Leden Z obsahu: Znamení zvěrokruhu ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ KOZOROH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2014. Z obsahu: Znamení zvěrokruhu ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ KOZOROH 22. 12. 20. 1."

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Leden 2014 Znamení zvěrokruhu Každý z nás se narodil v určitém znamení a každý má svůj vlastní horoskop. Nelze najít dva stejné. Tak, jako je každý člověk originál, má i svůj jedinečný horoskop. Ten mu mohou odborníci vytvořit a ušít na míru podle přesných údajů, které se týkají jenom jeho. Horoskopy uveřejňované obecně, jsou spíš nástinem toho, co bude jednotlivá znamení v daném roce, měsíci či týdnu provázet. Můžeme je brát jako zpestření, pobavení, ale i poučení, protože v každém horoskopu je něco, v čem se člověk narozený v daném znamení najde. Naše samozřejmě převzaté horoskopy budou provázeny obrázkem příslušného znamení. A v tom je originalita našich horoskopů autory obrázků jsou totiž žáci desenské základní školy. KOZOROH Z obsahu: Jan Dolanský Pochopit charakter Kozoroha není vůbec jednoduché. Linda Goodmanová ho ve své knize Sluneční znamení přirovnává k pavoukovi: Vůči hbitému létajícímu hmyzu nemá šanci. Ale ten se zaplete do chytře utkané pavučiny a pavouk vyhraje. Kozoroh touží po možnosti postupu a vzdělání, uplatňuje své skryté ambice. Bývá melancholický a vážný. Kozoroh je tvrdohlavý, ale v zásadě jemný. Vše nenápadně řídí z povzdálí a umí se učinit nepostradatelným. Slavné osobnosti ve znamení Kozoroha: Benjamin Franklin, Jana z Arku, Johannes Kepler, Isac Newton, Louis Pasteur. Celoroční plán besed 2 Co projednala rada 2 Události se čtyřkou na konci 4 Galerie starostů města 9 Ohlédnutí za plesem 11 Desenské divadelní předjaří 12 ZŠ Den otevřených dveří 15 foto: Petr Šikola Vážení čtenáři Desensk ých novin, obyvatelé Desné, návštěvníci a turisté, s nadcházejícím novým rokem Vám chci popřát, abyste do něj vstoupili co nejlépe, aby se Vám dařilo v osobním i profesním životě a aby vám pohoda z právě uplynulých Vánoc vydržela co nejdéle. Jaroslav Kořínek, starosta města

2 Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém 20. zasedání kromě jiného doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled na období let 2015 a 2016 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2014 schválila na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Zimní údržba místních komunikací a chodníků pro zimní období 2013/2014 níže uvedené fi rmy: 1. Jan Sieber, Tanvald 2. Miroslav Fejfar, Desná 3. Petr Sochor, Desná 4. FLD servis s. r. o., Desná schválila Plán zimní údržby místních komunikací (chodníky a komunikace) pro rok 2013/2014 a pověřila pana Jaromíra Žáka zajištěním realizace tohoto plánu schválila výzvu k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu ohřev TUV lokálními zásobníky objektu č. p. 629, Desná II (hasičárna) a pověřila pana Jaromíra Žáka zajištěním administrativy s tím spojené schválila pronájem sálu KD Sklář dne k uspořádání vánočního večírku pro zaměstnance fi rmy Preciosa Ornela, a. s., Desná. Práce v areálu Protržené přehrady pokračují Úpravy areálu Protržené přehrady, které budou dokončeny ke stému výročí tragické události na Bílé Desné, pokračovaly do nástupu zimy. Poslední akcí zahájenou před zimou byla výstavba nové lávky, která nahradí stávající (viz foto). V jarních měsících budeme informovat o stavu prací a přineseme aktuální fotografi i nové lávky. CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO Na svém 8. zasedání kromě jiného schválilo prodej pozemků pč. 285/1 o výměře 132 m 2 v k. ú. Desná I, pč. 515/2 o výměře 311 m 2 v k. ú. Desná III, pč o výměře 110 m 2 v k. ú. Desná I, pč. 893/1 o výměře 64 m 2 v k. ú. Desná III schválilo zveřejnění záměru prodat pozemky pč o výměře 146 m 2, pč o výměře 220 m 2 a pč o výměře 154 m 2, vše v k. ú. Desná I vzalo na vědomí zprávu z průběhu prací na stavbě Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách III. etapa. Beseda s občany v Desné II 25. listopadu proběhla poslední beseda roku Bylo to v Riedelově vile, problematika se tedy týkala hlavně Desné II. V úvodu starosta města zrekapituloval připomínky občanů z minulé besedy a jejich řešení: Parkování pro invalidy u MěÚ bylo dohotoveno, v zimním období průchod na MěÚ kolem veřejných WC zajištěn, ul. Polubenská => projekt na celoplošnou oprava v měsíci červnu 2014 od odbočky D/III. po křiž. Souš, chodníky ZŠ/II oprava až na konec celkové rekonstrukce budovy (nyní probíhá třetí etapa), Sedmidomky vodovod projekt připraven k zadání a zahrnut mezi investicemi na příští rok nyní nejsou fin. prostředky, pro informaci uvádím další dílo v hav. stavu a to rekonstrukci vodovodu a kanalizace FD = mnohonásobně vyšší nežli na Sedmidomkách, stromy v parku a kolem PK 1/10 průjezd obcí kácení proběhlo jak v paku Desná střed, tak souběžně s PK a i v areálu ZŠ/ II. a Ried. vily kolem budovy MěÚ se zatím nechávají dřeviny až do skončení úprav. Nově zazněly připomínky týkající se přidělování vývěsních skříněk, informací PLÁN BESED S OBČANY 01/ Po Desná I. 02/ Út Černá Říčka 03/ Po Pustiny 04/ Po Desná III. 05/ Po Desná II. DŮLEŽITÉ KONTAKTY Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: , Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce tel.: , , , DN na webu: o výsledcích rozboru pitné vody, práce MP a stavu některých budov v majetku města. Z odpovědí uvádíme: otázka vývěsních skříněk bude zařazena do lednového jednání rady města (nejdříve je nutné provést kompletní kontrolu současných uživatelů). Informace o rozboru pitné vody jsou k dispozici, na stránkách města jsou odkazy, kde lze zjistit požadované informace. K otázce budov ze strany města je snaha, aby docházelo ke změně, ale fi nanční prostředky jsou velmi malé. Některé z objektů jsou dané k prodeji, další budou nabídnuty. K otázce práce MP se vyjádřil Ing. Erlebach: vytýčené části se objíždějí a hlídají, zvýšená kontrola je tam, kde se vyskytuje nekalá činnost. Jinak se provádí dohled, prevence atd. Beseda trvala hodinu a půl, účast občanů byla velmi malá. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. listopad Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 01/2014

3 Společenská kronika Gratulace lednovým jubilantům Lívia Scholzeová Erika Šipkovská Josef Janata Zuzana Novotná Jana Nesvadbová Marie Bilíková Svá životní jubilea v lednu oslaví: Roswita Komoňová Jaroslav Krupka Blažej Urbanec Jindřich Sztraka Antonín Preussler Helena Benešová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci únoru, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou do 15. ledna napsat na MěÚ nebo zavolat na telefeon: , Historicky první nositel titulu Senior roku Ing. Zdeněk Joukl Nadace Charty 77 poprvé udělila ceny seniorům a jejich klubům :58 Praha Nadace Charty 77 udělovala dnes ( , pozn. red.) poprvé ceny lidem seniorského věku za jejich výjimečné výkony a aktivitu. Titul Senior roku 2013 získal dvaasedmdesátiletý Zdeněk Joukl z Desné v Jizerských horách za své sociální projekty. Seniorským klubem roku se stalo komunitní centrum Prádelna z Prahy 5. Pořadatelé vítězům ocenění předali v centru Pražská křižovatka. Cílem ceny je zdůraznit výjimečnost činů a práce seniorů, podpořit je v jejich aktivitách a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Je to i šance na postupné rozbití stereotypů v pohledu na život seniorů, uvedla Kristina Jakubcová z Nadace Charty 77. Ocenění je součástí projektu SENSEN tedy Senzační senioři. Vítěze vybírala odborná porota. Posuzovala 115 seniorů a seniorek a 43 klubů. Vítěz Joukl na svých stránkách řeší otázky, které se týkají nejen seniorů. V Jizerských horách provozuje také kiosek, kde zákazníci platí za občerstvení tolik, kolik sami uznají za vhodné. Z bývalé kočárkárny panelového domu udělal místnost s počítačem, kde je zdarma přístup na internet. Měl tři fotografi cké výstavy a chystá další, vypočítala Jakubcová. Ceny starším lidem, kteří mohou být vzorem pro své vrstevníky, rozdávala Nadace Charty 77 poprvé. Počet nominací pořadatele překvapil. Bylo to neuvěřitelné číslo, které nás skoro dojalo. Nominace totiž vyjadřují projektu SENSEN důvěru a zájem o něj, podotkla výkonná ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků. Organizátoři počítají s tím, že se z udílení cen stane tradice. Tolik zpráva převzatá z internetových stránek Českého rozhlasu. Blahopřejeme panu inženýrovi Zdeňku Jouklovi k získání tohoto prestižního titulu. Informace týkající se veřejného internetu: Veřejný internet je na 30 min. denně ZDARMA. Za každých dalších započatých 30 min. platba 15 Kč. Poděkování Rady města Desná Rada města děkuje Kulturnímu a informačnímu středisku Desná vedenému paní Lenkou Neumannovou za práci odvedenou v uplynulém roce. Děkujeme za obětavou práci nejen vedoucí KIS, ale i ostatním zaměstnancům a nové knihovnici, která se vedle vedoucí kulturního střediska spolupodílí na přípravě pořádaných akcí. Ty loňské měly vesměs kladný ohlas a byly opravdu vydařené. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci. Za radu města Jaroslav Kořínek, starosta Vánoční besídka v domě s pečovatelskou službou a návštěva seniorů v domovech důchodců V úterý proběhla v domě s pečovatelskou službou vánoční besídka, které se zúčastnil starosta města pan Jaroslav Kořínek, místostarosta pan Petr Šikola a paní Iva Hanzlíčková. Žáci základní školy pro obyvatele pečovatelské služby napekli cukroví a připravili si kulturní program. Pečovatelky a obyvatelé domu děkují žákům základní školy a jejich učitelům za cukroví a kulturní program. V tento den navštívil starosta města pan Jaroslav Kořínek a paní Iva Hanzlíčková také bývalé obyvatele našeho města, kteří žijí v domovech důchodců ve Velkých Hamrech a Rokytnici nad Jizerou. Popřál jim pěkné Vánoce, hodně zdraví do nového roku a předali vánoční balíček. I. H. SBĚRNÝ DVŮR Provozní doba: 1. dubna 30. listopadu STŘEDA hodin SOBOTA 8 12 hodin 1. prosince 31. března STŘEDA hodin SOBOTA 9 11 hodin Desenské noviny 01/2014 3

4 Kalendář událostí KALENDÁŘ REGIONÁLNÍCH UDÁLOSTÍ se čtyřkou na konci letopočtu 1554 byla založena obec Příchovice. Původní dřevěná středověká osada, připomínající spíše město s jejím dřevěným kostelem a náměstím byla vypálena švédskými vojsky během třicetileté války v roce První jarmark se zde konal 26. dubna Nový kostel sv. Víta s cenným dobovým interiérem je z let V roce 1910 byla obec dočasně přejmenována na Stephansruh na paměť arcivévody Štěpána, který zde v roce 1847 dohlížel na stavbu silnice z Liberce do Trutnova začalo se vyučovat v albrechtické škole, a protože osada byla spojena s osadou Dessendorf, navštěvovaly tuto školu také děti odsud. Přes zimu se učily v pronajatých místnostech v domě čp. 64 a 20. Dvacítka se pak stala školou opravdovou až v roce pravděpodobně nejstarší budovou v Desné je Karnetův mlýn. Údajně pamatuje i založení Dessfoursdorfu byl přestavěn do dnešní podoby v roce 1814, jak hlásá i letopočet na jeho zdivu. Kdy zmizelo jeho mlýnské kolo, přesně nevíme. Do dnešních dnů se zachoval kousek jeho náhonu. V minulosti byla nešetrně přestavěna jeho střecha, ale z větší části se původní stavba mlýna do dnešních dnů zachovala. Je zajímavou a historickou stavbou Desné, i když není na seznamu kulturních památek za nejstarší hasičský sbor na území dnešní Desné je považován Dobrovolný hasičský sbor Polubný Potočná (Freiwillige feuerwehr Polaun Tiefenbach). V období všeobecného nadšení pro spolkovou činnost a věci veřejně prospěšné byl založen tento první hasičský sbor. V době svého vzniku měl sbor 127 členů a jejich počet neustále vzrůstal byl založen v Tiefenbachu Spolek pro chování drobného domácího zvířectva. Tento rok zde také vznikl spolek Volnomyšlenkářů. V obci byl na Březovém vrchu vybudován vlastní hřbitov, v prvních sedmi letech tu bylo pochováno přes 900 obyvatel. Zámožnější obyvatelé si zde stavěli honosné rodinné hrobky. Za sklárnou v Dolním Polubném byl postaven dnes již zbouraný Landhaus (bývalý lázeňský dům), který později sloužil jako bydlení pro Riedlovy skláře byla zahájena stavba důležité spojnice z Potočné přes Pustiny na Světlou. Dokončena byla o dva roky později. Náklady činily zlatých. 10. října byl předán do užívání poslední železniční úsek z Lučan do Tanvaldu trať byla slavnostně otevřena, čímž byl Tanvald propojen s Jabloncem a Libercem. 24. dubna zemřel Josef Riedel sklářský král (Glaskönig) ve svém domě v Polubném čp byla započata stavba silnice z Černé Říčky od Sociálního domu na Souš. Byla dostavěna v roce přijel do Dolního Polubného prof. Otto Intze, schválil budování přehrady na Černé Desné a navrhl stavbu přehrady na Bílé Desné. Wilhelm Riedel byl vyzván, aby rozšířil stávající Vodní družstvo pro stavbu přehrady na Černé Desné ještě o stavby přehrad na Bílé Desné a Kamenici na Horním Polubném byl založen poštovní úřad konala se slavnost Okresní německé tělovýchovy Německého tělovýchovného spolku Tiefenbach (Bezirksturnfest Deutscher Turnversin Tiefenbach a/d.) na hřišti ve Žďáru (Brand) za desenským nádražím. V letech byla zcela vypuštěna přehrada na Souši a provedena některá bezpečnostní opatření. Po katastrofě na Bílé Desné byl snížen obsah vody na Souši na třetinu. Když se po první světové válce hospodářské poměry ustálily, přinesla přehrada kraji užitek. Ustaly povodně, jezero skýtalo velké množství ryb, příležitost ke koupání, k projižďkám na loďkách a okrášlilo svou rozlehlou vodní plochou celou lesnatou krajinu. Nádraží v Kořenově bylo přejmenováno z Grünthal na Polubný. 1. října 1938 Polaun, 8. května 1945 opět Polubný, od 10. května 1946 Polubný Kořenov a od 28. května 1961 Kořenov. Tiefenbach Desná (Tiefenbach Dessendorf) byl přejmenován v roce 1950 na Desná. Byly zavedeny přímé spoje Praha Wilsonovo nádraží Polubný (Kořenov) začala výstavba DA domků v prostoru Finských domků. Byla též započata výstavba nové Polubenské hutě dokončena roku bylo zrušeno Polesí Desná a převedeno do Josefova Dolu. Došlo k defi nitivnímu uzavření přehrady na Souši pro veřejnost a pro rekreační účely. Byla dohotovena výstavba moderní čisticí stanice a úpravny pitné vody na Souši. V Desné bylo celkem 7 budov škol a školek Desná I (NŠ), Desná II (ZvŠ), Desná III (1. 8. ročník) 2 budovy, školky Desná I, Desná II, Desná III. Po rekonstrukci bylo znovu otevřeno kino Máj. Slavnostního otevření se zúčastnilo 250 občanů února byla dokončena výstavba ubytovny u skokanského areálu v Desné I. 1. října byl otevřen Dům služeb (dnešní DPS v centru města). Posléze sem v listopadu byla přemístěna pošta z přízemí budovy bývalé zvláštní školy. V listopadu byla dokončena výstavba podchodu a týž měsíc byl předán do užívání. Byla zavedena nová autobusová linka do Desné I, se zastávkami u římskokatolického kostela a konečnou otočkou u domů čp. 66 a 51, čímž bylo zajištěno pohodlné dopravní spojení pro obyvatele žijící v nejzazší části Desné I. Spoje první měsíce provozu jezdily dvakrát denně. Byla zahájena oprava fasády a střechy měděným plechem na budově školky a jeslí v Desné II (dnešní Riedelova vila). V červnu byla provedena částečná demolice Desenské hutě a převedení řečiště Černé Desné v důsledku výstavby nové části této hutě (Perlovka) Dne 3. června proběhla další speciální jízda českým vlakem na trati Harrachov Jelenia Góra. Byla objednána zahraničními turisty a realizována sólo motorovými vozy řady 830. Tyto jízdy se neustále opakují. Mění se lokomotivy podle zájmu zákazníka. Dalšími zajímavými speciálními jízdami byly ty, v kterých seděli naši i polští vlivní hosté, kteří měli uvažovat o zprovoznění této tratě pro víkendový provoz. 4 Desenské noviny 01/2014

5 Rozhovor Ukončena rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Žáci i učitelé naší základní školy se dočkali. 20. prosince 2013 byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení, která probíhala za provozu. Vyučování v podmínkách, kdy se provádějí stavební úpravy, bylo velmi náročné a nepříjemné. Rámus a všude přítomný prach určitě nejsou vhodné učební pomůcky. Rekonstrukce byla ale už natolik potřebná, že se jiné řešení najít nedalo. Toto nepříjemné období je konečně minulostí a žáci i učitelé se mohou těšit, že se po Vánocích vrátí do normálních podmínek, i když rekonstrukce celého objektu ještě zdaleka nekončí. Myslivecký ples V sobotu pořádá Myslivecké sdružení Kořenov Desná od 20 hodin v kulturním domě Sklář Myslivecký ples. Vstupenky cena 150 Kč, možnost zakoupení u Josefa Krasla tel.: Součástí plesu je myslivecká kuchyně Arnošta Pultara ta bude v provozu již od 18 hodin v jídelně kulturního domu Sklář. Mikuláš na Pustinách uspořádal SDH Pustiny Mikuláše pro děti. Zúčastnilo se 11 malých dětí v doprovodu 25 dospělých. Vzhledem k počtu obyvatel, který Pustiny v současné době mají, je to víc než slušná účast. K. Mařatka ČRo Sever nové pořady a více aktualit Velké programové změny nachystal od ledna 2014 Český rozhlas Sever. Ve všední den odpoledne a o víkendu se objeví nové atraktivní pořady a stanice bude také nabízet více aktuálních zpráv a očekávaných událostí. O nové skladbě vysílání jsme si povídali s ředitelem stanice Milanem Knotkem. Bude to velká změna? Docela ano. ČRo Sever dostane nový zvukový obal, který bude od nového roku pro všechny veřejnoprávní regionální stanice stejný. Chystáme se vysílat více aktualit ze života všedního dne i událostí, které nás právě dnes ještě čekají. Prohloubíme přímý kontakt s posluchačem ten bude moci ovlivňovat program více, než dosud. Písničky na přání rozdělíme na dva bloky první hodina začne v poledne a druhá bude zařazena v hod. Pořad Slovo do pranice Ike Macharovského skončí a ranní vysílání bude prodlouženo do 9.00 hod. Co zábavné pořady? Od pondělí do pátku posluchači uslyší ve hod. nový pořad Česko země neznámá, který bude zajímavou soutěží o městech ČR a jejich osobnostech. Pořad bude spojen s každodenní výhrou velice hezkých cen. Pro ty, kteří mají rádi slavné české komiky z doby kvalitní a kultivované zábavy, zařadíme ve všední den ve čtyři odpoledne pořad Humoriáda. Posluchači si zde budou moci živě vybrat, jestli chtějí slyšet Menšíka, Sováka nebo třeba Holzmanna. Změny se dotknou také víkendu? Sobota a neděle zůstane oproti všedním dnům více oddechová. V sobotu dopoledne se mohou posluchači těšit na zbrusu nový magazín pro kutily a zahrádkáře a po něm půjde v živém vysílání veterinární poradna, kam si bude možné odborníkovi zavolat pro naléhavou radu. Na nedělní dopoledne je připraven gastronomický magazín Pochoutky o zajímavých regionálních receptech, pokrmech nebo nápojích. A další novinkou je pořad Hvězdné návraty, což bude medailon herců a dalších zajímavých osobností. Tento pořad půjde na ČRo Sever v sobotu i v neděli vždy od čtyř do pěti odpoledne. ČRo Sever je stanicí, která nehraje dechovku, ačkoliv si ji část posluchačů přeje. Nezměníte názor? Dechovkové pořady budeme od 1. ledna příštího roku zařazovat každý všední den, a to vždy od hod. Chceme tím potěšit milovníky tohoto žánru, který už posluchači v blízké budoucnosti neuslyší na ČRo 2. Lidem, kteří dechovce neholdují, nebude její vysílání vpodvečer určitě vadit. Dechovka na Severu znamená, že se stanice bude nadále orientovat na starší posluchače? Formát celé regionální sítě Českého rozhlasu bude sice cílit především na starší populaci, ale chceme být přijatelným a vyhledávaným partnerem i pro posluchače mezi 50 a 60 lety. Půjdeme cestou moderního veřejnoprávního vysílání. To znamená, že si ponecháme vše důstojné a noblesní, co souvisí s plněním veřejné služby, a budeme to vysílat způsobem typickým pro médium 21. století. Konzervativní zastánce veřejnoprávního přístupu ale mohu uklidnit do výrazu komerčních stanic budeme mít ještě hodně daleko. Jsou hranice, které překračovat nesmíme a nebudeme. Desenské noviny 01/2014 5

6 Přehled událostí roku 2013 PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2013 Rok 2013 je rokem zahájení činnosti nového starosty města pana Jaroslava Kořínka V sobotu 4. května, na svátek Květoslava (latinsky Florian), si hasiči z Desné II připomněli 30. výročí své hasičárny. A dali jí krásný dárek sochu sv. Floriana, kterou zhotovil stálý účastník Dřevosochání, pan Tibor Matúz. 19. května se ve Skláři konala tradiční oslava Dne matek. Její organizátor, pan Štefan Pustai, tak zahájil druhou desítku. těchto setkání. Přehled událostí roku 2013 zahajujeme poněkud netradičně 22. plesem města, který se konal 9. února, kam byl přesunut z podzimního termínu. 21. února slavily úspěch naše skokanky na lyžích na Zimním olympijském festivalu mládeže v rumunském Brašově, kde získaly zlaté medaile. 10. května proběhl turnaj mikrožáků. Po něm následovalo celkové zhodnocení sezóny desenští mikrožáci se stali okresním přeborníkem. 7. června se uskutečnila v Riedelově vile Muzejní noc, kterou otevřela paní doktorka Helena Sobková. Na program ve vile pak navázal minikoncert v Riedelově hrobce února pořádal Jizerský klub lyžařů Mistrovství ČR a Republikový kvalifi kační závod ve skoku na lyžích a v severské kombinaci žáků a žákyň. 5. března proběhla v Riedelově vile vernisáž výstavy 50 let Ski areálu Černá Říčka května probíhalo tradiční Sympozium Desná, jehož mottem bylo Důležité je nebýt sám. Výtěžek z aukce ( Kč) byl věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o. s. Klub Jablonec nad Nisou. Poslední dubnovou sobotu (27. 4.) proběhlo ve Skláři poslední představení z cyklu Desenské divadelní předjaří. Divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou předvedl své nastudování muzikálu Malované na skle. Lze o něm mluvit jen v superlativech. Svědčí o tom i to, že si diváci po jeho skončení vytleskali několik přídavků. Kdo má rád kvalitní fotografi e zaměřené na originální témata, jistě navštívil 2. května vernisáž výstavy Sboru dobrovolných fotografů. Téma bylo Pohledy z podhledu a nadhledu května byl termín, který letos určily Velikonoce pro Velkou desenskou pouť. Počasí jí tentokrát příliš nepřálo, ale děti si ji určitě náležitě užily. Sobota 18. května patřila hasičům a jejich soutěži v požárním útoku O Jizerský pohár. Letos se konal již 26. ročník. Zápolení dospělých tradičně předcházela žákovská soutěž Memoriál Jana Vedrala (8. ročník). 14. června vystoupil Sbor dobrovolných muzikantů v areálu Riedelovy vily na svém Pozdně jarním muzicírování. Sbor dobrovolných muzikantů připravil svůj tradičně zábavný a příjemný program, v němž se prolínala lidová hudba s umělou, dokonce i klasickou (Mozart, Bach). 22. června se na Pustinách utkalo 12 družstev na turnaji v nohejbale. Jedno z nich bylo vedené starostou našeho města. V závěru školního roku se děti a učitelky v kině Alfa rozloučily se svými předškoláčky formou Školkiády. Tentokrát se konala již poosmé. 6 Desenské noviny 01/2014

7 Přehled událostí roku 2013 téměř stovka dětí z devíti skokanských a sdruženářských klubů v České republice. 9. října navštívili představitelé našeho města německé město Malschwitz, s nímž nás spojuje dlouholeté přátelství. 7. srpna předal na Obecním úřadě v Bílém Potoce starosta města Jaroslav Kořínek a místostarosta Petr Šikola tamnímu starostovi Vladimíru Hanzalovi symbolický šek na 35 tisíc korun dar města Desná na odstranění povodňových škod. 14. září proběhly Slavnosti města Desná tentokrát úplně jinak v režii místních spolků, v areálu Riedelovy vily a za účasti množství spokojených návštěvníků. Měly výrazně kladný ohlas, a tak se budou v podobném duchu opakovat. 18. září se uskutečnila vzpomínková akce na oběti protržení přehrady v roce Vzpomínalo se na hřbitově u jejich hromadného hrobu a následně pak u balvanu to vše za přítomnosti starosty města a ThDr. Karla Koláčka. 24. října uspořádalo město výlet pro seniory na Protrženou přehradu, aby měli i starší spoluobčané možnost vidět úpravy, k nimž dochází v souvislosti s blížícím se stým výročím tragické události na Bílé Desné. Halloweenem se připomněla školní družina. Ta připravuje pro děti zajímavé akce v průběhu celého roku srpna proběhla návštěva představitelů našeho města spolu s hasiči v Desné u Litomyšle. Vzájemné přátelství se posunulo z oblasti hasičů i do oblasti obecně městské. 27. září hostil starokatolický kostel Nanebevstoupení Páně Sbor dobrovolných muzikantů, kteří tu předvedli svůj Svatováclavský koncert. 27. října se konal poslední letošní turnaj minižáků. Účastnilo se osm týmů. Fotbalových turnajů probíhá po celý rok velké množství, tento sport je v Desné populární, ale není jediný. Úspěchy jsou i v atletice nebo lyžování. 3. listopadu mělo v Riedelově vile premiéru Dýňové odpoledne možnost práce a zábavy pro malé i velké. 19. srpna se zastavil v Desné europoslanec Edvard Kožušník při svém Běhu Českou republikou za 43 dnů. Středa 21. srpna byla dnem smutné vzpomínky. Uběhlo již 45 let od chvíle, kdy byly naprosto zbytečně a nesmyslně zmařeny 2 životy paní Marie Vodákové a její vnučky Dagmar Škavové. Jejich památka byla uctěna krátkou vzpomínkou a položením květin. Poslední zářijový víkend ( ) patřil Jizerskému klubu lyžařů. Pořádal Mistrovství České republiky a Republikový kvalifi kační závod žactva ve skoku a severské kombinaci. Účastnila se ho 23. listopadu se konal 23. Společenský ples města Desná. 1. prosince se symbolickým rozsvícením vánočního stromku poprvé zahajoval v Desné advent, navíc za přítomnosti faráře starokatolického kostela Nanebevstoupení Páně ThDr. Karla Koláčka. Celoročně probíhaly besedy s občany v jednotlivých lokalitách města. Desenské noviny 01/2014 7

8 Z kultury Netradiční Mikulášská ve Skláři Letošní mikulášskou nadílku pojalo desenské kulturní a informační středisko poněkud netradičně. Nešlo o obvyklý dětský program s hrami, soutěžemi a diskotékou. Kulturní středisko pokračuje ve své cestě nových pojetí tradičních věcí a je dobře, že lze konstatovat, že úspěšně. Děti o svou nadílku ani o Mikuláše nepřišly. Ten je přivítal na divadelním představení, po jehož závěru dostaly i svoji mikulášskou nadílku, kterou jim nosili malí čertíci. Pohádku S čerty nejsou žerty jim předvedl soubor Vojan Mladá haluz, který vede paní Vlaďka Koďousková. Po představení nám poskytla malý rozhovor. Toto představení mělo desenskou premiéru v loňském roce 7. listopadu. Tehdy byl zcela zaplněný sál. Neměla jste obavy z návštěvnosti na tomto představení? Upřímně řečeno, měla. Hráli jsme to tu už jednou, je před Vánocemi, navíc venku počasí, že by psa nevyhnal Jsem velice mile překvapená, kolik lidí si i za těchto podmínek našlo do Skláře cestu. Vy jste původem Deseňačka, ale už tu nebydlíte. Táhne Vás něco stále do Desné? Určitě ano. Člověk má někde kořeny a ty zůstanou. Nechali jsme si v názvu Vojan, protože tam mě kdysi přitáhl Štefan Pustai. Jenom už dávno neplatí, že členové souboru jsou z jednoho města a soubor je stabilní. S dalšími čtyřmi divadelními soubory si vzájemně půjčujeme herce, což je vynikající. Není tu žádná nezdravá rivalita, snažíme se navzájem vycházet si vstříc. Jenom herci to mají někdy těžké hrají různé role a na různých místech v malém časovém rozmezí. Ale jsou mladí, nadšení a dobří, takže to zvládají. Ale abych se vrátila k Desné jsem ráda, že máme možnost zkoušet ve Skláři, protože je samozřejmě optimální hrát od začátku na jevišti a se všemi potřebnými rekvizitami. Jak vůbec vznikl nápad uvést tuto filmovou pohádku jako divadelní hru realizace musela být hodně náročná. Natlačil mě do toho vlastně soubor. Oni tu pohádku milují. Opsali z DVD texty tak co jsem měla dělat? Získali jsme povolení k realizaci od autorů fi lmu, ale já jsem měla stejně pocit, že tohle na jeviště prostě nejde 45 obrazů, to se nedá! Jenže dalo, a výsledek jste viděli. Musím říct, že to stálo za to. Kde všude jste toto představení hráli? Toto byla už 19. repríza namátkou mohu jmenovat Hrádek nad Nisou, Jilemnici, Lomnici, Železný Brod, Turnov. A v únoru bychom měli hrát i v Městském divadle Jablonec. Vy jste teď nedávno slavila nějaký úspěch. Co to bylo? Získala jsem nominaci na Národní přehlídku monologů a dialogů ve Velké Bystřice. Doporučení dostali ještě další 3 členové, kteří v našem souboru hrají. To lze opravdu označit za úspěch. A dostalo se nám i dalšího ocenění hráli jsme jako hosté na Krakonošově divadelním podzimu ve Vysokém nad Jizerou. Nasadili jste si laťku hodně vysoko, už se od vás očekává, že pokud uvedete novou hru, bude dobrá. Je to hodně zavazující a my nechceme zklamat. S tímhle souborem se toho ale nebojím. Rozumíme si, pracuje se nám dobře, i když jsem někdy protivná. To ale přece režisér musí, ne? Moje poslední otázka v zákulisí jsem si všimla, že Vy nejste jenom režisérka a vedoucí souboru jak je to třeba s kostýmy? Teď jste mě nachytala ale je pravda, že kostýmy nejen navrhuju, ale také peru, opravuju, zašívám Někdo to přece udělat musí. A já pro tohle divadlo žiju. A jsem šťastná, když se daří. Já mohu jen potvrdit, že se daří, a přeju Vám i nám, aby to hodně dlouho vydrželo. Děkuji za rozhovor. DNy Co to znamená, když se řekne... To jsou ale haranti Všichni tohle slovo známe, asi ho i dost část používáme. Ale dobře víme, že bychom asi neměli, protože slovo harant zní skoro jako nadávka. Z historie známe toto označení jako jméno, a to ne jen tak ledajaké. Pan Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl renesančním umělcem v oblasti hudby a proslulým cestovatelem. Byl příslušníkem slavného šlechtického rodu majícího v erbu bílého kohouta na červeném štítě. Jakkoli byl úspěšný na poli uměleckém a cestovatelském, v politice úspěšný nebyl. V roce 1621 skončil na popravišti na Staroměstském náměstí jako jeden ze sedmadvaceti českých pánů, které nechali Habsburkové veřejně popravit za jejich účast v protihabsburském stavovském povstání, jímž začala třicetiletá válka. Odtud ale hanlivý význam slova harant pocházet nemůže. Pan Kryštof byl šlechtic každým coulem, se vším, co ke skutečnému šlechtici patří. Kde tedy hledat původ významu, jaký má slovo dnes? Ne každý, kdo sám oplývá noblesou a šlechtickou vznešeností, má i takové příbuzné či potomky. Ani pan Kryštof nebyl výjimkou. Měl synovce, Kryštofa Viléma Haranta. Ten měl k šlechtické noblese opravdu hodně daleko. V průběhu třicetileté války vystřídal několikrát vojsko, za které bojoval sloužil Sasům, Švédům, ale i Habsburkům. Stal se dokonce velitelem elitního vojenského sboru, pluku kyrysníků. V letech , kdy v severních Čechách propukly velké selské bouře, byl pověřen jejich likvidací. A chopil se toho řečeno slovy německého historika Ferdinanda Thomase velmi energicky. Vůdce rebelů nechával okamžitě pověsit nebo probodnout, uděloval tresty holí i metlou, dával vysoké peněžní pokuty, nerozmýšlel se ani před popravou. Jeho žoldnéři věšeli rozčtvrcená těla na rozcestích a křižovatkách. Předcházely ho děs a hrůza. Hanlivý význam tohoto slova vznikl tedy s největší pravděpodobností právě v souvislosti s tímto velice nevydařeným synovcem velkého českého šlechtice. Ušlechtilost lze snadno zničit a někdy už není cesty zpět. DNy 8 Desenské noviny 01/2014

9 Okénko zajímavostí V letošním roce se Okénko stane galerií předsedů a starostů, kteří stáli v čele města od jeho vzniku v té podobě, jakou má dnes, tedy od sjednocení 8 obcí, které bylo schváleno v listopadu 1949 a v platnost vstoupilo s účinností od 1. ledna Začneme netradičně hned dvěma představiteli. Pan Antonín Soukup byl předsedou původní Desné, necelé tři měsíce pak byl i předsedou nově vzniklého správního celku, do doby, než byl v řádných volbách zvolen do čela obce pan Josef Souček. Osobnosti se vztahem k Desné Antonín SOUKUP 1950 Stal se prvním představitelem Desné v podobě, v jaké ji známe dnes. Před rokem 1950 patřil název Desná pouze dnešní Desné I. Ostatní části současné Desné byly samostatnými obcemi. Antonín Soukup byl jedním z iniciátorů projektu, který vedl ke sloučení jednotlivých obcí v jeden správní celek, a tedy vzniku Desné ve formě, kterou má do současnosti. Myšlenky na sjednocení některých obcí s Desnou se objevovaly již v době 1. republiky a těsně po 2. světové válce, ale k vážnému rozhodnutí došlo až v roce Dne 12. března se na návrh pana Josefa Havelky sešli zástupci obcí a dalších složek tehdejší Národní fronty z Dolního Polubného, Černé Říčky, Merklova (za obec Polubný), Potočné (Tiefenbachu), Pustin, Hutní Hory (za obec Příchovice) a Desné, aby prodiskutovali otázku možnosti sloučení jmenovaných osad v jeden samosprávný celek. Hlavními iniciátory vedle Josefa Havelky byli Antonín Soukup (předseda MNV Desná), který byl vlastně původcem této myšlenky, Zdeněk Lhoták (za Příchovice), Josef Souček (za Dolní Polubný) a Alois Jaša (tajemník MNV Desná). Byl vytvořen prozatímní výbor, který měl připravit základní materiály pro další práci. Předsedou tohoto výboru byl zvolen Alois Jaša. 25. listopadu 1949 schválila Rada ONV v Jablonci n. N. sloučení Desné, Potočné, Dolního Polubného, Pustin, Merklova, Černé Říčky, Nyčových domků, Souše, Noviny a Hutní Hory v jedinou obec, která ponese jméno Desná v Jizerských horách. Od tohoto dne sloučená obec právně existuje, i když z technických příčin je její existence platná od 1. ledna listopadu byl zvolen MNV sloučené obce, sídlo bylo umístěno do bývalé Potočné (dnešní Desná II) a prvním představitelem nově vzniklé obce byl ustanoven do řádných voleb Antonín Soukup. Josef SOUČEK (datum zvolení ) vznikla Myslivecká společnost pro Desnou, Příchovice a Polubný. Měla 18 přihlášek. Zvolený výbor společnosti přijal prohlášení dosavadních nájemců honiteb, v němž se svého práva zřekli ve prospěch založeného sdružení byl v Desné I založen Sad mládeže. Vysázeno bylo 43 stromků. Sad byl situován na na pozemek, kde v roce 1930 již jednou byl. Tehdy ho zakládal majitel sklárny Riedel. Po 12 letech však stromky vyhynuly, a proto byl po 20 letech obnoven od tohoto dne mohli lidé německé národnosti žádat o státní občanství, a tím získat stejná práva jako čeští obyvatelé. Citace z kroniky z téhož roku: Do té doby s nimi nebylo jednáno nejlépe. Nemohou mít německé školy, ale mohou mít některé hodiny vyučování v němčině. Žádosti podávalo malé množství, většinou čekali na odsun byla založena v Desné II a Desné III skupina Československého červeného kříže měla 200 členů přestal v Desné působit spolek Sokol, v následujícím roce vznikly místo něj nové tělovýchovné spolky: ve sklárnách vznikla Jiskra, v Jizerské porcelánce a v Totexu Spartak a na školách byly zřizovány samostatné tělovýchovné kroužky. DNy Desenské noviny 01/2014 9

10 Advent ve vile Ohlédnutí Adventní neděle v Riedelově vile Advent v Desné byl zahájen v Riedelově vile. Program začal už v 10 hodin, kdy se v přízemí v hale otevřely krámky a v podkroví tvůrčí dílny. Na improvizovaném tržišti prodávaly děti z mateřské školy svoje výrobky přívěsky na klíče v podobě vánočního stromečku a rybičky vyrobené z drátků a korálků. Paní učitelky Ivana Suchardová, Ilona Petrů a Mirka Šourková jim pomáhaly nejen s výrobou, ale i s prodejem. Svoje výrobky tu nabízeli také autoři tvůrčích dílen Iva Flídrová, paní Filipová z Chráněných dílen Kordulka, Petr Šikola a Ilona Pětníková. Někteří prodávali sami, jiné perfektně zastoupily malé prodavačky dodané personálem vily Rozárka, Aneta, Viktorka a Zuzka. V prvním patře bylo možné prohlédnout si vystavené obrázky dětí ze ZŠ připravené na odpolední dražbu a v průběhu celého dne si koupit občerstvení vánoční čaj, svařák, kávu, vánočku, perníčky, ve vile již tradiční štrůdl Míši Bešťákové nebo grilované klobásy. Po obědě jsme přivítali Sbor dobrovolných muzikantů, který svými písněmi zpříjemnil čas do zahájení aukce obrázků, jejichž autory byly výhradně děti ze základní školy. Aukce proběhla úspěšně díky skvělým moderátorkám ze 6. A Natálce Podané a Verče Polešovské. Bylo jen poněkud zarážející, že se aukce zúčastnilo jen velmi málo rodičů. O to větší dík patří těm, kteří přišli, a také členům Sboru dobrovolných muzikantů (Jitce a Ivanovi Indráčkovým, Zuzce Horčičkové, Ivaně a Pepovi Suchardovým, Káje Štěpánkové), starostovi města Jaroslavu Kořínkovi a jeho manželce, organizátorům z RV a jejich dobrovolným spolupracovníkům. Ti všichni společně vytvořili skvělou dražební atmosféru, v níž se prodala většina obrázků. Bylo to bezpochyby i zásluhou obou moderátorek, které si vedly tak, že by se za ně nemusela stydět žádná z aukčních síní. Dík patří i jejich maminkám, které je nejen doprovodily, ale staly se i úspěšnými dražitelkami. Po dražbě pak pokračoval koncert Sboru dobrovolných muzikantů. Naše pozvání přijal i ThDr. Karel Koláček a se starostou města Jaroslavem Kořínkem v podvečer symbolicky zahájili advent. Pan farář pak zapálil první svíčku na adventním věnci a stromeček rozsvítil andílek v podání Anežky Indráčkové. Byla to opravdu zdařilá premiéra vstupu do adventního času. Vše probíhalo v klidu, pohodě, za výborné nálady a nezbývá než si přát, aby se alespoň trošku té pohody přeneslo i do dalších dnů. 10 Desenské noviny 01/2014

11 Společenský ples Společenský ples města se vrátil V sobotu 23. listopadu se konal 23. Společenský ples města Desná. Vrátil se tak do svého tradičního období na konec listopadu. A vrátil se s plnou parádou! Kulturní dům Sklář byl zcela vyprodaný (včetně přísálí) a ti, kdo přišli, určitě nelitovali. Vkusná originální výzdoba, program připravený tanečními skupinami dětí (ZŠ Desná a Jablonec nad Nisou), předtančení manželů Kubištových, malá a velká tombola, kvalitní občerstvení, to vše vytvořilo atmosféru pro příjemně strávený večer. O hudební produkci se postarala kapela Kaleidoskop. Součástí programu bylo vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec Desné, která probíhá vždy jednou za dva roky. Vedle ocenění současných aktivních sportovců v kategoriích do 16 a nad 16 let se dostalo uznání i dvěma legendám desenského sportu Janu Korbelářovi a Vladimíru Žantovi. Ples měl i své významné hosty pozvání přijal starosta města Malschwitz pan Mathias Seidel a starosta Albrechtic a senátor pan Jaroslav Zeman. Velký dík patří všem sponzorům, kteří podstatnou měrou přispěli k tomu, že se ples mohl pořádat v této podobě. Sponzoři Společenského plesu města Desná 2013 SBA SHOP Stanislav Běhounek MANŽELÉ PÍROVI JIZERSKÁ PORCELÁNKA s. r. o. DEKOR SPECIÁL Petr Šikola a Jaroslav Brynda TEPLÁRENSTVÍ TANVALD s. r. o. Martin Vávra HANSA TEXTIL s. r. o. CYKLO AND SKI PELC Stanislav Pelc GABRIELA PATRMANOVÁ ER CLUB Martina Zelinková STUDIO MARTINA Martina Zelinková LÉKÁRNA U DOKTORA Z HOR MUDr. Tomáš Drobník MARY KAY Radka Pátíková KAMELIE Helena Schierová ELSAP František Princ DOMÁCÍ POTŘEBY Vlastimil Kubů JUDr. BŘETISLAV KUNC PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA paní Vorlíčková a pan Šnajdr LÉKÁRNA DESNÁ RNDr. Alexanda Polová TABÁK Jaromíra Krištofová SKLÁRNY NOVOSAD JUDr. František Novosad PEKÁRNA MAŠEK SKLENÁŘSTVÍ TŘESKA KVĚTINY ŠPICAR Vladimír Špicar ELSKLO Ing. Zlatko Dudev M TEX manželé Mikšovi JABLONECKÁ TISKÁRNA Milan Vrkoslav U ČÁPA Vlastimil Plecháč TEXTIL SPORT HRAČKY PAPÍR Zdeněk Vedral EXE OFFICE Mgr. Vladimír Josífek DETOA ALBRECHTICE s. r. o. PRIMA Petr Kolovratník PRECIOSA ORNELA a. s. KITL s. r. o. HOTEL U MŮSTKŮ POTRAVINY THI HOA BUI POTRAVINY NGUYEN QUY SLUNEČNICE manželé Šindelářovi LUSIA Ilona Ackermanová PRECIOSA ORNELA a. s. ZOOS Alena Borská HOTEL PŘÍCHOVICE Vladimír Přibyl LÉKÁRNA U AESCULAPA PharmDr. Milan John EYE 2000 Ing. Zdeňka Medřická DROGERIE TETA TANVALD VLADIMÍR BALCAR VIDEOSTUDIO SEBASTIAN Lukáš Müller SILROC JOSEF ŽELINSKÝ TONERMANN Miroslav Hollmann LUCIE LAŇKOVÁ MUDr. ANEŽKA NEUMANNOVÁ MUDr. MIROSLAV MICHÁLEK IVA FLÍDROVÁ DESKO a. s. Ing. ZDENĚK JOUKL Děkujeme sponzorům Společenského plesu města Desná 2013 a věříme, že nám zachovájí přízeň i v letošním roce. Desenské noviny 01/

12 Z kultury Desenské divadelní předjaří začíná Desenské divadelní předjaří začíná v sobotu 25. ledna. V rámci tohoto cyklu uvádíme vždy každou poslední sobotu v měsíci od ledna do dubna jednu divadelní hru v podání některého z ochotnických souborů. Tradičně vystupuje DS J. K. Tyl z Josefova Dolu nebo DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Letos se můžete seznámit i s dalšími soubory, ale nepředbíhejme. Před námi je první představení. Na úvod jsme připravili hru Vajíčko, jejímž autorem je belgický spisovatel Félicien Marceau. Jak se uvádí v charakteristikách této hry, jedná se o zajímavou sondu do života hlavního hrdiny s velmi překvapujícím závěrem. Tímto hrdinou je příručí v obchodě, který se stane ministerským úředníkem. Vidí svět jako systém, jako vajíčko, do něhož je třeba proniknout a zařídit se v něm. Přesně to udělá a končí u dokonalé vraždy Vajíčko bylo jednou z nejuváděnějších inscenací 60. let, nejslavnějším představitelem hlavní postavy byl Václav Voska. My máme možnost zhlédnout toto představení v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl. Překlad Mileny a Josefa Tomáškových režíroval Karel Stuchlík. Premiéra proběhla 6. července 2013, první repríza v polovině srpna. Kritiky nešetří chválou, objevuje se i termín by standing ovation a názor, že by tato inscenace obstála i ve velkém divadle v kterémkoli městě, Prahou počínajíc. Máme se tedy na co těšit. Rychle, rychle Světem běží klipy, ztřeštěné a rychlé, není čas na vtipy, všechno je teď zpychlé Výsledky ankety NEJLEPŠÍ SPORTOVEC DESNÉ Na Společenském plese města Desná byli oceněni sportovci, kteří získali největší počet hlasů odborné sportovní komise. Vesměs se jednalo o sportovce, kteří se umísťovali na předních příčkách na domácí půdě i při reprezentaci v zahraničí. Desná má ale celou řadu dalších výborných sportovců. Jejich přehled přinášíme spolu s výsledky ankety (v závěru přehledu). Kategorie Sportovci do 16 let Atletika Lada CERMANOVÁ Severská kombinace David ZEMEK Skoky na lyžích Zdena PEŠATOVÁ Kopaná Petr MLADONICKÝ Atletika Michaela GALUSZKOVÁ Sportovci do 16 let Kategorie Sportovci nad 16 let Severská kombinace Marek ŠTĚPNIČKA Běh na lyžích Jonáš BEŠŤÁK Skoky na lyžích Barbora BLAŽKOVÁ Kopaná Viet Khac NGUYEN Lukostřelba Ladislav KORÁB Sportovci nad 16 let Ve Zvláštní kategorii byl oceněn pan Ladislav ŽANTA za dlouholetou trenérskou činnost v oddílu kopané. V kategorii Legenda desenského sportu byl oceněn pan Jan KORBELÁŘ za dlouholetou aktivní i trenérskou činnost v oddílu kopané a v oddílu stolního tenisu. J. Zeman, J. Korbelář, L. Žanta, J. Kořínek Další nominovaní sportovci Lyžování (Jizerský klub lyžařů) David PEŠTA Štěpánka PTÁČKOVÁ Lukáš KOHLBERGER Karolína INDRÁČKOVÁ Martin ZEMAN David BARTOŠ Atletika Veronika MILOTOVÁ Fotbal Filip JEŘÁBEK Kategorie Sportovní kynologie nebyla letos zařazena do seznamu sportů, jejichž nejúspěšnější představitelé jsou zveřejněni. Proto připojujeme informaci o Romaně HÜBNEROVÉ, která se svým labradorem (jménem Spyke) dosáhla úspěchů při skládání zkoušek z výkonu dle Národního zkušebního řádu (zkouška ZM) i Mezinárodního zkušebního řádu IPO (zkouška BH). Současně je zařazena do Záchranné brigády Libereckého kraje, pro kterou složila se Spykeim zkoušku záchranářského psa ZTV a může provádět vyhledávání osob v sutinách nebo při plošném vyhledávání. Tato sportovní disciplína by měla mít své místo mezi sporty, jejichž nejúspěšnější představitelé jsou právem veřejně oceněni. Práce kynologa a trénink psa je neméně náročná a naši pozornost si zcela jistě zaslouží. 12 Desenské noviny 01/2014

13 Došlo do redakce Charita V listopadových novinách byla upoutávka na charitativní akci ZUMBA CHARITY, která se konala 23. listopadu. Paní Martina Zelinková nám poslala i výsledky této akce, které jistě stojí za víc než jen za povšimnutí. Získaná celková částka Kč se skládá z peněz ze vstupného na naší akci, z prodeje tomboly a od dárců Tančících účastníků bylo 140. Účastníky čekalo několik překvapení v podobě ABBA show, Brazil show a Vámoční show, kdy na Parkhotelu dokonce i sněžilo... Pro mě to byl jeden z nejhezčích maratonů nejen co se vybrané částky týče, ale hlavně složením instruktorů, kteří byli na jedné vlně ať v zákulisí nebo na pódiu a opravdu tančili a bavili všechny lidi, ale i účastníků, kteří udělali naprosto báječnou atmosféru... Speciálně bych chtěla poděkovat panu Patriku Bonnanovi, majiteli Parkhotelu, který již potřetí propůjčil prostory na naši akci zcela zdarma a ještě každému účastníkovi koupil 1,5 l vody. Hosté: Jiří Krytinář herec Petr Beitl primátor města Jablonec n. N. Marek Hotovec starosta města Smržovka Stanislav Petrovič ředitel Domov Maxov Olga Kahánková ředitelka Dům penzion pro důchodce Vladimír Josífek radní města Tanvald a moderátor Instruktoři vystupovali bez nároku na honorář: Martin Hybš Litoměřice a Štětí Dan Šimek Jablonec n. N. a Liberec Milan Nevosad Mladá Boleslav a Mr. World 2012 Lenka Marčíková Tanvald Veronika Vodrážková erclub Smržovka Martina Zelinková erclub Smržovka a Jablonec n. N. (instruktorka, majitelka a organizátorka celé akce) Hosté, kteří vystupovali bez jakékoli odměny: Lucie Drahovzalová Piloxing a Fitbox instruktor Karlovy Vary Petr Rimros Doležel s taneční skupinou Angel Breakers Jablonec n. N. Jiří Votoček zpěvák Lučany n.n. Velice děkuji Martina Zelinková erclub Smržovka a Jablonec nad Nisou Celková částka se rozdělila na tři díly: Kč Domov Maxov Kč Dům penzion pro důchodce Smržovka Kč společnosti Jirka Krytinář lidem o. s. Sponzoři a dárci Charitativního Zumba maratonu 2013 Klára Kopitáková fi nanční dar 500 Kč VZP Zdravotní pojišťovna fi nanční dar Kč Smržomedic a Lékárna Doktor z hor Tomáš a Alena Drobníkovi fi nanční dar Kč Johnson Controls fi nanční dar Kč KSM Castings Gruppe CZ a. s fi nanční dar Kč Silroc fi nanční dar Kč Míša Massalemová fi nanční dar Kč Karel Viktora fi nanční dar Kč Martina Albaniová fi nanční dar 300 Kč Aleš Frýda Tesařské a stavební práce fi nanční dar Kč TOMBOLA 2013 IVAK s. r. o. poukaz na 20% slevu na sortiment + 3D grafi cký návrh v hodnotě Kč zdarma, sleva Kč na kompletní realizaci koupelny CA Klára a Josef Šourkovi zájezd pro 2 osoby do Adventních Drážďan Eleven sportovní potřeby a doplňky Studio Fit dárkové poukazy na wellness v hodnotě Kč Penzion Severka Petr poukázky na konzumaci v hodnotě 600 Kč Pizza EXPRESS Jablonec dárkový poukaz na konzumaci v hodnotě 600 Kč Salón Creative Lenka Růžová Kč Petra Majerová 960 Kč, společný Kč Renata Sodomková dárkové balíčky COMP S Smržovka jídelní soupravy Lékárna u Aesculapa Milan a Lada Johnovi vitamínové a výživové doplňky Energy Studio Majka Ježková dárkové poukazy na masáž a kosmetiku v hodnotě Kč Vertical Park Harrachov Michal Kubín 5 dětský + 5 dospělý poukaz na obří houpačku v Harrachově v hodnotě Kč Hospůdka U silnice Aleš a Lucka Frýdovi poukaz na konzumaci v hodnotě 350 Kč Penzion Uko Bedřichov poukázky na služby v celkové hodnotě 500 Kč Bazén Jablonec volné vstupenky do bazénu za Kč Targo spodní prádlo punčochové kalhoty a 2 poukázky 500 Kč na nákup spodního prádla Kožené zboží Sára 6 batoh LOAP Salón Štěstí poukázky v hodnotě Kč na půjčení svatebních a společenských šatů Sklárna Novosad Harrachov 3 sady skleniček na víno Touche Marcela Pešatová sportovní oblečení O Style slevové poukázky pro všechny účastníky Charitativního Zumba maratonu + 30 ks šátků O Style do tomboly Lyžařský škola U Čápa Jan Dolozim poukaz na 300 Kč na výuku v lyžařské škole (lyže, snowboard), Hana Kalinová 10 ks volných vstupenek na Aerobic a posilování Ladislav Čárný Reklamní předměty Pivovaru Svijany (trika, tužky, otvíráky, čepice, klíčenky ) Restaurace U Bobše Tomáš a Petr Ceé poukaz pro 2 osoby na konzumaci Martina Horáková DEDRA přípravky a kosmetika Eurovia kamenolomy a. s. 3 reklamní taška (sportovní láhev, termohrnek, ručník, kap. nůž + svítilna, metr, rádio, propisky, kosm. zrcátko, obal na CD) Vyvoněná auta Jablonec n.n. Helen Korcinová 15 poukázka 300 Kč na ruční čištění aut + 15 slevová poukázka 20 % na Taxislužby Tfnet reklamní předměty (tašky, trika ) SK Mobil Šárka a Dan Šimkovi mobilní telefon NOKIA 105 Kadeřnictví Butterfl y Martina Chlumová slevová poukázka 40 % na kadeřnické práce a make up Fotoateliér Daniel Farkaš poukaz na Profi fotografi e Zlatnictví Noemi dámské hodinky v dárkové kazetě, dětské hodinky v dárkovém setu Knihovna Smržovka poukaz na registraci zdarma do knihovny Kadeřnictví Nikola Kuncová poukaz 350 Kč Petra Slavíková ručníky, kosm. tašky, bižuterie HM Glass Miroslav Hloušek vánoční skleněné svícny, Gepard Martin Berkau vitamíny + reklamní předměty A Raymond trika, tubusy a reklamní předměty, Sport Park Liberec 2 vstupenky na hokej v TIP Sport aréně Liberec ELSAP Princ žehlička na vlasy, masážní přístroj, 2 kontrola elektronický hlídač zavazadel Čajovna Hana Stejčková Brazilská káva, čaje, pralinky Cyklo a Ski Pelc 2 poukaz na půjčení kompletního SKIALPOVÉHO vybavení Uniqua Bubeníček reklamní předměty (svítilny, tužky, energy nápoje, létající talíře, škrabky na okna ) Patchwork Valentine.com Adriana Samčíková poukaz v hodnotě 500 Kč Jana Masaryková 4 Zumba dorty Florball Player sportovní potřeby (čelenky, potítka ponožky, sportovní láhve) Řeznictví U Tomášů lovecký salám Pekárna Mašek 6 ks vánoček Pekárna U Drahušky 3 balíčky koláčů Desenské noviny 01/

14 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Levhartice Pekárková, Iva do Čech, aby převzal své rodové sídlo. Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kostkové z Kostky je o to těžší, že denně potkává členy své bláznivé rodiny a k tomu několik střelených zaměstnanců nejchudšího zámku v Čechách. Otec je skrblík, americká maminka se chce podobat princezně Dianě Pád Mawer, Simon Ztratila ale manžela Antoina, který zmizel v Keni. Sežrali ho opravdu krokodýli se žlutýma očima? Druhý díl světově mimořádně úspěšné trilogie od nejlepší francouzské autorky roku 2007 vrací do hry staré známé, ale představuje i zcela nové postavy. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců KUTHAN, Jiří Za hrdinku románu Levhartice si spisovatelka Iva Pekárková, známá svými exotickými náměty, tentokrát vybrala průměrnou Češku něco přes čtyřicet, které se právě za dramatických okolností rozpadlo průměrné manželství. Milla však situaci řeší poněkud nezvykle: odjede do Anglie, kde se léčí z pocitu vlastní zbytečnosti v náručích mužů všemožných ras a národností. Aristokratka ve varu BOČEK, Evžen Rob Dewar se zrovna vrací autem domů, když v rádiu uslyší zprávu o smrti svého starého kamaráda a kdysi také horolezeckého partnera Jamieho Matthewsona, známého a úspěšného horolezce, který se zabil při pádu z obávané skalní stěny v severním Walesu. Ačkoli se tito dva muži již několik let neviděli, Rob okamžitě otáčí svůj vůz a spěchá do Walesu, aby nabídl pomoc a útěchu Ruth, vdově po Jamiem. Tahle změna trasy se ukáže být osudovým momentem, který Roba přiměje vydat se na pomyslnou cestu zpět v čase do doby svého mládí, do časů vlastní posedlosti horolezectvím, do dnů, kdy učinil určitá klíčová životní rozhodnutí, která jej nyní začínají pronásledovat. Druhý díl knihy Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců města, církev, korunní země, je věnován stavbám a uměleckým dílům této doby (od počátku druhé poloviny 15. do začátku druhé čtvrtiny 16. století), která vznikla ve městech, na církevní půdě a ve vedlejších zemích České koruny ve Slezsku a v Horní Lužici. Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války ( ) Hájková, Dagmar Životopis Úsměvný příběh zchudlého potomka českého šlechtického rodu Marie Kostkové z Kostky, který se po roce 1989 vrací s celou rodinou z New Yorku Pomalý valčík želviček Pancol, Katherine Pokračování úspěšné knihy Žluté oči krokodýlů. Co nového se stalo od minule? Nejpodstatnější je asi fakt, že Joséphinu potkal ohromný literární úspěch. 14 Desenské noviny 01/2014

15 Škola Mikuláš, čert a anděl Předvánoční aktivity školní družiny Pod vedením paní vychovatelky Moniky Cermanové uspořádaly děti ve školní družině zajímavé akce. Přivítaly mezi sebou Barborku, prošly lekcí zdravovědy a uspořádaly vystoupení pro zdravotně postižené občany. Naše děti jsou šikovné, a když se toho umí využít, dokážou opravdu hodně. Ve čtvrtek se po chodbách základní školy rozezněly zvonečky andělů a zařinčely řetězy čertů. Samozřejmě nemohl chybět ani Mikuláš, který celou početnou družinu vedl. Žáci deváté třídy se přestrojili do tradičních masek a vydali se do jednotlivých tříd, převážně prvního stupně, aby dětem připomněli, jak se mají správně chovat. Ten, kdo byl napsaný na Listině hříšníků, se musel vykoupit pěknou písničkou. ZŠ a MŠ Desná zve rodiče, budoucí prvňáčky a všechny další zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne od do Prezentace a prohlídka školy bude probíhat pod vedením třídní učitelky budoucí první třídy Mgr. Zdenky Horákové Vybavení a nabídka školy: Odborné učebny, počítačová učebna 7 nových interaktivních tabulí 2 nové tělocvičny, sportovní areál, posilovna Školní knihovna Nabídka volitelných předmětů ve vyšších ročnících Výuka anglického jazyka od 3. třídy, německého jazyka od 8. třídy Ve 2. a 3. třídě plavecký výcvik Školní sportovní klub fl orbal, atletika, dětský tábor, běžky, turistický kroužek, míčové hry, kondiční hry (3. 9. ročník), posilovna (7. 9. ročník) Nabídka dalších kroužků keramika, míčové hry, zumba, fyzikální kroužek, zdravověda, hra na hudební nástroje Lyžařský výcvik, cyklistické výlety Školní družina saunování, aerobik, výtvarný kroužek, zpěv s kytarou Přijďte navštívit školu v místě Vašeho bydliště! Další informace najdete na webových stránkách naší školy www. zsdesna.cz. Ačkoliv na ně žáci již od rána nedočkavě čekali, některým z nich nebylo zrovna do smíchu, zvláště těm, kteří neměli čisté svědomí. Děti ale nakonec přislíbily, že se polepší, a tak andělé všechny odměnili drobnou sladkostí. Seznámení s projektem Sportovní školička Do tohoto projektu se už v loňském roce zapojila Zdravá mateřská školka Desná I. Účastnilo se 16 dětí a 4 náhradníci. Jedná se o aktivitu hrazenou rodiči, ale určitě se vyplatí. Program je složen z 10 lekcí, v nichž pod vedením tří instruktorů získávají děti dovednosti v různých sportovních disciplínách. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu z řad rodičů i učitelek, ale především dětí se ZMŠ účastní tohoto projektu i letos. Desenské noviny 01/

16 Inzerce 16 Desenské noviny 01/2014

17 Co se děje u sousedů Smržovka tel.: čtvrtek pátek Obrázky Ivy Hüttnerové Ve výstavní síni Zámečku. pondělí Čítárnička Od 16 hodin v knihovně. Tříkrálový podvečer u deskového betlému Od hodin na rozhraní ulic Občanská a Vřesová ve Střední Smržovce. úterý Hovory nad otevřenou biblí Od 17 hodin ve výstavní síni v Zámečku. sobota Myslivecký ples Od 20 hodin v sále Parkhotelu. pondělí Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Od 15 do 17 hodin v knihovně. sobota Rockový ples Ex-trémistů vodáků, padákářů, lezců Od hodin v Parkhotelu, hrají: Krausberry, Maršál Bazén a Jazz H Factor, info na tel.: Společenský oděv nutný. pondělí Důchodový dýchánek Od 14 hodin v Zámečku. sobota Obnovený všesportovní ples Od 20 hodin v Parkhotelu. Více na str. úterý Veřejné jednání ZM Od 16 hodin v zasedací místnosti radnice. Připravujeme: Lyžníci Karnevalová show pro děti v Parkhotelu Program MDC Maják od ledna 2014 U Školky, č. p Budova spojená s Mateřskou školou a ordinacemi lékařů na sídlišti Výšina v Tanvaldě, v centru máme bezbariérový přístup, z programů si vyberou i zdravotně znevýhodnění lidé Pondělí: :00 program pro rodiče s dětmi, tématické dopoledne dle dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích s Anitou ZUMBA pro děti 4 6 let s Lenkou Marčíkovou mobil: POWERJÓGA s Lenkou Marčíkovou, mobil: Úterý: program pro rodiče s dětmi zaměřený na ROZVOJ ŘEČI (písničky, říkadla, rytmizace), podpora sociálních vztahů, sdílení problémů, výměna zkušeností LOGOPEDIE s Mgr. Hýskovou, tel.: Středa: Hravá a tvořivá dopoledne pro předškoláky (bez rodičů) výtvarně-keramická dílna, pohybové hry, informace na čísle: vyhrazeno pro projekt MAXÍK speciální program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, Mgr. Lenka Kořínková mobil: Sportovní průprava předškoláků (3 6 let, sport. hala) zdravotní cvičení pro ženy s Rozárkou v prostorách MDC Maják Čtvrtek: program pro rodiče s dětmi zaměřený na EKOLOGII, dílna, zdravotní cvičení HUDEBNÍ HRÁTKY pro děti 2 6 let, rozvoj hudebního vnímání, program s písněmi, rytmizace, rozvoj řeči, podpora sociálních vztahů, centrum otevřeno hod. Pátek: Baby Club setkávání maminek a jejich miminek, volejte na tel DDM Ulita Tanvald tel.: Akce DDM Ulita v lednu 2014 V sobotu se koná Polární výprava akce pro rodiče s dětmi. Výprava startuje v u vchodu do areálu autokempu v Tanvaldské kotlině. Je zde možnost parkování. Rodiče s dětmi utvoří týmy, které při dobývání severního pólu budou plnit různé zábavné úkoly, při nichž se děti seznámí se zimní přírodou a životem zvířátek v zimě. V cíli na ně čeká odměna v podobě sladkého pokladu. Akce trvá asi 2 hodiny. S sebou je nutné mít saně! Startovné činí 20 Kč za dítě. V úterý od proběhne v DDM Novoroční setkání táborníků. Sejdou se zde účastníci letního tábora u Berounky, pro které bude připraveno malé pohoštění, CD s fotkami z tábora a hry a soutěže. V neděli zveme rodiče s dětmi na Dětský karneval, který se koná ve sportovní hale na Výšině. Máme pro děti připraveny různé soutěže a sladké odměny. V pátek jsou pololetní prázdniny a v DDM pořádáme od 9.00 do Zábavný den v Ulitě pro děti školního věku. Pro děti bude připravena výtvarná a keramická dílna (výroba modrého keramického hrnečku) a různé zábavné hry a soutěže. Přihlášky s platbou přijímáme v DDM nejpozději do středy Kolektiv DDM Ulita přeje vám všem šťastný a úspěšný rok 2014! Dále nabízíme: Cvičení Tai-ji, v ŠD ZŠ Sportovní rekondiční masáže (A. Rusnáková, tel.: ) havajské masáže Lomi Lomi (MUDr. David Němec, tel.: ) Desenské noviny 01/

18 Co se děje u sousedů Informace z kulturního střediska Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů informace o kulturním, sportovním a společenském dění v našem městě a jeho okolí. Máte-li o tyto informace zájem, zašlete, prosím, svoji mailovou adresu na a budete zařazeni do naší databáze. KIS KINO ALFA V DESNÉ Údolní 295, Desná v Jizerských horách tel.: facebook: kinoklubalfa ************************* LEDEN 2014 ************************* Každý pátek TIP ALFY DISKOTÉKA Hrajeme vždy od hodin, otevřeno je již od hodin Avizované soboty na facebooku, kdy hrajeme trochu jinak ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) 18 Desenské noviny 01/2014

19 Jízdní řády KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 V Liberci dne ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD Jablonecko + Tanvaldsko + Železnobrodsko Více informací na Změny v železniční dopravě Linka L1 Liberec Tanvald Harrachov (Szklarska Poreba Górna). Zrušeny vložené vlaky Liberec Vesec a zpět. V ranní špičce zkráceny dva páry vlaků (16201, 16203, resp a 16212) pouze do trasy Liberec Desná-Riedlova vila a zpět (v úseku Desná Kořenov zrušeno, cestující mohou využít autobusové linky 747) vlak pojede cca o čtvrt hodiny později v celé trase (z Liberce ve 20:32) přípoje v Tanvaldu na linky 741 (směr Harrachov) a 853 (směr Plavy) zůstanou zachovány vlak pojede z Tanvaldu o 20 minut dříve (odj. 20:20) o v Rochlicích přestup do prům. zóny JIH (v prac. dny MHD, v neděli linka 740) Linka L12 Smržovka Josefův Důl vlak pojede z Jos. Dolu o dvacet minut dříve (přípoj na posunutý vlak 16246) vlak ve 21h ze Smržovky a ve 22h zpět zrušen vlak ve 23h ze Smržovky pojede pouze v pracovní dny (krom XII.) Linka L18 Tanvald Železný Brod vlaky a (poslední pár kolem 23.h) pojedou pouze v pracovní dny (krom XII.) Změny na dálkových autobusových linkách Linka Jablonec nad Nisou Praha Spoje 12,42 v 10:00 a v 19:00 z Prahy obsluhují Hodkovice a Rychnov Linka Liberec-Jablonec n.nisou-turnov-hradec Králové-Brno Páteční spoj 23 v 8:00 z Jablonce do Brna zrušen Páteční spoj 22 ve 13:50 z Brna končí v Hořicích Nový nedělní spoj 33 v 17:20 z Hořic, v 18:00 z Hradce Králové Spoj 24 v neděli v 17:00 z Hradce Králové jede v 18:20 z Lomnice, v 19:18 z Jablonce n.nis. Linka 940 Trutnov-Vrchlabí-Jilemnice-Jablonec n.nisou-liberec-nový Bor-Děčín-Ústí n.l. Spoj 21 jede z Jablonce o 10 min dříve v 5:35 Vybrané spoje směrem z Děčína obsluhují zastávku Chrastava,Termální lázně Změny na regionálních linkách v oblasti Jablonecka Na většině linek byly kráceny jízdní doby Linka 141 Jablonec Liberec Spoj 101 jede z Liberce ve 20:00 Linka 151 Jablonec n.nisou-rádlo Spoj 1 ve 4:50 na Rádlo zrušen, přidán nový spoj ve 20:20 z Jablonce na Rádlo Spoje 19, 27 a 2 obsluhují zastávku Rádlo,odbočka Linka 740 Tanvald Jablonec n.nis. Liberec Spoje směr Tanvald zastavují v zastávce Průmyslová, neobsluhují zastávku Kavkazská Spoj 105 ve 20:18 z Tanvaldu obsluhuje ve 21:25 zastávku Rochlice Nedělní spoj 106 z Průmyslové zóny jede ve 21:38 Linka 741 Jablonec n.nis. Tanvald Harrachov Spoj 51 posunut odjezd o 15 min na 21:30 ze zast. Tanvald,centrum Spoj 48 začíná v 17:50 v Desné odbočka Spoj 52 posun odjezdu spoje z Harrachova o 7 min na 22:02 Linka 743 Jablonec n.nisou Tanvald Rokytnice n.jiz. Spoje 103, 105, 109, 113, 117 a 102 začínají/ končí v zastávce Jablonec n.nisou,hlavní nádraží Spoj 101 příjezd do Harrachova v 6:55 Linka 746 Tanvald Tanvald,sídliště Desná Spoj 5 jede z Tanvald,centrum o 5 min dříve v 5:58 Linka 747 Tanvald Desná Kořenov Vysoké n.jiz. Spoj 57 jede v režimu radiostop na Souš Spoj 4 jede v 5:18 ze zast. Příchovice,ZD, v 5:27 z Desná,odb. Spoj 9 jede o 4 min později v 11:00 z Tanvadl,- centrum Linka 748 Tanvald Desná,otočka Spoj 16 jede ze zast. Desná,kostel přímo do Tanvaldu, přes zast. Desná,odb jede 741/11 Linka 841 Jablonec n.nis. Maršovice Pěnčín,Alšovice Železný Brod spoj 29 jede ve 22:45 z Jablonce a je veden přes Těpeře sobotní spoje 101 a 102 4:50 ze Železného Brodu a v 6:15 z Jablonce zpět pojedou i v neděli Linka 843 Jablonec n.nis. Dol.Č.Studnice Penčín,Bratříkov Železný Brod Spoj 10 jede v 7:05 od žel. stanice v Železném Brodě Linka 851 Jablonec n.nisou-zásada-držkov-jílové u Držkova-Železný Brod Spoj 101 posunut odjezd z Jablonce na 7:15 Úprava minutových poloh spojů navazujících v Držkově Linka 853 Tanvald Velké Hamry Držkov Vlastiboř/Železný Brod Spoj 39 posun odjezdu z Tanvaldu na 21:33 KORID LK Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji tel.: (tarif IDOL) nebo *074 (jízdní řády) Společnost BUS LINE zahájila provoz zvláštní vnitrostátní linkové dopravy SKIBUS Trasy linky: Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou Z výchozí zastávky Pražská po sil. I/14 5. května, Moskevská, ulice Podhorská, Smetanova, Hasičská, Palackého III/29029, Janovská, dále po sil. č. III/29029 a III/29022 do zast. Bedřichov. Odtud po sil. č. III/29022 na křiž. se sil. č. III/29037 a po ní na křiž. se sil. č. III/29039 a po ní do Josefova Dolu na křiž. se sil. č. III/ Po této dále do až na křiž. se sil. č. III/29042 a po této k zast. Tanvald, Špičák, Janovica. Dále po III/29022, III/29046, I/10, II/290 do konečné zastávky Desná, Souš. Ve směru zpět po stejných komunikacích v opačném sledu. Desenské noviny 01/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na leden Neděle 5. ledna Riedelova vila od 15 hodin Tradiční pohádka pro děti Vstupné 30 Kč Připravujeme na únor Neděle 16. února KD Sklář od 14 hodin Karneval vstupné 30 Kč Protože je únor krátký měsíc, vyšlo únorové představení na 1. března. Patří ale do února a je to druhé představení z cyklu Desenského divadelního předjaří. Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné Sobota 1. března KD Sklář od 19 hodin Podivná závěť pod tímto názvem uvádí Lučanský spolek divadelní hru Normana Robinse Hrobka s vyhlídkou Neděle 5. ledna Starokatolický kostel Nanebevstoupení Páně od 17 hodin Tříkrálový koncert Sboru dobrovolných muzikantů Čtvrtek 9. ledna Riedelova vila od 17 hodin Výstava fotografi í Zdeňka Joukla Zajímavosti z Jizerských hor Zahájení výstavy spojené s besedou Sobota 11. ledna KD Sklář od 20 hodin Myslivecký ples s mysliveckou kuchyní Arnošta Pultara (v provozu již od 18 hodin v jídelně KD Sklář) Sobota 25. ledna KD Sklář od 19 hodin Zahájení Desenského divadelního předjaří hrou Féliciena Marceaua Vajíčko v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl Vstupné 50 Kč Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v Kulturním středisku Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka únorového čísla je ve středu 15. ledna do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v únorovém čísle. 20 Desenské noviny 01/2014

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Ing. Pavel Michek, Mgr.

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne 16.1. 2012 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský Omluven: Ing. Pavel Michek číslo

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více