Wordlist. Starter unit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wordlist. Starter unit"

Transkript

1 Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený application form (n) přihláška at all vůbec at work (adv) v práci Australia (n) Austrálie Australian (adj) australský; Australan awful (adj) strašný, hrozný backpack (n) (AmE) batoh band (n) kapela, skupina (hudební) bed (n) postel beside (prep) vedle between (prep) mezi black (adj) černý blue (adj) modrý book (n) kniha bookcase (n) knihovna boyfriend (n) přítel brochure (n) brožura brother (n) bratr brown (adj) hnědý but (conj) ale call (v) volat call centre (n) (telefonické) zákaznické centrum Canada (n) Kanada Canadian (adj) kanadský; Kanaďan ceiling (n) strop cellphone (n) (AmE) mobilní telefon centre (n) centrum, středisko chair (n) židle classroom (n) třída cold (adj) studený, prochladlý colour (n) barva Come on! No tak! competition (n) soutěž competitor (n) soutěžící computer (n) počítač computer programmer (n) programátor/ka country (n) země cupboard (n) skříňka, kredenc date (n) schůzka, rande day (n) den dentist (n) zubař/ka desk (n) psací/pracovní stůl dictionary (n) slovník different (adj) odlišný, rozdílný doctor (n) doktor/ka door (n) dveře easy (adj) snadný eat (v) jíst (n) engineer (n) inženýr/ka England (n) Anglie English (adj) anglický; Angličan, angličtina Excuse me. Promiňte. exercise book (n) (školní) sešit factory worker (n) tovární dělník/dělnice famous (adj) slavný fantastic (adj) fantastický favourite (adj) oblíbený first name (n) křestní jméno floor (n) podlaha for me pro mě France (n) Francie French (adj) francouzský; Francouz, francouzština funny (adj) legrační, směšný furniture (n) nábytek German (adj) německý; Němec, němčina Germany (n) Německo get angry (v) rozzlobit se, rozčílit se girlfriend (n) přítelkyně Good idea! Dobrý nápad! good-looking (adj) hezký Great! Výborně! Skvěle! Greece (n) Řecko Greek (adj) řecký; Řek, řečtina green (adj) zelený grey (adj) šedý group (n) skupina hair (n) vlasy happy (adj) šťastný here (adv) zde, tady Here it is! Tady je to! Tady to máme! Hey, now! Hej! Tak hele! hot (adj) horký housewife (n) žena v domácnosti How old? jak starý? Kolik je komu let? Hungary (n) Maďarsko hungry (adj) hladový in (prep) v India (n) Indie Indian (adj) indický; Ind international (adj) mezinárodní Ireland (n) Irsko Irish (adj) irský; Ir, irština Italian (adj) italský; Ital, italština Italy (n) Itálie job (n) práce, zaměstnání job interview (n) přijímací pohovor join (v) připojit se, přihlásit se do čeho journalist (n) novinář/ka just in time právě včas know (v) vědět, znát lamp (n) lampa late (for) (adj) (být, přijít) pozdě (někde, někam) leisure centre (n) středisko volného času let s vyjadřuje výzvu (rozkazovací způsob pro 1. os. mn. č.) listen to (v) poslouchat koho/co look (+ adj) (v) vypadat look (v) dívat se, podívat se lots of moc, hodně, spousta manager (n) manažer/ka match (v) přiřadit; maybe (adv) možná mechanic (n) mechanik mom (n) (AmE) máma mum (n) máma name (n) jméno nationality (n) národnost near (prep) blízko, u nice (adj) pěkný, příjemný, milý Now it s my turn. Teď je řada na mě. number (n) telefonní číslo nurse (n) zdravotní sestra object (n) předmět of course samozřejmě office worker (n) úředník/úřednice on (prep) na, v Only joking! Jen si dělám legraci! orange (adj) oranžová other jiný, další over there tamhle parents (pl n) rodiče pen (n) pero pencil (n) tužka pencil case (n) pouzdro, penál people (pl n) lidé phone number (n) telefonní číslo pink (adj) růžový pizza (n) pizza Pleased to meet you. Těší mě. Poland (n) Polsko Polish (adj) polský; Polák, polština Portugal (n) Portugalsko Portuguese (adj) portugalský; Portugalec, portugalština practise (v) procvičovat president (n) prezident/ka, ředitel/ka really (adv) opravdu, skutečně red (adj) červený, rudý right (adj) dobrá rubber (n) guma rucksack (n) batoh, ruksak ruler (n) pravítko Russia (n) Rusko sad (adj) smutný sandwich (n) sendvič Scotland (n) Skotsko Scottish (adj) skotský; Skot secretary (n) sekretářka shop assistant (n) prodavač/ka silly (adj) hloupý singer (n) zpěvák/zpěvačka sleepy (adj) ospalý Slovakia (n) Slovensko so (adv) tak song (n) píseň sorry promiň(te) Spain (n) Španělsko Spanish (adj) španělský; španělština spell (v) hláskovat sports centre (n) sportovní centrum student (n) student/ka sure (adj) jistý surname (n) příjmení teacher (n) učitel/ka thank you děkuji that ten, tamten the best (adj) nejlepší the Czech Republic (n) Česká republika the Russian Federation (n) Ruská federace the UK (n) Spojené království the United Kingdom (n) Spojené království the United States (n) Spojené státy the USA (n) USA there (adv) tam these tito, tyto, tato thirsty (adj) žíznivý this tento, tato those ti, ty, tamti, tamty, tamta under (prep) pod underscore (n) podtržení, podtržítko van driver (n) řidič dodávky very (adv) velmi, velice Wait a minute Počkej(te) chvilku... Wales (n) Wales want (v) chtít wardrobe (n) šatník, skříň na šaty welcome (to) vítej(te) well takže, tedy Welsh (adj) velšský; Velšan What about? A co? A co takhle? Where from? odkud? Where? kde? white (adj) bílý Who? kdo? Why? proč? window (n) okno with (prep) s work (n) práce worried (adj) obávající se, ustaraný worry (v) dělat si starosti, znepokojovat se 57

2 Wow! no ne, jé (údiv) wrong (adj) nesprávný, špatný; špatně year (n) rok yellow (adj) žlutý Unit 1 actually (adv) ve skutečnosti, vlastně amazing (adj) úžasný, ohromný ambition (n) ambice, přání April (n) duben armchair (n) křeslo at home doma August (n) srpen bath (n) vana bathroom (n) koupelna bed (n) postel bedroom (n) ložnice bicycle (n) kolo birthday (n) narozeniny Bonfire Night (n) anglický svátek, večer 5. listopadu brother (n) bratr calendar (n) kalendář camera (n) fotoaparát, kamera cameraman (n) kameraman Christmas (n) vánoce cinema (n) kino combination (n) kombinace, spojení computer game (n) počítačová hra cooking (n) vaření cool (adj) skvělý, bezva country (n) země cycling (n) cyklistika, jízda na kole dad (n) táta date (n) datum day (n) den December (n) prosinec digital (adj) digitální dog (n) pes drawing (n) kreslení education (n) vzdělání, výchova electric (adj) elektrický environment (n) životní prostředí fashion (n) móda father (n) otec February (n) únor festival (n) svátek film director (n) filmový režisér/ka finalist (n) finalista/finalistka flat (n) byt garden (n) zahrada globalisation (n) globalizace Guess what! Hádej, co! Představ si! guitar (n) kytara Halloween (n) předvečer Všech svatých, Halloween have got (v) mít, vlastnit hobby (n) záliba, koníček house (n) dům husband (n) manžel illustrator (n) ilustrátor/ka Independence Day (n) Den nezávislosti interest (n) zájem, záliba interested (in) (adj) zajímající se (o) international (adj) mezinárodní interview (n) interview, rozhovor, pohovor January (n) leden July (n) červenec June (n) červen karate (n) karate kitchen (n) kuchyň laptop (n) přenosný počítač light (n) světlo like (+ -ing) (v) (mít) rád (něco dělat) live (v) žít, bydlet living room (n) obývací pokoj love (v) mít rád, milovat luggage (n) zavazadla magazine (n) časopis March (n) březen May (n) květen May Day (n) První máj media (pl n) média Midsummer s Night (n) svatojánská noc, letní slunovrat mobile (phone) (n) mobil (mobilní telefon) month (n) měsíc mother (n) matka MP3 player (n) MP3 přehrávač multicultural (adj) multikulturní music (n) hudba New Year s Day (n) Nový rok newspaper (n) noviny newspaper editor (n) redaktor/ka novin Nice to meet you! Těší mě! November (n) listopad now (adv) nyní, teď October (n) říjen one day jednoho dne photographer (n) fotograf/ka play (v) hrát politics (n) politika possession (n) osobní věc, vlastnictví present (n) dárek psychology (n) psychologie R&B (rhythm and blues) (n) R&B (hudební styl) radio (n) rádio reporter (n) reportér rollerblades (pl n) jednořadé kolečkové brusle rubbish (n) odpadky, smetí; binec science (n) věda scooter (n) koloběžka scuba diving (n) potápění September (n) září shower (n) sprcha society (n) společnost south-west (n) jihozápad special (adj) zvláštní, speciální squash (n) squash (hra) stereo (n) stereofonní zařízení, stereo strange (adj) zvláštní, neobvyklý surf the Internet (v) brouzdat na internetu swimming (n) plavání table (n) stůl technology (n) technologie, technika teenager (n) dospívající chlapec/dívka tennis (n) tenis today (adv) dnes toilet (n) toaleta, záchod tourism (n) turistika, cestovní ruch Valentine s Day (n) den sv. Valentýna web designer (n) tvůrce webových stránek When? (adv) kdy? writer (n) spisovatel/ka year (n) rok Unit 2 (sb s) own (něčí) vlastní a bit (adv) trochu a bit of a pain otrava, protiva administrator (n) správce aged (adj) starý (určitého věku) all všechny, všichni, všechen, celý almost (adv) téměř, skoro an only child jedináček animal (n) zvíře at the moment právě teď, momentálně attractive (adj) přitažlivý aunt (n) teta average (adj) průměrný bald (adj) plešatý, holohlavý beautiful (adj) krásný blonde (adj) blond, světlovlasý body (n) tělo both (adv) oba British (adj) britský build (n) postava busy (adj) zaneprázdněný; rušný, nabitý child (n) dítě church (n) kostel coincidence (n) náhoda come (v) přijít, přijet convenient (adj) pohodlný, příhodný couple (n) pár cousin (n) bratranec, sestřenice curly (adj) kudrnatý dark (adj) tmavý daughter (n) dcera detached house (n) samostatně stojící dům different (adj) odlišný, rozdílný divorced (adj) rozvedený dogs home (n) psí útulek east (n) východ eye (n) oko family (n) rodina family tree (n) rodokmen fat (adj) tlustý first of all nejprve flat (n) byt friend (n) kamarád/ka get married (v) oženit se, vdát se good-looking (adj) hezký gorgeous (adj) nádherný grandad (n) dědeček, děda grandchild (n) vnouče grandfather (n) dědeček grandma (n) babička grandmother (n) babička grandparents (pl n) prarodiče Great! Výborně! Skvěle! hair (n) vlasy handsome (adj) hezký, pohledný happy (adj) šťastný hear about (v) slyšet o height (n) výška Here I am. Tak jsem tady. house (n) dům How are you? Jak se máš? How many? kolik? I m fine. Mám se dobře. idea (n) nápad in fact ve skutečnosti insurance company (n) pojišťovna Labrador (n) labrador (pes) length (n) délka librarian (n) knihovník/knihovnice Listen to this! Poslechni si tohle! live (v) žít (někde), bydlet London Underground (n) londýnské metro long (adj) dlouhý looks (pl n) vzhled lots of hodně čeho love měj se, s pozdravem (na konci dopisu) lovely (adj) milý, hezký lucky (adj) šťastný, mající štěstí Lucky him! Ten má ale kliku! Ten se má! marriage (n) manželství maybe (adv) možná, snad mechanic (n) mechanik 58

3 meet (v) potkat (se), seznámit se more (det) více, tvoří 2. stupeň příd. jmen a příslovcí most (det) nejvíce, tvoří 3. stupeň příd. jmen a příslovcí need (v) potřebovat nephew (n) synovec next door (to) vedle niece (n) neteř number (of) (n) několik, množství office (n) kancelář opposite (adv) naproti parent (n) rodič part-time (adj) na částečný úvazek percentage (n) procento pet (n) domácí mazlíček pretty (adj) pěkný quite (adv) docela, celkem red (adj) zrzavý (vlasy) registry office (n) matriční úřad relative (n) příbuzný say hello (v) pozdravit shape (n) tvar short (adj) 1. malý (postavou), 2. krátký (vlasy) shoulder-length (adj) (dlouhý) po ramena single-parent family (n) neúplná rodina sister (n) sestra slim (adj) štíhlý son (n) syn spend (v) trávit (čas) star (n) hvězda, celebrita stepmother (n) nevlastní matka stepmum (n) nevlastní máma stepsister (n) nevlastní sestra stocky (adj) podsaditý straight (adj) rovný street (n) ulice talk to (v) mluvit, hovořit s kým, ke komu tall (adj) vysoký taxi driver (n) taxikář/ka thanks for + -ing díky za That explains everything! To vysvětluje vše! Tím se to vše vysvětluje! That s right! To je pravda! Je to tak! To je správně! the Caribbean (n) Karibik There she is. Tady je (ona). these days (adv) v dnešní době, v současnosti thin (adj) tenký, hubený thing (n) věc time (n) čas, doba too (adv) také (na konci věty) train driver (n) strojvůdce ugly (adj) ošklivý uncle (n) strýc unusual (adj) neobvyklý very (adv) velmi, velice want (v) chtít wavy (adj) vlnitý weekend (n) víkend What a coincidence! To je ale náhoda! What do you do? Co děláte? Čím jste? (dotaz na povolání) work from home pracovat z domova would like to (v) rád by/bych write (v) psát You re welcome. Není zač. young (adj) mladý Unit 3 (musical) instrument (n) (hudební) nástroj accordion (n) akordeon, tahací harmonika activity (n) činnost, aktivita actually (adv) ve skutečnosti, vlastně aerobics (n) aerobik afternoon (n) odpoledne against (prep) proti album (n) album all over všude artist (n) umělec at least alespoň, aspoň backing vocals (pl n) doprovodné vokály basketball (n) basketbal bass guitar (n) basová kytara be bored (v) nudit se be fed up (v) mít už plné zuby/dost čeho be sorry (v) litovat čeho, mrzet co koho before (prep) před (časově) believe (v) věřit besides (prep) kromě, navíc brilliant (adj) vynikající, brilantní broken (adj) rozbitý buy (v) koupit can t stand (v) nemoci vystát, nesnášet city (n) město classic (n) klasický classical music (n) klasická hudba closed (adj) zavřený club (n) klub coast (n) pobřeží concert (n) koncert copy (v) kopírovat crossword (n) křížovka day (n) den dislikes (pl n) co nemám rád do (v) dělat don t mind (v) být jedno co komu, nevadit Don t talk rubbish! Nemluv nesmysly! drums (pl n) bubny during (prep) během enjoy (v) užívat si, těšit se z čeho enthusiastic (adj) nadšený everyone (pron) každý fake (adj) falešný fan (n) fanoušek film (n) film folks (pl n) vážení, lidi(čky) (oslovení) football (n) fotbal for (prep) pro free time (n) volný čas free-time (adj) pro volný čas, volnočasový full-time (adj) na plný úvazek garage (n) servis, autodílna get (v) vzít, popadnout gig (n) koncert, živé vystoupení go (v) jít, jet, chodit, jezdit go out (v) jít/chodit ven gym (n) tělocvična happen (v) stát se, přihodit se harmonica (n) (foukací) harmonika hate (v) nenávidět heavy metal (n) heavy metal (hudební styl) hero (n) hrdina hip hop (n) hip hop (hudební styl) historic (adj) historický homework (n) domácí úkol How can you say that? Jak to můžeš říct? I mean... chci říct, myslím tím... I think so. Myslím, že ano. imitate (v) napodobit, napodobovat imitation (n) imitace, napodobenina individual (adj) jednotlivý It doesn t matter. To nevadí. To je jedno. jazz (n) jazz (hudební styl) jogging (n) jogging, běhání (rekreační) just (adv) pouze, jen just like stejně jako, právě jako keyboards (pl n) klávesy last (adj) poslední lead guitar (n) sólová kytara legend (n) legenda let s vyjadřuje výzvu (rozkazovací způsob pro 1. os. mn. č.) let s go pojďme likes (pl n) co mám rád listen (v) poslouchat, poslechnout si look like (v) vypadat jako mainly (adv) hlavně mannerism (n) osobitý styl many (det/pron) mnoho, hodně money (n) peníze move on (to) (v) dostat se, přikročit k čemu music (n) hudba music shop (n) hudebniny musician (n) hudebník, muzikant neither ani jeden, žádný new (adj) nový Not that good. Ne tak dobrý (dobří). Not the ones I know. Ne ti (ty), které znám. nothing (pron) nic nothing special nic zvláštního now I know why teď vím proč obviously (adv) zjevně, jasně, očividně Oh dear! Páni! Proboha! Oh, come on! Ale no tak! only pouze, jen pay (v) platit perfectly (adv) naprosto, dokonale performance (n) představení, vystoupení performer (n) účinkující, interpret/ka piano (n) klavír, piano play (v) hrát pop (n) pop(ulární hudba) popular (adj) oblíbený, populární pound (n) libra prefer (v) dávat přednost, mít raději professional (adj) profesionální pub (n) hospoda quality (n) kvalita rap (n) rap (hudební styl) read (v) číst real (adj) opravdový, skutečný real life (n) skutečný život, realita reggae (n) reggae (hudební styl) rock (n) rock, rocková hudba rubbish (adj) příšerný, pitomý sad (adj) smutný science fiction (n/adj) sci-fi, vědecko-fantastický several (det) několik shop (n) obchod singer (n) zpěvák/zpěvačka skiing (n) lyžování sometimes někdy song (n) píseň spend a fortune utratit jmění stage (n) pódium strings (pl n) smyčce, smyčcové nástroje summer (n) léto suppose (v) předpokládat That s a pity. To je škoda. the real thing to pravé, skutečné the same stejný then tehdy, pak, takže There s nothing on. Nic nedávají. ticket (n) lístek, vstupenka today (adv) dnes tonight (adv) dnes večer tribute band (n) revivalová skupina/kapela try (v) zkusit, snažit se 59

4 type (n) druh, typ unknown (adj) neznámý unlikely (adj) nepravděpodobný unsurprisingly (adv) dle očekávání, jak se dalo očekávat vocals (pl n) vokály voice (n) hlas volleyball (n) volejbal Wait for it! Počkej na to. want (+ inf) (v) chtít watch (v) dívat se, sledovat what + to -inf co What type? Jaký druh? Why not? Proč ne? Why s that? Proč? Unit 4 about (adv) asi, kolem, přibližně advantage (n) výhoda after (prep) po agree (v) souhlasit all day celý den already (adv) už, již always (adv) vždy arrive (v) přijet, přijít, dorazit as well také (na konci věty) at the moment (adv) právě teď, momentálně at the same time současně, zároveň babysit (v) hlídat děti babysitter (n) ten, kdo hlídá děti babysitting (n) hlídání dětí bath (n) koupel, vana bed (n) postel both (det/pron) oba, obě boy (n) chlapec break (n) přestávka breakfast (n) snídaně checkout assistant (n) pokladní chocolate (n) čokoláda clean (v) (vy)čistit, uklidit clear the table (v) sklidit (nádobí) ze stolu club (n) klub coffee (n) káva coffee break (n) přestávka (na kávu) cold (adj) chladný, studený come back (v) vrátit se could be worse mohlo by to být horší cup (n) šálek, hrnek customer (n) zákazník/zákaznice daily (adj) každodenní day off (n) den volna deliver (v) doručit department (n) oddělení dinner (n) večeře disadvantage (n) nevýhoda do sport (v) sportovat do the cooking (v) vařit do the ironing (v) žehlit do the shopping (v) nakupovat do the washing (v) prát do the washing-up (v) umývat nádobí dog walker (n) ten, kdo venčí psy downstairs (adv) dolů, dole, v přízemí each other navzájem, vzájemně early (adj/adv) brzký, časný, brzy, časně earn (v) vydělat, vydělávat especially (adv) (ob)zvláště, především evening (n) večer ever (adv) (vůbec) někdy (v otázce); nikdy, vůbec (v záporu) every (det) každý exhausted (adj) vyčerpaný fanatic (n) fanatik fast (adj) rychlý fast food (n) rychlé občerstvení fast-food worker (n) pracovník rychlého občerstvení feed (v) (na)krmit, nasytit fill (v) naplnit, vyplnit fine (adj) příjemný, pěkný finish (v) skončit first of all nejprve five-a-side (adj) pět na pět (hra, utkání) floor (n) podlaha frantic (adj) šílený, zoufalý free (adj) volný, mající čas fresh air (n) čerstvý vzduch Friday (n) pátek fruit (n) ovoce game (n) hra get (v) dostat se kam (do situace či místa) get dressed (v) obléci (se), oblékat (se) get fit (v) dostat se do kondice/do formy get home (v) dostat se domů get ready (v) připravit se get up (v) vstávat go to bed (v) jít spát, jít si lehnout great company skvělá společnost gym (n) tělocvična half polovina, půl hard life (n) těžký život hardly ever (adv) téměř nikdy have a bath (v) vykoupat se have a great time skvěle se bavit, mít se skvěle have a shower (v) osprchovat se have breakfast/lunch/dinner snídat, obědvat, večeřet help (v) pomoci home (n) domov how often? jak často? imagine (v) představit si incredibly (adv) neuvěřitelně, ohromně interview (v) interview, rozhovor It depends. Záleží na tom. Přijde na to. It rains. Prší. It s magic! Je to báječné! It s worth it! Stojí to za to! jealous (adj) žárlivý laugh (v) smát se lay the table (v) prostřít stůl lazy (adj) líný local (adj) místní lunch (n) oběd make (one s) bed (v) ustlat si postel make a sacrifice (v) přinášet oběť mean (v) znamenat minute (n) minuta Monday (n) pondělí money (n) peníze morning (n) ráno never (adv) nikdy No problem. To není problém. Klidně. o clock hodin(y) (při udávání času) often (adv) často old (adj) starý once a week jednou týdně open (v) otevřít own (v) vlastnit paper boy/girl (n) roznašeč novin paper round (n) roznáška novin past (prep) po (určité hodině při určování času) pay (v) platit possible (adj) možný problem (n) problém quarter (n) čtvrt question (n) otázka realise (v) uvědomit si reason (n) důvod regular (adj) pravidelný restaurant (n) restaurace rich (adj) bohatý ride a bike (v) jezdit na kole ridiculous (adj) směšný, absurdní romance (n) románek, milostný vztah run (v) vést, řídit (obchod, společnost) running (n) běh sandwich (n) sendvič Saturday (n) sobota save (money) (v) šetřit (peníze) school (n) škola score (a goal) (v) střelit/dát gól, bodovat season (n) sezóna sense of humour (n) smysl pro humor Shame on you! Styď (te) se! shelf-stacker (n) doplňovač zboží do regálů (v obchodě) slow (adj) pomalý snack (n) svačina, přesnídávka Sounds fun! To může být legrace! start (v) začít, začínat stop (v) přestat, skončit, zastavit Sunday (n) neděle sunrise (n) východ slunce supermarket (n) supermarket take (v) zabrat, trvat (o čase) take (a dog) for a walk vzít (psa) na procházku, vyvenčit psa take out (v) vynést the only (adj) jediný think (v) myslet (si) Thursday (n) čtvrtek tidy (v) uklidit time (n) čas times a day/week/month/year -krát (opakovaně, více - po číslovkách) tired (adj) unavený too much (adj) příliš mnoho tooth (n) zub top goalscorer (n) nejlepší střelec gólů training (n) trénink Tuesday (n) úterý TV presenter (n) televizní hlasatel/ka understand (v) rozumět, chápat use (v) použít, používat usually (adv) obyčejně, obvykle vegetable (n) zelenina waiter/waitress (n) číšník/ číšnice, servírka walk (a dog) (v) venčit psa warehouse (n) sklad weather (n) počasí Wednesday (n) středa what time? (v) kolik hodin? which který why proč women s team (n) ženský tým work (n) práce work (v) pracovat work out (v) posilovat, trénovat Unit 5 a bit of a flirt ten, kdo rád flirtuje A level exam (n) všeobecná zkouška pro 18leté studenty opravňující ke vstupu na univerzitu advice (n) rada again (adv) opět, zase anyway (adv) stejně, tak jako tak appreciate (v) ocenit, vážit si čeho Art (n) výtvarná výchova arts and humanities (pl n) výtvarné umění a humanitní vědy AS level exam (n) zkouška úrovně AS (Advanced Subsidiary), součást zkoušky A level nebo samostatná kvalifikace at least alespoň, aspoň 60

5 athletics (n) atletika attach (v) připojit awful (adj) strašný, hrozný battery (n) baterie be away (v) být pryč beginning (n) začátek behave (v) chovat se believe (v) věřit best friend (n) nejlepší přítel Biology (n) biologie bring (v) přinést Business Studies (n) obchodní podnikání (obor studia) (boy/girl) called (chlapec/ dívka) jménem... can (v) moci, umět Careers (n) volba povolání Chemistry (n) chemie choose (v) zvolit (si), vybrat (si) Citizenship (n) občanská nauka clothes (pl n) oblečení complicated (adj) složitý, komplikovaný comprehensive school (n) všeobecná (střední) škola compulsory (adj) povinný concentrate (v) soustředit se continue (v) pokračovat creepy (adj) příšerný, děsivý dance (n) tanec dancer (n) tanečník/tanečnice decide (v) rozhodnout (se) Design Technology (DT) (n) návrhářství a technologie do (a test) (v) dělat test Drama (n) dramatická výchova drive (v) řídit, jet driving theory test (n) test z teorie jízdy education system (n) vzdělávací systém either kterýkoli, ani jeden (v záporu), také ne end (n) konec entrance exam (n) přijímací zkouška exam (n) zkouška exception (n) výjimka famous (adj) slavný final (adj) poslední, závěrečný firstly (adv) za prvé flat (adj) vybitý (baterie) follow (v) následovat footsteps (pl n) kroky, stopy forget (v) zapomenout frightened (adj) vyděšený, vystrašený funny (adj) legrační, zábavný Further Education (n) další vzdělávání GCSE (General Certificate of Secondary Education) (n) zkouška na závěr povinné školní docházky (ve věku 16 let) Geography (n) zeměpis get (sb) out (v) dostat (někoho) ven get on (very) well (v) vycházet velmi dobře (s kým) ghost (n) duch go out with (v) chodit s někým good at (sg) (adj) dobrý v něčem grammar school (n) gymnázium (hl. víceleté) have a great/good time (v) mít se skvěle/dobře, dobře se bavit have got (sg) + inf muset udělat něco have to muset History (n) dějepis hockey (n) hokej holiday (n) prázdniny hope (v) doufat How about you? A co ty? How long? jak dlouho? How s it going? Jak to jde? I see. Aha. in a bad mood (mít) špatnou náladu in this case v tomto případě in trouble (mít) potíže Information Communication Technology (ICT) informační a komunikační technologie inside (adv) uvnitř it s not that to není, že joke (v) vtipkovat, žertovat Key Stage (n) název etapy několikastupňového systému vzdělávání ve Velké Británii language (n) jazyk last but not least v neposlední řadě later (adv) později letter (n) dopis life (n) život like (prep) jako look for (v) hledat co look forward to (v) těšit se na make (v) udělat, připravit Maths (n) matematika meal (n) jídlo Media Studies (n) studium sdělovacích prostředků move (v) pokračovat, přejít na museum (n) muzeum Music (n) hudební výchova national (adj) národní National Curriculum (n) národní kurikulum, národní učební osnovy nearly (adv) téměr, skoro need (v) potřebovat netball (n) netball (míčová hra podobná košíkové) noise (n) hluk normally (adv) normálně, obvykle notice (v) všimnout si, zpozorovat on (one s) own sám, sama one day (adv) jednoho dne ordinary (adj) obyčejný, běžný organise (v) organizovat, pořádat park (n) park pass (an exam) (v) složit (zkoušku) pasta (n) těstoviny penfriend (n) přítel/přítelkyně na dopisování perfect (adj) dokonalý, perfektní performing arts (pl n) múzická umění Personal and Social Health Education (PSHE) (n) osobní, sociální a zdravotní výchova Physical Education (PE) (n) tělesná výchova Physics (n) fyzika play cards (v) hrát karty practical (adj) praktický primary school (n) 1. stupeň základní školy Psychology (n) psychologie pupil (n) žák/žákyně quick (adj) rychlý Reception class (n) přípravná třída Religious Education (RE) (n) náboženství (vyučovací předmět) rule (n) pravidlo school day (n) školní/vyučovací den school exchange (n) školní výměnný pobyt school team (n) školní tým school week (n) školní/vyučovací týden sciences (pl n) vědy, vědní obory secondary school (n) střední škola secondly (adv) za druhé section (n) oddíl, sekce shine (v) svítit, zářit show (sb) around (v) provést někoho sightsee (v) prohlížet si/navštěvovat památky sixth form (n) dvouleté studium v Británii navazující na povinnou školní docházku, zakončené zkouškou A level potřebnou pro vysokoškolské studium sixth form college (n) přípravka před vysokou školou, viz sixth form sleep (v) spát so (a) tak Sociology (n) sociologie somewhere (adv) někde soon (adv) brzy speak (to) (v) hovořit (s kým) Speaking of když (už) mluvíme o čem specialise (v) specializovat se state (adj) státní station (n) nádraží stay (v) zůstat; bydlet (přechodně) student (n) student/ka study (for) (v) studovat study hard pilně studovat subject (n) předmět (ve škole) sun (n) slunce system (n) systém take (a test) (v) dělat test Take care. Opatruj(te) se. teach (v) učit, vyučovat test (n) test That s a pity. To je škoda. the problem is that problém je, že theoretical (adj) teoretický theory-based (adj) založený na teorii this year letos though ačkoli, i když together (adv) společně, dohromady totally (adv) naprosto, úplně uniform (n) uniforma up to až do, až po upset (adj) rozčilený, rozrušený upstairs (adv) nahoru, nahoře, v patře visit (v) navštívit vocational (adj) profesní, týkající se povolání vocational subjects (pl n) odborné předměty wait (for) (v) čekat (na) walk (v) chodit, procházet se waxworks (pl n) voskové figuríny, muzeum voskových figurín wear (v) nosit (oblečení) weather (n) počasí What a cheek! To je drzost! To je drzoun! What a surprise! To je ale překvapení! What about you? A co ty? What are you up to? Co máš za lubem? What sort (of)? jaký (druh)? What s the matter? Co se děje? without (prep) bez 61

6 Unit 6 a couple (det) pár čeho (několik) address (n) adresa aggressive (adj) agresívní amazing (adj) úžasný, ohromný anorexia (n) anorexie apple (n) jablko argue (v) hádat se, přít se basket (n) koš, košík be around (v) vyznat se be sick (v) být nemocný biscuit (n) sušenka bread (n) chléb bully (n) násilník, tyran bully (v) šikanovat, týrat butter (n) máslo cake (n) dort, koláč call (sb) names (v) nadávat komu can t help (+ -ing) nemoci si pomoct, nemoci se ubránit čemu care about (sb) (v) starat se, mít zájem o carton (n) krabice, kartón champagne (n) šampaňské change (v) změnit, vyměnit cheese (n) sýr chef (n) šéfkuchař chicken (n) kuře chips (pl n, BrE) (= AmE French fries) hranolky coach (n) trenér; dálkový autobus completely (adv) naprosto, úplně cook (n) kuchař/ka crisps (pl n, BrE) (= AmE chips) bramborové lupínky crusty (adj) s (křupavou) kůrkou cry (v) plakat cup (n) šálek, hrnek depressed (adj) sklíčený, deprimovaný desperate (adj) zoufalý dessert (n) zákusek, dezert diet (n) strava difficult (adj) obtížný eating habits (pl n) stravovací návyky eating problems (pl n) problémy s příjmem potravy egg (n) vejce enough (adj) dost excuse (n) výmluva expect (v) očekávat; počítat s čím experience (n) zkušenost feel like (v) mít chuť, chtít se co komu fish (n) ryba fizzy drink (n) perlivý nápoj flour (n) mouka food (n) jídlo, strava freezer (n) mraznička, mrazák fresh (adj) čerstvý fridge (n) lednička fried (adj) smažený get (v) dostat, získat, sehnat get divorced (v) rozvést se get fat (v) ztloustnout get out of (v) vstát (z postele) gram (n) gram guest (n) host habit (n) zvyk, návyk hamburger (n) hamburger Hang on a minute! Počkej chvilku! Vydrž chvilku! have an influence (v) mít vliv head cook (n) vedoucí kuchař/ka health (n) zdraví healthy (adj) zdravý Here you go. Tady máš. How many? kolik? (s počitatelnými jmény) How much? kolik? (s nepočitatelnými jmény) I m such an idiot! Já jsem takový pitomec! improve (v) zlepšit (se), zdokonalit in the area v oblasti incredible (adj) úžasný, neuvěřitelný juice (n) šťáva, džus keep (sg) up (v) vytrvat, pokračovat v čem kid (n) děcko kilo(gram) (n) kilo(gram) lean (adj) libový (maso) leave (sb) alone (v) nechat o samotě, nechat být koho leave for (v) odjet, odejít kam leave school (v) vyjít ze školy, opustit školu less (adv) méně litre (n) litr load (n) náklad, pracovní zátěž lose weight (v) zhubnout lunch money (n) peníze na obědy major (adj) hlavní make sure (v) zajistit, udělat vše proto, (aby) market (n) trh meat (n) maso menu (n) jídelní lístek, menu metabolism (n) metabolismus milk (n) mléko model (n) model/ka most of the time většinou Not bad! Docela dobré! nuts (pl n) ořechy oil (n) olej olive oil (n) olivový olej online (adj/adv) online, přímo připojený Oops! Jejda! Ajaj! order (v) objednat (si) overweight (adj) mající nadváhu, obézní packet (n) balíček, krabička, sáček, balení parmesan cheese (n) parmazán pasta (n) těstoviny pepper (n) pepř pick on (sb) (v) vozit se po kom, zaměřit se na koho (jako na oběť) picnic (n) piknik piece (n) kus, kousek postcard (n) pohlednice potato (n) brambor prepare (v) připravit prize (n) cena (v soutěži) probably (adv) pravděpodobně punch (v) udeřit, dát ránu put on weight (v) přibrat (na váze) quality (n) kvalita quantity (n) množství reaction (n) reakce ready (adj) připravený receive (v) dostat, obdržet revolution (n) revoluce rice (n) rýže salad (n) salát salt (n) sůl sausage (n) párek, klobása scared (+ to do sg OR of sb/sg) (adj) mající strach udělat něco, bojící se koho/čeho send (v) poslat serviette (n) ubrousek shopping trolley (n) nákupní vozík sick (adj) nemocný, na zvracení (se cítící) slow down (v) zpomalit smoke (v) kouřit spaghetti (n) špagety stay on the line (v) zůstat na telefonu, nezavěšovat still (adv) stále, ještě Stop stressing! Přestaň (se) stresovat! sugar (n) cukr take (v) vzít, brát take part (v) účastnit se terrible (adj) strašný, hrozný That s a relief! To je úleva! the way (n) způsob there is/are je/jsou co kde (vyjadřuje existenci) tick (v) zaškrtnout, odškrtnout tomato (n) rajče too much/many příliš mnoho TV programme (n) televizní program unhealthy (adj) nezdravý useful (adj) užitečný victim (n) oběť vinegar (n) ocet weak (adj) slabý weigh (v) vážit weight (n) váha wonderful (adj) báječný world (n) svět yoghurt (n) jogurt Unit 7 (a pair of) jeans (pl n) (jedny) džíny (bank)note (n) bankovka ability (n) schopnost act (v) chovat se, počínat si all the same úplně stejné almost (adv) téměř, skoro Anything else? Ještě něco? Are you kidding? Děláš si srandu? awesome (adj) (AmE) (= BrE amazing, very good) ohromný, úžasný bean (n) fazole become (v) stát se bill (n) účet bored (adj) znuděný bottle (n) láhev Can I have please? Můžu, prosím, dostat? certain (adj) určitý, jistý certainly (adv) jistě, samozřejmě chain (n) řetězec chain store (n) prodejna obchodního řetězce change (n) drobné; peníze nazpět check (n, AmE) (= BrE bill) (n) účet (v restauraci) chill out (n, AmE) (= BrE relax) (v) uklidnit se chilli (n) pálivá/čili paprička clothes shop (n) prodejna oděvů cod (n) treska (obecná) coleslaw (n) zelný salát company (n) společnost, firma consequence (n) následek, důsledek crisis (n) krize cultural (adj) kulturní culture (n) kultura curry (n) kari (indické kořeněné jídlo) custard (n) vaječný/pudinkový krém dear (adj) drahý, milý, vážený (oslovení) deep fried (adj) fritovaný designer (adj) návrhář/ka Don t mention it. (BrE) (= AmE You re welcome.) To nestojí za řeč. Není zač. down (prep) po (ulici) draw (v) kreslit DVD player (n) DVD přehrávač electrical (adj) elektrický enormous (adj) obrovský especially (adv) zvláště, především excellent (adj) vynikající, skvělý experience (v) zkušenost fish and chip shop (n) prodejna rychlého občerstvení 62

7 fish and chips (n) smažená ryba s hranolky fruit salad (n) ovocný salát generally (adv) obecně, celkově goods (pl n) zboží grammar (n) gramatika haddock (n) treska (skvrnitá) hang out (AmE) (v) courat venku (s kamarády), potloukat se have a look (v) podívat se have lessons (v) brát lekce Here we are. Tady máš/máte. (při podávání) Here you are. Tady máš/máte. (při podávání) high street (n) hlavní třída (ve městě) horse (n) kůň hot (adj) horký however (adv) avšak, nicméně, ale I m good. (AmE) (= BrE I m fine.) Mám se dobře. Je mi fajn. ice rink (n) kluziště ice-skate (v) bruslit identical (adj) identický, stejný imagine (v) představit si independent (adj) nezávislý inevitable (adj) nevyhnutelný influence (n) vliv instead of (na)místo koho/čeho invasion (n) invaze irritate (v) štvát, dráždit It s just that Prostě jen, že It s up to you! Je to na tobě! Záleží to na tobě! jacket potato (n) brambor pečený ve slupce kidney (n) ledvina large (adj) velký leave (sb) in peace nechat někoho v klidu life (n) život loads (of) = lots/a lot (of) hromada, halda lunchtime (n) čas oběda main (adj) hlavní main course (n) hlavní chod Mandarin (Chinese) (adj) mandarínská čínština most většina mushroom (n) houba near here tady poblíž No problem. to není problém, klidně part (of sg) (n) (sou)část (něčeho) pay (v) platit Pity! Škoda! portion (n) porce product (n) výrobek, produkt quick (adj) rychlý quiz programme (n) vědomostní soutěž rare (adj) vzácný, zřídkavý real (adj) skutečný, opravdový reality show (n) reality show roast (adj) pečený roast beef (n) hovězí pečeně, rostbíf roll (n) rohlík, houska, dalamánek rollerblade (v) jezdit na jednořadých (in-line) kolečkových bruslích Same again. Ještě jednou (totéž) sell (v) prodávat Shall we (+ verb)? užívá se v otázkách vyjadřujících návrh či žádost o radu shopping street (n) nákupní ulice sing (v) zpívat small (adj) malý soap (opera) (n) televizní seriál, telenovela software (n) software soup (n) polévka spring roll (n) těstový závitek se zeleninou a masem starter (n) předkrm steak (n) biftek, hovězí plátek steak and kidney pie (n) anglický tradiční masový koláč (zapečené ledvinky s hovězím masem) sticky toffee pudding (n) anglický moučník s karamelovou polevou straight after rovnou, přímo text (v) poslat textovou zprávu mobilním telefonem type (v) psát (na stroji, počítači) veggie = vegetarian (adj) vegetariánský weekend break (n) víkendová pauza/volno What can I get you? Co Vám mohu přinést? What s more... A co víc... Why don t we (+ verb)? Co takhle? without a doubt určitě, bezpochyby would ( d) rather (not) raději (ne) Yorkshire pudding (n) yorkshirský pudink Unit 8 academic (adj) studijní airport (n) letiště answer the phone (v) zvednout/ vzít telefon at last konečně be allowed (+ to do sg) (v) mít dovoleno (+udělat něco) be born (v) narodit se be home (v) být doma beach (n) pláž borrow (v) vypůjčit si break (n) pauza, krátké volno/prázdniny by (prep) kým čím, pomocí čeho, od koho (autora) calm down (v) uklidnit se careful (adj) opatrný cash machine (n) bankomat church (n) kostel comment (n) poznámka, komentář complain (v) stěžovat si criticism (n) kritika date of birth (n) datum narození designer label (n) luxusní značka disco (n) diskotéka DIY centre (n) centrum pro kutily drink alcohol (v) pít alkohol embarrassing (adj) trapný, nepříjemný entry (n) heslo, výraz (ve slovníku) exhibition (n) výstava fair (adj) spravedlivý far too příliš for long (adv) dlouho, na dlouho Forget it! Ani omylem! freedom (n) svoboda generation gap (n) mezigenerační rozdíly generous (adj) štědrý, velkorysý go on holiday (v) jet na prázdniny have (sb) round (v) mít (někoho) na návštěvě have (sg) on (me) (v) mít na sobě I haven t (got) a clue. Nemám ponětí. I m afraid. Obávám se. I m off. Odcházím. invite (v) pozvat It s (not) worth it. (Ne)stojí to za to. last (adj) minulý legally (adv) právně, právnicky lend (v) půjčit lucky (adj) šťastný, mající štěstí midnight (n) půlnoc my side of the story můj úhel pohledu near (prep) blízko, u off (adj) vypnutý on a different wavelength (být naladěn) na jiné vlnové délce, nerozumět si One last thing. A ještě poslední věc. Only joking! Jen si dělám legraci! out for lunch ven na oběd palace (n) palác part of speech (n) slovní druh party (n) večírek, oslava payphone (n) telefonní automat pilot (n) pilot place of birth (n) místo narození prisoner (n) vězeň queen (n) královna rule (n) pravidlo Scout (n) skaut sensible (adj) rozumný show (sb) around (v) provést koho soon (adv) brzy stay out (v) zůstat (dlouho) venku strict (adj) přísný success (n) úspěch Swahili (adj) svahilský, svahilština swimming pool (n) bazén Thanks anyway. Stejně děkuji. theatre (n) divadlo turn down (v) ztlumit, ztišit turn up (v) zesílit, pustit hlasitěji unfair (adj) nespravedlivý volume (n) hlasitost What do you care? Co se staráš? Co tě to zajímá? What s going on? Co se děje? yesterday (adv) včera youth club (n) klub mládeže 63

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více