3. díl Š p e r k a Ř Ročenka 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. díl Š p e r k a Ř Ročenka 2012"

Transkript

1 3. díl ŠperkaŘ Ročenka 2012

2 Zlatnický časopis Šperkař lze zakoupit v Turnově: Knihkupectví antikvariát, ul. 5. května 704 Kniha Českého ráje, Hluboká ulice 280 Kniha u Jizery, Palackého 440 Galerie Granát, Nám. Českého ráje 4 Muzeum Českého ráje, Skálova 71 Informační středisko, Nám. Českého ráje 26 v Železném Brodě: Městské muzeum, Nám. 3. května Informační středisko v Jablonci nad Nisou: House of beads & Jewellery, Nádražní 6 (u prodejny Soliteru) v Liberci: Opravy a prodej šperků Ateliér PEGA Nákladní 456 Časopis je vydáván na internetových stránkách:

3 Obsah: Regionální odborný zlatnický časopis Libereckého kraje pro zlatníky a příbuzná řemesla. Liberec, Jablonec n/n, Železný Brod, Turnov Sedlecká monstrance 2 ZLATNICKÉ TECHNIKY: Modelovací stříbro 6 Litinový šperk a šperk z chirurgické oceli 9 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 11 Bohuslav Balbín 14 Pozvánka na výstavu ozdobných kamenů z Českého ráje 17 Doplňky krátké zprávy a oznámení 20 A. KARČ: Příručka pro zlatníky (pokračování) 22 str. ŠPERKAŘ vydává Atelier PEGA Turnov redakce RNDr. I. Turnovec, DRAHOKAM Turnov, Ing. M. Frydrych a kol., Atelier PEGA Turnov, foto Aleš Bartoš Turnov schváleno MK ČR ročenka 2012 díl 3 1

4 Pozlacená gotická sedlecká stříbrná monstrance v pouzdru. Originál byl zhotoven na přelomu 14 a 15. století. SEDLECKÁ MONSTRANCE. Ing. Miloslav Frydrych Do Kutné Hory se 26. června vrátí originál sedlecké monstrance do katedrály Na nebevzetí panny Marie. Monstrance byla uložena v Národní galerii v Praze. Je to jedna z deseti dochovaných monstrancí v Evropě. Jde o unikát který má nesmírnou uměleckou i kulturní hodnotu. Z tohto důvodu Římskokatolická farnost v Kutné hoře požádala o zhotovení kopie originálu turnovského zlatníka Jiřího Urbana, známého vyhotovením kopie císařské koruny Karla Velikého z r. 890 n.l. a Svatováslavské koruny císaře Karla VI. Sedlecká monstrance je velice vzácnou relikvíí. Jedinečná je z důvodu čistého gotického slohu a jedinečnosti jejího zachování. Originál pochází z dnes již zaniklého cisteriánského kláštera v Sedlci, poblíž Kutné hory. Je zhotovena ze stříbra, zlacená, celková výška je 96 cm a hmotnost 18 hřiven (1 hřivna = cca256,88 g, jde o starou jednotku na vážení stříbra). Byla vyrobena na popud arcibiskupa Jana z Jenštejna a uložena v sedleckém klášteře. 2

5 Vrchní část monstrance je vybudována způsobem klasickým v celek ladný a ušlechtilý. Monstranci doplňují dva klečící andělé. Postava boží rodičky je umístěna pod centrální strmou stříškou a kalvarie umístěná na vrcholu monstrance. Na podnoži jsou reliefní symboly čtyř evangelistů. Celek monstrance, včetně detailů jsou propracovány citlivě a s vkusem. Detail i celek svědčí o čisté gotice a je předpoklad že monstrance vznikla za doby předhusitské.dílo vzniklo podle úsudku kunsthistoriků na sklonku XIV.a začátku XV.století. Kutná Hora i další bohatá hornická města v době husitské vytvořili protireformační seskupení. Staly se nepřátely husitů. Sedlečtí mnichové v r předvídali nebezpečí napadnutí Kutné Hory ale také Sedlce husitskými vojsky. Proto veškeré klášterní poklady včetně monstrance odvezli do Jihlavy do depositaria na radnici. Pro jistotu však klášterní poklady z jihlavské radnice vyzvedli a s nimi se uchýlili, i s opatem Jakubem, do svého dvorce v rakouském Klostenburku. Sedlecký klášter byl vskutku husity vypálen a částečně pobořen. V roce 1466 v Klostenburku byl proveden soupis inventáře sedleckým opatem Jodokem a monstrance je tam přesně popsána včetně její hmotnosti. O tom, že monstrance byla v depozitu v Klosenburku svědčí i soupis inventáře z 3.května Klášterní poklad včetně monstrance byl odvezen v r do Sedlce, když bylo mnichy z Klostenburku oznámeno sedleckým, že pro pohnutou dobu nemohou za úschovu pokladu ručit. V roce 1611 po vpádu pasovských vojsk do Čech byla monstrance v sedleckém klášteře uchráněna. Pak nastalo období míru a klidu a nebylo proto nutné v letech kostelní klenoty ukrývat. Proto náhodné nalezení ztracené monstrance sedleckým katem při lovu kavek ve štítě sedleckého kostela je jen pověstí. Monstrance je rovněž uvedena v soupisu inventáře sedleckého kláštera. V tomto období kolem roku 1700 bylo na monstranci pořízeno lůžko pro hostii. Je velkým zázrakem, že monstrance se dočkala dnešní doby. Kostelní 3

6 poklady byly v době nouze zdrojem finančních příjmů panovníka i cirkevních hodnostářů. Z církevních pokladů se rovněž financovaly opravy kostelů a klášterů. Kutná Hora oplývala nejen hojností stříbra, které bylo více ceněno než v dnešní době, ale také zlatnickými a stříbrnickými dílnami a také zdatnými zlatníky. V roce 1409 byl zlatník Křišťan (v originále označen jako CRISTAN, Goldschmid) konšelem kutnohorským. Byl jím i v letech1410, 1412 a Je-li velká sedlecká monstrance dílem kutnohorského zlatníka, což je velice pravděpodobné, je jím právě goldschmid Krišťan. Je však otázka, zda tak výtvarně zdařilé dílo netvořil podle skic a nákresů Petra Parléře gotického stavitele kutnohorské katedrály. Tolik z historie monstrance. Zlatník Jiří Urban přijal nesnadný úkol. Při zhotovování kopie gotické Jiří Urban při práci na monstranci 4

7 monstrance bylo nutné se vžít do doby jejího vzniku a pochopit styl starého mistra zlatníka. Jiří Urban dřívě než se pustil do práce v kovu, musel podrobně zdokumentovat fotograficky i kresebně celou monstranci, včetně proměření proporcí jednotlivých částí. Zvolit si pracovní postupy a teprve pak se mohl pustit do práce v kovu. Při práci si porovnával již hotovou část s originálem. Po čtrnácti měsících kopii sedlecké monstrance dokončil. Monstrance v ateliéru Jiřího Urbana před dokončením. Chybí ještě gotické patky po stranách monstrance. Nákres a hotová patka monstrance 5

8 ZLATNICKÉ TECHNIKY. Modelovací zlato a stříbro. Ing. Miloslav Frydrych Zlatnická technika modelování šperku v modelovací stříbrné hmotě do určité míry zastupuje techniku montovanou. Posouvá zhotovování šperků do oblasti modelování drobné plastiky. Tato zlatnická technika vznikla v devadesátých letech minulého století v Japonsku. Spojením speciální keramické hmoty s mikroskopicky zrněným stříbrem nebo zlatem vznikla nodelovací hmota, ze které lze vymodelovat šperk, doplnit jej polotovary ze stříbra ryzosti 925/000 a kombinovat je se sklem nebo kameny, které v žáru nepopraskají, nebo nezmění barvu pří vysušení a vypálení modelovací hmoty, která se právě vypálením při teplotě cca 900 C změní spečením na kovové stříbro. Drahokamy,které při vyšší teplotě popraskají nebo změní barvu s e musí do šperku zalepit speciálnín lepidlem, nebo zasadit do předem vymodelovaných úchytů. Modelovací stříbro a zlato je zřejmě aplikací práškové metalurgie na podmínky krásného předmětu šperku. Tato zlatnická technika je rozšířená v Japonsku, v Evropě pak ve Velké Británi, odkud se postupně dostává do kontinentální Evropy. V Česku se začalo experimentovat s modelovacím stříbrem od roku 2009, kdy u nás začalo být modelovací stříbro a zlato prodávané v internetových prodejnách. Používané nástroje Vedle běžných zlatnickách nástrojů, se pracuje s miniaturními vykrajovacími formičkami, malířskýmy štětci malých velikostí. Dále pak se používají jemné vyleštěné tvarované kovové špachtličky a hladká keramická glazovaná dlaždice jako podložka k modelování šperků. Gumová razidla s ozdobami a nenapíjivé materiály (plastové nebo umělohmotné, strukturované destičky, igelit). Hrací karty na vymezování sily váleného plátku z modelovacího stříbra. Dále je nutný váleček na válení plátků. Je potřeba také dřevěné vřeteno 6

9 na modelování prstenů, podkladové papírky, šídlo s ostrou špicí, modelovací špachtle zakončená kuličkou, pletací jehlice, čalounická jehla, dřevěná kulatá párátka. Ocelová lesklá hladítka (kletaly) na kov. Jemné ocelové kartáčky, mosazné katáčky, tužka-kartáček s laminátovými štětinami. Ostré hroty na rytí v patentním držátku. Voda na navlhčování modelovací stříbrné hmoty, mořidlo, sírná játra, líh, leštící látka na stříbro. Stříbrné polotovary a mechanismy ryzosti 925/000. Po vypálení šperku má stříbro ryzost 950/000, je tedy téměř ryzí. Na utemování tohto stříbra se používají hladítka nebo malé omílací bubny s drobnými ocelovými kuličkami a tělísky. Technický postup práce. Modelovací stříbro se prodává v hrudkách, nebo i v hotových listech stříbrného modelovacího papíru. Pro potřeby výroby filigránových modelů se prodává modelovací hmota v injekčních stříkačkách s různými průměry hubic. Pro zlatnickou výrobu se používá pomaluschnoucí modelovací hmota. Hrudka modelovacího stříbra se vyjme z obalu a prohněte se v igelitivém sáčku aby nevysychala a byla dobře promíchaná a elastická. Podle potřeby se rozválí skleněným válečkem za pomoci vymezovacívh karet (mohou to být hrací karty) na plátek potřebné síly.nedoporučuje se válet hmotu jen jedním směrem. Válení plátku různými směry hmotu lépe promísí. Pokud chcete modelovat plastiku a pokud budete později v modelování pokračovat, musíte ji dát do vlhkého igelitového uzavíratelného sáčku aby nevyschla. Po vymodelování plastiky je nutné nechat hmotu pomalu vyschnout v teplé místnosti a pak v horkovzdušné troubě na pečení dosušit (cca při 180 C). Čím je modelovací vrstva silnější, tím opatrněji a déle se musí modelovací stříbro vysoušet. Při prudkém vysoušení je nebezpečí popraskání nebo roztržení modelu šperku. Po vysušení se šperk vypálí buď letovací pistoli na kovové mřížce při teplotě 900 C, nebo ve vypalovací pícce s regulací teploty a času zahřívání. Po vypálení má stříbro z modelovací hmoty ryzost 950/000. Při použití stříbra na mechanismy ryzosti 925/000, lze použít puncovní značky 7

10 Šperkař 3/2012 s označením ryzosti 900 nebo 925/000, což náš puncovní zákon připouští. Takto vzniklý výrobek lze leštit ocelovými hladítky, utemovat v omílacím bubnu nebo eventuelně doleštit leštícím kotoučem na leštičce. K většímu rozšíření této metody brání poměrně vysoká cena modelovacího stříbra průměrná cena se pohybuje kolem 79,80 Kč/gr. Je to trojnásobek ceny prodávaného kovového stříbra. Výhodou je bezodpadová technologie. Modelovací stříbro, pokud se neznečistí smirkem či prachem, lze použít k dalšímu zpracování nebo k použití na stříbrnou modelovací pastu kterou se retušují a lepí spoje pří výrobě dutých polotovarů z modelovacího stříbra. Adresy internetových prodejen jsou následující: www. rooya.cz Keltský uzel v podobě hada z modelovacího stříbra. Tmavší uzel je patinované stříbro. Smaltované přéívěšky a manžetové knoflíky z modelovacího stříbra 8

11 LITINOVÝ ŠPERK A ŠPERK Z CHIRURGICKÉ OCELI Ing. Miloslav Frydrych Začátem 19. století rouzšíření a zdokonalení výroby železa a oceli tzv. Bessemerovou metodou, podnítilo technickou revoluci v Anglii a poté v celé Evropě. Náramek a křížek ze šedé litiny zhotovený kolem roku 1870 Začínají růst hutě a slévárny na zpracování litiny a ocele. Lijí se užitkové předměty. Následně pak vzniká lidový litinový šperk. Vzniká jako drobná umělecká tvorba slévačů litiny. Lijí z šedé litiny miniaturní hlavičky kameje, nebo jiné symboly místo kamenů do stříbrných prstenů. Lijí také drobné šperky prstýnky, náramky a brože. Nevznikla však nikdy hromadná výroba těchto zaujímavých šperků. Na litinové šperky se pomalu zapomnělo. V letech minulého století byly zajímavé pokusy žákú kovářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Ti navrhli a zhotovili sadu železných kovaných šperků, převážně broží, jako maturitní práci. Slo o experimentální pokus který průběhem času zanikl. Počátkem 90 let minulého století byla pro lékařské účely ocel legovaná s niklem. Vznikla tzv. chirurgická ocel pro lékařské účely. Chirurgická ocel odolná proti korozi a zdravotně nezávadná, se začala poznenáhlu uplatňovat i ve šperkařské výrobě. Zpočátku jako nastřelovací náušnice pro malé děti. Chirurgická ocel se začala používat na výrobu piersingů pro ozdobu částí obličeje a těla. Je to móda inspirovaná Afrikou. Našly se specializované firmy, které z chirurgické ocele začaly vyrábět 9

12 prsteny, náušnice, náramky a také hrubé i jemné řetízky. Vyleštěný povrch začaly zdobit dekorem rytý lejzrem, nebo tvořený fotoleptáním. Nevýhodou těchto šperků je, že je nelze zhotovovat a opravovat běžnou zlatnickou technologií. Jsou netečné k letování stříbrnou pajkou i cínování. Materiál lze pouze elektricky svařovat (např. mechanismy k náušnicím). Využívá se pérových osiček nebo pérovacích závlaček při spojování článků náramků. U náramků se rovněž používá pérových osiček jako u hodinek. U řetízků se používají karabiny z chirurgické oceli. Některé typy šperků lze opravovat ale jen technikou nýtování. Velice špatně se odlišují šperky z chirurgické oceli od stříbra či bílého zlata. Slitiny chirurgické oceli jsou na prubířském kameni odolné vůdči kyselinám. Rozeznat se mnohdy dají způsobem zpracování, které vycházi z hodinářské technologie. Kroužky a ani ohnivka u řetízků nejsou letované. Nositelky šperků z chirurgické oceli tyto hodnotí, že jsou poti zlatým šperkům těžší. Cenově jsou však dobře dostupné. Ve větších městech jsou specializované prodejny které nabízejí sortiment šperků z chirurgické oceli. Chirurgická ocel je dnes další moderní materiál ve šperkařství užívaný. Šperky z chirurgické oceli Náramky, prsteny s leptaným vzorem, písmeno 10

13 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ v Železném Brodě Ing. Miloslav Frydrych Železný Brod známý svojí sklářskou minulostí i přítomností, proslul i svojí Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou. Škola je rovněž znána z působení sklářských výtvarníků světových jmen, prof. Libeňského a p. Brychtové. Škola byla založena ve dvacátých letech minulého století a čítá 90 let své existence. Za tuto dlouhou dobu se hodně změnilo jak co do výuky žáků, tak i do obsahu oborů vyučovaných. Vyučované obory ve škole lze rozdělit na dvě větve,a to na větev výtvarnou a technickou. Z technických oborů se vyučuje anaytická chemie skla, farmaceutická substance skla,výpočetní technika v chemii, chemická technologie skla, podnikový management v oblasti skla a sklářské výroby. Z oborů výtvarných lze jmenovat: tvorba skleněných objektů hutní 11

14 tvarování skla, dekorativní a figurální objekty, malba a dekor skla. Jako šperkařské obory by bylo možné zařadit vyučované předměty: bižuterie, módní doplňky, autorský skleněný šperk, broušená a tavená plastika. Škola klade důraz na praktická cvičení žáků, osvojení si práce se skleněnéu hmotou. Nezůstává pozadu ani s předměty dějin výtvarné kultury, technologie skla, výtvarné přípravy a figurálního kreslení.. Broušená a tavená plastika vychází z tradičníního glyptického broušení do drahokamů. Dává plastice nové dimenze a rozlet. Výtvarník vše podřizuje drahému kameni, sklo se však podřizuje výtvarníkovi. Sklo je nádherný materiál svou tvarovou i barevnou přizpůsobivostí, která umožňuje realizovat bezezbytku tvůrčí záměry výtvarníka. Svébytným oborem jsou skleněné šperky a bižuterie. Pro zhotovování šperků se kromě skla používají i obecné kovy. 12

15 Stačí zajít do školy v den otevřených dveří,nebo na prázdninové výstavy prací žáků. Široké chodby školy se stávají se stávají výstavní síní a škola se má čím pochlubit. Doménou školy jsou skleněné figurky miniaturní barevné plastiky, tak půvabné a roztomilé ve svém pojetí a provedení. OD 15. BŘEZNA DO 22. DUBNA PROBĚHLA V PRAZE VÝSTAVA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY VE VÝSTAVNÍ SÍNI SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY NA VALDŠTEJNSKÉM NÁMĚSTÍ. VÝSTAVA SE KONALA POD ZÁŠTITOU SENÁTORA PhDr. JAROMÍRA JERMÁŘE. 13

16 BOHUSLAV BALBÍN ( ) RNDr. Ivan Turnovec Tento český katřolický duchovní,historik a vlastivědný badatel, pocházel z rodu drobné katolické šlechty, spjaté s městským prostředím (Balbínové z Vorličné). Narodil se 3. prosince1621 v Hradci Králové. Po studiích se stal členem jezuitského řádu.postupně učil v řádových kolejích v Kladsku, Praze, Brně a Jindřichově Hradci. Zajímal se o historii a přírodu. Stal se v roce 1661 oficiálním historikem české řádové provincie. Působil v Českém Krumlově, Jičíně, Klatovech a Opavě. Nevyhnul se konfliktům s císařskými úředníky. Nejrozsáhlejším Balbínovým projektem měla být enciklopedie informací o Čechách Miscellanea historica regni Bohemiae, plánovaná do třiceti svazků. Balbín však stačil vydat jen 8 knih z první a 2 knihy z druhé dekády Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království Českého), která byla vydána v roce 1679, z knihy cituji: Někdo by mohl považovat za velký hřích,kdybych mezi dary české země opomenul mlčením vzácné drahokamy a perly (pozn. říční perly se v té době nacházely v Otavě a jejich přítocích v Jižních čechách a říčkách náchodského panství). Tímto věnem obdařila příroda českou zemi v takové šrědrosti, že ji lze přirovnat k bohaté matce, která 14

17 shání, ba přímo hromadí pro svou dceru na vdávání skutečné poklady, všechno to, co je milé ženskému světu. V přehlídce těchto pokladů se dovolávám svědectví předních znalců, kteří u nás v Čechách dlouho bydleli a s touto věcí přišli do styku. Jsou to Belgičan z Brugg Anselmus Boetius de Boodt, komorník Rudolfa II., a opatrovník jeho vzácných kamenů,dale lékař a přední alchymista Osvald Collius. Na tomto místě připojím i Agricolu a Sennerta Schródera, z našich pak Stránského a Theobalda. Neni divu, že se první dva mužové tak vyznali v našich českých drahokamech, když měl císař Rudolf velkou zálibu v těch věcech a vlastnil takové sbírky, že se podle mého názoru nevyskytl po dlouhou dobu v Evropě vladař, který by se mohl Rudolfovi vyrovnat v tomto zájmu a královské důkladnosti, máme-li na mysli množství a pozoruhodné hledačské štěstí......o českém mléčném achátu, nacházejícím se u českého města Stříbra, vykládá Boetius, že je obzvlášť půvabný, často je totiž jakoby pokropen černými body a červenými skvrnami. Achát a jaspis jsou velmi známé drahokamy všech barev. O jakémsi drahocenném kotouči z českého achátu, jemuž příroda vtiskla jako hříčku podobu lidské tváře, a který byl darován císaři Rudolfu II. jsem pověděl již dříve. Mohu snad něco o jaspisu. V Čechách se ho nachází tolik,že už málem přestává být vzácným kamenem. V české zemi říká týž Anselmus můžeme sbírat červené, rudé, bílé a pestře zbarvené překrásné jaspisy, vytvořené podivuhodným uměním přírody, a to ve značném množství, takže z nich lze vytvářet 15

18 i velké sochy. Drahokam heliotrop je zelený s červenými žilkami nebo též body a říká se mu orientální jaspis. Ani o tento kámen není česká země ochuzena a Boetius připojuje toto: Pohár vyrobený z tohoto kamene se prodává obvykle za 200 tolarů. K jaspisu připojují znalci drahokamů také ledvinový kámen, o jehož českém původu a prodeji v Praze hovoří mnou vychvalovaný Anselmus Boetius. Nový druh kamene vydalo před několika málo lety Labe, ten král našich řek. Předtím jsme ten kámen vlastně neznali. Možná ovšem, že právě v Labi jej poměrně snadno nalezli klenotníci, kteří se zabývají úpravou drahokamů. Jsou to bilé kamínky, jež vytahují z labského dna především u královského města Ústí (nad Labem). Vybroušeny, vyrovnají se lesklému diamantu, pokud jej dokonce nepředčí. Lidé,kteří se u nás zabývají obchodem s českými drahokamy, mu říkají labský kámen (s největší pravděpodobností šlo o některý ze zeolitů, pravděpodobně analcin pozn.it). Všechny kamínky jsou bez poskvrny, ale nikdy jsem neviděl kámen, který by velikostí převyšoval třešňovou pecku. Tento kámen si zaslouží větší cenu pro svůj příjemný a zářivý vzhled. Množství z něho dělá laciný materiál a protože nemá jméno a není oceňován jako drahokam, říkají mu jen kámen... Císaře Rudolfa II. Je možno nazývat českým Šalamounem. Jméno Šalamoun mu přísluší proto, že ve zlatě, stříbře a drahých kamenech s ním lze stěží porovnat jiného vladaře kromě Otakara, kterého pro množství zlata nazývali zlatým králem, nebo Karla IV., který při stavbách používal místo kamenů drahokamy a do cementu vléval pravé zlato, jak je možno vidět na Karlštejně a jinde. 16

19 Pozvánka na výstavu ozdobných kamenů z Českého ráje RNDr. Ivan Turnovec V muzeu v Lomnici n. Popelkou bývají každé léto pořádány ve spolupráci s místními sběrateli a brusiči kamenů zajímavé výstavy pro veřejnost. Hlavně jsou vystavovány acháty, jaspisy, karneoly a nejrůznější araukarie z okolí, které jsou jejich chloubou. Letošní, v pořadí již šestnáctý ročník výstavy s tradičním názvem: Drahé kameny a minerály bude mít vernisáž a potrvá do Návštěvníkům bude zpřístupněna hlavně sbírková kolekce Mgr. Jiřího Slámy, doplněná ukázkami ze sběrů dalších lomnických kamenářů. Výstava doplňuje stálou expozici muzea, která je zde od roku 1994, jejím základem je sbírka místního profesora Rendy, pocházející z devatenáctého století. Nyní je doplněna i o novější nálezy, které muzeum v minulých letech získalo. Díky rozrůstajícímu se sbírkovému fondu je přáním pracovníků muzea i místních sběratelů, aby byla stálá expozice výrazně rozšířena. Na následujícím obrázku je vstupní část muzea, kde bude výstava instalována. Současnost navazuje na historii zdejších ozdobných kamenů a proto si jí dovolím krátce připomenout. Lomnice se díky svým každoročním výstavám ozdobných kamenů zasloužila o to, že je zdejší město a jeho okolí je známo nejen tuzemským, ale i zahraničním sběratelům a odborníkům. Jedden z organizátorů výstav Luboš Hromádko rád dělá reklamu nejen zdejším achátům ale i širší oblasti, která se získala statut Geoparku UNESCO s názvem Český ráj. Upozorňuje na to, 17

20 že zdejší výskyty!achátů, chalcedonů a dalších forem křemene, jsou vázány na prvohorní sopečnou činnost, ke které docházelo podél podkrkonošského hlubinného zlomu (nazývaného Lužický zlom). V období mladších prvohor se láva ze sopek rozlévala po krajině. Obsahovala velké množství plynů a vodní páry, které vytvářely v tuhnoucí lávě dutiny a postupně je vyplňovaly. Hornina melafyr je matečnou horninou všech achátů a jaspisů. Na závěr ještě pár slov k výstavě, na kterou jsou návštěvníci srdečně zváni. Jak bylo uvedeno výše, začínná 15. července a potrvá do 2. září. Společně s hezkými ukázkami kamenů bude expozice doplněna i sérií fotografií, která přiblíží krásu Bozkovských dolomitových jeskyní, vzdálených od Lomnice asi dvacet kilometrů. Fotografie jsou z archivu správy jeskyní a připomenou že příští rok bude jejich malé výročí. Objeveny byly v roce 1948, ke hlavním nálezům podzemních prostor společně s největším podzemním jezerem v Čechách došlo v roce 1958 a v roce 1968 byly zpřístupněny. Jeskyně jsou také součástí zdejšího geoparku. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9,00 do 16,00 hod, o předem ohlášené návštěvy se pracovníci muzea postarají kdykoli. Kontakt je: nebo tel , nebo Bozkovské jeskyně největší podzemní jezero v Čechách LETNÍ VÝSTAVA SBĚRATELŮ MINERÁLŮ na Kozákově. Jako každým rokem turnovský Minerálklub zahájil výstavu sbírkových a šperkových kamenů ve škole v Radostné pod Kozákovem. Výstava bude přístupná po dobu školních prázdnin. Na výstavě lze zakoupit drobné upomínkové předměty. 18

21 Výstava bude otevřena denně od 8 do l8 hodin. Pokud pojedete z Turnova na výstavu ozdobných kamenů v Lomnici nad Popelkou zastavte se také na výstavě v Radostné. Je to při cestě na křižovatce do Lomnice. (FRY) LAPIS PRECIOSIOR VACCAE RNDr. Ivan Turnovec Tři latinská slova poutají naši pozornost na jedné z nejstarších map Čech. Pochází z roku 1619 a nápis Lapis preciosior vaccae (kámen dražší dobytka) na ní vidíme v místech, kde se stýkají Jizerské hory a Krkonoše. A vedle je dokonce nakreslena postavička pastevce házejícího kamenem po kravce. Pavel Aretin, rodák z Uherského Brodu, tak na renesanční mapě vyjádřil oblasti nálezů achátů, chalcedonů, jaspisů a dalších drahokamových odrůd. Označil na mapě to, že pruhy prvohorních melafyrových hornin vulkanického původu jsou zdojem zdejšího bohatství. Je otázkou který z vrchů je jeho symbolem. Někdo se domívá že jde o bájný Kozákov, ale může jít o kterýkoli z vrchů kolem Lomnice nad Popelkou, protože zdejší oblast je středem historických výskytů. Jedním z adeptů by mohl být, v současné době zalesněný, ale v minulosti holý vrch Morcínov, odkud jsou krásné ukázky achátů (viz obr.). Na který z achátonosných vrchů kartograf Aretin při sestavování mapy myslel se dnes již bohužel nedovíme. Bohemia země drahokamů RNDr. Ivan Turnovec Pověst o českých nalezištích drahých kamenů se v předvečer třicetileté války lavinovitě šířila Evropou. U dvorů knížat, vévodů a králů se česká zem nazývala Steinland Bóhmen, Behaim rerum gemmarum nebo prostě 19

22 Boemia della Magna. Vypráví o tom například francouzský cestovatel baron Tavernier ďaubonne, když píše: Dvě obzvláště nalézáme krajiny v Evropě, v nichž dobývají se kameny barevné a vzácné, totiž v Čechách a Uhřích. Historiograf Charles Patin z Lyonu zase mluví o spoustách vzácných českých drahokamů achátů. Slavný znalec drahokamů osobní lékař císaře Rudolfa II holanďan Anselmus Boetius de Boot věnoval nalezištím českých šperkových kamenů dokonce knihu. Jeho Gemmarum et lapidarum historia z roku 1609 je nejen učebnicí, ale především svědectvím odborníka, který se dokonale vyznal v hledání drahokamů i v jejich uměleckém zpracování. Český jezuita Bohuslav Balbín napsal jen o pár desítek let později s jistým dojetím, že drahokamy jsou výsadou a dobrodiním, kterými bůh obdařil naši milovanou zem. Pověst o Českých nalezištích drahých kamenů není jen pověstí. To dokázal geologický průzkum nalezišť drahých, šperkových a ozdobných kamenů. V 70 letech minulého století jej prováděl Ústřední ústav geologický ve spolupráci s Družstvem umělecké výroby GRANÁT a Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turnově. O výsledcích geologického průzkumu vás budeme informovat pod názvem BOHEMIA země drahokamů. DOPŇKY KRÁTKÉ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ Předplatné. PRVNÍM PŘEDPLATITELEM ČASOPISU PRO ROK 2012 SE STAL MILAN MLEJNEK, MAJITEL BRUSÍRNY ČESKÝCH GRANÁTŮ. Roční předplatné časopisu je 140 Kč a 40 Kč poštovného.cekem 180 Kč. VÝUČNÍMU OBORU ZLATNÍK A KLENOTNÍK V TURNOVĚ zvoní hrana. (Nekrolog) Z rozhodnutí oboru školství a kultury Krajského zastupitelství v Liberci byl zrušen v Integrované střední škole a Střední odborné škole v Turnově výuční obor zlatník a klenotník. Zrušení výučního oboru je projevem stagnace v zlatnickém oboru. Po 120 letech výuky zlatnbictví v Turnově je tato zrušena stejně jako před lety obor optik a brusič technického a šperkového kamene. Ubývá nás, 20

23 ale po soumraku vzejde nový den. Broušení drahokamů a zlatnictví se nadále vyučuje jako čtyřleté studium s maturitou na Střední umělěckoprůmyslové škole V Turnově. Je také nutné poděkovat učitelům Střední odborné školy za trpělivou výuku zlatniků a hlavně pak učitelce praktického vyučování p. Najmanové,která žákům vštěpovala vědomosti o výrobě granátových šperků. (Fry) ZLATNICKÉ SYMPOSIUM V TURNOVĚ Slavnostní zahájení 23. zlatnického symposia v Turnově bylo v atriu Muzea Českého ráje dne 20 června 2012 v odpoledních hodinách. Koncem měsíce symposium skončilo. Šperkařské objekty jsou vystaveny přes prázdniny v turnovském muzeu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Škole uměleckých řemesel a ve Vyšší odborné škole v Turnově. V předposledním týdnu května v sobotu a neděli jsme měli možnost prohlédnout si školské zařízení obou škol. Byly zde také vystaveny práce učitelů jejich obrazy a grafické listy. Rovněž byly vystaveny maturitní práce žáků. Zlatníků celkem maturovalo sedm. Nejzajímavější maturitní práce svítící objekt náhrdelník je na našem obrázku. maturitní práce 21

24 Ve Vyšší odborné škole restaurátorské zaujaly vystavené návrhy architektonické úpravy a plastik pro náměstí Bohuslava Horáčka, mecenáše Turnova. Bylo možné si prohlédnout restaurátorskou dílnu a restaurované předměty. Práce žáků restaurované drobné plastiky byly vystaveny ve vitrinách, doplněné fotografickou dokumentací (viz obrázky). fota restaurovaných předmětů ANTONÍN KARČ PŘÍRUČKA PRO ZLATNÍKY, BRUSIČE DRAHOKAMŮ, RYTCE A CIZELÉRY 1922 Odborná škola v Turnově (POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA) Obvyklá stupnice tvrdosti nerostů zná pouze 10 stupňů; tak zv. velká stupnice, odborníky uznávaná, obsahuje 30 druhů drahokamův a polodrahokamů, 22

25 běžných s nimi a při výrobě šperků. Počíná se diamantem tvrdosti diamant korund (safír, rubín) 9 3. chrysoberyl (tzv. smaragd alexandrit) 8½ 4. topas (bílý, žlutý, zlatý) 8 5. spinel (rubín spinel, rubicel, balast rubín) 8 6. hyacint (cirkon, jargon, kornerupin) 7½ 7. beryl (smaragd, akvamarin, zlatý beryl) 7½ 8. cordierit (dichroit, prismatin) 7¼ 9. andalusit 7 7½ 10. staurolit 7 7½ 11. turmalin (červený, zelený, černý) granát (český pyrop, almandin) vesuvian (idokras) křemen (křišťál, ametyst, topas, danburit) chrysolit (olivín) 6¾ 16. hiddenit (lithion) 6 ½ kunzit (triphan) 6½ epidot 6½ 19. axinit opsidian (vltavín) nephrit (= nefrit, skapolit) 6 6½ 22. adular (měsíční kámen) tyrkys hematit (krevel) labrador(it) lapis lazuli 5½ 27. opál ušlechtilý 5½ kyanit (disthén) 4½ bronzit jantar 2 2½ Při prodeji bývají ceny obvykle počítány za karát (1 karát 205,5 miligramu, něco přes 1/5 gramu dělil se na 64 díly). Nyní se počítá na karát, tzv metrický, 200 miligramů a tento karát se dělí na 100 dílů. 23

26 24

27 Zajímavo jest všimnout si některých obchodních názvů, které se nekryjí vždy s obvyklým názvem druhu toho. Diamant zůstává vždy diamantem, ale tzv. brasilský rubín jest červený topas, kapský rubín = granát; sibiřský rubín = červený turmalin; Adelaida rubín = granát; safír mužský = tmavý safír; safír ženský = světlý safír; safír hvězdnatý = safír s lomem světla tvaru hvězdy; safír orientálský nebo girasol, jinak safír kočičí oko = safír se září kruhovitou; safír brazilský = modrý topas; saský topas = topas sněhový; cirkon je vlastně hyacint červený; jargon (mazurský) = hyacint bledě žlutý; český granát (pyrop); kapské rubíny jsou granáty hlinito-hořečnaté; démantoidy neboli urálské smaragdy jsou granáty železito-vápenaté; ceylonský granát = rubín z ostrova Ceylonu; glossular jest zelený granátmelanit = černý granát; achrojat = bezbarvý turmalin; rubelit neboli siderit = červený turmalin; brazilský smaragd = zelený turmalin; chrysolit neboli peridot = žlutozelený turmalin z Ceylonu; dravit = hnědý turmalin; skoryl (součást žuly) = turmalin černý; opál harlekýnský = opál ušlechtilý; girasol = opál s modrými paprsky; onyxový opál = černý opál; voskový opál = žlutý opál; ondolit) okcidentální tyrkys = tyrkys zubní) ze klů zvířat předpotopních); cordierit-dichroit = safír vodový; jolit =safír fialový; safír ostrovidový = safír temě modrý; chrysolit, peridot jest vlastně olivín; křišťál, záhněda, ametyst, citrin, morion, růženín, prasem, kočičí oko, tygří oko avanturin jsou křemeny. Diamanty marmarošské jsou křemenové krystaly z Marmaroše; prohledénčistý křišťál; záhněda (Raquchtopas) = hnědý křemen; morion = tmavohnědý až černý křemen; citrin = španělský topas; růženín = křemen růžový zvláště i v jižních Čechách hojný; heliotrop = jaspis s červenými očky, karneol = chalcedon obecný, chalcedon všebarvý = achát všebarvý; sarder = chalcedon hnědý plasma = chalcedon zelenavý; karneol bílý = chalcedon mléčný; euhydros = chalcedonová mandle s dutinkami naplněnými vodou; chrysachát, jaspis achát = jaspis proužkový; onyx = běločerný achát; chrysonyx = zelený achát; ortoklas = živec draselný; oligoklas živec sodný; labrador(it) = živec vápenatý; amazon (mikroklin) zelená odrůda živce draselného; fluorit = kazivec; apatit = žlutý chřestověc; gagat = černý jantar; hematit (krevel) lesklá ruda železná; ilmenit = tzv. Titanovo železo; rumenit = jantar rumunský, gedanit = jantar vínově žlutý; birmit = jantar birmský (= barmský) (ze Západní Indie). 25

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co?

Muzejní. čtvrtletník. Číslo IV. Ročník 2012 zdarma NAD BETLÉMEM HVĚZDA SVÍTÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Horolezecký kalendář. A muzeum je co? Muzejní Číslo IV. Ročník 2012 zdarma čtvrtletník Vydává: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz, e-mail: mail@muzeum-turnov.cz Horolezecký kalendář Kalendář s fotografiemi

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Muzejní. čtvrtletník. Číslo III. Ročník 2011 zdarma FESTIVAL ROMSKÉ KULTURY V TURNOVĚ. Vznikne někdy horolezecké muzeum?

Muzejní. čtvrtletník. Číslo III. Ročník 2011 zdarma FESTIVAL ROMSKÉ KULTURY V TURNOVĚ. Vznikne někdy horolezecké muzeum? Muzejní Číslo III. Ročník 2011 zdarma čtvrtletník Vydává: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, www.muzeum-turnov.cz, e-mail: mail@muzeum-turnov.cz Vznikne někdy horolezecké muzeum? Podrobnosti

Více

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení Rakovník Nižbor Informační centrum keltské kultury Skryje Památník Joachima Barranda Slaný Městská hvězdárna Kladno PRAHA Beroun Neobyčejná muzea, galerie a hvězdárny Máslovice Muzeum másla Vysoká u Příbrami

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

Factum. m u s e u m. Už je čas! Tradiční vánoční výstava 5. Nové objevy v Nové Říši 7 2. ROČNÍK

Factum. m u s e u m. Už je čas! Tradiční vánoční výstava 5. Nové objevy v Nové Říši 7 2. ROČNÍK m u s e u m Factum č t v r t l e t n í k M u z e a V y s o č i n y J i h l a v a 2. ROČNÍK číslo 4/2012 Už je čas! Dříve lidé určovali čas podle přírodních jevů, které se pravidelně opakovaly. Využívali

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO CONCERTO GLASSICO/ THE CZECH ART OF GLASS Concerto

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 23 č. 2/2013

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 23 č. 2/2013 88 1 EDITORIAL Vážení přátelé betlemáři, v tomto časopise pokračujeme v seriálu o betlémech v muzeích České republiky. V prvním letošním čísle byl fundovaný příspěvek etnografky bruntálského muzea Mgr.

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí zdarma Krkonošská sezona ZDARMA Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Pěšky, na kole i cyklobusem... pěknou přírodou s dobrou náladou Navštivte

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda zdarma čtvrtek 9. únor 2012 STŘECHY PVA EXPO PRAHA LETŇANY dnes Vážení vystavovatelé, Vážení hosté. Po měsících příprav veletrhu, který se koná pro nás v novém prostředí, v areálu PVA EXPO Letňany, nastal

Více

NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ

NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ ROČNÍK XX číslo 4 duben 2012 18 Kč NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat vás o dvou investičních akcích ve druhé naší největší obci Krči.

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více