O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M."

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 2/2008

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str. 4-5 Ekonomické informace str. 5 Poradenství pro osoby v zadluženosti str. 6 Terénní program Magdala str. 7-8 Poznámky z přednášky M. Bednáře standardy kvality str Co se děje v charitách OCH Most str OCH Česká Kamenice str OCH Sobotka str FCH Rumburk str FCH Česká Lípa str OCH Liberec str. 22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Vejce velikonoční Ptala se malá Mařenka: Proč se dávají o velkonocích vajíčka? Dostala zbožnou odpověď: Protože Kristus Pán sám vyšel ze zavřeného hrobu, podobně jako malé kuřátko samo vyjde z uzavřené skořápky vajíčka. Ale nato přišel nový záludný dotaz: Ale co, když je vajíčko uvařeno natvrdo? Jak se kdo ptá, takovou dostane odpověď: Rozhodně to bude snazší, než u těch velkých vajíček z perníku a z čokolády. Jak vysvětlit nekřesťanům, proč se právě svátek Zmrtvýchvstání Páně považuje za největší v církevním roce? Pokusím se to vysvětlit rozhovorem, který jsem vedl s jednou vzdělanou japonskou buddhistkou. Mluvili jsme o mystice a srovnávali různá podání. Japonka mně svůj názor vyložila v krátkosti takto. Čas je zásadně prchavý, jediná opravdová realita je věčnost. Dokonalý člověk tedy pospíchá k věčnosti. Ztrácí postupně zájem o to, co pomíjí. V jídle se asketi spokojí s trochou rýže, uchýlí se do lesa, aby ztratili zájem o politiku a jiné zbytečnosti. Nakonec přestanou mít zájem i o sebe, vyprázdní se v nirváně a smrtí se ponoří do věčnosti. Kde jsou a co tam dělají? Japonsky se odpoví přirovnáním: Hodíte špetku soli do oceánu a ptáte se, kde je? Zbytečná otázka. Japonka se mne pak ptala, je-li toto pojetí slučitelné s křesťanstvím. Odpověděl jsem ovšem záporně. V Bibli se věčná bytost označuje slovem živý Bůh, vystupuje jako dárce života, vítěz nad smrtí. Proto je i pro člověka první a základní dar život. Zlo a nenávist jej ničí, ale láska musí zvítězit. Pěkně to ilustruje film Tarkovského Solaris. Nějaký člověk se vznese vzducholodí do nadzemských výšin. Ale tam ho čeká velké překvapení. Setkává se s lidmi, kteří už zemřeli. Nedovede si to vysvětlit. Ale nakonec pochopí. Na zemi se nenáviděli, proto umírali. Nad zemí nenávist přestala, láska tedy vzkřísí mrtvé. Děje se to v jakémsi imaginárním světě. Proto se hrdina filmu rád vrátí nazpět na svou zemi, protože i zde musí zvítězit láska přinášející život. To je duchovní smysl křesťanských velkonoc. I nekřesťanská náboženství očekávají v posmrtném životě věčnou odměnu za dobro a tresty za spáchané zlo. Jenom tak zvítězí spravedlnost nad bezprávím, které vidíme na zemi. Po smrti tomu bude jinak. Ale jaký ten život tam za hrobem doopravdy bude?

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Fantasie se marně namáhá, jak by jej co nejlíp zkrásněla. Fakt však je, že tam do toho nového krásného života nikdo rád nepospíchá. Italové říkají žertovně: V tomto slzavém údolí já, zaplať Pán Bůh, pláču dost dobře, proto nepospíchám. Solovjov ten postoj ospravedlňuje dobrým důvodem. Život, který tu na zemi vedeme, je náš vlastní, dostali jsme jej od Boha. Proč bychom jej měli zaměnit za nějaký jiný, o kterém mnoho nevíme. Malíř, který pracně namaloval svůj obraz, nemá zájem na tom, aby místo něho dostal nějaký jiný, cizí. Solovjov, který tyto pochybnosti vyslovil, umí na ně také odpovědět. Na počátku je bral tak vážně, že by byl málem ztratil víru. Ale podobně jako Goethův Faust svou víru zachránil při zvuku velkonočních zvonů. Pochopil, že všechny tyto námitky platí proti nekřesťanským náboženstvím. Přísliby Kristovy jsou jiné. I on umřel. Ale za tři dny vstal z mrtvých, tj. vrátil se do svého původního života, aby jej přivedl k dokonalosti a věčnosti zde na zemi. A jeho učedníci? Smrt je pro ně spánek, z kterého se mají zase probudit k životu, který vedli předtím, ke všem přátelům, které znali, k dokončení dobra, ve které věříme a o které všichni usilujeme. Hrob je v této souvislosti jenom jako tvrdá skořápka, kterou rozlomíme ke svobodě Božích dětí. Je-li velkonoční vejce symbolem této víry, nedivme se, že je okrašlujeme, ale rozdávejme si raději pravé kraslice. Dle Tomáše Špidlíka připravil P. Bronislav INFORMACE DCH 1) Dne se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní rozloučení s Mons. Pavlem Posádem. Za charity litoměřické diecéze poděkovaly ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková a koordinátorka projektů Ing. Martina Hrabáčová. Ve svém novém působišti v Českých Budějovicích bude jedním z jeho úkolů i péče o Charitu.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 2) V sobotu se v Jablonném v Podještědí uskuteční CHARITNÍ POUŤ. V 9.00 hod. začíná bohoslužba, poté následuje pěší pouť ke studánce sv. Zdislavy a pro zájemce možnost prohlídky hradu Lemberk. 3) se uskuteční na DCH Litoměřice pracovní setkání s vedoucími pracovníky drážďanské diecéze a bude pokračovat jednání o spolupráci v oblasti práce se seniory. EKONOMICKÉ INFORMACE 1) Do měly být na DCH Litoměřice zaslány veškeré podklady pro přípravu Výroční zprávy DCH Litoměřice. Tyto podklady budou použity i do celorepublikové Výroční zprávy! 2) Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit litoměřické diecéze: OCH Česká Kamenice FCH Česká Lípa OCH Liberec FCH Litoměřice FCH Lovosice OCH Most FCH Rumburk OCH Sobotka OCH Teplice OCH Ústí nad Labem

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Poradenství pro osoby v zadluženosti nový projekt DCH Litoměřice V polovině loňského roku činila zadluženost domácností v České republice 502,23 mld. korun. Vzrostla tak meziročně o 32 %. Její absolutní výše zatím nedosahuje průměrné úrovně v EU, ovšem tempo růstu zadlužení je v porovnání s ostatními členskými státy mnohem vyšší. "Souběžně narůstá i počet dlužníků, kteří nejsou schopni své závazky splácet - v roce 2004 bylo v České republice nově nařízeno soudních exekucí, ale v roce 2005 to bylo už , což činí meziroční nárůst o 74 %," řekla Marie Haufová, vedoucí poradenské kanceláře Diecézní charity Litoměřice. "Snahou Diecézní charity Litoměřice je snížit počet sociálně záporných jevů na území spadajícím pod Městský úřad Litoměřice, zvýšit obecné povědomí o riziku spojeném se zadlužením a výrazně zvýšit znalosti v oblasti životního plánování," vysvětlila cíle nového projektu ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Diecézní charita Litoměřice realizuje projekt poradny v plném rozsahu od 5. března Poradna poskytuje bezplatné služby telefonicky, elektronicky, poštou nebo osobně. Konzultační služby pro veřejnost jsou poskytovány každou středu v době od 8.00 do hod., právní služby potom každou středu v době od do hod.. Služby jsou nabízeny v prostorách Diecézní charity Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice. Důležitou součástí projektu je také snaha o prevenci. Charita hodlá školám nabídnout hodinový interaktivní blok, v jehož rámci budou žákům zprostředkovány informace, jejichž cílem bude právě prevence proti budoucímu neřešitelnému zadlužení. Podle statistických informací odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu je v současnosti v Litoměřicích evidováno sedmdesát lidí v hmotné nouzi, kteří mají problém s prohlubujícím se zadlužením. K této nelichotivé informaci Marie Haufová dodala: "Jako velmi rizikové se z tohoto hlediska jeví zejména zadlužení v rámci spotřebitelských úvěrů." Milan Čigáš,

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Diecézní charita Litoměřice rozšířila terénní program Magdala Projekt Magdala je pomoc ženám, které se živí prostitucí. Poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Projekt Diecézní charty Litoměřice je terénní program zahájený v březnu roku Cílem tohoto projektu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb, popisuje projekt Magdala koordinátorka projektů Diecézní charity Litoměřice Martina Hrabáčová a pokračuje: Klientkám dále poskytuje možnost změnit svůj dosavadní způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim zařadit se do společnosti běžné populace. Cílem projektu Diecézní charity Litoměřice není pouze klientce navrhovat různá řešení její situace, ale především jí naslouchat, doprovázet ji a podporovat v samostatném rozhodování. Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních a nočních hodinách v lokalitách, ve kterých jsou nabízeny sexuální služby. Službu zajišťují dvě sociální pracovnice a řidič. V loňském roce proběhlo v rámci tohoto projektu 20 výjezdů, bylo kontaktováno 59 klientek a proběhlo 298 kontaktů s klientkami. Naše klientky nás při prvním oslovení přijímají trochu s nedůvěrou, ale časem se na nás těší. Je to pro ně veliká změna, najednou jde někdo za nimi pro ně samotné. Tento lidský rozměr projektu je velmi důležitý a podstatný, přibližuje práci na trase sociální pracovnice. V letošním roce Diecézní charita Litoměřice rozšiřuje tento projekt do dalších míst ústeckého kraje, kde se setkávají s problémem prostituce a tzv. sexbyznysu. V přípravné části projektu jednáme s představiteli příslušného města nebo obce, potom také s Policií ČR a na místní úrovni s Městskou Policií, vysvětluje koordinátorka projektů a ještě dodává svou zkušenost z jednání: Máme velmi dobrou zkušenost při jednání s místními představiteli i Policií, přistupujeme k projektu jako partneři a vzájemně se informujeme a zůstáváme v kontaktu.

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Na projektu Magdala Diecézní charita Litoměřice spolupracuje s Ústeckým krajem a na mezinárodní úrovni s organizacemi působícími v oblasti pomoci obětem obchodování, a je také významným partnerem křesťanských organizací v Evropě v rámci projektů CAT a COATNET (Christian action against trafficking křesťanská akce proti obchodování s lidmi), zaštítěnými Evropskou komisí a Caritas Europa, dodává na závěrem ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Zdroj: Diecézní charita Litoměřice, Mgr. Milan Čigáš Sociální kolegium - Poznámky z přednášky a následné diskuse s inspektorem kvality Mgr. M. Bednářem Přednáška se konala 28. března letošního roku. Individuální plánování (IP) - cíl uživatele - dlouhodobý (musí být v souladu s cílem poskytované služby, jinak to není náš klient) -krátkodobé cíle směřují k dlouhodobému cíli, musí se sestavovat společně s klientem, musí se pravidelně aktualizovat, umožňují měřit pokroky uživatele, jsou pomůckou pro ostatní pracovníky, kteří neznají uživatele tak dobře, můžou obsahovat i poznámky pro ostatní pracovníky. Pomůcka - když nevíte, jak je sestavovat, pro začátek zaveďte knihu, do které každý den zapíše něco o každém uživateli pracovník, který má službu. Postupně vychytáte, co je pro vás důležité zaznamenávat, můžete vyhodnotit v určitých intervalech, co vám tyto poznámky vypovídají o jednotlivých uživatelích, co z toho použít při tvorbě individuálních plánů - poskytovatel s uživatelem vypracuje IP podle jeho osobních cílů a schopností, průběžně společně kontrolují jeho plnění a hodnotí jej. Uživatel musí mít svého člověka klíčový pracovník s kterým na IP pracuje. Je to důležité především ve velkých zařízeních, ve kterých hrozí, že se uživatel ztratí v anonymitě (velký počet uživatelů a zaměstnanců). - smysl IP lidé nemají stejné potřeby, snažíme se přizpůsobit služby jednotlivým uživatelům -standard č.5 - máme vnitřní pravidla organizace (služby) pro IP? Doporučujeme písemně zpracovat. Nový insolvenční zákon mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku a dává mu možnost nového řešení.

9 ZPRÁVY CHARITY 9 - TERÉNNÍ SLUŽBY, PORADENSTVÍ individuální plány začít u poznámek, které se sepisují po každém výjezdu. U jednorázových kontaktů nelze individuálně plánovat - udělat jenom zápis. Když se uživatel vrací, je možné začít s plánováním. Způsob tvorby individuálních plánů je potřeba sepsat do metodiky. Popsat: 1). s kterými uživateli sepisujeme pouze zápis o kontaktu, jakým způsobem a kam, o co šlo a jak to bylo vyřešeno, 2). s kterými sepisujeme víc záznamů může to již být jakási složka, uživatel se na nás obrací opakovaně, ale nejeví zájem o dlouhodobější pomoc, obrací se na nás náhodně, 3). uživatel chce vyřešit dlouhodobější problém - individuální plán by měl být podepsaný, abychom stvrdili, na čem jsme se domluvili. V případě, že se uživatelé odmítají podepsat nedůvěra u cizinců apod.- popsat v metodice, kdy je možná výjimka a proč, jak je zajištěno, že individuální plán je sestavován ve spolupráci s uživatelem v zákoně je pouze definováno, že IP se musí sestavovat společně s uživatelem, není definováno, jak to zajistit. - IP u dementních klientů je potřeba je zapojit do IP podle jejich schopností a možností. Posoudit míru schopností a přesně podle ní dát uživateli prostor k rozhodování (když má jenom 20 % schopností, nechat jej rozhodovat za sebe v rámci těchto 20%, neubírat jim právo rozhodovat o sobě). Je důležité naučit se komunikovat s dementním uživatelem, i pro něj lze stanovovat cíle a sestavovat IP, snažit se co nejvíc zapojit klienta, nepsat klient o nic nemá zájem, nic nechce apod. Když nechce spolupracovat, prvotním cílem by mělo být, aby pracovník získal jeho důvěru, aby se snažil o něm něco dovědět, najít společný zájem. Cíl by se měl vydefinovat z problému, který chce uživatel řešit. Je důležité, aby to pracovník uměl srozumitelně vysvětlit, pak se neobjeví stížnosti typu: pořád mě tady otravují s nějakými cíly. - je důležité jednotlivě zkoumat, jestli je uživatel schopen posoudit odpovědnost za svou osobu a do jaké míry. Problémy Cíle Opatření Schopnosti Jak využijeme schopnosti klienta k dosažení cíle, je důležité nevymýšlet cíle bez uživatele, musíme jej do IP zapojit

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Např. klient měl v IP poznámku, že nic nechce. Inspektor se jej zeptal, jak se mu tam líbí, jak se má, jestli nemá nějaký problém. Odpověděl, že jej mrzí, že je lidem na obtíž, že již nic nemůže dělat sám, že má strach, že spadne z postele a nikdo jej nezvedne Cíle, které se nabízejí: jak to vyřešit, aby nespadl z postele? Jak vyřešit, aby si mohl někoho zavolat? Jak zlepšit soběstačnost klienta? vymyslet návrhy a předložit uživateli - chtěl by jste, abychom s vámi nacvičovali chůzi, aby se vám lépe pohybovalo? Nechtěl by jste to zkusit s chodítkem? atd. Rozhodnutí nechat na něm, ale vysvětlit mu, co z toho může vyplynout (když nebudete chtít zkoušet chůzi, pravděpodobně se vaše pohyblivost nezlepší atd). Navrhnout jiný menší cíl např. cvičení na posteli. - Cíle služby - individuální cíle uživatelů musí být v souladu s cíly služby. Je důležité nestanovovat si nesplnitelné nebo příliš široké cíle (u nás pomůžeme všem, nikoho neodmítneme). Inspektoři se budou ptát, u kolika uživatelů se podařilo naplnit cíl služby a proč? - Budou se ptát, jak to dopadlo s paní Novákovou, bylo to v souladu s cíly služby? Budou se ptát klientů, proč využívají tuto soc. službu a jestli to koresponduje s definovanými cíly služby (cílem zařízení). Další dotazy: Povolit v zařízení alkohol? Podle typu zařízení. AD je režimové zařízení, v kterém pracují s uživatelem, který může prokazatelně mít problém s alkoholem a je to v rozporu s cílem služby (vytvořit u klientů správné návyky a pomoct jim zařadit se zpátky do společnosti). V domově pro seniory to již nelze striktně zakázat pro všechny uživatele (cílová skupina nejsou alkoholici). - je důležité jednotlivě zkoumat, jestli je uživatel schopen posoudit odpovědnost za svou osobu a do jaké míry (právo na přiměřenou míru rizika). Je tenká hranice mezi ochranou uživatele a omezením osobní svobody. - to souvisí také s otázkou: zamykat v zařízení nebo ne? Na noc je normální zamykat, doma se taky zamykáme. Přes den nelze takto omezit pohyb všech (klíče pro některé uživatele, domluva s personálem atd.). Citlivé téma, mělo by být ošetřeno ve vnitřních pravidlech. - AD pro matky s dětmi cílem je chránit a pomoci ke změnám životního stylu v souladu s cílem jsou pravidla o zamykání zařízení, návštěvách v zařízení, pobytu uživatelek mimo zařízení

11 ZPRÁVY CHARITY 11 - úklid v AD pro matky s dětmi - v souladu s cílem změna životního stylu a nácvik běžného způsobu života, ale inspektor se může ptát: Jak zabráníte případné zbytečné buzeraci uživatelky pracovníkem? Jak je ošetřeno, že k tomu nemůže v zařízení docházet? (uživatelky se v úklidu společných prostor pravidelně střídají, kontrola pokojů probíhá vždy za přítomnosti uživatelky a dalšího pracovníka) - zařízení má poskytovat služby, které odpovídají na potřeby uživatelů, když je nedokážeme uspokojit, je potřeba se zamyslet, jestli služby vůbec poskytovat, případně zvážit cílovou skupinu (neobstojí zdůvodnění: máme málo personálu, tak zamykáme vchod) - důvody pro odmítnutí služby: - naplněná kapacita - zdravotní stav - není z cílové supiny- v případě užšího vymezení cílové skupiny je důležité zdůvodnit proč. Např. cílová skupina handicapované matky s dětmi proč tak úzce definovaná (rozsah služeb je specificky přizpůsobený pro tuto cílovou skupinu, máme zde odborníky, kteří se na tuto cílovou skupinu specializují, potřebují zvýšenou péči) Inspekce kvality - řídí se zákonem o státní kontrole - v případě, že nesouhlasíte se způsobem práce inspektora, je možné dát námitku pro podjatost, v případě, že nesouhlasíte s výsledkem, je možné podat odvolání proti inspekční zprávě - kontroluje se dodržování podmínek registrace služby, plnění povinností poskytovatele podle 88,89,90,91 Zákona o soc. službách, kvalita poskytovaných služeb 97, 99 (standardy) - inspektor vypracuje inspekční zprávu, do kolonky další údaje lze dopsat připomínky - existuje Metodika inspekcí zatím přístupná pouze pro inspektory - inspekce organizuje příslušný kraj, u kterého je služba zaregistrována - kraj posílá své inspektory, měl by přizvat inspektora MPSV, ale nemusí - úkolem inspektora není pomáhat ani vysvětlovat, jeho úkolem je kontrola kvality služeb. Zpracovala Martina Hrabáčová, diecézní koordinátor Sociálního kolegia

12 ZPRÁVY CHARITY 12 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OCH MOST Pozor koušu! Počátkem měsíce března proběhla v nízkoprahovém zařízení Oblastní charity v Mostě (www.charitamost.cz) přednáška o tom, jak se bránit před napadením psem. Přednáška byla věnována nejen dětem, ale i dospělákům. V úvodu přednášející pan Jaroslav Vacl z Mostu představil dětem a všem přítomným čtyřnohého kamaráda - labradora Lakýska - to aby se děti nebály a výcvik mohl začít. Pan Vacl dětem vyprávěl o tom, co všechno pejsek potřebuje, jak se má cvičit, jak se o něj starat, jak často je nutné pejska venčit, jak se k pejskům chovat i jak je hladit. Předvedl jak pejsek reaguje na jeho povely a co všechno Lakýsek dokáže.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Děti si vyzkoušely polohy, které mají zaujmout, když je pejsek napadne, dospělí zase v jakých polohách a jak chránit sebe i své dítě při napadení. Děti také viděly jak dokáže pes chránit svého páníčka. V závěru přednášky si mohly s pejskem pohrát a pomazlit se s ním. Děkujeme panu Vaclovi za přednášku i za přátelský přístup k dětem a těšíme se na další spolupráci s ním i s jeho čtyřnohým přítelem. Zdroj: Oblastní charita Most, Jana Štiková OCH ČESKÁ KAMENICE Co se také může stát 5.března zdálo se- bude normální pracovní den. Krátce po deváté hodině vypověděl službu počítač v kanceláři v prvním patře. Sociální pracovník šel ihned zjistit příčinu. Pojistky nebylo možné nahodit, ale už byl cítit štiplavý kouř. Službu konající pečovatelka spolu se sociálním pracovníkem zjišťovali, co se kde děje. Nejdřív zamířili do suterénu ke kotelnám - tam bylo vše v pořádku a kouře ubývalo. Vrátili se do prostoru 1. podlaží a už bylo jasné ohnisko - v pokoji našeho seniora, který byl naštěstí v koupelně a v klidu se sprchoval. Po celém objektu se začal valit hustý černý dým, pokoj byl v plamenech. Použití hasících přístrojů nebylo účinné, bylo nutné volat hasiče, záchranku, policii Okamžitě nastala evakuace uživatelů, kterých bylo v objektu patnáct. Situace byla zvládnuta přesně podle požárních poplachových směrnic - otevření únikových cest, shromáždění osob a jejich přepočítání, kontrola budovy, zda přece jen někdo nezůstal uvnitř (v 1.patře zůstala jedna vyděšená paní, kterou později záchranka odvezla do nemocnice).

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Nikdo nepanikařil, všichni dělali to, co bylo v dané situaci účelné. Výsledkem byl totálně vyhořelý pokoj, včetně kovové postele, kde bylo ohnisko. Podle vyšetřovatele požár vznikl od malého radiopřijímače, který byl zastlaný v posteli. Argumentem našeho seniora bylo: Když platím nájem, můžu si svítit a rádio nechat hrát na plné kolo 24 hodin denně! Jenže elektroinstalace řekla: dost! Předběžná škoda podle pojišťovny cca 150 tisíc. Naše doporučení pro ty, kde ještě nehořelo: mít oči i na zádech 24 hodin denně, mít v pořádku požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, revize, hasicí přístroje, telefonní čísla, školení pracovníků i uživatelů. Při nedělní mši sv. jsme v přímluvách s pokorou pěkně poděkovali Hana Poláková, Oblastní charita, Česká Kamenice OCH SOBOTKA OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA a CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÁS INFORMUJÍ O SVÉ ČINNOSTI : OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2008 Hned po vánočních svátcích se finišovalo s přípravou na TS Již nějaký měsíc dříve se scházely pracovní skupiny a připravovaly realizaci i průběh této sbírky. Byl to nelehký úkol, ale vše se nějak podařilo! Výsledky této sbírky měl každý z vás možnost slyšet nebo si přečíst z písemné prezentace na vývěsních tabulích v Sobotce nebo z našeho Farníku. Není mým úkolem tímto článkem znovu popisovat průběh i cíl této sbírky. Proti jiným létům se touto reklamou zabývala i média a ta přinesla jasná stanoviska, jak dát této akci širší podporu. Hlavní prioritou tohoto článku je dát všem organizátorům, dobrovolníkům a v budoucnu možná pokud se v této tradici setkávání bude pokračovat možnost, sdělovat si vlastní zážitky, jak se zapojit do pomoci druhým, jak šířit pozitivní myšlení mezi sebou navzájem i v dnešní společnosti. Setkání nad touto tématikou jsme po sbírce ponechali krátký časový odstup a dne 28. března jsme se sešli v soboteckém středisku dobrovolných hasičů pod Humprechtem ke krátkému posezení a zhodnocení.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Oblastní charita připravila program i občerstvení s hudebním poděkováním všem, kteří se na této sbírce aktivně podíleli. K setkání byli přizváni hosté z FCH Mladá Boleslav ing J. Tojšl, paní Vosáhlová a paní Kolínová. Byli také pozváni kněží těchto Charit děkan Maryška a prezident Diecézní charity Szeliga ale pro své kněžské povinnosti v tomto dni se oba nemohli společného setkání účastnit. V průběhu programu došlo k jasnému stanovisku, co bychom měli udělat pro to, aby následující ročník TS byl zdárnější a přinesl užitek těm, kteří to nejvíce potřebují : 1/ TS by se měla konat v duchu skutečných biblických postav 2/ jak aktivně a dobře pomáhat 3/ získávat větší počet dobrovolníků 4/ lépe motivovat děti a mládež pro tuto akci Dalším bodem tohoto setkání bylo sdílení různých osobních zážitků z TS, nejen v Sobotce, ale i z dalších míst, kde se v letošním roce sbírka konala. Dobrovolníci vyjádřili také poznatky z nákupních center Hypernova Ml. Boleslav, kterou provedla místní boleslavská Charita a Tesco Jičín, na které se podílela OCH Sobotka. Všeobecně byla TS přijata kladně a bez větších problémů, lidé měli pochopení pro naše prosby o finanční pomoc. Všichni na tomto setkání jsme se shodli, že tradice navštěvování domácností je krásná, příjemná a lidi sbližuje. V nákupních centrech je větší kupní síla, proto i větší možnost navýšit výtěžek sbírky. Jedná se tam také více o anonymitu lidí. O naši pohodu se postaraly kuchařky z DPS Libošovice

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Po pracovním programu jsme se věnovali dobrému občerstvení, které nám připravily kuchařky DPS Libošovice a které bylo dáno všem přítomným jako dík za jejich dobrovolnou snahu naší Oblastní charitě pomáhat a podílet se tak na jejím díle. Celým večerem, který jsme si dali sobě navzájem, nás provázela PŘÍCHVOJANKA MIROSLAVA VODY. L. Kollová FCH RUMBURK Osobní bankrot - co Vás zajímá? Občanská poradna Rumburk Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Občanskou poradnu Rumburk se od začátku roku obrátilo více jak 16 klientů o pomoc či informace ohledně insolvenčního zákona nebo chcete-li osobního bankrotu. Jelikož je to zákon zcela nový, nejenom soudci, právníci, advokáti, ale i pracovníci občanské poradny se s ním museli seznámit. Na školeních, která absolvovali, se dozvěděli i to, že k začátku března 2008 bylo podáno v ČR 349 návrhů na oddlužení. Nejvíce návrhů bylo podáno v Ostravském kraji 102, Ústecký kraj byl druhý s 82 podáními. Povoleno bylo pouze 51 návrhů na oddlužení. Nejčastějším důvodem zamítnutí byly formální nedostatky, neboli chybné vyplnění. V současné době jsou k dispozici veškeré informace ohledně zmíněného zákona na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Tyto internetové stránky jsou velmi zdařilé a jednoduchou formou vysvětlují osobní bankrot. Naleznete tam i kalkulačku, která Vám orientačně vypočítá, zda máte či nemáte šanci na povolení oddlužení. Poradci v Občanské poradně Rumburk Vám rovněž rádi poskytnou informace ohledně insolvenčního zákona a v rámci projektu,,dluhové poradenství Vám pomohou se sepsáním, vyplněním a podáním návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení. Občanská poradna rovněž připravuje workshop věnovaný tomuto zákonu. Široká veřejnost bude včas informována prostřednictvím médii/tisku nebo webových stránek Farní charity Rumburk (www.charitarumburk.cz). Autor článku: Pavla Nekudová vedoucí OP Rumburk Cesta do Žitavy za překvapením,,asistenční služba pro rodiny s dětmi Naše služba obdržela pozvání od žen z FEZ Zittau na tradiční setkání s našimi německými a polskými přáteli. Vždy se máme na co těšit, jelikož na nás čeká i nějaké překvapení. Letos pro nás byla připravena i návštěva jezdeckého dvora. Po prohlídce si mohly,,naše děti vyzkoušet jaké to je, projet se v sedle koně. Také nás svezli na traktoru s vlekem, kde nás usadili na balíky slámy, což byl zážitek nejen pro děti. Počasí nám přálo, a tak jsme si prohlédli i okolní krajinu. Plni dojmů a zážitků jsme se vraceli domů a i ve vlaku bylo příjemné sledovat děti, jak jsou šťastné, že prožily pěkný den a našly si nové kamarády.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Nezapomněli jsme ani na návštěvu v Domě s pečovatelskou službou v Rumburku, abychom popřáli zdejším obyvatelům hezké velikonoce. Také jsme jim předali drobné dárečky, které pro ně vyrobili klienti FCH. I tato akce byla úspěšná. Mnoho seniorek a seniorů bylo velmi potěšeno, že si na ně někdo vzpomněl. Minaříková Dáša asistentka PRVNÍ MÍSTO ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ Žijeme spolu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klienti NZDM se jako skupina výtvarníků letos poprvé zúčastnili druhého ročníku výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Výtvarné dílo s podtitulem Strom splněných přání a nadějí, aneb každý z květů je pomocná ruka, bylo opravdu originální, neboť fantazii se meze nekladou. Vystřižené ruce (poseté knoflíky), byly nalepeny do stromu s korunou.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 Každá ruka pak znázorňovala květ pomoci. Klienti NZDM se jako skupina výtvarníků letos poprvé zúčastnili druhého ročníku výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Výtvarné dílo s podtitulem Strom splněných přání a nadějí, aneb každý z květů je pomocná ruka, bylo opravdu originální, neboť fantazii se meze nekladou. Vystřižené ruce (poseté knoflíky), byly nalepeny do stromu s korunou. Každá ruka pak znázorňovala květ pomoci. Za toto dílo se klienti umístili na prvním místě ve výtvarné soutěži. V druhé polovině měsíce března se konal již třetí ročník Plesu. Klienti NZDM (děti a mládež) si vyzkoušeli svoji zdatnost v organizování takovéto akce, kterou si nejen sami moderovali, ale zajistili i vlastní živou muziku. Předtančení bylo také dílem klientů. Vyvrcholením večera se pak stalo vyhlášení královny a krále plesu a poté bohatá tombola. Tato akce byla velkým přínosem pro seberealizaci klientů v NZDM. Konec měsíce března byl ve znamení velikonočního odpoledne, které se uskutečnilo v NZDM. Na několika stanovištích si účastníci mohli uplést pomlázku, namalovat velikonoční vajíčko, vyrobit přání či papírovou slepici. Zde se projevila samostatnost a zručnost klientů při výrobě velikonočních výrobků, které si odnášeli domů, spolu se sladkou odměnou. Kateřina Kočová - vedoucí NZDM FCH ČESKÁ LÍPA BESEDA NA TÉMA DOMÁCÍ NÁSILÍ Citace dotazů: Mohla bych nějak poznat, že je chlapec, se kterým chodím, násilnický typ? Že mě třeba jednou bude napadat? A co chlap, který je hysterický, může to být domácí násilník? Považují se urážky a zákazy od přítele TAM NESMÍŠ! S TÍM SE NEBAV, NESMÍŠ! JAK NĚCO ZJISTÍM, UŘÍZNU TI HLAVU! a tak podobně za psychické týrání? Nebo když je opilý, nenechá mě spát a pořád mi nadává a vyčítá mi věci z minulosti. Dává na mě v noci nohy, bere mi deku. Je to taky nějaká šikana?

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Setkala jste se s případem, že přišel žádat o pomoc i muž, který byl týrán ženou? Myslíte, že by se mohly konat nějaké besedy jen pro chlapce? Proč, když žena v sebeobraně zabije muže, je trestána? Hodila by se tato beseda i pro kluky? Aby si třeba uvědomili, co nemají dělat. Aby prostě netrápili ženy? Proč ženy stahujou obžalování? Proč, když muž týrá ženu několik let a když žena ho třeba zabije, proč si ona (si to) musí odsedět. Vždyť to je nespravedlivý. Co máme dělat, když máme doma domácí násilí? Může to potkat každého? Kdo nám pomůže? Máme se nějak bránit? Takové a jim podobné dotazy od studentek Střední odb. školy, Středního odb. učiliště a Učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707, směřovaly ve středu 5. března 2008 k hostům besedy na téma domácí násilí. Beseda, kterou řídila paní Hana Denizová, vedoucí projektu Farní charity - Dům Jonáš, dům pro matky s dětmi v tísni a oběti domácího násilí, navazovala na přednášku, která se uskutečnila v polovině ledna v českolipské Městské knihovně. Spolu s ní na dotazy dívek odpovídali a odborně radili psycholog Mgr. Stanislav Opelka a městský policista Bc. Stanislav Voržáček. Více než hodinová beseda proběhla dvakrát, a to od osmi hodin pro I. a III. ročník smíšených učňovských oborů (číšnice, krejčové ), pro zhruba třicet dívek ve věku od 16 do 18 let. Druhou besedu pak navštívilo přes dvacet dívek studujících Management, a to I., II. a III. ročník ve věku 15 až 18 let. Besedám předcházela krátká prezentace tématu v podání paní Hany Denizové, která obecně popsala téma domácího násilí, mýty, které tuto problematiku provázejí a možnosti řešení. Otevřenější a četnější dotazy byly v první besedě od dívek učňovských oborů, soudě podle hodně emotivních a adresných dotazů. Z besed bohužel vyplynulo, že některé dívky již mají negativní zkušenosti s domácím násilím ve svých vztazích. Právě proto jsme velice rádi za tato setkání, která měla podle zájmu dívek obrovský smysl.

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2015 Zpracovala: Veronika

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 15.11. 2007 Program jednání: 1. doplnění a schválení vize

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA

Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 Základní údaje o Oblastní charitě Pelhřimov a o její činnosti... 3 Hlavní činnosti... 4 Pečovatelská služba... 6 Osobní asistence...

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Dotazníkové šetření bylo anonymní.

Dotazníkové šetření bylo anonymní. 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, začátkem roku 2016 proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků (popř. přátel)

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov 1. Charakteristika zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov (dále jen Domov Javorník; DZP) je

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: Hlavní třída 3/3, Šumperk

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více