...světová JB UNITAS FRATRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...světová JB UNITAS FRATRUM"

Transkript

1 ...světová JB UNITAS FRATRUM Jednota bratrská je dnes celosvětovou církví. Nelze o ní říci ani to, že je česká, německá, americká nebo africká. Je prostě globální. Má samozřejmě své kořeny, svůj původ a své duchovní otce. Ti žili na území dnešní České republiky, později na území dnešního Německa, ale také na řadě dalších míst. Díky rozsáhlé misii se ale zvěst Českých bratří dostala do celého světa. V současné době znamenají evropské země co do počtu členů Jednoty bratrské ve světě jen malou část (3%). Jednota bratrská se celosvětově nazývá Unitas Fratrum a ve světě je známá především pod názvem Moravian church (Moravská církev). Skládá se z 18 samosprávných provincií, 5 misijních provincií a 9 misijních regionů. Provincie pracují celkem ve čtyřech světových regionech. Stručný přehled současné členské základny světové Jednoty bratrské vypadá takto: africký region 70 % karibský region 21% americký region 6% evropský region 3% Samostatné provincie: Evropská kontinentální provincie Velká Británie Americká severní provincie Americká jižní provincie Česká provincie Aljaška Východní Antily Honduras Jamajka Nikaragua Jižní Afrika Surinam Tanzanie Rukwa Tanzanie jižní Tanzanie jihozápadní Tanzanie západní Kostarika Kongo Misijní provincie: Kigoma Jezero Tanganyika Zambie Východní Tanzánie Severní Tanzánie Malawi Labrador Guyana Misijní oblasti: Kenya Peru Kuba Burundi Rwanda Uganda Belize Francouzská Guyana Zanzibar Sierra Leone Ruvuma a Njombe Tanzánie Jižní Asie

2 ...přehled STRUKTURA VEDENÍ V provinciích se název církve liší podle toho, jakou právní normou byla přijata a jaký název, nejlépe vystihující sounáležitost k Unitas Fratrum, zvolila. Tak se ve světě setkáváme s názvy La Iglesia Morava, Unity of the Brethren, Evangelische Brüder Unität, Evangelische Broedergemeente a samozřejmě Moravian Church. Provincie se můžou dělit na distrikty, což jsou ve většině případů geografické celky. Nejvyšším orgánem každé provincie je synod, který se skládá ze zástupců sborů nebo distriktů. Synody volí ze svého středu Rady provincií, které pak jednají jejich jménem. Nejvyšším orgánem Unitas Fratrum jako celku je světový synod (Unity Synod), který se schází jednou za 7 let. V mezidobí koordinuje práci Rada světové Jednoty (Unity Board), která je tvořena zástupci všech samosprávných provincií. V jejím čele stojí prezident, který je volen na dva roky a může být zvolen pouze dvakrát za sebou. PŘEHLED UF 2010 Zde přinášíme stručný přehled života provincií Unitas Fratrum za rok 2010, jak byl přednesen na zasedání Unity Boardu v říjnu minulého roku v Kanadě. Provincie UF region Afrika Provincie Jižní Afrika má nyní 12 distriktů, 44 ordinovaných mužů, 11 žen, z toho 44 jsou na plný úvazek, 10 na částečný. Celkem členů, 224 sborů a stanic. Země se dosud nevyrovnala s rasismem. Provincie Rukwa má 5 distriktů, 47 regionálních farností s 396 vesnicemi. Největší problém je AIDS v celé centrální Africe. Jde spíše o epidemii než o nemoc lidí je zasažených virem HIV a lidí jsou postižení AIDS. Provincie Tanzanie Jih: Vedle své mohutné činnosti pracuje také za hranicemi: Její misijní provincie: Malawi členů v 8 regionálních farnostech. Východní Tanzanie a Zanzibar celá provincie má 3 distrikty členů (včetně dětí a mladých). Provincie mimo jiné pěstuje na 28 ha avokádo na export a to chce příští rok rozšířit na 130 ha. Ve dvou distriktech probíhá zápas o děti, které jsou pod vlivem čarodějnictví. Provincie Tanzanie Západ církev pracuje v 8 z celkových 21 regionů. Roste početně. V říjnu 2009 bylo např. pokřtěno v jednom regionu 65 lidí + také 8 muslimů, kteří přijali Krista. A v jiném regionu 49 lidí. Má misijní provincii Kigomu: 4 distrikty s 22 regionálními farnostmi a 121 sbory s členy. Dále má 20 pastorů na plný

3 ...přehled úvazek a 89 evangelistů. Misijní práce v Burundi, ve Rwandě, Keni, Ugandě. Burundi: Za posledních 12 let dílo vyrostlo a působí dnes v 18 regionálních farnostech se 44 sbory. Členů mají nyní na , z toho je 42 evangelistů. Dále církev přijala okolo členů anglikánské církve. Rwanda: Začátky od 2005, nyní tu je okolo členů v 5 regionálních farnostech. Keňa: 16 sborů, v nichž je 531 dospělých členů a 200 dětí Uganda: začátky 2003, nyní má 160 členů. Provincie UF region Karibik Provincie Západoindické ostrovy pracuje na 9 ostrovech (Antiqua, Barbados, St. Kitts, Trinidad, Tobago, Virgin Islands = St. Croix, St. Thomas, St. John a Tortola). Celkem 50 sborů, členů. Provincie Kostarika a Honduras jsou bez statistik. Honduras má 115 sborů. Provincie Nikaragua prošla bolestným rozdělením. Nyní má členů ve více než 200 sborech. Časté hurikány, zničená úroda, hlad. Mnoho dětí ve sborech trpí hladem, mnoho lidí je nemocných. Provincie Jamajka má 31 pracovníků na plný úvazek, 57 sborů a členů. Pracuje za hranicemi, má misijní region Kubu, kde slouží 3 pastoři, celkem tu je 5 sborů, 178 členů. Provincie Surinam bojuje nyní se silným satanismem ve své zemi, církev musí povstat k duchovnímu boji, v zemi jsou vážné problémy s drogami, gamblerstvím, apod. Provincie UF region Evropa Provincie Anglie nepodala žádnou statistiku. ECP má členů, nejvíce jich je v Holandsku. Celkem 47 pracovníků. Nejvíce jim vydělávají Hesla. Provincie ČR popsala svou současnou členskou základnu: Přicházející (přes lidí), Zůstávající (přes lidí Sloužící (do lidí). Dále v české Jednotě bratrské v současnosti pracuje 212 zaměstnanců ve 23 sborech, aktivitách a dílech. Dále byl popsán způsob financování, práce v zahraničí. Provincie Amerika Americká severní provincie: 104 sborů a stanic, provincie ale stárne. Mají ambiciózní plán otevřít 20 nových sborů do roku Americká jižní provincie: 56 sborů a v nich členů. Začínají misijní práci v Africe, v islámské zemi Sierra Leone (služba dětem v místní škole, kde mají vliv na cca 300 lidí). Misijní provincie Kongo má 65 sborů, členů (aktivních je jen členů), 20 pastorů. Chtějí být provincií UF. Zanzibar země má 99% muslimů a 1% křesťanů. Moravanů je tam nyní 96 členů. Východní Tanzanie, která je provázaná se Zanzibarem,

4 ...přehled chtějí být provincií UF a žádá, aby Zanzibar byl pojmenován jako misijní region. Kigoma (Jezero Tanganyika) pracuje ve 4 distriktech, s 22 regionálními farnostmi, 121 sborů a členů. Slouží jim 20 pastorů a 89 evangelistů. Chtějí být provincií UF. Malawi církev operuje v severní části, střední a jižní části Malawi. Celkem má okolo členů včetně mladých a dětí. Chtějí být provincií UF. Severní Tanzanie chce být provincií UF. Zambie má nyní 13 sborů + 5 začínajících misijních míst, chtějí být provincií UF. Guyana má přes 900 členů v 8 sborech, lidé jim ale odcházejí do modernější letniční církve. Labrador má 4 velmi malé sbory, spíše skupiny a jsou hodně daleko od sebe. Na tomto zasedání byla upravena misijní mapa UF. Za provincii byla přijata církev v Kongu a další misijní provincie by měly být přijaty v průběhu roku (Východní Tanzanie, Malawi, Severní Tanzanie, Jezero Tanganyika Kigoma a Zambie). Poté dále budou existovat 2 misijní provincie, 12 misijních regionů, 3 Unity Undertaking a 1 Archiv UF. DUCHOVNÍ UNITAS FRATRUM Jednota bratrská má tři stupně ordinované služby diakon, presbyter a biskup. Služba ordinovaných je výrazem služby celého Božího lidu a odpovědí na povolání a dary Ježíše, který je Vrchním starším církve a její služby. Diakon je duchovní, oprávněný sloužit jako pastýř a vysluhovat svátosti podle pravidel a řádů církve, které pro takový úřad platí. Presbyterem se může stát diakon po řadě let ordinované služby. Při konsekraci církev diakona duchovně povzbuzuje, uznává jeho profesionální a duchovní zralost, potvrzuje jeho službu od ordinace a obnovuje jeho vlastní závazek sloužit Kristu. Presbyter se může duchovně starat o Diakony. Biskupství přijala obnovená Jednota bratrská staré Jednoty. Je tu ale několik rozdílů. Biskup ve staré Jednotě měl správní a administrativní funkci. Dnes tato funkce s biskupským úřadem nemusí být nutně spojena. V současné době se úřadem biskupa rozumí, že je pastýřem pastýřů a je také strážcem dědictví a hodnot Jednoty bratrské. Biskup Jednoty bratrské je konsekrován jménem celé Jednoty a pro celou

5 ...konsekrace světovou Jednotu. Úřad biskupa představuje živou jednotu církve a pokračování její služby, ačkoli Jednota neklade důraz na jakékoli mechanické přenesení apoštolské posloupnosti. Zvolený biskup má být před konsekrací nejméně jedním dalším biskupem Jednoty odpovídajícím způsobem poučen o úloze a práci v tomto úřadě. Všichni biskupové jsou z moci svého úřadu členové synodu své mateřské provincie. JB V ČR MÁ OPĚT BISKUPY UF V pondělí 28. března došlo ke konsekraci Mgr. Evalda Ruckého Th.D. a Petra Krásného Th.M., kteří se tak stali biskupy celosvětové Unitas Fratrum. Jednota bratrská v ČR takto konečně po dlouhých 44 letech konsekrovala své bratrské biskupy. Konsekrace byla zahájena známou písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu, která zazněla v podání Ester Brožové. Oba bratry poté osobně pozdravil 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka a dále pan ministr kultury MUDr. Jiří Besser. Konsekraci provedli biskupové Rt. Rev. Dr. Albert Kingsley O Reilly Lewis, Ep.Fr. z provincie East West Indies a Rt. Rev. Samuel Gray Ep. Fr. z jižní provincie USA, za účasti prezidenta Rev. Dr. Paula Gardnera z provincie Jamajka, který hovořil o současném vlivu této církve ve více jak v 50 zemích tohoto světa. Na závěr konsekrace pronesli oba čerství biskupové své projevy. Jebulletin Vám exkluzivně přináší přepis obou těchto projevů. Rt. Rev. Mgr. EVALD RUCKÝ Th.D. Ep. Fr. Vážení hosté, vážení přátelé. V sobotu večer po celém náročném pracovním dnu, když jsem přišel domů, stačil jsem ještě v televizi koutkem oka spatřit, jak herečka Jiřina Bohdalová za přítomnosti ministra kultury pana Jiřího Bessera dostává cenu Thálie za celoživotní dílo v oboru činohry. V tom okamžiku se Nebudou konsekrováni pouze jako biskupové České provincie, ale budou konsekrováni jako biskupové celosvětové Jednoty bratrské. Rev. Dr. Paul Gardner prezident Unitas Fratrum

6 ...konsekrace mi připomněla část mé minulosti, období, kdy jsem jako mladý a začínající sólista baletu ND toužil dobýt prkna, která znamenají svět. Jenže do mého života vstoupil živý Ježíš a odkryl své plány, které pro mě připravil On sám, a já jsem ho poslechl. Odešel jsem tedy z divadla a přešel jsem na jiná prkna. Ježíš mě zavedl do církve, která tehdy na sklonku totalitního režimu byla ve velice zuboženém stavu. Byla zmítaná vnitřními spory a prožívala smrtelné křeče, protože tehdejší režim jí nedovolil prakticky nic. Stál jsem tedy na prknech ztrouchnivělých a zčervavělých. Pustili jsme se spolu s dalšími blízkými do práce a dnes po téměř 25 letech můžeme vidět zcela nové dílo. Bůh naši církev proměnil, omladil a naplnil svou vizí. Dnes, ač nepatříme mezi velké církve, máme velký vliv na společnost okolo sebe, podobně jako za našich otců. Desítky tisíc lidí okolo nás díky naší nezištné lásce, kterou jim dnes a denně p r o j e v u j e m e, mění svůj pohled na církev jako takovou a stávají se našimi přáteli. Jednota bratrská je dnes naplněná novými obětavými pracovníky, kteří si pojmenovali její hodnoty a oživili tak její slavné dědictví. Dnes Jednota bratrská v zemi otců prožívá snad nejkrásnější období své existence. Vznikly mezi námi nádherné vztahy, žijeme několik generací pohromadě jako otcové a synové a spolu jedním ramenem měníme postupně pomalu ale jistě duchovní tvář naší země. Tak tu dnes před vámi stojím plný vděčnosti. Nejsem člověk dokonalý, chybuji a své chyby před vámi vyznávám. Připomínám si však z dnešních našich Hesel slovo Pavla: Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jím je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je moje meta, ke které mířím, cíl, který vidím před sebou. Ježíš! Přál bych nám všem, aby nám elán a nadšení, i úcta jeden k druhému a zejména pokora vůči Bohu i vůči Bratře Evalde, říkám Ti: Buď silný, silný v lásce a milosti a moci Pána. Pak budeš mocným služebníkem Ježíše Krista zde a v Jednotě bratrské po celém světě Rt. Rev. Samuel Gray Ep. Fr konsekrující biskup Unitas Fratrum sobě navzájem zůstaly alespoň po několik generací. A přál bych této zemi změnu, která je možná jedině odhalením Kristovy lásky i pravdy, a to je náš společný úkol, na kterém i já se chci nadále podílet. Rt. Rev. PETR KRÁSNÝ Th.M Ep. Fr. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé. Není to ani týden, co jsem se s manželkou procházel v Praze po Staroměstském náměstí. Došli jsme na místo, kde se 21. června 1621 odehrála poprava 27 českých

7 ...konsekrace pánů. Procházel jsem tím místem mnohokrát ve svém životě, ale teď minulý týden ke mně promluvilo takovým zvláštním kouzlem. Uvědomil jsem si, že přestože můj život netrvá dlouho nepatřím mezi pamětníky, kteří by pamatovali až zas tak mnoho - přesto je můj život určitým symbolem něčeho, co se v této zemi odehrávalo. Byly časy, kdy této zemi nebylo přáno. Byli ti, kteří se stavěli proti všemu, co z této země dobrého mělo vzejít. A poprava 27 českých pánů, mezi které patřil například Václav Budovec z Budova, Ota z Losu nebo Jan Jesenius, členové JB, je pro mě určitou výzvou. Nejenom ohlédnutím do minulosti, ale i výzvou do budoucnosti. Protože oni prošli něčím, co bylo pro náš národ a pro naše dějiny velmi důležité. Sám jsem si také prošel nejednoduchými událostmi ve svém životě. Narodil jsem se v zemi, která byla obsazena komunistickým režimem. Jako mladý jsem zažil, když přijely sovětské tanky. Můj otec strávil spoustu let ve vězení jako politický vězeň. Zažil jsem okamžiky, na které ne zrovna rád vzpomínám. Ale v tom všem jsem také vždy našel útěchu a oporu jak ve svém Bohu, Konsekrace biskupů tak i ve Vás, ve svých přátelích a Jednoty ratrské v lidech, kteří jste mě provázeli proběhla v naší zemi po celou dobu mé služby. Vám chci od pádu komunismu vůbec poprvé, za to dneska poděkovat. Protože navíc v den výročí narození vám patří dík za to, že dneska velikána českých dějin J. A. mohu stát tady, Nejste konsekrováni jen tak nějakým K o m e n s k é h o, a že jsem mohl biskupem, kterého se vám podařilo svého času přijmout tuto přesvědčit, aby na vás vložil ruce, ale také biskupa konsekraci. Je to dvěma biskupy zastupujícími celou Jednoty bratrské. pro mě výzvou, církev, kteří jsou zajedno, že jste do Tento postavit se tohoto úřadu byli řádně zvoleni podle den se stal do řady s těmi, řádu Unitas Fratrum a pod vedením významným nejen kteří obětovali Ducha svatého.. pro Jednotu svůj život, postavit Rt. Rev. Dr. Albert Kingsley O Reilly bratrskou, ale se do řa- dy s těmi, kteří Lewis, Ep.Fr. konsekrující biskup Unitas Fratrum zároveň zvýšil m e z i n á r o d n í pracovali a namáhali prestiž České se pro to, aby tato země republiky a jejího bohatého měla dobrý zvuk. A já sám toužím duchovního dědictví ve světě. potom, abych s Boží pomocí také Biskupskou konsekrací se zaznamenal alespoň malinký díl obnovuje také podíl České na tom, aby tato země mohla jít dá provincie Jednoty bratrské kupředu. Spolu s vámi se na to moc těším. Děkuji na činnosti celosvětové Unitas Fratrum.

8 ...historie Zde pokračuje seriál Dějiny Jednoty bratrské v datech. Pokud chcete mít ucelený obraz o této historii, můžete tento časopis sbírat. Upozorňujeme, že pro texty platí autorská práva a stejně jako u ostatních textů tohoto časopisu je zakázáno je bez souhlasu Jednoty bratrské v České republice šířit v jiné formě dále. DĚJINY JEDNOTY BRATRSKÉ V DATECH Část I. od jejího vzniku do smrti Jana Amose Komenského pokračování Čtvrtá generace pečuje o bratrské exulanty v Polsku a v Prusku 1547, 25. dubna vítězí císařskokatolické síly v bitvě u Mühlberka (tzv. Šmalkaldská válka). Nastává pohroma pro českou stavovskou opozici, zejména pro bratrskou šlechtu. Její přední vůdce Vilém Křinecký z Ronova se jen útěkem zachránil před jistou smrtí. Kostkové a Kramářové jsou potrestáni rozsáhlými konfiskacemi statků, na nichž dosud žili Bratři pod jejich ochranou. Na rozdíl od královských měst, která měla být od Bratří vyčištěna, si však šlechtici svou příslušnost k Jednotě bratrské mohli udržet. 1547, 5. října král Ferdinand I. Habsburský obnovuje Svatojakubský mandát Vladislava II. z roku opět se rozpoutává těžké pronásledování a perzekuce Jednoty bratrské v Čechách, na níž se podíleli hlavně kališničtí kněží v čele s administrátorem Mystopolem. Sestavování seznamů podezřelých osob, udavačství, zatýkání, věznění. 1548, 20. ledna král vydal v Augšpurku nové protibratrské nařízení nakazující přísné provádění předešlého mandátu. Bratrská shromáždění měla být zakázána, kněží uvězněni a sbory vydány katolickým či utrakvistickým farářům. Bratři měli být donuceni k odstoupení své víry po dobrém, nebo po zlém. 1548, 25. dubna nový litomyšlský hejtman Šejnoch lstivě zajal bratra Jana Augustu i jeho pomocníka bratra Jakuba Bílka, když je před tím vylákal k jednání. Bratr Jan Augusta byl vězněn nejprve na Pražském hradě a potom na Křivoklátu (celkem 16 let). 1548, 5. května je vyhlášen nový královský mandát, podle kterého byli Bratři, nalézající se v královských městech a na královských statcích (zhusta čerstvě získaných konfiskacemi), vypovězeni do šesti neděl ze všech zemí Ferdinanda I. Habsburského. 1548, v polovině června probíhá hromadné stěhování Bratří z královských držav v Čechách, především z panství rychnovského, litomyšlského, bydžovského a brandýského, i z pernštejnské Solnice. Asi 600 lidí se 60 vozy putovalo tehdy směrem k Vratislavi a dále do velkopolské Poznaně. Druhá skupina se vypravila za nimi asi o týden později z Brandýsa a Turnova. V čele vystěhovalců bratří Matěj Orel, Urban Hermon, Jan Korytanský a Matěj Tatíček. 1548, 25. června příchod prvních bratří do Poznaně, kde se jich ujal proti vůli biskupa Izbińského protestantský starosta pan Ondřej z Górky. 1548, 4. srpna poznaňský biskup Izbiński si vymohl u polského krále Zikmunda II. protibratrský mandát, kterým měli být Bratři z Poznaně a z Polska vypovězeni.

9 ...historie 1548, na konci léta odešli Bratři z Velkopolska do Pruska (kam je pozval pruský kníže Albrecht), tam odešel i bratr Matěj Sionský (po Augustově zatčení je to jediný bratrský biskup na svobodě) i bratr Izrael. V Prusku zůstali Bratři až do roku 1574, ale museli se tam přizpůsobit pruské luterské církvi do Poznaně se vrací na čas i bratrský biskup Mach (Matěj) Sionský, tajně se tu vytváří středisko Jednoty bratrské v domě pana Ondřeje Lipčinského (působí tu i bratři Matěj Orel, Matěj Červenka, Jiří Izrael). 1549, 13. prosince byl zvolen za bratrského kněze bratr Matěj Červenka. 1550, 1. ledna byl bratr Matěj Červenka zvolen do Úzké rady Jednoty bratrské proběhne neúspěšný pokus Ferdinanda I. Habsburského potlačit na sněmu moravských stavů v Brně tzv. sektářství. Na odpor se postavil nejvyšší moravský hejtman Václav z Ludanic (někdejší vyznavač bratrství) a s ním i celá moravská šlechta. Morava se proto nyní stává hlavním střediskem Jednoty bratrské (někdy okolo) se v Uherském Brodě narodil bratr Pavel Jessenius, později bratrský biskup a překladatel Bible kralické , 16. dubna umírá v Doubravně v Prusku Mach Siónský, bratrský biskup vypovězených bratří, kteří se tu usadili. Jednota bratrská se ocitla bez biskupů (zůstal pouze Jan Augusta, v té době ve vězení, který po určitou dobu vykonával svůj úřad prostřednictvím korespondenční komunikace bratra Jana Černého.) V té době nebylo nikoho, kdo by mohl ordinovat nové kněze bratr Jan Černý (Nigranus) vytváří ve svém sídle v Mladé Boleslavi Karmelu pod ochranou Arnošta Krajíře z Krajku hlavní základnu bratří v Čechách se v Uherském Brodě narodil bratr Jan Němčanský, později bratrský biskup, který se postaral o vydání šestidílné Kralické bible přes původní odpor se Bratři s podporou mocných polských evangelických rodů začínají ve Velkopolsku prosazovat. Bratr Jiří Izrael se stává správcem bratrské komunity v Poznani, odkud se šíří vliv Jednoty bratrské do dalších velkopolských měst (Lešno atd.). 1553, v červnu v Prostějově probíhá bratrský synod. Po přerušení styků s uvězněným Janem Augustou Bratři zvolili na tomto synodu dne 7. června nové biskupy bratry Jana Černého a Matěje Červenku, kteří jménem Jednoty bratrské přijali ordinaci od nejstarších členů Úzké rady bratří Matouše Strejce a Pavla Paulina. Proto na ně vkládali ruce i ostatní členové Úzké rady. 1553, 13. června byl bratrský biskup Matěj Červenka ustanoven za písaře Jednoty bratrské je bratr Jan Blahoslav ordinován na kněze Jednoty bratrské. Skutečnou hlavou Jednoty bratrské se nyní stává bratr Jan Černý (žijící od 1552 v Mladé Boleslavi), který měl vlivné postavení již za života bratrského biskupa Macha Siónského je také ordinován na bratrského kněze bratr Jan Kálef. Pokračování příště...

10 ...akce JESUS BREAK Festival vznikl v Praze a od roku 2003 do roku 2007 se pravidelně konal v Ústí nad Orlicí. V roce 2008 jsme ho poprvé uspořádali u nás v Králíkách. Jedná se o 3-denní křesťanský hiphopový festival pro amatérské umělce, jediný svého druhu v republice. Můžete tu vidět vystupující ve stylu breakdance, streetdance, hip-hop, rap a beat-box. Většina z nich jsou věřící, ale neuzavíráme se ani lidem vně církve, kteří respektují zaměření festivalu, ve kterém kromě hudební a taneční produkce zní jasné poselství evangelia. To je konečně hlavní důvod, proč festival děláme. Jesus break je malý festival, vystupuje na něm dohromady kolem 40 účinkujících, návštěvníků je sto až dvě stě. Skvělá věc je, že nám při jeho realizaci pomáhá místní kulturní dům Střelnice, který je spolupořadatelem akce. Vedoucí kulturáku nám evidentně fandí. Festival je třešničkou na dortu našich volnočasových aktivit pro děti a mládež v Králíkách, pro mladé z našeho pohraničního městečka tento festival ušitý jim na míru hodně znamená. Navštěvují ho i ti, kteří nejsou vyhranění hip-hopeři. Nehrotíme to, důležité pro nás je, aby každý, kdo se festivalu účastní nebo jen tak nahlédne, se mohl cítit dobře a mohl okusit, že křesťanství je kulturně relevantní záležitost i v 21. století. Světe div se. Program probíhá od pátku do neděle. V pátek večer se v Sokolovně uskuteční úvodní seznamovací setkání, kde se představí všichni vystupující i účastníci festivalu, poté otevřeme festivalovou čajovnu s deskovými hrami, což je fajn příležitost k popovídání a seznámení se s lidmi, kteří dorazili z jiných měst. Pokud neprší (statisticky během festivalu hodně prší jednou za 8 let), tak v sobotu dopoledne a odpoledne probíhají vystoupení na náměstí v Králíkách. Pokud prší, vystoupení se koná v Sokolovně. Festival vrcholí v sobotu večer vystoupením všech účinkujících v kulturním domě Na Střelnici. Závěr festivalu patří jako vždy neděli dopoledne, kdy probíhá alternativní neformální festivalové shromáždění (bohoslužba) pro mládež s hudební produkcí ve stylu hip-hop. Během festivalu jsou samozřejmě přestávky, které je možné využít k výletům po okolí města, které je turisticky zajímavou lokalitou. Je tu pohoří Králického sněžníku (1424 m.n.m.) s úchvatnými výhledy do dalekého okolí, střecha Evropy z hory Klepáč (1100 m. n m.) teče voda do třech moří. Hádejte, která to jsou? Klepáč dáte autem z Králík tam a zpět za 2 hodiny Kolem Králík jsou spousty malých i velkých bunkrů unikátního systému opevnění státní hranice z 30. let 20. století, nové rozsáhlé vojenské muzeum atd. A jsme tu my, vaši králičtí přátelé, kteří vás u nás vždy rádi uvítáme :). Takže pokud máte ve sboru mladé, které potřebujete někam vytáhnout, nebo sami chcete prožít zajímavý akční víkend, přijeďte od 16. do 18. září do Králík, kdy se Jesus break koná. Více informací najdete na skupině facebook pod názvem Jesus break. Mějte se moc fajn. Z králické pevnostní oblasti zdraví Petr Appl

11 ...co nás čeká PLÁNOVANÉ AKCE května 2011 I. běh Misijní školy M.L.Z konzultace a zápočty, Práce s biblickým textem a softwarem června 2011 Synod JB, Manželská pastorální konference v Rokytnici nad Jizerou října 2011 Get Together v Liberci listopadu 2011 Celocírkevní konference v Liberci DOUŠKA ŠÉFREDAKTORA Možná jste si všimli, že z plánovaných akcí vypadl J-FEST. Není to chyba! J-FEST letos skutečně nebude. Je to dané finanční situací organizátora a velkou vytížeností lidí z přípravného týmu. Na druhou stranu protikuřácká kampaň, která měla J-FESTem vyvrcholit, se rozjela velmi pěkně. V původním J-FESTovém termínu se bude konat její závěrečný večerní program. Ten je ale kapacitně omezen a hlavní cílovou skupinou budou žáci ze škol, zapojených do protikuřácké soutěže na Liberecku. Na 20. a 21. května se ale přesouvá závěrečná konzultace I. běhu Misijní školy M.L.Z, takže koho se to týká dopište práce, dodělejte, co se dá, a přijeďte! 2011 Jednota bratrská v ČR, Boženy Němcové 54/9, Liberec V, Šéfredaktor: Richard Kraus, zástupce pro styk s médii, Jakékoliv užití obsahu tohoto časopisu, včetně převzetí, šíření jinou formou či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Jednoty bratrské v ČR zakázáno.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2011 Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČ 47475111 tel. +420 484 847 916, jbcr@jbcr.info, www.jbcr.info OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo.......................

Více

...návštěva ze Sibiře

...návštěva ze Sibiře ...návštěva ze Sibiře a druhý pastor Alexandr Šif. Navštívili řadu měst, ve kterých má Jednota bratrská své sbory a organizace. Jednotu bratrskou v České republice navštívil v lednu 2011 pastor Církve

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

...ohlédnutí CEKON 2011

...ohlédnutí CEKON 2011 ...ohlédnutí CEKON 2011 Celostátní konference Jednoty bratrské v roce 2011 se konala v libereckém Koloseu 11. a 12. listopadu a nesla název Adresa trvalého pobytu: Ježíš! Na rozdíl od roku 2010 má dnes

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Saharské Afriky (48 zemí)

Saharské Afriky (48 zemí) Světový populační vývoj II.11 Populační vývoj v sub-saharsk Saharské Africe RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Rozdělen lení sub-saharsk Saharské Afriky (48 zemí) Západní Afrika (16 zemí) Středn ední Afrika

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Ústava Jednoty bratrské

Ústava Jednoty bratrské Ústava Jednoty bratrské (1) Název církve: Jednota bratrská. (2) Sídlo Jednoty bratrské: Liberec. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Charakteristika a základní struktura (3) Jednota bratrská je protestantskou

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA JEDNOTY BRATRSKÉ ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kalendář akcí 2013 Povodně 2013 400 let Kralické bible Výstava v Nowej Sóli Archiv biskupa Matouše Konečného Struktura Jednoty bratrské Poslání

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více