She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti"

Transkript

1 Opontentský posudek na magisterskou diplomovou práci Hany Porkertové She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti Doporučuji práci hodnotit známkou D Stručné zdůvodnění Navrhnout známku za tuto diplomovou práci bylo pro mne těžké. Je to ambiciózní, provokativní a náročný text, který zasahuje do komplikovaných oblastí sociální teorie a filosofie. Některé obtížné pasáže jsou napsané docela hezky a srozumitelně; jiné ovšem strašně a to říkám jako někdo, kdo je podobně zaměřené texty docela zvyklý číst. Formálně je práce v pořádku. Snad až na drobné nedostatky formátování seznamu literatury a nepřehlédnutelné množství překlepů. Autorka píše o tzv. she-males, lidech, kteří mají díky medicínskému zákroku jak ženské poprsí, tak mužský pohlavní úd. Ukazuje je jako výzvu moderní genderové binaritě, podle které jsme prý tak nějak samozřejmě každý buď muž, či žena, nic mezi tím. Všímá si pornoprůmyslu a moderní medicíny, bez kterých lze o zrodu a existenci she-males vyprávět jen těžko. A práci uzavírá kapitolami o metafoře kyborga a o pojmu post-human obojí lze k osobám s hybridní sexualitou tak nějak vztáhnout. Autorce to pak umožňuje pointovat práci tezí o tom, že she-males jsou pozoruhodní tím, že vytvářejí novou a pozitivní tělesnost a sexualitu (slovo pozitivní tu má dvojí možný a dle mého i skutečně použitý či implikovaný význam). Práce ve svém úhrnu she-males de facto heroizuje jako osoby, které se skutečně radikálním způsobem staví proti neudržitelným moderním pořádkům (a jsou za to taky všelijak postihovány a vylučovány) Je zřejmé, že autorka toho spoustu načetla; a taky že je bystrá a schopná. Chápu, že její text je svou polohou, formou i směrem uvažování v souladu s nemalou částí dnešní sociálně vědné produkce. Nicméně kdybych býval byl nějakou shodou okolností vedoucím téhle práce, školitelem, v současné podobě bych ji vůbec nepustil k obhajobě. A to ne jako nějaký zavilý odpůrce feminismu, ale naopak jako někdo, komu na teoretických základech, ze kterých autorka vychází a které hájí, dost záleží a nechce je zatratit. Diplomka totiž v některých podstatných ohledech představuje jejich pokleslou, nešťastnou podobu. Feminismus tak vylučuje z disciplíny, ve které chce autorka svou diplomku obhájit. A z autorů jako Foucault či Haraway dělá podle mne neprávem tak trochu nebezpečné blázny, odtržené od reality. Vím, že místy jsou moje námitky namířené ani ne tak proti tomu, co píše sama autorka, ale spíš proti tomu, co píšou (v citovaných pasážích) autority, na které se autorka odvolává. Ale to není omluva. Takhle ambiciózní práce by měla držet i od autorit vlastního oboru kritický odstup (nebo k nim pěstovat pečlivější, jemnější přístup) zejména v takových ohledech, které jsou sporné z hlediska jakési dobré praxe sociologické analýzy a argumentace. Přihlásit se k nějaké škole nás neosvobozuje od nutnosti udržovat si k ní kritický a opatrný vztah. Zkrátka, technicky vzato, jde o náročný a v jednotlivých částech ne úplně nesmyslný text, formálně zvládnutý, vykazující nemalý rozhled a schopnost teoretického uvažování. Místy trochu nesrozumitelný, v úvodu poněkud nedostatečně zarámovaný a vysvětlený, s několika prokazatelnými nedorozuměními (např. tam, kde autorka píše o Latourovi), při bližším pohledu povrchní a šablonovitý, s naprosto nejasnou úlohou americké skupiny she-males, se kterou autorka konsultovala či co. To by mohlo být C. Jako oponent, který se cítí zodpovědný za podobu sociologie, která se na fakultě za veřejné peníze pěstuje, bych však práci (i s nemalým respektem pro rozmanitost sociologických tradic) zamítnul, tedy hodnotil známkou F. Je to totiž nebezpečná karikatura sociálně-vědných přístupů, jejichž ctností není ani tak to, že je lze použít jako kladivo vůči rozumu a 1

2 společnému světu, ale spíš schopnost postihnout jemnosti, nejednoznačnosti a zdánlivé protimluvy. Autorka účtuje s (moderními) dualismy tak, že je obrací na hlavu; tím je ale rozhodně nepřekonává, nevymaňuje se z nich. Její práce přetéká neargumentovanou ideologií převlečenou za scientistní abstrakce Z bezradnosti co s tím, volím nakonec něco mezi: D. Podrobnější zdůvodnění pracovní poznámky Uvítal bych, kdyby už na začátku autorka naznačila smysl otázek, které si v Úvodu klade. Mělo by to tak být. Měla by úvodem vysvětlit, proč se zaměřuje na she-males, proč zrovna takhle atd. Celé by se to pak lépe četlo. Pointa práce, jak se nakonec ukazuje, se zakládá na tezi Judith Butler o tom, že nás ovládá binární genderový systém (např. str. 30). Ten je vymezený jako zvláštní puristické zacházení se skutečností a jako takový si neumí poradit s čímkoli, co ho tak či onak přesahuje. Tento předpoklad je podle mne sporný, těžko vykazatelný a v práci málo kriticky diskutovaný. Aby bylo jasno: něco jako genderovou binaritu si pochopitelně dovedu představit. Všudypřítomné tlaky směrem ke správným klukům a správným holkám samozřejmě lze vykázat (stejně jako tlaky ke správným maminkám, pracovníkům, sportovkyním či důchodcům). Ale v žádném z těchto případů nechybí zároveň více či méně úspěšné úsilí o překonávání, otupování a obcházení těchto tlaků, všelijaké ohýbání příslušným norem a podobně. Ženství ostatně málokdy v dějinách představovalo tak rozmanitý a nesourodý terén jako v moderní době. Člověku je trochu divně z toho, když tohle autorka nevidí a z hvězd pornoprůmyslu dělá osamělé hrdinky bitvy proti stereotypům moderního rozumu. Kdyby she-males tak okázale nestavěla proti zbytku světa, kdyby je vykládala trochu víc/zřetelněji jako zvláštním způsobem vyhrocený příklad toho, co svými životy, dušemi a těly děláme vlastně všichni, ba možná jako příklad, který ukazuje nějaké určité stránky tohoto překračování a porušování normálnosti lépe než jiné příklady, měl bych z práce daleko lepší pocit. A autorka by také takovým posunem daleko plodněji navázala na to, co je na poststrukturalismu (a podobných směrech uvažování) opravdu plodné. Protože jestli se poststrukturalismus nebo úvahy o kyborzích staly uznávanými intelektuálními vzory, pak to bylo právě proto, že i když často vycházely z všelijakých krajností a z rozborů velmi neobvyklých situací, ve svých lepších momentech nezapomínaly na to, že smyslem podobných expozic bylo v konečném důsledku nahlédnutí nějakých obecněji sdílených podmínek života a vlastností toho, čemu říkáme skutečnost. Poststrukturalismus je dodnes (částí sociálně-vědné komunity) uznávaný nikoli proto, že emancipoval některé skupiny vedle ostatních a odděleně od nich, ale právě proto, že nás lépe (po)spojoval ano, složitěji, pracněji, dost nejednoznačně či neúplně a s citem pro rozepře a napětí, ale o to realističtěji, přesvědčivěji. Předložená práce jde však jinudy a já to považuji za selhání. Autorka jako by řečeno schválně přesilně stavěla všechny, kdo mají buď jen prsa nebo jen penisy, na hambu za to, že se nedostatečně kurážně a tvořivě stavějí proti útlaku jakési moderní iluze. (Vím, že o tohle autorce nejde. Bude jistě namítat, že jde o nepochopení. 1 Ale já se v tomto posudku snažím předvést a doložit, že právě takto její práce působí a dělá tím škodu.) Jasně, že k Západnímu myšlení patří sklon k objektivismu a k genderové binaritě. Ale stejně tak (a v souvislosti s tím) patří do této myšlenkové tradice i související pochyby a kritiky a vůbec ne jen feministické. Málokdy v dějinách byla subjektivita, emancipovanost, anti-esencialismus a pluralita tak vyhrocená a vyhrocovaná jako během moderní epochy. Fenomenologie a konstruktivismus, neodmyslitelné prvky moderního filosofického a sociologického uvažování, k tomu řekly svoje dávno (např. k vnitřní a neměnné esenci věcí a skutečností, které lze odrazit v neutrální povaze jazyka, str. 1 Místy jako by tuhle námitku dokonce předjímala, jako např. na str. 34. Tam v jedné specifické souvislosti píše, že co zde říká o she-male, platí pro jakékoli tělo, jen že zkušenosti she-male jsou specifické a viditelné. Ale tím to končí, zůstává na úrovni povšechného, nerozvedeného prohlášení, okrajové poznámky. To je málo. Tomuhle měly být věnovány celé odstavce mnohem dřív a také později, v závěru. 2

3 9) Jenže autorka, jako by tohle ignorovala, píše: Prostřednictvím dekonstrukce se tak otevírá cesta ke konstrukci. Ano, dekonstrukce možná vrátila konstruktivismu jeho radikální náboj, osvěžila ho; nicméně tvrdit, že teprve s dekonstrukcí lze začít uvažovat o konstruovanosti světa, je nemístné a sociolog by se toho měl prostě vyvarovat. Mimo jiné tenhle pohled na situaci zastírá, že sama dekonstrukce v mnohém selhala a zavdala vážným nedorozuměním. Některým pak příznačně podléhá sama autorka Je prostě zavádějící, když tohle autorka a mnozí další nechtějí vidět či nevidí. A feminismu to nedělá dobré jméno. Izoluje ho to a zatemňuje. Text je místy hrozně abstraktní a nesrozumitelný. Zvlášť velké potíže jsem měl s tím, jak autorka píše o materialitě a materializacích. Když například píše normalita zaručuje materialitu (str. 32), opravdu nevím, co si o tom mám myslet, co to vlastně znamená. Možná, že když je něco normální, snáze se toho prakticky dosáhne (jako když doktoři nemají problém operativně zařídit návrat k normální podobě těla, ale zdráhají se operativně dopomoci k podobě nenormální?) Pokud se domnívám správně, nejde takovéhle věci říkat nějak čitelněji, představitelněji, srozumitelněji? Na mnoha místech mi velmi vadí, jak je autorka necitlivá vůči jemné vyváženosti, jak přehání do krajností a absolutních tvrzení, jak se s dualitami vyrovnává tak, že je převrací do opaků. Tím vším se vyznačují pokleslé a vulgární podoby poststrukturalismu, feminismu a dekonstrukce. Příklady: - vše je / / neustále se přeznačující proces nezachytitelný v jednom okamžiku a neodkazující na esenci (str. 12) jako by neexistovaly (nepůsobily, nedělaly svou práci, nebyly skutečné) body stability, pevné hranice atd.; cit pro tekutost a nestálost nemá smysl, pokud chceme pevnost, struktury, esence, hranice tekutostí a spol. nahradit, a nikoli lépe osvětlit a začlenit je do obrazu světa, který dává smysl; - pohlaví a tělo jsou naturalizovány a materializovány praktikami diskurzu, jsou tedy výsledkem, nikoli základem (str. 14) ano, jsou naturalizovány a materializovány, souhlasím a chápu, a jsou tak, řekl bych, také výsledkem, a nikoli jen základem takhle jemně upraveno by to šlo; jenže autorčina formulace je tvrdá a výlučná, ona ten kritizovaný tvrdý a neskutečný vztah prostě převrací: není to takto, nýbrž docela opačně; avšak pouze tento vztah otočit naruby přece neznamená onen dualismus překonat (a nestačí pak o kus dál obecně ujistit, že touhle performativností Butler nesklouzává do sociálního determinismu, str. 14, to už nic moc nespraví) - gender jako rhizomatický totiž nejen že nestojí na žádných hierarchiích, ale postrádá pevné jádro, je ve svém charakteru fluidní a proměnlivý (str. 17) a má tedy pak vůbec cenu se jím zabývat? Znamená vůbec za takových podmínek něco? - nemůžeme si být již nadále jistí, že je to kultura, která je bezmezně tvárná, a příroda, která zůstává statická. Spíš to vypadá, že je tomu právě naopak (str. 19, kurzíva ZK) to je opět ten nešťastný sklon k tomu vyrovnat se s dualitou, že jí otočím do opaku - Tělo není stabilní entita existující sama o sobě. (str. 21) jakžtakž stabilní přece leckdy je, včetně situací, kdy s tím spíš bojujeme (třeba když se marně snažíme hubnout); nebo když she-males (nebo feministky) berou jako problém, jako něco, co je svazuje, jestliže jim pornoprůmysl, ve kterém se chtějí udržet, vnucuje velká prsa a jejich těla jako by nabývala autonomní existenci, nezávislou na tom, jak se dotyčná sama cítí a chce cítit Binární genderový systém není schopný fungovat nad rámec těchto opozic a není schopný pozitivního pojmenování jiných variant (str. 30) tomuhle ostrému a podle mne nemístnému odsudku (rozlišování na v zásadě kluky a holky evidentně nevylučuje cit pro různé odchylky a variace) schází také jistá sebereflexe: lze se vysmívat potížím s pozitivním pojmenováním hybridů konstruovaných prostředky současné techno-vědy a zároveň dotyčné nazývat osoby s prsy a penisy (i kvůli protestům vůči konvenčnímu pojmenování ze strany dotyčných)? Tohle označení nejenže stvrzuje (pře)sexualizované pojímání hlavních otázek feminismu, ale samo zároveň ztělesňuje genderovou binárnost, ze které je i přes veškerou vůli tak obtížné se vymanit. 3

4 Zdá se mi, že je tak nějak svízelné mluvit o she-males jako o plnohodnotném subjektu (a nebo nedocela plnohodnotném subjektu v rámci přístupu Judith Butler str. 32), případně emancipaci, a zároveň jako by vedle toho a mimo to popisovat, jak těsně (a zároveň dočasně a fatálně) jsou tyto osoby svázány s pornografickým průmyslem, který pase po nových a nových zvrácenostech a šocích, velmi často a typicky založených na zvěcnění, strojenosti a násilí. Souvislost s pornografickým průmyslem je zohledněná pouze ve strašně úzkém a zavádějícím smyslu. To říkám, aniž bych měl sklon porno paušálně zakazovat nebo přehlížet, v čem je vzrušující, zábavné, nebo dokonce tak nějak funkcionálně prospěšné a úlevné. Nebo aniž bych popíral, že v současné době i díky pornu se shemales tak trochu dostávají do zorného pole obecné veřejnosti (byť jsem přesvědčen, že je to stále naprosto okrajová věc). Zároveň pasáž o she-males a porno-průmyslu považuji za jednu z těch zdařilejších a v dílčích postřezích přesvědčivějších. S postupem textu se ukazuje, jako by pro autorku vytváření nové touhy a nových sexualit, vytváření něčeho nového (str. 47), bylo něco apriori ocenění-hodného, a to jen proto, že to přivádí běžný jazyk a rutinní pořádky do nesnází Problém není ani tak v tom, že tohle autorka předpokládá, ale spíš v tom, že tento předpoklad neargumentuje, nerozebírá, nevykazuje. Chápu, že ničení správného těla lze vidět také jako vytváření nového těla. Ale to je přece strašlivě abstraktní a vlastně nic neříkající teze. Máme snad jako sociologové rezignovat na správnost jako na něco, co mezi lidmi hraje neustále zcela klíčovou úlohu, a to jen proto, abychom absolutně, protože bez ohledu na souvislosti, adorovali novost, porušování norem a překračování jakýchkoli hranic? Tak, že bychom jako pozitivní vytváření nových sexualit, které otřásají moderními kategoriemi, popsali třeba taky nekrofilii a pedofilii (rovněž v některých pornokruzích oblíbené)? Že bychom kanibalismus převedli na vytváření nových metabolismů? Že bychom korupci pojmenovali jako odvážnou produkci nových ekonomik navzdory utlačivému působení moderních pořádků?... Jasně že občas je na místě použít nezvyklých, třeba i šokujících paralel, abychom postihli a zdůraznili vybrané souvislosti, které nám jinak unikají. Jenže v tomto případě jde podle všeho o něco jiného: she-males jako oceňovaný příklad tvorby nových těl navzdory utlačivé modernosti je tu vážně míněná, silná a konečná pointa, která si patrně sama nevidí do úst. Kašlete na normy, stačí, když přijdete s něčím novým. Pokud by vás za to někdo chtěl vyloučit (nevšímat si vás, bát se vás, postihovat vás za porušení zákona), odsoudíme ho jako někoho, kdo není schopen myslet mimo stupidně vymezenou binaritu Nechtěla autorka tohle říct? Pak měla psát jasněji, zřetelněji, opatrněji a výslovněji tohle všechno, co její řádky naznačují, vysvětlit. Svým tématem se autorka pohybuje na hraně. To je v pořádku. Ale musí být zároveň jasné, že to klade mimořádné nároky na to, aby takové ostří ustála a studované souvislosti podala s veškerou péčí a jemností. Ano, drobnosti tu hrají roli: když Haraway píše, že být jiný představuje emancipační potenciál, je důležité tomu rozumět právě tak: emancipaci jinakost otevírá dveře, takže k ní může, ale také nemusí dojít; nic víc. Autorka však jako by si z tohoto citátu vzala, že jinakost prostě emancipuje. Tečka. Podobně jako jsou podle autorky she-males hrdinové vzpoury proti moderní genderové binaritě, jsou také oběťmi dosud stále přetrvávajících mocenských vztahů, jakési moderní přesily. Protože nejsou jednoznačně genderově určitelné, čelí diskriminaci a někdy jim nezbývá nic jiného, než pracovat v sex průmyslu (str. 51). Kdyby tohle aspoň trochu odpovídalo tomu, jak o she-males a pornu psala v předcházejících kapitolách, dalo by se to pochopit. Jenže tam autorka popisovala skutečnost jinak, vlastně obráceně: velmi často (nejspíš většinově) jsou osoby s prsy a penisy produktem pornoprůmyslu a své vlastní snahy se v něm lépe udržet, protože zvýšit svoje šance obstát v konkurenci běžných žen a mužů. Jasně, jejich rozhodnutí má krajně nejednoznačné důsledky, ze kterých je nelehké se vymanit a v rámci kterých lze dotyčné i politovat. Jenže je to asi tak, jako když si celebrity stěžují na bulvár Výše charakterizovaný přístup prolíná celým textem. Tak silně, že ho pak ani nejde nakonec napravit větami jako Stejně jako kyborg, ani postčlověk nemusí být apokalyptický, ale naopak více zodpovědný. (str. 52) K takové větě totiž v celé práci o she-males nenajdeme nějaké empirické 4

5 odkazy, ba ani teoretickou argumentaci. Tomuto v samém závěru abstraktně deklarovanému apelu se autorka prostě vyhnula. Odpovědnost do jejího líčení jako by vůbec nepatřila. V Závěru autorka píše: Posun tedy není především v tom, že v éře postčlověka může vzniknout osoba, která má prsa i penis, ale především že tento člověk již není chápán negativně, netvoří linii, podle níž se určuje normalita a nenormalita, žitelnost a nežitelnost (str. 53). Jestli tohle chtěla autorka na příkladě she-males ukázat, pak podle mne naprosto selhala. Tam, kde věcně popisuje, jak she-males vznikají, jak žijí, co dělají, do jakých souvislostí vstupují, předvádí (asi bezděky), že shemales nijak pozitivně chápány nejsou, že jsou přijatelní takřka výhradně v rámci perverzní logiky extrémního porna, že genderovou binaritu v sítích svých reálných zapojení reprodukují a zesilují minimálně ve stejné míře, v jaké ji prvoplánově a brutální silou moderní medicíny narušují. Nepřesvědčila mne ani náhodou o tom, že tváří v tvář osobě s prsy a penisem lidé spontánně neuvažují o hranicích normálního a přirozeného (narůstající tržby za bizarní porno a she-male vyfocená na obálce magazínu, nemohu si pomoci, tu jako evidence nestačí). Autorka píše, že pro potřeby práce komunikovala se skupinou she-males z USA. Není ale jasné o čem a jak, s jakými výsledky a zda vůbec s nějakými (krom toho, že přišla s pojmem osoby s prsy a penisy ). To je škoda, protože jestli by něco práci velmi prospělo, pak to, kdyby byly abstraktní teoretické úvahy konfrontovány s tím, co všechno taková situace v životě prakticky a docela konkrétně znamená. Příklady nesrozumitelných, resp. obtížně čitelných formulací (namátkou vybráno, takových je v práci skutečně celá řada): - postihnout komplexitu a složitost jejich subjektivity a tělesnosti (str.29) vždycky jsem měl za to, že komplexita je složitost - tyto předpokládané a náležité normy jsou vlastně regulačními praktikami (str. 32) nějak nemůžu překousnout, že normy jsou/mohou být praktikami - Hodně obtížně přes veškerou snahu a relativní sečtělost v podobné literatuře rozumím autorce např. na str , zejména ve formulaci bodů (a-c) tam mám podezření na dost nešikovný převod z angličtiny - V západním rozdělení mysli a těla ale dochází k paradoxní situaci, kdy procedury zvláště v kontextu plastické chirurgie jsou pokládány za podřízené svrchovanému subjektu, který, v západní terminologii, je více či méně uchycen v prediskurzivní entitě, a v jeden okamžik jsou tyto procedury zamýšleny k mobilizaci určité části transformace identity. (str. 44) , Zdeněk Konopásek 5

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Detail posudků k projektu Posudek č. 1

Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Originalita Téma zcela nové a důležité i v mezinárodním kontextu, zásadním způsobem posouvající úroveň poznání v dané oblasti. Cíle a hypotézy Cíle jednoznačně definované,

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002

DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 DOPAD ČLENSTVÍ V SCHENGENSKÉM SYSTÉMU NA ČESKOU REPUBLIKU ANALÝZA FÓRUM PRO EVROPSKOU POLITIKU - EUROPEUM ČERVEN 2002 1. Schengenský systém a Česká republika Česká republika při jednání o svém vstupu do

Více

Flattr v Česku Je vhodný čas, aby jej vyzkoušela 'tradiční' česká média? 6. listopadu 2012

Flattr v Česku Je vhodný čas, aby jej vyzkoušela 'tradiční' česká média? 6. listopadu 2012 Flattr v Česku Je vhodný čas, aby jej vyzkoušela 'tradiční' česká média? 6. listopadu 2012 Kdo jsem David Antoš září 2012 konzultant BCG proto je celá prezentace zelená duben 2012 skupina Český Flattr

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 PRAHA zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění VOLEBNÍ POTENCIÁL STRAN Období sběru dat: 26. 9. 2014-2. 10. 2014 ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÉ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

Více

Posudek oponenta absolventské práce

Posudek oponenta absolventské práce Posudek oponenta absolventské práce Autor práce: Vzdělávací program: Název práce: Oponent: Věra Kopecká kombinované studium oboru Sociální práce Sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

PedAgogicKý Proces A jeho Řízení

PedAgogicKý Proces A jeho Řízení PedAgogicKý Proces A jeho Řízení Kvalitní škola Václav Trojan ŠVP Hospitační činnost Školní řád Funkce školy Autoevaluace Řízení změny Pedagogický proces a jeho řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí. Evropská komise Podnikání a průmysl

Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí. Evropská komise Podnikání a průmysl BEZPEČNOST HRAČEK Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí Evropská komise Podnikání a průmysl Fotolia Orange Tuesday V Evropské unii žije přibližně 80 milionů dětí mladších 14 let a v sektoru zabývajícím se

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Jak se dělá GRAMATICKÝ KOREKTOR ČEŠTINY. Karel Oliva Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Jak se dělá GRAMATICKÝ KOREKTOR ČEŠTINY. Karel Oliva Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR Jak se dělá GRAMATICKÝ KOREKTOR ČEŠTINY Karel Oliva Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR Předchůdce: korektor pravopisu Příklad: Psi štěkaly. OK Technologie: vyhledávání v (dlouhém) seznamu slov slovo

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách

Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách Úvodní informace Tyto principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách vznikly v rámci projektu Experiencing the World ve spolupráci tří organizací

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Vidovićová, L. 8. Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. MU: Brno. VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Ve výzkumu Ageismus 7 jsme se zabývali také problémem věkových norem. Pro tuto baterii jsme využili

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více