Šotek. Jirka, 7. třída Máme doma pískomily mongolské, morče a tři akvária. Ivetka Filková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šotek. Jirka, 7. třída Máme doma pískomily mongolské, morče a tři akvária. Ivetka Filková"

Transkript

1 Šotek Číslo 1, ročník 4 říjen 2010 Školní časopis ZŠ Trmice Uvnitř tohoto vydání: Slovo šéfredaktora Známe jich všichni velké mnoţství a nejenom česky; jsou také jedněmi z prvních, které se učíme o hodinách cizího jazyka. Mohou být malá, téměř neviditelná, a také velká, třeba tak, ţe jsou zase téměř neviditelná (teda jejich část). Mohou být hezká i nehezká (aţ ošklivá), uţitečná, lidem prospěšná. Ţe uţ víte o čem je řeč? Ano, přece o zvířatech. A právě jim je věnováno toto číslo Šotka. Protoţe 4. října je mezinárodní svátek všech zvířátek Uţ jste svému pejskovi dali bonboniéru, vaší kočičce kytičku? Ţe ne? Tak to rychle napravte, je nejvyšší čas! A pokud jste jiţ vašim mazlíčkům popřáli, můţete si s klidem v duši přečíst třeba rozhovor s panem učitelem Viktorem Nečasem, náš zvířecí komiks, nebo si třeba ověřit znalosti v našem zvířecím kvizu. Pěkné chvíle se Šotkem přeje šéfredaktorka Klára Klenerová Právě zde bude v příštím čísle nové logo školního časopisu Šotek, jehoţ autorem můţeš být i TY! Své návrhy můţete posílat na redakce, nebo předat paní učitelce Klenerové nejpozději do Slovo Šéfredaktora; Anketa Víte, ţe? aneb bylo nebylo Svět očima Šotka; Módní policie Lidé a zvířata (práce ţáků 9. tř.) Na čaji u (rozhovor s panem učitelem Nečasem) Kvíz; Představujeme členy redakce Anketa na měsíc říjen Na otázky Máte doma nějaké zvířátko? a Jak se o něj staráte? se v prostorách naší školy ptali Mirek Bukovský a Tomáš Pácal. Jana, 4. třída Páťa, 1. třída Ivetka Filková Lucka, 9. třída Jirka, 7. třída Máme doma pískomily mongolské, morče a tři akvária. Pískomily krmíme třikrát denně, morče si o potravu říká samo kvíkáním. Psa a kočku. Pes se jmenuje Endţina a kočka Micka. Dávám jim jídlo, i kdyţ Micka ráda chytá myši. Doma máme kočky, psy a rybičky. Psy cvičíme a chodíme s nimi ven, kočky máme hlavně na mazlení. Mám doma psy a různou ostatní havěť. Se psem chodím ven, dávám mu pravidelně potravu a měním mu vodu. Doma mám morče, králíka, dva pejsky a dvě kočky. Pravidelně je krmím, venčím a kdyţ je zapotřebí, čistím jejich příbytky.

2 Víte, že... V říjnu se rozeběhne na naší škole 21 krouţků. Všech 33 prvňáčků bylo 1. září slavnostně přivítáno na trmickém zámku, 2. září uţ zasedli do školních lavic. 4. října je mezinárodní den zvířat, a proto je naše číslo věnováno právě zvířátkům. Během prázdnin se své rekonstrukce dočkaly záchody na 2. stupni. Přejeme jim mnoho neucpaných let. Na naši krásnou školu se přijela podívat delegace ministrů. Škola se jim moc líbila, jen litují, ţe uţ vyrostli z ţákovských let. Ţáci 3. tříd opět podnikají pravidelné výjezdy do městských lázní, aby se znovu zdokonalili v plavání. Nový kabát si v průběhu prázdnin oblékly také sborovny a kabinety. 1. září začal nový školní rok. V Trmicích si cestu do školy našlo 251 ţáků a 31 dospělých. Své první krůčky jiţ udělala i školní televize TV Šotek. Můţete ji sledovat na : Po tradičním turnaji v malé kopané, který letos vyhráli Street Boys, došlo na naší škole k besedě s panem Marošem Daňkem. První zápasy odehrál školní tým ve florbalové lize škol ústeckého okresu, na 1. vítězství však stále ještě čeká. Na konci září létalo nad školní zahradou mnoţství draků. Nechtěli ovšem seţrat princeznu, nýbrţ soutěţili mezi sebou o to, kdo se ve vzduchu udrţí déle. Který z nich vyhrál, nevíme, ale buřty chutnaly všem... Svůj smysl pro přesnou rovinu všem předvedl nejmenovaný bagrista na školní zahradě, kdy během jediného odpoledne udělal z naší zahrady téměř luxusní hřiště... Děti z prvního stupně kaţdý druhý čtvrtek dostávají zdravou svačinku v podobě ovoce. Jedná se o projekt ministerstva zemědělství, který má podpořit koupi výrobků českých zemědělců. Svůj smysl pro humor se snaţil také demonstrovat zatím neznámý člověk, který v noci na 4. října odstranil kovové rohoţe před hlavním vstupem do školy. Do vzniklé jámy ţádného učitele nechytil, my ovšem doufáme, ţe se policii co nejdříve podaří chytit jeho. Stránka 2 Školní časopis ZŠ Trmice

3 Svět očima Šotka a co vy? Taky se chováte jako zvířata? Módní policie Vítám vás zase zpátky u mé módní policie :) Dneska jsme si namířili do kabinetu, kde sídlí paní učitelka Kamila Adamová, která je také třídní učitelkou 9. třídy. Paní učitelka Kamila se nám krásně vymódila, sladila temné barvičky a tak to má být:) Černé tričko s šedivou sukýnkou a k tomu černé punčochy, které ladí k černému tričku... Porovnávám se zpěvačkou Martou Jandovou. Hodnocení 1 Nakreslil Jirka Štolba. Díky a těšíme se na další spolupráci. Veronika Tynková Číslo 1, ročník 4 Stránka 3

4 Lidé a zvířata O tom, že nic není černobílé, svědčí i následující příběhy našich žáků. Jan Lišejník, 9. třída Zakázaná procházka parkem, Alice Kotlíková, 9. třída Snad uţ po páté během tohoto týdne se mi povedlo utéct ze zahrady, kde stála bouda a já tam přebývala ve dne, v noci, v létě i v zimě. Bouda byla malá, i prostor kolem ní, a já celkem velká kříţenka německého ovčáka s rotvajlerem. Bylo hned od začátku jasné, ţe mi tento maličký prostor a bouda vhodná pro jezevčíka stačit nebude. Moc se o mě ta podivná ţenská nestarala a já byla odkázaná jen na sebe a své prázdné břicho. Trpěla jsem hladem snad uţ po tři dny a jídla se pořád nedostávalo. Na tom kousku půdy, kde jsem trávila ţivot, bylo jen bahno a pár parádních louţí, se kterými jsem se od začátku celkem zabavila. Jednou mě to ale uţ přestalo bavit, metr a půl velký plot jsem přeskočila s odhodláním utýct. Najednou jsem uviděla kočku. Ta, co mě skoro dennodenně provokovala za plotem mého území. Rozehnala jsem se za ní auto neauto, lidi nelidi. Zdrhla mi do rozlehlého městského parku. Po chvíli zuřivého šňafání a zběsilého běhu jsem ji opět spatřila za keřem. Uţ jsem ji dobíhala, ale moc jsem jí nestačila. S jazykem vyplazeným co nejvíc jsem proháněla tu kočku. Jazyk vlál za mnou a já lítala keři a kličkovala mezi kmeny stromů. Najednou vyšplhala na strom a já byla zlostí bez sebe. Ještě jsem chvíli zuřivě doráţela na onen strom, ale pak jsem to vzdala a vydala se dál parkem. Najednou se přede mnou vynořil z keře chlápek pečlivě zabalený v bundě, se šálou kolem krku a zarostlým obličejem. V záchvatu zuřivosti kvůli té kočce, co mi utekla, jsem se rozeběhla a chňapla udiveného chlápka za ruku. Zařval bolestí a já pohotově stisk povolila a uskočila, chtěl mě totiţ kopnout. Otočila jsem se a pelášila mokrou trávou pryč, někam kde jsem mohla být sama. Příběh bez názvu, Dominika Walterová, 9. třída Běhala jsem v parku a najednou se mi ztratil páníček :-( Hledala jsem ho všude moţně, ale páníček nikde. V hlavě mi proudily divné myšlenky, ţe ho někdo unesl, nebo mu někdo ublíţil. Tak jsem běţela a najednou jsem byla na nějakém chodníku, kde vůbec nikdo jiný nebyl. Měla jsem strach, ale také jsem zuřila a najednou vyběhl člověk a v ruce měl bundu, která byla úplně stejná, jako ta páníčkova, tak jsem běţela, skočila na toho pána, shodila jsem ho a začala ho zuřivě kousat do nohy. Pán zařval a začal mě kopat, a to jsem se ještě víc rozzuřila a zakousnula jsem se do něj víc a víc Pak najednou vyšel z vedlejší ulice můj páníček, tak jsem toho divného pána pustila a běţela jsem za svým páníčkem! Stránka 4 Školní časopis ZŠ Trmice

5 Na čaji u pana učitele Viktora Nečase V dnešním dílu časopisu Šotek jsme se na rozhovor objednali k panu učiteli Nečasovi do fialového kabinetu. Pan učitel je jedním z těch, kteří posílili náš pedagogický sbor začátkem letošního školního roku. Jaké předměty vás na základní škole bavily nejvíce? Nejvíce mě na prvním stupni bavila matematika, protoţe to mi ještě šla. Kdyţ jsem přešel na druhý stupeň, tak jsme se trochu rozkmotřili a začal mě bavit právě dějepis. Máte nějaké zvířátko? Já osobně zvířátko nemám, ale přítelkyně má malého zakrslého černého králíčka, o kterého se společně staráme. Jednou bych ale určitě chtěl psa, nějakého labradora. Bylo učitelování vaším snem již od útlého věku, nebo vaším snem bylo něco jiného? Kdyţ jsem byl malý, měl jsem dva sny, stát se učitelem nebo být vojenským lékařem. Do armády mě kvůli zdraví nevzali, takţe jsem zůstal u toho učitelování. Jak se vám líbí u nás na škole? Tahle škola se mi hodně líbí. Uţ jenom proto, ţe je krásná zvenčí, ale i zevnitř. Mám moţnost porovnání s ostatními základními školami v Ústí nad Labem. Je tady prima učitelský kolektiv, dobré vedení a slušní a chytří ţáci :-), takţe se mi tu opravdu líbí. Vedete kroužek Mladého záchranáře. Mohl byste divákům přiblížit, co vše se zde mohou naučit a co od nich bude vyžadováno? Krouţek mladého záchranáře vedu společně s paní učitelkou Kozelkovou a ţáci druhého stupně, kteří se do něho přihlásili, se hlavně naučí prakticky zvládnout poskytování první pomoci, které následně vyuţijí nejenom na soutěţích ČČK (Českého červeného kříţe) v poskytování první pomoci, ale i v praxi v ţivotě. Ať uţ tady ve třídách, na školních výletech, nebo třeba doma. Očekávat se bude docházka, dochvilnost a to ostatní je s paní učitelkou Kozelkovou naučíme. Vyučujete dějepis, máte nějaké oblíbené období v historii, ve kterém byste chtěl žít a proč? Co se období týče, je to trochu sloţité, kaţdé období má něco Nejspíš bych ale chtěl ţít v období století v Anglii, v době gentlemanů a dam Co bylo dřív slepice, nebo vejce? Tak to je záludná otázka, odpovím na ni šalamounsky. Bůh stvořil Zemi a potom stvořil zvířata, a teprve zvířata, respektive slepice, začaly plodit vajíčka. Podle mě byla první slepice. Máte už nějakou oblíbenou třídu a naopak třídu, kam chodíte nerad? Neoblíbenou třídu nemám, mám spíše ty oblíbené, kam se určitě vţdycky těším. A u těch ostatních tříd věřím, ţe to společně nějak zvládneme. Navíc jsem tu teprve měsíc, a to je krátká doba na to, abych uţ hodnotil. Kdybyste se mohl změnit ve zvíře, jaké by to bylo a proč? Asi ve slona. Je mohutný, jen tak si na něj nikdo nedovolí a jen se hezky prochází po Africe, sem tam si utrhne nějaké listí ze stromů a vyrochňá se v bahně takové bezstarostné zvíře. Věnujete se nějakému sportu? Dříve jsem se věnoval aktivně basketbalu a karate, ale teď uţ moc času na sport nezbývá, sem tam si o víkendu jdu zahrát badminton. Děkujeme za rozhovor. Denisa Pukyová a Jarka Kratochvílová. Chcete se na něco zeptat našeho příštího hosta (nebo spíše hostitele), paní učitelky Pavlíny Petrů? Pošlete nám vaše otázky na můţete je také předat paní učitelce Kláře Klenerové, nebo panu učiteli Martinovi Klenerovi do konce října. Číslo 1, ročník 4 Stránka 5

6 Časopis ZŠ Trmice Šotek Klára Klenerová Verča Tynková Tomáš Pácal Mirek Bukovský Jarka Kratochvílová Denisa Pukyová Káťa Svatoňová Káťa Verešová Marián Daňo Dominika Walterová Víťa Dohnal Simona Joniová Tomáš Hajzler Jára Bartoš Káťa Divišová Petr Minda Jak ţe to je s těmi Šotky na naší škole? V tuhle chvíli tady máme nejméně dva. Jednoho Šotka drţíte v ruce, ten druhý je více virtuální, najdete ho pouze na internetu, na adrese Na výše uvedených webových stránkách naleznete nejčerstvější informace z dění na naší škole, které pro vás připravuje stejný tým lidí, jako tento časopis. A co ţe všechno na naší televizi nejdete? Jak jsem jiţ výše napsal, nejrůznější informace z chodu školy, reportáţe a rozhovory. Zapojit se můţete i vy pokud se ve vaší třídě, u vás na patře, nebo třeba v tělocvičně po vyučování děje něco, co stojí za to, dejte nám vědět. Buď na našem webu, v sekci Pošlete nám námět, nebo přímo osobně paní učitelce Kláře Klenerové, nebo panu učiteli Martinovi Klenerovi. KVÍZ 1. Jaké zvíře je symbolem USA? 2. Jaké zvíře představoval Sid z filmu Doba ledová? 3. Jaký je nejrychlejší savec na Zemi a jakou rychlostí se dokáţe pohybovat? 4. Které ze zvířat v ústecké ZOO naše škola finančně podporuje? 5. Kam se od nás na zimu stěhují vlaštovky? Kolik kilometrů denně mohou ulétnout? 6. Zjistěte název hmyzu, který ţije nejkratší dobu. 7. Vyjmenujte 4 sudokopytníky. 8. O j a k ý c h v o d n í c h zvířatech se říká, ţe patří k nejinteligentnějším? Na otázky odpovídejte písemně, vaše odpovědi předejte paní učitelce Kláře Klenerové, nebo panu učiteli Martinovi Klenerovi do konce října. Představujeme členy redakce V tomto prvním čísle letošního ročníku časopisu Šotek se Vám představí jiţ zkušená redaktorka Veronika Tynková z 9. třídy: Mým posláním je tanec, a to latinsko-americký, samozřejmě nesmí chybět červený květ ve vlasech. Ve volném čase hraní na akustickou kytaru, a máme pravou Jiţní Ameriku. Moje rodina mě nazývá š panělskou krví. :-) Jsem velice temperamentní, divoká, ale také kamarádská. Myslím si, ţe jsem spolehlivá, samostatná, usměvavá, zpravidla dobře naladěná a ulítlá. :-) Nejradši trávím čas s kamarády a s rodinou. Můj největší sen je, ţe odmaturuji a opustím ČR. Chtěla bych procestovat svět. Cestování je mým dalším koníčkem. Ráda se chodím bavit do společnosti mezi lidi. Moje motto je: Nikdy nepřestávej, dokud nedosáhneš vrcholu....a na koho se můţete těšit příště? Nechte se překvapit...

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

9/2014. Rubriky: Aktuality Památkový inspektor Okénko do devítky Zvíře Zábava Výročí 30 let založení Ležákovky a spoustu dalších.

9/2014. Rubriky: Aktuality Památkový inspektor Okénko do devítky Zvíře Zábava Výročí 30 let založení Ležákovky a spoustu dalších. Rubriky: 9/2014 Aktuality Památkový inspektor Okénko do devítky Zvíře Zábava Výročí 30 let založení Ležákovky a spoustu dalších. ŠÉFREDATOR Zdeňka Nováková REDATOŘI Tereza Vránová Radek Bříza Nicola Mrkvičková

Více

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

1/2010-2011. Motto: Prázdninové ozvěny...nějak rychle to uteklo

1/2010-2011. Motto: Prázdninové ozvěny...nějak rychle to uteklo Motto: Prázdninové ozvěny...nějak rychle to uteklo 2 O nás VIKTOR Novák Myslím, že víte,jak vypadám,ale ne každý ví, jak se chovám a jaký vlastně jsem. Vůbec nemám rád sport. Sportů, které mě baví, je

Více

Samostatná příloha časopisu

Samostatná příloha časopisu Projektové noviny www.7zskolin.cz/ozacich/nascasopis Číslo 3 7.ročník (2010/2011) únor 2011 Samostatná příloha časopisu Z obsahu: Projektový den Co uţ umíme Matematická olympiáda Z výuky ve 2.A, 2.B, 4.A,

Více

Vydáno u příležitosti otevření školního hřiště

Vydáno u příležitosti otevření školního hřiště Vydáno u příležitosti otevření školního hřiště Děti prvního ročníku odpovídaly na otázky s tématem škola a pokusily se veršovat 1.Chodíš do školy rád? Dominika Elblová: Protože se tam hezky učíme. Anežka

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem A je tu podzim září říjen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Po prázdninové pauze Vás opět vítáme u dalšího vydání Clicku. V naší redakci se tentokrát

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje. Z obsahu

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje. Z obsahu Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu stále hledáme nové redaktory, kteří chtějí přinášet čtenářům reportáže a obrázky ze života naší školy hledáme stále hledáme šikovné ilustrátory

Více

V tomto čísle nepřehlédněte:

V tomto čísle nepřehlédněte: Den ptačího zpěvu 195 Školní setkání krtků 199 Energetické nápoje? 201 V tomto čísle nepřehlédněte: -193- Osmáci v Praze 204 Co se zlobivci? 206 Znáte školu? 214 Malý, ale stojí zato! Co všechno víte o

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Obsah neboli ROZCESTNÍK. Něco málo na ÚVOD...str. 2. Zprávy z akcí školy...str. 3 6. Výsledky minulé soutěţe... str. 7. Školní rozhovory...str.

Obsah neboli ROZCESTNÍK. Něco málo na ÚVOD...str. 2. Zprávy z akcí školy...str. 3 6. Výsledky minulé soutěţe... str. 7. Školní rozhovory...str. 1 Obsah neboli ROZCESTNÍK Něco málo na ÚVOD...str. 2 TÉMA škola: Zprávy z akcí školy.....str. 3 6 Výsledky minulé soutěţe.... str. 7 TÉMA zábava: Školní rozhovory....str. 8 10 Horoskopy...str. 11 14 Představení

Více

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše

Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše Alšík Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše 42013 2014 Alšík se nám zamiloval! Ano, je to tak. Zanedlouho tu bude květen, tedy máj lásky čas. Proto v našem zamilovaném speciálu

Více

ŠKOLÁK. Devítka se loučí!

ŠKOLÁK. Devítka se loučí! ŠKOLÁK Číslo 3, Ročník 2013/2014 Devítka se loučí! Devět let uplynulo jako voda a my teď tuto školu musíme opustit. Zkrátka jsme už vyrostli z malých nezkušených prvňáčků. Nyní jsme skoro mladí lidé, pevně

Více

Duben 2014 Číslo 1/2014 ČASOPIS BLUDIŠŤÁK

Duben 2014 Číslo 1/2014 ČASOPIS BLUDIŠŤÁK Duben 2014 Číslo 1/2014 ČASOPIS BLUDIŠŤÁK Úvodem Tento časopis jsme se rozhodli pojmenovat Bludišťák. Bludišťák proto, že se tak jmenuje i náš stacionář Bludiště. A jak přišel ke svému jménu? S příchodem

Více

Co nás čeká v tomto čísle: Matematický klokan, ringo, střelba hádanky, literární práce o oblíbeném předmětu, reportáže, sport, spojovačka,

Co nás čeká v tomto čísle: Matematický klokan, ringo, střelba hádanky, literární práce o oblíbeném předmětu, reportáže, sport, spojovačka, Co nás čeká v tomto čísle: Matematický klokan, ringo, střelba hádanky, literární práce o oblíbeném předmětu, reportáže, sport, spojovačka, osmisměrka, křížovky, hádanky 1 Úvodník: Začnu otřepanou frází:

Více

Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)

Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-) 09/3-4 BŘEZEN DUBEN ČÍSLO 5 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŦ ONDŘEJOV Příběh, který mŧžete ovlivnit Rozhovor jako překvapení pro Věru Hudcovou Návštěva v páté třídě Jak jsem se stal deváťákem Welness

Více

Mediální výchova aneb jak pracujeme...

Mediální výchova aneb jak pracujeme... ČASOPIS ZIP, ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNICKÁ, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU! PAGE 2 Mediální výchova aneb jak pracujeme... Vytvořily : Bára Bínová Vendy Hermanová ČASOPIS ZIP, ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNICKÁ, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU!

Více

DRBNA 18 6/2013 10 Kč

DRBNA 18 6/2013 10 Kč DRBNA 18 6/2013 10 Kč Milé čtenářky, milí čtenáři! V rukou držíte další číslo našeho časopisu Drbna. Tentokrát ale poslední v tomto školním roce. Toto číslo je nabité příspěvky žáků devátých ročníků, kteří

Více