4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz."

Transkript

1 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence

2 Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a Montamilk si vás dovolují pozvat na 3. ročník Polního dne Hronětice 8. června 2011 Program: 8 30 registrace účastníků 9 00 zahájení prohlídky polních pokusů a mechanizace losování tomboly o atraktivní ceny oběd

3 ÚVODNÍK Naplno do práce! Ing. Dušan Sem Syngenta Czech Vážení čtenáři, jsme velmi rádi, že jste si v plné sezóně jarních prací našli čas a začetli se do dubnového čísla měsíčníku Syninfo. Často byly koncem zimy slyšet prognózy o očekávaném pozdním nástupu jarních prací v souvislosti se obzvláště pozdním termínem, na který letos připadají velikonoční svátky. Naštestí se tyto prognózy nenaplnily, ale spíše naopak. Jarní práce na polích začaly ještě dříve, než tomu obvykle bývá, a jejich průběh stejně jako dosavadní průběh počasí skýtá naději na úspěšnou vegetační sezónu. Věřím, že i tato skutečnost, tj. dobrý start sezóny, posílil pozitivní očekávání, ve která letos všichni doufáme, a která si s ohledem hlavně na loňský průběh počasí snad i zasloužíme. Obsah čísla AKTUALITY 4 Ekonomické, obchodní a marketingové fórum v roce 2011 NAŠE PRODUKTY 6 Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice proti plevelům ROZHOVOR 9 Loňské jaro prověřilo účinnost Lumaxu FUNGICIDY 10 Fungicidní ochrana jarního ječmene a její ekonomika 12 O fungicidech u kulatého stolu NAŠE PRODUKTY 16 Amistar Xtra v pokusech ZVÚ Kroměříž AMISTAR XTRA 17 Zvýšení kvality a výnosu řepky ROZHOVOR 18 Xtra ochrana proti hlízence SYNGENTA SEEDS 20 Stav řepkových porostů po zimě 2010/2011 FLORIPRO SERVICES 24 Záhonovky odolné vůči suchu REGIONÁLNÍ POTRAVINA 27 Račetická cibule od září do září ATLAS PLEVELŮ 30 Pozdní jarní plevele Stejně jako vy i celý náš tým se po důkladných přípravách v zimních měsících pustil s nástupem sezóny naplno do práce. I v letošním roce bude naším cílem být vám maximálně nápomocni při řešení problémů, které s sebou oblast ochrany rostlin během celé vegetace přináší. Průběžně pracujeme na zdokonalování naší nabídky produktů, a to i formou prověřování účinnosti již registrovaných přípravků, zkoušením nových variant, variability dávkování, termínů aplikace apod. Snažíme se získat všechny možnosti pro uplatnění přípravků v praktické výrobě. Jednou z příležitostí, jak se s vámi o tyto nově získané zkušenosti podělit, je právě jejich publikace v časopisu Syninfo. Odborná část dubnového čísla věnovaná ochraně rostlin se například věnuje novým poznatkům a benefitům, které přináší aplikace fungicidu Amistar Xtra v ozimé řepce. Pěstitele kukuřice budou jistě zajímat nové informace o možnosti využití herbicidů Callisto a Milagro, které letos nabízíme i v cenově zvýhodněném virtuálním balíčku pod obchodním názvem Callisto Extra Pack. V předchozích letech jsme se ať už v roli pořadatele, nebo partnera zaměřili na větší propagaci našich produktů přímo na polních dnech. Naší snahou je nabídnout vám možnost vlastního porovnání testovaných aplikací a řešení přímo na poli. Ne nadarmo se říká, že je lepší jednou vidět než stokrát slyšet. V těchto aktivitách budeme určitě pokračovat i v letošním roce. Dovolte, abychom vás už nyní pozvali na polní dny na nichž Syngenta participuje. V českém regionu to budou již tradiční Hronětice a nově Břilice v jižních Čechách, které proběhnou v termínu Kolegy z Moravy pak srdečně zveme do Branišovic a o týden později do Žabčic, kde se uskuteční další ročník tradičního polního dne MendelAgro Nashledanou na poli! Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 4 / 11 3

4 AKTUALITY Ekonomické, obchodní a marketingové fórum v roce 2011 Agrární komora ČR ve spolupráci s agenturou Agrotom marketing a se zemědělskými univerzitami pořádá již několik let Ekonomická, obchodní a marketingová fóra TOP manažerů a majitelů zemědělství, výroby, služeb, potravinářství, obchodu, bankovnictví a pojišťovnictví a představitelů MAS. Syngenta se této akce partnersky zúčastnila letos poprvé, a to 24. března 2011 v Litoměřicích. Cílem těchto setkání je prezentace aktuálních témat v zemědělství a potravinářství. Na setkáních vystupují se svými příspěvky prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, víceprezident Potravinářské komory ČR Ing. Zdeněk Kubiska, dále profesoři a docenti z univerzit a vysokých škol a zástupci svazů, asociací a komor v oblasti zemědělské prvovýroby. Akce je i příležitostí pro navázání nových obchodních vztahů a v neposlední řadě i z hlediska společenského přispívá k posílení pozice zemědělského a potravinářského sektoru a podpoře regionální a stavovské sounáležitosti. Pro účastníky z prvovýroby je tedy příležitostí nejen k získání aktuálních informací z oboru, ale i ke zvýšení společenské prestiže jejich podniku v rámci regionu. Syngenta se v letošním roce rozhodla pro partnerství s ekonomickými fóry i v dalších regionech. Tímto vás tedy srdečně zveme k účasti ve vašem regionu v těchto termínech: 20. října 2011 II.ročník Fóra v kraji Plzeňském a Karlovarském, Nepomuk 24. listopadu 2011 II.ročník v regionu Olomoucka, místo bude upřesněno 8. prosince 2011 VI.ročník v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, Smiřice. O akci budete v předstihu informováni pozvánkou. Omluva Dne jsme všem našim zákazníkům pěstitelům řepky poslali obchodní SMS s tímto textem: Toprex navětví řepku a zlepší kořenový systém. Toprex Syngenta technologie pro nejvyšší výnos. Více informací u obchodních zástupců Syngenta. Na straně provozovatele serveru, přes který obchodní zprávy rozesíláme, došlo k technické chybě, která způsobila, že některým z vás zpráva doručena nebyla, naopak některým z vás byla doručena opakovaně. Všem se tímto omlouváme. Oddělení zákaznického marketingu 4 syninfo 4 / 11

5 Jednoduché ovládání chorob obilnin Špičková fungicidní ochrana listů a klasů Univerzální použití. Bezstarostné řešení. Když jedno ošetření, tak Artea Plus syninfo 4 / 11 5

6 NAŠE PRODUKTY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice proti plevelům Stano Rajtár Syngenta Czech and Slovakia Výhodný balíček Callisto Extra Pack bez aplikačních omezení! Sleva 15 % proti nákupu sólo přípravků! Zkušenosti z minulých let ukazují, že herbicidní ochrana kukuřice je stále více preciznější a cílenější. A to nejen, co se týká likvidace konkrétních plevelů, ale i rozumnějšího porovnávání hektarových nákladů na ošetření a účinnosti různých přípravků a účinných látek proti plevelům v kukuřici. Ceny komodit, včetně kukuřice, jsou v současném období velmi zajímavé, a proto se mnozí z vás budou snažit ošetřit pozemky s kukuřicí proti plevelům co nejefektivněji a pokud možno s maximální účinností proti širokému spektru plevelů. To ovšem neznamená, že nákladová položka v kolonce herbicidní ošetření kukuřice bude neuváženě vysoká. plevelů, včetně vytrvalých (obr. 1). Callisto 480 SC nemá prakticky aplikační omezení, což ještě umocňuje jeho flexibilní použití. Mnohokrát nás již naše životní zkušenosti přesvědčily, že to nejjednodušší a nejlevnější řešení není vždy to nejsprávnější. V tom nejhorším slova smyslu za to zaplatíme dvakrát... V mnohých případech, buď z důvodu nedostatečné půdní vláhy po setí kukuřice, anebo mnohočetného druhového zastoupení plevelů na konkrétních pozemcích platí, že po aplikaci PREE přípravků musí být tyto zásahy často opravovány nebo doplněny následnými ošetřeními. Kukuřice je plodinou, ve které je otázka ničení téměř celého spektra trávovitých i dvouděložných plevelů, včetně vytrvalých druhů, velice dobře vyřešena. Syngenta vám v roce 2011 nabízí osvědčené řešení balíček herbicidních přípravků Callisto Extra Pack. Tak jako každá automobilka má svou vlajkovou loď, tak i Syngenta vám může nabídnout v herbicidním ošetření kukuřice to nejlepší, co na českém trhu existuje. Balíček Callisto Extra Pack je složen z přípravků Callisto 480 SC (5 litrů) a Milagro 4 SC (20 litrů). Je určen na POST ošetření 20 ha kukuřice. Callisto 480 SC se vyznačuje půdním i listovým účinkem na klíčící, vzcházející, ale i přerostlé dvouděložné plevele. Trávy (ježatka) jsou ničeny přes půdní účinek ještě i ve fázi vzcházení. Působení účinné látky mesotrione je viditelné již po několika dnech po aplikaci a projevuje se typickým vybělením růstových vrcholů až postupným úplným odumřením Obr. 1: Typický projev účinné látky mesotrione na pcháči a jeho úplné zničení 6 syninfo 4 / 11

7 Přípravek Milagro 4 SC je typický rychlým a totálním účinkem proti celému spektru trávovitých plevelů (včetně pýru, prosa a čiroku) a širokému spektru dvouděložných plevelů. Mimořádná flexibilita jeho použití je dána širokým aplikačním oknem, kde je podstatná růstová fáze plevelů v době zásahu, dále širokými možnostmi, co se týká použití v tank-mix kombinacích, a v neposlední řadě také pohodlím pro pěstitele, protože jeho použití není limitováno aplikačními omezeními. Neodpustím si poznámku k jedné výjimečné vlastnosti přípravku Milagro 4 SC, která spočívá v tekuté formulaci a umožňuje v pýrohubné dávce bezproblémovou mísitelnost s dalšími herbicidy a aplikaci formou tank-mixu jedním zásahem bez rizika fytotoxicity, případně snížení účinku. Tuto vlastnost nesplňují WG formulace podobných herbicidů, které jsou na českém trhu v nabídce. Oba přípravky můžete aplikovat až do fáze listu kukuřice (obr. 2), dokonce mnozí farmáři mají zkušenost s použitím i ve fázi 10. listu kukuřice bez jakýchkoliv projevů fytotoxicity. Tím, že Callisto 480 SC má i vynikající půdní účinek, si jeho aplikací zabezpečíte dlouhodobý reziduální účinek i na další vlnu vzcházejících dvouděložných plevelů a ježatky. Balíček Callisto Extra Pack je určen na POST ošetření kompletního spektra trávovitých i dvouděložných plevelů, včetně lilku černého. Přípravky Callisto 480 SC a Milagro 4 SC můžete použít ve společném tank-mixu, ale samozřejmě i samostatně, když to situace aktuálního zaplevelení konkrétního pozemku s kukuřicí vyžaduje. A to je obrovská výhoda v porovnání s aplikací vícesložkových sólo přípravků v kukuřici. Kombinace obou přípravků vám zabezpečí dlouhodobý reziduální půdní i listový účinek proti plevelům s možností aplikace až do (případně až do 10.) listu kukuřice bez pozorované fytotoxicity. Věřím, že si z naší komplexní nabídky POST herbicidní ochrany kukuřice vyberete pro vás to nejoptimálnější řešení. Obr. 2: Balíčkem Callisto Extra Pack můžete ošetřovat porost kukuřice i v takovémto pozdním stadiu syninfo 4 / 11 7

8 8 syninfo 4 / 11

9 ROZHOVOR Loňské jaro prověřilo účinnost Lumaxu Rozhovor vedl: Ing. Milan Vavřík Syngenta Czech Na zkušenosti s produkty společnosti Syngenta jsme se zeptali Ing. Petra Sedláka ze společnosti Tozos, spol. s r. o., z Horních Tošanovic. Společnost hospodaří na ha zemědělské půdy, z čehož 1400 ha je půdy orné. V osevním postupu jsou zastoupeny na 400 ha ozimá pšenice, 260 ha ozimý ječmen, 70 ha jarní ječmen, 200 ha ozimá řepka a ha zabírá kukuřice. Máte poměrně vysoké zastoupení kukuřice. K čemu ji potřebujete? Kukuřici jsme původně pěstovali na 150 až 200 ha, avšak po výstavbě bioplynky jsme byli nuceni zvednout výměru až na zmíněných 460 ha. A spotřeba? Každý den potřebuji deset tun pro krávy a dvacet pro bioplynku. Ing. Petr Sedlák Jaké je optimální složení směsi pro bioplynovou stanici? Po třetinách kejda skotu, kejda prasat a silážní kukuřice. Je důležité mít dostatek zásob kukuřice na celý rok. V případě nedostatku se poměr mění a výkonnost bioplynky se potom snižuje. Podle čeho vybíráte herbicidy k ošetření kukuřice? Dříve bylo rozhodování jednodušší vzhledem k absenci omezení, například ochranných vzdáleností. Důležitá je účinnost. Hodnotím ji na základě zkušeností či doporučení. Dále nyní musím přihlédnout k častější rotaci kukuřice na jednom pozemku (i zde jsou již omezení u jednotlivých herbicidů) a samozřejmě ještě ke vzdálenosti od vodních toků. Které plevele se u vás vyskytují? Co potřebujete především řešit? Máme zde silný tlak ježatky kuří nohy, merlíku, jitrocele, pcháče, šťovíků a kostivalu. Vzhledem k dřívějším aplikacím kejdy máme velkou půdní zásobu semen plevelů. Jakou zkušenost máte s Lumaxem z loňského roku? Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům jsme do části porostů kukuřice mohli loni vjet, až když byla ve fázi pěti až šesti listů. A plevele? Na první pohled to byl 60 cm vysoký prales. Aplikovali jsme Lumax v dávce 3,5 l/ha. Vzhledem k chladnému počasí byl účinek pozvolný, ale spolehlivý. Výsledek se dostavil zhruba po 14 až 20 dnech. Používáte ještě další produkty společnosti Syngenta? Standardem v ošetření ječmene i pšenice se stal morforegulátor Moddus. Díky ověřenému účinku jej aplikuji dohromady s fungicidem Archer Top. Využiji tak synergického účinku a zároveň ušetřím pojezd. V letošním roce poprvé investuji i do ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Moje volba padla na Amistar Xtra, abych zúročil všechny předešlé zásahy včetně fungicidu Toprex pro maximální výnos. Děkuji za rozhovor. Uveďte tedy, prosím, konkrétně volbu herbicidů. Jako první náhrada zeazinu byl Gardoprim Plus Gold. Po uvedení herbicidu Lumax na trh používám Lumax. Výhodou je široké aplikační okno. Klidně spím s vědomím, že jej můžu aplikovat i časně postemergentně to je dokonce i lepší. Výhodou je i hotový produkt, protože každé míchání přípravků je zdrojem možné chyby. syninfo 4 / 11 9

10 FUNGICIDY Fungicidní ochrana jarního ječmene a její ekonomika Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Všechny rostliny jsou napadány patogeny. Schopnost adaptace jak rostlin, tak jejich škůdců a chorob je vysoká. Velkovýměrové pěstování kulturních rostlin dává patogenům možnost snadného rozšíření a působí velké hospodářské škody. Fungicidy dokážou rostliny spolehlivě ochránit proti tlaku houbových chorob. Používáme je již asi přes 50 let. Za tu dobu byly některé choroby minimalizovány, jiné se přizpůsobily a každoročně s nimi bojujeme na našich polích. Možnosti fungicidní ochrany jsou dostatečné. Je důležité nalézt cestu přiměřené ekonomické ochrany, která přinese zisk při daných výkupních cenách. Rok 2011 se výrazně liší od let předešlých. Vysoké ceny komodit ze sklizně 2011 dávají možnost racionálně naplánovat hnojení a ochranu plodin. Ceny hnojiv rostou a zřejmě dále porostou (odhad LAD v sezóně Kč/t), ceny pesticidů zůstávají na přibližně stejné hladině jako v roce Jaké fungicidní sledy? Fungicidní ochrana jarního ječmene je každým rokem jiná. Počasí je hlavním faktorem, který ovlivňuje rozvoj patogenu a následně naše ošetření. Ostatní faktory (odrůda, zpracování půdy, předplodina, osevní postup atd.) můžeme dopředu ovlivnit a připravit se na předpokládaný průběh. Při hledání optimálního ošetření fungicidy pro dané odrůdy se nám nepodařilo nalézt fungicidní sled, který by po více let dával nejvyšší ekonomické zhodnocení. Při pohledu do tabulek 1 a 2 je patrný trend, možnost porovnat průběh jednotlivých ročníků a reakce jednotlivých fungicidů. Se stoupající intenzitou fungicidní ochrany roste výnos sklízeného zrna. Ekonomika jednotlivých ošetření se liší podle oblastí. V mírně suchých oblastech (jako je naše výzkumná stanice Černý Újezd) je dlouhodobě ekonomické ošetřit jarní ječmen fungicidy jednou až dvakrát. V intenzivních oblastech (Haná, Polabí) to jsou dvě aplikace. Intenzita fungicidní ochrany v daném ročníku závisí na délce vegetačního období a dávce dusíku. Z průběhu zimy a předjaří 2010/2011 lze předpokládat: Prosycení půdního profilu vodou s následným suchým počasím koncem února a v první polovině března. Vydatné srážky 17. a 18. března. Odhadem bylo 50 % jarního ječmene zaseto do se zamoknutím a dlouhou vegetační dobou. Druhá polovina bude zaseta asi až v dubnu s krátkou vegetační dobou. Porosty budou velmi rozdílné, a tím i systém hnojení a fungicidního ošetření. Choroby na ozimech jsou zatím ( ) rozvinuty jen minimálně, plíseň sněžná na ozimém ječmeni se vyskytuje ojediněle. Tab. 1: Ekonomicky nejúspěšnější fungicidní sledy v jarním ječmeni Rok BBCH 29 konec odnožování BBCH 45 naduřelá pochva Zisk (Kč/ha) 2006 Krátká vegetační doba Pozdní nástup jara Amistar + Atlas (0,6 + 0,15 l/ha) Artea (0,6 l/ha) Extrémně suchý rok Bumper 25 EC (0,5 l/ha) Bumper 25 EC + Amistar (0,5 + 0,6 l/ha) Tendency 0,5 l/ha, Inpact 0,25 l/ha, Tendency 0,5 l/ha, Inpact 0,25 l/ha, Optimální rok Spartan 0,15 l/ha Spartan 0,15 l/ha Jaro do bez vody BBCH 33 Amistar Xtra 1,0 l/ha Srážkově nadprůměrný Archer Top 0,8 l/ha Amistar Xtra 0,75 l/ha Kč/t Kč/t Zisk je vypočítán z průměrné ceny v daném roce. 10 syninfo 4 / 11

11 Ozimá řepka začíná vegetovat, odhad zaorávek je asi 15 % (to znamená až ha). Fungicidní ochrana je zatím u jarního ječmene daleko, přesto lze jisté trendy zvážit. Celkově z toho plyne kratší vegetační doba s jarní chladnou půdou. To znamená opožděné setí, nižší dávky N-hnojiv a zvýšenou fungicidní ochranu. Houbové choroby v roce 2010 Vroce 2010 bylo napadení jarního ječmene houbovými chorobami rozdílné podle odrůd. Odrůdy bez genu mlo bylo nutné ošetřit již v polovině odnožování proti padlí travnímu. Odrůdy s genem mlo byly dlouho zdravé a napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a hnědou skvrnitostí bylo jen minimální. I rozdíly na výnosu u různé intenzity fungicidního ošetření byly velmi malé, a proto se zásah fungicidy výrazněji vyplatil až u vyšší prodejní ceny sklizeného ječmene. Závěrem Po dlouhé době snad máme ekonomiku pěstování jar ní ho ječmene v agronomických rukou. Ceny nabízené z budoucí sklizně u sladovnického ječmene jsou zatím do Kč/t. Pokles všech cen v březnu nemá logický důvod, ale na to jsme si již při tvorbě cen zemědělských komodit zvykli. Se zřetelem na celosvětový vývoj by ceny měly stoupat. V Evropě je a bude ječmene málo. Cena by měla stoupnout nad Kč/t. Fungicidní ošetření při krátké vegetační době a nižší dávce dusíku bude jedním ze základních kamenů budoucího výnosu. Počasí může být úplně jiné, než se zatím logicky jeví. Zmíněné trendy platí, je jen na nás a na počasí, jak bude ochrana jarního ječmene proti houbovým chorobám ekonomická. Tab. 4: Ekonomika fungicidního ošetření jarního ječmene v roce 2010 při cenách Kč/t a Kč/t Odrůda Ošetření Výnos Zisk/ztráta Zisk/ztráta (t/ha) (Kč/ha) při (Kč/ha) při Kč/t Kč/t Malz K 0 6, x 6, x 6, Sebastian K 0 6, x 6, x 6, Tab. 2: Ekonomika pěstování jarního ječmene při různé intenzitě fungicidní ochrany za posledních pět let Počet Výnos Cena/ošetření Zisk ošetření (t/ha) (Kč/ha) (Kč/ha) 0 6, , , , Tab. 3: Intenzita fungicidní ochrany jarního ječmene podle délky vegetačního období Oblasti Délka vegetační doby Hnojení dusíkem Fungicidní ochrana Suší oblasti dlouhá vegetační doba vyšší ( kg/ha) 1x fungicid BBCH krátká vegetační doba nižší (40 60 kg/ha) 2x fungicidní ochrana Úrodné oblasti dlouhá vegetační doba vyšší ( kg/ha) 1 2x fungicidní ochrana krátká vegetační doba nižší (40 60 kg/ha) 2x fungicidní ochrana Tab. 5: Nejvíce ziskové fungicidní sledy při ošetření jarního ječmene v roce 2010 v Červeném Újezdě Odrůda BBCH 29 BBCH 45 Zisk Zisk Cena ošetření (konec odnožování) (naduřelá pochva při ceně ječmene při ceně ječmene (Kč/ha) praporcového listu) Kč/t Kč/t Sebastian Archer Top 0,8 l/ha Amistar Xtra 0,75 l/ha Sebastian BBCH 33 Amistar Xtra 0,75 l/ha Malz Atlas 0,15 l/ha Spartakus + Ornament 0,6 + 0,6 l/ha Malz Falkon 0,8 l/ha syninfo 4 / 11 11

12 FUNGICIDY O fungicidech u kulatého stolu Ing. Dušana Hofmanová, externí spolupracovnice redakce let Syngenta Houbové choroby a ochrana proti nim fungicidy je v posledních letech mezi odborníky i praktiky v rostlinné výrobě velmi často skloňované téma. Velká pozornost je v tomto směru soustředěna na obilniny. A právě proto byla téměř polovina konference, kterou uspořádala společnost Syngenta koncem ledna v Průhonicích u Prahy a v Brně, věnována právě fungicidům v obilninách. Jak úvodem řekl Ing. Michal Vokřál, CSc., odborník na ochranu rostlin a zároveň moderátor této části konference, byla zvolena neobvyklá forma poskytování informací. Říká se jí interaktivní diskuse, ale Ing. Vokřál se raději přiklonil k prozaickému českému vyjádření: Vy se ptáte, my budeme odpovídat. Účastníci konference tak měli možnost seznámit se s poznatky Ing. Aleny Bezdíčkové, Ph.D., ze společnosti Ditana, Velká Bystřice u Olomouce, Ing. Ladislava Černého, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Jany Doubkové, Ph.D., z pořádající Syngenty Czech a porovnat je s vlastními zkušenostmi z praxe. Tady jsou hlavní momenty z diskuse u kulatého stolu, jak jsme to ostatně, milí čtenáři časopisu Syninfo, slíbili v jeho letošním lednovém vydání, v němž byl konferenci věnován obsáhlejší článek. Rok 2010 prověřil účinnost fungicidů xtrémní povětrnostní podmínky loňského roku se pro- do stavu porostů nejen obilnin a následně do vý- Emítly nosů, uvedla Ing. Bezdíčková. U nich, na Olomoucku, byl rok srážkově nadnormální, přičemž, jak připomenula, téměř kritický byl z hlediska srážek. V květnu více než dvojnásobek dlouhodobého normálu, také červen a červenec byly srážkově nadnormální. Vývoj obilnin poznamenal podle Ing. Bezdíčkové zvláště květen, kdy pršelo téměř každý den. Znamenalo to nejen rozvoj houbových chorob, ale také nemožnost vjet do porostů a ošetřit je fungicidy v pravý čas. Silný tlak houbových chorob znamená výraznější reakci na ošetření fungicidy, což jejich kvalitu (účinnost) velmi dobře prověří, zdůraznila. V této souvislosti Ing. Vokřál uvedl, že Syngenta stále zaujímá v sortimentu fungicidů vedoucí postavení. Potvrdila je v letech 2009 a 2010 registracemi nových fungicidů, například přípravku Amistar Xtra. K tomu Ing. Černý poznamenal, že u jarního ječmene vyšel v roce 2010 velmi dobře právě jmenovaný Amistar Xtra. Termín zásahu, aneb Důležitá je prevence Nelze napsat, že vybrat vhodný přípravek je snadné, pochopitelně je třeba určit patogen, proti němuž zasahujeme, ale nejnáročnější je rozhodnout, kdy a kolikrát fungicid aplikovat. Nejde totiž pouze o potlačení choroby, ale také o ekonomiku zásahu. A tak blok věnovaný termínu ošetření byl nejobsáhlejší a Ing. Vokřál v jeho rámci položil zúčastněným odborníkům několik otázek. Vybrali jsme tři. V čem spočívá načasování aplikace fungicidů? Podle Ing. Bezdíčkové je termín aplikace fungicidů alfou a omegou úspěšné fungicidní ochrany. Ideální je ošetřit těsně před tím, než se choroby v porostu objeví. Kdy ale tento ideální termín nastává? Ověřovali jsme řadu tzv. expertních systémů, které vyhodnocují situaci v porostech (vlhkost, teplotu a další parametry důležité pro rozvoj houbových chorob). Jejich výsledkem je upozornění na podmínky vhodné pro rozvoj chorob, a tím k ošetření proti nim, řekla Ing. Bezdíčková s tím, že nejvhodnější termín ošetření bývá různý v někte- 12 syninfo 4 / 11

13 Odpověď na uvedenou otázku uzavřela Ing. Doubková. Všechny fungicidy společnosti Syngenta obsahují kurativní účinnou složku, takže jsou použitelné i na rozvinutou chorobu. Například Archer Top účinkuje nejen na padlí travní, což je o něm známo, ale má široký záběr i vůči listovým chorobám, a to jak na pšenici, tak na ječmeni. Jaký je mezičas při dvou ošetřeních fungicidy? Ing. Bezdíčková přiznala, že na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně, protože mohou nastat různé situace. Bude-li souvislý infekční tlak houbových chorob tak, jak jsme jej zaznamenali loni, a plná dávka fungicidu nám ochrání porost tři týdny, nesmí rozmezí mezi jednotlivými aplikacemi ony tři týdny přesáhnout. Jak upozornila Ing. Doubková, je třeba myslet i ekonomicky, protože rozdíl, použijeme-li fungicid jednou nebo dvakrát, je velký. Podle ní se například hodí kombinace přípravků Amistar Xtra a Artea Plus, která u intenzivně vedených porostů rozhodně přináší zisk. rých letech se musí zasáhnout fungicidy dříve a třeba dvakrát, jindy stačí jedno ošetření. Ing. Černý, který má zkušenosti především s pěstováním sladovnického ječmene, je přesvědčen, že v intenzivní oblasti by měl být systém ochrany proti houbovým chorobám preventivní, to znamená dvě ošetření fungicidy jedno na konci odnožování, druhé při naduřelé pochvě praporcového listu. Pokud hospodařím v horší oblasti, kde bývá sucho, stačí jedna aplikace fungicidů ve druhém až třetím kolénku a takový zásah bývá ekonomický, doplnil Ing. Černý. Jak postupovat, jsou-li příznaky choroby již viditelné? Když se objeví příznaky choroby na listech obilniny, končí vlastně latentní perioda (od dopadu spory houby do objevení choroby), upozornila Ing. Bezdíčková a zdůraznila, že nejefektivnější použití fungicidu spadá do začátku latentní periody. Pokud to ale z nějakého důvodu nestihneme, vždy je lepší ošetřit pozdě než vůbec ne, dodala. Ing. Doubková podotkla, že jsou-li viditelné příznaky na třetím listu, je latentní perioda na druhém listu. Tehdy se už nesmí váhat a určitě je třeba aplikovat fungicid, a to zvláště, pokud jsou podmínky pro šíření choroby vhodné. Čím déle čekáme, tím se nám patogen vlastně více množí, zdůraznila. Latentní perioda je u různých houbových chorob různá. U většiny je jeden až dva týdny, výjimkou je braničnatka pšeničná, u níž je latentní perioda velice dlouhá může trvat dní, u některých odrůd i 32 dní. Naproti tomu rez pšeničná má inkubační dobu velmi krátkou. To má dopad na řešení fungicidní ochrany. U jarního ječmene závisí délka latentní periody na průběhu počasí. V úvahu je ovšem třeba vzít, že choroby se vyskytují v nějakém komplexu a ne samostatně. Proto je také ochrana poměrně složitá. Podle odrůdy, jak uvedl Ing. Černý, jsou potom škody způsobené houbovými chorobami %. Faktory použití fungicidů S ituaci, kdy je nutné ošetřit porosty fungicidy, vždy něco předchází. Ing. Černý přikládá velký význam počasí, protože na něm přímo závisí tlak houbových chorob. Například v roce 2007 bylo takové sucho, že se houbové choroby téměř nevyskytovaly, naopak loňský průběh povětrnosti jejich šíření přímo nahrával. Mnoho by se dalo hovořit o odrůdách, pokračoval ve svém vstupu Ing. Černý. Ke každé musíme přistupovat individuálně, řekl. Také Ing. Bezdíčková se zamyslela nad odrůdovou odolností či náchylností k chorobám. U padlí travního nám výrazně pomohli šlechtitelé. Přes 70 % ploch ozimé pšenice je oseto odrůdami, které nejsou náchylné k padlí travnímu, ale alarmující situace je u braničnatky pšeničné, konstatovala. Faktorem ovlivňujícím výskyt chorob je osevní postup, i když ty klasické vzaly vzhledem k přizpůsobování se trhu za své. A tak mnohdy pěstujeme sladovnický ječmen po kukuřici, která je pro něj jako předplodina naprosto nevhodná. Jedním z následků může být nutnost použít intenzivní fungicidní clonu. syninfo 4 / 11 13

14 FUNGICIDY Z toho, co ovlivňuje výskyt houbových chorob (a faktorů je mnohem víc, než bylo v omezeném prostoru tohoto článku uvedeno), je zřejmé, že by jim šlo také předcházet, a to přímo či nepřímo. V této souvislosti upozornila Ing. Doubková na produkt společnosti Syngenta Moddus. Nejde totiž pouze o regulátor růstu, ale přípravek, který výrazně podporuje rozvoj kořenové soustavy. Rostlina je po jeho aplikaci odolnější vůči stresu, například ze sucha, lépe přijímá živiny, je vitálnější, má silnější pletiva, což omezuje vstup patogenů do rostlin. Výskyt houbových chorob Uplynulé pětileté období bylo v pokusech s ozimou pšenicí vedených Ing. Bezdíčkovou z hlediska výskytu chorob rozdílné, a to zvláště u padlí travního. Braničnatka pšeničná se více vyskytovala v suchých letech, rez pšeničná je podle ní výrazně ročníková záležitost, promítne se zejména průběh počasí v červnu a hlavně teploty. U jarního ječmene je stálicí hnědá skvrnitost, ale její tlak je opět ročníkovou záležitostí. V posledních letech se na ječmeni více objevovala ramuláriová skvrnitost. Zvláštní kapitolou jsou fuzariózy. Pěstitele obilnin připravují nejen o výnos, ale také výrazně snižují kvalitu vzhledem k obsahu nebezpečných mykotoxinů. Pokusy s ozimou pšenicí vedeme v podmínkách umělé infekce, uvedla Ing. Bezdíčková s tím, že pro svou prezentaci vybrala porovnání kontroly a ošetření fungicidem Artea Plus. Výrazně snížilo napadení klasů a také obsah deoxynivalenolu (DON) v zrnu. Tedy pro ošetření do klasů je podle ní Artea Plus ideální. Pokud jde o nové choroby, zatím se můžeme vyvarovat katastrofických scénářů, ale přesto se podle hodnocení pokusů ve Velké Bystřici vyskytly nové momenty. Jedním z nich je ramuláriová skvrnitost jarního ječmene. V roce 2009 se vyskytla poměrně významně. Další novou chorobou je DTR, ale ani její výskyt nebyl v pokusech nijak dramatický. Podle Ing. Bezdíčkové je v současné době nejnebezpečnější braničnatka pšeničná. A závěrem? Určitě proč používat fungicidy a proč je používat zvláště letos? Ing. Bezdíčková řekla: Nejdůležitější důvod používání fungicidů je jasný, stejně jako u všech agrotechnických opatření vyšší výnos. Účinná fungicidní ochrana je taková, když správně určíme patogen a následně vhodný fungicid (ne všechny přípravky fungují proti všem houbovým chorobám) ve správné dávce a v neposlední řadě termín aplikace. Všichni přednášející u kulatého stolu se také vyjádřili k prognóze letošního jarního počasí. Jenže tehdy byl leden a teď? Počasí přesně nepředpovědí ani nejfundovanější meteorologové, takže agronom si nakonec musí stejně poradit sám. Proto se spíše hodí doporučení Ing. Doubkové, a to fungicidní řešení společnosti Syngenta pro rok Novinka loňského roku fungicid Artea Plus je vhodný v případě volby jednoho ošetření proti houbovým chorobám. Proč? Tento přípravek je registrován do všech druhů obilnin, je to ideální fungicid pro úsporné technologie, ochraňuje jak listy, tak klasy a jeho použití je flexibilní. Lze jím zasáhnout od konce odnožování až po regulaci chorob klasů braničnatky a fuzariózy. Další náš fungicid Archer Top účinkuje také na padlí travní. Pro počátek sloupkování je vhodný přípravek Moddus, a to nejen z hlediska ochrany proti poléhání, ale také lepšího příjmu vody a živin. Letos nabízíme balíček Archer Top + Moddus. Pokud chceme od fungicidů dobrou službu, musíme je aplikovat preventivně. U strobilurinových přípravků to platí výrazněji. Amistar Xtra, na rozdíl od jmenovaných fungicidů, řeší větší škálu chorob, například i DTR. Patří do intenzivních technologií pěstování zařazení do sledu dvou nebo dokonce tří ošetření fungicidy. Pokud nevznikne problém na konci odnožování a začátku sloupkování, můžete počkat a ošetřit Amistarem Xtra a proti klasovým chorobám použít přípravek Artea Plus. Vznikne-li problém už v této růstové fázi obilnin, je vhodný Archer Top se synergickým účinkem s Moddusem. U jarního ječmene většinou stačí dvě ošetření Amistar Xtra a loňská novinka Amistar Opti spolu s Arteou Plus opět v jednom balíčku. Tím vyřešíte všechny choroby jedním tahem. 14 syninfo 4 / 11

15 Odpovědi na dotazy z konferencí Syngenta ) Jaká je účinnost fungicidu Artea Plus na klasové fuzariózy? Jaké je konkrétní doporučení Syngenta? Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.: V pokusu fy Ditana na odrůdě Akteur v podmínkách umělé infekce v r po aplikaci Artea Plus 0,5 l/ha byla účinnost na snížení napadení klasů 67 % a na snížení obsahu DONu 76,5 % (při napadení klasů kontroly 18,3 % a obsahu DONu bez ošetření 1,7 mg/kg). Ing. Jana Doubková, Ph.D: Účinnost fungicidu Artea Plus v dávce 0,5 l/ha odpovídá registrovaným standardům. Artea Plus je v registračním řízení na klasové fuzariozy. 2) Je možné použít při společné aplikaci Moddus + Archer Top přidávat herbicid na bázi růstových hormonů příp. sulfonylmočovin? Máte praktické zkušenosti? Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.: NEDOPORUČUJI provádět společnou aplikaci Moddusu s herbicidními růstovými látkami, vlastní zkušenosti nemám, ale vyplývá to z principu jejich působení. Ing. Jana Doubková, Ph.D.: K morforegulátoru Moddus nedoporučujeme ke společné aplikaci herbicidy na bázi ú.l.carfentrazone-ethyl (Affinity WG, Aurora..) a 2,4 D.obecně bych již k této tank mix kombinaci přidání herbicidu nedoporučovala. Ing. Ladislav Černý Ph.D. Při aplikacích do jarních ječmenů nebyly zatím zaznamenány problémy s TM sulfonylmočovin a Moddusu + fungicid. Vše aplikujeme v TM. Problémy u regulátorů byly u Terpalu C, kde doporučuji sólo aplikaci s přihlédnutím k teplotě do 25 C. 3) V loňském roce jsem měl opravdu velké problémy s polehnutím pšenice. Moddus jsem doposud nepoužíval. Jaké je vaše doporučení pro co nejvyšší zpevnění porostu? Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.: Polehnutí mnoha porostů ozimé pšenice v r bylo způsobeno nízkou účinností obvyklé dávky regulátorů na bázi CCC, které bylo prováděno při nízkých teplotách, následně nebylo provedeno dokrácení (možnost aplikace Moddusu nebo Cerone) to zpravidla nebývá nutné. Navíc riziko polehnutí bylo zvýšeno v důsledku srážkově bohatého počasí během května, v důsledku bujných, hustých porostů. Moje doporučení pro regulaci polehnutí pšenice: základem aplikace přípravku na bázi CCC ve fázi do konce odnožování (do DC 30), dávku stanovit podle odolnosti odrůdy vůči poléhání. V případě nedostatečného účinku této aplikace provést následně buď aplikaci Moddusu asi ve 2. kolénku (0,3 0,4 l/ha) nebo Cerone v DC (dávku volit opět podle rizika polehnutí). Ing.Jana Doubková, Ph.D.: Optimální aplikace je ve fázi kolénka v dávce 0,4 l/ha. Ing. Ladislav Černý Ph.D.: Počátkem sloupkování 0,4 l/ha u vysokých a poléhavých odrůd. U nízkých nebo u odrůd s nižší tendencí k poléhání konec odnožování až druhé kolénko 0,3 l/ha. 4) Jaký je váš názor na aplikaci fungicidu v jarním ječmeni: T1, T2 Archer Top T3, T4 Amistar Xtra nebo T1, T2 Amistar Xtra T3, T4 Archer Top přip. Artea Plus, především u odrůd se zabudovaným genem mlo? Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D. Z výsledků několikaletých pokusů společnosti Ditana vyplývá nejlepší uplatnění fungicidů s účinnou látkou ze skupiny strobilurinů (např. Amistar Xtra) při aplikaci ve fázi praporcového listu až naduřelé listové pochvy (DC 37 49), osobně bych tuto aplikaci nedoporučovala až ve fázi kvetení (T4). Z Vašich návrhů v T4 raději Artea Plus. Ing. Jana Doubková, Ph.D.: Pokud se v porostu vyskytují listové choroby, použijte na první zásah Archer Top a na druhou aplikaci Amistar Xtra. V případě, že je porost bez výskytu houbových chorob, použijte na první aplikaci Amistar Xtra a na aplikaci druhou Artea Plus. Ing. Ladislav Černý Ph.D.: T1, T2 Archer Top T3, T4 Amistar Xtra Tato aplikace je ověřená a vychází dlouhodobě ekonomicky pozitivně. T1, T2 Amistar Xtra T3, T4 Archer Top přip. Artea Plus Teorie dává přednost u odrůd s genem mlo této kombinaci zelenou s náhradou Archeru Top Arteou Plus. Bohužel z pokusů tyto výsledky v našich podmínkách nejsou potvrzeny. Lepších výsledků jak výnosových, tak ekonomických bylo dlouhodobě dosahováno u kombinace T1 Archer Top 0,8 l/ha T 3 Amistar Xtra 0,75 l/ha. 5) Poslední dobou se často setkávám s pojmy: fungicid pro jedno ošetření. Je aplikace jednoho fungicidu opravdu dostačující (možná v ječmeni, ale určitě ne v pšenici)? Aplikací jednoho fungicidu přeci nejsem schopen využít výnosový potenciál plodiny a dosáhnout vysokých výnosů. Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.: Plně s vámi souhlasím, že při jediné aplikaci fungicidu v intenzivní pěstitelské technologii jarného ječmene nebo ozimé pšenice nemůžeme plně využít výnosového potenciálu odrůdy. Výjimkou může být situace v některých letech, kdy je nižší infekční tlak chorob, případně navíc odolná odrůda (např. Bojos, Xanadu). V r. 2009, kdy byl velmi slabý výskyt a tlak chorob na naší pokusné lokalitě (Ditana Velká Bystřice), v odrůdovém pokusu ozimé pšenice se 40 odrůdami byla u poloviny z nich dvojí aplikace fungicidu vysoce efektivní a ekonomická (tj. zaplatila se a něco navíc přinesla). V r byly v našem odrůdovém pokusu dvě aplikace fungicidu vysoce ekonomické u všech 40 odrůd!!! Ing. Jana Doubková, Ph.D.: Při pojmu fungicid pro jedno ošetření se myslí především fungicid pro krmnou pšenici, kdy pokud to podmínky dovolí, aplikujete pouze jeden fungicid v období metání. Samozřejmě pokud chcete dosáhnout výnosu a kvality, jeden fungicidní zásah nestačí, je potřeba alespoň dvou. První aplikovat v období prodlužovacího růstu pro ochranu praporcového listu a druhý buď v období metání či kvetení. Ing. Ladislav Černý Ph.D.: Využití výnosového potenciálu záleží na mnoha dalších podmínkách. Ve většině případů je to přísun srážek v optimální dobu. Pokud je podnik situován do optimálních vláhových podmínek, pak jsou i dvě fungicidní ošetření málo (viz rok 2008). Pokud jsem ve vláhově chudé oblasti a rostliny mi koncem vegetace předčasně zasychají, je aplikace dvou a tří fungicidů neekonomická a zbytečná (rok 2007). Více otázek a odpovědí naleznete na naší webové stránce syninfo 4 / 11 15

16 NAŠE PRODUKTY Amistar Xtra v pokusech ZVÚ Kroměříž RNDr. T. Spitzer, Ph.D. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r.o. Nejdestruktivnější chorobou z pohledu míry výnosových ztrát je v současnosti beze sporu hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum). Její výskyt je v posledních letech poměrně častý, v roce 2008 dosáhl neuvěřitelné míry napadení téměř 70 % (pokusy ZVU Kroměříž, s. r. o., 2008). K tomuto extrémnímu napadení přispěl časný výskyt houby v porostech již koncem kvetení a po odkvětu a silné polehnutí porostů koncem kvetení. Výskyt hlízenky v pokusech Míra napadení ozimé řepky hlízenkou je na pokusných plochách sledována od roku Po počátečním vysokém výskytu právě v roce 1999 byla úroveň výskytu až do roku 2003 relativně nízká. V těchto letech byly v osevním sledu kromě obilnin a řepky zastoupeny také hrách a cukrovka, a tak se pokusy s ozimou řepkou dostávaly na stejné pole až po pěti až šesti letech. Od roku 2004, kdy byl výskyt hlízenky opět velmi silný, v dalších letech zůstal asi 15 %, což je úroveň, při které se již většinou ekonomicky vyplatí ošetřit fungicidy. V roce 2007 a zvláště pak v roce 2008 míra napadení gradovala do nejvyššího výskytu za celou dobu pozorování. Přispělo k tomu jistě mnoho faktorů, ale nejdůležitějšími byly v roce 2008 zřejmě srážky koncem kvetení a polehnutí porostů. Od roku 2005 probíhají v našem ústavu pokusy, v nichž jsou ve spolupráci s SPZO aplikovány fungicidy do řepky cíleně zaměřené proti hlízence. Termíny aplikací jsou první polovina kvetení (BBCH 63 65) a druhá polovina kvetení (BBCH 65 69). V obou termínech jsou aplikovány stejné přípravky ve stejných dávkách. Koncem sezóny řepky před sklizní jsou pak zhodnoceny míra napadení a účinnost jednotlivých aplikací. Následně je porost řepky sklizen. Tab. 1: Výsledky pokusů s aplikací fungicidu Amistar Xtra v pokuse ZVÚ Kroměříž Ošetření Amistarem Xtra zvýšilo výnos řepky Vletech 2009 a 2010 byl do těchto pokusů zařazen také přípravek Amistar Xtra. Tyto pokusné roky byly z pohledu pěstování řepky i výskytu hlízenky diametrálně odlišné. V roce 2009 se počasí (srážky a teploty) v průběhu kvetení příliš neodlišovalo od dlouhodobého normálu a první příznaky výskytu hlízenky se objevily v porostu asi čtyři týdny po odkvětu. Silnější srážky přišly až v závěru vegetace, a tak, i když bylo výsledné napadení na úrovni 24 % na stoncích, nezpůsobilo významné ztráty na výnosu (viz tab.). Výnos kontroly byl 4,72 t/ha, přesto jej testované přípravky dokázaly zvýšit u Amistaru Xtra to bylo o 16 % při termínu aplikace v první polovině kvetení a o 7 % při aplikaci ve druhé polovině kvetení. V roce 2010 byl měsíc květen nebývale vlhký a téměř celé kvetení řepky propršelo. Celkem napršelo 312 % normálu. Hlízenka se dostavila do porostu bezprostředně po odkvětu řepky. Výsledná míra napadení koncem sezóny byla proto vysoká 46 % na kontrole. Aplikace Amistaru Xtra zvýšila výnos o 38 % při termínu aplikace v první polovině kvetení a o 5 % při aplikaci ve druhé polovině kvetení. Z dosažených dvouletých výsledků je zřejmé, že Amistar Xtra je proti hlízence účinný a že se jako optimální jeví jeho použití v první polovině kvetení řepky. Tyto aplikace dosáhly v obou tak rozdílných sezónách výrazně lepšího výsledku než aplikace ve druhé polovině kvetení. To se odrazilo na výborné ekonomice zásahu (tab.). Rok Dávka Aplikace Vývojové stádium nap./úč. (%) Výnos (t/ha) v %/K Přínos (Kč/ha) 2009 Kontrola nap. 24 % 4,72 Amistar Xtra 1 l/ha BBCH , Amistar Xtra 1 l/ha BBCH , Kontrola nap. 46 % 2,27 Amistar Xtra 1 l/ha BBCH , Amistar Xtra 1 l/ha BBCH , Kalkulace: cena řepky Kč/t, Kč/t 16 syninfo 4 / 11

17 Amistar Xtra zvýšení kvality a výnosu řepky Ing. Juraj Petrina Syngenta Czech and Slovakia Po roce 2008, kdy hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum) způsobila na porostech ozimé řepky výrazné škody, stojí pěstitelé před otázkou, zda porost ošetřit, nebo neošetřit, jestli se hlízenka objeví, či nikoliv, a hlavně vrátí-li se investované peníze? Odpovědí na uvedené otázky může být zásah přípravkem Amistar Xtra. Také loni, kdy nebyl výskyt hlízenky obecné nijak výrazný, dokázal Amistar Xtra v pokusech SPZO opodstatněnost aplikace v řepce. Jako součást Syngenta Technologie pro Nejvyšší výnos tvoří spolu s přípravkem Toprex variantu, která již druhým rokem zaznamenala nejvyšší výnos. Hlízenka a její negativní vliv na výnos řepky Amistar Xtra při registračních pokusech v České republice i v zahraničí, ale také v pokusech u nezávislých organizací v ČR potvrdil svojí vynikající účinnost proti hlízence. Navíc z výsledků mnoha pokusů vedených v celé Evropě víme, že již 20% napadení řepky touto chorobou může být výnos snížen až o 10 %. Pokud bereme v potaz průměrný výnos 3 t/ha a cenu řepky zhruba Kč/t, tak již při napadení 20 % můžete přijít o Kč/ha. Investice do zásahu Amistarem Xtra se vyplácí Graf 1: Zvýšení výnosu v porovnání s kontrolou t/ha 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 bez choroby < 30% napadeno > 30% napadeno Pokud se hlízenka v porostu ozimé řepky neobjeví, zásah fungicidem se přesto rozhodně vyplatí. Když opomenu, že je velice těžké odhadovat, zda bude porost řepky hlízenkou napaden, či nikoliv, investice do tohoto přípravku se určitě vrátí. Navíc, když je hlízenka v porostu viditelná, je již pozdě na jakoukoliv ochranu. Amistar Xtra obsahuje účinnou látku azoxystrobin (druhá účinná látka je cyproconazole), která se vyznačuje tzv. zeleným efektem, který pomáhá rostlině udržovat zelenou listovou plochu tolik potřebnou pro asimilaci. Potvrdily to i výsledky pokusů SPZO v roce 2010, kdy se hlízenka téměř nevyskytla, a varianta ošetření přípravkem Amistar Xtra dosáhla nejvyššího výnosu, a tím i návratnosti vložených investic. Přiložený graf z pokusů napříč Evropou to také potvrzuje. Ukazuje výnosovou odpověď, pokud byl Amistar Xtra aplikován při různé intenzitě napadení hlízenkou. V případě, že porost nebyl hlízenkou napaden, Amistar Xtra zvýšil výnos v průměru o 0,28 t/ha, pokud byl výskyt nižší než 30 %, zvýšení výnosu proti neošetřené kontrole bylo 0,36 t/ha a při napadení vyšším než 30 % byl rozdíl mezi ošetřenými a neošetřenými porosty až 0,51 t/ha. Připustíme-li úvahu, že při minimálním napadení porostu hlízenkou obecnou je Amistar Xtra díky účinné látce azoxystobin schopen zvýšit výnos o 0,3 t/ha, tak při ceně řepky Kč/t to může v peněžním vyjádření činit zhruba Kč/ha, a to je částka, která aplikovaný přípravek rozhodně zaplatí. Na závěr si dovolím připomenout velice příznivou současnou cenu řepky, která ve spojení s kvalitní ochranou porostu proti hlízence a schopností fungicidu Amistar Xtra zvýšit výnos i v případě, že porost touto chorobou není napaden, je rozhodně na místě investovat do tohoto přípravku. Investice se vždy vrátí v podobě zisku a zvýšení kvality produkce. Samotné rozhodnutí je samozřejmě na vás pěstitelích řepky, do jaké míry a jaký přípravek budete do této plodiny letos investovat. Pokud se rozhodnete pro Amistar Xtra, jsem si jist, že budete více než spokojeni. syninfo 4 / 11 17

18 ROZHOVOR Xtra ochrana proti hlízence Rozhovor vedl: Ing. Milan Vavřík Syngenta Czech Na zkušenosti s přípravky na ochranu rostlin jsme se tentokrát zeptali v ZD Klimkovice (okres Ostrava) pana Milana Stratoše. ZD Klimkovice hospodaří na ha orné půdy z celkových ha zemědělské půdy. Na 400 ha pěstují ozimou pšenici, na 300 ha ozimou řepku, 150 ha zabírá ozimý ječmen, 200 ha kukuřice, 220 ha vojtěška. Na zbylé výměře pěstují trávy na semeno, jetel inkarnát, jílky a oves. Některé plochy jsou na pět let zatravněny. Jaký je váš názor na ošetření řepky fungicidem proti hlízence? Jednoznačně ano. Jsem pro fungicidní ochranu. Kdy fungicid proti hlízence aplikujete? V první polovině kvetení, optimálně na začátku květu. Který fungicid používáte? Amistar Xtra. Dříve jsem používal Amistar. Pokud použijete strobilurin, prodlužujete rostlinám asimilaci, což se projeví na výnosu. Rozdíl vidíte i ve sklizni, ošetřené rostliny jsou ještě zelené. Hodně viditelné rozdíly byly v hlízenkovém roce Neošetřené porosty byly při sklizni úplně hnědé, napadené hlízenkou. Prozraďte nám, prosím, vaše výnosy ozimé řepky. V průměru bývají 3,5 4,0 t/ha, ale už jsem sklízel i 5,0 t/ha na jednom honu. Jste příznivcem předsklizňové aplikace glyfosátu? Úplně ne, nejsem si vždy jist, jestli už je čas na jeho aplikaci. Dávám přednost přirozenému dozrávání, abych využil účinku strobilurinu. Glyfosát na ukončení sklizně používám v případě zaplevelených porostů. Dalším důvodem je také skutečnost, že si na sklizeň nasmlouvávám kombajny, a tak potřebuji mít porosty ke sklizni připraveny postupně. Používáte Amistar Xtra i k ochraně obilnin? V naší oblasti nepěstujeme potravinářskou kvalitu, a proto obilniny ošetřuji spíše azolovými přípravky. Jsem spokojený s fungicidem Artea Plus. Výhodou u nás je, že odbyt máme zajištěný do Polska, kde platí stejně dobře jak za krmnou, tak potravinářskou kvalitu. Do pšenice používám ještě k regulaci růstu a ochraně proti poléhání Moddus, a to na začátku sloupkování v dávce 0,3 l/ha. S jakými dalšími přípravky společnosti Syngenta máte zkušenosti? Používám Lumax v dávce 3,5 l/ha, vyhovuje mi širší aplikační okno, především časně postemergentní aplikace. Hlavní plevele, které řeším, jsou merlíky, pcháče, ježatka a místy lilek černý. Děkuji za rozhovor. 18 syninfo 4 / 11

19 syninfo 4 / 11 19

20 SYNGENTA SEEDS Stav řepkových porostů po zimě 2010/2011 Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Jiří Šimka prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Na podzim 2010 bylo podle odhadů zaseto asi tis. ha ozimé řepky. Vyhlídka příznivých cen a mokré obilní žně často vedly k opožděným výsevům až do poloviny září. Průběh podzimní vegetace nebyl pro řepku optimální. Deštivé počasí sice umožnilo dobré vzcházení, ale rostliny příliš nerostly. Řepka nepřerůstala jako na podzim suchého roku Mnohde přemokřená půda nebyla schopna ani při minimálních srážkách vodu pojmout. Rostliny trpěly nedostatkem kyslíku v půdě. Výsledkem byl omezený růst kořenů, následně i listů. Obsah sušiny v kořenech i listech byl nižší, kořeny kratší a menší hmotnost celkové biomasy. Sníh napadl na nepromrzlou půdu koncem listopadu a vydržel do první dekády ledna. Řepka bez problému vydržela pod sněhem i mrazy pod 20 C. Lednová obleva ukázala zelené a zimou minimálně poškozené porosty. Dokonce i rostliny se dvěma až třemi listy byly živé. Tehdy však řepka ještě vyhráno neměla. Holomrazy, kolísání teplot, sucho Od poloviny ledna se začala ozimá řepka výrazně horšit. Hodně uškodily holomrazy až 18 C, které udeřily koncem ledna. Následné únorové kolísání teplot mezi dnem (na slunci +10 C) a nocí (až 10 C) způsobilo vytahování slabých (pozdě setých) porostů řepky. Listová plocha se zmenšovala každým dnem, často zbylo pouze zelené srdéčko. Velmi byly postiženy porosty ve Středočeském kraji, v Polabí, na úrodné Hané a jižní Moravě. Tam, kde se udrželo trochu sněhu nebo tolik nemrzlo, zůstala řepka zelená (Klatovsko, Vsetínsko, velká část Vysočiny, nečekaně Hradecko apod.). Někdy i ve vyšších polohách (například lyžařské středisko Nové Město na Moravě asi m n. m.) nebyl sníh a listy pomrzly. Mrazy a kolísání teplot byly současně doprovázeny velkým suchem. Po lednové oblevě se sice objevily lokální záplavy, ale pak až do 16. března nepršelo. Velmi častým jevem byla přeschlá (sluncem a mrazem vysušená) povrchová vrstva (asi 5 cm) a pod ní zmrzlá zem. Řepka tak trpěla nedostatkem vody, následně vadla až zgumovatěla. Možná, že právě to umožnilo řepce přežít i silné mrazy, jinak by škody byly výrazně větší. Je totiž známo, že vodnatá pletiva jsou mnohem náchylnější ke zmrznutí. Co zaorat, co ne Z aorávky řepky se budou týkat zvláště pozdě zasetých porostů v místech, kde nebyl sníh, porostů vymáčených a nebo z podzimu již beznadějných. Zaorávat se bude asi % řepky. Vzhledem k dobrým cenám stojí za to nechat i horší porosty s počtem rostlin kolem pěti na 1 m 2. Vše zále- Přezimování řepky na osmi poloprovozních lokalitách Lokalita Nadmořská výška Průměrný úbytek Průměrný úbytek pokusu (m n. m.) listové plochy (%) rostlin (%) Hrotovice (o. Třebíč) Humburky (o. Hradec Králové) Chrášťany (o. Rakovník) Kelč (o. Vsetín) Nové Město na Moravě (o. Žďár nad Sázavou) Petrovice (o. Benešov) Rostěnice (o. Vyškov) Vstiš (o. Plzeň jih) Průměry za všechny odrůdy (jarní + 25 odrůd ozimé řepky) 20 syninfo 4 / 11

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Obsah čísla Říjen Október 2006 5 1 Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VII červen 2012 Slovo má... Ing. Zdeněk Mocek Ekonomický náměstek ředitele VLS ČR, s. p. Milé dámy a vážení pánové, jarní měsíc, ve

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R.

Včelařství. Podporuji svobodný střet názorů. Jak dál s varroázou. Korespondenční soutěž 3/2012. Rozhovor s novým předsedou. Článek MUDr. R. Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 3/2012 Podporuji svobodný střet názorů Rozhovor s novým předsedou Jak dál s varroázou Článek MUDr. R. Hubače Korespondenční soutěž

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více