Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1"

Transkript

1 Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ZPRAVODAJ 2001/ 1 1

2 Seznam funkcionářů klubu... Od klubové konference konané dne Vý bor klubu telefon: Předseda: Vladimír Č erný, Kališ tě 1, Švihov, 0186/ Místopředseda: JiříHavlík, L. Pokorné ho 3, Třebíč, 0604/ Jednatel: Miloš Š krdlík, Chlupova 3, Brno 0602/ Matrikářka: Petra Bergrová, Masarykova 714, Příbor 0602/ Ekonom: Antonín Spěvák, Janovice n. Ú hlavou 381, 0186/ Výcvikář: Miroslav Š afařík, Točník 78, Klatovy, 0186/ Poradce chovu: Pavel Navrátil, Nové Heřmínovy 174, 0646/743033, 0606/ Č lenové : Josef Korelus, L. Janáč ka 344, Kolín 2, 0606/ Libor Pavka, Č ejkovice 2, 0628/ MVDr. Františ ek Š imek, Šmidingerova 335, Strakonice 0342/21696 David Trnka, Spáč ilova 40, Brno, 0777/ Chovatelská rada Pavel Navrátil, Libor Pavka, MVDr. Františ ek Šimek, Redakčnírada a redakce Zpravodaje Josef Korelus, Miloš Škrdlík, David Trnka Dozorčírada Miloslav Č erný, Chlumčany 174, 019/ Sylva Lepičová, Hradišťská 38, Kosmonosy, 0603/ JiříŠtich, Marie Majerové 121, Chlumčany, 019/

3 Obsah klubové ho zpravodaje Slovo ú vodem 2. Společ enská oznámení - představujeme významné osobnosti naš eho klubu - společenské události 3. Zprávy a informace - zápisy ze schůzí - funkcionáři klubu informují 4. Chovatelství - chovatelské rady, názory, náměty a zkuš enosti 5. Výstavy a soutěže - průběž né zprávy z výstav psů v roce Galerie vítězů - nejúspěš nějšípsi a feny členů klubu na soutěžích a výstavách 7. Fotogalerie - fotografiemi představujeme chovatele, cvičitele a vystavovatele a jejich jedince 8. Kalendář termínů kynologických akcí 9. Placená inzerce a reklama 10. Po uzávěrce (na poslední chvíli) 3

4 1) Slovo ú vodem... Přá telé, do rukou se vám prá vě dnes dostá vá naše dalšíčíslo (tentokrá t zimní prosincové ) Klubové ho zpravodaje 2001/1. Jde o prvníletošnívydá ní tak, jak jsme se domluvili na konferenci klubu, letos v březnu v Ostrovačicích u Brna. V letošním roce žil náš klub vskutku bohatou klubovou činností. Začali jsme již v lednu I. klubovým kynologickým seminářem v Brně - Žebě tíně, v březnu jsme se sešli na klubové konferenci v Ostrovačicích u Brna, v květnu na I. samostatné klubové výstavě psů ve Slavkově u Brna a v září na 16. ročníku Memoriá lu prof. Jaroslava Svobody na okrese Brno-mě sto. O tom všem píšeme i v letošním Zpravodaji. V příloze tohoto Zpravodaje Vám přiklá dá me v březnu schvá lené klubové dokumenty, které jsou pá teříčinnosti našeho klubu. K tomu Vám přiklá dá me i přihlášky na všechny naše klubové akce (mimo členskou schůzi, na kterou se přihláška neposílá ), které se uskutečnív roce Tedy na lednový kynologický seminář v Táboře-Měšici, na květnovou klubovou výstavu ve Slavkově u Brna a na srpnovou soutěž pro naše ohaře v polní a ve vodní práci, která se uskutečnína okrese Brno-mě sto. I letos jsme se snažili, aby jste ve Zpravodaji našli užitečné informace, zajímavé náměty, postřehy, podně ty a zkušenosti pro Vaše dalšíchvíle strá vené s našimi krá snými plemeny. A k tomu Vá m přejeme hodně zdaru. Ať se Vá m daří! Jmé nem výboru a redakč ní rady klubu Vám přejeme radostný, šťastný a ú spěšný nový rok Prosinec 2001 Miloš Š krdlík jednatel klubu Vladimír Černý předseda klubu 4

5 2) Společenská ozná mení... Představujeme významné osobnosti našeho klubu Vladimír Hasta Narozen ve Stříbrnicích, okr. Uherské Hradiště, kde žil do 3 let. V roce 1931 se rodiče odstě hovali do Baršic u Buchlovic, kde žil do roku Po absolvová nívojenské služby v roce 1951 se přestě hoval do Strážnice, kde žije dodnes. Vladimír Hasta vzpomíná... K myslivosti mne přivedl můj děda, který mne brával sebou do přírody na čekané. Ješ tě v 80 ti letech si rád hodil flintičku přes rameno a š el do polí. Když mu již chůze dělala potíž e, tak si sedl na lavičku a vyprávěl mně o přírodě a o vš em, co k nípatří. Jemu vděčím, ž e jsem myslivcem. V roce 1947 jsem slož il myslivecké zkouš ky a dostal lovecký lístek. Od té doby se věnuji myslivosti a kynologii. Prvního psa jsem si koupil v roce 1951 NKO, fenu Janu z Pastruhu, se kterou jsem udělal PZ v I.c. Na výstavě dostala výbornou. Od roku 1953 jsem členem klubu chovatelů NKO, a takté ž vlastním chovnou stanici Z VEŠEK. Z té to stanice vzeš la řada chovných jedinců. Na té to stanici jsem odchoval 47 vrhů. K vrcholným zkouškám jsem přivedl psy převáž ně z mojístanice. 5x MKP, 8x MRK, 2x MFV, 2x MJS, 17x VZ, porovnávacízkouš ky 2x NDR Č SR. Reprezentoval jsem v Polsku, Chorvatsku a IKP Minster. Jsem drž itelem zlaté ho vůdcovské ho odznaku NKO za vedenía výcvik. Dvě volebníobdobíjsem byl předsedou okresníkynologické komise. Jsem mezinárodním rozhodčím z výkonu pro kontinentálníohaře. Od roku 1969 jsem členem klubu chovatelů hrubosrstých ohařů. Vlastnil jsem fenu pudlpointra, ze které vzeš el chovný pes Remo z VEŠEK, který se objevuje dodnes v rodokmenech. Byl to po všech stránkách vynikající pes, váž il jsem si jeho vynikajícího nosu a manýru a neobyčejné chuti do práce. V roce 1971 jsem vedl na Memoriálu Jaroslava Svobody v Nové m Městě nad Váhom fenu Anju v. ERLENSUMPF. Pak jsem vlastnil hrubosrsté ho Maďara MAX z POVAŽIA. Na tohoto psa stále vzpomínám, byl to na tu dobu neobyčejný pes po všech stránkách; s tímto psem jsem dělal od PZ až po VZ všechny zkouš ky v I.c. Pak jsem ho vedl na prvníputovnípohár Maďarů, který vyhrál. Jelikož na Moravě ani v Čechách neměl uplatnění, tak si ho vzali na Slovensko, kde nakryl spoustu fen. Ješ tě v 7 letech ho majitel, poradce chovu, prodal do Kanady. Z mojíchovné stanice jsem vedl i 2 černobílé feny na VZ, které skončily v I.c. Takté ž i v tomto klubu jsem dostal zlatý odznak za chov a vedení. Po zkuš enostech mohu potvrdit, že dnes se mohou rovnat němečtídro ke KO. Je třeba se jim věnovat, což dokazujíjejich výsledky. A co mohu vzkázat mladým kynologům? Nenechte se odradit prvním neúspě chem, pokračujte dál a věřím, že Vám naši přá telé přinesou hodně radosti, sem tam i zklamá ní, ale tak už to i v běžném životě chodí. Vladimír Hasta, 73 let, Strážnice 5

6 Milý Vladimíre, u příležitosti Vašich letošních 73. narozenin přijměte naše velké poděkování a hlubokou ú ctu za Vaši celoživotní práci na ú seku myslivectví a lovecké kynologie, i za Vaši dlouholetou aktivní č innost v našem klubu. Výbor Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 6

7 Don od Gložiniča (NODr), hnědý bělouš, 64 cm Nar (tet.č. 2944), majitel: Vladimír Hasta, Ú prkova 914, Stráž nice Výstavy: 3x výborný, 3x CAC, Národnívítěz, BOB, r. CACIB, Klubový vítěz 2001 (Slavkov) Zkouš ky: PZ I.cena (nos 4), náhodný střet se š kodnou 4. Otec: Dago del Chisola (2 CAC, BOB, r. CACIB, výborný) Matka: Ortiza Plameni pas (CAC, 2x BOB, r. CACIB, výborný) 7

8 Společ enské události Významné ho životního jubilea 50 let se dožívají: V listopadu 2001 Dagmar Navrátilová, Nové Heřmínovy V listopadu 2001 Vratislav Neumann, Strojetice Významné ho životního jubilea 55 let se dožívají: V listopadu 2001 Jan Horský, Janovice n. Ú hlavou V roce 2002 se významné ho životního jubilea dožívají: 50 let- Josef Dědouch, Pelhřimov 60 let- Jaroslav Batista, Protivín 50 let- Antonín Hubený, Jersín 60 let- Františ ek Kural, Dolní Skrýchov 50 let- Václav Kubal, Ú stín. Labem 60 let- Vlastimil Minka, Týn n.vltavou 50 let- Lubomír Nohel, Hrotovice 60 let- Josef Sobotka, Rudolec 50 let- Alena Sázová, Krupka 65 let- Josef Felcman, Žamberk 50 let- JiříŠebesta, Týn n. Vltavou 65 let- JUDr. JiříCharvát, Pardubice 55 let- JiříDevera, Horky 72 let- Karel Křepel, Švihov 55 let- JiříHavlík, Třebíč 73 let- Milan Šachl, Protivín 55 let- Josef Kabeš, Praha 74 let- Vladimír Hasta, Stráž nice 55 let- Marie Kučerová, Bílina 78 let- Josef Boš ek, Nýrsko 55 let- Helena Lichnovská, Panenské Břež any 79 let- MVDr. JiříMichálek 55 let- Josef Machát, Pyšel 85 let- Františ ek Jež ek, Klatovy 55 let- MUDr. Viliam Nádassy, Praha 88 let- Vladimír Hufeisl, Plzeň 55 let- Jaroslava Šimková, Praha Vám všem, naši milí jubilanti, do dalších let přejeme hodně zdraví a ještě mnoho a mnoho pěkných zážitků jak kynologických a mysliveckých, tak i všech ostatních. S ú ctou Vladimír Černý, předseda klubu, za výbor klubu 8

9 3) Zprávy a informace... Zápisy ze schů zí Zápis z řádné výborové schů ze, konané dne v Brně Žebětíně (v rá mci I. kynologické ho klubové ho semináře) Přítomni: Č erný Vladimír, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šimek Františ ek členové výboru, Navrátil Pavel poradce chovu, Č erný Miloslav a Trnka David za dozorčí radu, Škrdlík Miloš za redakčníradu. Výbor projednal doš lou poš tu, dále stav připravenosti I. klubové ho kynologické ho semináře dne v Brně na té ma: Maďarský ohař na začá tku nové ho tisíciletí a jak dál?. Dále byla projednána připravenost konference klubu, konané dne v Brně, příprava klubové výstavy konané dne ve Slavkově u Brna a příprava Memoriálu Jaroslava Svobody, konané ho ve dnech na okrese Brno-město. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Zápis z řádné výborové schů ze, konané dne v Ostrovač icích u Brna (před koná ním klubové konference) Přítomni: Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Spěvák Antonín, Šimek František, Šafařík Miroslav, Pavka Libor členové výboru, Navrátil Pavel poradce chovu, Č erný Miloslav a Trnka David za dozorčíradu, Škrdlík Miloš za redakčníradu. Výbor projednal doš lou poš tu, vyhodnotil průběh I. kynologické ho klubové ho semináře, konané ho v Brně-Žebětíně (hodnocen velmi kladně) a projednal připravenost klubové konference, konané dne v Ostrovačicích u Brna. Výbor schválil návrhy změn v chovatelské m a zápisním řádu klubu, ve stanovách klubu a návrhy nové ho znění jednacího, provozního a organizačního řádu klubu. Výbor se dále se zabýval přípravou speciální klubové výstavy, konané dne ve Slavkově u Brna a přípravou Memoriálu Jaroslava Svobody, konané ho ve dnech na okrese Brno-město. Byly projednány všechny zprávy funkcionářů klubu, které budou předneseny na klubové koferenci, vč. vyhodnoceníhospodařeníklubu za rok 2000 a návrh rozpočtu klubu na rok Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Miloš Škrdlík, jednatel klubu 9

10 Zápis z 1. řádné (ustavující) výborové schů ze, konané dne v Ostrovač icích u Brna (v rá mci koná níklubové konference) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 100%). Přítomni členové výboru volbou zvolili obsazenífunkcí: Č erný Vladimír (předseda), Havlík Jiří (místopředseda), Škrdlík Miloš (jednatel a vedoucíredakčnírady), Bergrová Petra (matrikářka), Spěvák Antonín (ekonom), Šafařík Miroslav (výcvikář), Navrátil Pavel (poradce chovu a předseda chovatelské rady), MVDr. Šimek František (člen chovatelské rady), Pavka Libor (člen chovatelské rady), Korelus Josef (člen redakčnírady), David Trnka (člen redakčnírady). Zápis z 1. řádné (ustavující) schů ze dozorčí rady, konané dne v Ostrovač icích u Brna (v rá mci koná níklubové konference) Přítomni: Č erný Miloslav, Lepičová Sylva, Štich Jiří (úč ast 100%). Přítomníčlenové dozorčírady volbou zvolili předsedu dozorčírady Miloslava Č erné ho. Zápis z 2. řádné výborové schů ze, konané dne ve Slavkově u Brna (v rá mci I. samostatné klubové výstavy psů) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 91%). Výbor projednal doš lou poš tu a vyhodnotil průběh březnové klubové konference, vč. rozpočtu (konference hodnocena velmi kladně). Dále projednal stav připravenosti I. samostatné klubové výstavy (vč. rozpočtu) a průběh příprav XVI. ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobody (vč. rozpoč tu), který se uskuteč ní na okrese Brnoměsto. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Zápis ze 3. řádné výborové schů ze, konané dne v Kratochvílce, okr. Brno-venkov (v rá mci XVI. ročníku Memoriá lu prof. Jaroslava Svobody) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 100%). 10

11 Výbor projednal doš lou poš tu a vyhodnotil průběh I. samostatné klubové výstavy psů, konané dne ve Slavkově u Brna (výstava byla hodnocena velmi kladně). Výbor se zabýval i přípravou zajištěníxvi. ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobody. Výbor dále rozhodl o zavedenínové klubové tradice: klubové soutěž i O putovnípohá r Dr. Jiřího Michá lka, která bude dvoudennía bude slož ena ze zkouš ek pole voda (dle platné ho zkuš ebního řádu pro podzimnízkouš ky a speciálnízkouš ky z vodnípráce). Výbor schválil i Statut té to soutěž e. I. ročník soutěž e se bude konat ve dnech 17. a 18. srpna 2002 na okrese Brno-město. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Výbor projednal i rámcový nástin plánu práce klubu pro rok Příš tívýborová schůze se sejde v pátek v městě Tábor (již níč echy). Zápis z konference klubu, konané dne v Ostrovač icích u Brna Konference se zúč astnilo celkem 73 řádných členů klubu, vš ichni měli v den konání konference řádně zaplaceny své členské příspěvky. Konference se zúč astnilo i 14 hostů. Konference proběhla dle programu, který byl avizován ve Zpravodaji č.2/2000. V diskusi vystoupilo 5 členů. Pavel Navrátil (poradce chovu klubu) upozornil na nové podmínky při vyřizovánížádosti o doporučeníke krytí. K žádosti majitel chovné feny přiložípotvrzenío zaplacenísvé ho klubové ho členské ho příspěvku pro daný rok a potvrzenío zaplacení400,- Kč za krytí chovné feny. Miloš Š krdlík (jednatel a vedoucí redakč ní rady klubu) přednesl zprávu z výborových schůzíklubu, konaných dne a dne l. Informoval konferenci o nové m postupu vyřizováníčlenských přihláš ek přes novou matrikářku klubu Petru Bergrovou. V té to souvislosti vyzval všechny zde přítomné členy klubu, kteříještě nevyplnili novou členskou přihláš ku, aby ji přímo na konferenci neprodleně vyplnili a odevzdali. Rovněž kdo nemá v pořádku legitimaci klubu, po konferenci mu bude ihned vystavena. Informoval přítomné o konáníklubové výstavy psů dne ve Slavkově u Brna a rozdal všem přítomným propozice a přihláš ku na tuto výstavu. Uzávěrka přihláš ek je , druhý termín je Nabídl přítomným k odběru publikaci Maďarský ohař, která měla příznivý ohlas. Vlastimil Resner informoval přítomné o přípravě konánímemoriálu Jaroslava Svobody, který se uskutečníve dnech na okrese Brno-město. Uzávěrka přihláš ek je Miroslav Š afařík (výcvikář klubu) předal bronzové, stříbrné a zlaté klubové vůdcovské odznaky. Informoval přítomné o konánímemoriálu F. Housky. Petra Bergrová (matrikářka klubu) nabídla přítomným k odběru publikaci Výž iva psů, kterou zpracovala a která měla příznivý ohlas. 11

12 Usneseníz konference Klubu chovatelů hrubosrstý ch a maď arský ch ohařů, konané dne v Ostrovačicích u Brna KONFERENCE SCHVALUJE: - Navrž ený program konference. - Zapisovatele konference M. Škrdlíka. - Pracovnípředsednictvo konference členové výboru klubu. - Mandátovou komisi konference J. Korelus, A. Spěvák, Kroupa, - Volebníkomisi konference V. Resner, K. Křepel, V. Tomaš tík - Návrhovou komisi konference L. Pavka, M. Č erný, D. Trnka. - Zprávu o činnosti klubu (zprávu předsedy, jednatele-matrikáře, ekonoma, poradce chovu, výcvikáře, vedoucího redakčnírady). - Zprávu o hospodařeníklubu od do Zprávu dozorčíkomise. - Plán činnosti klubu na rok Výš i klubové ho členské ho příspěvku 200,- Kč (platíod ). - Výš i zápisné ho do klubu 250,- Kč (platíod ). - Výš i poplatku za krytí400,- Kč, který bude hradit pouze majitel chovné feny (platíod ). Poradci chovu k žádosti o doporučeníke krytípřiložímajitel chovné feny potvrzenío zaplaceníklubové ho příspěvku pro daný rok a potvrzení o zaplacení400 Kč za krytíchovné feny. - Upravené Stanovy klubu, Chovatelský a zápisnířád, Jednacířád, Provoznířád, Organizačnířád. - Rozpočet klubu na rok Systé m práce nové chovatelské rady klubu na období tak, ž e rada je slož ena ze tříčlenů výboru (kaž dý zde zastupuje různá plemena klubu), z nichž jeden z nich zastává funkci poradce chovu. - Stanoviska výboru klubu k návrhům a připomínkám jednotlivých členům klubu, doš lým na adresu klubu v rámci klubové ho připomínkové ho předkonferenčního řízení - Stanovisko výboru klubu k problematice RTG displasie kyčelních kloubů tj. pro rok 2001 se do hromadné ho vyš etřování displasie kyčelních kloubů u chovných jedinců v naš em klubu povinně nepouš tět. KONFERENCE VOLÍ: - Nový výbor klubu na období ve slož ení: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David. - Novou dozorčíradu klubu na období ve slož ení: Č erný Miloslav, Lepičová Sylva, Štich Jiří. 12

13 KONFERENCE BERE NA VĚDOMÍ: - Rozdělenífunkcíve výboru klubu: předseda Vladimír Č erný, místopředseda Jiří Havlík, jednatel a vedoucí redakční rady - Miloš Škrdlík, ekonom Antonín Spěvák, matrikář Petra Bergrová, výcvikář Miroslav Šafařík, chovatelská rada Pavel Navrátil (poradce chovu), MVDr. Františ ek Šimek, Libor Pavka, redakčnírada Josef Korelus, David Trnka - Předání Č estných uznání a Vůdcovských odznaků členům klubu, kteří splnili stanovené podmínky - Informaci o jednánía závěrech z výborových schůzíklubu ze dne a ze dne Informaci o poruš eníklubové ho Chovatelské ho a zápisního řádu chovatelem p. Šerým a o dalším postupu v řeš eníté to zálež itosti. - Informaci o konáníklubové výstavy dne ve Slavkově u Brna, spojené s přehlídkou chovných jedinců a s jarním svodem, a doporučuje členům klubu se výstavy v hojné míř e zúč astnit. - Informaci o konánímemoriálu Jaroslava Svobody ve dnech na okrese Brno-město. - Informaci výcvikáře klubu o konánímemoriálu F. Housky (Č F). KONFERENCE UKLÁDÁ: - Matrikářce a ekonomovi klubu - vyřadit z evidence klubu všechny neplatiče členských příspěvků k Redakčníradě vydat v roce 2001 pouze jeden Zpravodaj a to v prosinci Redakčníradě a vš em č lenům klubu - více propagovat logo klubu. - Poradci chovu - zpracovat a zveřejnit ve Zpravodaji 2001 seznam chovných jedinců. K tomu všichni majitelé chovných jedinců předajíporadci chovu Pavlovi Navrátilovi do fotky svých chovných jedinců ve výstavním postoji. Mohou k tomu využít i profesionálního fotografa, přítomné ho na klubové výstavě ve Slavkově u Brna dne Vš em členům klubu, kteřínemajídosud neodevzdali novou klubovou členskou přihláš ku, nebo dosud nemajív pořádku svou klubovou legitimaci nechť si toto neprodleně vyřídíu matrikářky klubu Petry Bergrové. Usneseníbylo jednomyslně schváleno konferencíklubu v Ostrovačicích u Brna, dne Předložil: Libor Pavka, předseda ná vrhové komise konference Ověřil: Miloš Škrdlík, zapisovatel konference 13

14 Funkcionáři klubu informují Zpráva předsedy klubu o č innosti klubu v roce 2001 (podkladový materiál pro jednání č lenské schů ze klubu dne v Chudenicích) Přátelé, konec roku a začátek nové ho bývá již tradičně námětem k ohlé dnutíse za uplynulým obdobím a přílež itostík jeho bilancování. Pokusím se tedy letoš níčinnost naš eho klubu stručně zhodnotit. Letoš nírok byl v činnosti naš eho klubu celkově velmi zdařilý. Ukazujíto i mnohé reakce a odezvy naš ich členů, se kterými se setkávám. V lednu jsme se věnovali na I. kynologické m klubové m semináři v Brně-Žebětíně specifice chovu a výchově maďarských ohařů, kde úč ast 37 chovatelů z celé Č R byla velmi pěkná. Velmi podrobně tak byla probrána problematika chovu maďarských ohařů. V březnu jsme na velmi dobře připravené klubové konferenci zhodnotili uplynulé pětileté období č innosti naš eho klubu. A nejen to. Přepracovali jsme naš e dosavadní Stanovy a chovatelský a zá pisnířá d tak, aby odpovídaly nejnovějším trendům dokumentů Č MMJ, Č MKU a FCI. Dále jsme pro dalšízkvalitněnínašíklubové a legislativníčinnosti vytvořili nové klubové dokumenty: Jednacířá d, Provoznířá d, Organizačnířá d. Na 90 naš ich členů na konferenci vyjádřilo plnou podporu dosavadnímu výboru klubu, který byl takřka jednomyslně znovuzvolen i na dalšípětileté období. V květnu jsme v oblasti výstavníčinnosti poprvé v historii naš eho samostatné ho klubu uspořádali I. samostatnou klubovou výstavu psů ; v areálu krásné ho státního zámku ve Slavkově u Brna. Té to výstavy se zúč astnilo 82 psů (přihláš eno bylo 102), z toho 42 maďarských krátkosrstých ohařů, 30 německých drátosrstých ohařů a 10 pudlpointrů. Rovněž jsme zde uspořádali chovatelskou přehlídku a jarnísvod mladých psů. Skoro 300 členná úč ast hostů a přihlíž ejících byla velmi dobrá, atmosfé ra byla výborná. V září jsme v oblasti zkoušek a soutěžíuspořádali na okrese Brno-město dvoudenní vrcholnou všestrannou soutěž ohařů XVI. roč ník Memoriálu prof. Jaroslava Svobody, které ho se zúč astnilo 16 velmi dobře připravených psů. Početná korona, velmi dobrá organizace a příznivé počasí přispěly ke zdárné mu průběhu tohoto krásné ho a významné ho Memoriálu. Velmi nás překvapila výborná úroveň startujících psů. Za velmi dobrou a v mnoha případech i vzorovou organizaci všech čtyřech letoš ních naš ich klubových akcí (kynologický seminář, klubová konference, klubová výstava a Memoriál J. Svobody) patří velké poděkování funkcionářům naš eho klubu z Brna-města, jmenovitě Vlastimilu Resnerovi, Miloši Š krdlíkovi a Davidovi Trnkovi. V brněnské m regionu, kde se všechny naš e letoš níklubové akce konaly, měly vž dy velmi dobrou přípravu, vynikajícíorganizaci a velký ohlas. Brňáci, díky Vám. Během letoš ního roku byl kus poctivé a časově velmi náročné práce odveden i na úseku vnitřníčinnosti našeho klubu. Zásluhou nové matrikářky Petry Bergrové byla provedena dokonalá revize členských přihlášek, přeregistrová nívětšiny našich členů na 14

15 nové přihlášky, které již odpovídají novým legislativním pož adavkům. Pořádek byl zjednán i v oblasti vystavováníčlenských průkazů. Nyníje v klubové evidenci naprosto perfektnípořádek, řád a systé m. Nové členské přihláš ky jsou již v elektronické podobě, včas vyřizovány a pravidelně aktuálně projednávány na výborových schůzích. Na úseku klubových financíje díky velmi dobré mu hospodaření a díky výborné platebnímorálce členů v letoš ním roce stav klubové ho hospodařenívelmi dobrý. Antonín Spěvák, Miloš Škrdlík a Petra Bergrová tak po mnoha letech konečně vyřeš ili dalšívelmi závaž ný a vleklý klubový problé m a to problé m neplatičů. Předloňský dluh neplatičů činil Kč, loňský dluh činil dalších Kč, takž e jsme do tohoto roku vstupovali s pohledávkami za naš imi neplatícími členy v celkové výš i Kč. Letos už nemáme žádné neplatiče, ani žádné jejich pohledávky. I většina loňských a předloňských dluhů již byla neplatiči rovněž splacena. Velmi dobrá je úroveň i naš eho klubové ho zpravodaje. Jak po obsahové, tak i po grafické stránce má plně vypovídajícíschopnost o rozmanité činnosti v naš em klubu. Náš Zpravodaj tak patří mezi kvalitní klubové zpravodaje i v porovnání s ostatními kluby v Č R. Zpravodaj je pestrý, čtivý a obsáhlý. Dává nám zajímavé podněty do dalšípráce. Zavedli jsme naš e www. internetové klubové strá nky. Na adrese se tak mohou naš i členové seznámit se všemi oblastmi našíklubové činnosti. Tyto internetové stránky jsou hojně navš těvované i zahraničními zájemci a je to významná propagace činnosti naš eho klubu i zahraničí. Umožňuje i bezplatnou propagaci naš ich chovat. stanic. Díky naš emu dlouholeté mu kronikáři klubu, panu Karlu Křepelovi z Trnčí, byla letos zpracována i Kronika našeho klubu. Ve spolupráci s redakcí Zpravodaje bude vydávána na pokračování v následujících číslech Zpravodajů, tak, aby hlavně mladší členové klubu se měli mož nost seznámit s historickými tradicemi naš eho klubu. Je zajímavé vědět, čím se ž ilo v naš em klubu před mnoha a mnoha lety. K vydánípřipravuje poradce chovu ve spolupráci s matrikářkou klubu i Katalog chovných jedinců klubu, který bude hotov do klubové členské schůze, která se koná v Chudenicích, na okrese Klatovy. Komplexně tak představínaš e chovné jedince Poprvé byla v naš em klubu založ ena i dalšítradice nové soutěže pro naše ohaře v polnía vodníprá ci O putovnípohá r Dr. Jiřího Michá lka. Jde o novou klubovou soutěž na úrovni podzimních zkouš ek a speciálních zkoušek z vodní práce ohařů (dle platné ho Zkuš ebního řádu), otevřenou pro vš echna naš e klubová plemena. I. ročník té to nové soutěž e se uskutečníve dnech na okrese Brno-město. Výbor klubu se letos sešel celkem 4x (19.1., 2.3., 19.5, ). Pravidelnými body jednání byla doš lá poš ta, informace z ústředních orgánů, zprávy a informace jednotlivých funkcionářů klubu a příprava a hodnocení klubových akcí. Pravidelným bodem jednáníbylo přijímánínových členů, situace v hospodařenía vývoj stavu členské základny. Průměrná úč ast členů výboru na výborových schůzích byla 90%. Tato zpráva o činnosti klubu je na následujících dalších stránkách doplněna jednotlivými podrobnějšími zprávami funkcionářů klubu (jednatele, matrikářky, ekonoma, poradce chovu a výcvikáře). Našíširoké členské základně jsou tak poprvé souhrnně a v dostatečném předstihu předloženy (formou písemné zprávy o činnosti klubu) vý sledky práce klubu za rok 2001, a to ve vš ech oblastech činnosti. 15

16 K tomuto všemu je mož no se jakýmkoliv způsobem členy klubu vyjádřit, ať písemně, e- mailem, či ústně, a to ke které mukoliv funkcionáři klubu, popř. k celé mu výboru klubu či k členské schůzi. Samozřejmě, ž e vš echny problé my klubu zde ještě zdaleka vyřeš eny nejsou. Jde o otázky klesajícího počtu vrhů a štěňat a rostoucího počtu bezpapírových š těňat, hanobení klubu úzkými lobbystickými skupinami i prostřednictvím sdělovacích prostředků, menšíprezentace naš ich plemen na výstavách, zkouš kách a soutěžích, menší zapojeníčlenů klubu do příspěvků ve Zpravodaji, otázka povinné displazie (ano či ne), popularizace soutěžífield-trial, klesající výcviková náročnost v návaznosti na lovecké nebo gaučové zaměřeníplemen, apod. Toto všechno a ještě i dalšíotázky nechť jsou dobrým námětem pro diskuse na naš e klubové akce v roce Plán klubových akcí v roce ) II. kynologický klubový seminář, který se uskuteč ní v sobotu dne v Táboře - Měšici (jižní Čechy), 2.) klubová č lenská schů ze, která se koná v sobotu dne v Chudenicích (Západní Čechy), 3.) II. klubová výstava psů, která se koná v neděli dne na zámku ve Slavkově u Brna (jižní Morava), 4.) I. roč ník klubové soutěže O putovní pohár Dr. Jiřího Michálka, který se koná o víkendu na okrese Brno-město (jižní Morava). Na všechny tyto akce Vás co nejsrdeč něji zvu a těším se, že se zde sejdeme v co největším poč tu. Kynologii zdar! Vladimír Č erný předseda klubu Poč ty zápisů štěňat zapsaných v ČR - v roce 2000 Č eský fousek 482 Kleiner Münsterländer Vorstehhund 195 Irish Red a White Setter 11 Labrador Retriever 1664 Irish Red Setter 180 Weimaraner 290 Gordon Setter 99 Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund 772 Deutscher Langhaariger Vorstehhund 80 Grosser Münsterländer Vorstehhund 72 English Poiner 138 Epagneul Breton 47 English Setter 97 Magyar Vizsla Deutscher Drahthaariger Vorstehhund Pudelpointer Slovenský hrubosrstý stavač 152 náš klub 121 náš klub 22 náš klub 0 náš klub 16

17 Informace výcvikáře klubu Vý sledky vý cviku v roce 2000 Váž enípřátelé. Jako v létech předchozích i v tomto čísle klubové ho zpravodaje předkládám přehled výsledků zkoušek za rok 2000 u jednotlivých plemen psů naš eho klubu. Tento přehled je sestaven ze získaných informacív podobě zaslaných soudcovských tabulek z jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Předlož ený přehled za rok 2000 je dokladem ustálené ho zájmu o plemena loveckých psů naš eho klubu. Je pravdou, ž e trend vzestupu počtů předváděných jedinců na zkouš kách se v roce 2000 ustálil, ale stálý vzestup z let předcházejících nemohl zákonitě pokračovat do nekonečna. Důlež itá v tomto případě je stabilizace počtu registrovaných členů naš eho klubu, který je zárukou dostatečné ho počtu chovatelů a cvičitelů plemen psů v naš em klubu sdruž ených. Pro představu členské základny uvádím porovnání celkové ho počtu předvedených jedinců a počet absolvovaných zkoušek za tři roky zpátky. uvedený seznam přispívá k určité mu ucelené mu přehledu o situaci na úseku výcviku a potaž mo i o úrovni loveckých vlastností plemen v naš em klubu chovaných. V jmenovité m seznamu jsou uvedeny pouze výsledky podzimních zkouš ek, které jsou jednak nejpočetněji zastoupené a jejich výsledky jsou podle mého názoru pro naš i mysliveckou praxi nejsměrodatnější. Pokud při kontrole seznamu zjistíte, ž e v přehledu scházíúdaj o absolvovánípz vaš eho psa či feny, zaš lete prosím kopii soudcovské tabulky na moji adresu. Výcvik v roce 2000 v číslech Plemeno Německý ohař drátosrstý (NDO) V roce 2000 bylo předvedeno na zkouš kách celkem 89 jedinců, z toho 49 psů a 40 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 26x 19x I.c., 2x II.c., 3x III.c., 2x N VP 11x 8xI.c., 3x II.c. LZ 24x 14x I.c., 4x II.c., 3x III.c., 3x N PZ 67x 52x I.c., 9x II.c., 3x III.c., 3x N VZ 4x 3x I.c., 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 132 zkouš kách r jedinců na 135 zkouš kách r jedinců na 133 zkouš kách r jedinců na 162 zkouš kách r jedinců na 144 zkouš kách 17

18 Plemeno Pudlpointr (PP) V roce 2000 bylo předvedeno za zkouš kách celkem 14 jedinců, z toho 7 psů a 7 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 7x 7x I.c. VP 0 LZ 5x 3x I.c., 1x III.c., 1x N PZ 9x 8x I.c., 1x II.c. VZ 2x 1x I.c., 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 23 zkouš kách r jedinců na 19 zkouš kách r jedinců na 24 zkouš kách r jedinců na 37 zkouš kách r jedinců na 42 zkouš kách Plemeno Maď arský ohař krátkosrstý (MOK) V roce 2000 bylo předvedeno na zkouš kách celkem 29 jedinců, z toho 13 psů a 16 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 13x 10x I.c., 3x III.c. VP 3x 3x I.c. LZ 2x 2x I.c. PZ 21x 15x I.c., 3x II.c., 2x III.c., 1x N VZ 1x 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 40 zkouš kách r jedinců na 27 zkouš kách r jedinců na 32 zkouš kách r jedinců na 41 zkouš kách r jedinců na 18 zkouš kách Plemeno Maď arský ohař drátosrstý (MOD) V roce 2000 byly předvedeny čtyři feny na PZ zkouš kách, z toho tři v I. ceně a jedna ve II. ceně. Celkem byli předvedeni 4 jedinci na 4 zkouš kách. Porovnánípočtů r jedinci na 4 zkouš kách r jedinci na 4 zkouš kách r jedinců na 17 zkouš kách r fena na 3 zkouš kách r feny na 2 zkouš kách Plemeno Slovenský hrubosrstý stavač (SHS) V roce 2000 byl předveden jeden pes SHS na ZV, PZ a LZ, vš e v I. ceně. Závěrem mi dovolte, abych jmé nem výboru klubu poděkoval všem chovatelům a cvičitelům plemen psů naš eho klubu za práci v r a s výsledky vš ech absolvovaných zkouš ek za letoš nírok budete informováni v příš t ím zpravodaji. Miroslav Šafařík výcvikář klubu 18

19 Vý sledky podzimních zkouš ek v roce 2000 pořadízná mek: hledá ní, vystavová ní, nos jmé no psa, zná mky z výkonu, výsledek zkoušky, adresa majitele Vý sledky podzimních zkouš ek plemena NDO psi ALAX ze Stráž ky 4,3,3 I.c. 228b. Benda Jiří, Vlaš im 1490 AMIR ze Stráž ky 4,4,4 I.c. 264b. Fiala J., Dobříkovice 5 AMOR od Oskavy 4,4,4 I.c. 248b. Tomek Mir., Proseč ARAN z Doudleb 3,3,4 I.c. 254b. Vrzal Z. Tuněchody ARAN z Kobeřic 4,4,4 I.c. 270b. Narovec J. Kobeřice 596 ARAN z Povaloví 4,3,4 I.c. 260b. Císař Z. Kojetín 570 ARGO z Keblovska 4,4,4 I.c. 264b. Hlaváč ek M., Keblov ARGO z Peren. dvora 4,4,4 I.c. 260b. Parish Jan, Žamberk ARGO z Povaloví 4,4,4 I.c. 255b. Havlík M. Kojetín 822 ARGO ze Stráž ky 4,4,4 I.c 251b. Votava Jan, Havl. Brod ARNO z Doudleb 4,3,4 II.c. 234b. post. 1 Č ečetka Josef Vrš ovka ART z Kobeřic 4,4,4 I.c. 243b. Halfar F. Kobeřice 3 ASTOR z Vranína 3,3,4 II.c. 220b. přin. 1 Alexa St., Radkovice 45 ATOS od Oskavy 3,4,4 I.c. 263b. Tomek Mir., Proseč AVAR ze Stráž ky 4,3,3 I.c. 245b. Neuman Vrat. Strojetice CENT z Č eské jah. 3,3,4 I.c. 237b Smetana Marek, Dub 22 CÉ SAR z Č es. jahod. 4,3,4 I.c. 229b. Havlík Radek, Střevač 14 CIR ze Žerov. dvora 3,2,4 III.c. 210b. vyst. Semrád J., Batonice 5 CIT Č erničný 4,4,4 I.c. 251b. Batista Jar., Žďár DAR Orlov. hlubina 3,4,4 II.c. 221b. posl. 2 Bezděk P., Bohumín 989 DON Orlov. hlubina 3,4,4 I.c. 232b. Szweda Ján, Karviná 813 DORN z Kryšt. dvora 3,4,4 I.c. 250b. Dvořák Jar. Jasinov FRED z Tich. mlýna 4,4,4 I.c. 247b. Smetana K. Dunajovice 76 GASTON z Pelh. houfů 4,4,4 I.c. 254b. Hajduch P., Dráchov 11 GIV z Pelhř. houfů 3,3,4 I.c. 247b. Šílený Josef GIT z Pelhř. houfů 4,4,4 I.c. 250b. Trpák Libor, Dráchov 39 GRAF z Pelhř. houfů 4,4,3 II.c 226b. voda 1 Marek D., Lhotice 47 GRAND ze Stř. cesty 3,4,3 I.c. 240b. Kaš ička F., Liteň CHRAM z Buňávky 4,4,4 I.c. 252b. Tvarůž ek J., Smolina 20 CHYT od Týnské Sol. 4,4,4 I.c. 263b. Minka Vlast., Týn n/vlt. LENO z Veš ek 3,3,3 I.c. 229b. Šesták V., Vé sky 75 LUK z Veš ek 4,4,4 II.c. 227b., přin. 1 Kotlařík Vl. Hruš ovany URAL ze Supího koš e 3,3,3 neob. vlečka 0 Janeček Zdeněk Vý sledky podzimních zkouš ek plemena NDO feny AFRA Popov. březí 4,4,4 I.c. 250b. Ondrůš ek Č est., Brno AJDA z Kobeřic 4,4,4 I.c. 254b. Slanina P., Kobeřice 749 ÁJA z Doudleb 4,4,4 I.c. 269b. Chmelíč ek M., Nárameč

20 ALBA ze Smir. mlýna 4,3,4 I.c. 254b. Č erný Vlad., Kališ tě ALKA z Kobeřic neobst. voda 0 Mlček Květ., Václavov ALKA z Povaloví 4,3,3 II.c. 213b. Bezděk J., Dřevohostice 69 ALKA ze Žďár. luk 4,3,4 I.c. 248b. Man Mil., Žďár ALMA ze Žďár. luk 4,3,3 II.c. 205b. Bambas Josef ANETA ze Sm. mlýna 2,3,4 III.c. 240b. hled. 2 Motalík Marek ARA z Přebořicka 4,3,3 I.c. 230b. Muknš nábl Josef ARINA z Jez. lesů 4,4,4 I.c. 258b. Hanák Petr, Sebranice ARINA z Pern. dvora 4,4,4 I.c. 261b. Č ečetka Josef, Vrš ovka 25 ASTA Mlýnský vrch 4,4,4 I.c. 256b. Hyrák Dr., Krnov 61 ASTA z Kobeřic neobst. dohl. 0 Kubín Zdeněk, Jileš ovice 74 ASTA ze Žďár. luk 4,4,4 I.c. 260b. Duda Radek AXA z Doudleb 4,3,4 I.c. 239b. Kapucián Lad., Doudleby BELLA z Beč. strání 3,2,3 III.c. 184b. vyst. Smažík Lad., Libějice BRITA z Č eské jah. 3,4,3 I.c. 228b. Chrtek Zd., Dřevěnice 3 CÍNA z Kobyl. lácar 4,4,3 I.c. 235b. Vranka Jos., Babice 449 DARA z Tich. mlýna 4,3,4 I.c. 255b. Zeman Jar., Cetorab DINA Kenilsej 3,4,4 I.c. 263b. Jeslínek Boh. DINA Orlov. hlubina 4,4,4 I.c. 265b. Felbaba P., Bruntál 13 DIZZI Orl. hlubina 4,4,4 I.c. 259b. Marhulík J., Netřebice 57 DONA Orlov. hlubina 4,3,4 I.c. 237b. Pěchovič. M., Orlová Lut. 429 ERIKA z Jank. mlýna 4,4,4 I.c. 262b. Minka Vlast., Týn n/vlt. GITA ze Stř. cesty 3,3,3 II.c. 198b. Vondrus A., Nesvačily HANY z Těš nice 4,3,3 II.c. 228b. dohl. 2 Hejduk Josef HEDA z Vrš ovky 3,4,4 I.c. 242b. Verner Josef ILSA Pstruž ná 4,4,4 I.c. 241b. Duda Karel INEL Pstruž ná 3,4,4 I.c. 259b. Frančík Stanislav ISSABELa Pstruž ná 4,3,4 I.c. 250b. Frančík Stanislav KRALJA 4,4,4 I.c. 267b. N.T. Rjabov, Moskva NORA Aruzam 4,4,4 I.c. 260b. Kliment J., Velký Osek ORKA Jarš ana 4,3,4 I.c. 255b. Bouzek D., Mohelno 350 Vý sledky podzimních zkouš ek plemena PP psi ART od Pocheň. hráze 4,4,4 I.c. 272b. Valoš ek J., Brumovice DAN ze Zlat. Řepkova 4,4,4 I.c. 260b. Vránová M., Moraš ice 29 DIXI ze Zlat. Řepkova 4,4,4 II.c. 220b. přin. 1 Zaoral Josef Vý sledky podzimních zkouš ek plemena PP feny AJDA od Poch. hráze 4,4,4 I.c. 255b. Navrátil Milan, Lutonina 3 ALMA od Poch. hráze 4,3,4 I.c. 240b. Kalenda Br., Chrastěš ov 37 DINA ze Zl. Řepkova 4,4,4 I.c. 238b. Nikodým J., Sokoleč 305 FINA z Přích. polí 4,3,4 I.c. 236b. Kopecký Zd., Hýznerov GITA ze Straž iš tě 4,4,4 I.c. 263b. Bělina O., Boháňka 2 PERTA z Polomu 4,3,4 I.c. 240b. Komenda V., Hostěradice 41 20

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík Omluveni: jednatelka

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR

Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR Kandidáti na funkce ve výboru Hovawart klubu ČR Kandidát na funkci: předseda Jméno: Ing. Brázdová Blanka Narozena: 1958 Vzdělání: VŠ-VŠCHT Povolání: jednatel firmy Bydliště: Praha Člen klubu: 1992 1997,

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008 Zápis ze schůze výboru v Kroměříži Kotojedech 28.3.8 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.8 Zahájeno: 19:15 Přítomní všichni členové výboru Hosté: Irena Bartoňová, Anna Brázdová, Libuše Foltýnová

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 KATALOG speciální výstavy klubu českých čejek a lysek Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 Vážení přátelé, dovolte, abych Vás opět přivítal na speciální výstavě holubů českých čejek a lysek. Zde ve výstavním

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : CACIT : Písek Pohár premonstrát.kláštera Milevsko (CACIT) - PZ+SZVP OH 03.-04.09.2011 Plzeň Memoriál Františka Hebedy (CACIT) LZ+BZH jezevčíků 15.-16.10.2011

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015

Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Speciální výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků při výstavě ZO ČSCH Humpolec dne 22.8.2015 Vážení chovatelé a přátelé teddy králíků, dovolte nám, abychom Vás tento rok poprvé pozvali na speciální výstavu

Více

S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ Při splnění podmínek se zadáním osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce (CACIT, res.cacit) a zadáním osvědčení

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA

PODMÍ NKY PRO STIPENDIA PODMÍ NKY PRO STIPENDIA Podmínky jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou podmínky všeobecné(globální), které můžou využít vš echny fakulty a ve druhé se nacházejí specificképodmínky jednotlivých

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Sdělení prezidenta č. 9/2002

Sdělení prezidenta č. 9/2002 Sdělení prezidenta č. 9/2002 A. Závěry ze zasedání prezidia APS ČR č. 10 B. Informace z porady pořadatelů závodů A. Závěry ze zasedání prezidia APS ČR č. 10 konaného dne 16.2.2002 v Humpolci Přítomni :

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 5. 10. 2006 ve Veverských Knínicích Přítomni: obec Hvozdec: Bc. J. Švédová, E. Packová obec Chudčice: H. Navrátilová, obec Javůrek : K.

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Pravidla - dě ti. PDF byl vytvořen zkušebníverzífineprint pdffactory Pro http://www.fineprint.cz. Číslo dokumentu: OS3302 Vydáníč.: 01 Vý tisk č.

Pravidla - dě ti. PDF byl vytvořen zkušebníverzífineprint pdffactory Pro http://www.fineprint.cz. Číslo dokumentu: OS3302 Vydáníč.: 01 Vý tisk č. Pravidla - dě ti Číslo dokumentu: OS3302 Vydáníč.: 01 Vý tisk č.: 01 Platnost od: 5.4.2007 Účinnost od : 5.4.2007 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Kubová Dne: 21.3.2007 Podpis: Přezkoumal: Ing. Prchal Dne:

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj 13 Obsah čísla: 1) Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná 23. 5. 2009 od 8:00 ve firmě HOBES s.r.o. v Horním Benešově 2 2) Návrh rozpočtu

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU Zápis č. 42 Ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 18.1.2011 Zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, I. Nováková,

Více

Abaška Bohdaneč Narozena: ČLP/MOK: Chovatel: Ing. Zuzana Svobodová. Zkoušky: Otec: Majitel: Josef Nekola, Chýnice 91, 252 17 Chýnice tel: 602 100 593

Abaška Bohdaneč Narozena: ČLP/MOK: Chovatel: Ing. Zuzana Svobodová. Zkoušky: Otec: Majitel: Josef Nekola, Chýnice 91, 252 17 Chýnice tel: 602 100 593 Chovné feny MOK Abaška Bohdaneč Narozena: ČLP/MOK: Zkoušky: Otec: Majitel: Josef Nekola, Chýnice 91, 252 17 Chýnice tel: 602 100 593 Chovatel: Ing. Zuzana Svobodová Matka: Árijka od Zazděnky Ácsi Szecskoreti

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více