7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. SOKOLSKÝ PLES HUDBA: MEDIUM II ZPRÁVY Z OBCE V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU. Tříkrálová sbírka. Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin"

Transkript

1 ročník leden 2015 č. ZPRÁVY Z OBCE TJ SOKOL OSÍK VÁS ZVE NA Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce popřál do roku 2015 všechno dobré, hodně zdraví, dobré nálady a pozitivního myšlení. Začínáme nový rok, který bude pro obec rokem realizace výstavy kanalizace. Stavba výrazně ovlivní chod obce, a proto dvě třetiny roku 2015 budeme prožívat období, které bude pro nás všechny znamenat zvýšenou míru psychické odolnosti a vzájemného pochopení. Pevně věřím, že vše dobře společně zvládneme. Starosta obce 7. SOKOLSKÝ PLES v sobotu 31. ledna 2015 TEPLÁ VEČEŘE A DOSTATEK PITÍ ZAJIŠTĚNO HUDBA: MEDIUM II V KULTURNÍM DOMĚ V OSÍKU Zahájení 20:00 hodin Ukončení 02:00 hodin ZAMLUVENÍ MÍST U DRIMLA J., MOB V pátek 13. února 2015 projdou naší obcí děti z mateřské školy v masopustním průvodu. Akce se uskuteční v dopoledních hodinách. Zajistěte si včas místenky, je snížená kapacita míst. Tříkrálová sbírka Již po patnácté proběhla v sobotu 3. ledna 2015 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno ,- Kč. V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky: Budislav ,-Kč Desná ,- Kč Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) ,- Kč Horní Újezd ,- Kč Osík ,- Kč Poříčí (Mladočov, Zrnětín) ,- Kč Vidlatá Seč ,- Kč Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit. Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a Božího požehnání. Pracovníci charity Dolní Újezd

2 Společenská rubrika V měsíci únoru 2015 oslaví svoje významné jubileum tito občané: 50. narozeniny Ludmila Hauptová 55. narozeniny Bohumil Dvořák 60. narozeniny Marie Matoušová 70. narozeniny Jindřich Klička 75. narozeniny Václav Lněnička 80. narozeniny František Stráník 84. narozeniny František Janda 86. narozeniny Anna Petrašová 89. narozeniny Jaroslav Láznička Všem jubilantům přejeme ještě mnoho krásných let ve zdraví a spokojenosti! Narozené děti Vzpomínka Dne 12. ledna 2015 uplynuly dva roky od úmrtí našeho milého manžela a tatínka pana Václava Kajsrlíka, Osík č Všem, kteří ho znali a měli rádi, za tichou vzpomínku děkuje manželka Božena a dcery Hana a Libuše. Vážení čtenáři vítáme Vás na prvních stránkách již 22. ročníku našich obecních novin. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali vytvářet ročník minulý, a pevně věříme, že vytrvají i letos. Zároveň věříme, že se nám podaří získat i nové spolupracovníky a dopisovatele, hlavně z řad mladých občanů. Chtěli bychom, aby Osík dnes byl novinami aktuálními, pestrými, zábavnými i poučnými. Svoje příspěvky zasílejte jako dřív vždy do každého měsíce, ale raději s předstihem. Naše adresa je: nebo V roce 2014 se narodily tyto děti: Jitka, Štěpán, Daniel, Matouš, Anežka, Filip, Prokop, Gabriela, Sofie, Matyáš a ještě jeden Filip. K nim přibyly ještě dvě miminka Jan a Adriana. Nazdar lidi! Já jsem Honzík Hanus, narodil jsem se 27. října 2014 a doma už na mně čekali bráškové Toník s Vendou. Dne 17. prosince 2014 se Evě a Pavlovi Doležalovým narodila dcera Adrianka, na kterou se moc těšila její sestřička Sandruška, rodiče i prarodiče Kromíchalovi. FOTOHÁDANKA Vážení čtenáři, i letos vás vybízíme k poznávání málo známých míst naší obce. Naše milá spolupracovnice Magda, zvaná MROŽ, nám zaslala dva snímky jednoho divokého místa z horní části obce. Podaří se vám ho identifikovat? OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 2 Zprávy z obce

3 Zprávy z obce Kompostéry Jak už bylo dříve zveřejněno, z finančních prostředků poskytnutých z Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu Separace bioodpadů v Mikroregionu Litomyšlsko Desinka byly, v souladu s podporou třídění odpadu formou domácího kompostování, pořízeny plastové kompostéry o objemu 1100 l. Získat kompostér do domácnosti je možné, dle stanovených podmínek, po podpisu smlouvy a uhrazení poplatku (finančního příspěvku) ve výši 300 Kč (dotováno, obec i mikroregion). V návaznosti na výše uvedené žádáme všechny občany, kteří mají zájem o kompostér, aby se dostavili na Obecní úřad v Osíku v týdnu od 9. do 13. února letošního roku. Upřednostňováni budou zájemci, kteří na základě výzvy v novinách svůj zájem již vyslovili a jsou evidováni v seznamu. Vzhledem k tomu, že ale nabídka převyšuje poptávku, kompostér si můžou zakoupit i ostatní občané, kteří registrováni dosud nejsou. Koordinační schůze V souvislosti se zahájením prací na realizaci projektu Odkanalizování obce Osík, se bude ve středu 4. února 2015 v 18 hod v Kulturním domě v Osíku konat koordinační schůze občanů se zástupci zhotovitele, projektantů, technického dozoru a vedení obce. Projednán bude harmonogram výstavby kanalizace včetně technického řešení domovních přípojek. Zák adní ško a Osík zve rodiče našic žáků, rodiče dětí, které c tějí za ájit ško ní doc áz u v 1. třídě naší ško y i veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pondělí 19. ledna 2015 od 8 do 16 hodin Na ízíme Vám pro ídku tříd, počítačové uče ny, ško ní družiny, možnost zúčastnit se výu y, rádi zodpovíme Vaše dotazy Eva Hrdonková ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OSÍKU SE KONÁ V ÚTERÝ 10. ÚNORA 2015 OD 14:00 DO 16:30 HODIN. ZÁPIS JE PRO DĚTI NAROZENÉ OD DO A DĚTI, KTERÉ DOSTALY V LOŇSKÉMROCE ODKLAD ZÁPIS PROBĚHNE FORMOU HRY, PŘI KTERÉ DĚTI UKÁŽÍ SVÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI RODIČE PŘINESOU K ZÁPISU OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. VÁŽENÍ RODIČE, z Vašeho syna/dcery se stane v letošním roce školák. Přechod z mateřské školy do základní školy je velkou změnou v životě Vašeho dítěte. Samozřejmě si můžete zvolit i školu mimo své bydliště. Dříve, než se pro některou rozhodnete, určitě ji navštivte. Zveme Vás na Den otevřených dveří v naší škole. Nebyli jste zde od dob své školní docházky? Hodně se toho změnilo. Přijďte se podívat do výuky, do školní družiny, na kroužek angličtiny. Ptejte se rodičů, kteří u nás mají své děti a jsou spokojeni, utvořte si vlastní názor. Naše škola spolupracuje s učitelkami MŠ a snaží se vstup do školy dětem co nejvíce ulehčit. Váš syn/dcera zná z návštěv školu i vyučující. Vám a Vašim dětem nabízí: - malé počty žáků ve třídách - přechod v kolektivu spolužáků z MŠ do známého prostředí - individuální přístup k dětem (vzhledem k počtu žáků má vyučující na každého z nich více času) - rodinné prostředí - vybavenou počítačovou učebnu, kterou děti využívají při vyučování i v odpoledních hodinách, v každé třídě máme interaktivní tabuli - každoroční výuku plavání pro všechny žáky v Litomyšli - nákup všech školních potřeb do 1. ročníku - kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané učitelky - kroužky: florbal, sborový zpěv, náboženství, informatika, angličtina hrou 2 hodiny týdně od 1. ročníku (druhá hodina placena obcí), keramika v MŠ - velké množství akcí pořádaných pro žáky (divadla, exkurze, setkání s rodiči - Vánoce, Mikuláš, Den matek, Den Země, čarodějnice, soutěže, výlety, školu v přírodě) - chutné obědy v klidném prostředí zrekonstruované školní jídelny - prostornou školní družinu bez poplatku - zajištěný pitný režim - prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt ovoce a zelenina zdarma - prostorné třídy s relaxačními koutky (koberec, hry, hračky, stavebnice) - každodenní možnost využívat sportovní halu i nový sportovní areál - minimální možnost negativních sociálně patologických jevů - velmi dobré hodnocení školní inspekce, hygieny - velmi dobré výsledky v celostátním testování žáků Škola i obec mají zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo místní školu. Školu si můžete přijít prohlédnout kdykoliv, zúčastnit se výuky. Těšíme se na Vás při zápisu. Mgr. Eva Hrdonková Zprávy z obce OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 3

4 Kultura v Osíku Patnácté setkání harmonikářů Závěrečné skladby I v roce 2014 se v naší obci konalo SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ. Již po patnácté se začátkem listopadu sjeli harmonikáři zblízka i zdáli, aby zahráli hostům pro potěšení, a sobě pro radost. Setkání harmonikářů v roce 2013 skončilo ve schodku a nebylo jisté, zda se jubilejní patnáctý ročník uskuteční. Požádali jsme proto Obecní úřad v Osíku o poskytnutí finančního příspěvku. Žádost byla vyslyšena a obec podpořila konání akce částkou 5000 Kč, která byla využita k nákupu upomínkových dárků pro harmonikáře. Za finanční podporu děkuje-me Vánoční koncert V pondělí 22. prosince se v našem Kulturním domě konal pravidelný předvánoční koncert. Letos nás zahřála u srdce skupina Parkoviště pro velbloudy. Ani to, že jsem měla zaděláno na dvě velké vánočky, které samozřejmě nesmí chybět při sváteční snídani, mě neodradilo přerušit všechny práce s tím spojené a jít do kulturního domu. V zaplněném sále voněl svařáček a posluchači byli svátečně naladěni. Skupina, která momentálně spolupracuje s festivalem Hudba pomáhá, si připravila soubor koled, moderně pojatých vánočních hitů i vlastních písniček. Chmury, trable, sta-rosti, tak jak to zpívá Václav Neckář, jsme ne-chali doma, a vychutnali jsme plnými doušky skvělý výkon příjemných mladých lidí. Písničky nadchly i moji vnučku Viktorku, která mě během koncertu tancovala na kolenou. Vánočky, i když jsem je dopékala po půlnoci, se podařily. Helena Vomáčková, foto Němec Podařilo se! nejen Obecnímu úřadu v Osíku, ale i dalším sponzorům uvedeným v abecedním pořadí: Alfa s.r.o. Zdeněk Portlík, Autoopravna - Kalibán, Jakub Kovář, Pavel Dušek, Pavel Flídr, Tiskárna Osík, Zemědělské družstvo Dolní Újezd a za krásná jablka děkujeme Zahradnictví pana Kličky. Kdo se zúčastnil setkání, jistě nelitoval. V čase od hodin si všichni jistě našli svou zamilovanou písničku. K vidění bylo celkem 30 vystoupení ve hře na akordeon či heligonku, ale také zazněly tóny z klarinetu či saxofonu. Plným sálem kulturního do-mu se linuly melodie pěkných písniček, které si všichni rádi s muzikanty zazpívali a nakonec i zatančili. Veliké poděkování patří kuchařkám, které uvařily výbornou večeři pro muzikanty i ostatní hosty, a všem, kteří se s námi podíleli na organizačním zajištění akce. Věříme, že i setkání harmonikářů v roce do kterého přejeme všem jen to dobré a hlavně zdraví - bude pro vás všechny dnem, na který se budete společně s námi těšit. Marie a Zdeněk Vodehnalovi, foto Vodehnal OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden č. 1 str. 4 Kultura v Osíku

5 Co by neměl odnést čas... Trocha vzpomínek snad nikoho nezabije Dneska se dá říct, že neuplynulo, ale uprchlo více než 25 let od doby, kdy sametovou revolucí v našem státě nastaly podstatné změny, které každá revoluce způsobí. Mohlo by se tedy naší nové generaci něco říci o tom, jak to bylo v Osíku a Česku před touto revolucí. My starší si přitom můžeme vzpomenout na svoje mládí. Mělo by to být povídání poučné, kritické i úsměvné, protože máme to štěstí, že žijeme více-méně v míru, tedy bez války v Evropě, o teroristech a konfliktu na Ukrajině nemluvě. Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že naši prarodiče, u starší generace rodiče, prožili první polovinu minulého století. Tam byla čtyři roky první světová válka. Potom dvacet let mír + ekonomická krize, která dala podnět ke druhé, šest let trvající světové válce. Prožít těchto padesát let a ty dvě války, to asi nebylo to, co my žijeme dnes, ani to, co jsme žili v druhé půli minulého století, o které budeme psát. Vezměme prosím tuto skutečnost na vědomí, vzpomeňme na lidi, kteří to prožili a važme si toho, že jsme se později narodili a poznali lepší život než oni. Tak už to ale na tom našem světě chodí. Žijeme si stále líp, a komu za to dík?? Každému člověku, který udělá něco dobrého pro ostatní lidi. Jan Flídr Jedním z dobrých lidí v Osíku byl pan Jan Flídr (1887 -?). Tehdy majitel statku č.p. 80 (dnes plemenářská stanice). Společně s panem doktorem Šperlem z Litomyšle v roce 1946 jako první na světě vymysleli a v praxi úspěšně provedli umělé oplodnění (inseminaci) skotu. Znamenalo to skutečnou revoluci pro všechny chovatele. Už se nemuselo chodit s každou dojnicí nebo jalovicí k býkovi, což byl dost náročný a nebezpečný akt. Tato metoda - jednoduše řečeno uchování býčích spermií ve vaječném žloutku na několik týdnů - byla díky vědeckým týmům v Česku a Dánsku ve velmi krátké době několika let dovedena téměř do dnešního stavu, kdy je lze uchovat v tekutém dusíku (-198 C) téměř neomezenou dobu. Díky inseminaci mohl být během 50. let nastartován PLEMENÁŘSKÝ PROGRAM. To znamená zušlechťování celé populace skotu používáním pouze býků - zlepšovatelů, s cílem stálého zvyšování masné a mléčné produkce. Základem tohoto programu je KONTROLA Aukce v únoru 1979 Aukce v únoru Zleva: ředitel stanice Ing. Klusoň, Ing. Kromíchal, MVDr. Svoboda ředitel Krajské veterinární správy, prof. Meisnar vrchní hodnotitel, a další. UŽITKOVOSTI. Tenkrát jedna dojnice dala v průměru 1000 litrů mléka za rok. V roce 2000 to bylo kolem 7000 litrů. Dnes nejsou výjimkou stáda dojnic s užitkovostí litrů mléka za rok. Nezbytnou podmínkou těchto výsledků je úroveň krmení a ustájení těchto továren na mléko. Tyto parametry platí dnes u všech intenzivních chovů na světě. Inseminaci provádějí školení technici. V osobním automobilu sebou vozí zhruba 30 býků a každý technik zodpovídá za zapuštění zhruba dojnic a jalovic dle připařovacího plánu, s následným vyšetřením na březost. Řeknu vám také skutečnost, že od každého býka se dá získat až půl milionu inseminačních dávek. Po 5 letech testování se zjistí, jestli je býk zlepšovatel, indiferent nebo zhoršovatel. Zlepšovatelé se použijí v chovu skotu. Ti os-tatní jsou velmi cennou surovinou pro kos-metický průmysl, tedy převážně pro naši dám-skou populaci. Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že všechno co jsem dosud napsal, způsobil svým nápadem a cílevědomou prací pan Jan Flídr a doktor Šperl s kolektivem chovatelů z Osíka a okolí, kteří tuto revoluci v chovu skotu způsobili, ale oficiálního ocenění (byť in memoriam) se dosud nedočkali. Ing. Karel Kromíchal Důstojným pokračovatelem chovatelské tradice v Osíku byl Ing. Karel Kromíchal ( ). Z celé populace oseckých dojnic udělal šlechtitelský chov, ve kterém se v 60. letech narodili býci FABIÁN 50 a FABIÁN 100, což byli zlepšovatelé, jejichž úrovně už žádný býk nedosáhl a jejich potomstva bylo víc než 700 tisíc. Iniciativou a zásluhou pana Kromíchala byl uskutečněn dovoz základního stáda prasat plemene DÁNSKÁ LANDRACE do Osíka v roce Toto plemeno s vynikající masnou užitkovostí cílevědomým křížením zvýšilo v krátké době masnou užitkovost všech chovů prasat v Československu. Pan Kromíchal na to všechno také nebyl sám. V Osíku mu pomáhali všichni tehdejší ošetřovatelé hospodářských zvířat a zootechnici: Karel Hanus, Jenda Šnajdr, Miluška Kalibánová i já jako jejich žák. V této souvislosti musím připomenout skutečnost, že hlavně 60. a 70. léta byla ve znamení bouřlivého rozvoje zemědělství s cílem dosáhnout vyšší produktivity práce. Byly budovány ustájovací prostory pro chovy drůbeže, prasat a skotu a s tím souvisejícím zpracovatelským průmyslem (mlékárny a jatka). Zároveň musela být postavena střediska pro veškerou mechanizaci potřebnou v zemědělství a dílny k jejich údržbě a opravám. Toto všechno bylo budováno s úmyslem zajistit Československu soběstačnost ve výrobě základních potravin, což se tenkrát podařilo. Dnes díky Evropské unii máme většinou dovážené a konzervačními preparáty ošetřené potraviny všeho druhu. Otázkou zůstává, zdali je to správné a zdravé. Karel Flídr Poznámka: Děkujeme za krásnou vzpomínku na dvě významné osobnosti naší obce. Rádi uvítáme každé doplnění či upřesnění těchto vzpomínek, stejně tak jako zapůjčení fotografií (hl. p. Flídra). jkl Co by neměl odnést čas... OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 5

6 Pro ty... Pro ty, kteří si dosud nezakoupili novou publikaci Osík a první světová válka, o kterou je stále zájem, a to i v okolních obcích, přinášíme na ukázku jednu z jejich kapitol. Zvyky a obyčeje Příležitostí k zábavám bylo před sto lety málo, proto se prožívaly intenzívně. Vezmeme to podle kalendáře: Na Tři krále chodily po vesnici trojice dětí z chudých rodin, aby si za koledu u bohatých lidí vysloužily nějakou odměnu. Konec masopustu byl oslavován průvodem maškar od statku ke statku, obyčejně s doprovodem harmoniky nebo kolovrátku, a s prováděním všelijakých skopičin. O Velikonocích, od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty, chodily děti na vesnicích místo vyzvánění zvonu, který odletěl do Říma, s řehtačkami a klepačkami. V Osíku, kde kostel nebyl, o tento zvyk děti přišly. Šmerkust popisuje Beniš takto: Od časného rána chodili šmerkustníci s žílou (pomlázkou) a ve světnici sflákali kde koho, zavdali z flaštičky a vzali si červené vajíčko. Odpoledne šmerkustovala chasa na návsi, někdy s takovým zápalem, že zůstávaly pořádné šlince. To se obyčejně vyrovnalo slovy: Ale seš ty Janku neřád! - Cupity hupity cup! Hnedle byl Janek obstoupen švarnými dívkami, pomlázky dopadaly na něj ze všech stran a tím byla příhoda proseknuté punčochy vyrovnána. Nešlo se s tím na starostu. První duben - apríl - byl zdrojem všelijakých špásů, kterým se nevyhnul nikdo, ani vážené osoby. Žádný vyvedený by se však neměl zlobit. Daleko větší přípravy se chystaly na poslední dubnový večer - na pálení čarodějnic. Po setmění zaplály na polích či lukách ohně, kolem nichž křepčila a dováděla mládež s hořícími košťaty namáčenými v kolomazi. Stavění májek, zvyk v některých obcích, se v Osíku neujal. Konec žní byl oslavován dožínkami (obžínkami). Někdy byly velké, celoobecní, s muzikou, jindy jen soukromé, na statku. Všechny však byly veselé. Nejvíce zvyků se soustředilo na vánoční čas. Začínalo to na Mikuláše, kdy tento světec s andělem a hlavně strašidelným čertem navštěvovali po domluvě s rodiči děti. Štědrý den přinesl půst, pak sváteční večeři (bez ryb) a nakonec nezbytnou půlnoční mši. V této době začínal zvyk strojit vánoční stromeček, který býval ozdoben papírovými řetězy a zavěšenými jablíčky. Stromeček býval zavěšen ke stropu. Stavěly se však Betlémy, jak vyřezávané, tak papírové. Na koledování cho-dily děti z chudých rodin na Štěpána; zazpívaly na zápraží koledy a přijaly od hospodyně či hospodáře nějaký mls, jablíčka či kousek vánočky. Na Štěpána také byla obyčejně se-hrána divadelní hra, po ní následovala taneční zábava. Konec roku (Sylvestr) nebyl nijak zvlášť slaven. jkl na fotografii: Osík od Šnajdrova obchodu k Litomyšli Mateřská škola Letem světem o dění v Mateřské školce Na konci každého roku snad každý člověk bilancuje a hodnotí, co se mu za ten rok povedlo, co jej v životě potkalo a kam se chce v příštím roce posunout. I my ve školce jsme zavzpomínali, co jsme v novém školním roce 2014/2015 zažili. V září jsme přivítali nové kamarády, do školky nastoupilo celkem 9 nových dětí, které byly seznamovány s režimem ve školce, poznávaly nové kamarády a učily se vzájemné toleranci a kamarádství. Abychom tuto soudržnost ještě více podpořili, v říjnu jsme uspořádali výlet do zábavního centra Tongo v Hradci Králové. Ve školce jsme též přivítali novou paní učitelku Kláru Řehákovou z Litomyšle, kterou si dle našeho názoru děti okamžitě zamilovaly, a stala se tak velkou posilou pro náš pedagogický tým. Díky svým zkušenostem v anglickém jazyce, které nasbírala při letitém pobytu v zahraničí, začala děti hravou formou seznamovat s tímto jazykem a už dnes můžeme říci, že děti se vždy těší na hrátky v angličtině. Další nadstandartní aktivitou v naší školce je taneční kroužek FUN DANCE. Keramický kroužek myslím není třeba zmiňovat, neboť ten zůstává u dětí ve velké oblibě a vždy se těší na práci s hlínou. Předškoláci jako každý rok zahájili plavecký výcvik v krytém bazéně v Litomyšli, kde jsme si každou středu užívali vodních radovánek. Odměnou za jejich odvahu bylo mokré vysvědčení, které děti obdržely na posledním plaveckém výcviku. Celý kalendářní rok 2014 jsme zakončili vánoční besídkou v kulturním domě, kam mezi nás zavítal ilustrátor Adolf Dudek se svým vánočním představením Malujeme Vánoce. Pak už nás čekala velká nadílka dárků pod vánočním stromečkem a hurá na vánoční prázdniny. Jsme rádi, že jsme se v novém roce 2015 sešli ve zdraví a radosti a mohli jsme si plnými doušky užívat radovánky na sněhu. Věříme, že tento rok bude plný dětských úsměvů, plný zábavy, vzájemného přátelství a celkové pohody v naší malé, ale přesto moc hezké školce. Dana Cabicarová, foto Němec Zimních radovánek si děti zatím moc neužily. OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden č. 1 str. 6 Mateřská škola

7 Čtení pro ženy Podprsenka slaví 100 let Podprsenka. Doplněk zdravotní, praktický, ale i estetický. Věc, bez které si naprostá většina žen už nedovede představit život. Američanka Mary Phelpsová-Jacobová si před sto lety, 3. listopadu 1914, nechala patentovat podprsenku vyrobenou ze dvou kapesníčků a stuhy. Tehdy ještě netušila, že navždy osvobodila ženy od nevyhovujícího korzetu. Zahalování ženských ňader je velmi starou tradicí. Podle jeskynních maleb nalezených v Anglii používaly ženy již v pravěku zvířecí kůže omotané kolem hrudníku. Ve starověkém Řecku ženy nosily takzvaný mastodeton, což byl pruh látky, který zabraňoval nechtěnému pohybu prsou. Cesta k podprsence dnešního typu byla ale dlouhá, a dá se říci, že i trnitá. Ještě téměř dvě desítky století poté si ženy a dívky nemohly vychutnat pohodlí perfektně padnoucí podprsenky. Korzety Ženské tělo na dlouhou dobu spoutával korzet, který kombinoval funkci podprsenky a podvazkového pásu. První zmínka o něm pochází údajně ze záznamů anglické královské domácnosti z roku V té době se ale o žádný pohodlný doplněk ženského šatníku nejednalo, korzet měl spíše podobu brnění a kvůli tlaku, kterým obepínal tělo, mohl poškozovat plíce a další vnitřní orgány. Tehdy byl také v módě velmi útlý pas, a tak se korzety utahovaly doslova na doraz. Jako výztuž korzetu byly použity kosti z velryb - kostice. Postupem času se korzety, které byly rozšířené zejména ve Francii a Anglii, zdokonalovaly a lépe vyhovovaly křivkám ženského těla. Používaly se pro různé účely, dámy nosily korzety těhotenské, jezdecké i koupací. Předchůdcem podprsenky byl korzet. Takové starosti neměly pracující ženy - služky, děvečky, a hlavně vdané ženy, kterým určili muži místo u plotny, práci na poli i v domácnosti, být jim pro jejich potěšení a hlavně rodit děti a starat se o ně. Péče o prsa se považovala za nemravnost. Vznik podprsenky První prototyp podprsenky si nechal patentovat Američan Luman L. Chapman v roce Tehdejší náhrada korzetu měla podobu oděvu s vydutými částmi v oblasti poprsí. Ramínka se zava-zovala za krkem. Reálněji napodobovala tvar dnešní podprsenky prsní podpěra nazvaná breast supporter, kterou si v roce 1893 patentovala Američanka Marie Tucekova. Stále to ale ještě nebylo ono. Když se jednoho večera roku 1910 tehdy devatenáctiletá Američanka Mary Phelpsová-Jacobová chystala na ples, nechtěla si na sebe vzít staromódní korzet, ale něco pohodlnějšího. S pomocí služebné si pod šaty zhotovila horní díl spodního prádla ze dvou hedvábných kapesníků a stuhy. Protože vzbudila velký ohlas mezi svými kamarádkami, rozhodla se tento nápad zpeněžit a 3. listopadu 1914 si nechala podprsenku patentovat a pod jménem Caresse Crosbyová začala s její výrobou. Svou podprsenku Jacobová přihlásila pod názvem brassiere (původně francouzské slovo), které se v anglicky mluvícím světě ujalo (zkráceně bra ). Nedlouho poté patent prodala za 1500 dolarů firmě Warner Brothers Corset Company z amerického Bridgeportu. Bratři Warnerové začali podprsenky vyrábět ve velkém a za třicet let vydělali přes patnáct miliónů dolarů. Mužům učarovaly vnady modelek Podprsenka se tak stala důležitou součástí šatníku každé ženy a přehlídková mola zaplnily štíhlé modelky předvádějící nejnovější trendy ve spodním prádle. Teprve v roce 1928 uvedli na trh manželé Rosenthalovi podprsenky s různými ve-likostmi košíčků a o sedm let později byla zavedena výroba košíčků s velikostmi A až D. Konec padesátých let znamenal převrat v materiálu, ze kterého byly podprsenky vyrobeny. Do té doby používaný nepružný materiál vystřídalo elastické vlákno Lycra, díky kterému horní díl spodního prádla dokonale přiléhal k tělu. Umění zaujmout dokonale padnoucím spodním prádlem ovládaly i filmové krásky. Mužům po celém světě se tajil dech při pohledu na více či méně zakryté vnady Marilyn Monroeové, Sophie Lorenové nebo Ursully Andressové. Revoluční push-up Revoluci ve světě podprsenek způsobila i takzvaná push-upka (pušapka). Tu vynalezl v roce 1943 americký letecký konstruktér, pilot, filmový producent a režisér Howard Huges, když chtěl vylepšit dekolt hollywoodské hvězdě Jane Russellové ve svém snímku Psanec. Proslulost tomuto střihu podprsenek, který je určen pro ženy s malými ňadry, dodala v šedesátých letech firma Wonderbra. Eva Herzigová na reklamním bilboardu. Jane Russellová ve filmu Psanec. Celosvětově se především díky billboardové kampani na podprsenku Wonderbra proslavila v roce 1994 i Češka Eva Herzigová. Dokonalý dekolt a ideální míry vyzývavé blondýnky jí zaručily vítězství v konkurzu i příměr k Marilyn Monroeové. Oděna jen v krajkové podprsence se pak svůdně usmívala z billboardů a vyváděla z rovnováhy muže na celém světě svými vnadami a výzvami typu: Dívej se mi do očí; Přišel jsi brzy; Ahoj chlapci! Počet automobilových nehod a dopravních kolapsů se sice poblíž výše uvedených reklam mnohonásobně zvýšil, zvedl se však prodej podprsenek Wonderbra - během dvou let o více než 40 procent. České ženy kupují klasiku České ženy chtějí hlavně praktické podprsenky v bílé, černé nebo smetanové barvě. Měly by být pohodlné, proti dřívějším špičkám je dnes zájem o podprsenky s košíčky přírodního, kulatého tvaru. Používá se více elastických materiálů a roste poptávka po podprsenkách s většími košíčky, říkají Erika a Jindřich Stoklasovi, majitelé rodinné společnosti Spoltex Kravaře, jež je jednou z mála firem, které v Česku podprsenky vyrábějí, a většina produkce putuje do tuzemských obchodů. Během posledních 20 let se výrazně změnily střihy podprsenek i materiály, z nichž se vyrábějí. Rozdíl je v kvalitě materiálů i v kosticích. Dříve se nepoužívaly materiály až tak elastické, nebylo tam takové procento lycry," říká Erika Stoklasová. Proměnou materiálu ale prošlo veškeré spodní prádlo: zatímco před 20 lety se 90 procent dělalo z bavlny, dnes mají přednost moderní hi-tech materiály - elastické látky na bázi přírodních vláken. Velmi častým problémem je špatná volba velikosti podprsenky, konkrétně velikosti košíčku a obvodu. Především ženy s větším poprsím, které si vybírají prádlo samy, bez odborné pomoci, si pak často stěžují na bolesti hlavy, páteře nebo ramen. Podle odborné literatury, jkl, 11/2014 Čtení pro ženy OSÍK DNES noviny obce Osík 22. ročník leden 2015 č. 1 str. 7

8 Pro pamětníky Po vydání publikace Historie školy v Osíku zbylo hodně materiálu nevyužitého. Pro vzpomínku otiskujeme tři fotky z archívu J. Dastycha. Snad někdo sebe nebo někoho jiného pozná a sdělí nám to (i např. rok). Pro zavzpomínání přidávám ještě Dastychův životopis ze jmenované publikace (je stále k získání na OÚ). jkl Josef Dastych Josef Dastych se narodil 21. března 1913 ve Stříteži u Skutče jako dvanácté dítě ze třinácti. Naživu jich zůstalo jen šest. Otec mu zemřel v r Do obecné školy chodil do Hluboké, potom do Luže na měšťanku, denně pěšky a sám cestou dlouhou 10 km. Jako jediný ze sourozenců mohl jít na střední školu - učitelský ústav v Chrudimi. Po maturitě v roce 1932 učil na dívčí škole v Litomyšli, dva roky v Budislavi, v Dolním Újezdě a před vojnou krátce na Desné a v Horním Újezdě. Vojančil v Čáslavi a ve Vysokém Mýtě. Po návratu byl od ustanoven na místo řídícího učitele do Jarošova, kde krátce učil s Petrem Jilemnic-kým. Tehdy se také oženil s Vlastou Rejmanovou. Měli tři děti - Hanu, Naďu a Josefa. Za války spolupracoval s odbojovou skupinou a pomáhal ruským zajatcům a partyzánům, za což byl po válce po zásluze vyznamenán. Po válce zažádal o přeložení do Semanína. Tamější škola byla nejen bez veškerého zařízení, ale i bez elektrického proudu, stejně jako celá obec. Za 13 let svého působení změnil školu k nepoznání. V roce 1958 požádal o přeložení do Osíka na uvolněné ředitelské místo. I zde začal s většími úpravami budovy, které už byly velmi nutné, jak je popsáno v jednotlivých létech. Hodně pracoval pro veřejnost. Byl knihovníkem, správce OB, promítal filmy, vedl dětský pěvecký kroužek a ženský pěvecký sbor, hrál s dětmi maňáskové divadlo, spolupracoval s ochotníky jako malíř kulis a maskér, atd. Během působení v Osíku dálkově vystudoval výtvarnou výchovu, což využil i při výuce kreslení na LŠU v Litomyšli. Malování bylo celý život jeho velkou radostí a posilou. V Osíku působil 15 let, do roku 1973, kdy odešel do důchodu a přestěhoval se do Litomyšle. Zemřel 15. března Než napadne sníh OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda. Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/ výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: Bezplatné. Foto Němec

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více