MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE projektu Partnerství pro chemii Motto konference: MOZKY BUDOUCNOSTI aneb budoucí vývoj a výzvy technického vzdělání a jeho vazba na průmysl v EU Sborník příspěvků , Pardubice

2 Mezinárodní konference projektu PARTNERSTVÍ PRO CHEMII Editor Petr Teplý Vědecký výbor doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. Ing. Daniel Rubeš Ing. Petr Teplý, CSc. Ing. David Veselý, Ph.D. Univerzita Pardubice, 2013 ISBN Všechny příspěvky uvedené ve sborníku byly recenzovány Vědeckým výborem konference.

3 OBSAH. CONTENT. PARTNERSTVÍ PRO CHEMII PARTNERSHIP FOR CHEMISTRY 10 NOVÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY NA BÁZI FERITŮ NEW ANTICORROSION PIGMENTS BASED ON FERRITE COMPOUNDS Petr Benda, Andréa Kalendová. 14 STUDIUM ODBOURÁVÁNÍ ORANŽE II ZA POUŽITÍ ODLIŠNÝCH ČÁSTIC S RŮZNÝMI FOTOAKTIVNÍMI VRSTVAMI THE STUDY OF PHOTOCHEMICAL DEGRADATION OF ACID ORANGE II ON DIFFERENT PARTICLES WITH VARIOUS PHOTOACTIVE LAYERS Nela Bendáková, Søren Poulsen. 16 DISTRIBUCE VANADOVÝCH ČÁSTIC NA MESOPORÉZNÍCH MATERIÁLECH S ROZÍLNÝM OBSAHEM ALUMINY A JEJICH KATALYTICKÁ AKTIVITA V OXIDATIVNÍ DEHYDROGENACI ETANU DISTRIBUTION OF VANADIUM SPECIES ON MESOPOROUS MATERIALS WITH DIFFERENT ALUMINA CONTENT AND THEIR ROLE ON CATALYTIC ACTIVITY IN ODH OF ETHANE Šárka Botková, Libor Čapek, Michal Setnička, Roman Bulánek, Arnošt Zukal..18 OXYCELULÓZA IDEÁLNÍ SORPČNÍ MATERIÁL OXYCELLULOSE IDEAL SORPTION MATERIAL Michaela Filipi, Miloslav Milichovský..20 TUHOST V OHYBU BUNIČINY Z ŘEPKOVÉ SLÁMY BENDING STIFFNESS OF RAPESED STRAW PULP Bijay Gurung, František Potůček..22 PŘÍPRAVA BUTYLESTERŮ TRANSESTERIFIKACÍ ŘEPKOVÉHO OLEJE BUTYL ESTERS PREPARATION BY TRANSESTERIFICATION OF RAPESEED OIL Martin Hájek, Robert Macura, František Skopal, Jaroslav Kocík.24

4 HYPERMOLEKULÁRNÍ VLASTNOSTI CELULÓZOVÝCH MATERIÁLŮ HYPERMOLECULAR PROPERTIES OF CELULLOSE MATERIALS Matěj Hájek, Michaela Filipi, Andréa Kalendová.26 NATRONOVÁ VÁRKA ŘEPKOVÉ SLÁMY SODA PULPING OF RAPESEED STRAW Kateřina Hájková, Bijay Gurung, František Potůček 28 ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI SMĚSNÝCH OXIDU MODIFIKOVANÝCH POLYANILINEM V NÁTĚRECH NA BÁZI ALKYDU ANTICORROSION PROPERTIES OF MIXED OXIDES SURFACE-MODIFIED WITH A POLYANILYNINE PHOSPHATE LAYER IN ALKYDE BASED COATINGS Tereza Hájková, Andréa Kalendová..30 PIGMENTY S OBSAHEM TITANU PRO ANTIKOROZNÍ ORGANICKÉ NÁTĚRY PIGMENTS WITH THE CONTENT OF TI FOR ANTICORROSION ORGANIC COATINGS Martina Hejdová, Andréa Kalendová...33 VLIV SKLADOVATELNOSTI NA AKRYLÁTOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÉ BIOCIDY INFLUENCE OF SHELF-LIFE STABILITY TO ACRYLIC COATINGS BASED ON ORGANIC BIOCIDES Veronika Jašková, Libuše Hochmannová, Jarmila Vytřasová, Andréa Kalendová 36 POTENCIÁL Mg/Al A Ca/Al SMĚSNÝCH OXIDŮ PRO PŘÍPRAVU BIONAFTY THE POTENCIAL OF Mg/Al AND Ca/Al MIXED OXIDE FOR BIODIESEL PREPARATION Jaroslav Kocík, Martin Hájek, Petr Kutálek, Lucie Smoláková, Libor Čapek, Ivana Troppová.38

5 VLIV AMORFNÍCH CHALKOGENIDŮ NA KOROZNÍ VLASTNOSTI ORGANICKÝCH POVLAKŮ S VYSOKÝM OBSAHEM KOVOVÉHO ZINKU THE EFFECT OF AMORPHOUS CHALCOGENIDES ON CORROSIVE PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS CONTAINING HIGH CONTENT OF ZINC METAL PARTICLES Miroslav Kohl, Andréa Kalendová 40 KATALYTICKÉ VLASTNOSTI NI-ČÁSTIC V NI-ALUMINA KATALYZÁTORECH PŘI OXIDATIVNÍ DEHYDROGENACI ETHANU A PROPANU ROLE OF NI-SPECIES ON THE CATALYTIC BEHAVIOUR OF NI-ALUMINA CATALYSTS IN THE OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF ETHANE AND PROPANE Martin Kout, Lucie Smoláková, Peter Priecel, Agnieszka Soltysek, Libor Čapek...42 PROBLEMATIKA BIODEGRADABILNÍCH SAMOSEKVESTRUJÍCÍCH TENZIDŮ THE PROBLEM OF BIODEGRADABLE SELF-SEQUESTERING SURFACTANTS Lucia Krištofíková, Petra Bayerová, Ladislav Burgert..45 NÁTĚROVÉ HMOTY S NÍZKÝM OBSAHEM VOC OBSAHUJÍCÍ NETOXICKÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY LOW VOC COATINGS PIGMENTED WITH ECO-FRIENDLY ANTICORROSIVE PIGMENTS Helena Kukačková, Andrea Vraštilová, Andréa Kalendová. 47 PŘÍPRAVA REDOXNÍCH NÍZKOROZMĚRNÝCH OXIDŮ TITANU PREPARATION OF REDOX LOW DIMENSIONAL TITANIUM OXIDE Zdeněk Kváča, Martin Mohyla, Petr Kalenda, Andrea Kalendová. 49

6 FUNKCIONALIZOVANÉ CORE-SHELL MIKROGELY PŘIPRAVENÉ EMULZNÍ POLYMERACÍ FUNCTIONALISED CORE-SHELL MICROGELS PREPARED BY EMULSION POLYMERISATION Jana Machotová, Jaromír Šňupárek, Miroslav Večeřa...52 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI EMPLOYMENT POLICY Jana Majerová.54 VLIV ATMOSFÉRY TVOŘENÉ OXIDY DUSÍKU NA PROCES STÁRNUTÍ PÓROVITÝCH MATERIÁLŮ NA CELULÓZOVÉ A LIGNOCELULÓZOVÉ BÁZI STUDY OF NITROGEN OXIDE ATMOSPHERE ON AGING PROCESS OF POROUS MATERIALS ON CELULOSE AND LIGNOCELLULOSE BASE Ondřej Mikala, Miloslav Milichovský, Michaela Filipi, Jan Gojný 56 POUŽITÍ POLYMERNÍCH STABILIZÁTORŮ PRO STABILIZACI HOUŽEVNATÉHO POLYSTYRENU THE USE OF POLYMER STABILIZERS FOR STABILIZING IMPACT POLYSTYRENE Zuzana Nádvorníková, Miroslav Večeřa, Lucie Zárybnická.58 UNIVERZITA, VĚDA, SPOLEČNOST UNIVERSITY, SCIENCE, SOCIETY Aleš Prázný.60

7 (η 3 -ALLYL)-(η 5 -CYKLOPENTADIENYL)-DIKARBONYLMOLYBDENATÝ KOMPLEX A JEHO DERIVÁTY JAKO NETOXICKÁ ADITIVA DO OXOPOLYMERAČNĚ ZASYCHAJÍCÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT (η 3 -ALLYL)-(η 5 -CYKLOPENTADIENYL)-DIKARBONYLMOLYBDENIUM COMPLEX AND ITS DERIVATES AS NON TOXIC ADDITIVES TO OXOPOLYMERATION DRYING PAINTS Ondřej Preininger, Jan Honzíček, Jaromír Vinklárek, Milan Erben 63 MIKROENKAPSLOVANÁ BARVIVA A JEJICH VLIV NA BARVICÍ PROCES PŘI BARVENÍ USNÍ MICROENCAPSULATED DYESTUFFS AND THEIR EFFECT ON THE COLOURATION PROCESS IN THE LEATHER DYEING Nasanjargal Purev, Ladislav Burgert, Petr Přichystal, Michal Černý, Radim Hrdina, Jiří Kühn.66 CHARAKTERIZACE SPECIÁLNÍCH OXIDICKÝCH ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ RENTGENOVOU ANALÝZOU CHARACTERIZATION OF SPECIAL OXIDIC ANTICORROSIVE PIGMENTS BY X - RAY ANALYSIS Petr Ryšánek, Petr Antoš, Andréa Kalendová..68 VLIV Ce JAKOŽTO PROMOTORU NA KATALYTICKÉ VLASTNOSTI Ni- ALUMINA KATALYZÁTORŮ V ODH REAKCI INFLUENCE OF DOPING CE PROMOTER TO THE NI-ALUMINA CATALYSTS ON THE ACTIVITY IN THE ODH REACTION Agnieszka Sołtysek, Lucie Smoláková, Šárka Botková, Libor Čapek, Peter Priecel, Martin Kout.71

8 MIGRACE ŽELEZO-ARENOVÉHO FOTOINICIÁTORU Z VYTVRZENÉHO POLYMERNÍHO FILMU MIGRATION OF IRONE-ARENE PHOTOINITIATOR FROM CURED POLYMER FILM Ondřej Škola, Bohumil Jašúrek, Petr Němec.73 BAZICKÉ VLASTNOSTI MG-AL HYDROTALCITŮ BASIC PROPERTIES OF MG-AL HYDROTALCITE-BASED MATERIALS Ivana Troppová, Libor Čapek, Petr Kutálek, Lucie Smoláková, Martin Hájek, Eva Frýdová, David Kubička 75 EKOLOGICKÉ PIGMENTY NA BÁZI SMĚSNÝCH OXIDU V ALKYDOVÝCH NÁTĚRECH ECOLOGICAL PIGMENTS BASED ON MIXED OXIDE PIGMENTS IN ALKYD BASED COATINGS Miroslav Ulbrich, Andréa Kalendová..78 MODIFIKOVANÉ PRYSKYŘICE KYANÁTOVÉHO TYPU MODIFIED CYANATE RESINS Ondřej Vodochodský, Miroslav Večeřa, Luboš Prokůpek 81 STUDIUM VLIVU MIKROENKAPSULACE TEXTILNÍCH KYSELÝCH BARVIV NA VYBARVENÍ POLYAMIDU STUDY OF THE INFLUENCE MICROENCAPSULATION OF THE TEXTILE S ACID DYES FOR DYEING POLYAMID Adam Vojtovič, Michal Černý, Petra Bayerová, Ladislav Burgert..83

9 ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ SLOUČENIN ZVYŠUJÍCÍCH PARAMETR AOX Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR REMOVAL OF HALOGENATED AROMATIC COMPOUNDS FROM INDUSTRIAL WASTE WATERS Tomáš Weidlich, Tereza Fulínová, Lenka Krchová, Lucie Josková.85 ANTIDEGRADANTY KOVALENTNĚ VÁZANÉ NA HOUŽEVNATÝ POLYSTYREN A POLYETHYLEN ANTIDEGRADANTS COVALENTLY BOUND TO HIGH IMPACT POLYSTYRENE AND POLYETHYLENE Lucie Zárybnická, Miroslav Večeřa, Zuzana Nádvorníková,Vladimír Špaček 87 RF SPUTTERED AMORPHOUS CHALCOGENIDE THIN FILMS FOR SURFACE ENHANCED INFRARED ABSORPTION SPECTROSCOPY F. Verger, V. Nazabal, F. Colas, P. Nemec, R. Chahal, B. Bureau, E. Rinnert, C. Cardinaud, I. Peron, S. Deputier, J.P. Guin, H. Lhermite, A. Moreac, C. Compère 89 RESEARCH ON NON-CONVENTIONAL GLASSES: RELATIONSHIPS WITH INDUSTRY AND FRENCH RESEARCH INSTITUTIONS Virginie Nazabal, Xiang-Hua Zhang and Jean-Luc Adam.91 POZNÁMKY.92

10 PARTNERSTVÍ PRO CHEMII Projekt číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: Partnerství a sítě Doba realizace: Hlavní kordinátor: prof.ing.petr Kalenda,CSc., proděkan FChT Univerzity Pardubice Hlavní cíle projektu dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické u partnerů projektu propojení vědecko-výzkumné aktivity Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy) zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe vznik interaktivního komunikačního portálu rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v daném oboru vytvoření Centra profesních kontaktů workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu Synthesia, a.s. společnost exportující větší část produkce, 90letá tradice v oblasti chemických výrobků 1600 zaměstnanců pracuje ve 4 základních segmentech (Pigmenty a barviva, Organika, Nitroceluóza, Energetika) držitel světově uznávaných standardů ISO 9001, ISO a OHSAS

11 DEZA, a.s. společnost je světově významným podnikem v oboru zpracování černouhelného dehtu a benzolu, 120letá tradice produkty vznikající při koksování černého uhlí jsou zpracovávány na základní aromatické chemikálie (benzen, naftalen, fenoly, změkčovadla) přibližně 1000 zaměstnanců pracuje ve firmě certifikované dle ISO 9001 a usilující o ISO a ISO Fatra, a.s. exportně zaměřený výrobce s téměř 80letou tradicí v oblasti zpracování plastů s cca 1000 zaměstnanci se řadí mezi největší zpracovatele plastů (PVC, PE, PP, PET) ve střední Evropě pracovní procesy a vztah k životnímu prostředí se řídí standardy ISO 9001 a ISO PRECHEZA, a.s. téměř 120letá tradice výroby anorganických chemických produktů, 45 let výroby anorganických pigmentů přibližně se 600 zaměstnanci je firma největším výrobcem anorganických pigmentů (titanová běloba, železité pigmenty) v ČR držitel mezinárodních standardů ISO 9001, ISO a OHSAS Lovochemie, a.s. největší výrobce hnojiv v ČR s již téměř 110letou tradicí 650 zaměstnanců vyrábí dusíkatá i vícesložková hnojiva v tuhé i kapalné formě držitel světových standardů ISO 9001 a ISO PREOL, a.s. centrum pro vývoj a výrobu biopaliv, od roku 2009 největší výrobce MEŘO v ČR 11

12 řepkové semeno se zpracovává na potravinářský rostlinný olej, MEŘO, řepkový šrot a glycerin v současné době 118 zaměstnanců, mimo jiné certifikát ISO 9001 a GMP+B2 VÚOS, a.s. společnost vyvíjející aktivity zvláště v oblasti vývoje a výroby chemických specialit, 70letá tradice celkem 280 zaměstnanců je dále připraveno řešit problematiku dle legislativy REACH a provádět toxikologická testování akreditace dle ČSN EN ISO/IEC a ISO EN 45011, certifikace ISO 9001 ČTCAP, a.s. hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací 24 zaměstnanců se věnuje především problematice titanové běloby, železitých pigmentů a nanomateriálů úzká spolupráce s akademickými výzkumnými pracovišti v tuzemsku i zahraničí EIRLZ, občanské sdružení rozvoj terciálního vzdělávání a vědecké a výzkumné činnosti s důrazem na podporu spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem PARTNERSHIP FOR CHEMISTRY Project Number: CZ.1.07/2.4.00/ Operational Programme: Education for Competitiveness Priority axis: Tertiary Education, Research and Development Areas of Support: Partnerships and networks Period:

13 Main goals of project practical training of students in chemical industry networking of research activity training courses, workshops, seminars, conferences Professional contact centrum Partners Faculty of chemical technology, University of Pardubice Synthesia, a.s. DEZA, a.s. Fatra, a.s. PRECHEZA, a.s. Lovochemie, a.s. PREOL, a.s. VÚOS, a.s. ČTCAP, a.s. EIRLZ, občanské sdružení 13

14 NOVÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY NA BÁZI FERITŮ NEW ANTICORROSION PIGMENTS BASED ON FERRITE COMPOUNDS Petr Benda, Andréa Kalendová Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, , Pardubice, Czech Republic Summary Paper describes ferrite and core-shell ferrite pigments and especially focuses on syntheses and anticorrosion properties of the prepared pigments. As a stating substances lamellar zinc, iron oxide, magnesium carbonate and calcium carbonate were used. Me x Zn 1-x Fe 2 O 4 /Zn and Me x Zn 1-x Fe 2 O 4 (Me = Mg or Ca) calcination products were dispersed into epoxyester binder and final paints applied on corrosion test panels. Prepared pigments anticorrosion and mechanical properties were tested and results discussed. On the field of anticorrosion protection these environmental friendly pigments are unique due to combination of anticorrosion effects, designed particle size distribution and anticorrosion mechanism. Key words: Core-shell pigment, zinc core, ferrite, core-shell ferrite, nonisometric lamellar pigment, anticorrosive coating Introduction Group of corrosion-inhibiting ferrite pigments includes the pigments that actively participate, in several ways, in extending the life of coating films. Our ferrite pigments have the general formula Me x Zn 1-x Fe 2 O 4 (Me = Mg or Ca) and a spinel structure [1 4]. Ferrites can act as barrier pigments if they are prepared as lamellar particles or can neutralize the action of corrosives substances that diffuse through the coating [5]. They also show willingness to react with the fatty acids present in the resin and form soaps which harden and seal the coating. Besides, the metallic substrate is passivated by the alkaline media generated by the hydrolysis of the pigment [1]. In the case of core-shell ferrite anticorrosion mechanism, there can simultaneously occur oxidation-reduction processes that are connected with the creation of new compounds with inhibitive effects. The primary particles of barrier 14

15 pigments have a non-isometric particle structure and assume a position that is parallel to the base. Experimental General ferrites can be synthetized by a classical high-temperature (above 1000 C) calcination process in a furnace. Starting substances used for their syntheses are iron oxide, zinc oxide and appropriate carbonate of rare earth metal. The core-shell ferrite pigments synthesis is based on modifying lamellar shaped zinc particles by reaction with iron oxide and an oxide of rare metal (Mg or Ca). The pigment composition and particle shape were investigated by the means of SEM, XRD and particle size distribution. Epoxyester coatings filled with the prepared pigments at 10% pigment volume concentration (PVC) were formulated. Using titanium white the coatings were adjusted to have quotient Q value equal to 35% ( Q = PVC/CPVC.100 = 35% ). Linear polarization of the final coatings was determined using a Bio-Logic SAS instrument, model VSP-300. Corrosion tests results & conclusion Comparison of all the results gave information that all the synthesized pigments enhance anticorrosion effect of prepared coatings. Core-shell pigment showed the highest degree of anticorrosion efficiency, when ZnFe 2 O 4 /Zn, Ca 0.2 Zn 0,8 Fe 2 O 4 and MgFe 2 O 4 showed the best results during testing. The core-shell ferrite coatings were highly resistive with polarization resistance values ranging from 1.4 x Ohm to 1.2 x Ohm in 0.5 M NaCl. The core-shell ferrites were effective in all the various environments where they were tested. The isometric particle pigments showed fare more different results for different environments. Combining anticorrosion mechanisms - active anticorrosion protection and barrier protection is the advantage of core-shell pigment. References [1] L. Chromy, E. Kaminska, Prog. Org. Coat. 18 (4) (1990) [2] A. Kalendová, Pigment Res. Technol. 27 (4) (1998) [3] M. Bota, D. Blându, L. Nábosnyi, G. Baciu, G. Varga, D. Stanciu, M. Balan, FATIPEC XXII, May, Budapest, [4] C. Robu, N. Orban, G. Varga, PPCJ 5 (1987) [5] A. Kalendová, Prog. Org. Coat. 38 (2000)

16 STUDIUM ODBOURÁVÁNÍ ORANŽE II ZA POUŽITÍ ODLIŠNÝCH ČÁSTIC S RŮZNÝMI FOTOAKTIVNÍMI VRSTVAMI THE STUDY OF PHOTOCHEMICAL DEGRADATION OF ACID ORANGE II ON DIFFERENT PARTICLES WITH VARIOUS PHOTOACTIVE LAYERS Nela Bendáková a, Søren Poulsen b a Synpo, akciová společnost, Pardubice; b Dyrup A/S, Søborg, Denmark Summary The paper deals with comparison of photocatalytic effectivity of prepared particles treated with titanium dioxide and zinc oxide. Particles with photoactive layers were prepared by two methods. Either wet deposition of a precursor metal with consecutive hydrolysis to the titanium dioxide or sol-gel method were used. Azo dye Acid Orange II was selected for determination of the photocatalytic effectivity. Key words: Photocatalytic degradation, titanium dioxide, zinc oxide Anatase titanium dioxide and zinc oxide are photoactive semiconductors and have similar photocatalytic properties. The irradiation with light of wavelength shorter than 385 nm leads to activation of TiO 2 crystals. ZnO absorbs ultraviolet radiation of wavelength shorter than 370 nm. The photocatalytic effect of both oxides is affected by the size, shape of the particles and the surface area. Absorption of light energy causes excitation of electrons from the valence to the conduction band. Both oxides in presence of water generate highly reactive hydroxyl radicals, which attack organic substrates [1]. The benefits TiO 2 include high photocatalytic activity, low cost, stability in water systems and low toxicity to the environment [2]. Wet deposition means a bounding of alkyl titanate on the surface of the particles, which hydrolyzes to TiO 2. After drying the treated particles are calcined. Sol-gel method comprises a reaction of particles with a colloidal solution. The particles are calcined after gelation of the blend and thin layers of TiO 2 or ZnO is form on their surface. Prepared particles are described in Table 1. Azo dye Acid Orange (C 16 H 11 N 2 NaO 4 S) is destroyed by photoactive particles in aqueous media under UV light. The lamps emit UV light between 315 nm and 400 nm with a peak at 352 nm. UV light intensity is 4.8 mw.cm -2 at a distance of 15 cm. It was found out that the Acid Orange meets model heterogeneous 16

17 photocatalysis, because it is stable under UV light. Its photolysis is monitored by bleaching of Acid Orange. The absorbance of the solutions is measured at a wavelength of 485 nm. Degradation level of Acid Orange is expressed as a change of the absorbance of the solution on time of UV exposure. Figure 1 shows the values of absorbance at a decline of 50, 75 and 99 % of the initial absorbance before UV exposure. The used spheres have a different composition, size and density. Therefore these particles differ in the photoactive layer. The spheres treated with ZnO are more effective compared to the spheres with TiO 2. Spheres treated with TiO 2 have various photocatalytic effectivity depending on the method used for the treatment. Table 1. Characterization of treated spheres. Spheres Density [g.cm -3 ] Average size [μm] A * B * C * D * E * *) gel each of the spheres was treated by TiO 2, TiO 2 and ZnO gel Figure 1. The photocatalytic effectivity of different particles with various layers. References [1] Dušek L.: Čištění odpadních vod chemickou oxidací hydroxylovými radikály, Chem. Listy 104, (2010) [2] Saggioro E. M., Oliveira A. S., Pavesi T., et al.: Use of Titanium Dioxide Photocatalysis on the Remediation of Model Textile Wastewaters Containing Azo Dyes, Molecules, 2011, vol. 16, no. 12, s

18 DISTRIBUCE VANADOVÝCH ČÁSTIC NA MESOPORÉZNÍCH MATERIÁLECH S ROZÍLNÝM OBSAHEM ALUMINY A JEJICH KATALYTICKÁ AKTIVITA V OXIDATIVNÍ DEHYDROGENACI ETANU DISTRIBUTION OF VANADIUM SPECIES ON MESOPOROUS MATERIALS WITH DIFFERENT ALUMINA CONTENT AND THEIR ROLE ON CATALYTIC ACTIVITY IN ODH OF ETHANE Šárka Botková a, Libor Čapek a, Michal Setnička a, Roman Bulánek a, Arnošt Zukal b a Department of Physical Chemistry, University of Pardubice, CZ Pardubice, b J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry AS CR, CZ Prague Summary This work contributes to the analysis of the vanadium species supported on mesoporous materials of M41S family, i.e. HMS, SBA-15 and MCM-41. The attention is focused on both mesoporous silica based materials and the Al-doped mesoporous materials. A combination of UV-Vis spectroscopy, H 2 -TPR, N 2 -adsorption, Raman, XRD and SEM provided complex analytical information of the vanadium species. The present contribution also deals with (i) the activity of single V-based catalysts in the ODH of ethane, (ii) the role of Si/Al ratio at V-Al-HMS, V-Al-MCM-41 and V-Al-SBA-15 materials on the distribution of vanadium species and the ODH activity, and (iii) the relation between the structure of vanadium species and its relation to the ODH of ethane. Key words: ODH of ethane, mesoporous materials, vanadium species The analysis of vanadium species is important with respect to many oxidation reactions. The oxidative dehydrogenation (ODH) of light alkanes such as ethane and propane is an attractive way for the production of corresponding olefins. A large number of catalysts have been studied in the ODH of ethane. They encompass: (i) mixed oxide catalysts containing, for example, vanadium, molybdenum and niobium, and (ii) metal species such as vanadium and nickel supported on inorganic solids or micro- and mesoporous materials [1]. The most important vanadium species on the catalyst supports are monomeric VO x species with tetrahedral coordination (O=V (O-Sup) 3 ), vanadate dimeric or oligomeric chain- or sheet-like structures, polyvanadate anions, and 3-D nano- and microstructures of V 2 O 5 at higher V-loadings. To achieve a high activity and selectivity in oxidative dehydrogenation of ethane, vanadium atoms should be highly dispersed up to vanadium content as high as possible. The optimum catalytic 18

19 efficiency in ODH of ethane is achieved in V-loading between 2 and 4 wt. % V, when highly dispersed species are prevailing [2]. V-HMS, V-MCM-41 and V-SBA-15 catalysts exhibited approximately similar distribution of vanadium species and the activity in the ODH of ethane in the region of 0-8 wt. % V [3]. Textural properties and structure of supporting materials were preserved after the impregnation of vanadium species. In contrast to the V-silica based materials, V-materials doped with Al contained higher population of Td coordinated oligomeric species that population increased with increasing Si/Al ratio. On the other hand, V-Al-HMS, V-Al-MCM-41 and V-Al-SBA-15 materials exhibited higher selectivity in the ODH of ethane in comparison with V-HMS, V-MCM-41 and V- SBA-15, respectively. Acknowledgement The authors gratefully thank to the Grant Agency of Czech Republic for financial support (projects No. P106/10/0196) and Ministry of Education, Youth and Sports (MSM ). References [1] F. Cavani, N. Ballarini and A. Cericola, Catal. Today, 2007, 127, 113. [2] T. Grygar, L. Čapek, J. Adam, V. Machovič., J. Electroanal. Chem., 2009, 633,127. [3] L. Capek, J. Adam, T. Grygar, R. Bulanek, L. Vradman, G. Kosova-Kucerova, P. Cicmanec and P. Knotek, Appl. Catal., A, 2008, 342,

20 OXYCELULÓZA IDEÁLNÍ SORPČNÍ MATERIÁL OXYCELLULOSE IDEAL SORPTION MATERIAL Michaela Filipi, Miloslav Milichovský Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Univerzita Pardubice Summary The article deals with the oxycellulose and its separation properties, which are studied on the base of the basic dyes separation from its aquaeous solutions and from the model mixture. The concentrations of these ions, which are adsorbed on the fibres of oxycellulose, and concentrations in the filtrate remained after adsorption, are determined for the different reaction times. After the spectrophotometric determination of these values, the adsorption isotherms are constructed and help us to evaluate separation efficiency of the oxycellulose for Fe 2+ ions. Key words: oxycellulose, adsorption, separation, basic dyes, adsorption isotherms, standard addition INTRODUCITON Basic dyes are cationic soluble salts of coloured bases. This a class of synthetic dyes, that act as bases and when made soluble in water, they form a colored cationic salt, which can react with the anionic sites on the surface of the substrate. They are applied to substrate with anionic character where electrostatic attractions are formed. The dyes produce bright shades with high tinctorial values, on textile materials and they react on the basic side of the isoelectric points. [1] Oxycellulose as well as cotton linters suspension was prepared by weighing out of 20g of air dried oxycellulose followed by its dissolution in 1 L of distilled water. The fibres were stirred up in 1 L of distilled water. Before stirring up, the oxycelluloses No. 242, No. 247 and linters were refined in order to reach better homogenization of fibrous suspension. 20

21 Figure 1: The sorption isotherm of metylen blue on oxycelluloses and cellulose merely in the distilled water. T = 21±1 o C. Result and discussion The adsorption isotherms (Figure 1) shows that the results are highly volatile due to the accompanying colloid-chemical process between adduct dyes with soluble particles oxycellulose which happened in the supernatant. Followed by filtration of fiber suspension, more or less we will separate these colloidal particles according to their size, affinity for the emerging porosity fibrous bed and porosity characteristics from other particles that remain in the filtrate, and which we consider as not adsorbed. It is therefore a complex process, where in addition to the sorption process underway and colloidal interactions influenced by dissolved oxycellulose particles, as already mentioned above. References [1] Komers K.: Základy koloidní chemie, Pardubice [2] Tockstein A: Fyzikální chemie, 1.díl, Pardubice [3] Hnětkovský V: Papírenská příručka, Praha [4] Arient J : Přehled barviv, Praha [5] Matouš V: Chemie organických barviv, Praha [6] Milichovský M, Češek B: Surface flocculation as a new tool for controlling adsorption processes, Adsorption, Science Technology, volume 20, number 9,

22 TUHOST V OHYBU BUNIČINY Z ŘEPKOVÉ SLÁMY BENDING STIFFNESS OF RAPESED STRAW PULP Bijay Gurung, František Potůček University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Pardubice Summary The objective of this work was to determine the potential application of rapeseed straw in the chemi-mechanical pulping process. The influence of caustic soda charge applied in the leaching process upon the bending stiffness, bending modulus of elasticity, maximum curvature in the region of reversible deformation, and critical curvature in the region of plastic deformation was investigated by using three-point loading method. The results obtained for rapeseed straw were compared with those measured for unbleached spruce groundwood and for moulded fibre products, which were published in preceding papers. Key words: Chemi-mechanical pulping, rapeseed straw, bending stiffness Nowadays, non-woody plants are receiving more attention in order to fulfil the shortage of wood fibres in pulp and paper industry due to its abundance and cost effectiveness. Among various sources of non-wood fibres, straw has been utilised in huge quantity and contributes as the largest source of non-wood raw material for the paper industry [1]. Rapeseed is the third most important oilseed crop after soybean and palm. Hence, the objective of this work was to prepare pulp from rapeseed straw by chemi-mechanical pulping and to investigate the influence of the varying alkaline dosage in the leaching process on the strength properties like bending stiffness. Rapeseed straw (Brassica napus L. convar. napus, in our case linie genotype Ontario) from Bohemian-Moravian Highlands was used for forming chemi-mechanical pulp. The chemi-mechanical pulping comprises four main operations, viz. chipping, grinding, leaching, and beating. The accepts after grinding were leached into aqueous solution of caustic soda with different dosage of caustic soda, ranging from 0 to 15.9 % of Na 2 O on oven dry straw, for 20 h at a laboratory temperature. Using a laboratory conical beater, the wet material after leaching process was beaten to SR. Handsheets of two different levels of grammage, approximately 260, and 520 g m -2, were prepared. 22

23 Bending stiffness is a property of paper and board which expresses its rigidity or resistance to bending. The results obtained showed that the bending stiffness is apparently higher for specimen with higher thickness whereas, in contrast, the bending modulus is somewhat lower for the higher thickness. Figure 1 shows the dependence of bending stiffness on the caustic soda charge used in the leaching Figure 1. Bending stiffnes as a function of Na 2 O-charge on oven process. For the specimens with lower dry straw. basis weight ( g m -2 ), it is evident that the bending stiffness increases slightly with increasing caustic soda charge. However, in the case of specimens with higher basis weight ( g m -2 ), the effect of caustic soda charge is ambiguous. The stiffness results obtained for rapeseed straw were compared with those measured for unbleached spruce groundwood and for moulded fibre products, which were published earlier [2, 3]. At almost constant thickness of the handsheets, the bending stiffness and bending modulus of elasticity in the region of reversible deformation measured for highest charge of caustic soda are comparable to those measured for unbleached spruce groundwood and are much greater in comparison with those obtained for moulded fibre products made from waste paper. In conclusion, the preliminary results obtained offer a possibility to utilize rapeseed straw, at least partial, in the pulp and paper industry, e. g., in a blend with softwood or hardwood pulps to manufacture moulded fibre products. References [1] F. POTŮČEK, M. MILICHOVSKÝ, Cellul. Chem. Technol. 2011, 45(1 2), 23. [2] F. POTŮČEK, B. ČEŠEK, M. MILICHOVSKÝ, Cellul. Chem. Technol. 2008, 42(7 8), 413. [3] F. POTŮČEK, B. ČEŠEK, P. DOMIN, M. MILICHOVSKÝ, Cellul. Chem. Technol. 2007, 41(4 6),

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ: 62243136 / CZ62243136, plátce DPH DODATEČNÁ INFORMACE č. 5

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava,

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, \«V l«i I/, veřejná vysoká škóla ~ A Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, ~ A Hornicko-geologická fakulta.l_-~~l~. z~-~ - 17. listopadu 15, 708

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ tomas.capoun@ioolb.izscr.cz Abstract

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc. Hutnické listy č./00, roč. LXIII Methods of Preparation of Based Alloys Metody přípravy slitin na bázi Ing. Petr Štěpán, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Ing. Daniel Petlák, Prof. Ing. Drápala Jaromír,

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Acknowledgement The authors are grateful to the Grant Agency of the Czech Republic for the financial support of the project GA106/09/1587 and to the

Acknowledgement The authors are grateful to the Grant Agency of the Czech Republic for the financial support of the project GA106/09/1587 and to the materiálové inženýrství Hydrogen Embrittlement of Intensively Formed Steels Used in Automotive Industry Vodíková křehkost intenzivně tvářených ocelí pro použití v automobilovém průmyslu Doc. Dr. Ing. Jaroslav

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer

Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD. Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Efektivní využití SSD v produktech Dell: SSD za cenu HDD Ondřej Bajer Storage Systems Engineer Agenda Pevné disky a fyzika Následky virtualizace Operace čtení vs. zápis SSD akcelerace Compellent All Flash

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ELCOM, a.s. Pavel Růčka E0053498. ELCOM, a.s.

ELCOM, a.s. Pavel Růčka E0053498. ELCOM, a.s. ELCOM, a.s. Pavel Růčka Presentation Agenda Company Introduction Vision system for resistor Modern Car Headlamps Low-Beam LED positioning ELCOM Fact Sheet Founded in 1990 Based in the Czech Republic 150

Více