Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)"

Transkript

1 Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 4 (ROČNÍK II.) JÚL 2012 PESTOVATEĽOM Už cenový vývoj a rozpor v cenách na burze MATIF v porovnaní s reálnym farmárskym trhom v EÚ, ktorý dáva lepšie ceny, upozorňujú, že produkcia obilia i olejnín dobrá nebude. Suchú jeseň vystriedala ťažká mrazivá zima a to všetko korunovalo jarné sucho. Podľa odhadov USDA (ministerstvo poľnohospodárstva USA) bude mať svet veľmi dobrý zber. Naopak medziročne prepadá EÚ (tab. 1 a to ešte viac Vynikajúce produkcie obilia a olejnín vo svete v EÚ27 naopak veľké prepady u olejnín ( 4% produkcie) než u obilnín ( 2% produkcie). Pritom už zber 2011 nebol v EÚ dobrý. Prírodnými podmienkami suchom a mrazmi, viac ale suchom sú postihnutí naši susedia, ale i ďalšie zeme EÚ 27. V tab. 2 uvádzame zeme s najväčšími očakávanými prepadmi tohtoročnej produkcie v porovnaní s rokom Tab. 1: Produkcia hlavných obilnín a olejnín vo svete a v EÚ 27. Odhady podľa USDA, jún 2012 Komodita Územie Produkcia (mil.t) v r.2012 Zmena oproti roku 2011 (%) Obilniny celkom Svet celkom EÚ pšenica EÚ Svet celkom jačmeň EÚ Svet celkom kukurica Svet celkom EÚ Olejnaté semená celkom Svet celkom EÚ sója EÚ Svet celkom repka EÚ Svet celkom slnečnica Svet celkom 39 0 EÚ Tab.2. Najväčší medziročný (2012 oproti 2011) predpoklad zníženia produkcie obilnín a olejnín podľa zemí EÚ 27 v %. Odhady podľa USDA, jún 2012 Zem/komodita Pšenica Jačmeň Kukurica Repka Slnečnica Bulharsko -9% Česko -10% -4% Dánsko -11% -31% Nemecko -4% Maďarsko -15% -9% -4% -47% Poľsko -12% -16% Rakúsko -4% -2% Rumunsko -23% -4% -79% Slovensko -14% -8% Španielsko -23% -22%

2 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 2 Cenovým bonusom pre pestovateľov sveta hlavne v EÚ je to, že svetové zásoby agrárnej produkcie sa znižujú. Zásluhu na tom nemá ani tak nárast počtu obyvateľov sveta, alebo neúrody, ale je trvalejší významný rast kúpnej sily vo veľmi ľudnatých zemiach sveta: Čína, Vietnam, Južná Amerika, niektoré zeme Afriky. V EÚ je situácia veľmi špecifická: ohromný rozmach bioenergie, ekologických predpisov, byrokratických obmedzení, úbytok pôdy, stagnácia výnosov. Tento skôr agrárne prebytkový región je nútený dovážať stále viac a viac agrárnej produkcie. Dovozy z hlavných komodít sú nevýhodné, okrem sóji. To preto, že cena obilnín i väčšiny olejnín je zhodná či dokonca nižšia než je relevantná cena inde vo svete. K tomu pochopiteľne pristupujú náklady na dopravu, prípadné clá, marže obchodníkov apod. Žijeme zrejme v dobe, kedy musia významne vzrásť ceny agrárnej produkcie i potravín. Koniec koncov je nezmysel, že najväčšie príjmy majú nevýrobné, ťažobné a energetické odvetvia mobilní operátori, bankové a poisťovacie ústavy, dotáciami zaistené činnosti prípadne odvetvia, ktoré žijú z nerastných surovín a energií výroba energie vrátane dolov, petrochémia s energetikou, metalurgia, vodné zdroje. Z toho tiež vyplýva, že i v roku 2013 dôjde k rastu agrárnych cien. Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, tel , e mail: Několik vět k úrodám (JV) Žně letos začaly kolem 20.6., asi o týden dříve než v jiných letech. V roce 2007 ale přišly ještě o týden dříve. Zatím se na jihu Moravy i Slovenska ale sklízelo jen podeschlé obilí. Úrody se ale zdají horší než jsme čekali. To platí i pro řepku. Její cena na burzách obnovila růst a to v ČR, které ji hodně exportuje, díky rychle oslabující koruně k Euru, zvedne její cenu. Přišly deště: v Čechách 21.6., na Slovensku Pravé žně nastanou s ozimým ječmenem až po 29.6., u řepky po 10.7., ve středních polohách po I tam, kde se objevily větší výskyty hlúzenky východní Slovensko, nebude tato již škodit, protože přišla pozdě. Větší problémy bude dělat múčnatka, které je poměrně mnoho na jihu Slovenska. Ochranou proti ní jsou strobiluriny (Amistar Xtra, Pictor), ale i lepidla a desikanty. Škodí tím, že přilepuje semena k šešulím a ke slámě a je dost silným alergenem. V ČR na rozdíl od SR ve velkém poškodil řepky mráz kolem Poškození na prvý pohled připomínalo bejlomorku, na druhý plíseň kapustovou, ale po analýze a řádném vyhodnocení lze skoro s jistotou konstatovat, že šlo o namrznutí malých šešulí a pestíků ve květech. Ztráty z tohoto poškození odhadujeme např. na o.ústí n.orlicí na asi 20 30%. Foto a další informace přináší následující článek Ing. Petera Bokora, Ph.D. Poškodenie šešúľ repky ozimnej počas dozrievania K najdôležitejším hubám, ktoré sa môžu objaviť na šešuliach v porastoch repky ozimnej patria čerň repková, pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť, ale aj pleseň kapustová. Huby napádajú tvoriace sa a dozrievajúce šešule, spôsobujú ich znehodnotenie a následné odumieranie. Okrem húb poškodenie šešúľ môžu spôsobiť aj škodcovia, najmä byľomor kelový a krytonos šešuľový. Poškodenie šešúľ tiež môže byť spôsobené aj vplyvom nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok poškodenie šešúľ mrazom, sterilita šešúľ zapríčinená vysokými teplotami (nad 30 C), suchom a pod.

3 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 3 Symptómy poškodenia šešúľ môžu byť v niektorých prípadoch podobné a môžu viesť k nesprávnym záverom a k nesprávnemu určeniu primárnej príčiny poškodenia šešúľ. Determináciu sťažuje aj fakt, že na odumretých pletivách šešúľ sa sekundárne rozširujú černe, prípadne aj pleseň sivá. V tomto roku porasty repky ozimnej na mnohých miestach Slovenska poškodil mráz približne v polovici mája. Najviac boli poškodené porasty na Záhorí, ale v niektorých oblastiach nebolo takéto poškodenie pozorované (Veľké Kapušany, Liptovský Mikuláš). Poškodenie bolo viditeľné najmä na šešuliach, ktoré ostávali deformované, praskali, usychali, zaostávali vo vývoji a neskôr sa na nich objavili povlaky černí, najmä alternárií. Symptómy poškodenia šešúľ neboli pozorované na rastlinách v celom poraste pravidelne, ale hniezdovite, prípadne v pásoch v závislosti od reliéfu parcely, kondičného stavu porastu, hustoty a pod. Poškodené tiež mohli byť porasty pestované na južných polohách, kde je výrazný teplotný rozdiel medzi dňom (keď sú porasty prehrievané slnkom) a nocou. Mnoho pestovateľov si mohlo pomýliť takéto poškodenie s poškodením šešuľovými škodcami alebo so symptómami plesne kapustovej. Poškodené šešule však obsahovali semená, ktoré by v prípade napadnutia byľomorom kelovým boli vyžraté, poškodené, prípadne by sa tam nachádzali larvy škodcu. Napadnutie šešúľ plesňou kapustovou bolo v tomto roku veľmi málo pravdepodobné, lebo patogén Peronospora parastica potrebuje k infekcii rastlín vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu, ovlhčenie šešúľ a teda určité obdobie zo zrážkami, ktoré v tomto roku na väčšine územia Slovenska absentovali. Tento predpoklad potvrdili aj mikroskopické pozorovania poškodených šešúľ, pri ktorých neboli zistené typické sivobiele povlaky fruktifikačných orgánov patogéna tvorené spórangionosičmi a spórangiami. Na poškodených šešuliach sa nachádzali povlaky mycélia a konídií patogénov z rodu Alternaria, ktoré spôsobujú černe. Niektoré druhy Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola a Alternaria raphani môžu tiež infikovať aj mladé šešule, ktoré sa deformujú, scvrkávajú, predčasne pukajú a otvárajú sa, takže dochádza k vypadávaniu nezrelých semien. V takomto prípade sa pukanie šešúľ objavuje až následne po infekcii najmä v období dozrievania šešúľ. V prípade poškodenia šešúľ mrazovými teplotami tieto praskajú krátko po pôsobení mrazov, podobne ako aj iné rastlinné pletivá (stonky). Foto 1: Poškodenie šešúľ mrazom z Očovej, Výskyt plesne sivej na šešuliach repky ozimnej tiež podporuje najmä vysoká vzdušná vlhkosť a daždivé počasie. Najvýraznejšie symptómy ochorenia sa prejavujú pred dozrievaním šešúľ, na ktorých sa vytvára hustý sivý povlak mycélia a fruktifikačných orgánov. Poškodenie šešúľ môžu spôsobiť aj vtáci. Poškodené porasty vtákmi je možné rozpoznať podľa zničených a čiastočne alebo úplne prázdnych šešúľ. Čiastočne možno poškodeniu šešúľ predchádzať fungicídnym ošetrením porastov repky proti patogénom infikujúcim šešule

4 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 4 v rastovej fáze dokvitania (kvitne už iba 10 % vrchných kvietkov), čo je posledným možným termínom pre použitie fungicídov. V tomto období je možné ošetriť porasty prípravkami s účinnosťou aj proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej, ktoré môžu spôsobiť najvážnejšie škody pri dozrievaní repky. Foto 2: Poškodenie šešúľ mrazom, ktoré sú deformované a pokryté povlakom černí. Ing. Peter Bokor, Ph.D., Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra e mail: Odrůdy řepky do extrémních podmínek Letošní rok dokonale prověřil odrůdy řepky z pohledu stresových podmínek sucho a holomrazy. Řepky obecně dopadly lépe než mrazuvdornější pšenice. Důvodem je mnohem důkladnější sledování a výběr odrůd řepky ozimé. Díky tomu také hodně pěstované odrůdy (Artoga, Ladoga, DK Exquisite a Rohan), nástrahy letošního počasí velmi dobře zvládly. Během ledno únorových mrazů řepka přežila bez sněhu i 24 C. Odrůdy si však těžko poradí se suchem a kombinací sucha a mrazu. Přesto lze některé odrůdy označit za odolnější adaptabilnější do stresových podmínek. Více ukazuje tabulka č. 3, kde jsou uvedeny, tři stresem nejvíce postižené lokality z celkem 12 ti poloprovozních odrůdových pokusů v ČR (8) a v SR (4) Na dvou lokalitách (Hul a Kelč grafy 1 a 3, foto 3 a 5) bylo extrémní podzimní sucho. Porosty vzcházely ke konci září někdy až do počátku listopadu. V Kelči bylo vše ještě umocněno velkými holomrazy. Opakem byly Humburky (graf 2, foto 4), kde řepky byly již na konci září přerostlé, v průměru 2,5 kg/m 2 zelené biomasy, přitom optimum před zimou je 1,5 kg/m 2. Celkově si nejlépe se stresovými podmínkami (sucho, holomrazy) poradily hybridy Ro

5 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 5 han a DK Exquisite, které se na všech stresových lokalitách umístily v první desítce nejlepších odrůd. Odolné jsou také odrůdy DK Excelium, Jumper, Pulsar a Sherpa (tab. 3). Odrůdy Goya, Hybrisun (v ČR), ES Danube, ale i Rohan se hodí pro pozdní setí a do sušších podmínek s rizikem opožděného vzcházení. Můžeme tyto odrůdy doporučit pro výsevy na konci agrotechnické lhůty. Naopak pokud je vysejeme včas přerostou, hůře se regulují a mohou být zimou více poškozeny. Nejedná se u nich o velké výpadky rostlin, které jsou zpravidla do 20 %, ale o velké omrznutí listů (až 90 %). Stresové podmínky Lokalita Tabulka 3: Reakce vybraných odrůd na stresové podmínky - sucho, holomrazy, tři nejvíce postižené poloprovozní pokusy 2011/12. Podzimní a jarní sucho, opožděné vzcházení Hul (o. Nové Zámky) Včasné setí, přerostlé řepky, holomráz Humburky (o. Hradec Králové) Podzimní a jarní sucho, opožděné vzcházení, holomráz Kelč (o. Vsetín) Stav na konci září (počet listů na rostlinu/hmotnost zelené biomasy v g na m 2 /počet rostlin na m 2 )?/0 2/?* 7/2415/34 2/1 10/?* Stav na jaře (zmrzlé rostliny v %/omrznutí listů v %) 0/20 8 /84 2/76 Vhodné odrůdy adaptabilní do extémních podmínek Nevhodné odrůdy Goya Arot DK Exquisite ES Danube Californium Vectra Rohan Jumper Rohan PR46W14 DK Excellium DK Excellium Jimmy Cantate Pulsar Ladoga Sherpa Sherpa Codisur Pulsar NK Speed DK Exquisite ES Alpha Sonate Xenon DK Exquisite Sensation ES Neptune Rohan Jumper NK Morse Oksana ES Danube Dobrava Artoga Cantate ES Alegria NK Linus Artoga ES Alpha Exagone Arot Sherlock NK Speed Jesper Artoga Vectra Hybrisun PR46W20 Dobrava ES Alpha Codifert CSZ 8882 Oksana Bonanza Goya Californium Sensation Hybrisun Goya Pozn. Odrůdy subjektivně hodnoceny podle komplexnosti porostu (Hul, ), omrznutí (Humburky, ) a dle odhadu výnosu (Kelč, ). Řazení odrůd je od nejvhodnějších po nejméně vhodné. *? údaj nebyl měřitelný

6 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 6 Graf 1: Podzimní a jarní sucho komplexnost v % (Hul, ) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sensation Bonanza Codifert PR46W20 Artoga Sherlock ES Alpha ES Alegria Dobrava NK Morse Visby PR44D06 Ontario ES Alonzo Traviata DK Expower NK Linus Rumba ES Alicia Siska NK Diamond ES Neptune Xenon DK Exquisite Codisur Ladoga Jimmy PR46W14 Rohan ES Danube Goya Pozn. Komplexnost hodnocena stupnicí 1 až 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší). Graf 2: Holomrazy u přerostlé řepky omrznutí listů v % (Humburky, ) Doporučení Protože neznáme budoucí vývoj počasí, základem mají být jistoty (Artoga, DK Exquisite, Ladoga, Ontario, Rohan aj.) a vedle nich odzkoušet novinky, kterých se na náš trh dostává každoročně mnoho. Jednou z novinek, které se zatím ukazují velmi nadějně je i česká odrůda Cortes. Cortes velmi dobře přezimoval, poradil si i se suchem, má velmi dobré větvení a nasazení šešulí.

7 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 7 Musíme se také naučit vysévat odrůdy termínově podle jejich bujnosti a podzimní vitality (tab. 4). Výsevy začít odrůdami, které nepřerůstají: Arot, Californium, ES Alegria, NK Diamond, Ontario z hybridů DK Exstorm, Xenon a polotrpaslíci (např. PR45D03 aj.). Naopak na konci agrotechnické lhůty vyséváme na podzim bujné a vitální odrůdy: Goya, Hybrisun, ES Danube a Rohan. Mnohé také napoví HTS, která se může dle ročníku u jednotlivých odrůd lišit. Odrůdy s nižší HTS, tedy s menšími zásobními látkami, vyséváme dříve. Naopak velká semena (HTS až 8 9 g) mají dostatek zásobních látek, aby setí na konci agrotechnické lhůty růstově a vývojově dohnaly. Zkušenosti s chováním odrůd po zimě 2011/12 uvádí tab. 5. Zajímává je i velmi dobrá reakce některých odrůd na aplikaci azolových regulátorů (Adriana, Artoga, ES Danube, Goya, NK Linus, Oksana). Naopak u odrůd Arot, Cortes, CSZ 8882, CSZ 9192, DK Excellium, DK Exquisite, ES Alpha, Exagone, Hybrisun, Jesper, NK Speed, Sherpa, Sonate, Vectra jsme pozorovali menší reakci na dvakrát aplikovaný azol (hodnoceny zmrzlé rostliny a omrznutí listů). 140 Graf 3: Podzimní a jarní sucho, holomráz odhad výnosu v % (Kelč, ) Pozn. Průměr dvou hodnocení (1. hodnocení je vyšší poloha pozemku, 2. hodnocení je nižší poloha pozemku). Vztaženo k odrůdě Californium 1. hodnocení 100 %, 2. hodnocení 20 % tj. průměr 60 %. Tabulka 4: Intenzita podzimního růstu ve vazbě k termínu setí (subjektivní hodnocení na přelomu září a října 2010 a 2011). Růst - vhodný termín setí Doporučené odrůdy Slabší podzimní růst Arot, Californium, DK Exstorm, ES Alegria, NK Diamond, Ontario, PR45D03 a další polotrpaslíci, Xenon výsev na začátku agrotechnického termínu Artoga, DK Excellium, DK Expower, DK Exquisite, Dobrava, Bujnější podzimní růst Exagone, ES Alpha, ES Centurio, ES Neptune, Exagone, Hornet, Labrador, NK Linus, NK Octans, NK Speed, Oksana, výsev v druhé polovině agrotechnického termínu Pulsar, Sensation, Sherpa, Vectra, Visby Velmi bujný podzimní růst Goya, Hybrisun, ale také ES Danube a Rohan výsev na konci agrotechnického termínu Pozn. Výsledky pocházejí z vlastního hodnocení odrůd v maloparcelkovém pokusu v Červeném Újezdě a v poloprovozních pokusech v ČR a SR v letech 2010/11 a 2011/12.

8 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 8 Tabulka 5: Vlastnosti a doporučení odrůd pro sezónu 2012/13. Doporučení Odrůdy linie: Adriana, Arot, ES Alegria (ranost), ES Astrid, Goya, Chagall, Jimmy, Labrador, Ladoga, NK Morse, Ontario, Siska Odrůdy pro všeobecné použití hybridy: Artoga, DK Exquisite, ES Alpha, Excalibur, Hornet, NK Linus, NK Octans, NK Petrol, NK Speed, PR45D03, PR46W31, Rohan, Sitro linie: Buzz, Codifert, Da Vinci, ES Alicia, ES Venus, Mirage, NK Diamond, Remy, Sherlock, Totem hybridy: Avenir, Bonanza, Codisur, DK Excellium, DK Expower, DK Secure, Dobrava, ES Alicia, ES Alonzo, ES Centurio, ES Danube, ES Mercure, ES Novinky na odzkoušení Neptune, PR44D06, PR46W14, PR46W20, PR46W26, Pulsar, Rumba, Sensation, Traviata, Visby, Xenon z linií Goya, z hybridů především Hybrisun, ES Danube, Odrůdy pro pozdní setí Rohan, aj. Odrůdy dobře reagující na podzimní azoly Adriana, Artoga, ES Danube, (Goya), NK Linus, Oksana (aplikace 2krát) Adriana, Arot, Cantate, CSZ 9192, DK Excellium, DK Exquisite, Ontario, Sherpa Odrůdy s velmi dobrým přezimováním Řešeno za finanční podpory grantu NAZV QH Střet plodin v globální soutěži a řešení rizik pro ozimou řepku a za přispění osivářských společností ČR a SR. Foto3: Hul ( ) po zimě vypadala nejlépe odrůda Goya (hodně vlevo).

9 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 9 Foto 4: Humburky ( ) přerostlé řepky silně omrzly. Foto 5: Kelč ( ) podzimní a jarní sucho doplněné holomrazy, po zimě děsivý pohled, řepka ale přežila. Ing. David Bečka, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Jiří Šimka Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, tel , e mail: P ORADCA P ESTOVATEĽ A internetový občasník pre slovenských pestovateľov. Vydáva Iniciatíva Prosperujúce olejniny; tajomníčka Ing. Petra Chromčová adresa: OSEVA Slovakia s.r.o., Štrková 1, Marcelová. Distribuce e mailom bezplatne záujemcom v SR. Vychádza najmenej 8x ročne v technologicky a marketingovo významnom období pre repku a ďalšie olejniny. Výkonný redaktor: Ing. Vlastimil Mikšík Redakční rada: Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. předseda Vladimír Bartoš Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Ladislav Bittó, Ing. Anton Bogáň, Ing. Peter Bokor, Ph.D. Ing. Soňa Holková Michaela Odehnalová Ing. Ľubomír Rakyta racio.sk), Ing. Ondrej Takáč Ing. Marta Vojteková Napsali: DAVID BEČKA, PETER BOKOR, VLASTIMIL MIKŠÍK, JIŘÍ ŠIMKA, JAN VAŠÁK; grafická úprava: VLASTIMIL MIKŠÍK.

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 7 (ROČNÍK II.) NOVEMBER 2012 PESTOVATEĽOM Agrárny trh v znamení nedostatku hlavných komodít Ak porovnáme tabuľku zásob z minulého Poradca pestovateľa,

Více

Řepka ozimá. Zlato z Vašich polí. Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2013. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Zlato z Vašich polí. Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2013. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Zlato z Vašich polí Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2013 Sejeme budoucnost od roku 1856 ÚVOD OBSAH Vážení obchodní přátelé, berete do ruky náš nový katalog řepky ozimé pro rok 2013. Řepka

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 4 (ROČNÍK III.) JÚN 2013 PESTOVATEĽOM Rast produkcie obilnín i olejnín a pokles cien Systémy hospodárstva, rovnako tak aj sociálne, sú na svete veľmi

Více

Řepka ozimá. Dotek energie. Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2012. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Dotek energie. Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2012. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Dotek energie Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2012 Sejeme budoucnost od roku 1856 ÚVOD OBSAH Vážení partneři, opět je zde čas, kdy začínáte vybírat vhodné odrůdy a hybridy řepky pro nový

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 6 (ROČNÍK III.) SEPTEMBER 2013 PESTOVATEĽOM Po veľkom prepade stagnácie cien repky a slnečnice Očakávanie vysokej produkcie (tab.1), znižovanie spotreby

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ - MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2009/10

VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ - MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2009/10 VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ - MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2009/10 Results of Winter Rapeseed Cultivars Testing - Small Plot Trials in Červený Újezd 2009/10 David BEČKA, Jiří ŠIMKA,

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Jan Vašák Prosperujúce olejniny 2012: Prefert, SPU, ČZU EU zásoby. Zaokrouhleno. Dle USDA, prosinec 2012 Komodita Zásoby proti spotřebě

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ OCHRANY ŘEPKY OZIMÉ PROTI HLÍZENCE OBECNÉ (Sclerotinia sclerotiorum)

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ OCHRANY ŘEPKY OZIMÉ PROTI HLÍZENCE OBECNÉ (Sclerotinia sclerotiorum) MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ OCHRANY ŘEPKY OZIMÉ PROTI HLÍZENCE OBECNÉ (Sclerotinia sclerotiorum) Possibilities of Winter Rapeseed Protection. Improvement Against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) David BEČKA,

Více

Zvolte správný kurs ve žlutých vlnách

Zvolte správný kurs ve žlutých vlnách Řepka ozimá Zvolte správný kurs ve žlutých vlnách Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2014 Sejeme budoucnost od roku 1856 ÚVOD OBSAH Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, řepka ozimá má za sebou velmi

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky

Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky stanovisko 15(9)_SPZO 16.04.15 9:13 Stránka 1 STANOVISKO k o d r ů d o vé s k l a d b ě ř e p k y pro rok 2015/16 SEZNAM doporučenýc h odrůd V ýsledky pok usů: Po l o p r o v o z n í o d r ů d o v é p

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Pednosti Plasticita, vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. Nepoléhavost. Velmi dobrý zdravotní stav. Pstitelská doporuení Vhodná do všech oblastí

Pednosti Plasticita, vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. Nepoléhavost. Velmi dobrý zdravotní stav. Pstitelská doporuení Vhodná do všech oblastí a pece se toí Stedn raná liniová odrda nového šlechtní s velmi vysokým výnosovým potenciálem, kterým dosahuje vysokých výnos pi vysoké olejnatosti. Rostliny jsou stabilní s výbornou odolností proti fómové

Více

ŘEPKA DEKALB 2015. www.dekalb.cz

ŘEPKA DEKALB 2015. www.dekalb.cz ŘEPKA DEKALB 2015 www.dekalb.cz NOVÉ BALENÍ ŘEPKY DEKALB PŘÍKLAD ETIKET V MAĎARSKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE ODRŮDA (Fajta): DK Exstorm ČÍSLO ŠARŽE (Fémzárolási szám): H-4-050/0496 ZEMĚ PRODUKCE (Termelö ország):

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

AGRÁRNÍ TRH, OZIMÁ ŘEPKA PRO SKLIZEŇ 2013 A ZMĚNY V PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGII OLEJKY

AGRÁRNÍ TRH, OZIMÁ ŘEPKA PRO SKLIZEŇ 2013 A ZMĚNY V PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGII OLEJKY AGRÁRNÍ TRH, OZIMÁ ŘEPKA PRO SKLIZEŇ 2013 A ZMĚNY V PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGII OLEJKY Agrarian Market, Winter Oilseed Rape for Harvest 2013 and Changes in Growing Technology of Rapeseed Jan VAŠÁK, David BEČKA,

Více

DEKALB LISTY. Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011. Vážení pěstitelé řepky ozimé,

DEKALB LISTY. Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011. Vážení pěstitelé řepky ozimé, DEKALB LISTY Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011 Úvodní slovo Vážení pěstitelé, právě držíte v rukou první číslo osivářského magazínu DEKALB LISTY. Prostřednictvím tohoto periodika

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 1 (ROČNÍK I.) JÚL 2011 PESTOVATEĽOM Úvod V poslednom období sa zvyšuje požiadavka od spracovateľov na kvalitu komodity. Platí to aj pre repku. V tvrdom

Více

SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST

SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST Souasný vývoj na trhu s olejninami a s epkou naznauje, že v následujícím období bude suroviny pro výrobu olej dostatek,

Více

Ad 1. Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné.

Ad 1. Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Z á p i s z jednání Komise pro Seznam doporučených

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2015 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Rescator Bonanza Bonzzai Diego Dozzen Vzpoura linií! Rescator Linie Skvělý poměr cena x výkon! Jasná jednička v prodejích VP AGRA, více než 10 000 ha pěstebních

Více

PODZIM 2014 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2014. řepka. *** SIDNEY za 3 VJ originální olej ***

PODZIM 2014 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2014. řepka. *** SIDNEY za 3 VJ originální olej *** PODZIM 2014 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2014 řepka *** SIDNEY za 3 VJ originální olej *** řepka ozimá / podzim 2014 STRANA 2 Řepka ozimá není jen metylester. Aktuálně se olej z naprosté většiny produkce řepkových

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 Variety Farming Practices Small Plot Trials in Červený Újezd in 2006/07 David BEČKA, Jan VAŠÁK, Pavel CIHLÁŘ, Vlastimil MIKŠÍK Česká

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Řepka ozimá 2011 Vážení obchodní přátelé, nezvykle brzy Vás oslovujeme s nabídkou osiva řepky a netradičně v samostatném katalogu. Majitelé či zástupci odrůd zahájili novou prodejní sezónu časněji než

Více

Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky

Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky stanovisko 13_SPZO 17.04.13 10:54 Stránka 1 S TANOVISKO k o d r ů d o vé s k l a d b ě ř e p k y pro rok 2013/14 SEZNAM doporučenýc h odrůd V ýsledky pok usů: Po l o p r o vo z n í o d r ů d o v é p o

Více

Osiva řepky 2013. Jumper Stepper Nicola Vectra Vittek

Osiva řepky 2013. Jumper Stepper Nicola Vectra Vittek Osiva řepky 2013 Jumper Stepper Nicola Vectra Vittek Bayer má budoucnost Naše společnost vnímá vztah mezi tradicí a výzkumem jako velkou příležitost k úspěchu. Prohlubujeme znalosti a zkušenosti v ochraně

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej ***

PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. řepka. *** SIDNEY i GRAF. za 3 VJ originální olej *** PODZIM 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 řepka *** SIDNEY i GRAF za 3 VJ originální olej *** řepka ozimá / podzim 2015 STRANA 2 Řepka na talíř! Aktuálně se olej z naprosté většiny produkce řepkových semen

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Ad 1. Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné.

Ad 1. Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Z á p i s z jednání Komise pro Seznam doporučených

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

OBSAH. Prosperující olejniny... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Pavel CIHLÁŘ, Vlastimil MIKŠÍK

OBSAH. Prosperující olejniny... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Pavel CIHLÁŘ, Vlastimil MIKŠÍK OBSAH Prosperující olejniny... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Pavel CIHLÁŘ, Vlastimil MIKŠÍK Výsledky měření traktorového motoru na řepkový olej a motorovou naftu... 7 František BAUER Přehled výskytu škodlivých

Více

6. 12. 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 7. 12. 2012 VĚTRNÝ JENÍKOV

6. 12. 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 7. 12. 2012 VĚTRNÝ JENÍKOV no 6. 12. 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 7. 12. 2012 VĚTRNÝ JENÍKOV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE AGRICULTURA SCIENTIA PROSPERITAS Prosperující olejniny 2012 SBORNÍK KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY Jiří ŠILHA, Martina POLÁKOVÁ SOUFFLET AGRO a.s. KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY Complete service for oilseed rape growers Summary: The company SOUFFLET AGRO a.s. offers a complete service for growers

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ SPZO S LISTOVÝMI HNOJIVY 2008/9 SPZO s.r.o. Datum: 22.10.2009 předkládá: Ing. Martin Volf zpracoval: Ing. Josef Škeřík, CSc. 1 OBSAH Metodika pokusu 3 Založení pokusů

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Řepka bez hranic. Katalog odrůd řepky ozimé 2015. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka bez hranic. Katalog odrůd řepky ozimé 2015. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka bez hranic Katalog odrůd řepky ozimé 2015 Sejeme budoucnost od roku 1856 OBSAH Úvod 3 Základní charakteristika 4 5 Odrůdy řepky ozimé SHERLOCK 6 7 MARCOPOLOS 8 9 HYBRIROCK NOVINKA 10 11 FACTOR KWS

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 2 (ROČNÍK II.) MAREC 2012 PESTOVATEĽOM Skvelý výhľad odbytu i cien agrokomodít Niečo sa deje. Prakticky každá komodita zlato, ropa, drevo, kovy, rastlinná

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

OBSAH. Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Vlastimil MIKŠÍK

OBSAH. Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Vlastimil MIKŠÍK OBSAH Řešení začínajícího útlumu pěstování ozimé řepky... 1 Jan VAŠÁK, David BEČKA, Vlastimil MIKŠÍK Reakce řepky na začínající klimatické změny... 10 Norbert MAKOWSKI, Wolfgang RÖHL Výkonnostní porovnání

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje

Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje 22. 07. 2009Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc, Ing. David Bečka, Ph.D.Plevele 4160x V posledních letech sledujeme a hodnotíme

Více

Význam hybridů ozimé řepky

Význam hybridů ozimé řepky Červen Jún 12 Význam hybridů ozimé řepky Butisan Duo - inovace Butisanu 400 SC Ochrana cukrovky proti houbovým chorobám Okénko specialisty 10 Červen Jún 12 Obsah čísla Inovace legendárního Butisanu 400

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat? Rostlinná Pflanzenproduktion produkce/ agrární / Agrarökologie ekologie referát Referat o Nachwachsende obnovitelných surovinách Rohstoffe Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

hoøèice bílá, mák setý, len olejný a kmín koøenný

hoøèice bílá, mák setý, len olejný a kmín koøenný hoøèice bílá, mák setý, len olejný a kmín koøenný 2014 PODÌKOVÁNÍ Publikace Seznamu doporuèených odrùd øepky olejky byla projednána a schválena odbornou komisí pro doporuèování odrùd øepky olejky. Èlenové

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 2 (ROČNÍK III.) MAREC 2013 PESTOVATEĽOM Poľnohospodársky informačný systém FAO OSN nazývaný AMIS každý mesiac vydáva tržné informácie. Tie zo 6.3.2013

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz.

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz. www.syngenta.cz 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav URBAN, Michaela ŠKEŘÍKOVÁ,

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

TVORBA A REDUKCE VÝNOSU ŘEPKY OZIMÉ

TVORBA A REDUKCE VÝNOSU ŘEPKY OZIMÉ TVORBA A REDUKCE VÝNOSU ŘEPKY OZIMÉ Doc. Ing. Jan VAŠÁK, CSc. Ing. Perla KUCHTOVÁ Ing. Petr BARANYK, CSc. Prof. Andrej FÁBRY, DrSc. Ing. Helena ZUKALOVÁ, CSc. Ing. Vlastimil MIKŠÍK KATEDRA ROSTLINNÉ VÝROBY,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg)

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Jednotka Rok červenec srpen září říjen listopad prosinec ČR 12 /100 kg 2013 21,80

Více

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv Podzim 2010 www.soufflet-agro.cz Hybridní odrůdy Řepka ozimá Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý až rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace:

Více

11. 12. 2014 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 12. 12. 2014 VĚTRNÝ JENÍKOV

11. 12. 2014 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 12. 12. 2014 VĚTRNÝ JENÍKOV no 2014 11. 12. 2014 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 12. 12. 2014 VĚTRNÝ JENÍKOV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE AGRICULTURA SCIENTIA PROSPERITAS Prosperující olejniny 2014 SBORNÍK KONFERENCE S

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

agrotip Ochrana praporcového listu a klasu obilnin Pictor v slunečnici Mák nyní s optimismem Okénko specialisty Květen Máj 2013

agrotip Ochrana praporcového listu a klasu obilnin Pictor v slunečnici Mák nyní s optimismem Okénko specialisty Květen Máj 2013 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Květen Máj 2013 Ochrana praporcového listu a klasu obilnin Pictor v slunečnici Mák nyní s optimismem Okénko specialisty Informační měsíčník

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

ACHP Vysocina ˇ s.r.o. KATALOG OSIV. podzim 2015

ACHP Vysocina ˇ s.r.o. KATALOG OSIV. podzim 2015 ACHP Vysocina ˇ s.r.o. KATALOG OSIV podzim 2015 obsah ŘEPKA OZIMÁ Â Â ŘEPKA OZIMÁ 3 Â Â odrůdy Limagrain 4 Â Â odrůdy Rapool 7 Â Â odrůdy Dekalb 10 Â Â odrůdy dalších firem 12 Â Â CHOROBY ŘEPKY OZIMÉ 13

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách)

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice - kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2008 24,18 24,46 24,58 24,77 24,99 25,61 26,09 26,47

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více