Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)"

Transkript

1 Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 4 (ROČNÍK II.) JÚL 2012 PESTOVATEĽOM Už cenový vývoj a rozpor v cenách na burze MATIF v porovnaní s reálnym farmárskym trhom v EÚ, ktorý dáva lepšie ceny, upozorňujú, že produkcia obilia i olejnín dobrá nebude. Suchú jeseň vystriedala ťažká mrazivá zima a to všetko korunovalo jarné sucho. Podľa odhadov USDA (ministerstvo poľnohospodárstva USA) bude mať svet veľmi dobrý zber. Naopak medziročne prepadá EÚ (tab. 1 a to ešte viac Vynikajúce produkcie obilia a olejnín vo svete v EÚ27 naopak veľké prepady u olejnín ( 4% produkcie) než u obilnín ( 2% produkcie). Pritom už zber 2011 nebol v EÚ dobrý. Prírodnými podmienkami suchom a mrazmi, viac ale suchom sú postihnutí naši susedia, ale i ďalšie zeme EÚ 27. V tab. 2 uvádzame zeme s najväčšími očakávanými prepadmi tohtoročnej produkcie v porovnaní s rokom Tab. 1: Produkcia hlavných obilnín a olejnín vo svete a v EÚ 27. Odhady podľa USDA, jún 2012 Komodita Územie Produkcia (mil.t) v r.2012 Zmena oproti roku 2011 (%) Obilniny celkom Svet celkom EÚ pšenica EÚ Svet celkom jačmeň EÚ Svet celkom kukurica Svet celkom EÚ Olejnaté semená celkom Svet celkom EÚ sója EÚ Svet celkom repka EÚ Svet celkom slnečnica Svet celkom 39 0 EÚ Tab.2. Najväčší medziročný (2012 oproti 2011) predpoklad zníženia produkcie obilnín a olejnín podľa zemí EÚ 27 v %. Odhady podľa USDA, jún 2012 Zem/komodita Pšenica Jačmeň Kukurica Repka Slnečnica Bulharsko -9% Česko -10% -4% Dánsko -11% -31% Nemecko -4% Maďarsko -15% -9% -4% -47% Poľsko -12% -16% Rakúsko -4% -2% Rumunsko -23% -4% -79% Slovensko -14% -8% Španielsko -23% -22%

2 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 2 Cenovým bonusom pre pestovateľov sveta hlavne v EÚ je to, že svetové zásoby agrárnej produkcie sa znižujú. Zásluhu na tom nemá ani tak nárast počtu obyvateľov sveta, alebo neúrody, ale je trvalejší významný rast kúpnej sily vo veľmi ľudnatých zemiach sveta: Čína, Vietnam, Južná Amerika, niektoré zeme Afriky. V EÚ je situácia veľmi špecifická: ohromný rozmach bioenergie, ekologických predpisov, byrokratických obmedzení, úbytok pôdy, stagnácia výnosov. Tento skôr agrárne prebytkový región je nútený dovážať stále viac a viac agrárnej produkcie. Dovozy z hlavných komodít sú nevýhodné, okrem sóji. To preto, že cena obilnín i väčšiny olejnín je zhodná či dokonca nižšia než je relevantná cena inde vo svete. K tomu pochopiteľne pristupujú náklady na dopravu, prípadné clá, marže obchodníkov apod. Žijeme zrejme v dobe, kedy musia významne vzrásť ceny agrárnej produkcie i potravín. Koniec koncov je nezmysel, že najväčšie príjmy majú nevýrobné, ťažobné a energetické odvetvia mobilní operátori, bankové a poisťovacie ústavy, dotáciami zaistené činnosti prípadne odvetvia, ktoré žijú z nerastných surovín a energií výroba energie vrátane dolov, petrochémia s energetikou, metalurgia, vodné zdroje. Z toho tiež vyplýva, že i v roku 2013 dôjde k rastu agrárnych cien. Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, tel , e mail: Několik vět k úrodám (JV) Žně letos začaly kolem 20.6., asi o týden dříve než v jiných letech. V roce 2007 ale přišly ještě o týden dříve. Zatím se na jihu Moravy i Slovenska ale sklízelo jen podeschlé obilí. Úrody se ale zdají horší než jsme čekali. To platí i pro řepku. Její cena na burzách obnovila růst a to v ČR, které ji hodně exportuje, díky rychle oslabující koruně k Euru, zvedne její cenu. Přišly deště: v Čechách 21.6., na Slovensku Pravé žně nastanou s ozimým ječmenem až po 29.6., u řepky po 10.7., ve středních polohách po I tam, kde se objevily větší výskyty hlúzenky východní Slovensko, nebude tato již škodit, protože přišla pozdě. Větší problémy bude dělat múčnatka, které je poměrně mnoho na jihu Slovenska. Ochranou proti ní jsou strobiluriny (Amistar Xtra, Pictor), ale i lepidla a desikanty. Škodí tím, že přilepuje semena k šešulím a ke slámě a je dost silným alergenem. V ČR na rozdíl od SR ve velkém poškodil řepky mráz kolem Poškození na prvý pohled připomínalo bejlomorku, na druhý plíseň kapustovou, ale po analýze a řádném vyhodnocení lze skoro s jistotou konstatovat, že šlo o namrznutí malých šešulí a pestíků ve květech. Ztráty z tohoto poškození odhadujeme např. na o.ústí n.orlicí na asi 20 30%. Foto a další informace přináší následující článek Ing. Petera Bokora, Ph.D. Poškodenie šešúľ repky ozimnej počas dozrievania K najdôležitejším hubám, ktoré sa môžu objaviť na šešuliach v porastoch repky ozimnej patria čerň repková, pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť, ale aj pleseň kapustová. Huby napádajú tvoriace sa a dozrievajúce šešule, spôsobujú ich znehodnotenie a následné odumieranie. Okrem húb poškodenie šešúľ môžu spôsobiť aj škodcovia, najmä byľomor kelový a krytonos šešuľový. Poškodenie šešúľ tiež môže byť spôsobené aj vplyvom nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok poškodenie šešúľ mrazom, sterilita šešúľ zapríčinená vysokými teplotami (nad 30 C), suchom a pod.

3 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 3 Symptómy poškodenia šešúľ môžu byť v niektorých prípadoch podobné a môžu viesť k nesprávnym záverom a k nesprávnemu určeniu primárnej príčiny poškodenia šešúľ. Determináciu sťažuje aj fakt, že na odumretých pletivách šešúľ sa sekundárne rozširujú černe, prípadne aj pleseň sivá. V tomto roku porasty repky ozimnej na mnohých miestach Slovenska poškodil mráz približne v polovici mája. Najviac boli poškodené porasty na Záhorí, ale v niektorých oblastiach nebolo takéto poškodenie pozorované (Veľké Kapušany, Liptovský Mikuláš). Poškodenie bolo viditeľné najmä na šešuliach, ktoré ostávali deformované, praskali, usychali, zaostávali vo vývoji a neskôr sa na nich objavili povlaky černí, najmä alternárií. Symptómy poškodenia šešúľ neboli pozorované na rastlinách v celom poraste pravidelne, ale hniezdovite, prípadne v pásoch v závislosti od reliéfu parcely, kondičného stavu porastu, hustoty a pod. Poškodené tiež mohli byť porasty pestované na južných polohách, kde je výrazný teplotný rozdiel medzi dňom (keď sú porasty prehrievané slnkom) a nocou. Mnoho pestovateľov si mohlo pomýliť takéto poškodenie s poškodením šešuľovými škodcami alebo so symptómami plesne kapustovej. Poškodené šešule však obsahovali semená, ktoré by v prípade napadnutia byľomorom kelovým boli vyžraté, poškodené, prípadne by sa tam nachádzali larvy škodcu. Napadnutie šešúľ plesňou kapustovou bolo v tomto roku veľmi málo pravdepodobné, lebo patogén Peronospora parastica potrebuje k infekcii rastlín vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu, ovlhčenie šešúľ a teda určité obdobie zo zrážkami, ktoré v tomto roku na väčšine územia Slovenska absentovali. Tento predpoklad potvrdili aj mikroskopické pozorovania poškodených šešúľ, pri ktorých neboli zistené typické sivobiele povlaky fruktifikačných orgánov patogéna tvorené spórangionosičmi a spórangiami. Na poškodených šešuliach sa nachádzali povlaky mycélia a konídií patogénov z rodu Alternaria, ktoré spôsobujú černe. Niektoré druhy Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola a Alternaria raphani môžu tiež infikovať aj mladé šešule, ktoré sa deformujú, scvrkávajú, predčasne pukajú a otvárajú sa, takže dochádza k vypadávaniu nezrelých semien. V takomto prípade sa pukanie šešúľ objavuje až následne po infekcii najmä v období dozrievania šešúľ. V prípade poškodenia šešúľ mrazovými teplotami tieto praskajú krátko po pôsobení mrazov, podobne ako aj iné rastlinné pletivá (stonky). Foto 1: Poškodenie šešúľ mrazom z Očovej, Výskyt plesne sivej na šešuliach repky ozimnej tiež podporuje najmä vysoká vzdušná vlhkosť a daždivé počasie. Najvýraznejšie symptómy ochorenia sa prejavujú pred dozrievaním šešúľ, na ktorých sa vytvára hustý sivý povlak mycélia a fruktifikačných orgánov. Poškodenie šešúľ môžu spôsobiť aj vtáci. Poškodené porasty vtákmi je možné rozpoznať podľa zničených a čiastočne alebo úplne prázdnych šešúľ. Čiastočne možno poškodeniu šešúľ predchádzať fungicídnym ošetrením porastov repky proti patogénom infikujúcim šešule

4 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 4 v rastovej fáze dokvitania (kvitne už iba 10 % vrchných kvietkov), čo je posledným možným termínom pre použitie fungicídov. V tomto období je možné ošetriť porasty prípravkami s účinnosťou aj proti alternáriovej škvrnitosti a plesni sivej, ktoré môžu spôsobiť najvážnejšie škody pri dozrievaní repky. Foto 2: Poškodenie šešúľ mrazom, ktoré sú deformované a pokryté povlakom černí. Ing. Peter Bokor, Ph.D., Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra e mail: Odrůdy řepky do extrémních podmínek Letošní rok dokonale prověřil odrůdy řepky z pohledu stresových podmínek sucho a holomrazy. Řepky obecně dopadly lépe než mrazuvdornější pšenice. Důvodem je mnohem důkladnější sledování a výběr odrůd řepky ozimé. Díky tomu také hodně pěstované odrůdy (Artoga, Ladoga, DK Exquisite a Rohan), nástrahy letošního počasí velmi dobře zvládly. Během ledno únorových mrazů řepka přežila bez sněhu i 24 C. Odrůdy si však těžko poradí se suchem a kombinací sucha a mrazu. Přesto lze některé odrůdy označit za odolnější adaptabilnější do stresových podmínek. Více ukazuje tabulka č. 3, kde jsou uvedeny, tři stresem nejvíce postižené lokality z celkem 12 ti poloprovozních odrůdových pokusů v ČR (8) a v SR (4) Na dvou lokalitách (Hul a Kelč grafy 1 a 3, foto 3 a 5) bylo extrémní podzimní sucho. Porosty vzcházely ke konci září někdy až do počátku listopadu. V Kelči bylo vše ještě umocněno velkými holomrazy. Opakem byly Humburky (graf 2, foto 4), kde řepky byly již na konci září přerostlé, v průměru 2,5 kg/m 2 zelené biomasy, přitom optimum před zimou je 1,5 kg/m 2. Celkově si nejlépe se stresovými podmínkami (sucho, holomrazy) poradily hybridy Ro

5 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 5 han a DK Exquisite, které se na všech stresových lokalitách umístily v první desítce nejlepších odrůd. Odolné jsou také odrůdy DK Excelium, Jumper, Pulsar a Sherpa (tab. 3). Odrůdy Goya, Hybrisun (v ČR), ES Danube, ale i Rohan se hodí pro pozdní setí a do sušších podmínek s rizikem opožděného vzcházení. Můžeme tyto odrůdy doporučit pro výsevy na konci agrotechnické lhůty. Naopak pokud je vysejeme včas přerostou, hůře se regulují a mohou být zimou více poškozeny. Nejedná se u nich o velké výpadky rostlin, které jsou zpravidla do 20 %, ale o velké omrznutí listů (až 90 %). Stresové podmínky Lokalita Tabulka 3: Reakce vybraných odrůd na stresové podmínky - sucho, holomrazy, tři nejvíce postižené poloprovozní pokusy 2011/12. Podzimní a jarní sucho, opožděné vzcházení Hul (o. Nové Zámky) Včasné setí, přerostlé řepky, holomráz Humburky (o. Hradec Králové) Podzimní a jarní sucho, opožděné vzcházení, holomráz Kelč (o. Vsetín) Stav na konci září (počet listů na rostlinu/hmotnost zelené biomasy v g na m 2 /počet rostlin na m 2 )?/0 2/?* 7/2415/34 2/1 10/?* Stav na jaře (zmrzlé rostliny v %/omrznutí listů v %) 0/20 8 /84 2/76 Vhodné odrůdy adaptabilní do extémních podmínek Nevhodné odrůdy Goya Arot DK Exquisite ES Danube Californium Vectra Rohan Jumper Rohan PR46W14 DK Excellium DK Excellium Jimmy Cantate Pulsar Ladoga Sherpa Sherpa Codisur Pulsar NK Speed DK Exquisite ES Alpha Sonate Xenon DK Exquisite Sensation ES Neptune Rohan Jumper NK Morse Oksana ES Danube Dobrava Artoga Cantate ES Alegria NK Linus Artoga ES Alpha Exagone Arot Sherlock NK Speed Jesper Artoga Vectra Hybrisun PR46W20 Dobrava ES Alpha Codifert CSZ 8882 Oksana Bonanza Goya Californium Sensation Hybrisun Goya Pozn. Odrůdy subjektivně hodnoceny podle komplexnosti porostu (Hul, ), omrznutí (Humburky, ) a dle odhadu výnosu (Kelč, ). Řazení odrůd je od nejvhodnějších po nejméně vhodné. *? údaj nebyl měřitelný

6 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 6 Graf 1: Podzimní a jarní sucho komplexnost v % (Hul, ) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sensation Bonanza Codifert PR46W20 Artoga Sherlock ES Alpha ES Alegria Dobrava NK Morse Visby PR44D06 Ontario ES Alonzo Traviata DK Expower NK Linus Rumba ES Alicia Siska NK Diamond ES Neptune Xenon DK Exquisite Codisur Ladoga Jimmy PR46W14 Rohan ES Danube Goya Pozn. Komplexnost hodnocena stupnicí 1 až 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší). Graf 2: Holomrazy u přerostlé řepky omrznutí listů v % (Humburky, ) Doporučení Protože neznáme budoucí vývoj počasí, základem mají být jistoty (Artoga, DK Exquisite, Ladoga, Ontario, Rohan aj.) a vedle nich odzkoušet novinky, kterých se na náš trh dostává každoročně mnoho. Jednou z novinek, které se zatím ukazují velmi nadějně je i česká odrůda Cortes. Cortes velmi dobře přezimoval, poradil si i se suchem, má velmi dobré větvení a nasazení šešulí.

7 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 7 Musíme se také naučit vysévat odrůdy termínově podle jejich bujnosti a podzimní vitality (tab. 4). Výsevy začít odrůdami, které nepřerůstají: Arot, Californium, ES Alegria, NK Diamond, Ontario z hybridů DK Exstorm, Xenon a polotrpaslíci (např. PR45D03 aj.). Naopak na konci agrotechnické lhůty vyséváme na podzim bujné a vitální odrůdy: Goya, Hybrisun, ES Danube a Rohan. Mnohé také napoví HTS, která se může dle ročníku u jednotlivých odrůd lišit. Odrůdy s nižší HTS, tedy s menšími zásobními látkami, vyséváme dříve. Naopak velká semena (HTS až 8 9 g) mají dostatek zásobních látek, aby setí na konci agrotechnické lhůty růstově a vývojově dohnaly. Zkušenosti s chováním odrůd po zimě 2011/12 uvádí tab. 5. Zajímává je i velmi dobrá reakce některých odrůd na aplikaci azolových regulátorů (Adriana, Artoga, ES Danube, Goya, NK Linus, Oksana). Naopak u odrůd Arot, Cortes, CSZ 8882, CSZ 9192, DK Excellium, DK Exquisite, ES Alpha, Exagone, Hybrisun, Jesper, NK Speed, Sherpa, Sonate, Vectra jsme pozorovali menší reakci na dvakrát aplikovaný azol (hodnoceny zmrzlé rostliny a omrznutí listů). 140 Graf 3: Podzimní a jarní sucho, holomráz odhad výnosu v % (Kelč, ) Pozn. Průměr dvou hodnocení (1. hodnocení je vyšší poloha pozemku, 2. hodnocení je nižší poloha pozemku). Vztaženo k odrůdě Californium 1. hodnocení 100 %, 2. hodnocení 20 % tj. průměr 60 %. Tabulka 4: Intenzita podzimního růstu ve vazbě k termínu setí (subjektivní hodnocení na přelomu září a října 2010 a 2011). Růst - vhodný termín setí Doporučené odrůdy Slabší podzimní růst Arot, Californium, DK Exstorm, ES Alegria, NK Diamond, Ontario, PR45D03 a další polotrpaslíci, Xenon výsev na začátku agrotechnického termínu Artoga, DK Excellium, DK Expower, DK Exquisite, Dobrava, Bujnější podzimní růst Exagone, ES Alpha, ES Centurio, ES Neptune, Exagone, Hornet, Labrador, NK Linus, NK Octans, NK Speed, Oksana, výsev v druhé polovině agrotechnického termínu Pulsar, Sensation, Sherpa, Vectra, Visby Velmi bujný podzimní růst Goya, Hybrisun, ale také ES Danube a Rohan výsev na konci agrotechnického termínu Pozn. Výsledky pocházejí z vlastního hodnocení odrůd v maloparcelkovém pokusu v Červeném Újezdě a v poloprovozních pokusech v ČR a SR v letech 2010/11 a 2011/12.

8 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 8 Tabulka 5: Vlastnosti a doporučení odrůd pro sezónu 2012/13. Doporučení Odrůdy linie: Adriana, Arot, ES Alegria (ranost), ES Astrid, Goya, Chagall, Jimmy, Labrador, Ladoga, NK Morse, Ontario, Siska Odrůdy pro všeobecné použití hybridy: Artoga, DK Exquisite, ES Alpha, Excalibur, Hornet, NK Linus, NK Octans, NK Petrol, NK Speed, PR45D03, PR46W31, Rohan, Sitro linie: Buzz, Codifert, Da Vinci, ES Alicia, ES Venus, Mirage, NK Diamond, Remy, Sherlock, Totem hybridy: Avenir, Bonanza, Codisur, DK Excellium, DK Expower, DK Secure, Dobrava, ES Alicia, ES Alonzo, ES Centurio, ES Danube, ES Mercure, ES Novinky na odzkoušení Neptune, PR44D06, PR46W14, PR46W20, PR46W26, Pulsar, Rumba, Sensation, Traviata, Visby, Xenon z linií Goya, z hybridů především Hybrisun, ES Danube, Odrůdy pro pozdní setí Rohan, aj. Odrůdy dobře reagující na podzimní azoly Adriana, Artoga, ES Danube, (Goya), NK Linus, Oksana (aplikace 2krát) Adriana, Arot, Cantate, CSZ 9192, DK Excellium, DK Exquisite, Ontario, Sherpa Odrůdy s velmi dobrým přezimováním Řešeno za finanční podpory grantu NAZV QH Střet plodin v globální soutěži a řešení rizik pro ozimou řepku a za přispění osivářských společností ČR a SR. Foto3: Hul ( ) po zimě vypadala nejlépe odrůda Goya (hodně vlevo).

9 PORADCA PESTOVATEĽ A JÚL 2012, ČÍSLO 4 STRANA 9 Foto 4: Humburky ( ) přerostlé řepky silně omrzly. Foto 5: Kelč ( ) podzimní a jarní sucho doplněné holomrazy, po zimě děsivý pohled, řepka ale přežila. Ing. David Bečka, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Jiří Šimka Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, tel , e mail: P ORADCA P ESTOVATEĽ A internetový občasník pre slovenských pestovateľov. Vydáva Iniciatíva Prosperujúce olejniny; tajomníčka Ing. Petra Chromčová adresa: OSEVA Slovakia s.r.o., Štrková 1, Marcelová. Distribuce e mailom bezplatne záujemcom v SR. Vychádza najmenej 8x ročne v technologicky a marketingovo významnom období pre repku a ďalšie olejniny. Výkonný redaktor: Ing. Vlastimil Mikšík Redakční rada: Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. předseda Vladimír Bartoš Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Ladislav Bittó, Ing. Anton Bogáň, Ing. Peter Bokor, Ph.D. Ing. Soňa Holková Michaela Odehnalová Ing. Ľubomír Rakyta racio.sk), Ing. Ondrej Takáč Ing. Marta Vojteková Napsali: DAVID BEČKA, PETER BOKOR, VLASTIMIL MIKŠÍK, JIŘÍ ŠIMKA, JAN VAŠÁK; grafická úprava: VLASTIMIL MIKŠÍK.

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte

Agricultural Products. Říjen Október 2006. Netradiční zdroje energie. Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Agricultural Products Říjen Október 2006 Netradiční zdroje energie Zkušenosti s virózami Reportáž Jak nás neznáte Obsah čísla Říjen Október 2006 5 1 Bioethylalkohol - stav a perspektivy 4 Evropské odpovědi

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

SUCHO A JAK MU ČELIT

SUCHO A JAK MU ČELIT Odborný seminář SUCHO A JAK MU ČELIT Sborník abstraktů dne 15. května 2013 v Klubu techniků, Praha 1, Novotného Lávka 5 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

Češi se mohou v Evropě předvést

Češi se mohou v Evropě předvést EN č. 12 / 2008 Jaroslava Reznerová s personalistkou o zaměstnávání žen s malými dětmi Jarmila Filadelfiová socioložka rozebírá podmínky pro založení rodiny na Slovensku Rozhovor, str. 9 Publicistika,

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a

p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a Z e m ě d ě l s k á Kč 15, p Ô d o h o s p o d á r s k a š k o l a 10 červen 2005 6 68. ročník Obsah (English summary see page no. 25) Časopis pro zemědělské, lesnické, zahradnické, potravinářské a rybářské

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA Ledvinovník západní/obličkovec západný (Anacardium occidentale) Endemit tropické Brazílie z povodí Amazonky. Stálezelený strom, vonné květy v terminálních latách.

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

ČR, SR a EU, str. 2 a 3

ČR, SR a EU, str. 2 a 3 Zdeněk Velíšek a Martin Hric Komentáře doyenů české a slovenské žurnalistiky ČR, SR a EU, str. 2 a 3 Cyril Svoboda a Magda Vášáryová Rozhovory s významnými politiky nejen o evropských hodnotách Evropan,

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Opona se otevřela, Češi (s)ladí Evropu

Opona se otevřela, Češi (s)ladí Evropu Martin Hric a Zdeněk Velíšek evropské události z pohledu domácích komentátorů Evropské horizonty, str. 2 a 3 Tomáš Babáček specialista na komunitární právo o normách chystaných v EU Rozhovor, str. 5 Jiří

Více

NOVINKY A PREZENTACE Pěstujte s JIFFY Semena Moravoseed

NOVINKY A PREZENTACE Pěstujte s JIFFY Semena Moravoseed PŘEDJAŘÍ 2014 zdarma Z OBSAHU Záhrada s jazierkom Seriál: Co dovede strom Klikvy a brusinky NOVINKY A PREZENTACE Pěstujte s JIFFY Semena Moravoseed NÁŠ PŘEDJARNÍ TIP Znáte sněženky? Jaro začíná s krokusy

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Barroso jednal v Praze

Barroso jednal v Praze Jindřich Nádvorník Podnikatel z Vysokého Mýta vybudoval firmu, která se stala významným světovým hráčem Evropský podnikatel, str. 11 Jan Procházka Právník rozebírá situaci kolem Lisabonské smlouvy Publicistika,

Více

BŘEZEN 2015 77. ROČNÍK

BŘEZEN 2015 77. ROČNÍK BŘEZEN 2015 77. ROČNÍK NOVÁ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVA UNIVERZITA NABÍZÍ POŽIADAVKA PRAXE O NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK POZVÁNKY NA SOUTĚŽE HISTORIE ZEMĚDĚLSTVÍ A KAREL VELIKÝ ŘEMESLA V LYSÉ NAD LABEM

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Juncker novým šéfem komise

Juncker novým šéfem komise Zdeněk Velíšek Prázdniny nebo výjimečný stav? Evropské horizonty, strana 3 Věra Jourová Snažím se vytvořit průhledný systém, ve kterém se nebude dát krást. Evropanka, strany 4 a 5 Nezávislý měsíčník založený

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více