3. díl Š p e r k a Ř Ročenka 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. díl Š p e r k a Ř Ročenka 2012"

Transkript

1 3. díl ŠperkaŘ Ročenka 2012

2 Zlatnický časopis Šperkař lze zakoupit v Turnově: Knihkupectví antikvariát, ul. 5. května 704 Kniha Českého ráje, Hluboká ulice 280 Kniha u Jizery, Palackého 440 Galerie Granát, Nám. Českého ráje 4 Muzeum Českého ráje, Skálova 71 Informační středisko, Nám. Českého ráje 26 v Železném Brodě: Městské muzeum, Nám. 3. května Informační středisko v Jablonci nad Nisou: House of beads & Jewellery, Nádražní 6 (u prodejny Soliteru) v Liberci: Opravy a prodej šperků Ateliér PEGA Nákladní 456 Časopis je vydáván na internetových stránkách:

3 Obsah: Regionální odborný zlatnický časopis Libereckého kraje pro zlatníky a příbuzná řemesla. Liberec, Jablonec n/n, Železný Brod, Turnov Sedlecká monstrance 2 ZLATNICKÉ TECHNIKY: Modelovací stříbro 6 Litinový šperk a šperk z chirurgické oceli 9 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 11 Bohuslav Balbín 14 Pozvánka na výstavu ozdobných kamenů z Českého ráje 17 Doplňky krátké zprávy a oznámení 20 A. KARČ: Příručka pro zlatníky (pokračování) 22 str. ŠPERKAŘ vydává Atelier PEGA Turnov redakce RNDr. I. Turnovec, DRAHOKAM Turnov, Ing. M. Frydrych a kol., Atelier PEGA Turnov, foto Aleš Bartoš Turnov schváleno MK ČR ročenka 2012 díl 3 1

4 Pozlacená gotická sedlecká stříbrná monstrance v pouzdru. Originál byl zhotoven na přelomu 14 a 15. století. SEDLECKÁ MONSTRANCE. Ing. Miloslav Frydrych Do Kutné Hory se 26. června vrátí originál sedlecké monstrance do katedrály Na nebevzetí panny Marie. Monstrance byla uložena v Národní galerii v Praze. Je to jedna z deseti dochovaných monstrancí v Evropě. Jde o unikát který má nesmírnou uměleckou i kulturní hodnotu. Z tohto důvodu Římskokatolická farnost v Kutné hoře požádala o zhotovení kopie originálu turnovského zlatníka Jiřího Urbana, známého vyhotovením kopie císařské koruny Karla Velikého z r. 890 n.l. a Svatováslavské koruny císaře Karla VI. Sedlecká monstrance je velice vzácnou relikvíí. Jedinečná je z důvodu čistého gotického slohu a jedinečnosti jejího zachování. Originál pochází z dnes již zaniklého cisteriánského kláštera v Sedlci, poblíž Kutné hory. Je zhotovena ze stříbra, zlacená, celková výška je 96 cm a hmotnost 18 hřiven (1 hřivna = cca256,88 g, jde o starou jednotku na vážení stříbra). Byla vyrobena na popud arcibiskupa Jana z Jenštejna a uložena v sedleckém klášteře. 2

5 Vrchní část monstrance je vybudována způsobem klasickým v celek ladný a ušlechtilý. Monstranci doplňují dva klečící andělé. Postava boží rodičky je umístěna pod centrální strmou stříškou a kalvarie umístěná na vrcholu monstrance. Na podnoži jsou reliefní symboly čtyř evangelistů. Celek monstrance, včetně detailů jsou propracovány citlivě a s vkusem. Detail i celek svědčí o čisté gotice a je předpoklad že monstrance vznikla za doby předhusitské.dílo vzniklo podle úsudku kunsthistoriků na sklonku XIV.a začátku XV.století. Kutná Hora i další bohatá hornická města v době husitské vytvořili protireformační seskupení. Staly se nepřátely husitů. Sedlečtí mnichové v r předvídali nebezpečí napadnutí Kutné Hory ale také Sedlce husitskými vojsky. Proto veškeré klášterní poklady včetně monstrance odvezli do Jihlavy do depositaria na radnici. Pro jistotu však klášterní poklady z jihlavské radnice vyzvedli a s nimi se uchýlili, i s opatem Jakubem, do svého dvorce v rakouském Klostenburku. Sedlecký klášter byl vskutku husity vypálen a částečně pobořen. V roce 1466 v Klostenburku byl proveden soupis inventáře sedleckým opatem Jodokem a monstrance je tam přesně popsána včetně její hmotnosti. O tom, že monstrance byla v depozitu v Klosenburku svědčí i soupis inventáře z 3.května Klášterní poklad včetně monstrance byl odvezen v r do Sedlce, když bylo mnichy z Klostenburku oznámeno sedleckým, že pro pohnutou dobu nemohou za úschovu pokladu ručit. V roce 1611 po vpádu pasovských vojsk do Čech byla monstrance v sedleckém klášteře uchráněna. Pak nastalo období míru a klidu a nebylo proto nutné v letech kostelní klenoty ukrývat. Proto náhodné nalezení ztracené monstrance sedleckým katem při lovu kavek ve štítě sedleckého kostela je jen pověstí. Monstrance je rovněž uvedena v soupisu inventáře sedleckého kláštera. V tomto období kolem roku 1700 bylo na monstranci pořízeno lůžko pro hostii. Je velkým zázrakem, že monstrance se dočkala dnešní doby. Kostelní 3

6 poklady byly v době nouze zdrojem finančních příjmů panovníka i cirkevních hodnostářů. Z církevních pokladů se rovněž financovaly opravy kostelů a klášterů. Kutná Hora oplývala nejen hojností stříbra, které bylo více ceněno než v dnešní době, ale také zlatnickými a stříbrnickými dílnami a také zdatnými zlatníky. V roce 1409 byl zlatník Křišťan (v originále označen jako CRISTAN, Goldschmid) konšelem kutnohorským. Byl jím i v letech1410, 1412 a Je-li velká sedlecká monstrance dílem kutnohorského zlatníka, což je velice pravděpodobné, je jím právě goldschmid Krišťan. Je však otázka, zda tak výtvarně zdařilé dílo netvořil podle skic a nákresů Petra Parléře gotického stavitele kutnohorské katedrály. Tolik z historie monstrance. Zlatník Jiří Urban přijal nesnadný úkol. Při zhotovování kopie gotické Jiří Urban při práci na monstranci 4

7 monstrance bylo nutné se vžít do doby jejího vzniku a pochopit styl starého mistra zlatníka. Jiří Urban dřívě než se pustil do práce v kovu, musel podrobně zdokumentovat fotograficky i kresebně celou monstranci, včetně proměření proporcí jednotlivých částí. Zvolit si pracovní postupy a teprve pak se mohl pustit do práce v kovu. Při práci si porovnával již hotovou část s originálem. Po čtrnácti měsících kopii sedlecké monstrance dokončil. Monstrance v ateliéru Jiřího Urbana před dokončením. Chybí ještě gotické patky po stranách monstrance. Nákres a hotová patka monstrance 5

8 ZLATNICKÉ TECHNIKY. Modelovací zlato a stříbro. Ing. Miloslav Frydrych Zlatnická technika modelování šperku v modelovací stříbrné hmotě do určité míry zastupuje techniku montovanou. Posouvá zhotovování šperků do oblasti modelování drobné plastiky. Tato zlatnická technika vznikla v devadesátých letech minulého století v Japonsku. Spojením speciální keramické hmoty s mikroskopicky zrněným stříbrem nebo zlatem vznikla nodelovací hmota, ze které lze vymodelovat šperk, doplnit jej polotovary ze stříbra ryzosti 925/000 a kombinovat je se sklem nebo kameny, které v žáru nepopraskají, nebo nezmění barvu pří vysušení a vypálení modelovací hmoty, která se právě vypálením při teplotě cca 900 C změní spečením na kovové stříbro. Drahokamy,které při vyšší teplotě popraskají nebo změní barvu s e musí do šperku zalepit speciálnín lepidlem, nebo zasadit do předem vymodelovaných úchytů. Modelovací stříbro a zlato je zřejmě aplikací práškové metalurgie na podmínky krásného předmětu šperku. Tato zlatnická technika je rozšířená v Japonsku, v Evropě pak ve Velké Británi, odkud se postupně dostává do kontinentální Evropy. V Česku se začalo experimentovat s modelovacím stříbrem od roku 2009, kdy u nás začalo být modelovací stříbro a zlato prodávané v internetových prodejnách. Používané nástroje Vedle běžných zlatnickách nástrojů, se pracuje s miniaturními vykrajovacími formičkami, malířskýmy štětci malých velikostí. Dále pak se používají jemné vyleštěné tvarované kovové špachtličky a hladká keramická glazovaná dlaždice jako podložka k modelování šperků. Gumová razidla s ozdobami a nenapíjivé materiály (plastové nebo umělohmotné, strukturované destičky, igelit). Hrací karty na vymezování sily váleného plátku z modelovacího stříbra. Dále je nutný váleček na válení plátků. Je potřeba také dřevěné vřeteno 6

9 na modelování prstenů, podkladové papírky, šídlo s ostrou špicí, modelovací špachtle zakončená kuličkou, pletací jehlice, čalounická jehla, dřevěná kulatá párátka. Ocelová lesklá hladítka (kletaly) na kov. Jemné ocelové kartáčky, mosazné katáčky, tužka-kartáček s laminátovými štětinami. Ostré hroty na rytí v patentním držátku. Voda na navlhčování modelovací stříbrné hmoty, mořidlo, sírná játra, líh, leštící látka na stříbro. Stříbrné polotovary a mechanismy ryzosti 925/000. Po vypálení šperku má stříbro ryzost 950/000, je tedy téměř ryzí. Na utemování tohto stříbra se používají hladítka nebo malé omílací bubny s drobnými ocelovými kuličkami a tělísky. Technický postup práce. Modelovací stříbro se prodává v hrudkách, nebo i v hotových listech stříbrného modelovacího papíru. Pro potřeby výroby filigránových modelů se prodává modelovací hmota v injekčních stříkačkách s různými průměry hubic. Pro zlatnickou výrobu se používá pomaluschnoucí modelovací hmota. Hrudka modelovacího stříbra se vyjme z obalu a prohněte se v igelitivém sáčku aby nevysychala a byla dobře promíchaná a elastická. Podle potřeby se rozválí skleněným válečkem za pomoci vymezovacívh karet (mohou to být hrací karty) na plátek potřebné síly.nedoporučuje se válet hmotu jen jedním směrem. Válení plátku různými směry hmotu lépe promísí. Pokud chcete modelovat plastiku a pokud budete později v modelování pokračovat, musíte ji dát do vlhkého igelitového uzavíratelného sáčku aby nevyschla. Po vymodelování plastiky je nutné nechat hmotu pomalu vyschnout v teplé místnosti a pak v horkovzdušné troubě na pečení dosušit (cca při 180 C). Čím je modelovací vrstva silnější, tím opatrněji a déle se musí modelovací stříbro vysoušet. Při prudkém vysoušení je nebezpečí popraskání nebo roztržení modelu šperku. Po vysušení se šperk vypálí buď letovací pistoli na kovové mřížce při teplotě 900 C, nebo ve vypalovací pícce s regulací teploty a času zahřívání. Po vypálení má stříbro z modelovací hmoty ryzost 950/000. Při použití stříbra na mechanismy ryzosti 925/000, lze použít puncovní značky 7

10 Šperkař 3/2012 s označením ryzosti 900 nebo 925/000, což náš puncovní zákon připouští. Takto vzniklý výrobek lze leštit ocelovými hladítky, utemovat v omílacím bubnu nebo eventuelně doleštit leštícím kotoučem na leštičce. K většímu rozšíření této metody brání poměrně vysoká cena modelovacího stříbra průměrná cena se pohybuje kolem 79,80 Kč/gr. Je to trojnásobek ceny prodávaného kovového stříbra. Výhodou je bezodpadová technologie. Modelovací stříbro, pokud se neznečistí smirkem či prachem, lze použít k dalšímu zpracování nebo k použití na stříbrnou modelovací pastu kterou se retušují a lepí spoje pří výrobě dutých polotovarů z modelovacího stříbra. Adresy internetových prodejen jsou následující: www. rooya.cz Keltský uzel v podobě hada z modelovacího stříbra. Tmavší uzel je patinované stříbro. Smaltované přéívěšky a manžetové knoflíky z modelovacího stříbra 8

11 LITINOVÝ ŠPERK A ŠPERK Z CHIRURGICKÉ OCELI Ing. Miloslav Frydrych Začátem 19. století rouzšíření a zdokonalení výroby železa a oceli tzv. Bessemerovou metodou, podnítilo technickou revoluci v Anglii a poté v celé Evropě. Náramek a křížek ze šedé litiny zhotovený kolem roku 1870 Začínají růst hutě a slévárny na zpracování litiny a ocele. Lijí se užitkové předměty. Následně pak vzniká lidový litinový šperk. Vzniká jako drobná umělecká tvorba slévačů litiny. Lijí z šedé litiny miniaturní hlavičky kameje, nebo jiné symboly místo kamenů do stříbrných prstenů. Lijí také drobné šperky prstýnky, náramky a brože. Nevznikla však nikdy hromadná výroba těchto zaujímavých šperků. Na litinové šperky se pomalu zapomnělo. V letech minulého století byly zajímavé pokusy žákú kovářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Ti navrhli a zhotovili sadu železných kovaných šperků, převážně broží, jako maturitní práci. Slo o experimentální pokus který průběhem času zanikl. Počátkem 90 let minulého století byla pro lékařské účely ocel legovaná s niklem. Vznikla tzv. chirurgická ocel pro lékařské účely. Chirurgická ocel odolná proti korozi a zdravotně nezávadná, se začala poznenáhlu uplatňovat i ve šperkařské výrobě. Zpočátku jako nastřelovací náušnice pro malé děti. Chirurgická ocel se začala používat na výrobu piersingů pro ozdobu částí obličeje a těla. Je to móda inspirovaná Afrikou. Našly se specializované firmy, které z chirurgické ocele začaly vyrábět 9

12 prsteny, náušnice, náramky a také hrubé i jemné řetízky. Vyleštěný povrch začaly zdobit dekorem rytý lejzrem, nebo tvořený fotoleptáním. Nevýhodou těchto šperků je, že je nelze zhotovovat a opravovat běžnou zlatnickou technologií. Jsou netečné k letování stříbrnou pajkou i cínování. Materiál lze pouze elektricky svařovat (např. mechanismy k náušnicím). Využívá se pérových osiček nebo pérovacích závlaček při spojování článků náramků. U náramků se rovněž používá pérových osiček jako u hodinek. U řetízků se používají karabiny z chirurgické oceli. Některé typy šperků lze opravovat ale jen technikou nýtování. Velice špatně se odlišují šperky z chirurgické oceli od stříbra či bílého zlata. Slitiny chirurgické oceli jsou na prubířském kameni odolné vůdči kyselinám. Rozeznat se mnohdy dají způsobem zpracování, které vycházi z hodinářské technologie. Kroužky a ani ohnivka u řetízků nejsou letované. Nositelky šperků z chirurgické oceli tyto hodnotí, že jsou poti zlatým šperkům těžší. Cenově jsou však dobře dostupné. Ve větších městech jsou specializované prodejny které nabízejí sortiment šperků z chirurgické oceli. Chirurgická ocel je dnes další moderní materiál ve šperkařství užívaný. Šperky z chirurgické oceli Náramky, prsteny s leptaným vzorem, písmeno 10

13 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ v Železném Brodě Ing. Miloslav Frydrych Železný Brod známý svojí sklářskou minulostí i přítomností, proslul i svojí Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou. Škola je rovněž znána z působení sklářských výtvarníků světových jmen, prof. Libeňského a p. Brychtové. Škola byla založena ve dvacátých letech minulého století a čítá 90 let své existence. Za tuto dlouhou dobu se hodně změnilo jak co do výuky žáků, tak i do obsahu oborů vyučovaných. Vyučované obory ve škole lze rozdělit na dvě větve,a to na větev výtvarnou a technickou. Z technických oborů se vyučuje anaytická chemie skla, farmaceutická substance skla,výpočetní technika v chemii, chemická technologie skla, podnikový management v oblasti skla a sklářské výroby. Z oborů výtvarných lze jmenovat: tvorba skleněných objektů hutní 11

14 tvarování skla, dekorativní a figurální objekty, malba a dekor skla. Jako šperkařské obory by bylo možné zařadit vyučované předměty: bižuterie, módní doplňky, autorský skleněný šperk, broušená a tavená plastika. Škola klade důraz na praktická cvičení žáků, osvojení si práce se skleněnéu hmotou. Nezůstává pozadu ani s předměty dějin výtvarné kultury, technologie skla, výtvarné přípravy a figurálního kreslení.. Broušená a tavená plastika vychází z tradičníního glyptického broušení do drahokamů. Dává plastice nové dimenze a rozlet. Výtvarník vše podřizuje drahému kameni, sklo se však podřizuje výtvarníkovi. Sklo je nádherný materiál svou tvarovou i barevnou přizpůsobivostí, která umožňuje realizovat bezezbytku tvůrčí záměry výtvarníka. Svébytným oborem jsou skleněné šperky a bižuterie. Pro zhotovování šperků se kromě skla používají i obecné kovy. 12

15 Stačí zajít do školy v den otevřených dveří,nebo na prázdninové výstavy prací žáků. Široké chodby školy se stávají se stávají výstavní síní a škola se má čím pochlubit. Doménou školy jsou skleněné figurky miniaturní barevné plastiky, tak půvabné a roztomilé ve svém pojetí a provedení. OD 15. BŘEZNA DO 22. DUBNA PROBĚHLA V PRAZE VÝSTAVA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY VE VÝSTAVNÍ SÍNI SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY NA VALDŠTEJNSKÉM NÁMĚSTÍ. VÝSTAVA SE KONALA POD ZÁŠTITOU SENÁTORA PhDr. JAROMÍRA JERMÁŘE. 13

16 BOHUSLAV BALBÍN ( ) RNDr. Ivan Turnovec Tento český katřolický duchovní,historik a vlastivědný badatel, pocházel z rodu drobné katolické šlechty, spjaté s městským prostředím (Balbínové z Vorličné). Narodil se 3. prosince1621 v Hradci Králové. Po studiích se stal členem jezuitského řádu.postupně učil v řádových kolejích v Kladsku, Praze, Brně a Jindřichově Hradci. Zajímal se o historii a přírodu. Stal se v roce 1661 oficiálním historikem české řádové provincie. Působil v Českém Krumlově, Jičíně, Klatovech a Opavě. Nevyhnul se konfliktům s císařskými úředníky. Nejrozsáhlejším Balbínovým projektem měla být enciklopedie informací o Čechách Miscellanea historica regni Bohemiae, plánovaná do třiceti svazků. Balbín však stačil vydat jen 8 knih z první a 2 knihy z druhé dekády Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království Českého), která byla vydána v roce 1679, z knihy cituji: Někdo by mohl považovat za velký hřích,kdybych mezi dary české země opomenul mlčením vzácné drahokamy a perly (pozn. říční perly se v té době nacházely v Otavě a jejich přítocích v Jižních čechách a říčkách náchodského panství). Tímto věnem obdařila příroda českou zemi v takové šrědrosti, že ji lze přirovnat k bohaté matce, která 14

17 shání, ba přímo hromadí pro svou dceru na vdávání skutečné poklady, všechno to, co je milé ženskému světu. V přehlídce těchto pokladů se dovolávám svědectví předních znalců, kteří u nás v Čechách dlouho bydleli a s touto věcí přišli do styku. Jsou to Belgičan z Brugg Anselmus Boetius de Boodt, komorník Rudolfa II., a opatrovník jeho vzácných kamenů,dale lékař a přední alchymista Osvald Collius. Na tomto místě připojím i Agricolu a Sennerta Schródera, z našich pak Stránského a Theobalda. Neni divu, že se první dva mužové tak vyznali v našich českých drahokamech, když měl císař Rudolf velkou zálibu v těch věcech a vlastnil takové sbírky, že se podle mého názoru nevyskytl po dlouhou dobu v Evropě vladař, který by se mohl Rudolfovi vyrovnat v tomto zájmu a královské důkladnosti, máme-li na mysli množství a pozoruhodné hledačské štěstí......o českém mléčném achátu, nacházejícím se u českého města Stříbra, vykládá Boetius, že je obzvlášť půvabný, často je totiž jakoby pokropen černými body a červenými skvrnami. Achát a jaspis jsou velmi známé drahokamy všech barev. O jakémsi drahocenném kotouči z českého achátu, jemuž příroda vtiskla jako hříčku podobu lidské tváře, a který byl darován císaři Rudolfu II. jsem pověděl již dříve. Mohu snad něco o jaspisu. V Čechách se ho nachází tolik,že už málem přestává být vzácným kamenem. V české zemi říká týž Anselmus můžeme sbírat červené, rudé, bílé a pestře zbarvené překrásné jaspisy, vytvořené podivuhodným uměním přírody, a to ve značném množství, takže z nich lze vytvářet 15

18 i velké sochy. Drahokam heliotrop je zelený s červenými žilkami nebo též body a říká se mu orientální jaspis. Ani o tento kámen není česká země ochuzena a Boetius připojuje toto: Pohár vyrobený z tohoto kamene se prodává obvykle za 200 tolarů. K jaspisu připojují znalci drahokamů také ledvinový kámen, o jehož českém původu a prodeji v Praze hovoří mnou vychvalovaný Anselmus Boetius. Nový druh kamene vydalo před několika málo lety Labe, ten král našich řek. Předtím jsme ten kámen vlastně neznali. Možná ovšem, že právě v Labi jej poměrně snadno nalezli klenotníci, kteří se zabývají úpravou drahokamů. Jsou to bilé kamínky, jež vytahují z labského dna především u královského města Ústí (nad Labem). Vybroušeny, vyrovnají se lesklému diamantu, pokud jej dokonce nepředčí. Lidé,kteří se u nás zabývají obchodem s českými drahokamy, mu říkají labský kámen (s největší pravděpodobností šlo o některý ze zeolitů, pravděpodobně analcin pozn.it). Všechny kamínky jsou bez poskvrny, ale nikdy jsem neviděl kámen, který by velikostí převyšoval třešňovou pecku. Tento kámen si zaslouží větší cenu pro svůj příjemný a zářivý vzhled. Množství z něho dělá laciný materiál a protože nemá jméno a není oceňován jako drahokam, říkají mu jen kámen... Císaře Rudolfa II. Je možno nazývat českým Šalamounem. Jméno Šalamoun mu přísluší proto, že ve zlatě, stříbře a drahých kamenech s ním lze stěží porovnat jiného vladaře kromě Otakara, kterého pro množství zlata nazývali zlatým králem, nebo Karla IV., který při stavbách používal místo kamenů drahokamy a do cementu vléval pravé zlato, jak je možno vidět na Karlštejně a jinde. 16

19 Pozvánka na výstavu ozdobných kamenů z Českého ráje RNDr. Ivan Turnovec V muzeu v Lomnici n. Popelkou bývají každé léto pořádány ve spolupráci s místními sběrateli a brusiči kamenů zajímavé výstavy pro veřejnost. Hlavně jsou vystavovány acháty, jaspisy, karneoly a nejrůznější araukarie z okolí, které jsou jejich chloubou. Letošní, v pořadí již šestnáctý ročník výstavy s tradičním názvem: Drahé kameny a minerály bude mít vernisáž a potrvá do Návštěvníkům bude zpřístupněna hlavně sbírková kolekce Mgr. Jiřího Slámy, doplněná ukázkami ze sběrů dalších lomnických kamenářů. Výstava doplňuje stálou expozici muzea, která je zde od roku 1994, jejím základem je sbírka místního profesora Rendy, pocházející z devatenáctého století. Nyní je doplněna i o novější nálezy, které muzeum v minulých letech získalo. Díky rozrůstajícímu se sbírkovému fondu je přáním pracovníků muzea i místních sběratelů, aby byla stálá expozice výrazně rozšířena. Na následujícím obrázku je vstupní část muzea, kde bude výstava instalována. Současnost navazuje na historii zdejších ozdobných kamenů a proto si jí dovolím krátce připomenout. Lomnice se díky svým každoročním výstavám ozdobných kamenů zasloužila o to, že je zdejší město a jeho okolí je známo nejen tuzemským, ale i zahraničním sběratelům a odborníkům. Jedden z organizátorů výstav Luboš Hromádko rád dělá reklamu nejen zdejším achátům ale i širší oblasti, která se získala statut Geoparku UNESCO s názvem Český ráj. Upozorňuje na to, 17

20 že zdejší výskyty!achátů, chalcedonů a dalších forem křemene, jsou vázány na prvohorní sopečnou činnost, ke které docházelo podél podkrkonošského hlubinného zlomu (nazývaného Lužický zlom). V období mladších prvohor se láva ze sopek rozlévala po krajině. Obsahovala velké množství plynů a vodní páry, které vytvářely v tuhnoucí lávě dutiny a postupně je vyplňovaly. Hornina melafyr je matečnou horninou všech achátů a jaspisů. Na závěr ještě pár slov k výstavě, na kterou jsou návštěvníci srdečně zváni. Jak bylo uvedeno výše, začínná 15. července a potrvá do 2. září. Společně s hezkými ukázkami kamenů bude expozice doplněna i sérií fotografií, která přiblíží krásu Bozkovských dolomitových jeskyní, vzdálených od Lomnice asi dvacet kilometrů. Fotografie jsou z archivu správy jeskyní a připomenou že příští rok bude jejich malé výročí. Objeveny byly v roce 1948, ke hlavním nálezům podzemních prostor společně s největším podzemním jezerem v Čechách došlo v roce 1958 a v roce 1968 byly zpřístupněny. Jeskyně jsou také součástí zdejšího geoparku. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9,00 do 16,00 hod, o předem ohlášené návštěvy se pracovníci muzea postarají kdykoli. Kontakt je: nebo tel , nebo Bozkovské jeskyně největší podzemní jezero v Čechách LETNÍ VÝSTAVA SBĚRATELŮ MINERÁLŮ na Kozákově. Jako každým rokem turnovský Minerálklub zahájil výstavu sbírkových a šperkových kamenů ve škole v Radostné pod Kozákovem. Výstava bude přístupná po dobu školních prázdnin. Na výstavě lze zakoupit drobné upomínkové předměty. 18

21 Výstava bude otevřena denně od 8 do l8 hodin. Pokud pojedete z Turnova na výstavu ozdobných kamenů v Lomnici nad Popelkou zastavte se také na výstavě v Radostné. Je to při cestě na křižovatce do Lomnice. (FRY) LAPIS PRECIOSIOR VACCAE RNDr. Ivan Turnovec Tři latinská slova poutají naši pozornost na jedné z nejstarších map Čech. Pochází z roku 1619 a nápis Lapis preciosior vaccae (kámen dražší dobytka) na ní vidíme v místech, kde se stýkají Jizerské hory a Krkonoše. A vedle je dokonce nakreslena postavička pastevce házejícího kamenem po kravce. Pavel Aretin, rodák z Uherského Brodu, tak na renesanční mapě vyjádřil oblasti nálezů achátů, chalcedonů, jaspisů a dalších drahokamových odrůd. Označil na mapě to, že pruhy prvohorních melafyrových hornin vulkanického původu jsou zdojem zdejšího bohatství. Je otázkou který z vrchů je jeho symbolem. Někdo se domívá že jde o bájný Kozákov, ale může jít o kterýkoli z vrchů kolem Lomnice nad Popelkou, protože zdejší oblast je středem historických výskytů. Jedním z adeptů by mohl být, v současné době zalesněný, ale v minulosti holý vrch Morcínov, odkud jsou krásné ukázky achátů (viz obr.). Na který z achátonosných vrchů kartograf Aretin při sestavování mapy myslel se dnes již bohužel nedovíme. Bohemia země drahokamů RNDr. Ivan Turnovec Pověst o českých nalezištích drahých kamenů se v předvečer třicetileté války lavinovitě šířila Evropou. U dvorů knížat, vévodů a králů se česká zem nazývala Steinland Bóhmen, Behaim rerum gemmarum nebo prostě 19

22 Boemia della Magna. Vypráví o tom například francouzský cestovatel baron Tavernier ďaubonne, když píše: Dvě obzvláště nalézáme krajiny v Evropě, v nichž dobývají se kameny barevné a vzácné, totiž v Čechách a Uhřích. Historiograf Charles Patin z Lyonu zase mluví o spoustách vzácných českých drahokamů achátů. Slavný znalec drahokamů osobní lékař císaře Rudolfa II holanďan Anselmus Boetius de Boot věnoval nalezištím českých šperkových kamenů dokonce knihu. Jeho Gemmarum et lapidarum historia z roku 1609 je nejen učebnicí, ale především svědectvím odborníka, který se dokonale vyznal v hledání drahokamů i v jejich uměleckém zpracování. Český jezuita Bohuslav Balbín napsal jen o pár desítek let později s jistým dojetím, že drahokamy jsou výsadou a dobrodiním, kterými bůh obdařil naši milovanou zem. Pověst o Českých nalezištích drahých kamenů není jen pověstí. To dokázal geologický průzkum nalezišť drahých, šperkových a ozdobných kamenů. V 70 letech minulého století jej prováděl Ústřední ústav geologický ve spolupráci s Družstvem umělecké výroby GRANÁT a Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turnově. O výsledcích geologického průzkumu vás budeme informovat pod názvem BOHEMIA země drahokamů. DOPŇKY KRÁTKÉ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ Předplatné. PRVNÍM PŘEDPLATITELEM ČASOPISU PRO ROK 2012 SE STAL MILAN MLEJNEK, MAJITEL BRUSÍRNY ČESKÝCH GRANÁTŮ. Roční předplatné časopisu je 140 Kč a 40 Kč poštovného.cekem 180 Kč. VÝUČNÍMU OBORU ZLATNÍK A KLENOTNÍK V TURNOVĚ zvoní hrana. (Nekrolog) Z rozhodnutí oboru školství a kultury Krajského zastupitelství v Liberci byl zrušen v Integrované střední škole a Střední odborné škole v Turnově výuční obor zlatník a klenotník. Zrušení výučního oboru je projevem stagnace v zlatnickém oboru. Po 120 letech výuky zlatnbictví v Turnově je tato zrušena stejně jako před lety obor optik a brusič technického a šperkového kamene. Ubývá nás, 20

23 ale po soumraku vzejde nový den. Broušení drahokamů a zlatnictví se nadále vyučuje jako čtyřleté studium s maturitou na Střední umělěckoprůmyslové škole V Turnově. Je také nutné poděkovat učitelům Střední odborné školy za trpělivou výuku zlatniků a hlavně pak učitelce praktického vyučování p. Najmanové,která žákům vštěpovala vědomosti o výrobě granátových šperků. (Fry) ZLATNICKÉ SYMPOSIUM V TURNOVĚ Slavnostní zahájení 23. zlatnického symposia v Turnově bylo v atriu Muzea Českého ráje dne 20 června 2012 v odpoledních hodinách. Koncem měsíce symposium skončilo. Šperkařské objekty jsou vystaveny přes prázdniny v turnovském muzeu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Škole uměleckých řemesel a ve Vyšší odborné škole v Turnově. V předposledním týdnu května v sobotu a neděli jsme měli možnost prohlédnout si školské zařízení obou škol. Byly zde také vystaveny práce učitelů jejich obrazy a grafické listy. Rovněž byly vystaveny maturitní práce žáků. Zlatníků celkem maturovalo sedm. Nejzajímavější maturitní práce svítící objekt náhrdelník je na našem obrázku. maturitní práce 21

24 Ve Vyšší odborné škole restaurátorské zaujaly vystavené návrhy architektonické úpravy a plastik pro náměstí Bohuslava Horáčka, mecenáše Turnova. Bylo možné si prohlédnout restaurátorskou dílnu a restaurované předměty. Práce žáků restaurované drobné plastiky byly vystaveny ve vitrinách, doplněné fotografickou dokumentací (viz obrázky). fota restaurovaných předmětů ANTONÍN KARČ PŘÍRUČKA PRO ZLATNÍKY, BRUSIČE DRAHOKAMŮ, RYTCE A CIZELÉRY 1922 Odborná škola v Turnově (POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA) Obvyklá stupnice tvrdosti nerostů zná pouze 10 stupňů; tak zv. velká stupnice, odborníky uznávaná, obsahuje 30 druhů drahokamův a polodrahokamů, 22

25 běžných s nimi a při výrobě šperků. Počíná se diamantem tvrdosti diamant korund (safír, rubín) 9 3. chrysoberyl (tzv. smaragd alexandrit) 8½ 4. topas (bílý, žlutý, zlatý) 8 5. spinel (rubín spinel, rubicel, balast rubín) 8 6. hyacint (cirkon, jargon, kornerupin) 7½ 7. beryl (smaragd, akvamarin, zlatý beryl) 7½ 8. cordierit (dichroit, prismatin) 7¼ 9. andalusit 7 7½ 10. staurolit 7 7½ 11. turmalin (červený, zelený, černý) granát (český pyrop, almandin) vesuvian (idokras) křemen (křišťál, ametyst, topas, danburit) chrysolit (olivín) 6¾ 16. hiddenit (lithion) 6 ½ kunzit (triphan) 6½ epidot 6½ 19. axinit opsidian (vltavín) nephrit (= nefrit, skapolit) 6 6½ 22. adular (měsíční kámen) tyrkys hematit (krevel) labrador(it) lapis lazuli 5½ 27. opál ušlechtilý 5½ kyanit (disthén) 4½ bronzit jantar 2 2½ Při prodeji bývají ceny obvykle počítány za karát (1 karát 205,5 miligramu, něco přes 1/5 gramu dělil se na 64 díly). Nyní se počítá na karát, tzv metrický, 200 miligramů a tento karát se dělí na 100 dílů. 23

26 24

27 Zajímavo jest všimnout si některých obchodních názvů, které se nekryjí vždy s obvyklým názvem druhu toho. Diamant zůstává vždy diamantem, ale tzv. brasilský rubín jest červený topas, kapský rubín = granát; sibiřský rubín = červený turmalin; Adelaida rubín = granát; safír mužský = tmavý safír; safír ženský = světlý safír; safír hvězdnatý = safír s lomem světla tvaru hvězdy; safír orientálský nebo girasol, jinak safír kočičí oko = safír se září kruhovitou; safír brazilský = modrý topas; saský topas = topas sněhový; cirkon je vlastně hyacint červený; jargon (mazurský) = hyacint bledě žlutý; český granát (pyrop); kapské rubíny jsou granáty hlinito-hořečnaté; démantoidy neboli urálské smaragdy jsou granáty železito-vápenaté; ceylonský granát = rubín z ostrova Ceylonu; glossular jest zelený granátmelanit = černý granát; achrojat = bezbarvý turmalin; rubelit neboli siderit = červený turmalin; brazilský smaragd = zelený turmalin; chrysolit neboli peridot = žlutozelený turmalin z Ceylonu; dravit = hnědý turmalin; skoryl (součást žuly) = turmalin černý; opál harlekýnský = opál ušlechtilý; girasol = opál s modrými paprsky; onyxový opál = černý opál; voskový opál = žlutý opál; ondolit) okcidentální tyrkys = tyrkys zubní) ze klů zvířat předpotopních); cordierit-dichroit = safír vodový; jolit =safír fialový; safír ostrovidový = safír temě modrý; chrysolit, peridot jest vlastně olivín; křišťál, záhněda, ametyst, citrin, morion, růženín, prasem, kočičí oko, tygří oko avanturin jsou křemeny. Diamanty marmarošské jsou křemenové krystaly z Marmaroše; prohledénčistý křišťál; záhněda (Raquchtopas) = hnědý křemen; morion = tmavohnědý až černý křemen; citrin = španělský topas; růženín = křemen růžový zvláště i v jižních Čechách hojný; heliotrop = jaspis s červenými očky, karneol = chalcedon obecný, chalcedon všebarvý = achát všebarvý; sarder = chalcedon hnědý plasma = chalcedon zelenavý; karneol bílý = chalcedon mléčný; euhydros = chalcedonová mandle s dutinkami naplněnými vodou; chrysachát, jaspis achát = jaspis proužkový; onyx = běločerný achát; chrysonyx = zelený achát; ortoklas = živec draselný; oligoklas živec sodný; labrador(it) = živec vápenatý; amazon (mikroklin) zelená odrůda živce draselného; fluorit = kazivec; apatit = žlutý chřestověc; gagat = černý jantar; hematit (krevel) lesklá ruda železná; ilmenit = tzv. Titanovo železo; rumenit = jantar rumunský, gedanit = jantar vínově žlutý; birmit = jantar birmský (= barmský) (ze Západní Indie). 25

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Seznam položek aukce 7. 12. 2009. Číslo 1 Au 580 1 9,80 2 850,00 Kč C-789/10. Číslo 2 Au 750 1 49,10 26 850,00 Kč C-789/1

Seznam položek aukce 7. 12. 2009. Číslo 1 Au 580 1 9,80 2 850,00 Kč C-789/10. Číslo 2 Au 750 1 49,10 26 850,00 Kč C-789/1 Číslo 1 Au 580 1 9,80 2 850,00 Kč C-789/10 Au 580 1 9,80 náramek pevný kruh gravírovaný Číslo 2 Au 750 1 49,10 26 850,00 Kč C-789/1 Au 750 1 49,10 hodinky zlaté, dámské, zachovalé Omega Číslo 3 Au 585

Více

Řetězy z chirurgické oceli

Řetězy z chirurgické oceli Řetězy z chirurgické oceli (ozn. 6/300) řetěz s oválnými destičkami, hmotnost 44,80g (ozn. 5/299) řetěz s hranoly, hmotnost 67,34g (ozn. 2/296) řetěz s články zv. kafíčko, hmotnost 44,80g) (ozn. 1/295)

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD 1. Uzávěry náušnic druhy a jejich výroba (rozměry) 2. Jednoduché prsteny druhy prstenových

Více

Znalecký posudek č.1922/2014 o ceně předložených šperků a hodinek

Znalecký posudek č.1922/2014 o ceně předložených šperků a hodinek Znalecký posudek č.1922/2014 o ceně předložených šperků a hodinek Objednatel znaleckého posudku: Znalecký posudek vypracoval: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO, Soudní exekutor JUDr.Karel Urban, Minská 54, 616

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Číslo 2 pt 950 1 5,05 5 000,00 Kč pt 950 1 5,05 prsten briliant 1 ks cca 0,20 ct.

Číslo 2 pt 950 1 5,05 5 000,00 Kč pt 950 1 5,05 prsten briliant 1 ks cca 0,20 ct. Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč C-143/23 au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct. lvíček Číslo 2 pt 950 1 5,05 5 000,00 Kč C-143/166 pt 950 1 5,05 prsten briliant 1 ks cca 0,20 ct. koruna 1

Více

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 Maturitní Skleničky KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 HISTORIE SKLA? Sklářství je staré výrobní odvětví známé již od starověku. O jeho vzniku se

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct.

Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct. Číslo 1 au 585 1 6,95 21 000,00 Kč C-143/23 au 585 1 6,95 prsten brilianty 43 ks cca 1,20 ct. lvíček Číslo 8 au 900 1 5,90 4 000,00 Kč C-198/230 au 900 1 5,90 mince 25 schiling 1927 Číslo 9 au 585 4 14,10

Více

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš DRAHÉ KAMENY a jejich zpracování Pro Jirka Zikeš 13. 4. 2015 Co je drahokam? Drahokam Polodrahokam Gema Dekorační kámen Briliant Ozdobný kámen Drahý kámen Definice Drahý kámen je kámen (též syntetický

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Eva Julius Lněničková SMALTOVANÉ ŠPERKY

Eva Julius Lněničková SMALTOVANÉ ŠPERKY Eva Julius Lněničková SMALTOVANÉ ŠPERKY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: ,

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: , BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, telefon: +420 484847 931, servis@butterfly.cz, www.butterfly.cz Představuje exkluzivní kolekci skleněné mozaiky v barvách drahých kovů.

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

22107010 PRSTEN CELOZLATY 4,8g. 22107367 PRSTEN CELOZLATY 1,4g. 22107419 PRSTEN CELOZLATY 2,3g. 22107427 PRSTEN CELOZLATY 1,9g

22107010 PRSTEN CELOZLATY 4,8g. 22107367 PRSTEN CELOZLATY 1,4g. 22107419 PRSTEN CELOZLATY 2,3g. 22107427 PRSTEN CELOZLATY 1,9g 22107010 PRSTEN CELOZLATY 4,8g 22107367 PRSTEN CELOZLATY 22107419 PRSTEN CELOZLATY 22107427 PRSTEN CELOZLATY 22107448 PRSTEN CELOZLATY 22107464 PRSTEN CELOZLATY 22107467 PRSTEN CELOZLATY - PANSKY 3,25g

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

SNUBNÍ A ZÁSNUBNÍ PRSTENY

SNUBNÍ A ZÁSNUBNÍ PRSTENY SNUBNÍ A ZÁSNUBNÍ PRSTENY VÝBĚR Z NOVINEK A MODELŮ 2012 Vážené dámy a pánové, milí snoubenci, svatba a zásnuby, které jí předchází, patří v životě lidském k velmi významným a důležitým okamžikům. Zůstávají

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány 3. MINERALOGICKÁ TŘÍDA HALOGENIDY - Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány první 4 prvky VII.A skupiny periodické tabulky prvků. Řadíme mezi ně FLUOR,

Více

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg)

50.00 210.00 170.00 (10kg) železitý,žlutý,světlý*** 1725 000 Kysličník železitý,střední 50.00 240.00 190.00 (10kg) Pigmenty Základní řadu tvoří pigmenty Deffner&Johann a Raphael. Na ni pak navazuje kompletní nabídka pigmentů a barviv firmy Kremer Pigmente obsahující cca 800 položek. Obj.číslo Název 100g 1000g 25/10kg

Více

Kouzlo. českého granátu

Kouzlo. českého granátu Kouzlo českého granátu v novém stylu O jaký minerál se jedná? ČESKÝ GRANÁT je průhledný až průsvitný minerál krásné sytě červené barvy. Tento drahokam je malých rozměrů od 0,2 do 0,8 cm. Jeho název je

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ

Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Závěs z bílého, žlutého a červeného zlata z kolekce VIVA VISION SMALL PLANETS I. Ruční práce. Design: JITKA MLYNARČÍK KUDLÁČKOVÁ Kvalita je krásná a oduševnělá. Radost je inspirace, vytváří hojnost a trvalou

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Horniny a nerosty miniprojekt

Horniny a nerosty miniprojekt Horniny a nerosty miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 11.12.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl projektu... 2 3. Vypracování... 3 3.1. Sbírka nerostů... 3 3.2. Vzorky hornin a nerostů

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

Geologie-Minerály II.

Geologie-Minerály II. Geologie-Minerály II. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Doporučená literatura do cvičení z LGAG:

Více

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY jedinečná putovní výstava ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY na dosah ve Zlíně - 2017 Zlínský zámek: 4.10. - 29.11.2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH VE ZLÍNĚ 2017 www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Více

Drahé kovy vzácné nerosty

Drahé kovy vzácné nerosty Drahé kovy vzácné nerosty Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.03 Vzdělávací oblast: Přírodověda - vzácné kovy Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Jihlavě - 2017 jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH V JIHLAVĚ

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

Číslo 1 au 580 1 3,30 2 700,00 Kč au 580 1 3,30 prsten briliant 2 ks cca 0,1 ct., 1 ks rubín

Číslo 1 au 580 1 3,30 2 700,00 Kč au 580 1 3,30 prsten briliant 2 ks cca 0,1 ct., 1 ks rubín Číslo 1 au 580 1 3,30 2 700,00 Kč C-342/31 au 580 1 3,30 prsten briliant 2 ks cca 0,1 ct., 1 ks rubín Číslo 2 ag 800 1 101,25 1 300,00 Kč C-289/2 ag 800 1 101,25 hodinky kapes. Tříplášt. Zn. Omikron, mírně

Více

Seznam položek aukce 1. 6. 2009. Číslo 1 Au 580 1 9,80 3 150,00 Kč C-789/10. Číslo 2 Au 750 1 49,10 29 800,00 Kč C-789/1

Seznam položek aukce 1. 6. 2009. Číslo 1 Au 580 1 9,80 3 150,00 Kč C-789/10. Číslo 2 Au 750 1 49,10 29 800,00 Kč C-789/1 Číslo 1 Au 580 1 9,80 3 150,00 Kč C-789/10 Au 580 1 9,80 náramek pevný kruh gravírovaný liška Číslo 2 Au 750 1 49,10 29 800,00 Kč C-789/1 Au 750 1 49,10 hodinky zlaté, dámské, zachovalé Omega Číslo 3 Au

Více

renata dvořáková inspirace kameny

renata dvořáková inspirace kameny renata dvořáková inspirace kameny 23. 11. 2013 23. 1. 2014 exploze a barevné opojení se slovem kámen lze pojit i jiná slova: starý jako kámen nebo bohatý na kameny. starý jako kámen znamená že kameny existují

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA

TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA TECHNIKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA Okruhy ústní maturitní zkoušky Obor: Umělecké řemeslné práce, 82-51 - L/51 1. Tvůrčí příprava masky a) profese podílející se na přípravě inscenace b) kostým a maska 2. Maska

Více

Dolce & Gabbana Popular

Dolce & Gabbana Popular KATALOG ŠPERKŮ 2009 HODINKY Dolce & Gabbana Popular Dámské Rozměry: 37 x 42 x 11mm Pásek: kožený Plášť: nerezová ocel Pohon: baterie (quartz) Vodotěsnost: vlhkotěsné h-101 CENA: 2 780,- Dolce & Gabbana

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

C-789/15 Au ks 7,20 g Prsten, briliant 22 ks cca 0,22 ct., briliant, safír kohout. C-1471/4 Au ks 18,10 g Náramek kohout

C-789/15 Au ks 7,20 g Prsten, briliant 22 ks cca 0,22 ct., briliant, safír kohout. C-1471/4 Au ks 18,10 g Náramek kohout Aukční číslo 1 Vyvolávací cena 6 200,00 Kč C-789/15 Au 750 1 ks 7,20 g Prsten, briliant 22 ks cca 0,22 ct., briliant, safír kohout Aukční číslo 2 Vyvolávací cena 12 400,00 Kč C-1471/4 Au 750 1 ks 18,10

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN)

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN) BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant Přírodní nebo syntetický, nejtvrdší brusný materiál, tepelná odolnost do 700 C. Není vhodný k broušení oceli, protože teploty které při broušení

Více

Seznam položek aukce 10.6.2013. Číslo 1 Au 585 1 9,05 4 700,00 Kč. Číslo 2 Au 585 2 4,75 2 400,00 Kč. Číslo 3 Au 580 3 6,90 3 100,00 Kč

Seznam položek aukce 10.6.2013. Číslo 1 Au 585 1 9,05 4 700,00 Kč. Číslo 2 Au 585 2 4,75 2 400,00 Kč. Číslo 3 Au 580 3 6,90 3 100,00 Kč Číslo 1 Au 585 1 9,05 4 700,00 Kč C-1324/24 Au 585 1 9,05 řetízek Číslo 2 Au 585 2 4,75 2 400,00 Kč C-1324/7 Au 585 2 4,75 náušnice kruh s řetízkem Číslo 3 Au 580 3 6,90 3 100,00 Kč C-1302/21 Au 580 3

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa

Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa art&antiques Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa / Alena Kučerová / Hlavní nádraží / Freud a kultura / Nejkrásnější knihy... 120 Kč/169 Sk/9 eur váš průvodce Aukce u nás a ve světě / Sbírka Kooperativa

Více

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 CURRICULUM VITAE Lenka Trubačová E-Mail: info@lenkatrubacova.com URL: www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 Zaměření: Zakázková výroba autorských šperků pro nejnáročnější klienty. Individuální

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Karlových Varech - 2016 výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mineralogický systém skupina IV - oxidy

Mineralogický systém skupina IV - oxidy Mineralogický systém skupina IV - oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály, které

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1037 číslo učeb. materiálu VY_32_ INOVACE_PDV_ B _10 předmět, tematický

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

České korunovační klenoty

České korunovační klenoty České korunovační klenoty České korunovační klenoty jsou souborem předmětů ze sbírky Svatovítského pokladu a sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci. Souprava zahrnuje

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Kolekce Jaro Léto 2011

Kolekce Jaro Léto 2011 Jaro Léto 2011 S nádherným ročním obdobím přichází i nová kolekce šperků Allure. Mnohé z vás napadne, zdali je možné neustále navrhovat originální šperky, které nezevšední. Jenže tato kolekce v sobě i

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr.

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr. Úvod do knihařství 1. Historie.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

C-1868/4 Au 585 3 ks 8,80 g Prsten, 3xlabuť. C-1883/1 Au 585 1 ks 3,30 g Prsten, briliant cca 0,17 ct., zasazen do Pt labuť

C-1868/4 Au 585 3 ks 8,80 g Prsten, 3xlabuť. C-1883/1 Au 585 1 ks 3,30 g Prsten, briliant cca 0,17 ct., zasazen do Pt labuť Aukční číslo 1 Vyvolávací cena 150,00 Kč C-1928/2 MET 1 ks 6,00 g Přívěsek, Aukční číslo 2 Vyvolávací cena 1 200,00 Kč C-1882/9 Au 585 3 ks 2,30 g Přívěsek, labuť, lvíček Aukční číslo 3 Vyvolávací cena

Více

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin ZPRAVODAJ Č. 5/2014 Vážení přátelé slánského muzea, v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Pojďme psát společně Váš příběh. Zobrazení šperků je částečně zvětšené.

Pojďme psát společně Váš příběh. Zobrazení šperků je částečně zvětšené. 0 / 0 Šperk vstupuje při různých příležitostech do našeho života a stává se jeho součástí, žije s námi. Je symbolem střídání životních etap, připomínkou dosažených cílů, začátků něčeho nového. Šperk je

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. nerost (minerál) krystal krystalová

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více