Wordlist. Starter unit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wordlist. Starter unit"

Transkript

1 Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený application form (n) přihláška at all vůbec at work (adv) v práci Australia (n) Austrálie Australian (adj) australský; Australan awful (adj) strašný, hrozný backpack (n) (AmE) batoh band (n) kapela, skupina (hudební) bed (n) postel beside (prep) vedle between (prep) mezi black (adj) černý blue (adj) modrý book (n) kniha bookcase (n) knihovna boyfriend (n) přítel brochure (n) brožura brother (n) bratr brown (adj) hnědý but (conj) ale call (v) volat call centre (n) (telefonické) zákaznické centrum Canada (n) Kanada Canadian (adj) kanadský; Kanaďan ceiling (n) strop cellphone (n) (AmE) mobilní telefon centre (n) centrum, středisko chair (n) židle classroom (n) třída cold (adj) studený, prochladlý colour (n) barva Come on! No tak! competition (n) soutěž competitor (n) soutěžící computer (n) počítač computer programmer (n) programátor/ka country (n) země cupboard (n) skříňka, kredenc date (n) schůzka, rande day (n) den dentist (n) zubař/ka desk (n) psací/pracovní stůl dictionary (n) slovník different (adj) odlišný, rozdílný doctor (n) doktor/ka door (n) dveře easy (adj) snadný eat (v) jíst (n) engineer (n) inženýr/ka England (n) Anglie English (adj) anglický; Angličan, angličtina Excuse me. Promiňte. exercise book (n) (školní) sešit factory worker (n) tovární dělník/dělnice famous (adj) slavný fantastic (adj) fantastický favourite (adj) oblíbený first name (n) křestní jméno floor (n) podlaha for me pro mě France (n) Francie French (adj) francouzský; Francouz, francouzština funny (adj) legrační, směšný furniture (n) nábytek German (adj) německý; Němec, němčina Germany (n) Německo get angry (v) rozzlobit se, rozčílit se girlfriend (n) přítelkyně Good idea! Dobrý nápad! good-looking (adj) hezký Great! Výborně! Skvěle! Greece (n) Řecko Greek (adj) řecký; Řek, řečtina green (adj) zelený grey (adj) šedý group (n) skupina hair (n) vlasy happy (adj) šťastný here (adv) zde, tady Here it is! Tady je to! Tady to máme! Hey, now! Hej! Tak hele! hot (adj) horký housewife (n) žena v domácnosti How old? jak starý? Kolik je komu let? Hungary (n) Maďarsko hungry (adj) hladový in (prep) v India (n) Indie Indian (adj) indický; Ind international (adj) mezinárodní Ireland (n) Irsko Irish (adj) irský; Ir, irština Italian (adj) italský; Ital, italština Italy (n) Itálie job (n) práce, zaměstnání job interview (n) přijímací pohovor join (v) připojit se, přihlásit se do čeho journalist (n) novinář/ka just in time právě včas know (v) vědět, znát lamp (n) lampa late (for) (adj) (být, přijít) pozdě (někde, někam) leisure centre (n) středisko volného času let s vyjadřuje výzvu (rozkazovací způsob pro 1. os. mn. č.) listen to (v) poslouchat koho/co look (+ adj) (v) vypadat look (v) dívat se, podívat se lots of moc, hodně, spousta manager (n) manažer/ka match (v) přiřadit; maybe (adv) možná mechanic (n) mechanik mom (n) (AmE) máma mum (n) máma name (n) jméno nationality (n) národnost near (prep) blízko, u nice (adj) pěkný, příjemný, milý Now it s my turn. Teď je řada na mě. number (n) telefonní číslo nurse (n) zdravotní sestra object (n) předmět of course samozřejmě office worker (n) úředník/úřednice on (prep) na, v Only joking! Jen si dělám legraci! orange (adj) oranžová other jiný, další over there tamhle parents (pl n) rodiče pen (n) pero pencil (n) tužka pencil case (n) pouzdro, penál people (pl n) lidé phone number (n) telefonní číslo pink (adj) růžový pizza (n) pizza Pleased to meet you. Těší mě. Poland (n) Polsko Polish (adj) polský; Polák, polština Portugal (n) Portugalsko Portuguese (adj) portugalský; Portugalec, portugalština practise (v) procvičovat president (n) prezident/ka, ředitel/ka really (adv) opravdu, skutečně red (adj) červený, rudý right (adj) dobrá rubber (n) guma rucksack (n) batoh, ruksak ruler (n) pravítko Russia (n) Rusko sad (adj) smutný sandwich (n) sendvič Scotland (n) Skotsko Scottish (adj) skotský; Skot secretary (n) sekretářka shop assistant (n) prodavač/ka silly (adj) hloupý singer (n) zpěvák/zpěvačka sleepy (adj) ospalý Slovakia (n) Slovensko so (adv) tak song (n) píseň sorry promiň(te) Spain (n) Španělsko Spanish (adj) španělský; španělština spell (v) hláskovat sports centre (n) sportovní centrum student (n) student/ka sure (adj) jistý surname (n) příjmení teacher (n) učitel/ka thank you děkuji that ten, tamten the best (adj) nejlepší the Czech Republic (n) Česká republika the Russian Federation (n) Ruská federace the UK (n) Spojené království the United Kingdom (n) Spojené království the United States (n) Spojené státy the USA (n) USA there (adv) tam these tito, tyto, tato thirsty (adj) žíznivý this tento, tato those ti, ty, tamti, tamty, tamta under (prep) pod underscore (n) podtržení, podtržítko van driver (n) řidič dodávky very (adv) velmi, velice Wait a minute Počkej(te) chvilku... Wales (n) Wales want (v) chtít wardrobe (n) šatník, skříň na šaty welcome (to) vítej(te) well takže, tedy Welsh (adj) velšský; Velšan What about? A co? A co takhle? Where from? odkud? Where? kde? white (adj) bílý Who? kdo? Why? proč? window (n) okno with (prep) s work (n) práce worried (adj) obávající se, ustaraný worry (v) dělat si starosti, znepokojovat se 57

2 Wow! no ne, jé (údiv) wrong (adj) nesprávný, špatný; špatně year (n) rok yellow (adj) žlutý Unit 1 actually (adv) ve skutečnosti, vlastně amazing (adj) úžasný, ohromný ambition (n) ambice, přání April (n) duben armchair (n) křeslo at home doma August (n) srpen bath (n) vana bathroom (n) koupelna bed (n) postel bedroom (n) ložnice bicycle (n) kolo birthday (n) narozeniny Bonfire Night (n) anglický svátek, večer 5. listopadu brother (n) bratr calendar (n) kalendář camera (n) fotoaparát, kamera cameraman (n) kameraman Christmas (n) vánoce cinema (n) kino combination (n) kombinace, spojení computer game (n) počítačová hra cooking (n) vaření cool (adj) skvělý, bezva country (n) země cycling (n) cyklistika, jízda na kole dad (n) táta date (n) datum day (n) den December (n) prosinec digital (adj) digitální dog (n) pes drawing (n) kreslení education (n) vzdělání, výchova electric (adj) elektrický environment (n) životní prostředí fashion (n) móda father (n) otec February (n) únor festival (n) svátek film director (n) filmový režisér/ka finalist (n) finalista/finalistka flat (n) byt garden (n) zahrada globalisation (n) globalizace Guess what! Hádej, co! Představ si! guitar (n) kytara Halloween (n) předvečer Všech svatých, Halloween have got (v) mít, vlastnit hobby (n) záliba, koníček house (n) dům husband (n) manžel illustrator (n) ilustrátor/ka Independence Day (n) Den nezávislosti interest (n) zájem, záliba interested (in) (adj) zajímající se (o) international (adj) mezinárodní interview (n) interview, rozhovor, pohovor January (n) leden July (n) červenec June (n) červen karate (n) karate kitchen (n) kuchyň laptop (n) přenosný počítač light (n) světlo like (+ -ing) (v) (mít) rád (něco dělat) live (v) žít, bydlet living room (n) obývací pokoj love (v) mít rád, milovat luggage (n) zavazadla magazine (n) časopis March (n) březen May (n) květen May Day (n) První máj media (pl n) média Midsummer s Night (n) svatojánská noc, letní slunovrat mobile (phone) (n) mobil (mobilní telefon) month (n) měsíc mother (n) matka MP3 player (n) MP3 přehrávač multicultural (adj) multikulturní music (n) hudba New Year s Day (n) Nový rok newspaper (n) noviny newspaper editor (n) redaktor/ka novin Nice to meet you! Těší mě! November (n) listopad now (adv) nyní, teď October (n) říjen one day jednoho dne photographer (n) fotograf/ka play (v) hrát politics (n) politika possession (n) osobní věc, vlastnictví present (n) dárek psychology (n) psychologie R&B (rhythm and blues) (n) R&B (hudební styl) radio (n) rádio reporter (n) reportér rollerblades (pl n) jednořadé kolečkové brusle rubbish (n) odpadky, smetí; binec science (n) věda scooter (n) koloběžka scuba diving (n) potápění September (n) září shower (n) sprcha society (n) společnost south-west (n) jihozápad special (adj) zvláštní, speciální squash (n) squash (hra) stereo (n) stereofonní zařízení, stereo strange (adj) zvláštní, neobvyklý surf the Internet (v) brouzdat na internetu swimming (n) plavání table (n) stůl technology (n) technologie, technika teenager (n) dospívající chlapec/dívka tennis (n) tenis today (adv) dnes toilet (n) toaleta, záchod tourism (n) turistika, cestovní ruch Valentine s Day (n) den sv. Valentýna web designer (n) tvůrce webových stránek When? (adv) kdy? writer (n) spisovatel/ka year (n) rok Unit 2 (sb s) own (něčí) vlastní a bit (adv) trochu a bit of a pain otrava, protiva administrator (n) správce aged (adj) starý (určitého věku) all všechny, všichni, všechen, celý almost (adv) téměř, skoro an only child jedináček animal (n) zvíře at the moment právě teď, momentálně attractive (adj) přitažlivý aunt (n) teta average (adj) průměrný bald (adj) plešatý, holohlavý beautiful (adj) krásný blonde (adj) blond, světlovlasý body (n) tělo both (adv) oba British (adj) britský build (n) postava busy (adj) zaneprázdněný; rušný, nabitý child (n) dítě church (n) kostel coincidence (n) náhoda come (v) přijít, přijet convenient (adj) pohodlný, příhodný couple (n) pár cousin (n) bratranec, sestřenice curly (adj) kudrnatý dark (adj) tmavý daughter (n) dcera detached house (n) samostatně stojící dům different (adj) odlišný, rozdílný divorced (adj) rozvedený dogs home (n) psí útulek east (n) východ eye (n) oko family (n) rodina family tree (n) rodokmen fat (adj) tlustý first of all nejprve flat (n) byt friend (n) kamarád/ka get married (v) oženit se, vdát se good-looking (adj) hezký gorgeous (adj) nádherný grandad (n) dědeček, děda grandchild (n) vnouče grandfather (n) dědeček grandma (n) babička grandmother (n) babička grandparents (pl n) prarodiče Great! Výborně! Skvěle! hair (n) vlasy handsome (adj) hezký, pohledný happy (adj) šťastný hear about (v) slyšet o height (n) výška Here I am. Tak jsem tady. house (n) dům How are you? Jak se máš? How many? kolik? I m fine. Mám se dobře. idea (n) nápad in fact ve skutečnosti insurance company (n) pojišťovna Labrador (n) labrador (pes) length (n) délka librarian (n) knihovník/knihovnice Listen to this! Poslechni si tohle! live (v) žít (někde), bydlet London Underground (n) londýnské metro long (adj) dlouhý looks (pl n) vzhled lots of hodně čeho love měj se, s pozdravem (na konci dopisu) lovely (adj) milý, hezký lucky (adj) šťastný, mající štěstí Lucky him! Ten má ale kliku! Ten se má! marriage (n) manželství maybe (adv) možná, snad mechanic (n) mechanik 58

3 meet (v) potkat (se), seznámit se more (det) více, tvoří 2. stupeň příd. jmen a příslovcí most (det) nejvíce, tvoří 3. stupeň příd. jmen a příslovcí need (v) potřebovat nephew (n) synovec next door (to) vedle niece (n) neteř number (of) (n) několik, množství office (n) kancelář opposite (adv) naproti parent (n) rodič part-time (adj) na částečný úvazek percentage (n) procento pet (n) domácí mazlíček pretty (adj) pěkný quite (adv) docela, celkem red (adj) zrzavý (vlasy) registry office (n) matriční úřad relative (n) příbuzný say hello (v) pozdravit shape (n) tvar short (adj) 1. malý (postavou), 2. krátký (vlasy) shoulder-length (adj) (dlouhý) po ramena single-parent family (n) neúplná rodina sister (n) sestra slim (adj) štíhlý son (n) syn spend (v) trávit (čas) star (n) hvězda, celebrita stepmother (n) nevlastní matka stepmum (n) nevlastní máma stepsister (n) nevlastní sestra stocky (adj) podsaditý straight (adj) rovný street (n) ulice talk to (v) mluvit, hovořit s kým, ke komu tall (adj) vysoký taxi driver (n) taxikář/ka thanks for + -ing díky za That explains everything! To vysvětluje vše! Tím se to vše vysvětluje! That s right! To je pravda! Je to tak! To je správně! the Caribbean (n) Karibik There she is. Tady je (ona). these days (adv) v dnešní době, v současnosti thin (adj) tenký, hubený thing (n) věc time (n) čas, doba too (adv) také (na konci věty) train driver (n) strojvůdce ugly (adj) ošklivý uncle (n) strýc unusual (adj) neobvyklý very (adv) velmi, velice want (v) chtít wavy (adj) vlnitý weekend (n) víkend What a coincidence! To je ale náhoda! What do you do? Co děláte? Čím jste? (dotaz na povolání) work from home pracovat z domova would like to (v) rád by/bych write (v) psát You re welcome. Není zač. young (adj) mladý Unit 3 (musical) instrument (n) (hudební) nástroj accordion (n) akordeon, tahací harmonika activity (n) činnost, aktivita actually (adv) ve skutečnosti, vlastně aerobics (n) aerobik afternoon (n) odpoledne against (prep) proti album (n) album all over všude artist (n) umělec at least alespoň, aspoň backing vocals (pl n) doprovodné vokály basketball (n) basketbal bass guitar (n) basová kytara be bored (v) nudit se be fed up (v) mít už plné zuby/dost čeho be sorry (v) litovat čeho, mrzet co koho before (prep) před (časově) believe (v) věřit besides (prep) kromě, navíc brilliant (adj) vynikající, brilantní broken (adj) rozbitý buy (v) koupit can t stand (v) nemoci vystát, nesnášet city (n) město classic (n) klasický classical music (n) klasická hudba closed (adj) zavřený club (n) klub coast (n) pobřeží concert (n) koncert copy (v) kopírovat crossword (n) křížovka day (n) den dislikes (pl n) co nemám rád do (v) dělat don t mind (v) být jedno co komu, nevadit Don t talk rubbish! Nemluv nesmysly! drums (pl n) bubny during (prep) během enjoy (v) užívat si, těšit se z čeho enthusiastic (adj) nadšený everyone (pron) každý fake (adj) falešný fan (n) fanoušek film (n) film folks (pl n) vážení, lidi(čky) (oslovení) football (n) fotbal for (prep) pro free time (n) volný čas free-time (adj) pro volný čas, volnočasový full-time (adj) na plný úvazek garage (n) servis, autodílna get (v) vzít, popadnout gig (n) koncert, živé vystoupení go (v) jít, jet, chodit, jezdit go out (v) jít/chodit ven gym (n) tělocvična happen (v) stát se, přihodit se harmonica (n) (foukací) harmonika hate (v) nenávidět heavy metal (n) heavy metal (hudební styl) hero (n) hrdina hip hop (n) hip hop (hudební styl) historic (adj) historický homework (n) domácí úkol How can you say that? Jak to můžeš říct? I mean... chci říct, myslím tím... I think so. Myslím, že ano. imitate (v) napodobit, napodobovat imitation (n) imitace, napodobenina individual (adj) jednotlivý It doesn t matter. To nevadí. To je jedno. jazz (n) jazz (hudební styl) jogging (n) jogging, běhání (rekreační) just (adv) pouze, jen just like stejně jako, právě jako keyboards (pl n) klávesy last (adj) poslední lead guitar (n) sólová kytara legend (n) legenda let s vyjadřuje výzvu (rozkazovací způsob pro 1. os. mn. č.) let s go pojďme likes (pl n) co mám rád listen (v) poslouchat, poslechnout si look like (v) vypadat jako mainly (adv) hlavně mannerism (n) osobitý styl many (det/pron) mnoho, hodně money (n) peníze move on (to) (v) dostat se, přikročit k čemu music (n) hudba music shop (n) hudebniny musician (n) hudebník, muzikant neither ani jeden, žádný new (adj) nový Not that good. Ne tak dobrý (dobří). Not the ones I know. Ne ti (ty), které znám. nothing (pron) nic nothing special nic zvláštního now I know why teď vím proč obviously (adv) zjevně, jasně, očividně Oh dear! Páni! Proboha! Oh, come on! Ale no tak! only pouze, jen pay (v) platit perfectly (adv) naprosto, dokonale performance (n) představení, vystoupení performer (n) účinkující, interpret/ka piano (n) klavír, piano play (v) hrát pop (n) pop(ulární hudba) popular (adj) oblíbený, populární pound (n) libra prefer (v) dávat přednost, mít raději professional (adj) profesionální pub (n) hospoda quality (n) kvalita rap (n) rap (hudební styl) read (v) číst real (adj) opravdový, skutečný real life (n) skutečný život, realita reggae (n) reggae (hudební styl) rock (n) rock, rocková hudba rubbish (adj) příšerný, pitomý sad (adj) smutný science fiction (n/adj) sci-fi, vědecko-fantastický several (det) několik shop (n) obchod singer (n) zpěvák/zpěvačka skiing (n) lyžování sometimes někdy song (n) píseň spend a fortune utratit jmění stage (n) pódium strings (pl n) smyčce, smyčcové nástroje summer (n) léto suppose (v) předpokládat That s a pity. To je škoda. the real thing to pravé, skutečné the same stejný then tehdy, pak, takže There s nothing on. Nic nedávají. ticket (n) lístek, vstupenka today (adv) dnes tonight (adv) dnes večer tribute band (n) revivalová skupina/kapela try (v) zkusit, snažit se 59

4 type (n) druh, typ unknown (adj) neznámý unlikely (adj) nepravděpodobný unsurprisingly (adv) dle očekávání, jak se dalo očekávat vocals (pl n) vokály voice (n) hlas volleyball (n) volejbal Wait for it! Počkej na to. want (+ inf) (v) chtít watch (v) dívat se, sledovat what + to -inf co What type? Jaký druh? Why not? Proč ne? Why s that? Proč? Unit 4 about (adv) asi, kolem, přibližně advantage (n) výhoda after (prep) po agree (v) souhlasit all day celý den already (adv) už, již always (adv) vždy arrive (v) přijet, přijít, dorazit as well také (na konci věty) at the moment (adv) právě teď, momentálně at the same time současně, zároveň babysit (v) hlídat děti babysitter (n) ten, kdo hlídá děti babysitting (n) hlídání dětí bath (n) koupel, vana bed (n) postel both (det/pron) oba, obě boy (n) chlapec break (n) přestávka breakfast (n) snídaně checkout assistant (n) pokladní chocolate (n) čokoláda clean (v) (vy)čistit, uklidit clear the table (v) sklidit (nádobí) ze stolu club (n) klub coffee (n) káva coffee break (n) přestávka (na kávu) cold (adj) chladný, studený come back (v) vrátit se could be worse mohlo by to být horší cup (n) šálek, hrnek customer (n) zákazník/zákaznice daily (adj) každodenní day off (n) den volna deliver (v) doručit department (n) oddělení dinner (n) večeře disadvantage (n) nevýhoda do sport (v) sportovat do the cooking (v) vařit do the ironing (v) žehlit do the shopping (v) nakupovat do the washing (v) prát do the washing-up (v) umývat nádobí dog walker (n) ten, kdo venčí psy downstairs (adv) dolů, dole, v přízemí each other navzájem, vzájemně early (adj/adv) brzký, časný, brzy, časně earn (v) vydělat, vydělávat especially (adv) (ob)zvláště, především evening (n) večer ever (adv) (vůbec) někdy (v otázce); nikdy, vůbec (v záporu) every (det) každý exhausted (adj) vyčerpaný fanatic (n) fanatik fast (adj) rychlý fast food (n) rychlé občerstvení fast-food worker (n) pracovník rychlého občerstvení feed (v) (na)krmit, nasytit fill (v) naplnit, vyplnit fine (adj) příjemný, pěkný finish (v) skončit first of all nejprve five-a-side (adj) pět na pět (hra, utkání) floor (n) podlaha frantic (adj) šílený, zoufalý free (adj) volný, mající čas fresh air (n) čerstvý vzduch Friday (n) pátek fruit (n) ovoce game (n) hra get (v) dostat se kam (do situace či místa) get dressed (v) obléci (se), oblékat (se) get fit (v) dostat se do kondice/do formy get home (v) dostat se domů get ready (v) připravit se get up (v) vstávat go to bed (v) jít spát, jít si lehnout great company skvělá společnost gym (n) tělocvična half polovina, půl hard life (n) těžký život hardly ever (adv) téměř nikdy have a bath (v) vykoupat se have a great time skvěle se bavit, mít se skvěle have a shower (v) osprchovat se have breakfast/lunch/dinner snídat, obědvat, večeřet help (v) pomoci home (n) domov how often? jak často? imagine (v) představit si incredibly (adv) neuvěřitelně, ohromně interview (v) interview, rozhovor It depends. Záleží na tom. Přijde na to. It rains. Prší. It s magic! Je to báječné! It s worth it! Stojí to za to! jealous (adj) žárlivý laugh (v) smát se lay the table (v) prostřít stůl lazy (adj) líný local (adj) místní lunch (n) oběd make (one s) bed (v) ustlat si postel make a sacrifice (v) přinášet oběť mean (v) znamenat minute (n) minuta Monday (n) pondělí money (n) peníze morning (n) ráno never (adv) nikdy No problem. To není problém. Klidně. o clock hodin(y) (při udávání času) often (adv) často old (adj) starý once a week jednou týdně open (v) otevřít own (v) vlastnit paper boy/girl (n) roznašeč novin paper round (n) roznáška novin past (prep) po (určité hodině při určování času) pay (v) platit possible (adj) možný problem (n) problém quarter (n) čtvrt question (n) otázka realise (v) uvědomit si reason (n) důvod regular (adj) pravidelný restaurant (n) restaurace rich (adj) bohatý ride a bike (v) jezdit na kole ridiculous (adj) směšný, absurdní romance (n) románek, milostný vztah run (v) vést, řídit (obchod, společnost) running (n) běh sandwich (n) sendvič Saturday (n) sobota save (money) (v) šetřit (peníze) school (n) škola score (a goal) (v) střelit/dát gól, bodovat season (n) sezóna sense of humour (n) smysl pro humor Shame on you! Styď (te) se! shelf-stacker (n) doplňovač zboží do regálů (v obchodě) slow (adj) pomalý snack (n) svačina, přesnídávka Sounds fun! To může být legrace! start (v) začít, začínat stop (v) přestat, skončit, zastavit Sunday (n) neděle sunrise (n) východ slunce supermarket (n) supermarket take (v) zabrat, trvat (o čase) take (a dog) for a walk vzít (psa) na procházku, vyvenčit psa take out (v) vynést the only (adj) jediný think (v) myslet (si) Thursday (n) čtvrtek tidy (v) uklidit time (n) čas times a day/week/month/year -krát (opakovaně, více - po číslovkách) tired (adj) unavený too much (adj) příliš mnoho tooth (n) zub top goalscorer (n) nejlepší střelec gólů training (n) trénink Tuesday (n) úterý TV presenter (n) televizní hlasatel/ka understand (v) rozumět, chápat use (v) použít, používat usually (adv) obyčejně, obvykle vegetable (n) zelenina waiter/waitress (n) číšník/ číšnice, servírka walk (a dog) (v) venčit psa warehouse (n) sklad weather (n) počasí Wednesday (n) středa what time? (v) kolik hodin? which který why proč women s team (n) ženský tým work (n) práce work (v) pracovat work out (v) posilovat, trénovat Unit 5 a bit of a flirt ten, kdo rád flirtuje A level exam (n) všeobecná zkouška pro 18leté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu advice (n) rada again (adv) opět, zase anyway (adv) stejně, tak jako tak appreciate (v) ocenit, vážit si čeho Art (n) výtvarná výchova arts and humanities (pl n) výtvarné umění a humanitní vědy AS level exam (n) zkouška úrovně AS (Advanced Subsidiary), součást zkoušky A level nebo samostatná kvalifikace at least alespoň, aspoň 60

5 athletics (n) atletika attach (v) připojit awful (adj) strašný, hrozný battery (n) baterie be away (v) být pryč beginning (n) začátek behave (v) chovat se believe (v) věřit best friend (n) nejlepší přítel Biology (n) biologie bring (v) přinést Business Studies (n) obchodní podnikání (obor studia) (boy/girl) called (chlapec/ dívka) jménem... can (v) moci, umět Careers (n) volba povolání Chemistry (n) chemie choose (v) zvolit (si), vybrat (si) Citizenship (n) občanská nauka clothes (pl n) oblečení complicated (adj) složitý, komplikovaný comprehensive school (n) všeobecná (střední) škola compulsory (adj) povinný concentrate (v) soustředit se continue (v) pokračovat creepy (adj) příšerný, děsivý dance (n) tanec dancer (n) tanečník/tanečnice decide (v) rozhodnout (se) Design Technology (DT) (n) návrhářství a technologie do (a test) (v) dělat test Drama (n) dramatická výchova drive (v) řídit, jet driving theory test (n) test z teorie jízdy education system (n) vzdělávací systém either kterýkoli, ani jeden (v záporu), také ne end (n) konec entrance exam (n) přijímací zkouška exam (n) zkouška exception (n) výjimka famous (adj) slavný final (adj) poslední, závěrečný firstly (adv) za prvé flat (adj) vybitý (baterie) follow (v) následovat footsteps (pl n) kroky, stopy forget (v) zapomenout frightened (adj) vyděšený, vystrašený funny (adj) legrační, zábavný Further Education (n) další vzdělávání GCSE (General Certificate of Secondary Education) (n) zkouška na závěr povinné školní docházky (ve věku 16 let) Geography (n) zeměpis get (sb) out (v) dostat (někoho) ven get on (very) well (v) vycházet velmi dobře (s kým) ghost (n) duch go out with (v) chodit s někým good at (sg) (adj) dobrý v něčem grammar school (n) gymnázium (hl. víceleté) have a great/good time (v) mít se skvěle/dobře, dobře se bavit have got (sg) + inf muset udělat něco have to muset History (n) dějepis hockey (n) hokej holiday (n) prázdniny hope (v) doufat How about you? A co ty? How long? jak dlouho? How s it going? Jak to jde? I see. Aha. in a bad mood (mít) špatnou náladu in this case v tomto případě in trouble (mít) potíže Information Communication Technology (ICT) informační a komunikační technologie inside (adv) uvnitř it s not that to není, že joke (v) vtipkovat, žertovat Key Stage (n) název etapy několikastupňového systému vzdělávání ve Velké Británii language (n) jazyk last but not least v neposlední řadě later (adv) později letter (n) dopis life (n) život like (prep) jako look for (v) hledat co look forward to (v) těšit se na make (v) udělat, připravit Maths (n) matematika meal (n) jídlo Media Studies (n) studium sdělovacích prostředků move (v) pokračovat, přejít na museum (n) muzeum Music (n) hudební výchova national (adj) národní National Curriculum (n) národní kurikulum, národní učební osnovy nearly (adv) téměr, skoro need (v) potřebovat netball (n) netball (míčová hra podobná košíkové) noise (n) hluk normally (adv) normálně, obvykle notice (v) všimnout si, zpozorovat on (one s) own sám, sama one day (adv) jednoho dne ordinary (adj) obyčejný, běžný organise (v) organizovat, pořádat park (n) park pass (an exam) (v) složit (zkoušku) pasta (n) těstoviny penfriend (n) přítel/přítelkyně na dopisování perfect (adj) dokonalý, perfektní performing arts (pl n) múzická umění Personal and Social Health Education (PSHE) (n) osobní, sociální a zdravotní výchova Physical Education (PE) (n) tělesná výchova Physics (n) fyzika play cards (v) hrát karty practical (adj) praktický primary school (n) 1. stupeň základní školy Psychology (n) psychologie pupil (n) žák/žákyně quick (adj) rychlý Reception class (n) přípravná třída Religious Education (RE) (n) náboženství (vyučovací předmět) rule (n) pravidlo school day (n) školní/vyučovací den school exchange (n) školní výměnný pobyt school team (n) školní tým school week (n) školní/vyučovací týden sciences (pl n) vědy, vědní obory secondary school (n) střední škola secondly (adv) za druhé section (n) oddíl, sekce shine (v) svítit, zářit show (sb) around (v) provést někoho sightsee (v) prohlížet si/navštěvovat památky sixth form (n) dvouleté studium v Británii navazující na povinnou školní docházku, zakončené zkouškou A level potřebnou pro vysokoškolské studium sixth form college (n) přípravka před vysokou školou, viz sixth form sleep (v) spát so (a) tak Sociology (n) sociologie somewhere (adv) někde soon (adv) brzy speak (to) (v) hovořit (s kým) Speaking of když (už) mluvíme o čem specialise (v) specializovat se state (adj) státní station (n) nádraží stay (v) zůstat; bydlet (přechodně) student (n) student/ka study (for) (v) studovat study hard pilně studovat subject (n) předmět (ve škole) sun (n) slunce system (n) systém take (a test) (v) dělat test Take care. Opatruj(te) se. teach (v) učit, vyučovat test (n) test That s a pity. To je škoda. the problem is that problém je, že theoretical (adj) teoretický theory-based (adj) založený na teorii this year letos though ačkoli, i když together (adv) společně, dohromady totally (adv) naprosto, úplně uniform (n) uniforma up to až do, až po upset (adj) rozčilený, rozrušený upstairs (adv) nahoru, nahoře, v patře visit (v) navštívit vocational (adj) profesní, týkající se povolání vocational subjects (pl n) odborné předměty wait (for) (v) čekat (na) walk (v) chodit, procházet se waxworks (pl n) voskové figuríny, muzeum voskových figurín wear (v) nosit (oblečení) weather (n) počasí What a cheek! To je drzost! To je drzoun! What a surprise! To je ale překvapení! What about you? A co ty? What are you up to? Co máš za lubem? What sort (of)? jaký (druh)? What s the matter? Co se děje? without (prep) bez 61

6 Unit 6 a couple (det) pár čeho (několik) address (n) adresa aggressive (adj) agresívní amazing (adj) úžasný, ohromný anorexia (n) anorexie apple (n) jablko argue (v) hádat se, přít se basket (n) koš, košík be around (v) vyznat se be sick (v) být nemocný biscuit (n) sušenka bread (n) chléb bully (n) násilník, tyran bully (v) šikanovat, týrat butter (n) máslo cake (n) dort, koláč call (sb) names (v) nadávat komu can t help (+ -ing) nemoci si pomoct, nemoci se ubránit čemu care about (sb) (v) starat se, mít zájem o carton (n) krabice, kartón champagne (n) šampaňské change (v) změnit, vyměnit cheese (n) sýr chef (n) šéfkuchař chicken (n) kuře chips (pl n, BrE) (= AmE French fries) hranolky coach (n) trenér; dálkový autobus completely (adv) naprosto, úplně cook (n) kuchař/ka crisps (pl n, BrE) (= AmE chips) bramborové lupínky crusty (adj) s (křupavou) kůrkou cry (v) plakat cup (n) šálek, hrnek depressed (adj) sklíčený, deprimovaný desperate (adj) zoufalý dessert (n) zákusek, dezert diet (n) strava difficult (adj) obtížný eating habits (pl n) stravovací návyky eating problems (pl n) problémy s příjmem potravy egg (n) vejce enough (adj) dost excuse (n) výmluva expect (v) očekávat; počítat s čím experience (n) zkušenost feel like (v) mít chuť, chtít se co komu fish (n) ryba fizzy drink (n) perlivý nápoj flour (n) mouka food (n) jídlo, strava freezer (n) mraznička, mrazák fresh (adj) čerstvý fridge (n) lednička fried (adj) smažený get (v) dostat, získat, sehnat get divorced (v) rozvést se get fat (v) ztloustnout get out of (v) vstát (z postele) gram (n) gram guest (n) host habit (n) zvyk, návyk hamburger (n) hamburger Hang on a minute! Počkej chvilku! Vydrž chvilku! have an influence (v) mít vliv head cook (n) vedoucí kuchař/ka health (n) zdraví healthy (adj) zdravý Here you go. Tady máš. How many? kolik? (s počitatelnými jmény) How much? kolik? (s nepočitatelnými jmény) I m such an idiot! Já jsem takový pitomec! improve (v) zlepšit (se), zdokonalit in the area v oblasti incredible (adj) úžasný, neuvěřitelný juice (n) šťáva, džus keep (sg) up (v) vytrvat, pokračovat v čem kid (n) děcko kilo(gram) (n) kilo(gram) lean (adj) libový (maso) leave (sb) alone (v) nechat o samotě, nechat být koho leave for (v) odjet, odejít kam leave school (v) vyjít ze školy, opustit školu less (adv) méně litre (n) litr load (n) náklad, pracovní zátěž lose weight (v) zhubnout lunch money (n) peníze na obědy major (adj) hlavní make sure (v) zajistit, udělat vše proto, (aby) market (n) trh meat (n) maso menu (n) jídelní lístek, menu metabolism (n) metabolismus milk (n) mléko model (n) model/ka most of the time většinou Not bad! Docela dobré! nuts (pl n) ořechy oil (n) olej olive oil (n) olivový olej online (adj/adv) online, přímo připojený Oops! Jejda! Ajaj! order (v) objednat (si) overweight (adj) mající nadváhu, obézní packet (n) balíček, krabička, sáček, balení parmesan cheese (n) parmazán pasta (n) těstoviny pepper (n) pepř pick on (sb) (v) vozit se po kom, zaměřit se na koho (jako na oběť) picnic (n) piknik piece (n) kus, kousek postcard (n) pohlednice potato (n) brambor prepare (v) připravit prize (n) cena (v soutěži) probably (adv) pravděpodobně punch (v) udeřit, dát ránu put on weight (v) přibrat (na váze) quality (n) kvalita quantity (n) množství reaction (n) reakce ready (adj) připravený receive (v) dostat, obdržet revolution (n) revoluce rice (n) rýže salad (n) salát salt (n) sůl sausage (n) párek, klobása scared (+ to do sg OR of sb/sg) (adj) mající strach udělat něco, bojící se koho/čeho send (v) poslat serviette (n) ubrousek shopping trolley (n) nákupní vozík sick (adj) nemocný, na zvracení (se cítící) slow down (v) zpomalit smoke (v) kouřit spaghetti (n) špagety stay on the line (v) zůstat na telefonu, nezavěšovat still (adv) stále, ještě Stop stressing! Přestaň (se) stresovat! sugar (n) cukr take (v) vzít, brát take part (v) účastnit se terrible (adj) strašný, hrozný That s a relief! To je úleva! the way (n) způsob there is/are je/jsou co kde (vyjadřuje existenci) tick (v) zaškrtnout, odškrtnout tomato (n) rajče too much/many příliš mnoho TV programme (n) televizní program unhealthy (adj) nezdravý useful (adj) užitečný victim (n) oběť vinegar (n) ocet weak (adj) slabý weigh (v) vážit weight (n) váha wonderful (adj) báječný world (n) svět yoghurt (n) jogurt Unit 7 (a pair of) jeans (pl n) (jedny) džíny (bank)note (n) bankovka ability (n) schopnost act (v) chovat se, počínat si all the same úplně stejné almost (adv) téměř, skoro Anything else? Ještě něco? Are you kidding? Děláš si srandu? awesome (adj) (AmE) (= BrE amazing, very good) ohromný, úžasný bean (n) fazole become (v) stát se bill (n) účet bored (adj) znuděný bottle (n) láhev Can I have please? Můžu, prosím, dostat? certain (adj) určitý, jistý certainly (adv) jistě, samozřejmě chain (n) řetězec chain store (n) prodejna obchodního řetězce change (n) drobné; peníze nazpět check (n, AmE) (= BrE bill) (n) účet (v restauraci) chill out (n, AmE) (= BrE relax) (v) uklidnit se chilli (n) pálivá/čili paprička clothes shop (n) prodejna oděvů cod (n) treska (obecná) coleslaw (n) zelný salát company (n) společnost, firma consequence (n) následek, důsledek crisis (n) krize cultural (adj) kulturní culture (n) kultura curry (n) kari (indické kořeněné jídlo) custard (n) vaječný/pudinkový krém dear (adj) drahý, milý, vážený (oslovení) deep fried (adj) fritovaný designer (adj) návrhář/ka Don t mention it. (BrE) (= AmE You re welcome.) To nestojí za řeč. Není zač. down (prep) po (ulici) draw (v) kreslit DVD player (n) DVD přehrávač electrical (adj) elektrický enormous (adj) obrovský especially (adv) zvláště, především excellent (adj) vynikající, skvělý experience (v) zkušenost fish and chip shop (n) prodejna rychlého občerstvení 62

7 fish and chips (n) smažená ryba s hranolky fruit salad (n) ovocný salát generally (adv) obecně, celkově goods (pl n) zboží grammar (n) gramatika haddock (n) treska (skvrnitá) hang out (AmE) (v) courat venku (s kamarády), potloukat se have a look (v) podívat se have lessons (v) brát lekce Here we are. Tady máš/máte. (při podávání) Here you are. Tady máš/máte. (při podávání) high street (n) hlavní třída (ve městě) horse (n) kůň hot (adj) horký however (adv) avšak, nicméně, ale I m good. (AmE) (= BrE I m fine.) Mám se dobře. Je mi fajn. ice rink (n) kluziště ice-skate (v) bruslit identical (adj) identický, stejný imagine (v) představit si independent (adj) nezávislý inevitable (adj) nevyhnutelný influence (n) vliv instead of (na)místo koho/čeho invasion (n) invaze irritate (v) štvát, dráždit It s just that Prostě jen, že It s up to you! Je to na tobě! Záleží to na tobě! jacket potato (n) brambor pečený ve slupce kidney (n) ledvina large (adj) velký leave (sb) in peace nechat někoho v klidu life (n) život loads (of) = lots/a lot (of) hromada, halda lunchtime (n) čas oběda main (adj) hlavní main course (n) hlavní chod Mandarin (Chinese) (adj) mandarínská čínština most většina mushroom (n) houba near here tady poblíž No problem. to není problém, klidně part (of sg) (n) (sou)část (něčeho) pay (v) platit Pity! Škoda! portion (n) porce product (n) výrobek, produkt quick (adj) rychlý quiz programme (n) vědomostní soutěž rare (adj) vzácný, zřídkavý real (adj) skutečný, opravdový reality show (n) reality show roast (adj) pečený roast beef (n) hovězí pečeně, rostbíf roll (n) rohlík, houska, dalamánek rollerblade (v) jezdit na jednořadých (in-line) kolečkových bruslích Same again. Ještě jednou (totéž) sell (v) prodávat Shall we (+ verb)? užívá se v otázkách vyjadřujících návrh či žádost o radu shopping street (n) nákupní ulice sing (v) zpívat small (adj) malý soap (opera) (n) televizní seriál, telenovela software (n) software soup (n) polévka spring roll (n) těstový závitek se zeleninou a masem starter (n) předkrm steak (n) biftek, hovězí plátek steak and kidney pie (n) anglický tradiční masový koláč (zapečené ledvinky s hovězím masem) sticky toffee pudding (n) anglický moučník s karamelovou polevou straight after rovnou, přímo text (v) poslat textovou zprávu mobilním telefonem type (v) psát (na stroji, počítači) veggie = vegetarian (adj) vegetariánský weekend break (n) víkendová pauza/volno What can I get you? Co Vám mohu přinést? What s more... A co víc... Why don t we (+ verb)? Co takhle? without a doubt určitě, bezpochyby would ( d) rather (not) raději (ne) Yorkshire pudding (n) yorkshirský pudink Unit 8 academic (adj) studijní airport (n) letiště answer the phone (v) zvednout/ vzít telefon at last konečně be allowed (+ to do sg) (v) mít dovoleno (+udělat něco) be born (v) narodit se be home (v) být doma beach (n) pláž borrow (v) vypůjčit si break (n) pauza, krátké volno/prázdniny by (prep) kým čím, pomocí čeho, od koho (autora) calm down (v) uklidnit se careful (adj) opatrný cash machine (n) bankomat church (n) kostel comment (n) poznámka, komentář complain (v) stěžovat si criticism (n) kritika date of birth (n) datum narození designer label (n) luxusní značka disco (n) diskotéka DIY centre (n) centrum pro kutily drink alcohol (v) pít alkohol embarrassing (adj) trapný, nepříjemný entry (n) heslo, výraz (ve slovníku) exhibition (n) výstava fair (adj) spravedlivý far too příliš for long (adv) dlouho, na dlouho Forget it! Ani omylem! freedom (n) svoboda generation gap (n) mezigenerační rozdíly generous (adj) štědrý, velkorysý go on holiday (v) jet na prázdniny have (sb) round (v) mít (někoho) na návštěvě have (sg) on (me) (v) mít na sobě I haven t (got) a clue. Nemám ponětí. I m afraid. Obávám se. I m off. Odcházím. invite (v) pozvat It s (not) worth it. (Ne)stojí to za to. last (adj) minulý legally (adv) právně, právnicky lend (v) půjčit lucky (adj) šťastný, mající štěstí midnight (n) půlnoc my side of the story můj úhel pohledu near (prep) blízko, u off (adj) vypnutý on a different wavelength (být naladěn) na jiné vlnové délce, nerozumět si One last thing. A ještě poslední věc. Only joking! Jen si dělám legraci! out for lunch ven na oběd palace (n) palác part of speech (n) slovní druh party (n) večírek, oslava payphone (n) telefonní automat pilot (n) pilot place of birth (n) místo narození prisoner (n) vězeň queen (n) královna rule (n) pravidlo Scout (n) skaut sensible (adj) rozumný show (sb) around (v) provést koho soon (adv) brzy stay out (v) zůstat (dlouho) venku strict (adj) přísný success (n) úspěch Swahili (adj) svahilský, svahilština swimming pool (n) bazén Thanks anyway. Stejně děkuji. theatre (n) divadlo turn down (v) ztlumit, ztišit turn up (v) zesílit, pustit hlasitěji unfair (adj) nespravedlivý volume (n) hlasitost What do you care? Co se staráš? Co tě to zajímá? What s going on? Co se děje? yesterday (adv) včera youth club (n) klub mládeže 63

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let?

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are you? Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are your parents? Jak se mají tvoji rodiče? How old are your parents? Kolik let je tvým rodičům? How is your mum? maminka? mum? Kolik let

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová MŮJ BĚŽNÝ DEN VY_32_INOVACE_AH_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. tajenka: anglicky - přezdívka 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ VY_32_INOVACE_AH_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více