MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové"

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své poděkování občanům města Semily za projevy upřímné soustrasti nad úmrtím prezidenta Václava Havla. Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou jak věřím nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla. sdělila mimo jiné Dagmar Havlová v dopise adresovaném na semilskou radnici. (red) Víte, že... Záznam ze zasedání zastupitelstva města můžete sledovat také na internetu? MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Režisérka Věra Šimková-Plívová při natáčení fimu Holubí dům. Fotografie je převzata z publikace Semily. Muzeum a Pojizerská galerie v neděli 4. března zahájí výstavu věnovanou režisérce dětských filmů Věře Šimkové-Plívové. Filmařka, která celý svůj život žije v Chuchelně u Semil, je autorkou mnoha nezapomenutelných dětských filmů. Do nich obsazovala nejen dnes známé herecké tváře, jako například Jana Krause, Miroslava Vladyku nebo Zuzanu Bydžovskou, ale často i místní amatérské herce a ochotníky. Kino Jitřenka u této příležitosti chystá kompletní retrospektivu jejích filmů. Přijďte se stát znovu dětmi! Více informací nejen o výstavě Páni kluci se dočtete v rozhovoru s pořadateli výstavy na straně 17. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 2. DUBNA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Ohlédnutí... (red) Chcete se tak trochu vrátit v čase? Zajímá vás, co hýbalo městem před dvaceti lety, v době, kdy začaly vycházet Semilské noviny? Pokud ano, zalistujte na stránku 7., kde si v článku O čem psaly Semilské noviny před 20 lety společně s autorem Mgr. Milošem Plachtou připomenete nejzajímavější okamžiky roku Tím však naše malé ohlédnutí nekončí. V tomto ročníku Semilských novin vás totiž čeká šestidílný seriál o semilské historii, tak jak ji mapovaly právě Semilské noviny. Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 26. března 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2012 proběhnou v těchto termínech: 14. května 25. června

2 Strana 2 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Informace z radnice Rozpočet města na rok 2012 byl schválen Na prvním letošním jednání zastupitelstva dne 6. února 2012 byl schválen rozpočet města Semily na rok Vyslovilo se pro něj 15 z 19 přítomných zastupitelů. Schválený rozpočet umožňuje fungování městských organizací, zajištění služeb města i chod úřadu s důrazem na šetření, splácení vyčerpaných úvěrů a přitom i uvážlivé investování. Jednotlivé položky kapitálových výdajů byly pečlivě zváženy s vědomím, že velké investice z posledních let např. rekonstrukce kina Jitřenka, rekonstrukce Riegrova náměstí, akce Čistá Jizera apod., které byly realizovány za využití dotací, byly potřebné a nebudou se již opakovat. Krátce... Nenechte si ujít výlet do Schauenburgu Město Semily připravuje ve dnech zájezd do partnerského města Schauenburgu. V případě zájmu kontaktujte Informační centrum v Semilech, tel.: Pro více informací čtěte článek na straně 3. Příloha tohoto vydání Přílohou březnového vydání novin je tentokrát barevná šestnáctistránková brožurka Křížem krážem. Jde v podstatě o stručného průvodce, s jehož pomocí se díky využití autobusových linek, které obsluhují zastávky v Semilech, snáze dostanete z jednoho konce města na ten druhý. Součástí brožurky je i vložená schematická mapa s vyznačením všech autobusových zastávek na území města. (red) Inzerce Tradiční městský trh se uskuteční v úterý 20. března 2012 v ul. Ke Stadionu Návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový s přebytkem ve výši 15,298 mil. Kč. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 133,729 mil. Kč, celkové výdaje ve výši 118,430 mil. Kč. Financování, které tvoří splátky úvěrů, je ve výši 15,1 mil. Kč. Pro to, abychom mohli realizovat plánované investiční akce, bylo v rámci rozpočtu schváleno přijetí nového dlouhodobého investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. Investiční činnost Díky přijetí dlouhodobého úvěru budeme moci v tomto roce proinvestovat částku 15,158 mil. Kč. Letošní investiční výdaje zahrnují např. doplatek za komunikace v rámci akce Čistá Jizera z loňského roku (5 mil. Kč), vlastní podíly k dotacím na lávku přes Jizeru (3,2 mil. Kč) a na výstavbu komunitní kompostárny (1 mil. Kč), ale i každoroční investiční dotaci semilské nemocnici ve výši (2,1 mil. Kč). Z výše uvedeného je patrné, že město Semily v tomto roce výrazně zpomaluje investiční činnost. Pro srovnání: plánované kapitálové výdaje v r představovaly 61,257 mil. Kč, v roce 2011 částku 40,530 mil. Kč. Město Semily vlastní kromě bytových domů také další objekty, a proto se cca před 3 lety rozhodlo aktualizovat energetické audity a nechat si zpracovat projekty na zateplení a výměnu oken pro Domov důchodců, ZŠ I. Olbrachta na Komenského náměstí, ZUŠ, Středisko volného času dětí a mládeže, waldorfskou školu (ulice Tyršova), radnici, MŠ Luční a MŠ Na Olešce. Žádosti o dotaci jsme podávali již několikrát, bohužel až dosud jsme uspěli pouze jednou, a to v případě MŠ Na Olešce. Běžné výdaje Do oblasti školství, vzdělávání, kultury, tělovýchovy a sociální péče včetně fungování škol, školek a příspěvkových organizací města je určena částka 37,931 mil. Kč, k tomu 2,1 mil. Kč představuje investiční dotace nemocnici. Na místní správu byla vyčleněna částka 35,427 mil. Kč. Pro informaci zde uvádím i některé další položky veřejné osvětlení: celkem 3,5 mil. Kč (z toho určeno 1,42 mil Kč na opravy a 1,8 mil. Kč na spotřebu energie), nakládání s odpady: 8,696 mil. Kč, opravy a údržba komunikací: 5,014 mil. Kč, výdaje na veřejnou zeleň: 1,45 mil. Kč. Grantový program Přes nepříznivou ekonomickou situaci zastupitelé svým hlasováním podpořili zachování objemu financí v Grantovém programu ve stejné výši jako v loňském roce. Částka, kterou se město rozhodlo podpořit fungování spolků a nestátních neziskových organizací zaměřených především na mládež a její volnočasové aktivity, zůstala ve výši 1,070 mil. Kč. Do konce měsíce dubna je nyní možné po více jak dvou letech opět podávat žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení veřejných budov. Dotační titul OP Životní prostředí funguje na principu bodové hranice (letos 60 bodů z možných 100), které je třeba dosáhnout, tzn. čím více bodů nad stanovenou hranici žádost získá tím větší šanci na podporu má. Vzorec pro výpočet bodové hranice se skládá z pěti posuzovaných kritérií zohledňujících v sobě finanční náročnost na snížení emi- Ing. Marcela Volšičková Vývoj zadluženosti Schválení rozpočtu předcházela dlouhá debata o vývoji zadluženosti a splácení úvěrů v minulých letech, v současnosti a s perspektivou do budoucna. I přes přijetí nového úvěru město v roce 2012 počítá s dalším snížením výše nesplacených dlouhodobých úvěrů o 3,8 mil. Kč. V loňském roce se podařilo i za nepříznivé ekonomické situace snížit výši nesplacených dlouhodobých úvěrů o částku 10,3 mil. Kč. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Město podá žádost na dotaci na zateplení Mateřské školy Luční Přibývá dotazů, proč město ve větší míře nevyužívá dotací na zateplování budov. Získat smysluplnou dotaci však není vůbec jednoduché. Úspěch žádosti ovlivňuje mnoho faktorů, především však návratnost (resp. úspora CO2) a vlastní finanční spoluúčast. sí, na úsporu energie, na zateplení budovy, podíl uspořené energie a dosažený energetický standard budovy. Díky tomu jsme schopni si spočítat výsledný počet bodů pro každý projekt. Již nyní tedy víme, že u objektu Mateřské školy Luční splníme hranici 60 bodů při cca 60 % spoluúčasti z celkových nákladů 8 mil. Kč. U dalších objektů je nutná výše naší spoluúčasti nad hranicí 65 %. Z výše uvedeného plyne, že není vždy v možnostech investora (města) realizovat vše, co by realizovat chtěl. Vzhledem k napjatému rozpočtu tedy bude tento rok podána žádost o dotaci na zateplení pouze pro MŠ Luční. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor investic

3 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 3 Cenu města Semily za rok 2011 získali Zdeněk Lindner a Mgr. Ondřej Šír (oškvv) Městský ples patřil v sobotu 11. února již počtvrté v historii města slavnostnímu udílení Ceny města Semily. Tentokrát se držiteli symbolického skleněného srdce, jehož autorem je známý umělec, semilský rodák Jan Schovánek staly osobnosti úzce propojené s kulturním životem ve městě, pan Zdeněk Lindner a Mgr. Ondřej Šír. Zdeněk Lidner, jenž získal ocenění za mimořádný přínos v oblasti kultury a umění v Semilech, je široké veřejnosti znám jako všestranný výtvarník, divadelník a skvělý režisér v jedné osobě a v neposlední řadě také jako zakladatel divadelního festivalu Semilský paroháč. Této divadelní přehlídce nejen že vtiskl svůj svérázný humor a neopakovatelnou atmosféru, ale v roli režiséra spolu s divadelním spolkem PODIO zpracoval pro diváky mnoho nezapomenutelných divadelních her, kde se výrazně uplatnil jeho autorský vklad (Prodaná Maruš, Dvě kapitoly z románu, Maryša, Romance pro křídlovku, Hlava proti mihuli, August, august aj.). Mgr. Ondřej Šír získal ocenění za skvělé vedení semilského kina Jitřenka, které pomohl dokončit a zpopularizovat a jeho nikoli běžná dramaturgie, pamatující i na náročnějšího kulturního konzumenta (odvážné zařazení přímých přenosů operních představení z Metropolitní opery v New Yorku), přispěla k návštěvě diváků za první rok existence kina. Každoročně udělovaná Cena města Semily je svébytným proje- Mgr. Ondřej Šír převzal ocenění z rukou starosty Mgr. Jana Farského a Leny Mlejnkové, místostarostky města Semily. vem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není svázána s finanční odměnou, je stále cenou uznávanou a prestižní. V předchozích letech toto ocenění získali např.: Otakar Machytka, SDH Semily 1, Jiří Kurfiřt, MUDr. Georgios Karadzos a PhDr. Ivo Navrátil. V kině Jitřenka se diskutovalo nad Plánem rozvoje města Semily (oi) V pondělí 20. února se v kině Jitřenka uskutečnilo v pořadí již druhé veřejné projednávání Plánu rozvoje města. Návrh plánu rozvoje byl zveřejněn na webových stránkách města a v tištěné podobě si ho zájemci mohli vyzvednout na Informačním centru Semily. Únorové vydání Semilských novin pak přineslo svým čtenářům přehled plánovaných projektů na období let Riegrova stezka bude tři měsíce uzavřena Riegrova stezka v údolí řeky Jizery je po pěti letech od větrné kalamity Kyrill v lednu 2007 opět uzavřena návštěvníkům Semilska. Nedaleko jezu malé vodní elektrárny došlo v prosinci loňského roku v úseku přibližně 15-ti metrů k sesuvu půdy a poškození cesty. Lesní porost je v místě sesuvu nestabilní a vyloučen není ani další pád stromů a kamenů v ohroženém území. Využívání cesty návštěvníky lesa je z tohoto důvodu velice nebezpečné a mohlo by zde docházet k úrazům. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, proto rozhodl v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí o zákazu vstupu do lesa od 4. února do 3. května Vstup na Riegrovu stezku je vyloučen v úseku ve směru ze Semil od jezu vodní elektrárny až po obslužný objekt u vyústění štoly vodního přivaděče. Upozornění na zákaz vstupu do lesa je na přístupech v terénu vyznačeno cedulemi. Program rozvoje města je připravován v rámci projektu VUSO Vstřícný úřad spokojený občan, který město Semily realizuje v letech za podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Program rozvoje města Semily prošel za posledního půl roku zásadními změnami. Na základě provedené analýzy kvality života ve městě Semily byly identifikovány největší problémy, zvažovaly se priority a vize. Výsledkem je akční plán projektů pro roky Na veřejné projednávání s vedením města a městským architektem se dostavilo několik desítek občanů, kteří diskutovali nad tématy: vodovod Spálov, MŠ Pod Vartou, Zelené srdce Semil, rekonstrukce sportovišť, koupání v Semilech, rekonstrukce restaurace v KC Golf apod. Vznesené připomínky budou opět zapracovány do Plánu rozvoje města, který bude po dokončení předložen ke schválení zastupitelstvu města. V jarních měsících by měly být zahájeny práce na stabilizaci svahu, opravě stezky a zábradlí. Po ukončení těchto prací bude opět možné frekventovanou trasu bezpečně využívat. O aktuální situaci vás budeme včas informovat. Bc. Jiří Poláček, odbor životního prostředí

4 Strana 4 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Odpadové hospodářství Výdaje města Semily na provoz odpadového systému, shodně jako u mnoha dalších obcí a měst, každoročně rostou. Poplatek již několik let nepokrývá skutečné výdaje města na likvidaci odpadu po přepočtu na jednoho poplatníka. Růst výdajů je spojen s růstem vyprodukovaných odpadů, kdy v r oproti r došlo k nárůstu o celých 25 % (ze 4 tis. na 5 tis. tun). K výraznému navýšení výdajů v řádu statisíců v letošním roce přispěje i zvýšení sazby DPH o 4 %. Zároveň porostou výdaje na provoz sběrného dvora, svoz pytlů z hůře dostupných lokalit a na výsyp odpadkových košů, neboť rostou ceny za služby poskytované TSM Semily s.r.o. zejména z důvodu růstu cen nafty. Oproti výdajům stojí příjmy plynoucí z inkasovaného místního poplatku (cca 9 % neplatičů) a dále příspěvek od kolektivních systémů navázaný na objem vytříděných odpadů, resp. odevzdaných elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Zde však došlo k poklesu, neboť intenzita třídění v poměru k růstu směsného odpadu mírně poklesla. Skutečné výdaje / poplatník / rok 2011 činily 837, Kč, přičemž část na tříděný odpad činí 248, Kč. Obecně je očekáván další nárůst cen za likvidaci netříděného odpadu, např. i z důvodu výrazného zvýšení zákonem stanoveného poplatku za skládkování. Vývoj výdajů na odpady Rok Sběrný dvůr , , ,00 Tříděný odpad , , ,00 Směsný odpad , , ,00 Odpadkové koše , , ,00 BIO odpad , , ,00 Kompostéry , , , , , ,00 Grafické znázornění: Objem odpadu v tunách Grafické znázornění: Rok výdaje v tis. Kč 6851,9 7329,7 7546,5 počet poplatníků roční výdaje 755,78 822,27 837,66 na 1 poplatníka v Kč Biologicky rozložitelný odpad (osm) BIO odpad tvoří přibližně 50 % hmotnosti směsného komunálního odpadu, který se dnes vyváží na skládky. BIO odpad se začal v Semilech sbírat v polovině r s tím, že nádoby byly umístěny do sídlišť Pod Černým mostem a Řeky. V polovině r byly nádoby rozmístěny do dalších dvou sídlišť, Na Olešce a Jižní + Luční. Mimo vedle uvedenou evidenci je BIO odpad, který občané kompostují na vlastním pozemku, např. v kompostéru bezplatně zapůjčeném městem (v r se jedná o 177 ks, na konci r již o 239 a v r bylo zapůjčeno dalších 62 ks). Do této oblasti patří i záměr města postavit novou kompostárnu, na jejíž realizaci jsme získali dotaci ve výši 90 % výdajů, což činí cca 9 mil. Kč. Výstavba kompostárny je přípravou na chystaný nový zákon o odpadech, ve kterém bude pro obce s největší pravděpodobností zavedena povinnost odděleného sběru bioodpadů (účinnost po roce 2013). Objem odpadů ve městě Semily v letech Kategorie 2009 (kg) 2009 (kg/obyv.) 2010 (kg) 2010 (kg/obyv.) 2011 (kg) 2011 (kg/obyv.) Směsný komunální odpad vč. velkoobj , , Nebezpečný odpad , , ,34 Vytříděné složky PAPÍR , , ,47 Vytříděné složky SKLO , , ,64 Vytříděné složky PLASTY , , ,44 Vytříděné složky NÁPOJOVÝ KARTON , , ,48 Vytříděné složky BIOODPAD x x ,24 Vytříděné složky KOVY , , ,89 Vytříděné složky ODPADNÍ TEXTIL , , ,73

5 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 5 Odpadové hospodářství Očekávané změny výše místního poplatku za odpady Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává prozatím ve shodné výši jako v roce minulém, tj. 500, Kč / rok 2012 / poplatník. Lze však očekávat jeho růst. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR již schválila novelu zákona o místních poplatcích, na základě které by mělo dojít k uvolnění maximální výše poplatku, nyní by o novele měl jednat Senát. Účinnost je předpokládána k , pro poplatkové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona budou platit dosavadní právní předpisy. Je pravděpodobné, že město této možnosti využije a poplatek nejpozději k zvýší až na uváděných 837, Kč / poplatník / rok. Případné zvýšení poplatku pro druhé pololetí tohoto roku by se zřejmě dotklo pouze nově přistěhovalých/narozených poplatníků. Sběrný dvůr pro občany ZDARMA Sběrný dvůr Semily v areálu Technických služeb Semily v ul. Jatecká je kromě jiného místem zpětného odběru elektrozařízení a zpětného odběru baterií. Občané Semil zde mohou bezplatně odevzdat nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady (nevejdou se do popelnic), dosloužilá elektrozařízení, baterie a gelové akumulátory s obsahem olova, pneumatiky (bez disků a jen od osobních aut), textil. Za úplatu je možné ve sběrném dvoře odevzdat čistý eternit a stavební suť. Podnikatelé mohou odpady ve sběrném dvoře odevzdávat po dohodě s provozovatelem za úplatu; elektrozařízení a baterie v rámci zpětného odběru mohou odevzdávat bezplatně. Kalendář svozu tříděného odpadu směsné plasty, každý čtvrtek nápojový karton, (pytle přistavujte kovové obaly až ve středu!) papír každé pondělí PET každý čtvrtek nebo pátek Běžná provozní doba sběrného dvora pondělí 8.30 hod hod. středa 8.30 hod hod. sobota 8.00 hod hod. barevné sklo bílé sklo zpravidla 15. den v měsíci zpravidla 20. den v měsíci Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2012

6 Strana 6 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Informace z radnice Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách 2012 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky kmenové MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o o MŠ waldorfská x x x x x x x o o MŠ speciální Na Olešce o o x x x x x o o Nenechte si ujít Výlet do Schauenburgu Cena 2.300, Kč zahrnuje dopravu a ubytování Město Semily vás srdečně zve na zájezd do partnerského města Schauenburg, které leží v samotném srdci Německa Hessensku, poblíž metropole Kassel, kde se bude v tomto termínu konat velká výstava umění. Schauenburg Zápis do mateřinek se blíží Zápis do mateřských škol v Semilech pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v úterý 17. dubna 2012 od 8.00 do hodin ve všech semilských mateřských školách: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku (např. od ledna, února ) Z kapacitních důvodů mateřských škol nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy, např. přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem v Semilech. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2012 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží do 30 dnů. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Pozvánka na... Samotné město a jeho okolí je pro svoji přírodní krásu i kulturní památky mezi turisty velmi oblíbené. Můžete zde navštívit jedinečný dům pohádek, který byl vybudován na počest bratří Grimmů, dále kostel ze 13. století, řadu hrázděných domů s historickými malbami a další pamětihodnosti. V okolí například lázeňské město Bad Arolsen, jehož největší atrakcí je zámek waldeckých knížat, nebo starobylé město Korbach. Tak neváhejte a přijďte se přihlásit do Informačního centra, počet zájemců je omezen kapacitou autobusu. Příjem přihlášek do v IC Semily, Riegrovo nám. 68, tel.: Zájezd bude uskutečněn při min. počtu 25 osob. Na léto připravujeme také zájezd do Koločavy na Ukrajině. O této akci vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních Semilských novin. MBS Semily s.r.o. investuje letos dva a půl milionu do výměny oken městských bytů Několik milionů investuje MBS Semily s.r.o. v letošním roce do rekonstrukce a údržby městských bytových domů. Postupovat bude podle plánu rekonstrukcí a oprav městských bytových domů, které schválila Rada města na svém jednání Kromě běžné údržby, která zahrnuje mimo jiné např. opravy plynoinstalace a vodoinstalace, opravy střech, žlabů, fasády, sklepů, malířské a deratizační práce, revize plynu, elektr. rozvodů, hromosvodů atd. jsou v plánu i některé větší akce. Tou nejzásadnější je v letošním roce výměna oken v č. p. 445, Na Olešce (předpokládaná investice je přibližně 2,5 mil. Kč). Dům č. p. 445 byl kromě posouzení z hlediska úniku tepla zvolen také z toho důvodu, že je zde velký počet bytů zatížených hlukem a prachem z Bořkovské ulice. Připravuje se také výměna střešní krytiny na domě č. p. 439, Na Olešce (investice přibližně 450 tis.kč). Stanislav Klápště, MBS Semily

7 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 7 Pozvánka na... Frýdlantští dramatici po roce opět v KC GOLF Po loňské úspěšné premiéře se opět na semilských prknech co znamenají svět představí kreativní amatérské uskupení FRÝD- LANTŠTÍ DRAMATICI. Jejich humorné a kreativní vystoupení se uskuteční v pátek 23. března 2012 od 19 hodin v restauraci KC Golf Semily. Uvidíte nefalšovanou operní pěvkyni Vlaďku Dančevskou, nejhubenějšího českého grafika Lukáše Holase, bluesmana Petra Glomba s gumovým obličejem, skeptického rybáře Toma Brože a radostné maminky Alenu Dědkovou a Petru Morovou. Tito nadšenci, ač amatéři, s profesionálním nadhledem dávají neotřelým a vtipným způsobem nahlédnout do tajů všedního života každého z nás. Soubor hraje nepřetržitě od roku 1999 a svým přístupem k tématu, který je opravdu nad věcí, rozveselují publikum po celé republice. Srdečně zve THE BOUDA Fotografická výstava Ptáci Českého ráje je k vidění v Semilech (red) Po výstavách v letech 2009 a 2010 v sídle Městského úřadu v Semilech budou moci zájemci o přírodu opět navštívit výstavu fotografií přírody RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Výstavu s názvem Ptáci Českého ráje bude možno navštívit od 29. února do konce března Tato akce přímo souvisí s plánovaným křtem nové knihy Ptáci Českého ráje, který proběhne ve čtvrtek od hodin v Městské knihovně v Semilech. Autor výstavy je pracovníkem Správy CHKO Český ráj v Turnově. Jako ochranář, fotograf i ornitolog navazuje na práci především MUDr. Jiřího Šolce a Miroslava Pojkara a systematicky pokračuje v popularizaci přírody a dalších stále ještě ne plně doceněných přírodních hodnot naší vlasti na příkladu Českého ráje. Výstava v Semilech bude obsahovat hlavně snímky ptáků, které budou doplněny snímky jejich prostředí. Vlastní fotografie ptáků budou ukázkami z již uvedené knihy, kterou autor připravil k vydání jako svoji celkově šestou publikaci. Kniha obsahuje 134 druhů ptáků, součástí knihy je i CD s hlasy 33 druhů ptáků. Zdeněk Mrkáček je autorem všech textů, více jak čtvrtiny fotografií, nahrávek a komentářů k nim. Z dalších 13 fotografů se na knize podíleli také fotografové ze Semilska, a to Milan Ron a Richard Stehlík. Ptáci, díky svému často pestrému zbarvení a svým hlasovým projevům, významně obohacují celý náš Ilustrační foto. život. Velká řada z nich však patří Poštolka obecná. mezi ohrožené živočichy. Hlavním posláním výstavy i knihy je tedy znovu připomenout důležitost zachování ptáků a dalších volně žijících živočichů pro vlastní přírodu, ale také pro nás všechny. A připomenout význam Chráněné krajinné oblasti Český ráj a dalších chráněných území pro jejich ochranu v současné době i v budoucnosti. K návštěvě výstavy zve odbor životního prostředí MěÚ Semily. Ohlédnutí O čem psaly Semilské noviny před 20 lety (1. část) (leden únor 1993) Letos vychází XX. ročník Semilských novin. Chtěli bychom jejich čtenáře v šestidílném cyklu seznámit s nejdůležitějšími zprávami, které před 20 lety byly na jejich stránkách zveřejněny. I když informace budou stručné, tak mnozí z vás si oživíte paměť a možná se i podivíte, jak ten čas letí. Ti mladší, ať se trochu poučí nedávnou semilskou historií. Třeba najdou i motivaci k otázkám, jež budou pokládat pamětníkům. Semilské noviny vycházely ve formátu A3, měly 4 strany v černobílém provedení a na pultech trafik se nové číslo objevilo za 2,50 Kč každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci. Šéfredaktorem i zakladatelem našich novin se stal Václav Votoček, vydavatelem pak bylo KC Golf a tisk prováděla semilská Tiskárna Glos s.r.o. První číslo vyšlo s novoročním rozhovorem se starostkou města Dr. Janou Roušarovou, která měla velkou radost z úspěchů v uplynulém roce: z rekonstrukce budovy bývalého sekretariátu KSČ, kde vznikla nová škola, z otevření Domova Tereza a z plynofikací všech městských kotelen. Trápil ji nedostatek bytů a předlouhý seznam neuspokojených žadatelů. Za nejdůležitější úkol nového roku pak považuje výstavbu čistírny odpadních vod a přestavbu nemocnice. Zdůraznila, že letošní rok je prvním rokem České republiky a občanům města popřála pevné zdraví a úspěchy v životě. Začátkem října 1992 byla pak zahájena oprava věže semilského kostela firmou Status s.r.o. Byl vyměněn shnilý dřevěný ochoz s okny, věž byla pokryta mědí a nově omítnuta, a to vše za 460 tisíc Kč. Začalo se též s bouráním domu čp. 140 zemědělského stavení Rudolfa a Marie Hajských ve Vysocké ulici. Na jeho místě pak začala Česká pojišťovna Pardubice budovat nový objekt, jenž musí být postaven do r Zde bude umístěn i Finanční úřad. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo v sále KC Golf hru L. Smoljaka a Z. Svěráka Vyšetřování ztráty třídní knihy a v kině Jitřenka se promítal film V. Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutentag s B. Polívkou v hlavní roli. Druhé číslo vyšlo a informuje o právu města Semily užívat prapor, což rozhodla na své 83. schůzi Česká národní rada. Autorem praporu se třemi pruhy (modrý a zelený v poměru 2:1, prostřední má šest zlatých šesticípých hvězd) je Jaroslav Barták. 17. ledna pak nečekaně navštívil Semily Pavel Tigrid, aby zhlédl výstavu Svědectví v nás v semilském muzeu. V PG, kde si prohlédl obrazy J. Klápště, pak besedoval s občany. Jiná zpráva sděluje, že nezaměstnanost v okrese Semily byla jedna z nejnižších v republice a dosahovala pouze 1,15 %. Ve třetím čísle, které vyšlo , jsou vzpomenuty nedožité osmdesátiny poručíka Jana Vlka pilota britského královského letectva (RAF), který zahynul u Tangmere, kde bojoval proti nacistické Luftwaffe. Rodiče, kteří měli hostinec na křižovatce mezi ul. J. Žižky a Bavlnářskou, byli spolu s Janovou sestrou odvlečeni do koncentráku. Na podmoklické škole (dnes waldorfské lyceum) je pamětní deska padlých - por. Jana Vlka a štáb. rotmistra Jiřího Janouška od ak. sochaře O. Španiela. V čísle čtyři z se dočteme o ušlechtilém počinu pana Harry V. Vacka, exulanta v USA, semilského rodáka, který semilskému gymnáziu daroval 31 roč. ( ) skvělého časopisu National Geographic, které do školy přivezl pilot ČSA kpt. Miloš Kvapil, rovněž semilský rodák, až z New Yorku. Dáma z Faustova domu, tak to byla Vilma Hübnerová operní pěvkyně na mnoha evropských scénách, žákyně E. Destinové. V. Votoček v článku vzpomněl na její zajímavý život ku příležitosti 20. výročí její smrti. Zelený domek v Koštofranské ulici, velmi půvabný, byl však nedlouho po její smrti zbořen. Starost o poslední semilské roubenky v Jílovecké ulici v článku Kdo mi poví co je čeká? projevila Lenka Holubičková. Pan fotograf Jiří Brádler se přestěhoval z Bořkovské ulice k mostu, a to do ulice Nádražní a stavební f. GEMA s.r.o. v téže ulici přijme klempíře, pokrývače a zedníky. Chudák Semilský jelen, má mít hvězdy pěticípé nebo šesticípé, ptá se V. Havrda. Kdo to ví? Miloš Plachta Pokračování příště

8 Strana 8 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská Minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Město Semily bude prodávat formou veřejné dobrovolné dražby dům č.p. 441 s p.p.č. 754 v kat. úz. a obci Semily, část obce Semily Termín dražby: v budově radnice, Husova 82 Lokalita: Semily, centrum města ul. Mizerova KONTAKT: Tel.: Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 74,99 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 63,20 m 2 č.p. 437, ul. Na Olešce, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 55,30 m 2 v č.p. 606, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 65,51 m 2, ul. K Jeslím č.p. 444, Semily Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 36,26 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 54,80 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 40,86 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 41,61 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m2/měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská (za zámkem) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě, Město Semily nabízí k pronájmu garáž v č.p. 555, Semily (objekt ubytovny ŠKOT) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Fixní platba za spotřebu el. energie 50,-- Kč/měsíc Bližší informace: tel , prohlídka: po předchozí dohodě Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel ,

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více