Česká zemědělská universita Agronomická fakulta. Fyziologie hospodářských zvířat. PRA Progresivní retinální atrofie