1006 Jan Tomáš Fischer ( ) 1001 Miloslav Beutler ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964)"

Transkript

1 1001 Miloslav Beutler ( ) 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy , poprsí zleva/milenecký pár, 2-řádkový opis; Br 60 mm, původní etue. Antonín Dvořák - český hudební skladatel, čestný doktor hudby, hlava zprava/100. výročí narození , rodný dům v Nelahozevsi, Br 59 mm Miloslav Beutler ( ) 20. výročí republiky a ztráta pohraničních území 1938, alegorie: mnichovský diktát 30. IX. 1938/20 let ČSR 28. X. 1938, Br 55 mm. Universita Karlova ve prospěch obnovy Karolina, 1948, Karel IV. klečící před sv. Václavem, Karolinum, čes. a lat. opis/znaky, insignie univerzity, lipová a vavřínová snítka, opis, sign., Br 55 mm Ladislav Bódi (1944) Medaile na vyhlášení patronů Evropy 1982, dle návrhu J. Studeného, sv. Cyril a Metoděj, mapa Balkánu, lat. opis/sv. Benedikt žehná Evropě, lat. opis, sign., postř. Br 70 mm. Hostýn 70. výročí korunovace Panny Marie 1982, chrám se vzrostlými smrky po stranách, v popředí dvojice korun, lat. opis/p. Maria Svatohostýnská, lat. opis, nesign., Br 70 mm 120 Kč 1004 František David ( ) Pětadvacetikoruna 10. výročí osvobození Československa , žena s dítětem a voják s kyticí, hodnota, vročení/znak, 2-řádkový opis, sign., Ag 500, 33,5 mm, 15,93 g Desetikoruna 10. výročí osvobození Československa , klečící voják s dítětem držícím kytici/znak, opis, Ag 500, 30 mm, 11,99 g. Desetikoruna J. A. Komenský, 1957, hlava zprava, vročení, hodnota, opis/znak, opis s vročením, sign., Ag 500, 30 mm, 11,98 g 1005 Jan Tomáš Fischer ( ) President budovatel, Dr. Edvard Beneš, Znojmo 13. VI (návštěva ve Znojmě), jednostr. postř. Br 45 mm, původ. etue T. G. Masaryk 100. výročí narození 1950, poprsí zleva, opis/6-řádkový nápis a vavřínové snítky, sign., Br 40 mm President Dr. Edvard Beneš, 1947, poprsí zleva, opis/ československý znak, opis, Br 70 mm 400 Kč 1006 Jan Tomáš Fischer ( ) Prokop Diviš výročí narození, 1948, poprsí zprava, opis/bleskosvod, vročení, opis, sign., Br 70 mm. Obnovení kaple svaté Kateřiny ve Znojmě , dvě postavy zakladatelů nad rotundou, vročení, opis/scéna povolání Přemysla na trůn, lat. nápisy, sign., Br 36 mm. J. T. Fischer Andrej Peter ( ) Jaroslav Seifert český básník, 1956, poprsí zleva, opisy/6-řádkový nápis a faksimile podpisu, sign., Br 70 mm Jeroným Grmela ( ) Bohumil Teplý (1932) 50 let pobočky ČNS Olomouc , moravská šachovaná orlice, nápis, opis/figurální konzola pozdně gotického arkýře z olomoucké radnice, nápis, sign., Br 40 mm. J. Grmela Rudolf Doležal ( ) Jindřich Zdík, 850. výročí katedrály sv. Václava v Olomouci , postava biskupa Zdíka zleva, 5-řádkový lat. nápis/olomoucký dóm z ptačí perspektivy, 3-řádkový lat. nápis, sign., Br 60 mm. 120 Kč 1008 Edward Hans Hanisch-Concée (1897) Adolf Hitler, hlava zprava, vavřínová ratolest, něm. opis/říšské jablko, písmo, připojení Rakouska a Sudet k III. Říši , sign. Hanisch, Ag 835, 36/7 mm, 20,82 g 1100 Kč 1009 Jiří Harcuba (1928) 15 let pobočky ČNS Jihlava , pregéř při ražbě mincí, sedm znaků měst, opis/pražský groš s jihlavskou kontramarkou a další mince se vztahem k Jihlavě, nádoba s mincemi, opis, sign., Br 63 mm 100 let Národního divadla , Československá společnost přátel drobné plastiky 1981, postava Thálie s budovou ND na pozadí, maska, lyra, květy, opis/triga, opis, sign., Br 70 mm 120 Kč 1010 Luděk Havelka ml. (1941) Petr Parléř výročí narození, ČNS 1980, poprsí zleva, opis/český lev, architektonické pomůcky, 2- řádkový opis, sign., postř. Br 40 mm Karel Hynek Mácha, ČNS 1982, poprsí zleva, opis/ poutník v noční krajině pod Bezdězem, sign., postř. Br 40 mm Ludwig van Beethoven , 1985, poprsí zleva, 2-řádkový nápis/lázně Teplice budovy, nápis, sign., postř. Br, 40 mm Joachim Barrande , Národní muzeum v Praze 1978, poprsí zprava, opis/trilobit, 4-řádkový nápis, sign., Br 69 mm. 300 Kč

2 1011 Josef Hladík ( ) Cyrilometodějské jubilejní oslavy na Velehradě výročí úmrtí sv. Metoděje, ČNS pobočka Olomouc, postavy věrozvěstů čelně, držící společně kříž a knihu, stojící v krajině s pokácenou pohanskou modlou, opis s vročením/ velehradský chrám, lat. opis s vročením, sign., Br 46 mm 200 výročí korunovace sošky Matky Boží na Sv. Kopečku u Olomouce 1932, Svatokopecká Madona nesená moravskou orlicí, opis s vročením/chrám na Sv. Kopečku, 3-řádkový nápis, opis, Br 45 mm 1012 Jaroslav Horejc ( ) Desetikoruna 1930, velký státní znak, opis s vročením/sedící alegorická postava přidržující vyrůstající lipovou ratolest nad panoramatem Hradčan, symboly průmyslu a zemědělství, hodnota, Ag 700, 30 mm, 9,96 g, ,97 g, 9,89 g, 9,95 g, 4 ks. J. Horejc Otakar Španiel Dvacetikoruna 1937, úmrtí T. G. Masaryka, znak ČSR, lipové lístky, opis/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 34 mm, 11,98 g, 11,99 g, 12,09 g, 3 ks. 400 Kč 1013 Jaroslav Horejc ( ) Dvacetikoruna 1933, velký státní znak, lipové lístky, opis s vročením/ alegorická skupina dělníka a rolníka s Merkurem, symbolizující průmysl, zemědělství a obchod, hodnota, sign., Ag 700, 34 mm, 11,91 g, 11,93 g, 11,95 g, 11,97 g, 11,98 g, 12,03 g 2 ks, 12,04 g, 12,06 g 2 ks, 1934, 11,92 g, 11,93 g, 11,97 g, 11,98 g, 11,99 g, 12,00 g, 12,01 g 2 ks, 12,02 g, sign., celkem 19 ks Kč 1014 Josef Hvozdenský (1932) Vítězslav Nezval 1979, hlava mírně zleva/stolek se zeměkoulí, 3-řádkový opis, verše, sign., Br 60 mm, etue Jaroslav Hašek , 1980, hlava čelně, opis/ šavle s čepicí, dvojitý nápis, opis, sign., Br 50 mm Fráňa Šrámek , 100. výročí narození, Br 30 mm Karel Poláček , 1986, hlava část. zprava, fotbalová síť, nápis/dva fotbalisté, pohár, nápis, sign., Br 59 mm Vladislav Vančura 90. výročí narození 1981, hlava zleva, opisy/alegorie, opisy, sign., Br 75 mm. 30. výročí Památníku národního písemnictví v Praze, , věže strahovského kláštera, opis/ symboly uměleckých oborů, sign., Br 76 mm 300 Kč 1015 Milan Knobloch (1921) Karel IV , 600. výročí úmrtí 1978, korunovaná hlava čelně mezi architektonickými památkami/znak s českým lvem, gotické oblouky, lat. opis, sign., Br 76 mm Otakar Španiel 100. výročí narození 1981, hlava zleva, faksimile podpisu/torzo Niké, mince, nápisy, sign., Br 75 mm Dr. Aleš Hrdlička, 100. výročí narození , Humpolec X. antropologický kongres 1969, hlava mírně zleva, opis/mapa Beringova průplavu, nápis, opis, Br 60 mm 1016 Milan Knobloch (1921): František Antonín Špork, 25 let pobočky ČNS Hradec Králové , poprsí mírně zprava, erb, opis/kuks pohled na areál Hospitalu lemovaný dvojicí Braunových soch ctností, písmo, opis, sign., postř. Br 42 mm Matyáš B. Braun , 250. výročí úmrtí 1988, ČNS pobočka Hradec Králové, poprsí mírně zleva, opis/socha Naděje z Kuksu, opis, sign., postř. Br 42 mm Petr Brandl výročí úmrtí, ČNS pobočka Hradec Králové 1988, poprsí se štětcem v ruce mírně zprava, vročení, opis/orel s malířskou paletou v pařátech, znak malířského cechu, opis, sign., postř. Br 42 mm 1017 Milan Knobloch (1921) Božena Němcová , 1982, portrét mírně zleva/ volavka mířící zobákem ke slunci, nápis Touha do výše spojená s láskou k veškerému lidstvu to je můj cíl, Br postř. 60 mm Karel Hynek Mácha , 150. výročí úmrtí 1986, hlava mírně zleva, 4-řádkový nápis/holubice, lebka, sign., Br 69 mm 100. výročí narození Marie Majerové 1982, hlava mírně zleva, nápis/těžní věž a haldy, nápis, sign., Br 59 mm, původní etue Památník národního písemnictví 200 let návštěvy W. A. Mozarta na Strahově 1987, hlava zleva, opis/varhanní manuál, budovy, vročení, opis, sign., Br 70 mm, etue, text 1018 Zdeněk Kolářský (1931) Marie Pujmanová , Památník národního písemnictví 1982, hlava zpředu, 2-řádkový nápis, sign./český lev, dominanty Prahy, 3-řádkový nápis, Br 60 mm Karel a Josef Čapkové, PNP 1983, portrét K. Čapka, hřbety knih, nápis/portrét J. Čapka, stylizované výtvarné dílo, nápis, Br 60 mm František Martin Pelcl 250. výročí narození, Památník národního písemnictví 1984, poprsí vlevo, písmo/pnp, český lev, pečeť Univerzity Karlovy, arkýř Karolina, Strahovský klášter, sign., Br 60 mm Bedřich Smetana 150. výročí narození 1974, poprsí zprava, notový zápis, písmo/emblém ARTIA, krajina, květiny, angl. opis, písmo, sign., postř. Br 38 mm

3 1019 Zdeněk Kolářský (1931) 100 let Muzea hlavního města Prahy , alegorická ženská hlava s budovou muzea na pozadí/pražská veduta, nápisy, opis, Br 80 mm 15 let pobočky ČNS v Chebu 1984, historické budovy, svazek zbraní z třicetileté války, stuha s letopočtem 1634, vročení, opis/350. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna, replika aversu Albrechtova jičínského desetidukátu, portrét vévody ve tříčtvrtečním profilu, opis, sign., Br 60 mm 100 Kč Zdeněk Kolářský (1931) Ivan Strnad ( ) pamětní 25koruna 25. výročí osvobození Československa , symbolický motiv, stylizovaná krajina, hodnota, opis-vročení/státní znak, 3-řádkový nápis, sign., Ag 500, 30 mm, 9,95 g Z. Kolářský 60. výročí ČEDOKU / PRAGA MATER URBIUM, emblém cestovní kanceláře, číslice 60, zemské polokoule, ornament, opis s vročením/pražské dominanty, opis, sign., punc. Ag 900, 35 mm, 24,94 g, zn. MK 1021 Franz Kounitzky ( ) Antonín Dvořák 1905, poprsí mírně vlevo, sign., jednostr, Br 66 mm Jan Kubelík 1903, polopostava houslisty frontálně, sign., jednostr., Br 48x71 mm 400 Kč 1022 Václav Adolf Kovanič ( ) Josef Jambor 70. narozeniny 1957, poprsí zleva, opis/ kytice se stuhou s nápisem Sdružení výtvarných umělců moravských, opis, sign., Br 70 mm Leoš Janáček , ČNS pobočka Brno 1976, poprsí zleva, opis/pohled na Brno, městský znak, snítky, 2-řádkový opis, postř. Br 60 mm 120 Kč 1023 Václav Adolf Kovanič ( ) Znojmo 90. výročí Jihomoravského muzea 1968, znojemské historické budovy: rotunda, radniční věž, chrám sv. Hyppolita, cimbuří s městským znakem, opis/socha Madony Znojemské v gotickém oblouku s kružbou, pravěká keramika, opis, sign., Br 36 mm 800 let města Mikulova , klečící ženský akt s vinnou révou na pozadí Sv. Kopečku, opis s vročením/pohled na mikulovské dominanty od Sv. Kopečku: zámek, kostel sv. Václava a Kozí hrádek, květinová snítka, znak města, sign., Br 70 mm 90 Kč 1024 Václav Adolf Kovanič ( ) Johann Gregor Mendel 1965, poprsí zleva, opis/5-řádkový lat. nápis s vročením, květy hrachoru, vavřínová snítka, 2-řádkový lat. opis, Br 60 mm Jan Evangelista Purkyně 200. výročí narození 1987, poprsí zleva, opis/universitas PURKYNIANA BRUNENSIS CONDITA ANNO 1919, symboly, lat. opis, sign., Br 80 mm 1025 Václav Adolf Kovanič ( ) Přemysl Otakar II , 1978, poprsí zleva/700. výročí bitvy u Suchých Krut (a smrti P. O. II.), Br 59 mm Přemysl Otakar II český král, 1978, jezdecká pečeť/koruna, Br 42 mm 100 Kč 1026 Ladislav Kozák (1934) Václav Havel ke zvolení prezidentem 29. XII. 1989, hlava zprava, opis/pomník sv. Václava před Národním muzeem v Praze, opis PRAVDA A LÁSKA, sign., Cu 42 mm Tomáš Garrigue Masaryk , ČNS medaile Brno 1990, hlava zleva, opis/pražský hrad, velký státní znak ČSR, opis Pravda vítězí, sign., Cu 42 mm 100 Kč 1027 L. Kozák Jan Čáka (1929) 180. výročí narození houslisty Josefa Slavíka , ČNS pobočka Příbram 1986 ke svému 20. výročí, poprsí čelně, opis/housle, budovy ve Slavíkových rodných Jincích, hvězda, nápis, opis, sign., Br 60 mm Ladislav Kozák (1934) Bazilika sv. Prokopa v Třebíči 1987, chrámový portál, hlavice sloupu, nápis, opis/bazilika z východní strany, v pozadí stylizované kruhové okno, opis, sign., Br 55 mm 170 let Národního muzea v Praze, ČNS 1988, dívčí hlava s vavřínovým věncem, 3-řádkový lat. nápis/ český lev, 3-řádkový nápis, sign., postř. Br 42 mm 1028 Miroslav Kužel ( ) František Kmoch, 1974, poprsí mírně zlva, opis/chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, komín, znak, notový zápis, nápis, sign., Br 60 mm 350 let Bible kralické, Českobratrská církev evangelická 1943, kralický kostel, nápis/bible ve věnci z obilí a vinné révy, čtyři emblémy se jmény bratrských biskupů, nápis, sign., Zn 55 mm J. A. Komenský 350. výročí narození 1942, poprsí mírně zleva, opis/českobratrská církev evangelická, beránek, ražebna PICHL, postř. Sn (téměř setřeno) 40 mm

4 1034 Štefan Novotný (1954) Kardinál František Tomášek, 1990, poprsí zleva/sv. Anežka Česká socha světice v nice, sign., CuNi 27 mm Jan Pavel II. návštěva Československa 1990, hlava zleva, opis/ Pražský hrad, velehradský klášter, Bratislavský hrad, opis, sign., CuNi 27 mm 1029 Miloš Láska ( ) Dr. Jan Masaryk ministr zahraničí Republiky československé, k udělení čestného doktorátu filosofickou fakultou Masarykovy university v Brně 13. ledna 1948, poprsí zleva, opis/masarykova univerzita, nápis, opis, sign., Br 60 mm Gymnasium v Brně na 100 let narození T. G. Masaryka 1950, poprsí zprava, opis/budova gymnázia na Komenského náměstí, nápis, opis, sign., Br 60 mm 1030 Miloš Láska ( ) Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš, Řečkovice 50. výročí založení Sokola 1950, dvojportrét Fügnera a Tyrše vlevo, opis/sokol sedící na větvičce, opis, sign., Br 60 mm M. Láska Julius Pelikán ( ) Josef Dobrovský, zakladatel čsl. archeologie , 200. výročí narození, ČNS pobočka Olomouc 1953, poprsí čelně, 3-řádkový nápis/na paměť působení J. Dobrovského v Olomouci klášteře Hradisku , pohled na klášter, sign., Br 50 mm 1031 Karel Lidický ( ) 150. výročí narození Bedřicha Smetany, rok české hudby 1974, poprsí zleva, opis/holubice s lyrou, opis, sign., Br 45 mm K. Lidický Josef Adámek ( ) Max Švabinský 100. výročí narození 1973, poprsí zleva, opis/ lipová ratolest, nápis, sign., pozl. Br 60 mm 1032 Miroslav Mlynář (1938) Pocta Rafaelu Kubelíkovi Pražské jaro , portrét, opis/budova Rudolfina, český lev, opis, Br 50 mm Mistr Jan Hus , Betlémská kaple v Praze založena r. 1391, hlava zleva, opis/betlémská kaple, opis, sign., 1990, Br 50 mm Václav Havel medaile na druhou volbu presidentem, 1990, poprsí zprava, opis/významné pražské budovy, znak s českým lvem, sign., Br 50 mm 1033 Jiří Novák (1927) Ladislav Bódi (1944): Kroměříž mincovní město , 20 let pobočky ČNS Kroměříž , významné památky města, znak biskupa Karla II. z Lichtenštejna, opis s vročením/znaky, lipové ratolesti, nápisy, opis,sign., Br 70 mm Kroměřížské zahrady, ČNS pobočka Kroměříž 1981, pohled do Květné zahrady, opis/zámek s altánem a kašnou z Podzámecké zahrady, písmo, opis, sign., Br 60 mm 120 Kč 1035 Viktor Oppenheimer ( ) Zednářská medaile Brno, lóže U Vycházejícího slunce, 1933, 4-řádkový Goethův citát EDEL SEI/DER MENSCH/HILFREICH/UND GUT /zednářské symboly, opis: BRUDERKETTE ZUR FREUNDSCHAFT UND TREUE, BRÜNN, nesign., pobronz. Sn 60 mm 400 Kč 1036 Karel Otáhal ( ) Charlotta Garrigue Masaryková hvězda čs. paní a dívek, 1938, hlava zleva, opis/hvězda, 7-řádkový nápis, lipové snítky, hvězda, sign., Ag 987, zn. mincovny (Kremnica), 35 mm, 14,47 g Edvard Beneš PRESIDENT BUDOVATEL, hlava zprava, vavřínová ratolest, opis, sign., jednostr. Br 80 mm 300 Kč 1037 Milada Othová (1944) Louis Raduit de Souches , 300. výročí úmrtí obhájce Brna, ČNS medaile Brno 1983, poprsí čelně, nápis, opis/výjev z obléhání Brna Švédy r. 1645, sign., Br 70 mm Moravské zemské muzeum Brno 1991 znovuotevření po rekonstrukci, budovy muzea Dietrichsteinský palác s Biskupským dvorem, písmo, opis s vročením/moravská orlice, dietrichsteinský erb, písmo, sign., Br 60 mm 100 let stálého českého divadle v Brně , divadelní jeviště s rozhrnutou oponou, 7-řádkový nápis/stylizovaná postava za oponou, sign., Br 60 mm Křtiny, Jan Santini Aichl , výročí první písemné zmínky o Křtinách, křtinský chrám, vročení, opis/moravská orlice, opis: Přemysl markrabě moravský, vročení , sign., tombak 60 mm 1038 Julius Pelikán ( ) Bl. Jan Sarkander 330. výročí úmrtí , modlící se J. Sarkander v žaláři, andílek s palmovou ratolestí, lat. nápis a opis/pohled na Holešov, znak města, palmová ratolest, lat. opis, sign., Br 50 mm Olomoucký biskup Jan Skála-Dubravius ( ), ČNS pobočka Olomouc 1966, poprsí zprava, opis/dvojice rybářů na člunu, opis, sign., Br 50 mm 180 Kč 1039 Andrej Peter ( ) Hranice 800 let města , dominanty města/ erb, nápis s vročením, sign., Br 70 mm 10 let pobočky SNS Trenčín , římská mince, lipová ratolest, vročení, 2-řádkový slov. opis/ výročí římského nápisu na hradní skále 179, LAVGARICIO vyobrazení nápisu, římské mince, slov. opis, sign., Br 70 mm Brno Universitas Purkyniana 1965, Scientia est potentia, hlava J. E. Purkyně zprava, Br 40 mm Univerzita Komenského Bratislava, 1959, poprsí J. A. Komenského zleva, lat. opis, sign., jednostr. Br 71 mm

5 1040 Andrej Peter ( ) Prof. MUDr. Sigmund Freud 125. výročí narození, ČNS pobočka Příbor k 25. výročí 1981, hlava mírně zleva, Aeskulapova hůl, opis/pomník, městská pečeť, nápisy, sign., Br 60 mm V nejtěžších dobách v Žižkových stopách, poprsí část. zprava, palcát, opis/trhové Sviny 500 let města 1938, památce nejslavnějšího syna našeho kraje, lipová a vavřínová ratolest, 4-řádkový nápis, opis, sign., Br 34 mm 120 Kč 1041 Ivan Bojislav Pichl ( ) František Palacký 100. výročí narození 1898, poprsí zleva, opis/fáma s géniem a lvem u nohou zapisuje na obelisk nápis: Wděčná wlasť otci swému, na pozadí lipové ratolesti, sign., Br 56 mm Uznání zásluh (o) zemědělství, polopostava rolníka s pluhem a klasy, vavřínový dekor, opis/ Zemědělská rada pro Markrabství moravské - Český odbor, moravská orlice, lipové snítky, nápis, opis, sign., Br 53 mm Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895, zásluze o NVČ, krojovaná dívka s truhlou, vročení, opis/mladík s lipovou větvičkou, nápis, dle návrhu S. Suchardy, ryl V. Šantrůček, Br 55 mm Josef Kajetán Tyl , na paměť úmrtí, nedat., poprsí zleva, opis/5-řádkový nápis v lipovém věnci, sign., Br 55 mm 1042 Antonín Popp ( ) Ivan Bojislav Pichl ( ) 100. výročí narození Františka Palackého 1898, poprsí zleva, český opis/lipová ratolest, znak Prahy, 7-řádkový nápis, sign., Br 55 mm 100. výročí narození F. Palackého 1898, poprsí zleva, opis/lipová ratolest, znak Prahy, 7-řádkový nápis, sign., Sn 35 mm, ouško 1043 Jaroslava Pospíšilová-Linhartová ( ) Bernardus Bolzano , 200. výročí narození 1981, hlava zleva, opis/ratolesti, 6-řádkový lat. nápis, sign., Br 59 mm František Matouš Klácel 100. výročí úmrtí 1982, hlava mírně zleva, opis/5-řádkový nápis, sign., Br 60 mm 100 Kč 1044 Jiří Prádler ( ) Památník národního písemnictví 60. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického 1972, hlava mírně zprava, vročení, opis/znak PNP, vročení, opis, sign., Br 35 mm Akademik Josef Dobiáš , ČNS 1979, hlava zprava, pelhřimovská městská brána, nápis,opis/ římský medailon, hořící lampa, nápis, sign., Br 55 mm 90 Kč 1045 Václav Jan Seidan ( ) Polní maršál hrabě Radecký z Radče, členům Jednoty krasoumné v Čechách na rok 1859, hlava zleva,opisy/ pomník, čes. a něm. nápisy a opisy, sign., Cu 80 mm Božena Němcová - na odhalení pomníku , hlava s vavřínovým věncem zleva, opis/pomník, 2-řádkový nápis, opis, sign., postř. Sn 44 mm 800 Kč 1046 Miloš Slezák ( ) 700. výročí založení městyse Černá Hora 1979, pohled na městys z ptačí perspektivy, nápis/znak Černé Hory, vročení, nápis, nesign., Br 59 mm Adolf Loos , 1980, hlava zleva, písmo/hlava mírně zleva, písmo, sign., Br 60 mm BVV let brněnského výstaviště, výstavní pavilony, 2-řádkový fr. opis/6-řádkový nápis s emblémem BVV, sign., tombak 80 mm M. Slezák Konrád Babraj ( ): 50. výročí vzniku ČSR 1968, 6-řádkový nápis/emblém s brněnským znakem, lipovým listem a státní vlajkou, nápis, sign., Br 60 mm Josef Baják ( ) M. Slezák: Frederic Chopin , ČNS pobočka Brno 1976, poprsí zleva, nápis Přerov 1949 Baják, opis/josefu Bajákovi k sedmdesátinám, sign., Br 60 mm 280 Kč 1047 Franz Stiasny ( ) Conrad von Hőtzendorf, 1915, poprsí zleva, 3-řádkový nápis, vročení, sign., jednostr. Br 51x65 mm 500 Kč 1048 Jan Václav Straka ( ) Karel Jaromír Erben, , 1983, poprsí zleva, opis/obrazy z Kytice, sign., Br 60 mm J. V. Straka Josef Hvozdenský (1932): Ivan Olbracht , 1984, poprsí zleva, opis/hlava dívky, pták, stromy, opis, sign., Br 75 mm 120 Kč 1049 Josef Šejnost ( ) milénium sv. Václava a dokončení chrámu sv. Víta 1929, sv. Václav sedící na trůnu se štítem a praporcem čelně, nápis Nedej zahynouti nám i budoucím /chrám sv. Víta, zemské znaky, nápis, vročení, opis, sign., zn. mincovny (Kremnica), Ag 987, 70 mm, 121,66 g a 120,36 g, pův.etue Kč 1050 Josef Šejnost ( ) milénium sv. Václava a dokončení chrámu sv. Víta 1929, sv. Václav sedící na trůnu se štítem a praporcem čelně, nápis Nedej zahynouti nám i budoucím /chrám sv. Víta, zemské znaky, nápis, vročení, opis, sign., zn. mincovny (Kremnica), Ag 987, 70 mm, 121,66 g a 120,36 g, pův. etue Kč

6 1051 Josef Šejnost ( ) Alois Jirásek 1914, poprsí zleva, opis/muž předčítá dvěma dětem, opis, Br 50 mm Josef Dobrovský 100. výročí úmrtí 1929, poprsí zprava, opis/mladá lípa, znak, 5-řádkový nápis a opis, sign., Br 70 mm 350 Kč 1052 Josef Šejnost ( ) Dr. Josef Scheiner starosta ČOS ( ), 1935, poprsí zleva, opis, sign., jednostr. Br 70 mm VII. Všesokolský slet 1920, stojící cvičenec s lipovou ratolestí v pozdvižené pravici, 4-řádkový nápis, opis/legionář s puškou a granátem, opis, Br 50 mm Otevření Tyršova domu v Praze 24. května 1925, Čsl. obec sokolská, průčelní pohled na budovu, 3- řádkový nápis s vročením, opis/stojící sokol čelně, obklopený šesti prapory a lipovým věncem, opis, sign., Br 36 mm 1053 Josef Šejnost ( ) Dokončení velechrámu sv. Víta 1929, sv. Václav sedící čelně/chrám sv. Víta, zemské znaky, Br 70 mm, etue 150. výročí tolerančního patentu , kaple, vročení, opis/kalich na knize, 3-řádkový nápis, sign., Br 40 mm 650 Kč 1054 Josef Šejnost ( ) Alois Rašín první ministr financí ČSR, 1922, poprsí zprava, opis/putti se šavlí a vlajkou, malý státní znak, opis a nápis, Br 60 mm 1055 Josef Šejnost ( ) František Kupka ( ) T. G. Masaryk president republiky Československé, Česká akademie věd a umění na paměť osvobození čs. národa, 1922, poprsí zleva, opis/alegorická scéna, opis, sign., Br 70 mm 1056 Josef Šejnost ( ) Dr. Karel Kramář předseda Národního výboru a první československé vlády , 1924, poprsí zprava, opis, nápis/lípa s malým čs. státním znakem, nápis VĚRNOST ZA VĚRNOST, opis, Br 60 mm výročí smrti knížete Václava , scéna zavraždění knížete Václava, opis/žehnající kníže Václav s praporcem v čele Blanických rytířů, opis Nedej zahynouti nám i budoucím, Ag 987, 30 mm, 10,02 g Výtěžková medaile k výročí smrti sv. Václava (menší verze) 1929, stojící žehnající kníže Václav s praporcem, znak, opis Rozvzpomeň se na své plémě /kníže Václav na koni zleva, nad ním dva andělé, dole vročení, Ag 987, 28 mm, 15,01 g 500 Kč 1057 Lumír Šindelář ( ) Karel Starší ze Žerotína a Bible kralická 400. výročí vydání prvního dílu, ČNS medaile Brno 1979, poprsí mírně zleva, nápisy/otevřená kniha, nápisy, sign., Br 70 mm výročí smrti sv. Metoděje 1985, sv. Cyril a Metoděj polopostavy čelně, lat. opis/madona s dítětem, lat. opis, Br 70 mm Karel IV výročí úmrtí , Perla Moravy dar Karlův, hlava Karla IV., Cyril a Metoděj, písmo/obraz P. Marie Svatotomské, hvězda, hrozny a nápisy, sign., Br 59 mm, etue 1058 Lumír Šindelář ( ) Max Švabinský velkému synu hanácké Athény, 110. výročí narození, Muzeum Kroměřížska 1983, hlava čelně, faksimile podpisu/alegorické postavy v zámecké zahradě, vročení, nápis, sign., Br 59 mm Pěvecké sdružení moravských učitelů, ČNS pobočka Ostrava 1983, portréty prvních sbormistrů Ferdinanda Vacha a Jana Šoupala, písmo/ruce sbormistra, moravská orlice, notový zápis, sbor, opis, sign., Br 80 mm 50. výročí založení pobočky ČNS v Brně 1987, moravský brakteát, úseče dalších moravských mincí, 2-řádkový opis/merkurova kašna a další brněnské dominanty, úseče medailí s významnými osobnostmi, sign., Br 70 mm 150 let železnice z Břeclavi do Brna , uvítání prvního vlaku na brněnském viaduktu, nápis a vročení na stuze/150 let železnice na území Československa, oslava nové lokomotivy, nápis a vročení na stuze, sign., Br 70 mm 1059 T. G. Masaryk na paměť 80. narozenin 1930, hlava zprava, opis/7-řádkový nápis, lipová ratolest, sign., Ag 987, zn. mincovny (Kremnica), 35 mm, 14,90 g T. G. Masaryk na paměť 85. narozenin 1935, poprsí zprava, opis/7-řádkový nápis, lipová a vavřínová ratolest, sign., zn. mincovny (Kremnica), Ag 987, 42 mm, 29,68 g, T. G. Masaryk na paměť 85. narozenin 1935, poprsí zprava, opis/7-řádkový nápis, ratolesti, sign., Br 60 mm T. G. Masaryk In memoriam 1937, poprsí zleva, vavřínová ratolest, opis/truchlící postava, palmy, písmo, sign., Br 80 mm Slavnost odhalení pomníku T. G. Masaryka v Prostějově 1946, hlava zleva, ratolest, opis/znak, dvojitý opis, postř. Br 60 mm, etue 700 Kč

7 1061 SVU Mánes na památku otevření budovy 1930, hlava Josefa Mánesa zprava, opis/budova, 4-řádkový nápis, sign., Br 39 mm, originální etue s nápisem Mánes členům 1931 (horší stav) Mikuláš Aleš Mánes svým členům 1913, poprsí zleva, opis, sign., jednostr. Br 51,5 mm Alois Jirásek Mánes svým členům na rok 1918, poprsí vpravo, opis s vročením, sign., jednostr. Zn 59 mm Bedřich Smetana výročí narození 1924, Sbor pro postavení pomníku B. Smetanovi v Praze, poprsí zprava, nápis/kytice lučních květů ve váze, nápis na stuze, opis, sign., Br 75x57 mm 350 Kč 1062 Výtěžková medaile k 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, sv. Prokop orající s čertem, v pozadí havíř, opis Jsem ražen z českého kovu /státní znak, sv. Václav s Blanickými rytíři, sign., Ag 987, 34 mm, 19,91 g O. Španiel Rudolf Pribiš ( ) Pamětní desetikoruna 10. výročí SNP 1954, voják v krajině,hodnota, opis-vročení/znak, opis, Ag 500, 30 mm, 11,93 g 1063 Desetikoruna T. G. Masaryk 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, státní znak, hodnota, opis s vročením/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 30 mm, 9,95 g, 10,02 g 2 ks, 10,03 g, celkem 4 ks Padesátikoruna J. V. STALIN narozeniny, znak, hodnota, opis/poprsí zleva, opis, Ag 500, 28 mm, 10,09 g Padesátikoruna 5. květen , 3. výročí Pražského povstání, znak, opis/kráčející alegorická postava vítěze s mečem a vavřínem ve zdvižených rukou a vlajícím pláštěm, hodnota, 2-řádkový nápis, opis-vročení, sign., Ag 500, 10,04 g Stokoruna let republiky, znak, opis/alegorická postava s praporem a vavřínem, hodnota,opis-vročení, sign., Ag 500, 31 mm, 3,93 g a 14,09 g, 2 ks Stokoruna let jihlavských hornických práv, znak, 2-řádkový opis, vročení/horník s kahanem vystupující z šachty, hodnota, opis, sign., Ag 500, 13,86 g O. Španiel Rudolf Pribiš ( ) Pětadvacetikoruna 10. výročí SNP 1954, znak, opis/voják v krajině, hodnota, opis-vročení, Ag 500, 34 mm, 16,06 g a 16,07 g, 2 ks 800 Kč 1064 Výtěžková medaile k výročí smrti sv. Václava 1929, stojící žehnající kníže Václav s praporcem, znak, opis Rozvzpomeň se na své plémě /kníže Václav na koni zleva, nad ním dva andělé, dole vročení, Ag 987, 28 mm, 14,97 g Pamětní desetikoruna T. G. Masaryk 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, státní znak, hodnota, opis s vročením/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 30 mm, 9,97 g Výtěžková medaile k 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, státní znak, sv. Václav s Blanickými rytíři/sv. Prokop orající s čertem, v pozadí havíř, opis Jsem ražen z českého kovu, sign., Ag 987, 34 mm, 19,99 g 500 Kč 1065 T. G. Masaryk 85. narozeniny 1935, poprsí zprava, opis/7-řádkový nápis s vročením, lipová a vavřínová ratolest, sign., zn. mincovny (Kremnica), Ag 987, 60 mm, 80,76 g, sign., etue 600 Kč 1066 Padesátikoruna 5. květen , 3. výročí Pražského povstání, znak, opis/kráčející alegorická postava vítěze s mečem a vavřínem ve zdvižených rukou a vlajícím pláštěm, hodnota, 2-řádkový nápis, opis-vročení, sign., Ag 500, 10,08 g Padesátikoruna J. V. STALIN narozeniny, znak, hodnota, opis/poprsí zleva, opis, Ag 500, 28 mm, 10,05 g Stokoruna J. V. STALIN narozeniny, znak, hodnota, opis/poprsí zleva, opis, Ag 500, mm, 13,98 g Stokoruna let jihlavských hornických práv, znak, 2-řádkový opis, vročení/horník s kahanem vystupující z šachty, hodnota, opis, sign., Ag 500, 14,04 g Stokoruna Klement Gottwald 1951, 30 let KSČ, znak, hodnota, opis/poprsí zprava, vročení, 3-řádkový opis, Ag 500, 31 mm, 13,82 g O. Španiel Rudolf Pribiš ( ) Padesátikoruna 1947, 3. výročí SNP, znak, 2-řádkový opis/žena s lipovou ratolestí, hodnota, opis, sign., Ag 500, 28 mm, 9,94 g Spolu: Fraňo Štefunko ( ) Dvacetikoruna 1941 Cyril a Metoděj, znak Slovenského štátu, lipové ratolesti, vročení, opis/stojící postavy věrozvěstů čelně, hodnota, sign., Ag 500, 31 mm, 14,87 g 500 Kč

8 1067 Desetikoruna T. G. Masaryk 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, poprsí zprava, opis/státní znak, hodnota, opis s vročením, sign., Ag 700, 30 mm, 9,90, 9,92, 9,95, 2 x 9,96, 3 x 9,98, 9,99, 10,00, 2 x 10,01, 10,02, 10,05 a 10,06 g, 100,-, 15 ks Jaroslav Horejc ( ) O. Španiel Dvacetikoruna 1937, úmrtí T. G. Masaryka, znak ČSR, lipové lístky, opis/ poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 34 mm, 11,93, 11,94, 11,95, 2 x 11,97, 2 x 11,98, 11,99, 12,00, 12,02, 12,03, 12,08 a 12,09 g, 100,-, 13 ks 2000 Kč 1068 Stokoruna let jihlavských hornických práv, znak, 2-řádkový opis, vročení/horník s kahanem vystupující z šachty, hodnota, opis, sign., Ag 500, 2 x 13,87, 13,90, 13,97, 14,02 a 14,10 g, 100,-, 6 ks Stokoruna 1948, 600 let Univerzity Karlovy, znak, opis s vročením/karel IV. se zakládací listinou klečící před sv. Václavem, vročení, znaky Čech a Moravy, opis, hodnota, sign., Ag 500, 31 mm, 13,88, 13,91, 13,92, 13,94, 13,98, 14,02 a 14,08 g, 100,-, 7 ks Stokoruna 1948, 30. výročí ČSR, Ag 500, 31 mm, 13,84 a 14,02 g, 100,-, 2 ks Stokoruna J. V. STALIN narozeniny, poprsí zleva, opis/znak, hodnota, opis, Ag 500, mm, 14,05 g, 100,- Stokoruna Klement Gottwald 1951, 30 let KSČ, poprsí zprava, vročení, 3-řádkový opis/znak, hodnota, opis, Ag 500, 31 mm, 13,94 g, 100, Kč 1069 Padesátikoruna 1948, 3. výročí povstání 5. května 1945, znak, opis/kráčející alegorická postava vítěze s mečem a vavřínem ve zdvižených rukou a vlajícím pláštěm, hodnota, 2-řádkový nápis, opis-vročení, sign., Ag 500, 28 mm, 9,91, 9,93, 10,01, 10,02, 10,06 a 10,12 g, 6 ks Padesátikoruna J. V. STALIN narozeniny, znak, hodnota, opis/poprsí zleva, opis, Ag 500, 28 mm, 10,02 g O. Španiel Rudolf Pribiš ( ) Padesátikoruna 1947, 3. výročí SNP, znak, 2-řádkový opis/žena s lipovou ratolestí, hodnota, opis, sign., Ag 500, 28 mm, 9,98 g 500 Kč 1070 Josef Tautenhayn ( ) Za statečnost Der Tapferkeit II. tř., 1866, poprsí zprava, něm. opis/2-řádkový nápis ve vavřínovém věnci, praporce, sign., Ag nepunc. 31 mm, 17,32 g, bez stuhy František Josef I. Za dobré chování a hledění koňů, 1867, poprsí zprava, lat. opis/6-řádkový nápis, nesign., Ag nepunc. 34 mm, 18,22 g 1071 Jiří Václav Hampl (1929) M. Uchytilová-Kučová ( ) 750 let města Jihlavy , pohled na město, městský znak, opis s vročením/městská pečeť s obrazem českého lva ve štítu a lat. opisem, sign., Br 60 mm Marie Uchytilová-Kučová Intronizační medaile pražského arcibiskupa Josefa Berana ( ), 1946, poprsí zleva, lat. opis/ znak kardinála J. Berana, lat. opis, sign., Br 50 mm Božena Němcová památník v České Skalici 1962, portrét zleva, opis/steindlerův hostinec, 3-řádkový nápis, sign., Br 60 mm 1072 Karel Zeman (1949) Alfons Mucha, 20 let pobočky ČNS Ivančice , poprsí čelně, štětce, paleta, nápis/motiv Muchova plakátu pro Krajinskou výstavu v Ivančicích 1913, nápisy, sign., Br 60 mm Mikuláš Adaukt Voigt 250. výročí narození a pobyt v Mikulově , ČNS pobočka Brno 1983, poprsí částečně zleva, nápis s vročením/ruce držící minci a psací brk s nápisem, sign., Br 70 mm 1073 Karel Zeman (1949) 40 let pobočky ČNS v Brně 1977, poprsí markraběte Jošta, moravská orlice, 2-řádkový lat. opis/znak města Brna prostoupený fiálami z portálu staré radnice, vročení, opis, sign., Br 70 mm 900. výročí první písemné zmínky o Brně v Kosmově kronice v souvislosti se zavražděním dvořana Zderada , detail Zderadova sloupu, znak Brna, písmo (faksimile zápisu v kronice), vročení, opis/výjev probodnutí Zderada, nápisy, vročení, sign., Br 70 mm 59. bitva tří císařů 1991, medailony tří císařů, dole lebka, lemováno vavřínovými a palmovými ratolestmi se stuhami s nápisy SLAVKOV a AUSTERLITZ, francouzský orel držící ve spárech koruny rakouského a ruského orla, propleteno třemi šavlemi, vročení 1805, sign., Br 40 mm 1074 Karel Zeman (1949) 700. výročí úmrtí Přemysla Otakara II. 1978, korunovaná hlava zpředu, opis/panovník na koni v bitvě, ČNS pobočka Brno, sign., Br 70 mm výročí úmrtí sv. Metoděje, ČNS pobočka Brno 1985, hlava čelně, kříž, nápisy/tabulka s hlaholicí a pisátko, v pozadí sedící písař, opis, sign., Br 70 mm Jindřich z Lipé, 1979, hlava zprava, znak s přilbicí a praporcem, nápis/gotický chrám na Starém Brně, nápis, sign., Br 70 mm Královna Konstancie, zakladatelka kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova, 750. výročí baziliky 1989, korunovaná hlava mírně zprava, 3-řádkový lat. opis/portál klášterního chrámu s detailem lví hlavy, nápis, sign., Cu 42 mm 300 Kč

9 1077 Josef Stehlík 50 let Společenstva cukrářů v Brně, jubilejní výstava cukrářského umění Brno , alegorická postava s lipovou a vavřínovou snítkou, dort na čestném piedestalu s 5-řádkový nápisem, 3-řádkový nápis/pohled na Brno, vavřínová a lipová ratolest, 3-řádkový nápis s vročením,sign., Br 50 mm 25 let Spolku vysloužilých vojínů pro Židenice a okolí , sv. Václav na koni vlevo, v pozadí krajina s Řípem/6-řádkový nápis, opis, nesign., orig. ouško, Br 29 mm 1075 Uničov za zásluhy o město, kompozice z dominantních památek města, opis/znak města Uničova, nápis, nesign., Br 60 mm Milan Kožuch (1944) 100 let PO Frýdek Místek , za dlouholetou činnost v PO, Městský národní výbor Frýdek-Místek, pohled na město, nápis, vročení/městský znak, lipová ratolest, 2- řádkový nápis, opis, sign., Br 60 mm Rudolf Karnet (1877) Jaroslav Kyselý Horácká krajinská výstava v Novém Městě na Moravě 1925, panorama města, nápisy, vročení, opis/alegorická postava s atributy výstavy, nápis Za zásluhy, Br 52 mm Lázně Luhačovice, V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, SPORTY HORY LESY VZDUCH, altán se zřídlem lemovaný dvěma vysokými smrky a s horami na pozadí, nápis, opis/automobilové dny v Luhačovicích, ČAMS (Československý Autoklub Moravy a Slezska) Concours d Élegance Lázně Luhačovice 14. srpna 1932 věnuje správa lázní, kruhový medailon s postavou atleta s vavříny, osm menších medailonů s výjevy z různých sportovních disciplín, styliz. květinové motivy, ve středním kruhu 5-řádkový nápis a opis, nesign., postř. Br 60 mm 1076 Autor neurčen Mährischer Gewerbe Verein (Moravský průmyslový spolek) in Brünn (založen) 1861, alegorický výjev s postavami kováře a přadleny, sovou a znakem s korunovanou moravskou orlicí, vročení, něm. opis/ udělení 7. IV (dodatečně vyryto na reversu na ploše ve vavřínovém věnci) Siegmundu Flussovi (významný brněnský podnikatel, provozovatel parní barvírny a prádelny), sign. I. NER, Br 33 mm HOSPODÁŘSKO-ŽIVNOSTENSKÁ A PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVA V LIŠNI řádkový nápis ve vavřínovém věnci/zemědělské nástroje, líšeňský znak a stuha s nápisem ZA ZÁSLUHY, nesign., Br 50 mm Václav Hynek Mach ( ) Brněnské výstavní trhy 1922 za zásluhy, ženská alegorická polopostava, opis/nápis ZÁSLUZE ve vavřínovém věnci, dvě lipové snítky, opis, sign., Br 45 mm DEUTSCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE BRÜNN ZUR ERINNERUNG AN DAS 75. JÄHR JUBILÄUM , mytologický výjev, něm. opis/stylizovaný rostlinný motiv, vročení, 2-řádkový něm. opis, nesign., Br 61 mm 1082 Emil Hlavica ( ) MUDr. Antonín Fleis(c)her, entomolog, 75. narozeniny 1925, poprsí zprava, opis s vročením/brouk, opis, sign., Br 50 mm Jan Lichtág ( ) František Mareš, pedagog, ředitel škol ŽVJ Vesna v Brně, kulturní pracovník 50. narozeniny 1936, poprsí zleva, opis/ pět stojících dívek, opis, sign., Br 70 mm 350 Kč 1078 Jaroslav Brůha ( ) 100. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše 1932, portrét v sokolské čapce vlevo, písmo/5-řádkový nápis, sokol s rozepjatými křídly, sign., Br 42mm, 30 g Václav Šantrůček ( ) Karel Chaura ( ) Jan Žižka, 1894, poprsí zleva, opis/žižkův domnělý erb v trojlistu, ornament, sign., Al 40 mm Karel Babka ( ) František Palacký, výročí sněmu v Kroměříži 1948, postava v klobouku a s hůlkou, opis/sněmovní sál kroměřížského zámku, znak Kroměříže, 2-řádkový nápis, sign., Br 60 mm Robert Hájek ( ) Jindřich Fügner , 1947, hlava v sokolské čapce zprava, v kruhovém medailonu s opisem, sign., jednostr. Br 52x60 mm 350 Kč 1079 Václav Prošek Jan Evangelista Purkyně , Česká lékařská společnost 1974, hlava zleva, vročení, opis/ Aeskulapova hůl s hadem, farmaceutická miska, vavřínová a lipová ratolest, nápis, opis, Br 70 mm Karel Zeman (1949) Jean de Carro , významný karlovarský lékař spjatý s lázeňstvím, k 5.výročí činnosti vydala pobočka Československé společnosti přátel drobné plastiky Karlovy Vary 1987, poprsí zleva, opis/pohled na Karlovy Vary, 4-řádkový nápis, sign., Br 60 mm 120 Kč 1080 Václav Adolf Kovanič ( ) Brno, 250. výročí korunovace Madony Svatotomské 1986, obraz Madony, 2-řádkový lat. opis/ starobrněnský chrám Nanebevzetí P. Marie, lat. opis, sign., Br 80 mm, etue Michal Vitanovský (1946) Eliška Rejčka 650. výročí úmrtí, ČNS pobočka Hradec Králové 1985, hlava mírně zprava, opis/znak, nápis, sign., Br 50 mm 1081 Ivan Bojislav Pichl ( ) sv. Vojtěch, biskup pražský, mučedník, poprsí zprava, opis/chrám páně v rodišti sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou, sign., Sn 40 mm, původní ražené ouško 1000 let od úmrtí arcibiskupa Metoděje, 1885, sv. Cyril a Metoděj se sv. Mikulášem (papežem Mikulášem I. Velikým), 3-řádkový lat. nápis a lat. opis/kaple Cyrilka na Velehradě, 3-řádkový čes. nápis, starosl. opis, nesign., orig. raž. ouško, Sn 38 mm

10 1083 Hedwig Frei ( ) T. G. Masaryk, hlava zprava, něm. opis: DEM EUROPÄER T. G. MASARYK / 4-řádkový něm. nápis: TAG DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG 1937, sign., Br 29 mm, původní ouško Václav Nejtek ( ) PRESIDENT Dr. EDUARD BENEŠ, poprsí zprava, opis/7-řádkový nápis ve čtverci: Členská premie Jednoty umělců výtvarných v Praze za rok 1945, sign., Br 40 mm Andrej Peter ( ) T. G. Masaryk k péči o mládež 1938, T. G. M. s děvčátkem v náručí, opis/ nápis Maj úctu k duši dieťaťa, vavřínová ratolest, sign., postř. Br 60 mm, zn. v hraně 550 Kč 1084 Karel Špánek ( ) Památník národního písemnictví strahovská knihovna, 1959, stojící lev opřený o knihu, opis/pohled do strahovské knihovny, lat. opis, sign., Br 35 mm Ladislav Chochole ( ) Mikuláš Dačický z Heslova , ČNS a Národní muzeum 1989, poprsí mírně zprava, vročení, opis/meč, kniha a konvice s okružím, opis, sign., postř. Br 42 mm Jaroslava Lukešová (1920) Petr Bezruč, 1967, poprsí zleva, opis/opava město Bezručovo, městský znak, lipová snítka, sign., Br 50 mm Bohumil Kafka ( ) památce Viléma Mrštíka, Klub za Starou Prahu 1912, poprsí mírně zprava, 7-řádkový nápis, razil Anýž Praha, jednostr. Br 28x34 mm 1087 W. A. Mozart, Bertramka, Památník W. A. Mozarta, Národní muzeum v Praze, Muzeum české hudby, nesign., Al 50 mm František Zuska ( ) pěvec Karel Burian 30 let kariéry , vydal K. Chaura 1921, hlava zprava, opis/lyra ve věnci z vavřínu a lípy, vročení, sign., Br 50 mm Vladimír Kýn (1923) Holešov František Xaver Richter , 250. výročí narození 1959, poprsí zprava, opis/pohled na kostel a zámek v Holešově, opis, sign., Br 60 mm František Škroup Josef Kajetán Tyl, dvojportrét mírně zleva, opis/100 let národní hymny , notový zápis, květinové motivy, opis, pozl. Br 31 mm Anton Scharff ( ) Johannes Brahms úmrtí 1897, poprsí zprava, opis/8-řádkový nápis dělený dubovou ratolestí, sign., Ag 22 mm, 5,93 g, zn. A 550 Kč 1088 Lubomír Růžička (1938) Jan Solpera (1939) Pamětní desetikoruna Velká Morava tisící sté výročí 1966, terčík se sokolníkem, obrys základů kostela, nápis, hodnota, opis/státní znak, opis, sign., Ag 500, 30 mm, 11,94 g Václav Löffelmann VI. numismatické dny ČNS pobočka Olomouc 1961, replika mince moravských stavů z r. 1619: obelisk obtočený vinnou révou, lat. opis/moravská orlice, opis, Al 31 mm Replika tolaru Štěpána Šlika 1520 Jáchymov s titulem Ludvíka, pro světovou výstavu v Montrealu 1967, nesign., Ag 900 nepunc., 42 mm, 21,86 g ARS film Kroměříž dle nedatované stříbrné portrétní medaile biskupa Karla II. z Lichtenštejna ( ), zn. JT a OM, Br 60 mm Jaroslav Jurčák (1937) 10 let pobočky ČNS v Uherském Hradišti , Velká Morava terčík se sokolníkem, stylizovaná krajina, opis/znak města, vročení, 3-řádkový nápis, sign., Br 40 mm 400 Kč 1086 Peter Oriešek (1941) Ludwig Mies van der Rohe 100. výročí narození 1986, hlava zprava, 2-řádkový nápis/půdorysy vily Tugendhat v Brně, nápis, nesign., Cu 60 mm Jan Tříska ( ) na památku díla Matěje Rejska , 500. výročí narození, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Prašná brána, plán půdorysu chrámu a architektonické nástroje/9-řádkový nápis na pozadí znaku města Prostějova, s vročením 1949, sign., Br 60 mm 1085 Milan Knobloch (1921) Alfons Mucha , 1965, hlava zprava, opis/ hlava herečky S. Bernhardtové s květy ve vlasech - čelně, fr. opis nejslavnější role herečky, sign., Br 60 mm Julius Pelikán ( ) sochař Franta Úprka, Sdružení výtvarných umělců moravských svým členům 1932, poprsí zleva, opis/ dvě postavy v kroji ve vstupu do hodonínského Domu umělců, nápis, opis, sign., Br 50 mm Jaroslav Krepčík ( ) Sdružení výtvarných umělců moravských svým členům 1914 Joža Uprka, poprsí zleva, lidový ornament, nahoře a dole 2-řádkový nápis s vročením, sign., jednostr. Br 49x65 mm 1089 Václav Karel Šmakal ( ) Návštěva císaře Františka Josefa I. v Praze a svěcení mostu cís. Františka I. 1901, pohled na most, vavřínové a lipové snítky/7-řádkový nápis, čtyřlístky, opis s vročením, sign., Sn 33,5 mm, orig. raž. ouško VELKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE, NOVÝ MOST PRAŽSKÝ 1868, pohled přes řeku na Nár. divadlo, 2-řádkový čes.-něm. opis/most cís. Františka Josefa I., 2-řádkový čes.-něm. opis, vročení, nesign., Sn 40 mm, odstr. ouško Karel Pátek ( ) Protržení (4. září 1890) a oprava Karlova mostu v Praze, 1892, pohled na Karlův most pobořený povodní ze strany od Hradčan, nápis, vročení, opis/most po opravě ze strany od Národního divadla, vročení, sign., postř. Sn 41 mm Upomínka na jubilejní výstavu v Praze 1908, František Josef I let vlády, poprsí zprava, opis/6-řádkový nápis ve věnci z vavřínu a dubu, lité železo, 59 mm, vyrobily Železárny v Komárově, nesign. 550 Kč

11 1093. Andrej Peter ( ) Jan Čáka (1929) Antonínu Dvořákovi, 80 let od prvního provedení opery Rusalka 1981, ČNS pobočka v Příbrami, poprsí čelně, opis/ jezero, zámeček Vysoká, písmo, postř. Br 38 mm Ivan Bojislav Pichl ( ) Bohumil Vlček ( ) První provedení Prodané nevěsty ve Vídni 1892, hlava B. Smetany ve věnci, v pozadí Národní divadlo, opis/postavy z Prodané nevěsty, opis - vročení, sign., Br 45 mm 1090 PF 1936 z cyklu novoročenek firmy Franta Anýž, pohled na Pražský hrad a Karlův most, opis, nesign., jednostr., patin. Br 50 mm Václav Kříž ( ) Medaile na dostavbu chrámu sv. Víta v Praze 1873, sv. Václav na koni zleva, lat. opis/ zamýšlená podoba katedrály, plán na půdorysu, lat. opis s vročením, sign., Cu 41 mm Jan Kavan ( ) Praha matka měst, pohled na Malou Stranu a Hradčany z Karlova mostu, znak města Prahy, nápis, jednostr. na reversu vyraženo: NÁR. SJEDNOCENÍ HRADČANY ZA ZÁSLUHY, razil I. B. Pichl Praha, postř. Br 42 mm, etue ODZNAKY-PLAKETY I. B. PICHL PRAHA 400 Kč 1091 Jaroslav Horejc ( ) na paměť XI. Všesokolského sletu v Praze 1948, dívčí hlava s vavřínovým věncem zleva, opis/sokol na větvičce, opis, sign., Ag 500, 28 mm, 13,91 g Miroslav Kužel ( ) 20 let republiky , mapa republiky, lipová ratolest, vročení, opis/x. Všesokolský slet Praha 1938, sokol s roztaženými křídly stojící na lipové snítce, nápisy, opis, sign., Ag 987, 35 mm, 13,33 g, zn. mincovny (Kremnica) 1092 Antonín Odehnal ( ) Vítězství, medaile Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy pro vítěze, 1928, bohyně Niké předává vítěznému atletovi vavřínový věnec, nápis/ znak ČSR, opis, sign., Br 45 mm Josef Fiala ( ) Zemská výstava prací učňovských v Praze, Zemská živnostenská rada pro Čechy 1924, razil I. B. Pichl Praha, letící alegorická postava s ratolestmi v rukou, 4-řádkový nápis/český lev, opis, sign., Br 42 mm Založení Komenského univerzity v Bratislavě, poprsí J. A. Komenského zprava, lat. nápis a opis s vročením 1919/panorama Bratislavy, státní znak, opis, sign., Br 80 mm Konzervatoř Brno, budova konzervatoře, opis, nápis, jednostr., nesign., Sn 79 mm 550 Kč 1094 Válečná pamětní medaile Františka Josefa I. 2. DECEMBER 1873, u příležitosti 25. jubilea panování, poprsí s vavřínovým věncem vpravo, něm. opis/nápis 2. DEZEMBER 1873 ve vavřínovém a dubovém věnci, Br 37 mm, nesign. Josef Tautenhayn ( ) vojenská jubilejní pamětní medaile František Josef I. poprsí zprava, opis/ , nápis SIGNVM MEMORIAE ve vavřínovo-dubovém věnci, Br 34 mm, bez stuhy Joseph Christian Christlbauer ( ) František Josef I., poprsí zprava/upomínka na návštěvu Jeho veličenstva v Praze r. 1891, české opisy, sign., zlac. Br 54 mm 1095 Pamětní medaile Chotoviny a Tábor 1913, dvojportrét císaře Františka Josefa I. a následníka Františka Ferdinanda d Este zleva, opis/nápis (něm. a čes.), Cu 29 mm, s pův. raž. ouškem, bez stuhy Medaile na spojenectví VIRIBUS UNITIS František Josef I. a Wilhelm II. dvojportrét (hlavy) zleva, vročení 1914/prázdný vavřínovo-dubový věnec, Cu 22 mm, nesign., pův. raž. ouško Rudolf Neuberger ( ) Arnold Hartig ( ) medaile na světovou válku, 1914, hlava Františka Josefa I. zprava/vojáci v zákopech, za nimi Viktoria s věncem, Br 49 mm 300 Kč 1096 Heinrich Kautsch ( ) Karel I. medaile za statečnost malá, II. tř., poprsí zprava, latinský opis jména a titulu císaře/nápis FORTITUDINI ve vavřínovém věnci, sign., IX. vydání , Ag 31 mm, 17,40 g, zn. A (Vídeň), ouško, bez stuhy císařovna Alžběta Bavorská, , na zavraždění v Ženevě , poprsí mírně zprava, něm. opis/palmová ratolest, trojnožka na oltáři, nápis, nesign., mosaz 29,5 mm, pův. ouško 350 Kč 1097 Římská mince Císařovna Marcia Otacilia Severa ( ), žena Philippa I. Arabse ( ), Thrákie, kontramarkovaná koloniální ražba, kontramarka H mincovna Nikaia v Bythinii (římská provincie na území dnešního Turecka), Br 28x26,5 mm, 11,94 g. Stav odpovídající stáří. 500 Kč

12 1098 Římské mince Gordianus III. ( n. l.) sestercius As dvouhlavý bůh Janus/příď lodi, 3./2. stol. př. K. Constantinus II. ( n. l.) Constantinus I. ( n. l.) follis, 2 ks Spolu: 5 ks nečitelných drobných mincí 1000 Kč 1099 Mince Francie, Belgie 10 Francs 1931, Ag 28 mm, 10 g 10 Francs 1933, Ag 28 mm, 10 g, 2 ks 1 Franc 1918, Ag 835, 23 mm, 5,1 g Spolu: BON POUR 1 FRANC 1923, Al-Br 23 mm, návrh Joseph-Francois Domard BON POUR 50 CENTIMES 1924, Al-Br 18 mm, návrh Joseph-Francois Domard 10 Centimes RF 1921, CuNi 21 mm, návrh Edmond-Emile Lindauer 10 Centimes RF 1931, CuNi 21 mm, návrh E.-E. Lindauer 10 Centimes RF 1935, CuNi 21 mm, návrh E.-E. Lindauer 10 Centimes RF 1936, CuNi 21 mm, návrh E.-E. Lindauer 5 Centimes RF 1921, CuNi 17 mm, návrh E.-E. Lindauer 5 Centimes RF 1924, CuNi 17 mm, návrh E.-E. Lindauer 5 centimů Léopold II. 1905, CuNi 19 mm, návrh Alphonse Michaux, 2 ks 5 centimů Léopold II. 1906, CuNi 19 mm, návrh A. Michaux 5 centimů Albert I. 1914, CuNi 19 mm, návrh A. Michaux 5 centimů Albert I. 1928, CuNi 19 mm, návrh A. Michaux 10 centimů Léopold II. 1904, CuNi 22 mm, návrh A. Michaux 25 centimů Albert I. 1921, CuNi 26 mm, návrh A. Michaux 50 centimů Albert I. 1923, Ni 18 mm, návrh A. Bonnetain 1 frank Albert I. 1923, Ni 23 mm, návrh A. Bonnetain, 2 ks 800 Kč František David ( ) Pamětní desetikoruna 10. výročí osvobození Československa , znak, opis/klečící voják s dítětem držícím kytici, hodnota, opis-vročení, sign., Ag 500, 30 mm, 12,09 g, 2 ks Alois Sopr ( ) Padesátikoruna 1955, 10. výročí osvobození, znak, opis/vítězný sovětský voják, hodnota, opis-vročení, sign., Ag 900, 20,23 g Zdeněk Kolářský (1931) Pětadvacetikoruna , 20. výročí osvobození Československa, znak ČSSR, opis/dívčí hlava zleva, holubice s lipovou ratolestí, architektura, hodnota, opis, Ag 500, 15,93 g 300 Kč 1101 Otto Gutfreund ( ) Pětikoruna 1929, znak, opis, vročení/továrna, těžní věž, hodnota, sign., Ag 500, 27 mm, 6,97 g František David ( ) Pětadvacetikoruna 1955, 10. výročí osvobození, znak, 2-řádkový opis/ matka s dítětem v náručí a vítězný voják, vročení, hodnota, sign., Ag 500, 34 mm, 15,86 g Jaroslav Horejc ( ) Desetikoruna 1931, velký státní znak, opis s vročením/sedící alegorická postava přidržující vyrůstající lipovou ratolest nad panoramatem Hradčan, symboly průmyslu a zemědělství, hodnota, Ag 700, 30 mm, 10,04 g, ,07 g, 2 ks J. Horejc Dvacetikoruna 1937, úmrtí T. G. Masaryka, znak ČSR, lipové lístky, opis/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 34 mm, 11,92 a 11,97 g, 2 ks O. Španiel Desetikoruna T. G. Masaryk 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, poprsí zprava, opis/státní znak, hodnota, opis s vročením, sign., Ag 700, 30 mm, 9,97 g 2 ks, 9,99 g a 10,05 g,4 ks Padesátikoruna 1948, 3. výročí povstání 5. května 1945, znak, opis/kráčející alegorická postava vítěze s mečem a vavřínem ve zdvižených rukou a vlajícím pláštěm, hodnota, 2-řádkový nápis, opis-vročení, sign., Ag 500, 28 mm, 9,91 g Stokoruna 1948, 600 let Univerzity Karlovy, znak, opis s vročením/karel IV. se zakládací listinou klečící před sv. Václavem, vročení, znaky Čech a Moravy, opis, hodnota, sign., Ag 500, 31 mm, 14,03 g Stokoruna 1948, 30. výročí ČSR, znak, opis/alegorická postava s praporem a vavřínem, hodnota, opis-vročení, sign., Ag 500, 31 mm, 13,91 g Mince na paměť výročí smrti knížete Václava, scéna zavraždění knížete Václava, opis/žehnající kníže Václav s praporcem v čele Blanických rytířů, opis Nedej zahynouti nám i budoucím, Ag 987, 30 mm, 9,99 g, 10,02 g a 10,09 g, 3 ks 1500 Kč

13 1103 Jaroslav Horejc ( ) Desetikoruna 1931, velký státní znak, opis s vročením/sedící alegorická postava přidržující vyrůstající lipovou ratolest nad panoramatem Hradčan, symboly průmyslu a zemědělství, hodnota, Ag 700, 30 mm, sign., 9,96 g Dvacetikoruna 1934, velký státní znak, lipové lístky, opis s vročením/alegorická skupina dělníka a rolníka s Merkurem, symbolizující průmysl, zemědělství a obchod, hodnota, sign., Ag 700, 34 mm,11,94 g, sign. J. Horejc O. Španiel Dvacetikoruna 1937 úmrtí T. G. Masaryka, znak ČSR, lipové lístky, opis/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 34 mm, 12,02 g Milan Knobloch (1921) Pětadvacetikoruna 150. výročí založení Národního muzea 1968, znak ČSSR, 3- řádkový nápis, lipová snítka, lat. opis/budova muzea, hodnota, opis, sign., Ag 500, 34 mm, 16,02 g Stokoruna 150. výročí narození Bedřicha Smetany 1974, znak ČSSR, hodnota, opis/hlava zprava, vročení, opis, sign., Ag 700, 33 mm, 14,93 g Zdeněk Kolářský (1931) Ivan Strnad ( ) Pětadvacetikoruna 25. výročí osvobození Československa , státní znak, 3-řádkový nápis/symbolický motiv, stylizovaná krajina, hodnota, opis-vročení, sign., Ag 500, 30 mm, 10,06 g Ladislav Kozák (1934) stokoruna Československá spartakiáda 1980, znak ČSR, hodnota, 3-řádkový nápis/skupina cvičenek, vročení, opis, sign., Ag 500, 29 mm, 9,06 g Ján Kulich (1930) pětisetkoruna L udovít Štúr, 125. výročí úmrtí 1981, znak ČSSR, 4-řádkový nápis/hlava čelně, 3-řádkový nápis, sign., Ag 900, 40 mm, 24,03 g Padesátikoruna 50. výročí KSČ 1971, znak ČSSR, hodnota, opis/figurální scéna, symboly strany, opis, sign., Ag 700, 31 mm, 13,04 g Dvacetikoruna 100. výročí úmrtí básníka Andreja Sládkoviča 1972, znak ČSSR, 3-řádkový nápis, hodnota/hlava zleva, 3-řádkový nápis, sign., Ag 500, 29 mm, 8,99 g 1000 Kč 1102 František David ( ) Desetikoruna 10. výročí osvobození Československa , znak, opis/klečící voják s dítětem držícím kytici, hodnota, opis-vročení, sign., Ag 500, 30 mm, 11,95 g Padesátikoruna 50. výročí úmrtí básníka a spisovatele Pavola Országha Hviezdoslava 1971, znak ČSSR, hodnota, 2-řádkový opis/hlava zleva, písmo, opis, sign., Ag 700, 31 mm, 13,06 g František David Ivan Lipták (1945) Padesátikoruna 25. výročí Vítězného února 1973, znak ČSSR, 3- řádkový nápis, vavřínová snítka/polopostava vojáka, symbolika, vročení, hodnota, sign., Ag 700, 31 mm, 12,83 g Otto Gutfreund ( ) Pětikoruna 1929, znak, opis, vročení/továrna, těžní věž, hodnota, sign., Ag 500, 27 mm, 6,95 g Anton Hám ( ) - A. Peter Padesátikoruna 1944 Jozef Tiso, znak Slovenského štátu, vavřínové ratolesti, hodnota, opis/poprsí zprava, opis s vročením, Kremnica, Ag 700, 34 mm, 16,50 g Jiří Harcuba (1928) Stokoruna 150. výročí narození básníka Jána Botta 1979, znak ČSR, 3-řádkový nápis, hodnota/hlava částečně zleva, písmo, vročení, sign., Ag 700, 33 mm, 14,82 g Stokoruna 100. výročí narození politika a novináře Bohumíra Šmerala 1980, znak ČSR, hodnota, opis/ poprsí mírně zprava, vročení, opis, sign., Ag 500, 29 mm, 8,97 g Luděk Havelka ml. (1941) stokoruna 100. výročí narození Viktora Kaplana 1976, znak ČSSR, hodnota, opis/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 33 mm, 15,01 g 1000 Kč

14 1104 Ladislav Majerský ( ) desetikoruna 1944 Slovenská republika Pribina, znak Slovenského štátu, opis/postava knížete u základního kamene, v pozadí biskup a ozbrojenec, hodnota, opis, verze bez křížku na kostelíku, Ag 500, 29 mm, 6,93 g Vladimír Pavlica (1945) padesátikoruna 30. výročí IX. sjezdu KSČ 1979, znak ČSR na pozadí stylizovaných lipových listů, 3-řádkový nápis, hodnota/symbolika, 4-řádkový nápis s vročením, sign., Ag 700, 31 mm, 12,91 g Andrej Peter ( ) stokoruna 100. výročí úmrtí Janko Král a 1976, znak ČSSR, hodnota, opis/hlava zprava, vročení, opis, sign., Ag 700, 33 mm, 15,08 g Andrej Peter Ladislav Pícha ( ) padesátikoruna 50. výročí úmrtí sochaře Josefa Václava Myslbeka 1972, znak ČSSR, hodnota, lipová snítka, opis/hlava zleva, opis, sign., Ag 700, 31 mm, 12,95 g Výtěžková medaile k 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, státní znak, sv. Václav s Blanickými rytíři/sv. Prokop orající s čertem, v pozadí havíř, opis Jsem ražen z českého kovu, sign., Ag 987, 34 mm, 19,98 g Desetikoruna T. G. Masaryk 10. výročí vzniku Československé republiky, 1928, státní znak, hodnota, opis s vročením/poprsí zprava, opis, sign., Ag 700, 30 mm, 9,98 g Stokoruna 1948, 600 let Univerzity Karlovy, znak, opis s vročením/karel IV. se zakládací listinou klečící před sv. Václavem, vročení, znaky Čech a Moravy, opis, hodnota, sign., Ag 500, 31 mm, 13,98 g Stokoruna let republiky, znak, opis/alegorická postava s praporem a vavřínem, hodnota, opis-vročení, sign., Ag 500, 31 mm, 13,93 g 1000 Kč 1105 Ferdinand V. ( ) Dvacetikrejcar Ferdinand I. (V.) 1841 B (Kremnica), hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, zn. mincovny/trůnící Madona s dítětem, hodnota, lat. opis s vročením, Ag 583, 29 mm, 6,62 g Dvacetikrejcar Ferdinand I. (V.) 1848 A (Vídeň), hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, zn. mincovny/rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením, Ag 583, 29 mm, 6,69 g 500 Kč 1106 František II ( ) 20 krejcar František I. (II.) 1827 A (Vídeň), hlava s vavřínovým věncem vpravo ve vavřínovém věnci, lat. opis, zn. mincovny/rakouský znak, hodnota, ratolesti, lat. opis s vročením, Ag 583, 28 mm, 6,68 g 30 krejcar František I. (II.) 1807 S (Smolnik), hlava s vavřínovým věncem vpravo a zn. mincovny v tečkovaném čtverci postaveném nakoso, při jeho vnějších stranách čtyřikrát hodnota, něm. opis/ rakouský znak s hodnotou v kruhu uprostřed, v tečkovaném čtverci nakoso, něm. opis s vročením, Cu 37 mm 300 Kč 1107 František Josef I. ( ) 1 zlatník František Josef I A (Vídeň), znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, zn. mincovny, verze s tečkou za REX, Ag 900, 29 mm, 12,31 g 1 koruna František Josef I KB (Kremnica), uherská královská koruna, ratolesti, hodnota, vročení/ hlava s vavřínovým věncem, maď. opis, zn. minc., Ag 835, 23 mm, 4,89 g 1 koruna František Josef I. 1913, Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec Stefan Schwartz, Ag 835, 23 mm, 4,98 g 1 koruna František Josef I. 1915, Vídeň, Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec Stefan Schwartz, Ag 835, 23 mm, 4,98 g Spolu: 1 krejcar František I. 1800, Cu; poškozený Dvouhaléř 1898, Fe; otřelý Dvouhaléř 1918, Fe 2 FILLÉR Karel I KB, Fe Alfred Vocke Reinhard Kullrich (1869) Wilhelm Brüssow: 5 REICHSMARK 1934 E bez data, 1. výročí nacistické vlády, říšský orel, vročení, opis s hodnotou/posádkový kostel v Postupimi, datum, Ag 900, 29 mm, 13,85 g, 200,- 900 Kč

15 1108 František Josef I. ( ) Zlatník František Josef I. 1879, Vídeň, rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 900, 29 mm, 12,01 a 12,31 g, 2 ks Zlatník František Josef I. 1884, Vídeň, rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 29 mm, 12,18 g Zlatník František Josef I. 1892, Vídeň, rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 29 mm, 12,25 g Pětikoruna František Josef I KB (Kremnica), uherská královská koruna nesená dvojicí andělů, hodnota, vročení, ratolesti/hlava s vavřínovým věncem vpravo, maď. opis, zn. mincovny, rytec J. Reisner (avers), Ag 900, 36 mm, 23,76 g Pětikoruna František Josef I. 1908, 60 let vlády, Vídeň, běžící alegorická postava s vavřínovou ratolestí, hodnota, rakouský znak, lat. opis s vročením/hlava bez vavřínového věnce vpravo, lat. opis, rytec Rudolf Marschall, Ag 900, 36 mm, 23,91 g Dvoukoruna František Josef I. 1913, Vídeň, rakouský znak, hodnota, vročení, lat. opis/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec Stefan Schwartz, Ag 835, 27 mm, 9,96 g 1 koruna František Josef I. 1893, Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava s vavřínovým věncem, lat. opis, Ag 835, 23 mm, 4,81 g 1 koruna František Josef I jubilejní 60 let vlády, Vídeň, rakouská císařská koruna, vročení, iniciály F. J. I., vavřínové ratolesti, hodnota, lat. opis/hlava bez vavřínového věnce vpravo, lat. opis, rytec Rudolf Marschall, Ag 835, 23 mm, 4,98 a 4,99 g, 2 ks 1 koruna František Josef I Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec Stefan Schwartz, Ag 23 mm, 4,99 g 1 koruna František Josef I Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec Stefan Schwartz, Ag 23 mm, 4,96 g 1 koruna František Josef I Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec Stefan Schwartz, Ag 835, 23 mm, 4,98 g Spolu: 10 fillér František Josef I KB (Kremnica), Ni 19 mm Krejcar Marie Terezie 1763 G (Graz), Cu 10 grošů Republik Oesterreich 1925, CuNi 22 mm, návrh Heinrich Zita, 3 ks 1 groš Österreich 1935, Cu 4500 Kč 1109 František Josef I. ( ) Pětikoruna František Josef I. 1908, 60 let vlády, hlava zprava, lat. opis/běžící ženská alegorická postava s vavřínovou ratolestí, hodnota, rak. znak, lat. opis, rytec R. Marschall, Ag 900, 36 mm, 24,00 g Dvoukoruna František Josef I. 1913, Vídeň, rakouský znak, hodnota, vročení, lat. opis/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec S. Schwartz, Ag 835, 27 mm, 9,97 g 1 koruna František Josef I KB jubilejní milénium příchodu Maďarů do Podunajské nížiny, poprsí s uherskou královskou korunou vpravo, hodnota, maď. opis, zn. mincovny/alegorická scéna, Ag 835, 22,5 mm, 4,98 g 1 koruna František Josef I. 1908, 60 let vlády, rakouská císařská koruna, vročení, iniciály F. J. I., vavřínové ratolesti, hodnota, lat. opis/hlava bez vavřínového věnce vpravo, lat. opis, rytec R. Marschall, Ag 23 mm, 4,95 g 1 koruna František Josef I Vídeň, rakouská císařská koruna, vavřínové ratolesti, hodnota, vročení/hlava bez vavřínového věnce, lat. opis, sign., rytec S. Schwartz, Ag 835, 23 mm, 4,97 g 1 zlatník František Josef I B (Kremnica), hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, zn. mincovny/rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením, Ag 900, 29 mm, 12,31 g 1 zlatník František Josef I Vídeň, rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 900, 29 mm, 12,30 g 1 zlatník František Josef I KB (Kremnica), hlava s vavřínovým věncem vpravo, maď. opis, zn. mincovny/uherský znak, hodnota, maď. opis s vročením, Ag 900, 29 mm, 12,30 g 10 krejcar František Josef I Vídeň, rakouský znak s hodnotou na štítku, lat. opis s vročením/ hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 400, 18 mm, 1,61 g Spolu: 4 krejcar František Josef I A (Vídeň), rakouský znak, něm. opis/hodnota, vročení a zn. mincovny v dubovém věnci, Cu 26,5 mm; otřelý 3000 Kč 1110 František Josef I. ( ) 1 zlatník František Josef I A (Vídeň), rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, zn. mincovny, verze bez tečky za REX, Ag 900, 29 mm, 12,24g 1 zlatník František Josef I Vídeň, rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 900, 29 mm, 12,31 g 1 zlatník František Josef I Vídeň, rakouský znak, hodnota, lat. opis s vročením/hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, Ag 900, 29 mm, 12,33 g 1 zlatník František Josef I KB, uherský znak, hodnota, maď. opis/hlava s vavřínovým věncem vpravo, maď. opis, zn. mincovny, Ag 900, 29 mm, 12,16 g Spolu: Dvacetikrejcar Ferdinand I. (V.) 1841 B (Kremnica), hlava s vavřínovým věncem vpravo, lat. opis, zn. mincovny/trůnící Madona s dítětem, hodnota, lat. opis s vročením, Ag 583, 29 mm, 6,63 g; otřelý 1500 Kč

16 1111 František Josef I. ( ) Zlatá desetikoruna Františka Josefa I KB (mincovna Kremnica), uherský znak, maď. opis s hodnotou/stojící panovník, maď. opis s vročením, autoři: J. Reisner (avers), K. Gerl (revers), Au 900, 19 mm, 3,37 g František Josef I. ( ) Zlatá desetikoruna Františka Josefa I KB (mincovna Kremnica), stojící panovník, maď. opis/ uherský znak, maď. opis, autoři: J. Reisner (avers), K. Gerl (revers), Au 900, 19 mm, 3,37 g František Josef I. ( ) Zlatá dvacetikoruna František Josef I bez značky, typ V., rakouský znak, lat. opis, hodnota, vročení/hlava panovníka s vavřínovým věncem zprava, lat. opis, Au 900, 21 mm, 6,75 g 3800 Kč 1114 Írán, Muhammad Rezá Šáh Pahlaví ( ) 1/4 pahlaví 1960, hlava panovníka vlevo, vročení, perský opis/znak: lev s korunou, nápis, vavřínová a dubová ratolest, Au 900, 2,01 g 1800 Kč 1115 Írán, Muhammad Rezá Šáh Pahlaví ( ) 1 pahlaví, hlava panovníka vlevo, vročení, perský opis/znak: lev s korunou, nápis, vavřínová a dubová ratolest, Au 900, 1960, 8,12 g, ks: 8,13 g a 8,19 g Kč

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 19 Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ 1 MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ VÝROČÍ ROKU 2009 Jaroslav Korbel Podbrdský 2008-2009 2 LEDEN 5. výročí Chytil, Rudolf Páter, CSsR * 02.03.1910 Tučapy u Holešova (KM) + 01.01.2004 Stará Boleslav,

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK 1872-1922 (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 0 Původce fondu Sochař JOSEF

Více

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012

29. Ebicykl. Moravský džbánek. Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 2012 29. Ebicykl Moravský džbánek Memoriál Kosmasky Ing. Evy Krchové (24.11.1953-1.4.2012) planetka č. 29456 28. 7. 4. 8. 2012 Litomyšl Boskovice Třebíč Mikulov Veselí nad Moravou Prostějov Zlín Blatnice

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM AUKCE čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROŽITNOSTI DESIGN 15. 21. století Z EVROPSKÝCH SBÍREK AUKCE SALE

Více

KAM. Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když usne. po Česku ZDARMA. Hrátky se zvířátky. Medvídci na zámku

KAM. Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když usne. po Česku ZDARMA. Hrátky se zvířátky. Medvídci na zámku Turistický magazín KAM ročník VII., červen 2013 po Česku ZDARMA Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když usne Hrátky se zvířátky Medvídci na zámku KAM pro děti s Českou inspirací www.kampocesku.cz

Více

STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK

STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE Staletá Praha I-XXIV autorský rejstřík STALETÁ PRAHA I-XXIV AUTORSKÝ REJSTŘÍK AMBROŽOVÁ, Olga / JANKOVÁ, Yvonne 1983: Dílo Josefa Gočára jako předmět památkové péče. XIII, 1983, 105 115. AUGUSTA,

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe Turistický magazín KAM ročník VII., květen 2013 po Česku ZDARMA Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží Noc kostelů a muzeí Být architektem lidských duší Sezona začíná i pánům nebe www.kampocesku.cz KAM

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více