Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1"

Transkript

1 Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ZPRAVODAJ 2001/ 1 1

2 Seznam funkcionářů klubu... Od klubové konference konané dne Vý bor klubu telefon: Předseda: Vladimír Č erný, Kališ tě 1, Švihov, 0186/ Místopředseda: JiříHavlík, L. Pokorné ho 3, Třebíč, 0604/ Jednatel: Miloš Š krdlík, Chlupova 3, Brno 0602/ Matrikářka: Petra Bergrová, Masarykova 714, Příbor 0602/ Ekonom: Antonín Spěvák, Janovice n. Ú hlavou 381, 0186/ Výcvikář: Miroslav Š afařík, Točník 78, Klatovy, 0186/ Poradce chovu: Pavel Navrátil, Nové Heřmínovy 174, 0646/743033, 0606/ Č lenové : Josef Korelus, L. Janáč ka 344, Kolín 2, 0606/ Libor Pavka, Č ejkovice 2, 0628/ MVDr. Františ ek Š imek, Šmidingerova 335, Strakonice 0342/21696 David Trnka, Spáč ilova 40, Brno, 0777/ Chovatelská rada Pavel Navrátil, Libor Pavka, MVDr. Františ ek Šimek, Redakčnírada a redakce Zpravodaje Josef Korelus, Miloš Škrdlík, David Trnka Dozorčírada Miloslav Č erný, Chlumčany 174, 019/ Sylva Lepičová, Hradišťská 38, Kosmonosy, 0603/ JiříŠtich, Marie Majerové 121, Chlumčany, 019/

3 Obsah klubové ho zpravodaje Slovo ú vodem 2. Společ enská oznámení - představujeme významné osobnosti naš eho klubu - společenské události 3. Zprávy a informace - zápisy ze schůzí - funkcionáři klubu informují 4. Chovatelství - chovatelské rady, názory, náměty a zkuš enosti 5. Výstavy a soutěže - průběž né zprávy z výstav psů v roce Galerie vítězů - nejúspěš nějšípsi a feny členů klubu na soutěžích a výstavách 7. Fotogalerie - fotografiemi představujeme chovatele, cvičitele a vystavovatele a jejich jedince 8. Kalendář termínů kynologických akcí 9. Placená inzerce a reklama 10. Po uzávěrce (na poslední chvíli) 3

4 1) Slovo ú vodem... Přá telé, do rukou se vám prá vě dnes dostá vá naše dalšíčíslo (tentokrá t zimní prosincové ) Klubové ho zpravodaje 2001/1. Jde o prvníletošnívydá ní tak, jak jsme se domluvili na konferenci klubu, letos v březnu v Ostrovačicích u Brna. V letošním roce žil náš klub vskutku bohatou klubovou činností. Začali jsme již v lednu I. klubovým kynologickým seminářem v Brně - Žebě tíně, v březnu jsme se sešli na klubové konferenci v Ostrovačicích u Brna, v květnu na I. samostatné klubové výstavě psů ve Slavkově u Brna a v září na 16. ročníku Memoriá lu prof. Jaroslava Svobody na okrese Brno-mě sto. O tom všem píšeme i v letošním Zpravodaji. V příloze tohoto Zpravodaje Vám přiklá dá me v březnu schvá lené klubové dokumenty, které jsou pá teříčinnosti našeho klubu. K tomu Vám přiklá dá me i přihlášky na všechny naše klubové akce (mimo členskou schůzi, na kterou se přihláška neposílá ), které se uskutečnív roce Tedy na lednový kynologický seminář v Táboře-Měšici, na květnovou klubovou výstavu ve Slavkově u Brna a na srpnovou soutěž pro naše ohaře v polní a ve vodní práci, která se uskutečnína okrese Brno-mě sto. I letos jsme se snažili, aby jste ve Zpravodaji našli užitečné informace, zajímavé náměty, postřehy, podně ty a zkušenosti pro Vaše dalšíchvíle strá vené s našimi krá snými plemeny. A k tomu Vá m přejeme hodně zdaru. Ať se Vá m daří! Jmé nem výboru a redakč ní rady klubu Vám přejeme radostný, šťastný a ú spěšný nový rok Prosinec 2001 Miloš Š krdlík jednatel klubu Vladimír Černý předseda klubu 4

5 2) Společenská ozná mení... Představujeme významné osobnosti našeho klubu Vladimír Hasta Narozen ve Stříbrnicích, okr. Uherské Hradiště, kde žil do 3 let. V roce 1931 se rodiče odstě hovali do Baršic u Buchlovic, kde žil do roku Po absolvová nívojenské služby v roce 1951 se přestě hoval do Strážnice, kde žije dodnes. Vladimír Hasta vzpomíná... K myslivosti mne přivedl můj děda, který mne brával sebou do přírody na čekané. Ješ tě v 80 ti letech si rád hodil flintičku přes rameno a š el do polí. Když mu již chůze dělala potíž e, tak si sedl na lavičku a vyprávěl mně o přírodě a o vš em, co k nípatří. Jemu vděčím, ž e jsem myslivcem. V roce 1947 jsem slož il myslivecké zkouš ky a dostal lovecký lístek. Od té doby se věnuji myslivosti a kynologii. Prvního psa jsem si koupil v roce 1951 NKO, fenu Janu z Pastruhu, se kterou jsem udělal PZ v I.c. Na výstavě dostala výbornou. Od roku 1953 jsem členem klubu chovatelů NKO, a takté ž vlastním chovnou stanici Z VEŠEK. Z té to stanice vzeš la řada chovných jedinců. Na té to stanici jsem odchoval 47 vrhů. K vrcholným zkouškám jsem přivedl psy převáž ně z mojístanice. 5x MKP, 8x MRK, 2x MFV, 2x MJS, 17x VZ, porovnávacízkouš ky 2x NDR Č SR. Reprezentoval jsem v Polsku, Chorvatsku a IKP Minster. Jsem drž itelem zlaté ho vůdcovské ho odznaku NKO za vedenía výcvik. Dvě volebníobdobíjsem byl předsedou okresníkynologické komise. Jsem mezinárodním rozhodčím z výkonu pro kontinentálníohaře. Od roku 1969 jsem členem klubu chovatelů hrubosrstých ohařů. Vlastnil jsem fenu pudlpointra, ze které vzeš el chovný pes Remo z VEŠEK, který se objevuje dodnes v rodokmenech. Byl to po všech stránkách vynikající pes, váž il jsem si jeho vynikajícího nosu a manýru a neobyčejné chuti do práce. V roce 1971 jsem vedl na Memoriálu Jaroslava Svobody v Nové m Městě nad Váhom fenu Anju v. ERLENSUMPF. Pak jsem vlastnil hrubosrsté ho Maďara MAX z POVAŽIA. Na tohoto psa stále vzpomínám, byl to na tu dobu neobyčejný pes po všech stránkách; s tímto psem jsem dělal od PZ až po VZ všechny zkouš ky v I.c. Pak jsem ho vedl na prvníputovnípohár Maďarů, který vyhrál. Jelikož na Moravě ani v Čechách neměl uplatnění, tak si ho vzali na Slovensko, kde nakryl spoustu fen. Ješ tě v 7 letech ho majitel, poradce chovu, prodal do Kanady. Z mojíchovné stanice jsem vedl i 2 černobílé feny na VZ, které skončily v I.c. Takté ž i v tomto klubu jsem dostal zlatý odznak za chov a vedení. Po zkuš enostech mohu potvrdit, že dnes se mohou rovnat němečtídro ke KO. Je třeba se jim věnovat, což dokazujíjejich výsledky. A co mohu vzkázat mladým kynologům? Nenechte se odradit prvním neúspě chem, pokračujte dál a věřím, že Vám naši přá telé přinesou hodně radosti, sem tam i zklamá ní, ale tak už to i v běžném životě chodí. Vladimír Hasta, 73 let, Strážnice 5

6 Milý Vladimíre, u příležitosti Vašich letošních 73. narozenin přijměte naše velké poděkování a hlubokou ú ctu za Vaši celoživotní práci na ú seku myslivectví a lovecké kynologie, i za Vaši dlouholetou aktivní č innost v našem klubu. Výbor Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 6

7 Don od Gložiniča (NODr), hnědý bělouš, 64 cm Nar (tet.č. 2944), majitel: Vladimír Hasta, Ú prkova 914, Stráž nice Výstavy: 3x výborný, 3x CAC, Národnívítěz, BOB, r. CACIB, Klubový vítěz 2001 (Slavkov) Zkouš ky: PZ I.cena (nos 4), náhodný střet se š kodnou 4. Otec: Dago del Chisola (2 CAC, BOB, r. CACIB, výborný) Matka: Ortiza Plameni pas (CAC, 2x BOB, r. CACIB, výborný) 7

8 Společ enské události Významné ho životního jubilea 50 let se dožívají: V listopadu 2001 Dagmar Navrátilová, Nové Heřmínovy V listopadu 2001 Vratislav Neumann, Strojetice Významné ho životního jubilea 55 let se dožívají: V listopadu 2001 Jan Horský, Janovice n. Ú hlavou V roce 2002 se významné ho životního jubilea dožívají: 50 let- Josef Dědouch, Pelhřimov 60 let- Jaroslav Batista, Protivín 50 let- Antonín Hubený, Jersín 60 let- Františ ek Kural, Dolní Skrýchov 50 let- Václav Kubal, Ú stín. Labem 60 let- Vlastimil Minka, Týn n.vltavou 50 let- Lubomír Nohel, Hrotovice 60 let- Josef Sobotka, Rudolec 50 let- Alena Sázová, Krupka 65 let- Josef Felcman, Žamberk 50 let- JiříŠebesta, Týn n. Vltavou 65 let- JUDr. JiříCharvát, Pardubice 55 let- JiříDevera, Horky 72 let- Karel Křepel, Švihov 55 let- JiříHavlík, Třebíč 73 let- Milan Šachl, Protivín 55 let- Josef Kabeš, Praha 74 let- Vladimír Hasta, Stráž nice 55 let- Marie Kučerová, Bílina 78 let- Josef Boš ek, Nýrsko 55 let- Helena Lichnovská, Panenské Břež any 79 let- MVDr. JiříMichálek 55 let- Josef Machát, Pyšel 85 let- Františ ek Jež ek, Klatovy 55 let- MUDr. Viliam Nádassy, Praha 88 let- Vladimír Hufeisl, Plzeň 55 let- Jaroslava Šimková, Praha Vám všem, naši milí jubilanti, do dalších let přejeme hodně zdraví a ještě mnoho a mnoho pěkných zážitků jak kynologických a mysliveckých, tak i všech ostatních. S ú ctou Vladimír Černý, předseda klubu, za výbor klubu 8

9 3) Zprávy a informace... Zápisy ze schů zí Zápis z řádné výborové schů ze, konané dne v Brně Žebětíně (v rá mci I. kynologické ho klubové ho semináře) Přítomni: Č erný Vladimír, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šimek Františ ek členové výboru, Navrátil Pavel poradce chovu, Č erný Miloslav a Trnka David za dozorčí radu, Škrdlík Miloš za redakčníradu. Výbor projednal doš lou poš tu, dále stav připravenosti I. klubové ho kynologické ho semináře dne v Brně na té ma: Maďarský ohař na začá tku nové ho tisíciletí a jak dál?. Dále byla projednána připravenost konference klubu, konané dne v Brně, příprava klubové výstavy konané dne ve Slavkově u Brna a příprava Memoriálu Jaroslava Svobody, konané ho ve dnech na okrese Brno-město. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Zápis z řádné výborové schů ze, konané dne v Ostrovač icích u Brna (před koná ním klubové konference) Přítomni: Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Spěvák Antonín, Šimek František, Šafařík Miroslav, Pavka Libor členové výboru, Navrátil Pavel poradce chovu, Č erný Miloslav a Trnka David za dozorčíradu, Škrdlík Miloš za redakčníradu. Výbor projednal doš lou poš tu, vyhodnotil průběh I. kynologické ho klubové ho semináře, konané ho v Brně-Žebětíně (hodnocen velmi kladně) a projednal připravenost klubové konference, konané dne v Ostrovačicích u Brna. Výbor schválil návrhy změn v chovatelské m a zápisním řádu klubu, ve stanovách klubu a návrhy nové ho znění jednacího, provozního a organizačního řádu klubu. Výbor se dále se zabýval přípravou speciální klubové výstavy, konané dne ve Slavkově u Brna a přípravou Memoriálu Jaroslava Svobody, konané ho ve dnech na okrese Brno-město. Byly projednány všechny zprávy funkcionářů klubu, které budou předneseny na klubové koferenci, vč. vyhodnoceníhospodařeníklubu za rok 2000 a návrh rozpočtu klubu na rok Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Miloš Škrdlík, jednatel klubu 9

10 Zápis z 1. řádné (ustavující) výborové schů ze, konané dne v Ostrovač icích u Brna (v rá mci koná níklubové konference) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 100%). Přítomni členové výboru volbou zvolili obsazenífunkcí: Č erný Vladimír (předseda), Havlík Jiří (místopředseda), Škrdlík Miloš (jednatel a vedoucíredakčnírady), Bergrová Petra (matrikářka), Spěvák Antonín (ekonom), Šafařík Miroslav (výcvikář), Navrátil Pavel (poradce chovu a předseda chovatelské rady), MVDr. Šimek František (člen chovatelské rady), Pavka Libor (člen chovatelské rady), Korelus Josef (člen redakčnírady), David Trnka (člen redakčnírady). Zápis z 1. řádné (ustavující) schů ze dozorčí rady, konané dne v Ostrovač icích u Brna (v rá mci koná níklubové konference) Přítomni: Č erný Miloslav, Lepičová Sylva, Štich Jiří (úč ast 100%). Přítomníčlenové dozorčírady volbou zvolili předsedu dozorčírady Miloslava Č erné ho. Zápis z 2. řádné výborové schů ze, konané dne ve Slavkově u Brna (v rá mci I. samostatné klubové výstavy psů) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 91%). Výbor projednal doš lou poš tu a vyhodnotil průběh březnové klubové konference, vč. rozpočtu (konference hodnocena velmi kladně). Dále projednal stav připravenosti I. samostatné klubové výstavy (vč. rozpočtu) a průběh příprav XVI. ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobody (vč. rozpoč tu), který se uskuteč ní na okrese Brnoměsto. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Zápis ze 3. řádné výborové schů ze, konané dne v Kratochvílce, okr. Brno-venkov (v rá mci XVI. ročníku Memoriá lu prof. Jaroslava Svobody) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 100%). 10

11 Výbor projednal doš lou poš tu a vyhodnotil průběh I. samostatné klubové výstavy psů, konané dne ve Slavkově u Brna (výstava byla hodnocena velmi kladně). Výbor se zabýval i přípravou zajištěníxvi. ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobody. Výbor dále rozhodl o zavedenínové klubové tradice: klubové soutěž i O putovnípohá r Dr. Jiřího Michá lka, která bude dvoudennía bude slož ena ze zkouš ek pole voda (dle platné ho zkuš ebního řádu pro podzimnízkouš ky a speciálnízkouš ky z vodnípráce). Výbor schválil i Statut té to soutěž e. I. ročník soutěž e se bude konat ve dnech 17. a 18. srpna 2002 na okrese Brno-město. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Výbor projednal i rámcový nástin plánu práce klubu pro rok Příš tívýborová schůze se sejde v pátek v městě Tábor (již níč echy). Zápis z konference klubu, konané dne v Ostrovač icích u Brna Konference se zúč astnilo celkem 73 řádných členů klubu, vš ichni měli v den konání konference řádně zaplaceny své členské příspěvky. Konference se zúč astnilo i 14 hostů. Konference proběhla dle programu, který byl avizován ve Zpravodaji č.2/2000. V diskusi vystoupilo 5 členů. Pavel Navrátil (poradce chovu klubu) upozornil na nové podmínky při vyřizovánížádosti o doporučeníke krytí. K žádosti majitel chovné feny přiložípotvrzenío zaplacenísvé ho klubové ho členské ho příspěvku pro daný rok a potvrzenío zaplacení400,- Kč za krytí chovné feny. Miloš Š krdlík (jednatel a vedoucí redakč ní rady klubu) přednesl zprávu z výborových schůzíklubu, konaných dne a dne l. Informoval konferenci o nové m postupu vyřizováníčlenských přihláš ek přes novou matrikářku klubu Petru Bergrovou. V té to souvislosti vyzval všechny zde přítomné členy klubu, kteříještě nevyplnili novou členskou přihláš ku, aby ji přímo na konferenci neprodleně vyplnili a odevzdali. Rovněž kdo nemá v pořádku legitimaci klubu, po konferenci mu bude ihned vystavena. Informoval přítomné o konáníklubové výstavy psů dne ve Slavkově u Brna a rozdal všem přítomným propozice a přihláš ku na tuto výstavu. Uzávěrka přihláš ek je , druhý termín je Nabídl přítomným k odběru publikaci Maďarský ohař, která měla příznivý ohlas. Vlastimil Resner informoval přítomné o přípravě konánímemoriálu Jaroslava Svobody, který se uskutečníve dnech na okrese Brno-město. Uzávěrka přihláš ek je Miroslav Š afařík (výcvikář klubu) předal bronzové, stříbrné a zlaté klubové vůdcovské odznaky. Informoval přítomné o konánímemoriálu F. Housky. Petra Bergrová (matrikářka klubu) nabídla přítomným k odběru publikaci Výž iva psů, kterou zpracovala a která měla příznivý ohlas. 11

12 Usneseníz konference Klubu chovatelů hrubosrstý ch a maď arský ch ohařů, konané dne v Ostrovačicích u Brna KONFERENCE SCHVALUJE: - Navrž ený program konference. - Zapisovatele konference M. Škrdlíka. - Pracovnípředsednictvo konference členové výboru klubu. - Mandátovou komisi konference J. Korelus, A. Spěvák, Kroupa, - Volebníkomisi konference V. Resner, K. Křepel, V. Tomaš tík - Návrhovou komisi konference L. Pavka, M. Č erný, D. Trnka. - Zprávu o činnosti klubu (zprávu předsedy, jednatele-matrikáře, ekonoma, poradce chovu, výcvikáře, vedoucího redakčnírady). - Zprávu o hospodařeníklubu od do Zprávu dozorčíkomise. - Plán činnosti klubu na rok Výš i klubové ho členské ho příspěvku 200,- Kč (platíod ). - Výš i zápisné ho do klubu 250,- Kč (platíod ). - Výš i poplatku za krytí400,- Kč, který bude hradit pouze majitel chovné feny (platíod ). Poradci chovu k žádosti o doporučeníke krytípřiložímajitel chovné feny potvrzenío zaplaceníklubové ho příspěvku pro daný rok a potvrzení o zaplacení400 Kč za krytíchovné feny. - Upravené Stanovy klubu, Chovatelský a zápisnířád, Jednacířád, Provoznířád, Organizačnířád. - Rozpočet klubu na rok Systé m práce nové chovatelské rady klubu na období tak, ž e rada je slož ena ze tříčlenů výboru (kaž dý zde zastupuje různá plemena klubu), z nichž jeden z nich zastává funkci poradce chovu. - Stanoviska výboru klubu k návrhům a připomínkám jednotlivých členům klubu, doš lým na adresu klubu v rámci klubové ho připomínkové ho předkonferenčního řízení - Stanovisko výboru klubu k problematice RTG displasie kyčelních kloubů tj. pro rok 2001 se do hromadné ho vyš etřování displasie kyčelních kloubů u chovných jedinců v naš em klubu povinně nepouš tět. KONFERENCE VOLÍ: - Nový výbor klubu na období ve slož ení: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David. - Novou dozorčíradu klubu na období ve slož ení: Č erný Miloslav, Lepičová Sylva, Štich Jiří. 12

13 KONFERENCE BERE NA VĚDOMÍ: - Rozdělenífunkcíve výboru klubu: předseda Vladimír Č erný, místopředseda Jiří Havlík, jednatel a vedoucí redakční rady - Miloš Škrdlík, ekonom Antonín Spěvák, matrikář Petra Bergrová, výcvikář Miroslav Šafařík, chovatelská rada Pavel Navrátil (poradce chovu), MVDr. Františ ek Šimek, Libor Pavka, redakčnírada Josef Korelus, David Trnka - Předání Č estných uznání a Vůdcovských odznaků členům klubu, kteří splnili stanovené podmínky - Informaci o jednánía závěrech z výborových schůzíklubu ze dne a ze dne Informaci o poruš eníklubové ho Chovatelské ho a zápisního řádu chovatelem p. Šerým a o dalším postupu v řeš eníté to zálež itosti. - Informaci o konáníklubové výstavy dne ve Slavkově u Brna, spojené s přehlídkou chovných jedinců a s jarním svodem, a doporučuje členům klubu se výstavy v hojné míř e zúč astnit. - Informaci o konánímemoriálu Jaroslava Svobody ve dnech na okrese Brno-město. - Informaci výcvikáře klubu o konánímemoriálu F. Housky (Č F). KONFERENCE UKLÁDÁ: - Matrikářce a ekonomovi klubu - vyřadit z evidence klubu všechny neplatiče členských příspěvků k Redakčníradě vydat v roce 2001 pouze jeden Zpravodaj a to v prosinci Redakčníradě a vš em č lenům klubu - více propagovat logo klubu. - Poradci chovu - zpracovat a zveřejnit ve Zpravodaji 2001 seznam chovných jedinců. K tomu všichni majitelé chovných jedinců předajíporadci chovu Pavlovi Navrátilovi do fotky svých chovných jedinců ve výstavním postoji. Mohou k tomu využít i profesionálního fotografa, přítomné ho na klubové výstavě ve Slavkově u Brna dne Vš em členům klubu, kteřínemajídosud neodevzdali novou klubovou členskou přihláš ku, nebo dosud nemajív pořádku svou klubovou legitimaci nechť si toto neprodleně vyřídíu matrikářky klubu Petry Bergrové. Usneseníbylo jednomyslně schváleno konferencíklubu v Ostrovačicích u Brna, dne Předložil: Libor Pavka, předseda ná vrhové komise konference Ověřil: Miloš Škrdlík, zapisovatel konference 13

14 Funkcionáři klubu informují Zpráva předsedy klubu o č innosti klubu v roce 2001 (podkladový materiál pro jednání č lenské schů ze klubu dne v Chudenicích) Přátelé, konec roku a začátek nové ho bývá již tradičně námětem k ohlé dnutíse za uplynulým obdobím a přílež itostík jeho bilancování. Pokusím se tedy letoš níčinnost naš eho klubu stručně zhodnotit. Letoš nírok byl v činnosti naš eho klubu celkově velmi zdařilý. Ukazujíto i mnohé reakce a odezvy naš ich členů, se kterými se setkávám. V lednu jsme se věnovali na I. kynologické m klubové m semináři v Brně-Žebětíně specifice chovu a výchově maďarských ohařů, kde úč ast 37 chovatelů z celé Č R byla velmi pěkná. Velmi podrobně tak byla probrána problematika chovu maďarských ohařů. V březnu jsme na velmi dobře připravené klubové konferenci zhodnotili uplynulé pětileté období č innosti naš eho klubu. A nejen to. Přepracovali jsme naš e dosavadní Stanovy a chovatelský a zá pisnířá d tak, aby odpovídaly nejnovějším trendům dokumentů Č MMJ, Č MKU a FCI. Dále jsme pro dalšízkvalitněnínašíklubové a legislativníčinnosti vytvořili nové klubové dokumenty: Jednacířá d, Provoznířá d, Organizačnířá d. Na 90 naš ich členů na konferenci vyjádřilo plnou podporu dosavadnímu výboru klubu, který byl takřka jednomyslně znovuzvolen i na dalšípětileté období. V květnu jsme v oblasti výstavníčinnosti poprvé v historii naš eho samostatné ho klubu uspořádali I. samostatnou klubovou výstavu psů ; v areálu krásné ho státního zámku ve Slavkově u Brna. Té to výstavy se zúč astnilo 82 psů (přihláš eno bylo 102), z toho 42 maďarských krátkosrstých ohařů, 30 německých drátosrstých ohařů a 10 pudlpointrů. Rovněž jsme zde uspořádali chovatelskou přehlídku a jarnísvod mladých psů. Skoro 300 členná úč ast hostů a přihlíž ejících byla velmi dobrá, atmosfé ra byla výborná. V září jsme v oblasti zkoušek a soutěžíuspořádali na okrese Brno-město dvoudenní vrcholnou všestrannou soutěž ohařů XVI. roč ník Memoriálu prof. Jaroslava Svobody, které ho se zúč astnilo 16 velmi dobře připravených psů. Početná korona, velmi dobrá organizace a příznivé počasí přispěly ke zdárné mu průběhu tohoto krásné ho a významné ho Memoriálu. Velmi nás překvapila výborná úroveň startujících psů. Za velmi dobrou a v mnoha případech i vzorovou organizaci všech čtyřech letoš ních naš ich klubových akcí (kynologický seminář, klubová konference, klubová výstava a Memoriál J. Svobody) patří velké poděkování funkcionářům naš eho klubu z Brna-města, jmenovitě Vlastimilu Resnerovi, Miloši Š krdlíkovi a Davidovi Trnkovi. V brněnské m regionu, kde se všechny naš e letoš níklubové akce konaly, měly vž dy velmi dobrou přípravu, vynikajícíorganizaci a velký ohlas. Brňáci, díky Vám. Během letoš ního roku byl kus poctivé a časově velmi náročné práce odveden i na úseku vnitřníčinnosti našeho klubu. Zásluhou nové matrikářky Petry Bergrové byla provedena dokonalá revize členských přihlášek, přeregistrová nívětšiny našich členů na 14

15 nové přihlášky, které již odpovídají novým legislativním pož adavkům. Pořádek byl zjednán i v oblasti vystavováníčlenských průkazů. Nyníje v klubové evidenci naprosto perfektnípořádek, řád a systé m. Nové členské přihláš ky jsou již v elektronické podobě, včas vyřizovány a pravidelně aktuálně projednávány na výborových schůzích. Na úseku klubových financíje díky velmi dobré mu hospodaření a díky výborné platebnímorálce členů v letoš ním roce stav klubové ho hospodařenívelmi dobrý. Antonín Spěvák, Miloš Škrdlík a Petra Bergrová tak po mnoha letech konečně vyřeš ili dalšívelmi závaž ný a vleklý klubový problé m a to problé m neplatičů. Předloňský dluh neplatičů činil Kč, loňský dluh činil dalších Kč, takž e jsme do tohoto roku vstupovali s pohledávkami za naš imi neplatícími členy v celkové výš i Kč. Letos už nemáme žádné neplatiče, ani žádné jejich pohledávky. I většina loňských a předloňských dluhů již byla neplatiči rovněž splacena. Velmi dobrá je úroveň i naš eho klubové ho zpravodaje. Jak po obsahové, tak i po grafické stránce má plně vypovídajícíschopnost o rozmanité činnosti v naš em klubu. Náš Zpravodaj tak patří mezi kvalitní klubové zpravodaje i v porovnání s ostatními kluby v Č R. Zpravodaj je pestrý, čtivý a obsáhlý. Dává nám zajímavé podněty do dalšípráce. Zavedli jsme naš e www. internetové klubové strá nky. Na adrese se tak mohou naš i členové seznámit se všemi oblastmi našíklubové činnosti. Tyto internetové stránky jsou hojně navš těvované i zahraničními zájemci a je to významná propagace činnosti naš eho klubu i zahraničí. Umožňuje i bezplatnou propagaci naš ich chovat. stanic. Díky naš emu dlouholeté mu kronikáři klubu, panu Karlu Křepelovi z Trnčí, byla letos zpracována i Kronika našeho klubu. Ve spolupráci s redakcí Zpravodaje bude vydávána na pokračování v následujících číslech Zpravodajů, tak, aby hlavně mladší členové klubu se měli mož nost seznámit s historickými tradicemi naš eho klubu. Je zajímavé vědět, čím se ž ilo v naš em klubu před mnoha a mnoha lety. K vydánípřipravuje poradce chovu ve spolupráci s matrikářkou klubu i Katalog chovných jedinců klubu, který bude hotov do klubové členské schůze, která se koná v Chudenicích, na okrese Klatovy. Komplexně tak představínaš e chovné jedince Poprvé byla v naš em klubu založ ena i dalšítradice nové soutěže pro naše ohaře v polnía vodníprá ci O putovnípohá r Dr. Jiřího Michá lka. Jde o novou klubovou soutěž na úrovni podzimních zkouš ek a speciálních zkoušek z vodní práce ohařů (dle platné ho Zkuš ebního řádu), otevřenou pro vš echna naš e klubová plemena. I. ročník té to nové soutěž e se uskutečníve dnech na okrese Brno-město. Výbor klubu se letos sešel celkem 4x (19.1., 2.3., 19.5, ). Pravidelnými body jednání byla doš lá poš ta, informace z ústředních orgánů, zprávy a informace jednotlivých funkcionářů klubu a příprava a hodnocení klubových akcí. Pravidelným bodem jednáníbylo přijímánínových členů, situace v hospodařenía vývoj stavu členské základny. Průměrná úč ast členů výboru na výborových schůzích byla 90%. Tato zpráva o činnosti klubu je na následujících dalších stránkách doplněna jednotlivými podrobnějšími zprávami funkcionářů klubu (jednatele, matrikářky, ekonoma, poradce chovu a výcvikáře). Našíširoké členské základně jsou tak poprvé souhrnně a v dostatečném předstihu předloženy (formou písemné zprávy o činnosti klubu) vý sledky práce klubu za rok 2001, a to ve vš ech oblastech činnosti. 15

16 K tomuto všemu je mož no se jakýmkoliv způsobem členy klubu vyjádřit, ať písemně, e- mailem, či ústně, a to ke které mukoliv funkcionáři klubu, popř. k celé mu výboru klubu či k členské schůzi. Samozřejmě, ž e vš echny problé my klubu zde ještě zdaleka vyřeš eny nejsou. Jde o otázky klesajícího počtu vrhů a štěňat a rostoucího počtu bezpapírových š těňat, hanobení klubu úzkými lobbystickými skupinami i prostřednictvím sdělovacích prostředků, menšíprezentace naš ich plemen na výstavách, zkouš kách a soutěžích, menší zapojeníčlenů klubu do příspěvků ve Zpravodaji, otázka povinné displazie (ano či ne), popularizace soutěžífield-trial, klesající výcviková náročnost v návaznosti na lovecké nebo gaučové zaměřeníplemen, apod. Toto všechno a ještě i dalšíotázky nechť jsou dobrým námětem pro diskuse na naš e klubové akce v roce Plán klubových akcí v roce ) II. kynologický klubový seminář, který se uskuteč ní v sobotu dne v Táboře - Měšici (jižní Čechy), 2.) klubová č lenská schů ze, která se koná v sobotu dne v Chudenicích (Západní Čechy), 3.) II. klubová výstava psů, která se koná v neděli dne na zámku ve Slavkově u Brna (jižní Morava), 4.) I. roč ník klubové soutěže O putovní pohár Dr. Jiřího Michálka, který se koná o víkendu na okrese Brno-město (jižní Morava). Na všechny tyto akce Vás co nejsrdeč něji zvu a těším se, že se zde sejdeme v co největším poč tu. Kynologii zdar! Vladimír Č erný předseda klubu Poč ty zápisů štěňat zapsaných v ČR - v roce 2000 Č eský fousek 482 Kleiner Münsterländer Vorstehhund 195 Irish Red a White Setter 11 Labrador Retriever 1664 Irish Red Setter 180 Weimaraner 290 Gordon Setter 99 Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund 772 Deutscher Langhaariger Vorstehhund 80 Grosser Münsterländer Vorstehhund 72 English Poiner 138 Epagneul Breton 47 English Setter 97 Magyar Vizsla Deutscher Drahthaariger Vorstehhund Pudelpointer Slovenský hrubosrstý stavač 152 náš klub 121 náš klub 22 náš klub 0 náš klub 16

17 Informace výcvikáře klubu Vý sledky vý cviku v roce 2000 Váž enípřátelé. Jako v létech předchozích i v tomto čísle klubové ho zpravodaje předkládám přehled výsledků zkoušek za rok 2000 u jednotlivých plemen psů naš eho klubu. Tento přehled je sestaven ze získaných informacív podobě zaslaných soudcovských tabulek z jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Předlož ený přehled za rok 2000 je dokladem ustálené ho zájmu o plemena loveckých psů naš eho klubu. Je pravdou, ž e trend vzestupu počtů předváděných jedinců na zkouš kách se v roce 2000 ustálil, ale stálý vzestup z let předcházejících nemohl zákonitě pokračovat do nekonečna. Důlež itá v tomto případě je stabilizace počtu registrovaných členů naš eho klubu, který je zárukou dostatečné ho počtu chovatelů a cvičitelů plemen psů v naš em klubu sdruž ených. Pro představu členské základny uvádím porovnání celkové ho počtu předvedených jedinců a počet absolvovaných zkoušek za tři roky zpátky. uvedený seznam přispívá k určité mu ucelené mu přehledu o situaci na úseku výcviku a potaž mo i o úrovni loveckých vlastností plemen v naš em klubu chovaných. V jmenovité m seznamu jsou uvedeny pouze výsledky podzimních zkouš ek, které jsou jednak nejpočetněji zastoupené a jejich výsledky jsou podle mého názoru pro naš i mysliveckou praxi nejsměrodatnější. Pokud při kontrole seznamu zjistíte, ž e v přehledu scházíúdaj o absolvovánípz vaš eho psa či feny, zaš lete prosím kopii soudcovské tabulky na moji adresu. Výcvik v roce 2000 v číslech Plemeno Německý ohař drátosrstý (NDO) V roce 2000 bylo předvedeno na zkouš kách celkem 89 jedinců, z toho 49 psů a 40 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 26x 19x I.c., 2x II.c., 3x III.c., 2x N VP 11x 8xI.c., 3x II.c. LZ 24x 14x I.c., 4x II.c., 3x III.c., 3x N PZ 67x 52x I.c., 9x II.c., 3x III.c., 3x N VZ 4x 3x I.c., 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 132 zkouš kách r jedinců na 135 zkouš kách r jedinců na 133 zkouš kách r jedinců na 162 zkouš kách r jedinců na 144 zkouš kách 17

18 Plemeno Pudlpointr (PP) V roce 2000 bylo předvedeno za zkouš kách celkem 14 jedinců, z toho 7 psů a 7 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 7x 7x I.c. VP 0 LZ 5x 3x I.c., 1x III.c., 1x N PZ 9x 8x I.c., 1x II.c. VZ 2x 1x I.c., 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 23 zkouš kách r jedinců na 19 zkouš kách r jedinců na 24 zkouš kách r jedinců na 37 zkouš kách r jedinců na 42 zkouš kách Plemeno Maď arský ohař krátkosrstý (MOK) V roce 2000 bylo předvedeno na zkouš kách celkem 29 jedinců, z toho 13 psů a 16 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 13x 10x I.c., 3x III.c. VP 3x 3x I.c. LZ 2x 2x I.c. PZ 21x 15x I.c., 3x II.c., 2x III.c., 1x N VZ 1x 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 40 zkouš kách r jedinců na 27 zkouš kách r jedinců na 32 zkouš kách r jedinců na 41 zkouš kách r jedinců na 18 zkouš kách Plemeno Maď arský ohař drátosrstý (MOD) V roce 2000 byly předvedeny čtyři feny na PZ zkouš kách, z toho tři v I. ceně a jedna ve II. ceně. Celkem byli předvedeni 4 jedinci na 4 zkouš kách. Porovnánípočtů r jedinci na 4 zkouš kách r jedinci na 4 zkouš kách r jedinců na 17 zkouš kách r fena na 3 zkouš kách r feny na 2 zkouš kách Plemeno Slovenský hrubosrstý stavač (SHS) V roce 2000 byl předveden jeden pes SHS na ZV, PZ a LZ, vš e v I. ceně. Závěrem mi dovolte, abych jmé nem výboru klubu poděkoval všem chovatelům a cvičitelům plemen psů naš eho klubu za práci v r a s výsledky vš ech absolvovaných zkouš ek za letoš nírok budete informováni v příš t ím zpravodaji. Miroslav Šafařík výcvikář klubu 18

19 Vý sledky podzimních zkouš ek v roce 2000 pořadízná mek: hledá ní, vystavová ní, nos jmé no psa, zná mky z výkonu, výsledek zkoušky, adresa majitele Vý sledky podzimních zkouš ek plemena NDO psi ALAX ze Stráž ky 4,3,3 I.c. 228b. Benda Jiří, Vlaš im 1490 AMIR ze Stráž ky 4,4,4 I.c. 264b. Fiala J., Dobříkovice 5 AMOR od Oskavy 4,4,4 I.c. 248b. Tomek Mir., Proseč ARAN z Doudleb 3,3,4 I.c. 254b. Vrzal Z. Tuněchody ARAN z Kobeřic 4,4,4 I.c. 270b. Narovec J. Kobeřice 596 ARAN z Povaloví 4,3,4 I.c. 260b. Císař Z. Kojetín 570 ARGO z Keblovska 4,4,4 I.c. 264b. Hlaváč ek M., Keblov ARGO z Peren. dvora 4,4,4 I.c. 260b. Parish Jan, Žamberk ARGO z Povaloví 4,4,4 I.c. 255b. Havlík M. Kojetín 822 ARGO ze Stráž ky 4,4,4 I.c 251b. Votava Jan, Havl. Brod ARNO z Doudleb 4,3,4 II.c. 234b. post. 1 Č ečetka Josef Vrš ovka ART z Kobeřic 4,4,4 I.c. 243b. Halfar F. Kobeřice 3 ASTOR z Vranína 3,3,4 II.c. 220b. přin. 1 Alexa St., Radkovice 45 ATOS od Oskavy 3,4,4 I.c. 263b. Tomek Mir., Proseč AVAR ze Stráž ky 4,3,3 I.c. 245b. Neuman Vrat. Strojetice CENT z Č eské jah. 3,3,4 I.c. 237b Smetana Marek, Dub 22 CÉ SAR z Č es. jahod. 4,3,4 I.c. 229b. Havlík Radek, Střevač 14 CIR ze Žerov. dvora 3,2,4 III.c. 210b. vyst. Semrád J., Batonice 5 CIT Č erničný 4,4,4 I.c. 251b. Batista Jar., Žďár DAR Orlov. hlubina 3,4,4 II.c. 221b. posl. 2 Bezděk P., Bohumín 989 DON Orlov. hlubina 3,4,4 I.c. 232b. Szweda Ján, Karviná 813 DORN z Kryšt. dvora 3,4,4 I.c. 250b. Dvořák Jar. Jasinov FRED z Tich. mlýna 4,4,4 I.c. 247b. Smetana K. Dunajovice 76 GASTON z Pelh. houfů 4,4,4 I.c. 254b. Hajduch P., Dráchov 11 GIV z Pelhř. houfů 3,3,4 I.c. 247b. Šílený Josef GIT z Pelhř. houfů 4,4,4 I.c. 250b. Trpák Libor, Dráchov 39 GRAF z Pelhř. houfů 4,4,3 II.c 226b. voda 1 Marek D., Lhotice 47 GRAND ze Stř. cesty 3,4,3 I.c. 240b. Kaš ička F., Liteň CHRAM z Buňávky 4,4,4 I.c. 252b. Tvarůž ek J., Smolina 20 CHYT od Týnské Sol. 4,4,4 I.c. 263b. Minka Vlast., Týn n/vlt. LENO z Veš ek 3,3,3 I.c. 229b. Šesták V., Vé sky 75 LUK z Veš ek 4,4,4 II.c. 227b., přin. 1 Kotlařík Vl. Hruš ovany URAL ze Supího koš e 3,3,3 neob. vlečka 0 Janeček Zdeněk Vý sledky podzimních zkouš ek plemena NDO feny AFRA Popov. březí 4,4,4 I.c. 250b. Ondrůš ek Č est., Brno AJDA z Kobeřic 4,4,4 I.c. 254b. Slanina P., Kobeřice 749 ÁJA z Doudleb 4,4,4 I.c. 269b. Chmelíč ek M., Nárameč

20 ALBA ze Smir. mlýna 4,3,4 I.c. 254b. Č erný Vlad., Kališ tě ALKA z Kobeřic neobst. voda 0 Mlček Květ., Václavov ALKA z Povaloví 4,3,3 II.c. 213b. Bezděk J., Dřevohostice 69 ALKA ze Žďár. luk 4,3,4 I.c. 248b. Man Mil., Žďár ALMA ze Žďár. luk 4,3,3 II.c. 205b. Bambas Josef ANETA ze Sm. mlýna 2,3,4 III.c. 240b. hled. 2 Motalík Marek ARA z Přebořicka 4,3,3 I.c. 230b. Muknš nábl Josef ARINA z Jez. lesů 4,4,4 I.c. 258b. Hanák Petr, Sebranice ARINA z Pern. dvora 4,4,4 I.c. 261b. Č ečetka Josef, Vrš ovka 25 ASTA Mlýnský vrch 4,4,4 I.c. 256b. Hyrák Dr., Krnov 61 ASTA z Kobeřic neobst. dohl. 0 Kubín Zdeněk, Jileš ovice 74 ASTA ze Žďár. luk 4,4,4 I.c. 260b. Duda Radek AXA z Doudleb 4,3,4 I.c. 239b. Kapucián Lad., Doudleby BELLA z Beč. strání 3,2,3 III.c. 184b. vyst. Smažík Lad., Libějice BRITA z Č eské jah. 3,4,3 I.c. 228b. Chrtek Zd., Dřevěnice 3 CÍNA z Kobyl. lácar 4,4,3 I.c. 235b. Vranka Jos., Babice 449 DARA z Tich. mlýna 4,3,4 I.c. 255b. Zeman Jar., Cetorab DINA Kenilsej 3,4,4 I.c. 263b. Jeslínek Boh. DINA Orlov. hlubina 4,4,4 I.c. 265b. Felbaba P., Bruntál 13 DIZZI Orl. hlubina 4,4,4 I.c. 259b. Marhulík J., Netřebice 57 DONA Orlov. hlubina 4,3,4 I.c. 237b. Pěchovič. M., Orlová Lut. 429 ERIKA z Jank. mlýna 4,4,4 I.c. 262b. Minka Vlast., Týn n/vlt. GITA ze Stř. cesty 3,3,3 II.c. 198b. Vondrus A., Nesvačily HANY z Těš nice 4,3,3 II.c. 228b. dohl. 2 Hejduk Josef HEDA z Vrš ovky 3,4,4 I.c. 242b. Verner Josef ILSA Pstruž ná 4,4,4 I.c. 241b. Duda Karel INEL Pstruž ná 3,4,4 I.c. 259b. Frančík Stanislav ISSABELa Pstruž ná 4,3,4 I.c. 250b. Frančík Stanislav KRALJA 4,4,4 I.c. 267b. N.T. Rjabov, Moskva NORA Aruzam 4,4,4 I.c. 260b. Kliment J., Velký Osek ORKA Jarš ana 4,3,4 I.c. 255b. Bouzek D., Mohelno 350 Vý sledky podzimních zkouš ek plemena PP psi ART od Pocheň. hráze 4,4,4 I.c. 272b. Valoš ek J., Brumovice DAN ze Zlat. Řepkova 4,4,4 I.c. 260b. Vránová M., Moraš ice 29 DIXI ze Zlat. Řepkova 4,4,4 II.c. 220b. přin. 1 Zaoral Josef Vý sledky podzimních zkouš ek plemena PP feny AJDA od Poch. hráze 4,4,4 I.c. 255b. Navrátil Milan, Lutonina 3 ALMA od Poch. hráze 4,3,4 I.c. 240b. Kalenda Br., Chrastěš ov 37 DINA ze Zl. Řepkova 4,4,4 I.c. 238b. Nikodým J., Sokoleč 305 FINA z Přích. polí 4,3,4 I.c. 236b. Kopecký Zd., Hýznerov GITA ze Straž iš tě 4,4,4 I.c. 263b. Bělina O., Boháňka 2 PERTA z Polomu 4,3,4 I.c. 240b. Komenda V., Hostěradice 41 20

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík Omluveni: jednatelka

Více

Výroční členská schůze KKO se sídlem v Brně, konaná 08.03.2015 Těšanech

Výroční členská schůze KKO se sídlem v Brně, konaná 08.03.2015 Těšanech Výroční členská schůze KKO se sídlem v Brně, konaná 08.03.2015 Těšanech Schůze byla zahájena trubačem a členem výboru Janem Šmikmátorem v 9:25 hodin. Jako první si vzal slovo předseda Ing. Pavel Konečný.

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy.

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Usnesení: Členská schůze schvaluje: Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková,

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ pořádá v sobotu, 9. května 2015 XXIII. KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC,BOJ,BOV Klubový vítěz /pes / fena/, BOB, BOS a v neděli 10. května 2014

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Zápis z jednání výboru KCHLS ve Velké Bíteši 15.06.2011

Zápis z jednání výboru KCHLS ve Velké Bíteši 15.06.2011 Zápis z jednání výboru KCHLS ve Velké Bíteši 15.06.2011 Přítomni: Ing. Antonovič, Ing. Kubeš, Ing. Horyna, p. Kašpar, Ing. Pospíšilová, p. Šeráková Omluveni: Ing. Korda 1) Zahájení - Jednání zahájil předseda

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

PROPOZICE ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

PROPOZICE ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA Podzimní klubové zkoušky českých fousků 1. května 2016 MS Vařešinky Hlučín Okresní myslivecký spolek Opava Slavkov 139, Slavkov, 747 57 opava@oms-myslivost.cz 725 521 741 ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ. sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Českomoravská kynologická unie Český kynologický svaz American Cocker Club ČR SPECIÁLNÍ VÝSTAVA AMERICKÝCH KOKRŠPANĚLŮ sobota 21. listopadu 2015 Motel ŽELEZNÉ HORY, Kojice u Chvaletic Program: 9.00 10.30

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Masarykova třída 995/48, Teplice. Zápis

Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Masarykova třída 995/48, Teplice. Zápis Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Masarykova třída 995/48, 415 01 Teplice Zápis ze schůze okresní myslivecké rady ČMMJ z.s., okresního mysliveckého spolku Teplice,

Více

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně

Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne v Kolíně Zápis z členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu dne 14.3. 2015 v Kolíně Schůze se zúčastnilo 27 členů s volebním a hlasovacím právem a 4 členové zatím bez volebního a hlasovacího práva

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC KONOPIŠTĚ 14.5.2016 Výstava proběhne v areálu před hotelem Nová Myslivna na Konopišti Občerstvení bude k dispozici

Více

Českomoravská kynologická jednota

Českomoravská kynologická jednota Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů loveckých slídičů pro plemena španělů, vodních psů

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Úvodní slovo: Do nastávající hlavní části lovecké sezony vám přejeme Lovu zdar. Ing. Bohumil Freiberg. předseda MR OMS. Ing.

Úvodní slovo: Do nastávající hlavní části lovecké sezony vám přejeme Lovu zdar. Ing. Bohumil Freiberg. předseda MR OMS. Ing. Úvodní slovo: Vážení myslivci, dostává se vám všem do rukou první číslo občasníku Okresního mysliveckého spolku Ústí and Labem. Nová myslivecká rada by ráda zlepšila komunikaci mezi členskou základnou

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU:

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulů Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to po trojím

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15.dubna 2017 v Hradci Králové -kemp Stříbrný rybník Program: 15.4.2017.

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015

CACIB Praha 2015 Světová výstava WAFDAL Show Prague 2015 PRAHA 2015 CACIB Praha 2015 Světová výstava dalmatinů WAFDAL Show Prague 2015 2. května 2015 3. května 2015 Dallmatiin kllub ČR vás zve na vyjjíímečný vííkend s DALMATIINY do zllaté stověžaté Prahy v srdcii

Více

ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA..5 3. CHOVATELSKÁ ZÁKLADNA.6. 3.1. Chovné podmínky dle plemen.6 4. OBLAST VÝCVIKU.

ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA..5 3. CHOVATELSKÁ ZÁKLADNA.6. 3.1. Chovné podmínky dle plemen.6 4. OBLAST VÝCVIKU. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ Zpráva: kongres španělů KLUB CHOVATELU LOVECKÝCH SLIDIČU (KCHLS) PRAHA 2006 AUTOR: MILOŠ KAŠPAR HLAVNÍ PORADCE CHOVU KCHLS OBSAH ÚVOD..3 1. KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ.4

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

Členská schůze KCHHMO

Členská schůze KCHHMO Členská schůze KCHHMO 16.3.2013, Domašov u Brna Zahájení konference jednatelka L. Svobodová 1) Předložen návrh programu schůze. 2) Schůze schvaluje: program zapisovatel L. Svobodová řídící V. Prouza pracovní

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze

Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze Sbor zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen SZ MMJ, o. s. ), konaný v Praze dne 13.

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 2/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 29.4.2016 na Bažantnici. Zasedání Myslivecké

Více

Zápis z členské schůze ACC o.s. konané dne v Pardubicích restaurace Šenk

Zápis z členské schůze ACC o.s. konané dne v Pardubicích restaurace Šenk Zápis z členské schůze ACC o.s. konané dne 20. 4. 2013 v Pardubicích restaurace Šenk Za výbor přítomni: Ing. O.Václavovič, Ing. A.Straková, S. Krátká, O.Neumannová, M.Žáčková Za dozorčí radu přítomni:

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 49

Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 49 Zápis z jednání výboru BCCCZ č. 49 Jednání proběhlo v lednu až březen 2016 formou e-mailové korespondence Předsedající: Radko Loučka Zapisovatel: Petra Opočenská Zápis sepsán: 06. 04. 2016 Jednání se zúčastnil

Více

17. KLUB VÁ VÝSTAVA BASSET KLUBU ČR

17. KLUB VÁ VÝSTAVA BASSET KLUBU ČR 17. KLUB VÁ VÝSTAVA BASSET KLUBU ČR Neděle 27. května 2007 Zveme Vás na výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz v penzionu Kolesa, Kladruby nad Labem, Pardubický kraj ČESTNÝ HOST VÝSTAVY paní Sůrová

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 4. 9. 2016 Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog se zadáváním titulu KLUÝ VÍTĚZ na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi Uzávěrka přihlášek: 1. termín 12.8. 2016

Více

Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne

Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 pro členskou schůzi dne 15. 02. 2014 Vážení přítomní hosté, vážení přátelé Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne 3.4.2016 od 10.00 hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc v souladu s 121, 125 a 127 stanov ČMMJ svolala

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Zápis z členské schůze Klubu chovatelů collií a sheltií Dne 20.3.2010, 10:30 KC Rychety Pan předseda seznámil přítomné členy s programem schůze. P r o g r a m : 1. Zahájení volba mandátové a návrhové komise

Více

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku. Uchovnění Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin a Katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku a dvou výstav, z nichž jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová, speciální)

Více

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 KATALOG speciální výstavy klubu českých čejek a lysek Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 Vážení přátelé, dovolte, abych Vás opět přivítal na speciální výstavě holubů českých čejek a lysek. Zde ve výstavním

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: ,

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: , KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 10. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO Lanškroun 11. června

Více

XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ

XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ Českomoravská kynologická jednota, Klub chovatelů loveckých slídičů a Okresní myslivecký spolek České Budějovice pořádají XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ (se zadáním Vítěz všestranných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

JIHOČESKÉ DERBY 2016 VII. ROČNÍK

JIHOČESKÉ DERBY 2016 VII. ROČNÍK OMS České Budějovice KCHČF Jihočeská pobočka MS Vysoký Hrádek Březí pořádají JIHOČESKÉ DERBY 2016 VII. ROČNÍK SOUTĚŽ SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CACT, R-CACT /Zkoušky vodní práce, Zkoušky vloh/ Zvěrkovice 6. 8.

Více

ČRS Místní organizace Litoměřice Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice

ČRS Místní organizace Litoměřice Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice ČRS Místní organizace Litoměřice Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice ZÁPIS + USNESENÍ z jednání výroční volební konference delegátů konané 11. 4. 2015 od 9.00 hod v restauraci LUNA v Litoměřicích Program:

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE BEAUCERONKLUBU ČR KONANÉ DNE 1. 4. 2012 V JIHLAVĚ

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE BEAUCERONKLUBU ČR KONANÉ DNE 1. 4. 2012 V JIHLAVĚ ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE BEAUCERONKLUBU ČR KONANÉ DNE 1. 4. 2012 V JIHLAVĚ Program: 1. Úvod zahájení členské schůze 2. Zprávy jednotlivých funkcionářů 3. Zpráva revizní komise 4. Kontrola bodů minulé členské

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

XX. MEMORIÁL profesora Jaroslava Svobody 2009. Všestranná soutěž hrubosrstých a maďarských ohařů s mezinárodní účas. 5. 6.9. 2009 Ústeckoorlicko

XX. MEMORIÁL profesora Jaroslava Svobody 2009. Všestranná soutěž hrubosrstých a maďarských ohařů s mezinárodní účas. 5. 6.9. 2009 Ústeckoorlicko XX. MEMORIÁL profesora Jaroslava Svobody 2009 Profesor Jaroslav Svoboda Narozen - 20. 12. 1883 v Unanově Zemřel - 26. 4. 1968 v Třebíči Profesora Jaroslava Svobodu vzpomínáme jako spoluzakladatele Československé

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 4/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 15.7.2016 na sekretariátu OMS v Třebíči. Zasedání

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

Zápis z výborové schůze KCHHMO - 1.12.2013, Skype

Zápis z výborové schůze KCHHMO - 1.12.2013, Skype Zápis z výborové schůze KCHHMO - 1.12.2013, Skype Účastníci: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, Š.Horák, L. Svobodová, J. Sajbot, R. Duda, MVDr. F. Šimek Omluveni: M. Škrdlík 1. Předseda přivítal

Více

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak I. Finanční transakce klubu Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu jsou prováděny 1. hotovostním způsobem prostřednictví

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze Speciální

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016

Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Propozice Oblastní výstava NO a Oblastní výstava psů plemen ČKS 2016 Dobrý den srdečně Vás zveme na Oblastní výstavu NO a Oblastní výstavu psů plemen ČKS, která se jako každý rok uskuteční na Velikonoční

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více