PARTNERSTVÍ ČLOVĚK-PES A JEHO VYUŽITÍ PRO PODPORU OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNERSTVÍ ČLOVĚK-PES A JEHO VYUŽITÍ PRO PODPORU OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH"

Transkript

1 Zkušenosti PARTNERSTVÍ ČLOVĚK-PES A JEHO VYUŽITÍ PRO PODPORU OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH Boris Titzl V článku doc. dr. M. VÁGNEROVÉ (Speciální pedagogika, 6, 1996, 2, s. 1-10) se nám poprvé na stránkách našeho časopisu dostalo souhrnného poučení o možnostech terapeutického přínosu malých zvířat pro zlepšení kvality života lidí nějakým způsobem znevýhodněných. M. Vágnerová tu podala nejen systematický výklad těchto možností, ale z jejího podání lze pochopit i toto: Když člověk přestane pohlížet např. na psa jako na svou prodlouženou ruku, nástroj, pomůcku a ten se mu stane partnerem, teprve pak se člověk sám dostane na vyšší rovinu kvality života, aniž by pes-pomocník pozbyl cokoliv z toho, k čemu byl vycvičen. V naší speciálněpedagogické praxi jsme roli zvířete jako partnera a společníka člověka dlouho neuměli a také nechtěli docenit. Proto je namístě připomenutí doby dosti nedávné, kdy v ústavech a internátních zařízeních bylo možno v péči dětí vidět nejvýš akvarijní rybičky či želvu, ostatní bylo zamítáno poukazem na hygienické důvody. Ale i v tom se poměry mění, aniž by opatření hygienická byla opomíjena. M. Vágnerová se ve své stati zmiňuje i o úspěšné cvičitelce psů Elisabeth FÄR- BINGER z Rakouska. Soudíme, že informace o osobnosti této výjimečné ženy a její praxi může rovněž napomoci osvětlení daného problému. Už samy okolnosti návštěvy u E. Färbinger ve výcvikovém středisku (Ausbildungszentrum Partnerhunde fiir Behinderte, Grôdig, Salzburg) byly - zajímavé. Na samém počátku byl nápad paní učitelky Ione STEINHÄUSER z Volkschule Morzg (Morzg je částí města Salzburg), která vlastní chovnou stanici retrieverů, což jsou právě psi užívaní E. Färbinger pro výcvik ku pomoci handicapovaným osobám: V jednom vrhu se jí totiž vyskytlo štěně, kterému fena ukousla ucho. I. Steinhäuser usoudila, že tento psí invalida, který jak se to zatím jeví, bude také jednou pomáhat handicapovaným lidem, by mohl být vhodným pojítkem se zdravými dětmi, které by měly být nenásilnou formou poučeny o potížích dětí postižených a o tom, jak kupř. pomoci postiženému spolužákovi. K nápadu se připojila další učitelka Barbara JANOV- SKY, její 1. A třída převzala nad postiženým štěnětem Billym patronát a pak už m

2 bylo jen věcí domluvy, aby se žáci pí. Janovsky setkali jak s Billym, tak s pí. Färbinger, která přímo ve třídě demonstrovala i vycvičené psy. Na tuto akci jsem byl pozván. Měl jsem za úkol dětem ukázat, jak by ony mohly pomoci dětem postiženým. Děti ochotně spolupracovaly a bylo patrné, že je jejich paní učitelka na celou záležitost připravovala a motivovala. Pro mne však byla největším zážitkem naprostá samozřejmost, s jakou si dvě učitelky rakouské školy běžného typu přibraly z vlastní iniciativy úkoly podstatně přesahující rámec jejich pracovních povinností. Elisabeth Färbinger vystudovala na univerzitě biologii. Druhou univerzitou sejí však stala vlastní kynologická praxe. Rakouský kynologický svaz (ÔKV) jí zprostředkoval a rodina umožnila, že v r získala importem z Anglie fenku zlatého retrievera. Poněvadž byla dobrým pozorovatelem, naučila se, jak sama uvádí, v měsících dospívání svého psa víc než četbou odborné literatury. Společně absolvovaly cvičitelské kursy, v nichž šlo o to, naučit se rozumět psímu chování a teprve z něho odvozovat vlastní jednání se psem. Pak již E. Färbinger dávala privátní hodiny výcviku psů, což jí umožnilo financovat si vysokoškolská studia, která její fenka Lea absolvovala" zase s ní. Postupně se tak E. Färbinger propracovávala k vlastnímu pojetí vztahu člověka a psa. V čem je základ tohoto pojetí? E. Färbinger se domnívá, že zkamenělý, zkostnatělý vztah vezdejšího pobývání člověka a psaje nutno proměnit ve vztah živý, kde ze dvou biologických jednotek, se vytvoří tým člověk-pes. Čili z Mensch-Hund- >o5e/«vytvořit Mensch-Hund-Ztezí'e/jwwg. Pojem Beziehung = vztah ve smyslu partnerství je snad jasný. Asi však bude na místě zastavit se u heideggerovského obsahu pojmu Dasein. Ten se překládá termínem pobyl, což je bytí na světě. Bytí na světě je pobytem na místě, do něhož je člověk vržen a způsobem jeho bytí je obstarávání čili starost. Starost se týká věcí a prostředků, byť v hlavním plánu jde nakonec vždy o to, aby člověk své bytí realizoval jako vlastní život odpovídající za sebe sama. E. Färbinger nám vlastně chce říci, že pojme-li člověk sebe sama a svého psa jako možnost, pak jednou ze struktur existence obou je spolubytí, které tu má specifické rysy: Člověk jednající se psem dle psího způsobu, bez jeho zlidšťování", tak umožní, že i problematický pes se napraví. U problematického psa však často více výchovy než pes potřebuje jeho pán. Na výchovu psa neexistuje univerzální recept. Když se E. Färbinger doslechla, že v USA se používají speciálně vycvičení psi i pro pomoc lidem imobilním a neslyšícím, vydala se tam tyto možnosti studovat. Velmi jí pomohlo uvedení do dané problematiky v Institutu pro interdisciplinární výzkum vztahu člověk-zvíře ve Vídni (IEMT, Konrad-Lorenz-Kuratorium), jehož pracovníci americké projekty znali. Dalším určujícím faktorem pro pracovní a životní orientaci E. Färbinger byl časný styk se zdravotně postiženými lidmi. Její otec byl totiž zakladatelem a ředitelem domova pro nemocné sklerózou multiplex.

3 Logickým vyústěním snažení a zájmu E. Färbinger bylo založení centra, ve kterém se věnuje výchově a výcviku psů pro pomoc nejrůzněji handicapovaným lidem. Toto zařízení bylo po překonání překážek a finančních obtíží provázejících vznik čehokoliv nového otevřeno 4. října Jako tzv. vozíčkových psů je tu používána zásadně rasaretrievera to: zlatý retriever (dlouhosrstý, zlatý), labrador retriever (krátkosrstý, černý nebo žlutý, zřídka hnědý), fiat coated retriever (dlouhosrstý, černý nebo hnědý). Jsou to plemena loveckých psů ze skupiny anglických ohařů původem z ostrova New Foundland. Jejich pojmenování je odvozeno od to retrieve", což znamená aportovat, přinést zpět. Vyznačují se tzv. měkkou tlamou, čili umějí cokoliv vzít opatrně do zubů a neponičit, a absolutní ochotou cokoliv aportovat. Proto si od začátku výcviku mohou zvykat na různé druhy materiálů (látka, kůže, dřevo, plastik, kov) a učí se rozlišovat tíhu předmětů (např. lehký dálkový ovladač a naplněný šestilitrový kanystr). Jde o velmi vyrovnaného, přátelského psa, který málo štěká, ale umí se naučit štěkat na povel (když kupř. pán spadne z vozíku a potřebuje pomoc). Z jeho přátelskosti vyplývá, že není vhodný jako ochranný pes, zato rychle respektuje nového pána, pokud je s ním dobře zacházeno. Toto vše spolu s výškou k rameni mezi 50 a 60 cm z něho činí ideálního pomocníka pro člověka pohybujícího se na invalidním vozíku. Výchova psa má svůj systém: Do 13. měsíce věku se pes nachází v tzv. kmotrovské rodině, aby si zvykl na život v lidské rodině, což by se ve smečce ostatních psů v centru nedařilo, ale jednou za čtrnáct dnů trenérka kmotrovské rodiny objíždí, aby zkontrolovala učiněný pokrok, zadala úkoly, dovezla příděl potravy, případně absolvovala veterinární prohlídku. Smyslem pobytu v rodině je socializace psa - jeho seznámení s rozličnými situacemi, aby později nepanikařil. Proto ho kmotrovská rodina nevylučuje z žádné aktivity, kterou podniká. Po tomto období následuje 6-7 měsíční pobyt v tréninkovém centru. Ač jde o náročnou změnu, nevyplývají z ní údajně větší problémy. Pomáhá tomu počáteční 2-3 týdenní adaptace psa, který si musí přivyknout především na paní Färbinger, nový denní režim i na vřazení do psí smečky, v níž má každý její člen pevné místo. Teprve pak následuje speciální výcvik. V zásadě však lze říci, že pes se musí naučit obslužným činnostem (nošení sedlových tašek, otevírání a zavírání dveří, zásuvek, rozsvěcení a zhasínání, podání telefonního sluchátka, ale i upravení polohy hlavy např. postiženému svalovou dystrofií) i činnostem komplexnější povahy (pes se může posílat nakupovat). Pro lidi těžce postižené sluchově resp. pro neslyšící je vhodná jiná rasa: kolie (krátkosrstá nebo border kolie). Využívá se toho, že kolie je nejen přátelská ale i temperamentní, takže je vhodným společníkem pro zpříjemnění osamělosti. Poněvadž kolie je původně pastevecký pes, kterému nesměl uniknout žádný zvuk, je nutno zajistit postiženému převedení zvu-

4 kých signálu na viditelné (sporák, sušička prádla, fax, budík) a kólii na tyto signály nacvičit. Je nutné vytvorení pevného denního řádu. Obecné se dá říci, že z výcviku odpadne % psů. Důvody jsou rozličné. Nejobávanéjší je dysplasie kyčelních kloubů (HD syndrom, jak uvádí E. Färbinger), která se může vyskytnout i u psů pocházejících ze zdravých rodičů. Dále jeli pes příliš temperamentní neboje tomu naopak, též je-li pes příliš malý a také nechce-li ochotně aportovat. Výběr psů je velmi přísný. Po zkušenostech E. Färbinger nyní vybírá v pěti nedělích 3-4 štěňata z vrhu, která po dvanácti týdnech absolvují speciální test. Za nejdůležitější období pro sociální vývoj psa považuje období mezi týdnem jeho života. Protože eventualita již zmíněného HD syndromu se dá spolehlivě posoudit až po 12. měsíci, je tomu přizpůsobena i zátěž ve způsobu tréninku kondice. Psi vyřazení z výcviku jsou přednostně nabízeni kmotrovské rodině. U psů ve výcviku se provádí kastrace - u fenek po prvním hárání, u psů v deseti měsících. Dle E. Färbinger se považuje za výhodu, že vykastrovaný pes tak často neznačkuje, není napadán od jiných psů a nevyskytuje se u něj milostné soužení". Jistou procedurou však procházejí i lidé, pro něž jsou psi vybíráni. Každý postižený nejdříve navštíví E. Färbinger v tréninkovém centru. Tu jsou společně probrány situace, v kterých by pes mohl pomáhat, zda by to byl schopen dělat i způsob, jak se k tomu vycvičí. Postižený člověk pak musí prokázat, že se o psa bude umět postarat, případně kdo ho v tom zastoupí. Pak se uskuteční návštěva v bytě postiženého a dopadne-li i zde vše k oboustranné spokojenosti, dostane se kandidát na přidělení vycvičeného psa na čekací listinu. Čeká se až jeden rok. Postižený člověk se setkává se svým nastávajícím psím pomocníkem, až když ten je perfektně vycvičen. Budoucí nový pán pak denně po dobu cca tří týdnů studuje mj. jak poznat psí nemoci, učí se používat příkazy, které byly stanoveny a kterými bude psu poroučet, i přesně znát jaká má práva a povinnosti po převzetí psa. Zbytek tedy podstatnou většinu dne se musí věnovat psu: mluvit na něj, hladit ho, krmit, chodit" s ním na vycházky (pes není vyveden z rovnováhy invalidním vozíkem, elektrický vozík má E. Färbinger k dispozici v tréninkovém centru). Poněvadž centrum nemá k dispozici ubytovací prostory, pozoruhodné na všem je, že první tři dny probíhají v hotelu a okolí, když na noc jsou psi voženi domů. V dalších dnech se jezdí do města. Většinou skupina 2-3 postižených na invalidních vozících se psy se učí zvládat modelové situace (návštěva obchodů, úřadů, restaurací, ale i letiště a poněvadž tito doprovodní psi mají právo být i v kabině cestujících, dokonce je zajištěn krátký let letadlem). Psi reagují na změnu pozitivně, líbí se jim mít pro sebe jednoho pána a být v centru jeho pozornosti. Výsledkem prohloubeného kontaktu nového pána a psa jsou situace jako např.: chlapec školního věku chodí se svým psem i do školy - po cestě mu pes

5 nosí tašku s učebnicemi a během vyučování spí pod lavicí. Je evidentní, že pes sám a vše, co s jeho ošetřováním a výcvikem souvisí, představuje značnou hodnotu. Proto vládním nařízením rakouské spolkové země Salzburg byli partnerští psi" (Partner-Hunde) uznáni jako sociálněmedicinský terapeutický prostředek resp. léčebná pomůcka. Vnucuje se otázka, zda lze na něco podobného pomýšlet i u nás. V každém případě stojí za zveřejnění, že v republice již jeden pes, kterého E. Färbinger vycvičila, je. Rakouská firma Master foods poskytla zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým MODRÝ KLÍČ v Praze pro jeho účely speciálně vycvičeného psa. Je to fenka flatcoated retrievera, dle rodokmenu Quince Bagatelle Black Pearl, slyšící na jméno Perla. Stalo se tak v dubnu Mgr.Alice CHAMRÁDOVÁ provedla s Perlou v tamních podmínkách výzkum, který dle její zprávy přednesené na symposiu Zvířata a lidé dospěl k těmto závěrům: - Po celou dobu experimentu představoval pes silný stimul pro pozornost dítěte a byla mu dávána přednost před jinými předměty. Pes tedy byl prospěšný dětem, které se obtížně soustřeďují a také obrátil jejich pozornost i k úkolům péče o svěřené zvíře. Z toho se vyvozoval zvýšený pocit sebedůvěry a odpovědnosti u klientů, kteří byli do pokusu zapojeni. - Na druhé straně nebylo zjištěno, že by pes stimuloval interakci dítěte s terapeutem ani nebylo prokázáno usnadnění učení dítěte. Přesto se dospělo k závěru, že pes se stal prostředkem vytváření pozitivní atmosféry mezi klientem a terapeutem a posloužil i k rozšíření pojmové zásoby (při pojmenovávání částí těla, barev, počítání sušenek ap.) Bodle informací, které poskytli Ing. Milana REMAROVÁ, ředitelka MOD- RÉHO KLÍČE a zástupce ředitele téhož zařízeni Mgr. Radovan NETUŠIL, ma Perla náročný režim. Část dopoledne je u pracovníků chráněné dílny, odpoledne je vždy na dvě a půl hodiny ve výchovné skupině, které se každodenně střídají. Kromě takto vymezených povinností" pes zůstává v přítomnosti určené skupiny, ale už jen jako součást dění", při čemž má samotřejmě i pro sebe vyhrazenou dobu pro odpočinek a krmení. Oba jmenovaní činitelé potvrdili svými zkušenostmi výsledky výzkumu, zdůraznili zejména psychoterapeutickou roli takto vycvičeného psa a i když v tomto případě pes neslouží pouze jednomu pánovi (byť má svou paní, kterou je Ing. Remarová), je jeho přítomnost přínosem pro všechny klienty v zařízení. Jen jako perličku k Perle na konec: Dle paní Färbinger musela Perla zvládnout na třicet povelů v češtině. Měl jsem možnost se přesvědčit, že tomu tak skutečně je. Závěrem: Můžeme konstatovat, že využití malých zvířat - najmě speciálně cvičených psů - pro podporu postižených osob má podstatně širší prostor, než jaký se u nás dosud využíval. V blízkosti naší republiky se nachází specializované centrum pro výcvik psů pro postižené a je tu i první domácí zkušenost, která si zaslouží, aby měla následovníky.

6 Bibliografická poznámka: Článek byl zpracován s využitím ústních informaci E. Färbinger a jejich článků v časopise Der Hund, 1992, č. 6. 7, 8, 9. Dále bylo použito časopisu Partner (Zeitschrift des Vereins Partnerhunde fúr Behinderte), roč. 3 (1995) a 4 (1996). Z domácích pramenů pak byly použity podklady a informace poskytnuté vedoucími pracovníky MODRÉHO KLÍČE Ing. M. Remarovou a Mgr. R. Netušílem včetně záznamu referátu Mgr. A. Chamrádové na symposiu Zvířata a lidé, konaného

Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé

Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Speciální pedagogiky Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petra Hamadová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Jabok Vyšší sociáln pedagogická a teologická škola Absolventská práce jako kompenza ní pom cka pro osoby s poruchou zraku

Jabok Vyšší sociáln pedagogická a teologická škola Absolventská práce jako kompenza ní pom cka pro osoby s poruchou zraku Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Lenka Marková Vodicí pes jako kompenzační pomůcka pro osoby s poruchou zraku Vedoucí práce: Mgr. Jana Neudörflová 2006 1 Prohlášení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Jana Pokorná Speciálně pedagogická andragogika Vodící pes v historii a současnosti Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach

Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Hanáková Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach Olomouc 2014 Vedoucí práce: Mgr. Eva

Více

Asistenční pes jako forma sociální podpory. Petr Jelínek

Asistenční pes jako forma sociální podpory. Petr Jelínek Asistenční pes jako forma sociální podpory Petr Jelínek Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 2 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou? Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference 30.5.2011 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Nesnadné neznamená nemožné

Nesnadné neznamená nemožné Nesnadné neznamená nemožné Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Informační brožura o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání OBSAH Editorial...2 Proč hledám

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 a k t u á l n ě... ROLNIČKA NABÍRÁ NOVÉ ŽÁKY 12.3.2010, Mladá fronta DNES Rolnička nabírá nové žáky praktické školy Středisko Rolnička nabízí pro žáky s těžším stupněm zdravotního

Více

Odchod plnoletých z dětských domovů

Odchod plnoletých z dětských domovů Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Odchod plnoletých z dětských domovů Zuzana Martišková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více