MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové"

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své poděkování občanům města Semily za projevy upřímné soustrasti nad úmrtím prezidenta Václava Havla. Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou jak věřím nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla. sdělila mimo jiné Dagmar Havlová v dopise adresovaném na semilskou radnici. (red) Víte, že... Záznam ze zasedání zastupitelstva města můžete sledovat také na internetu? MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Režisérka Věra Šimková-Plívová při natáčení fimu Holubí dům. Fotografie je převzata z publikace Semily. Muzeum a Pojizerská galerie v neděli 4. března zahájí výstavu věnovanou režisérce dětských filmů Věře Šimkové-Plívové. Filmařka, která celý svůj život žije v Chuchelně u Semil, je autorkou mnoha nezapomenutelných dětských filmů. Do nich obsazovala nejen dnes známé herecké tváře, jako například Jana Krause, Miroslava Vladyku nebo Zuzanu Bydžovskou, ale často i místní amatérské herce a ochotníky. Kino Jitřenka u této příležitosti chystá kompletní retrospektivu jejích filmů. Přijďte se stát znovu dětmi! Více informací nejen o výstavě Páni kluci se dočtete v rozhovoru s pořadateli výstavy na straně 17. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 2. DUBNA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Ohlédnutí... (red) Chcete se tak trochu vrátit v čase? Zajímá vás, co hýbalo městem před dvaceti lety, v době, kdy začaly vycházet Semilské noviny? Pokud ano, zalistujte na stránku 7., kde si v článku O čem psaly Semilské noviny před 20 lety společně s autorem Mgr. Milošem Plachtou připomenete nejzajímavější okamžiky roku Tím však naše malé ohlédnutí nekončí. V tomto ročníku Semilských novin vás totiž čeká šestidílný seriál o semilské historii, tak jak ji mapovaly právě Semilské noviny. Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 26. března 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2012 proběhnou v těchto termínech: 14. května 25. června

2 Strana 2 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Informace z radnice Rozpočet města na rok 2012 byl schválen Na prvním letošním jednání zastupitelstva dne 6. února 2012 byl schválen rozpočet města Semily na rok Vyslovilo se pro něj 15 z 19 přítomných zastupitelů. Schválený rozpočet umožňuje fungování městských organizací, zajištění služeb města i chod úřadu s důrazem na šetření, splácení vyčerpaných úvěrů a přitom i uvážlivé investování. Jednotlivé položky kapitálových výdajů byly pečlivě zváženy s vědomím, že velké investice z posledních let např. rekonstrukce kina Jitřenka, rekonstrukce Riegrova náměstí, akce Čistá Jizera apod., které byly realizovány za využití dotací, byly potřebné a nebudou se již opakovat. Krátce... Nenechte si ujít výlet do Schauenburgu Město Semily připravuje ve dnech zájezd do partnerského města Schauenburgu. V případě zájmu kontaktujte Informační centrum v Semilech, tel.: Pro více informací čtěte článek na straně 3. Příloha tohoto vydání Přílohou březnového vydání novin je tentokrát barevná šestnáctistránková brožurka Křížem krážem. Jde v podstatě o stručného průvodce, s jehož pomocí se díky využití autobusových linek, které obsluhují zastávky v Semilech, snáze dostanete z jednoho konce města na ten druhý. Součástí brožurky je i vložená schematická mapa s vyznačením všech autobusových zastávek na území města. (red) Inzerce Tradiční městský trh se uskuteční v úterý 20. března 2012 v ul. Ke Stadionu Návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový s přebytkem ve výši 15,298 mil. Kč. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 133,729 mil. Kč, celkové výdaje ve výši 118,430 mil. Kč. Financování, které tvoří splátky úvěrů, je ve výši 15,1 mil. Kč. Pro to, abychom mohli realizovat plánované investiční akce, bylo v rámci rozpočtu schváleno přijetí nového dlouhodobého investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. Investiční činnost Díky přijetí dlouhodobého úvěru budeme moci v tomto roce proinvestovat částku 15,158 mil. Kč. Letošní investiční výdaje zahrnují např. doplatek za komunikace v rámci akce Čistá Jizera z loňského roku (5 mil. Kč), vlastní podíly k dotacím na lávku přes Jizeru (3,2 mil. Kč) a na výstavbu komunitní kompostárny (1 mil. Kč), ale i každoroční investiční dotaci semilské nemocnici ve výši (2,1 mil. Kč). Z výše uvedeného je patrné, že město Semily v tomto roce výrazně zpomaluje investiční činnost. Pro srovnání: plánované kapitálové výdaje v r představovaly 61,257 mil. Kč, v roce 2011 částku 40,530 mil. Kč. Město Semily vlastní kromě bytových domů také další objekty, a proto se cca před 3 lety rozhodlo aktualizovat energetické audity a nechat si zpracovat projekty na zateplení a výměnu oken pro Domov důchodců, ZŠ I. Olbrachta na Komenského náměstí, ZUŠ, Středisko volného času dětí a mládeže, waldorfskou školu (ulice Tyršova), radnici, MŠ Luční a MŠ Na Olešce. Žádosti o dotaci jsme podávali již několikrát, bohužel až dosud jsme uspěli pouze jednou, a to v případě MŠ Na Olešce. Běžné výdaje Do oblasti školství, vzdělávání, kultury, tělovýchovy a sociální péče včetně fungování škol, školek a příspěvkových organizací města je určena částka 37,931 mil. Kč, k tomu 2,1 mil. Kč představuje investiční dotace nemocnici. Na místní správu byla vyčleněna částka 35,427 mil. Kč. Pro informaci zde uvádím i některé další položky veřejné osvětlení: celkem 3,5 mil. Kč (z toho určeno 1,42 mil Kč na opravy a 1,8 mil. Kč na spotřebu energie), nakládání s odpady: 8,696 mil. Kč, opravy a údržba komunikací: 5,014 mil. Kč, výdaje na veřejnou zeleň: 1,45 mil. Kč. Grantový program Přes nepříznivou ekonomickou situaci zastupitelé svým hlasováním podpořili zachování objemu financí v Grantovém programu ve stejné výši jako v loňském roce. Částka, kterou se město rozhodlo podpořit fungování spolků a nestátních neziskových organizací zaměřených především na mládež a její volnočasové aktivity, zůstala ve výši 1,070 mil. Kč. Do konce měsíce dubna je nyní možné po více jak dvou letech opět podávat žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení veřejných budov. Dotační titul OP Životní prostředí funguje na principu bodové hranice (letos 60 bodů z možných 100), které je třeba dosáhnout, tzn. čím více bodů nad stanovenou hranici žádost získá tím větší šanci na podporu má. Vzorec pro výpočet bodové hranice se skládá z pěti posuzovaných kritérií zohledňujících v sobě finanční náročnost na snížení emi- Ing. Marcela Volšičková Vývoj zadluženosti Schválení rozpočtu předcházela dlouhá debata o vývoji zadluženosti a splácení úvěrů v minulých letech, v současnosti a s perspektivou do budoucna. I přes přijetí nového úvěru město v roce 2012 počítá s dalším snížením výše nesplacených dlouhodobých úvěrů o 3,8 mil. Kč. V loňském roce se podařilo i za nepříznivé ekonomické situace snížit výši nesplacených dlouhodobých úvěrů o částku 10,3 mil. Kč. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Město podá žádost na dotaci na zateplení Mateřské školy Luční Přibývá dotazů, proč město ve větší míře nevyužívá dotací na zateplování budov. Získat smysluplnou dotaci však není vůbec jednoduché. Úspěch žádosti ovlivňuje mnoho faktorů, především však návratnost (resp. úspora CO2) a vlastní finanční spoluúčast. sí, na úsporu energie, na zateplení budovy, podíl uspořené energie a dosažený energetický standard budovy. Díky tomu jsme schopni si spočítat výsledný počet bodů pro každý projekt. Již nyní tedy víme, že u objektu Mateřské školy Luční splníme hranici 60 bodů při cca 60 % spoluúčasti z celkových nákladů 8 mil. Kč. U dalších objektů je nutná výše naší spoluúčasti nad hranicí 65 %. Z výše uvedeného plyne, že není vždy v možnostech investora (města) realizovat vše, co by realizovat chtěl. Vzhledem k napjatému rozpočtu tedy bude tento rok podána žádost o dotaci na zateplení pouze pro MŠ Luční. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor investic

3 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 3 Cenu města Semily za rok 2011 získali Zdeněk Lindner a Mgr. Ondřej Šír (oškvv) Městský ples patřil v sobotu 11. února již počtvrté v historii města slavnostnímu udílení Ceny města Semily. Tentokrát se držiteli symbolického skleněného srdce, jehož autorem je známý umělec, semilský rodák Jan Schovánek staly osobnosti úzce propojené s kulturním životem ve městě, pan Zdeněk Lindner a Mgr. Ondřej Šír. Zdeněk Lidner, jenž získal ocenění za mimořádný přínos v oblasti kultury a umění v Semilech, je široké veřejnosti znám jako všestranný výtvarník, divadelník a skvělý režisér v jedné osobě a v neposlední řadě také jako zakladatel divadelního festivalu Semilský paroháč. Této divadelní přehlídce nejen že vtiskl svůj svérázný humor a neopakovatelnou atmosféru, ale v roli režiséra spolu s divadelním spolkem PODIO zpracoval pro diváky mnoho nezapomenutelných divadelních her, kde se výrazně uplatnil jeho autorský vklad (Prodaná Maruš, Dvě kapitoly z románu, Maryša, Romance pro křídlovku, Hlava proti mihuli, August, august aj.). Mgr. Ondřej Šír získal ocenění za skvělé vedení semilského kina Jitřenka, které pomohl dokončit a zpopularizovat a jeho nikoli běžná dramaturgie, pamatující i na náročnějšího kulturního konzumenta (odvážné zařazení přímých přenosů operních představení z Metropolitní opery v New Yorku), přispěla k návštěvě diváků za první rok existence kina. Každoročně udělovaná Cena města Semily je svébytným proje- Mgr. Ondřej Šír převzal ocenění z rukou starosty Mgr. Jana Farského a Leny Mlejnkové, místostarostky města Semily. vem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není svázána s finanční odměnou, je stále cenou uznávanou a prestižní. V předchozích letech toto ocenění získali např.: Otakar Machytka, SDH Semily 1, Jiří Kurfiřt, MUDr. Georgios Karadzos a PhDr. Ivo Navrátil. V kině Jitřenka se diskutovalo nad Plánem rozvoje města Semily (oi) V pondělí 20. února se v kině Jitřenka uskutečnilo v pořadí již druhé veřejné projednávání Plánu rozvoje města. Návrh plánu rozvoje byl zveřejněn na webových stránkách města a v tištěné podobě si ho zájemci mohli vyzvednout na Informačním centru Semily. Únorové vydání Semilských novin pak přineslo svým čtenářům přehled plánovaných projektů na období let Riegrova stezka bude tři měsíce uzavřena Riegrova stezka v údolí řeky Jizery je po pěti letech od větrné kalamity Kyrill v lednu 2007 opět uzavřena návštěvníkům Semilska. Nedaleko jezu malé vodní elektrárny došlo v prosinci loňského roku v úseku přibližně 15-ti metrů k sesuvu půdy a poškození cesty. Lesní porost je v místě sesuvu nestabilní a vyloučen není ani další pád stromů a kamenů v ohroženém území. Využívání cesty návštěvníky lesa je z tohoto důvodu velice nebezpečné a mohlo by zde docházet k úrazům. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, proto rozhodl v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí o zákazu vstupu do lesa od 4. února do 3. května Vstup na Riegrovu stezku je vyloučen v úseku ve směru ze Semil od jezu vodní elektrárny až po obslužný objekt u vyústění štoly vodního přivaděče. Upozornění na zákaz vstupu do lesa je na přístupech v terénu vyznačeno cedulemi. Program rozvoje města je připravován v rámci projektu VUSO Vstřícný úřad spokojený občan, který město Semily realizuje v letech za podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Program rozvoje města Semily prošel za posledního půl roku zásadními změnami. Na základě provedené analýzy kvality života ve městě Semily byly identifikovány největší problémy, zvažovaly se priority a vize. Výsledkem je akční plán projektů pro roky Na veřejné projednávání s vedením města a městským architektem se dostavilo několik desítek občanů, kteří diskutovali nad tématy: vodovod Spálov, MŠ Pod Vartou, Zelené srdce Semil, rekonstrukce sportovišť, koupání v Semilech, rekonstrukce restaurace v KC Golf apod. Vznesené připomínky budou opět zapracovány do Plánu rozvoje města, který bude po dokončení předložen ke schválení zastupitelstvu města. V jarních měsících by měly být zahájeny práce na stabilizaci svahu, opravě stezky a zábradlí. Po ukončení těchto prací bude opět možné frekventovanou trasu bezpečně využívat. O aktuální situaci vás budeme včas informovat. Bc. Jiří Poláček, odbor životního prostředí

4 Strana 4 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Odpadové hospodářství Výdaje města Semily na provoz odpadového systému, shodně jako u mnoha dalších obcí a měst, každoročně rostou. Poplatek již několik let nepokrývá skutečné výdaje města na likvidaci odpadu po přepočtu na jednoho poplatníka. Růst výdajů je spojen s růstem vyprodukovaných odpadů, kdy v r oproti r došlo k nárůstu o celých 25 % (ze 4 tis. na 5 tis. tun). K výraznému navýšení výdajů v řádu statisíců v letošním roce přispěje i zvýšení sazby DPH o 4 %. Zároveň porostou výdaje na provoz sběrného dvora, svoz pytlů z hůře dostupných lokalit a na výsyp odpadkových košů, neboť rostou ceny za služby poskytované TSM Semily s.r.o. zejména z důvodu růstu cen nafty. Oproti výdajům stojí příjmy plynoucí z inkasovaného místního poplatku (cca 9 % neplatičů) a dále příspěvek od kolektivních systémů navázaný na objem vytříděných odpadů, resp. odevzdaných elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Zde však došlo k poklesu, neboť intenzita třídění v poměru k růstu směsného odpadu mírně poklesla. Skutečné výdaje / poplatník / rok 2011 činily 837, Kč, přičemž část na tříděný odpad činí 248, Kč. Obecně je očekáván další nárůst cen za likvidaci netříděného odpadu, např. i z důvodu výrazného zvýšení zákonem stanoveného poplatku za skládkování. Vývoj výdajů na odpady Rok Sběrný dvůr , , ,00 Tříděný odpad , , ,00 Směsný odpad , , ,00 Odpadkové koše , , ,00 BIO odpad , , ,00 Kompostéry , , , , , ,00 Grafické znázornění: Objem odpadu v tunách Grafické znázornění: Rok výdaje v tis. Kč 6851,9 7329,7 7546,5 počet poplatníků roční výdaje 755,78 822,27 837,66 na 1 poplatníka v Kč Biologicky rozložitelný odpad (osm) BIO odpad tvoří přibližně 50 % hmotnosti směsného komunálního odpadu, který se dnes vyváží na skládky. BIO odpad se začal v Semilech sbírat v polovině r s tím, že nádoby byly umístěny do sídlišť Pod Černým mostem a Řeky. V polovině r byly nádoby rozmístěny do dalších dvou sídlišť, Na Olešce a Jižní + Luční. Mimo vedle uvedenou evidenci je BIO odpad, který občané kompostují na vlastním pozemku, např. v kompostéru bezplatně zapůjčeném městem (v r se jedná o 177 ks, na konci r již o 239 a v r bylo zapůjčeno dalších 62 ks). Do této oblasti patří i záměr města postavit novou kompostárnu, na jejíž realizaci jsme získali dotaci ve výši 90 % výdajů, což činí cca 9 mil. Kč. Výstavba kompostárny je přípravou na chystaný nový zákon o odpadech, ve kterém bude pro obce s největší pravděpodobností zavedena povinnost odděleného sběru bioodpadů (účinnost po roce 2013). Objem odpadů ve městě Semily v letech Kategorie 2009 (kg) 2009 (kg/obyv.) 2010 (kg) 2010 (kg/obyv.) 2011 (kg) 2011 (kg/obyv.) Směsný komunální odpad vč. velkoobj , , Nebezpečný odpad , , ,34 Vytříděné složky PAPÍR , , ,47 Vytříděné složky SKLO , , ,64 Vytříděné složky PLASTY , , ,44 Vytříděné složky NÁPOJOVÝ KARTON , , ,48 Vytříděné složky BIOODPAD x x ,24 Vytříděné složky KOVY , , ,89 Vytříděné složky ODPADNÍ TEXTIL , , ,73

5 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 5 Odpadové hospodářství Očekávané změny výše místního poplatku za odpady Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává prozatím ve shodné výši jako v roce minulém, tj. 500, Kč / rok 2012 / poplatník. Lze však očekávat jeho růst. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR již schválila novelu zákona o místních poplatcích, na základě které by mělo dojít k uvolnění maximální výše poplatku, nyní by o novele měl jednat Senát. Účinnost je předpokládána k , pro poplatkové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona budou platit dosavadní právní předpisy. Je pravděpodobné, že město této možnosti využije a poplatek nejpozději k zvýší až na uváděných 837, Kč / poplatník / rok. Případné zvýšení poplatku pro druhé pololetí tohoto roku by se zřejmě dotklo pouze nově přistěhovalých/narozených poplatníků. Sběrný dvůr pro občany ZDARMA Sběrný dvůr Semily v areálu Technických služeb Semily v ul. Jatecká je kromě jiného místem zpětného odběru elektrozařízení a zpětného odběru baterií. Občané Semil zde mohou bezplatně odevzdat nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady (nevejdou se do popelnic), dosloužilá elektrozařízení, baterie a gelové akumulátory s obsahem olova, pneumatiky (bez disků a jen od osobních aut), textil. Za úplatu je možné ve sběrném dvoře odevzdat čistý eternit a stavební suť. Podnikatelé mohou odpady ve sběrném dvoře odevzdávat po dohodě s provozovatelem za úplatu; elektrozařízení a baterie v rámci zpětného odběru mohou odevzdávat bezplatně. Kalendář svozu tříděného odpadu směsné plasty, každý čtvrtek nápojový karton, (pytle přistavujte kovové obaly až ve středu!) papír každé pondělí PET každý čtvrtek nebo pátek Běžná provozní doba sběrného dvora pondělí 8.30 hod hod. středa 8.30 hod hod. sobota 8.00 hod hod. barevné sklo bílé sklo zpravidla 15. den v měsíci zpravidla 20. den v měsíci Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2012

6 Strana 6 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Informace z radnice Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách 2012 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky kmenové MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o o MŠ waldorfská x x x x x x x o o MŠ speciální Na Olešce o o x x x x x o o Nenechte si ujít Výlet do Schauenburgu Cena 2.300, Kč zahrnuje dopravu a ubytování Město Semily vás srdečně zve na zájezd do partnerského města Schauenburg, které leží v samotném srdci Německa Hessensku, poblíž metropole Kassel, kde se bude v tomto termínu konat velká výstava umění. Schauenburg Zápis do mateřinek se blíží Zápis do mateřských škol v Semilech pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v úterý 17. dubna 2012 od 8.00 do hodin ve všech semilských mateřských školách: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku (např. od ledna, února ) Z kapacitních důvodů mateřských škol nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy, např. přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem v Semilech. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2012 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží do 30 dnů. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Pozvánka na... Samotné město a jeho okolí je pro svoji přírodní krásu i kulturní památky mezi turisty velmi oblíbené. Můžete zde navštívit jedinečný dům pohádek, který byl vybudován na počest bratří Grimmů, dále kostel ze 13. století, řadu hrázděných domů s historickými malbami a další pamětihodnosti. V okolí například lázeňské město Bad Arolsen, jehož největší atrakcí je zámek waldeckých knížat, nebo starobylé město Korbach. Tak neváhejte a přijďte se přihlásit do Informačního centra, počet zájemců je omezen kapacitou autobusu. Příjem přihlášek do v IC Semily, Riegrovo nám. 68, tel.: Zájezd bude uskutečněn při min. počtu 25 osob. Na léto připravujeme také zájezd do Koločavy na Ukrajině. O této akci vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních Semilských novin. MBS Semily s.r.o. investuje letos dva a půl milionu do výměny oken městských bytů Několik milionů investuje MBS Semily s.r.o. v letošním roce do rekonstrukce a údržby městských bytových domů. Postupovat bude podle plánu rekonstrukcí a oprav městských bytových domů, které schválila Rada města na svém jednání Kromě běžné údržby, která zahrnuje mimo jiné např. opravy plynoinstalace a vodoinstalace, opravy střech, žlabů, fasády, sklepů, malířské a deratizační práce, revize plynu, elektr. rozvodů, hromosvodů atd. jsou v plánu i některé větší akce. Tou nejzásadnější je v letošním roce výměna oken v č. p. 445, Na Olešce (předpokládaná investice je přibližně 2,5 mil. Kč). Dům č. p. 445 byl kromě posouzení z hlediska úniku tepla zvolen také z toho důvodu, že je zde velký počet bytů zatížených hlukem a prachem z Bořkovské ulice. Připravuje se také výměna střešní krytiny na domě č. p. 439, Na Olešce (investice přibližně 450 tis.kč). Stanislav Klápště, MBS Semily

7 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 7 Pozvánka na... Frýdlantští dramatici po roce opět v KC GOLF Po loňské úspěšné premiéře se opět na semilských prknech co znamenají svět představí kreativní amatérské uskupení FRÝD- LANTŠTÍ DRAMATICI. Jejich humorné a kreativní vystoupení se uskuteční v pátek 23. března 2012 od 19 hodin v restauraci KC Golf Semily. Uvidíte nefalšovanou operní pěvkyni Vlaďku Dančevskou, nejhubenějšího českého grafika Lukáše Holase, bluesmana Petra Glomba s gumovým obličejem, skeptického rybáře Toma Brože a radostné maminky Alenu Dědkovou a Petru Morovou. Tito nadšenci, ač amatéři, s profesionálním nadhledem dávají neotřelým a vtipným způsobem nahlédnout do tajů všedního života každého z nás. Soubor hraje nepřetržitě od roku 1999 a svým přístupem k tématu, který je opravdu nad věcí, rozveselují publikum po celé republice. Srdečně zve THE BOUDA Fotografická výstava Ptáci Českého ráje je k vidění v Semilech (red) Po výstavách v letech 2009 a 2010 v sídle Městského úřadu v Semilech budou moci zájemci o přírodu opět navštívit výstavu fotografií přírody RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Výstavu s názvem Ptáci Českého ráje bude možno navštívit od 29. února do konce března Tato akce přímo souvisí s plánovaným křtem nové knihy Ptáci Českého ráje, který proběhne ve čtvrtek od hodin v Městské knihovně v Semilech. Autor výstavy je pracovníkem Správy CHKO Český ráj v Turnově. Jako ochranář, fotograf i ornitolog navazuje na práci především MUDr. Jiřího Šolce a Miroslava Pojkara a systematicky pokračuje v popularizaci přírody a dalších stále ještě ne plně doceněných přírodních hodnot naší vlasti na příkladu Českého ráje. Výstava v Semilech bude obsahovat hlavně snímky ptáků, které budou doplněny snímky jejich prostředí. Vlastní fotografie ptáků budou ukázkami z již uvedené knihy, kterou autor připravil k vydání jako svoji celkově šestou publikaci. Kniha obsahuje 134 druhů ptáků, součástí knihy je i CD s hlasy 33 druhů ptáků. Zdeněk Mrkáček je autorem všech textů, více jak čtvrtiny fotografií, nahrávek a komentářů k nim. Z dalších 13 fotografů se na knize podíleli také fotografové ze Semilska, a to Milan Ron a Richard Stehlík. Ptáci, díky svému často pestrému zbarvení a svým hlasovým projevům, významně obohacují celý náš Ilustrační foto. život. Velká řada z nich však patří Poštolka obecná. mezi ohrožené živočichy. Hlavním posláním výstavy i knihy je tedy znovu připomenout důležitost zachování ptáků a dalších volně žijících živočichů pro vlastní přírodu, ale také pro nás všechny. A připomenout význam Chráněné krajinné oblasti Český ráj a dalších chráněných území pro jejich ochranu v současné době i v budoucnosti. K návštěvě výstavy zve odbor životního prostředí MěÚ Semily. Ohlédnutí O čem psaly Semilské noviny před 20 lety (1. část) (leden únor 1993) Letos vychází XX. ročník Semilských novin. Chtěli bychom jejich čtenáře v šestidílném cyklu seznámit s nejdůležitějšími zprávami, které před 20 lety byly na jejich stránkách zveřejněny. I když informace budou stručné, tak mnozí z vás si oživíte paměť a možná se i podivíte, jak ten čas letí. Ti mladší, ať se trochu poučí nedávnou semilskou historií. Třeba najdou i motivaci k otázkám, jež budou pokládat pamětníkům. Semilské noviny vycházely ve formátu A3, měly 4 strany v černobílém provedení a na pultech trafik se nové číslo objevilo za 2,50 Kč každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci. Šéfredaktorem i zakladatelem našich novin se stal Václav Votoček, vydavatelem pak bylo KC Golf a tisk prováděla semilská Tiskárna Glos s.r.o. První číslo vyšlo s novoročním rozhovorem se starostkou města Dr. Janou Roušarovou, která měla velkou radost z úspěchů v uplynulém roce: z rekonstrukce budovy bývalého sekretariátu KSČ, kde vznikla nová škola, z otevření Domova Tereza a z plynofikací všech městských kotelen. Trápil ji nedostatek bytů a předlouhý seznam neuspokojených žadatelů. Za nejdůležitější úkol nového roku pak považuje výstavbu čistírny odpadních vod a přestavbu nemocnice. Zdůraznila, že letošní rok je prvním rokem České republiky a občanům města popřála pevné zdraví a úspěchy v životě. Začátkem října 1992 byla pak zahájena oprava věže semilského kostela firmou Status s.r.o. Byl vyměněn shnilý dřevěný ochoz s okny, věž byla pokryta mědí a nově omítnuta, a to vše za 460 tisíc Kč. Začalo se též s bouráním domu čp. 140 zemědělského stavení Rudolfa a Marie Hajských ve Vysocké ulici. Na jeho místě pak začala Česká pojišťovna Pardubice budovat nový objekt, jenž musí být postaven do r Zde bude umístěn i Finanční úřad. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo v sále KC Golf hru L. Smoljaka a Z. Svěráka Vyšetřování ztráty třídní knihy a v kině Jitřenka se promítal film V. Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutentag s B. Polívkou v hlavní roli. Druhé číslo vyšlo a informuje o právu města Semily užívat prapor, což rozhodla na své 83. schůzi Česká národní rada. Autorem praporu se třemi pruhy (modrý a zelený v poměru 2:1, prostřední má šest zlatých šesticípých hvězd) je Jaroslav Barták. 17. ledna pak nečekaně navštívil Semily Pavel Tigrid, aby zhlédl výstavu Svědectví v nás v semilském muzeu. V PG, kde si prohlédl obrazy J. Klápště, pak besedoval s občany. Jiná zpráva sděluje, že nezaměstnanost v okrese Semily byla jedna z nejnižších v republice a dosahovala pouze 1,15 %. Ve třetím čísle, které vyšlo , jsou vzpomenuty nedožité osmdesátiny poručíka Jana Vlka pilota britského královského letectva (RAF), který zahynul u Tangmere, kde bojoval proti nacistické Luftwaffe. Rodiče, kteří měli hostinec na křižovatce mezi ul. J. Žižky a Bavlnářskou, byli spolu s Janovou sestrou odvlečeni do koncentráku. Na podmoklické škole (dnes waldorfské lyceum) je pamětní deska padlých - por. Jana Vlka a štáb. rotmistra Jiřího Janouška od ak. sochaře O. Španiela. V čísle čtyři z se dočteme o ušlechtilém počinu pana Harry V. Vacka, exulanta v USA, semilského rodáka, který semilskému gymnáziu daroval 31 roč. ( ) skvělého časopisu National Geographic, které do školy přivezl pilot ČSA kpt. Miloš Kvapil, rovněž semilský rodák, až z New Yorku. Dáma z Faustova domu, tak to byla Vilma Hübnerová operní pěvkyně na mnoha evropských scénách, žákyně E. Destinové. V. Votoček v článku vzpomněl na její zajímavý život ku příležitosti 20. výročí její smrti. Zelený domek v Koštofranské ulici, velmi půvabný, byl však nedlouho po její smrti zbořen. Starost o poslední semilské roubenky v Jílovecké ulici v článku Kdo mi poví co je čeká? projevila Lenka Holubičková. Pan fotograf Jiří Brádler se přestěhoval z Bořkovské ulice k mostu, a to do ulice Nádražní a stavební f. GEMA s.r.o. v téže ulici přijme klempíře, pokrývače a zedníky. Chudák Semilský jelen, má mít hvězdy pěticípé nebo šesticípé, ptá se V. Havrda. Kdo to ví? Miloš Plachta Pokračování příště

8 Strana 8 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská Minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Město Semily bude prodávat formou veřejné dobrovolné dražby dům č.p. 441 s p.p.č. 754 v kat. úz. a obci Semily, část obce Semily Termín dražby: v budově radnice, Husova 82 Lokalita: Semily, centrum města ul. Mizerova KONTAKT: Tel.: Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 74,99 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 63,20 m 2 č.p. 437, ul. Na Olešce, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 55,30 m 2 v č.p. 606, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 65,51 m 2, ul. K Jeslím č.p. 444, Semily Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 36,26 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 54,80 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 40,86 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 41,61 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m2/měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská (za zámkem) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě, Město Semily nabízí k pronájmu garáž v č.p. 555, Semily (objekt ubytovny ŠKOT) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Fixní platba za spotřebu el. energie 50,-- Kč/měsíc Bližší informace: tel , prohlídka: po předchozí dohodě Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel ,

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL!

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! DUBEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE...3 Usnesení RM Železný Brod z 6. schůze...3 Kontrola na Městské čerpací stanici...5

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více