5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA"

Transkript

1 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat kontakty s tamními hospodářskými komorami, státními a regionálními agenturami pro podporu podnikání a zástupci českých podnikatelských komor v Belgii a při Evropské unii. Během dvoudenního programu se naši podnikatelé seznámili s různými aktivitami pro podporu podnikání, investic a mezinárodního obchodu například České podnikatelské reprezentace při EU, Evropské hospodářské komory, agentury CzechTrade pro Belgii, Velvyslanectví České republiky v Belgii nebo hospodářské komory v Limburgu a Liege. Podnikatelská mise do Bruselu se uskutečnila v takovém rozsahu vůbec poprvé a byla naším konkrétním příspěvkem k tomu, jak pomoci podnikatelům z Vysočiny zprostředkovat nové kontakty a seznámit se s příklady dobré praxe v odlišném podnikatelském prostředí. Při odborných referátech připraveného semináře jsme se dozvěděli mnohé zajímavé možnosti, jak využít fi nanční zdroje Evropské unie v malém a středním průmyslu nebo taky o fi nančních nástrojích EU. Podnikatelé z Vysočiny debatovali i s představiteli hospodářské komory v Liege ležící ve valonské části Belgie. Pro mne osobně bylo užitečné setkání s ministryní hospodářství vlámské vlády paní Patricií Ceysens, s níž jsme hovořili o současné ekonomické krizi v Evropě i jejích konkrétních dopadech do obou regionů. Chceme i v budoucnosti v podobných cestách pokračovat. Už nyní intenzivně připravujeme cestu vysočinských podnikatelů do Zakarpatské oblasti Ukrajiny, se kterou má kraj uzavřenu smlouvu o spolupráci. Nejvýznamnějším dnem uplynulého měsíce byl 17. duben, kdy jsme slavnostně otevřeli Dolnorakouskou zemskou výstavu. V rakouských městech Hornu a Raabsu a v naší Telči jsme svědky opravdu ojedinělé události. Výstava představuje v rakouských městech oblast společných dějin našich národů včetně napravování falešných představ o nich, v Telči máme zase možnost vidět, jak se navzájem ovlivňovaly a prolínaly naše kulturní dějiny a umění vůbec. Jen vzájemné poznání bez dobových často politikou ovlivněných předsudků vede k pochopení podobných osudů lidí ve společném životním prostoru. A v tom vidím možný velký přínos výstavy. Mladí by mohli pochopit souvislosti dějin našich zemí, ti starší se mohou dostat na výstavě k novým někdy i překvapivým informacím o česko-rakouské historii. Výstava je opravdu zajímavá svým obsahem i zpracováním můžete vidět mnoho historických dokumentů, ale i konkrétních věcí svědků událostí. Od původní taktovky Gustava Mahlera až po kuriozity, jakou je např. svetr Václava Havla, v němž absolvoval větší část sametové revoluce. Což sice trochu zavání fetišismem, ale budiž připomíná to něco symptomatického pro ty dějinné chvíle. Na jiném místě výstavy si můžete zvolit svůj osud stát se Rakušanem nebo Čechem nebo Židem, mužem nebo ženou. Dostanete rodný list své role a po projití výstavy obdržíte originální soubor dokumentů, které by vás v té osobě provázely dvacátým stoletím. Výstava je jednou z hlavních akcí souvisejících s českým předsednictvím v Evropské unii a je spojena i s řadou kulturních akcí na obou stranách hranice. Věřím, že si občané Vysočiny nenechají ujít tento unikátní zážitek a najdou si na vychutnání výstavy čas i s celou rodinou. Anebo můžete nabídnout nevšední prožitek svým přátelům z jiných koutů Česka. Šanci máte až do konce října a jsem přesvědčen, že nebudete zklamáni. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Foto: Jan Doskočil Z obsahu: Slovo hejtmana Z jednání rady města Počátky My obyčejní a neobyčejní lidé Skauti Sušený tresky, mají krásné zázemí Kronika města Počátky - výběr zajímavostí Zapomenutí hrdinové z našeho města Kino Počátky Kultura a inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem POTĚŠENÍ S BOŽEJÁKY Plně zaplněná počátecká sokolovna při březnovém koncertu Božejáků byla pro všechny návštěvníky určitě nezapomenutelným zážitkem. Během čtyřhodinového vystoupení všichni muzikanti i zpěváci předvedli svoje muzikantské umění ze všech hudebních žánrů, tedy nejen dechovky. Navíc sólová vystoupení jednotlivých nástrojů byla tak úžasná, že se jednomu až tajil dech. Odcházeli jsme nadmíru spokojeni. Navíc také díky vzorné obsluze a nabídce občerstvení. FRK UŽ TO ZAČALO Mám tím na mysli řvoucí motocykly a čtyřkolky, projíždějící centrem a ulicemi města slušně řečeno na plný plyn a zřejmě i bez tlumičů. Myslím, že nejen mně ten ohlušující rachot, který se naplno rozjel se začátkem jara přímo drásá nervy. Navíc umocněno bezmocností se těm výlevům jezdců bránit. Nezbývá tedy asi jen je požádat o trochu ohleduplnosti nejen k nám ve městě, ale i v přírodě, kde se totiž také předvádějí. FRK Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA POČÁTKY (DUBEN 2009) Kompletní výpisy usnesení Zastupitelstva a Rady města Počátky naleznete aktuálně na Rada města schvaluje: použití znaku města Počátky do emise zápalkových nálepek Znaky měst a obcí kraje Vysočina, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 10/1994, o znaku, praporu města Počátky, standartě starosty města a jejich užívání; povolení je vydáno pro firmu ZÁPALKA výroba a prodej reklamních zápalek Plzeň, s variantou znaku ve žlutém rámečku termín konání tradičního setkání s důchodci v sále sokolovny na pátek od hodin; na programu setkání bude diskuse s představiteli města a pohoštění Rada města bere na vědomí: oznámení Městského úřadu Pelhřimov, odboru dopravy, o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, přemístěním dopravního značení - označení a zastávka autobusů ze stávající zastávky Počátky-Volmanec o 270 m směrem k obci Polesí na silnici č. III/13215; úprava bude provedena na základě žádosti pana Rostislava Horálka, Polesí 54; odpovědnou osobou je ICOM transport a.s. Jihlava sdělení Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, která projednala a schválila rozdělení finančních prostředků pro rok 2009; vlastníci nemovitostí mohou předkládat vybrané údaje o jednotlivých akcích obnovy nejpozději do a město musí následně předložit Ministerstvu kultury písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace v termínu do informace ze semináře Náhrada drážní dopravy linkovými autobusy na území kraje Vysočina, pořádanou náměstkem hejtmana pro oblast dopravy a majetku ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Požár v Počátkách Hořel materiál na výrobu ponožek v dopoledních hodinách hořelo v Počátkách ve Stodolní ulici. K požáru došlo kolem 11,00 hodiny při neodborné manipulaci s otevřeným ohněm v prostoru bývalé kotelny firmy, kde je uskladněn materiál na výrobu ponožek. Na místo vyjížděli hasiči z Počátek, Žirovnice a Kamenice nad Lipou. Věc si převzal na místě vyšetřovatel HZS Pelhřimov. Škoda byla vyčíslena na 336 tisíc korun. Požár traktoru Škoda byla vyčíslena na 150 tisíc korun. Ve čtvrtek vyjížděli policisté a hasiči k požáru. Na poli v k.ú. Horní Vsi na Počátecku došlo k požáru traktoru Zetor. Příčinou požáru byla technická závada. Věc si na místě převzal vyšetřovatel HZS Pelhřimov. Při požáru nedošlo ke zranění. Způsobená škoda byla vyčíslena na 150 tisíc korun. Odcizil plyšové hračky Za cíl si vzal výherní automat. Kuriózní krádež zaevidovali počátečtí policisté. V sobotu nad ránem odcizil neznámý pachatel z výherního automatu 25 plyšových hraček. Výherní automat je umístěn na dvoře restaurace v Horní ulici v Počátkách. Způsobená škoda byla vyčíslena na tisíc korun. Kradl v hospodě Odcizil i satelit. V hospodě v Horní Vsi na Počátecku řádil zloděj. Z neděle na pondělí vnikl do hospody, odcizil z ní televizi, dekodér na satelitní příjem, cigarety různých značek a lahve s tvrdým alkoholem. Celkem se škoda vyšplhala přes 12 tisíc korun. VESELÉ VELIKONOCE? V předvelikonoční středu se děti z prvního stupně základní školy vypravily do ulic města s jarními říkankami a řehtačkami, aby přivítaly jaro. Sluníčko i lidé se na ně usmívali, jak by mělo být dobrým zvykem, když je škaredá středa. Průvod městem skončil vyzdobením plotu lemujícím hřiště u školy. Oči kolemjdoucích se tak mohly potěšit pohledem na kytičky, kraslice a ovečky malované dětmi. Toto podívání bohužel netrvalo dlouho. Obrázky nezničil déšť či vítr. Škodu napáchali sami lidé. V den, kdy děti chtěly kresby uklidit, zjistily, že někteří obyvatelé Počátek jim práci usnadnili. Zmizely totiž všechny fólie s přáním veselých Velikonoc, většina obrázků i stuh. Opakuji tedy dětské otázky: Kdo to mohl udělat? A proč to vlastně udělal? K čemu lidem naše obrázky budou? Nezbývá než doufat, že děti zapomenou i svoji další myšlenku: Příště už nic malovat a zdobit nebudu, nemá to cenu! Snad se kvůli této zkušenosti nestane, že z nich vyrostou lhostejní a sobečtí lidé, kteří nechtějí nebo nedovedou vykonat nezištně něco pro druhé. Ti lidé, co umí jen a jen ničit. Učitelky prvního stupně ZŠ 2

3 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů- pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Příběhy školáků a učitelů I. Je to štěstí, když na ty, co stáli v našich školních letech před katedrou můžeme i s odstupem času hledět jako na skutečné osobnosti. Jmenovat je by byla slušně dlouhá řada. Vybírám dva. Neobyčejní lidé - učitelé Rafl a Snížek hledí na své žáky již zhruba rok z učitelského nebe a snad i pro tato výročí si zasluhují připomenutí. Náročnost matematikáře Rafl a byla pověstná, mnohým nevyhovovala, ale předmět nás naučil tak, že střední školu jsme absolvovali s úsměvem a též úspěšnosti na pražské technice vděčíme za získaný sebevědomý přístup ve schopnost zvládnout náročné učivo. Mnohým, jeho přičiněním, zůstala dodnes láska k tomuto předmětu. Podobné výsledky v jazycích dosahoval druhý jmenovaný. Bohužel nebylo mi dopřáno být v jeho třídě. Vedle rodného jazyka jsem se mořil s dalšími třemi, ale na otázku, který jazyk mám rád odpovídám stereotypně - hovězí, uzený, tence nakrájený a s hořčicí! Úmysl absolvovat střední školu v Jindřichově Hradci, kde učil i můj bratranec měl zajímavé rozuzlení. Odpověď na žádost o přijetí byla zamítavá s odůvodněním, že přísluším do okresu Kamenice nad Lipou a že na její jedenáctiletku jsem vzhledem ke studijním výsledkům přijat bez zkoušky. Buď Kamenice, nebo nic. Nakonec léta zde prožitá v partě spolužáků podobných osudů byla nádherná a přínosná současně. V menší partě pokračovala pak i na vysoké škole. Na počáteckou osmiletku navázal v rozvoji našich rozoumků kamenický matematikář a fyzikář. Nenápadný člověk, který přišel (nebo byl odejit) z jedné vojenské školy. Slabý zrak, který byl jeho nevýhodou nahrazoval neskutečnou pílí. Mimo jiné s námi, bývalými studentíky, pak společně na technice studoval elektrotechniku - jeho již třetí vysokou školu. Měl přednost ve schopnosti zaujmout a názorně vysvětlit obtížné pasáže učiva. Milovali jsme též naší třídní, mladou a pohlednou dámu. Pocházela z brněnské divadelní rodiny a snažila se nám naočkovat zárodky literatury a zejména její oblíbené poezie. Možná, že tehdy z nás propadala beznaději. Dnes rád přiznávám, že měla přeci jen úspěch. Jednou mne přistihla jak vysvětluji spolužačce nějaký problém a předpověděla mi učitelskou budoucnost. Nikdy! Nikdy nebudu učit takové rozjívence jako jsme my, zněla moje odpověď. Odříkaného největší krajíc! Razítko zaměstnavatele školství jem měl v občance neuvěřitelných 26 let. Vzpomínám též na hodného učitele německého jazyka. Měl psychický blok z doby, kdy mu němci umučili rodinné blízké v koncentráku a na jeho způsobu i výsledcích práce výuky to bylo znát. Nevyčítám mu to, možná tento jazyk ani nechtěl učit, ale nebylo jiného. Ještě mnohokrát po něm učili mnozí bez vztahu k předmětu, bez znalostí, zkušeností, stereotypně, bez schopnosti být vzorem, nebo alespoň s návodem jak řešit nástrahy budoucích etap života. Je to smutné, ale bohužel i to patří k životu. Občas možná přeci jen platí pomlouvačné věty, že kdo umí, umí. Kdo neumí- učí a kdo neumí ani to, ten to řídí. (Příště: Příběhy školáků a učitelů II) J. Třebický SKAUTI SUŠENÝ TRESKY, MAJÍ KRÁSNÉ ZÁZEMÍ. Je začátek měsíce, 4. dubna hodin. Jaro se začíná ukazovat, květy krásně rozvíjejí svá poupata a příroda už konečně voní a bzučí. Ale co je nejkrásnější, je to sluníčko, které krásně hřeje a přímo lidi vyhání z dlouhých kalhot do kraťasů a trička. V tento krásný jarní den, jsem se ocitla v ulici Na Hradbách a vkročila do červených vrat. Přede mnou se rozprostřelo nádvoří prostor zadního traktu budovy Městského úřadu č. p. 1 na Palackého náměstí. Právě zde, v těchto prostorech nám počátecký oddíl skautů Sušená treska představili svoji novou klubovnu, a s pozváním veřejnosti ji slavnostně otevřeli. Však se mají čím chlubit! Přicházivší návštěvníci si mohli prohlédnout nejen tuto novou klubovnu 3 po levé straně nádvoří, ale také nahlédnout do činnosti skautů. Dvůr měli skauti rozdělený do stanovišť, na kterých nám předváděli, co již umí. A tak jsme mohli vidět poskytnutí první pomoci při různých menších, ale i závažnějších zraněních. Na vše dohlížel vedoucí oddílu a případné chyby mladých hned opravoval. Skauti nic nepodcenili a vzorně se připravili, takže naaranžovaná noha s vraženým střepem na živé figuríně - Andule - Luďovi Novotných, vypadala jako skutečně zraněná, a namalované krvácení mělo tu správnou krvavou barvu. Na dalším stanovišti jsme se mohli naučit střílet lukem s šípem na cíl. Teda, to mi to ale dalo! Zdá se to být jednoduché, ale než se mi šíp rozletěl správným směrem, bolela mě ruka. A ti malí skautíci stříleli jeden šíp za druhým, a hezky do terčů!!! Další stanoviště bylo věnované přírodě. Mohli jsme zde rozeznávat druhy zvířat a stromů jehličnatých i listnatých podle utržených živých větviček a obrázků, které měly děti vystříhané a připravené. U táborového ohniště na lavičkách byla vystavena přehlídka skautského vybavení od vařičů, ešusů, čutor, oblečení, ale i herních pomůcek, jakou je třeba původní indiánská hůl pro hru lakros. Vedle ohniště byl postavený stan s ukázkou vybavení, co si s sebou skauti berou na vandry. Uvnitř klubovny bylo připravené pohoštění z domácích kuchyní skautích maminek. A tak jsme mohli ochutnat různé druhy víkendových koláčů a moučníků, a k tomu nám bylo nabídnuto kafíčko, čaj či voda. Na stolech byly k nahlédnutí vystavené archivní kroniky ještě s černobílými fotografi emi i kroniky současných oddílů. Uvnitř klubovny bylo velice příjemně. Starší generace návštěvníků listovala kronikami a vzpomínali a vyprávěli. To se mi to krásně naslouchalo.

4 A jaké zázemí měli skauti dříve? Jako úplně prvním prostorem pro klubovnu v historii počáteckých skautů sloužila bývalá školní kuchyně s jídelnou, vedle stávající Základní školy. Tato budova však byla stržena. Skauti se stěhovali do prostor vedle vchodu k lékařům v budově Agrostroje. Za nabídku pana Přesličky byl oddíl moc vděčný. Přeci jenom, co si budeme povídat, ne vždy je krásné počasí a střecha nad hlavou je důležitá. A tak mohli fungovat dál. A to už se pomalu blížím k současnosti. Jako další řešení se naskytly prostory staré stodoly na dvoře Městského úřadu. Avšak tak jak stály, byly katastrofální, dlouho nepoužívané a za ta léta se ve stodole nahromadil různý materiál Městského úřadu. Pro dětské aktivity naprosto nevyhovující. A tak vedoucí oddílu spolu s představiteli města zkusili zažádat o dotaci. Žádost odeslali přímo do programu Podpory obnovy venkova vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj (POV MMR). Naši skauti s touto žádostí na POV MMR v kategorii DT 2. uspěli! Teď bychom si mohli myslet, že měli vyhráno, ale ba naopak! Nastala mravenčí a hlavně kolektivní práce. Stodolu zděnou kolnu bylo potřeba vyklidit, to zůstalo na hrbu tajemníkovi Mě. úřadu panu Markovi. Věc po věci vynést, zhodnotit zda vyhodit, nebo schovat a také kam. Na důležité stavební a zednické práce byla najata fi rma Miko Kennel spol. s r.o. A tak byl předělán vchod do klubovny a vystavěn úplně nový komín. Vsazena byla nová okna, která zhotovil truhlář pan Valeš, také dělal dřevěné schodiště do patra. A s ostatními pracemi pomohli rodiče skautů a také děti. A nebylo jich málo! Tatínek elektrikář Petrů po večerech tloukl do zdí a tvořil si cestu pro nové vedení elektřiny. Maminky chodily spárovat kamennou zeď a drobné práce typu ukliď, dones, podrž, dělali sami skuti. Z činnosti skautů chci zmínit jejich, každoroční letní i zimní tábory pro děti. Na letní tábor na tábořiště u Lovětína s sebou berou nejen své členy: Vlčata: 9 kluků (nyní Petrů Vašík a Pepča, Kohoutů Tomáš a David, Šelepů Marek a Vojta, Kybů Radek, Jůnů Tomáš a Bouzků Pavel) Světlušky: 6 holek (nyní Kešnerová Johanka, Žižková Klárka, Dvořáčková Kateřina, Jelínková Barbora, Kocmánková Nikola a Bejdová Radka) Skauti a skautky 4 holky a 4 klucí (nyní Kociánová Daniela, Kadlecová Bára, Žižková Gabriela, Hálová Karolína, Novotní Vojta a Luďa, Bouzek Roman a Žižka Vojta. ale i ostatní děti z Počátek a okolí. Dále jsou zapojeni do Celoroční hry Cestami hrdinů. Pomáhají městu v akci, která se zrodila v loňském roce 2008 Zasaď si svůj strom, a v letošním ročníku konaném v sobotu pomáhali také. Na Václavských slavnostech, v roce 2006, se snažili získat finanční prostředky pro akci Postavme školu v Africe, kdy po ukončení sbírky, měli v pokladničce 4.342,- Kč. Zúčastnili se akce Den přírody Každoročně pořádají spoustu výprav, jako byla třeba ta na Brdek, která se konala K Leskovci se skauti vydali 15. listopadu A pořádali výpravu za bludnými světýlky. Scházejí se každou středu Vlčata, každý čtvrtek skauti a každý pátek světlušky. Vedoucími jsou Pavel Kešner, Michal Kešner, Zuzana Žižková a Jiří Syrovátka. I oni na sobě pracují! Zúčastňují se čekatelských a vůdcovských kurzů, kde načerpávají inspiraci pro práci s dětmi. Mají vlastní webové stránky, chcete se podívat? Na vrchol kopce Lísek skauti umístnili vrcholovou knížku, do které může každý, kdo vrchol navštíví napsat své pocity a zážitky. A skoro všechny děti i vedoucí mají skautský kroj. Letos opět skauti spolu s Městem Počátky požádali ministerstvo pro místní rozvoj - POV MMR o dotaci Skautská klubovna druhá etapa. Uzávěrka byla 4. března Tentokrát chtějí opravit střechu klubovny. Jejich žádost je zařazena mezi dalšími, kterých je celkem Nyní čekají na vyrozumění, jak jejich žádost dopadne. Moc jim držím palce! Na otázku: Co je nyní nejvíce trápí? mi Michal Kešner odpověděl: Máme hodně vlčat v družstvu s nejmladšími. Chtěli bychom je rozdělit a tím se jim i více věnovat a případně nabrat i letos nové členy, ale je nás málo vedoucích na hodně dětí. Potřebujeme spřízněnou duši, která by se k nám přidala. A tak se Vás ptám, najde se někdo, koho by skaut oslovil a bavila ho práce s dětmi? Ludmila Marková, kronikář obce Počátky Nechci a nebudu reagovat na článek paní Markové o jejím zážitku ze zápisu do MŠ. Sice se mi nezdá být úplně správné mluvit jménem všech rodičů, ale to nechám na paní Markové. Chtěla bych jen napsat, jak zápis probíhal u nás, jen za sebe a našeho Honzíka, naše dojmy a pocity. Samozřejmě se Honzík také moc těšil. Nemohl se dočkat, až bude tak trochu jako starší bráška a bude chodit do školky. Povídali jsme si o školce několikrát denně, probírali jsme všechno pořád dokola, až jsem si říkala, že se snad nedočká. Konečně nastal ten toužebně očekávaný den a my jsme společně se starším bráškou vyrazili do školky. Zvolila jsem popolední čas a bylo to moc fajn. Usměvavá a milá paní učitelka nás (jako jediné) přivítala a pozvala do herny. Honzík si s Matýskem prohlíželi hračky a my s paní učitelkou zatím pro- ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 4 jednaly záležitosti docházky. Potom se již věnovala jen Honzíkovi. Na památku dostal Honzík krásného sněhuláka, který bude zdobit naši domácí nástěnku hned vedle sloníka, kterého dostal při zápisu do MŠ Matýsek před 5 lety. Pro mě to bylo naprosto úžasné, o Honzíkovi ani nemluvě. Celý zbytek dne jsme si povídali o školce, o nových kamarádech, o hračkách... Tiskopisy jsme vyplnily bez problémů a přijímačky do MŠ jsou za námi. Pokud vím od svých kolegů z Pelhřimova nebo Jihlavy, nikde se nevěnují zápisu do MŠ tolik jako u nás v Počátkách. Rodiče si vyzvednou tiskopisy, vyplní je a vrátí do MŠ a tím je vše vyřízené. Jejich děti nemají žádné sloníky, sněhuláky ani jiné zážitky, které by jim tento den připomínaly. Za sebe a Honzíka MŠ děkuji. Jana Čeháková, Honzík Čehák

5 VZPOMÍNKA Nejsmutnější loučení je s maminkou Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s paní M a r i í U x o v o u. Děkujeme za květinové dary, za krásná slova na rozloučenou p. Plechaté a p. Dvořákovi, velký dík p. Doležalovi a hudbě. Dcery s rodinami, sestra a bratr s rodinami SOKOLOVNA - AKCE KVĚTEN 2009 P.a. zkratka: Prodejní akce 1.5. ČSSD - Prvomájová veselice 4.5. P.a. - f. BELLITEX Seconhand 5.5. P. a. - f. Čadík obuv KZM - Děti maminkám KZM - Budvarka koncert dechové kapely k příležitosti Dne matek P. a. - f. BELLITEX Seconhand P. a. - f. TRIATEX Seconhand P. a. - f. ALFA Bruntál spotřební zboží ZUŠ - koncert P.a. - f. ROBIN spotřební zboží Městský úřad odpoledne pro seniory STOLNÍ KALENDÁŘ POČÁTKY V DOBOVÉ FOTOGRAFII 2010 Kulturní zařízení města Počátky vydalo v dubnu oblíbený stolní kalendář pro rok Tentokrát v něm naleznete dobové pohlednice města Počátek. Kalendář si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru v Počátkách, Horní ul. 87, tel STOLNÍ KALENDÁŘ POČÁTKY V DOBOVÉ FOTOGRAFII Děti maminkám Kulturní zařízení města Počátky Vás srdečně zve na tradiční odpolední posezení do počátecké Sokolovny u příležitosti oslav Dne matek na akci pod názvem DĚTI MAMINKÁM sokolovna Počátky 10. května 2009 od 13:30 do 15:00 V průběhu odpoledne vystoupí žáci místních škol. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné Budvarka - koncert dechové kapely u příležitosti Dne matek Budvarka - koncert dechové kapely u příležitosti Dne matek Vstupné dobrovolné. Sokolovna Počátky od 17:00 hod. 5

6 KRONIKA VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ ,1939,1949,1959,1969,1979,1989,1999 Rok dne 6. ledna zahájila řemeslnicko-živnostenská beseda v Počátkách laskavostí Ústavu pro zvelebování živností v Praze Kurs reklamy, který jest zajímavý tím, že jest prvním kursem toho druhu. Přednášel p. Ing. Kubín, ředitel elektrických podniků v Praze o světelné reklamě a v druhé části kursu přednášel p. Same, úředník Ústavu pro zvelebování živností o psychologii reklamy, o reklamě u nás i v cizině a o zákonu o nekalé soutěži. Kursu se zúčastnilo 20 osob. Zimu, kterou jsme prožili letošního únoru nepamatovali ani lidé nejstarší. A jak by mohli pamatovat, když meteorologický ústav v Praze dokázal, že takové zimy nebylo již u nás přes 150 let a že naše letošní únorové mrazy nezůstaly nikterak pozadu za mrazy, jaké má Moskva a nejsevernější Evropa obvykle v lednu. Sněhu napadlo místy přes metr a časté zuřivé vichřice smetaly jej z plání na místa v závětří, kde se kupily nevídané závěje, takže provoz na silnicích vázl. K sněhové spouště se přidaly kruté mrazy. Největší z nich trvaly od 1. do 13. února, kdy teploměr kles až na -33 C. Obloha za nocí byla jasná a mrazový vítr zařezával se až do kostí, a pod jeho dechem promrzávaly i silné zdi. Vedení vodovodní v domech popraskalo, brambory ve sklepích pomrzly, v polích a lesích zmrzlo mnoho zvěře. Veliké škody způsobily též mrazy na ovocných stromech, z nichž mnoho jich zahynulo. Ve dnech února bylo trochu mírněji a po tři dny padal sníh, ale jinak přetrvaly mrazy po celý únor. Rok března přijalo obyvatelstvo města ráno v 6 hod. rozhlasovou zprávu o obsazování Čech a Moravy říšskoněmeckým vojskem s úplným klidem a rovněž tak zprávu, že vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler přijal pod protektorát či ochranu německé říše Čechy a Moravu. Byl klid, byla bolest, ale zvítězil rozum Průměrné ceny nejdůležitějších životních potřeb v maloobchodech v r v Počátkách. - Za 1 kg v K: - mouka chlebová 2,- - 2,10, - chléb černý 1,90 2,-, - bílá mouka pšeničná: hladká 2,90 3,-, - bílá mouka pšeničná: hrubá 2,90 3,15, - bílá mouka pšeničná cizozemská hrubá 3,- - 3,20, - pšeničná krupice 3,20 3,35, - brambory 0,30 0,80, - maso hovězí s přívažkem: přední 10,- - 15,40, - maso hovězí s přívažkem: zadní 12,- - 16,60, - maso telecí s přívažkem 12,- - 16,-, - maso vepřové s přívažkem: bůček 12,- - 16,-, - maso vepřové s přívažkem: pečeně 14,- - 19,-, - maso vepřové s přívažkem: uzené 16,- - 22,-, - sádlo domácí syrové 16,- - 16,-, - sádlo domácí přepuštěné 16,- - 18,-, - sádlo cizozemské lisované 8,80 9,-, - máslo selské nepřepuštěné 16,- - 26,-, - mrkev 1,50 3,-, - cibule 2,40 3,-, Za 1 l v K: - mléko nesbírané 1,40, - pivo obyčejné 10 (přes ulici) 3,20 3,80, - líh k pálení 5,-, - petrolej 2,- - 2,65 Za 1 ks v K: - vejce 0,50 1,15 Za prostorový metr v K: - dříví palivové nerozštípané tvrdé s dovozem 80,- - 85,-, - dříví palivové nerozštípané měkké s dovozem 65,- - 70,- Za 100 kg v K: - uhlí kamenné 34,-, - uhlí hnědé 26,- - 28,-, Z a1 Kwh v K: - elektřina ke svícení 3,- - 3,10 Rok února v důsledku reorganizace veřejné správy byl přemístěn úřad okres. soudu z Počátek do Kamenice n. L., čímž se uprázdnila budova čp. 1 v Počátkách a MNV ve své schůzi se dne 21. ledna usnesl, aby úřad MNV byl přemístěn do této budovy, ježto místnosti v ní jsou úřadovny vhodnější, nežli v budově čp. 21 (dosav. MNV) a k účelům obytným byly by nevhodné. 8. dubna vzhledem k organizaci odboček okresních soudů, bude soudní budova čp. 1 i nadále používána k soudním účelům se dvěmi místnostmi. Zbývající místnosti ministerstvo spravedlnosti pronajímá MNV za uznávací poplatek 1 Kčs 6 ročně s tím, že MNV převezme udržovací náklady. Výpovědní oboustranná lhůta je 30 denní. Poté v krátkém čase bylo na náklad MNV přikročeno k úpravě budovy. 1. května oslava Svátku práce se konala v Žirovnici. Této oslavy zúčastnily se nejen Počátky, ale i všechny obce z okolí se svými alegorickými vozy. Občanstvo bylo dopravováno autobusy, část šla též pěšky. Rok Jarní úklid - Místní národní výbor vyhlásil dne zahájení akce Jarní úklid a vyzval všechny složky a občanstvo k plnění této akce. Po vyhlášení v krátké době město bylo čisté a opět se skvělo čistotou. Největší obtíže byly s odvážením posypu, kterým byly v zimě pohazovány vozovky. Na úpravě města podíleli se nejen občané, ale i školy. V pozdější době vysázeli pionýři na náměstí kolem stromků pelargonie. Kino šatny dne 9. dubna 1959 žactvo VIII. tř. OSŠ v Počátkách provedlo brigádu na úklid zeminy ze zbouraného býv. Tolknerova domku, kde dříve bylo soukr. papírnictví. Na tomto místě budou vystaveny šatny pro herce a bytová jednotka pro zaměstnance kina. Práce dále pokračovala přispěním dobrovolných brigádníků z řad občanstva. Po odklizení bouračky, při níž cihly a kámen byly zvlášť oddělovány, bylo přikročeno ihned k vyměření základů a jich výkopu. Poté měst. tajemník Jan Lehejček, který vedl jak bourání, tak i novou výstavbu šaten s byt. jednotkou přikročil k vyzdívání základů a na to od žactvo stavební školy ČSD na Volmanci brigádnicky vyzdívalo základy do roviny. Jejich pomoc byla značná. Železniční škola ČSD na Volmanci za spolupráce náčel. školy s. V. Knapa, vždy ochotně vychází vstříc a jejich odbornou pomoc je nutno zvláště ocenit. V našem městě je k celkem 6 škol: devítiletá střední škola v Počátkách, řed. J. Jirků, národní škola při dětském domově řed. Jan Šot, mateřská škola při ní jesle řed. Jul. Šteflová, základní hudební škola při osvětová besedě škola při Státní dětské ozdravovně v lázních sv. Kateřiny - řed. Jos. Jíra železniční učňovské učiliště na Volmanci, náčelník V. Knap. Dne 30. září 1959 bylo u nás za poledne dobře viditelné částečné zatmění Slunce. Slunce bylo kryto v dolní třetině. Lidé se zájmem zatmění pozorovati. Šatny u kina - Po jarním vyzdění základů bylo přikročeno k stavbě z cihel a budova byla do zimy dostavěna pod krov. Ku konci roku byl dán krov a poté krytina. Práci vedl s. Jan Lehejček s brigádníky. Další práce vnější a vnitřní budou provedeny v roce příštím. Rok Divadelní představení 1969 Divadelní odbor ZK Agrostroj Počátky sehrál v pátek 14. a v sobotu 15. března 69 večer na nové divadelní scéně v sále kina za režie Mil. Březiny Jevan Bradon Thomasovu komedii Charleyova teta. Dne 14. dubna 1969 večer účinkovala v sále kina tvůrčí skupina Horáckého divadla v Jihlavě Paradox v komedii Když není kocour doma, mají myši pré a to za spoluúčinkování rytmické skupiny a pomoci melodií klasických operet, Karla Hašlera a jiných oblíbených písniček. Dopoledne a odpoledne nebylo pro školy zvláštní představení. Okresní dům kultury a vzdělání v Pelhřimově s komisí vzájemné umělecké činnosti při tomto Domě a ve spolupráci s Osvětovou besedou v Počátkách uspořádal pod záštitou Měst NV v Počátkách v našem městě v sále kina Okresní divadelní festival s tímto pořadem: pátek

7 večer J. B. Thomasovu Charleyovu tetu, komedii, sehrál divadelní soubor ZK Agrostroj Počátky. V pátek večer Heinrich Zerkaulen Rejthar, hru z doby Rudolfa II. sehrál divadel. soubor Zálesí v Humpolci. Ve čtvrtek večer Agathu Christie Past na myši detektivní hru sehrál divadelní soubor Rieger v Pelhřimově. V sobotu večer A. Casonovu Jitřní paní, sehrál divadel. soubor OB v Kamenici n. L. Žactvo ZDŠ Počátky za vedení učitelstva sehrálo v úterý 10. června 1969 dopoledne a odpoledne v sále kina a večer pro dospělé divadel. hru M. Holkové Královnin prsten. Divadelní odbor J. K. Tyl při OB v Počátkách sehrál v režii dr. Heziny v sále kina ve dnech v sobotu a v neděli odpoledne a večer divadelní hru Šamberk Hašler Podskalák. Rok V červnu roku 1979 došlo ke smutné události. Při projížďce na loďce na rybníku pod tratí mezi obcí Stojčín a Prostý utonul pan Adolf Bezděk se svou 15 letou vnučkou Blankou Kratochvílovou, které se podařilo zachránit svého bratra, ale sama přes své výborné plavecké schopnosti neměla již pro svou záchranu sil. Týden před vánočními svátky utrpěl těžké zranění při autohavárii, jemuž podlehl s. Karel Studený, ředitel panelárny ve Stojčíně. Osobní vůz řídil s. Smetana, pracovník z panelárny. K nešťastné nehodě došlo u obce Stará Hlína při návratu ze služebního řízení v Č. Budějovicích. Na podzim 1979 tragicky zahynul při autohavárii 26-letý Václav Janko syn V. Janko, zaměstnance ČSAD a Věry Janko, mistrové z družstva DUP. Stopoval auto pražské značky, jehož řidič neopatrnou jízdou nezvládl zatáčku mezi obcemi Benátky a Houserovka ve směru Počátky Pelhřimov. - Městská lidová knihovna - knihovna je umístěna v budově bývalé Záložny počátecké v ul. 25. února, kde má vyhrazeny 3 místnosti v I. poschodí. Vedoucí knihovny je stále s. Jana Přibilová. Provoz: výpůjčky dospělým v pondělí 8:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hod. v pátek 8:00 až 12:00, pro mládež ve středu od 12:00 do 17:00 hod. Knihovní fond tvoří téměř svazků. Metodicky jsou knihovně podřízeny v Polesí a Veselé. Na činnost knihovny je přispíváno státem částkou Kčs půjčovné od čtenářů a vstupné na výstavy činí Kčs. Činnost knihovny v roce 1979: počet výpůjček knih , knihovnu navštívilo čtenářů, počet výpůjček časopisů 3.749, počet stálých čtenářů 441 Ve spolupráci se školami uskutečněno: 26 besed o knihách, 15x promítány krátké fi lmy, uspořádáno 9 pásem poezie, na kterých recitovali členové dramatického kroužku. Nákup knih 879, vyřazeno 231 knih. Čtenářům jsou k dispozici katalogy knih, sestavené dle různých hledisek: autor, druh literatury, naučné soubory a podobně. Rok Otevření státní hranice - v závěru roku 1989, po otevření státní hranice do Rakouska vyjížděly stovky občanů z našeho města s různými zájezdy do země našich sousedů. Nelze říci, že za nákupy, protože zboží, o které by byl zájem, je pro nás cenově nedostupné. I v našem městě se naopak ojediněle objeví auta s rakouskou značkou. Jejich majitelé si na rozdíl od nás zde nakoupí lacino a velice výhodně. Mezi občany narůstají obavy z vykoupení některého zboží zahraničními hosty. Počátky Lokca 20 let. Již 20 let udržuje počátecká škola družební styky se školou v Lokci na Oravě. Žáci, účastníci různých olympiád a soutěží, kteří reprezentují naší školu navštívili své slovenské kamarády. Odlišnost způsobu života poznávaly děti přímo v rodinách, jsou to rodiny početné, mnohde je pět, šest, až deset dětí. Lokčané byli velice pohostinní, stejně jim chceme oplatit za rok. Absolventi základní školy. V červnu odešlo z počátecké školy do života 76 chlapců a děvčat. 30 žáků na gymnázia a odborné 7 školy, 46 se bude připravovat na různá dělnická povolání na středních odborných učilištích. U chlapců se hlavně projevuje zájem o zemědělství, stavebnictví, dopravu a služby, děvčata se chtějí učit jako švadleny, prodavačky, kuchařky, řada má zájem o práci v knoflíkářském průmyslu v sousední Žirovnici. Pramen sv. Ludmily. Stalo se už nejen zvykem, ale potřebou mnoha občanů z Počátek navštěvovat pramen u sv. Ludmily v lese nad Volmancem, odkud si denně odnášejí v různých nádobách čistou, pravidelně kontrolovanou pramenitou vodu, vhodnou i pro kojence. Studánka je ve velice pěkném lesním zákoutí. Zásluhou pana K. Chadima učitele byl přemalován obrázek sv. Ludmily a zhotoveno nové klekátko. Dík za tuto práci ode všech, kteří sem rádi chodí, patří panu J. Tománkovi a pan Frant. Povolnému. V březnu 1989 se uskutečnila další modernizace městského kina, mimo jiné byla provedena výměna zastaralých promítacích strojů za nové, moderní, od výrobce MEOPTA PŘEROV. Přezkoušení a výměnu provedli technici Krajské organizace pro film v Č. Budějovicích. Rok V druhém týdnu v červenci došlo ve Valchovské aleji k závažnému poškození nově vysázených již větších lip. srdčitých. Stromky byly zlámané a koruny visely žalostně dolů. Na jedné straně město vynakládá statisícové částky na zachování krásných staletých stromů a na straně druhé si nějací vandalové dokazují cestou z hospody před partou svojí agresivitu a sílu a dokáží zničit dílo druhých lidí. Do regenerace a obnovení vitality stromů v aleji bylo investováno ze státní dotace a z městského rozpočtu přes půl milionu korun, aby stromy zůstaly zachovány pro příští generace. Občané by si měli více všímat počínání takovýchto vandalů a jejich skutky nahlásit kompetentním osobám. Případ byl nahlášen Policii ČR a pachateli hrozí vysoká pokuta. Vánoce ve škole: o tom, že lze vánoce ve škole prožít jinak, než tomu bylo v minulosti se zasloužili žáci 9.B. třídy. Přišli s návrhem uskutečnit na konci kalendářního roku velký celoškolní vánoční program, jejž byl oni organizovali, avšak podílely by se na něm všechny třídy. Podařilo se jim ostatní přesvědčit a program připravit. Celá akce proběhla ve sportovní hale, velmi pěkné vánočně vyzdobené. Programem provázela dvojice moderátorů z 9.B. třídy Tereza Širmarová a Adam Zluky. Každá třída přispěla číslem do programu ať již recitací, hry a soutěže, či tradiční vánoční zvyky. Závěr patřil diskotéce a soutěži s balónky. Všichni strávili hezké chvíle v atmosféře dobré zábavy. Ministerstvo školství vyhlásilo celostátní soutěž žáků zákl. uměleckých škol ve hře na klavír, housle a akordeon. V okresním kole získal Ondřej Hájek v kategorii klavír 1. místo, Jan Pikl v kategorii housle 3. místo a Hana Paclíková ve hře na akordeon 1. místo. První postupovali do oblastního kola, které se konalo v březnu v Českých Budějovicích a Vimperku. Ondřej Hájek se umístil třetí a Hana Paclíková druhá. Letošní rok je pro naše hasiče jubilejní, neboť oslavují 125 let od svého založení. V sobotu se konala v Pelhřimově regionální soutěž v požárním sportu. Za naše hasiče se zúčastnilo družstvo mužů ve složení Bureš, Hric, Lukáš Janko, Vladimír Janko, Matoušek, Ryšavý, Vaněk a Zboroň. Zvítězili v překážkovém běhu na 100 m, ve štafetě na 4 x 100 m, v požárním útoku byli sice třetí, to však již neohrozilo jejich první pozici a postoupili do republikové soutěže mužů. Další úspěch člena místního hasičského sboru Lukáše Janko, který získal v celorepublikové hasičské soutěži v běhu na 100 m překážek 2. místo a přivezl si z Havl. Brodu pohár. Toto ocenění získal před odjezdem do Ostravy, kde začne studovat Vysokou školu báňskou obor požární a záchranářský. Sestavila Hana Koronczi, KZM Počátky

8 POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK Počátecký divadelní spolek pro vás připravil obnovenou reprízu muzikálu Noc na Karlštejně, který byl poprvé uveden již skoro před třemi lety v Počátkách. Počátecké ochotníky oslovili organizátoři celonárodní přehlídky profesionální i amatérské tvorby Vyšehraní, který se koná každoročně v měsíci červnu v Praze na Vyšehradě. Jedná se o charitativní festival, jehož výtěžek bude věnován Jedličkovu ústavu. Tento festival je známý svou vysokou profesionální úrovní s mezinárodní účastí a hojnou návštěvností. Letos byli vybráni za kraj Vysočina právě Počátečtí se svou Nocí na Karlštejně. Z tohoto důvodu ochotníci muzikál znovu nazkoušeli a ke svému uvedení ještě před tímto festivalem si vybrali Městské divadlo v Pelhřimově a to v sobotu 30.května od 19.30hod. Využijte proto této jedinečné příležitosti, kdy si s herci a živým orchestrem můžete zazpívat hity jako Lásko má stůňu či Do věží a kdy budete mít možnost si připomenout známý příběh Jaroslava Vrchlického o zamilované císařovně Elišce a nebojácné, rázné Aleně, které se rozhodly i přes zákaz císaře strávit Noc na Karlštejně. Lístky jsou již v předprodeji v Kulturním domě v Pelhřimově. PODĚKOVÁNÍ POČATECKÉHO DIVADELNÍHO SPOLKU 7. března 2009 se konal v sokolovně v Počátkách Divadelním ples. Touto cestou bychom rádi poděkovali našim sponzorům za věnování věcných cen do tomboly. FORD FOPO Počátky, Kulturní zařízení města Počátky, Kadeřnictví Eva Jelínková a Eva Přechová, Počátky Elektra Jana Janková, Počátky Jaroslav Skalický, Papírnictví-hračky-sport, Počátky Banka SPARKASSE Pelhřimov Aleš Povolný - Pneuservis, Počátky Novinový stánek paní Vichrová, Počátky Jaroslav Vrábel, Malířství, natěračství, Počátky Jiří Vojta, Uzenářství, Počátky Medové perníčky, Milena Drbalová, Počátky Cukrárna Pavlína Krátká, Počátky Lékárna U Sv. Kateřiny spol. s.r.o., Počátky Drogerie, Naděžda Hernová, Počátky Řeznictví Mareček Třešť Zlatnictví Hodinářství Jan Brož, Počátky Optika JARO, JAN Ročeň, Počátky ELEKTRA A až Z, Jan Janků, Počátky BAPON-ŠTEPON s.r.o. Počátky pí.iveta Váňová, Stojčín DKM MOTO Počátky pí.šárka Skořepová, Počátky SLUNOVRAT Počátky, pí Matoušková Květinka Hornerová, Počátky Lékárna Pod Javořicí, Počátky Jiří Jedlička, Počátky RESORT Svatá Kateřina Počátecký divadelní spolek Za finanční příspěvek na činnost pro rok 2009 děkujeme: Městu Počátky a SPARKASSE Pelhřimov ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ Z NAŠEHO MĚSTA - POSLEDNÍ POKRAČOVÁNÍ Poslední zpráva s názvem Odboj v Počátkách je bez uvedení autora a popisuje revoluční květnové dny. Jsme připraveni. OČM zapojena do ilegální činnosti počáteckého odboje Ještě v noci a v neděli dopoledne byl utvořen Národní výbor. Jádro tvořili členové ilegálního odboje, včetně vedoucího OČM SS na ulicích, SS na křižovatkách v pohotovostním postavení. V neděli dopoledne vnikají velitelé místních SS s ozbrojeným kordonem do místností NV, vyhlašují stanné právo a přerušují konečné organizování odboje Pondělí zastihlo nás a hlavně nejbližší okolí v nebezpečné situaci. Blízký Částrov, Horní Cerekev, Jihlávka, Kaliště, kde všude byly ozbrojené menší skupiny vojáků, byly v odpoledních hodinách cílem trestných výprav SS z našeho města. Byl zachycen telefonický rozkaz a celé okolí bylo spojkami OČM a telefonem včas varováno. Přesto došlo, zvlášť v moravských obcích Jihlávce a Kalištích ke střelbě. Zbraně musely být vráceny a první ranění byli přiváženi do zdejší nemocnice Úterý celý den prochází městem ustupující armáda SS a Wehrmacht. U nás vyčkávají bandy místních SS ve svých doupatech, zaplaveni zbraněmi. A my jsme byli téměř beze zbraní Středa nové proudy SS a uprchlíků, nové vozy plné zbraní projíždějí městem na západ. Odvahou jedinců ukořistěna z vozu první puška, první kulomet. Jel další traktor, ve vleku plný vůz zbraní. Umělou poruchou vyzískaný čas znamenal, že do večera byly zbraně včetně pancéřových pěstí v našich rukou. Ke všemu se podařilo přiměti věrného SS naučiti naše vojáky zacházeti s pancéřovou pěstí. Dostal za to civilní kabát. Radostnější nálada změnila se téhož dne 8 večer v nejhorší chvíle dosud prožité. Dle docházejících zpráv, SSmani zaskočeni u Jindřichova Hradce Rudou armádou se vracejí. Napjaté chvíle. Stavíme barikády. Zatím slabá naše jednotka vyjednává a konečně také odzbrojuje mezi Žirovnicí a Litkovicemi hlášené SS útvary. Tma, skoro půlnoc. Jen záře refl ektorů auta, kterým naše jednotka přijela, dává tušit sílu SSmanů. Snad 200 až 300 jich bylo. Odvaha triumfovala nad bandami vrahů, z nichž většina využila tmy a rozprchla se do lesa. Ostatní byli zajištěni a předáni do Žirovnice Čtvrtek, 15 minut po půlnoci přijíždí do Počátek první auto Rudé armády, armády nového světa, armády velkého Stalina, armády, která na českých polích ukončila to, co začala u Stalingradu a dorazila tisíce kilometrů hnanou nacistickou armádu. Vítání chlebem a solí. Ulice zpívá, objevují se první pásky vedoucích OČM, mládež jásá kolem usměvavých rudoarmějců, z nichž jeden za všechny pozdravuje v místním rozhlasu srdečným bratrským proslovem osvobozené občany Počátek. Celý čtvrtek, noc a den trvá jásot a vítání nekonečných kolon všech druhů zbraní slavné Rudé armády, jejichž cílem je Praha. Další dny, pátek, sobota a další týden jsou ve znamení bojů a šarvátek s bandami SS, které se potulují bez vedení v lesích našeho blízkého i vzdáleného okolí. Tu ukázali členové OČM svou organizovanou přípravu a svým nasazením, odvahou a celou svou činností získali plné uznání. Vážení občané, pokud jste pamětníci a chtěli byste výše uváděné dění v místním odboji za nacistické okupace doplnit dalšími poznatky, zašlete je, nebo osobně předejte redakci Počáteckého zpravodaje.

9 KINO POČÁTKY DUBEN 2009 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhr azena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. PEKLO S PRINCEZNOU ČR 2008; 105 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Princezna Aneta (Tereza Voříšková) se za žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma (Jiří Mádl), kterému byla kdysi zaslíbena výměnou za ochranu království Komediálně laděná česká pohádka. neděle , 18 hod. FOTOGRAFIE Z AKCE ZASAĎ SI SVŮJ STROM 2009 V sobotu se konala akce Zasaď si svůj strom, pořádaná Městem Počátky ve spolupráci se skautským oddílem Sušený tresky. STRÁŽCI - WATCHMEN USA 2008; 161 MINUT; DO 15 LET NEPŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITULKY Strážci jsou hrdinové, kteří patří do úplně jiné ligy než Superman, Spider-Man nebo X-Men. Možná proto jsou mnohem zajímavější. Až na výjimku Dr. Manhattana, který prodělal tradiční genetickou mutaci a stal se tak nepřemožitelným, jsou to tvorové z masa a kostí s normálními lidskými slabostmi a jen lehce nadprůměrným nadáním a efektní maskou. Akční sci-fi. neděle , 19 hod. BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD USA 2008; 103 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING Walt Disney uvádí nový animovaný film. Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své největší dobrodružství v životě skutečnou cestu po skutečném světě. neděle , 18 hod. MARLEY A JÁ USA 2008; 111 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÉ TITULKY Novomanželé John a Jenny se rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Film popisuje 13 let života se psem. Romantická komedie USA. neděle , 19 hod. POSTŘIŽINY LEGENDÁRNÍ ČESKÁ KOMEDIE, KTERÁ SE NATÁČELA TAKÉ V POČÁTKÁCH. Tuto komedii uvádíme speciálně jako poslední promítání v počáteckém kině před jeho rozsáhlou rekonstrukcí, která bude probíhat do konce roku Promítání bude spojeno se DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KINA. Na promítání budou v prodeji speciální pamětní vstupenky. Sledujte samostatné plakáty. neděle , 16 hod. Program kina 9 foto: Karel Slavíček

10 KULTURA PODLAHÁŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE KNĚZŮ VÁCLAV mob.: TJ Spartak Počátky pořádá dne POCHOD POČÁTKY - TELČ Start: 7:30 8:30 u ZŠ Počátky Cíl: Telč (náměstí) do 16:00 Odjezd autobusu z Telče 16:30. Startovné 20,- Kč. 10

11 INZERCE 11

12 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 12

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme:

3 březen 2010. Kluci v akci 8. března v 17,30 na ČT 1 Ondřej a Filip vaří v Telči! Připravujeme: 3 březen 2010 ROÈNÍK XXI cena: 6 Kè Dostavba ZŠ Hradecká startuje. Bude stát 123 mil. Kč! A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou konečně! Konečně začíná realizační část projektu dostavby školského areálu

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč Tání Ještě nás ledová pole svírají. Nápis chůze na vlastní nebezpečí visí na každém rohu. Střechy chrání, ale také zabíjejí. A přece smíme čekat tání. Tání

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu 7 červenec 2013 ROČNÍK XXIV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Největší francouzský kulturní projekt v Česku se blíží k jubileu FČA číslo 19! Novinka akademie? Jedna, ale podle mě významná.

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj listopad 2011 4 Rozhovor s ředitelem MBP Jiřím Ropkem 41 Právě vyšlo 14 Informace o zavedení elektronických občanských průkazů PTEJTE SE STAROSTY ROZHOVOR VITRINKA KAMENNÉ DESKY

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Městská poliklinika březen 2012 Městská poliklinika s novým vzhledem přední části budovy říjen 2012

Městská poliklinika březen 2012 Městská poliklinika s novým vzhledem přední části budovy říjen 2012 NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 10/2012 Ročník dvacátýdruhý cena 10,00 Kč 8. října 2012 vychází každé druhé pondělí v měsíci 11. číslo roku 2012 vyjde v pondělí 12. listopadu (uzávěrka

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více