7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin"

Transkript

1 ročník leden 2015 č. ZPRÁVY Z OBCE TJ SOKOL OSÍK VÁS ZVE NA Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce popřál do roku 2015 všechno dobré, hodně zdraví, dobré nálady a pozitivního myšlení. Začínáme nový rok, který bude pro obec rokem realizace výstavy kanalizace. Stavba výrazně ovlivní chod obce, a proto dvě třetiny roku 2015 budeme prožívat období, které bude pro nás všechny znamenat zvýšenou míru psychické odolnosti a vzájemného pochopení. Pevně věřím, že vše dobře společně zvládneme. Starosta obce 7. SOKOLSKÝ PLES v sobotu 31. ledna 2015 TEPLÁ VEČEŘE A DOSTATEK PITÍ ZAJIŠTĚNO HUDBA: MEDIUM II V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin ZAMLUVENÍ MÍST U DRIMLA J., MOB V pátek 13. února 2015 projdou naší obcí děti z mateřské školy v masopustním průvodu. Akce se uskuteční v dopoledních hodinách. Zajistěte si včas místenky, je snížená kapacita míst. Tříkrálová sbírka Již po patnácté proběhla v sobotu 3. ledna 2015 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno ,- Kč. V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky: Budislav ,-Kč Desná ,- Kč Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) ,- Kč Horní Újezd ,- Kč Osík ,- Kč Poříčí (Mladočov, Zrnětín) ,- Kč Vidlatá Seč ,- Kč Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit. Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a Božího požehnání. Pracovníci charity Dolní Újezd

2 Společenská rubrika V měsíci únoru 2015 oslaví svoje významné jubileum tito občané: 50. narozeniny Ludmila Hauptová 55. narozeniny Bohumil Dvořák 60. narozeniny Marie Matoušová 70. narozeniny Jindřich Klička 75. narozeniny Václav Lněnička 80. narozeniny František Stráník 84. narozeniny František Janda 86. narozeniny Anna Petrašová 89. narozeniny Jaroslav Láznička Všem jubilantům přejeme ještě mnoho krásných let ve zdraví a spokojenosti! Narozené děti Vzpomínka Dne 12. ledna 2015 uplynuly dva roky od úmrtí našeho milého manžela a tatínka pana Václava Kajsrlíka, Osík č Všem, kteří ho znali a měli rádi, za tichou vzpomínku děkuje manželka Božena a dcery Hana a Libuše. Vážení čtenáři vítáme Vás na prvních stránkách již 22. ročníku našich obecních novin. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali vytvářet ročník minulý, a pevně věříme, že vytrvají i letos. Zároveň věříme, že se nám podaří získat i nové spolupracovníky a dopisovatele, hlavně z řad mladých občanů. Chtěli bychom, aby Osík dnes byl novinami aktuálními, pestrými, zábavnými i poučnými. Svoje příspěvky zasílejte jako dřív vždy do každého měsíce, ale raději s předstihem. Naše adresa je: nebo V roce 2014 se narodily tyto děti: Jitka, Štěpán, Daniel, Matouš, Anežka, Filip, Prokop, Gabriela, Sofie, Matyáš a ještě jeden Filip. K nim přibyly ještě dvě miminka Jan a Adriana. Nazdar lidi! Já jsem Honzík Hanus, narodil jsem se 27. října 2014 a doma už na mně čekali bráškové Toník s Vendou. Dne 17. prosince 2014 se Evě a Pavlovi Doležalovým narodila dcera Adrianka, na kterou se moc těšila její sestřička Sandruška, rodiče i prarodiče Kromíchalovi. FOTOHÁDANKA Vážení čtenáři, i letos vás vybízíme k poznávání málo známých míst naší obce. Naše milá spolupracovnice Magda, zvaná MROŽ, nám zaslala dva snímky jednoho divokého místa z horní části obce. Podaří se vám ho identifikovat? OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 2 Zprávy z obce

3 Zprávy z obce Kompostéry Jak už bylo dříve zveřejněno, z finančních prostředků poskytnutých z Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu Separace bioodpadů v Mikroregionu Litomyšlsko Desinka byly, v souladu s podporou třídění odpadu formou domácího kompostování, pořízeny plastové kompostéry o objemu 1100 l. Získat kompostér do domácnosti je možné, dle stanovených podmínek, po podpisu smlouvy a uhrazení poplatku (finančního příspěvku) ve výši 300 Kč (dotováno, obec i mikroregion). V návaznosti na výše uvedené žádáme všechny občany, kteří mají zájem o kompostér, aby se dostavili na Obecní úřad v Osíku v týdnu od 9. do 13. února letošního roku. Upřednostňováni budou zájemci, kteří na základě výzvy v novinách svůj zájem již vyslovili a jsou evidováni v seznamu. Vzhledem k tomu, že ale nabídka převyšuje poptávku, kompostér si můžou zakoupit i ostatní občané, kteří registrováni dosud nejsou. Koordinační schůze V souvislosti se zahájením prací na realizaci projektu Odkanalizování obce Osík, se bude ve středu 4. února 2015 v 18 hod v Kulturním domě v Osíku konat koordinační schůze občanů se zástupci zhotovitele, projektantů, technického dozoru a vedení obce. Projednán bude harmonogram výstavby kanalizace včetně technického řešení domovních přípojek. Zák adní ško a Osík zve rodiče našic žáků, rodiče dětí, které c tějí za ájit ško ní doc áz u v 1. třídě naší ško y i veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pondělí 19. ledna 2015 od 8 do 16 hodin Na ízíme Vám pro ídku tříd, počítačové uče ny, ško ní družiny, možnost zúčastnit se výu y, rádi zodpovíme Vaše dotazy Eva Hrdonková ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OSÍKU SE KONÁ V ÚTERÝ 10. ÚNORA 2015 OD 14:00 DO 16:30 HODIN. ZÁPIS JE PRO DĚTI NAROZENÉ OD DO A DĚTI, KTERÉ DOSTALY V LOŇSKÉMROCE ODKLAD ZÁPIS PROBĚHNE FORMOU HRY, PŘI KTERÉ DĚTI UKÁŽÍ SVÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI RODIČE PŘINESOU K ZÁPISU OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. VÁŽENÍ RODIČE, z Vašeho syna/dcery se stane v letošním roce školák. Přechod z mateřské školy do základní školy je velkou změnou v životě Vašeho dítěte. Samozřejmě si můžete zvolit i školu mimo své bydliště. Dříve, než se pro některou rozhodnete, určitě ji navštivte. Zveme Vás na Den otevřených dveří v naší škole. Nebyli jste zde od dob své školní docházky? Hodně se toho změnilo. Přijďte se podívat do výuky, do školní družiny, na kroužek angličtiny. Ptejte se rodičů, kteří u nás mají své děti a jsou spokojeni, utvořte si vlastní názor. Naše škola spolupracuje s učitelkami MŠ a snaží se vstup do školy dětem co nejvíce ulehčit. Váš syn/dcera zná z návštěv školu i vyučující. Vám a Vašim dětem nabízí: - malé počty žáků ve třídách - přechod v kolektivu spolužáků z MŠ do známého prostředí - individuální přístup k dětem (vzhledem k počtu žáků má vyučující na každého z nich více času) - rodinné prostředí - vybavenou počítačovou učebnu, kterou děti využívají při vyučování i v odpoledních hodinách, v každé třídě máme interaktivní tabuli - každoroční výuku plavání pro všechny žáky v Litomyšli - nákup všech školních potřeb do 1. ročníku - kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané učitelky - kroužky: florbal, sborový zpěv, náboženství, informatika, angličtina hrou 2 hodiny týdně od 1. ročníku (druhá hodina placena obcí), keramika v MŠ - velké množství akcí pořádaných pro žáky (divadla, exkurze, setkání s rodiči - Vánoce, Mikuláš, Den matek, Den Země, čarodějnice, soutěže, výlety, školu v přírodě) - chutné obědy v klidném prostředí zrekonstruované školní jídelny - prostornou školní družinu bez poplatku - zajištěný pitný režim - prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt ovoce a zelenina zdarma - prostorné třídy s relaxačními koutky (koberec, hry, hračky, stavebnice) - každodenní možnost využívat sportovní halu i nový sportovní areál - minimální možnost negativních sociálně patologických jevů - velmi dobré hodnocení školní inspekce, hygieny - velmi dobré výsledky v celostátním testování žáků Škola i obec mají zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo místní školu. Školu si můžete přijít prohlédnout kdykoliv, zúčastnit se výuky. Těšíme se na Vás při zápisu. Mgr. Eva Hrdonková Zprávy z obce OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 3

4 Kultura v Osíku Patnácté setkání harmonikářů Závěrečné skladby I v roce 2014 se v naší obci konalo SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ. Již po patnácté se začátkem listopadu sjeli harmonikáři zblízka i zdáli, aby zahráli hostům pro potěšení, a sobě pro radost. Setkání harmonikářů v roce 2013 skončilo ve schodku a nebylo jisté, zda se jubilejní patnáctý ročník uskuteční. Požádali jsme proto Obecní úřad v Osíku o poskytnutí finančního příspěvku. Žádost byla vyslyšena a obec podpořila konání akce částkou 5000 Kč, která byla využita k nákupu upomínkových dárků pro harmonikáře. Za finanční podporu děkuje-me Vánoční koncert V pondělí 22. prosince se v našem Kulturním domě konal pravidelný předvánoční koncert. Letos nás zahřála u srdce skupina Parkoviště pro velbloudy. Ani to, že jsem měla zaděláno na dvě velké vánočky, které samozřejmě nesmí chybět při sváteční snídani, mě neodradilo přerušit všechny práce s tím spojené a jít do kulturního domu. V zaplněném sále voněl svařáček a posluchači byli svátečně naladěni. Skupina, která momentálně spolupracuje s festivalem Hudba pomáhá, si připravila soubor koled, moderně pojatých vánočních hitů i vlastních písniček. Chmury, trable, sta-rosti, tak jak to zpívá Václav Neckář, jsme ne-chali doma, a vychutnali jsme plnými doušky skvělý výkon příjemných mladých lidí. Písničky nadchly i moji vnučku Viktorku, která mě během koncertu tancovala na kolenou. Vánočky, i když jsem je dopékala po půlnoci, se podařily. Helena Vomáčková, foto Němec Podařilo se! nejen Obecnímu úřadu v Osíku, ale i dalším sponzorům uvedeným v abecedním pořadí: Alfa s.r.o. Zdeněk Portlík, Autoopravna - Kalibán, Jakub Kovář, Pavel Dušek, Pavel Flídr, Tiskárna Osík, Zemědělské družstvo Dolní Újezd a za krásná jablka děkujeme Zahradnictví pana Kličky. Kdo se zúčastnil setkání, jistě nelitoval. V čase od hodin si všichni jistě našli svou zamilovanou písničku. K vidění bylo celkem 30 vystoupení ve hře na akordeon či heligonku, ale také zazněly tóny z klarinetu či saxofonu. Plným sálem kulturního do-mu se linuly melodie pěkných písniček, které si všichni rádi s muzikanty zazpívali a nakonec i zatančili. Veliké poděkování patří kuchařkám, které uvařily výbornou večeři pro muzikanty i ostatní hosty, a všem, kteří se s námi podíleli na organizačním zajištění akce. Věříme, že i setkání harmonikářů v roce do kterého přejeme všem jen to dobré a hlavně zdraví - bude pro vás všechny dnem, na který se budete společně s námi těšit. Marie a Zdeněk Vodehnalovi, foto Vodehnal OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden č. 1 str. 4 Kultura v Osíku

5 Co by neměl odnést čas... Trocha vzpomínek snad nikoho nezabije Dneska se dá říct, že neuplynulo, ale uprchlo více než 25 let od doby, kdy sametovou revolucí v našem státě nastaly podstatné změny, které každá revoluce způsobí. Mohlo by se tedy naší nové generaci něco říci o tom, jak to bylo v Osíku a Česku před touto revolucí. My starší si přitom můžeme vzpomenout na svoje mládí. Mělo by to být povídání poučné, kritické i úsměvné, protože máme to štěstí, že žijeme více-méně v míru, tedy bez války v Evropě, o teroristech a konfliktu na Ukrajině nemluvě. Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že naši prarodiče, u starší generace rodiče, prožili první polovinu minulého století. Tam byla čtyři roky první světová válka. Potom dvacet let mír + ekonomická krize, která dala podnět ke druhé, šest let trvající světové válce. Prožít těchto padesát let a ty dvě války, to asi nebylo to, co my žijeme dnes, ani to, co jsme žili v druhé půli minulého století, o které budeme psát. Vezměme prosím tuto skutečnost na vědomí, vzpomeňme na lidi, kteří to prožili a važme si toho, že jsme se později narodili a poznali lepší život než oni. Tak už to ale na tom našem světě chodí. Žijeme si stále líp, a komu za to dík?? Každému člověku, který udělá něco dobrého pro ostatní lidi. Jan Flídr Jedním z dobrých lidí v Osíku byl pan Jan Flídr (1887 -?). Tehdy majitel statku č.p. 80 (dnes plemenářská stanice). Společně s panem doktorem Šperlem z Litomyšle v roce 1946 jako první na světě vymysleli a v praxi úspěšně provedli umělé oplodnění (inseminaci) skotu. Znamenalo to skutečnou revoluci pro všechny chovatele. Už se nemuselo chodit s každou dojnicí nebo jalovicí k býkovi, což byl dost náročný a nebezpečný akt. Tato metoda - jednoduše řečeno uchování býčích spermií ve vaječném žloutku na několik týdnů - byla díky vědeckým týmům v Česku a Dánsku ve velmi krátké době několika let dovedena téměř do dnešního stavu, kdy je lze uchovat v tekutém dusíku (-198 C) téměř neomezenou dobu. Díky inseminaci mohl být během 50. let nastartován PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM. To znamená zušlechťování celé populace skotu používáním pouze býků - zlepšovatelů, s cílem stálého zvyšování masné a mléčné produkce. Základem tohoto programu je KONTROLA Aukce v únoru 1979 Aukce v únoru Zleva: ředitel stanice Ing. Klusoň, Ing. Kromíchal, MVDr. Svoboda ředitel Krajské veterinární správy, prof. Meisnar vrchní hodnotitel, a další. UŽITKOVOSTI. Tenkrát jedna dojnice dala v průměru 1000 litrů mléka za rok. V roce 2000 to bylo kolem 7000 litrů. Dnes nejsou výjimkou stáda dojnic s užitkovostí litrů mléka za rok. Nezbytnou podmínkou těchto výsledků je úroveň krmení a ustájení těchto továren na mléko. Tyto parametry platí dnes u všech intenzivních chovů na světě. Inseminaci provádějí školení technici. V osobním automobilu sebou vozí zhruba 30 býků a každý technik zodpovídá za zapuštění zhruba dojnic a jalovic dle připařovacího plánu, s následným vyšetřením na březost. Řeknu vám také skutečnost, že od každého býka se dá získat až půl milionu inseminačních dávek. Po 5 letech testování se zjistí, jestli je býk zlepšovatel, indiferent nebo zhoršovatel. Zlepšovatelé se použijí v chovu skotu. Ti os-tatní jsou velmi cennou surovinou pro kos-metický průmysl, tedy převážně pro naši dám-skou populaci. Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že všechno co jsem dosud napsal, způsobil svým nápadem a cílevědomou prací pan Jan Flídr a doktor Šperl s kolektivem chovatelů z Osíka a okolí, kteří tuto revoluci v chovu skotu způsobili, ale oficiálního ocenění (byť in memoriam) se dosud nedočkali. Ing. Karel Kromíchal Důstojným pokračovatelem chovatelské tradice v Osíku byl Ing. Karel Kromíchal ( ). Z celé populace oseckých dojnic udělal šlechtitelský chov, ve kterém se v 60. letech narodili býci FABIÁN 50 a FABIÁN 100, což byli zlepšovatelé, jejichž úrovně už žádný býk nedosáhl a jejich potomstva bylo víc než 700 tisíc. Iniciativou a zásluhou pana Kromíchala byl uskutečněn dovoz základního stáda prasat plemene DÁNSKÁ LANDRACE do Osíka v roce Toto plemeno s vynikající masnou užitkovostí cílevědomým křížením zvýšilo v krátké době masnou užitkovost všech chovů prasat v Československu. Pan Kromíchal na to všechno také nebyl sám. V Osíku mu pomáhali všichni tehdejší ošetřovatelé hospodářských zvířat a zootechnici: Karel Hanus, Jenda Šnajdr, Miluška Kalibánová i já jako jejich žák. V této souvislosti musím připomenout skutečnost, že hlavně 60. a 70. léta byla ve znamení bouřlivého rozvoje zemědělství s cílem dosáhnout vyšší produktivity práce. Byly budovány ustájovací prostory pro chovy drůbeže, prasat a skotu a s tím souvisejícím zpracovatelským průmyslem (mlékárny a jatka). Zároveň musela být postavena střediska pro veškerou mechanizaci potřebnou v zemědělství a dílny k jejich údržbě a opravám. Toto všechno bylo budováno s úmyslem zajistit Československu soběstačnost ve výrobě základních potravin, což se tenkrát podařilo. Dnes díky Evropské unii máme většinou dovážené a konzervačními preparáty ošetřené potraviny všeho druhu. Otázkou zůstává, zdali je to správné a zdravé. Karel Flídr Poznámka: Děkujeme za krásnou vzpomínku na dvě významné osobnosti naší obce. Rádi uvítáme každé doplnění či upřesnění těchto vzpomínek, stejně tak jako zapůjčení fotografií (hl. p. Flídra). jkl Co by neměl odnést čas... OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 5

6 Pro ty... Pro ty, kteří si dosud nezakoupili novou publikaci Osík a první světová válka, o kterou je stále zájem, a to i v okolních obcích, přinášíme na ukázku jednu z jejich kapitol. Zvyky a obyčeje Příležitostí k zábavám bylo před sto lety málo, proto se prožívaly intenzívně. Vezmeme to podle kalendáře: Na Tři krále chodily po vesnici trojice dětí z chudých rodin, aby si za koledu u bohatých lidí vysloužily nějakou odměnu. Konec masopustu byl oslavován průvodem maškar od statku ke statku, obyčejně s doprovodem harmoniky nebo kolovrátku, a s prováděním všelijakých skopičin. O Velikonocích, od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, chodily děti na vesnicích místo vyzvánění zvonu, který odletěl do Říma, s řehtačkami a klepačkami. V Osíku, kde kostel nebyl, o tento zvyk děti přišly. Šmerkust popisuje Beniš takto: Od časného rána chodili šmerkustníci s žílou (pomlázkou) a ve světnici sflákali kde koho, zavdali z flaštičky a vzali si červené vajíčko. Odpoledne šmerkustovala chasa na návsi, někdy s takovým zápalem, že zůstávaly pořádné šlince. To se obyčejně vyrovnalo slovy: Ale seš ty Janku neřád! - Cupity hupity cup! Hnedle byl Janek obstoupen švarnými dívkami, pomlázky dopadaly na něj ze všech stran a tím byla příhoda proseknuté punčochy vyrovnána. Nešlo se s tím na starostu. První duben - apríl - byl zdrojem všelijakých špásů, kterým se nevyhnul nikdo, ani vážené osoby. Žádný vyvedený by se však neměl zlobit. Daleko větší přípravy se chystaly na poslední dubnový večer - na pálení čarodějnic. Po setmění zaplály na polích či lukách ohně, kolem nichž křepčila a dováděla mládež s hořícími košťaty namáčenými v kolomazi. Stavění májek, zvyk v některých obcích, se v Osíku neujal. Konec žní byl oslavován dožínkami (obžínkami). Někdy byly velké, celoobecní, s muzikou, jindy jen soukromé, na statku. Všechny však byly veselé. Nejvíce zvyků se soustředilo na vánoční čas. Začínalo to na Mikuláše, kdy tento světec s andělem a hlavně strašidelným čertem navštěvovali po domluvě s rodiči děti. Štědrý den přinesl půst, pak sváteční večeři (bez ryb) a nakonec nezbytnou půlnoční mši. V této době začínal zvyk strojit vánoční stromeček, který býval ozdoben papírovými řetězy a zavěšenými jablíčky. Stromeček býval zavěšen ke stropu. Stavěly se však Betlémy, jak vyřezávané, tak papírové. Na koledování cho-dily děti z chudých rodin na Štěpána; zazpívaly na zápraží koledy a přijaly od hospodyně či hospodáře nějaký mls, jablíčka či kousek vánočky. Na Štěpána také byla obyčejně se-hrána divadelní hra, po ní následovala taneční zábava. Konec roku (Sylvestr) nebyl nijak zvlášť slaven. jkl na fotografii: Osík od Šnajdrova obchodu k Litomyšli Mateřská škola Letem světem o dění v Mateřské školce Na konci každého roku snad každý člověk bilancuje a hodnotí, co se mu za ten rok povedlo, co jej v životě potkalo a kam se chce v příštím roce posunout. I my ve školce jsme zavzpomínali, co jsme v novém školním roce 2014/2015 zažili. V září jsme přivítali nové kamarády, do školky nastoupilo celkem 9 nových dětí, které byly seznamovány s režimem ve školce, poznávaly nové kamarády a učily se vzájemné toleranci a kamarádství. Abychom tuto soudržnost ještě více podpořili, v říjnu jsme uspořádali výlet do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. Ve školce jsme též přivítali novou paní učitelku Kláru Řehákovou z Litomyšle, kterou si dle našeho názoru děti okamžitě zamilovaly, a stala se tak velkou posilou pro náš pedagogický tým. Díky svým zkušenostem v anglickém jazyce, které nasbírala při letitém pobytu v zahraničí, začala děti hravou formou seznamovat s tímto jazykem a už dnes můžeme říci, že děti se vždy těší na hrátky v angličtině. Další nadstandartní aktivitou v naší školce je taneční kroužek FUN DANCE. Keramický kroužek myslím není třeba zmiňovat, neboť ten zůstává u dětí ve velké oblibě a vždy se těší na práci s hlínou. Předškoláci jako každý rok zahájili plavecký výcvik v krytém bazéně v Litomyšli, kde jsme si každou středu užívali vodních radovánek. Odměnou za jejich odvahu bylo mokré vysvědčení, které děti obdržely na posledním plaveckém výcviku. Celý kalendářní rok 2014 jsme zakončili vánoční besídkou v kulturním domě, kam mezi nás zavítal ilustrátor Adolf Dudek se svým vánočním představením Malujeme Vánoce. Pak už nás čekala velká nadílka dárků pod vánočním stromečkem a hurá na vánoční prázdniny. Jsme rádi, že jsme se v novém roce 2015 sešli ve zdraví a radosti a mohli jsme si plnými doušky užívat radovánky na sněhu. Věříme, že tento rok bude plný dětských úsměvů, plný zábavy, vzájemného přátelství a celkové pohody v naší malé, ale přesto moc hezké školce. Dana Cabicarová, foto Němec Zimních radovánek si děti zatím moc neužily. OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden č. 1 str. 6 Mateřská škola

7 Čtení pro ženy Podprsenka slaví 100 let Podprsenka. Doplněk zdravotní, praktický, ale i estetický. Věc, bez které si naprostá většina žen už nedovede představit život. Američanka Mary Phelpsová-Jacobová si před sto lety, 3. listopadu 1914, nechala patentovat podprsenku vyrobenou ze dvou kapesníčků a stuhy. Tehdy ještě netušila, že navždy osvobodila ženy od nevyhovujícího korzetu. Zahalování ženských ňader je velmi starou tradicí. Podle jeskynních maleb nalezených v Anglii používaly ženy již v pravěku zvířecí kůže omotané kolem hrudníku. Ve starověkém Řecku ženy nosily takzvaný mastodeton, což byl pruh látky, který zabraňoval nechtěnému pohybu prsou. Cesta k podprsence dnešního typu byla ale dlouhá, a dá se říci, že i trnitá. Ještě téměř dvě desítky století poté si ženy a dívky nemohly vychutnat pohodlí perfektně padnoucí podprsenky. Korzety Ženské tělo na dlouhou dobu spoutával korzet, který kombinoval funkci podprsenky a podvazkového pásu. První zmínka o něm pochází údajně ze záznamů anglické královské domácnosti z roku V té době se ale o žádný pohodlný doplněk ženského šatníku nejednalo, korzet měl spíše podobu brnění a kvůli tlaku, kterým obepínal tělo, mohl poškozovat plíce a další vnitřní orgány. Tehdy byl také v módě velmi útlý pas, a tak se korzety utahovaly doslova na doraz. Jako výztuž korzetu byly použity kosti z velryb - kostice. Postupem času se korzety, které byly rozšířené zejména ve Francii a Anglii, zdokonalovaly a lépe vyhovovaly křivkám ženského těla. Používaly se pro různé účely, dámy nosily korzety těhotenské, jezdecké i koupací. Předchůdcem podprsenky byl korzet. Takové starosti neměly pracující ženy - služky, děvečky, a hlavně vdané ženy, kterým určili muži místo u plotny, práci na poli i v domácnosti, být jim pro jejich potěšení a hlavně rodit děti a starat se o ně. Péče o prsa se považovala za nemravnost. Vznik podprsenky První prototyp podprsenky si nechal patentovat Američan Luman L. Chapman v roce Tehdejší náhrada korzetu měla podobu oděvu s vydutými částmi v oblasti poprsí. Ramínka se zava-zovala za krkem. Reálněji napodobovala tvar dnešní podprsenky prsní podpěra nazvaná breast supporter, kterou si v roce 1893 patentovala Američanka Marie Tucekova. Stále to ale ještě nebylo ono. Když se jednoho večera roku 1910 tehdy devatenáctiletá Američanka Mary Phelpsová-Jacobová chystala na ples, nechtěla si na sebe vzít staromódní korzet, ale něco pohodlnějšího. S pomocí služebné si pod šaty zhotovila horní díl spodního prádla ze dvou hedvábných kapesníků a stuhy. Protože vzbudila velký ohlas mezi svými kamarádkami, rozhodla se tento nápad zpeněžit a 3. listopadu 1914 si nechala podprsenku patentovat a pod jménem Caresse Crosbyová začala s její výrobou. Svou podprsenku Jacobová přihlásila pod názvem brassiere (původně francouzské slovo), které se v anglicky mluvícím světě ujalo (zkráceně bra ). Nedlouho poté patent prodala za 1500 dolarů firmě Warner Brothers Corset Company z amerického Bridgeportu. Bratři Warnerové začali podprsenky vyrábět ve velkém a za třicet let vydělali přes patnáct miliónů dolarů. Mužům učarovaly vnady modelek Podprsenka se tak stala důležitou součástí šatníku každé ženy a přehlídková mola zaplnily štíhlé modelky předvádějící nejnovější trendy ve spodním prádle. Teprve v roce 1928 uvedli na trh manželé Rosenthalovi podprsenky s různými ve-likostmi košíčků a o sedm let později byla zavedena výroba košíčků s velikostmi A až D. Konec padesátých let znamenal převrat v materiálu, ze kterého byly podprsenky vyrobeny. Do té doby používaný nepružný materiál vystřídalo elastické vlákno Lycra, díky kterému horní díl spodního prádla dokonale přiléhal k tělu. Umění zaujmout dokonale padnoucím spodním prádlem ovládaly i filmové krásky. Mužům po celém světě se tajil dech při pohledu na více či méně zakryté vnady Marilyn Monroeové, Sophie Lorenové nebo Ursully Andressové. Revoluční push-up Revoluci ve světě podprsenek způsobila i takzvaná push-upka (pušapka). Tu vynalezl v roce 1943 americký letecký konstruktér, pilot, filmový producent a režisér Howard Huges, když chtěl vylepšit dekolt hollywoodské hvězdě Jane Russellové ve svém snímku Psanec. Proslulost tomuto střihu podprsenek, který je určen pro ženy s malými ňadry, dodala v šedesátých letech firma Wonderbra. Eva Herzigová na reklamním bilboardu. Jane Russellová ve filmu Psanec. Celosvětově se především díky billboardové kampani na podprsenku Wonderbra proslavila v roce 1994 i Češka Eva Herzigová. Dokonalý dekolt a ideální míry vyzývavé blondýnky jí zaručily vítězství v konkurzu i příměr k Marilyn Monroeové. Oděna jen v krajkové podprsence se pak svůdně usmívala z billboardů a vyváděla z rovnováhy muže na celém světě svými vnadami a výzvami typu: Dívej se mi do očí; Přišel jsi brzy; Ahoj chlapci! Počet automobilových nehod a dopravních kolapsů se sice poblíž výše uvedených reklam mnohonásobně zvýšil, zvedl se však prodej podprsenek Wonderbra - během dvou let o více než 40 procent. České ženy kupují klasiku České ženy chtějí hlavně praktické podprsenky v bílé, černé nebo smetanové barvě. Měly by být pohodlné, proti dřívějším špičkám je dnes zájem o podprsenky s košíčky přírodního, kulatého tvaru. Používá se více elastických materiálů a roste poptávka po podprsenkách s většími košíčky, říkají Erika a Jindřich Stoklasovi, majitelé rodinné společnosti Spoltex Kravaře, jež je jednou z mála firem, které v Česku podprsenky vyrábějí, a většina produkce putuje do tuzemských obchodů. Během posledních 20 let se výrazně změnily střihy podprsenek i materiály, z nichž se vyrábějí. Rozdíl je v kvalitě materiálů i v kosticích. Dříve se nepoužívaly materiály až tak elastické, nebylo tam takové procento lycry," říká Erika Stoklasová. Proměnou materiálu ale prošlo veškeré spodní prádlo: zatímco před 20 lety se 90 procent dělalo z bavlny, dnes mají přednost moderní hi-tech materiály - elastické látky na bázi přírodních vláken. Velmi častým problémem je špatná volba velikosti podprsenky, konkrétně velikosti košíčku a obvodu. Především ženy s větším poprsím, které si vybírají prádlo samy, bez odborné pomoci, si pak často stěžují na bolesti hlavy, páteře nebo ramen. Podle odborné literatury, jkl, 11/2014 Čtení pro ženy OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 7

8 Pro pamětníky Po vydání publikace Historie školy v Osíku zbylo hodně materiálu nevyužitého. Pro vzpomínku otiskujeme tři fotky z archívu J. Dastycha. Snad někdo sebe nebo někoho jiného pozná a sdělí nám to (i např. rok). Pro zavzpomínání přidávám ještě Dastychův životopis ze jmenované publikace (je stále k získání na OÚ). jkl Josef Dastych Josef Dastych se narodil 21. března 1913 ve Stříteži u Skutče jako dvanácté dítě ze třinácti. Naživu jich zůstalo jen šest. Otec mu zemřel v r Do obecné školy chodil do Hluboké, potom do Luže na měšťanku, denně pěšky a sám cestou dlouhou 10 km. Jako jediný ze sourozenců mohl jít na střední školu - učitelský ústav v Chrudimi. Po maturitě v roce 1932 učil na dívčí škole v Litomyšli, dva roky v Budislavi, v Dolním Újezdě a před vojnou krátce na Desné a v Horním Újezdě. Vojančil v Čáslavi a ve Vysokém Mýtě. Po návratu byl od ustanoven na místo řídícího učitele do Jarošova, kde krátce učil s Petrem Jilemnic-kým. Tehdy se také oženil s Vlastou Rejmanovou. Měli tři děti - Hanu, Naďu a Josefa. Za války spolupracoval s odbojovou skupinou a pomáhal ruským zajatcům a partyzánům, za což byl po válce po zásluze vyznamenán. Po válce zažádal o přeložení do Semanína. Tamější škola byla nejen bez veškerého zařízení, ale i bez elektrického proudu, stejně jako celá obec. Za 13 let svého působení změnil školu k nepoznání. V roce 1958 požádal o přeložení do Osíka na uvolněné ředitelské místo. I zde začal s většími úpravami budovy, které už byly velmi nutné, jak je popsáno v jednotlivých létech. Hodně pracoval pro veřejnost. Byl knihovníkem, správce OB, promítal filmy, vedl dětský pěvecký kroužek a ženský pěvecký sbor, hrál s dětmi maňáskové divadlo, spolupracoval s ochotníky jako malíř kulis a maskér, atd. Během působení v Osíku dálkově vystudoval výtvarnou výchovu, což využil i při výuce kreslení na LŠU v Litomyšli. Malování bylo celý život jeho velkou radostí a posilou. V Osíku působil 15 let, do roku 1973, kdy odešel do důchodu a přestěhoval se do Litomyšle. Zemřel 15. března Než napadne sníh OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: Bezplatné. Foto Němec

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více