3/2015. Slovo starosty. Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2015. Slovo starosty. Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V"

Transkript

1 S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 3/2015 Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice ednou z největších investičních akcí J letošního roku bude v obci Sedliště výstavba chodníku kolem silnice směrem na Bruzovice. Zahájení této občany netrpělivě očekávané stavby se kvapem blíží. V současné době máme vysoutěženou firmu, která by měla chodník stavět. Nyní je veřejná zakázka přezkoumávána poskytovatelem dotace Úřadem regionální rady Moravskoslezsko. Pokud ten shledá, že je vše v pořádku, bude stavba chodníku zahájena v nejbližším možném termínu, který nám počasí a správce komunikace umožní, informoval starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Přestože je výstavba tohoto nového chodníku dlouho plánována a velmi žádoucí, protože chodník nejen usnadní místním obyvatelům pohyb po obci, ale především také zvýší jejich bezpečnost, je třeba se připravit na nepohodlí v průběhu jeho výstavby. Prosím občany, aby se po dobu výstavby nového chodníku obrnili trpělivostí a disciplinovaností. Na silnici směrem na Bruzovice budou během výstavby probíhat uzavírky, které dopravu poněkud zkomplikují. Bez nich to bohužel nepůjde. Nicméně odměnou za toto nepohodlí nám bude zase o něco bezpečnější a kultivovanější životní prostředí v obci, připomenul starosta Krejčok. Výstavba chodníku by měla začít pravděpodobně na přelomu března a dubna (podle počasí) a dokončena by měla být letos v červenci. Stavba bude uskutečněna s pomocí finančních prostředků z Evropské unie. (jr) Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V pondělí 9. března se uskuteční 3. zasedání zastupitelstva obce Sedliště v prostorách Muzea Lašská jizba. Projednáván bude návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled na období let , závěrečný účet obce Sedliště za rok 2014, účetní závěrka obce Sedliště a příspěvkové organizace JMZŠ a MŠ Sedliště. Dalším důležitým bodem bude projednání úvěru na realizaci a předfinancování stavby Snížení emisí a energetické náročnosti ZŠ Sedliště, která bude spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelé projednají také realizaci a financování stavby Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k.ú. Sedliště ve Slezsku, a to včetně žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Následujícím bodem programu bude projednání úvěru na realizaci a předfinancování opatření Rekonstrukce učeben ZŠ Sedliště pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů pro Jubilejní Masarykovu základní školu a mateřskou školu Sedliště. Tento projekt bude spolufinancován z rozpočtu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obec dále zvažuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci LXIV. výzvy, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady pro realizaci projektu Obec Sedliště biologicky rozložitelný odpad, II.etapa. Z oblasti legislativy pak budou zastupitelé projednávat Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště, Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015 o poplatku za komunální odpad vznikajícím na území obce a Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Zasedání zastupitelstva je veřejné a všichni občané jsou na ně srdečně zváni. Slovo starosty Znovu je možnost získat kompostéry Vážení občané, v minulém roce jsme pořizovali pro ty, kteří svůj zájem projevili v anketě, kompostéry. Jelikož byl ohlas občanů celkem velký a na každého se nedostalo, existuje nyní možnost, že se budeme opět ucházet o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na získání dalších kompostérů. Na zasedání zastupitelstva obce budeme projednávat, zdali obec bude o kompostéry žádat. Přílohou tohoto vydání zpravodaje je anketa. Máte-li zájem o kompostér, prosím o vyplnění ankety a doručení na obecní úřad, popřípadě zaslání naskenovaného tiskopisu na ovou adresu Jelikož je již na administrativní úkony související s podáním žádosti celkem málo času, kdo má o kompostér zájem, měl by reagovat co nejdříve. Důležitá informace na závěr kompostér může obdržet i ten, kdo jej dostal v roce 2014 a má tomu odpovídající zahradu! Jaromír Krejčok, starosta obce Máte zájem o kompostér? Pak vyplňte anketu, která je přílohou tohoto zpravodaje a doručte ji co nejdříve na obecní úřad. Obecní ples byl už po osmé Plesová sezona je u konce. Tu letošní v sedlišťském kulturním domě opět tradičně zahajoval v sobotu 17. ledna obecní ples. Letos na něj přišlo kolem 170 lidí, takže kulturní dům byl zcela naplněn. Hudbu obstaral Jiří Tesařík se skupinou Flash. Nechyběla bohatá tombola, dobré jídlo ani dobrá nálada. Letos to byl už 8. ročník obecního plesu. Myslím, že je to velice příjemná tradice a určitě bychom v ní chtěli pokračovat, pověděl starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. (jr)

2 V obci přibydou kontejnery. Hnědé na tuky a červené na kovy ážení občané, V ve 2. čtvrtletí letošního roku dojde k několika změnám v třídění odpadů v naší obci. Doposud jsme mohli sbírat a odevzdávat k následné recyklaci papír a nápojové kartony - modrý kontejner, plasty - žlutý kontejner, bílé sklo - bílý kontejner, barevné a tabulové sklo - zelený kontejner a na točně a u obecního úřadu i oděvy a hračky. Nyní na vybraných místech (u obecního úřadu, u večerky, na dolním konci, na točně, na Mlzákách a na Černé zemi) přibude hnědá popelnice na kuchyňské tuky. Použitý olej, sádlo i jiné kuchyňské tuky je potřeba před uložením do popelnice přelít do PET lahví nebo do plastových krabiček, které je ale ještě vhodné kvůli vylití zabalit do sáčku. Dále na stejných místech přibude červená popelnice na kovy, do nichž bude možné odkládat plechovky, konzervy a další drobný kovový odpad. Připomínám, že větší kovové předměty je možno jako doposud odevzdat ve sběrném dvoře v Bruzovicích, v případě potřeby nabízí obecní úřad po předchozí domluvě odvoz. Tamtéž je možné odevzdat velkoobjemový odpad, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad a elektrozařízení. Ve sběrném dvoře v Bruzovicích je vždy nutné předložit průkaz totožnosti a doklad o úhradě poplatku za provoz systému, sběr a likvidaci odpadů. V budově obecního úřadu pak můžete do nádob firmy Eko-kom odložit použité baterie a drobná elektrozařízení, Při této příležitosti si Vás dovolím informovat, že 1. března vešla v platnost vyhláška č. 27/2015, která mění pravidla výkupu kovového odpadu od fyzických osob. Nově je zakázáno poskytovat při výkupu odpadů náhradu v hotovosti. Částku bude možné uhradit převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (na účet) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou poštovní poukázky. Dále je provozovatel výkupu povinen identifikovat osoby, které odpady do zařízení předávají a vést o nich evidenci. Ivana Zelinová, předsedkyně komise životního prostředí Obec upozorňuje: Blíží se splatnost poplatků becní úřad upozorňuje, že se blíží ke O konci splatnost poplatků za odpady a za psy. Termín splatnosti je už 31. března! Do konce tohoto měsíce byste tedy měli mít poplatky za své psy a za odpady zaplaceny. V případě, že poplatky hradíte ve dvou splátkách, pak by měla být uhrazena jejich příslušná část. Poplatky je možné platit hotově v pokladně Obecního úřadu, popřípadě převodem na účet, ale v tom případě je nutné si na Obecním úřadě předem zjistit variabilní symbol transakce, připomenul předseda finančního výboru obce Jakub Nitra. Dodal, že těm, kdo nebudou mít uhrazeny poplatky za odpady, svozová společnost od dubna nádoby na odpady přestane vyvážet. Mimoto hříšníkům, kteří poplatky nebudou mít uhrazeny včas, hrozí, že jim v takovém případě obec může poplatky navýšit. Vzhledem k tomu, že obci v souvislosti s včasným nezaplacením poplatků vznikají dodatečné náklady, může obec opozdilcům navýšit poplatky až o trojnásobek příslušné sazby, upozornil Jakub Nitra. Podotkl, že ale naštěstí většina občanů na tyto poplatky nezapomíná. Ti, kdo už mají poplatky za psy a za odpady uhrazeny, mohou být v klidu a tyto informace považovat za bezpředmětné. (jr) Od 1. března nastaly změny ve výkupu šrotu a druhotných surovin od občanů d 1. března vstoupí v platnost celorepubliková vyhláška, která zakazuje hotovostní O platby při výkupu kovů a ostatních druhotných surovin. Uznávány budou pouze bezhotovostní platby. V našem sběrném dvoře firmy MILATA v Dobré se na tyto změny připravujeme a budeme se snažit i nadále vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc. Ve výkupu kovů a dalších surovin budeme i nadále pokračovat, platby za výkup budeme provádět převodem finančních prostředků na bankovní účty zákazníků a nejspíše také formou poštovních poukázek. O finálním znění vyhlášky Vás budeme informovat v našem sběrném dvoře a na stránkách Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní a budoucí přízeň. Výkup šrotu a druhotných surovin Milata, Dobrá 203 Zvěř změnila zvyky. Doplácejí na to motoristé idiči, buďte prosím velice opatrní při průjezdu frýdeckým lesem! Myslivecké sdružení Ř Sedliště Frýdek upozornilo, že jen od listopadu do února, tedy během pouhých čtyř měsíců, na tomto úseku došlo k osmi srážkám projíždějících automobilů s lesní zvěří. Důvodem takto vysokého nárůstu těchto dopravních nehod je, že po loňské rekonstrukci silnice se změnily trasy přirozeného přechodu zvěře. Po rekonstrukci silnice si zvěř zvolila pro přechod přes cestu okraj frýdeckého lesa a pole, a to především v místě, kde se vjíždí ze Sedlišť do Frýdeckého lesa, vysvětlil myslivecký hospodář Hubert Rodek. Připomenul, že právě na tomto místě se nachází horizont. Pro řidiče je to tedy dost nepřehledné místo. Proto v zájmu vlastního bezpečí je skutečně velice důležité jezdit tudy pomalu a mimořádně ostražitě! Myslivci se snaží neponechávat tuto situaci jen náhodě. Pokusili se zamezit přechodu zvěře nástřikem pachových ohradníků. I přes toto opatření však ke srážkám se zvěří stále dochází, konstatoval Hubert Rodek. Je tedy opravdu na řidičích, aby v těchto místech jezdili co možná nejopatrněji. (jr) Za energie můžete v budoucnu platit méně - řešením je e-aukce íce než 25 tisícům domácností se podařilo v letech snížit své náklady za energie. Dohromady tyto domácnosti ušetřily více V než 230 milionů korun. Důvod úspory je jednoduchý: zapojily se do elektronické aukce na dodavatele energií, kterou pořádá společnost ecentre, a sdružení do aukce se jim vyplatilo. Vzhledem k předchozím mimořádným výsledkům e-aukcí na elektrickou energii a zemní plyn se Obec Sedliště, ve spolupráci s akciovou společností ecentre, dohodla na otevření kontaktního místa pro přihlašování domácností do e-aukce. Kontaktní místo bude v sedlišťském kulturním domě. Kontaktní místo v Kulturním domě v Sedlištích bude otevřeno ve čtvrtek 19. března od 16 hodin, kdy proběhne informační schůzka se zástupci společnosti ecentre. Další provoz kontaktního místa bude ve středu 25. března a ve středu 1. dubna od 14 do 17 hodin. Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě nic neplatí za zprostředkování e-aukce ani obec. Tuto odměnu hradí vítězný dodavatel. Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit? podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluvních stran přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu přineste také spojovací číslo SIPO případně číslo účtu, z kterého hradíte zálohy Do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu budou přijímáni také živnostníci a firmy. Také pro ně bude tato služba zdarma. Bližší informace najdete na stránkách případně kontaktujte: Alexandra Skokanová, kontaktní osoba ecentre, a.s., tel.: (ec)

3 Včelařům vloni začal rok dobře, ale později působilo potíže počasí V roce 2014 měla Základní organizace českého svazu včelařů v Sedlištích 96 členů ze 7 obcí s celkovým počtem 756 včelstev. Loňský rok byl pro včelaře nevyzpytatelný Vlivem mírné zimy a včasného teplého jara došlo k pozitivnímu rozvoji včelstev. Bohužel ze stejných příčin se rozšířily i nemoci včel, zejména varoáza, způsobená parazitem Varoa destruktor. Přesto rozvoj včelstev i první medová snůška ukazovaly na úspěšný včelařský rok. Nepříznivý vývoj počasí v dalších částech roku však negativně ovlivnil chov včel a způsobil značné rozdíly i mezi jednotlivými obcemi naší Základní organizace Českého svazu včelařů. Dokonce když měla být hlavní medová snůška, včely byly hladové, a pokud včelař jednotlivá včelstva nepřikrmoval, jejich rozvoj se velmi omezil. I přes léčbu včel stále ubývá Povinné léčení včelstev proběhlo celkem čtyřikrát, a to poprvé ve třetí dekádě srpna, pak dvakrát na přelomu září a října a nakonec v první polovině prosince. Přes veškerou snahu včelařů se začal projevovat úbytek včel, a tím i včelstev, někde došlo dokonce k jejich úplnému zániku. Tato skutečnost však není omezena územím regionu ani republiky, k velkému úhynu včel dochází na celém světě. Včelaři nepodceňují vzdělávání dětí V první polovině roku 2014 se v kulturním domě uskutečnilo celodenní setkání všech žáků sedlišťské základní školy s učitelem včelařství panem Jaroslavem Kopečkem. V základní škole byla také instalována putovní výstava O významu včelařství a proběhlo několik besed o včelaření s Mgr. Eliškou Ondračkovou, vedoucí včelařského kroužku. Obdobná beseda se uskutečnila i v Základní škole ve Václavovicích a v letošním roce proběhne na Základní škole v Lískovci. V termínu 25. a 26. dubna nás čeká soutěž včelařských kroužků z celého Moravskoslezského kraje, Zlatá včela Za ZO ČSV Jaromír Haleš Zlatá včela letos proběhne v Sedlištích Oblastní kolo soutěže Zlatá včela pro Moravskoslezský kraj se letos uskuteční v Sedlištích. Tato soutěž je určena pro mladé včelaře včelaříky od 1. do 9. třídy. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích mladší žáci (1. až 5. třída) a starší žáci (6. až 9. třída). Vše bude probíhat v sobotu 25. a v neděli 26. dubna v prostorách základní školy a kulturního domu. Sjedou se včelaříci od Jablunkova přes Havířov, Frýdek- Místek, Příbor až po Bartošovice a Heřmanice u Oder. Je to celkem 15 včelařských kroužků, to znamená 112 dětí a 29 vedoucích a doprovázejících. Soutěžit se bude v pěti disciplínách. Nejdříve se bude psát vědomostní test, poté bude následovat mikroskopování z anatomie a morfologie včely, dále botanika, kde se poznávají medonosné a pylonosné rostliny, a poté přijdou na řadu disciplíny včelařské pomůcky a včelařská praxe. Kromě soutěžení se zúčastnění budou věnovat i zábavným a různým poznávacím aktivitám, jejichž náplň je zatím tajemstvím. Jde hlavně o to, aby si děti nejen změřily své odborné znalosti, ale aby se i vzájemně poznaly, navázaly nová přátelství, společně se dovedly radovat a užít si pobyt s vrstevníky stejného zaměření. Organizátory celé akce je Včelařský kroužek a Základní organizace Českého svazu včelařů Sedliště. Jako organizátoři věříme, že veřejné instituce a podnikatelské subjekty naší obce i okolí nám pomohou množství úkolů zvládnout a se ctí se prezentovat a obstát, doufají místní včelaři. Mgr. Eliška Ondračková, vedoucí VKM Sedliště POZVÁNKA Honební společenstvo Sedliště-Frýdek zve na VÝROČNÍ SCHŮZI Kdy: 20. března Kde: Myslivecká chata v Sedlištích V kolik: 17 hodin Program: Úvod a zpráva honebního starosty Seznámení členů s výsledky hospodaření MS Vystoupení mysliveckého hospodáře Různé Diskuze Závěr Srdečně zveme vlastníky zemědělské půdy a členy honebního společenstva pro informace o honitbě a zároveň k občerstvení. Za výbor HS Pavel VRUBEL, honební starosta Hornický spolek Rozkvět je na světě již 113 let. Svou obec důstojně reprezentuje Do 113. roku činnosti jsme vstoupili Výroční členskou schůzí 15. března 2014 za účasti zástupců Obecního úřadu Sedliště, Klubu důchodců a delegací Klubu přátel hornického muzea Landek, jejich poboček z Havířova a Karviné a zástupců Krojovaných spolků ze Stonavy a Horní Suché. Ve zprávě předsedy byla vyhodnocena činnost v předchozím roce. V Košicích horníky přijal primátor Vedle tradičních akcí jako smažení vaječiny, oslav Dne horníků a návštěv jubilantů, naši členové také reprezentovali obec Sedliště na celoevropském setkání hornických a hutnických spolků v Košicích. Této akce se účastnilo více než 90 spolků celé Evropy. V rámci doprovodného programu byla na tamní radnici přijata primátorem Košic i delegace naší obce. V Kladně se sešli horníci z několika zemí Další velkou propagací obce Sedliště byla (po Stříbře, Chodově a Chomutově) účast na 17. Setkání hornických měst a obcí České republiky pod názvem Kladenské tedrování, konané od 6. do 8. září v Kladně. Kladenského tedrování se účastnily delegace hornických spolků všech okolních států. Na programu byly i přednášky a besedy Z výroční schůze v loňském roce vzešel a byl schválen plán činností pro rok 2014, jimž se pak výbor po celý rok řídil. Vedle pravidelných akcí se členové zúčastňovali také různých odborných přednášek a besed v klubu přátel muzea Landek a akcí pořádaných hornickými spolky regionu. Zajímavé akce probíhaly po celý rok V červnu se naše delegace zúčastnila oslav 100 let založení spolku Krojovaných horníků při obci Stonava. V červenci jsme pak nechyběli na tradičních zahradních slavnostech hornického města Horní Suchá. V září jsme se zúčastnili 18. setkání hornických měst a obcí pořádaného městem Český Krumlov. V rámci doprovodného programu se naši členové účastnili i fárání do již uzavřeného grafitového dolu, který nyní slouží jako Skanzen. Na závěr setkání převzal pomyslnou štafetu primátor města Havířova, které bude pořadatelem 19. setkání v červnu V měsíci říjnu jsme oslavili za účasti našich družebních hostů Den horníků. Rok 2014 jsme zakončili tradiční oslavou patronky horníků Svaté Barborky, které proběhly již tradičně v Muzeu Landek v Petřkovicích. Spolek reprezentuje obec a udržuje tradice Na všech těchto akcích se členové Hornického spolku Rozkvět snažili důstojně reprezentovat nejen spolek, ale i tradice obce Sedliště. Jak vidíte z výše uvedených řádků, naše činnost je pestrá a také prospěšná pro zachování tradic a kulturního života, které nám tu zachovaly generace našich předků. Obci patří poděkování za podporu Tato snaha ovšem také něco stojí a z členských příspěvků a financování z vlastních prostředků by se ufinancovat nedala. Proto si dovolujeme poděkovat Obci Sedliště za vzornou spolupráci při vytváření podmínek pro naši snahu udržet hornické tradice naší obce a za přidělování finančních dotací na činnost spolku. Doufáme, že spolupráce se bude nadále úspěšně rozvíjet a že zastupitelé obce kladně posoudí naši žádost o dotaci na činnost a plnění záměrů, které si vytyčíme na Výroční schůzi 13. března Za to obci již předem děkujeme. Hornický spolek Rozkvět v Sedlištích s pozdravem Zdař bůh

4 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Děti děkují myslivcům za bezva besedu D ěti a zaměstnanci Mateřské školy v Sedlištích chtějí touto cestou velmi poděkovat sedlišťskému mysliveckému sdružení, které pro ně připravilo besedu. Děti se seznámily s výrem velkým Sárou, byly upozorněny na její dobrý sluch, zrak a na to, že loví v noci. Myslivci dětem předvedli také ukázku výcviku loveckého psa Argy a děti uznaly, že umí poslouchat svého pána doslova na jedničku. Děti se seznámily se sledem honu a s hudebním nástrojem borlicí, na který si samy mohly zkusit zahrát. Zjistily, že to opravdu není jednoduché a musí se to umět. Myslivci velice trpělivě odpovídali na zvídavé otázky dětí, které se týkaly lesních zvířat v období zimy. Na závěr myslivci předali dětem balíčky se sladkostmi a puzzle se zvířátky žijícími v lese. Na oplátku si odvezli si kaštany a žaludy, které děti po celý podzim pro zvířátka sbíraly. Beseda byla pro děti velmi přínosná a těšíme se na další spolupráci s Mysliveckým sdružením Sedliště Frýdek. (mš) Škola má svůj EKO koutek D íky mezinárodnímu programu EKOškola, jehož jsme součástí, se v naší škole děje spousta zajímavých aktivit. Hlavními tématy, kterým se věnujeme, jsou odpady a prostředí školy, a proto počátkem letošního roku vznikla ve škole relaxační zóna, ve které žáci tráví přestávky, připravují se na prověrky nebo si zde povídají s kamarády. Toto místo je rovněž i zázemím pro EKOtým, a proto jej nazýváme EKO koutkem. Podnět k vybudování EKO koutku dali sami žáci a nutno dodat, že je toto místo plně využíváno. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří tento náš nápad podpořili nákupem výrobků v EKO stánku na vánočním jarmarku. Mohli jsme se tak, alespoň částečně, podílet na financování našeho nápadu a zútulnit tak prostředí školy. Mgr. Petra Matušková, Tereza Mžiková, žákyně 8. třídy V V únoru šplhali chlapci i děvčata e čtvrtek 5. února se konalo na Střední škole elektro-stavební a dřevozpracující ve FrýdkuMístku okresní kolo ve šplhu pro chlapce 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovali Vladimír Macura, Jan Machala, Daniel Majer a Patrik Pešat. Toto družstvo obsadilo 5. místo. O dva týdny později, ve středu 18. února, se pak konalo na 11. ZŠ ve FM okrskové kolo ve šplhu, tentokrát pro děvčata z 5. třídy. Naše barvy hájily Petra Ondračková, Lucie Boštíková, Gabriela Hlásna a Alena Dudová. Nejlépe se umístila Lucie Boštíková, která obsadila 6. místo. (mk, dr) Dejte domov pejskovi z útulku V sedlišťském psím útulku je spousta milých chlupáčů, kteří touží najít nový domov a člověka, kterého by mohli ochraňovat a milovat. Nabídku psů najdete na stránkách nebo se můžete zajít podívat přímo do útulku, a to vždy ve všední dny od 16 do 18 hodin. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ do MATEŘSKÉ ŠKOLY V úterý 24. března od do 18 hodin v budově MŠ Sedliště 271 S sebou si doneste občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás! RNDr. Mgr. Pavel Olšovský Ph. D., Ředitel MŠ Tento nádherný černý labrador má milou povahu a je velice hodný. Má asi tři roky a našel se začátkem ledna ve Vratimově-Horní Datyni. Své nové rodině jistě přinese spoustu radosti. (jr) Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Ing. Jakub Nitra, Jana Rumianová. Evidenční číslo MK ČR E Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: , tel.: ,

5 Klub důchodců letos opět plánuje bohatý program Z ačátkem února se sešli členové samosprávy Klubu důchodců akce, vše je evidováno v hlavní pokladně. Sedliště. Na svém pravidelném zasedání projednali především Zúčastňovat se večírků na pozvání okolních klubů plán činnosti na letošní rok a kromě toho prodiskutovali také obnovení Udržovat i nadále přátelství s partnerskou obcí Brantice, zvláště samosprávy. s místní organizací ČČK Základními kameny plánu činnosti na rok 2015 jsou: Přispívat informacemi do Sedlišťského zpravodaje Pořádat přednášky Schůzky 2x za měsíc vždy 1. a 3. středu v měsíci Navštěvovat dlouhodobě nemocné V srpnu volno Zúčastňovat se pohřbů s položením kytičky V květnu zájezd Pořádat vycházky, exkurze V říjnu akce - přátelské posezení s hosty Za spolupráce s panem Tomčíkem se zúčastňovat týdenních dovolev plánu jsou i přednášky. Navrhována jsou témata: ných s CK MILK-TOUR Leden Vypracovat novou inventuru nádobí po nové organizaci požární bezpečnost Únor celková bezpečnost p. Cíchoň historie p. Halešová zdraví Obecní úřad třídění odpadů Samospráva klubu důchodců bude mít v letošním roce 12 členů. Jsou to: Předsedkyně: Místopředsedkyně: Zapisovatelka: Na pravidelných schůzkách důchodci plánují přede- Pokladní a zájezdy: Vedoucí kuchyňky: vším tyto aktivity: Kronikář: Přání jubilantům na první schůzce Kulturní: Pohoštění na každé schůzce z vlastních prostředků I nadále přispívat na pohoštění v tom měsíci, kdy se kdo narodil, Revizní komise: Členové: částkou 250 korun Předávat jubilantům dárek Rum. Dárky jsou zakoupeny z výtěžku Vlasta Hlostová Miroslava Kovalčíková Eva Hrtoňová Iva Pánková Jana Blahutová Lumír Tělecký Ludmila Tělecká Zdenka Lyčková Libuše Zahradníková, Marie Pohludková, Anna Ličková, Ludmila Tesaříková (vh) Výzva občanům: Pomozte při hledání informací o účastnících odboje O bec Sedliště v rámci 70. výročí svého osvobození připravuje přednášku k osobnostem místního protinacistického odboje. Žádáme proto místní občany a pamětníky, kteří by mohli poskytnout informace o protinacistické činnosti níže uvedených osob, aby tyto informace podaly buď osobně, nebo telefonicky na obecní úřad nebo do sedlišťské knihovny - tel: , , případně zapůjčili doklady a fotografie k naskenování. Dále prosíme také o informace týkající se příbuzných nebo dalších osob, které by o nich mohly podat zprávu. Jedná se o tyto lidi: KOSTKA Karel, někdy uváděn jako Alois, v letech poštmistr pošty Sedliště. Byl jako první občan Sedlišť v srpnu 1939 vyšetřován Gestapem. Bližší údaje prozatím nebyly zjištěny. BLAHETA Jan, narozen 14. dubna 1903, učitel zdejší školy v letech Byl zatčen Gestapem v roce 1941 a do konce války vězněn v koncentračním táboře. Vrátil se v květnu 1945 a poté se odstěhoval neznámo kam. KOLÁŘ Viktor, narozen v roce 1900, bydlel v osadě Amerika. V roce 1942 utekl z transportu Gestapu, do konce války se skrýval. ADAM Josef, narozen v roce 1906, v době Protektorátu byl příslušníkem místní četnické stanice. Jako příslušník SNB byl zastřelen v roce 1947 Banderovci ve Starých Hamrech Bílý Kříž. Dr. Václav Cichoň Lyžovačka se skvěle vydařila Tradiční lyžovačka, kterou pro občany každoročně pořádá Obec Sedliště, se letos obzvláště vydařila. Akce se konala v sobotu 7. února v areálu Opálená na pomezí Čeladné a Pstruží a zúčastnilo se jí 49 lidí, kteří a místo dojeli buď zájezdovým autobusem, nebo osobními vozy. Byli jsme všichni maximálně spokojení s areálem i s počasím, které se tentokrát vydařilo naprosto perfektně, zhodnotil akci starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Ujistil, že příští rok bude chtít obec určitě tuto akci opět zopakovat. (jr) KOMINICTVÍ u PETRA Frýdek-Místek Vydávaní zpráv o provedení kontroly spalinové cesty na tuhá a plynná paliva. Čištění komínů kouřovodů a spotřebičů paliv. Technické prohlídky topenišť a drobné opravy. Prohlídky spalinové cesty pomocí inspekční kamery. Měření koncentrace CO. Nabízím Vám čištění a kontroly spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. platné od 1. ledna 2011 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty: kontrola spalinové cesty na pevná a plynná paliva 1x ročně (po sobě jdoucích 12 měsíců) čištění spalinové cesty 3x ročně na pevná a kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva Stačí i pouze prozvonit, zavolám Vám co nejdříve zpátky. Tel:

6

7 POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT studentů Gymnázia Havířov - Město ul. Komenského V neděli začátek 9.30 hodin po mši svaté v kostele Všech svatých v Sedlištích

8 Obec Sedliště ve spolupráci s Ateliérem Bylok pořádá v prostorách Muzea Lašská jizba TRADIČNÍ JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU tentokrát pod názvem Jaro nejen v přírodě, ale i v duši. Výstava bude přístupna veřejnosti od 7. dubna do 26. dubna. Hlavní vystavovatel a organizátor ručně vyráběné svíce výroba skleněných tácků metodou lehaného skla figurální tvorba technikou vitráže Tiffany Vystavovatelé: Chráněná dílna Palonín - výroba zdobených svící Manlomka s.r.o., chráněná dílna - šité hračky, patchwork, dárky T-WOOD s.r.o., chráněná dílna kostkoviště, hrací stěna pro mateřské školy Jaroslava Lukšová, dílna RADOST strojní výšivky Handicap-chráněná dílna s.r.o. - výrobky z perníku Výstava osloví všechny věkové kategorie, je vhodná pro školy i školky. Srdečně zveme.

9 ANKETA ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma do každého domu v obci. Obec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných. Jelikož biologický rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér, a to využitím možnosti získání finančních prostředků z EU na jejich zakoupení. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry, které by pro Vás byly zakoupeny prostřednictvím finančních prostředků z EU (nemusíte za ně platit ze své vlastní kapsy). Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat - ZDARMA. Cílem je: snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat) start separace biologického odpadu v rodinných domech (blíží se legislativní povinnost separovat biologický odpad rok 2015) chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné. Co Je to Kompostování? Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo. Kompostér je ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získát kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

10 VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU VYPLŇTE a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti: Kolika členná domácnost jste: Kde bydlíte: Jednočlenná Dvoučlenná Trojčlenná Čtyřčlenná Pětičlenná a více Rodinný dům se zahradou Velikost zahrady v m 2 Rodinný dům bez zahrady Bytový dům Chata Třídíte bioodpad? ANO NE Jak nakládáte s bioodpadem? Kuchyňský odpad netřídím a je součástí směsného komunálního odpadu (ukládám do popelnice) Kuchyňský odpad třídím a kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) dávám do směsného komunálního odpadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) třídím a využívám systému sběru bioodpadu v obci Odpad ze zeleně (ze zahrady) kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) odvážím na sběrné středisko odpadů Odpad ze zeleně po vysušení spaluji Domácí kompostování: Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru Mám zájem o využívání společného kompostéru pro více domácností (komunitní kompostování) O Vás: Jméno a příjmení: Ulice: Číslo popisné: V obci: dne: Podpis: Zájemce žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 30. dubna 2015 na obecní úřad.

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více