3/2015. Slovo starosty. Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2015. Slovo starosty. Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V"

Transkript

1 S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 3/2015 Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice ednou z největších investičních akcí J letošního roku bude v obci Sedliště výstavba chodníku kolem silnice směrem na Bruzovice. Zahájení této občany netrpělivě očekávané stavby se kvapem blíží. V současné době máme vysoutěženou firmu, která by měla chodník stavět. Nyní je veřejná zakázka přezkoumávána poskytovatelem dotace Úřadem regionální rady Moravskoslezsko. Pokud ten shledá, že je vše v pořádku, bude stavba chodníku zahájena v nejbližším možném termínu, který nám počasí a správce komunikace umožní, informoval starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Přestože je výstavba tohoto nového chodníku dlouho plánována a velmi žádoucí, protože chodník nejen usnadní místním obyvatelům pohyb po obci, ale především také zvýší jejich bezpečnost, je třeba se připravit na nepohodlí v průběhu jeho výstavby. Prosím občany, aby se po dobu výstavby nového chodníku obrnili trpělivostí a disciplinovaností. Na silnici směrem na Bruzovice budou během výstavby probíhat uzavírky, které dopravu poněkud zkomplikují. Bez nich to bohužel nepůjde. Nicméně odměnou za toto nepohodlí nám bude zase o něco bezpečnější a kultivovanější životní prostředí v obci, připomenul starosta Krejčok. Výstavba chodníku by měla začít pravděpodobně na přelomu března a dubna (podle počasí) a dokončena by měla být letos v červenci. Stavba bude uskutečněna s pomocí finančních prostředků z Evropské unie. (jr) Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V pondělí 9. března se uskuteční 3. zasedání zastupitelstva obce Sedliště v prostorách Muzea Lašská jizba. Projednáván bude návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled na období let , závěrečný účet obce Sedliště za rok 2014, účetní závěrka obce Sedliště a příspěvkové organizace JMZŠ a MŠ Sedliště. Dalším důležitým bodem bude projednání úvěru na realizaci a předfinancování stavby Snížení emisí a energetické náročnosti ZŠ Sedliště, která bude spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelé projednají také realizaci a financování stavby Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k.ú. Sedliště ve Slezsku, a to včetně žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Následujícím bodem programu bude projednání úvěru na realizaci a předfinancování opatření Rekonstrukce učeben ZŠ Sedliště pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů pro Jubilejní Masarykovu základní školu a mateřskou školu Sedliště. Tento projekt bude spolufinancován z rozpočtu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obec dále zvažuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci LXIV. výzvy, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady pro realizaci projektu Obec Sedliště biologicky rozložitelný odpad, II.etapa. Z oblasti legislativy pak budou zastupitelé projednávat Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště, Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015 o poplatku za komunální odpad vznikajícím na území obce a Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Zasedání zastupitelstva je veřejné a všichni občané jsou na ně srdečně zváni. Slovo starosty Znovu je možnost získat kompostéry Vážení občané, v minulém roce jsme pořizovali pro ty, kteří svůj zájem projevili v anketě, kompostéry. Jelikož byl ohlas občanů celkem velký a na každého se nedostalo, existuje nyní možnost, že se budeme opět ucházet o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na získání dalších kompostérů. Na zasedání zastupitelstva obce budeme projednávat, zdali obec bude o kompostéry žádat. Přílohou tohoto vydání zpravodaje je anketa. Máte-li zájem o kompostér, prosím o vyplnění ankety a doručení na obecní úřad, popřípadě zaslání naskenovaného tiskopisu na ovou adresu Jelikož je již na administrativní úkony související s podáním žádosti celkem málo času, kdo má o kompostér zájem, měl by reagovat co nejdříve. Důležitá informace na závěr kompostér může obdržet i ten, kdo jej dostal v roce 2014 a má tomu odpovídající zahradu! Jaromír Krejčok, starosta obce Máte zájem o kompostér? Pak vyplňte anketu, která je přílohou tohoto zpravodaje a doručte ji co nejdříve na obecní úřad. Obecní ples byl už po osmé Plesová sezona je u konce. Tu letošní v sedlišťském kulturním domě opět tradičně zahajoval v sobotu 17. ledna obecní ples. Letos na něj přišlo kolem 170 lidí, takže kulturní dům byl zcela naplněn. Hudbu obstaral Jiří Tesařík se skupinou Flash. Nechyběla bohatá tombola, dobré jídlo ani dobrá nálada. Letos to byl už 8. ročník obecního plesu. Myslím, že je to velice příjemná tradice a určitě bychom v ní chtěli pokračovat, pověděl starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. (jr)

2 V obci přibydou kontejnery. Hnědé na tuky a červené na kovy ážení občané, V ve 2. čtvrtletí letošního roku dojde k několika změnám v třídění odpadů v naší obci. Doposud jsme mohli sbírat a odevzdávat k následné recyklaci papír a nápojové kartony - modrý kontejner, plasty - žlutý kontejner, bílé sklo - bílý kontejner, barevné a tabulové sklo - zelený kontejner a na točně a u obecního úřadu i oděvy a hračky. Nyní na vybraných místech (u obecního úřadu, u večerky, na dolním konci, na točně, na Mlzákách a na Černé zemi) přibude hnědá popelnice na kuchyňské tuky. Použitý olej, sádlo i jiné kuchyňské tuky je potřeba před uložením do popelnice přelít do PET lahví nebo do plastových krabiček, které je ale ještě vhodné kvůli vylití zabalit do sáčku. Dále na stejných místech přibude červená popelnice na kovy, do nichž bude možné odkládat plechovky, konzervy a další drobný kovový odpad. Připomínám, že větší kovové předměty je možno jako doposud odevzdat ve sběrném dvoře v Bruzovicích, v případě potřeby nabízí obecní úřad po předchozí domluvě odvoz. Tamtéž je možné odevzdat velkoobjemový odpad, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad a elektrozařízení. Ve sběrném dvoře v Bruzovicích je vždy nutné předložit průkaz totožnosti a doklad o úhradě poplatku za provoz systému, sběr a likvidaci odpadů. V budově obecního úřadu pak můžete do nádob firmy Eko-kom odložit použité baterie a drobná elektrozařízení, Při této příležitosti si Vás dovolím informovat, že 1. března vešla v platnost vyhláška č. 27/2015, která mění pravidla výkupu kovového odpadu od fyzických osob. Nově je zakázáno poskytovat při výkupu odpadů náhradu v hotovosti. Částku bude možné uhradit převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (na účet) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou poštovní poukázky. Dále je provozovatel výkupu povinen identifikovat osoby, které odpady do zařízení předávají a vést o nich evidenci. Ivana Zelinová, předsedkyně komise životního prostředí Obec upozorňuje: Blíží se splatnost poplatků becní úřad upozorňuje, že se blíží ke O konci splatnost poplatků za odpady a za psy. Termín splatnosti je už 31. března! Do konce tohoto měsíce byste tedy měli mít poplatky za své psy a za odpady zaplaceny. V případě, že poplatky hradíte ve dvou splátkách, pak by měla být uhrazena jejich příslušná část. Poplatky je možné platit hotově v pokladně Obecního úřadu, popřípadě převodem na účet, ale v tom případě je nutné si na Obecním úřadě předem zjistit variabilní symbol transakce, připomenul předseda finančního výboru obce Jakub Nitra. Dodal, že těm, kdo nebudou mít uhrazeny poplatky za odpady, svozová společnost od dubna nádoby na odpady přestane vyvážet. Mimoto hříšníkům, kteří poplatky nebudou mít uhrazeny včas, hrozí, že jim v takovém případě obec může poplatky navýšit. Vzhledem k tomu, že obci v souvislosti s včasným nezaplacením poplatků vznikají dodatečné náklady, může obec opozdilcům navýšit poplatky až o trojnásobek příslušné sazby, upozornil Jakub Nitra. Podotkl, že ale naštěstí většina občanů na tyto poplatky nezapomíná. Ti, kdo už mají poplatky za psy a za odpady uhrazeny, mohou být v klidu a tyto informace považovat za bezpředmětné. (jr) Od 1. března nastaly změny ve výkupu šrotu a druhotných surovin od občanů d 1. března vstoupí v platnost celorepubliková vyhláška, která zakazuje hotovostní O platby při výkupu kovů a ostatních druhotných surovin. Uznávány budou pouze bezhotovostní platby. V našem sběrném dvoře firmy MILATA v Dobré se na tyto změny připravujeme a budeme se snažit i nadále vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc. Ve výkupu kovů a dalších surovin budeme i nadále pokračovat, platby za výkup budeme provádět převodem finančních prostředků na bankovní účty zákazníků a nejspíše také formou poštovních poukázek. O finálním znění vyhlášky Vás budeme informovat v našem sběrném dvoře a na stránkách Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní a budoucí přízeň. Výkup šrotu a druhotných surovin Milata, Dobrá 203 Zvěř změnila zvyky. Doplácejí na to motoristé idiči, buďte prosím velice opatrní při průjezdu frýdeckým lesem! Myslivecké sdružení Ř Sedliště Frýdek upozornilo, že jen od listopadu do února, tedy během pouhých čtyř měsíců, na tomto úseku došlo k osmi srážkám projíždějících automobilů s lesní zvěří. Důvodem takto vysokého nárůstu těchto dopravních nehod je, že po loňské rekonstrukci silnice se změnily trasy přirozeného přechodu zvěře. Po rekonstrukci silnice si zvěř zvolila pro přechod přes cestu okraj frýdeckého lesa a pole, a to především v místě, kde se vjíždí ze Sedlišť do Frýdeckého lesa, vysvětlil myslivecký hospodář Hubert Rodek. Připomenul, že právě na tomto místě se nachází horizont. Pro řidiče je to tedy dost nepřehledné místo. Proto v zájmu vlastního bezpečí je skutečně velice důležité jezdit tudy pomalu a mimořádně ostražitě! Myslivci se snaží neponechávat tuto situaci jen náhodě. Pokusili se zamezit přechodu zvěře nástřikem pachových ohradníků. I přes toto opatření však ke srážkám se zvěří stále dochází, konstatoval Hubert Rodek. Je tedy opravdu na řidičích, aby v těchto místech jezdili co možná nejopatrněji. (jr) Za energie můžete v budoucnu platit méně - řešením je e-aukce íce než 25 tisícům domácností se podařilo v letech snížit své náklady za energie. Dohromady tyto domácnosti ušetřily více V než 230 milionů korun. Důvod úspory je jednoduchý: zapojily se do elektronické aukce na dodavatele energií, kterou pořádá společnost ecentre, a sdružení do aukce se jim vyplatilo. Vzhledem k předchozím mimořádným výsledkům e-aukcí na elektrickou energii a zemní plyn se Obec Sedliště, ve spolupráci s akciovou společností ecentre, dohodla na otevření kontaktního místa pro přihlašování domácností do e-aukce. Kontaktní místo bude v sedlišťském kulturním domě. Kontaktní místo v Kulturním domě v Sedlištích bude otevřeno ve čtvrtek 19. března od 16 hodin, kdy proběhne informační schůzka se zástupci společnosti ecentre. Další provoz kontaktního místa bude ve středu 25. března a ve středu 1. dubna od 14 do 17 hodin. Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě nic neplatí za zprostředkování e-aukce ani obec. Tuto odměnu hradí vítězný dodavatel. Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit? podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluvních stran přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu přineste také spojovací číslo SIPO případně číslo účtu, z kterého hradíte zálohy Do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu budou přijímáni také živnostníci a firmy. Také pro ně bude tato služba zdarma. Bližší informace najdete na stránkách případně kontaktujte: Alexandra Skokanová, kontaktní osoba ecentre, a.s., tel.: (ec)

3 Včelařům vloni začal rok dobře, ale později působilo potíže počasí V roce 2014 měla Základní organizace českého svazu včelařů v Sedlištích 96 členů ze 7 obcí s celkovým počtem 756 včelstev. Loňský rok byl pro včelaře nevyzpytatelný Vlivem mírné zimy a včasného teplého jara došlo k pozitivnímu rozvoji včelstev. Bohužel ze stejných příčin se rozšířily i nemoci včel, zejména varoáza, způsobená parazitem Varoa destruktor. Přesto rozvoj včelstev i první medová snůška ukazovaly na úspěšný včelařský rok. Nepříznivý vývoj počasí v dalších částech roku však negativně ovlivnil chov včel a způsobil značné rozdíly i mezi jednotlivými obcemi naší Základní organizace Českého svazu včelařů. Dokonce když měla být hlavní medová snůška, včely byly hladové, a pokud včelař jednotlivá včelstva nepřikrmoval, jejich rozvoj se velmi omezil. I přes léčbu včel stále ubývá Povinné léčení včelstev proběhlo celkem čtyřikrát, a to poprvé ve třetí dekádě srpna, pak dvakrát na přelomu září a října a nakonec v první polovině prosince. Přes veškerou snahu včelařů se začal projevovat úbytek včel, a tím i včelstev, někde došlo dokonce k jejich úplnému zániku. Tato skutečnost však není omezena územím regionu ani republiky, k velkému úhynu včel dochází na celém světě. Včelaři nepodceňují vzdělávání dětí V první polovině roku 2014 se v kulturním domě uskutečnilo celodenní setkání všech žáků sedlišťské základní školy s učitelem včelařství panem Jaroslavem Kopečkem. V základní škole byla také instalována putovní výstava O významu včelařství a proběhlo několik besed o včelaření s Mgr. Eliškou Ondračkovou, vedoucí včelařského kroužku. Obdobná beseda se uskutečnila i v Základní škole ve Václavovicích a v letošním roce proběhne na Základní škole v Lískovci. V termínu 25. a 26. dubna nás čeká soutěž včelařských kroužků z celého Moravskoslezského kraje, Zlatá včela Za ZO ČSV Jaromír Haleš Zlatá včela letos proběhne v Sedlištích Oblastní kolo soutěže Zlatá včela pro Moravskoslezský kraj se letos uskuteční v Sedlištích. Tato soutěž je určena pro mladé včelaře včelaříky od 1. do 9. třídy. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích mladší žáci (1. až 5. třída) a starší žáci (6. až 9. třída). Vše bude probíhat v sobotu 25. a v neděli 26. dubna v prostorách základní školy a kulturního domu. Sjedou se včelaříci od Jablunkova přes Havířov, Frýdek- Místek, Příbor až po Bartošovice a Heřmanice u Oder. Je to celkem 15 včelařských kroužků, to znamená 112 dětí a 29 vedoucích a doprovázejících. Soutěžit se bude v pěti disciplínách. Nejdříve se bude psát vědomostní test, poté bude následovat mikroskopování z anatomie a morfologie včely, dále botanika, kde se poznávají medonosné a pylonosné rostliny, a poté přijdou na řadu disciplíny včelařské pomůcky a včelařská praxe. Kromě soutěžení se zúčastnění budou věnovat i zábavným a různým poznávacím aktivitám, jejichž náplň je zatím tajemstvím. Jde hlavně o to, aby si děti nejen změřily své odborné znalosti, ale aby se i vzájemně poznaly, navázaly nová přátelství, společně se dovedly radovat a užít si pobyt s vrstevníky stejného zaměření. Organizátory celé akce je Včelařský kroužek a Základní organizace Českého svazu včelařů Sedliště. Jako organizátoři věříme, že veřejné instituce a podnikatelské subjekty naší obce i okolí nám pomohou množství úkolů zvládnout a se ctí se prezentovat a obstát, doufají místní včelaři. Mgr. Eliška Ondračková, vedoucí VKM Sedliště POZVÁNKA Honební společenstvo Sedliště-Frýdek zve na VÝROČNÍ SCHŮZI Kdy: 20. března Kde: Myslivecká chata v Sedlištích V kolik: 17 hodin Program: Úvod a zpráva honebního starosty Seznámení členů s výsledky hospodaření MS Vystoupení mysliveckého hospodáře Různé Diskuze Závěr Srdečně zveme vlastníky zemědělské půdy a členy honebního společenstva pro informace o honitbě a zároveň k občerstvení. Za výbor HS Pavel VRUBEL, honební starosta Hornický spolek Rozkvět je na světě již 113 let. Svou obec důstojně reprezentuje Do 113. roku činnosti jsme vstoupili Výroční členskou schůzí 15. března 2014 za účasti zástupců Obecního úřadu Sedliště, Klubu důchodců a delegací Klubu přátel hornického muzea Landek, jejich poboček z Havířova a Karviné a zástupců Krojovaných spolků ze Stonavy a Horní Suché. Ve zprávě předsedy byla vyhodnocena činnost v předchozím roce. V Košicích horníky přijal primátor Vedle tradičních akcí jako smažení vaječiny, oslav Dne horníků a návštěv jubilantů, naši členové také reprezentovali obec Sedliště na celoevropském setkání hornických a hutnických spolků v Košicích. Této akce se účastnilo více než 90 spolků celé Evropy. V rámci doprovodného programu byla na tamní radnici přijata primátorem Košic i delegace naší obce. V Kladně se sešli horníci z několika zemí Další velkou propagací obce Sedliště byla (po Stříbře, Chodově a Chomutově) účast na 17. Setkání hornických měst a obcí České republiky pod názvem Kladenské tedrování, konané od 6. do 8. září v Kladně. Kladenského tedrování se účastnily delegace hornických spolků všech okolních států. Na programu byly i přednášky a besedy Z výroční schůze v loňském roce vzešel a byl schválen plán činností pro rok 2014, jimž se pak výbor po celý rok řídil. Vedle pravidelných akcí se členové zúčastňovali také různých odborných přednášek a besed v klubu přátel muzea Landek a akcí pořádaných hornickými spolky regionu. Zajímavé akce probíhaly po celý rok V červnu se naše delegace zúčastnila oslav 100 let založení spolku Krojovaných horníků při obci Stonava. V červenci jsme pak nechyběli na tradičních zahradních slavnostech hornického města Horní Suchá. V září jsme se zúčastnili 18. setkání hornických měst a obcí pořádaného městem Český Krumlov. V rámci doprovodného programu se naši členové účastnili i fárání do již uzavřeného grafitového dolu, který nyní slouží jako Skanzen. Na závěr setkání převzal pomyslnou štafetu primátor města Havířova, které bude pořadatelem 19. setkání v červnu V měsíci říjnu jsme oslavili za účasti našich družebních hostů Den horníků. Rok 2014 jsme zakončili tradiční oslavou patronky horníků Svaté Barborky, které proběhly již tradičně v Muzeu Landek v Petřkovicích. Spolek reprezentuje obec a udržuje tradice Na všech těchto akcích se členové Hornického spolku Rozkvět snažili důstojně reprezentovat nejen spolek, ale i tradice obce Sedliště. Jak vidíte z výše uvedených řádků, naše činnost je pestrá a také prospěšná pro zachování tradic a kulturního života, které nám tu zachovaly generace našich předků. Obci patří poděkování za podporu Tato snaha ovšem také něco stojí a z členských příspěvků a financování z vlastních prostředků by se ufinancovat nedala. Proto si dovolujeme poděkovat Obci Sedliště za vzornou spolupráci při vytváření podmínek pro naši snahu udržet hornické tradice naší obce a za přidělování finančních dotací na činnost spolku. Doufáme, že spolupráce se bude nadále úspěšně rozvíjet a že zastupitelé obce kladně posoudí naši žádost o dotaci na činnost a plnění záměrů, které si vytyčíme na Výroční schůzi 13. března Za to obci již předem děkujeme. Hornický spolek Rozkvět v Sedlištích s pozdravem Zdař bůh

4 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Děti děkují myslivcům za bezva besedu D ěti a zaměstnanci Mateřské školy v Sedlištích chtějí touto cestou velmi poděkovat sedlišťskému mysliveckému sdružení, které pro ně připravilo besedu. Děti se seznámily s výrem velkým Sárou, byly upozorněny na její dobrý sluch, zrak a na to, že loví v noci. Myslivci dětem předvedli také ukázku výcviku loveckého psa Argy a děti uznaly, že umí poslouchat svého pána doslova na jedničku. Děti se seznámily se sledem honu a s hudebním nástrojem borlicí, na který si samy mohly zkusit zahrát. Zjistily, že to opravdu není jednoduché a musí se to umět. Myslivci velice trpělivě odpovídali na zvídavé otázky dětí, které se týkaly lesních zvířat v období zimy. Na závěr myslivci předali dětem balíčky se sladkostmi a puzzle se zvířátky žijícími v lese. Na oplátku si odvezli si kaštany a žaludy, které děti po celý podzim pro zvířátka sbíraly. Beseda byla pro děti velmi přínosná a těšíme se na další spolupráci s Mysliveckým sdružením Sedliště Frýdek. (mš) Škola má svůj EKO koutek D íky mezinárodnímu programu EKOškola, jehož jsme součástí, se v naší škole děje spousta zajímavých aktivit. Hlavními tématy, kterým se věnujeme, jsou odpady a prostředí školy, a proto počátkem letošního roku vznikla ve škole relaxační zóna, ve které žáci tráví přestávky, připravují se na prověrky nebo si zde povídají s kamarády. Toto místo je rovněž i zázemím pro EKOtým, a proto jej nazýváme EKO koutkem. Podnět k vybudování EKO koutku dali sami žáci a nutno dodat, že je toto místo plně využíváno. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří tento náš nápad podpořili nákupem výrobků v EKO stánku na vánočním jarmarku. Mohli jsme se tak, alespoň částečně, podílet na financování našeho nápadu a zútulnit tak prostředí školy. Mgr. Petra Matušková, Tereza Mžiková, žákyně 8. třídy V V únoru šplhali chlapci i děvčata e čtvrtek 5. února se konalo na Střední škole elektro-stavební a dřevozpracující ve FrýdkuMístku okresní kolo ve šplhu pro chlapce 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovali Vladimír Macura, Jan Machala, Daniel Majer a Patrik Pešat. Toto družstvo obsadilo 5. místo. O dva týdny později, ve středu 18. února, se pak konalo na 11. ZŠ ve FM okrskové kolo ve šplhu, tentokrát pro děvčata z 5. třídy. Naše barvy hájily Petra Ondračková, Lucie Boštíková, Gabriela Hlásna a Alena Dudová. Nejlépe se umístila Lucie Boštíková, která obsadila 6. místo. (mk, dr) Dejte domov pejskovi z útulku V sedlišťském psím útulku je spousta milých chlupáčů, kteří touží najít nový domov a člověka, kterého by mohli ochraňovat a milovat. Nabídku psů najdete na stránkách nebo se můžete zajít podívat přímo do útulku, a to vždy ve všední dny od 16 do 18 hodin. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ do MATEŘSKÉ ŠKOLY V úterý 24. března od do 18 hodin v budově MŠ Sedliště 271 S sebou si doneste občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás! RNDr. Mgr. Pavel Olšovský Ph. D., Ředitel MŠ Tento nádherný černý labrador má milou povahu a je velice hodný. Má asi tři roky a našel se začátkem ledna ve Vratimově-Horní Datyni. Své nové rodině jistě přinese spoustu radosti. (jr) Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Ing. Jakub Nitra, Jana Rumianová. Evidenční číslo MK ČR E Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: , tel.: ,

5 Klub důchodců letos opět plánuje bohatý program Z ačátkem února se sešli členové samosprávy Klubu důchodců akce, vše je evidováno v hlavní pokladně. Sedliště. Na svém pravidelném zasedání projednali především Zúčastňovat se večírků na pozvání okolních klubů plán činnosti na letošní rok a kromě toho prodiskutovali také obnovení Udržovat i nadále přátelství s partnerskou obcí Brantice, zvláště samosprávy. s místní organizací ČČK Základními kameny plánu činnosti na rok 2015 jsou: Přispívat informacemi do Sedlišťského zpravodaje Pořádat přednášky Schůzky 2x za měsíc vždy 1. a 3. středu v měsíci Navštěvovat dlouhodobě nemocné V srpnu volno Zúčastňovat se pohřbů s položením kytičky V květnu zájezd Pořádat vycházky, exkurze V říjnu akce - přátelské posezení s hosty Za spolupráce s panem Tomčíkem se zúčastňovat týdenních dovolev plánu jsou i přednášky. Navrhována jsou témata: ných s CK MILK-TOUR Leden Vypracovat novou inventuru nádobí po nové organizaci požární bezpečnost Únor celková bezpečnost p. Cíchoň historie p. Halešová zdraví Obecní úřad třídění odpadů Samospráva klubu důchodců bude mít v letošním roce 12 členů. Jsou to: Předsedkyně: Místopředsedkyně: Zapisovatelka: Na pravidelných schůzkách důchodci plánují přede- Pokladní a zájezdy: Vedoucí kuchyňky: vším tyto aktivity: Kronikář: Přání jubilantům na první schůzce Kulturní: Pohoštění na každé schůzce z vlastních prostředků I nadále přispívat na pohoštění v tom měsíci, kdy se kdo narodil, Revizní komise: Členové: částkou 250 korun Předávat jubilantům dárek Rum. Dárky jsou zakoupeny z výtěžku Vlasta Hlostová Miroslava Kovalčíková Eva Hrtoňová Iva Pánková Jana Blahutová Lumír Tělecký Ludmila Tělecká Zdenka Lyčková Libuše Zahradníková, Marie Pohludková, Anna Ličková, Ludmila Tesaříková (vh) Výzva občanům: Pomozte při hledání informací o účastnících odboje O bec Sedliště v rámci 70. výročí svého osvobození připravuje přednášku k osobnostem místního protinacistického odboje. Žádáme proto místní občany a pamětníky, kteří by mohli poskytnout informace o protinacistické činnosti níže uvedených osob, aby tyto informace podaly buď osobně, nebo telefonicky na obecní úřad nebo do sedlišťské knihovny - tel: , , případně zapůjčili doklady a fotografie k naskenování. Dále prosíme také o informace týkající se příbuzných nebo dalších osob, které by o nich mohly podat zprávu. Jedná se o tyto lidi: KOSTKA Karel, někdy uváděn jako Alois, v letech poštmistr pošty Sedliště. Byl jako první občan Sedlišť v srpnu 1939 vyšetřován Gestapem. Bližší údaje prozatím nebyly zjištěny. BLAHETA Jan, narozen 14. dubna 1903, učitel zdejší školy v letech Byl zatčen Gestapem v roce 1941 a do konce války vězněn v koncentračním táboře. Vrátil se v květnu 1945 a poté se odstěhoval neznámo kam. KOLÁŘ Viktor, narozen v roce 1900, bydlel v osadě Amerika. V roce 1942 utekl z transportu Gestapu, do konce války se skrýval. ADAM Josef, narozen v roce 1906, v době Protektorátu byl příslušníkem místní četnické stanice. Jako příslušník SNB byl zastřelen v roce 1947 Banderovci ve Starých Hamrech Bílý Kříž. Dr. Václav Cichoň Lyžovačka se skvěle vydařila Tradiční lyžovačka, kterou pro občany každoročně pořádá Obec Sedliště, se letos obzvláště vydařila. Akce se konala v sobotu 7. února v areálu Opálená na pomezí Čeladné a Pstruží a zúčastnilo se jí 49 lidí, kteří a místo dojeli buď zájezdovým autobusem, nebo osobními vozy. Byli jsme všichni maximálně spokojení s areálem i s počasím, které se tentokrát vydařilo naprosto perfektně, zhodnotil akci starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Ujistil, že příští rok bude chtít obec určitě tuto akci opět zopakovat. (jr) KOMINICTVÍ u PETRA Frýdek-Místek Vydávaní zpráv o provedení kontroly spalinové cesty na tuhá a plynná paliva. Čištění komínů kouřovodů a spotřebičů paliv. Technické prohlídky topenišť a drobné opravy. Prohlídky spalinové cesty pomocí inspekční kamery. Měření koncentrace CO. Nabízím Vám čištění a kontroly spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. platné od 1. ledna 2011 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty: kontrola spalinové cesty na pevná a plynná paliva 1x ročně (po sobě jdoucích 12 měsíců) čištění spalinové cesty 3x ročně na pevná a kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva Stačí i pouze prozvonit, zavolám Vám co nejdříve zpátky. Tel:

6

7 POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT studentů Gymnázia Havířov - Město ul. Komenského V neděli začátek 9.30 hodin po mši svaté v kostele Všech svatých v Sedlištích

8 Obec Sedliště ve spolupráci s Ateliérem Bylok pořádá v prostorách Muzea Lašská jizba TRADIČNÍ JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU tentokrát pod názvem Jaro nejen v přírodě, ale i v duši. Výstava bude přístupna veřejnosti od 7. dubna do 26. dubna. Hlavní vystavovatel a organizátor ručně vyráběné svíce výroba skleněných tácků metodou lehaného skla figurální tvorba technikou vitráže Tiffany Vystavovatelé: Chráněná dílna Palonín - výroba zdobených svící Manlomka s.r.o., chráněná dílna - šité hračky, patchwork, dárky T-WOOD s.r.o., chráněná dílna kostkoviště, hrací stěna pro mateřské školy Jaroslava Lukšová, dílna RADOST strojní výšivky Handicap-chráněná dílna s.r.o. - výrobky z perníku Výstava osloví všechny věkové kategorie, je vhodná pro školy i školky. Srdečně zveme.

9 ANKETA ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma do každého domu v obci. Obec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných. Jelikož biologický rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér, a to využitím možnosti získání finančních prostředků z EU na jejich zakoupení. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry, které by pro Vás byly zakoupeny prostřednictvím finančních prostředků z EU (nemusíte za ně platit ze své vlastní kapsy). Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat - ZDARMA. Cílem je: snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat) start separace biologického odpadu v rodinných domech (blíží se legislativní povinnost separovat biologický odpad rok 2015) chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné. Co Je to Kompostování? Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo. Kompostér je ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získát kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

10 VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU VYPLŇTE a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti: Kolika členná domácnost jste: Kde bydlíte: Jednočlenná Dvoučlenná Trojčlenná Čtyřčlenná Pětičlenná a více Rodinný dům se zahradou Velikost zahrady v m 2 Rodinný dům bez zahrady Bytový dům Chata Třídíte bioodpad? ANO NE Jak nakládáte s bioodpadem? Kuchyňský odpad netřídím a je součástí směsného komunálního odpadu (ukládám do popelnice) Kuchyňský odpad třídím a kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) dávám do směsného komunálního odpadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) třídím a využívám systému sběru bioodpadu v obci Odpad ze zeleně (ze zahrady) kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) odvážím na sběrné středisko odpadů Odpad ze zeleně po vysušení spaluji Domácí kompostování: Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru Mám zájem o využívání společného kompostéru pro více domácností (komunitní kompostování) O Vás: Jméno a příjmení: Ulice: Číslo popisné: V obci: dne: Podpis: Zájemce žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 30. dubna 2015 na obecní úřad.

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Únor 2003 č. 2 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více