Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ"

Transkript

1 Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ Úvod Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými předpisy: Zkušebním řádem Obedience v ČR Soutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly posuzování Obedience v ČR Stanovami klubu Obedience CZ Dále musí být tato činnost v souladu s obecně platným předpisem: Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat Důležité termíny a časový harmonogram V dostatečném předstihu je nutné oznámit vedení klubu Obedience CZ (dále jen OB CZ) záměr o uspořádání soutěže. V ideálním případě na začátku příslušné sezony. Důvodem je začlenění předpokládané akce do termínového kalendáře a zamezení kolizí mezi jednotlivými akcemi. Minimálně však 4 týdny před konáním akce. 4 týdny před pořádáním soutěže zaslání oznámení o pořádání akce Krajské (popř. Městské) veterinární správě, místně příslušné dle místa konání soutěže. Seznam veterinárních správ je na 4 týdny před pořádáním soutěže zaslání vedení klubu OB CZ řádně vyplněné Žádosti o delegaci posuzovatelů rozhodčího /stewarda (ke stažení na Posuzovatele deleguje výbor klubu OB CZ, ale je přípustné uvést i konkrétní požadavek. Aktuální seznam posuzovatelů je přístupný na Obecně platí, že na soutěž je delegován alespoň 1 rozhodčí a 1 steward, maximální počet soutěžících týmů je 25 na den. V případě účastí více než 25 týmů musí být delegován další rozhodčí a steward. 4 týdny před konáním soutěže zaslání e mailem klubu OB CZ Propozic soutěže. Tyto by měly obsahovat: Název akce (Závod / Zkouška) Termín konání Místo konání Čas přejímky psů a zahájení soutěže Maximální počet startujících týmů Otevřené třídy Datum uzávěrky přihlášek Startovné Upřesňující údaje k přihláškám a platbám Kontaktní osobu (pořadatel soutěže) Veterinární podmínky a podmínky účasti Doplňující údaje k místu konání (mapka), možnostem ubytování a stravování a soutěži Viz. Příloha obrázek 1 Metodický_návod 1

2 2 týdny před konáním soutěže doporučena uzávěrka přihlášek do soutěže, datum uzávěrky je na zvážení pořadatele 1 týden před konáním soutěže zaslání e mailem klubu OB CZ Rozpisu posuzovatelů pro jednotlivé vyhlášené třídy, Časového harmonogramu pro soutěžní týmy a ostatních doplňkových informací (např. plánky chůzí, pořadí cviků... ), které jsou následně vyvěšeny na stránkách 3 dny před konáním akce zaslání startovní listiny příslušnému členovi výboru a delegovanému rozhodčímu (rozhodčím) Viz. Příloha obrázek 2 Soutěžní prostor a jeho vybavení: Velikost soutěžního prostoru pod širým nebem je minimálně 25 x 40 metru. V hale je velikost soutěžního prostoru minimálně 20 x 30 metru. Soutěžní prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde jsou umístěny předměty pro vykonání jednotlivých cviků (aportovací činky, identifikační dřívka). Trávník by měl být posekán na co nejnižší porost obzvláště v prostoru cviku Identifikace předmětu psovoda. Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Prostor v hale nesmí být kluzký. Pro provedení všech cviků musí být k dispozici: Dřevěné aportovací činky alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek (tři velikosti činek) musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3. Pokud je alespoň jeden tým nahlášen do OB2, musí pořadatel zajistit 2 sady tří velikostí. Jestliže jsou nahlášené týmy pouze do tříd OB Z a OB1, stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g. Kovové aportovací činky v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové činky musí být přibližně 200 g. Kovové činky musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB2 nebo OB3. Předměty pro rozlišování dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Jejich potřebný počet je 6x počet psů v soutěži. Pevná překážka 1 metr široká a 1 metr vysoká s nastavitelnou výškou po 10 cm. Tabule s označením polohy psa na tabulce mohou být názvy pozic anebo piktogramy vždy se všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech vzdáleností určených tímto zkušebním řádem. Kužele a značky dispozici musí být dostatečný počet kuželů a značek, které označují například místo začátku a konce cviku, pokud je to nutné, a např. místa, kde se dělají obraty atp. Značky a kužely by měly být tak vysoké, aby byly snadno viditelné a výška kuželů by měla Metodický_návod 2

3 být odpovídající například kužely v rozích čtverce ve třídě 1 (cvik č. 6) a ve třídě 2 (cvik č. 5) by měly mít výšku přibližně 15 cm. Značky mohou být např. z lepenky, pilin. Vymezovací pomůcky na prostor pro vysílání (čtverec 3 x 3 m), případně na ovladatelnost na dálku (cca 50 cm). Na vymezení se může použít lepicí páska, popruh, piliny atd. s ohledem na bezpečnost psů. Platný zkušební řád obedience musí být na soutěži soutěžícím k dispozici. Dále je potřeba zajistit kryté, suché místo pro zapisování výsledků, které bude zapisovatele a dokumenty chránit před případnou nepřízní počasí. Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor pro soutěžení, jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má pravomoc soutěž neposuzovat, pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny. Všechny potřebné pomůcky, vyjma aportovacích činek a identifikačních dřívek, je možné po dohodě pronajmout v klubu Obedience CZ. Vyzvednutí a vrácení pomůcek si zajišťuje pořadatel akce na vlastní náklady. Klub Obedience CZ poskytuje k pronájmu: sada 10 kuželů 100 Kč / den skoková překážka 400 Kč / den čtverec (včetně upevňovacích kolíků a 4 kuželů) 150 Kč / den kovové aporty 200 Kč / den Sada (10 kuželů, skoková překážka, čtverec vč. příslušenství) 500 Kč / den Při poškození, zničení či ztrátě zapůjčených pomůcek je pořadatel akce povinen uhradit vzniklou škodu, případně zajistit koupi pomůcek nových, a to na své vlastní náklady, nejpozději do dvou měsíců od zapůjčení. Administrativa: Pořadatel si na stránkách (>Klub > Ke stažení > Pro organizátory Formuláře Soutěže) stáhne soubor Microsoft Excel Prázdná výsledková listina pro pořadatele (nova_tabulka_1_rozhodci.xls). Tento soubor je možno individuálně vyžádat na e mailové adrese příslušného člena výboru pro sportovní činnost a evidenci přihlášek (Viz. Příloha obrázek 3). Do tohoto souboru do záložky Vstup vyplní všechny požadované údaje (pouze do bílých polí!) a soubor ULOŽÍ POD JINÝM JMÉNEM! (např. Výsledky_Brno.xls). Všechny vstupní údaje se automaticky přenesou do příslušných záložek (1 50) pro jednotlivé soutěžící týmy (Viz. Příloha obrázek č. 4 a č. 5). Při vyplňování kolonky Plemeno je možné používat oficiální FCI zkratky (Viz. Příloha Tabulka 1) Metodický_návod 3

4 Po vyplnění bodových hodnocení jednotlivých soutěžících týmů je opět automaticky výsledná hodnota přenášena do záložky Výsledovka i s uvedením výsledného ohodnocení (Výborný,Velmi dobrý, Dobrý) viz. Příloha obrázek č. 6 Z obrázku č. 5 je patrné, že jednotlivé záložky slouží i ke zpracování bodových ohodnocení jednotlivých týmů posuzovatelem. Tuto kartu je možno tisknout i jako ÚČASTNICKÝ LIST SOUTĚŽÍCÍHO Jak je patrno z obrázku č. 6 je možné výsledovku po nakopírování do jiné záložky či souboru libovolně graficky zpracovávat v našem případě bylo použito zvýraznění jednotlivých tříd barvou buněk. V rámci těchto úprav je možné i výsledky seřadit v prostředí Excel podle pořadí v jednotlivých třídách. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ SOUBOR S BODOVÝMI OHODNOCENÍMI JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCÍCH, TEDY VÝSLEDKOVOU LISTINU, JE POŘADATEL POVINNEN NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ PO SKONČENÍ SOUTĚŽE ZASLAT KLUBU OB CZ, A TO POVĚŘENÉMU ČLENOVI VÝBORU A PŘEDSEDOVI KLUBU! Důvodem je zveřejnění výsledků na stránkách a dále k archivaci výsledků jednotlivých soutěží. Nebude li do jednoho kalendářního měsíce pověřeným členům klubu doručena Výsledková listina nebo nebude li obsahovat všechny náležitosti, budou výsledky této soutěže anulovány. Dále nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., nebudou klubem delegováni rozhodčí a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány. Pro rozhodčí je pořadatel povinen připravit i bodovací karty pro jednotlivé soutěžní týmy. Bodovací karta by měla obsahovat: Místo konání Termín konání Pořadatele Rozlišení pro jednotlivé rozhodčí A / B (posuzovatel může použít svého razítka) Startovní číslo Identifikace soutěžního týmu Startovní třída Tabulka s jednotlivými cviky, koeficientem a kolonkou pro bodové hodnocení posuzovatele Obrázek č. 7 v Příloze znázorňuje jednu z možných variant bodovací karty pro rozhodčí. Metodický_návod 4

5 Platby: Za konanou akci budou odváděny poplatky v této výši: 20, za každý přihlášený TÝM, který je členem Klubu Obedience a 100, za každý přihlášený TÝM, který není členem klubu obedience. Částku stanovenou na základě podepsané výsledkové listiny převede organizátor akce do 10 pracovních dní od konání akce na účet klubu Obedience CZ. Pokud tak nebude učiněno, bude organizátorovi akce uložena sankce ve výši dvojnásobku původního poplatku. Pokud tato sankce nebude do jednoho kalendářního měsíce od jejího uložení uhrazena, nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., nebudou klubem delegováni rozhodčí, a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány. Odměna pro stewardy i rozhodčí je stanovena 1000 Kč na osobu hrubého. Podle aktuálních zákonů musí pořadatel s posuzovatelem uzavřít písemnou Dohodu o provedení práce a z odměny odvést 15% srážkovou daň příslušnému FÚ. Každý rozhodčí a steward má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Částka na úhradu cestovného je stanovena na 6 Kč/km. Pokud se posuzovatelé nedopravují na soutěž vlastním vozem, obdrží náhradu cestovného ve výši prokazatelných cestovních nákladů spojených s dopravou. Není li pořadatelem zajištěno odpovídající občerstvení pro potřebný počet rozhodčích a stewardů, musí pořadatel uhradit posuzovatelům stravné ve výši, které je stanoveno zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 58 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta 5 12 hodin 88 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta hodin 138 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta více než 18 hodin Po skončení soutěže vyplatí pořadatel posuzovatelům odměnu spolu s náhradou cestovného, případně stravného. Výklad některých pojmů: Obedience CZ (OB CZ) klub zastřešující pořádání obedience akcí v České republice. Tým je pes a jeho psovod. Soutěže obedience jsou veřejné zkoušky nebo závody konané za účelem prověření připravenosti týmů ve cvicích definovaných zkušebním řádem. Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky, stanovením pořadí a udílením cen. Rozhodčí je osoba, kterou deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po dobu soutěží obedience a to v souladu s tímto zkušebním řádem. Vedoucí soutěže je osoba jmenovaná pořadatelem a zodpovědná za organizaci soutěže. Steward je osoba delegovaná výborem Obedience CZ, která dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním řádu. Psovod je osoba, která na soutěži vede psa. Metodický_návod 5

6 Třídy kategorie obedience odstupňované podle obtížnosti cvičení od nejjednodušší (OB Z) OB1 po nejsložitější OB3. Cviky ve třídě OB3 jsou shodné s mezinárodním FCI zkušebním řádem. Pro komunikaci s klubem Obedience CZ využívejte e maily členů výboru zveřejněných na stránkách klubu. Číslo účtu: /2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na Obrazová příloha Obrázek 1 možné návrhy propozic Metodický_návod 6

7 Obrázek 2 časový harmonogram Metodický_návod 7

8 Obrázek 3 Prázdná výsledková listina pro pořadatele Metodický_návod 8

9 Obrázek 4 Vyplněný list Vstup Výsledkové listiny Metodický_návod 9

10 Obrázek 5 Vyplněná karta soutěžícího Metodický_návod 10

11 Obrázek 6 Výsledková listina (list výsledkovka) Metodický_návod 11

12 Obrázek 7 Možná varianta bodovacích karet pro rozhodčí Tabulka 1 Seznam zkratek pro jednotlivá plemena psů (převzato z Zkratka Český název Originální název AF Afgánský chrt Afghan Hound AID Aidi Aidi AT Airedale terier Airedale Terrier AI Akita Inu Akita AM Aljašský malamut Alaskan Malamute Alpský jezevčíkovitý brakýř Alpenländische Dachsbracke VJP Americká akita American Akita Americký bezsrstý terier American Hairless Terrier AG Americký buldok American Bulldog AMF Americký foxhound American Fox Hound AK Americký kokršpaněl American Cocker Spaniel AST Americký stafordširský terier American Staffordshire Terrier AWS Americký vodní španěl American Water Spaniel APP Anatolský pastevecký pes Coban Cöpegi AFP Angl. franc.honič de Petite Venerie Anglo Francais de Petite Venerie AB Anglický buldok Bulldog G Anglický chrt (Greyhound) Greyhound AC Anglický kokršpaněl English Cocker Spaniel EM Anglický mastif Mastiff Metodický_návod 12

13 AS Anglický setr English Setter ASS Anglický špringr španěl English Springer Spaniel ATT Anglický toy terier Toy Terrier APZ Appenzellský salašnický pes Appenzeller Sennenhund BOA Ardenský bouvier Bouvier des Ardennes AD Argentinská doga Dogo Argentino AR Ariégois Ariégois AO Ariegský ohař krátkosrstý Braque d Ariége ANB Artésko normandský basset Basset Artésien Normand AH Artoisský honič Chien d Artois AKE Australská kelpie Australian Kelpie ACD Australský honácký pes Australian Cattledog ASC Australský honácký pes s krátkým ocasem Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australský ovčák Australian Shepherd SIT Australský Silky terier Australian Silky Terrier AUT Australský terier Australian Terrier BA Auvergneský ohař krátkosrstý Braque d Auvergne AZ Azavak Azawakh BAR Barbet Barbet B Barzoj ruský chrt Borzoi BSN Basenji Basenji BH Basset Hound Basset Hound BB Bavorský barvář Bayrischer Gebirgsschweisshund BEA Beagle Beagle BEH Beagle Harrier Beagle Harrier BD Bearded kolie Bearded Collie BC Beauceron Berger de Beauce BDT Bedlington terier Bedlington Terrier BEG Belgický grifonek Griffon Belge BOO Belgický ovčák Chien de Berger Belge BOG Belgický ovčák Groenendael Chien de Berger Belge Groenendael BOL Belgický ovčák Laekenois Chien de Berger Belge Laekenois BOM Belgický ovčák Malinois Chien de Berger Belge Malinois BOT Belgický ovčák Tervueren Chien de Berger Belge Tervueren BEO Bergamský ovčák Cane da Pastore Bergamasco BSP Bernský salašnický pes Berner Sennenhund BIL Billy Billy ACO Bílý švýcarský ovčák Berger Blanc Suisse BF Bišonek Bichon á poil Frisé BTC Black and Tan Coonhound Black and Tan Coonhound BL Bloodhound Chien de Saint Hubert BOB Bobtail Old English Sheepdog BP Boloňský psík Bolognese BX Bordeauxská doga Dogue de Bordeaux BOC Border kolie Border Collie BRT Border terier Border Terrier TO Bosensko hercegovinský chorvatský ovčák Tornjak BHH Bosenský hrubosrstý honič Bosanski Oštrodlaki Gonič Barak BOS Bostonský terier Boston Terrier BOH Bourbonský ohař krátkosrstý Braque du Bourbonnais BAG Brabantík Petit Brabancon Metodický_návod 13

14 FIB Brazilská fila Fila Brasileiro BRA Brazilský terier Brasilian Terrier EB Bretaňský ohař dlouhosrstý Epagneul Breton BRI Briard Berger de Brie BGV Briquet Griffon Vendéen Briquet Griffon Vendéen BRG Bruselský grifonek Griffon Bruxellois BM Bullmastif Bullmastiff BT Bulteriér Bull Terrier Burgoský perdiquero Perdiquero de Burgos Búrský buldok Boerboel CR Cairn Terier Cairn Terrier CA Canaanský pes Canaan dog CCL Cao de Castro Laboreiro Cao de Castro Laboreiro CSA Cao de Serra de Aires Cao de Serra de Aires CBR Chesapeake Bay Retriever Chesapeake Bay Retriever FSM Chien Fila de Saint Miguel Chien Fila de Saint Miguel CP Chodský pes Chodský pes CHB Chortaja Borzaja Chortaja Borzaja CHO Chorvatský ovčák Hrvatski Ovčar CHW Chow chow Chow chow CS Clumber španěl Clumber Spaniel CTU Coton de Tuléar Coton de Tuléar CCR Curly Coated Retriever Curly Coated Retriever CSV Československý vlčák Československý vlčák CF Český fousek Český fousek CHP Český horský pes Český horský pes CSP Český strakatý pes Český strakatý pes CT Český terier Český Terrier CIN Čínský chocholatý pes Chinese Crested Dog CHI Čivava Chihuahueňo CHI Čivava dlouhosrstá Chihuahueňo Pelo Largo CHI Čivava krátkosrstá Chihuahueňo Pelo Corto DA Dalmatin Dalmatiner DDT Dandie Dinmont terier Dandie Dinmont Terrier Danish Swedish Farmdog Dansk Svensk Gardshund BR Dánská doga (Broholmer) Broholmer DKO Dánský ohař krátkosrstý Gammel Dansk Honsehund D Deerhound Deerhound EPA Dlouhosrstý ohař z Pont Audemer Epagneul de Pont Audemer DV Dlouhosrstý vipet Silken Windsprite LHW DB Dobrman Dobermann DPH Drentsche Patrisijshond Drentsche Patrisijshond DR Drever Drever DU Dunker Dunker ESP Entlebuchský salašnický pes Entlebucher Sennenhund EPP Estrelský pastevecký pes Cao da Serra da Estrela EUR Eurasier Eurasier FC Faraónský pes Pharaoh Hound FS Field španěl Field Spaniel FH Finský honič Suomenajakoira FIS Finský špic Suomenpystkorva Metodický_návod 14

15 FBO Flanderský bouvier Bouvier des Flandres FCR Flat Coated Retriever Flat Coated Retriever FOH Foxhound English Foxhound FXH Foxterier hladkosrstý Fox Terrier Smooth Foxterier hrubosrstý Fox Terrier Wire FBC Francouzský bílo černý honič Francais Blanc et Noir FBH Francouzský bílo oranžový honič Francais Blanc et Orange FB Francouzský buldoček Bouledogue Francais EF Francouzský ohař dlouhosrstý Epagneul Francais BRF Francouzský ohař krátkosrstý gaskoň.typu Braque Francais Type Gascogne BFP Francouzský ohař krátkosrstý pyren.typu Braque Francais Type Pyrénées FTH Francouzský trikolorní honič Francais Tricolore STA Frízský ohař (Stabyhoun) Friesischer Vorstehhund (Stabyhoun) GSH Gaskoňsko saintgeoiský honič Gascon Saintgeois GS Gordonsetr Gordon Setter GP Grónský pes Grönlandshund HHO Haldenův honič Haldenstöver HA Hamiltonův honič Hamiltonstövare HB Hannoverský barvář Hannover scher Schweisshund HAR Harrier Harrier HAV Havanský psík Bichon Havanais HOK Hokkaido Ken Hokkaido SCA Holandský ovčácký pudl Schapendoes HHO Holandský ovčák Hollandse Herdershond HHD Holandský ovčák dlouhosrstý Hollandse Herdershond HHR Holandský ovčák hrubosrstý Hollandse Herdershond Ruwhaar HHK Holandský ovčák krátkosrstý Hollandse Herdershond Korthaar HP Holandský pinč Hollandse Smoushond HW Hovawart Hovawart HMG Hrubosrstý modrý gaskoňský honič Griffon Bleu de Gascogne HYH Hygenův honič Hygenhund IP Ibizský podenco Podenco Ibizenco GIT Irish Glen of Imaal terier Irish Glen of Imaal Terrier SCT Irish Soft Coated Wheaten Terrier Irish Soft Coated Wheaten Terrier RWS Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter IS Irský setr Irish Red Setter IRT Irský terier Irish Terrier IW Irský vlkodav Irish Wolfhound IWS Irský vodní španěl Irish Water Spaniel ISP Islandský pes Islandsk Farehond IHH Istrijský hrubosrstý honič Istarski Ostrodlaki Gonič IKH Istrijský krátkosrstý honič Istarski Kratkodlaki Gonič IT Italský chrtík Piccolo Levriero Italiano CC Italský corso pes Cane Corso Italiano IO Italský ohař Bracco Italiano SE Italský Segugio Segugio Italiano SEK Italský Segugio krátkosrstý Segugio Italiano a pelo raso SPI Italský spinone Spinone Italiano IV Italský volpino Volpino Italiano Jack Russell Teriér Jack Russell Terrier JA Jaemthund Jämthund Metodický_návod 15

16 JCH Japan chin Chin JSP Japonský špic Nihon Supittsu JT Japonský terier Nihon Teria J Jezevčík Dachshund J Jezevčík standard dlouhosrstý Dachshund Normalgrösse Langhaar J Jezevčík standard drsnosrstý Dachshund Normalgrösse Rauhhaar J Jezevčík standard hladkosrstý Dachshund Normalgrösse Kurzhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí dlouhosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Langhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí drsnosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Rauhhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Kurzhaar JRO Jihoruský ovčák Ioujnorousskaia Ovtcharka Jihovýchodoevropský ovčák Bucovina Ciobanesc Romanesc de Bucovina JPH Jugoslávský planinský honič Jugoslavenski Planinski Gonič JTH Jugoslávský trikolorní honič Jugoslavenski Trojbojni Gonič KAI Kai Inu Kai PPC Kanárská doga Dogo Canario PC Kanárský podenco Podenco Canario KMP Karelský medvědí pes Karjalankarhukoira KTO Katalánský ovčák Gos d Atura Catala CKC Kavalír King Charles španěl Cavalier King Charles Spaniel KAO Kavkazský pastevecký pes Kavkazskaia Ovtcharka KBT Kerry blue terier Kerry Blue Terrier KCS King Charles španěl King Charles Spaniel KII Kishu Inu Kishu KM Knírač malý Zwergschnauzer KM Knírač malý bílý Zwergschnauzer Weiss KM Knírač malý černostříbřitý Zwergschnauzer Schwarz Silber KM Knírač malý černý Zwergschnauzer Schwarz KM Knírač malý pepř a sůl Zwergschnauzer Pfeffersalz KS Knírač střední Schnauzer KS Knírač střední černý Schnauzer Schwarz KS Knírač střední pepř a sůl Schnauzer Pfeffersalz KV Knírač velký Riesenschnauzer KV Knírač velký černý Reisenschnauzer Schwarz KV Knírač velký pepř a sůl Reisenschnauzer Pfeffersalz CD Kolie dlouhosrstá Collie Rough CK Kolie krátkosrstá Collie Smooth KOM Komondor Komondor Kontinentální buldok Continental Bulldog KOO Kooikerhondje Kooikerhondje KJ Korejský Jindo Dog Korea Jindo Dog Korthalsův Griffon Griffon d arret á poil dur Korthals KRO Krašský ovčák Kraski ovčar KR Kromforländer Kromforländer KUV Kuvasz Kuvasz LR Labradorský retriever Labrador Retriever LGR Lagotto romagnolo Lagotto romagnolo LT Lakeland terier Lakeland Terrier LS Landseer Landseer LAK Lapinkoira Suomenlapinkoira LAI Lapinporokoira Lapinporokoira (Lapponian Herder) Metodický_návod 16

17 LAP Laponský pes Ruotsinlapinkoira (Lapphund) L Leonberger Leonberger LA Lhasa Apso Lhasa Apso LC Louisianský leopardí pes Louisiana Catahoula LEO Lvíček Petit Chien Lion MC Maďarský chrt Magyar Agar MOD Maďarský ohař drátosrstý Drotzörü Magyar Vizsla MOK Maďarský ohař krátkosrstý Rövidszörü Magyar Viszla CB Malorský ovčák P.de Past.Mallorquín (P.d.C.de Bestiar) MA Maltézský psík Maltese PBG Malý hrubosrstý vendéeský basset Petit Basset Griffon Vendéen PA Malý kontinentální španěl Epagneul Nain Continental MMG Malý modrý gaskoňský honič Petit Bleu de Gascogne MMO Malý münsterlandský ohař Kleiner Münsterländer Vorstehhund MT Manchester terier Manchester Terrier MAP Maremmansko abruzský pastevecký pes Cane da Pastore Maremmano Abruzzese MEN Mexický naháč Xoloitzcuintle MBT Miniaturní bulteriér English Bull Terrier Miniature size BBG Modrý gaskoňský basset Basset Bleu de Gascogne MPO Modrý pikardský ohař dlouhosrstý Epagneul Bleu de Picardie MOP Mops Pug MSP Moskevský strážní pes Moskovskaja Storoževaja Sobaka MUD Mudi Mudi NM Neapolský mastin Mastino Napoletano ND Německá doga Deutsche Dogge BOX Německý boxer Deutscher Boxer NHO Německý brakýř Deutsche Bracke NK Německý křepelák Deutscher Wachtelhund JGT Německý lovecký terier Deutscher Jagdterrier DO Německý ohař dlouhosrstý Deutscher Langhaariger Vorstehhund NDO Německý ohař drátosrstý Deutscher Drahthaariger Vorstehhund KO Německý ohař krátkosrstý Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund NOO Německý ohař ostnosrstý Deutscher Stichelhaariger Vorstehhund DS Německý ovčák Deutscher Schäferhund NP Německý pinč Pinscher NS Německý špic Deutscher Spitz NS Německý špic malý Deutscher Spitz Kleinspitz NS Německý špic střední Deutscher Spitz Mittelspitz NS Německý špic trpasličí Deutscher Spitz Zwergspitz NS Německý špic velký Deutscher Spitz Grosspitz NS Německý špic vlčí Deutscher Spitz Wolfspitz NHH Nivernaisský hrubosrstý honič Griffon Nivernais NBS Norbotenský špic Norrbottenspets NFT Norfolk terier Norfolk Terrier NB Norský buhund Norsk Buhund NLC Norský losí pes černý Norsk Elghund Sort NLS Norský losí pes šedý Elghund Grä NL Norský lundehund Norsk Lundehund NOT Norwich terier Norwich Terrier NSR Nova Scotia Duck Tolling Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever NF Novofundlandský pes Newfoundland Metodický_návod 17

18 OP Opičí pinč Affenpinscher OTT Otterhound (Vydrař) Otterhound PAP Papillon Papillon Epagneul Nain Continental Parson Russell Teriér Parson Russell Terrier PAT Patterdale terier Patterdale Terrier PPP Pekingský palácový psík Pekingese PPM Perro de Presa Mallorquin Perro de Presa Mallorquin PEN Peruánský naháč Perro Sin Pelo del Perú PH Phaléne Phaléne Epagneul Nain Continental PDO Pikardský ohař dlouhosrstý Epagneul Picard BPI Pikardský ovčák Berger de Picardie PBB Plavý bretaňský basset Basset Fauve de Bretagne PBH Plavý bretaňský honič Griffon Fauve de Bretagne POO Podhalaňský ovčák Polski Owczarek Podhalanski POI Pointer English Pointer PT Poitevin Poitevin PCH Polský chrt Chart Polski PLH Polský honič Gończy Polski Polský ogar Polski ogar PON Polský ovčák nížinný Polski Owczarek Nizinny POR Porcelán Porcelaine POH Portugalský ohař Perdiguero Portugués POP Portugalský podengo Podengo Portugues PVP Portugalský vodní pes Cao de Aqua PHO Posávský honič Posavski Gonič PK Pražský krysařík Pražský krysařík P Pudl Caniche P Pudl střední aprikot Caniche P Pudl střední bílý Caniche P Pudl střední černý Caniche P Pudl střední hnědý Caniche P Pudl střední stříbrný Caniche P Pudl toy aprikot Caniche P Pudl toy bílý Caniche P Pudl toy černý Caniche P Pudl toy hnědý Caniche P Pudl toy stříbrný Caniche P Pudl trpasličí aprikot Caniche P Pudl trpasličí bílý Caniche P Pudl trpasličí černý Caniche P Pudl trpasličí hnědý Caniche P Pudl trpasličí stříbrný Caniche P Pudl velký aprikot Caniche P Pudl velký bílý Caniche P Pudl velký černý Caniche P Pudl velký hnědý Caniche P Pudl velký stříbrný Caniche P Pudl vícebarevný Caniche Multicoloured PP Pudlpointr Pudelpointer PUL Puli Puli PUM Pumi Pumi Metodický_návod 18

19 PHP Pyrenejský horský pes Chien de Montagne des Pyrénées PM Pyrenejský mastin Mastin de los Pirineos POD Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji Berger des Pyrénées á poil long POK Pyrenejský ovčák s kr.srstí v obličeji Chien de Berger des Pyrénées á face rase RA Rafeiro do Alentejo Rafeiro do Alentejo RKH Rakouský krátkosrstý honič Brandlbracke RKP Rakouský krátkosrstý pinč Oesterreichischer Kurzhaariger Pinscher RH Řecký honič Hellinikos Ichnilatis Redbone Coonhound Redbone Coonhound RR Rhodéský ridgeback Rhodesian ridgeback RTW Rotvajler Rottweiler CAR Rumunský karpatský ovčák Ciobanesc Romanesc Carpatin MIO Rumunský mioritský ovčák Ciobanesc Romanesc Mioritic BPB Ruská barevná bolonka Russkaya cvetnaja bolonka REL Ruskoevropská lajka Laika Russko Evropeiskaia CET Ruský černý terier Russkiy Tchiorny Terrier MDT Ruský toy Russkiy toy SAV Saarloosův vlčák Saarloos Wolfhond Saint Germainský ohař krátkosrstý Braque Saint Germain SA Saluki Perský chrt Saluki S Samojed Samoyede SCH Schillerův honič Schillerstövare SET Sealyham terier Sealyham Terrier SEH Sedmihradský honič Erdélyi kopó SP Shar Pei Shar Pei SHE Sheltie Shetland Sheepdog SI Shiba Inu Shiba SHI Shih tzu Shih Tzu SHK Shikoku Inu Shikoku SH Sibiřský husky Siberian Husky CE Sicilský chrt Cirneco dell Etna Skotský teriér Scottish terrier SKY Skye terier Skye Terrier SL Sloughi Sloughi SC Slovenský čuvač Slovenský čuvač SK Slovenský kopov Slovenský kopov SHO Slovenský ohař hrubosrstý Slovenský hrubosrstý stavač SMH Smalandský honič Smalandsstövare SRH Srbský honič Serpski Gonič SBT Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier SAO Středoasijský pastevecký pes Sredneasiatskaia Ovtcharka SS Sussex španěl Sussex Spaniel SB Svatobernardský pes St. Bernardshund SB Svatobernardský pes dlouhosrstý St. Bernardshund Langhaaring SB Svatobernardský pes krátkosrstý St. Bernardshund Kurzhaaring JOS Šarplaninský pastevecký pes Jugoslavenski Ovcarski Pas Sarplaninac SIP Šiperka Schipperke SG Španělský galgo Galgo Epaňol ME Španělský mastin Mastín Espaňol SPS Španělský sabueso Sabueso Espaňol SVP Španělský vodní pes Perro de Aqua Metodický_návod 19

20 BS Štýrský brakýř Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke VSS Švédský vallhund Västgötaspets SVH Švýcarský honič Schweizer Laufhund BRH Švýcarský honič Bernský honič Schweizer Laufhund Berner Laufhund SVH Švýcarský honič Jurský honič Schweizer Laufhund Jura Laufhund LZH Švýcarský honič Lucernský honič Schweizer Laufhund Luzerner Laufhund SVH Švýcarský honič Švycký honič Schweizer Laufhund Schwyzer Laufhund SNH Švýcarský nízkonohý honič Schweizer Niederlaufhund TAD Taiwanský pes Taiwan Dog Thai Bangkaew dog Thai Bangkaew dog TR Thajský ridgeback Thailand Ridgeback TD Tibetská doga Tibetan Mastiff TS Tibetský španěl Tibetan Spaniel TT Tibetský terier Tibetan Terrier TI Tosa Inu Tosa Toy foxteriér Toy Fox Terrier MHP Trpasličí pinč Zwergpinscher TH Tyrolský honič Tyroler Bracke CIM Uruguajský cimarron Cimarrón Uruguayo VFO Vel.franc. anglický bílo oranžový honič Grand Anglo Francais Blanc et Orange VFT Vel.francouzsko anglický trikolor.honič Grand Anglo Francais Tricolore VFC Velký franc. anglický bílo černý honič Grand Anglo Francais Blanc et Noir GBG Velký hrubosrstý vendéeský basset Grand Basset Griffon Vendéen VMG Velký modrý gaskoňský honič Grand Bleu de Gascogne VMO Velký münsterlandský ohař Grosser Münsterländer Vorstehhund VSP Velký švýcarský salašnický pes Grosser Schweizer Sennenhund VVH Velký vendéeský hrubosrstý honič Grand Griffon Vendéen VSL Východosibiřská lajka Laika Vostotchno Sibirskaia VO Výmarský ohař Weimaraner VOD Výmarský ohař dlouhosrstý Weimaraner Langhaar VOK Výmarský ohař krátkosrstý Weimaraner Kurzhaar WCC Welsh Corgi Cardigan Welsh Corgi Cardigan WCP Welsh Corgi Pembroke Welsh Corgi Pembroke WT Welsh terier Welsh Terrier WSS Welššpringršpaněl Welsh Springer Spaniel WHW West Highland White Terrier West Highland White Terrier WJH Westfálský jezevčíkovitý honič Westfälische Dachsbracke W Wetterhound Wetterhound WH Whippet Whippet YT Yorkšírský terier Yorkshire Terrier ZSL Západosibiřská lajka Laika Zapadno Sibirskaia GR Zlatý retriever Golden Retriever Metodický_návod 20

Rozhodčí - Judges: sobota 9. 1. 2016

Rozhodčí - Judges: sobota 9. 1. 2016 Rozhodčí - Judges: sobota 9. 1. 2016 rozhodci plemeno FCI Ridarčíková Gabriela, SK Německý ovčák dlouhosrstý Deutscher Schäferhund - Langhaarig 1 Ridarčíková Gabriela, SK Německý ovčák krátkosrstý Deutscher

Více

plemeno breed od do celkem Bearded kolie Bearded Collie 80 144 65 psi třída mladých / male junior class 80 86 7 psi mezitřída / male intermediate

plemeno breed od do celkem Bearded kolie Bearded Collie 80 144 65 psi třída mladých / male junior class 80 86 7 psi mezitřída / male intermediate plemeno breed od do celkem Bearded kolie Bearded Collie 80 144 65 psi třída mladých / male junior class 80 86 7 psi mezitřída / male intermediate class 87 88 2 psi třída otevřená / male open class 89 99

Více

den plemeno plemeno_en trida pocet 15.6.2013 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 28 psi třída štěňat / male baby class 2 psi třída

den plemeno plemeno_en trida pocet 15.6.2013 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 28 psi třída štěňat / male baby class 2 psi třída den plemeno plemeno_en trida pocet 15.6.2013 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 28 psi třída štěňat / male baby class 2 psi třída mladých / male junior class 4 psi mezitřída / male intermediate

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 14. Brněnská krajská výstava psů - 23. 8. 2015 Den: neděle 23. srpna Celkem psů: 248 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Americká akita fena mezitřída 001 1 Americký stafordširský

Více

SEZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMEN. Plemeno Den Kruh Počet Katalogové číslo Breed Day Ring In sum Catalog Nr.

SEZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMEN. Plemeno Den Kruh Počet Katalogové číslo Breed Day Ring In sum Catalog Nr. Afgánský chrt 19.07.2015 14 18 2255-2272 Afghan Hound Airedale terier 18.07.2015 12 1 309-309 Airedale Terrier Akita-Inu 19.07.2015 33 13 1710-1722 Akita Aljašský malamut 19.07.2015 33 9 1723-1731 Alaskan

Více

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015 4. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6..0 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých -

Více

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015 45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6.5.05 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých

Více

plemeno breed od do suma Australský Silky terier Australian Silky Terrier 45 46 2 psi mezitřída / male intermediate class 45 45 1 feny mezitřída /

plemeno breed od do suma Australský Silky terier Australian Silky Terrier 45 46 2 psi mezitřída / male intermediate class 45 45 1 feny mezitřída / plemeno breed od do suma Australský Silky terier Australian Silky Terrier 45 46 2 psi mezitřída / male intermediate class 45 45 1 feny mezitřída / female intermediate class 46 46 1 Border terier Border

Více

Den Kruh Rozhodčí Plemeno Počet ČAS 8.2.2015 F24 Jursa Jozef Český fousek Český fousek 9 9 Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter 7 9,4 Malý

Den Kruh Rozhodčí Plemeno Počet ČAS 8.2.2015 F24 Jursa Jozef Český fousek Český fousek 9 9 Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter 7 9,4 Malý Den Kruh Rozhodčí Plemeno Počet ČAS 8.2.2015 F24 Jursa Jozef Český fousek Český fousek 9 9 Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter 7 9,4 Malý münsterlandský ohař Kleiner Münsterländer Vorstehhund

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI facebook.com/carnilove www.carnilove.com Superprémiové krmivo pro psy CARNI Pes stejně jako vlk jsou přirozenými masožravci. Proces trávení a anatomie

Více

Zápis č. 12 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.2.2012, Třeboň

Zápis č. 12 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.2.2012, Třeboň Zápis č. 12 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.2.2012, Třeboň Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák, M. Václavík,

Více

ZKOUŠKY AGILITY ZLÍN ###################

ZKOUŠKY AGILITY ZLÍN ################### ZKOUŠKY AGILITY ZLÍN ################### rozhodčí: Pánková Lenka délka tratě: 163 metrů zkouška SA1 st.čas: 56 s max.čas: 85 s post.r.: 2.91 m/s 1 S1 Píšťková Radana Jouzitka Sheltie 709 37.22 0 0 4.38

Více

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Přítomni: P ČMKU: Omluveni: Tisková mluvčí: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA Lea a Martin Smrčkovi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Psi celého světa Rádce pro správný výběr psa Lea a Martin Smrčkovi Upozornění

Více

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská.

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská. CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle FCI Primitivní plemena Ovčácká, honácká a pastevecká plemena Pinčové a knírači Mastifové Horští pastevečtí psi (molossi) Teriéři Jezevčíci, špicové Honiči Ohaři, přinášeči,

Více

45. krajská výstava Hradec Králové 16.5.2015. Výsledky závěrečných soutěží

45. krajská výstava Hradec Králové 16.5.2015. Výsledky závěrečných soutěží 45. krajská výstava Hradec Králové 16.5.2015 Výsledky závěrečných soutěží Junior Handling Mladý vystavovatel - I. věková kategorie (9-13 let): 1. místo: Petra Horká 2. místo: Agáta Šoltesová 3. místo:

Více

Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: DR ČMKU: Krinke M. Tisková mluvčí: Bc. V. Tichá Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, A.Karban, M.Kašpar, J.Kudrnáčová,

Více

AGILITY 1.5.2010. Zlín

AGILITY 1.5.2010. Zlín AGILITY 1.5.2010 Zlín agility1 SA st.čas: 52 s koef.1,25 max.čas: 75 s post.r.: 3.60 m/s 1 S3 Potočná Blanka pan Bílý něm. špic stř. 39406 5 41.23 0 5 4.54 2 S2 Haluzová Soňa Darinka šetlie 04409 5 44

Více

Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7

Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7 Zápis č. 23 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2013, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová,

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna

Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna Zápis č. 43 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA Lea a Martin Smrčkovi Psi celého světa Rádce pro správný výběr psa Lea a Martin Smrčkovi Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

www.dog.cz Prodej Foto 150 Kč 80 SVùT PSÒ 4/07

www.dog.cz Prodej Foto 150 Kč 80 SVùT PSÒ 4/07 Od 1. 3. 2004 platí dle zákona na ochranu zvífiat proti t rání 246/1992 v platném znûní, zejména ve znûní zákona 77/2004 zákaz propagace t rání zvífiat. Za propagaci t rání se povaïuje zejména zvefiejnûní

Více

k.č. Jméno Plemeno Pohlaví Třída Majitel Ocenění KRUH Č. 1 - Tibor Havelka 1 DEMIE Z HRADU HOMOLKA Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých

k.č. Jméno Plemeno Pohlaví Třída Majitel Ocenění KRUH Č. 1 - Tibor Havelka 1 DEMIE Z HRADU HOMOLKA Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých k.č. Jméno Plemeno Pohlaví Třída Majitel Ocenění KRUH Č. 1 - Tibor Havelka 1 DEMIE Z HRADU HOMOLKA Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých Mišáková Markéta VD1 2 SCARLETT Z DRSNÉ PLANINY Jezevčík

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : CACIT : Písek Pohár premonstrát.kláštera Milevsko (CACIT) - PZ+SZVP OH 03.-04.09.2011 Plzeň Memoriál Františka Hebedy (CACIT) LZ+BZH jezevčíků 15.-16.10.2011

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26. 4. 2012, Praha 7

Zápis č. 14 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26. 4. 2012, Praha 7 Zápis č. 14 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 26. 4. 2012, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban od 11:15, Ing. R. Lysák,

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Obsah Změny Zkouška doprovodného psa (BH) Zkouška stupně A (SchH A) Zkouška 1.stupně (SchH 1) Zkouška 2.stupně (SchH 2) Zkouška 3.stupně

Více

Manuál pro vedoucí kruhu vypracuje V. Tichá projedná s Výstavní komisí spolu se vzorovými propozicemi

Manuál pro vedoucí kruhu vypracuje V. Tichá projedná s Výstavní komisí spolu se vzorovými propozicemi Zápis č. 4 ze společného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 16.7.2015; areál MSKS, Zbraslav u Brna Přítomni: P ČMKU: Omluveni: DR ČMKU: Omluvena:

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Celkové výsledky Pořadí Stč. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Vkat. Kat. Čas Ztráta 1 96 Petr Fochler Ponča ESP 1 M25 12:06.27

Celkové výsledky Pořadí Stč. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Vkat. Kat. Čas Ztráta 1 96 Petr Fochler Ponča ESP 1 M25 12:06.27 Celkové výsledky Pořadí Stč. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Vkat. Kat. Čas Ztráta 1 96 Petr Fochler Ponča ESP 1 M25 12:06.27 2 97 Jirka Suchý Bzuk ESP 2 M25 12:08.12 0:01.85 3 107 Michal Ženíšek Eman

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

alikantský pes Alunk bezsrsté toy plemeno, používané zejména jako domácí hlídač původem z jihovýchodního

alikantský pes Alunk bezsrsté toy plemeno, používané zejména jako domácí hlídač původem z jihovýchodního A alikantský pes nologická reaktivita vyvolaná antigeny z vnějšího nebo vnitřního prostředí. Příznaky jsou ekzém, astma a nejnebezpečnější formou je anafylaktický šok, který vzniká, vnikne-li do organismu,

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů QTL u psů Tomarktus pochází z doby před 20 mil. lety a je nejstarším známým prapředkem dnešních psovitých šelem. Nejstarší nálezy prapředků psů se známkami domestikace pocházejí z dnešního území Iráku

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Přítomni: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

K jednání přizváni: V. Panuška, předseda EK ČMKU, Ing. H. Brychta (k informačnímu systému ČMKU).

K jednání přizváni: V. Panuška, předseda EK ČMKU, Ing. H. Brychta (k informačnímu systému ČMKU). Zápis č. 8. ZE ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 18.10. 2007, ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD 11:00 HOD Přítomni: P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M. Václavík, A.Karban, M.Kašpar,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV POVÝSTAVNÍ KATALOG PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTNÍ VÝSTAVY PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV POVÝSTAVNÍ KATALOG PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTNÍ VÝSTAVY PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV POVÝSTAVNÍ KATALOG PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTNÍ VÝSTAVY PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN konané dne 16. května 2015 v zámeckém parku Červeného hrádku u Jirkova

Více

Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, I. Nováková,

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Žádost chovatelky plemene středoasijský pastevecký pes (SAO),

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi

Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Sbírej Delimánky a oslavuj s námi Pravidla spotřebitelské soutěže Čl. I. Obecná ustanovení 1. Organizátorem soutěže je společnost Euro- Agency Publicity Brno s.r.o., se sídlem Praha 4, Jílovská 1167/71a,

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Mistrovství Evropy Enduro Pohár FIM Europe Zvláštní ustanovení

Mistrovství Evropy Enduro Pohár FIM Europe Zvláštní ustanovení Mistrovství Evropy Enduro Pohár FIM Europe Zvláštní ustanovení název závodu: místo: třídy: Mistrovství Evropy Enduro 2. kolo BUZET (CHORVATSKO) 45 24'22.9"N - 13 57'51.9"E EMN: 30/2 E1 Junior, U20 Junior,

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Příjmení Jméno Pes Plemeno pes/fena Věk Rodokmen 1 Bartošová Martina Dasty kříţenec pes 2 roky kříţenec 2 Baťková Veronika Cvalíček kříţenec NO pes 6

Příjmení Jméno Pes Plemeno pes/fena Věk Rodokmen 1 Bartošová Martina Dasty kříţenec pes 2 roky kříţenec 2 Baťková Veronika Cvalíček kříţenec NO pes 6 Příjmení Jméno Pes Plemeno pes/fena Věk Rodokmen 1 Bartošová Martina Dasty kříţenec pes 2 roky kříţenec 2 Baťková Veronika Cvalíček kříţenec NO pes 6 let kříţenec 3 Batlová Zuzana Rex yorkšírský teriér

Více

Rozhodčí: Jaroslava Podmolová Den: 4.10.2009

Rozhodčí: Jaroslava Podmolová Den: 4.10.2009 Délka tratě (m): 138 Standardní čas (s): 44,00 Počet překážek: 16 Maximální čas (s): 80,00 Rychlost (m/s): 3,14 SA1 Pořadí Start. č. Psovod Pes Plemeno Chyby Odmítnutí Čas (s) Tr.b. za čas Tr.b.celkem

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Zápis č. 37 z mimořádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a Dozorčí rady ČMKU dne 17. 8. 2010 Zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 37 z mimořádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a Dozorčí rady ČMKU dne 17. 8. 2010 Zasedací místnost ČMKU Zápis č. 37 z mimořádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a Dozorčí rady ČMKU dne 17. 8. 2010 Zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M.

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Zápis č. 5. club). Návrh bude předán panu Ing. R. Lysákovi. Zodpovídá: Ing. R. Lysák

Zápis č. 5. club). Návrh bude předán panu Ing. R. Lysákovi. Zodpovídá: Ing. R. Lysák Přítomni: Zápis č. 5 ZE ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 10. 07. 2007, ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD V 11:00 HOD. P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31.12.2006 má útulek k dispozici provozní budovu, domek pro veřejnost, kde bylo nově zřízeno poradenské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31.12.2006 má útulek k dispozici provozní budovu, domek pro veřejnost, kde bylo nově zřízeno poradenské

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

Vše o psech. Margot Hellmißová a Falk Scheithauer

Vše o psech. Margot Hellmißová a Falk Scheithauer Vše o psech Margot Hellmißová a Falk Scheithauer Ze kterých zvířat pocházejí psi? Všichni psi mají původ ve vlcích. To jsou volně žijící šelmy, které se vyhýbají lidem. Žijí a loví ve smečkách po pěti

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 824V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074 1.4. DATUM ZÁVODU

Více

Speciál dvoj a trojkařů - Psí škola "Na Ostrově" - Brno 2007

Speciál dvoj a trojkařů - Psí škola Na Ostrově - Brno 2007 Zkoušky/Exam.: Small A 2 Den/Day: Délka tratě/lenght of line (m): 152 Saturday Standardní čas/stand. time (s): 44,00 Maximální čas/max. time (s): 68,00 Rozhodčí/Judge: Pánková L. Rychlost/Speed (m/s):

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více