Čas čarovných vůní...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas čarovných vůní..."

Transkript

1 Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy, daleké cesty, omamné vůně a touha po dobrodružství Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň volný prosluněný víkend Léto je kouzelným časem těkavých světlušek a rozkvétajícího zlatého kapradí za vlahých nocí. Ve dne pak časem nepřetržitých květinových slavností, hýřících tvary, barvami a čarovnými vůněmi, které mají moc a schopnost proměnit i obvyklé přátelské posezení u prostřeného stolu v malý svátek. Alespoň na chvíli se můžeme pohodlně uvelebit na koberci z lučních květů s oblačnými koráby nad sebou a snít s otevřenýma očima své sny... První červnový den patří všem dětem! Pro děti školou povinné je to předzvěst dlouhých letních prázdnin, na které netrpělivě čekají naše malé i velké ratolesti. Děti se již nemohou dočkat, až jim školník odmávne poslední minuty školního roku, zatímco jejich rodiče možná horečně listují v seznamech zájezdů na poslední chvíli... Dětičky mají svůj svátek a já myslím, že by nebylo od věci dát jim malý dárek nebýt jim špatným příkladem a chovat se k nim hezky! Ony nám to určitě jednou vrátí. Až bude den rodičů. Nebo až budeme staří a nebudeme se umět bránit, stejně jako teď ony. Přeji vám i vašim dětem klidný a hezký závěr školního roku (a nezapomeňte hlavně že jsou zdravé!) Zdena Lédlová Pranostiky Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Na Jána jasně vozí se seno krásně. Jaké počasí na Ladislava bývá, takové jest po sedm neděl. Městský úřad informuje výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci 6. setkání ždíreckých rodáků V sobotu 6. srpna a v neděli 7. srpna se uskuteční již tradiční setkání ždíreckých rodáků, spojené s oslavou 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci. Hasiči připravují oslavy na sobotní odpoledne a večer a město setkání rodáků na nedělní odpoledne. Důvodů k oslavám je více: letos např. uplyne 50 let od zahájení provozu mateřské školy, před 10 lety získal Ždírec n.d. znak a prapor obce, před 5 lety byl povýšen na město Do začátku srpna již nezbývá mnoho času. V červencovém čísle NN najdou čtenáři podrobný program všech akcí, spojených s oslavami. Čtenáře a spoluobčany žádám o to, aby zavčas informovali své příbuzné a známé o připravovaných oslavách. Jan Martinec, starosta Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr z usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 12 členů ZM, 5 občanů města Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005 na straně příjmů a výdajů. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 16. zasedání. Zastupitelstvo města rozhodlo, že přezkoumání hospodaření města v roce 2005 provede Krajský úřad kraje Vysočina. Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby do 30. června 2005 požádal krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření. Zastupitelstvo města prodalo pozemky v k.ú. Horní Studenec: (pokračování na str. 2)

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) 1. Pozemky p.č. st. 158 o výměře 93 m 2, p.č. 785 o výměře 277 m 2 a p.č. 25/4 o výměře 47 m 2 P. Somsi. Kupní cena pozemků je stanovena na 20,- Kč/m Pozemek p.č. 516/4 o výměře 420 kupujícímu domu čp. 60. Kupní cena pozemků je stanovena na 20,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města koupilo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou: 1. pozemek p.č. 521 o výměře 143 m 2 a geometricky oddělenou část pozemku p.č. 463 o výměře asi 300 m 2 Kupní cena je stanovena na 20,- Kč. 2. pozemek p.č. 570/14 o výměře 670 m 2 Kupní cena je stanovena na 50,- Kč. 3. pozemek p.č. 646 o výměře 1681 m 2 Kupní cena je stanovena na 7 100,- Kč. 4. pozemek p.č. 647 o výměře 288 m 2 Kupní cena je stanovena na 2 100,- Kč. Zastupitelstvo města směnilo a koupilo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou za pozemky ve vlastnictví České republiky, správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastavěné stavbami silnice I/34 a I/37. Směňované a kupované pozemky: 1. pozemky zapsané na listu vlastnictví č ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR výměra pozemků celkem 4247 m 2 2. pozemky zapsané na listu vlastnictví a 1 ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou výměra pozemků celkem 2244 m 2 Zastupitelstvo města: a) projednalo žádost o prodej pozemku o výměře asi 2000 m 2 v k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II. b) nemá námitky proti prodeji a uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a připravit geometrické oddělení požadovaného pozemku a další podmínky prodeje. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o zajištění investičních akcí a oprav majetku města v roce Zastupitelstvo města: a) projednalo záměr realizace investičních akcí po roce 2006 b) rozhodlo, že město bude jako prioritní investiční akci připravovat výstavbu víceúčelového sportovního zařízení na městském stadionu. Výběr ze zápisu z 56. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Rada města projednala návrh pronájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 a Mírová 119, předložený pečovatelskou službou a MÚ po vyhodnocení podaných žádostí zájemců o pronájem bytu v DPS. Město obdrželo příslib od SFRB na získání státní dotace ve výši 1,65 mil. Kč na rekonstrukci 2. NP a podkroví budovy bývalé pošty ve Ždírci n.d., Žďárská 1 na 3 byty. MÚ vyzve 3 projektové firmy k předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace. Rada města: a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění pravidelné úpravy a propagace turistických lyžařských tratí mezi obcí Škrdlovice a městem Ždírec nad Doubravou na údržbu tratí v I. pololetí roku 2005 b) projednala a odsouhlasila sumář pracovních cest sněžnou technikou, na základě kterého uhradí město Ždírec n.d. obci Škrdlovice náklady na úpravy lyžařských tratí. Rada města souhlasí s návrhem programu a jeho finančním zajištěním, které je v souladu s rozpočtem města na rok Rada města vyhodnotila cenové nabídky: Soutěž č. 8/2005, rekonstrukce sociálního zařízení SK Dekora: Rada města vyhodnotila nabídky uchazečů a rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo s firmou DUŠEK Bedřich, sdružení INKLEZ, Havlíčkův Brod. Rada města pověřila starostu dojednáním rozsahu prací a podpisem smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce. Soutěž č. 13/2005, výstavba provozní budovy SDH: Rada města: se seznámila s nabídkami uchazečů uložila starostovi jednat se zájemci o výstavbu o možnostech snížení nákladů stavby uložila městskému úřadu připravit návrh financování stavby. Po zajištění financování, upřesnění rozsahu prací a případné úpravě cenových nabídek rada rozhodne o výběru dodavatele stavby. Rada města: a) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečná silnice 2005 ve výši ,- Kč na akci Zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce ulic Žďárská a U Pošty b) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Sportoviště 2005 ve výši ,- Kč na projekt Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu města c) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv na čerpání grantů. Rada města schválila objem víceprací a méněprací, provedených dodavatelem na objektu DPS Ždírec n.d. 20 bytů k 1. květnu 2005 a odsouhlasený technickým a stavebním dozorem města. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu zápisu ze schůze rady. Rada města souhlasí s realizací staveb a oprav místních komunikací (ceny s DPH) : 1) H. Studenec, stavba MK pro 2 RD ,- Kč 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města 2) H. Studenec, oprava MK u kostela ,- Kč 3) H. Studenec, dvůr a vjezd u hostince ,- Kč 4) Údavy, chodník + MK u požární nádrže ,- Kč 5) Stružinec MK ,- Kč Rada města pověřila starostu dojednáním rozsahu prací v souladu s nabídkou a potřebami oprav podpisem smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce. Rada města souhlasí s návrhem a podmínkami kupní smlouvy č na koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ PK p.č. 646 a 647 v k.ú. Ždírec nad Doubravou o celkové výměře 1969 m 2. Smlouva bude uzavřena mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Ždírec nad Doubravou. Kupní cena za pozemky je stanovena na základě nabídky města z veřejné obchodní soutěže, konané dne na 9100,- Kč celkem. Rada města pověřila starostu podpisem kupní smlouvy č Rada města rozhodla o prodloužení doby určité na pronájem pozemků v průmyslové zóně II SEVER, k.ú. Horní Studenec společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pro uložení výkopové zeminy na termín 30. června Rada města: a) rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou převezme investorství stavby železničního přejezdu na křížení komunikace v průmyslové zóně a železniční trati od společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. po vzájemné dohodě stran. b) uložila městskému úřadu požádat drážní stavební úřad o provedení změny a prodloužení platnosti stavebního povolení do Různé: a) Místostarosta navrhl radě připravit obecně závaznou vyhlášku o čistotě města. Rada souhlasí s přípravou vyhlášky. b) Místostarosta informoval dále radu o tom, že město získalo od Mi nister stva kultury grant ve výši 17 tis. Kč na pořízení počítače do knihovny pro provoz internetu pro veřejnost. c) Rada projednala možnost zaměstnání občanů města vedených úřadem práce jako nezaměstnaní na veřejně prospěšných pracích. Starosta projedná tuto věc s vedoucími organizačních složek města. d) Městský úřad zaslal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o prodej pozemku p.č. st. 702 ve Ždírci n.d. Na pozemku je vybudována čekárna na autobusové zastávce. e) Starosta informoval radu o poděkování manželů Turnhöferových za vstřícný postup úředníků města při vyřizování půjčky z FRB. f) Hudební skupina Doubravka vyjádřila radě města poděkování za finanční zajištění akcí pořádaných Klubem seniorů. g) Starosta na základě žádosti občanů Nového Ranska a Benátek požádal a.s. ČSAD Ústí n. O. o zařazení zastávek v těchto místních částech do autobusové linky Ústí n. O. Č. Budějovice. Vedení a.s. žádosti nemůže vyhovět, jelikož na trase je těchto žádostí více a při jejich splnění by podle názoru a.s. z rychlíkového dálkového spoje vznikl spoj místní, který by již neplnil účel, pro který byl zřízen. Výběr ze zápisu z 57. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář Starosta informoval radu o narůstajících nákladech na doručování dopisů a písemností zejména pro výkon státní správy (matrika, stavební úřad) a navrhl, aby MÚ zajistil na doručování zaměstnance na dohodu, který by doručování prováděl. Rada souhlasí a pověřila starostu, aby se danou záležitostí zabýval. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE /VB/28 pro uložení rozvodů elektřiny na pozemcích města v ulici Chrudimská a U Pošty. Břemeno bude 3 zřízeno ve prospěch Východočeské energetiky, a.s. Hradec Králové. Starosta informoval radu o nabídkách několika firem na dodání stolních kalendářů na rok 2005 s motivy z Vysočiny a Železných hor. Rada pověřila starostu a místostarostu tím, aby iniciovali vydání kalendáře společně s obcemi Podoubraví s využitím fotografií pořízených pro připravovanou brožurku o obcích svazku. Rada města souhlasí s provedením oprav budovy, příjezdové komunikace a dvora hostince v Horním Studenci 14. Rozsah prací dohodne s dodavatelem oddělení výstavby města. Financování rekonstrukce a oprav je v souladu s rozpočtem města. Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Středisku rané péče na zajištění péče pro klienta ze Ždírce n.d. Rada města: a) souhlasí s návrhem na zalesnění pozemků v k.ú. Ždírec n.d. p.č. 880 až 885 b) pověřila starostu jednáním s vlastníky sousedních pozemků o směně či prodeji pozemků c) uložila MÚ, aby jednal s nájemcem pozemků o jejich uvolnění pro potřeby zalesnění Rada města souhlasí s tím, aby město využilo služeb komerčního právníka a znalce z oboru stavebnictví k jednání s dodavatelem stavby o řešení odstraňování vad vzniklých v záruční době na domě ve Ždírci n.d., náměstí 9. května Rada města se seznámila se záměrem občanského sdružení SK DE- KORA Ždírec n.d. na rekonstrukci škvárového hřiště ve sportovním areálu a změnou povrchu na hřiště s umělým trávníkem. Sportovní klub má zájem financovat tuto investiční akci z dotačního titulu MŠMT. Rada konstatovala, že investiční akce je v souladu s územním plánem města a rozvojovou strategií Svazku obcí Podoubraví a rozšíří možnosti sportovního vyžití občanů města.

4 Na aktuální téma Setkání seniorů Rok se s rokem sešel a v sobotu 30. dubna 2005 se od 14 hodin konalo již tradiční setkání občanů seniorského věku. Setkání se uskutečnilo v sále kulturního zařízení v Horním Studenci, k tanci a poslechu hrála našimi seniory oblíbená skupina Doubravka. V úvodu návštěvníky krátce uvítal starosta města Jan Martinec. Setkání se zúčastnilo asi 80 občanů seniorského věku. Poděkování patří Klubu seniorů, který ve spolupráci s MÚ akci pořádal. Jiří Pavlíček Pietní akt V nedělní podvečer 8. května 2005 se u pomníku padlých ždíreckých občanů konal pietní akt k 60. výročí bombardování Ždírce letadly Rudé armády a k připomenutí obětí 2. světové války. V první části vystoupil smíšený pěvecký sbor Doubravan, krátký projev přednesl starosta města Jan Martinec a žákyně ZŠ Ždírec přednesly verše. Jako host se pietního aktu zúčastnila radní Kraje Vysočina, paní PaedDr. Martina Matějková. Ve druhé části sloužili kněží římskokatolické, evangelické a českobratrské církve ekumenickou bohoslužbu. Jiří Pavlíček Kolkování lihovin se blíží Zákon č. 676/2004 Sb. zavádí povinné kolkování prodávaných lihovin ve spotřebitelském balení. Pro nás zákazníky to znamená, že v krátké době se na pultech prodejen začnou objevovat kolkované láhve lihovin, pro podnikatele v oblasti pohostinství to znamená ke dni provést inventarizaci zásob všech lihovin a tyto inventarizační seznamy do předat místně příslušnému celnímu úřadu podle místa, kde se inventarizované lihoviny skutečně nacházejí. Po již bude možné v ČR prodávat pouze kolkované lihoviny. Povinnost značit kolkovou známkou se nevztahuje na lihoviny v balení menším než 0,2 litru, dále lihoviny určené na vývoz, lihoviny, které jsou produktem pěstitelského pálení a lihoviny dovezené v omezeném množství pro osobní spotřebu, nebo jako dar fyzické osobě pro její vlastní spotřebu. Jiří Pavlíček 4 Naši čtyřnozí přátelé V poslední době se rozmáhá nešvar volného pouštění psů. Konkrétně v okolí Kopaniny se stává, že majitel psa během procházky chce svému čtyřnohému příteli dopřát volnost a pustí ho bez náhubku a bez vodítka. Něco o majitelích pejsků vždy napoví zima. Po roztání sněhu se na mnoha místech města objevily mrazem dokonale konzervované psí exkrementy. V nedaleké Chotěboři městská policie uspořádala akci, při které se zaměřila na kontrolu psích páníčků a odhalila několik přestupků, které se týkaly volného pobíhání psů a našla i nepřihlášené psy. Jiří Pavlíček Velkoobjemový odpad V místních částech byly pro občany města a majitele rekreačních nemovitostí (tedy pro ty, kteří platí místní poplatek za odpady), v průběhu měsíce dubna a května umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Do kontejnerů nelze ukládat železný šrot, pneumatiky, nebezpečný odpad, jako např. ledničky, televizory, zářivky, obaly od chemikálií apod. Přesto se v kontejneru ze Stružince nebezpečné odpady objevily a způsobily zvýšení nákladů při likvidaci obsahu tohoto kontejneru. Není v silách MÚ kontejnery střežit a zajistit tak, že do nich přijde skutečně jenom to co do nich patří. Věřím, že se jedná o jednorázový přestupek a že nebude nutné pro nekázeň tuto službu občanům zrušit. Jiří Pavlíček

5 Na aktuální téma Investiční akce a opravy majetku města v roce 2005 zajištěnost akcí k Stavba plán. náklady skutečnost náklady v tis. Kč Komunikace pro 2 RD v H. Studenci realizace 06/07 Rekonstrukce MK na Novém Ransku 250 (je nutné vykoupit pozemky, což se realizuje) možno realizovat během léta Rekonstrukce MK ve Stružinci (plán počítal s dotací 80 tis. Kč, která nebyla přidělena) realizace v 06/08 Chodník podél silnice I/37 v Údavech realizace 07 chodník přes celé Údavy Kanalizace Kohoutov 250 probíhají projektové práce Kanalizace Benátky realizace v červenci Opravy budovy KZ v Horním Studenci realizace v červnu Veřejný rozhlas místní části + Ždírec město obdrželo dotaci 120 tis. Kč realizace v září Výstavba hřiště v Horním Studenci 200 pozemek není ve vlastnictví města, nutné vykoupit, nebo realizovat např. na hřišti MŠ Výstavba komunikace z II/345 do areálu SET akce je připravována, jsou vykoupeny téměř všechny pozemky, je požádáno o stavební povolení Dokončení výstavby TI Nad Řekou a Na Balkáně realizace 06/07 Rekonstrukce části ulice U Pošty 500 akce je připravována na 08/09 Rekonstrukce části Zahradní ulice 200 doposud nezahájena příprava Rekonstrukce části Liběcké ulice realizace 06/07 Chodníky Chrudimská 600 akce je připravována Veřejný bezdrátový rozhlas Ždírec n.d viz veřejný rozhlas místní části Přístavba tělocvičny 6850 projekt dokončen, připravena veřejná soutěž Rekonstrukce povrchu hřiště u ZŠ akce v realizaci Výstavba dětských hřišť 2x za plánované náklady je realizována pouze 1 akce Rekonstrukce hřbitova v Horním Studenci akce připravována, dotace 221 tis. Kč z POVV Dokončení výstavby DPS stavba probíhá dle plánu Výstavba hasičského cvičiště Kopanina akce připravována Oprava budovy městského úřadu odloženo na rok 2006 Rekonstrukce umýváren SK Dekora získána dotace z FV 80 tis. Kč 5 Co nového na Vysočině květen 2005 Na projekty více než 18 miliónů korun Vyhlášení celkem devíti grantových programů schválili krajští zastupitelé na svém třetím zasedání, které se konalo v úterý 17. května. Jde o čtyři grantové programy zaměřené zejména na podporu podnikatelů, z toho dva z oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu, čtyři grantové programy určené zejména na podporu rozvoje obcí Vysočiny a jeden grantový program zaměřený na ochranu životního prostředí. Celkový finanční objem je 18 milionů 288 tisíc korun. To je podrobnější zpráva o zaměření jednotlivých grantových programů. Pokud bude ze strany obcí, podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů předloženo dostatek kvalitních a formálně bezchybných projektů, přispěje kraj úspěšným předkladatelům projektů částkou 18 miliónů 288 tisíc korun. Fond Vysočiny tedy začal fungovat i v roce Kraj opět dává šanci aktivním a iniciativním obyvatelům i právnickým subjektům Vysočiny získat na některé své aktivity finanční prostředky i z jiných zdrojů, než je vlastní kapsa. Pro připomenutí na závěr uvádím, že všechny informace o jednotlivých programech nalezne každý na webových stránkách kraje Vysočina vysocina.cz kliknutím na ikonu Fondu Vysočiny, která se nachází asi uprostřed pravé části úvodní (domovské) stránky krajského webu. Propad daňových příjmů je zhruba jednoměsíční Zatím není třeba příliš zoufat ani panikařit, ale po čtyřech měsících roku 2005 (informace o daňových příjmech mají zhruba měsíční zpoždění) lze konstatovat, že se daňové příjmy krajů a obcí nevyvíjí zrovna nejlépe. Pokud bychom měli obec nebo kraj přirovnat k zaměstnanci chodícímu pravidelně od začátku roku 2005 do práce, potom jsou na tom obce a kraje zhruba tak, jako kdyby zmíněnému zaměstnanci jeho zaměstnavatel za jeden z uplynulých čtyř měsíců nevyplatil mzdu. Pro zbývajících 8 měsíců se před kraji a obcemi stejně jako před zaměstnancem rýsují tři možnosti. První a nejpříjemnější možností je alternativa, že zaměstnavatel dlužnou mzdu svému zaměstnanci postupně doplatí. Jinými slovy stát odvede obcím a krajům daňové příjmy za dalších 8 měsíců oproti předpokladu ve zvýšené hodnotě, a tím dojde k vyrovnání současného propadu. Druhou možností je, že zaměstnavatel již bude vyplácet mzdu zaměstnanci pravidelně, ale dlužnou částku zaměstnanci nedoplatí. Jinými slovy propad daňových příjmů obcí a krajů se již nebude prohlubovat, ale nebude vyrovnán. Zde je třeba poznamenat, že obce a kraje na rozdíl od zaměstnance nemají koho a za co žalovat. Výše daňových příjmů obcím a krajům je garantována zákonem jako poměrná částka z vybraných daní, a tudíž, když se vybere méně (ministerstvo financí se splete v předpokladu, podle kterého většina obcí a krajů příjmy na začátku roku plánuje), všichni mají automaticky méně. Není tedy koho a proč žalovat. Třetí možností je, že zaměstnanec nedostane ve zbývajících 8 měsících měsíční mzdu nebo její část ještě jednou (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) nebo třeba i vícekrát. Převedeno na příjmy obcí a krajů, propad výběru daní se bude dále prohlubovat. V případě možnosti druhé a třetí nemohou obce a kraje reagovat jinak, než že se buď zadluží (půjčí si) anebo omezí výdaje. Budou se méně opravovat silnice a chodníky, méně opravovat a možná i používat veřejné osvětlení, méně vysypávat odpadkové koše apod. Myslím, že je dobré znát realitu, je dobré vědět, že zatím to po čtyřech měsících roku 2005 na to, že jsme šampióni, jak tvrdili a tvrdí Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod někteří vládní představitelé z hlediska daňových příjmů obcí a krajů, příliš nevypadá. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 4., MUDr. Pavel Horáček Dobrovského 2023, HB tel , MUDr. Jasoň Klíma Bechyňovo n. 2, Přibyslav tel , MUDr. Hana Kholová M. Střely 420, Krucemburk tel , MUDr. Ladislav Kříž Plovárenská 482, HB tel , MUDr. Julie Laštovičková Kalinovo n. 605, HB tel Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 4., MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč 11., MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko 18., MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko 25., MUDr. Yvona Chludová Smetanova 315, Skuteč Pohotovostní služby jsou od hodin. Sloupek pamětníků Janáčkovi tovaryši XIX. Nebezpečné poslední dny války ve východních Čechách Ze Staroranecké kroniky na straně č. 78. Dělníci jdoucí ráno do práce z Hluboké a odjinud, přináší sebou letáky s výzvou, aby se německé armády vzdaly a složily zbraně. Letáky byly v noci na pátý květen shozeny letadly Sov. armády. Jsou již po továrně veřejně čteny a překládány. Lidé cítí brzký konec. Vedení závodu však po osmé hodině odjíždí do Chotěboře, předat část osazenstva (druhou) k dispozici úřadu práce. Brzy se však vrací, na automobilu československé státní vlajky. Majitelka, p. Ing Jezdinský a spol. vystupují z auta a sdělují, že je konec války. Rozhučely se sirény a osazenstvo s jásáním opouští rychle závod a spěchá domů ke svým, ohlásit tu radostnou zprávu. Bylo pátého května Výbuch povstání v Praze. Ozbrojené boje začaly zápasem o rozhlas. Hlavní silou povstání byly lidové masy, zvláště dělníci z pražských závodů. ČNR vydala odpoledne provolání o převzetí vládní a výkonné moci v českých zemích. V noci na vyrostlo v pražských ulicích na 1600 barikád. Praha hrdinně bojovala a volala o pomoc: Vnimánie, vnimánie! Govorit Praga! Praga Govorit...! Hlavní úderná skupina 1. ukrajinského frontu zahájila severně od Drážďan postup k Praze. Vojska 4. a 2. ukrajinského frontu osvobodila Nový Jičín, Štramberk, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Frenštát pod Radhoštěm, Moravský Beroun, Šternberk, Holešov, Hulín. Americké jednotky vstoupily do Plzně a do Karlových Varů. Čs. vláda přesídlila z Košic do Bratislavy. Vojska SS nacházející se v okolí Prahy nastoupila do útoku proti pražským povstalcům. Povstání se rozhořívalo na Českomoravské Vysočině a na Podbrdsku. Ozbrojené akce partyzánských oddílů a dalších odbojových skupin byly nejvýznamnější pomocí venkova bojující Praze. Němci se nevzdávali. Na území Protektorátu se nacházela miliónová Schörnerova armáda. Generála polního maršála jmenoval Adolf Hitler 29. dubna vrchním velitelem pozemního vojska. Maršálův hlavní stan se nacházel v Lázních Velichovkách. Nedaleko odtud povstaly Hořice. Městem projížděly prchající německé motorizované jednotky zčásti ozbrojené, zčásti beze zbraní, je tvořen zajatecký tábor. Silně ozbrojené kolony byly propuštěny. Mezi zajatými byl též pobočník maršála Schörnera major Lehrmann, u něhož nalezen rozkaz Schörnerův, aby ustupující německé vojsko jeho skupiny všechno ničilo a české obyvatelstvo pobíjelo, jinak že se nepodaří spořádaný ústup. Rozkaz byl ze dne 7. května Podplukovník Lehrmann byl po zjištění těchto okolností zastřelen. Dne 8. května 1945 v poledních hodinách německé letadlo v obci Pohodlí na svitavsku shodilo nad táhnoucími německými oddíly letáky s výzvou generála Schörnera k dalšímu boji a vyzývající neuposlechnouti kapitulace německé vlády. Letáky byly shozeny před školní budovu. Výzva zněla: Vojákům armádní skupiny Střed! Po šestiletém tvrdém boji se převaze našich nepřátel podařilo přivést část našich front ke zhroucení. Jen fronta jižních armádních skupin východní fronty stojí ještě nezlomena. Za to lze děkovati naší statečnosti a odolnosti. Válka se blíží ke svému konci. V souladu s rozkazem Vůdcem jmenovaného státního vůdce a nejvyššího velitele německé branné moci, velkoadmirála Dönitze, je třeba tak dlouho dále bojovat, dokud se nejcennější lidé neukryjí.

7 Sloupek pamětníků nás k tomu naše čest a hrdinská smrt tolika našich kamarádů. Jen ten, kdo se sám vzdá, je skutečně ztracen. Vojáci mé armádní skupiny! Zvládli jsme spolu těžkou zkoušku na různých úsecích východní fronty. Mějte ke mně takovou důvěru, že vás vyvedu i z této krize. Já mám důvěru k vám, že stojíte za lidem, státem a státním vůdcem. Musíme však stát všichni spolu a navzdory několika zrádcům a zbabělcům nasadit naše poslední síly v posledních hodinách této války za splnění našeho pověření. Jen železná soudružnost, neotřesitelná vůle odporu a stále uzavřená fronta povede nás rovnou a správně i na území protektorátu do vlasti! Jaroměř 7. května 1945 Podepsán: Schörner generál polní maršál uloženo: (OA Náchod SbSD Jaroměř, 1945, kart. 1.) Jedna z posledních fotografií Adolfa Hitlera. Friedrich Schörner (vlevo) gratuluje vůdci 20. dubna 1945 k jeho 56. narozeninám. Hitler tohoto maršála posléze jmenoval 29. dubna vrchním velitelem pozemního vojska. Tato fotografie byla uveřejněna mimo jiné foto v článku nazvaném Hitler chtěl totální zánik. PRÁVO v sobotu dne Miroslav Šiška. Hitler řekl: Je-li prohrána válka, prohrají i lidé. Není tudíž nutno dělat si starosti s jejich holým přežitím. Naopak, bude pro nás lépe, zničíme-li i základní prostředky. Neboť národ prokázal svou slabost a budoucnost patří jen silnějšímu národu z Východu. Po tomto boji zbudou jen méněcenní, poněvadž všichni ti dobří budou mrtví. Po splnění tohoto úkolu je mým záměrem odvésti vás, své vojáky, v pořádku a s pýchou do vlasti zpět. Tato těžká úloha vedení může být provedena jen s poslušným vojskem schopným úderu. Nesmíme v těchto nejtěžších dnech naší říše ztratit nervy a stát se zbabělými. Především nesmíme naslouchat heslům, která nepřítel rafinovaně rozšiřuje. Musíme mít důvěru k našemu vedení, že také v této těžké situaci učiní to správné. Šest let jsme drželi pohromadě a vzdorovali nepříteli. V posledních dnech nesmíme světu ukázat obraz rozpadu a tím rozbít nyní navázaná jednání. Každé nedovolené vzdálení, každý pokus najít cestu domů na vlastní pěst je bezectnou zradou na kamarádech, na našem lidu, a musí být podle toho potrestáno. Naše disciplina a naše zbraně v rukou jsou nám zárukou, že vyjdeme slušně a statečně z této války. Zavazuje Ze studenecké kroniky... Rok Ze staroranecké kroniky: německá armáda se ještě ani v dalších dnech nevzdálila jako celek, aniž uposlechla sovětské výzvy 6. května: Po silnicích na Ždírec jak od Krucemburku, tak od Kohoutova stále častěji ujíždějí transporty vojsk směr západ, k Něm. Brodu a na Čáslav. Odpoledne zastavuje transport motorizovaných jednotek od továrny přes celou alej až ke Dvoru a pálí na okolních paloucích různá akta a i střelivo. Navečer odjíždí a s ním i dva vojáci, kteří v závodě prováděli voj. kontrolu v době okupace. 8. květen: Ráno po rozednění jsou všechny silnice ucpány. Transporty ustupují jen po pár metrech a zase musí zastavit... Při tom je nebezpečí, že se na našem a okolním území armáda zastaví a rozloží. Z mnohých aut je vyhazováno vše nepotřebné, aby mohly vozy sloužit jen pro dopravu osob. Místy jsou však také dávána do palebného postavení děla. Před polednem přilétají svazy bombardovacích letadel a bombardují Krucemburk a Ždírec. Bohužel krátce před tímto náletem byly silnice ve větší míře uvolněny a nálet postihl ve větší míře civilní obyvatelstvo, jen několik německých vojáků bylo zabito v Krucemburku... potud kronika. Použitá literatura: 1 Staroranecká kronika 2 Československé dějiny v datech (Svoboda, Praha r. 1986) 3 Přímým pohledem (Květen 1945 ve východočeských kronikách, vyd. nakl. Kruh 1985). Pokračování příště Miloslav Bouška, kronikář Počasí v těchto dnech bylo rozmarné a nestejné. Po roce 1945 přišly i kroupy. Jelikož bylo deštivé počasí, obilí na poli vzrostlo a kroupy vzrostlé obilí zničily tak, že soukromě hospodařící zemědělci neměli státu co odvést a kupovali v okolí obilí jen aby si pomohli. Bylo dosti takových, že neměli ani do mlýna. V roce 1947 zase přišla velká sucha. Ale taková, že země místy vyschla až do hloubky dvou metrů. Tehdy bylo opravdu zle. Sena i slámy bylo málo. Obilí bylo sice jadrné, ale droboučké. Brambory byly drobné, ani poloviční proti jiným létům. A to ještě náš kraj na tom byl dobře. 7 Byly celé kraje, že sena a slámy vůbec neměly, nebo jen tak, že to nestálo ani za řeč. A brambory jako ořechy a jako na půl upečené. V této kritické době pomohl Sovětský svaz. Bylo to dva roky po válce, zem byla zpustošená a bídy a hladu bylo jistě dost a dost. Ale nám pomohl tunami obilí Sovětský svaz. Jistě si sami museli hodně utrhnout od úst. Buďme jim vděční. V nouzi poznáš přítele. (pokračování na str. 8)

8 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 7) Měšťanská škola rok 1946 až 1947 V naší obci se počala projevovat snaha v zřízení měšťanské školy. V těch dosud neurovnaných poměrech k tomu nedošlo. Později získal tato práva Ždírec n.d. a žáci naší školy byli ke Ždírci n.d. přiděleni. Tedy 5 let ve Studenci a další roky do měšťanské školy. Po zavedení devítiletek žáci a žákyně dojížděli autobusem do Ždírce n.d. Dále ještě několik vět o počasí od roku 1945 do roku Deště, sucha, zimy i tepla a někdy i mrazy. Jeden rok byly takové mrazy, že pomrzly lidem brambory ve sklepě, zamrzaly vodovody a pomrzlo mnoho ovocných stromů. Jindy přišly mrazy v jarních měsících a pomrzlo všechno, co již bylo vyklíčeno, ranné brambory, zelenina i ovocné stromoví. Rok 1948, rozkol ve vládě. Někteří ministři v poválečné vládě chtěli republiku zavézt do těch kolejí v jakých byla před válkou. Dělničtí zástupci se tomu opřeli a reakční ministři podali demisi. Prezident dr. Beneš byl nucen ji přijmout. Byla vytvořena nová vláda. Znárodňování. Došlo ke znárodnění velkých majetků. Doly, hutě, průmyslové podniky. Velkostatky nad 50ha, později i menší činžovní domy, obchody, hostince a vše, co sloužilo k obohacování jednotlivců. Je pochopitelné, že došlo v mnoha místech ke křivdám, vždyť třeba na některém statku hospodařilo již několik generací. Ale nemohlo býti výjimek. V naší obci byl zestátněn velkostatek dr. Horáka, později obchod Fr. Půži, Otokara Němce. Pekařství Jos. Hamáka zaniklo, když v Chotěboři byla postavena velká pekárna, která zásobovala celé okolí. Rovněž pekařství a obchod Jos. Stýbla zanikly. A různé drobné živnosti. V řeznictví Josefa Novotného byla zřízena Masna. Z obce se brzy po převratu vystěhoval do NSR jediný Němec v Horním Studenci, dojič dobytka ve velkostatku jménem Vilém Just. Smrt prezidenta Beneše. Ale abych se vrátil ke státním událostem. Ku konci května v roce 1948 pro nemoc odstoupil ze své funkce Edvard Beneš. Za všechna ta léta neúnavné práce ve prospěch republiky si odpočinek zasloužil, ale neužil. 3. září 1948 zemřel oplakáván mnoha svými příznivci. Buď čest jeho památce. Nový prezident. Po smrti byl na jeho místo zvolen Klement Gottwald, vůdce dělnické třídy. Na uvolněné místo ministerského předsedy byl zvolen Antonín Zápotocký, dosavadní předseda ROH (Revolučního odborového hnutí), druhý zástupce dělnické třídy. Rok Úroda v tomto roce slabá, řádily zde kroupy. Rok 1950 až Úroda dobrá až nadprůměrná. V této době zrušeny potravinové lístky na mouku a chleba, ale brzy byly obnoveny. Stalo se to v únoru 1951 neboť spotřeba chleba značně stoupla. Snad se chlebem vykrmovala drůbež. Počasí již v únoru pěkné, ale v březnu mrazy až 12 C. Jinak počasí ne právě příznivé. Rudolf Slánský. V tomto roce byl obviněn R.S. z protistátní činnosti a hazardování státními penězi. Byl souzen, odsouzen a popraven. Snad zbytečně. S ním byla i skupina dalších. Později byl rehabilitován, život mu však nikdo nevrátil. Rok Zima dosti příznivá a bez větších mrazů. Až v březnu a v dubnu mrazy až 12 C. V květnu mrzlo a zmrzlo všechno co se již mělo k životu a bylo již naklíčené. Rok 1953, další opatření. Od 1. ledna nedostali občané spotřebitelské lístky, když nebyli v pracovním poměru, a bezdětné manželky bez zaměstnání. Dodávkové povinnosti zvýšeny z 0,05 ha na 0,1 ha. tj. půl míry. Dodávka byla 20 kg masa nebo 100 vajec. V březnu 1953 zemřel J. V. Stalin a za pár dnů Klement Gottwald. Novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký a ministerským předsedou William Široký. V březnu byl mráz 18 C. Měnová reforma. 30. května 1953 byla ohlášena měnová reforma a zrušeny potravinové lístky. Pracujícím bylo vyměněno 300,- Kč starých za 60,- Kč nových na osobu. A další peníze: 50 Kč starých za 1,- Kč novou. Tedy 1:50. Peníze vázané z první měnové reformy zrušeny bez náhrady. Mzdy. Průměrný výdělek po reformě asi 1000,- Kč měsíčně. Mzdy a platy ke dni 1. června byly převedeny takto: do :1, od byly 50:1 a tyto mzdy vyplaceny již v nové měně. Ceny po měně: chléb 1 kg 2,80 Kč cukr 1 kg 14,- Kč Před měnovou reformou 6,- Kč na potravinové lístky, bez potravinových lístků (volný) 140,- Kč. mléko 1 l 2,- Kč zrnková káva 1 kg 300,- Kč maso 1 kg 30,- Kč brambory 100 kg 70,- Kč máslo 1 kg 42,- Kč pánský oblek 1 ks až 400,- Kč pár bot 100,- až 200,- Kč uhlí 100 kg 12,- až 15,- Kč benzin dle jakosti 1 l 8,- Kč výkupní cena brambor 100 kg 19,- Kč spotřební cena brambor 100 kg 62,- až 82,- Kč Ceny se udržují stále i v roce Ku konci roku 1953 sucho, málo vody a elektřiny. Rok Snížení cen. Od 1. dubna byly sníženy ceny: chléb cena snížena o 20 haléřů na 1 kg chleba cukr cena snížena ze 14,- Kč na 11,- Kč za 1 kg obuv cena snížena asi o 15 % ceny textil cena snížena asi o 30 % ceny zrnková káva snížena na 170,- až 250,- Kč dle jakosti Snížení cen bylo u řady dalších věcí. Volby do Národních výborů, okresních a krajských úřadů a do Národního shromáždění. Rok Snížení cen. Od 1. dubna zase částečné snížení cen maloobchodního spotřebního zboží. Káva, rýže, textil a některá obuv. 8

9 Sloupek pamětníků Rok Druhá pětiletka. Byla zahájena druhá pětiletka. Výdělky zůstaly beze změny 1000,- Kč až 1100,- Kč. Upraveny rodinné přídavky na děti. Na první dítě 70,- Kč, druhé 100,- Kč, třetí 140,- Kč a 160,- Kč na každé další dítě. Snížení cen. cukr cena snížena na 10,- Kč káva cena snížena o 15,- až 30,- Kč na 10 dkg máslo cena snížena na 40,- Kč pánský oblek konfekční cena 500,- až 1000,- Kč cement cena 70,- za 100 kg cesta ze Ždírce n.d. do Prahy osobním vlakem 25,- Kč cesta ze Ždírce n.d. do Prahy autobusem 35,- Kč Rok Zima studená a v březnu mrazy až 20 C. Vyznamenání MUDr. Drbálka. Náš obvodní lékař byl vyznamenán Řádem práce. Za svoji obětavou a neúnavnou práci si vyznamenání jistě zasloužil a zvláště za svoji péči o děti. Pracovní týden o 46 hodinách byl zaveden od 1. října Od 1. prosince zlevněno některé zboží, hlavně maso a masné výrobky. František Sysr Hasičský sbor ve Ždírci n.d. Letos oslavíme kulaté výročí založení SDH ve Ždírci. Dva snímky připomínají budovu původní hasičské zbrojnice (hasičské skladiště) a místo, kde tato víceúčelová stavba stála. To zejména těm občanům, kteří se do Ždírce přistěhovali a zajímají se o historii našeho města. Fotografie vpravo je pořízena z odbočky ke stadionu. Zprava je vidět část zvonice, která při bombardování byla zasažena přímým zásahem. Zvon byl po válce přenesen na provizorně vybudovanou zbrojnici u zemědělského družstva. Přímým zásahem při náletu byla zasažena i hasičská zbrojnice, kde byly všechny archivní dokumenty rozmetány. V této budově v pravé straně měli Němci výdejní sklad, dříve místnost šupka, kde byly zavíráni na noc nekalé živly. Za hlavním vchodem do zbrojnice byli uloženi zastřelení muži z od Sobíňova. Vlevo je nyní postavena nová hasičská zbrojnice a to na místě bombardováním zničeného obchodu paní Němcové. Na některých předválečných pohledech je stará hasičská zbrojnice nazývána kaple, pravděpodobně proto, že se kapli skutečně podobá. V minulém čísle Našich novin došlo při zhotovení snímku k otočení negativu (4. fotografie na straně 25), za což se omlouvám. Pamětníci to jistě ihned poznali. Je to snímek s pásovým vozidlem. Pokud jej přiložíte před zrcadlo, dostanete správný obrázek. Jan Coufal Lékaři v Krucemburku Prvním známým lékařem, který je uváděn v krucemburských kronikách, byl od roku 1849 doktor Herz. Působil u nás do roku 1858, poté se odstěhoval do Vídně. Bydlel v domě č. 168, který stál v místě dnešní lesácké bytovky. V roce 1858 dům koupil nový lékař, MUDr. Herman Dub, který Herze nahradil. Jaké měl tehdejší krucemburský doktor povinnosti, je zapsáno v nařízení C.K. krajského úřadu: měl provádět ohledání nebožtíků v Krucemburku a ve všech místech hodinu jízdy vzdálených (povozem). Zároveň měl nařízeno, aby zajišťoval očkování dítek proti neštovicím v Krucemburku, Ždírci, Kohoutově, Benátkách, Starém a Novém Ransku, Hluboké, Sobíňově, Bílku, Střížově, Jitkově a Slavětíně. Tak velký byl obvod lékaře Polenského panství. O výši příjmu krucemburského lékaře hovoří přípis okresního úřadu z roku 1860, který stanovil roční mzdu 58 zlatých a 60 krejcarů rakouského čísla. Dalším lékařem v Krucemburku v létech byl MUDr. Ladislav Raiman. Byl to dobrý odborník, pokrokový a svobodomyslný občan, smělý vlastenec, což osvědčil zvláš- 9 tě v průběhu I. světové války. V říjnu 1918 na mohutné manifestaci na krucemburském náměstí vyhlašoval vznik Československé republiky. V roce 1894 dal podnět k osvětlování domů na počest Husovu. Živě se zúčastňoval veřejného života a veškerého kulturního dění v Krucemburku. Po MUDr. Raimanovi se stal obvodním lékařem v Krucemburku MUDr. Václav Drbálek. Narodil se v roce 1900 v Praze, kde i vyrůstal. Po ukončení vysokoškolských studií se stal lékařem v nemocnici v tehdejším Německém Brodě. Odtud přišel do Krucemburku. Zdejší kraj si zamiloval a zůstal mu věrný až do konce (pokračování na str. 10)

10 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 9) svého života. Byl skutečným rodinným lékařem, staral se o celé rodiny po několik generací. Byl velmi svědomitý a obětavý. Dokonale ovládal medicínu a dovedl si poradit se vším. Měl velmi rozlehlý obvod, který zahrnoval osmnáct obcí a osad. Také pracovní doba pana doktora byla neomezená. Ve dne, a podle potřeby i v noci, navštěvoval pacienty kdykoliv. Nadlidský výkon podal MUDr. Drbálek při leteckém náletu na Krucemburk a Ždírec 9. května Poskytl první pomoc mnoha zraněným a zachránil tak mnoho lidských životů. MUDr. Drbálek byl výborný sportovec. Aktivně se účastnil práce v Sokole. Byl dlouholetým režisérem Sokolského divadla, které sehrálo pod jeho vedením mnoho úspěšných divadelních představení. MUDr. Drbálek odešel v roce 1960 na zasloužený odpočinek. Zemřel v roce V jeho celoživotní práci lékaře mu obětavě pomáhala manželka Věra, která u něho pracovala jako zdravotní sestra. Obec Krucemburk ocenila zásluhy MUDr. Drbálka nazváním jedné ulice jeho jménem. V roce 1960 vzniklo ve Ždírci zdravotní středisko. Vojnův Městec a Radostín přešly do okresu Žďár nad Sázavou, a tím se zdravotní obvod Krucemburk změnšil. Po MUDr. Drbálkovi k nám krátce jezdil lékař z Vilémova, po něm se stal na nějaký čas obvodním lékařem MUDr. Gregor. Po MUDr. Gregorovi začal v Krucemburku působit MUDr. Vítězslav Volák, odborník na akupunkturu. Začátkem devadesátých let odešel MUDr. Volák do důchodu. Na místo praktického lékaře pro dospělé nastoupil MUDr. Jindřich Turinský. O děti a mládež se stará od konce padesátých let do dnešních dnů MUDr. Helena Silvestrová. Zubní dentisté a lékaři v Krucemburku V minulých dobách péče o zuby, zejména bolavé, spočívala v tom, že se zub jednoduše vytrhl. Zuby trhali většinou tehdejší praktičtí lékaři. Tam, kde nebyli, především na vesnicích, lidé vyhledávali pomoc, kde se dalo. Tak se zubařem stávali mnohde i kováři. V Krucemburku trhal zuby Václav Zvolánek, hostinský z Komárna (tak se jmenovala jeho hospoda). Žil zde na konci devatenáctého a začátku dvacátého století. Byl to člověk, který na požádání posloužil každému, kdo o to požádal, bezplatně. Zuby trhal třeba i na poli, když oral. Vyndal z kapsy zástěry kleště, otřel je o zástěru, a vytáhl bolavý zub. Jistě každému, kdo tyto věty čte, zamrazí v zádech, ale taková tehdy byla doba. Na venkově bylo málo lékařů, ale především lidé neměli peníze. První, kdo otevřel zubní ordinaci v Krucemburku, byl v roce 1927 zubní technik Alois Studnička. Jeho ordinace byla v domě č. 33 (u Janáčků) na náměstí. Vyučil zde několik místních mladých lidí dentisty. Byl to mj. pan František Crha, který po něm převzal jeho zubní praxi. Později měl ordinaci ve staré budově zdravotního střediska vedle MUDr. Drbálka. U pana Crhy pracoval jako zubní technik pan Chyba ze Ždírce. Před válkou a během ní byly v Krucemburku také zubní ordinace dentisty Krajiny z Chotěboře (v domě u Pecinů) a dentisty Hubáčka z Chotěboře, který působil v dnes již zbořeném domě u Losenických. Po odchodu pana Crhy do důchodu (začátkem šedesátých let) nastoupil v Krucemburku svoji praxi dentista Hovorka. Působil zde i MUDr. Vyroubal z Chotěboře. Poté v Krucemurku pracoval dentista Kasl, kterého vystřídal dentista Hodač. Krátce k nám dojížděli zubní lékaři z Chotěboře. Poté se zde stala zubní lékařkou MUDr. Svobodová. V současné době má v Krucemburku zubní ordinaci MUDr. Hana Kohlová. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Červen je měsíc výletů, školních lásek, očekávání prázdnin i smutku z loučení. Červen je nejkrásnější měsíc ve školním roce. Vraťme se však ještě do měsíce dubna, abychom si připomněli některé činnosti našich žáků se žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili okresního turnaje ve vybíjené v Havlíčkově Brodě. Hrálo se systémem na dvě porážky, poté družstvo ze soutěže vypadlo. Z celkového počtu sedmi dívčích kolektivů se naše děvčata umístila na 4. místě. Chlapci se z patnácti družstev umístili na 5. místě. O den později se stejný turnaj konal pro žáky 6. ročníků. Nás reprezentovalo smíšené družstvo, které postupně porazilo ZŠ Sady Havlíčkův Brod, ZŠ Golčův Jeníkov a ZŠ 10 Lípa a dostalo se do finále. Poslední zápas sehráli naši o místo. Prohráli v prodloužení a obsadili ze 14 účastníků 3. místo se na školním hřišti uskutečnily závody v lehké atletice. Chlapci a děvčata si mohli změřit své síly v běhu na 60 m, (první třída na 50 m), 300 m, hodu míčkem a skoku dalekém. Těchto závodů se zúčastnilo 60 dětí. Po obodování umístění pěti, třemi a jedním bodem máme tyto nejlepší sportovce: 1. třída: Stanislav Slezák (18 bodů), Michael Hojný (8 b.), Tomáš Machovec (3 b.). Z dívek je nejlepší Kristýna Plíšková (15 b.), druhá Adéla Culková (11 b.), třetí Karolína Gasslerová (5 b.). V kategorii 2. a 3. ročníku je na 1. místě Josef Havlíček (3. B 12 b.), druhý je David Dvořák (3. A 8 b.), třetí se s pěti body umístili Tomáš Štěrba (2. A), Petr Fajt a David Badura (oba 3. A). Z dívek jsou nejlepší Michaela Culková (2. A) a Petra Culková (3. A) s 10- ti body, druhá je Miloslava Němcová (2. A 6 b.), na třetím místě skončila Tereza Glancová (2. A 4 b.). V kategorii ročníku je na 1. místě Lukáš Pátek (5. B 13 b.), na 2. místě Jakub Tlustý (5. A 8 b.) a 3. skončil Daniel Novotný (5. A 5 b.). Nejlepší sportovkyní v této kategorii je Aneta Sedláková (4. B 16 b.), druhá je Kateřina Stará (5. B 11 b.) a třetí jsou Ester Straková (5. A) a Denisa Růžičková (5. B) se třemi body. Škoda, že se nezúčastnilo ještě více závodníků. Na základě výsledků z těchto závodů byli vybráni reprezentanti na atletickou olympiádu v Havlíčkově Brodě, kte- (pokračování na str. 11)

11 Naše škola (pokračování ze str. 10) 11 rá se uskutečnila 11. května. 14 našich sportovců přivezlo 3 medaile: zlatou Aneta Sedláková (4. B) za běh na 60 m, stříbrnou David Dvořák (3. A) též za běh na 60 m a bronzovou David Badura (3. A) za hod míčkem. Připomeňme si ještě turnaj v kopané Mc Donald s Cup pro 4. a 5. třídy, který proběhl v Havlíčkově Brodě 5. května. Naše družstvo sehrálo 7 utkání a dalo 12 gólů. Chlapci hráli rychle, aktivně a dobře spolupracovali. Většinu času hráli před brankami soupeřů. Měli mnoho šancí, které ne vždy proměnili v góly. Skončili sedmí z 19ti týmů. Tentokrát si ještě více zahráli kluci z pátých tříd než ze čtvrtých. Ale čas pro čtvrťáky přijde příští rok. Jen doufáme, že se mezi kluky z letošních trojek najde dost fotbalistů, kteří dokáží naši školu dobře reprezentovat. V pátek 13. května se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Organizátoři připravili soutěžícím náročné modelové situace, s kterými se může člověk setkat v každodenním životě při dopravní nehodě, při neodborné manipulaci se zábavnou pyrotechnikou, v nečekaných situacích, kdy je potřeba poskytnout umělé dýchání či masáž srdce. Soutěžící museli prokázat nejenom své teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti v poskytování první pomoci zraněným. Tuto činnost rozhodčí soutěže bedlivě sledovali a velmi přísně hodnotili. V konkurenci 12ti hlídek druhého stupně se naši žáci umístili na vynikajícím 3. místě. A kdo to tak úspěšně soutěžil? Jsou to žáci 9. A, kteří se této činnosti věnují čtyři roky: Ilona Horáková, Jana Jelínková, Lucie Marková, Soňa Pospíchalová a Petr Šmahel. O tom, že jsme obeslali výtvarnou soutěž vyhlášenou SCHKO Železné hory, jsem psala minule. Práce Barbory Pálkové a Veroniky Stehnové ze 4. B byly oceněny a dívky dostaly drobný dárek. Výtvarné práce 105 dětí z naší školy mohli obdivovat návštěvníci výstavy na Ostrově v Havlíčkově Brodě, která se tradičně koná při příležitosti přehlídky divadelních souborů hrajících pro děti a mládež. 16 dětí z 1. třídy vyrobilo pohádkového Honzu i s vysněnými dukáty, žáci 2. B ztvárnili Klapzubovu jedenáctku a další pohádkové výjevy provedené převážně na dřevě, 3. A se představila pěknými čerty, 3. B zase kreslenými pohádkovými postavami, žáci 4. A vyrobili řecké bohy z keramické hlíny, 4. B se prezentovala ptáky z proutí, ke kterým žáci vymysleli dva příběhy, a děti z výtvarného kroužku zhotovily šachovnici s keramickými a provázkovými figurkami. Také tato práce byla doprovázena vymyšlenou pohádkou napsanou na veliké kartonové věži. Ocenění si odnesli žáci 4. B a výtvarný kroužek. Jarní dopravní soutěže ve znalostech testů se v I. kategorii (4., 5. a 6. třída) zúčastnilo 44 žáků, ve II. kategorii (7. a 8. tř.) 12 žáků. Naprosto správně vypracovali test tito žáci: Jiří Konfršt (4. A), Lucie Kafková, Marek Nikl, Barbora Pálková, Michaela Peldová, Aneta Sedláková, Lucie Zapletalová (všichni 4. B) a Tomáš Novotný (6. B). Z II. kategorie si nejlépe vedla Eva Coufalová z 8. A též 0 bodů. Naše tradiční školní akademie se uskutečnila v místním kině 19. května. Její název byl Cestujeme po Evropě a žáci se svými učiteli se snažili procestovat Evropu co nejlépe. To, co veřejnosti předvedli, byl vlastně výsledek dlouhodobého projektu, do kterého se zapojily všechny třídy. Akademií projekt neskončil, ještě je potřeba všechny své poznatky o té které zemi shrnout a prezentovat na chodbách školy. Z akademie jsme měli dobrý pocit, škoda jen, že kapacita kina zdaleka nemůže zajistit všem zájemcům dostatečně kulturní prostředí. Anna Horáková Mateřská škola Tentokrát bych chtěla napsat něco o kurzu plavání pro naše nejmenší. Do kurzu se přihlásilo celkem 45 dětí, ale tři děti to vzdaly. Po příjezdu do bazénu si děti převezmou instruktorky plavání. Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Ti šikovnější jsou ve velkém bazénu a věnují se intenzivně výcviku plavání. Ostatní děti se učí s vodou se kamarádit. Paní instruktorky se dětem maximálně věnují, což mohou posoudit i maminky, které s námi jezdí. Plavecký výcvik končí 14. června. Všem nám budou výlety do bazénu chybět plavecký výcvik v Hlinsku v Čechách si rodiče s dětmi naglazovali vypálenou keramiku. Výsledky jsou velmi pěkné se předškolní děti vypravily na výlet do údolí Doubravy. Počasí sice nebylo ideální, ale děti došly až na Sokolohrady. Zážitkem byla i jízda vlakem plavecký výcvik (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) nás navštívilo divadlo Úsměv s pohádkou O Červené Karkulce přijela do MŠ pí uč. Rejžková z hudební školy v Krucemburku a hledala u předškolních dětí hudební talenty. Rodiče nadaných dětí byli vyrozuměni proběhlo v MŠ společné fotografování. Plavecký výcvik. Na je naplánován s předškolními dětmi výlet na kolech do Krucemburku po cyklistické stezce. Děti přitahuje pouť a chtějí sledovat přípravy atrakcí. Jiřina Novotná I naši žáci ze 3. A, 4. A a 4. B dokončili svůj plavecký výcvik. V deváté lekci byli svými instruktory vyzkoušeni z toho, co se naučili. Skoro všichni hlásili jedničky. V poslední, desáté lekci, plavali nejdříve na výdrž a potom si naposledy zahráli a vydováděli se. Anna Horáková Černobílá kronika Anketa Policie ČR, Obvodní oddělení Chotěboř informuje Období od do Od počátku měsíce dubna 2005 prošetřuje zdejší součást rozsáhlejší majetkovou trestnou činnost dvou mladíků z Chotěboře. Mladíci jsou podezřelí z krádeží cigaret v novinovém stánku, krádeže peněz v baru BENE, krádeže peněz ženě z Nové Vsi u Chotěboře, krádeží několika mobilních telefonů, různých dílů nejméně ze tří osobních vozidel a zejména krádeže vloupáním do bývalé hospody Na Hrázi. Všechny skutky se staly v teritoriu obce Chotěboř. Způsobená škoda dosahuje více jak ,- Kč. V době od 6. do neznámý pachatel odcizil 2 horská jízdní kola v Chotěboři. K jednomu případu došlo v ul. Břevnická, kde se NP zalíbilo kolo zn. Olpran a k druhému v ul. Drážky, kde si vybral kolo zn. Author, čímž způsobil majitelům škodu v celkové výši ,- Kč. V noci z 13. na došlo v obci Nová Ves ke krádeži vloupáním do oplocené zahrady, odkud NP odcizil přívěsný vozík hnědé barvy s modrou plachtou, čímž majiteli způsobil škodu ve výši ,- Kč. V noci dne došlo ke krádeži vloupáním do objektu VÚ Bílek, kam vnikl po částečném rozstříhání pletiva oplocení zde sloužící voják a odcizil zde 160 metrů měděného kabelu v celkové hodnotě 2.330,- Kč. Dne byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci zanedbání povinné výživy, kterého se dopustil muž z Malečska, který si svoji povinnost neplní a svému synovi tak dluží téměř ,- Kč. V uvedeném období zdejší součást policie zpracovala 2 malé dopravní nehody, 7 přestupků proti občanskému soužití, 13 majetkových přestupků a 2 přestupky proti požární ochraně. por. Roman Müller, zástupce vedoucího oddělení 12 Je lepší být hodný nebo hloupý? Že by to bylo nějaké štěstí být hloupý? Většina z nás je asi spíš hodná. Je ale otázka, jestli to není hloupost. To si řeknu sama sobě, od ostatních raději slyším to druhé. A co si povídají po straně, to mě nezajímá. Žena V dnešní společnosti se nevyplácí být takový ani makový. Muž V poslední době nabývám dojmu, že hodný rovná se hloupý Když je člověk hodný, svému okolí se jeví jako podezřelý. Muž Lidská hloupost vládne světem. Čím větší hloupost, tím pravděpodobnější realita. Žena Neplatí dnes rovnítko hodný rovná se hloupý? Raději však být hodná a hloupá, než zlá a vychytralá. Žena (pokračování na str. 13)

13 JOSEF NĚMEC Vodoinstalace Topení Provádí tyto instalatérské práce: rozvod vody v plastu, mědi a kovu montáž odpadů z PVC, HT a KG připojení praček, myček a ohřívačů vody instalace baterií, klozetů, van, umyvadel a sprchových koutů výměnu stoupacích a bytových rozvodů vody a kanalizace v panel. domech, bytovkách montáž topení z mědi sleva na radiátory 30 % ohřívače, vodovodní baterie a jiné 20 % bytová jádra (vodoinstalace včetně odpadů od 4000 Kč) Dále nabízí: zpracování rozpočtu předem zdarma záruka na kvalitu práce 4 roky Kontakt na nás: telefon: , (pokračování ze str. 12) Anketa To nevím, ale vysloveně blbá varianta je hodný(ě) hloupý. Muž Být hodný je krásné a lidé by hodní být měli ale ti dobráci na svoji dobrotu většinou bohužel spíše doplatí. Vypadá to tedy, že dobrota se nevyplácí, ale já si myslím, že je to jenom zdání dobrota se totiž podle mě vyplácí vždy! To, že si můžeme vážit sami sebe, je totiž velice cenné a pocit k nezaplacení. Myslím tedy, že ten, kdo je hodný, je také chytrý! Žena Otázka na červenec/srpen: Proč malé slečny už nechtějí být princeznami, ale hned královnami krásy? PRODÁM byt v soukromém vlastnictví 2+1 ve Ždírci n.d. Cena dohodou. Tel.: PRODÁME byt 3+kk + lodžie (68 m 2 ) na náměstí ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: PRODÁM byt 3+1 ve Ždírci n.d. Tel.: LABRADOR černý pes 3r. Nabízím krytí s P.P. Kvalitní rodiče. Tel.: Papírnictví Mühlfaitová Helena nabízí služby: oprava obuvi, čištění oděvů, čištění peří, šití péřových dek, peřin a polštářů, potahování knoflíků, výrobu razítek TRODAT, videopůjčovnu a sběr fotoprací včetně digitálních artiklů. Otevírací doba: PO PÁ SO ELEKTROPOS Ing. Oldřich Osmík obchodní a servisní firma Autorizovaný záruční a pozáruční servis domácích elektrických, kombinovaných a plynových, volně stojících i vestavných, velkých i malých spotřebičů. Nabízíme: dodávky zboží na objednávku poradenský servis montáže spotřebičů a souvisejících rozvodů ply no vo do ele ktro záruční a pozáruční servis externí a havarijní služby denně do 20 hodin pravidelné slevové akce zákaznická podpora Sídlo firmy: Havlíčkova 1032, Chotěboř Provozovna: Kamenná 1667, Chotěboř Tel./fax/zazn.: GSM: Na ceně se domluvíme!

14 PKS MONT, a.s. Specialista na okna, dvefie a stûny z plastu, dfieva a hliníku Pfiijìte se podívat na na e v robky do novû otevfiené ukázkové místnosti v sídle spoleãnosti. PKS MONT, a.s. Brnûnská 126/38, Îìár nad Sázavou tel: , fax: Záruka kvality! âsn EN ISO 9001:2001 VOLEJTE ZDARMA

15 PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax.: ELEKTRO MONTÁŽE PROVÁDÍME: silnoproudé elektroinstalace slaboproudé elektroinstalace montáž hromosvodů opravy el. strojů a přístrojů ZAJIŠŤUJEME: kompletní dodávky materiálu výchozí revize zhotovených el. instalací a hromosvodů revize el. spotřebičů a nářadí Pavel Hájek Hamerská Ždírec nad Doubravou tel.: Letos opět můžete v naší agentuře zakoupit řadu zajímavých tuzemských i zahraničních, pobytových i poznávacích zájezdů spolehlivých cestovních kancelářích. Z naší produkce s mým průvodcováním nabízíme: Pobytově poznávací Korsika ostrov plný krás, , 7x nocleh v 2 lůžkových studiích s kuchyňským koutem, cena ,- Kč, doprava busem. Prázdninová Paříž, a , 2x nocleh v hotelu F1 se snídaní, pojištění léčebných výloh, cena 4 680,- Kč, doprava busem. Lahůdky azurového pobřeží (tzv. Francouzská riviéra) , 3x nocleh se snídaní ve Village Hotel, pojištění léčebných výloh, cena 5 990,- Kč, doprava busem. Předvánoční Vídeň , cena 499,- Kč zahrnuje průvodce, dopravu busem a pojištění léčebných výloh. Mimořádná akce: Muzikál láska je láska , cena 679,- Kč zahrnuje vstupenku a dopravu busem. Nástupní místo u všech zájezdů Ždírec, případně i Chotěboř a Havl. Brod. 15

16 Sportovní okénko 11. ročník Lacman Vysočina Road Stejně jako v uplynulých letech i letos je město Ždírec n.d. pořadatelem silničního cyklomaratonu Lacman Vysočina Road. Akce se uskuteční v sobotu 13. srpna 2005, start a cíl bude na Náměstí 9. května. Z názvu závodu je zřejmé, že generálním partnerem závodu je již tradičně firma ždíreckého rodáka Pavla Lacmana, Lacman s.r.o. velkoobchod spojovacím materiálem. Vyladěné trasy z loňského roku v délkách 88, 142 a 235 km zůstávají nezměněny. Přesto přinese letošní 11. ročník několik novinek. Moderátorem bude pan Milan Kopecký, profesionální moderátor Českého rozhlasu Region 87,9 MHz. Ve spolupráci s BIKE studiem z Havlíčkova Brodu připravujeme doprovodný program indoor cycling (jízda na profesionálních rotopedech) přímo v prostoru startu a cíle. Doprovodný program sportovní akci zatraktivní pro diváky a doprovod závodníků. Přípravy závodu jsou v plném proudu. V době vydání tohoto čísla Našich novin již budou hotové tiskoviny (pro- pozice, přihlášky a plakáty). Jsou dojednáni partneři závodu, je zařízeno elektronické zpracování výsledků. Vyřizuje se administrativa nutná k použití silnic I., II. a III. třídy na území pěti okresů! Průběžně probíhá zpracování přihlášek a další a další záležitosti. Za pořadatelský tým Jiří Pavlíček a Luboš Plíhal Z oddílu kopané I. mužstvo Třebíč Dekora 1:1 (0:0) (branka: Čalkovský) Vyrovnaná hra v prvé půli. Ve druhé polovině byli domácí aktivnější, Dekoře se podařilo na vedoucí gól odpovědět, závěrečný nápor domácích se podařilo odrazit a získat cenný bod. Dekora Napajedla 0:0 Důsledná obrana hostujícího mužstva a neproměněné šance domácích vedla k smírnému výsledku. Hrušovany Dekora 0:1 (0:0) (branka: Kolouch) Odveta za podzimní porážku 4:1 se Dekoře povedla. Závěrečný nápor domácích se podařilo udržet a získat zasloužené 3 body. Rousínov Dekora 0:0 Špatný terén a silný vítr ovlivňovaly průběh hry oběma mužstvům. Výborný výkon brankáře Tučka (již ve třetím zápase neinkasoval gól) přispěl k zisku cenného bodu. Dekora Vyškov 0:0 Nejlepší zápas jarní sezóny. Brankář Tuček již po čtvrté udržel čisté konto a domácí již 7x neprohráli. Velká škoda neproměnění vypracovaných šancí, kterých u domácích bylo více. Brumov Dekora 1:1 (1:1) (branka: Kolouch) Ve vyrovnané hře za úmorného vedra získala Dekora opět cenný bod. Závěrečné zápasy jarní části ročníku 2004/2005: Neděle Dekora Horka n.m., začátek v hod. Neděle Jihlava B Dekora, odjezd v 8.15 hod. Neděle Dekora Lipník n.b., začátek v hod. B mužstvo Dekora Kožlí 1:0 (1:0) (branka: Bílek) Počáteční nápor domácím vyšel a získané vedení se díky dobré obraně a výborného výkonu brankáře Semelky podařilo udržet. Keřkov Dekora 1:0 (1:0) Ve vyrovnaném střetnutí byli v proměňování šancí šťastnější domácí. Dekoře se nedařilo. Dekora Leština 1:1 (1:0) (branka: Sklenář) Po vyhraném poločasu se Dekoře nepodařilo vedení pojistit, naopak hosté vyrovnali a závěrečný nápor domácích ubránili. Škoda ztráty bodů. Dolní Město Dekora 1:2 (1:1) (branka: Legát 2x) Cenné body z hřiště soupeře. V obranné hře se Dekoře podařilo vsítit vítězný gól. Dekora Havlíčkova Borová 3:2 (2:1) (branky: Sklenář, Havelka (PK), Zrzavý) Bojovné utkání, ve kterém domácí, ačkoliv od 37 minuty hráli o deseti hráčích (vyloučen Sklenář), dokázali vítězství uhájit. Další zápasy v červnu: Sobota Ledeč B Dekora, odjezd ve hod. Sobota Dekora Golčův Jeníkov, začátek v hod. Neděle Přibyslav B Dekora, odjezd v hod. 16 Dorostenci Dekora Pacov 0:1 (0:0) Zlepšený herní výkon na vítězství bohužel nestačí. Je potřeba střílet góly. Měřín Dekora 4:0 (2:0) Chyby v obranné činnosti a trvající neschopnost vstřelit branku vedly k nezaslouženě vysoké porážce. Dekora Puklice 2:2 (1:1) (branky: Ondráček, Němec) Stará bolest neproměňování šancí trvá. Ztráta bodů bohužel nevede k záchraně účasti v krajské soutěži I. A tř. Brtnice Dekora 6:0 Zlepšení herního projevu se současným výkonem nepotvrdilo a sestup do okresního přeboru se blíží! Škoda! Dekora Třešť 0:5 (0:3) Ani v domácím prostředí se našim dorostencům nevedlo. Poslední zápasy jarní sezony: Neděle Telč Dekora, odjezd v hod. Sobota Dekora Přibyslav, začátek ve hod. Neděle Jiřice Dekora, odjezd v 8.30 hod. Zdeněk Marek Žáci I. třída žáci Mladší: Polná Dekora 2:0 (1:0) Dekora opět neproměnila šance a zaslouženě prohrála. Starší: Polná Dekora 4:0 (2:0) V oslabené sestavě starším žákům náleží pochvala za bojovnost. (pokračování na str. 21)

17 Sportovní okénko Z odboru SPV 10. ročník sedmiboje netradičních disciplin Každý rok je 8. květen dnem, kdy se na hřišti u ZŠ sjíždí žákyně a žáci z celého regionu Havl. Brod ke změření sil v 7 sportovních disciplinách. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Již po desáté, z pověření regionální rady SPV Havl. Brod, organizuje odbor SPV SK Dekora tuto soutěž. I když nám letos počasí příliš nepřálo, přijelo 30 čtyřčlenných družstev s 52 cvičiteli z Malče, Nové Vsi u Chotěboře, Havl. Brodu, Havlíčkovy Borové, Starého Ranska a Ždírce, aby se po nástupu všichni pustili do soutěžení. Družstva na 1. až 3. místě obdržela balíček a diplom, každý člen pak příslušnou medaili. Všichni soutěžící obdrželi pamětní medaili a malou pozornost. Na závěr hodnocení nastoupili rozhodčí, cvičitelé a organizátoři, aby i oni z rukou žákyň převzali pamětní medaili a malou pozornost. Dobu před vyhlášením výsledků využili soutěžící k cvičení aerobiku pod vedením Mirky Ligmajerové. Domů se všichni rozjeli spokojeni s těšením na další ročníky. Jak dopadli naši závodníci: V kategorii předškoláků se smíšené družstvo umístilo na 1. místě, kde k úspěchu přispěla i naše závodnice Blanka Nováková. V mladších žákyních I. se družstvo Sotonová, Pochopová, Glancová a Kunstová umístilo na 3. místě. Shodné umístění mělo i družstvo K. Novotná, M. Novotná, Sedláková a Vavroušková v kategorii mladších žákyň II. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo starších žákyň I. Bartoňová, Stará, Urbanová a Tonarová ziskem 1. místa. V této kategorii doplňovaly Lavírová a Fidlerová družstvo St. Ranska umístěné na 3. místě. St. žákyně II. Sedláková, Straková, L. Novotná a Vápeníková skončily na 3. místě. Ve smíšeném družstvu ml. žáků I. s umístěním na 1. místě závodil Marek Klátil. Družstvo st. žáků I. Cimpl, Novotný, Pilař a Pátek obsadilo 2. místo. St. žáci II. Culek, Vavroušek a Štěrba skončilo 3. Blahopřejeme. Děkujeme městskému zastupitelstvu za sponzorování všech ročníků, ředitelství ZŠ za propůjčení areálu, panu Klepetkovi a paní Klepetkové za technické a obslužné zajištění, firmě STUDAS p. Andrýsek za zhotovení pamětních medailí, paní Křesťanové a Klepetkové (MINIGAL) za věcný dar a VV SK Dekora za občerstvení pro organizátory a všem cvičitelům za odvedenou práci. Věra Marková Medvědí stezka Zhoř V sobotu 14. května odjelo 8 žákyň a 2 žáci v doprovodu tří cvičitelů na krajské kolo Medvědí stezky do Zhoře u Jihlavy. Po příjemné cestě autobusem nás přivítala malebná (pokračování na str. 18) 17

18 Sportovní okénko (pokračování ze str. 17) krajina, organizátoři a dalších 80 dětí z různých koutů kraje. Stejně jako ve Ždírci nad Doubravou vedla trasa lesem, loukou, polem, přes potoky, přírodní překážky a obsahovala 8 stanovišť. Děti si, podle naší rady, nabalily do batohů mnoho vědomostí a samy přiznaly, že se jim všechny hodily. Náš okres byl na této akci nováčkem a tak jsme si ani netroufali vzhlížet k medailovým místům. O to větší překvapení nás čekalo při vyhlašování výsledků. Starší žákyně I.: 3. místo Bartoňová Aneta a Stará Kateřina 10. místo Lavírová Kateřina a Fidlerová Barbora Starší žákyně II.: 1. místo Kujanová Lucie a Šorfová Julie Mladší žákyně II.: 2. místo Sedláková Aneta a Růžičková Denisa Starší žáci II.: 3. místo Vavroušek Radek a Schnabl Michal Domů jsme se vrátili v téměř podvečerních hodinách unaveni, ale s úsměvem na rtech. Hlídky na 1. a 2. místě postupují jako reprezentanti a na 3. místě jako náhradníci na republikové finále konané v rámci festivalu Sport pro všechny v Olomouci 1. až 6. července Gratulujeme. Dana Nováková Vavroušková 18 Festival sportu pro všechny Olomouc Uspořádáním festivalu chceme široké veřejnosti představit svůj program a dokázat akceschopnost uspořádat i celorepublikovou akci a navíc dokumentovat, že činnost České asociace sport pro všechny je cílevědomě rozvíjena v souladu s moderním programem celkového hnutí Sportu pro všechny a Evropskou chartu sportu. (Slova místopředsedy org. výboru Dr. M. Tempíra) K vystoupení na tomto festivalu nacvičuje v našem odboru SPV pod vedením cvičitelek Lenky Vápeníkové a Dany Bartoňové 16 žákyň hromadnou skladbu s názvem Pod vodou. Dalšími účastníky mohou být členové našeho odboru, kteří se v krajských soutěžích (kterých se zúčastní) umístí na prvních místech. Dříve, než děvčata odjedou na festival, budou absolvovat republikový secvičný sraz 3. a 4. června v tělovýchovném středisku v Doubí a našim divákům se představí v neděli 12. června na DĚTSKÉM DNU. Věra Marková

19 Sportovní okénko Regionální přebor centra SPV Havlíčkův Brod v lehké atletice DĚTSKÝ DEN Neděle 12. června 2005, sportovní středisko SK Dekora. Uskutečnil se ve středu 25. května 2005 na stadionu Slovanu Havl. Brod. Soutěžilo se ve 4 disciplinách: běh krátký a dlouhý, v hodu kr. míčkem dívky, granátem chlapci a ve skoku dalekém. Naši reprezentanti se v jednotlivých kategoriích umístili takto: ml. žákyně I. 3. místo Denisa Knobová, 4. místo Lucie Pochopová, 6. místo Petra Kunstová. Mladší žákyně II. 9. místo Denisa Růžičková, 12. místo Jana Vavroušková, 16. místo Jana Čermáková. Starší žákyně I. Kateřina Lavírová, 7. místo. Starší žáci I. 4. místo Lukáš Pátek, 16. místo Ota Vápeník, 18. místo Jiří Vápeník. Závodníci umístění na mís- Přijede pouť s překvapením. ZAHÁJENÍ VE HOD. Úvodem vystoupí žákyně odboru SPV se skladbou Pod vodou, se kterou budou reprezentovat náš odbor i region na Festivalu sportu pro všechny 2005 v Olomouci. Dále se představí cvičenky aerobiku SK Buttula Chotěboř. Při doprovodu hudby je připraveno spousta soutěží a her s odměnami. Srdečně zve odbor SPV SK Dekora. tě mají možnost reprezentovat region Havl. Brod na přeborech kraje Vysočina v sobotu 4. června 2005 v Třebíči. Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci závodníkům i cvičitelům. Dále děkujeme za zajištění dopravy VV SK Dekora. Zdeněk Marek 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci nad Doubravou Pokračování a to jak s náplní kulturní, tak zaměřené ní národní výbor. V současné době na poznání činnosti profesionál- je to především městský úřad, ktení Významnou činností hasičů je účast na různých soutěžích požárních družstev v požárním útoku jak ních hasičských útvarů. Rovněž se rý se stará o vybavení sboru moderní hasiči zúčastňují různých akcí, jak pro technikou i dalším materiálním vybavením. Spolupráce s národním výbo- mužů, tak i žen. I když výsledky nejsou vždy nejlepší, je nutno ocenit Za léta činnosti hasičského sboru rem v minulosti a s městským úřadem město, tak i sport (cyklomaraton). snahu pro zlepšení v hasičském sportu. Rovněž i mladí hasiči se pravidel- i tisíce dobrovolných členů. Tito obě- vzájemnou spolupráci ochrany proti se na jeho práci podílela sta a možná v současnosti je velmi dobrá a za tuto ně zúčastňují soutěží jak v okrsku, taví spoluobčané svoji dobrovolnou požárům i při rozvoji města patří srdečný dík. tak i okrese. činností byli a jsou ochotni chránit Z hlediska požární prevence a nácviku jsou důležitá námětová cviče- vždy tam, kde bylo zapotřebí, bez ná- příležitosti 100. výročí založení ha- majetek svých spoluobčanů a pomoci Na závěr tohoto vzpomínání při ní, kde se nacvičuje zejména v rámci roku na finanční odměnu. Odměnou sičského sboru ve Ždírci, je zapotřebí okrsku spolupráce několika sborů při jim byl pocit dobře vykonané práce ve zdůraznit, že i když za toto dlouhé období došlo ke změnám názvu organi- zásahu. prospěch obce města a lidí v ní něm Kladně je též třeba hodnotit práci žijících. zace, od hasiče k požárníkům a opět členů sboru v péči o hasičskou techniku a vybavení hasičské zbrojnice. Do v minulosti financována především zace přetrval díky obětavým členům Činnost hasičského sboru byla k hasičům, zdravý duch této organi- práce se zapojují stále mladší členové z výtěžků různých kulturních akcí, a funkcionářům. sboru a pracují na různém vylepšení jak techniky, tak i vybavení zbrojnice. I v oblasti kulturní byly a jsou pořádány taneční zábavy, tradiční hasičské plesy i zájezdy pro členy sboru, příspěvků movitějších občanů a příspěvků obecního úřadu. Teprve po 2. světové válce převzaly odpovědnost za materiální zajištění požární ochrany státními orgány místní a okres- Proto bych chtěl uvést jmenovitý přehled funkcionářů od založení sboru až po současnost. Tento přehled bude mít nedostatky především v dobách po založení. 19 (pokračování na str. 20)

20 Sportovní okénko (pokračování ze str. 19) Starostové a předsedové: František Daniel, Osvald Zdražil, Josef Stehno, František Dočekal, Jaroslav Novák, Zdeněk Mühlfait, Vladimír Culek, Jan Coufal, Josef Plíhal, Stanislav Švec. Velitelé: Leopold Smíšek, František Daniel, Vladimír Krupař, Eduard Pátek, Eduard Šlechta, František Dočekal, Antonín Včelanský, Antonín Starý, Jaroslav Novák, Zdeněk Mühlfait, Josef Plíhal, Jaroslav Němec, Stanislav Švec, Marian Pálka. Jednatelé: Otto Vaníček, František Dočekal, František Kasal, Ladislav Pospíšil, Jan Ondráček, Jaroslav Zach, Jaroslav Benc, Václav Neuvirt, Jiří Matějka, Jaroslav Carda, Luboš Mühlfait, Radek Culek. Pokladníci: Antonín Dočekal, Jan Daniel, Ladislav Mísař, Jaroslav Sotona, Josef Dočekal, Zdenka Peřinová, Ludmila Novotná, Petr Novotný. Preventisté: Jaroslav Zach, Antonín Včelanský, Vladimír Culek, František Peřina, Antonín Starý, Josef Plíhal, Erich Huslík, Jaroslav Boháč, Ivan Ligmajer. Kromě těchto funkcionářů je nutno jmenovat ještě další, kteří obětavě pracovali a pracují v hasičském sboru. Jsou to zejména: Jaroslav Benc, Pravoslav Carda, Oldřich Novák, Vlastimil Mísař, Miloslav Pelikán, Josef Novák, Václav Hameder, Josef Blecha, Marie Blechová, Bohuslav Čepl, bratři František, Jan a Václav Peřinové, Alena Peřinová, Jiří Pešava, Anna Pešavová, Václav Novotný, František Mikan, Josef Ondráček, Jaroslav Pavlas, Stanislav Červinka, Oldřich Málek, Jiří Coufal, Miloš Coufal, Miloš Mísař. Na závěr je nutno kladně hodnotit členy výjezdových jednotek, kteří práci v hasičském sboru berou jako svého koníčka a práci na technice a hasičské problematice věnují hojně svého volného času. Je nutno vysoce kladně hodnotit obětavou a poctivou práci pro sbor odstupujícího starosty bratra Josefa Plíhala, který svým přehledem Kultura Tip na dobrou knihu Javier MARÍAS: SRDCE TAK BÍLÉ Praha, BB/art, 2004 Javier Marías buduje s fascinující vypravěčskou silou tento neobyčejný román o tajemství, které je možná lepší neodkrývat, o manželství, vraždě, navádění, o podezření, mluvení a mlčení a o srdcích tak bílých, která se postupně zbarvují víc a víc a nakonec zvědí, co nikdy vědět nechtěla. Celulitida Celulitida je onemocnění podkožní tkáně jde o tukové buňky, které zvětší svůj objem v oblasti stehen, sedu, břicha. Proč vlastně vzniká? První příčinou je uspořádání kolagenových vláken. U mužů je síťovité, u žen sloupovité, aby se pokožka mohla přizpůsobovat novému tvaru a objemu v mateřství. Dále zde hrají roli genetické a hormonální dispozice, nedostatek pohybu, nedostatečný příjem tekutin, volné radikály. Lymfa je tekutina, která proudí v mízních cévách, prochází přes mízní uzliny, které mají funkci filtru a zachycují cizorodé látky. Pohodlný způsob života, sedavé zaměstnání způsobují, že lymfa 20 a příkladem téměř profesionálně po dlouhá léta řídil práci hasičského sboru ve Ždírci. Věřím, že i v budoucnu se najdou obětaví členové hasičského sboru a naváží na dobrou práci minulých a současných hasičů. Zpracoval kronikář has. sboru Jaroslav Carda MĚSTO ŽDÍREC N.D. & SDH ŽDÍREC N.D. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pořádají v rámci oslav 100. výročí založení hasičů ve Ždírci n.d. 1. ročník soutěže v požárním útoku O putovní pohár města Ždírec n.d. (muži) a O putovní pohár SDH Ždírec n.d. (ženy) Klání se uskuteční na hasičském cvičišti (za čističkou) od 13 hodin Občerstvení je zajištěno (opékané sele) Všichni jste srdečně zváni!!! Vypravěč románu je muž, který se raději nechce dozvídat. Jako profesionální tlumočník a překladatel si totiž uvědomuje, jak nebezpečné je naslouchat: jakmile jednou něco uslyšíme, už to nemůžeme zapomenout. Je zatažen do dvojího proudu událostí. Tajemná a hrozivá minulost na jedné straně a nejistá a ohrožená přítomnost na straně druhé ho nutí kolísat mezi manželským domovem v Madridu a mezinárodními fóry v New Yorku a Ženevě. Připravila Zdena Lédlová neproudí a tím pádem neodplavuje škodliviny z buněk pryč. A proto jí musíme pomoci. Nejúčinnější je samozřejmě pohyb, ať už plavání, jízda na kole, rychlá chůze. Přístrojová technika zde se využívají masážní, tepelné nebo drenážní přístroje, nebo ultrazvuk. Všechny přístroje mají za úkol aktivovat proudění krve, zpevnění svalové tkáně, tvarování postavy. Kosmetické přípravky nejrůznější přípravky z rostlinných produktů a mořských řas, které mají schopnost vstřebávat do sebe škodlivé látky. Na závěr bychom vás chtěly pozvat na ošetření celulitidy novým masážním přístrojem v kombinaci s léčivým zábalem. Pracovnice masáží, kosmetiky a pedikury.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 22. 4. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.3.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Čeněk Prokopec 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 14.3.2008 v 17:00 Program: 1) Úvod 2) Plnění úkolů z minulých zasedání 3) Převod finančních prostředků na účet stavebního spoření. 4) Výběrové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2016 ze dne 2.7.2016 Místo konání: Obec Písečné knihovna, Písečné 25 Doba konání: 2.7.2016 v 18.00hod Přítomni: viz prezenční listina, 4 členové zastupitelstva,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více