O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H Informace DCH Ekonomické informace Poradenství pro osoby v zadluženosti Terénní program Magdala Poznámky z p ednášky M."

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: TEL INTERNET: ZPRÁVY CHARITY 2/2008

2 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str. 4-5 Ekonomické informace str. 5 Poradenství pro osoby v zadluženosti str. 6 Terénní program Magdala str. 7-8 Poznámky z přednášky M. Bednáře standardy kvality str Co se děje v charitách OCH Most str OCH Česká Kamenice str OCH Sobotka str FCH Rumburk str FCH Česká Lípa str OCH Liberec str. 22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 Vejce velikonoční Ptala se malá Mařenka: Proč se dávají o velkonocích vajíčka? Dostala zbožnou odpověď: Protože Kristus Pán sám vyšel ze zavřeného hrobu, podobně jako malé kuřátko samo vyjde z uzavřené skořápky vajíčka. Ale nato přišel nový záludný dotaz: Ale co, když je vajíčko uvařeno natvrdo? Jak se kdo ptá, takovou dostane odpověď: Rozhodně to bude snazší, než u těch velkých vajíček z perníku a z čokolády. Jak vysvětlit nekřesťanům, proč se právě svátek Zmrtvýchvstání Páně považuje za největší v církevním roce? Pokusím se to vysvětlit rozhovorem, který jsem vedl s jednou vzdělanou japonskou buddhistkou. Mluvili jsme o mystice a srovnávali různá podání. Japonka mně svůj názor vyložila v krátkosti takto. Čas je zásadně prchavý, jediná opravdová realita je věčnost. Dokonalý člověk tedy pospíchá k věčnosti. Ztrácí postupně zájem o to, co pomíjí. V jídle se asketi spokojí s trochou rýže, uchýlí se do lesa, aby ztratili zájem o politiku a jiné zbytečnosti. Nakonec přestanou mít zájem i o sebe, vyprázdní se v nirváně a smrtí se ponoří do věčnosti. Kde jsou a co tam dělají? Japonsky se odpoví přirovnáním: Hodíte špetku soli do oceánu a ptáte se, kde je? Zbytečná otázka. Japonka se mne pak ptala, je-li toto pojetí slučitelné s křesťanstvím. Odpověděl jsem ovšem záporně. V Bibli se věčná bytost označuje slovem živý Bůh, vystupuje jako dárce života, vítěz nad smrtí. Proto je i pro člověka první a základní dar život. Zlo a nenávist jej ničí, ale láska musí zvítězit. Pěkně to ilustruje film Tarkovského Solaris. Nějaký člověk se vznese vzducholodí do nadzemských výšin. Ale tam ho čeká velké překvapení. Setkává se s lidmi, kteří už zemřeli. Nedovede si to vysvětlit. Ale nakonec pochopí. Na zemi se nenáviděli, proto umírali. Nad zemí nenávist přestala, láska tedy vzkřísí mrtvé. Děje se to v jakémsi imaginárním světě. Proto se hrdina filmu rád vrátí nazpět na svou zemi, protože i zde musí zvítězit láska přinášející život. To je duchovní smysl křesťanských velkonoc. I nekřesťanská náboženství očekávají v posmrtném životě věčnou odměnu za dobro a tresty za spáchané zlo. Jenom tak zvítězí spravedlnost nad bezprávím, které vidíme na zemi. Po smrti tomu bude jinak. Ale jaký ten život tam za hrobem doopravdy bude?

4 ZPRÁVY CHARITY 4 Fantasie se marně namáhá, jak by jej co nejlíp zkrásněla. Fakt však je, že tam do toho nového krásného života nikdo rád nepospíchá. Italové říkají žertovně: V tomto slzavém údolí já, zaplať Pán Bůh, pláču dost dobře, proto nepospíchám. Solovjov ten postoj ospravedlňuje dobrým důvodem. Život, který tu na zemi vedeme, je náš vlastní, dostali jsme jej od Boha. Proč bychom jej měli zaměnit za nějaký jiný, o kterém mnoho nevíme. Malíř, který pracně namaloval svůj obraz, nemá zájem na tom, aby místo něho dostal nějaký jiný, cizí. Solovjov, který tyto pochybnosti vyslovil, umí na ně také odpovědět. Na počátku je bral tak vážně, že by byl málem ztratil víru. Ale podobně jako Goethův Faust svou víru zachránil při zvuku velkonočních zvonů. Pochopil, že všechny tyto námitky platí proti nekřesťanským náboženstvím. Přísliby Kristovy jsou jiné. I on umřel. Ale za tři dny vstal z mrtvých, tj. vrátil se do svého původního života, aby jej přivedl k dokonalosti a věčnosti zde na zemi. A jeho učedníci? Smrt je pro ně spánek, z kterého se mají zase probudit k životu, který vedli předtím, ke všem přátelům, které znali, k dokončení dobra, ve které věříme a o které všichni usilujeme. Hrob je v této souvislosti jenom jako tvrdá skořápka, kterou rozlomíme ke svobodě Božích dětí. Je-li velkonoční vejce symbolem této víry, nedivme se, že je okrašlujeme, ale rozdávejme si raději pravé kraslice. Dle Tomáše Špidlíka připravil P. Bronislav INFORMACE DCH 1) Dne se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní rozloučení s Mons. Pavlem Posádem. Za charity litoměřické diecéze poděkovaly ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková a koordinátorka projektů Ing. Martina Hrabáčová. Ve svém novém působišti v Českých Budějovicích bude jedním z jeho úkolů i péče o Charitu.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 2) V sobotu se v Jablonném v Podještědí uskuteční CHARITNÍ POUŤ. V 9.00 hod. začíná bohoslužba, poté následuje pěší pouť ke studánce sv. Zdislavy a pro zájemce možnost prohlídky hradu Lemberk. 3) se uskuteční na DCH Litoměřice pracovní setkání s vedoucími pracovníky drážďanské diecéze a bude pokračovat jednání o spolupráci v oblasti práce se seniory. EKONOMICKÉ INFORMACE 1) Do měly být na DCH Litoměřice zaslány veškeré podklady pro přípravu Výroční zprávy DCH Litoměřice. Tyto podklady budou použity i do celorepublikové Výroční zprávy! 2) Termíny účetních kontrol farních a oblastních charit litoměřické diecéze: OCH Česká Kamenice FCH Česká Lípa OCH Liberec FCH Litoměřice FCH Lovosice OCH Most FCH Rumburk OCH Sobotka OCH Teplice OCH Ústí nad Labem

6 ZPRÁVY CHARITY 6 Poradenství pro osoby v zadluženosti nový projekt DCH Litoměřice V polovině loňského roku činila zadluženost domácností v České republice 502,23 mld. korun. Vzrostla tak meziročně o 32 %. Její absolutní výše zatím nedosahuje průměrné úrovně v EU, ovšem tempo růstu zadlužení je v porovnání s ostatními členskými státy mnohem vyšší. "Souběžně narůstá i počet dlužníků, kteří nejsou schopni své závazky splácet - v roce 2004 bylo v České republice nově nařízeno soudních exekucí, ale v roce 2005 to bylo už , což činí meziroční nárůst o 74 %," řekla Marie Haufová, vedoucí poradenské kanceláře Diecézní charity Litoměřice. "Snahou Diecézní charity Litoměřice je snížit počet sociálně záporných jevů na území spadajícím pod Městský úřad Litoměřice, zvýšit obecné povědomí o riziku spojeném se zadlužením a výrazně zvýšit znalosti v oblasti životního plánování," vysvětlila cíle nového projektu ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Diecézní charita Litoměřice realizuje projekt poradny v plném rozsahu od 5. března Poradna poskytuje bezplatné služby telefonicky, elektronicky, poštou nebo osobně. Konzultační služby pro veřejnost jsou poskytovány každou středu v době od 8.00 do hod., právní služby potom každou středu v době od do hod.. Služby jsou nabízeny v prostorách Diecézní charity Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice. Důležitou součástí projektu je také snaha o prevenci. Charita hodlá školám nabídnout hodinový interaktivní blok, v jehož rámci budou žákům zprostředkovány informace, jejichž cílem bude právě prevence proti budoucímu neřešitelnému zadlužení. Podle statistických informací odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu je v současnosti v Litoměřicích evidováno sedmdesát lidí v hmotné nouzi, kteří mají problém s prohlubujícím se zadlužením. K této nelichotivé informaci Marie Haufová dodala: "Jako velmi rizikové se z tohoto hlediska jeví zejména zadlužení v rámci spotřebitelských úvěrů." Milan Čigáš,

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Diecézní charita Litoměřice rozšířila terénní program Magdala Projekt Magdala je pomoc ženám, které se živí prostitucí. Poskytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Projekt Diecézní charty Litoměřice je terénní program zahájený v březnu roku Cílem tohoto projektu je snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s tímto způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších návazných služeb, popisuje projekt Magdala koordinátorka projektů Diecézní charity Litoměřice Martina Hrabáčová a pokračuje: Klientkám dále poskytuje možnost změnit svůj dosavadní způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim zařadit se do společnosti běžné populace. Cílem projektu Diecézní charity Litoměřice není pouze klientce navrhovat různá řešení její situace, ale především jí naslouchat, doprovázet ji a podporovat v samostatném rozhodování. Kontaktní práce je realizována v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v odpoledních a nočních hodinách v lokalitách, ve kterých jsou nabízeny sexuální služby. Službu zajišťují dvě sociální pracovnice a řidič. V loňském roce proběhlo v rámci tohoto projektu 20 výjezdů, bylo kontaktováno 59 klientek a proběhlo 298 kontaktů s klientkami. Naše klientky nás při prvním oslovení přijímají trochu s nedůvěrou, ale časem se na nás těší. Je to pro ně veliká změna, najednou jde někdo za nimi pro ně samotné. Tento lidský rozměr projektu je velmi důležitý a podstatný, přibližuje práci na trase sociální pracovnice. V letošním roce Diecézní charita Litoměřice rozšiřuje tento projekt do dalších míst ústeckého kraje, kde se setkávají s problémem prostituce a tzv. sexbyznysu. V přípravné části projektu jednáme s představiteli příslušného města nebo obce, potom také s Policií ČR a na místní úrovni s Městskou Policií, vysvětluje koordinátorka projektů a ještě dodává svou zkušenost z jednání: Máme velmi dobrou zkušenost při jednání s místními představiteli i Policií, přistupujeme k projektu jako partneři a vzájemně se informujeme a zůstáváme v kontaktu.

8 ZPRÁVY CHARITY 8 Na projektu Magdala Diecézní charita Litoměřice spolupracuje s Ústeckým krajem a na mezinárodní úrovni s organizacemi působícími v oblasti pomoci obětem obchodování, a je také významným partnerem křesťanských organizací v Evropě v rámci projektů CAT a COATNET (Christian action against trafficking křesťanská akce proti obchodování s lidmi), zaštítěnými Evropskou komisí a Caritas Europa, dodává na závěrem ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková. Zdroj: Diecézní charita Litoměřice, Mgr. Milan Čigáš Sociální kolegium - Poznámky z přednášky a následné diskuse s inspektorem kvality Mgr. M. Bednářem Přednáška se konala 28. března letošního roku. Individuální plánování (IP) - cíl uživatele - dlouhodobý (musí být v souladu s cílem poskytované služby, jinak to není náš klient) -krátkodobé cíle směřují k dlouhodobému cíli, musí se sestavovat společně s klientem, musí se pravidelně aktualizovat, umožňují měřit pokroky uživatele, jsou pomůckou pro ostatní pracovníky, kteří neznají uživatele tak dobře, můžou obsahovat i poznámky pro ostatní pracovníky. Pomůcka - když nevíte, jak je sestavovat, pro začátek zaveďte knihu, do které každý den zapíše něco o každém uživateli pracovník, který má službu. Postupně vychytáte, co je pro vás důležité zaznamenávat, můžete vyhodnotit v určitých intervalech, co vám tyto poznámky vypovídají o jednotlivých uživatelích, co z toho použít při tvorbě individuálních plánů - poskytovatel s uživatelem vypracuje IP podle jeho osobních cílů a schopností, průběžně společně kontrolují jeho plnění a hodnotí jej. Uživatel musí mít svého člověka klíčový pracovník s kterým na IP pracuje. Je to důležité především ve velkých zařízeních, ve kterých hrozí, že se uživatel ztratí v anonymitě (velký počet uživatelů a zaměstnanců). - smysl IP lidé nemají stejné potřeby, snažíme se přizpůsobit služby jednotlivým uživatelům -standard č.5 - máme vnitřní pravidla organizace (služby) pro IP? Doporučujeme písemně zpracovat. Nový insolvenční zákon mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku a dává mu možnost nového řešení.

9 ZPRÁVY CHARITY 9 - TERÉNNÍ SLUŽBY, PORADENSTVÍ individuální plány začít u poznámek, které se sepisují po každém výjezdu. U jednorázových kontaktů nelze individuálně plánovat - udělat jenom zápis. Když se uživatel vrací, je možné začít s plánováním. Způsob tvorby individuálních plánů je potřeba sepsat do metodiky. Popsat: 1). s kterými uživateli sepisujeme pouze zápis o kontaktu, jakým způsobem a kam, o co šlo a jak to bylo vyřešeno, 2). s kterými sepisujeme víc záznamů může to již být jakási složka, uživatel se na nás obrací opakovaně, ale nejeví zájem o dlouhodobější pomoc, obrací se na nás náhodně, 3). uživatel chce vyřešit dlouhodobější problém - individuální plán by měl být podepsaný, abychom stvrdili, na čem jsme se domluvili. V případě, že se uživatelé odmítají podepsat nedůvěra u cizinců apod.- popsat v metodice, kdy je možná výjimka a proč, jak je zajištěno, že individuální plán je sestavován ve spolupráci s uživatelem v zákoně je pouze definováno, že IP se musí sestavovat společně s uživatelem, není definováno, jak to zajistit. - IP u dementních klientů je potřeba je zapojit do IP podle jejich schopností a možností. Posoudit míru schopností a přesně podle ní dát uživateli prostor k rozhodování (když má jenom 20 % schopností, nechat jej rozhodovat za sebe v rámci těchto 20%, neubírat jim právo rozhodovat o sobě). Je důležité naučit se komunikovat s dementním uživatelem, i pro něj lze stanovovat cíle a sestavovat IP, snažit se co nejvíc zapojit klienta, nepsat klient o nic nemá zájem, nic nechce apod. Když nechce spolupracovat, prvotním cílem by mělo být, aby pracovník získal jeho důvěru, aby se snažil o něm něco dovědět, najít společný zájem. Cíl by se měl vydefinovat z problému, který chce uživatel řešit. Je důležité, aby to pracovník uměl srozumitelně vysvětlit, pak se neobjeví stížnosti typu: pořád mě tady otravují s nějakými cíly. - je důležité jednotlivě zkoumat, jestli je uživatel schopen posoudit odpovědnost za svou osobu a do jaké míry. Problémy Cíle Opatření Schopnosti Jak využijeme schopnosti klienta k dosažení cíle, je důležité nevymýšlet cíle bez uživatele, musíme jej do IP zapojit

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Např. klient měl v IP poznámku, že nic nechce. Inspektor se jej zeptal, jak se mu tam líbí, jak se má, jestli nemá nějaký problém. Odpověděl, že jej mrzí, že je lidem na obtíž, že již nic nemůže dělat sám, že má strach, že spadne z postele a nikdo jej nezvedne Cíle, které se nabízejí: jak to vyřešit, aby nespadl z postele? Jak vyřešit, aby si mohl někoho zavolat? Jak zlepšit soběstačnost klienta? vymyslet návrhy a předložit uživateli - chtěl by jste, abychom s vámi nacvičovali chůzi, aby se vám lépe pohybovalo? Nechtěl by jste to zkusit s chodítkem? atd. Rozhodnutí nechat na něm, ale vysvětlit mu, co z toho může vyplynout (když nebudete chtít zkoušet chůzi, pravděpodobně se vaše pohyblivost nezlepší atd). Navrhnout jiný menší cíl např. cvičení na posteli. - Cíle služby - individuální cíle uživatelů musí být v souladu s cíly služby. Je důležité nestanovovat si nesplnitelné nebo příliš široké cíle (u nás pomůžeme všem, nikoho neodmítneme). Inspektoři se budou ptát, u kolika uživatelů se podařilo naplnit cíl služby a proč? - Budou se ptát, jak to dopadlo s paní Novákovou, bylo to v souladu s cíly služby? Budou se ptát klientů, proč využívají tuto soc. službu a jestli to koresponduje s definovanými cíly služby (cílem zařízení). Další dotazy: Povolit v zařízení alkohol? Podle typu zařízení. AD je režimové zařízení, v kterém pracují s uživatelem, který může prokazatelně mít problém s alkoholem a je to v rozporu s cílem služby (vytvořit u klientů správné návyky a pomoct jim zařadit se zpátky do společnosti). V domově pro seniory to již nelze striktně zakázat pro všechny uživatele (cílová skupina nejsou alkoholici). - je důležité jednotlivě zkoumat, jestli je uživatel schopen posoudit odpovědnost za svou osobu a do jaké míry (právo na přiměřenou míru rizika). Je tenká hranice mezi ochranou uživatele a omezením osobní svobody. - to souvisí také s otázkou: zamykat v zařízení nebo ne? Na noc je normální zamykat, doma se taky zamykáme. Přes den nelze takto omezit pohyb všech (klíče pro některé uživatele, domluva s personálem atd.). Citlivé téma, mělo by být ošetřeno ve vnitřních pravidlech. - AD pro matky s dětmi cílem je chránit a pomoci ke změnám životního stylu v souladu s cílem jsou pravidla o zamykání zařízení, návštěvách v zařízení, pobytu uživatelek mimo zařízení

11 ZPRÁVY CHARITY 11 - úklid v AD pro matky s dětmi - v souladu s cílem změna životního stylu a nácvik běžného způsobu života, ale inspektor se může ptát: Jak zabráníte případné zbytečné buzeraci uživatelky pracovníkem? Jak je ošetřeno, že k tomu nemůže v zařízení docházet? (uživatelky se v úklidu společných prostor pravidelně střídají, kontrola pokojů probíhá vždy za přítomnosti uživatelky a dalšího pracovníka) - zařízení má poskytovat služby, které odpovídají na potřeby uživatelů, když je nedokážeme uspokojit, je potřeba se zamyslet, jestli služby vůbec poskytovat, případně zvážit cílovou skupinu (neobstojí zdůvodnění: máme málo personálu, tak zamykáme vchod) - důvody pro odmítnutí služby: - naplněná kapacita - zdravotní stav - není z cílové supiny- v případě užšího vymezení cílové skupiny je důležité zdůvodnit proč. Např. cílová skupina handicapované matky s dětmi proč tak úzce definovaná (rozsah služeb je specificky přizpůsobený pro tuto cílovou skupinu, máme zde odborníky, kteří se na tuto cílovou skupinu specializují, potřebují zvýšenou péči) Inspekce kvality - řídí se zákonem o státní kontrole - v případě, že nesouhlasíte se způsobem práce inspektora, je možné dát námitku pro podjatost, v případě, že nesouhlasíte s výsledkem, je možné podat odvolání proti inspekční zprávě - kontroluje se dodržování podmínek registrace služby, plnění povinností poskytovatele podle 88,89,90,91 Zákona o soc. službách, kvalita poskytovaných služeb 97, 99 (standardy) - inspektor vypracuje inspekční zprávu, do kolonky další údaje lze dopsat připomínky - existuje Metodika inspekcí zatím přístupná pouze pro inspektory - inspekce organizuje příslušný kraj, u kterého je služba zaregistrována - kraj posílá své inspektory, měl by přizvat inspektora MPSV, ale nemusí - úkolem inspektora není pomáhat ani vysvětlovat, jeho úkolem je kontrola kvality služeb. Zpracovala Martina Hrabáčová, diecézní koordinátor Sociálního kolegia

12 ZPRÁVY CHARITY 12 CO SE DĚJE V CHARITÁCH OCH MOST Pozor koušu! Počátkem měsíce března proběhla v nízkoprahovém zařízení Oblastní charity v Mostě (www.charitamost.cz) přednáška o tom, jak se bránit před napadením psem. Přednáška byla věnována nejen dětem, ale i dospělákům. V úvodu přednášející pan Jaroslav Vacl z Mostu představil dětem a všem přítomným čtyřnohého kamaráda - labradora Lakýska - to aby se děti nebály a výcvik mohl začít. Pan Vacl dětem vyprávěl o tom, co všechno pejsek potřebuje, jak se má cvičit, jak se o něj starat, jak často je nutné pejska venčit, jak se k pejskům chovat i jak je hladit. Předvedl jak pejsek reaguje na jeho povely a co všechno Lakýsek dokáže.

13 ZPRÁVY CHARITY 13 Děti si vyzkoušely polohy, které mají zaujmout, když je pejsek napadne, dospělí zase v jakých polohách a jak chránit sebe i své dítě při napadení. Děti také viděly jak dokáže pes chránit svého páníčka. V závěru přednášky si mohly s pejskem pohrát a pomazlit se s ním. Děkujeme panu Vaclovi za přednášku i za přátelský přístup k dětem a těšíme se na další spolupráci s ním i s jeho čtyřnohým přítelem. Zdroj: Oblastní charita Most, Jana Štiková OCH ČESKÁ KAMENICE Co se také může stát 5.března zdálo se- bude normální pracovní den. Krátce po deváté hodině vypověděl službu počítač v kanceláři v prvním patře. Sociální pracovník šel ihned zjistit příčinu. Pojistky nebylo možné nahodit, ale už byl cítit štiplavý kouř. Službu konající pečovatelka spolu se sociálním pracovníkem zjišťovali, co se kde děje. Nejdřív zamířili do suterénu ke kotelnám - tam bylo vše v pořádku a kouře ubývalo. Vrátili se do prostoru 1. podlaží a už bylo jasné ohnisko - v pokoji našeho seniora, který byl naštěstí v koupelně a v klidu se sprchoval. Po celém objektu se začal valit hustý černý dým, pokoj byl v plamenech. Použití hasících přístrojů nebylo účinné, bylo nutné volat hasiče, záchranku, policii Okamžitě nastala evakuace uživatelů, kterých bylo v objektu patnáct. Situace byla zvládnuta přesně podle požárních poplachových směrnic - otevření únikových cest, shromáždění osob a jejich přepočítání, kontrola budovy, zda přece jen někdo nezůstal uvnitř (v 1.patře zůstala jedna vyděšená paní, kterou později záchranka odvezla do nemocnice).

14 ZPRÁVY CHARITY 14 Nikdo nepanikařil, všichni dělali to, co bylo v dané situaci účelné. Výsledkem byl totálně vyhořelý pokoj, včetně kovové postele, kde bylo ohnisko. Podle vyšetřovatele požár vznikl od malého radiopřijímače, který byl zastlaný v posteli. Argumentem našeho seniora bylo: Když platím nájem, můžu si svítit a rádio nechat hrát na plné kolo 24 hodin denně! Jenže elektroinstalace řekla: dost! Předběžná škoda podle pojišťovny cca 150 tisíc. Naše doporučení pro ty, kde ještě nehořelo: mít oči i na zádech 24 hodin denně, mít v pořádku požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, revize, hasicí přístroje, telefonní čísla, školení pracovníků i uživatelů. Při nedělní mši sv. jsme v přímluvách s pokorou pěkně poděkovali Hana Poláková, Oblastní charita, Česká Kamenice OCH SOBOTKA OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA a CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÁS INFORMUJÍ O SVÉ ČINNOSTI : OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2008 Hned po vánočních svátcích se finišovalo s přípravou na TS Již nějaký měsíc dříve se scházely pracovní skupiny a připravovaly realizaci i průběh této sbírky. Byl to nelehký úkol, ale vše se nějak podařilo! Výsledky této sbírky měl každý z vás možnost slyšet nebo si přečíst z písemné prezentace na vývěsních tabulích v Sobotce nebo z našeho Farníku. Není mým úkolem tímto článkem znovu popisovat průběh i cíl této sbírky. Proti jiným létům se touto reklamou zabývala i média a ta přinesla jasná stanoviska, jak dát této akci širší podporu. Hlavní prioritou tohoto článku je dát všem organizátorům, dobrovolníkům a v budoucnu možná pokud se v této tradici setkávání bude pokračovat možnost, sdělovat si vlastní zážitky, jak se zapojit do pomoci druhým, jak šířit pozitivní myšlení mezi sebou navzájem i v dnešní společnosti. Setkání nad touto tématikou jsme po sbírce ponechali krátký časový odstup a dne 28. března jsme se sešli v soboteckém středisku dobrovolných hasičů pod Humprechtem ke krátkému posezení a zhodnocení.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Oblastní charita připravila program i občerstvení s hudebním poděkováním všem, kteří se na této sbírce aktivně podíleli. K setkání byli přizváni hosté z FCH Mladá Boleslav ing J. Tojšl, paní Vosáhlová a paní Kolínová. Byli také pozváni kněží těchto Charit děkan Maryška a prezident Diecézní charity Szeliga ale pro své kněžské povinnosti v tomto dni se oba nemohli společného setkání účastnit. V průběhu programu došlo k jasnému stanovisku, co bychom měli udělat pro to, aby následující ročník TS byl zdárnější a přinesl užitek těm, kteří to nejvíce potřebují : 1/ TS by se měla konat v duchu skutečných biblických postav 2/ jak aktivně a dobře pomáhat 3/ získávat větší počet dobrovolníků 4/ lépe motivovat děti a mládež pro tuto akci Dalším bodem tohoto setkání bylo sdílení různých osobních zážitků z TS, nejen v Sobotce, ale i z dalších míst, kde se v letošním roce sbírka konala. Dobrovolníci vyjádřili také poznatky z nákupních center Hypernova Ml. Boleslav, kterou provedla místní boleslavská Charita a Tesco Jičín, na které se podílela OCH Sobotka. Všeobecně byla TS přijata kladně a bez větších problémů, lidé měli pochopení pro naše prosby o finanční pomoc. Všichni na tomto setkání jsme se shodli, že tradice navštěvování domácností je krásná, příjemná a lidi sbližuje. V nákupních centrech je větší kupní síla, proto i větší možnost navýšit výtěžek sbírky. Jedná se tam také více o anonymitu lidí. O naši pohodu se postaraly kuchařky z DPS Libošovice

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Po pracovním programu jsme se věnovali dobrému občerstvení, které nám připravily kuchařky DPS Libošovice a které bylo dáno všem přítomným jako dík za jejich dobrovolnou snahu naší Oblastní charitě pomáhat a podílet se tak na jejím díle. Celým večerem, který jsme si dali sobě navzájem, nás provázela PŘÍCHVOJANKA MIROSLAVA VODY. L. Kollová FCH RUMBURK Osobní bankrot - co Vás zajímá? Občanská poradna Rumburk Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání.

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Občanskou poradnu Rumburk se od začátku roku obrátilo více jak 16 klientů o pomoc či informace ohledně insolvenčního zákona nebo chcete-li osobního bankrotu. Jelikož je to zákon zcela nový, nejenom soudci, právníci, advokáti, ale i pracovníci občanské poradny se s ním museli seznámit. Na školeních, která absolvovali, se dozvěděli i to, že k začátku března 2008 bylo podáno v ČR 349 návrhů na oddlužení. Nejvíce návrhů bylo podáno v Ostravském kraji 102, Ústecký kraj byl druhý s 82 podáními. Povoleno bylo pouze 51 návrhů na oddlužení. Nejčastějším důvodem zamítnutí byly formální nedostatky, neboli chybné vyplnění. V současné době jsou k dispozici veškeré informace ohledně zmíněného zákona na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Tyto internetové stránky jsou velmi zdařilé a jednoduchou formou vysvětlují osobní bankrot. Naleznete tam i kalkulačku, která Vám orientačně vypočítá, zda máte či nemáte šanci na povolení oddlužení. Poradci v Občanské poradně Rumburk Vám rovněž rádi poskytnou informace ohledně insolvenčního zákona a v rámci projektu,,dluhové poradenství Vám pomohou se sepsáním, vyplněním a podáním návrhu na povolení oddlužení a zahájení insolvenčního řízení. Občanská poradna rovněž připravuje workshop věnovaný tomuto zákonu. Široká veřejnost bude včas informována prostřednictvím médii/tisku nebo webových stránek Farní charity Rumburk (www.charitarumburk.cz). Autor článku: Pavla Nekudová vedoucí OP Rumburk Cesta do Žitavy za překvapením,,asistenční služba pro rodiny s dětmi Naše služba obdržela pozvání od žen z FEZ Zittau na tradiční setkání s našimi německými a polskými přáteli. Vždy se máme na co těšit, jelikož na nás čeká i nějaké překvapení. Letos pro nás byla připravena i návštěva jezdeckého dvora. Po prohlídce si mohly,,naše děti vyzkoušet jaké to je, projet se v sedle koně. Také nás svezli na traktoru s vlekem, kde nás usadili na balíky slámy, což byl zážitek nejen pro děti. Počasí nám přálo, a tak jsme si prohlédli i okolní krajinu. Plni dojmů a zážitků jsme se vraceli domů a i ve vlaku bylo příjemné sledovat děti, jak jsou šťastné, že prožily pěkný den a našly si nové kamarády.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Nezapomněli jsme ani na návštěvu v Domě s pečovatelskou službou v Rumburku, abychom popřáli zdejším obyvatelům hezké velikonoce. Také jsme jim předali drobné dárečky, které pro ně vyrobili klienti FCH. I tato akce byla úspěšná. Mnoho seniorek a seniorů bylo velmi potěšeno, že si na ně někdo vzpomněl. Minaříková Dáša asistentka PRVNÍ MÍSTO ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ Žijeme spolu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klienti NZDM se jako skupina výtvarníků letos poprvé zúčastnili druhého ročníku výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Výtvarné dílo s podtitulem Strom splněných přání a nadějí, aneb každý z květů je pomocná ruka, bylo opravdu originální, neboť fantazii se meze nekladou. Vystřižené ruce (poseté knoflíky), byly nalepeny do stromu s korunou.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 Každá ruka pak znázorňovala květ pomoci. Klienti NZDM se jako skupina výtvarníků letos poprvé zúčastnili druhého ročníku výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet. Výtvarné dílo s podtitulem Strom splněných přání a nadějí, aneb každý z květů je pomocná ruka, bylo opravdu originální, neboť fantazii se meze nekladou. Vystřižené ruce (poseté knoflíky), byly nalepeny do stromu s korunou. Každá ruka pak znázorňovala květ pomoci. Za toto dílo se klienti umístili na prvním místě ve výtvarné soutěži. V druhé polovině měsíce března se konal již třetí ročník Plesu. Klienti NZDM (děti a mládež) si vyzkoušeli svoji zdatnost v organizování takovéto akce, kterou si nejen sami moderovali, ale zajistili i vlastní živou muziku. Předtančení bylo také dílem klientů. Vyvrcholením večera se pak stalo vyhlášení královny a krále plesu a poté bohatá tombola. Tato akce byla velkým přínosem pro seberealizaci klientů v NZDM. Konec měsíce března byl ve znamení velikonočního odpoledne, které se uskutečnilo v NZDM. Na několika stanovištích si účastníci mohli uplést pomlázku, namalovat velikonoční vajíčko, vyrobit přání či papírovou slepici. Zde se projevila samostatnost a zručnost klientů při výrobě velikonočních výrobků, které si odnášeli domů, spolu se sladkou odměnou. Kateřina Kočová - vedoucí NZDM FCH ČESKÁ LÍPA BESEDA NA TÉMA DOMÁCÍ NÁSILÍ Citace dotazů: Mohla bych nějak poznat, že je chlapec, se kterým chodím, násilnický typ? Že mě třeba jednou bude napadat? A co chlap, který je hysterický, může to být domácí násilník? Považují se urážky a zákazy od přítele TAM NESMÍŠ! S TÍM SE NEBAV, NESMÍŠ! JAK NĚCO ZJISTÍM, UŘÍZNU TI HLAVU! a tak podobně za psychické týrání? Nebo když je opilý, nenechá mě spát a pořád mi nadává a vyčítá mi věci z minulosti. Dává na mě v noci nohy, bere mi deku. Je to taky nějaká šikana?

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Setkala jste se s případem, že přišel žádat o pomoc i muž, který byl týrán ženou? Myslíte, že by se mohly konat nějaké besedy jen pro chlapce? Proč, když žena v sebeobraně zabije muže, je trestána? Hodila by se tato beseda i pro kluky? Aby si třeba uvědomili, co nemají dělat. Aby prostě netrápili ženy? Proč ženy stahujou obžalování? Proč, když muž týrá ženu několik let a když žena ho třeba zabije, proč si ona (si to) musí odsedět. Vždyť to je nespravedlivý. Co máme dělat, když máme doma domácí násilí? Může to potkat každého? Kdo nám pomůže? Máme se nějak bránit? Takové a jim podobné dotazy od studentek Střední odb. školy, Středního odb. učiliště a Učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707, směřovaly ve středu 5. března 2008 k hostům besedy na téma domácí násilí. Beseda, kterou řídila paní Hana Denizová, vedoucí projektu Farní charity - Dům Jonáš, dům pro matky s dětmi v tísni a oběti domácího násilí, navazovala na přednášku, která se uskutečnila v polovině ledna v českolipské Městské knihovně. Spolu s ní na dotazy dívek odpovídali a odborně radili psycholog Mgr. Stanislav Opelka a městský policista Bc. Stanislav Voržáček. Více než hodinová beseda proběhla dvakrát, a to od osmi hodin pro I. a III. ročník smíšených učňovských oborů (číšnice, krejčové ), pro zhruba třicet dívek ve věku od 16 do 18 let. Druhou besedu pak navštívilo přes dvacet dívek studujících Management, a to I., II. a III. ročník ve věku 15 až 18 let. Besedám předcházela krátká prezentace tématu v podání paní Hany Denizové, která obecně popsala téma domácího násilí, mýty, které tuto problematiku provázejí a možnosti řešení. Otevřenější a četnější dotazy byly v první besedě od dívek učňovských oborů, soudě podle hodně emotivních a adresných dotazů. Z besed bohužel vyplynulo, že některé dívky již mají negativní zkušenosti s domácím násilím ve svých vztazích. Právě proto jsme velice rádi za tato setkání, která měla podle zájmu dívek obrovský smysl.

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro potřeby Domova s úsměvem jsou vytyčeny tyto nebezpečné mimořádné situace: Nouzové situace nepředvídané a nebezpečné

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 23. 9. 2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Jiřina Gürlichová, Point 50+ Eliška Fousková, Život

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Co je u nás nového a co chystáme březen

Co je u nás nového a co chystáme březen Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme březen 2015 měsíc březen u nás ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., proběhl především ve znamení dokončení naší knihy, kterou vydáváme v první polovině

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více