MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii Motto konference: MOZKY BUDOUCNOSTI aneb budoucí vývoj a výzvy technického vzdělání a jeho vazba na průmysl v EU Sborník příspěvků , Pardubice

2 Mezinárodní konference projektu PARTNERSTVÍ PRO CHEMII Editor Petr Teplý Vědecký výbor doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. Ing. Daniel Rubeš Ing. Petr Teplý, CSc. Ing. David Veselý, Ph.D. Univerzita Pardubice, 2013 ISBN Všechny příspěvky uvedené ve sborníku byly recenzovány Vědeckým výborem konference.

3 OBSAH. CONTENT. PARTNERSTVÍ PRO CHEMII PARTNERSHIP FOR CHEMISTRY 10 NOVÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY NA BÁZI FERITŮ NEW ANTICORROSION PIGMENTS BASED ON FERRITE COMPOUNDS Petr Benda, Andréa Kalendová. 14 STUDIUM ODBOURÁVÁNÍ ORANŽE II ZA POUŽITÍ ODLIŠNÝCH ČÁSTIC S RŮZNÝMI FOTOAKTIVNÍMI VRSTVAMI THE STUDY OF PHOTOCHEMICAL DEGRADATION OF ACID ORANGE II ON DIFFERENT PARTICLES WITH VARIOUS PHOTOACTIVE LAYERS Nela Bendáková, Søren Poulsen. 16 DISTRIBUCE VANADOVÝCH ČÁSTIC NA MESOPORÉZNÍCH MATERIÁLECH S ROZÍLNÝM OBSAHEM ALUMINY A JEJICH KATALYTICKÁ AKTIVITA V OXIDATIVNÍ DEHYDROGENACI ETANU DISTRIBUTION OF VANADIUM SPECIES ON MESOPOROUS MATERIALS WITH DIFFERENT ALUMINA CONTENT AND THEIR ROLE ON CATALYTIC ACTIVITY IN ODH OF ETHANE Šárka Botková, Libor Čapek, Michal Setnička, Roman Bulánek, Arnošt Zukal..18 OXYCELULÓZA IDEÁLNÍ SORPČNÍ MATERIÁL OXYCELLULOSE IDEAL SORPTION MATERIAL Michaela Filipi, Miloslav Milichovský..20 TUHOST V OHYBU BUNIČINY Z ŘEPKOVÉ SLÁMY BENDING STIFFNESS OF RAPESED STRAW PULP Bijay Gurung, František Potůček..22 PŘÍPRAVA BUTYLESTERŮ TRANSESTERIFIKACÍ ŘEPKOVÉHO OLEJE BUTYL ESTERS PREPARATION BY TRANSESTERIFICATION OF RAPESEED OIL Martin Hájek, Robert Macura, František Skopal, Jaroslav Kocík.24

4 HYPERMOLEKULÁRNÍ VLASTNOSTI CELULÓZOVÝCH MATERIÁLŮ HYPERMOLECULAR PROPERTIES OF CELULLOSE MATERIALS Matěj Hájek, Michaela Filipi, Andréa Kalendová.26 NATRONOVÁ VÁRKA ŘEPKOVÉ SLÁMY SODA PULPING OF RAPESEED STRAW Kateřina Hájková, Bijay Gurung, František Potůček 28 ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI SMĚSNÝCH OXIDU MODIFIKOVANÝCH POLYANILINEM V NÁTĚRECH NA BÁZI ALKYDU ANTICORROSION PROPERTIES OF MIXED OXIDES SURFACE-MODIFIED WITH A POLYANILYNINE PHOSPHATE LAYER IN ALKYDE BASED COATINGS Tereza Hájková, Andréa Kalendová..30 PIGMENTY S OBSAHEM TITANU PRO ANTIKOROZNÍ ORGANICKÉ NÁTĚRY PIGMENTS WITH THE CONTENT OF TI FOR ANTICORROSION ORGANIC COATINGS Martina Hejdová, Andréa Kalendová...33 VLIV SKLADOVATELNOSTI NA AKRYLÁTOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÉ BIOCIDY INFLUENCE OF SHELF-LIFE STABILITY TO ACRYLIC COATINGS BASED ON ORGANIC BIOCIDES Veronika Jašková, Libuše Hochmannová, Jarmila Vytřasová, Andréa Kalendová 36 POTENCIÁL Mg/Al A Ca/Al SMĚSNÝCH OXIDŮ PRO PŘÍPRAVU BIONAFTY THE POTENCIAL OF Mg/Al AND Ca/Al MIXED OXIDE FOR BIODIESEL PREPARATION Jaroslav Kocík, Martin Hájek, Petr Kutálek, Lucie Smoláková, Libor Čapek, Ivana Troppová.38

5 VLIV AMORFNÍCH CHALKOGENIDŮ NA KOROZNÍ VLASTNOSTI ORGANICKÝCH POVLAKŮ S VYSOKÝM OBSAHEM KOVOVÉHO ZINKU THE EFFECT OF AMORPHOUS CHALCOGENIDES ON CORROSIVE PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS CONTAINING HIGH CONTENT OF ZINC METAL PARTICLES Miroslav Kohl, Andréa Kalendová 40 KATALYTICKÉ VLASTNOSTI NI-ČÁSTIC V NI-ALUMINA KATALYZÁTORECH PŘI OXIDATIVNÍ DEHYDROGENACI ETHANU A PROPANU ROLE OF NI-SPECIES ON THE CATALYTIC BEHAVIOUR OF NI-ALUMINA CATALYSTS IN THE OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF ETHANE AND PROPANE Martin Kout, Lucie Smoláková, Peter Priecel, Agnieszka Soltysek, Libor Čapek...42 PROBLEMATIKA BIODEGRADABILNÍCH SAMOSEKVESTRUJÍCÍCH TENZIDŮ THE PROBLEM OF BIODEGRADABLE SELF-SEQUESTERING SURFACTANTS Lucia Krištofíková, Petra Bayerová, Ladislav Burgert..45 NÁTĚROVÉ HMOTY S NÍZKÝM OBSAHEM VOC OBSAHUJÍCÍ NETOXICKÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY LOW VOC COATINGS PIGMENTED WITH ECO-FRIENDLY ANTICORROSIVE PIGMENTS Helena Kukačková, Andrea Vraštilová, Andréa Kalendová. 47 PŘÍPRAVA REDOXNÍCH NÍZKOROZMĚRNÝCH OXIDŮ TITANU PREPARATION OF REDOX LOW DIMENSIONAL TITANIUM OXIDE Zdeněk Kváča, Martin Mohyla, Petr Kalenda, Andrea Kalendová. 49

6 FUNKCIONALIZOVANÉ CORE-SHELL MIKROGELY PŘIPRAVENÉ EMULZNÍ POLYMERACÍ FUNCTIONALISED CORE-SHELL MICROGELS PREPARED BY EMULSION POLYMERISATION Jana Machotová, Jaromír Šňupárek, Miroslav Večeřa...52 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI EMPLOYMENT POLICY Jana Majerová.54 VLIV ATMOSFÉRY TVOŘENÉ OXIDY DUSÍKU NA PROCES STÁRNUTÍ PÓROVITÝCH MATERIÁLŮ NA CELULÓZOVÉ A LIGNOCELULÓZOVÉ BÁZI STUDY OF NITROGEN OXIDE ATMOSPHERE ON AGING PROCESS OF POROUS MATERIALS ON CELULOSE AND LIGNOCELLULOSE BASE Ondřej Mikala, Miloslav Milichovský, Michaela Filipi, Jan Gojný 56 POUŽITÍ POLYMERNÍCH STABILIZÁTORŮ PRO STABILIZACI HOUŽEVNATÉHO POLYSTYRENU THE USE OF POLYMER STABILIZERS FOR STABILIZING IMPACT POLYSTYRENE Zuzana Nádvorníková, Miroslav Večeřa, Lucie Zárybnická.58 UNIVERZITA, VĚDA, SPOLEČNOST UNIVERSITY, SCIENCE, SOCIETY Aleš Prázný.60

7 (η 3 -ALLYL)-(η 5 -CYKLOPENTADIENYL)-DIKARBONYLMOLYBDENATÝ KOMPLEX A JEHO DERIVÁTY JAKO NETOXICKÁ ADITIVA DO OXOPOLYMERAČNĚ ZASYCHAJÍCÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT (η 3 -ALLYL)-(η 5 -CYKLOPENTADIENYL)-DIKARBONYLMOLYBDENIUM COMPLEX AND ITS DERIVATES AS NON TOXIC ADDITIVES TO OXOPOLYMERATION DRYING PAINTS Ondřej Preininger, Jan Honzíček, Jaromír Vinklárek, Milan Erben 63 MIKROENKAPSLOVANÁ BARVIVA A JEJICH VLIV NA BARVICÍ PROCES PŘI BARVENÍ USNÍ MICROENCAPSULATED DYESTUFFS AND THEIR EFFECT ON THE COLOURATION PROCESS IN THE LEATHER DYEING Nasanjargal Purev, Ladislav Burgert, Petr Přichystal, Michal Černý, Radim Hrdina, Jiří Kühn.66 CHARAKTERIZACE SPECIÁLNÍCH OXIDICKÝCH ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ RENTGENOVOU ANALÝZOU CHARACTERIZATION OF SPECIAL OXIDIC ANTICORROSIVE PIGMENTS BY X - RAY ANALYSIS Petr Ryšánek, Petr Antoš, Andréa Kalendová..68 VLIV Ce JAKOŽTO PROMOTORU NA KATALYTICKÉ VLASTNOSTI Ni- ALUMINA KATALYZÁTORŮ V ODH REAKCI INFLUENCE OF DOPING CE PROMOTER TO THE NI-ALUMINA CATALYSTS ON THE ACTIVITY IN THE ODH REACTION Agnieszka Sołtysek, Lucie Smoláková, Šárka Botková, Libor Čapek, Peter Priecel, Martin Kout.71

8 MIGRACE ŽELEZO-ARENOVÉHO FOTOINICIÁTORU Z VYTVRZENÉHO POLYMERNÍHO FILMU MIGRATION OF IRONE-ARENE PHOTOINITIATOR FROM CURED POLYMER FILM Ondřej Škola, Bohumil Jašúrek, Petr Němec.73 BAZICKÉ VLASTNOSTI MG-AL HYDROTALCITŮ BASIC PROPERTIES OF MG-AL HYDROTALCITE-BASED MATERIALS Ivana Troppová, Libor Čapek, Petr Kutálek, Lucie Smoláková, Martin Hájek, Eva Frýdová, David Kubička 75 EKOLOGICKÉ PIGMENTY NA BÁZI SMĚSNÝCH OXIDU V ALKYDOVÝCH NÁTĚRECH ECOLOGICAL PIGMENTS BASED ON MIXED OXIDE PIGMENTS IN ALKYD BASED COATINGS Miroslav Ulbrich, Andréa Kalendová..78 MODIFIKOVANÉ PRYSKYŘICE KYANÁTOVÉHO TYPU MODIFIED CYANATE RESINS Ondřej Vodochodský, Miroslav Večeřa, Luboš Prokůpek 81 STUDIUM VLIVU MIKROENKAPSULACE TEXTILNÍCH KYSELÝCH BARVIV NA VYBARVENÍ POLYAMIDU STUDY OF THE INFLUENCE MICROENCAPSULATION OF THE TEXTILE S ACID DYES FOR DYEING POLYAMID Adam Vojtovič, Michal Černý, Petra Bayerová, Ladislav Burgert..83

9 ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ SLOUČENIN ZVYŠUJÍCÍCH PARAMETR AOX Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR REMOVAL OF HALOGENATED AROMATIC COMPOUNDS FROM INDUSTRIAL WASTE WATERS Tomáš Weidlich, Tereza Fulínová, Lenka Krchová, Lucie Josková.85 ANTIDEGRADANTY KOVALENTNĚ VÁZANÉ NA HOUŽEVNATÝ POLYSTYREN A POLYETHYLEN ANTIDEGRADANTS COVALENTLY BOUND TO HIGH IMPACT POLYSTYRENE AND POLYETHYLENE Lucie Zárybnická, Miroslav Večeřa, Zuzana Nádvorníková,Vladimír Špaček 87 RF SPUTTERED AMORPHOUS CHALCOGENIDE THIN FILMS FOR SURFACE ENHANCED INFRARED ABSORPTION SPECTROSCOPY F. Verger, V. Nazabal, F. Colas, P. Nemec, R. Chahal, B. Bureau, E. Rinnert, C. Cardinaud, I. Peron, S. Deputier, J.P. Guin, H. Lhermite, A. Moreac, C. Compère 89 RESEARCH ON NON-CONVENTIONAL GLASSES: RELATIONSHIPS WITH INDUSTRY AND FRENCH RESEARCH INSTITUTIONS Virginie Nazabal, Xiang-Hua Zhang and Jean-Luc Adam.91 POZNÁMKY.92

10 PARTNERSTVÍ PRO CHEMII Projekt číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: Partnerství a sítě Doba realizace: Hlavní kordinátor: prof.ing.petr Kalenda,CSc., proděkan FChT Univerzity Pardubice Hlavní cíle projektu dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické u partnerů projektu propojení vědecko-výzkumné aktivity Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy) zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe vznik interaktivního komunikačního portálu rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v daném oboru vytvoření Centra profesních kontaktů workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu Synthesia, a.s. společnost exportující větší část produkce, 90letá tradice v oblasti chemických výrobků 1600 zaměstnanců pracuje ve 4 základních segmentech (Pigmenty a barviva, Organika, Nitroceluóza, Energetika) držitel světově uznávaných standardů ISO 9001, ISO a OHSAS

11 DEZA, a.s. společnost je světově významným podnikem v oboru zpracování černouhelného dehtu a benzolu, 120letá tradice produkty vznikající při koksování černého uhlí jsou zpracovávány na základní aromatické chemikálie (benzen, naftalen, fenoly, změkčovadla) přibližně 1000 zaměstnanců pracuje ve firmě certifikované dle ISO 9001 a usilující o ISO a ISO Fatra, a.s. exportně zaměřený výrobce s téměř 80letou tradicí v oblasti zpracování plastů s cca 1000 zaměstnanci se řadí mezi největší zpracovatele plastů (PVC, PE, PP, PET) ve střední Evropě pracovní procesy a vztah k životnímu prostředí se řídí standardy ISO 9001 a ISO PRECHEZA, a.s. téměř 120letá tradice výroby anorganických chemických produktů, 45 let výroby anorganických pigmentů přibližně se 600 zaměstnanci je firma největším výrobcem anorganických pigmentů (titanová běloba, železité pigmenty) v ČR držitel mezinárodních standardů ISO 9001, ISO a OHSAS Lovochemie, a.s. největší výrobce hnojiv v ČR s již téměř 110letou tradicí 650 zaměstnanců vyrábí dusíkatá i vícesložková hnojiva v tuhé i kapalné formě držitel světových standardů ISO 9001 a ISO PREOL, a.s. centrum pro vývoj a výrobu biopaliv, od roku 2009 největší výrobce MEŘO v ČR 11

12 řepkové semeno se zpracovává na potravinářský rostlinný olej, MEŘO, řepkový šrot a glycerin v současné době 118 zaměstnanců, mimo jiné certifikát ISO 9001 a GMP+B2 VÚOS, a.s. společnost vyvíjející aktivity zvláště v oblasti vývoje a výroby chemických specialit, 70letá tradice celkem 280 zaměstnanců je dále připraveno řešit problematiku dle legislativy REACH a provádět toxikologická testování akreditace dle ČSN EN ISO/IEC a ISO EN 45011, certifikace ISO 9001 ČTCAP, a.s. hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací 24 zaměstnanců se věnuje především problematice titanové běloby, železitých pigmentů a nanomateriálů úzká spolupráce s akademickými výzkumnými pracovišti v tuzemsku i zahraničí EIRLZ, občanské sdružení rozvoj terciálního vzdělávání a vědecké a výzkumné činnosti s důrazem na podporu spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem PARTNERSHIP FOR CHEMISTRY Project Number: CZ.1.07/2.4.00/ Operational Programme: Education for Competitiveness Priority axis: Tertiary Education, Research and Development Areas of Support: Partnerships and networks Period:

13 Main goals of project practical training of students in chemical industry networking of research activity training courses, workshops, seminars, conferences Professional contact centrum Partners Faculty of chemical technology, University of Pardubice Synthesia, a.s. DEZA, a.s. Fatra, a.s. PRECHEZA, a.s. Lovochemie, a.s. PREOL, a.s. VÚOS, a.s. ČTCAP, a.s. EIRLZ, občanské sdružení 13

14 NOVÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY NA BÁZI FERITŮ NEW ANTICORROSION PIGMENTS BASED ON FERRITE COMPOUNDS Petr Benda, Andréa Kalendová Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, , Pardubice, Czech Republic Summary Paper describes ferrite and core-shell ferrite pigments and especially focuses on syntheses and anticorrosion properties of the prepared pigments. As a stating substances lamellar zinc, iron oxide, magnesium carbonate and calcium carbonate were used. Me x Zn 1-x Fe 2 O 4 /Zn and Me x Zn 1-x Fe 2 O 4 (Me = Mg or Ca) calcination products were dispersed into epoxyester binder and final paints applied on corrosion test panels. Prepared pigments anticorrosion and mechanical properties were tested and results discussed. On the field of anticorrosion protection these environmental friendly pigments are unique due to combination of anticorrosion effects, designed particle size distribution and anticorrosion mechanism. Key words: Core-shell pigment, zinc core, ferrite, core-shell ferrite, nonisometric lamellar pigment, anticorrosive coating Introduction Group of corrosion-inhibiting ferrite pigments includes the pigments that actively participate, in several ways, in extending the life of coating films. Our ferrite pigments have the general formula Me x Zn 1-x Fe 2 O 4 (Me = Mg or Ca) and a spinel structure [1 4]. Ferrites can act as barrier pigments if they are prepared as lamellar particles or can neutralize the action of corrosives substances that diffuse through the coating [5]. They also show willingness to react with the fatty acids present in the resin and form soaps which harden and seal the coating. Besides, the metallic substrate is passivated by the alkaline media generated by the hydrolysis of the pigment [1]. In the case of core-shell ferrite anticorrosion mechanism, there can simultaneously occur oxidation-reduction processes that are connected with the creation of new compounds with inhibitive effects. The primary particles of barrier 14

15 pigments have a non-isometric particle structure and assume a position that is parallel to the base. Experimental General ferrites can be synthetized by a classical high-temperature (above 1000 C) calcination process in a furnace. Starting substances used for their syntheses are iron oxide, zinc oxide and appropriate carbonate of rare earth metal. The core-shell ferrite pigments synthesis is based on modifying lamellar shaped zinc particles by reaction with iron oxide and an oxide of rare metal (Mg or Ca). The pigment composition and particle shape were investigated by the means of SEM, XRD and particle size distribution. Epoxyester coatings filled with the prepared pigments at 10% pigment volume concentration (PVC) were formulated. Using titanium white the coatings were adjusted to have quotient Q value equal to 35% ( Q = PVC/CPVC.100 = 35% ). Linear polarization of the final coatings was determined using a Bio-Logic SAS instrument, model VSP-300. Corrosion tests results & conclusion Comparison of all the results gave information that all the synthesized pigments enhance anticorrosion effect of prepared coatings. Core-shell pigment showed the highest degree of anticorrosion efficiency, when ZnFe 2 O 4 /Zn, Ca 0.2 Zn 0,8 Fe 2 O 4 and MgFe 2 O 4 showed the best results during testing. The core-shell ferrite coatings were highly resistive with polarization resistance values ranging from 1.4 x Ohm to 1.2 x Ohm in 0.5 M NaCl. The core-shell ferrites were effective in all the various environments where they were tested. The isometric particle pigments showed fare more different results for different environments. Combining anticorrosion mechanisms - active anticorrosion protection and barrier protection is the advantage of core-shell pigment. References [1] L. Chromy, E. Kaminska, Prog. Org. Coat. 18 (4) (1990) [2] A. Kalendová, Pigment Res. Technol. 27 (4) (1998) [3] M. Bota, D. Blându, L. Nábosnyi, G. Baciu, G. Varga, D. Stanciu, M. Balan, FATIPEC XXII, May, Budapest, [4] C. Robu, N. Orban, G. Varga, PPCJ 5 (1987) [5] A. Kalendová, Prog. Org. Coat. 38 (2000)

16 STUDIUM ODBOURÁVÁNÍ ORANŽE II ZA POUŽITÍ ODLIŠNÝCH ČÁSTIC S RŮZNÝMI FOTOAKTIVNÍMI VRSTVAMI THE STUDY OF PHOTOCHEMICAL DEGRADATION OF ACID ORANGE II ON DIFFERENT PARTICLES WITH VARIOUS PHOTOACTIVE LAYERS Nela Bendáková a, Søren Poulsen b a Synpo, akciová společnost, Pardubice; b Dyrup A/S, Søborg, Denmark Summary The paper deals with comparison of photocatalytic effectivity of prepared particles treated with titanium dioxide and zinc oxide. Particles with photoactive layers were prepared by two methods. Either wet deposition of a precursor metal with consecutive hydrolysis to the titanium dioxide or sol-gel method were used. Azo dye Acid Orange II was selected for determination of the photocatalytic effectivity. Key words: Photocatalytic degradation, titanium dioxide, zinc oxide Anatase titanium dioxide and zinc oxide are photoactive semiconductors and have similar photocatalytic properties. The irradiation with light of wavelength shorter than 385 nm leads to activation of TiO 2 crystals. ZnO absorbs ultraviolet radiation of wavelength shorter than 370 nm. The photocatalytic effect of both oxides is affected by the size, shape of the particles and the surface area. Absorption of light energy causes excitation of electrons from the valence to the conduction band. Both oxides in presence of water generate highly reactive hydroxyl radicals, which attack organic substrates [1]. The benefits TiO 2 include high photocatalytic activity, low cost, stability in water systems and low toxicity to the environment [2]. Wet deposition means a bounding of alkyl titanate on the surface of the particles, which hydrolyzes to TiO 2. After drying the treated particles are calcined. Sol-gel method comprises a reaction of particles with a colloidal solution. The particles are calcined after gelation of the blend and thin layers of TiO 2 or ZnO is form on their surface. Prepared particles are described in Table 1. Azo dye Acid Orange (C 16 H 11 N 2 NaO 4 S) is destroyed by photoactive particles in aqueous media under UV light. The lamps emit UV light between 315 nm and 400 nm with a peak at 352 nm. UV light intensity is 4.8 mw.cm -2 at a distance of 15 cm. It was found out that the Acid Orange meets model heterogeneous 16

17 photocatalysis, because it is stable under UV light. Its photolysis is monitored by bleaching of Acid Orange. The absorbance of the solutions is measured at a wavelength of 485 nm. Degradation level of Acid Orange is expressed as a change of the absorbance of the solution on time of UV exposure. Figure 1 shows the values of absorbance at a decline of 50, 75 and 99 % of the initial absorbance before UV exposure. The used spheres have a different composition, size and density. Therefore these particles differ in the photoactive layer. The spheres treated with ZnO are more effective compared to the spheres with TiO 2. Spheres treated with TiO 2 have various photocatalytic effectivity depending on the method used for the treatment. Table 1. Characterization of treated spheres. Spheres Density [g.cm -3 ] Average size [μm] A * B * C * D * E * *) gel each of the spheres was treated by TiO 2, TiO 2 and ZnO gel Figure 1. The photocatalytic effectivity of different particles with various layers. References [1] Dušek L.: Čištění odpadních vod chemickou oxidací hydroxylovými radikály, Chem. Listy 104, (2010) [2] Saggioro E. M., Oliveira A. S., Pavesi T., et al.: Use of Titanium Dioxide Photocatalysis on the Remediation of Model Textile Wastewaters Containing Azo Dyes, Molecules, 2011, vol. 16, no. 12, s

18 DISTRIBUCE VANADOVÝCH ČÁSTIC NA MESOPORÉZNÍCH MATERIÁLECH S ROZÍLNÝM OBSAHEM ALUMINY A JEJICH KATALYTICKÁ AKTIVITA V OXIDATIVNÍ DEHYDROGENACI ETANU DISTRIBUTION OF VANADIUM SPECIES ON MESOPOROUS MATERIALS WITH DIFFERENT ALUMINA CONTENT AND THEIR ROLE ON CATALYTIC ACTIVITY IN ODH OF ETHANE Šárka Botková a, Libor Čapek a, Michal Setnička a, Roman Bulánek a, Arnošt Zukal b a Department of Physical Chemistry, University of Pardubice, CZ Pardubice, b J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry AS CR, CZ Prague Summary This work contributes to the analysis of the vanadium species supported on mesoporous materials of M41S family, i.e. HMS, SBA-15 and MCM-41. The attention is focused on both mesoporous silica based materials and the Al-doped mesoporous materials. A combination of UV-Vis spectroscopy, H 2 -TPR, N 2 -adsorption, Raman, XRD and SEM provided complex analytical information of the vanadium species. The present contribution also deals with (i) the activity of single V-based catalysts in the ODH of ethane, (ii) the role of Si/Al ratio at V-Al-HMS, V-Al-MCM-41 and V-Al-SBA-15 materials on the distribution of vanadium species and the ODH activity, and (iii) the relation between the structure of vanadium species and its relation to the ODH of ethane. Key words: ODH of ethane, mesoporous materials, vanadium species The analysis of vanadium species is important with respect to many oxidation reactions. The oxidative dehydrogenation (ODH) of light alkanes such as ethane and propane is an attractive way for the production of corresponding olefins. A large number of catalysts have been studied in the ODH of ethane. They encompass: (i) mixed oxide catalysts containing, for example, vanadium, molybdenum and niobium, and (ii) metal species such as vanadium and nickel supported on inorganic solids or micro- and mesoporous materials [1]. The most important vanadium species on the catalyst supports are monomeric VO x species with tetrahedral coordination (O=V (O-Sup) 3 ), vanadate dimeric or oligomeric chain- or sheet-like structures, polyvanadate anions, and 3-D nano- and microstructures of V 2 O 5 at higher V-loadings. To achieve a high activity and selectivity in oxidative dehydrogenation of ethane, vanadium atoms should be highly dispersed up to vanadium content as high as possible. The optimum catalytic 18

19 efficiency in ODH of ethane is achieved in V-loading between 2 and 4 wt. % V, when highly dispersed species are prevailing [2]. V-HMS, V-MCM-41 and V-SBA-15 catalysts exhibited approximately similar distribution of vanadium species and the activity in the ODH of ethane in the region of 0-8 wt. % V [3]. Textural properties and structure of supporting materials were preserved after the impregnation of vanadium species. In contrast to the V-silica based materials, V-materials doped with Al contained higher population of Td coordinated oligomeric species that population increased with increasing Si/Al ratio. On the other hand, V-Al-HMS, V-Al-MCM-41 and V-Al-SBA-15 materials exhibited higher selectivity in the ODH of ethane in comparison with V-HMS, V-MCM-41 and V- SBA-15, respectively. Acknowledgement The authors gratefully thank to the Grant Agency of Czech Republic for financial support (projects No. P106/10/0196) and Ministry of Education, Youth and Sports (MSM ). References [1] F. Cavani, N. Ballarini and A. Cericola, Catal. Today, 2007, 127, 113. [2] T. Grygar, L. Čapek, J. Adam, V. Machovič., J. Electroanal. Chem., 2009, 633,127. [3] L. Capek, J. Adam, T. Grygar, R. Bulanek, L. Vradman, G. Kosova-Kucerova, P. Cicmanec and P. Knotek, Appl. Catal., A, 2008, 342,

20 OXYCELULÓZA IDEÁLNÍ SORPČNÍ MATERIÁL OXYCELLULOSE IDEAL SORPTION MATERIAL Michaela Filipi, Miloslav Milichovský Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Univerzita Pardubice Summary The article deals with the oxycellulose and its separation properties, which are studied on the base of the basic dyes separation from its aquaeous solutions and from the model mixture. The concentrations of these ions, which are adsorbed on the fibres of oxycellulose, and concentrations in the filtrate remained after adsorption, are determined for the different reaction times. After the spectrophotometric determination of these values, the adsorption isotherms are constructed and help us to evaluate separation efficiency of the oxycellulose for Fe 2+ ions. Key words: oxycellulose, adsorption, separation, basic dyes, adsorption isotherms, standard addition INTRODUCITON Basic dyes are cationic soluble salts of coloured bases. This a class of synthetic dyes, that act as bases and when made soluble in water, they form a colored cationic salt, which can react with the anionic sites on the surface of the substrate. They are applied to substrate with anionic character where electrostatic attractions are formed. The dyes produce bright shades with high tinctorial values, on textile materials and they react on the basic side of the isoelectric points. [1] Oxycellulose as well as cotton linters suspension was prepared by weighing out of 20g of air dried oxycellulose followed by its dissolution in 1 L of distilled water. The fibres were stirred up in 1 L of distilled water. Before stirring up, the oxycelluloses No. 242, No. 247 and linters were refined in order to reach better homogenization of fibrous suspension. 20

21 Figure 1: The sorption isotherm of metylen blue on oxycelluloses and cellulose merely in the distilled water. T = 21±1 o C. Result and discussion The adsorption isotherms (Figure 1) shows that the results are highly volatile due to the accompanying colloid-chemical process between adduct dyes with soluble particles oxycellulose which happened in the supernatant. Followed by filtration of fiber suspension, more or less we will separate these colloidal particles according to their size, affinity for the emerging porosity fibrous bed and porosity characteristics from other particles that remain in the filtrate, and which we consider as not adsorbed. It is therefore a complex process, where in addition to the sorption process underway and colloidal interactions influenced by dissolved oxycellulose particles, as already mentioned above. References [1] Komers K.: Základy koloidní chemie, Pardubice [2] Tockstein A: Fyzikální chemie, 1.díl, Pardubice [3] Hnětkovský V: Papírenská příručka, Praha [4] Arient J : Přehled barviv, Praha [5] Matouš V: Chemie organických barviv, Praha [6] Milichovský M, Češek B: Surface flocculation as a new tool for controlling adsorption processes, Adsorption, Science Technology, volume 20, number 9,

22 TUHOST V OHYBU BUNIČINY Z ŘEPKOVÉ SLÁMY BENDING STIFFNESS OF RAPESED STRAW PULP Bijay Gurung, František Potůček University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Pardubice Summary The objective of this work was to determine the potential application of rapeseed straw in the chemi-mechanical pulping process. The influence of caustic soda charge applied in the leaching process upon the bending stiffness, bending modulus of elasticity, maximum curvature in the region of reversible deformation, and critical curvature in the region of plastic deformation was investigated by using three-point loading method. The results obtained for rapeseed straw were compared with those measured for unbleached spruce groundwood and for moulded fibre products, which were published in preceding papers. Key words: Chemi-mechanical pulping, rapeseed straw, bending stiffness Nowadays, non-woody plants are receiving more attention in order to fulfil the shortage of wood fibres in pulp and paper industry due to its abundance and cost effectiveness. Among various sources of non-wood fibres, straw has been utilised in huge quantity and contributes as the largest source of non-wood raw material for the paper industry [1]. Rapeseed is the third most important oilseed crop after soybean and palm. Hence, the objective of this work was to prepare pulp from rapeseed straw by chemi-mechanical pulping and to investigate the influence of the varying alkaline dosage in the leaching process on the strength properties like bending stiffness. Rapeseed straw (Brassica napus L. convar. napus, in our case linie genotype Ontario) from Bohemian-Moravian Highlands was used for forming chemi-mechanical pulp. The chemi-mechanical pulping comprises four main operations, viz. chipping, grinding, leaching, and beating. The accepts after grinding were leached into aqueous solution of caustic soda with different dosage of caustic soda, ranging from 0 to 15.9 % of Na 2 O on oven dry straw, for 20 h at a laboratory temperature. Using a laboratory conical beater, the wet material after leaching process was beaten to SR. Handsheets of two different levels of grammage, approximately 260, and 520 g m -2, were prepared. 22

23 Bending stiffness is a property of paper and board which expresses its rigidity or resistance to bending. The results obtained showed that the bending stiffness is apparently higher for specimen with higher thickness whereas, in contrast, the bending modulus is somewhat lower for the higher thickness. Figure 1 shows the dependence of bending stiffness on the caustic soda charge used in the leaching Figure 1. Bending stiffnes as a function of Na 2 O-charge on oven process. For the specimens with lower dry straw. basis weight ( g m -2 ), it is evident that the bending stiffness increases slightly with increasing caustic soda charge. However, in the case of specimens with higher basis weight ( g m -2 ), the effect of caustic soda charge is ambiguous. The stiffness results obtained for rapeseed straw were compared with those measured for unbleached spruce groundwood and for moulded fibre products, which were published earlier [2, 3]. At almost constant thickness of the handsheets, the bending stiffness and bending modulus of elasticity in the region of reversible deformation measured for highest charge of caustic soda are comparable to those measured for unbleached spruce groundwood and are much greater in comparison with those obtained for moulded fibre products made from waste paper. In conclusion, the preliminary results obtained offer a possibility to utilize rapeseed straw, at least partial, in the pulp and paper industry, e. g., in a blend with softwood or hardwood pulps to manufacture moulded fibre products. References [1] F. POTŮČEK, M. MILICHOVSKÝ, Cellul. Chem. Technol. 2011, 45(1 2), 23. [2] F. POTŮČEK, B. ČEŠEK, M. MILICHOVSKÝ, Cellul. Chem. Technol. 2008, 42(7 8), 413. [3] F. POTŮČEK, B. ČEŠEK, P. DOMIN, M. MILICHOVSKÝ, Cellul. Chem. Technol. 2007, 41(4 6),

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

OBSAH. CONTENT. KAPITOLA PRVNÍ. MODERNÍ POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY. SPECIÁLNÍ NÁTĚRY. ADITIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY. CHAPTER ONE. PERSPECTIVE BINDERS FOR

OBSAH. CONTENT. KAPITOLA PRVNÍ. MODERNÍ POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY. SPECIÁLNÍ NÁTĚRY. ADITIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY. CHAPTER ONE. PERSPECTIVE BINDERS FOR OBSAH. CONTENT. KAPITOLA PRVNÍ. MODERNÍ POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY. SPECIÁLNÍ NÁTĚRY. ADITIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY. CHAPTER ONE. PERSPECTIVE BINDERS FOR COATINGS AND PAINTS. SPECIAL PAINTS. COATING ADITIVES.

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Possibilities of removing H 2. S from gas from gasification of biomass

Possibilities of removing H 2. S from gas from gasification of biomass Possibilities of removing H 2 S from gas from gasification of biomass Ing. Pavel Machač, CSc, Dr. Ing. Vladislav Krystl, Ing. Sergej Skoblja, Ing. Petr Chalupa Institute of Chemical Technology Prague Technická

Více

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014 Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Současná kosmonautika a kosmické technologie 214 Projekt přeshraniční spolupráce SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Carbon quantum dots as

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.

Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA POLYGRAFIE A FOTOFYZIKY Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Effect of ph on the denitrifying enzyme activity in pasture soils in relation to the intrinsic differences in denitrifier communities

Effect of ph on the denitrifying enzyme activity in pasture soils in relation to the intrinsic differences in denitrifier communities University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Science Effect of ph on the denitrifying enzyme activity in pasture soils in relation to the intrinsic differences in denitrifier communities

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie Abstrakt

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz cxi.tul.cz where NANOSPIDER TM was born o o Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials,

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI POSSIBILITIES OF USE BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT FOR SOY SEED TREATMENT PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG

výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG HYDRAULICKÉ SPOJKY - ŠROUBENÍ výrobce VOSS Fluid GmbH + Co. KG Ing. Aleš Veselý Bosch Rexroth spol. s r.o. 29. listopad 2011, Novotného Lávka 5, Praha strategický partner zajištění dodávek flexibilita

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ. ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

STUDIUM KINETIKY SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA VLÁKNA SPME PŘI ANALÝZE METODOU GC/MS

STUDIUM KINETIKY SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA VLÁKNA SPME PŘI ANALÝZE METODOU GC/MS PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2009 STUDIUM KINETIKY SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA VLÁKNA SPME PŘI ANALÝZE METODOU GC/MS STUDY OF KINETICS OF SORPTION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Stanovení vitaminu C metodou HPLC s rozdílnou možností detekce. Bc. Kamila Šimánková

Stanovení vitaminu C metodou HPLC s rozdílnou možností detekce. Bc. Kamila Šimánková Stanovení vitaminu C metodou HPLC s rozdílnou možností detekce Bc. Kamila Šimánková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce bylo vypracování vhodného extrakčního postupu k izolaci vitaminu C a

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Heterogenní katalýza

Heterogenní katalýza Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Heterogenní katalýza Blanka Wichterlová Katalýza cíle Zvýšení rychlosti reakce termodynamicky schůdné Snížení aktivační bariéry tvorbou vazby s katalyzátorem

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Nové produkty New Products

Nové produkty New Products Energy News 3 1 Nové produkty New Products Současná nabídka bylinných čajů byla rozšířena o další dva čaje Zelený čaj GABA (Camellia sinensis) a kotvičník zemní (Tribulus terrestris). Zelený čaj GABA je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU J.Fiala *, P.Mazal **, M.Kolega *, P.Liškutín ** * University of West Bohemia Plzeň CZ ** Brno University of Technology

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační chemii, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1

Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační chemii, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Studium pevných extrahenlů HDEHP-PAN pro stanovení Sr Kužel Filip 1, John Jan 1 ' 2, Šebesta FerdinanS 1 2 Katedra jaderné chemie, ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, Praha 1 Centrum pro radiochemii a radiační

Více

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE C AM B EL O V E D NI 2 1 5 FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE Petr LACINA GEOtest, a.s. ÚVOD Feráty, kterými jsou souhrnně označovány částice železa ve vyšších oxidačních stavech (především Fe V a Fe VI

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta Chemicko Technologická Katedra Fyzikální Chemie Studium interakce malých testovacích molekul s aktivními centry Cu-FER zeolitů. Disertační práce 2009 Helena Drobná University

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

POROVNÁNÍ UV A VODOU ŘEDITELNÝCH LAKŮ Z POHLEDU MNOŽSTVÍ EMISÍ VOC

POROVNÁNÍ UV A VODOU ŘEDITELNÝCH LAKŮ Z POHLEDU MNOŽSTVÍ EMISÍ VOC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVI 29 Číslo 4, 28 POROVNÁNÍ UV A VODOU ŘEDITELNÝCH LAKŮ Z POHLEDU

Více

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová

Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová Význam a stanovení antioxidantů v čaji Bc. Kateřina Zehnalová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo stanovení antioxidantů v čajích. Antioxidanty jsou důležité látky mající schopnost

Více

THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ

THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 THE HIGH-SPEED CAMERA IN MACHINING VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMERA V OBRÁBĚNÍ Martin NOVÁK Nataša NÁPRSTKOVÁ ABSTRACT: Presently by taking up of progressive technologies,

Více