnu, když jsem přišel domů, stačil jsem ještě v televizi koutkem oka spatřit, jak herečka Jiřina Bohdalová za přítomnosti ministra kultury pana Jiřího Bessera dostává cenu Thálie za celoživotní dílo v oboru činohry. V tom okamžiku se Nebudou konsekrováni pouze jako biskupové České provincie, ale budou konsekrováni jako biskupové celosvětové Jednoty bratrské. Rev. Dr. Paul Gardner prezident Unitas Fratrum

6 ...konsekrace mi připomněla část mé minulosti, období, kdy jsem jako mladý a začínající sólista baletu ND toužil dobýt prkna, která znamenají svět. Jenže do mého života vstoupil živý Ježíš a odkryl své plány, které pro mě připravil On sám, a já jsem ho poslechl. Odešel jsem tedy z divadla a přešel jsem na jiná prkna. Ježíš mě zavedl do církve, která tehdy na sklonku totalitního režimu byla ve velice zuboženém stavu. Byla zmítaná vnitřními spory a prožívala smrtelné křeče, protože tehdejší režim jí nedovolil prakticky nic. Stál jsem tedy na prknech ztrouchnivělých a zčervavělých. Pustili jsme se spolu s dalšími blízkými do práce a dnes po téměř 25 letech můžeme vidět zcela nové dílo. Bůh naši církev proměnil, omladil a naplnil svou vizí. Dnes, ač nepatříme mezi velké církve, máme velký vliv na společnost okolo sebe, podobně jako za našich otců. Desítky tisíc lidí okolo nás díky naší nezištné lásce, kterou jim dnes a denně p r o j e v u j e m e, mění svůj pohled na církev jako takovou a stávají se našimi přáteli. Jednota bratrská je dnes naplněná novými obětavými pracovníky, kteří si pojmenovali její hodnoty a oživili tak její slavné dědictví. Dnes Jednota bratrská v zemi otců prožívá snad nejkrásnější období své existence. Vznikly mezi námi nádherné vztahy, žijeme několik generací pohromadě jako otcové a synové a spolu jedním ramenem měníme postupně pomalu ale jistě duchovní tvář naší země. Tak tu dnes před vámi stojím plný vděčnosti. Nejsem člověk dokonalý, chybuji a své chyby před vámi vyznávám. Připomínám si však z dnešních našich Hesel slovo Pavla: Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jím je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je moje meta, ke které mířím, cíl, který vidím před sebou. Ježíš! Přál bych nám všem, aby nám elán a nadšení, i úcta jeden k druhému a zejména pokora vůči Bohu i vůči Bratře Evalde, říkám Ti: Buď silný, silný v lásce a milosti a moci Pána. Pak budeš mocným služebníkem Ježíše Krista zde a v Jednotě bratrské po celém světě Rt. Rev. Samuel Gray Ep. Fr konsekrující biskup Unitas Fratrum sobě navzájem zůstaly alespoň po několik generací. A přál bych této zemi změnu, která je možná jedině odhalením Kristovy lásky i pravdy, a to je náš společný úkol, na kterém i já se chci nadále podílet. Rt. Rev. PETR KRÁSNÝ Th.M Ep. Fr. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé. Není to ani týden, co jsem se s manželkou procházel v Praze po Staroměstském náměstí. Došli jsme na místo, kde se 21. června 1621 odehrála poprava 27 českých

7 ...konsekrace pánů. Procházel jsem tím místem mnohokrát ve svém životě, ale teď minulý týden ke mně promluvilo takovým zvláštním kouzlem. Uvědomil jsem si, že přestože můj život netrvá dlouho nepatřím mezi pamětníky, kteří by pamatovali až zas tak mnoho - přesto je můj život určitým symbolem něčeho, co se v této zemi odehrávalo. Byly časy, kdy této zemi nebylo přáno. Byli ti, kteří se stavěli proti všemu, co z této země dobrého mělo vzejít. A poprava 27 českých pánů, mezi které patřil například Václav Budovec z Budova, Ota z Losu nebo Jan Jesenius, členové JB, je pro mě určitou výzvou. Nejenom ohlédnutím do minulosti, ale i výzvou do budoucnosti. Protože oni prošli něčím, co bylo pro náš národ a pro naše dějiny velmi důležité. Sám jsem si také prošel nejednoduchými událostmi ve svém životě. Narodil jsem se v zemi, která byla obsazena komunistickým režimem. Jako mladý jsem zažil, když přijely sovětské tanky. Můj otec strávil spoustu let ve vězení jako politický vězeň. Zažil jsem okamžiky, na které ne zrovna rád vzpomínám. Ale v tom všem jsem také vždy našel útěchu a oporu jak ve svém Bohu, Konsekrace biskupů tak i ve Vás, ve svých přátelích a Jednoty ratrské v lidech, kteří jste mě provázeli proběhla v naší zemi po celou dobu mé služby. Vám chci od pádu komunismu vůbec poprvé, za to dneska poděkovat. Protože navíc v den výročí narození vám patří dík za to, že dneska velikána českých dějin J. A. mohu stát tady, Nejste konsekrováni jen tak nějakým K o m e n s k é h o, a že jsem mohl biskupem, kterého se vám podařilo svého času přijmout tuto přesvědčit, aby na vás vložil ruce, ale také biskupa konsekraci. Je to dvěma biskupy zastupujícími celou Jednoty bratrské. pro mě výzvou, církev, kteří jsou zajedno, že jste do Tento postavit se tohoto úřadu byli řádně zvoleni podle den se stal do řady s těmi, řádu Unitas Fratrum a pod vedením významným nejen kteří obětovali Ducha svatého.. pro Jednotu svůj život, postavit Rt. Rev. Dr. Albert Kingsley O Reilly bratrskou, ale se do řa- dy s těmi, kteří Lewis, Ep.Fr. konsekrující biskup Unitas Fratrum zároveň zvýšil m e z i n á r o d n í pracovali a namáhali prestiž České se pro to, aby tato země republiky a jejího bohatého měla dobrý zvuk. A já sám toužím duchovního dědictví ve světě. potom, abych s Boží pomocí také Biskupskou konsekrací se zaznamenal alespoň malinký díl obnovuje také podíl České na tom, aby tato země mohla jít dá provincie Jednoty bratrské kupředu. Spolu s vámi se na to moc těším. Děkuji na činnosti celosvětové Unitas Fratrum.

8 ...historie Zde pokračuje seriál Dějiny Jednoty bratrské v datech. Pokud chcete mít ucelený obraz o této historii, můžete tento časopis sbírat. Upozorňujeme, že pro texty platí autorská práva a stejně jako u ostatních textů tohoto časopisu je zakázáno je bez souhlasu Jednoty bratrské v České republice šířit v jiné formě dále. DĚJINY JEDNOTY BRATRSKÉ V DATECH Část I. od jejího vzniku do smrti Jana Amose Komenského pokračování Čtvrtá generace pečuje o bratrské exulanty v Polsku a v Prusku 1547, 25. dubna vítězí císařskokatolické síly v bitvě u Mühlberka (tzv. Šmalkaldská válka). Nastává pohroma pro českou stavovskou opozici, zejména pro bratrskou šlechtu. Její přední vůdce Vilém Křinecký z Ronova se jen útěkem zachránil před jistou smrtí. Kostkové a Kramářové jsou potrestáni rozsáhlými konfiskacemi statků, na nichž dosud žili Bratři pod jejich ochranou. Na rozdíl od královských měst, která měla být od Bratří vyčištěna, si však šlechtici svou příslušnost k Jednotě bratrské mohli udržet. 1547, 5. října král Ferdinand I. Habsburský obnovuje Svatojakubský mandát Vladislava II. z roku opět se rozpoutává těžké pronásledování a perzekuce Jednoty bratrské v Čechách, na níž se podíleli hlavně kališničtí kněží v čele s administrátorem Mystopolem. Sestavování seznamů podezřelých osob, udavačství, zatýkání, věznění. 1548, 20. ledna král vydal v Augšpurku nové protibratrské nařízení nakazující přísné provádění předešlého mandátu. Bratrská shromáždění měla být zakázána, kněží uvězněni a sbory vydány katolickým či utrakvistickým farářům. Bratři měli být donuceni k odstoupení své víry po dobrém, nebo po zlém. 1548, 25. dubna nový litomyšlský hejtman Šejnoch lstivě zajal bratra Jana Augustu i jeho pomocníka bratra Jakuba Bílka, když je před tím vylákal k jednání. Bratr Jan Augusta byl vězněn nejprve na Pražském hradě a potom na Křivoklátu (celkem 16 let). 1548, 5. května je vyhlášen nový královský mandát, podle kterého byli Bratři, nalézající se v královských městech a na královských statcích (zhusta čerstvě získaných konfiskacemi), vypovězeni do šesti neděl ze všech zemí Ferdinanda I. Habsburského. 1548, v polovině června probíhá hromadné stěhování Bratří z královských držav v Čechách, především z panství rychnovského, litomyšlského, bydžovského a brandýského, i z pernštejnské Solnice. Asi 600 lidí se 60 vozy putovalo tehdy směrem k Vratislavi a dále do velkopolské Poznaně. Druhá skupina se vypravila za nimi asi o týden později z Brandýsa a Turnova. V čele vystěhovalců bratří Matěj Orel, Urban Hermon, Jan Korytanský a Matěj Tatíček. 1548, 25. června příchod prvních bratří do Poznaně, kde se jich ujal proti vůli biskupa Izbińského protestantský starosta pan Ondřej z Górky. 1548, 4. srpna poznaňský biskup Izbiński si vymohl u polského krále Zikmunda II. protibratrský mandát, kterým měli být Bratři z Poznaně a z Polska vypovězeni.

9 ...historie 1548, na konci léta odešli Bratři z Velkopolska do Pruska (kam je pozval pruský kníže Albrecht), tam odešel i bratr Matěj Sionský (po Augustově zatčení je to jediný bratrský biskup na svobodě) i bratr Izrael. V Prusku zůstali Bratři až do roku 1574, ale museli se tam přizpůsobit pruské luterské církvi do Poznaně se vrací na čas i bratrský biskup Mach (Matěj) Sionský, tajně se tu vytváří středisko Jednoty bratrské v domě pana Ondřeje Lipčinského (působí tu i bratři Matěj Orel, Matěj Červenka, Jiří Izrael). 1549, 13. prosince byl zvolen za bratrského kněze bratr Matěj Červenka. 1550, 1. ledna byl bratr Matěj Červenka zvolen do Úzké rady Jednoty bratrské proběhne neúspěšný pokus Ferdinanda I. Habsburského potlačit na sněmu moravských stavů v Brně tzv. sektářství. Na odpor se postavil nejvyšší moravský hejtman Václav z Ludanic (někdejší vyznavač bratrství) a s ním i celá moravská šlechta. Morava se proto nyní stává hlavním střediskem Jednoty bratrské (někdy okolo) se v Uherském Brodě narodil bratr Pavel Jessenius, později bratrský biskup a překladatel Bible kralické , 16. dubna umírá v Doubravně v Prusku Mach Siónský, bratrský biskup vypovězených bratří, kteří se tu usadili. Jednota bratrská se ocitla bez biskupů (zůstal pouze Jan Augusta, v té době ve vězení, který po určitou dobu vykonával svůj úřad prostřednictvím korespondenční komunikace bratra Jana Černého.) V té době nebylo nikoho, kdo by mohl ordinovat nové kněze bratr Jan Černý (Nigranus) vytváří ve svém sídle v Mladé Boleslavi Karmelu pod ochranou Arnošta Krajíře z Krajku hlavní základnu bratří v Čechách se v Uherském Brodě narodil bratr Jan Němčanský, později bratrský biskup, který se postaral o vydání šestidílné Kralické bible přes původní odpor se Bratři s podporou mocných polských evangelických rodů začínají ve Velkopolsku prosazovat. Bratr Jiří Izrael se stává správcem bratrské komunity v Poznani, odkud se šíří vliv Jednoty bratrské do dalších velkopolských měst (Lešno atd.). 1553, v červnu v Prostějově probíhá bratrský synod. Po přerušení styků s uvězněným Janem Augustou Bratři zvolili na tomto synodu dne 7. června nové biskupy bratry Jana Černého a Matěje Červenku, kteří jménem Jednoty bratrské přijali ordinaci od nejstarších členů Úzké rady bratří Matouše Strejce a Pavla Paulina. Proto na ně vkládali ruce i ostatní členové Úzké rady. 1553, 13. června byl bratrský biskup Matěj Červenka ustanoven za písaře Jednoty bratrské je bratr Jan Blahoslav ordinován na kněze Jednoty bratrské. Skutečnou hlavou Jednoty bratrské se nyní stává bratr Jan Černý (žijící od 1552 v Mladé Boleslavi), který měl vlivné postavení již za života bratrského biskupa Macha Siónského je také ordinován na bratrského kněze bratr Jan Kálef. Pokračování příště...

10 ...akce JESUS BREAK Festival vznikl v Praze a od roku 2003 do roku 2007 se pravidelně konal v Ústí nad Orlicí. V roce 2008 jsme ho poprvé uspořádali u nás v Králíkách. Jedná se o 3-denní křesťanský hiphopový festival pro amatérské umělce, jediný svého druhu v republice. Můžete tu vidět vystupující ve stylu breakdance, streetdance, hip-hop, rap a beat-box. Většina z nich jsou věřící, ale neuzavíráme se ani lidem vně církve, kteří respektují zaměření festivalu, ve kterém kromě hudební a taneční produkce zní jasné poselství evangelia. To je konečně hlavní důvod, proč festival děláme. Jesus break je malý festival, vystupuje na něm dohromady kolem 40 účinkujících, návštěvníků je sto až dvě stě. Skvělá věc je, že nám při jeho realizaci pomáhá místní kulturní dům Střelnice, který je spolupořadatelem akce. Vedoucí kulturáku nám evidentně fandí. Festival je třešničkou na dortu našich volnočasových aktivit pro děti a mládež v Králíkách, pro mladé z našeho pohraničního městečka tento festival ušitý jim na míru hodně znamená. Navštěvují ho i ti, kteří nejsou vyhranění hip-hopeři. Nehrotíme to, důležité pro nás je, aby každý, kdo se festivalu účastní nebo jen tak nahlédne, se mohl cítit dobře a mohl okusit, že křesťanství je kulturně relevantní záležitost i v 21. století. Světe div se. Program probíhá od pátku do neděle. V pátek večer se v Sokolovně uskuteční úvodní seznamovací setkání, kde se představí všichni vystupující i účastníci festivalu, poté otevřeme festivalovou čajovnu s deskovými hrami, což je fajn příležitost k popovídání a seznámení se s lidmi, kteří dorazili z jiných měst. Pokud neprší (statisticky během festivalu hodně prší jednou za 8 let), tak v sobotu dopoledne a odpoledne probíhají vystoupení na náměstí v Králíkách. Pokud prší, vystoupení se koná v Sokolovně. Festival vrcholí v sobotu večer vystoupením všech účinkujících v kulturním domě Na Střelnici. Závěr festivalu patří jako vždy neděli dopoledne, kdy probíhá alternativní neformální festivalové shromáždění (bohoslužba) pro mládež s hudební produkcí ve stylu hip-hop. Během festivalu jsou samozřejmě přestávky, které je možné využít k výletům po okolí města, které je turisticky zajímavou lokalitou. Je tu pohoří Králického sněžníku (1424 m.n.m.) s úchvatnými výhledy do dalekého okolí, střecha Evropy z hory Klepáč (1100 m. n m.) teče voda do třech moří. Hádejte, která to jsou? Klepáč dáte autem z Králík tam a zpět za 2 hodiny Kolem Králík jsou spousty malých i velkých bunkrů unikátního systému opevnění státní hranice z 30. let 20. století, nové rozsáhlé vojenské muzeum atd. A jsme tu my, vaši králičtí přátelé, kteří vás u nás vždy rádi uvítáme :). Takže pokud máte ve sboru mladé, které potřebujete někam vytáhnout, nebo sami chcete prožít zajímavý akční víkend, přijeďte od 16. do 18. září do Králík, kdy se Jesus break koná. Více informací najdete na skupině facebook pod názvem Jesus break. Mějte se moc fajn. Z králické pevnostní oblasti zdraví Petr Appl

11 ...co nás čeká PLÁNOVANÉ AKCE května 2011 I. běh Misijní školy M.L.Z konzultace a zápočty, Práce s biblickým textem a softwarem června 2011 Synod JB, Manželská pastorální konference v Rokytnici nad Jizerou října 2011 Get Together v Liberci listopadu 2011 Celocírkevní konference v Liberci DOUŠKA ŠÉFREDAKTORA Možná jste si všimli, že z plánovaných akcí vypadl J-FEST. Není to chyba! J-FEST letos skutečně nebude. Je to dané finanční situací organizátora a velkou vytížeností lidí z přípravného týmu. Na druhou stranu protikuřácká kampaň, která měla J-FESTem vyvrcholit, se rozjela velmi pěkně. V původním J-FESTovém termínu se bude konat její závěrečný večerní program. Ten je ale kapacitně omezen a hlavní cílovou skupinou budou žáci ze škol, zapojených do protikuřácké soutěže na Liberecku. Na 20. a 21. května se ale přesouvá závěrečná konzultace I. běhu Misijní školy M.L.Z, takže koho se to týká dopište práce, dodělejte, co se dá, a přijeďte! 2011 Jednota bratrská v ČR, Boženy Němcové 54/9, Liberec V, Šéfredaktor: Richard Kraus, zástupce pro styk s médii, Jakékoliv užití obsahu tohoto časopisu, včetně převzetí, šíření jinou formou či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Jednoty bratrské v ČR zakázáno.

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011 Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČ 47475111 tel. +420 484 847 916, jbcr@jbcr.info, www.jbcr.info OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo.......................

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

...návštěva ze Sibiře

...návštěva ze Sibiře ...návštěva ze Sibiře a druhý pastor Alexandr Šif. Navštívili řadu měst, ve kterých má Jednota bratrská své sbory a organizace. Jednotu bratrskou v České republice navštívil v lednu 2011 pastor Církve

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2010 Jednota bratrská Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V IČ 47475111, tel. +420 484 847 916 jbcr@jbcr.info, www.jbcr.info OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo.......................

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

...ohlédnutí CEKON 2011

...ohlédnutí CEKON 2011 ...ohlédnutí CEKON 2011 Celostátní konference Jednoty bratrské v roce 2011 se konala v libereckém Koloseu 11. a 12. listopadu a nesla název Adresa trvalého pobytu: Ježíš! Na rozdíl od roku 2010 má dnes

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

2/12 KONSEKRACE A DEN V SENÁTU. ...555. výročí JB

2/12 KONSEKRACE A DEN V SENÁTU. ...555. výročí JB 2/12...555. výročí JB KONSEKRACE A DEN V SENÁTU Letos si Jednota bratrská připomíná 555. výročí svého vzniku. U příležitosti tohoto významného výročí se v naší České provincii konaly dvě akce. V neděli

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více