MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové"

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své poděkování občanům města Semily za projevy upřímné soustrasti nad úmrtím prezidenta Václava Havla. Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou jak věřím nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla. sdělila mimo jiné Dagmar Havlová v dopise adresovaném na semilskou radnici. (red) Víte, že... Záznam ze zasedání zastupitelstva města můžete sledovat také na internetu? MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Režisérka Věra Šimková-Plívová při natáčení fimu Holubí dům. Fotografie je převzata z publikace Semily. Muzeum a Pojizerská galerie v neděli 4. března zahájí výstavu věnovanou režisérce dětských filmů Věře Šimkové-Plívové. Filmařka, která celý svůj život žije v Chuchelně u Semil, je autorkou mnoha nezapomenutelných dětských filmů. Do nich obsazovala nejen dnes známé herecké tváře, jako například Jana Krause, Miroslava Vladyku nebo Zuzanu Bydžovskou, ale často i místní amatérské herce a ochotníky. Kino Jitřenka u této příležitosti chystá kompletní retrospektivu jejích filmů. Přijďte se stát znovu dětmi! Více informací nejen o výstavě Páni kluci se dočtete v rozhovoru s pořadateli výstavy na straně 17. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 2. DUBNA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Ohlédnutí... (red) Chcete se tak trochu vrátit v čase? Zajímá vás, co hýbalo městem před dvaceti lety, v době, kdy začaly vycházet Semilské noviny? Pokud ano, zalistujte na stránku 7., kde si v článku O čem psaly Semilské noviny před 20 lety společně s autorem Mgr. Milošem Plachtou připomenete nejzajímavější okamžiky roku Tím však naše malé ohlédnutí nekončí. V tomto ročníku Semilských novin vás totiž čeká šestidílný seriál o semilské historii, tak jak ji mapovaly právě Semilské noviny. Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 26. března 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2012 proběhnou v těchto termínech: 14. května 25. června

2 Strana 2 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Informace z radnice Rozpočet města na rok 2012 byl schválen Na prvním letošním jednání zastupitelstva dne 6. února 2012 byl schválen rozpočet města Semily na rok Vyslovilo se pro něj 15 z 19 přítomných zastupitelů. Schválený rozpočet umožňuje fungování městských organizací, zajištění služeb města i chod úřadu s důrazem na šetření, splácení vyčerpaných úvěrů a přitom i uvážlivé investování. Jednotlivé položky kapitálových výdajů byly pečlivě zváženy s vědomím, že velké investice z posledních let např. rekonstrukce kina Jitřenka, rekonstrukce Riegrova náměstí, akce Čistá Jizera apod., které byly realizovány za využití dotací, byly potřebné a nebudou se již opakovat. Krátce... Nenechte si ujít výlet do Schauenburgu Město Semily připravuje ve dnech zájezd do partnerského města Schauenburgu. V případě zájmu kontaktujte Informační centrum v Semilech, tel.: Pro více informací čtěte článek na straně 3. Příloha tohoto vydání Přílohou březnového vydání novin je tentokrát barevná šestnáctistránková brožurka Křížem krážem. Jde v podstatě o stručného průvodce, s jehož pomocí se díky využití autobusových linek, které obsluhují zastávky v Semilech, snáze dostanete z jednoho konce města na ten druhý. Součástí brožurky je i vložená schematická mapa s vyznačením všech autobusových zastávek na území města. (red) Inzerce Tradiční městský trh se uskuteční v úterý 20. března 2012 v ul. Ke Stadionu Návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový s přebytkem ve výši 15,298 mil. Kč. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 133,729 mil. Kč, celkové výdaje ve výši 118,430 mil. Kč. Financování, které tvoří splátky úvěrů, je ve výši 15,1 mil. Kč. Pro to, abychom mohli realizovat plánované investiční akce, bylo v rámci rozpočtu schváleno přijetí nového dlouhodobého investičního úvěru ve výši 13 mil. Kč. Investiční činnost Díky přijetí dlouhodobého úvěru budeme moci v tomto roce proinvestovat částku 15,158 mil. Kč. Letošní investiční výdaje zahrnují např. doplatek za komunikace v rámci akce Čistá Jizera z loňského roku (5 mil. Kč), vlastní podíly k dotacím na lávku přes Jizeru (3,2 mil. Kč) a na výstavbu komunitní kompostárny (1 mil. Kč), ale i každoroční investiční dotaci semilské nemocnici ve výši (2,1 mil. Kč). Z výše uvedeného je patrné, že město Semily v tomto roce výrazně zpomaluje investiční činnost. Pro srovnání: plánované kapitálové výdaje v r představovaly 61,257 mil. Kč, v roce 2011 částku 40,530 mil. Kč. Město Semily vlastní kromě bytových domů také další objekty, a proto se cca před 3 lety rozhodlo aktualizovat energetické audity a nechat si zpracovat projekty na zateplení a výměnu oken pro Domov důchodců, ZŠ I. Olbrachta na Komenského náměstí, ZUŠ, Středisko volného času dětí a mládeže, waldorfskou školu (ulice Tyršova), radnici, MŠ Luční a MŠ Na Olešce. Žádosti o dotaci jsme podávali již několikrát, bohužel až dosud jsme uspěli pouze jednou, a to v případě MŠ Na Olešce. Běžné výdaje Do oblasti školství, vzdělávání, kultury, tělovýchovy a sociální péče včetně fungování škol, školek a příspěvkových organizací města je určena částka 37,931 mil. Kč, k tomu 2,1 mil. Kč představuje investiční dotace nemocnici. Na místní správu byla vyčleněna částka 35,427 mil. Kč. Pro informaci zde uvádím i některé další položky veřejné osvětlení: celkem 3,5 mil. Kč (z toho určeno 1,42 mil Kč na opravy a 1,8 mil. Kč na spotřebu energie), nakládání s odpady: 8,696 mil. Kč, opravy a údržba komunikací: 5,014 mil. Kč, výdaje na veřejnou zeleň: 1,45 mil. Kč. Grantový program Přes nepříznivou ekonomickou situaci zastupitelé svým hlasováním podpořili zachování objemu financí v Grantovém programu ve stejné výši jako v loňském roce. Částka, kterou se město rozhodlo podpořit fungování spolků a nestátních neziskových organizací zaměřených především na mládež a její volnočasové aktivity, zůstala ve výši 1,070 mil. Kč. Do konce měsíce dubna je nyní možné po více jak dvou letech opět podávat žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení veřejných budov. Dotační titul OP Životní prostředí funguje na principu bodové hranice (letos 60 bodů z možných 100), které je třeba dosáhnout, tzn. čím více bodů nad stanovenou hranici žádost získá tím větší šanci na podporu má. Vzorec pro výpočet bodové hranice se skládá z pěti posuzovaných kritérií zohledňujících v sobě finanční náročnost na snížení emi- Ing. Marcela Volšičková Vývoj zadluženosti Schválení rozpočtu předcházela dlouhá debata o vývoji zadluženosti a splácení úvěrů v minulých letech, v současnosti a s perspektivou do budoucna. I přes přijetí nového úvěru město v roce 2012 počítá s dalším snížením výše nesplacených dlouhodobých úvěrů o 3,8 mil. Kč. V loňském roce se podařilo i za nepříznivé ekonomické situace snížit výši nesplacených dlouhodobých úvěrů o částku 10,3 mil. Kč. Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka Město podá žádost na dotaci na zateplení Mateřské školy Luční Přibývá dotazů, proč město ve větší míře nevyužívá dotací na zateplování budov. Získat smysluplnou dotaci však není vůbec jednoduché. Úspěch žádosti ovlivňuje mnoho faktorů, především však návratnost (resp. úspora CO2) a vlastní finanční spoluúčast. sí, na úsporu energie, na zateplení budovy, podíl uspořené energie a dosažený energetický standard budovy. Díky tomu jsme schopni si spočítat výsledný počet bodů pro každý projekt. Již nyní tedy víme, že u objektu Mateřské školy Luční splníme hranici 60 bodů při cca 60 % spoluúčasti z celkových nákladů 8 mil. Kč. U dalších objektů je nutná výše naší spoluúčasti nad hranicí 65 %. Z výše uvedeného plyne, že není vždy v možnostech investora (města) realizovat vše, co by realizovat chtěl. Vzhledem k napjatému rozpočtu tedy bude tento rok podána žádost o dotaci na zateplení pouze pro MŠ Luční. Ing. Vladimír Bělonohý, odbor investic

3 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 3 Cenu města Semily za rok 2011 získali Zdeněk Lindner a Mgr. Ondřej Šír (oškvv) Městský ples patřil v sobotu 11. února již počtvrté v historii města slavnostnímu udílení Ceny města Semily. Tentokrát se držiteli symbolického skleněného srdce, jehož autorem je známý umělec, semilský rodák Jan Schovánek staly osobnosti úzce propojené s kulturním životem ve městě, pan Zdeněk Lindner a Mgr. Ondřej Šír. Zdeněk Lidner, jenž získal ocenění za mimořádný přínos v oblasti kultury a umění v Semilech, je široké veřejnosti znám jako všestranný výtvarník, divadelník a skvělý režisér v jedné osobě a v neposlední řadě také jako zakladatel divadelního festivalu Semilský paroháč. Této divadelní přehlídce nejen že vtiskl svůj svérázný humor a neopakovatelnou atmosféru, ale v roli režiséra spolu s divadelním spolkem PODIO zpracoval pro diváky mnoho nezapomenutelných divadelních her, kde se výrazně uplatnil jeho autorský vklad (Prodaná Maruš, Dvě kapitoly z románu, Maryša, Romance pro křídlovku, Hlava proti mihuli, August, august aj.). Mgr. Ondřej Šír získal ocenění za skvělé vedení semilského kina Jitřenka, které pomohl dokončit a zpopularizovat a jeho nikoli běžná dramaturgie, pamatující i na náročnějšího kulturního konzumenta (odvážné zařazení přímých přenosů operních představení z Metropolitní opery v New Yorku), přispěla k návštěvě diváků za první rok existence kina. Každoročně udělovaná Cena města Semily je svébytným proje- Mgr. Ondřej Šír převzal ocenění z rukou starosty Mgr. Jana Farského a Leny Mlejnkové, místostarostky města Semily. vem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města nejen v daném kalendářním roce, ale i za celoživotní úsilí. V žebříčku ocenění se nachází mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Ačkoli jde o cenu symbolickou, která není svázána s finanční odměnou, je stále cenou uznávanou a prestižní. V předchozích letech toto ocenění získali např.: Otakar Machytka, SDH Semily 1, Jiří Kurfiřt, MUDr. Georgios Karadzos a PhDr. Ivo Navrátil. V kině Jitřenka se diskutovalo nad Plánem rozvoje města Semily (oi) V pondělí 20. února se v kině Jitřenka uskutečnilo v pořadí již druhé veřejné projednávání Plánu rozvoje města. Návrh plánu rozvoje byl zveřejněn na webových stránkách města a v tištěné podobě si ho zájemci mohli vyzvednout na Informačním centru Semily. Únorové vydání Semilských novin pak přineslo svým čtenářům přehled plánovaných projektů na období let Riegrova stezka bude tři měsíce uzavřena Riegrova stezka v údolí řeky Jizery je po pěti letech od větrné kalamity Kyrill v lednu 2007 opět uzavřena návštěvníkům Semilska. Nedaleko jezu malé vodní elektrárny došlo v prosinci loňského roku v úseku přibližně 15-ti metrů k sesuvu půdy a poškození cesty. Lesní porost je v místě sesuvu nestabilní a vyloučen není ani další pád stromů a kamenů v ohroženém území. Využívání cesty návštěvníky lesa je z tohoto důvodu velice nebezpečné a mohlo by zde docházet k úrazům. Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, proto rozhodl v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí o zákazu vstupu do lesa od 4. února do 3. května Vstup na Riegrovu stezku je vyloučen v úseku ve směru ze Semil od jezu vodní elektrárny až po obslužný objekt u vyústění štoly vodního přivaděče. Upozornění na zákaz vstupu do lesa je na přístupech v terénu vyznačeno cedulemi. Program rozvoje města je připravován v rámci projektu VUSO Vstřícný úřad spokojený občan, který město Semily realizuje v letech za podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Program rozvoje města Semily prošel za posledního půl roku zásadními změnami. Na základě provedené analýzy kvality života ve městě Semily byly identifikovány největší problémy, zvažovaly se priority a vize. Výsledkem je akční plán projektů pro roky Na veřejné projednávání s vedením města a městským architektem se dostavilo několik desítek občanů, kteří diskutovali nad tématy: vodovod Spálov, MŠ Pod Vartou, Zelené srdce Semil, rekonstrukce sportovišť, koupání v Semilech, rekonstrukce restaurace v KC Golf apod. Vznesené připomínky budou opět zapracovány do Plánu rozvoje města, který bude po dokončení předložen ke schválení zastupitelstvu města. V jarních měsících by měly být zahájeny práce na stabilizaci svahu, opravě stezky a zábradlí. Po ukončení těchto prací bude opět možné frekventovanou trasu bezpečně využívat. O aktuální situaci vás budeme včas informovat. Bc. Jiří Poláček, odbor životního prostředí

4 Strana 4 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Odpadové hospodářství Výdaje města Semily na provoz odpadového systému, shodně jako u mnoha dalších obcí a měst, každoročně rostou. Poplatek již několik let nepokrývá skutečné výdaje města na likvidaci odpadu po přepočtu na jednoho poplatníka. Růst výdajů je spojen s růstem vyprodukovaných odpadů, kdy v r oproti r došlo k nárůstu o celých 25 % (ze 4 tis. na 5 tis. tun). K výraznému navýšení výdajů v řádu statisíců v letošním roce přispěje i zvýšení sazby DPH o 4 %. Zároveň porostou výdaje na provoz sběrného dvora, svoz pytlů z hůře dostupných lokalit a na výsyp odpadkových košů, neboť rostou ceny za služby poskytované TSM Semily s.r.o. zejména z důvodu růstu cen nafty. Oproti výdajům stojí příjmy plynoucí z inkasovaného místního poplatku (cca 9 % neplatičů) a dále příspěvek od kolektivních systémů navázaný na objem vytříděných odpadů, resp. odevzdaných elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Zde však došlo k poklesu, neboť intenzita třídění v poměru k růstu směsného odpadu mírně poklesla. Skutečné výdaje / poplatník / rok 2011 činily 837, Kč, přičemž část na tříděný odpad činí 248, Kč. Obecně je očekáván další nárůst cen za likvidaci netříděného odpadu, např. i z důvodu výrazného zvýšení zákonem stanoveného poplatku za skládkování. Vývoj výdajů na odpady Rok Sběrný dvůr , , ,00 Tříděný odpad , , ,00 Směsný odpad , , ,00 Odpadkové koše , , ,00 BIO odpad , , ,00 Kompostéry , , , , , ,00 Grafické znázornění: Objem odpadu v tunách Grafické znázornění: Rok výdaje v tis. Kč 6851,9 7329,7 7546,5 počet poplatníků roční výdaje 755,78 822,27 837,66 na 1 poplatníka v Kč Biologicky rozložitelný odpad (osm) BIO odpad tvoří přibližně 50 % hmotnosti směsného komunálního odpadu, který se dnes vyváží na skládky. BIO odpad se začal v Semilech sbírat v polovině r s tím, že nádoby byly umístěny do sídlišť Pod Černým mostem a Řeky. V polovině r byly nádoby rozmístěny do dalších dvou sídlišť, Na Olešce a Jižní + Luční. Mimo vedle uvedenou evidenci je BIO odpad, který občané kompostují na vlastním pozemku, např. v kompostéru bezplatně zapůjčeném městem (v r se jedná o 177 ks, na konci r již o 239 a v r bylo zapůjčeno dalších 62 ks). Do této oblasti patří i záměr města postavit novou kompostárnu, na jejíž realizaci jsme získali dotaci ve výši 90 % výdajů, což činí cca 9 mil. Kč. Výstavba kompostárny je přípravou na chystaný nový zákon o odpadech, ve kterém bude pro obce s největší pravděpodobností zavedena povinnost odděleného sběru bioodpadů (účinnost po roce 2013). Objem odpadů ve městě Semily v letech Kategorie 2009 (kg) 2009 (kg/obyv.) 2010 (kg) 2010 (kg/obyv.) 2011 (kg) 2011 (kg/obyv.) Směsný komunální odpad vč. velkoobj , , Nebezpečný odpad , , ,34 Vytříděné složky PAPÍR , , ,47 Vytříděné složky SKLO , , ,64 Vytříděné složky PLASTY , , ,44 Vytříděné složky NÁPOJOVÝ KARTON , , ,48 Vytříděné složky BIOODPAD x x ,24 Vytříděné složky KOVY , , ,89 Vytříděné složky ODPADNÍ TEXTIL , , ,73

5 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 5 Odpadové hospodářství Očekávané změny výše místního poplatku za odpady Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává prozatím ve shodné výši jako v roce minulém, tj. 500, Kč / rok 2012 / poplatník. Lze však očekávat jeho růst. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR již schválila novelu zákona o místních poplatcích, na základě které by mělo dojít k uvolnění maximální výše poplatku, nyní by o novele měl jednat Senát. Účinnost je předpokládána k , pro poplatkové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona budou platit dosavadní právní předpisy. Je pravděpodobné, že město této možnosti využije a poplatek nejpozději k zvýší až na uváděných 837, Kč / poplatník / rok. Případné zvýšení poplatku pro druhé pololetí tohoto roku by se zřejmě dotklo pouze nově přistěhovalých/narozených poplatníků. Sběrný dvůr pro občany ZDARMA Sběrný dvůr Semily v areálu Technických služeb Semily v ul. Jatecká je kromě jiného místem zpětného odběru elektrozařízení a zpětného odběru baterií. Občané Semil zde mohou bezplatně odevzdat nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady (nevejdou se do popelnic), dosloužilá elektrozařízení, baterie a gelové akumulátory s obsahem olova, pneumatiky (bez disků a jen od osobních aut), textil. Za úplatu je možné ve sběrném dvoře odevzdat čistý eternit a stavební suť. Podnikatelé mohou odpady ve sběrném dvoře odevzdávat po dohodě s provozovatelem za úplatu; elektrozařízení a baterie v rámci zpětného odběru mohou odevzdávat bezplatně. Kalendář svozu tříděného odpadu směsné plasty, každý čtvrtek nápojový karton, (pytle přistavujte kovové obaly až ve středu!) papír každé pondělí PET každý čtvrtek nebo pátek Běžná provozní doba sběrného dvora pondělí 8.30 hod hod. středa 8.30 hod hod. sobota 8.00 hod hod. barevné sklo bílé sklo zpravidla 15. den v měsíci zpravidla 20. den v měsíci Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2012

6 Strana 6 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Informace z radnice Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách 2012 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky kmenové MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o o MŠ waldorfská x x x x x x x o o MŠ speciální Na Olešce o o x x x x x o o Nenechte si ujít Výlet do Schauenburgu Cena 2.300, Kč zahrnuje dopravu a ubytování Město Semily vás srdečně zve na zájezd do partnerského města Schauenburg, které leží v samotném srdci Německa Hessensku, poblíž metropole Kassel, kde se bude v tomto termínu konat velká výstava umění. Schauenburg Zápis do mateřinek se blíží Zápis do mateřských škol v Semilech pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v úterý 17. dubna 2012 od 8.00 do hodin ve všech semilských mateřských školách: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku (např. od ledna, února ) Z kapacitních důvodů mateřských škol nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy, např. přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem v Semilech. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2012 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží do 30 dnů. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů Pozvánka na... Samotné město a jeho okolí je pro svoji přírodní krásu i kulturní památky mezi turisty velmi oblíbené. Můžete zde navštívit jedinečný dům pohádek, který byl vybudován na počest bratří Grimmů, dále kostel ze 13. století, řadu hrázděných domů s historickými malbami a další pamětihodnosti. V okolí například lázeňské město Bad Arolsen, jehož největší atrakcí je zámek waldeckých knížat, nebo starobylé město Korbach. Tak neváhejte a přijďte se přihlásit do Informačního centra, počet zájemců je omezen kapacitou autobusu. Příjem přihlášek do v IC Semily, Riegrovo nám. 68, tel.: Zájezd bude uskutečněn při min. počtu 25 osob. Na léto připravujeme také zájezd do Koločavy na Ukrajině. O této akci vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních Semilských novin. MBS Semily s.r.o. investuje letos dva a půl milionu do výměny oken městských bytů Několik milionů investuje MBS Semily s.r.o. v letošním roce do rekonstrukce a údržby městských bytových domů. Postupovat bude podle plánu rekonstrukcí a oprav městských bytových domů, které schválila Rada města na svém jednání Kromě běžné údržby, která zahrnuje mimo jiné např. opravy plynoinstalace a vodoinstalace, opravy střech, žlabů, fasády, sklepů, malířské a deratizační práce, revize plynu, elektr. rozvodů, hromosvodů atd. jsou v plánu i některé větší akce. Tou nejzásadnější je v letošním roce výměna oken v č. p. 445, Na Olešce (předpokládaná investice je přibližně 2,5 mil. Kč). Dům č. p. 445 byl kromě posouzení z hlediska úniku tepla zvolen také z toho důvodu, že je zde velký počet bytů zatížených hlukem a prachem z Bořkovské ulice. Připravuje se také výměna střešní krytiny na domě č. p. 439, Na Olešce (investice přibližně 450 tis.kč). Stanislav Klápště, MBS Semily

7 BŘEZEN 2012 Semilské noviny Strana 7 Pozvánka na... Frýdlantští dramatici po roce opět v KC GOLF Po loňské úspěšné premiéře se opět na semilských prknech co znamenají svět představí kreativní amatérské uskupení FRÝD- LANTŠTÍ DRAMATICI. Jejich humorné a kreativní vystoupení se uskuteční v pátek 23. března 2012 od 19 hodin v restauraci KC Golf Semily. Uvidíte nefalšovanou operní pěvkyni Vlaďku Dančevskou, nejhubenějšího českého grafika Lukáše Holase, bluesmana Petra Glomba s gumovým obličejem, skeptického rybáře Toma Brože a radostné maminky Alenu Dědkovou a Petru Morovou. Tito nadšenci, ač amatéři, s profesionálním nadhledem dávají neotřelým a vtipným způsobem nahlédnout do tajů všedního života každého z nás. Soubor hraje nepřetržitě od roku 1999 a svým přístupem k tématu, který je opravdu nad věcí, rozveselují publikum po celé republice. Srdečně zve THE BOUDA Fotografická výstava Ptáci Českého ráje je k vidění v Semilech (red) Po výstavách v letech 2009 a 2010 v sídle Městského úřadu v Semilech budou moci zájemci o přírodu opět navštívit výstavu fotografií přírody RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Výstavu s názvem Ptáci Českého ráje bude možno navštívit od 29. února do konce března Tato akce přímo souvisí s plánovaným křtem nové knihy Ptáci Českého ráje, který proběhne ve čtvrtek od hodin v Městské knihovně v Semilech. Autor výstavy je pracovníkem Správy CHKO Český ráj v Turnově. Jako ochranář, fotograf i ornitolog navazuje na práci především MUDr. Jiřího Šolce a Miroslava Pojkara a systematicky pokračuje v popularizaci přírody a dalších stále ještě ne plně doceněných přírodních hodnot naší vlasti na příkladu Českého ráje. Výstava v Semilech bude obsahovat hlavně snímky ptáků, které budou doplněny snímky jejich prostředí. Vlastní fotografie ptáků budou ukázkami z již uvedené knihy, kterou autor připravil k vydání jako svoji celkově šestou publikaci. Kniha obsahuje 134 druhů ptáků, součástí knihy je i CD s hlasy 33 druhů ptáků. Zdeněk Mrkáček je autorem všech textů, více jak čtvrtiny fotografií, nahrávek a komentářů k nim. Z dalších 13 fotografů se na knize podíleli také fotografové ze Semilska, a to Milan Ron a Richard Stehlík. Ptáci, díky svému často pestrému zbarvení a svým hlasovým projevům, významně obohacují celý náš Ilustrační foto. život. Velká řada z nich však patří Poštolka obecná. mezi ohrožené živočichy. Hlavním posláním výstavy i knihy je tedy znovu připomenout důležitost zachování ptáků a dalších volně žijících živočichů pro vlastní přírodu, ale také pro nás všechny. A připomenout význam Chráněné krajinné oblasti Český ráj a dalších chráněných území pro jejich ochranu v současné době i v budoucnosti. K návštěvě výstavy zve odbor životního prostředí MěÚ Semily. Ohlédnutí O čem psaly Semilské noviny před 20 lety (1. část) (leden únor 1993) Letos vychází XX. ročník Semilských novin. Chtěli bychom jejich čtenáře v šestidílném cyklu seznámit s nejdůležitějšími zprávami, které před 20 lety byly na jejich stránkách zveřejněny. I když informace budou stručné, tak mnozí z vás si oživíte paměť a možná se i podivíte, jak ten čas letí. Ti mladší, ať se trochu poučí nedávnou semilskou historií. Třeba najdou i motivaci k otázkám, jež budou pokládat pamětníkům. Semilské noviny vycházely ve formátu A3, měly 4 strany v černobílém provedení a na pultech trafik se nové číslo objevilo za 2,50 Kč každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci. Šéfredaktorem i zakladatelem našich novin se stal Václav Votoček, vydavatelem pak bylo KC Golf a tisk prováděla semilská Tiskárna Glos s.r.o. První číslo vyšlo s novoročním rozhovorem se starostkou města Dr. Janou Roušarovou, která měla velkou radost z úspěchů v uplynulém roce: z rekonstrukce budovy bývalého sekretariátu KSČ, kde vznikla nová škola, z otevření Domova Tereza a z plynofikací všech městských kotelen. Trápil ji nedostatek bytů a předlouhý seznam neuspokojených žadatelů. Za nejdůležitější úkol nového roku pak považuje výstavbu čistírny odpadních vod a přestavbu nemocnice. Zdůraznila, že letošní rok je prvním rokem České republiky a občanům města popřála pevné zdraví a úspěchy v životě. Začátkem října 1992 byla pak zahájena oprava věže semilského kostela firmou Status s.r.o. Byl vyměněn shnilý dřevěný ochoz s okny, věž byla pokryta mědí a nově omítnuta, a to vše za 460 tisíc Kč. Začalo se též s bouráním domu čp. 140 zemědělského stavení Rudolfa a Marie Hajských ve Vysocké ulici. Na jeho místě pak začala Česká pojišťovna Pardubice budovat nový objekt, jenž musí být postaven do r Zde bude umístěn i Finanční úřad. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo v sále KC Golf hru L. Smoljaka a Z. Svěráka Vyšetřování ztráty třídní knihy a v kině Jitřenka se promítal film V. Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutentag s B. Polívkou v hlavní roli. Druhé číslo vyšlo a informuje o právu města Semily užívat prapor, což rozhodla na své 83. schůzi Česká národní rada. Autorem praporu se třemi pruhy (modrý a zelený v poměru 2:1, prostřední má šest zlatých šesticípých hvězd) je Jaroslav Barták. 17. ledna pak nečekaně navštívil Semily Pavel Tigrid, aby zhlédl výstavu Svědectví v nás v semilském muzeu. V PG, kde si prohlédl obrazy J. Klápště, pak besedoval s občany. Jiná zpráva sděluje, že nezaměstnanost v okrese Semily byla jedna z nejnižších v republice a dosahovala pouze 1,15 %. Ve třetím čísle, které vyšlo , jsou vzpomenuty nedožité osmdesátiny poručíka Jana Vlka pilota britského královského letectva (RAF), který zahynul u Tangmere, kde bojoval proti nacistické Luftwaffe. Rodiče, kteří měli hostinec na křižovatce mezi ul. J. Žižky a Bavlnářskou, byli spolu s Janovou sestrou odvlečeni do koncentráku. Na podmoklické škole (dnes waldorfské lyceum) je pamětní deska padlých - por. Jana Vlka a štáb. rotmistra Jiřího Janouška od ak. sochaře O. Španiela. V čísle čtyři z se dočteme o ušlechtilém počinu pana Harry V. Vacka, exulanta v USA, semilského rodáka, který semilskému gymnáziu daroval 31 roč. ( ) skvělého časopisu National Geographic, které do školy přivezl pilot ČSA kpt. Miloš Kvapil, rovněž semilský rodák, až z New Yorku. Dáma z Faustova domu, tak to byla Vilma Hübnerová operní pěvkyně na mnoha evropských scénách, žákyně E. Destinové. V. Votoček v článku vzpomněl na její zajímavý život ku příležitosti 20. výročí její smrti. Zelený domek v Koštofranské ulici, velmi půvabný, byl však nedlouho po její smrti zbořen. Starost o poslední semilské roubenky v Jílovecké ulici v článku Kdo mi poví co je čeká? projevila Lenka Holubičková. Pan fotograf Jiří Brádler se přestěhoval z Bořkovské ulice k mostu, a to do ulice Nádražní a stavební f. GEMA s.r.o. v téže ulici přijme klempíře, pokrývače a zedníky. Chudák Semilský jelen, má mít hvězdy pěticípé nebo šesticípé, ptá se V. Havrda. Kdo to ví? Miloš Plachta Pokračování příště

8 Strana 8 Semilské noviny BŘEZEN 2012 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap. Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská Minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Město Semily bude prodávat formou veřejné dobrovolné dražby dům č.p. 441 s p.p.č. 754 v kat. úz. a obci Semily, část obce Semily Termín dražby: v budově radnice, Husova 82 Lokalita: Semily, centrum města ul. Mizerova KONTAKT: Tel.: Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 74,99 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 63,20 m 2 č.p. 437, ul. Na Olešce, Semily - Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 55,30 m 2 v č.p. 606, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 65,51 m 2, ul. K Jeslím č.p. 444, Semily Podmoklice Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 36,26 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 54,80 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 40,86 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m 2 /měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesn. kvalitou (I. kat.), 41,61 m 2 v č.p. 608, ul. Mizerova, Semily Min. nájemné: 51,40 Kč/m2/měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská (za zámkem) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel Prohlídka: po předchozí dohodě, Město Semily nabízí k pronájmu garáž v č.p. 555, Semily (objekt ubytovny ŠKOT) Min. nájemné: 600 Kč/měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Fixní platba za spotřebu el. energie 50,-- Kč/měsíc Bližší informace: tel , prohlídka: po předchozí dohodě Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel ,

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2016 USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 07.11.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání 161107/ZM/118 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2016 USNESENÍ z VII. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 12.12.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání 161212/ZM/139 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 25.01.2016 Rada města Semily po projednání: 160125/RM/24 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 160125/RM/25 Příkaz k obchodování burzovního

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

USNESENÍ z 1. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 1. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2017 USNESENÍ z 1. schůze Rady města Semily konané dne 16.01.2017 Rada města Semily po projednání: 170116/RM/1 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 170116/RM/2 v souladu s ustanovením 18 zákona

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

USNESENÍ z 14. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 14. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2017 USNESENÍ z 14. schůze Rady města Semily konané dne 26.06.2017 Rada města Semily po projednání: 170626/RM/386 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 170626/RM/387 A) v návaznosti na nařízení

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne 11. 1. 2016 v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Zahájeno: 18:00 Ukončeno: 18:35 Zapsala: Zuzana Dvořáková Zápis

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 31. října 2013

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 31. října 2013 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 31. října 2013 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více