3/2015. Slovo starosty. Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2015. Slovo starosty. Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V"

Transkript

1 S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 3/2015 Brzy začne výstavba chodníku na Bruzovice ednou z největších investičních akcí J letošního roku bude v obci Sedliště výstavba chodníku kolem silnice směrem na Bruzovice. Zahájení této občany netrpělivě očekávané stavby se kvapem blíží. V současné době máme vysoutěženou firmu, která by měla chodník stavět. Nyní je veřejná zakázka přezkoumávána poskytovatelem dotace Úřadem regionální rady Moravskoslezsko. Pokud ten shledá, že je vše v pořádku, bude stavba chodníku zahájena v nejbližším možném termínu, který nám počasí a správce komunikace umožní, informoval starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Přestože je výstavba tohoto nového chodníku dlouho plánována a velmi žádoucí, protože chodník nejen usnadní místním obyvatelům pohyb po obci, ale především také zvýší jejich bezpečnost, je třeba se připravit na nepohodlí v průběhu jeho výstavby. Prosím občany, aby se po dobu výstavby nového chodníku obrnili trpělivostí a disciplinovaností. Na silnici směrem na Bruzovice budou během výstavby probíhat uzavírky, které dopravu poněkud zkomplikují. Bez nich to bohužel nepůjde. Nicméně odměnou za toto nepohodlí nám bude zase o něco bezpečnější a kultivovanější životní prostředí v obci, připomenul starosta Krejčok. Výstavba chodníku by měla začít pravděpodobně na přelomu března a dubna (podle počasí) a dokončena by měla být letos v červenci. Stavba bude uskutečněna s pomocí finančních prostředků z Evropské unie. (jr) Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 9. března V pondělí 9. března se uskuteční 3. zasedání zastupitelstva obce Sedliště v prostorách Muzea Lašská jizba. Projednáván bude návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočtový výhled na období let , závěrečný účet obce Sedliště za rok 2014, účetní závěrka obce Sedliště a příspěvkové organizace JMZŠ a MŠ Sedliště. Dalším důležitým bodem bude projednání úvěru na realizaci a předfinancování stavby Snížení emisí a energetické náročnosti ZŠ Sedliště, která bude spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelé projednají také realizaci a financování stavby Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k.ú. Sedliště ve Slezsku, a to včetně žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Následujícím bodem programu bude projednání úvěru na realizaci a předfinancování opatření Rekonstrukce učeben ZŠ Sedliště pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů pro Jubilejní Masarykovu základní školu a mateřskou školu Sedliště. Tento projekt bude spolufinancován z rozpočtu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Obec dále zvažuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci LXIV. výzvy, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady pro realizaci projektu Obec Sedliště biologicky rozložitelný odpad, II.etapa. Z oblasti legislativy pak budou zastupitelé projednávat Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2015 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště, Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2015 o poplatku za komunální odpad vznikajícím na území obce a Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Zasedání zastupitelstva je veřejné a všichni občané jsou na ně srdečně zváni. Slovo starosty Znovu je možnost získat kompostéry Vážení občané, v minulém roce jsme pořizovali pro ty, kteří svůj zájem projevili v anketě, kompostéry. Jelikož byl ohlas občanů celkem velký a na každého se nedostalo, existuje nyní možnost, že se budeme opět ucházet o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na získání dalších kompostérů. Na zasedání zastupitelstva obce budeme projednávat, zdali obec bude o kompostéry žádat. Přílohou tohoto vydání zpravodaje je anketa. Máte-li zájem o kompostér, prosím o vyplnění ankety a doručení na obecní úřad, popřípadě zaslání naskenovaného tiskopisu na ovou adresu Jelikož je již na administrativní úkony související s podáním žádosti celkem málo času, kdo má o kompostér zájem, měl by reagovat co nejdříve. Důležitá informace na závěr kompostér může obdržet i ten, kdo jej dostal v roce 2014 a má tomu odpovídající zahradu! Jaromír Krejčok, starosta obce Máte zájem o kompostér? Pak vyplňte anketu, která je přílohou tohoto zpravodaje a doručte ji co nejdříve na obecní úřad. Obecní ples byl už po osmé Plesová sezona je u konce. Tu letošní v sedlišťském kulturním domě opět tradičně zahajoval v sobotu 17. ledna obecní ples. Letos na něj přišlo kolem 170 lidí, takže kulturní dům byl zcela naplněn. Hudbu obstaral Jiří Tesařík se skupinou Flash. Nechyběla bohatá tombola, dobré jídlo ani dobrá nálada. Letos to byl už 8. ročník obecního plesu. Myslím, že je to velice příjemná tradice a určitě bychom v ní chtěli pokračovat, pověděl starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. (jr)

2 V obci přibydou kontejnery. Hnědé na tuky a červené na kovy ážení občané, V ve 2. čtvrtletí letošního roku dojde k několika změnám v třídění odpadů v naší obci. Doposud jsme mohli sbírat a odevzdávat k následné recyklaci papír a nápojové kartony - modrý kontejner, plasty - žlutý kontejner, bílé sklo - bílý kontejner, barevné a tabulové sklo - zelený kontejner a na točně a u obecního úřadu i oděvy a hračky. Nyní na vybraných místech (u obecního úřadu, u večerky, na dolním konci, na točně, na Mlzákách a na Černé zemi) přibude hnědá popelnice na kuchyňské tuky. Použitý olej, sádlo i jiné kuchyňské tuky je potřeba před uložením do popelnice přelít do PET lahví nebo do plastových krabiček, které je ale ještě vhodné kvůli vylití zabalit do sáčku. Dále na stejných místech přibude červená popelnice na kovy, do nichž bude možné odkládat plechovky, konzervy a další drobný kovový odpad. Připomínám, že větší kovové předměty je možno jako doposud odevzdat ve sběrném dvoře v Bruzovicích, v případě potřeby nabízí obecní úřad po předchozí domluvě odvoz. Tamtéž je možné odevzdat velkoobjemový odpad, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad a elektrozařízení. Ve sběrném dvoře v Bruzovicích je vždy nutné předložit průkaz totožnosti a doklad o úhradě poplatku za provoz systému, sběr a likvidaci odpadů. V budově obecního úřadu pak můžete do nádob firmy Eko-kom odložit použité baterie a drobná elektrozařízení, Při této příležitosti si Vás dovolím informovat, že 1. března vešla v platnost vyhláška č. 27/2015, která mění pravidla výkupu kovového odpadu od fyzických osob. Nově je zakázáno poskytovat při výkupu odpadů náhradu v hotovosti. Částku bude možné uhradit převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (na účet) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou poštovní poukázky. Dále je provozovatel výkupu povinen identifikovat osoby, které odpady do zařízení předávají a vést o nich evidenci. Ivana Zelinová, předsedkyně komise životního prostředí Obec upozorňuje: Blíží se splatnost poplatků becní úřad upozorňuje, že se blíží ke O konci splatnost poplatků za odpady a za psy. Termín splatnosti je už 31. března! Do konce tohoto měsíce byste tedy měli mít poplatky za své psy a za odpady zaplaceny. V případě, že poplatky hradíte ve dvou splátkách, pak by měla být uhrazena jejich příslušná část. Poplatky je možné platit hotově v pokladně Obecního úřadu, popřípadě převodem na účet, ale v tom případě je nutné si na Obecním úřadě předem zjistit variabilní symbol transakce, připomenul předseda finančního výboru obce Jakub Nitra. Dodal, že těm, kdo nebudou mít uhrazeny poplatky za odpady, svozová společnost od dubna nádoby na odpady přestane vyvážet. Mimoto hříšníkům, kteří poplatky nebudou mít uhrazeny včas, hrozí, že jim v takovém případě obec může poplatky navýšit. Vzhledem k tomu, že obci v souvislosti s včasným nezaplacením poplatků vznikají dodatečné náklady, může obec opozdilcům navýšit poplatky až o trojnásobek příslušné sazby, upozornil Jakub Nitra. Podotkl, že ale naštěstí většina občanů na tyto poplatky nezapomíná. Ti, kdo už mají poplatky za psy a za odpady uhrazeny, mohou být v klidu a tyto informace považovat za bezpředmětné. (jr) Od 1. března nastaly změny ve výkupu šrotu a druhotných surovin od občanů d 1. března vstoupí v platnost celorepubliková vyhláška, která zakazuje hotovostní O platby při výkupu kovů a ostatních druhotných surovin. Uznávány budou pouze bezhotovostní platby. V našem sběrném dvoře firmy MILATA v Dobré se na tyto změny připravujeme a budeme se snažit i nadále vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc. Ve výkupu kovů a dalších surovin budeme i nadále pokračovat, platby za výkup budeme provádět převodem finančních prostředků na bankovní účty zákazníků a nejspíše také formou poštovních poukázek. O finálním znění vyhlášky Vás budeme informovat v našem sběrném dvoře a na stránkách Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní a budoucí přízeň. Výkup šrotu a druhotných surovin Milata, Dobrá 203 Zvěř změnila zvyky. Doplácejí na to motoristé idiči, buďte prosím velice opatrní při průjezdu frýdeckým lesem! Myslivecké sdružení Ř Sedliště Frýdek upozornilo, že jen od listopadu do února, tedy během pouhých čtyř měsíců, na tomto úseku došlo k osmi srážkám projíždějících automobilů s lesní zvěří. Důvodem takto vysokého nárůstu těchto dopravních nehod je, že po loňské rekonstrukci silnice se změnily trasy přirozeného přechodu zvěře. Po rekonstrukci silnice si zvěř zvolila pro přechod přes cestu okraj frýdeckého lesa a pole, a to především v místě, kde se vjíždí ze Sedlišť do Frýdeckého lesa, vysvětlil myslivecký hospodář Hubert Rodek. Připomenul, že právě na tomto místě se nachází horizont. Pro řidiče je to tedy dost nepřehledné místo. Proto v zájmu vlastního bezpečí je skutečně velice důležité jezdit tudy pomalu a mimořádně ostražitě! Myslivci se snaží neponechávat tuto situaci jen náhodě. Pokusili se zamezit přechodu zvěře nástřikem pachových ohradníků. I přes toto opatření však ke srážkám se zvěří stále dochází, konstatoval Hubert Rodek. Je tedy opravdu na řidičích, aby v těchto místech jezdili co možná nejopatrněji. (jr) Za energie můžete v budoucnu platit méně - řešením je e-aukce íce než 25 tisícům domácností se podařilo v letech snížit své náklady za energie. Dohromady tyto domácnosti ušetřily více V než 230 milionů korun. Důvod úspory je jednoduchý: zapojily se do elektronické aukce na dodavatele energií, kterou pořádá společnost ecentre, a sdružení do aukce se jim vyplatilo. Vzhledem k předchozím mimořádným výsledkům e-aukcí na elektrickou energii a zemní plyn se Obec Sedliště, ve spolupráci s akciovou společností ecentre, dohodla na otevření kontaktního místa pro přihlašování domácností do e-aukce. Kontaktní místo bude v sedlišťském kulturním domě. Kontaktní místo v Kulturním domě v Sedlištích bude otevřeno ve čtvrtek 19. března od 16 hodin, kdy proběhne informační schůzka se zástupci společnosti ecentre. Další provoz kontaktního místa bude ve středu 25. března a ve středu 1. dubna od 14 do 17 hodin. Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě nic neplatí za zprostředkování e-aukce ani obec. Tuto odměnu hradí vítězný dodavatel. Jak na to, chcete-li se do e-aukce zapojit? podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluvních stran přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu přineste také spojovací číslo SIPO případně číslo účtu, z kterého hradíte zálohy Do e-aukcí na výběr nejlevnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu budou přijímáni také živnostníci a firmy. Také pro ně bude tato služba zdarma. Bližší informace najdete na stránkách případně kontaktujte: Alexandra Skokanová, kontaktní osoba ecentre, a.s., tel.: (ec)

3 Včelařům vloni začal rok dobře, ale později působilo potíže počasí V roce 2014 měla Základní organizace českého svazu včelařů v Sedlištích 96 členů ze 7 obcí s celkovým počtem 756 včelstev. Loňský rok byl pro včelaře nevyzpytatelný Vlivem mírné zimy a včasného teplého jara došlo k pozitivnímu rozvoji včelstev. Bohužel ze stejných příčin se rozšířily i nemoci včel, zejména varoáza, způsobená parazitem Varoa destruktor. Přesto rozvoj včelstev i první medová snůška ukazovaly na úspěšný včelařský rok. Nepříznivý vývoj počasí v dalších částech roku však negativně ovlivnil chov včel a způsobil značné rozdíly i mezi jednotlivými obcemi naší Základní organizace Českého svazu včelařů. Dokonce když měla být hlavní medová snůška, včely byly hladové, a pokud včelař jednotlivá včelstva nepřikrmoval, jejich rozvoj se velmi omezil. I přes léčbu včel stále ubývá Povinné léčení včelstev proběhlo celkem čtyřikrát, a to poprvé ve třetí dekádě srpna, pak dvakrát na přelomu září a října a nakonec v první polovině prosince. Přes veškerou snahu včelařů se začal projevovat úbytek včel, a tím i včelstev, někde došlo dokonce k jejich úplnému zániku. Tato skutečnost však není omezena územím regionu ani republiky, k velkému úhynu včel dochází na celém světě. Včelaři nepodceňují vzdělávání dětí V první polovině roku 2014 se v kulturním domě uskutečnilo celodenní setkání všech žáků sedlišťské základní školy s učitelem včelařství panem Jaroslavem Kopečkem. V základní škole byla také instalována putovní výstava O významu včelařství a proběhlo několik besed o včelaření s Mgr. Eliškou Ondračkovou, vedoucí včelařského kroužku. Obdobná beseda se uskutečnila i v Základní škole ve Václavovicích a v letošním roce proběhne na Základní škole v Lískovci. V termínu 25. a 26. dubna nás čeká soutěž včelařských kroužků z celého Moravskoslezského kraje, Zlatá včela Za ZO ČSV Jaromír Haleš Zlatá včela letos proběhne v Sedlištích Oblastní kolo soutěže Zlatá včela pro Moravskoslezský kraj se letos uskuteční v Sedlištích. Tato soutěž je určena pro mladé včelaře včelaříky od 1. do 9. třídy. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích mladší žáci (1. až 5. třída) a starší žáci (6. až 9. třída). Vše bude probíhat v sobotu 25. a v neděli 26. dubna v prostorách základní školy a kulturního domu. Sjedou se včelaříci od Jablunkova přes Havířov, Frýdek- Místek, Příbor až po Bartošovice a Heřmanice u Oder. Je to celkem 15 včelařských kroužků, to znamená 112 dětí a 29 vedoucích a doprovázejících. Soutěžit se bude v pěti disciplínách. Nejdříve se bude psát vědomostní test, poté bude následovat mikroskopování z anatomie a morfologie včely, dále botanika, kde se poznávají medonosné a pylonosné rostliny, a poté přijdou na řadu disciplíny včelařské pomůcky a včelařská praxe. Kromě soutěžení se zúčastnění budou věnovat i zábavným a různým poznávacím aktivitám, jejichž náplň je zatím tajemstvím. Jde hlavně o to, aby si děti nejen změřily své odborné znalosti, ale aby se i vzájemně poznaly, navázaly nová přátelství, společně se dovedly radovat a užít si pobyt s vrstevníky stejného zaměření. Organizátory celé akce je Včelařský kroužek a Základní organizace Českého svazu včelařů Sedliště. Jako organizátoři věříme, že veřejné instituce a podnikatelské subjekty naší obce i okolí nám pomohou množství úkolů zvládnout a se ctí se prezentovat a obstát, doufají místní včelaři. Mgr. Eliška Ondračková, vedoucí VKM Sedliště POZVÁNKA Honební společenstvo Sedliště-Frýdek zve na VÝROČNÍ SCHŮZI Kdy: 20. března Kde: Myslivecká chata v Sedlištích V kolik: 17 hodin Program: Úvod a zpráva honebního starosty Seznámení členů s výsledky hospodaření MS Vystoupení mysliveckého hospodáře Různé Diskuze Závěr Srdečně zveme vlastníky zemědělské půdy a členy honebního společenstva pro informace o honitbě a zároveň k občerstvení. Za výbor HS Pavel VRUBEL, honební starosta Hornický spolek Rozkvět je na světě již 113 let. Svou obec důstojně reprezentuje Do 113. roku činnosti jsme vstoupili Výroční členskou schůzí 15. března 2014 za účasti zástupců Obecního úřadu Sedliště, Klubu důchodců a delegací Klubu přátel hornického muzea Landek, jejich poboček z Havířova a Karviné a zástupců Krojovaných spolků ze Stonavy a Horní Suché. Ve zprávě předsedy byla vyhodnocena činnost v předchozím roce. V Košicích horníky přijal primátor Vedle tradičních akcí jako smažení vaječiny, oslav Dne horníků a návštěv jubilantů, naši členové také reprezentovali obec Sedliště na celoevropském setkání hornických a hutnických spolků v Košicích. Této akce se účastnilo více než 90 spolků celé Evropy. V rámci doprovodného programu byla na tamní radnici přijata primátorem Košic i delegace naší obce. V Kladně se sešli horníci z několika zemí Další velkou propagací obce Sedliště byla (po Stříbře, Chodově a Chomutově) účast na 17. Setkání hornických měst a obcí České republiky pod názvem Kladenské tedrování, konané od 6. do 8. září v Kladně. Kladenského tedrování se účastnily delegace hornických spolků všech okolních států. Na programu byly i přednášky a besedy Z výroční schůze v loňském roce vzešel a byl schválen plán činností pro rok 2014, jimž se pak výbor po celý rok řídil. Vedle pravidelných akcí se členové zúčastňovali také různých odborných přednášek a besed v klubu přátel muzea Landek a akcí pořádaných hornickými spolky regionu. Zajímavé akce probíhaly po celý rok V červnu se naše delegace zúčastnila oslav 100 let založení spolku Krojovaných horníků při obci Stonava. V červenci jsme pak nechyběli na tradičních zahradních slavnostech hornického města Horní Suchá. V září jsme se zúčastnili 18. setkání hornických měst a obcí pořádaného městem Český Krumlov. V rámci doprovodného programu se naši členové účastnili i fárání do již uzavřeného grafitového dolu, který nyní slouží jako Skanzen. Na závěr setkání převzal pomyslnou štafetu primátor města Havířova, které bude pořadatelem 19. setkání v červnu V měsíci říjnu jsme oslavili za účasti našich družebních hostů Den horníků. Rok 2014 jsme zakončili tradiční oslavou patronky horníků Svaté Barborky, které proběhly již tradičně v Muzeu Landek v Petřkovicích. Spolek reprezentuje obec a udržuje tradice Na všech těchto akcích se členové Hornického spolku Rozkvět snažili důstojně reprezentovat nejen spolek, ale i tradice obce Sedliště. Jak vidíte z výše uvedených řádků, naše činnost je pestrá a také prospěšná pro zachování tradic a kulturního života, které nám tu zachovaly generace našich předků. Obci patří poděkování za podporu Tato snaha ovšem také něco stojí a z členských příspěvků a financování z vlastních prostředků by se ufinancovat nedala. Proto si dovolujeme poděkovat Obci Sedliště za vzornou spolupráci při vytváření podmínek pro naši snahu udržet hornické tradice naší obce a za přidělování finančních dotací na činnost spolku. Doufáme, že spolupráce se bude nadále úspěšně rozvíjet a že zastupitelé obce kladně posoudí naši žádost o dotaci na činnost a plnění záměrů, které si vytyčíme na Výroční schůzi 13. března Za to obci již předem děkujeme. Hornický spolek Rozkvět v Sedlištích s pozdravem Zdař bůh

4 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Děti děkují myslivcům za bezva besedu D ěti a zaměstnanci Mateřské školy v Sedlištích chtějí touto cestou velmi poděkovat sedlišťskému mysliveckému sdružení, které pro ně připravilo besedu. Děti se seznámily s výrem velkým Sárou, byly upozorněny na její dobrý sluch, zrak a na to, že loví v noci. Myslivci dětem předvedli také ukázku výcviku loveckého psa Argy a děti uznaly, že umí poslouchat svého pána doslova na jedničku. Děti se seznámily se sledem honu a s hudebním nástrojem borlicí, na který si samy mohly zkusit zahrát. Zjistily, že to opravdu není jednoduché a musí se to umět. Myslivci velice trpělivě odpovídali na zvídavé otázky dětí, které se týkaly lesních zvířat v období zimy. Na závěr myslivci předali dětem balíčky se sladkostmi a puzzle se zvířátky žijícími v lese. Na oplátku si odvezli si kaštany a žaludy, které děti po celý podzim pro zvířátka sbíraly. Beseda byla pro děti velmi přínosná a těšíme se na další spolupráci s Mysliveckým sdružením Sedliště Frýdek. (mš) Škola má svůj EKO koutek D íky mezinárodnímu programu EKOškola, jehož jsme součástí, se v naší škole děje spousta zajímavých aktivit. Hlavními tématy, kterým se věnujeme, jsou odpady a prostředí školy, a proto počátkem letošního roku vznikla ve škole relaxační zóna, ve které žáci tráví přestávky, připravují se na prověrky nebo si zde povídají s kamarády. Toto místo je rovněž i zázemím pro EKOtým, a proto jej nazýváme EKO koutkem. Podnět k vybudování EKO koutku dali sami žáci a nutno dodat, že je toto místo plně využíváno. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří tento náš nápad podpořili nákupem výrobků v EKO stánku na vánočním jarmarku. Mohli jsme se tak, alespoň částečně, podílet na financování našeho nápadu a zútulnit tak prostředí školy. Mgr. Petra Matušková, Tereza Mžiková, žákyně 8. třídy V V únoru šplhali chlapci i děvčata e čtvrtek 5. února se konalo na Střední škole elektro-stavební a dřevozpracující ve FrýdkuMístku okresní kolo ve šplhu pro chlapce 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovali Vladimír Macura, Jan Machala, Daniel Majer a Patrik Pešat. Toto družstvo obsadilo 5. místo. O dva týdny později, ve středu 18. února, se pak konalo na 11. ZŠ ve FM okrskové kolo ve šplhu, tentokrát pro děvčata z 5. třídy. Naše barvy hájily Petra Ondračková, Lucie Boštíková, Gabriela Hlásna a Alena Dudová. Nejlépe se umístila Lucie Boštíková, která obsadila 6. místo. (mk, dr) Dejte domov pejskovi z útulku V sedlišťském psím útulku je spousta milých chlupáčů, kteří touží najít nový domov a člověka, kterého by mohli ochraňovat a milovat. Nabídku psů najdete na stránkách nebo se můžete zajít podívat přímo do útulku, a to vždy ve všední dny od 16 do 18 hodin. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ do MATEŘSKÉ ŠKOLY V úterý 24. března od do 18 hodin v budově MŠ Sedliště 271 S sebou si doneste občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás! RNDr. Mgr. Pavel Olšovský Ph. D., Ředitel MŠ Tento nádherný černý labrador má milou povahu a je velice hodný. Má asi tři roky a našel se začátkem ledna ve Vratimově-Horní Datyni. Své nové rodině jistě přinese spoustu radosti. (jr) Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Ing. Jakub Nitra, Jana Rumianová. Evidenční číslo MK ČR E Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: , tel.: ,

5 Klub důchodců letos opět plánuje bohatý program Z ačátkem února se sešli členové samosprávy Klubu důchodců akce, vše je evidováno v hlavní pokladně. Sedliště. Na svém pravidelném zasedání projednali především Zúčastňovat se večírků na pozvání okolních klubů plán činnosti na letošní rok a kromě toho prodiskutovali také obnovení Udržovat i nadále přátelství s partnerskou obcí Brantice, zvláště samosprávy. s místní organizací ČČK Základními kameny plánu činnosti na rok 2015 jsou: Přispívat informacemi do Sedlišťského zpravodaje Pořádat přednášky Schůzky 2x za měsíc vždy 1. a 3. středu v měsíci Navštěvovat dlouhodobě nemocné V srpnu volno Zúčastňovat se pohřbů s položením kytičky V květnu zájezd Pořádat vycházky, exkurze V říjnu akce - přátelské posezení s hosty Za spolupráce s panem Tomčíkem se zúčastňovat týdenních dovolev plánu jsou i přednášky. Navrhována jsou témata: ných s CK MILK-TOUR Leden Vypracovat novou inventuru nádobí po nové organizaci požární bezpečnost Únor celková bezpečnost p. Cíchoň historie p. Halešová zdraví Obecní úřad třídění odpadů Samospráva klubu důchodců bude mít v letošním roce 12 členů. Jsou to: Předsedkyně: Místopředsedkyně: Zapisovatelka: Na pravidelných schůzkách důchodci plánují přede- Pokladní a zájezdy: Vedoucí kuchyňky: vším tyto aktivity: Kronikář: Přání jubilantům na první schůzce Kulturní: Pohoštění na každé schůzce z vlastních prostředků I nadále přispívat na pohoštění v tom měsíci, kdy se kdo narodil, Revizní komise: Členové: částkou 250 korun Předávat jubilantům dárek Rum. Dárky jsou zakoupeny z výtěžku Vlasta Hlostová Miroslava Kovalčíková Eva Hrtoňová Iva Pánková Jana Blahutová Lumír Tělecký Ludmila Tělecká Zdenka Lyčková Libuše Zahradníková, Marie Pohludková, Anna Ličková, Ludmila Tesaříková (vh) Výzva občanům: Pomozte při hledání informací o účastnících odboje O bec Sedliště v rámci 70. výročí svého osvobození připravuje přednášku k osobnostem místního protinacistického odboje. Žádáme proto místní občany a pamětníky, kteří by mohli poskytnout informace o protinacistické činnosti níže uvedených osob, aby tyto informace podaly buď osobně, nebo telefonicky na obecní úřad nebo do sedlišťské knihovny - tel: , , případně zapůjčili doklady a fotografie k naskenování. Dále prosíme také o informace týkající se příbuzných nebo dalších osob, které by o nich mohly podat zprávu. Jedná se o tyto lidi: KOSTKA Karel, někdy uváděn jako Alois, v letech poštmistr pošty Sedliště. Byl jako první občan Sedlišť v srpnu 1939 vyšetřován Gestapem. Bližší údaje prozatím nebyly zjištěny. BLAHETA Jan, narozen 14. dubna 1903, učitel zdejší školy v letech Byl zatčen Gestapem v roce 1941 a do konce války vězněn v koncentračním táboře. Vrátil se v květnu 1945 a poté se odstěhoval neznámo kam. KOLÁŘ Viktor, narozen v roce 1900, bydlel v osadě Amerika. V roce 1942 utekl z transportu Gestapu, do konce války se skrýval. ADAM Josef, narozen v roce 1906, v době Protektorátu byl příslušníkem místní četnické stanice. Jako příslušník SNB byl zastřelen v roce 1947 Banderovci ve Starých Hamrech Bílý Kříž. Dr. Václav Cichoň Lyžovačka se skvěle vydařila Tradiční lyžovačka, kterou pro občany každoročně pořádá Obec Sedliště, se letos obzvláště vydařila. Akce se konala v sobotu 7. února v areálu Opálená na pomezí Čeladné a Pstruží a zúčastnilo se jí 49 lidí, kteří a místo dojeli buď zájezdovým autobusem, nebo osobními vozy. Byli jsme všichni maximálně spokojení s areálem i s počasím, které se tentokrát vydařilo naprosto perfektně, zhodnotil akci starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. Ujistil, že příští rok bude chtít obec určitě tuto akci opět zopakovat. (jr) KOMINICTVÍ u PETRA Frýdek-Místek Vydávaní zpráv o provedení kontroly spalinové cesty na tuhá a plynná paliva. Čištění komínů kouřovodů a spotřebičů paliv. Technické prohlídky topenišť a drobné opravy. Prohlídky spalinové cesty pomocí inspekční kamery. Měření koncentrace CO. Nabízím Vám čištění a kontroly spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. platné od 1. ledna 2011 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty: kontrola spalinové cesty na pevná a plynná paliva 1x ročně (po sobě jdoucích 12 měsíců) čištění spalinové cesty 3x ročně na pevná a kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva Stačí i pouze prozvonit, zavolám Vám co nejdříve zpátky. Tel:

6

7 POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT studentů Gymnázia Havířov - Město ul. Komenského V neděli začátek 9.30 hodin po mši svaté v kostele Všech svatých v Sedlištích

8 Obec Sedliště ve spolupráci s Ateliérem Bylok pořádá v prostorách Muzea Lašská jizba TRADIČNÍ JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU tentokrát pod názvem Jaro nejen v přírodě, ale i v duši. Výstava bude přístupna veřejnosti od 7. dubna do 26. dubna. Hlavní vystavovatel a organizátor ručně vyráběné svíce výroba skleněných tácků metodou lehaného skla figurální tvorba technikou vitráže Tiffany Vystavovatelé: Chráněná dílna Palonín - výroba zdobených svící Manlomka s.r.o., chráněná dílna - šité hračky, patchwork, dárky T-WOOD s.r.o., chráněná dílna kostkoviště, hrací stěna pro mateřské školy Jaroslava Lukšová, dílna RADOST strojní výšivky Handicap-chráněná dílna s.r.o. - výrobky z perníku Výstava osloví všechny věkové kategorie, je vhodná pro školy i školky. Srdečně zveme.

9 ANKETA ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma do každého domu v obci. Obec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných. Jelikož biologický rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér, a to využitím možnosti získání finančních prostředků z EU na jejich zakoupení. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry, které by pro Vás byly zakoupeny prostřednictvím finančních prostředků z EU (nemusíte za ně platit ze své vlastní kapsy). Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat - ZDARMA. Cílem je: snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat) start separace biologického odpadu v rodinných domech (blíží se legislativní povinnost separovat biologický odpad rok 2015) chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné. Co Je to Kompostování? Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo. Kompostér je ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získát kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

10 VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU VYPLŇTE a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti: Kolika členná domácnost jste: Kde bydlíte: Jednočlenná Dvoučlenná Trojčlenná Čtyřčlenná Pětičlenná a více Rodinný dům se zahradou Velikost zahrady v m 2 Rodinný dům bez zahrady Bytový dům Chata Třídíte bioodpad? ANO NE Jak nakládáte s bioodpadem? Kuchyňský odpad netřídím a je součástí směsného komunálního odpadu (ukládám do popelnice) Kuchyňský odpad třídím a kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) dávám do směsného komunálního odpadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) třídím a využívám systému sběru bioodpadu v obci Odpad ze zeleně (ze zahrady) kompostuji v kompostéru nebo ukládám na zahradě na hromadu Odpad ze zeleně (ze zahrady) odvážím na sběrné středisko odpadů Odpad ze zeleně po vysušení spaluji Domácí kompostování: Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru Mám zájem o využívání společného kompostéru pro více domácností (komunitní kompostování) O Vás: Jméno a příjmení: Ulice: Číslo popisné: V obci: dne: Podpis: Zájemce žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 30. dubna 2015 na obecní úřad.

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Noviny obce Křoví duben 2014

Noviny obce Křoví duben 2014 Noviny obce Křoví duben 2014 Vážení spoluobčané, březen je za námi a mírná zima přešla v krásné a slunečné jaro, které již stačilo zlomit několik teplotních rekordů. Zastupitelstvo obce se letos sešlo

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ leden 2011 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konaloo 21.12.2010. Na zasedání zastupitelstvo schválilo mimo jiné, prodeje pozemků v majetku obce.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm

Město Frenštát pod Radhoštěm Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2016-04 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Vydává město Šumperk

Vydává město Šumperk MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2014, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o místním poplatku za odpad)

Více