O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M."

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 2/2008

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str. 4-5 Ekonomické informace str. 5 Poradenství pro osoby v zadluženosti str. 6 Terénní program Magdala str. 7-8 Poznámky z přednášky M. Bednáře standardy kvality str Co se děje v charitách OCH Most str OCH Česká Kamenice str OCH Sobotka str FCH Rumburk str FCH Česká Lípa str OCH Liberec str. 22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Vejce velikonoční Ptala se malá Mařenka: Proč se dávají o velkonocích vajíčka? Dostala zbožnou odpověď: Protože Kristus Pán sám vyšel ze zavřeného hrobu, podobně jako malé kuřátko samo vyjde z uzavřené skořápky vajíčka. Ale nato přišel nový záludný dotaz: Ale co, když je vajíčko uvařeno natvrdo? Jak se kdo ptá, takovou dostane odpověď: Rozhodně to bude snazší, než u těch velkých vajíček z perníku a z čokolády. Jak vysvětlit nekřesťanům, proč se právě svátek Zmrtvýchvstání Páně považuje za největší v církevním roce? Pokusím se to vysvětlit rozhovorem, který jsem vedl s jednou vzdělanou japonskou buddhistkou. Mluvili jsme o mystice a srovnávali různá podání. Japonka mně svůj názor vyložila v krátkosti takto. Čas je zásadně prchavý, jediná opravdová realita je věčnost. Dokonalý člověk tedy pospíchá k věčnosti. Ztrácí postupně zájem o to, co pomíjí. V jídle se asketi spokojí s trochou rýže, uchýlí se do lesa, aby ztratili zájem o politiku a jiné zbytečnosti. Nakonec přestanou mít zájem i o sebe, vyprázdní se v nirváně a smrtí se ponoří do věčnosti. Kde jsou a co tam dělají? Japonsky se odpoví přirovnáním: Hodíte špetku soli do oceánu a ptáte se, kde je? Zbytečná otázka. Japonka se mne pak ptala, je-li toto pojetí slučitelné s křesťanstvím. Odpověděl jsem ovšem záporně. V Bibli se věčná bytost označuje slovem živý Bůh, vystupuje jako dárce života, vítěz nad smrtí. Proto je i pro člověka první a základní dar život. Zlo a nenávist jej ničí, ale láska musí zvítězit. Pěkně to ilustruje film Tarkovského Solaris. Nějaký člověk se vznese vzducholodí do nadzemských výšin. Ale tam ho čeká velké překvapení. Setkává se s lidmi, kteří už zemřeli. Nedovede si to vysvětlit. Ale nakonec pochopí. Na zemi se nenáviděli, proto umírali. Nad zemí nenávist přestala, láska tedy vzkřísí mrtvé. Děje se to v jakémsi imaginárním světě. Proto se hrdina filmu rád vrátí nazpět na svou zemi, protože i zde musí zvítězit láska přinášející život. To je duchovní smysl křesťanských velkonoc. I nekřesťanská náboženství očekávají v posmrtném životě věčnou odměnu za dobro a tresty za spáchané zlo. Jenom tak zvítězí spravedlnost nad bezprávím, které vidíme na zemi. Po smrti tomu bude jinak. Ale jaký ten život tam za hrobem doopravdy bude?

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Fantasie se marně namáhá, jak by jej co nejlíp zkrásněla. Fakt však je, že tam do toho nového krásného života nikdo rád nepospíchá. Italové říkají žertovně: V tomto slzavém údolí já, zaplať Pán Bůh, pláču dost dobře, proto nepospíchám. Solovjov ten postoj ospravedlňuje dobrým důvodem. Život, který tu na zemi vedeme, je náš vlastní, dostali jsme jej od Boha. Proč bychom jej měli zaměnit za nějaký jiný, o kterém mnoho nevíme. Malíř, který pracně namaloval svůj obraz, nemá zájem na tom, aby místo něho dostal nějaký jiný, cizí. Solovjov, který tyto pochybnosti vyslovil, umí na ně také odpovědět. Na počátku je bral tak vážně, že by byl málem ztratil víru. Ale podobně jako Goethův Faust svou víru zachránil při zvuku velkonočních zvonů. Pochopil, že všechny tyto námitky platí proti nekřesťanským náboženstvím. Přísliby Kristovy jsou jiné. I on umřel. Ale za tři dny vstal z mrtvých, tj. vrátil se do svého původního života, aby jej přivedl k dokonalosti a věčnosti zde na zemi. A jeho učedníci? Smrt je pro ně spánek, z kterého se mají zase probudit k životu, který vedli předtím, ke všem přátelům, které znali, k dokončení dobra, ve které věříme a o které všichni usilujeme. Hrob je v této souvislosti jenom jako tvrdá skořápka, kterou rozlomíme ke svobodě Božích dětí. Je-li velkonoční vejce symbolem této víry, nedivme se, že je okrašlujeme, ale rozdávejme si raději pravé kraslice. Dle Tomáše Špidlíka připravil P. Bronislav INFORMACE DCH 1) Dne se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní rozloučení s Mons. Pavlem Posádem. Za charity litoměřické diecéze poděkovaly ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková a koordinátorka projektů Ing. Martina Hrabáčová. Ve svém novém působišti v Českých Budějovicích bude jedním z jeho úkolů i péče o Charitu.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 2) V sobotu se v Jablonném v Podještědí uskuteční CHARITNÍ POUŤ. V 9.00 hod. začíná bohoslužba, poté následuje pěší pouť ke studánce sv. Zdislavy a pro zájemce možnost prohlídky hradu Lemberk. 3) se uskuteční na DCH Litoměřice pracovní setkání s vedoucími pracovníky drážďanské diecéze a bude pokračovat jednání o spolupráci v oblasti práce se seniory. EKONOMICKÉ INFORMACE 1) Do měly být na DCH Litoměřice zaslány veškeré podklady pro přípravu Výroční zprávy DCH Litoměřice. Tyto podklady budou použity i do celorepublikové Výroční zprávy! 2) Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit litoměřické diecéze: OCH Česká Kamenice FCH Česká Lípa OCH Liberec FCH Litoměřice FCH Lovosice OCH Most FCH Rumburk OCH Sobotka OCH Teplice OCH Ústí nad Labem

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Poradenství pro osoby v zadluženosti nový projekt DCH Litoměřice V polovině loňského roku činila zadluženost domácností v České republice 502,23 mld. korun. Vzrostla tak meziročně o 32 %. Její absolutní výše zatím nedosahuje průměrné úrovně v EU, ovšem tempo růstu zadlužení je v porovnání s ostatními členskými státy mnohem vyšší. "Souběžně narůstá i počet dlužníků, kteří nejsou schopni své závazky splácet - v roce 2004 bylo v České republice nově nařízeno soudních exekucí, ale v roce 2005 to bylo už , což činí meziroční nárůst o 74 %," řekla Marie Haufová, vedoucí poradenské kanceláře Diecézní charity Litoměřice. "Snahou Diecézní charity Litoměřice je snížit počet sociálně záporných jevů na území spadajícím pod Městský úřad Litoměřice, zvýšit obecné povědomí o riziku spojeném se zadlužením a výrazně zvýšit znalosti v oblasti životního plánování," vysvětlila cíle nového projektu ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Diecézní charita Litoměřice realizuje projekt poradny v plném rozsahu od 5. března Poradna poskytuje bezplatné služby telefonicky, elektronicky, poštou nebo osobně. Konzultační služby pro veřejnost jsou poskytovány každou středu v době od 8.00 do hod., právní služby potom každou středu v době od do hod.. Služby jsou nabízeny v prostorách Diecézní charity Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice. Důležitou součástí projektu je také snaha o prevenci. Charita hodlá školám nabídnout hodinový interaktivní blok, v jehož rámci budou žákům zprostředkovány informace, jejichž cílem bude právě prevence proti budoucímu neřešitelnému zadlužení. Podle statistických informací odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu je v současnosti v Litoměřicích evidováno sedmdesát lidí v hmotné nouzi, kteří mají problém s prohlubujícím se zadlužením. K této nelichotivé informaci Marie Haufová dodala: "Jako velmi rizikové se z tohoto hlediska jeví zejména zadlužení v rámci spotřebitelských úvěrů." Milan Čigáš,

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Diecézní charita Litoměřice rozšířila terénní program Magdala Projekt Magdala je pomoc ženám, které se živí prostitucí. Poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Projekt Diecézní charty Litoměřice je terénní program zahájený v březnu roku Cílem tohoto projektu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb, popisuje projekt Magdala koordinátorka projektů Diecézní charity Litoměřice Martina Hrabáčová a pokračuje: Klientkám dále poskytuje možnost změnit svůj dosavadní způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim zařadit se do společnosti běžné populace. Cílem projektu Diecézní charity Litoměřice není pouze klientce navrhovat různá řešení její situace, ale především jí naslouchat, doprovázet ji a podporovat v samostatném rozhodování. Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních a nočních hodinách v lokalitách, ve kterých jsou nabízeny sexuální služby. Službu zajišťují dvě sociální pracovnice a řidič. V loňském roce proběhlo v rámci tohoto projektu 20 výjezdů, bylo kontaktováno 59 klientek a proběhlo 298 kontaktů s klientkami. Naše klientky nás při prvním oslovení přijímají trochu s nedůvěrou, ale časem se na nás těší. Je to pro ně veliká změna, najednou jde někdo za nimi pro ně samotné. Tento lidský rozměr projektu je velmi důležitý a podstatný, přibližuje práci na trase sociální pracovnice. V letošním roce Diecézní charita Litoměřice rozšiřuje tento projekt do dalších míst ústeckého kraje, kde se setkávají s problémem prostituce a tzv. sexbyznysu. V přípravné části projektu jednáme s představiteli příslušného města nebo obce, potom také s Policií ČR a na místní úrovni s Městskou Policií, vysvětluje koordinátorka projektů a ještě dodává svou zkušenost z jednání: Máme velmi dobrou zkušenost při jednání s místními představiteli i Policií, přistupujeme k projektu jako partneři a vzájemně se informujeme a zůstáváme v kontaktu.

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Na projektu Magdala Diecézní charita Litoměřice spolupracuje s Ústeckým krajem a na mezinárodní úrovni s organizacemi působícími v oblasti pomoci obětem obchodování, a je také významným partnerem křesťanských organizací v Evropě v rámci projektů CAT a COATNET (Christian action against trafficking křesťanská akce proti obchodování s lidmi), zaštítěnými Evropskou komisí a Caritas Europa, dodává na závěrem ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Zdroj: Diecézní charita Litoměřice, Mgr. Milan Čigáš Sociální kolegium - Poznámky z přednášky a následné diskuse s inspektorem kvality Mgr. M. Bednářem Přednáška se konala 28. března letošního roku. Individuální plánování (IP) - cíl uživatele - dlouhodobý (musí být v souladu s cílem poskytované služby, jinak to není náš klient) -krátkodobé cíle směřují k dlouhodobému cíli, musí se sestavovat společně s klientem, musí se pravidelně aktualizovat, umožňují měřit pokroky uživatele, jsou pomůckou pro ostatní pracovníky, kteří neznají uživatele tak dobře, můžou obsahovat i poznámky pro ostatní pracovníky. Pomůcka - když nevíte, jak je sestavovat, pro začátek zaveďte knihu, do které každý den zapíše něco o každém uživateli pracovník, který má službu. Postupně vychytáte, co je pro vás důležité zaznamenávat, můžete vyhodnotit v určitých intervalech, co vám tyto poznámky vypovídají o jednotlivých uživatelích, co z toho použít při tvorbě individuálních plánů - poskytovatel s uživatelem vypracuje IP podle jeho osobních cílů a schopností, průběžně společně kontrolují jeho plnění a hodnotí jej. Uživatel musí mít svého člověka klíčový pracovník s kterým na IP pracuje. Je to důležité především ve velkých zařízeních, ve kterých hrozí, že se uživatel ztratí v anonymitě (velký počet uživatelů a zaměstnanců). - smysl IP lidé nemají stejné potřeby, snažíme se přizpůsobit služby jednotlivým uživatelům -standard č.5 - máme vnitřní pravidla organizace (služby) pro IP? Doporučujeme písemně zpracovat. Nový insolvenční zákon mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku a dává mu možnost nového řešení.

9 ZPRÁVY CHARITY 9 - TERÉNNÍ SLUŽBY, PORADENSTVÍ individuální plány začít u poznámek, které se sepisují po každém výjezdu. U jednorázových kontaktů nelze individuálně plánovat - udělat jenom zápis. Když se uživatel vrací, je možné začít s plánováním. Způsob tvorby individuálních plánů je potřeba sepsat do metodiky. Popsat: 1). s kterými uživateli sepisujeme pouze zápis o kontaktu, jakým způsobem a kam, o co šlo a jak to bylo vyřešeno, 2). s kterými sepisujeme víc záznamů může to již být jakási složka, uživatel se na nás obrací opakovaně, ale nejeví zájem o dlouhodobější pomoc, obrací se na nás náhodně, 3). uživatel chce vyřešit dlouhodobější problém - individuální plán by měl být podepsaný, abychom stvrdili, na čem jsme se domluvili. V případě, že se uživatelé odmítají podepsat nedůvěra u cizinců apod.- popsat v metodice, kdy je možná výjimka a proč, jak je zajištěno, že individuální plán je sestavován ve spolupráci s uživatelem v zákoně je pouze definováno, že IP se musí sestavovat společně s uživatelem, není definováno, jak to zajistit. - IP u dementních klientů je potřeba je zapojit do IP podle jejich schopností a možností. Posoudit míru schopností a přesně podle ní dát uživateli prostor k rozhodování (když má jenom 20 % schopností, nechat jej rozhodovat za sebe v rámci těchto 20%, neubírat jim právo rozhodovat o sobě). Je důležité naučit se komunikovat s dementním uživatelem, i pro něj lze stanovovat cíle a sestavovat IP, snažit se co nejvíc zapojit klienta, nepsat klient o nic nemá zájem, nic nechce apod. Když nechce spolupracovat, prvotním cílem by mělo být, aby pracovník získal jeho důvěru, aby se snažil o něm něco dovědět, najít společný zájem. Cíl by se měl vydefinovat z problému, který chce uživatel řešit. Je důležité, aby to pracovník uměl srozumitelně vysvětlit, pak se neobjeví stížnosti typu: pořád mě tady otravují s nějakými cíly. - je důležité jednotlivě zkoumat, jestli je uživatel schopen posoudit odpovědnost za svou osobu a do jaké míry. Problémy Cíle Opatření Schopnosti Jak využijeme schopnosti klienta k dosažení cíle, je důležité nevymýšlet cíle bez uživatele, musíme jej do IP zapojit

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Např. klient měl v IP poznámku, že nic nechce. Inspektor se jej zeptal, jak se mu tam líbí, jak se má, jestli nemá nějaký problém. Odpověděl, že jej mrzí, že je lidem na obtíž, že již nic nemůže dělat sám, že má strach, že spadne z postele a nikdo jej nezvedne Cíle, které se nabízejí: jak to vyřešit, aby nespadl z postele? Jak vyřešit, aby si mohl někoho zavolat? Jak zlepšit soběstačnost klienta? vymyslet návrhy a předložit uživateli - chtěl by jste, abychom s vámi nacvičovali chůzi, aby se vám lépe pohybovalo? Nechtěl by jste to zkusit s chodítkem? atd. Rozhodnutí nechat na něm, ale vysvětlit mu, co z toho může vyplynout (když nebudete chtít zkoušet chůzi, pravděpodobně se vaše pohyblivost nezlepší atd). Navrhnout jiný menší cíl např. cvičení na posteli. - Cíle služby - individuální cíle uživatelů musí být v souladu s cíly služby. Je důležité nestanovovat si nesplnitelné nebo příliš široké cíle (u nás pomůžeme všem, nikoho neodmítneme). Inspektoři se budou ptát, u kolika uživatelů se podařilo naplnit cíl služby a proč? - Budou se ptát, jak to dopadlo s paní Novákovou, bylo to v souladu s cíly služby? Budou se ptát klientů, proč využívají tuto soc. službu a jestli to koresponduje s definovanými cíly služby (cílem zařízení). Další dotazy: Povolit v zařízení alkohol? Podle typu zařízení. AD je režimové zařízení, v kterém pracují s uživatelem, který může prokazatelně mít problém s alkoholem a je to v rozporu s cílem služby (vytvořit u klientů správné návyky a pomoct jim zařadit se zpátky do společnosti). V domově pro seniory to již nelze striktně zakázat pro všechny uživatele (cílová skupina nejsou alkoholici). - je důležité jednotlivě zkoumat, jestli je uživatel schopen posoudit odpovědnost za svou osobu a do jaké míry (právo na přiměřenou míru rizika). Je tenká hranice mezi ochranou uživatele a omezením osobní svobody. - to souvisí také s otázkou: zamykat v zařízení nebo ne? Na noc je normální zamykat, doma se taky zamykáme. Přes den nelze takto omezit pohyb všech (klíče pro některé uživatele, domluva s personálem atd.). Citlivé téma, mělo by být ošetřeno ve vnitřních pravidlech. - AD pro matky s dětmi cílem je chránit a pomoci ke změnám životního stylu v souladu s cílem jsou pravidla o zamykání zařízení, návštěvách v zařízení, pobytu uživatelek mimo zařízení

11 ZPRÁVY CHARITY 11 - úklid v AD pro matky s dětmi - v souladu s cílem změna životního stylu a nácvik běžného způsobu života, ale inspektor se může ptát: Jak zabráníte případné zbytečné buzeraci uživatelky pracovníkem? Jak je ošetřeno, že k tomu nemůže v zařízení docházet? (uživatelky se v úklidu společných prostor pravidelně střídají, kontrola pokojů probíhá vždy za přítomnosti uživatelky a dalšího pracovníka) - zařízení má poskytovat služby, které odpovídají na potřeby uživatelů, když je nedokážeme uspokojit, je potřeba se zamyslet, jestli služby vůbec poskytovat, případně zvážit cílovou skupinu (neobstojí zdůvodnění: máme málo personálu, tak zamykáme vchod) - důvody pro odmítnutí služby: - naplněná kapacita - zdravotní stav - není z cílové supiny- v případě užšího vymezení cílové skupiny je důležité zdůvodnit proč. Např. cílová skupina handicapované matky s dětmi proč tak úzce definovaná (rozsah služeb je specificky přizpůsobený pro tuto cílovou skupinu, máme zde odborníky, kteří se na tuto cílovou skupinu specializují, potřebují zvýšenou péči) Inspekce kvality - řídí se zákonem o státní kontrole - v případě, že nesouhlasíte se způsobem práce inspektora, je možné dát námitku pro podjatost, v případě, že nesouhlasíte s výsledkem, je možné podat odvolání proti inspekční zprávě - kontroluje se dodržování podmínek registrace služby, plnění povinností poskytovatele podle 88,89,90,91 Zákona o soc. službách, kvalita poskytovaných služeb 97, 99 (standardy) - inspektor vypracuje inspekční zprávu, do kolonky další údaje lze dopsat připomínky - existuje Metodika inspekcí zatím přístupná pouze pro inspektory - inspekce organizuje příslušný kraj, u kterého je služba zaregistrována - kraj posílá své inspektory, měl by přizvat inspektora MPSV, ale nemusí - úkolem inspektora není pomáhat ani vysvětlovat, jeho úkolem je kontrola kvality služeb. Zpracovala Martina Hrabáčová, diecézní koordinátor Sociálního kolegia

12 ZPRÁVY CHARITY 12 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OCH MOST Pozor koušu! Počátkem měsíce března proběhla v nízkoprahovém zařízení Oblastní charity v Mostě (www.charitamost.cz) přednáška o tom, jak se bránit před napadením psem. Přednáška byla věnována nejen dětem, ale i dospělákům. V úvodu přednášející pan Jaroslav Vacl z Mostu představil dětem a všem přítomným čtyřnohého kamaráda - labradora Lakýska - to aby se děti nebály a výcvik mohl začít. Pan Vacl dětem vyprávěl o tom, co všechno pejsek potřebuje, jak se má cvičit, jak se o něj starat, jak často je nutné pejska venčit, jak se k pejskům chovat i jak je hladit. Předvedl jak pejsek reaguje na jeho povely a co všechno Lakýsek dokáže.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Děti si vyzkoušely polohy, které mají zaujmout, když je pejsek napadne, dospělí zase v jakých polohách a jak chránit sebe i své dítě při napadení. Děti také viděly jak dokáže pes chránit svého páníčka. V závěru přednášky si mohly s pejskem pohrát a pomazlit se s ním. Děkujeme panu Vaclovi za přednášku i za přátelský přístup k dětem a těšíme se na další spolupráci s ním i s jeho čtyřnohým přítelem. Zdroj: Oblastní charita Most, Jana Štiková OCH ČESKÁ KAMENICE Co se také může stát 5.března zdálo se- bude normální pracovní den. Krátce po deváté hodině vypověděl službu počítač v kanceláři v prvním patře. Sociální pracovník šel ihned zjistit příčinu. Pojistky nebylo možné nahodit, ale už byl cítit štiplavý kouř. Službu konající pečovatelka spolu se sociálním pracovníkem zjišťovali, co se kde děje. Nejdřív zamířili do suterénu ke kotelnám - tam bylo vše v pořádku a kouře ubývalo. Vrátili se do prostoru 1. podlaží a už bylo jasné ohnisko - v pokoji našeho seniora, který byl naštěstí v koupelně a v klidu se sprchoval. Po celém objektu se začal valit hustý černý dým, pokoj byl v plamenech. Použití hasících přístrojů nebylo účinné, bylo nutné volat hasiče, záchranku, policii Okamžitě nastala evakuace uživatelů, kterých bylo v objektu patnáct. Situace byla zvládnuta přesně podle požárních poplachových směrnic - otevření únikových cest, shromáždění osob a jejich přepočítání, kontrola budovy, zda přece jen někdo nezůstal uvnitř (v 1.patře zůstala jedna vyděšená paní, kterou později záchranka odvezla do nemocnice).

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Nikdo nepanikařil, všichni dělali to, co bylo v dané situaci účelné. Výsledkem byl totálně vyhořelý pokoj, včetně kovové postele, kde bylo ohnisko. Podle vyšetřovatele požár vznikl od malého radiopřijímače, který byl zastlaný v posteli. Argumentem našeho seniora bylo: Když platím nájem, můžu si svítit a rádio nechat hrát na plné kolo 24 hodin denně! Jenže elektroinstalace řekla: dost! Předběžná škoda podle pojišťovny cca 150 tisíc. Naše doporučení pro ty, kde ještě nehořelo: mít oči i na zádech 24 hodin denně, mít v pořádku požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, revize, hasicí přístroje, telefonní čísla, školení pracovníků i uživatelů. Při nedělní mši sv. jsme v přímluvách s pokorou pěkně poděkovali Hana Poláková, Oblastní charita, Česká Kamenice OCH SOBOTKA OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA a CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÁS INFORMUJÍ O SVÉ ČINNOSTI : OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2008 Hned po vánočních svátcích se finišovalo s přípravou na TS Již nějaký měsíc dříve se scházely pracovní skupiny a připravovaly realizaci i průběh této sbírky. Byl to nelehký úkol, ale vše se nějak podařilo! Výsledky této sbírky měl každý z vás možnost slyšet nebo si přečíst z písemné prezentace na vývěsních tabulích v Sobotce nebo z našeho Farníku. Není mým úkolem tímto článkem znovu popisovat průběh i cíl této sbírky. Proti jiným létům se touto reklamou zabývala i média a ta přinesla jasná stanoviska, jak dát této akci širší podporu. Hlavní prioritou tohoto článku je dát všem organizátorům, dobrovolníkům a v budoucnu možná pokud se v této tradici setkávání bude pokračovat možnost, sdělovat si vlastní zážitky, jak se zapojit do pomoci druhým, jak šířit pozitivní myšlení mezi sebou navzájem i v dnešní společnosti. Setkání nad touto tématikou jsme po sbírce ponechali krátký časový odstup a dne 28. března jsme se sešli v soboteckém středisku dobrovolných hasičů pod Humprechtem ke krátkému posezení a zhodnocení.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Oblastní charita připravila program i občerstvení s hudebním poděkováním všem, kteří se na této sbírce aktivně podíleli. K setkání byli přizváni hosté z FCH Mladá Boleslav ing J. Tojšl, paní Vosáhlová a paní Kolínová. Byli také pozváni kněží těchto Charit děkan Maryška a prezident Diecézní charity Szeliga ale pro své kněžské povinnosti v tomto dni se oba nemohli společného setkání účastnit. V průběhu programu došlo k jasnému stanovisku, co bychom měli udělat pro to, aby následující ročník TS byl zdárnější a přinesl užitek těm, kteří to nejvíce potřebují : 1/ TS by se měla konat v duchu skutečných biblických postav 2/ jak aktivně a dobře pomáhat 3/ získávat větší počet dobrovolníků 4/ lépe motivovat děti a mládež pro tuto akci Dalším bodem tohoto setkání bylo sdílení různých osobních zážitků z TS, nejen v Sobotce, ale i z dalších míst, kde se v letošním roce sbírka konala. Dobrovolníci vyjádřili také poznatky z nákupních center Hypernova Ml. Boleslav, kterou provedla místní boleslavská Charita a Tesco Jičín, na které se podílela OCH Sobotka. Všeobecně byla TS přijata kladně a bez větších problémů, lidé měli pochopení pro naše prosby o finanční pomoc. Všichni na tomto setkání jsme se shodli, že tradice navštěvování domácností je krásná, příjemná a lidi sbližuje. V nákupních centrech je větší kupní síla, proto i větší možnost navýšit výtěžek sbírky. Jedná se tam také více o anonymitu lidí. O naši pohodu se postaraly kuchařky z DPS Libošovice

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Po pracovním programu jsme se věnovali dobrému občerstvení, které nám připravily kuchařky DPS Libošovice a které bylo dáno všem přítomným jako dík za jejich dobrovolnou snahu naší Oblastní charitě pomáhat a podílet se tak na jejím díle. Celým večerem, který jsme si dali sobě navzájem, nás provázela PŘÍCHVOJANKA MIROSLAVA VODY. L. Kollová FCH RUMBURK Osobní bankrot - co Vás zajímá? Občanská poradna Rumburk Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Občanskou poradnu Rumburk se od začátku roku obrátilo více jak 16 klientů o pomoc či informace ohledně insolvenčního zákona nebo chcete-li osobního bankrotu. Jelikož je to zákon zcela nový, nejenom soudci, právníci, advokáti, ale i pracovníci občanské poradny se s ním museli seznámit. Na školeních, která absolvovali, se dozvěděli i to, že k začátku března 2008 bylo podáno v ČR 349 návrhů na oddlužení. Nejvíce návrhů bylo podáno v Ostravském kraji 102, Ústecký kraj byl druhý s 82 podáními. Povoleno bylo pouze 51 návrhů na oddlužení. Nejčastějším důvodem zamítnutí byly formální nedostatky, neboli chybné vyplnění. V současné době jsou k dispozici veškeré informace ohledně zmíněného zákona na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Tyto internetové stránky jsou velmi zdařilé a jednoduchou formou vysvětlují osobní bankrot. Naleznete tam i kalkulačku, která Vám orientačně vypočítá, zda máte či nemáte šanci na povolení oddlužení. Poradci v Občanské poradně Rumburk Vám rovněž rádi poskytnou informace ohledně insolvenčního zákona a v rámci projektu,,dluhové poradenství Vám pomohou se sepsáním, vyplněním a podáním návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení. Občanská poradna rovněž připravuje workshop věnovaný tomuto zákonu. Široká veřejnost bude včas informována prostřednictvím médii/tisku nebo webových stránek Farní charity Rumburk (www.charitarumburk.cz). Autor článku: Pavla Nekudová vedoucí OP Rumburk Cesta do Žitavy za překvapením,,asistenční služba pro rodiny s dětmi Naše služba obdržela pozvání od žen z FEZ Zittau na tradiční setkání s našimi německými a polskými přáteli. Vždy se máme na co těšit, jelikož na nás čeká i nějaké překvapení. Letos pro nás byla připravena i návštěva jezdeckého dvora. Po prohlídce si mohly,,naše děti vyzkoušet jaké to je, projet se v sedle koně. Také nás svezli na traktoru s vlekem, kde nás usadili na balíky slámy, což byl zážitek nejen pro děti. Počasí nám přálo, a tak jsme si prohlédli i okolní krajinu. Plni dojmů a zážitků jsme se vraceli domů a i ve vlaku bylo příjemné sledovat děti, jak jsou šťastné, že prožily pěkný den a našly si nové kamarády.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Nezapomněli jsme ani na návštěvu v Domě s pečovatelskou službou v Rumburku, abychom popřáli zdejším obyvatelům hezké velikonoce. Také jsme jim předali drobné dárečky, které pro ně vyrobili klienti FCH. I tato akce byla úspěšná. Mnoho seniorek a seniorů bylo velmi potěšeno, že si na ně někdo vzpomněl. Minaříková Dáša asistentka PRVNÍ MÍSTO ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ Žijeme spolu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klienti NZDM se jako skupina výtvarníků letos poprvé zúčastnili druhého ročníku výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Výtvarné dílo s podtitulem Strom splněných přání a nadějí, aneb každý z květů je pomocná ruka, bylo opravdu originální, neboť fantazii se meze nekladou. Vystřižené ruce (poseté knoflíky), byly nalepeny do stromu s korunou.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 Každá ruka pak znázorňovala květ pomoci. Klienti NZDM se jako skupina výtvarníků letos poprvé zúčastnili druhého ročníku výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Výtvarné dílo s podtitulem Strom splněných přání a nadějí, aneb každý z květů je pomocná ruka, bylo opravdu originální, neboť fantazii se meze nekladou. Vystřižené ruce (poseté knoflíky), byly nalepeny do stromu s korunou. Každá ruka pak znázorňovala květ pomoci. Za toto dílo se klienti umístili na prvním místě ve výtvarné soutěži. V druhé polovině měsíce března se konal již třetí ročník Plesu. Klienti NZDM (děti a mládež) si vyzkoušeli svoji zdatnost v organizování takovéto akce, kterou si nejen sami moderovali, ale zajistili i vlastní živou muziku. Předtančení bylo také dílem klientů. Vyvrcholením večera se pak stalo vyhlášení královny a krále plesu a poté bohatá tombola. Tato akce byla velkým přínosem pro seberealizaci klientů v NZDM. Konec měsíce března byl ve znamení velikonočního odpoledne, které se uskutečnilo v NZDM. Na několika stanovištích si účastníci mohli uplést pomlázku, namalovat velikonoční vajíčko, vyrobit přání či papírovou slepici. Zde se projevila samostatnost a zručnost klientů při výrobě velikonočních výrobků, které si odnášeli domů, spolu se sladkou odměnou. Kateřina Kočová - vedoucí NZDM FCH ČESKÁ LÍPA BESEDA NA TÉMA DOMÁCÍ NÁSILÍ Citace dotazů: Mohla bych nějak poznat, že je chlapec, se kterým chodím, násilnický typ? Že mě třeba jednou bude napadat? A co chlap, který je hysterický, může to být domácí násilník? Považují se urážky a zákazy od přítele TAM NESMÍŠ! S TÍM SE NEBAV, NESMÍŠ! JAK NĚCO ZJISTÍM, UŘÍZNU TI HLAVU! a tak podobně za psychické týrání? Nebo když je opilý, nenechá mě spát a pořád mi nadává a vyčítá mi věci z minulosti. Dává na mě v noci nohy, bere mi deku. Je to taky nějaká šikana?

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Setkala jste se s případem, že přišel žádat o pomoc i muž, který byl týrán ženou? Myslíte, že by se mohly konat nějaké besedy jen pro chlapce? Proč, když žena v sebeobraně zabije muže, je trestána? Hodila by se tato beseda i pro kluky? Aby si třeba uvědomili, co nemají dělat. Aby prostě netrápili ženy? Proč ženy stahujou obžalování? Proč, když muž týrá ženu několik let a když žena ho třeba zabije, proč si ona (si to) musí odsedět. Vždyť to je nespravedlivý. Co máme dělat, když máme doma domácí násilí? Může to potkat každého? Kdo nám pomůže? Máme se nějak bránit? Takové a jim podobné dotazy od studentek Střední odb. školy, Středního odb. učiliště a Učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707, směřovaly ve středu 5. března 2008 k hostům besedy na téma domácí násilí. Beseda, kterou řídila paní Hana Denizová, vedoucí projektu Farní charity - Dům Jonáš, dům pro matky s dětmi v tísni a oběti domácího násilí, navazovala na přednášku, která se uskutečnila v polovině ledna v českolipské Městské knihovně. Spolu s ní na dotazy dívek odpovídali a odborně radili psycholog Mgr. Stanislav Opelka a městský policista Bc. Stanislav Voržáček. Více než hodinová beseda proběhla dvakrát, a to od osmi hodin pro I. a III. ročník smíšených učňovských oborů (číšnice, krejčové ), pro zhruba třicet dívek ve věku od 16 do 18 let. Druhou besedu pak navštívilo přes dvacet dívek studujících Management, a to I., II. a III. ročník ve věku 15 až 18 let. Besedám předcházela krátká prezentace tématu v podání paní Hany Denizové, která obecně popsala téma domácího násilí, mýty, které tuto problematiku provázejí a možnosti řešení. Otevřenější a četnější dotazy byly v první besedě od dívek učňovských oborů, soudě podle hodně emotivních a adresných dotazů. Z besed bohužel vyplynulo, že některé dívky již mají negativní zkušenosti s domácím násilím ve svých vztazích. Právě proto jsme velice rádi za tato setkání, která měla podle zájmu dívek obrovský smysl.

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více