7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin"

Transkript

1 ročník leden 2015 č. ZPRÁVY Z OBCE TJ SOKOL OSÍK VÁS ZVE NA Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce popřál do roku 2015 všechno dobré, hodně zdraví, dobré nálady a pozitivního myšlení. Začínáme nový rok, který bude pro obec rokem realizace výstavy kanalizace. Stavba výrazně ovlivní chod obce, a proto dvě třetiny roku 2015 budeme prožívat období, které bude pro nás všechny znamenat zvýšenou míru psychické odolnosti a vzájemného pochopení. Pevně věřím, že vše dobře společně zvládneme. Starosta obce 7. SOKOLSKÝ PLES v sobotu 31. ledna 2015 TEPLÁ VEČEŘE A DOSTATEK PITÍ ZAJIŠTĚNO HUDBA: MEDIUM II V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin ZAMLUVENÍ MÍST U DRIMLA J., MOB V pátek 13. února 2015 projdou naší obcí děti z mateřské školy v masopustním průvodu. Akce se uskuteční v dopoledních hodinách. Zajistěte si včas místenky, je snížená kapacita míst. Tříkrálová sbírka Již po patnácté proběhla v sobotu 3. ledna 2015 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno ,- Kč. V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky: Budislav ,-Kč Desná ,- Kč Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) ,- Kč Horní Újezd ,- Kč Osík ,- Kč Poříčí (Mladočov, Zrnětín) ,- Kč Vidlatá Seč ,- Kč Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit. Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a Božího požehnání. Pracovníci charity Dolní Újezd

2 Společenská rubrika V měsíci únoru 2015 oslaví svoje významné jubileum tito občané: 50. narozeniny Ludmila Hauptová 55. narozeniny Bohumil Dvořák 60. narozeniny Marie Matoušová 70. narozeniny Jindřich Klička 75. narozeniny Václav Lněnička 80. narozeniny František Stráník 84. narozeniny František Janda 86. narozeniny Anna Petrašová 89. narozeniny Jaroslav Láznička Všem jubilantům přejeme ještě mnoho krásných let ve zdraví a spokojenosti! Narozené děti Vzpomínka Dne 12. ledna 2015 uplynuly dva roky od úmrtí našeho milého manžela a tatínka pana Václava Kajsrlíka, Osík č Všem, kteří ho znali a měli rádi, za tichou vzpomínku děkuje manželka Božena a dcery Hana a Libuše. Vážení čtenáři vítáme Vás na prvních stránkách již 22. ročníku našich obecních novin. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali vytvářet ročník minulý, a pevně věříme, že vytrvají i letos. Zároveň věříme, že se nám podaří získat i nové spolupracovníky a dopisovatele, hlavně z řad mladých občanů. Chtěli bychom, aby Osík dnes byl novinami aktuálními, pestrými, zábavnými i poučnými. Svoje příspěvky zasílejte jako dřív vždy do každého měsíce, ale raději s předstihem. Naše adresa je: nebo V roce 2014 se narodily tyto děti: Jitka, Štěpán, Daniel, Matouš, Anežka, Filip, Prokop, Gabriela, Sofie, Matyáš a ještě jeden Filip. K nim přibyly ještě dvě miminka Jan a Adriana. Nazdar lidi! Já jsem Honzík Hanus, narodil jsem se 27. října 2014 a doma už na mně čekali bráškové Toník s Vendou. Dne 17. prosince 2014 se Evě a Pavlovi Doležalovým narodila dcera Adrianka, na kterou se moc těšila její sestřička Sandruška, rodiče i prarodiče Kromíchalovi. FOTOHÁDANKA Vážení čtenáři, i letos vás vybízíme k poznávání málo známých míst naší obce. Naše milá spolupracovnice Magda, zvaná MROŽ, nám zaslala dva snímky jednoho divokého místa z horní části obce. Podaří se vám ho identifikovat? OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 2 Zprávy z obce

3 Zprávy z obce Kompostéry Jak už bylo dříve zveřejněno, z finančních prostředků poskytnutých z Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu Separace bioodpadů v Mikroregionu Litomyšlsko Desinka byly, v souladu s podporou třídění odpadu formou domácího kompostování, pořízeny plastové kompostéry o objemu 1100 l. Získat kompostér do domácnosti je možné, dle stanovených podmínek, po podpisu smlouvy a uhrazení poplatku (finančního příspěvku) ve výši 300 Kč (dotováno, obec i mikroregion). V návaznosti na výše uvedené žádáme všechny občany, kteří mají zájem o kompostér, aby se dostavili na Obecní úřad v Osíku v týdnu od 9. do 13. února letošního roku. Upřednostňováni budou zájemci, kteří na základě výzvy v novinách svůj zájem již vyslovili a jsou evidováni v seznamu. Vzhledem k tomu, že ale nabídka převyšuje poptávku, kompostér si můžou zakoupit i ostatní občané, kteří registrováni dosud nejsou. Koordinační schůze V souvislosti se zahájením prací na realizaci projektu Odkanalizování obce Osík, se bude ve středu 4. února 2015 v 18 hod v Kulturním domě v Osíku konat koordinační schůze občanů se zástupci zhotovitele, projektantů, technického dozoru a vedení obce. Projednán bude harmonogram výstavby kanalizace včetně technického řešení domovních přípojek. Zák adní ško a Osík zve rodiče našic žáků, rodiče dětí, které c tějí za ájit ško ní doc áz u v 1. třídě naší ško y i veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pondělí 19. ledna 2015 od 8 do 16 hodin Na ízíme Vám pro ídku tříd, počítačové uče ny, ško ní družiny, možnost zúčastnit se výu y, rádi zodpovíme Vaše dotazy Eva Hrdonková ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OSÍKU SE KONÁ V ÚTERÝ 10. ÚNORA 2015 OD 14:00 DO 16:30 HODIN. ZÁPIS JE PRO DĚTI NAROZENÉ OD DO A DĚTI, KTERÉ DOSTALY V LOŇSKÉMROCE ODKLAD ZÁPIS PROBĚHNE FORMOU HRY, PŘI KTERÉ DĚTI UKÁŽÍ SVÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI RODIČE PŘINESOU K ZÁPISU OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. VÁŽENÍ RODIČE, z Vašeho syna/dcery se stane v letošním roce školák. Přechod z mateřské školy do základní školy je velkou změnou v životě Vašeho dítěte. Samozřejmě si můžete zvolit i školu mimo své bydliště. Dříve, než se pro některou rozhodnete, určitě ji navštivte. Zveme Vás na Den otevřených dveří v naší škole. Nebyli jste zde od dob své školní docházky? Hodně se toho změnilo. Přijďte se podívat do výuky, do školní družiny, na kroužek angličtiny. Ptejte se rodičů, kteří u nás mají své děti a jsou spokojeni, utvořte si vlastní názor. Naše škola spolupracuje s učitelkami MŠ a snaží se vstup do školy dětem co nejvíce ulehčit. Váš syn/dcera zná z návštěv školu i vyučující. Vám a Vašim dětem nabízí: - malé počty žáků ve třídách - přechod v kolektivu spolužáků z MŠ do známého prostředí - individuální přístup k dětem (vzhledem k počtu žáků má vyučující na každého z nich více času) - rodinné prostředí - vybavenou počítačovou učebnu, kterou děti využívají při vyučování i v odpoledních hodinách, v každé třídě máme interaktivní tabuli - každoroční výuku plavání pro všechny žáky v Litomyšli - nákup všech školních potřeb do 1. ročníku - kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané učitelky - kroužky: florbal, sborový zpěv, náboženství, informatika, angličtina hrou 2 hodiny týdně od 1. ročníku (druhá hodina placena obcí), keramika v MŠ - velké množství akcí pořádaných pro žáky (divadla, exkurze, setkání s rodiči - Vánoce, Mikuláš, Den matek, Den Země, čarodějnice, soutěže, výlety, školu v přírodě) - chutné obědy v klidném prostředí zrekonstruované školní jídelny - prostornou školní družinu bez poplatku - zajištěný pitný režim - prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt ovoce a zelenina zdarma - prostorné třídy s relaxačními koutky (koberec, hry, hračky, stavebnice) - každodenní možnost využívat sportovní halu i nový sportovní areál - minimální možnost negativních sociálně patologických jevů - velmi dobré hodnocení školní inspekce, hygieny - velmi dobré výsledky v celostátním testování žáků Škola i obec mají zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo místní školu. Školu si můžete přijít prohlédnout kdykoliv, zúčastnit se výuky. Těšíme se na Vás při zápisu. Mgr. Eva Hrdonková Zprávy z obce OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 3

4 Kultura v Osíku Patnácté setkání harmonikářů Závěrečné skladby I v roce 2014 se v naší obci konalo SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ. Již po patnácté se začátkem listopadu sjeli harmonikáři zblízka i zdáli, aby zahráli hostům pro potěšení, a sobě pro radost. Setkání harmonikářů v roce 2013 skončilo ve schodku a nebylo jisté, zda se jubilejní patnáctý ročník uskuteční. Požádali jsme proto Obecní úřad v Osíku o poskytnutí finančního příspěvku. Žádost byla vyslyšena a obec podpořila konání akce částkou 5000 Kč, která byla využita k nákupu upomínkových dárků pro harmonikáře. Za finanční podporu děkuje-me Vánoční koncert V pondělí 22. prosince se v našem Kulturním domě konal pravidelný předvánoční koncert. Letos nás zahřála u srdce skupina Parkoviště pro velbloudy. Ani to, že jsem měla zaděláno na dvě velké vánočky, které samozřejmě nesmí chybět při sváteční snídani, mě neodradilo přerušit všechny práce s tím spojené a jít do kulturního domu. V zaplněném sále voněl svařáček a posluchači byli svátečně naladěni. Skupina, která momentálně spolupracuje s festivalem Hudba pomáhá, si připravila soubor koled, moderně pojatých vánočních hitů i vlastních písniček. Chmury, trable, sta-rosti, tak jak to zpívá Václav Neckář, jsme ne-chali doma, a vychutnali jsme plnými doušky skvělý výkon příjemných mladých lidí. Písničky nadchly i moji vnučku Viktorku, která mě během koncertu tancovala na kolenou. Vánočky, i když jsem je dopékala po půlnoci, se podařily. Helena Vomáčková, foto Němec Podařilo se! nejen Obecnímu úřadu v Osíku, ale i dalším sponzorům uvedeným v abecedním pořadí: Alfa s.r.o. Zdeněk Portlík, Autoopravna - Kalibán, Jakub Kovář, Pavel Dušek, Pavel Flídr, Tiskárna Osík, Zemědělské družstvo Dolní Újezd a za krásná jablka děkujeme Zahradnictví pana Kličky. Kdo se zúčastnil setkání, jistě nelitoval. V čase od hodin si všichni jistě našli svou zamilovanou písničku. K vidění bylo celkem 30 vystoupení ve hře na akordeon či heligonku, ale také zazněly tóny z klarinetu či saxofonu. Plným sálem kulturního do-mu se linuly melodie pěkných písniček, které si všichni rádi s muzikanty zazpívali a nakonec i zatančili. Veliké poděkování patří kuchařkám, které uvařily výbornou večeři pro muzikanty i ostatní hosty, a všem, kteří se s námi podíleli na organizačním zajištění akce. Věříme, že i setkání harmonikářů v roce do kterého přejeme všem jen to dobré a hlavně zdraví - bude pro vás všechny dnem, na který se budete společně s námi těšit. Marie a Zdeněk Vodehnalovi, foto Vodehnal OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden č. 1 str. 4 Kultura v Osíku

5 Co by neměl odnést čas... Trocha vzpomínek snad nikoho nezabije Dneska se dá říct, že neuplynulo, ale uprchlo více než 25 let od doby, kdy sametovou revolucí v našem státě nastaly podstatné změny, které každá revoluce způsobí. Mohlo by se tedy naší nové generaci něco říci o tom, jak to bylo v Osíku a Česku před touto revolucí. My starší si přitom můžeme vzpomenout na svoje mládí. Mělo by to být povídání poučné, kritické i úsměvné, protože máme to štěstí, že žijeme více-méně v míru, tedy bez války v Evropě, o teroristech a konfliktu na Ukrajině nemluvě. Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že naši prarodiče, u starší generace rodiče, prožili první polovinu minulého století. Tam byla čtyři roky první světová válka. Potom dvacet let mír + ekonomická krize, která dala podnět ke druhé, šest let trvající světové válce. Prožít těchto padesát let a ty dvě války, to asi nebylo to, co my žijeme dnes, ani to, co jsme žili v druhé půli minulého století, o které budeme psát. Vezměme prosím tuto skutečnost na vědomí, vzpomeňme na lidi, kteří to prožili a važme si toho, že jsme se později narodili a poznali lepší život než oni. Tak už to ale na tom našem světě chodí. Žijeme si stále líp, a komu za to dík?? Každému člověku, který udělá něco dobrého pro ostatní lidi. Jan Flídr Jedním z dobrých lidí v Osíku byl pan Jan Flídr (1887 -?). Tehdy majitel statku č.p. 80 (dnes plemenářská stanice). Společně s panem doktorem Šperlem z Litomyšle v roce 1946 jako první na světě vymysleli a v praxi úspěšně provedli umělé oplodnění (inseminaci) skotu. Znamenalo to skutečnou revoluci pro všechny chovatele. Už se nemuselo chodit s každou dojnicí nebo jalovicí k býkovi, což byl dost náročný a nebezpečný akt. Tato metoda - jednoduše řečeno uchování býčích spermií ve vaječném žloutku na několik týdnů - byla díky vědeckým týmům v Česku a Dánsku ve velmi krátké době několika let dovedena téměř do dnešního stavu, kdy je lze uchovat v tekutém dusíku (-198 C) téměř neomezenou dobu. Díky inseminaci mohl být během 50. let nastartován PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM. To znamená zušlechťování celé populace skotu používáním pouze býků - zlepšovatelů, s cílem stálého zvyšování masné a mléčné produkce. Základem tohoto programu je KONTROLA Aukce v únoru 1979 Aukce v únoru Zleva: ředitel stanice Ing. Klusoň, Ing. Kromíchal, MVDr. Svoboda ředitel Krajské veterinární správy, prof. Meisnar vrchní hodnotitel, a další. UŽITKOVOSTI. Tenkrát jedna dojnice dala v průměru 1000 litrů mléka za rok. V roce 2000 to bylo kolem 7000 litrů. Dnes nejsou výjimkou stáda dojnic s užitkovostí litrů mléka za rok. Nezbytnou podmínkou těchto výsledků je úroveň krmení a ustájení těchto továren na mléko. Tyto parametry platí dnes u všech intenzivních chovů na světě. Inseminaci provádějí školení technici. V osobním automobilu sebou vozí zhruba 30 býků a každý technik zodpovídá za zapuštění zhruba dojnic a jalovic dle připařovacího plánu, s následným vyšetřením na březost. Řeknu vám také skutečnost, že od každého býka se dá získat až půl milionu inseminačních dávek. Po 5 letech testování se zjistí, jestli je býk zlepšovatel, indiferent nebo zhoršovatel. Zlepšovatelé se použijí v chovu skotu. Ti os-tatní jsou velmi cennou surovinou pro kos-metický průmysl, tedy převážně pro naši dám-skou populaci. Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že všechno co jsem dosud napsal, způsobil svým nápadem a cílevědomou prací pan Jan Flídr a doktor Šperl s kolektivem chovatelů z Osíka a okolí, kteří tuto revoluci v chovu skotu způsobili, ale oficiálního ocenění (byť in memoriam) se dosud nedočkali. Ing. Karel Kromíchal Důstojným pokračovatelem chovatelské tradice v Osíku byl Ing. Karel Kromíchal ( ). Z celé populace oseckých dojnic udělal šlechtitelský chov, ve kterém se v 60. letech narodili býci FABIÁN 50 a FABIÁN 100, což byli zlepšovatelé, jejichž úrovně už žádný býk nedosáhl a jejich potomstva bylo víc než 700 tisíc. Iniciativou a zásluhou pana Kromíchala byl uskutečněn dovoz základního stáda prasat plemene DÁNSKÁ LANDRACE do Osíka v roce Toto plemeno s vynikající masnou užitkovostí cílevědomým křížením zvýšilo v krátké době masnou užitkovost všech chovů prasat v Československu. Pan Kromíchal na to všechno také nebyl sám. V Osíku mu pomáhali všichni tehdejší ošetřovatelé hospodářských zvířat a zootechnici: Karel Hanus, Jenda Šnajdr, Miluška Kalibánová i já jako jejich žák. V této souvislosti musím připomenout skutečnost, že hlavně 60. a 70. léta byla ve znamení bouřlivého rozvoje zemědělství s cílem dosáhnout vyšší produktivity práce. Byly budovány ustájovací prostory pro chovy drůbeže, prasat a skotu a s tím souvisejícím zpracovatelským průmyslem (mlékárny a jatka). Zároveň musela být postavena střediska pro veškerou mechanizaci potřebnou v zemědělství a dílny k jejich údržbě a opravám. Toto všechno bylo budováno s úmyslem zajistit Československu soběstačnost ve výrobě základních potravin, což se tenkrát podařilo. Dnes díky Evropské unii máme většinou dovážené a konzervačními preparáty ošetřené potraviny všeho druhu. Otázkou zůstává, zdali je to správné a zdravé. Karel Flídr Poznámka: Děkujeme za krásnou vzpomínku na dvě významné osobnosti naší obce. Rádi uvítáme každé doplnění či upřesnění těchto vzpomínek, stejně tak jako zapůjčení fotografií (hl. p. Flídra). jkl Co by neměl odnést čas... OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 5

6 Pro ty... Pro ty, kteří si dosud nezakoupili novou publikaci Osík a první světová válka, o kterou je stále zájem, a to i v okolních obcích, přinášíme na ukázku jednu z jejich kapitol. Zvyky a obyčeje Příležitostí k zábavám bylo před sto lety málo, proto se prožívaly intenzívně. Vezmeme to podle kalendáře: Na Tři krále chodily po vesnici trojice dětí z chudých rodin, aby si za koledu u bohatých lidí vysloužily nějakou odměnu. Konec masopustu byl oslavován průvodem maškar od statku ke statku, obyčejně s doprovodem harmoniky nebo kolovrátku, a s prováděním všelijakých skopičin. O Velikonocích, od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, chodily děti na vesnicích místo vyzvánění zvonu, který odletěl do Říma, s řehtačkami a klepačkami. V Osíku, kde kostel nebyl, o tento zvyk děti přišly. Šmerkust popisuje Beniš takto: Od časného rána chodili šmerkustníci s žílou (pomlázkou) a ve světnici sflákali kde koho, zavdali z flaštičky a vzali si červené vajíčko. Odpoledne šmerkustovala chasa na návsi, někdy s takovým zápalem, že zůstávaly pořádné šlince. To se obyčejně vyrovnalo slovy: Ale seš ty Janku neřád! - Cupity hupity cup! Hnedle byl Janek obstoupen švarnými dívkami, pomlázky dopadaly na něj ze všech stran a tím byla příhoda proseknuté punčochy vyrovnána. Nešlo se s tím na starostu. První duben - apríl - byl zdrojem všelijakých špásů, kterým se nevyhnul nikdo, ani vážené osoby. Žádný vyvedený by se však neměl zlobit. Daleko větší přípravy se chystaly na poslední dubnový večer - na pálení čarodějnic. Po setmění zaplály na polích či lukách ohně, kolem nichž křepčila a dováděla mládež s hořícími košťaty namáčenými v kolomazi. Stavění májek, zvyk v některých obcích, se v Osíku neujal. Konec žní byl oslavován dožínkami (obžínkami). Někdy byly velké, celoobecní, s muzikou, jindy jen soukromé, na statku. Všechny však byly veselé. Nejvíce zvyků se soustředilo na vánoční čas. Začínalo to na Mikuláše, kdy tento světec s andělem a hlavně strašidelným čertem navštěvovali po domluvě s rodiči děti. Štědrý den přinesl půst, pak sváteční večeři (bez ryb) a nakonec nezbytnou půlnoční mši. V této době začínal zvyk strojit vánoční stromeček, který býval ozdoben papírovými řetězy a zavěšenými jablíčky. Stromeček býval zavěšen ke stropu. Stavěly se však Betlémy, jak vyřezávané, tak papírové. Na koledování cho-dily děti z chudých rodin na Štěpána; zazpívaly na zápraží koledy a přijaly od hospodyně či hospodáře nějaký mls, jablíčka či kousek vánočky. Na Štěpána také byla obyčejně se-hrána divadelní hra, po ní následovala taneční zábava. Konec roku (Sylvestr) nebyl nijak zvlášť slaven. jkl na fotografii: Osík od Šnajdrova obchodu k Litomyšli Mateřská škola Letem světem o dění v Mateřské školce Na konci každého roku snad každý člověk bilancuje a hodnotí, co se mu za ten rok povedlo, co jej v životě potkalo a kam se chce v příštím roce posunout. I my ve školce jsme zavzpomínali, co jsme v novém školním roce 2014/2015 zažili. V září jsme přivítali nové kamarády, do školky nastoupilo celkem 9 nových dětí, které byly seznamovány s režimem ve školce, poznávaly nové kamarády a učily se vzájemné toleranci a kamarádství. Abychom tuto soudržnost ještě více podpořili, v říjnu jsme uspořádali výlet do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. Ve školce jsme též přivítali novou paní učitelku Kláru Řehákovou z Litomyšle, kterou si dle našeho názoru děti okamžitě zamilovaly, a stala se tak velkou posilou pro náš pedagogický tým. Díky svým zkušenostem v anglickém jazyce, které nasbírala při letitém pobytu v zahraničí, začala děti hravou formou seznamovat s tímto jazykem a už dnes můžeme říci, že děti se vždy těší na hrátky v angličtině. Další nadstandartní aktivitou v naší školce je taneční kroužek FUN DANCE. Keramický kroužek myslím není třeba zmiňovat, neboť ten zůstává u dětí ve velké oblibě a vždy se těší na práci s hlínou. Předškoláci jako každý rok zahájili plavecký výcvik v krytém bazéně v Litomyšli, kde jsme si každou středu užívali vodních radovánek. Odměnou za jejich odvahu bylo mokré vysvědčení, které děti obdržely na posledním plaveckém výcviku. Celý kalendářní rok 2014 jsme zakončili vánoční besídkou v kulturním domě, kam mezi nás zavítal ilustrátor Adolf Dudek se svým vánočním představením Malujeme Vánoce. Pak už nás čekala velká nadílka dárků pod vánočním stromečkem a hurá na vánoční prázdniny. Jsme rádi, že jsme se v novém roce 2015 sešli ve zdraví a radosti a mohli jsme si plnými doušky užívat radovánky na sněhu. Věříme, že tento rok bude plný dětských úsměvů, plný zábavy, vzájemného přátelství a celkové pohody v naší malé, ale přesto moc hezké školce. Dana Cabicarová, foto Němec Zimních radovánek si děti zatím moc neužily. OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden č. 1 str. 6 Mateřská škola

7 Čtení pro ženy Podprsenka slaví 100 let Podprsenka. Doplněk zdravotní, praktický, ale i estetický. Věc, bez které si naprostá většina žen už nedovede představit život. Američanka Mary Phelpsová-Jacobová si před sto lety, 3. listopadu 1914, nechala patentovat podprsenku vyrobenou ze dvou kapesníčků a stuhy. Tehdy ještě netušila, že navždy osvobodila ženy od nevyhovujícího korzetu. Zahalování ženských ňader je velmi starou tradicí. Podle jeskynních maleb nalezených v Anglii používaly ženy již v pravěku zvířecí kůže omotané kolem hrudníku. Ve starověkém Řecku ženy nosily takzvaný mastodeton, což byl pruh látky, který zabraňoval nechtěnému pohybu prsou. Cesta k podprsence dnešního typu byla ale dlouhá, a dá se říci, že i trnitá. Ještě téměř dvě desítky století poté si ženy a dívky nemohly vychutnat pohodlí perfektně padnoucí podprsenky. Korzety Ženské tělo na dlouhou dobu spoutával korzet, který kombinoval funkci podprsenky a podvazkového pásu. První zmínka o něm pochází údajně ze záznamů anglické královské domácnosti z roku V té době se ale o žádný pohodlný doplněk ženského šatníku nejednalo, korzet měl spíše podobu brnění a kvůli tlaku, kterým obepínal tělo, mohl poškozovat plíce a další vnitřní orgány. Tehdy byl také v módě velmi útlý pas, a tak se korzety utahovaly doslova na doraz. Jako výztuž korzetu byly použity kosti z velryb - kostice. Postupem času se korzety, které byly rozšířené zejména ve Francii a Anglii, zdokonalovaly a lépe vyhovovaly křivkám ženského těla. Používaly se pro různé účely, dámy nosily korzety těhotenské, jezdecké i koupací. Předchůdcem podprsenky byl korzet. Takové starosti neměly pracující ženy - služky, děvečky, a hlavně vdané ženy, kterým určili muži místo u plotny, práci na poli i v domácnosti, být jim pro jejich potěšení a hlavně rodit děti a starat se o ně. Péče o prsa se považovala za nemravnost. Vznik podprsenky První prototyp podprsenky si nechal patentovat Američan Luman L. Chapman v roce Tehdejší náhrada korzetu měla podobu oděvu s vydutými částmi v oblasti poprsí. Ramínka se zava-zovala za krkem. Reálněji napodobovala tvar dnešní podprsenky prsní podpěra nazvaná breast supporter, kterou si v roce 1893 patentovala Američanka Marie Tucekova. Stále to ale ještě nebylo ono. Když se jednoho večera roku 1910 tehdy devatenáctiletá Američanka Mary Phelpsová-Jacobová chystala na ples, nechtěla si na sebe vzít staromódní korzet, ale něco pohodlnějšího. S pomocí služebné si pod šaty zhotovila horní díl spodního prádla ze dvou hedvábných kapesníků a stuhy. Protože vzbudila velký ohlas mezi svými kamarádkami, rozhodla se tento nápad zpeněžit a 3. listopadu 1914 si nechala podprsenku patentovat a pod jménem Caresse Crosbyová začala s její výrobou. Svou podprsenku Jacobová přihlásila pod názvem brassiere (původně francouzské slovo), které se v anglicky mluvícím světě ujalo (zkráceně bra ). Nedlouho poté patent prodala za 1500 dolarů firmě Warner Brothers Corset Company z amerického Bridgeportu. Bratři Warnerové začali podprsenky vyrábět ve velkém a za třicet let vydělali přes patnáct miliónů dolarů. Mužům učarovaly vnady modelek Podprsenka se tak stala důležitou součástí šatníku každé ženy a přehlídková mola zaplnily štíhlé modelky předvádějící nejnovější trendy ve spodním prádle. Teprve v roce 1928 uvedli na trh manželé Rosenthalovi podprsenky s různými ve-likostmi košíčků a o sedm let později byla zavedena výroba košíčků s velikostmi A až D. Konec padesátých let znamenal převrat v materiálu, ze kterého byly podprsenky vyrobeny. Do té doby používaný nepružný materiál vystřídalo elastické vlákno Lycra, díky kterému horní díl spodního prádla dokonale přiléhal k tělu. Umění zaujmout dokonale padnoucím spodním prádlem ovládaly i filmové krásky. Mužům po celém světě se tajil dech při pohledu na více či méně zakryté vnady Marilyn Monroeové, Sophie Lorenové nebo Ursully Andressové. Revoluční push-up Revoluci ve světě podprsenek způsobila i takzvaná push-upka (pušapka). Tu vynalezl v roce 1943 americký letecký konstruktér, pilot, filmový producent a režisér Howard Huges, když chtěl vylepšit dekolt hollywoodské hvězdě Jane Russellové ve svém snímku Psanec. Proslulost tomuto střihu podprsenek, který je určen pro ženy s malými ňadry, dodala v šedesátých letech firma Wonderbra. Eva Herzigová na reklamním bilboardu. Jane Russellová ve filmu Psanec. Celosvětově se především díky billboardové kampani na podprsenku Wonderbra proslavila v roce 1994 i Češka Eva Herzigová. Dokonalý dekolt a ideální míry vyzývavé blondýnky jí zaručily vítězství v konkurzu i příměr k Marilyn Monroeové. Oděna jen v krajkové podprsence se pak svůdně usmívala z billboardů a vyváděla z rovnováhy muže na celém světě svými vnadami a výzvami typu: Dívej se mi do očí; Přišel jsi brzy; Ahoj chlapci! Počet automobilových nehod a dopravních kolapsů se sice poblíž výše uvedených reklam mnohonásobně zvýšil, zvedl se však prodej podprsenek Wonderbra - během dvou let o více než 40 procent. České ženy kupují klasiku České ženy chtějí hlavně praktické podprsenky v bílé, černé nebo smetanové barvě. Měly by být pohodlné, proti dřívějším špičkám je dnes zájem o podprsenky s košíčky přírodního, kulatého tvaru. Používá se více elastických materiálů a roste poptávka po podprsenkách s většími košíčky, říkají Erika a Jindřich Stoklasovi, majitelé rodinné společnosti Spoltex Kravaře, jež je jednou z mála firem, které v Česku podprsenky vyrábějí, a většina produkce putuje do tuzemských obchodů. Během posledních 20 let se výrazně změnily střihy podprsenek i materiály, z nichž se vyrábějí. Rozdíl je v kvalitě materiálů i v kosticích. Dříve se nepoužívaly materiály až tak elastické, nebylo tam takové procento lycry," říká Erika Stoklasová. Proměnou materiálu ale prošlo veškeré spodní prádlo: zatímco před 20 lety se 90 procent dělalo z bavlny, dnes mají přednost moderní hi-tech materiály - elastické látky na bázi přírodních vláken. Velmi častým problémem je špatná volba velikosti podprsenky, konkrétně velikosti košíčku a obvodu. Především ženy s větším poprsím, které si vybírají prádlo samy, bez odborné pomoci, si pak často stěžují na bolesti hlavy, páteře nebo ramen. Podle odborné literatury, jkl, 11/2014 Čtení pro ženy OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 7

8 Pro pamětníky Po vydání publikace Historie školy v Osíku zbylo hodně materiálu nevyužitého. Pro vzpomínku otiskujeme tři fotky z archívu J. Dastycha. Snad někdo sebe nebo někoho jiného pozná a sdělí nám to (i např. rok). Pro zavzpomínání přidávám ještě Dastychův životopis ze jmenované publikace (je stále k získání na OÚ). jkl Josef Dastych Josef Dastych se narodil 21. března 1913 ve Stříteži u Skutče jako dvanácté dítě ze třinácti. Naživu jich zůstalo jen šest. Otec mu zemřel v r Do obecné školy chodil do Hluboké, potom do Luže na měšťanku, denně pěšky a sám cestou dlouhou 10 km. Jako jediný ze sourozenců mohl jít na střední školu - učitelský ústav v Chrudimi. Po maturitě v roce 1932 učil na dívčí škole v Litomyšli, dva roky v Budislavi, v Dolním Újezdě a před vojnou krátce na Desné a v Horním Újezdě. Vojančil v Čáslavi a ve Vysokém Mýtě. Po návratu byl od ustanoven na místo řídícího učitele do Jarošova, kde krátce učil s Petrem Jilemnic-kým. Tehdy se také oženil s Vlastou Rejmanovou. Měli tři děti - Hanu, Naďu a Josefa. Za války spolupracoval s odbojovou skupinou a pomáhal ruským zajatcům a partyzánům, za což byl po válce po zásluze vyznamenán. Po válce zažádal o přeložení do Semanína. Tamější škola byla nejen bez veškerého zařízení, ale i bez elektrického proudu, stejně jako celá obec. Za 13 let svého působení změnil školu k nepoznání. V roce 1958 požádal o přeložení do Osíka na uvolněné ředitelské místo. I zde začal s většími úpravami budovy, které už byly velmi nutné, jak je popsáno v jednotlivých létech. Hodně pracoval pro veřejnost. Byl knihovníkem, správce OB, promítal filmy, vedl dětský pěvecký kroužek a ženský pěvecký sbor, hrál s dětmi maňáskové divadlo, spolupracoval s ochotníky jako malíř kulis a maskér, atd. Během působení v Osíku dálkově vystudoval výtvarnou výchovu, což využil i při výuce kreslení na LŠU v Litomyšli. Malování bylo celý život jeho velkou radostí a posilou. V Osíku působil 15 let, do roku 1973, kdy odešel do důchodu a přestěhoval se do Litomyšle. Zemřel 15. března Než napadne sníh OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: Bezplatné. Foto Němec

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu 2012 únor Starosta uvažuje o likvidaci odpadu Smetí přibývá, skládky narůstají. Kam s odpadem? Tato otázka se stává prioritou na pořadu jednání nejen v Olomouckém kraji. Nás teď velice pálí jeden konkrétní

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

www.breziumikulova.cz

www.breziumikulova.cz Březácký zpravodaj 1/2014 Dobrý den sousedé, přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit. Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Malé zamyšlení na prázdniny

Malé zamyšlení na prázdniny Malé zamyšlení na prázdniny Letní měsíce s sebou přinášejí čas dovolených. Ať každý z nás prožije dovolenou zvelebováním svého domu nebo cestováním, či pobytem u moře, je to vždy příležitost k poznávání.

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více