Čas čarovných vůní...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas čarovných vůní..."

Transkript

1 Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy, daleké cesty, omamné vůně a touha po dobrodružství Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň volný prosluněný víkend Léto je kouzelným časem těkavých světlušek a rozkvétajícího zlatého kapradí za vlahých nocí. Ve dne pak časem nepřetržitých květinových slavností, hýřících tvary, barvami a čarovnými vůněmi, které mají moc a schopnost proměnit i obvyklé přátelské posezení u prostřeného stolu v malý svátek. Alespoň na chvíli se můžeme pohodlně uvelebit na koberci z lučních květů s oblačnými koráby nad sebou a snít s otevřenýma očima své sny... První červnový den patří všem dětem! Pro děti školou povinné je to předzvěst dlouhých letních prázdnin, na které netrpělivě čekají naše malé i velké ratolesti. Děti se již nemohou dočkat, až jim školník odmávne poslední minuty školního roku, zatímco jejich rodiče možná horečně listují v seznamech zájezdů na poslední chvíli... Dětičky mají svůj svátek a já myslím, že by nebylo od věci dát jim malý dárek nebýt jim špatným příkladem a chovat se k nim hezky! Ony nám to určitě jednou vrátí. Až bude den rodičů. Nebo až budeme staří a nebudeme se umět bránit, stejně jako teď ony. Přeji vám i vašim dětem klidný a hezký závěr školního roku (a nezapomeňte hlavně že jsou zdravé!) Zdena Lédlová Pranostiky Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Na Jána jasně vozí se seno krásně. Jaké počasí na Ladislava bývá, takové jest po sedm neděl. Městský úřad informuje výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci 6. setkání ždíreckých rodáků V sobotu 6. srpna a v neděli 7. srpna se uskuteční již tradiční setkání ždíreckých rodáků, spojené s oslavou 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci. Hasiči připravují oslavy na sobotní odpoledne a večer a město setkání rodáků na nedělní odpoledne. Důvodů k oslavám je více: letos např. uplyne 50 let od zahájení provozu mateřské školy, před 10 lety získal Ždírec n.d. znak a prapor obce, před 5 lety byl povýšen na město Do začátku srpna již nezbývá mnoho času. V červencovém čísle NN najdou čtenáři podrobný program všech akcí, spojených s oslavami. Čtenáře a spoluobčany žádám o to, aby zavčas informovali své příbuzné a známé o připravovaných oslavách. Jan Martinec, starosta Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr z usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 12 členů ZM, 5 občanů města Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu účtů města k Zastupitelstvo města upravilo rozpočet města na rok 2005 na straně příjmů a výdajů. Úprava rozpočtu tvoří přílohu zápisu z 16. zasedání. Zastupitelstvo města rozhodlo, že přezkoumání hospodaření města v roce 2005 provede Krajský úřad kraje Vysočina. Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby do 30. června 2005 požádal krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření. Zastupitelstvo města prodalo pozemky v k.ú. Horní Studenec: (pokračování na str. 2)

2 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 1) 1. Pozemky p.č. st. 158 o výměře 93 m 2, p.č. 785 o výměře 277 m 2 a p.č. 25/4 o výměře 47 m 2 P. Somsi. Kupní cena pozemků je stanovena na 20,- Kč/m Pozemek p.č. 516/4 o výměře 420 kupujícímu domu čp. 60. Kupní cena pozemků je stanovena na 20,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města koupilo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou: 1. pozemek p.č. 521 o výměře 143 m 2 a geometricky oddělenou část pozemku p.č. 463 o výměře asi 300 m 2 Kupní cena je stanovena na 20,- Kč. 2. pozemek p.č. 570/14 o výměře 670 m 2 Kupní cena je stanovena na 50,- Kč. 3. pozemek p.č. 646 o výměře 1681 m 2 Kupní cena je stanovena na 7 100,- Kč. 4. pozemek p.č. 647 o výměře 288 m 2 Kupní cena je stanovena na 2 100,- Kč. Zastupitelstvo města směnilo a koupilo pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou za pozemky ve vlastnictví České republiky, správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastavěné stavbami silnice I/34 a I/37. Směňované a kupované pozemky: 1. pozemky zapsané na listu vlastnictví č ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR výměra pozemků celkem 4247 m 2 2. pozemky zapsané na listu vlastnictví a 1 ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou výměra pozemků celkem 2244 m 2 Zastupitelstvo města: a) projednalo žádost o prodej pozemku o výměře asi 2000 m 2 v k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna II. b) nemá námitky proti prodeji a uložilo městskému úřadu zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a připravit geometrické oddělení požadovaného pozemku a další podmínky prodeje. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o zajištění investičních akcí a oprav majetku města v roce Zastupitelstvo města: a) projednalo záměr realizace investičních akcí po roce 2006 b) rozhodlo, že město bude jako prioritní investiční akci připravovat výstavbu víceúčelového sportovního zařízení na městském stadionu. Výběr ze zápisu z 56. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Rada města projednala návrh pronájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 a Mírová 119, předložený pečovatelskou službou a MÚ po vyhodnocení podaných žádostí zájemců o pronájem bytu v DPS. Město obdrželo příslib od SFRB na získání státní dotace ve výši 1,65 mil. Kč na rekonstrukci 2. NP a podkroví budovy bývalé pošty ve Ždírci n.d., Žďárská 1 na 3 byty. MÚ vyzve 3 projektové firmy k předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace. Rada města: a) souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění pravidelné úpravy a propagace turistických lyžařských tratí mezi obcí Škrdlovice a městem Ždírec nad Doubravou na údržbu tratí v I. pololetí roku 2005 b) projednala a odsouhlasila sumář pracovních cest sněžnou technikou, na základě kterého uhradí město Ždírec n.d. obci Škrdlovice náklady na úpravy lyžařských tratí. Rada města souhlasí s návrhem programu a jeho finančním zajištěním, které je v souladu s rozpočtem města na rok Rada města vyhodnotila cenové nabídky: Soutěž č. 8/2005, rekonstrukce sociálního zařízení SK Dekora: Rada města vyhodnotila nabídky uchazečů a rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo s firmou DUŠEK Bedřich, sdružení INKLEZ, Havlíčkův Brod. Rada města pověřila starostu dojednáním rozsahu prací a podpisem smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce. Soutěž č. 13/2005, výstavba provozní budovy SDH: Rada města: se seznámila s nabídkami uchazečů uložila starostovi jednat se zájemci o výstavbu o možnostech snížení nákladů stavby uložila městskému úřadu připravit návrh financování stavby. Po zajištění financování, upřesnění rozsahu prací a případné úpravě cenových nabídek rada rozhodne o výběru dodavatele stavby. Rada města: a) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečná silnice 2005 ve výši ,- Kč na akci Zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce ulic Žďárská a U Pošty b) souhlasí s podmínkami smlouvy na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny z grantového programu Sportoviště 2005 ve výši ,- Kč na projekt Rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu města c) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv na čerpání grantů. Rada města schválila objem víceprací a méněprací, provedených dodavatelem na objektu DPS Ždírec n.d. 20 bytů k 1. květnu 2005 a odsouhlasený technickým a stavebním dozorem města. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu zápisu ze schůze rady. Rada města souhlasí s realizací staveb a oprav místních komunikací (ceny s DPH) : 1) H. Studenec, stavba MK pro 2 RD ,- Kč 2

3 Zasedání zastupitelstva a rady města 2) H. Studenec, oprava MK u kostela ,- Kč 3) H. Studenec, dvůr a vjezd u hostince ,- Kč 4) Údavy, chodník + MK u požární nádrže ,- Kč 5) Stružinec MK ,- Kč Rada města pověřila starostu dojednáním rozsahu prací v souladu s nabídkou a potřebami oprav podpisem smlouvy o dílo s firmou na realizaci akce. Rada města souhlasí s návrhem a podmínkami kupní smlouvy č na koupi pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ PK p.č. 646 a 647 v k.ú. Ždírec nad Doubravou o celkové výměře 1969 m 2. Smlouva bude uzavřena mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Ždírec nad Doubravou. Kupní cena za pozemky je stanovena na základě nabídky města z veřejné obchodní soutěže, konané dne na 9100,- Kč celkem. Rada města pověřila starostu podpisem kupní smlouvy č Rada města rozhodla o prodloužení doby určité na pronájem pozemků v průmyslové zóně II SEVER, k.ú. Horní Studenec společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pro uložení výkopové zeminy na termín 30. června Rada města: a) rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou převezme investorství stavby železničního přejezdu na křížení komunikace v průmyslové zóně a železniční trati od společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. po vzájemné dohodě stran. b) uložila městskému úřadu požádat drážní stavební úřad o provedení změny a prodloužení platnosti stavebního povolení do Různé: a) Místostarosta navrhl radě připravit obecně závaznou vyhlášku o čistotě města. Rada souhlasí s přípravou vyhlášky. b) Místostarosta informoval dále radu o tom, že město získalo od Mi nister stva kultury grant ve výši 17 tis. Kč na pořízení počítače do knihovny pro provoz internetu pro veřejnost. c) Rada projednala možnost zaměstnání občanů města vedených úřadem práce jako nezaměstnaní na veřejně prospěšných pracích. Starosta projedná tuto věc s vedoucími organizačních složek města. d) Městský úřad zaslal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových žádost o prodej pozemku p.č. st. 702 ve Ždírci n.d. Na pozemku je vybudována čekárna na autobusové zastávce. e) Starosta informoval radu o poděkování manželů Turnhöferových za vstřícný postup úředníků města při vyřizování půjčky z FRB. f) Hudební skupina Doubravka vyjádřila radě města poděkování za finanční zajištění akcí pořádaných Klubem seniorů. g) Starosta na základě žádosti občanů Nového Ranska a Benátek požádal a.s. ČSAD Ústí n. O. o zařazení zastávek v těchto místních částech do autobusové linky Ústí n. O. Č. Budějovice. Vedení a.s. žádosti nemůže vyhovět, jelikož na trase je těchto žádostí více a při jejich splnění by podle názoru a.s. z rychlíkového dálkového spoje vznikl spoj místní, který by již neplnil účel, pro který byl zřízen. Výběr ze zápisu z 57. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář Starosta informoval radu o narůstajících nákladech na doručování dopisů a písemností zejména pro výkon státní správy (matrika, stavební úřad) a navrhl, aby MÚ zajistil na doručování zaměstnance na dohodu, který by doručování prováděl. Rada souhlasí a pověřila starostu, aby se danou záležitostí zabýval. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE /VB/28 pro uložení rozvodů elektřiny na pozemcích města v ulici Chrudimská a U Pošty. Břemeno bude 3 zřízeno ve prospěch Východočeské energetiky, a.s. Hradec Králové. Starosta informoval radu o nabídkách několika firem na dodání stolních kalendářů na rok 2005 s motivy z Vysočiny a Železných hor. Rada pověřila starostu a místostarostu tím, aby iniciovali vydání kalendáře společně s obcemi Podoubraví s využitím fotografií pořízených pro připravovanou brožurku o obcích svazku. Rada města souhlasí s provedením oprav budovy, příjezdové komunikace a dvora hostince v Horním Studenci 14. Rozsah prací dohodne s dodavatelem oddělení výstavby města. Financování rekonstrukce a oprav je v souladu s rozpočtem města. Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Středisku rané péče na zajištění péče pro klienta ze Ždírce n.d. Rada města: a) souhlasí s návrhem na zalesnění pozemků v k.ú. Ždírec n.d. p.č. 880 až 885 b) pověřila starostu jednáním s vlastníky sousedních pozemků o směně či prodeji pozemků c) uložila MÚ, aby jednal s nájemcem pozemků o jejich uvolnění pro potřeby zalesnění Rada města souhlasí s tím, aby město využilo služeb komerčního právníka a znalce z oboru stavebnictví k jednání s dodavatelem stavby o řešení odstraňování vad vzniklých v záruční době na domě ve Ždírci n.d., náměstí 9. května Rada města se seznámila se záměrem občanského sdružení SK DE- KORA Ždírec n.d. na rekonstrukci škvárového hřiště ve sportovním areálu a změnou povrchu na hřiště s umělým trávníkem. Sportovní klub má zájem financovat tuto investiční akci z dotačního titulu MŠMT. Rada konstatovala, že investiční akce je v souladu s územním plánem města a rozvojovou strategií Svazku obcí Podoubraví a rozšíří možnosti sportovního vyžití občanů města.

4 Na aktuální téma Setkání seniorů Rok se s rokem sešel a v sobotu 30. dubna 2005 se od 14 hodin konalo již tradiční setkání občanů seniorského věku. Setkání se uskutečnilo v sále kulturního zařízení v Horním Studenci, k tanci a poslechu hrála našimi seniory oblíbená skupina Doubravka. V úvodu návštěvníky krátce uvítal starosta města Jan Martinec. Setkání se zúčastnilo asi 80 občanů seniorského věku. Poděkování patří Klubu seniorů, který ve spolupráci s MÚ akci pořádal. Jiří Pavlíček Pietní akt V nedělní podvečer 8. května 2005 se u pomníku padlých ždíreckých občanů konal pietní akt k 60. výročí bombardování Ždírce letadly Rudé armády a k připomenutí obětí 2. světové války. V první části vystoupil smíšený pěvecký sbor Doubravan, krátký projev přednesl starosta města Jan Martinec a žákyně ZŠ Ždírec přednesly verše. Jako host se pietního aktu zúčastnila radní Kraje Vysočina, paní PaedDr. Martina Matějková. Ve druhé části sloužili kněží římskokatolické, evangelické a českobratrské církve ekumenickou bohoslužbu. Jiří Pavlíček Kolkování lihovin se blíží Zákon č. 676/2004 Sb. zavádí povinné kolkování prodávaných lihovin ve spotřebitelském balení. Pro nás zákazníky to znamená, že v krátké době se na pultech prodejen začnou objevovat kolkované láhve lihovin, pro podnikatele v oblasti pohostinství to znamená ke dni provést inventarizaci zásob všech lihovin a tyto inventarizační seznamy do předat místně příslušnému celnímu úřadu podle místa, kde se inventarizované lihoviny skutečně nacházejí. Po již bude možné v ČR prodávat pouze kolkované lihoviny. Povinnost značit kolkovou známkou se nevztahuje na lihoviny v balení menším než 0,2 litru, dále lihoviny určené na vývoz, lihoviny, které jsou produktem pěstitelského pálení a lihoviny dovezené v omezeném množství pro osobní spotřebu, nebo jako dar fyzické osobě pro její vlastní spotřebu. Jiří Pavlíček 4 Naši čtyřnozí přátelé V poslední době se rozmáhá nešvar volného pouštění psů. Konkrétně v okolí Kopaniny se stává, že majitel psa během procházky chce svému čtyřnohému příteli dopřát volnost a pustí ho bez náhubku a bez vodítka. Něco o majitelích pejsků vždy napoví zima. Po roztání sněhu se na mnoha místech města objevily mrazem dokonale konzervované psí exkrementy. V nedaleké Chotěboři městská policie uspořádala akci, při které se zaměřila na kontrolu psích páníčků a odhalila několik přestupků, které se týkaly volného pobíhání psů a našla i nepřihlášené psy. Jiří Pavlíček Velkoobjemový odpad V místních částech byly pro občany města a majitele rekreačních nemovitostí (tedy pro ty, kteří platí místní poplatek za odpady), v průběhu měsíce dubna a května umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Do kontejnerů nelze ukládat železný šrot, pneumatiky, nebezpečný odpad, jako např. ledničky, televizory, zářivky, obaly od chemikálií apod. Přesto se v kontejneru ze Stružince nebezpečné odpady objevily a způsobily zvýšení nákladů při likvidaci obsahu tohoto kontejneru. Není v silách MÚ kontejnery střežit a zajistit tak, že do nich přijde skutečně jenom to co do nich patří. Věřím, že se jedná o jednorázový přestupek a že nebude nutné pro nekázeň tuto službu občanům zrušit. Jiří Pavlíček

5 Na aktuální téma Investiční akce a opravy majetku města v roce 2005 zajištěnost akcí k Stavba plán. náklady skutečnost náklady v tis. Kč Komunikace pro 2 RD v H. Studenci realizace 06/07 Rekonstrukce MK na Novém Ransku 250 (je nutné vykoupit pozemky, což se realizuje) možno realizovat během léta Rekonstrukce MK ve Stružinci (plán počítal s dotací 80 tis. Kč, která nebyla přidělena) realizace v 06/08 Chodník podél silnice I/37 v Údavech realizace 07 chodník přes celé Údavy Kanalizace Kohoutov 250 probíhají projektové práce Kanalizace Benátky realizace v červenci Opravy budovy KZ v Horním Studenci realizace v červnu Veřejný rozhlas místní části + Ždírec město obdrželo dotaci 120 tis. Kč realizace v září Výstavba hřiště v Horním Studenci 200 pozemek není ve vlastnictví města, nutné vykoupit, nebo realizovat např. na hřišti MŠ Výstavba komunikace z II/345 do areálu SET akce je připravována, jsou vykoupeny téměř všechny pozemky, je požádáno o stavební povolení Dokončení výstavby TI Nad Řekou a Na Balkáně realizace 06/07 Rekonstrukce části ulice U Pošty 500 akce je připravována na 08/09 Rekonstrukce části Zahradní ulice 200 doposud nezahájena příprava Rekonstrukce části Liběcké ulice realizace 06/07 Chodníky Chrudimská 600 akce je připravována Veřejný bezdrátový rozhlas Ždírec n.d viz veřejný rozhlas místní části Přístavba tělocvičny 6850 projekt dokončen, připravena veřejná soutěž Rekonstrukce povrchu hřiště u ZŠ akce v realizaci Výstavba dětských hřišť 2x za plánované náklady je realizována pouze 1 akce Rekonstrukce hřbitova v Horním Studenci akce připravována, dotace 221 tis. Kč z POVV Dokončení výstavby DPS stavba probíhá dle plánu Výstavba hasičského cvičiště Kopanina akce připravována Oprava budovy městského úřadu odloženo na rok 2006 Rekonstrukce umýváren SK Dekora získána dotace z FV 80 tis. Kč 5 Co nového na Vysočině květen 2005 Na projekty více než 18 miliónů korun Vyhlášení celkem devíti grantových programů schválili krajští zastupitelé na svém třetím zasedání, které se konalo v úterý 17. května. Jde o čtyři grantové programy zaměřené zejména na podporu podnikatelů, z toho dva z oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu, čtyři grantové programy určené zejména na podporu rozvoje obcí Vysočiny a jeden grantový program zaměřený na ochranu životního prostředí. Celkový finanční objem je 18 milionů 288 tisíc korun. To je podrobnější zpráva o zaměření jednotlivých grantových programů. Pokud bude ze strany obcí, podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů předloženo dostatek kvalitních a formálně bezchybných projektů, přispěje kraj úspěšným předkladatelům projektů částkou 18 miliónů 288 tisíc korun. Fond Vysočiny tedy začal fungovat i v roce Kraj opět dává šanci aktivním a iniciativním obyvatelům i právnickým subjektům Vysočiny získat na některé své aktivity finanční prostředky i z jiných zdrojů, než je vlastní kapsa. Pro připomenutí na závěr uvádím, že všechny informace o jednotlivých programech nalezne každý na webových stránkách kraje Vysočina vysocina.cz kliknutím na ikonu Fondu Vysočiny, která se nachází asi uprostřed pravé části úvodní (domovské) stránky krajského webu. Propad daňových příjmů je zhruba jednoměsíční Zatím není třeba příliš zoufat ani panikařit, ale po čtyřech měsících roku 2005 (informace o daňových příjmech mají zhruba měsíční zpoždění) lze konstatovat, že se daňové příjmy krajů a obcí nevyvíjí zrovna nejlépe. Pokud bychom měli obec nebo kraj přirovnat k zaměstnanci chodícímu pravidelně od začátku roku 2005 do práce, potom jsou na tom obce a kraje zhruba tak, jako kdyby zmíněnému zaměstnanci jeho zaměstnavatel za jeden z uplynulých čtyř měsíců nevyplatil mzdu. Pro zbývajících 8 měsíců se před kraji a obcemi stejně jako před zaměstnancem rýsují tři možnosti. První a nejpříjemnější možností je alternativa, že zaměstnavatel dlužnou mzdu svému zaměstnanci postupně doplatí. Jinými slovy stát odvede obcím a krajům daňové příjmy za dalších 8 měsíců oproti předpokladu ve zvýšené hodnotě, a tím dojde k vyrovnání současného propadu. Druhou možností je, že zaměstnavatel již bude vyplácet mzdu zaměstnanci pravidelně, ale dlužnou částku zaměstnanci nedoplatí. Jinými slovy propad daňových příjmů obcí a krajů se již nebude prohlubovat, ale nebude vyrovnán. Zde je třeba poznamenat, že obce a kraje na rozdíl od zaměstnance nemají koho a za co žalovat. Výše daňových příjmů obcím a krajům je garantována zákonem jako poměrná částka z vybraných daní, a tudíž, když se vybere méně (ministerstvo financí se splete v předpokladu, podle kterého většina obcí a krajů příjmy na začátku roku plánuje), všichni mají automaticky méně. Není tedy koho a proč žalovat. Třetí možností je, že zaměstnanec nedostane ve zbývajících 8 měsících měsíční mzdu nebo její část ještě jednou (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) nebo třeba i vícekrát. Převedeno na příjmy obcí a krajů, propad výběru daní se bude dále prohlubovat. V případě možnosti druhé a třetí nemohou obce a kraje reagovat jinak, než že se buď zadluží (půjčí si) anebo omezí výdaje. Budou se méně opravovat silnice a chodníky, méně opravovat a možná i používat veřejné osvětlení, méně vysypávat odpadkové koše apod. Myslím, že je dobré znát realitu, je dobré vědět, že zatím to po čtyřech měsících roku 2005 na to, že jsme šampióni, jak tvrdili a tvrdí Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod někteří vládní představitelé z hlediska daňových příjmů obcí a krajů, příliš nevypadá. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny 4., MUDr. Pavel Horáček Dobrovského 2023, HB tel , MUDr. Jasoň Klíma Bechyňovo n. 2, Přibyslav tel , MUDr. Hana Kholová M. Střely 420, Krucemburk tel , MUDr. Ladislav Kříž Plovárenská 482, HB tel , MUDr. Julie Laštovičková Kalinovo n. 605, HB tel Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 4., MUDr. Michael Chlud Smetanova 842, Skuteč 11., MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko 18., MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko 25., MUDr. Yvona Chludová Smetanova 315, Skuteč Pohotovostní služby jsou od hodin. Sloupek pamětníků Janáčkovi tovaryši XIX. Nebezpečné poslední dny války ve východních Čechách Ze Staroranecké kroniky na straně č. 78. Dělníci jdoucí ráno do práce z Hluboké a odjinud, přináší sebou letáky s výzvou, aby se německé armády vzdaly a složily zbraně. Letáky byly v noci na pátý květen shozeny letadly Sov. armády. Jsou již po továrně veřejně čteny a překládány. Lidé cítí brzký konec. Vedení závodu však po osmé hodině odjíždí do Chotěboře, předat část osazenstva (druhou) k dispozici úřadu práce. Brzy se však vrací, na automobilu československé státní vlajky. Majitelka, p. Ing Jezdinský a spol. vystupují z auta a sdělují, že je konec války. Rozhučely se sirény a osazenstvo s jásáním opouští rychle závod a spěchá domů ke svým, ohlásit tu radostnou zprávu. Bylo pátého května Výbuch povstání v Praze. Ozbrojené boje začaly zápasem o rozhlas. Hlavní silou povstání byly lidové masy, zvláště dělníci z pražských závodů. ČNR vydala odpoledne provolání o převzetí vládní a výkonné moci v českých zemích. V noci na vyrostlo v pražských ulicích na 1600 barikád. Praha hrdinně bojovala a volala o pomoc: Vnimánie, vnimánie! Govorit Praga! Praga Govorit...! Hlavní úderná skupina 1. ukrajinského frontu zahájila severně od Drážďan postup k Praze. Vojska 4. a 2. ukrajinského frontu osvobodila Nový Jičín, Štramberk, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Frenštát pod Radhoštěm, Moravský Beroun, Šternberk, Holešov, Hulín. Americké jednotky vstoupily do Plzně a do Karlových Varů. Čs. vláda přesídlila z Košic do Bratislavy. Vojska SS nacházející se v okolí Prahy nastoupila do útoku proti pražským povstalcům. Povstání se rozhořívalo na Českomoravské Vysočině a na Podbrdsku. Ozbrojené akce partyzánských oddílů a dalších odbojových skupin byly nejvýznamnější pomocí venkova bojující Praze. Němci se nevzdávali. Na území Protektorátu se nacházela miliónová Schörnerova armáda. Generála polního maršála jmenoval Adolf Hitler 29. dubna vrchním velitelem pozemního vojska. Maršálův hlavní stan se nacházel v Lázních Velichovkách. Nedaleko odtud povstaly Hořice. Městem projížděly prchající německé motorizované jednotky zčásti ozbrojené, zčásti beze zbraní, je tvořen zajatecký tábor. Silně ozbrojené kolony byly propuštěny. Mezi zajatými byl též pobočník maršála Schörnera major Lehrmann, u něhož nalezen rozkaz Schörnerův, aby ustupující německé vojsko jeho skupiny všechno ničilo a české obyvatelstvo pobíjelo, jinak že se nepodaří spořádaný ústup. Rozkaz byl ze dne 7. května Podplukovník Lehrmann byl po zjištění těchto okolností zastřelen. Dne 8. května 1945 v poledních hodinách německé letadlo v obci Pohodlí na svitavsku shodilo nad táhnoucími německými oddíly letáky s výzvou generála Schörnera k dalšímu boji a vyzývající neuposlechnouti kapitulace německé vlády. Letáky byly shozeny před školní budovu. Výzva zněla: Vojákům armádní skupiny Střed! Po šestiletém tvrdém boji se převaze našich nepřátel podařilo přivést část našich front ke zhroucení. Jen fronta jižních armádních skupin východní fronty stojí ještě nezlomena. Za to lze děkovati naší statečnosti a odolnosti. Válka se blíží ke svému konci. V souladu s rozkazem Vůdcem jmenovaného státního vůdce a nejvyššího velitele německé branné moci, velkoadmirála Dönitze, je třeba tak dlouho dále bojovat, dokud se nejcennější lidé neukryjí.

7 Sloupek pamětníků nás k tomu naše čest a hrdinská smrt tolika našich kamarádů. Jen ten, kdo se sám vzdá, je skutečně ztracen. Vojáci mé armádní skupiny! Zvládli jsme spolu těžkou zkoušku na různých úsecích východní fronty. Mějte ke mně takovou důvěru, že vás vyvedu i z této krize. Já mám důvěru k vám, že stojíte za lidem, státem a státním vůdcem. Musíme však stát všichni spolu a navzdory několika zrádcům a zbabělcům nasadit naše poslední síly v posledních hodinách této války za splnění našeho pověření. Jen železná soudružnost, neotřesitelná vůle odporu a stále uzavřená fronta povede nás rovnou a správně i na území protektorátu do vlasti! Jaroměř 7. května 1945 Podepsán: Schörner generál polní maršál uloženo: (OA Náchod SbSD Jaroměř, 1945, kart. 1.) Jedna z posledních fotografií Adolfa Hitlera. Friedrich Schörner (vlevo) gratuluje vůdci 20. dubna 1945 k jeho 56. narozeninám. Hitler tohoto maršála posléze jmenoval 29. dubna vrchním velitelem pozemního vojska. Tato fotografie byla uveřejněna mimo jiné foto v článku nazvaném Hitler chtěl totální zánik. PRÁVO v sobotu dne Miroslav Šiška. Hitler řekl: Je-li prohrána válka, prohrají i lidé. Není tudíž nutno dělat si starosti s jejich holým přežitím. Naopak, bude pro nás lépe, zničíme-li i základní prostředky. Neboť národ prokázal svou slabost a budoucnost patří jen silnějšímu národu z Východu. Po tomto boji zbudou jen méněcenní, poněvadž všichni ti dobří budou mrtví. Po splnění tohoto úkolu je mým záměrem odvésti vás, své vojáky, v pořádku a s pýchou do vlasti zpět. Tato těžká úloha vedení může být provedena jen s poslušným vojskem schopným úderu. Nesmíme v těchto nejtěžších dnech naší říše ztratit nervy a stát se zbabělými. Především nesmíme naslouchat heslům, která nepřítel rafinovaně rozšiřuje. Musíme mít důvěru k našemu vedení, že také v této těžké situaci učiní to správné. Šest let jsme drželi pohromadě a vzdorovali nepříteli. V posledních dnech nesmíme světu ukázat obraz rozpadu a tím rozbít nyní navázaná jednání. Každé nedovolené vzdálení, každý pokus najít cestu domů na vlastní pěst je bezectnou zradou na kamarádech, na našem lidu, a musí být podle toho potrestáno. Naše disciplina a naše zbraně v rukou jsou nám zárukou, že vyjdeme slušně a statečně z této války. Zavazuje Ze studenecké kroniky... Rok Ze staroranecké kroniky: německá armáda se ještě ani v dalších dnech nevzdálila jako celek, aniž uposlechla sovětské výzvy 6. května: Po silnicích na Ždírec jak od Krucemburku, tak od Kohoutova stále častěji ujíždějí transporty vojsk směr západ, k Něm. Brodu a na Čáslav. Odpoledne zastavuje transport motorizovaných jednotek od továrny přes celou alej až ke Dvoru a pálí na okolních paloucích různá akta a i střelivo. Navečer odjíždí a s ním i dva vojáci, kteří v závodě prováděli voj. kontrolu v době okupace. 8. květen: Ráno po rozednění jsou všechny silnice ucpány. Transporty ustupují jen po pár metrech a zase musí zastavit... Při tom je nebezpečí, že se na našem a okolním území armáda zastaví a rozloží. Z mnohých aut je vyhazováno vše nepotřebné, aby mohly vozy sloužit jen pro dopravu osob. Místy jsou však také dávána do palebného postavení děla. Před polednem přilétají svazy bombardovacích letadel a bombardují Krucemburk a Ždírec. Bohužel krátce před tímto náletem byly silnice ve větší míře uvolněny a nálet postihl ve větší míře civilní obyvatelstvo, jen několik německých vojáků bylo zabito v Krucemburku... potud kronika. Použitá literatura: 1 Staroranecká kronika 2 Československé dějiny v datech (Svoboda, Praha r. 1986) 3 Přímým pohledem (Květen 1945 ve východočeských kronikách, vyd. nakl. Kruh 1985). Pokračování příště Miloslav Bouška, kronikář Počasí v těchto dnech bylo rozmarné a nestejné. Po roce 1945 přišly i kroupy. Jelikož bylo deštivé počasí, obilí na poli vzrostlo a kroupy vzrostlé obilí zničily tak, že soukromě hospodařící zemědělci neměli státu co odvést a kupovali v okolí obilí jen aby si pomohli. Bylo dosti takových, že neměli ani do mlýna. V roce 1947 zase přišla velká sucha. Ale taková, že země místy vyschla až do hloubky dvou metrů. Tehdy bylo opravdu zle. Sena i slámy bylo málo. Obilí bylo sice jadrné, ale droboučké. Brambory byly drobné, ani poloviční proti jiným létům. A to ještě náš kraj na tom byl dobře. 7 Byly celé kraje, že sena a slámy vůbec neměly, nebo jen tak, že to nestálo ani za řeč. A brambory jako ořechy a jako na půl upečené. V této kritické době pomohl Sovětský svaz. Bylo to dva roky po válce, zem byla zpustošená a bídy a hladu bylo jistě dost a dost. Ale nám pomohl tunami obilí Sovětský svaz. Jistě si sami museli hodně utrhnout od úst. Buďme jim vděční. V nouzi poznáš přítele. (pokračování na str. 8)

8 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 7) Měšťanská škola rok 1946 až 1947 V naší obci se počala projevovat snaha v zřízení měšťanské školy. V těch dosud neurovnaných poměrech k tomu nedošlo. Později získal tato práva Ždírec n.d. a žáci naší školy byli ke Ždírci n.d. přiděleni. Tedy 5 let ve Studenci a další roky do měšťanské školy. Po zavedení devítiletek žáci a žákyně dojížděli autobusem do Ždírce n.d. Dále ještě několik vět o počasí od roku 1945 do roku Deště, sucha, zimy i tepla a někdy i mrazy. Jeden rok byly takové mrazy, že pomrzly lidem brambory ve sklepě, zamrzaly vodovody a pomrzlo mnoho ovocných stromů. Jindy přišly mrazy v jarních měsících a pomrzlo všechno, co již bylo vyklíčeno, ranné brambory, zelenina i ovocné stromoví. Rok 1948, rozkol ve vládě. Někteří ministři v poválečné vládě chtěli republiku zavézt do těch kolejí v jakých byla před válkou. Dělničtí zástupci se tomu opřeli a reakční ministři podali demisi. Prezident dr. Beneš byl nucen ji přijmout. Byla vytvořena nová vláda. Znárodňování. Došlo ke znárodnění velkých majetků. Doly, hutě, průmyslové podniky. Velkostatky nad 50ha, později i menší činžovní domy, obchody, hostince a vše, co sloužilo k obohacování jednotlivců. Je pochopitelné, že došlo v mnoha místech ke křivdám, vždyť třeba na některém statku hospodařilo již několik generací. Ale nemohlo býti výjimek. V naší obci byl zestátněn velkostatek dr. Horáka, později obchod Fr. Půži, Otokara Němce. Pekařství Jos. Hamáka zaniklo, když v Chotěboři byla postavena velká pekárna, která zásobovala celé okolí. Rovněž pekařství a obchod Jos. Stýbla zanikly. A různé drobné živnosti. V řeznictví Josefa Novotného byla zřízena Masna. Z obce se brzy po převratu vystěhoval do NSR jediný Němec v Horním Studenci, dojič dobytka ve velkostatku jménem Vilém Just. Smrt prezidenta Beneše. Ale abych se vrátil ke státním událostem. Ku konci května v roce 1948 pro nemoc odstoupil ze své funkce Edvard Beneš. Za všechna ta léta neúnavné práce ve prospěch republiky si odpočinek zasloužil, ale neužil. 3. září 1948 zemřel oplakáván mnoha svými příznivci. Buď čest jeho památce. Nový prezident. Po smrti byl na jeho místo zvolen Klement Gottwald, vůdce dělnické třídy. Na uvolněné místo ministerského předsedy byl zvolen Antonín Zápotocký, dosavadní předseda ROH (Revolučního odborového hnutí), druhý zástupce dělnické třídy. Rok Úroda v tomto roce slabá, řádily zde kroupy. Rok 1950 až Úroda dobrá až nadprůměrná. V této době zrušeny potravinové lístky na mouku a chleba, ale brzy byly obnoveny. Stalo se to v únoru 1951 neboť spotřeba chleba značně stoupla. Snad se chlebem vykrmovala drůbež. Počasí již v únoru pěkné, ale v březnu mrazy až 12 C. Jinak počasí ne právě příznivé. Rudolf Slánský. V tomto roce byl obviněn R.S. z protistátní činnosti a hazardování státními penězi. Byl souzen, odsouzen a popraven. Snad zbytečně. S ním byla i skupina dalších. Později byl rehabilitován, život mu však nikdo nevrátil. Rok Zima dosti příznivá a bez větších mrazů. Až v březnu a v dubnu mrazy až 12 C. V květnu mrzlo a zmrzlo všechno co se již mělo k životu a bylo již naklíčené. Rok 1953, další opatření. Od 1. ledna nedostali občané spotřebitelské lístky, když nebyli v pracovním poměru, a bezdětné manželky bez zaměstnání. Dodávkové povinnosti zvýšeny z 0,05 ha na 0,1 ha. tj. půl míry. Dodávka byla 20 kg masa nebo 100 vajec. V březnu 1953 zemřel J. V. Stalin a za pár dnů Klement Gottwald. Novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký a ministerským předsedou William Široký. V březnu byl mráz 18 C. Měnová reforma. 30. května 1953 byla ohlášena měnová reforma a zrušeny potravinové lístky. Pracujícím bylo vyměněno 300,- Kč starých za 60,- Kč nových na osobu. A další peníze: 50 Kč starých za 1,- Kč novou. Tedy 1:50. Peníze vázané z první měnové reformy zrušeny bez náhrady. Mzdy. Průměrný výdělek po reformě asi 1000,- Kč měsíčně. Mzdy a platy ke dni 1. června byly převedeny takto: do :1, od byly 50:1 a tyto mzdy vyplaceny již v nové měně. Ceny po měně: chléb 1 kg 2,80 Kč cukr 1 kg 14,- Kč Před měnovou reformou 6,- Kč na potravinové lístky, bez potravinových lístků (volný) 140,- Kč. mléko 1 l 2,- Kč zrnková káva 1 kg 300,- Kč maso 1 kg 30,- Kč brambory 100 kg 70,- Kč máslo 1 kg 42,- Kč pánský oblek 1 ks až 400,- Kč pár bot 100,- až 200,- Kč uhlí 100 kg 12,- až 15,- Kč benzin dle jakosti 1 l 8,- Kč výkupní cena brambor 100 kg 19,- Kč spotřební cena brambor 100 kg 62,- až 82,- Kč Ceny se udržují stále i v roce Ku konci roku 1953 sucho, málo vody a elektřiny. Rok Snížení cen. Od 1. dubna byly sníženy ceny: chléb cena snížena o 20 haléřů na 1 kg chleba cukr cena snížena ze 14,- Kč na 11,- Kč za 1 kg obuv cena snížena asi o 15 % ceny textil cena snížena asi o 30 % ceny zrnková káva snížena na 170,- až 250,- Kč dle jakosti Snížení cen bylo u řady dalších věcí. Volby do Národních výborů, okresních a krajských úřadů a do Národního shromáždění. Rok Snížení cen. Od 1. dubna zase částečné snížení cen maloobchodního spotřebního zboží. Káva, rýže, textil a některá obuv. 8

9 Sloupek pamětníků Rok Druhá pětiletka. Byla zahájena druhá pětiletka. Výdělky zůstaly beze změny 1000,- Kč až 1100,- Kč. Upraveny rodinné přídavky na děti. Na první dítě 70,- Kč, druhé 100,- Kč, třetí 140,- Kč a 160,- Kč na každé další dítě. Snížení cen. cukr cena snížena na 10,- Kč káva cena snížena o 15,- až 30,- Kč na 10 dkg máslo cena snížena na 40,- Kč pánský oblek konfekční cena 500,- až 1000,- Kč cement cena 70,- za 100 kg cesta ze Ždírce n.d. do Prahy osobním vlakem 25,- Kč cesta ze Ždírce n.d. do Prahy autobusem 35,- Kč Rok Zima studená a v březnu mrazy až 20 C. Vyznamenání MUDr. Drbálka. Náš obvodní lékař byl vyznamenán Řádem práce. Za svoji obětavou a neúnavnou práci si vyznamenání jistě zasloužil a zvláště za svoji péči o děti. Pracovní týden o 46 hodinách byl zaveden od 1. října Od 1. prosince zlevněno některé zboží, hlavně maso a masné výrobky. František Sysr Hasičský sbor ve Ždírci n.d. Letos oslavíme kulaté výročí založení SDH ve Ždírci. Dva snímky připomínají budovu původní hasičské zbrojnice (hasičské skladiště) a místo, kde tato víceúčelová stavba stála. To zejména těm občanům, kteří se do Ždírce přistěhovali a zajímají se o historii našeho města. Fotografie vpravo je pořízena z odbočky ke stadionu. Zprava je vidět část zvonice, která při bombardování byla zasažena přímým zásahem. Zvon byl po válce přenesen na provizorně vybudovanou zbrojnici u zemědělského družstva. Přímým zásahem při náletu byla zasažena i hasičská zbrojnice, kde byly všechny archivní dokumenty rozmetány. V této budově v pravé straně měli Němci výdejní sklad, dříve místnost šupka, kde byly zavíráni na noc nekalé živly. Za hlavním vchodem do zbrojnice byli uloženi zastřelení muži z od Sobíňova. Vlevo je nyní postavena nová hasičská zbrojnice a to na místě bombardováním zničeného obchodu paní Němcové. Na některých předválečných pohledech je stará hasičská zbrojnice nazývána kaple, pravděpodobně proto, že se kapli skutečně podobá. V minulém čísle Našich novin došlo při zhotovení snímku k otočení negativu (4. fotografie na straně 25), za což se omlouvám. Pamětníci to jistě ihned poznali. Je to snímek s pásovým vozidlem. Pokud jej přiložíte před zrcadlo, dostanete správný obrázek. Jan Coufal Lékaři v Krucemburku Prvním známým lékařem, který je uváděn v krucemburských kronikách, byl od roku 1849 doktor Herz. Působil u nás do roku 1858, poté se odstěhoval do Vídně. Bydlel v domě č. 168, který stál v místě dnešní lesácké bytovky. V roce 1858 dům koupil nový lékař, MUDr. Herman Dub, který Herze nahradil. Jaké měl tehdejší krucemburský doktor povinnosti, je zapsáno v nařízení C.K. krajského úřadu: měl provádět ohledání nebožtíků v Krucemburku a ve všech místech hodinu jízdy vzdálených (povozem). Zároveň měl nařízeno, aby zajišťoval očkování dítek proti neštovicím v Krucemburku, Ždírci, Kohoutově, Benátkách, Starém a Novém Ransku, Hluboké, Sobíňově, Bílku, Střížově, Jitkově a Slavětíně. Tak velký byl obvod lékaře Polenského panství. O výši příjmu krucemburského lékaře hovoří přípis okresního úřadu z roku 1860, který stanovil roční mzdu 58 zlatých a 60 krejcarů rakouského čísla. Dalším lékařem v Krucemburku v létech byl MUDr. Ladislav Raiman. Byl to dobrý odborník, pokrokový a svobodomyslný občan, smělý vlastenec, což osvědčil zvláš- 9 tě v průběhu I. světové války. V říjnu 1918 na mohutné manifestaci na krucemburském náměstí vyhlašoval vznik Československé republiky. V roce 1894 dal podnět k osvětlování domů na počest Husovu. Živě se zúčastňoval veřejného života a veškerého kulturního dění v Krucemburku. Po MUDr. Raimanovi se stal obvodním lékařem v Krucemburku MUDr. Václav Drbálek. Narodil se v roce 1900 v Praze, kde i vyrůstal. Po ukončení vysokoškolských studií se stal lékařem v nemocnici v tehdejším Německém Brodě. Odtud přišel do Krucemburku. Zdejší kraj si zamiloval a zůstal mu věrný až do konce (pokračování na str. 10)

10 Sloupek pamětníků (pokračování ze str. 9) svého života. Byl skutečným rodinným lékařem, staral se o celé rodiny po několik generací. Byl velmi svědomitý a obětavý. Dokonale ovládal medicínu a dovedl si poradit se vším. Měl velmi rozlehlý obvod, který zahrnoval osmnáct obcí a osad. Také pracovní doba pana doktora byla neomezená. Ve dne, a podle potřeby i v noci, navštěvoval pacienty kdykoliv. Nadlidský výkon podal MUDr. Drbálek při leteckém náletu na Krucemburk a Ždírec 9. května Poskytl první pomoc mnoha zraněným a zachránil tak mnoho lidských životů. MUDr. Drbálek byl výborný sportovec. Aktivně se účastnil práce v Sokole. Byl dlouholetým režisérem Sokolského divadla, které sehrálo pod jeho vedením mnoho úspěšných divadelních představení. MUDr. Drbálek odešel v roce 1960 na zasloužený odpočinek. Zemřel v roce V jeho celoživotní práci lékaře mu obětavě pomáhala manželka Věra, která u něho pracovala jako zdravotní sestra. Obec Krucemburk ocenila zásluhy MUDr. Drbálka nazváním jedné ulice jeho jménem. V roce 1960 vzniklo ve Ždírci zdravotní středisko. Vojnův Městec a Radostín přešly do okresu Žďár nad Sázavou, a tím se zdravotní obvod Krucemburk změnšil. Po MUDr. Drbálkovi k nám krátce jezdil lékař z Vilémova, po něm se stal na nějaký čas obvodním lékařem MUDr. Gregor. Po MUDr. Gregorovi začal v Krucemburku působit MUDr. Vítězslav Volák, odborník na akupunkturu. Začátkem devadesátých let odešel MUDr. Volák do důchodu. Na místo praktického lékaře pro dospělé nastoupil MUDr. Jindřich Turinský. O děti a mládež se stará od konce padesátých let do dnešních dnů MUDr. Helena Silvestrová. Zubní dentisté a lékaři v Krucemburku V minulých dobách péče o zuby, zejména bolavé, spočívala v tom, že se zub jednoduše vytrhl. Zuby trhali většinou tehdejší praktičtí lékaři. Tam, kde nebyli, především na vesnicích, lidé vyhledávali pomoc, kde se dalo. Tak se zubařem stávali mnohde i kováři. V Krucemburku trhal zuby Václav Zvolánek, hostinský z Komárna (tak se jmenovala jeho hospoda). Žil zde na konci devatenáctého a začátku dvacátého století. Byl to člověk, který na požádání posloužil každému, kdo o to požádal, bezplatně. Zuby trhal třeba i na poli, když oral. Vyndal z kapsy zástěry kleště, otřel je o zástěru, a vytáhl bolavý zub. Jistě každému, kdo tyto věty čte, zamrazí v zádech, ale taková tehdy byla doba. Na venkově bylo málo lékařů, ale především lidé neměli peníze. První, kdo otevřel zubní ordinaci v Krucemburku, byl v roce 1927 zubní technik Alois Studnička. Jeho ordinace byla v domě č. 33 (u Janáčků) na náměstí. Vyučil zde několik místních mladých lidí dentisty. Byl to mj. pan František Crha, který po něm převzal jeho zubní praxi. Později měl ordinaci ve staré budově zdravotního střediska vedle MUDr. Drbálka. U pana Crhy pracoval jako zubní technik pan Chyba ze Ždírce. Před válkou a během ní byly v Krucemburku také zubní ordinace dentisty Krajiny z Chotěboře (v domě u Pecinů) a dentisty Hubáčka z Chotěboře, který působil v dnes již zbořeném domě u Losenických. Po odchodu pana Crhy do důchodu (začátkem šedesátých let) nastoupil v Krucemburku svoji praxi dentista Hovorka. Působil zde i MUDr. Vyroubal z Chotěboře. Poté v Krucemurku pracoval dentista Kasl, kterého vystřídal dentista Hodač. Krátce k nám dojížděli zubní lékaři z Chotěboře. Poté se zde stala zubní lékařkou MUDr. Svobodová. V současné době má v Krucemburku zubní ordinaci MUDr. Hana Kohlová. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Červen je měsíc výletů, školních lásek, očekávání prázdnin i smutku z loučení. Červen je nejkrásnější měsíc ve školním roce. Vraťme se však ještě do měsíce dubna, abychom si připomněli některé činnosti našich žáků se žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili okresního turnaje ve vybíjené v Havlíčkově Brodě. Hrálo se systémem na dvě porážky, poté družstvo ze soutěže vypadlo. Z celkového počtu sedmi dívčích kolektivů se naše děvčata umístila na 4. místě. Chlapci se z patnácti družstev umístili na 5. místě. O den později se stejný turnaj konal pro žáky 6. ročníků. Nás reprezentovalo smíšené družstvo, které postupně porazilo ZŠ Sady Havlíčkův Brod, ZŠ Golčův Jeníkov a ZŠ 10 Lípa a dostalo se do finále. Poslední zápas sehráli naši o místo. Prohráli v prodloužení a obsadili ze 14 účastníků 3. místo se na školním hřišti uskutečnily závody v lehké atletice. Chlapci a děvčata si mohli změřit své síly v běhu na 60 m, (první třída na 50 m), 300 m, hodu míčkem a skoku dalekém. Těchto závodů se zúčastnilo 60 dětí. Po obodování umístění pěti, třemi a jedním bodem máme tyto nejlepší sportovce: 1. třída: Stanislav Slezák (18 bodů), Michael Hojný (8 b.), Tomáš Machovec (3 b.). Z dívek je nejlepší Kristýna Plíšková (15 b.), druhá Adéla Culková (11 b.), třetí Karolína Gasslerová (5 b.). V kategorii 2. a 3. ročníku je na 1. místě Josef Havlíček (3. B 12 b.), druhý je David Dvořák (3. A 8 b.), třetí se s pěti body umístili Tomáš Štěrba (2. A), Petr Fajt a David Badura (oba 3. A). Z dívek jsou nejlepší Michaela Culková (2. A) a Petra Culková (3. A) s 10- ti body, druhá je Miloslava Němcová (2. A 6 b.), na třetím místě skončila Tereza Glancová (2. A 4 b.). V kategorii ročníku je na 1. místě Lukáš Pátek (5. B 13 b.), na 2. místě Jakub Tlustý (5. A 8 b.) a 3. skončil Daniel Novotný (5. A 5 b.). Nejlepší sportovkyní v této kategorii je Aneta Sedláková (4. B 16 b.), druhá je Kateřina Stará (5. B 11 b.) a třetí jsou Ester Straková (5. A) a Denisa Růžičková (5. B) se třemi body. Škoda, že se nezúčastnilo ještě více závodníků. Na základě výsledků z těchto závodů byli vybráni reprezentanti na atletickou olympiádu v Havlíčkově Brodě, kte- (pokračování na str. 11)

11 Naše škola (pokračování ze str. 10) 11 rá se uskutečnila 11. května. 14 našich sportovců přivezlo 3 medaile: zlatou Aneta Sedláková (4. B) za běh na 60 m, stříbrnou David Dvořák (3. A) též za běh na 60 m a bronzovou David Badura (3. A) za hod míčkem. Připomeňme si ještě turnaj v kopané Mc Donald s Cup pro 4. a 5. třídy, který proběhl v Havlíčkově Brodě 5. května. Naše družstvo sehrálo 7 utkání a dalo 12 gólů. Chlapci hráli rychle, aktivně a dobře spolupracovali. Většinu času hráli před brankami soupeřů. Měli mnoho šancí, které ne vždy proměnili v góly. Skončili sedmí z 19ti týmů. Tentokrát si ještě více zahráli kluci z pátých tříd než ze čtvrtých. Ale čas pro čtvrťáky přijde příští rok. Jen doufáme, že se mezi kluky z letošních trojek najde dost fotbalistů, kteří dokáží naši školu dobře reprezentovat. V pátek 13. května se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Organizátoři připravili soutěžícím náročné modelové situace, s kterými se může člověk setkat v každodenním životě při dopravní nehodě, při neodborné manipulaci se zábavnou pyrotechnikou, v nečekaných situacích, kdy je potřeba poskytnout umělé dýchání či masáž srdce. Soutěžící museli prokázat nejenom své teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti v poskytování první pomoci zraněným. Tuto činnost rozhodčí soutěže bedlivě sledovali a velmi přísně hodnotili. V konkurenci 12ti hlídek druhého stupně se naši žáci umístili na vynikajícím 3. místě. A kdo to tak úspěšně soutěžil? Jsou to žáci 9. A, kteří se této činnosti věnují čtyři roky: Ilona Horáková, Jana Jelínková, Lucie Marková, Soňa Pospíchalová a Petr Šmahel. O tom, že jsme obeslali výtvarnou soutěž vyhlášenou SCHKO Železné hory, jsem psala minule. Práce Barbory Pálkové a Veroniky Stehnové ze 4. B byly oceněny a dívky dostaly drobný dárek. Výtvarné práce 105 dětí z naší školy mohli obdivovat návštěvníci výstavy na Ostrově v Havlíčkově Brodě, která se tradičně koná při příležitosti přehlídky divadelních souborů hrajících pro děti a mládež. 16 dětí z 1. třídy vyrobilo pohádkového Honzu i s vysněnými dukáty, žáci 2. B ztvárnili Klapzubovu jedenáctku a další pohádkové výjevy provedené převážně na dřevě, 3. A se představila pěknými čerty, 3. B zase kreslenými pohádkovými postavami, žáci 4. A vyrobili řecké bohy z keramické hlíny, 4. B se prezentovala ptáky z proutí, ke kterým žáci vymysleli dva příběhy, a děti z výtvarného kroužku zhotovily šachovnici s keramickými a provázkovými figurkami. Také tato práce byla doprovázena vymyšlenou pohádkou napsanou na veliké kartonové věži. Ocenění si odnesli žáci 4. B a výtvarný kroužek. Jarní dopravní soutěže ve znalostech testů se v I. kategorii (4., 5. a 6. třída) zúčastnilo 44 žáků, ve II. kategorii (7. a 8. tř.) 12 žáků. Naprosto správně vypracovali test tito žáci: Jiří Konfršt (4. A), Lucie Kafková, Marek Nikl, Barbora Pálková, Michaela Peldová, Aneta Sedláková, Lucie Zapletalová (všichni 4. B) a Tomáš Novotný (6. B). Z II. kategorie si nejlépe vedla Eva Coufalová z 8. A též 0 bodů. Naše tradiční školní akademie se uskutečnila v místním kině 19. května. Její název byl Cestujeme po Evropě a žáci se svými učiteli se snažili procestovat Evropu co nejlépe. To, co veřejnosti předvedli, byl vlastně výsledek dlouhodobého projektu, do kterého se zapojily všechny třídy. Akademií projekt neskončil, ještě je potřeba všechny své poznatky o té které zemi shrnout a prezentovat na chodbách školy. Z akademie jsme měli dobrý pocit, škoda jen, že kapacita kina zdaleka nemůže zajistit všem zájemcům dostatečně kulturní prostředí. Anna Horáková Mateřská škola Tentokrát bych chtěla napsat něco o kurzu plavání pro naše nejmenší. Do kurzu se přihlásilo celkem 45 dětí, ale tři děti to vzdaly. Po příjezdu do bazénu si děti převezmou instruktorky plavání. Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Ti šikovnější jsou ve velkém bazénu a věnují se intenzivně výcviku plavání. Ostatní děti se učí s vodou se kamarádit. Paní instruktorky se dětem maximálně věnují, což mohou posoudit i maminky, které s námi jezdí. Plavecký výcvik končí 14. června. Všem nám budou výlety do bazénu chybět plavecký výcvik v Hlinsku v Čechách si rodiče s dětmi naglazovali vypálenou keramiku. Výsledky jsou velmi pěkné se předškolní děti vypravily na výlet do údolí Doubravy. Počasí sice nebylo ideální, ale děti došly až na Sokolohrady. Zážitkem byla i jízda vlakem plavecký výcvik (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) nás navštívilo divadlo Úsměv s pohádkou O Červené Karkulce přijela do MŠ pí uč. Rejžková z hudební školy v Krucemburku a hledala u předškolních dětí hudební talenty. Rodiče nadaných dětí byli vyrozuměni proběhlo v MŠ společné fotografování. Plavecký výcvik. Na je naplánován s předškolními dětmi výlet na kolech do Krucemburku po cyklistické stezce. Děti přitahuje pouť a chtějí sledovat přípravy atrakcí. Jiřina Novotná I naši žáci ze 3. A, 4. A a 4. B dokončili svůj plavecký výcvik. V deváté lekci byli svými instruktory vyzkoušeni z toho, co se naučili. Skoro všichni hlásili jedničky. V poslední, desáté lekci, plavali nejdříve na výdrž a potom si naposledy zahráli a vydováděli se. Anna Horáková Černobílá kronika Anketa Policie ČR, Obvodní oddělení Chotěboř informuje Období od do Od počátku měsíce dubna 2005 prošetřuje zdejší součást rozsáhlejší majetkovou trestnou činnost dvou mladíků z Chotěboře. Mladíci jsou podezřelí z krádeží cigaret v novinovém stánku, krádeže peněz v baru BENE, krádeže peněz ženě z Nové Vsi u Chotěboře, krádeží několika mobilních telefonů, různých dílů nejméně ze tří osobních vozidel a zejména krádeže vloupáním do bývalé hospody Na Hrázi. Všechny skutky se staly v teritoriu obce Chotěboř. Způsobená škoda dosahuje více jak ,- Kč. V době od 6. do neznámý pachatel odcizil 2 horská jízdní kola v Chotěboři. K jednomu případu došlo v ul. Břevnická, kde se NP zalíbilo kolo zn. Olpran a k druhému v ul. Drážky, kde si vybral kolo zn. Author, čímž způsobil majitelům škodu v celkové výši ,- Kč. V noci z 13. na došlo v obci Nová Ves ke krádeži vloupáním do oplocené zahrady, odkud NP odcizil přívěsný vozík hnědé barvy s modrou plachtou, čímž majiteli způsobil škodu ve výši ,- Kč. V noci dne došlo ke krádeži vloupáním do objektu VÚ Bílek, kam vnikl po částečném rozstříhání pletiva oplocení zde sloužící voják a odcizil zde 160 metrů měděného kabelu v celkové hodnotě 2.330,- Kč. Dne byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci zanedbání povinné výživy, kterého se dopustil muž z Malečska, který si svoji povinnost neplní a svému synovi tak dluží téměř ,- Kč. V uvedeném období zdejší součást policie zpracovala 2 malé dopravní nehody, 7 přestupků proti občanskému soužití, 13 majetkových přestupků a 2 přestupky proti požární ochraně. por. Roman Müller, zástupce vedoucího oddělení 12 Je lepší být hodný nebo hloupý? Že by to bylo nějaké štěstí být hloupý? Většina z nás je asi spíš hodná. Je ale otázka, jestli to není hloupost. To si řeknu sama sobě, od ostatních raději slyším to druhé. A co si povídají po straně, to mě nezajímá. Žena V dnešní společnosti se nevyplácí být takový ani makový. Muž V poslední době nabývám dojmu, že hodný rovná se hloupý Když je člověk hodný, svému okolí se jeví jako podezřelý. Muž Lidská hloupost vládne světem. Čím větší hloupost, tím pravděpodobnější realita. Žena Neplatí dnes rovnítko hodný rovná se hloupý? Raději však být hodná a hloupá, než zlá a vychytralá. Žena (pokračování na str. 13)

13 JOSEF NĚMEC Vodoinstalace Topení Provádí tyto instalatérské práce: rozvod vody v plastu, mědi a kovu montáž odpadů z PVC, HT a KG připojení praček, myček a ohřívačů vody instalace baterií, klozetů, van, umyvadel a sprchových koutů výměnu stoupacích a bytových rozvodů vody a kanalizace v panel. domech, bytovkách montáž topení z mědi sleva na radiátory 30 % ohřívače, vodovodní baterie a jiné 20 % bytová jádra (vodoinstalace včetně odpadů od 4000 Kč) Dále nabízí: zpracování rozpočtu předem zdarma záruka na kvalitu práce 4 roky Kontakt na nás: telefon: , (pokračování ze str. 12) Anketa To nevím, ale vysloveně blbá varianta je hodný(ě) hloupý. Muž Být hodný je krásné a lidé by hodní být měli ale ti dobráci na svoji dobrotu většinou bohužel spíše doplatí. Vypadá to tedy, že dobrota se nevyplácí, ale já si myslím, že je to jenom zdání dobrota se totiž podle mě vyplácí vždy! To, že si můžeme vážit sami sebe, je totiž velice cenné a pocit k nezaplacení. Myslím tedy, že ten, kdo je hodný, je také chytrý! Žena Otázka na červenec/srpen: Proč malé slečny už nechtějí být princeznami, ale hned královnami krásy? PRODÁM byt v soukromém vlastnictví 2+1 ve Ždírci n.d. Cena dohodou. Tel.: PRODÁME byt 3+kk + lodžie (68 m 2 ) na náměstí ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: PRODÁM byt 3+1 ve Ždírci n.d. Tel.: LABRADOR černý pes 3r. Nabízím krytí s P.P. Kvalitní rodiče. Tel.: Papírnictví Mühlfaitová Helena nabízí služby: oprava obuvi, čištění oděvů, čištění peří, šití péřových dek, peřin a polštářů, potahování knoflíků, výrobu razítek TRODAT, videopůjčovnu a sběr fotoprací včetně digitálních artiklů. Otevírací doba: PO PÁ SO ELEKTROPOS Ing. Oldřich Osmík obchodní a servisní firma Autorizovaný záruční a pozáruční servis domácích elektrických, kombinovaných a plynových, volně stojících i vestavných, velkých i malých spotřebičů. Nabízíme: dodávky zboží na objednávku poradenský servis montáže spotřebičů a souvisejících rozvodů ply no vo do ele ktro záruční a pozáruční servis externí a havarijní služby denně do 20 hodin pravidelné slevové akce zákaznická podpora Sídlo firmy: Havlíčkova 1032, Chotěboř Provozovna: Kamenná 1667, Chotěboř Tel./fax/zazn.: GSM: Na ceně se domluvíme!

14 PKS MONT, a.s. Specialista na okna, dvefie a stûny z plastu, dfieva a hliníku Pfiijìte se podívat na na e v robky do novû otevfiené ukázkové místnosti v sídle spoleãnosti. PKS MONT, a.s. Brnûnská 126/38, Îìár nad Sázavou tel: , fax: Záruka kvality! âsn EN ISO 9001:2001 VOLEJTE ZDARMA

15 PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax.: ELEKTRO MONTÁŽE PROVÁDÍME: silnoproudé elektroinstalace slaboproudé elektroinstalace montáž hromosvodů opravy el. strojů a přístrojů ZAJIŠŤUJEME: kompletní dodávky materiálu výchozí revize zhotovených el. instalací a hromosvodů revize el. spotřebičů a nářadí Pavel Hájek Hamerská Ždírec nad Doubravou tel.: Letos opět můžete v naší agentuře zakoupit řadu zajímavých tuzemských i zahraničních, pobytových i poznávacích zájezdů spolehlivých cestovních kancelářích. Z naší produkce s mým průvodcováním nabízíme: Pobytově poznávací Korsika ostrov plný krás, , 7x nocleh v 2 lůžkových studiích s kuchyňským koutem, cena ,- Kč, doprava busem. Prázdninová Paříž, a , 2x nocleh v hotelu F1 se snídaní, pojištění léčebných výloh, cena 4 680,- Kč, doprava busem. Lahůdky azurového pobřeží (tzv. Francouzská riviéra) , 3x nocleh se snídaní ve Village Hotel, pojištění léčebných výloh, cena 5 990,- Kč, doprava busem. Předvánoční Vídeň , cena 499,- Kč zahrnuje průvodce, dopravu busem a pojištění léčebných výloh. Mimořádná akce: Muzikál láska je láska , cena 679,- Kč zahrnuje vstupenku a dopravu busem. Nástupní místo u všech zájezdů Ždírec, případně i Chotěboř a Havl. Brod. 15

16 Sportovní okénko 11. ročník Lacman Vysočina Road Stejně jako v uplynulých letech i letos je město Ždírec n.d. pořadatelem silničního cyklomaratonu Lacman Vysočina Road. Akce se uskuteční v sobotu 13. srpna 2005, start a cíl bude na Náměstí 9. května. Z názvu závodu je zřejmé, že generálním partnerem závodu je již tradičně firma ždíreckého rodáka Pavla Lacmana, Lacman s.r.o. velkoobchod spojovacím materiálem. Vyladěné trasy z loňského roku v délkách 88, 142 a 235 km zůstávají nezměněny. Přesto přinese letošní 11. ročník několik novinek. Moderátorem bude pan Milan Kopecký, profesionální moderátor Českého rozhlasu Region 87,9 MHz. Ve spolupráci s BIKE studiem z Havlíčkova Brodu připravujeme doprovodný program indoor cycling (jízda na profesionálních rotopedech) přímo v prostoru startu a cíle. Doprovodný program sportovní akci zatraktivní pro diváky a doprovod závodníků. Přípravy závodu jsou v plném proudu. V době vydání tohoto čísla Našich novin již budou hotové tiskoviny (pro- pozice, přihlášky a plakáty). Jsou dojednáni partneři závodu, je zařízeno elektronické zpracování výsledků. Vyřizuje se administrativa nutná k použití silnic I., II. a III. třídy na území pěti okresů! Průběžně probíhá zpracování přihlášek a další a další záležitosti. Za pořadatelský tým Jiří Pavlíček a Luboš Plíhal Z oddílu kopané I. mužstvo Třebíč Dekora 1:1 (0:0) (branka: Čalkovský) Vyrovnaná hra v prvé půli. Ve druhé polovině byli domácí aktivnější, Dekoře se podařilo na vedoucí gól odpovědět, závěrečný nápor domácích se podařilo odrazit a získat cenný bod. Dekora Napajedla 0:0 Důsledná obrana hostujícího mužstva a neproměněné šance domácích vedla k smírnému výsledku. Hrušovany Dekora 0:1 (0:0) (branka: Kolouch) Odveta za podzimní porážku 4:1 se Dekoře povedla. Závěrečný nápor domácích se podařilo udržet a získat zasloužené 3 body. Rousínov Dekora 0:0 Špatný terén a silný vítr ovlivňovaly průběh hry oběma mužstvům. Výborný výkon brankáře Tučka (již ve třetím zápase neinkasoval gól) přispěl k zisku cenného bodu. Dekora Vyškov 0:0 Nejlepší zápas jarní sezóny. Brankář Tuček již po čtvrté udržel čisté konto a domácí již 7x neprohráli. Velká škoda neproměnění vypracovaných šancí, kterých u domácích bylo více. Brumov Dekora 1:1 (1:1) (branka: Kolouch) Ve vyrovnané hře za úmorného vedra získala Dekora opět cenný bod. Závěrečné zápasy jarní části ročníku 2004/2005: Neděle Dekora Horka n.m., začátek v hod. Neděle Jihlava B Dekora, odjezd v 8.15 hod. Neděle Dekora Lipník n.b., začátek v hod. B mužstvo Dekora Kožlí 1:0 (1:0) (branka: Bílek) Počáteční nápor domácím vyšel a získané vedení se díky dobré obraně a výborného výkonu brankáře Semelky podařilo udržet. Keřkov Dekora 1:0 (1:0) Ve vyrovnaném střetnutí byli v proměňování šancí šťastnější domácí. Dekoře se nedařilo. Dekora Leština 1:1 (1:0) (branka: Sklenář) Po vyhraném poločasu se Dekoře nepodařilo vedení pojistit, naopak hosté vyrovnali a závěrečný nápor domácích ubránili. Škoda ztráty bodů. Dolní Město Dekora 1:2 (1:1) (branka: Legát 2x) Cenné body z hřiště soupeře. V obranné hře se Dekoře podařilo vsítit vítězný gól. Dekora Havlíčkova Borová 3:2 (2:1) (branky: Sklenář, Havelka (PK), Zrzavý) Bojovné utkání, ve kterém domácí, ačkoliv od 37 minuty hráli o deseti hráčích (vyloučen Sklenář), dokázali vítězství uhájit. Další zápasy v červnu: Sobota Ledeč B Dekora, odjezd ve hod. Sobota Dekora Golčův Jeníkov, začátek v hod. Neděle Přibyslav B Dekora, odjezd v hod. 16 Dorostenci Dekora Pacov 0:1 (0:0) Zlepšený herní výkon na vítězství bohužel nestačí. Je potřeba střílet góly. Měřín Dekora 4:0 (2:0) Chyby v obranné činnosti a trvající neschopnost vstřelit branku vedly k nezaslouženě vysoké porážce. Dekora Puklice 2:2 (1:1) (branky: Ondráček, Němec) Stará bolest neproměňování šancí trvá. Ztráta bodů bohužel nevede k záchraně účasti v krajské soutěži I. A tř. Brtnice Dekora 6:0 Zlepšení herního projevu se současným výkonem nepotvrdilo a sestup do okresního přeboru se blíží! Škoda! Dekora Třešť 0:5 (0:3) Ani v domácím prostředí se našim dorostencům nevedlo. Poslední zápasy jarní sezony: Neděle Telč Dekora, odjezd v hod. Sobota Dekora Přibyslav, začátek ve hod. Neděle Jiřice Dekora, odjezd v 8.30 hod. Zdeněk Marek Žáci I. třída žáci Mladší: Polná Dekora 2:0 (1:0) Dekora opět neproměnila šance a zaslouženě prohrála. Starší: Polná Dekora 4:0 (2:0) V oslabené sestavě starším žákům náleží pochvala za bojovnost. (pokračování na str. 21)

17 Sportovní okénko Z odboru SPV 10. ročník sedmiboje netradičních disciplin Každý rok je 8. květen dnem, kdy se na hřišti u ZŠ sjíždí žákyně a žáci z celého regionu Havl. Brod ke změření sil v 7 sportovních disciplinách. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Již po desáté, z pověření regionální rady SPV Havl. Brod, organizuje odbor SPV SK Dekora tuto soutěž. I když nám letos počasí příliš nepřálo, přijelo 30 čtyřčlenných družstev s 52 cvičiteli z Malče, Nové Vsi u Chotěboře, Havl. Brodu, Havlíčkovy Borové, Starého Ranska a Ždírce, aby se po nástupu všichni pustili do soutěžení. Družstva na 1. až 3. místě obdržela balíček a diplom, každý člen pak příslušnou medaili. Všichni soutěžící obdrželi pamětní medaili a malou pozornost. Na závěr hodnocení nastoupili rozhodčí, cvičitelé a organizátoři, aby i oni z rukou žákyň převzali pamětní medaili a malou pozornost. Dobu před vyhlášením výsledků využili soutěžící k cvičení aerobiku pod vedením Mirky Ligmajerové. Domů se všichni rozjeli spokojeni s těšením na další ročníky. Jak dopadli naši závodníci: V kategorii předškoláků se smíšené družstvo umístilo na 1. místě, kde k úspěchu přispěla i naše závodnice Blanka Nováková. V mladších žákyních I. se družstvo Sotonová, Pochopová, Glancová a Kunstová umístilo na 3. místě. Shodné umístění mělo i družstvo K. Novotná, M. Novotná, Sedláková a Vavroušková v kategorii mladších žákyň II. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo starších žákyň I. Bartoňová, Stará, Urbanová a Tonarová ziskem 1. místa. V této kategorii doplňovaly Lavírová a Fidlerová družstvo St. Ranska umístěné na 3. místě. St. žákyně II. Sedláková, Straková, L. Novotná a Vápeníková skončily na 3. místě. Ve smíšeném družstvu ml. žáků I. s umístěním na 1. místě závodil Marek Klátil. Družstvo st. žáků I. Cimpl, Novotný, Pilař a Pátek obsadilo 2. místo. St. žáci II. Culek, Vavroušek a Štěrba skončilo 3. Blahopřejeme. Děkujeme městskému zastupitelstvu za sponzorování všech ročníků, ředitelství ZŠ za propůjčení areálu, panu Klepetkovi a paní Klepetkové za technické a obslužné zajištění, firmě STUDAS p. Andrýsek za zhotovení pamětních medailí, paní Křesťanové a Klepetkové (MINIGAL) za věcný dar a VV SK Dekora za občerstvení pro organizátory a všem cvičitelům za odvedenou práci. Věra Marková Medvědí stezka Zhoř V sobotu 14. května odjelo 8 žákyň a 2 žáci v doprovodu tří cvičitelů na krajské kolo Medvědí stezky do Zhoře u Jihlavy. Po příjemné cestě autobusem nás přivítala malebná (pokračování na str. 18) 17

18 Sportovní okénko (pokračování ze str. 17) krajina, organizátoři a dalších 80 dětí z různých koutů kraje. Stejně jako ve Ždírci nad Doubravou vedla trasa lesem, loukou, polem, přes potoky, přírodní překážky a obsahovala 8 stanovišť. Děti si, podle naší rady, nabalily do batohů mnoho vědomostí a samy přiznaly, že se jim všechny hodily. Náš okres byl na této akci nováčkem a tak jsme si ani netroufali vzhlížet k medailovým místům. O to větší překvapení nás čekalo při vyhlašování výsledků. Starší žákyně I.: 3. místo Bartoňová Aneta a Stará Kateřina 10. místo Lavírová Kateřina a Fidlerová Barbora Starší žákyně II.: 1. místo Kujanová Lucie a Šorfová Julie Mladší žákyně II.: 2. místo Sedláková Aneta a Růžičková Denisa Starší žáci II.: 3. místo Vavroušek Radek a Schnabl Michal Domů jsme se vrátili v téměř podvečerních hodinách unaveni, ale s úsměvem na rtech. Hlídky na 1. a 2. místě postupují jako reprezentanti a na 3. místě jako náhradníci na republikové finále konané v rámci festivalu Sport pro všechny v Olomouci 1. až 6. července Gratulujeme. Dana Nováková Vavroušková 18 Festival sportu pro všechny Olomouc Uspořádáním festivalu chceme široké veřejnosti představit svůj program a dokázat akceschopnost uspořádat i celorepublikovou akci a navíc dokumentovat, že činnost České asociace sport pro všechny je cílevědomě rozvíjena v souladu s moderním programem celkového hnutí Sportu pro všechny a Evropskou chartu sportu. (Slova místopředsedy org. výboru Dr. M. Tempíra) K vystoupení na tomto festivalu nacvičuje v našem odboru SPV pod vedením cvičitelek Lenky Vápeníkové a Dany Bartoňové 16 žákyň hromadnou skladbu s názvem Pod vodou. Dalšími účastníky mohou být členové našeho odboru, kteří se v krajských soutěžích (kterých se zúčastní) umístí na prvních místech. Dříve, než děvčata odjedou na festival, budou absolvovat republikový secvičný sraz 3. a 4. června v tělovýchovném středisku v Doubí a našim divákům se představí v neděli 12. června na DĚTSKÉM DNU. Věra Marková

19 Sportovní okénko Regionální přebor centra SPV Havlíčkův Brod v lehké atletice DĚTSKÝ DEN Neděle 12. června 2005, sportovní středisko SK Dekora. Uskutečnil se ve středu 25. května 2005 na stadionu Slovanu Havl. Brod. Soutěžilo se ve 4 disciplinách: běh krátký a dlouhý, v hodu kr. míčkem dívky, granátem chlapci a ve skoku dalekém. Naši reprezentanti se v jednotlivých kategoriích umístili takto: ml. žákyně I. 3. místo Denisa Knobová, 4. místo Lucie Pochopová, 6. místo Petra Kunstová. Mladší žákyně II. 9. místo Denisa Růžičková, 12. místo Jana Vavroušková, 16. místo Jana Čermáková. Starší žákyně I. Kateřina Lavírová, 7. místo. Starší žáci I. 4. místo Lukáš Pátek, 16. místo Ota Vápeník, 18. místo Jiří Vápeník. Závodníci umístění na mís- Přijede pouť s překvapením. ZAHÁJENÍ VE HOD. Úvodem vystoupí žákyně odboru SPV se skladbou Pod vodou, se kterou budou reprezentovat náš odbor i region na Festivalu sportu pro všechny 2005 v Olomouci. Dále se představí cvičenky aerobiku SK Buttula Chotěboř. Při doprovodu hudby je připraveno spousta soutěží a her s odměnami. Srdečně zve odbor SPV SK Dekora. tě mají možnost reprezentovat region Havl. Brod na přeborech kraje Vysočina v sobotu 4. června 2005 v Třebíči. Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci závodníkům i cvičitelům. Dále děkujeme za zajištění dopravy VV SK Dekora. Zdeněk Marek 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci nad Doubravou Pokračování a to jak s náplní kulturní, tak zaměřené ní národní výbor. V současné době na poznání činnosti profesionál- je to především městský úřad, ktení Významnou činností hasičů je účast na různých soutěžích požárních družstev v požárním útoku jak ních hasičských útvarů. Rovněž se rý se stará o vybavení sboru moderní hasiči zúčastňují různých akcí, jak pro technikou i dalším materiálním vybavením. Spolupráce s národním výbo- mužů, tak i žen. I když výsledky nejsou vždy nejlepší, je nutno ocenit Za léta činnosti hasičského sboru rem v minulosti a s městským úřadem město, tak i sport (cyklomaraton). snahu pro zlepšení v hasičském sportu. Rovněž i mladí hasiči se pravidel- i tisíce dobrovolných členů. Tito obě- vzájemnou spolupráci ochrany proti se na jeho práci podílela sta a možná v současnosti je velmi dobrá a za tuto ně zúčastňují soutěží jak v okrsku, taví spoluobčané svoji dobrovolnou požárům i při rozvoji města patří srdečný dík. tak i okrese. činností byli a jsou ochotni chránit Z hlediska požární prevence a nácviku jsou důležitá námětová cviče- vždy tam, kde bylo zapotřebí, bez ná- příležitosti 100. výročí založení ha- majetek svých spoluobčanů a pomoci Na závěr tohoto vzpomínání při ní, kde se nacvičuje zejména v rámci roku na finanční odměnu. Odměnou sičského sboru ve Ždírci, je zapotřebí okrsku spolupráce několika sborů při jim byl pocit dobře vykonané práce ve zdůraznit, že i když za toto dlouhé období došlo ke změnám názvu organi- zásahu. prospěch obce města a lidí v ní něm Kladně je též třeba hodnotit práci žijících. zace, od hasiče k požárníkům a opět členů sboru v péči o hasičskou techniku a vybavení hasičské zbrojnice. Do v minulosti financována především zace přetrval díky obětavým členům Činnost hasičského sboru byla k hasičům, zdravý duch této organi- práce se zapojují stále mladší členové z výtěžků různých kulturních akcí, a funkcionářům. sboru a pracují na různém vylepšení jak techniky, tak i vybavení zbrojnice. I v oblasti kulturní byly a jsou pořádány taneční zábavy, tradiční hasičské plesy i zájezdy pro členy sboru, příspěvků movitějších občanů a příspěvků obecního úřadu. Teprve po 2. světové válce převzaly odpovědnost za materiální zajištění požární ochrany státními orgány místní a okres- Proto bych chtěl uvést jmenovitý přehled funkcionářů od založení sboru až po současnost. Tento přehled bude mít nedostatky především v dobách po založení. 19 (pokračování na str. 20)

20 Sportovní okénko (pokračování ze str. 19) Starostové a předsedové: František Daniel, Osvald Zdražil, Josef Stehno, František Dočekal, Jaroslav Novák, Zdeněk Mühlfait, Vladimír Culek, Jan Coufal, Josef Plíhal, Stanislav Švec. Velitelé: Leopold Smíšek, František Daniel, Vladimír Krupař, Eduard Pátek, Eduard Šlechta, František Dočekal, Antonín Včelanský, Antonín Starý, Jaroslav Novák, Zdeněk Mühlfait, Josef Plíhal, Jaroslav Němec, Stanislav Švec, Marian Pálka. Jednatelé: Otto Vaníček, František Dočekal, František Kasal, Ladislav Pospíšil, Jan Ondráček, Jaroslav Zach, Jaroslav Benc, Václav Neuvirt, Jiří Matějka, Jaroslav Carda, Luboš Mühlfait, Radek Culek. Pokladníci: Antonín Dočekal, Jan Daniel, Ladislav Mísař, Jaroslav Sotona, Josef Dočekal, Zdenka Peřinová, Ludmila Novotná, Petr Novotný. Preventisté: Jaroslav Zach, Antonín Včelanský, Vladimír Culek, František Peřina, Antonín Starý, Josef Plíhal, Erich Huslík, Jaroslav Boháč, Ivan Ligmajer. Kromě těchto funkcionářů je nutno jmenovat ještě další, kteří obětavě pracovali a pracují v hasičském sboru. Jsou to zejména: Jaroslav Benc, Pravoslav Carda, Oldřich Novák, Vlastimil Mísař, Miloslav Pelikán, Josef Novák, Václav Hameder, Josef Blecha, Marie Blechová, Bohuslav Čepl, bratři František, Jan a Václav Peřinové, Alena Peřinová, Jiří Pešava, Anna Pešavová, Václav Novotný, František Mikan, Josef Ondráček, Jaroslav Pavlas, Stanislav Červinka, Oldřich Málek, Jiří Coufal, Miloš Coufal, Miloš Mísař. Na závěr je nutno kladně hodnotit členy výjezdových jednotek, kteří práci v hasičském sboru berou jako svého koníčka a práci na technice a hasičské problematice věnují hojně svého volného času. Je nutno vysoce kladně hodnotit obětavou a poctivou práci pro sbor odstupujícího starosty bratra Josefa Plíhala, který svým přehledem Kultura Tip na dobrou knihu Javier MARÍAS: SRDCE TAK BÍLÉ Praha, BB/art, 2004 Javier Marías buduje s fascinující vypravěčskou silou tento neobyčejný román o tajemství, které je možná lepší neodkrývat, o manželství, vraždě, navádění, o podezření, mluvení a mlčení a o srdcích tak bílých, která se postupně zbarvují víc a víc a nakonec zvědí, co nikdy vědět nechtěla. Celulitida Celulitida je onemocnění podkožní tkáně jde o tukové buňky, které zvětší svůj objem v oblasti stehen, sedu, břicha. Proč vlastně vzniká? První příčinou je uspořádání kolagenových vláken. U mužů je síťovité, u žen sloupovité, aby se pokožka mohla přizpůsobovat novému tvaru a objemu v mateřství. Dále zde hrají roli genetické a hormonální dispozice, nedostatek pohybu, nedostatečný příjem tekutin, volné radikály. Lymfa je tekutina, která proudí v mízních cévách, prochází přes mízní uzliny, které mají funkci filtru a zachycují cizorodé látky. Pohodlný způsob života, sedavé zaměstnání způsobují, že lymfa 20 a příkladem téměř profesionálně po dlouhá léta řídil práci hasičského sboru ve Ždírci. Věřím, že i v budoucnu se najdou obětaví členové hasičského sboru a naváží na dobrou práci minulých a současných hasičů. Zpracoval kronikář has. sboru Jaroslav Carda MĚSTO ŽDÍREC N.D. & SDH ŽDÍREC N.D. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pořádají v rámci oslav 100. výročí založení hasičů ve Ždírci n.d. 1. ročník soutěže v požárním útoku O putovní pohár města Ždírec n.d. (muži) a O putovní pohár SDH Ždírec n.d. (ženy) Klání se uskuteční na hasičském cvičišti (za čističkou) od 13 hodin Občerstvení je zajištěno (opékané sele) Všichni jste srdečně zváni!!! Vypravěč románu je muž, který se raději nechce dozvídat. Jako profesionální tlumočník a překladatel si totiž uvědomuje, jak nebezpečné je naslouchat: jakmile jednou něco uslyšíme, už to nemůžeme zapomenout. Je zatažen do dvojího proudu událostí. Tajemná a hrozivá minulost na jedné straně a nejistá a ohrožená přítomnost na straně druhé ho nutí kolísat mezi manželským domovem v Madridu a mezinárodními fóry v New Yorku a Ženevě. Připravila Zdena Lédlová neproudí a tím pádem neodplavuje škodliviny z buněk pryč. A proto jí musíme pomoci. Nejúčinnější je samozřejmě pohyb, ať už plavání, jízda na kole, rychlá chůze. Přístrojová technika zde se využívají masážní, tepelné nebo drenážní přístroje, nebo ultrazvuk. Všechny přístroje mají za úkol aktivovat proudění krve, zpevnění svalové tkáně, tvarování postavy. Kosmetické přípravky nejrůznější přípravky z rostlinných produktů a mořských řas, které mají schopnost vstřebávat do sebe škodlivé látky. Na závěr bychom vás chtěly pozvat na ošetření celulitidy novým masážním přístrojem v kombinaci s léčivým zábalem. Pracovnice masáží, kosmetiky a pedikury.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více