Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze. Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 2001/ 1"

Transkript

1 Č eskomoravská kynologická unie a Č eskomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ZPRAVODAJ 2001/ 1 1

2 Seznam funkcionářů klubu... Od klubové konference konané dne Vý bor klubu telefon: Předseda: Vladimír Č erný, Kališ tě 1, Švihov, 0186/ Místopředseda: JiříHavlík, L. Pokorné ho 3, Třebíč, 0604/ Jednatel: Miloš Š krdlík, Chlupova 3, Brno 0602/ Matrikářka: Petra Bergrová, Masarykova 714, Příbor 0602/ Ekonom: Antonín Spěvák, Janovice n. Ú hlavou 381, 0186/ Výcvikář: Miroslav Š afařík, Točník 78, Klatovy, 0186/ Poradce chovu: Pavel Navrátil, Nové Heřmínovy 174, 0646/743033, 0606/ Č lenové : Josef Korelus, L. Janáč ka 344, Kolín 2, 0606/ Libor Pavka, Č ejkovice 2, 0628/ MVDr. Františ ek Š imek, Šmidingerova 335, Strakonice 0342/21696 David Trnka, Spáč ilova 40, Brno, 0777/ Chovatelská rada Pavel Navrátil, Libor Pavka, MVDr. Františ ek Šimek, Redakčnírada a redakce Zpravodaje Josef Korelus, Miloš Škrdlík, David Trnka Dozorčírada Miloslav Č erný, Chlumčany 174, 019/ Sylva Lepičová, Hradišťská 38, Kosmonosy, 0603/ JiříŠtich, Marie Majerové 121, Chlumčany, 019/

3 Obsah klubové ho zpravodaje Slovo ú vodem 2. Společ enská oznámení - představujeme významné osobnosti naš eho klubu - společenské události 3. Zprávy a informace - zápisy ze schůzí - funkcionáři klubu informují 4. Chovatelství - chovatelské rady, názory, náměty a zkuš enosti 5. Výstavy a soutěže - průběž né zprávy z výstav psů v roce Galerie vítězů - nejúspěš nějšípsi a feny členů klubu na soutěžích a výstavách 7. Fotogalerie - fotografiemi představujeme chovatele, cvičitele a vystavovatele a jejich jedince 8. Kalendář termínů kynologických akcí 9. Placená inzerce a reklama 10. Po uzávěrce (na poslední chvíli) 3

4 1) Slovo ú vodem... Přá telé, do rukou se vám prá vě dnes dostá vá naše dalšíčíslo (tentokrá t zimní prosincové ) Klubové ho zpravodaje 2001/1. Jde o prvníletošnívydá ní tak, jak jsme se domluvili na konferenci klubu, letos v březnu v Ostrovačicích u Brna. V letošním roce žil náš klub vskutku bohatou klubovou činností. Začali jsme již v lednu I. klubovým kynologickým seminářem v Brně - Žebě tíně, v březnu jsme se sešli na klubové konferenci v Ostrovačicích u Brna, v květnu na I. samostatné klubové výstavě psů ve Slavkově u Brna a v září na 16. ročníku Memoriá lu prof. Jaroslava Svobody na okrese Brno-mě sto. O tom všem píšeme i v letošním Zpravodaji. V příloze tohoto Zpravodaje Vám přiklá dá me v březnu schvá lené klubové dokumenty, které jsou pá teříčinnosti našeho klubu. K tomu Vám přiklá dá me i přihlášky na všechny naše klubové akce (mimo členskou schůzi, na kterou se přihláška neposílá ), které se uskutečnív roce Tedy na lednový kynologický seminář v Táboře-Měšici, na květnovou klubovou výstavu ve Slavkově u Brna a na srpnovou soutěž pro naše ohaře v polní a ve vodní práci, která se uskutečnína okrese Brno-mě sto. I letos jsme se snažili, aby jste ve Zpravodaji našli užitečné informace, zajímavé náměty, postřehy, podně ty a zkušenosti pro Vaše dalšíchvíle strá vené s našimi krá snými plemeny. A k tomu Vá m přejeme hodně zdaru. Ať se Vá m daří! Jmé nem výboru a redakč ní rady klubu Vám přejeme radostný, šťastný a ú spěšný nový rok Prosinec 2001 Miloš Š krdlík jednatel klubu Vladimír Černý předseda klubu 4

5 2) Společenská ozná mení... Představujeme významné osobnosti našeho klubu Vladimír Hasta Narozen ve Stříbrnicích, okr. Uherské Hradiště, kde žil do 3 let. V roce 1931 se rodiče odstě hovali do Baršic u Buchlovic, kde žil do roku Po absolvová nívojenské služby v roce 1951 se přestě hoval do Strážnice, kde žije dodnes. Vladimír Hasta vzpomíná... K myslivosti mne přivedl můj děda, který mne brával sebou do přírody na čekané. Ješ tě v 80 ti letech si rád hodil flintičku přes rameno a š el do polí. Když mu již chůze dělala potíž e, tak si sedl na lavičku a vyprávěl mně o přírodě a o vš em, co k nípatří. Jemu vděčím, ž e jsem myslivcem. V roce 1947 jsem slož il myslivecké zkouš ky a dostal lovecký lístek. Od té doby se věnuji myslivosti a kynologii. Prvního psa jsem si koupil v roce 1951 NKO, fenu Janu z Pastruhu, se kterou jsem udělal PZ v I.c. Na výstavě dostala výbornou. Od roku 1953 jsem členem klubu chovatelů NKO, a takté ž vlastním chovnou stanici Z VEŠEK. Z té to stanice vzeš la řada chovných jedinců. Na té to stanici jsem odchoval 47 vrhů. K vrcholným zkouškám jsem přivedl psy převáž ně z mojístanice. 5x MKP, 8x MRK, 2x MFV, 2x MJS, 17x VZ, porovnávacízkouš ky 2x NDR Č SR. Reprezentoval jsem v Polsku, Chorvatsku a IKP Minster. Jsem drž itelem zlaté ho vůdcovské ho odznaku NKO za vedenía výcvik. Dvě volebníobdobíjsem byl předsedou okresníkynologické komise. Jsem mezinárodním rozhodčím z výkonu pro kontinentálníohaře. Od roku 1969 jsem členem klubu chovatelů hrubosrstých ohařů. Vlastnil jsem fenu pudlpointra, ze které vzeš el chovný pes Remo z VEŠEK, který se objevuje dodnes v rodokmenech. Byl to po všech stránkách vynikající pes, váž il jsem si jeho vynikajícího nosu a manýru a neobyčejné chuti do práce. V roce 1971 jsem vedl na Memoriálu Jaroslava Svobody v Nové m Městě nad Váhom fenu Anju v. ERLENSUMPF. Pak jsem vlastnil hrubosrsté ho Maďara MAX z POVAŽIA. Na tohoto psa stále vzpomínám, byl to na tu dobu neobyčejný pes po všech stránkách; s tímto psem jsem dělal od PZ až po VZ všechny zkouš ky v I.c. Pak jsem ho vedl na prvníputovnípohár Maďarů, který vyhrál. Jelikož na Moravě ani v Čechách neměl uplatnění, tak si ho vzali na Slovensko, kde nakryl spoustu fen. Ješ tě v 7 letech ho majitel, poradce chovu, prodal do Kanady. Z mojíchovné stanice jsem vedl i 2 černobílé feny na VZ, které skončily v I.c. Takté ž i v tomto klubu jsem dostal zlatý odznak za chov a vedení. Po zkuš enostech mohu potvrdit, že dnes se mohou rovnat němečtídro ke KO. Je třeba se jim věnovat, což dokazujíjejich výsledky. A co mohu vzkázat mladým kynologům? Nenechte se odradit prvním neúspě chem, pokračujte dál a věřím, že Vám naši přá telé přinesou hodně radosti, sem tam i zklamá ní, ale tak už to i v běžném životě chodí. Vladimír Hasta, 73 let, Strážnice 5

6 Milý Vladimíre, u příležitosti Vašich letošních 73. narozenin přijměte naše velké poděkování a hlubokou ú ctu za Vaši celoživotní práci na ú seku myslivectví a lovecké kynologie, i za Vaši dlouholetou aktivní č innost v našem klubu. Výbor Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 6

7 Don od Gložiniča (NODr), hnědý bělouš, 64 cm Nar (tet.č. 2944), majitel: Vladimír Hasta, Ú prkova 914, Stráž nice Výstavy: 3x výborný, 3x CAC, Národnívítěz, BOB, r. CACIB, Klubový vítěz 2001 (Slavkov) Zkouš ky: PZ I.cena (nos 4), náhodný střet se š kodnou 4. Otec: Dago del Chisola (2 CAC, BOB, r. CACIB, výborný) Matka: Ortiza Plameni pas (CAC, 2x BOB, r. CACIB, výborný) 7

8 Společ enské události Významné ho životního jubilea 50 let se dožívají: V listopadu 2001 Dagmar Navrátilová, Nové Heřmínovy V listopadu 2001 Vratislav Neumann, Strojetice Významné ho životního jubilea 55 let se dožívají: V listopadu 2001 Jan Horský, Janovice n. Ú hlavou V roce 2002 se významné ho životního jubilea dožívají: 50 let- Josef Dědouch, Pelhřimov 60 let- Jaroslav Batista, Protivín 50 let- Antonín Hubený, Jersín 60 let- Františ ek Kural, Dolní Skrýchov 50 let- Václav Kubal, Ú stín. Labem 60 let- Vlastimil Minka, Týn n.vltavou 50 let- Lubomír Nohel, Hrotovice 60 let- Josef Sobotka, Rudolec 50 let- Alena Sázová, Krupka 65 let- Josef Felcman, Žamberk 50 let- JiříŠebesta, Týn n. Vltavou 65 let- JUDr. JiříCharvát, Pardubice 55 let- JiříDevera, Horky 72 let- Karel Křepel, Švihov 55 let- JiříHavlík, Třebíč 73 let- Milan Šachl, Protivín 55 let- Josef Kabeš, Praha 74 let- Vladimír Hasta, Stráž nice 55 let- Marie Kučerová, Bílina 78 let- Josef Boš ek, Nýrsko 55 let- Helena Lichnovská, Panenské Břež any 79 let- MVDr. JiříMichálek 55 let- Josef Machát, Pyšel 85 let- Františ ek Jež ek, Klatovy 55 let- MUDr. Viliam Nádassy, Praha 88 let- Vladimír Hufeisl, Plzeň 55 let- Jaroslava Šimková, Praha Vám všem, naši milí jubilanti, do dalších let přejeme hodně zdraví a ještě mnoho a mnoho pěkných zážitků jak kynologických a mysliveckých, tak i všech ostatních. S ú ctou Vladimír Černý, předseda klubu, za výbor klubu 8

9 3) Zprávy a informace... Zápisy ze schů zí Zápis z řádné výborové schů ze, konané dne v Brně Žebětíně (v rá mci I. kynologické ho klubové ho semináře) Přítomni: Č erný Vladimír, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šimek Františ ek členové výboru, Navrátil Pavel poradce chovu, Č erný Miloslav a Trnka David za dozorčí radu, Škrdlík Miloš za redakčníradu. Výbor projednal doš lou poš tu, dále stav připravenosti I. klubové ho kynologické ho semináře dne v Brně na té ma: Maďarský ohař na začá tku nové ho tisíciletí a jak dál?. Dále byla projednána připravenost konference klubu, konané dne v Brně, příprava klubové výstavy konané dne ve Slavkově u Brna a příprava Memoriálu Jaroslava Svobody, konané ho ve dnech na okrese Brno-město. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Zápis z řádné výborové schů ze, konané dne v Ostrovač icích u Brna (před koná ním klubové konference) Přítomni: Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Spěvák Antonín, Šimek František, Šafařík Miroslav, Pavka Libor členové výboru, Navrátil Pavel poradce chovu, Č erný Miloslav a Trnka David za dozorčíradu, Škrdlík Miloš za redakčníradu. Výbor projednal doš lou poš tu, vyhodnotil průběh I. kynologické ho klubové ho semináře, konané ho v Brně-Žebětíně (hodnocen velmi kladně) a projednal připravenost klubové konference, konané dne v Ostrovačicích u Brna. Výbor schválil návrhy změn v chovatelské m a zápisním řádu klubu, ve stanovách klubu a návrhy nové ho znění jednacího, provozního a organizačního řádu klubu. Výbor se dále se zabýval přípravou speciální klubové výstavy, konané dne ve Slavkově u Brna a přípravou Memoriálu Jaroslava Svobody, konané ho ve dnech na okrese Brno-město. Byly projednány všechny zprávy funkcionářů klubu, které budou předneseny na klubové koferenci, vč. vyhodnoceníhospodařeníklubu za rok 2000 a návrh rozpočtu klubu na rok Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Miloš Škrdlík, jednatel klubu 9

10 Zápis z 1. řádné (ustavující) výborové schů ze, konané dne v Ostrovač icích u Brna (v rá mci koná níklubové konference) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 100%). Přítomni členové výboru volbou zvolili obsazenífunkcí: Č erný Vladimír (předseda), Havlík Jiří (místopředseda), Škrdlík Miloš (jednatel a vedoucíredakčnírady), Bergrová Petra (matrikářka), Spěvák Antonín (ekonom), Šafařík Miroslav (výcvikář), Navrátil Pavel (poradce chovu a předseda chovatelské rady), MVDr. Šimek František (člen chovatelské rady), Pavka Libor (člen chovatelské rady), Korelus Josef (člen redakčnírady), David Trnka (člen redakčnírady). Zápis z 1. řádné (ustavující) schů ze dozorčí rady, konané dne v Ostrovač icích u Brna (v rá mci koná níklubové konference) Přítomni: Č erný Miloslav, Lepičová Sylva, Štich Jiří (úč ast 100%). Přítomníčlenové dozorčírady volbou zvolili předsedu dozorčírady Miloslava Č erné ho. Zápis z 2. řádné výborové schů ze, konané dne ve Slavkově u Brna (v rá mci I. samostatné klubové výstavy psů) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 91%). Výbor projednal doš lou poš tu a vyhodnotil průběh březnové klubové konference, vč. rozpočtu (konference hodnocena velmi kladně). Dále projednal stav připravenosti I. samostatné klubové výstavy (vč. rozpočtu) a průběh příprav XVI. ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobody (vč. rozpoč tu), který se uskuteč ní na okrese Brnoměsto. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Zápis ze 3. řádné výborové schů ze, konané dne v Kratochvílce, okr. Brno-venkov (v rá mci XVI. ročníku Memoriá lu prof. Jaroslava Svobody) Přítomni: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David (úč ast 100%). 10

11 Výbor projednal doš lou poš tu a vyhodnotil průběh I. samostatné klubové výstavy psů, konané dne ve Slavkově u Brna (výstava byla hodnocena velmi kladně). Výbor se zabýval i přípravou zajištěníxvi. ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobody. Výbor dále rozhodl o zavedenínové klubové tradice: klubové soutěž i O putovnípohá r Dr. Jiřího Michá lka, která bude dvoudennía bude slož ena ze zkouš ek pole voda (dle platné ho zkuš ebního řádu pro podzimnízkouš ky a speciálnízkouš ky z vodnípráce). Výbor schválil i Statut té to soutěž e. I. ročník soutěž e se bude konat ve dnech 17. a 18. srpna 2002 na okrese Brno-město. Výbor dále projednal průběž né ústnízprávy jednotlivých funkcionářů klubu. Výbor projednal i rámcový nástin plánu práce klubu pro rok Příš tívýborová schůze se sejde v pátek v městě Tábor (již níč echy). Zápis z konference klubu, konané dne v Ostrovač icích u Brna Konference se zúč astnilo celkem 73 řádných členů klubu, vš ichni měli v den konání konference řádně zaplaceny své členské příspěvky. Konference se zúč astnilo i 14 hostů. Konference proběhla dle programu, který byl avizován ve Zpravodaji č.2/2000. V diskusi vystoupilo 5 členů. Pavel Navrátil (poradce chovu klubu) upozornil na nové podmínky při vyřizovánížádosti o doporučeníke krytí. K žádosti majitel chovné feny přiložípotvrzenío zaplacenísvé ho klubové ho členské ho příspěvku pro daný rok a potvrzenío zaplacení400,- Kč za krytí chovné feny. Miloš Š krdlík (jednatel a vedoucí redakč ní rady klubu) přednesl zprávu z výborových schůzíklubu, konaných dne a dne l. Informoval konferenci o nové m postupu vyřizováníčlenských přihláš ek přes novou matrikářku klubu Petru Bergrovou. V té to souvislosti vyzval všechny zde přítomné členy klubu, kteříještě nevyplnili novou členskou přihláš ku, aby ji přímo na konferenci neprodleně vyplnili a odevzdali. Rovněž kdo nemá v pořádku legitimaci klubu, po konferenci mu bude ihned vystavena. Informoval přítomné o konáníklubové výstavy psů dne ve Slavkově u Brna a rozdal všem přítomným propozice a přihláš ku na tuto výstavu. Uzávěrka přihláš ek je , druhý termín je Nabídl přítomným k odběru publikaci Maďarský ohař, která měla příznivý ohlas. Vlastimil Resner informoval přítomné o přípravě konánímemoriálu Jaroslava Svobody, který se uskutečníve dnech na okrese Brno-město. Uzávěrka přihláš ek je Miroslav Š afařík (výcvikář klubu) předal bronzové, stříbrné a zlaté klubové vůdcovské odznaky. Informoval přítomné o konánímemoriálu F. Housky. Petra Bergrová (matrikářka klubu) nabídla přítomným k odběru publikaci Výž iva psů, kterou zpracovala a která měla příznivý ohlas. 11

12 Usneseníz konference Klubu chovatelů hrubosrstý ch a maď arský ch ohařů, konané dne v Ostrovačicích u Brna KONFERENCE SCHVALUJE: - Navrž ený program konference. - Zapisovatele konference M. Škrdlíka. - Pracovnípředsednictvo konference členové výboru klubu. - Mandátovou komisi konference J. Korelus, A. Spěvák, Kroupa, - Volebníkomisi konference V. Resner, K. Křepel, V. Tomaš tík - Návrhovou komisi konference L. Pavka, M. Č erný, D. Trnka. - Zprávu o činnosti klubu (zprávu předsedy, jednatele-matrikáře, ekonoma, poradce chovu, výcvikáře, vedoucího redakčnírady). - Zprávu o hospodařeníklubu od do Zprávu dozorčíkomise. - Plán činnosti klubu na rok Výš i klubové ho členské ho příspěvku 200,- Kč (platíod ). - Výš i zápisné ho do klubu 250,- Kč (platíod ). - Výš i poplatku za krytí400,- Kč, který bude hradit pouze majitel chovné feny (platíod ). Poradci chovu k žádosti o doporučeníke krytípřiložímajitel chovné feny potvrzenío zaplaceníklubové ho příspěvku pro daný rok a potvrzení o zaplacení400 Kč za krytíchovné feny. - Upravené Stanovy klubu, Chovatelský a zápisnířád, Jednacířád, Provoznířád, Organizačnířád. - Rozpočet klubu na rok Systé m práce nové chovatelské rady klubu na období tak, ž e rada je slož ena ze tříčlenů výboru (kaž dý zde zastupuje různá plemena klubu), z nichž jeden z nich zastává funkci poradce chovu. - Stanoviska výboru klubu k návrhům a připomínkám jednotlivých členům klubu, doš lým na adresu klubu v rámci klubové ho připomínkové ho předkonferenčního řízení - Stanovisko výboru klubu k problematice RTG displasie kyčelních kloubů tj. pro rok 2001 se do hromadné ho vyš etřování displasie kyčelních kloubů u chovných jedinců v naš em klubu povinně nepouš tět. KONFERENCE VOLÍ: - Nový výbor klubu na období ve slož ení: Bergrová Petra, Č erný Vladimír, Havlík Jiří, Korelus Josef, Navrátil Pavel, Pavka Libor, Spěvák Antonín, Šafařík Miroslav, Šimek Františ ek, Škrdlík Miloš, Trnka David. - Novou dozorčíradu klubu na období ve slož ení: Č erný Miloslav, Lepičová Sylva, Štich Jiří. 12

13 KONFERENCE BERE NA VĚDOMÍ: - Rozdělenífunkcíve výboru klubu: předseda Vladimír Č erný, místopředseda Jiří Havlík, jednatel a vedoucí redakční rady - Miloš Škrdlík, ekonom Antonín Spěvák, matrikář Petra Bergrová, výcvikář Miroslav Šafařík, chovatelská rada Pavel Navrátil (poradce chovu), MVDr. Františ ek Šimek, Libor Pavka, redakčnírada Josef Korelus, David Trnka - Předání Č estných uznání a Vůdcovských odznaků členům klubu, kteří splnili stanovené podmínky - Informaci o jednánía závěrech z výborových schůzíklubu ze dne a ze dne Informaci o poruš eníklubové ho Chovatelské ho a zápisního řádu chovatelem p. Šerým a o dalším postupu v řeš eníté to zálež itosti. - Informaci o konáníklubové výstavy dne ve Slavkově u Brna, spojené s přehlídkou chovných jedinců a s jarním svodem, a doporučuje členům klubu se výstavy v hojné míř e zúč astnit. - Informaci o konánímemoriálu Jaroslava Svobody ve dnech na okrese Brno-město. - Informaci výcvikáře klubu o konánímemoriálu F. Housky (Č F). KONFERENCE UKLÁDÁ: - Matrikářce a ekonomovi klubu - vyřadit z evidence klubu všechny neplatiče členských příspěvků k Redakčníradě vydat v roce 2001 pouze jeden Zpravodaj a to v prosinci Redakčníradě a vš em č lenům klubu - více propagovat logo klubu. - Poradci chovu - zpracovat a zveřejnit ve Zpravodaji 2001 seznam chovných jedinců. K tomu všichni majitelé chovných jedinců předajíporadci chovu Pavlovi Navrátilovi do fotky svých chovných jedinců ve výstavním postoji. Mohou k tomu využít i profesionálního fotografa, přítomné ho na klubové výstavě ve Slavkově u Brna dne Vš em členům klubu, kteřínemajídosud neodevzdali novou klubovou členskou přihláš ku, nebo dosud nemajív pořádku svou klubovou legitimaci nechť si toto neprodleně vyřídíu matrikářky klubu Petry Bergrové. Usneseníbylo jednomyslně schváleno konferencíklubu v Ostrovačicích u Brna, dne Předložil: Libor Pavka, předseda ná vrhové komise konference Ověřil: Miloš Škrdlík, zapisovatel konference 13

14 Funkcionáři klubu informují Zpráva předsedy klubu o č innosti klubu v roce 2001 (podkladový materiál pro jednání č lenské schů ze klubu dne v Chudenicích) Přátelé, konec roku a začátek nové ho bývá již tradičně námětem k ohlé dnutíse za uplynulým obdobím a přílež itostík jeho bilancování. Pokusím se tedy letoš níčinnost naš eho klubu stručně zhodnotit. Letoš nírok byl v činnosti naš eho klubu celkově velmi zdařilý. Ukazujíto i mnohé reakce a odezvy naš ich členů, se kterými se setkávám. V lednu jsme se věnovali na I. kynologické m klubové m semináři v Brně-Žebětíně specifice chovu a výchově maďarských ohařů, kde úč ast 37 chovatelů z celé Č R byla velmi pěkná. Velmi podrobně tak byla probrána problematika chovu maďarských ohařů. V březnu jsme na velmi dobře připravené klubové konferenci zhodnotili uplynulé pětileté období č innosti naš eho klubu. A nejen to. Přepracovali jsme naš e dosavadní Stanovy a chovatelský a zá pisnířá d tak, aby odpovídaly nejnovějším trendům dokumentů Č MMJ, Č MKU a FCI. Dále jsme pro dalšízkvalitněnínašíklubové a legislativníčinnosti vytvořili nové klubové dokumenty: Jednacířá d, Provoznířá d, Organizačnířá d. Na 90 naš ich členů na konferenci vyjádřilo plnou podporu dosavadnímu výboru klubu, který byl takřka jednomyslně znovuzvolen i na dalšípětileté období. V květnu jsme v oblasti výstavníčinnosti poprvé v historii naš eho samostatné ho klubu uspořádali I. samostatnou klubovou výstavu psů ; v areálu krásné ho státního zámku ve Slavkově u Brna. Té to výstavy se zúč astnilo 82 psů (přihláš eno bylo 102), z toho 42 maďarských krátkosrstých ohařů, 30 německých drátosrstých ohařů a 10 pudlpointrů. Rovněž jsme zde uspořádali chovatelskou přehlídku a jarnísvod mladých psů. Skoro 300 členná úč ast hostů a přihlíž ejících byla velmi dobrá, atmosfé ra byla výborná. V září jsme v oblasti zkoušek a soutěžíuspořádali na okrese Brno-město dvoudenní vrcholnou všestrannou soutěž ohařů XVI. roč ník Memoriálu prof. Jaroslava Svobody, které ho se zúč astnilo 16 velmi dobře připravených psů. Početná korona, velmi dobrá organizace a příznivé počasí přispěly ke zdárné mu průběhu tohoto krásné ho a významné ho Memoriálu. Velmi nás překvapila výborná úroveň startujících psů. Za velmi dobrou a v mnoha případech i vzorovou organizaci všech čtyřech letoš ních naš ich klubových akcí (kynologický seminář, klubová konference, klubová výstava a Memoriál J. Svobody) patří velké poděkování funkcionářům naš eho klubu z Brna-města, jmenovitě Vlastimilu Resnerovi, Miloši Š krdlíkovi a Davidovi Trnkovi. V brněnské m regionu, kde se všechny naš e letoš níklubové akce konaly, měly vž dy velmi dobrou přípravu, vynikajícíorganizaci a velký ohlas. Brňáci, díky Vám. Během letoš ního roku byl kus poctivé a časově velmi náročné práce odveden i na úseku vnitřníčinnosti našeho klubu. Zásluhou nové matrikářky Petry Bergrové byla provedena dokonalá revize členských přihlášek, přeregistrová nívětšiny našich členů na 14

15 nové přihlášky, které již odpovídají novým legislativním pož adavkům. Pořádek byl zjednán i v oblasti vystavováníčlenských průkazů. Nyníje v klubové evidenci naprosto perfektnípořádek, řád a systé m. Nové členské přihláš ky jsou již v elektronické podobě, včas vyřizovány a pravidelně aktuálně projednávány na výborových schůzích. Na úseku klubových financíje díky velmi dobré mu hospodaření a díky výborné platebnímorálce členů v letoš ním roce stav klubové ho hospodařenívelmi dobrý. Antonín Spěvák, Miloš Škrdlík a Petra Bergrová tak po mnoha letech konečně vyřeš ili dalšívelmi závaž ný a vleklý klubový problé m a to problé m neplatičů. Předloňský dluh neplatičů činil Kč, loňský dluh činil dalších Kč, takž e jsme do tohoto roku vstupovali s pohledávkami za naš imi neplatícími členy v celkové výš i Kč. Letos už nemáme žádné neplatiče, ani žádné jejich pohledávky. I většina loňských a předloňských dluhů již byla neplatiči rovněž splacena. Velmi dobrá je úroveň i naš eho klubové ho zpravodaje. Jak po obsahové, tak i po grafické stránce má plně vypovídajícíschopnost o rozmanité činnosti v naš em klubu. Náš Zpravodaj tak patří mezi kvalitní klubové zpravodaje i v porovnání s ostatními kluby v Č R. Zpravodaj je pestrý, čtivý a obsáhlý. Dává nám zajímavé podněty do dalšípráce. Zavedli jsme naš e www. internetové klubové strá nky. Na adrese se tak mohou naš i členové seznámit se všemi oblastmi našíklubové činnosti. Tyto internetové stránky jsou hojně navš těvované i zahraničními zájemci a je to významná propagace činnosti naš eho klubu i zahraničí. Umožňuje i bezplatnou propagaci naš ich chovat. stanic. Díky naš emu dlouholeté mu kronikáři klubu, panu Karlu Křepelovi z Trnčí, byla letos zpracována i Kronika našeho klubu. Ve spolupráci s redakcí Zpravodaje bude vydávána na pokračování v následujících číslech Zpravodajů, tak, aby hlavně mladší členové klubu se měli mož nost seznámit s historickými tradicemi naš eho klubu. Je zajímavé vědět, čím se ž ilo v naš em klubu před mnoha a mnoha lety. K vydánípřipravuje poradce chovu ve spolupráci s matrikářkou klubu i Katalog chovných jedinců klubu, který bude hotov do klubové členské schůze, která se koná v Chudenicích, na okrese Klatovy. Komplexně tak představínaš e chovné jedince Poprvé byla v naš em klubu založ ena i dalšítradice nové soutěže pro naše ohaře v polnía vodníprá ci O putovnípohá r Dr. Jiřího Michá lka. Jde o novou klubovou soutěž na úrovni podzimních zkouš ek a speciálních zkoušek z vodní práce ohařů (dle platné ho Zkuš ebního řádu), otevřenou pro vš echna naš e klubová plemena. I. ročník té to nové soutěž e se uskutečníve dnech na okrese Brno-město. Výbor klubu se letos sešel celkem 4x (19.1., 2.3., 19.5, ). Pravidelnými body jednání byla doš lá poš ta, informace z ústředních orgánů, zprávy a informace jednotlivých funkcionářů klubu a příprava a hodnocení klubových akcí. Pravidelným bodem jednáníbylo přijímánínových členů, situace v hospodařenía vývoj stavu členské základny. Průměrná úč ast členů výboru na výborových schůzích byla 90%. Tato zpráva o činnosti klubu je na následujících dalších stránkách doplněna jednotlivými podrobnějšími zprávami funkcionářů klubu (jednatele, matrikářky, ekonoma, poradce chovu a výcvikáře). Našíširoké členské základně jsou tak poprvé souhrnně a v dostatečném předstihu předloženy (formou písemné zprávy o činnosti klubu) vý sledky práce klubu za rok 2001, a to ve vš ech oblastech činnosti. 15

16 K tomuto všemu je mož no se jakýmkoliv způsobem členy klubu vyjádřit, ať písemně, e- mailem, či ústně, a to ke které mukoliv funkcionáři klubu, popř. k celé mu výboru klubu či k členské schůzi. Samozřejmě, ž e vš echny problé my klubu zde ještě zdaleka vyřeš eny nejsou. Jde o otázky klesajícího počtu vrhů a štěňat a rostoucího počtu bezpapírových š těňat, hanobení klubu úzkými lobbystickými skupinami i prostřednictvím sdělovacích prostředků, menšíprezentace naš ich plemen na výstavách, zkouš kách a soutěžích, menší zapojeníčlenů klubu do příspěvků ve Zpravodaji, otázka povinné displazie (ano či ne), popularizace soutěžífield-trial, klesající výcviková náročnost v návaznosti na lovecké nebo gaučové zaměřeníplemen, apod. Toto všechno a ještě i dalšíotázky nechť jsou dobrým námětem pro diskuse na naš e klubové akce v roce Plán klubových akcí v roce ) II. kynologický klubový seminář, který se uskuteč ní v sobotu dne v Táboře - Měšici (jižní Čechy), 2.) klubová č lenská schů ze, která se koná v sobotu dne v Chudenicích (Západní Čechy), 3.) II. klubová výstava psů, která se koná v neděli dne na zámku ve Slavkově u Brna (jižní Morava), 4.) I. roč ník klubové soutěže O putovní pohár Dr. Jiřího Michálka, který se koná o víkendu na okrese Brno-město (jižní Morava). Na všechny tyto akce Vás co nejsrdeč něji zvu a těším se, že se zde sejdeme v co největším poč tu. Kynologii zdar! Vladimír Č erný předseda klubu Poč ty zápisů štěňat zapsaných v ČR - v roce 2000 Č eský fousek 482 Kleiner Münsterländer Vorstehhund 195 Irish Red a White Setter 11 Labrador Retriever 1664 Irish Red Setter 180 Weimaraner 290 Gordon Setter 99 Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund 772 Deutscher Langhaariger Vorstehhund 80 Grosser Münsterländer Vorstehhund 72 English Poiner 138 Epagneul Breton 47 English Setter 97 Magyar Vizsla Deutscher Drahthaariger Vorstehhund Pudelpointer Slovenský hrubosrstý stavač 152 náš klub 121 náš klub 22 náš klub 0 náš klub 16

17 Informace výcvikáře klubu Vý sledky vý cviku v roce 2000 Váž enípřátelé. Jako v létech předchozích i v tomto čísle klubové ho zpravodaje předkládám přehled výsledků zkoušek za rok 2000 u jednotlivých plemen psů naš eho klubu. Tento přehled je sestaven ze získaných informacív podobě zaslaných soudcovských tabulek z jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Předlož ený přehled za rok 2000 je dokladem ustálené ho zájmu o plemena loveckých psů naš eho klubu. Je pravdou, ž e trend vzestupu počtů předváděných jedinců na zkouš kách se v roce 2000 ustálil, ale stálý vzestup z let předcházejících nemohl zákonitě pokračovat do nekonečna. Důlež itá v tomto případě je stabilizace počtu registrovaných členů naš eho klubu, který je zárukou dostatečné ho počtu chovatelů a cvičitelů plemen psů v naš em klubu sdruž ených. Pro představu členské základny uvádím porovnání celkové ho počtu předvedených jedinců a počet absolvovaných zkoušek za tři roky zpátky. uvedený seznam přispívá k určité mu ucelené mu přehledu o situaci na úseku výcviku a potaž mo i o úrovni loveckých vlastností plemen v naš em klubu chovaných. V jmenovité m seznamu jsou uvedeny pouze výsledky podzimních zkouš ek, které jsou jednak nejpočetněji zastoupené a jejich výsledky jsou podle mého názoru pro naš i mysliveckou praxi nejsměrodatnější. Pokud při kontrole seznamu zjistíte, ž e v přehledu scházíúdaj o absolvovánípz vaš eho psa či feny, zaš lete prosím kopii soudcovské tabulky na moji adresu. Výcvik v roce 2000 v číslech Plemeno Německý ohař drátosrstý (NDO) V roce 2000 bylo předvedeno na zkouš kách celkem 89 jedinců, z toho 49 psů a 40 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 26x 19x I.c., 2x II.c., 3x III.c., 2x N VP 11x 8xI.c., 3x II.c. LZ 24x 14x I.c., 4x II.c., 3x III.c., 3x N PZ 67x 52x I.c., 9x II.c., 3x III.c., 3x N VZ 4x 3x I.c., 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 132 zkouš kách r jedinců na 135 zkouš kách r jedinců na 133 zkouš kách r jedinců na 162 zkouš kách r jedinců na 144 zkouš kách 17

18 Plemeno Pudlpointr (PP) V roce 2000 bylo předvedeno za zkouš kách celkem 14 jedinců, z toho 7 psů a 7 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 7x 7x I.c. VP 0 LZ 5x 3x I.c., 1x III.c., 1x N PZ 9x 8x I.c., 1x II.c. VZ 2x 1x I.c., 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 23 zkouš kách r jedinců na 19 zkouš kách r jedinců na 24 zkouš kách r jedinců na 37 zkouš kách r jedinců na 42 zkouš kách Plemeno Maď arský ohař krátkosrstý (MOK) V roce 2000 bylo předvedeno na zkouš kách celkem 29 jedinců, z toho 13 psů a 16 fen. Tito přísluš níci plemena absolvovali v r x zkouš ky a dosáhli následujících výsledků: Druh zkouš ky Vedeno Vý sledky ZV 13x 10x I.c., 3x III.c. VP 3x 3x I.c. LZ 2x 2x I.c. PZ 21x 15x I.c., 3x II.c., 2x III.c., 1x N VZ 1x 1x N Porovnánípočtů r jedinců na 40 zkouš kách r jedinců na 27 zkouš kách r jedinců na 32 zkouš kách r jedinců na 41 zkouš kách r jedinců na 18 zkouš kách Plemeno Maď arský ohař drátosrstý (MOD) V roce 2000 byly předvedeny čtyři feny na PZ zkouš kách, z toho tři v I. ceně a jedna ve II. ceně. Celkem byli předvedeni 4 jedinci na 4 zkouš kách. Porovnánípočtů r jedinci na 4 zkouš kách r jedinci na 4 zkouš kách r jedinců na 17 zkouš kách r fena na 3 zkouš kách r feny na 2 zkouš kách Plemeno Slovenský hrubosrstý stavač (SHS) V roce 2000 byl předveden jeden pes SHS na ZV, PZ a LZ, vš e v I. ceně. Závěrem mi dovolte, abych jmé nem výboru klubu poděkoval všem chovatelům a cvičitelům plemen psů naš eho klubu za práci v r a s výsledky vš ech absolvovaných zkouš ek za letoš nírok budete informováni v příš t ím zpravodaji. Miroslav Šafařík výcvikář klubu 18

19 Vý sledky podzimních zkouš ek v roce 2000 pořadízná mek: hledá ní, vystavová ní, nos jmé no psa, zná mky z výkonu, výsledek zkoušky, adresa majitele Vý sledky podzimních zkouš ek plemena NDO psi ALAX ze Stráž ky 4,3,3 I.c. 228b. Benda Jiří, Vlaš im 1490 AMIR ze Stráž ky 4,4,4 I.c. 264b. Fiala J., Dobříkovice 5 AMOR od Oskavy 4,4,4 I.c. 248b. Tomek Mir., Proseč ARAN z Doudleb 3,3,4 I.c. 254b. Vrzal Z. Tuněchody ARAN z Kobeřic 4,4,4 I.c. 270b. Narovec J. Kobeřice 596 ARAN z Povaloví 4,3,4 I.c. 260b. Císař Z. Kojetín 570 ARGO z Keblovska 4,4,4 I.c. 264b. Hlaváč ek M., Keblov ARGO z Peren. dvora 4,4,4 I.c. 260b. Parish Jan, Žamberk ARGO z Povaloví 4,4,4 I.c. 255b. Havlík M. Kojetín 822 ARGO ze Stráž ky 4,4,4 I.c 251b. Votava Jan, Havl. Brod ARNO z Doudleb 4,3,4 II.c. 234b. post. 1 Č ečetka Josef Vrš ovka ART z Kobeřic 4,4,4 I.c. 243b. Halfar F. Kobeřice 3 ASTOR z Vranína 3,3,4 II.c. 220b. přin. 1 Alexa St., Radkovice 45 ATOS od Oskavy 3,4,4 I.c. 263b. Tomek Mir., Proseč AVAR ze Stráž ky 4,3,3 I.c. 245b. Neuman Vrat. Strojetice CENT z Č eské jah. 3,3,4 I.c. 237b Smetana Marek, Dub 22 CÉ SAR z Č es. jahod. 4,3,4 I.c. 229b. Havlík Radek, Střevač 14 CIR ze Žerov. dvora 3,2,4 III.c. 210b. vyst. Semrád J., Batonice 5 CIT Č erničný 4,4,4 I.c. 251b. Batista Jar., Žďár DAR Orlov. hlubina 3,4,4 II.c. 221b. posl. 2 Bezděk P., Bohumín 989 DON Orlov. hlubina 3,4,4 I.c. 232b. Szweda Ján, Karviná 813 DORN z Kryšt. dvora 3,4,4 I.c. 250b. Dvořák Jar. Jasinov FRED z Tich. mlýna 4,4,4 I.c. 247b. Smetana K. Dunajovice 76 GASTON z Pelh. houfů 4,4,4 I.c. 254b. Hajduch P., Dráchov 11 GIV z Pelhř. houfů 3,3,4 I.c. 247b. Šílený Josef GIT z Pelhř. houfů 4,4,4 I.c. 250b. Trpák Libor, Dráchov 39 GRAF z Pelhř. houfů 4,4,3 II.c 226b. voda 1 Marek D., Lhotice 47 GRAND ze Stř. cesty 3,4,3 I.c. 240b. Kaš ička F., Liteň CHRAM z Buňávky 4,4,4 I.c. 252b. Tvarůž ek J., Smolina 20 CHYT od Týnské Sol. 4,4,4 I.c. 263b. Minka Vlast., Týn n/vlt. LENO z Veš ek 3,3,3 I.c. 229b. Šesták V., Vé sky 75 LUK z Veš ek 4,4,4 II.c. 227b., přin. 1 Kotlařík Vl. Hruš ovany URAL ze Supího koš e 3,3,3 neob. vlečka 0 Janeček Zdeněk Vý sledky podzimních zkouš ek plemena NDO feny AFRA Popov. březí 4,4,4 I.c. 250b. Ondrůš ek Č est., Brno AJDA z Kobeřic 4,4,4 I.c. 254b. Slanina P., Kobeřice 749 ÁJA z Doudleb 4,4,4 I.c. 269b. Chmelíč ek M., Nárameč

20 ALBA ze Smir. mlýna 4,3,4 I.c. 254b. Č erný Vlad., Kališ tě ALKA z Kobeřic neobst. voda 0 Mlček Květ., Václavov ALKA z Povaloví 4,3,3 II.c. 213b. Bezděk J., Dřevohostice 69 ALKA ze Žďár. luk 4,3,4 I.c. 248b. Man Mil., Žďár ALMA ze Žďár. luk 4,3,3 II.c. 205b. Bambas Josef ANETA ze Sm. mlýna 2,3,4 III.c. 240b. hled. 2 Motalík Marek ARA z Přebořicka 4,3,3 I.c. 230b. Muknš nábl Josef ARINA z Jez. lesů 4,4,4 I.c. 258b. Hanák Petr, Sebranice ARINA z Pern. dvora 4,4,4 I.c. 261b. Č ečetka Josef, Vrš ovka 25 ASTA Mlýnský vrch 4,4,4 I.c. 256b. Hyrák Dr., Krnov 61 ASTA z Kobeřic neobst. dohl. 0 Kubín Zdeněk, Jileš ovice 74 ASTA ze Žďár. luk 4,4,4 I.c. 260b. Duda Radek AXA z Doudleb 4,3,4 I.c. 239b. Kapucián Lad., Doudleby BELLA z Beč. strání 3,2,3 III.c. 184b. vyst. Smažík Lad., Libějice BRITA z Č eské jah. 3,4,3 I.c. 228b. Chrtek Zd., Dřevěnice 3 CÍNA z Kobyl. lácar 4,4,3 I.c. 235b. Vranka Jos., Babice 449 DARA z Tich. mlýna 4,3,4 I.c. 255b. Zeman Jar., Cetorab DINA Kenilsej 3,4,4 I.c. 263b. Jeslínek Boh. DINA Orlov. hlubina 4,4,4 I.c. 265b. Felbaba P., Bruntál 13 DIZZI Orl. hlubina 4,4,4 I.c. 259b. Marhulík J., Netřebice 57 DONA Orlov. hlubina 4,3,4 I.c. 237b. Pěchovič. M., Orlová Lut. 429 ERIKA z Jank. mlýna 4,4,4 I.c. 262b. Minka Vlast., Týn n/vlt. GITA ze Stř. cesty 3,3,3 II.c. 198b. Vondrus A., Nesvačily HANY z Těš nice 4,3,3 II.c. 228b. dohl. 2 Hejduk Josef HEDA z Vrš ovky 3,4,4 I.c. 242b. Verner Josef ILSA Pstruž ná 4,4,4 I.c. 241b. Duda Karel INEL Pstruž ná 3,4,4 I.c. 259b. Frančík Stanislav ISSABELa Pstruž ná 4,3,4 I.c. 250b. Frančík Stanislav KRALJA 4,4,4 I.c. 267b. N.T. Rjabov, Moskva NORA Aruzam 4,4,4 I.c. 260b. Kliment J., Velký Osek ORKA Jarš ana 4,3,4 I.c. 255b. Bouzek D., Mohelno 350 Vý sledky podzimních zkouš ek plemena PP psi ART od Pocheň. hráze 4,4,4 I.c. 272b. Valoš ek J., Brumovice DAN ze Zlat. Řepkova 4,4,4 I.c. 260b. Vránová M., Moraš ice 29 DIXI ze Zlat. Řepkova 4,4,4 II.c. 220b. přin. 1 Zaoral Josef Vý sledky podzimních zkouš ek plemena PP feny AJDA od Poch. hráze 4,4,4 I.c. 255b. Navrátil Milan, Lutonina 3 ALMA od Poch. hráze 4,3,4 I.c. 240b. Kalenda Br., Chrastěš ov 37 DINA ze Zl. Řepkova 4,4,4 I.c. 238b. Nikodým J., Sokoleč 305 FINA z Přích. polí 4,3,4 I.c. 236b. Kopecký Zd., Hýznerov GITA ze Straž iš tě 4,4,4 I.c. 263b. Bělina O., Boháňka 2 PERTA z Polomu 4,3,4 I.c. 240b. Komenda V., Hostěradice 41 20

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné myslivecký zpravodaj 1 2014 1/2014 9. ročník neprodejné úvodník Vážení čtenáři, kolegové a myslivci, je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů BARVÁŘ 24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů 2 Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů ČESKOMORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ BARVÁŘŮ, z. s. KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2015 ročník XXIV www.barvar.cz Obsah Zpravodaje BARVÁŘ

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV. člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV. člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV člen FCI 2/2007 KLUBOVÝ ZPRAVODAJ Výbor klubu bretaňských ohařů Předseda: Jednatel: Ekonom-matrikář Výcvikář Helena Dvořáková 257 51 Bystřice 62 tel/fax: 317 793 183 mobil:

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek,

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 CENA 5,- Kč na zasedání zastupitelstva obce dne 7.2.2007 byl jednomyslně schválen návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2007, který je prvním rokem funkčního volební období nově

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo 1-2 leden-únor 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem Starostovat v Telči je radost (ale i starost) Konec starého a začátek nového roku je tradičně dobou bilancování. Navíc,

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více