KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT"

Transkript

1 KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

2 KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR NÁZEV: KB AMETYST FLEXI PRÁVNÍ FORMA: investiční fond podle francouzského práva PODFONDY/ZDROJ: Ne/Ne SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: LYXOR ASSET MANAGEMENT POVĚŘENÝ FINANČNÍ SPRÁVCE: Ne ZMOCNĚNEC PRO ÚČETNÍ SPRÁVU: Société Générale Securities Services France DATUM ZALOŽENÍ A PLÁNOVANÁ DOBA TRVÁNÍ: KB Ametyst Flexi byl schválen AMF dne Byl založen dne na dobu 99 let. DEPOZITÁŘ, CUSTODIAN A INSTITUCE POVĚŘENÁ CENTRALIZACÍ PŘÍKAZŮ A VEDENÍM REJSTŘÍKŮ: Société Générale S.A AUDITOR: KPMG Audit PRODEJCE: SOCIETE GENERALE Komerční Banka PORADCI: nejsou INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ: KB Ametyst Flexi ZJEDNODUŠENÝ STATUT - 1/11

3 KLASIFIKACE: Diverzifikovaný SKIPCP JINÉ SKIPCP: KB Ametyst Flexi může investovat až 100 % svých aktiv do podílů nebo akcií jiných SKIPCP. ZÁRUKA: Negarantovaný kapitál: ochrana. Všechny Roční likvidační hodnoty se minimálně rovnají 90 % Referenční likvidační hodnoty (za podmínek popsaných v oddíle Záruka ). CÍL SPRÁVY: Cílem KB Ametyst Flexi je realizovat dynamické rozdělení mezi Riziková a Neriziková aktiva, které umožňuje: garantovat, až do data splatnosti ochrany, že každá Roční likvidační hodnota bude vyšší nebo rovna 90 % Referenční likvidační hodnoty; částečně se podílet na vývoji dvou typů aktiv Rizikové aktivum je koš SKIPCP, investované především na mezinárodních trzích s akciemi a obligacemi. Nerizikové aktivum je tvořeno měnovými a obligačními výnosy. Podíl KB Ametyst Flexi vystavený Rizikovému a Nerizikovému aktivu se v čase mění a vyplývá z uplatnění správy typu pojištění portfolia. Ekonomie, výhody a nevýhody SKIPCP: Jako protihodnotu za ochranu kapitálu do výše 90 % investor souhlasí, že nebude využívat veškeré výkony trhů s Rizikovými aktivy Výhody a nevýhody použité techniky správy VÝHODY Ochrana kapitálu do výše 90 % první likvidační hodnoty, stanovené každý rok: všechny Roční likvidační hodnoty jsou minimálně rovny 90 % Referenční likvidační hodnoty Postupné snižování expozice rizikovým aktivům v případě poklesu jejich výkonnosti. Mechanismus ročního přizpůsobení ochrany umožňuje každý rok určit expozici do Rizikových aktiv. NEVÝHODY Investor může hradit roční ztrátu vyšší než 10 %, pokud je v momentě nákupu likvidační hodnota vyšší než úroveň Referenční likvidační hodnoty. Podíl aktiv KB Ametyst Flexi investovaný do rizikových aktiv může být blízký nule maximálně po dobu jednoho roku, KB Ametyst Flexi může mít po tuto dobu peněžní profil. Slabá a stupňovitá účast na rebondu Rizikových aktiv po jejich silném poklesu kvůli snížení jejich podílu v aktivech KB Ametyst Flexi. V případě trvalého poklesu výkonnosti Rizikových aktiv může roční mechanismus přizpůsobení úrovně ochrany vést ke značnému znehodnocení počáteční investice podílníka. REFERENČNÍ UKAZATEL: Metoda dynamického řízení fondu, popsaná v části Investiční strategie, není slučitelná s využitím referenčního ukazatele. INVESTIČNÍ STRATEGIE: Od data založení fondu do data jeho registrace v České republice bude likvidační hodnota udržována na výši původní likvidační hodnoty, tj. 100 CZK. Poté bude likvidační hodnota růst podle sazby blízké peněžnímu trhu až do konce období prodeje, tj. do Použitá strategie Od skončení období prodeje bude výkonnost KB Ametyst Flexi stanovena: jednak košem CKIPCP ( Koš ), jehož aktiva jsou tvořena především mezinárodními akciemi a obligacemi (dále Riziková aktiva ); jednak měnovými nástroji tvořenými SKIPCP a měnovými (TCN) a obligačními nástroji (dále Neriziková aktiva ), které umožňují zajistit ochranu.

4 Technika správy KB Ametyst Flexi je inspirována metodou zvanou zajištění portfolia. Tato metoda spočívá v dynamickém a pravidelném vyrovnání spravovaného portfolia mezi Rizikovými a Nerizikovými aktivy, aby byla zajištěna jeho ochrana. Podíl připadající na Riziková aktiva se po dobu životnosti produktu mění podle: odchylky mezi úrovní likvidační hodnoty a úrovní zajišťující ochranu. Čím je likvidační hodnota vyšší než úroveň zajišťující ochranu, tím více má KB Ametyst Flexi tendence být vystaven Rizikovým aktivům. A naopak, čím více se likvidační hodnota KB Ametyst Flexi blíží úrovni zajišťující ochranu, tím méně má KB Ametyst Flexi tendenci být vystaven Rizikovým aktivům. Expozice do Rizikových aktiv tedy může být snížena na nulu a celý KB Ametyst Flexi bude vystaven Nerizikovým aktivům až do konce aktuálního roku. podmínek na trhu, především na akciových trzích, a podle úrokových sazeb. Dále, aby bylo dosaženo cíle správy KB Ametyst Flexi a/nebo pokryta jeho aktiva, používá KB Ametyst Flexi termínované finanční nástroje OTC nebo na řízeném trhu: futures (smlouvy na indexy), opce (opce na akciové indexy a/nebo indexy směnného kursu), výkonnostní swapová smlouva (na akcie, SKIPCP a/nebo indexy) a termínové obchody. KB Ametyst Flexi může pro správu své hotovosti využít depozit, zápůjček hotovosti a operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů. Další informace ke každé použité kategorii aktiv získáte v příslušné rubrice podrobné zprávy. PŘÍKLADY FUNGOVÁNÍ FONDU: Abychom ilustrovali způsob, jakým produkt funguje, byl vývoj SKIPCP tvořících Koš simulován pro doporučenou dobu investování, tedy 3 roky. Příklady v žádném případě nepředvídají budoucí výkonnost KB Ametyst Flexi. Na finančních trzích od nejméně výhodného po ten nejvýhodnější ilustrují tři grafy vývoj likvidační hodnoty s porovnáním s vývojem podkladových fondů a ochrany. Expozice do Rizikových aktiv je vyjádřena v procentech aktiv. NEPŘÍZNIVÝ PŘÍPAD Tento příklad ilustruje scénář, při kterém koš SKIPCP (Riziková aktiva) vykazuje během 3 let celkově nulovou výkonnost poté, co byl oceněn v prvních měsících po jeho spuštění. V tomto případě podílník, který investoval 100 CZK do první likvidační hodnoty, by získal na konci uvažovaného období tří let úhradu ve výši 92,36 CZK. Koš SKIPCP by tak zaznamenal za 3 roky nulovou výkonnost, tedy roční výnos 0 %, zatímco výkonnost fondu za 3 roky je 7,64 % (tedy 2,61 % ročně) % Likvidační hodnota fondu a podkladu Hodnota ochrany Likv.hodnota fondu 140% 120% 100% 80% 60% (v % likvidační hodnoty fondu) Expozice koši SKIPCP 40 40% Expozice Koš SKIPCP 20 20% 0 0% 09/07 01/08 05/08 09/08 01/09 mai-09 09/09 01/10 05/10 09/10 Expozice (v %) stupnici vpravo Koš SKIPCP Likv.hodnota Hodnota ochrany

5 Pokles koše SKIPCP mezi březnem a červnem 2010 způsobí pokles likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi, a v důsledku toho expozici do koše SKIPCP podle toho, jak se likvidační hodnota blíží garantované likvidační hodnotě. KB Ametyst Flexi tak nevyužívá celého růstu koše SKIPCP od června do září Fungování ochrany znamená revizi hodnoty Ochrany směrem dolů na začátku každého roku. V důsledku toho je expozice do rizikových aktiv mechanicky znovu zhodnocena na začátku každého roku. Úrovně garantované likvidační hodnoty jsou tedy následující: 1. Likvidační hodnota roku Garantovaná likv. hodnota Rok Rok Rok STŘEDNÍ PŘÍKLAD Tento příklad ilustruje scénář, v němž koš SKIPCP (Riziková aktiva) sleduje lehce vzestupnou tendenci v uvažovaném období 3 let. V tomto případě podílník, který investoval 100 CZK do první likvidační hodnoty, by získal na konci uvažovaného období tří let úhradu ve výši 108,9 CZK. Koš SKIPCP by tak získal za 3 roky 25 %, tedy roční výnos 7,72 %, zatímco výkonnost fondu činí 8,9 % (tedy přibližně +2,90 % ročně) % Likvidační hodnota fondu a podkladu Hodnota ochrany Koš SKIPCP Expozice Likv. hodnota fondu 120% 100% 80% 60% (v % likvidační hodnoty fondu) Expozice koši SKIPCP 40 40% 20 20% 0 0% 09/07 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 Expozice (v %)stupnici vpravo Koš SKIPCP Likv. hodnota Hodnota ochrany Fungování ochrany znamená úpravu garantované likvidační hodnoty směrem nahoru na začátku každého roku. V důsledku toho je expozice do rizikových aktiv mechanicky znovu zhodnocena na začátku každého roku. Úrovně garantované likvidační hodnoty jsou tedy následující: 1. Likvidační hodnota roku Garantovaná likvidační hodnota Rok Rok Rok

6 PŘÍZNIVÝ PŘÍPAD Tento poslední případ ilustruje silně vzestupný scénář vývoje koše SKIPCP (Riziková aktiva) v uvažovaném období 3 let. V tomto případě podílník, který investoval 100 CZK do první likvidační hodnoty, by získal na konci uvažovaného období tří let úhradu ve výši 125,76 CZK. Koš SKIPCP by tak získal za 3 roky 45,49 %, tedy roční výnos 13,31 %, zatímco výkonnost fondu činí 25,76% (tedy přibližně +7,94 % ročně) % Likvidační hodnota fondu a podkladu Expozice Koš SKIPCP Likv. hodnota fondu Hodnota ochrany 140% 120% 100% 80% 60% Expozice koši SKIPCP (v % likvidační hodnoty SKIPCP) 40 40% 20 20% 0 0% 09/-07 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 Expozice (v %) stupnici vpravo Koš SKIPCP Likv. hodnota Hodnota ochrany Fungování ochrany znamená úpravu garantované likvidační hodnoty směrem nahoru na začátku každého roku. V důsledku toho je expozice do rizikových aktiv mechanicky znovu zhodnocena na začátku každého roku. Úrovně garantované likvidační hodnoty jsou tedy následující: 1. Likvidační hodnota roku Garantovaná likvidační hodnota Rok Rok Rok RIZIKOVÝ PROFIL: Vaše peníze budou investovány především do nástrojů vybraných Správcovskou společností. Na tyto nástroje se vztahuje vývoj a náhody trhu. Riziko ztráty kapitálu: KB Ametyst Flexi zahrnuje rizika spojená s jeho investicemi prostřednictvím Koše na trzích akcií a/nebo obligací. Pokles těchto trhů může podílníkovi způsobit dílčí ztrátu jeho počáteční investice. Mechanismus ochrany ovšem poskytuje ochranu před poklesem tím, že podílníkovi garantuje, že všechny Roční likvidační hodnoty budou minimálně rovny 90 % Referenční likvidační hodnoty. Riziko monetarizace: Podílníky upozorňujeme na skutečnost, že pokud je v důsledku významného poklesu hodnoty Rizikových aktiv a/nebo poklesu úrokových sazeb hodnota aktiv KB Ametyst Flexi blízká úrovni umožňující zajistit Ochranu, bude expozice KB Ametyst Flexi pouze do Nerizikových aktiv, a to po dobu maximálně 1 roku. Vlastníci podílů si musí být vědomi toho, že během tohoto období, i kdyby hodnota Rizikových aktiv začala zase stoupat, nebudou z toho mít žádný prospěch. Úrokové riziko: Pohyb úrokových sazeb může mít vliv na výkonnost likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi. Měnové riziko: Upozorňujeme podílníky na to, že měnové riziko je spojeno se skutečností, že podíly KB Ametyst Flexi budou vystaveny v CZK, zatímco KB Ametyst Flexi může být investován do aktiv denominovaných v jiných měnách.

7 Riziko u rozvíjejících se zemí: Jelikož část aktiv bude investována nepřímo na rozvíjejících se trzích, upozorňujeme investory na skutečnost, že podmínky fungování a dohledu nad těmito trhy se mohou odchylovat od standardů platných pro velké mezinárodní trhy. ZÁRUKA: Garant: Société Générale S. A. Příjemce Záruky: KB Ametyst Flexi Société Générale se zavazuje, až do Data splatnosti, že pro každé Roční období budou Roční likvidační hodnoty minimálně rovné 90 % Referenční likvidační hodnoty předchozího Ročního období a pro první Roční období 90 % Původní likvidační hodnoty. Kde: Datum splatnosti: znamená , nebo pokud tento den není Datem vytvoření likvidační hodnoty, první následující Datum vytvoření likvidační hodnoty. Datum vytvoření likvidační hodnoty: viz rubriku Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty. Pracovní den: viz rubriku Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty. Roční období: znamená období od prvního Data vytvoření likvidační hodnoty každého kalendářního roku, vyjma, do prvního Data vytvoření likvidační hodnoty následujícího kalendářního roku, včetně. První Roční období začíná k Datu vytvoření původní likvidační hodnoty včetně a končí k prvnímu Datu vytvoření likvidační hodnoty následujícího kalendářního roku včetně. Roční likvidační hodnoty: označují pro každé Roční období všechny likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi vypočtené během tohoto Ročního období. Referenční likvidační hodnota: znamená pro každé Roční období poslední likvidační hodnotu KB Ametyst Flexi každého Ročního období. První Referenční likvidační hodnota KB Ametyst Flexi je Původní likvidační hodnota. Původní likvidační hodnota: znamená likvidační hodnotu KB Ametyst Flexi dne Jakákoli změna týkající se Záruky musí být předložena k předběžnému schválení Orgánu pro finanční trhy (AMF). K Datu splatnosti může být držitelům podílů KB Ametyst Flexi navržena nová dílčí záruka, pokud to podmínky trhu umožňují. Jinak, a po schválení Orgánem pro finanční trhy, bude KB Ametyst Flexi investován do peněžních aktiv a cílem jeho správy bude dosáhnout vývoje blízkého průměrným sazbám ze dne na den na peněžním trhu České republiky.

8 DOTČENÍ UPISOVATELÉ A PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA KB Ametyst Flexi se obrací na upisovatele ve snaze o diverzifikované investice a kontrolovanou expozici do trhů akcií a obligací. KB Ametyst Flexi je navržen k distribuci ve Francii a případně v jiných členských zemí Evropského hospodářského prostoru, jako je především Česká republika. Částka, kterou je rozumné investovat do tohoto fondu, závisí na osobní situaci každého investora. Pro její stanovení je vhodné vzít v úvahu osobní majetek, současné potřeby a doporučenou dobu této investice. Rovněž se doporučuje dostatečně diverzifikovat investice, aby se investor nevystavoval pouze riziku jediné SKIPCP. Minimální doporučená doba investice činí tři (3) roky. INFORMACE O NÁKLADECH, POPLATCÍCH A DANÍCH: NÁKLADY A POPLATKY: Poplatky za upsání a zpětný odkup: Poplatky za upsání a zpětný odkup zvyšují upisovací cenu placenou investorem nebo snižují výši úhrady. Poplatky požadované investičním fondem slouží ke kompenzaci nákladů hrazených investičním fondem na investování nebo stažení investic u svěřeného jmění. Nevyžádané poplatky připadají správcovské společnosti, prodejci atd. Náklady k tíži investora, vybírané při upisování a zpětném odkupu Poplatek za upsání nezískaný do fondu KB Ametyst Flexi Poplatek za upsání získaný do fondu KB Ametyst Flexi Poplatek za zpětný odkup nezískaný do fondu KB Ametyst Flexi Poplatek za zpětný odkup získaný do fondu KB Ametyst Flexi Základ Likvidační hodnota x počet upsaných podílů Likvidační hodnota x počet upsaných podílů Likvidační hodnota x počet odkoupených podílů Likvidační hodnota x počet odkoupených podílů Stupnice sazeb maximálně 5 % není není není Náklady na fungování a správu: Tyto náklady pokrývají všechny náklady fakturované přímo KB Ametyst Flexi, s výjimkou nákladů na transakce. Náklady na transakce zahrnují náklady na zprostředkování (makléř, burzovní daně atd.) a případně poplatek za pohyb, který může vybírat především depozitář a správcovská společnost. K nákladům na fungování a správu mohou přistoupit: supervýkonnostní provize. Těmi je odměňována správcovská společnost, pokud investiční fond překročil své cíle. Jsou tedy fakturovány KB Ametyst Flexi; poplatky za pohyb fakturované KB Ametyst Flexi; část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů. Další podrobnosti o nákladech skutečně fakturovaných KB Ametyst Flexi viz část B zjednodušeného statutu. Náklady fakturované KB Ametyst Flexi Základ Stupnice sazeb Náklady na fungování a správu, včetně daní (zahrnující všechny náklady, kromě nákladů transakce, supervýkonnostní provize a nákladů spojených s investicemi do SKIPCP nebo investičních fondů) Včetně čistého obchodního jmění SKIPCP 2,20 % včetně daní maximálně ročně Náklady spojené s investicí do jiných SKIPCP (1) KB Ametyst Flexi bude osvobozen od všech poplatků za upisování a zpětný odkup v podkladových SKIPCP. Supervýkonnostní provize (1) : kromě supervýkonnostní provize Včetně čistého obchodního jmění SKIPCP 2,50 % s daněmi maximálně ročně není DAŇOVÝ REŽIM: Podle vašeho daňového režimu mohou případné zisky a příjmy z vlastnictví podílů SKIPCP podléhat zdanění. Doporučujeme se informovat na toto téma u prodejce SKIPCP. INFORMACE OBCHODNÍ POVAHY: Podmínky upisování a zpětného odkupu: Upisování a zpětný odkup jsou přijímány každý pracovní den banky a jsou centralizovány v Oddělení cenných papírů a burzy SOCIÉTÉ GÉNÉRALE nejpozději ve 12,00 hodin v Paříži druhý (2) pracovní den v bance předcházející Datu vytvoření likvidační hodnoty, na jejímž základě budou prováděny. Případné části podílů je možné získávat nebo postupovat po tisícinách.

9 Upisování a zpětné odkupy se provádějí podle částek nebo množství. Vklady cenných papírů nejsou akceptovány. Minimální výše počátečního úpisu je jeden (1) podíl. Minimální výše pozdějšího úpisu je jeden (1) podíl. Datum uzávěrky účetního období: Poslední burzovní den měsíce ledna každého roku První uzávěrka bude k Použití výsledku: Kapitalizace příjmů. Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty: Likvidační hodnota se stanovuje každý pracovní den ( Datum vytvoření likvidační hodnoty ). Pracovní den je den, který není zákonem stanoveným svátkem ve Francii a/nebo den, který není zavíracím dnem na burze v Paříži. Likvidační hodnota je zveřejněna následující den po Datu vytvoření likvidační hodnoty. Je k dispozici u správcovské společnosti na požádání. Místo a podmínky zveřejnění likvidační hodnoty: Sídlo správcovské společnosti: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCIE Měna, v níž jsou podíly denominovány: CZK PŮVODNÍ LIKVIDAČNÍ HODNOTA: 100 CZK. DATUM VZNIKU: KB Ametyst Flexi byl schválen Orgánem pro finanční trhy dne Byl vytvořen DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Kompletní statut SKIPCP a poslední výroční a periodické dokumenty budou zaslány ve lhůtě jednoho týdne na základě písemné žádosti podílníka zaslané na adresu: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCE. Komerční Banka, Na Příkopě 33, Praha 1, Česká republika Do dokumentu politika hlasování a do zprávy o podmínkách, za kterých bylo hlasovací právo vykonáváno, je možné nahlédnout na stránkách nebo o ně písemně požádat na adrese: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCE Datum uveřejnění statutu: 01/09/09 Na stránkách AMF ( se nacházejí doplňující informace o seznamu zákonných dokumentů a všech ustanoveních týkajících se ochrany investorů. Tento zjednodušený statut musí být předán upisovatelům před upsáním.

10 ČÁST B STATISTIKA Výkony KB Ametyst Flexi k Výkony 1 rok 3 roky * 5let* KB AMETYST FLEXI -8,29 % - - * Anualizované výkony 0,00 % -1,00 % -2,00 % -3,00 % -4,00% -5,00 % -6,00 % -7,00 % -8,00 % -9,00 % Roční výkony 2008 Výpočty výkonů jsou prováděny v měně SKIPCP, kupony netto reinvestované (případně). Upozornění: Minulé výkony nejsou předpovědí výkonů budoucích. Výkony nejsou v čase konstantní.

11 ČÁST B NÁKLADY Uvedení nákladů fakturovaných KB AMETYST FLEXI v průběhu posledního účetního období, ukončené k Náklady na fungování a správu 2,24 % Náklady na investování do jiných SKIPCP nebo investičních fondů 0,74 % Tyto náklady se určí na základě: - nákladů spojených s koupí SKIPCP a investičních fondů - slev za převod vyjednaných správcovskou společností investující SKIPCP Ostatní náklady fakturované SKIPCP 0,00 % Tyto náklady jsou tvořeny: - supervýkonnostní provizí - provizemi za pohyb Celkem fakturováno SKIPCP v průběhu posledního ukončeného účetního období 2,98 % 0,74 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % SKIPCP byla založena , 1. účetní období je delší než 12 měsíců. Celková část přepočtená na 12 měsíců je 2,13 %. Náklady na fungování a správu Tyto náklady pokrývají všechny náklady fakturované přímo SKIPCP, s výjimkou nákladů na transakce a případně supervýkonnostní provize. Náklady na transakce zahrnují náklady na zprostředkování (makléř, burzovní daně atd.) a případně poplatek za pohyb (viz níže). Náklady na fungování a správu zahrnují především náklady na finanční řízení, náklady na administrativní a účetní správu, náklady depozitáře, custodiana a auditora. Náklady vzniklé koupí SKIPCP a/nebo investičního fondu Některé SKIPCP investují do jiných SKIPCP nebo do investičních fondů podle zahraničního práva (cílové SKIPCP). Nabytí a vlastnictví cílového SKIPCP (nebo investičního fondu) znamenají pro kupující SKIPCP dva typy nákladů: a) Poplatky za upisování/odkup. Ovšem část poplatků připadajících cílovému SKIPCP je asimilována s náklady transakce a není zde tedy počítána. b) Náklady fakturované přímo cílovému SKIPCP, které představují pro kupující SKIPCP nepřímé náklady. V některých případech může kupující SKIPCP sjednat retrocese, tj. slevy na některé z těchto nákladů. Tyto slevy snižují celkové náklady, které kupující SKIPCP skutečně hradí. Ostatní náklady fakturované SKIPCP SKIPCP mohou být fakturovány další náklady. Jedná se o: a) Supervýkonnostní provize. Ty jsou odměnou pro správcovskou společnost, pokud SKIPCP překročí své cíle. b) Provize za pohyb. Provize za pohyb je poplatek fakturovaný SKIPCP při každé operaci s portfoliem. Tyto poplatky jsou podrobně uvedeny v kompletním statutu. Správcovská společnost je může získat za podmínek stanovených v části A zjednodušeného statutu. Upozorňujeme investory na skutečnost, že tyto ostatní náklady se mohou rok od roku značně měnit a zde uvedená čísla jsou čísla zjištěná v průběhu předchozího roku. Informace o transakcích v průběhu účetního období ukončeného Transakce mezi správcovskou společností na účet SKIPCP, které spravuje, a společnostmi zapojenými nebo zastoupenými ve všech transakcích tohoto účetního období: Třídy aktiv Transakce Akcie 3,00 % Dluhopisy 79,00 % Procento transakcí je vypočteno na základě k

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP...

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Obecné pokyny. Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232

Obecné pokyny. Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Obecné pokyny Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Datum: 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015 pro.cs.xx.01511.lu051116.pdf TARGET 015 (EURO) FUND AACCEURO 1. PROSINEC 015 Přístup a styl Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout optimalizovaný a dynamický výběr třídy aktiv v rámci

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT 1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ K: 24. 2. 2012 Obsah KB AMETYST 4 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7 Účetní

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE [K 24 odst. 1 zákona o bankách, k 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a k 199 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 1. cïervna 2007 Cena KcÏ 249,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 1. cïervna 2007 Cena KcÏ 249,± OBSAH: RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 1. cïervna 2007 Cena KcÏ 249,± OBSAH: 123. Vyhla sï ka o pravidlech obezrïetneâho podnikaânõâ bank, sporïitelnõâch a uâveïrnõâch

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

Pololetní zpráva za období 2010/2011

Pololetní zpráva za období 2010/2011 Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,,

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

The comparison of two companies using financial analysis

The comparison of two companies using financial analysis ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití finanční analýzy ke komparaci dvou podniků The comparison of two companies using financial analysis Petra Jelínková Plzeň 2014

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1.

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. 2016 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond STATUT - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel..... strana 6 Článek III Administrátor

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793 ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy ČD Cargo, a.s., s pevným úrokovým

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. Článek 1. Změny L 86/42 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2015/44) RADA GUVERNÉRŮ

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více