Studijní texty k předmětu KSVL1 Vybrané kapitoly ke světové literatuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní texty k předmětu KSVL1 Vybrané kapitoly ke světové literatuře"

Transkript

1 Studijní texty k předmětu KSVL1 Vybrané kapitoly ke světové literatuře Výběrový seminář ke světové literatuře je věnován nejvýraznějším osobnostem evropské a americké poezie od poloviny 19. století. Jeho cílem je nabídnout studentům základní vhled do básnické tvorby významných autorů, představitelů světové literatury. Studentům jsou zadána témata seminárních prací, zpracují medailony jednotlivých básnických osobností podle pokynů vyučujících. Předložené texty jsou určeny k společné interpretaci v jednotlivých seminářích. J. W. GOETHE KRÁL DUCHŮ Kdo to tak pozdě ujíždí tmou? To otec s dítětem před sebou, v náručí synka zahřívá, tak jedou vichrem, jedou ti dva. Co schováváš oči, nač by ses bál? Ty nevidíš, tatínku, že je tam král? Král duchů s korunou vlečka až sem Jen mlha, děcko, leží pod lesem. Pojď se mnou, chlapečku, vezmu tě k nám, budem se dobře mít, všecko ti dám, mám kvítí všech barev v svém království a plášť mé matky se zlatem jen skví. Tatínku, tatínku, neslyšíš nic? Král duchů mě volá čím dál tím víc! Klid, dítě, seď klidně a neměj strach, to šustí jen listí v křoviskách. Pojď se mnou, hezký chlapečku, chceš? Mé dcerky tě chtějí za bratra též. Mé dcerky protančí celičkou noc, uspí tě v písničkách na dobrou noc. Tam, táto, tam do tmy se podívej! Král duchů a princezny kolem něj!

2 Už hledím, hledím, děcko do mlhy: to jsou přec vrby, ty šedé mátohy! Můj mazlíčku, tvé krásné tílko mám rád pojď po dobrém, sic budeš litovat! Tatínku, táto, už na mě sáhl král! Co mi Král duchů, co mi udělal! Tu zděsí se otec, pustí se v cval, s chroptícím děckem domů se hnal. Do dvorce dojel z posledních sil, děcko však z mrtvých už nevzkřísil. Přeložil Otokar Fischer

3 G. A. Bürger Lenora Těžký sen zjitří jitřní klid Lenoře znenadání: Viléme, smrt či nový cit tvé cestě domů brání? On s pluky pruských polních sil u Prahy v patálii byl. Teď nemá ani řádky, zda se jí vrací zpátky. Král s císařovnou měli dost hrůz válečného víru, a pokrotivše svoji zlost, zas dali přednost míru. Už duní kotle, zvučí zpěv a vojsku v lesku trub i dřev, s věnci a haluzemi blíží se k rodné zemi. A kdokoli je v okolí, při cestě, v městě, v kraji, staří i mladí hlaholí a vstříc jim pospíchají. Vítá choť chotě, otce syn, zas rozkvétá smích milenčin, jen Lenořin smích vadne. Ach, uvítání žádné! A marně ptá se u všech čet po jméně, po příjmení, nic nemůže se dozvědět, nic o něm známo není. Když se i jízda přehnala, tu dívka, k smrti zoufalá, s rozpuštěnými copy vrhla se v jejich stopy. Matka k ní rychle přispěchá: Ach, co tě, dítě, mučí? Jen v Bohu buď tvá útěcha! bere ji do náručí. Matko, mé štěstí je to tam! Pryč, světe, pryč, jsi samý klam! Smím v milost Pána Boha věřit já, přeubohá? Smiluj se, Pane laskavý, kterýž jsi dobro naše! Dceruško, Bůh tě uzdraví! Pros řečí Otčenáše! Maminko, to je jenom blud! Pomoh mi Pán Bůh doposud? Plané jsou prosby k němu! Ach, už je konec všemu! Pomoz nám, Pane! Jen ty víš, čím léčit dceru svoji! Svátost a Kristův svatý kříž tvé strasti, dítě, zhojí! Maminko, nezhojí již mé strasti žádný svatý kříž! Ach, svátost ani svatí život mu nenavrátí! Což, dceruško, když necita našel si v Uhřích lásku, zděděnou víru odmítá a žije v hříšném svazku? Proč naříkat, že je ten tam? Vždyť klame jenom sebe sám! Blesk spálí srdce hadí, které svou duši zradí! Matko, můj milý je ten tam! Jistě je po něm veta! Chci smrt, vše ostatní je klam! Nač je mi krása světa? Ach, zhasni, svíce života, ať pohltí mne temnota! Smím v milost Pána Boha věřit já, přeubohá? Pomoz nám, Pane, přísný soud nechystej ubožátku! Odpusť jí, odpusť, je to bloud, uchraň ji hříšných zmatků! Dcero, už marných slz je dost, měj v mysli věčnou blaženost. Hleď, Hospodin ti chystá jiného chotě, Krista!

4 Maminko, co je blaženost a co je zatracení? S Vilémem žít je blaženost, bez něho zatracení! Ach, zhasni, svíce života, ať pohltí mne temnota! Svět i ráj bez Viléma už pro mne krásy nemá! A pokaždé když zasténá, krev zaplaví jí skráně; tak spílá, smyslů zbavena, prozřetelnosti Páně, rukama lomí v bezmoci a hruď si rve až do noci, kdy hvězdy v zlatém třpytu zahoří na blankytu. Tu najednou, slyš! klap, klap, klap, klape tep kopyt koně. Přeskočí jezdec schod a žlab, a ostruhami zvoně, slyš! ke klepadlu pospíchá, tam ztenka ťuká do ticha a pevnou uzávěrou se jasná slova derou: Hej hola! Zdvihni petlici! Spíš? Nespíš, moje milá? V líci máš smích či tesknici? Na mne jsi pomyslila? Ty, Viléme! Teď v noci jdeš? Ach, vzhůru jsem a pláči též! Těch slz! Kdo spočítá je? Z kterého táhneš kraje? Vždy v půlnoci se hneme vpřed, táhnem až z české země. Dneska jsem o pár chvilek zpět, přisedni rychle ke mně! Viléme, vejdi do dveří, vítr se honí po keři, má náruč, znejmilejší, tě teplem ukonejší! Nech keř i vítr, dítě, nech, nech, ať si vítr hvízdá! Zvuk ostruh zní, kůň samý spěch, zde neskončí má jízda! Shrň sukni, k cestě zchystej se, oba nás vraník odnese sto mil až do daleka. Svatební lůžko čeká! Na cestu dalekou sto mil teď v noci vydáme se? Už jedenáct zvon odzvonil, dosud se srdce třese! Nu, což, nám luna posvítí! Mrtví a my jsme střelhbití! Na lože manželovo dnes ulehneš! Mé slovo! A pověz, máme-li kde spát? Kam bychom spolu jeli? V dálce mám lože, klid a chlad, šest prken s dvěma čely! Stačí nám? Oba unese! Jen za mne skoč a zchystej se! Již scházejí se hosti před naší domácností! Tu milá sukni podkásne, na koně vyšplhá se, své bílé paže překrásné ovine jezdci v pase a vzhůru! vzhůru! hopsasa! už muž i oř se natřásá; kůň křeše supě tryskem kopyty jiskry s pískem. Jak míhá se v tom přísvitu před zraky vpravo, vlevo pás polí, luk a pažitů! Jak duní mostní dřevo! Máš strach? Nám luna posvítí! Hoj, mrtví, ti jsou střelhbití! Strach z mrtvých trápí pannu? Ne, nech mrtvé v Pánu!

5 Vtom slyš! Lká zpěv a zvučí kov či krkavčí roj vzlyká? To zpěv a zvon zní nad krchov: Jdem pohřbít nebožtíka! Již blíž a blíž se zvedá prach; je vidět rakev na marách. Zní písně jako skřeky žab v tůních temné řeky. Do rána je čas na výkrop, rakev a chladnou hlínu! Žením se, bando, teď se vzchop a vzhůru na hostinu! Sem, kostelníče, se sborem, pobav mou choť svým krákorem! Dej, kněže, svátost boží, než ulehneme v loži! Zvon a zpěv dozní v zástupu i máry zmizí mžikem. Průvod se už už v kalupu nakupí za vraníkem a vzhůru! vzhůru! hopsasa! už muž i oř se natřásá, kůň křeše supě tryskem kopyty jiskry s pískem. Jak z obou stran se míhají houštiny, háje, hory a vpravo, vlevo po kraji dědiny, domy, dvory! Máš strach? Nám luna posvítí! Hoj, mrtví, ti jsou střelhbití! Strach z mrtvých trápí pannu? Ne, nech však mrtvé v Pánu! Tu pohleď! Luna zablyští a kolem kola v tanci kroutí se na popravišti slota a otrhanci. Hejsahej, za mnou, trhani! Sem, sloto, máš mé pozvání! Zatancuj pro ženušku, než ulehneme v lůžku! A otrhanci, dup dup dup, dupou, až křoví chřestí, jak skáčou do spadaných kup lískových ratolestí. A vzhůru! vzhůru! hopsasa! už muž i oř se natřásá, kůň křeše supě tryskem kopyty jikry s pískem. Jak pod měsíční záplavou vše mizí v jednom letu! Jak míhají se nad hlavou světélka hvězdných světů! Máš strach? Nám luna posvítí! Hoj, mrtví, ti jsou střelhbití! Strach z mrtvých trápí pannu? Ne! Nech však mrtvé v Pánu! Vpřed, oři! Kohout kokrhá! Vpřed, oři! Ať jsme v cíli, než slunce mlhy roztrhá! Vpřed, oři! Naber síly! Už končí noční hon a cval! Milé jsem lůžko uchystal! Mrtví jsou hbití páni! Je konec putování! Kůň s volnou uzdou před vrata přilétne jako štvaný, hned padne, bičem přeťata, závora hlavní brány, skřípne mříž a už letí dál od hrobu k hrobu, jeden cval; měsíční bledý plamen lemuje každý kámen. Tu hle, hle! Jaká strašná věc! Hrůza! V tom okamžení, nit co nit, jezdcův kabátec v práchnivinu se změní a z hlavy zmizí v jeden ráz vlas po vlasu i oblouk řas. Najednou před ní chřestí kostlivec s kosou v pěsti.

6 Kůň divoce se vypíná, z nozder mu srší síra. Huí! tu náhle hlubina pod ním se otevírá. Hroby jsou plné jekotu, řev tříští mračnou temnotu, Lenoře srdce bije: už v boji se smrtí je. V sinalém světle měsíce tancuje divá kola skučící strašná směsice a takto kolem volá: Svou strast nes, mysli ubohá, vždy bez reptání na Boha! Duši, jež z mrtvých vstane, rač pokoj přát, ó Pane.

7 E. A. POE ZVONY Slyš hru zvonků: saně, zvon stříbro, zvon! Rolničky se třpytí v sněhu, jede, jede postilión. Jak to cinká, cinká, cinká cestou, na niž padá sníh. Koník podkovami břinká v dálce telegrafní linka slyš hru zvonků na saních! Bije půlnoc: bim, bam, bim, hodiny se druží v rým, padajíce do cinkotu zvonků, jichž je milión, jako zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, cinkajíce, jasně zníce jako zvon. Slyš, jak zvoní k svatbě zvon, zlatý zvon! Jeho harmonický chorál jako varhanový tón po celou noc slavně hrál nad portálem katedrál a teď zbarven do zlata letí vstříc a rozhazuje poupata hrdličce, jež chytá je a dojata hledí na měsíc! Jaký zurčivý to shon tryská v zpěvu z čistých hrdel ptáčat, jichž je milión! Ševel, ston, šustot, shon, když nám prorokuje zvon budoucnost, již zná jen on, v jasném znění, vyzvánění, jen on, on, on, zlatý zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon. hlaholící, jasně znící, zlatý zvon. Slyš ryk na poplach, toť zvon slitý zvon! Jakou hrůzou plní náhle jeho strašidelný tón tichou, dřímající noc, do níž volá o pomoc v příliš hrozném zděšení, jež je k nevyjádření mimo řev! Křikem prosí strašný oheň za slitování, oheň s plameny, jež srší z dýmu v praskání a tak zoufale, jen slyš!

8 Chtěl by vzlétnout výš, výš, výš, opustit zvonici, letět po bok měsíci utišiti boží hněv. Ó ten strašný zvon, zvon, zvon! Jaký strašidelný tón dráždí sluch Duní, řinčí, umdlévá, jakou hrůzu rozlévá, hle, jak tetelí se vzduch! Ucho málem poznává v ostrém znění vyzvánění, jak roste a ustává nebezpečí, ryk a shon, když ten zvon, z utišení v rozbouření mění tón strašný zvon, strašný zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon skřípající, ostře znící, strašný zvon. Slyš zvuk hran, to hřímá zvon prasklý zvon! Jakým hrozným rachotem nás straší jeho chmurný tón, hartusící do noci, že se třesem v bezmoci při mementu jeho ran, neboť každý úder hran rodí zrezivělý chřtán v skřípění. Lidé, lidé, bezbožníci, kteří máte ve zvonici bydlení, jásáte, když hrany, hrany v jednotvárném krákorání jako mramorové skály shora na srdce se valí. Zda jste muži, ženy, můry nejste zvířata, jste stvůry, ďábel sám a váš vládce, král a pán zvoní píseň hran, hran, hran, ze všech stran jeho ironický tón padá na válečný shon odměřuje čas, čas, čas, trhá prudce za provaz jeho ochraptělý hlas

9 zní jak zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon, zvon v smutném štkání, v naříkání jako zvon. E. A. POE HAVRAN Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na dvéře a pak už ne. Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné jednou jen a pak už ne. Ach, již při vzpomínce blednu! Myslím, že to bylo v lednu, každý uhlík vrhal stín jen přede mne a dál už ne. Toužil jsem po kuropění; - marně hledaje v svém čtení ulehčení od hoře nad Lenorou již poslušné světice zvou Lenora nad jménem dívky nadvzdušné, jež byla mou a teď už ne. Smutný šelest záclon vlaje z hedvábí a ohýbá je s hrůzou již jsem do té doby neznal ani přibližně; abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání: Je to host, jenž znenadání zaklepal tak neslyšně pozdní host, jenž znenadání zaklepal tak neslyšně jednou jen a pak již ne. Tu má duše vzmužila se; řek jsem bez rozpaků v hlase: Prosím, pane, nebo paní, odpusťte mi velmožně; avšak, byl jsem v polospaní, když jste přišel znenadání, přeslechl jsem zaklepání je to skoro nemožné, že jste klepal vy a poté otevřel jsem úslužně venku tma a víc už ne. Hledě dlouho do tmy z prahu, stoje v pochybách a v strachu, dlouho snil jsem, jak si nikdo netroufal snít mimo mne; ale ticho bez rušení, ani slůvka na znamení, jenom plaché oslovení Lenoro! zní zimničně, to já šeptám Lenoro! a ozvěna dí zimničně jenom to a víc už ne. Vrátil jsem se do pokoje, velmi divě se a boje,

10 když jsem zaslech trochu silněj nový šramot poblíž mne. Jistě cos za chumelice padlo mi na okenice; podívám se ze světnice, co jsi zač, kdo budíš mne ztlumím na okamžik srdce, najdu tě, kdo budíš mne; vítr a nic jiného už ne. Vyrazil jsem okenici, když tu s velkou motanicí vstoupil starodávný havran z dob, jež jsou tak záslužné; bez poklony, bez váhání, vznešeně jak pán či paní usadil se znenadání v póze velmi výhružné na poprsí Pallady a v póze velmi výhružné si sedl jen a víc už ne. Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané Ač ti lysá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jenž se z podsvětního šera v bludné pouti namane řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane! Havran děl: Už víckrát ne. Žas jsem nad nevzhledem ptáka, jenž tak bez okolků kráká bezobsažnou odpověď, jež prozrazuje bezradné; velmi dobře vím, že není skoro ani k uvěření pták či zvíře, jež si lení v póze velmi záhadné na poprsí nade dveřmi v póze velmi záhadné a říká si: Už víckrát ne. Potom, sedě na mramoru, ustal havran v rozhovoru jako duše v jedno slovo samotářsky zabrané až jsem si řek v duchu, takže nedošlo mu to až k sluchu: Věřím pevně na předtuchu, osud často okrad mne jak mé naděje, i on se k ránu odtud vykradne. Však havran dí: Už víckrát ne. Zaražen, an na mne hledí s přiléhavou odpovědí, říkám si: Toť bezpochyby pochyt velmi obratně od pána, jejž osud vedl neštěstím a navždy svedl, takže nic už nedovedl zpívat než ty bezradné pohřební a smutné písně, refrény, tak bezradné, jako je: Už víckrát ne! Když však havran bez ustání ponoukal mne k usmívání, přistrčil jsem křeslo mysle, že mne něco napadne, když se vhroužím do sametu ve vzpomínkách na tu větu, přemýšleje, co as je tu, nad čím řek své bezradné, nad čím příšerný ten pták zde říká svoje bezradné už víckrát ne. Tak jsem seděl nad dohady, mlčky, marně, bez nálady pod ptákem, jenž v hloubi prsou nepřestával bodat mne,

11 kles jsem s zamyšlenou tváří do podušky na polštáři, na niž padá lampa, v záři matné, mdlé a malátné, ale do níž nevboří své ruce, mdlé a malátné, ona víckrát, víckrát ne. Zdálo se, že u stínidla houstne světlo od kadidla, že se bezpochyby anděl v zvoncích z nebe propadne. Chudáku, tvůj Bůh ti v zpěvu posílá sem pro úlevu balzám na tvou starou něhu, po němž navždy vychladne, po němž láska k Lenoře v tvé mysli navždy zapadne však havran děl: Už víckrát ne. Proroku, dím, mene tekel, ať jsi pták anebo z pekel, synu podsvětí, a přece proroku, pojď hádat mně statečně, byť opuštěný žiji zaklet v této zemi, dům mám hrůzou obklíčený, zda tvá věštba uhádne, zdali najdu balzám v smrti, zdá tvá věštba uhádne havran dí: Už víckrát ne. Proroku, dím, mene tekel, ať jsi pták anebo z pekel, při nebi, jež nad námi je, při Bohu, jenž leká mne, rci té duši, jež žal tají, zdali aspoň jednou v ráji tu, již svatí nazývají Lenora, kdy přivine, jasnou dívku Lenoru kdy v náruči své přivine havran dí: Už víckrát ne. Tos řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení, táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane! nenech mi tu, starý lháři, ani pírka na polštáři, neruš pokoj mého stáří, opusť sochu, havrane! Vyndej zobák z mého srdce, opusť sochu, havrane! Havran dí: Už víckrát ne. Pak se klidně ulebedí, stále sedí, stále sedí jako ďábel na bělostných ňadrech Pallas Ahténé; oči v snění přimhouřeny na pozadí bílé stěny, lampa vrhá beze změny jeho stín, jímž uhrane a má duše z toho stínu, jímž mne navždy uhrane, nevzchopí se - víckrát ne. (Přeložil Vítězslav Nezval)

12 CH. BAUDELAIRE DVĚ HODNÉ SESTŘIČKY Jsou Zhýralost a Smrt dvě milé krasavice, jež hýří pocely a kypí plny sil a jejichž čistý klín pod cáry trpí sice, než přes vši námahu nic nikdy nezplodil. Kletému básníku, jenž nedbá o dědice, ďáblovu miláčku, jenž k stáru chud tu zbyl, nejeví lupanár a hrob v svém loubí více než kout, jenž výčitkou vždy opomíjen byl. Rakev a alkovna, bohaté rouhavostí, jak hodné sestřičky, jež něžně hýčkají, nám strašné rozkoše a slasti skýtají. Kdy mě již zahrabeš, zloruká Zhýralosti? Kdy, Smrti, přijdeš ty, sokyně jejích vnad, na ztuchlou myrtu jí svůj cypřiš vroubovat? (Překlad Svatopluk Kadlec)

13 A. RIMBAUD - OPILÝ KORÁB Když plul jsem po Řekách, jež nelítostně pádí, tu jednou musil jsem dát sbohem lodníkům: křiklaví divoši k nim vpadli v lodní zádi a nahé přibili je k pestrým kolíkům. Pak nestaral jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu Řeky nechaly mne plouti, kam jsem chtěl. Přes mocné přílivy a mořské vlnobití jsem spěchal, zaslepen jak dítě v peřině, jak Poloostrovy, jež zběsile se řítí, když odpoutaly se a bloudí v bařině. Hrom s bleskem házely mně svoje smolné věnce. Pět nocí tančil jsem jak zátka na míse na slaných hladinách, jež vězní utopence, nedbaje majáků, jež hloupě šklebí se. Zelený příval vod, sladší než hořké trnky, skrz naskrz prosákl můj pochroumaný vrak a rozbil kormidlo a smýval ze mne skvrnky po mořské nemoci, jež zkalila mi zrak. A od té chvíle jsem se koupal v širém moři, jež bylo plné hvězd, a bez cíle jsem plul, hltaje blankyty, do nichž se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul, potřísniv hanebně ty bledé modré víry

14 a rytmus světelných a třpytících se krás, prudší než alkohol, širší než naše lýry vypučí milostný a hnisající kvas. Znám nebe, třpytící se pod průtrží mračen, znám kouzlo večerů a velkých povodní, znám jitra nadšená jak hejna vodních kačen a časem viděl jsem to, o čem lidé sní. Znám slunce, mystické jak rudá maska herce, když vrhá sraženou a fialovou zář na vlny, valící se jako přes koberce, znám slunce, příšerné jak maskovaná tvář. Snil jsem o zelené a zasněžené noci, o žhavých polibcích, jež víří v prostoru, o koloběhu míz, jež mají vesmír v moci, o modrém procitnutí zpěvných fosforů. Po celé měsíce jsem slýchal vlnobití, jak kravín šílenství a epilepsie, aniž jsem pomyslil, chtěje jej utišiti na hada zkroceného patou Marie. Víte, že narazil jsem jednou na Floridy, kde květy mísí se s očima panterů, kde duha, napjatá pod horizontem z křídy, ukrývá stáda lvic před zraky škunerů. Viděl jsem prohlubně a močály, jež kvasí, propast, kde v sítinách spí celý Leviatan, bezvětří s vichřicí a celé zeměpásy, svržené do jícnů jak do pekelných bran!

15 Ledovce, perleť vln a hnědou barvu zemí, uvázlé koráby v hnijících zátokách, kde velcí hroznýši, sžíraní štěnicemi, padají se stromů a šíří černý pach. A byl bych ukázal rád dětem v modrém proutí ty malé rybičky, ty zlaté kapříky. Korály žehnaly mé dlouhé bludné pouti a občas vanuly mně vlídné větříky. A moře, mučedník zlých oblastí a pásem, mně někdy vrhalo v tvář květy vodních pěn a kolébalo mne svým vzlykajícím hlasem tak, že jsem poklekal s dojatým srdcem žen, jsa poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků, křičících, když mají v noci hlad, a utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami ztráceli shnilý šat. Mne, zabloudilou loď, vrženou za vichřice do vzduchu bez ptactva za gigantický plot, mne nezachrání už záchranná plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod, já, koráb z mlhovin, já, fantastické zvíře, já, jenž jsem prorážel kouř nebes jako zeď, kde roste převzácná pochoutka pro malíře sluneční lišejník, zašlý jak stará měď, já, prkno, poseté žhavými půlměsíci, rejnoky, kostrami mořských koníků, já plul jsem za nocí v červenci při měsíci pod ultramarínem šílených lodníků,

16 já, prkno, poseté žhavými půlměsíci, jež rozléhaly se na sto mil do dálky, já náhle zatoužil jsem podívat se na domů na starou Evropu a lesní rusalky. Viděl jsem opilá a hvězdná souostroví s nebem, jež třpytí se jak velký paví chvost, zdalipak v noci spí pod jejich mdlými krovy ohniví letouni, jimž patří budoucnost? Co jsem se naplakal za srdcervoucích jiter, nic neobešlo se teď pro mne bez hoře. Jsem láskou rozladěn jak struny starých citer. Oh, kéž mi praskne kýl! Kéž sletím do moře! A toužím po stružce, kde za nizoučkým houštím se šťastně prohání pár dětských košilek, jsem v duchu hošíkem a dřepě s nimi, pouštím lodičku z papíru, křehkou jak motýlek. A zalit tříští vln a jejich pyšných krajek už nechci závodit s kupčíky z Bostonu, už nechci projíždět flotilou pestrých vlajek a plavat před strašným pohledem pontonů!

17 A. RIMBAUD HLEDAČKY VŠÍ Když čelo dítěte při dlouhém usínání se krčí bázlivě před snem jak před mukou, tu k jeho loži se dvě velké sestry sklání s nehtíky ze stříbra, jež svítí na rukou. A posadí si je u otevřených oken, kde koupá modrý vzduch svou květinovou směs, a vjedou prstíky do jeho těžkých loken, jež kropí drobný déšť, když zachvěje se bez. A dítě poslouchá zpěv bázlivého dechu, z nějž voní rostlinný a zlatožlutý med a který přeruší vždy při kratinkém vzdechu hvízdnutí drobných slin anebo polibek. Slyší, jak skládají lem černobrvých víček ve vonných mlčeních při častém mrkání, když vraždí malou veš pod nehty královniček s netečnou rozkoší a bez slitování. Tu víno Lenosti v něm propuká a vzpění, vzlyk lkavých harmonik, jež třeští po hráči: dítě cítí, jak při každém pohlazení prýští a umírá v něm touha po pláči. Spáč v úvalu Toť díra zeleně, v níž tiše zpívá řeka, vlévajíc do travin svůj stříbroskvoucí cár, kam z pyšných pahorků sluneční světlo stéká, toť úval se sluncem, jež ztrácí zde svůj žár. Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí spí s ústy dokořán v modravé řeřiše pod mráčkem, z kterého se proudy světla lijí až na zem do trávy, kde leží na břiše. Má nohy v kosatcích, spí, usmívá se sladce, jak děcko v nemoci, když přitulí se k matce. Přírodo, zahřej ho, je velmi chladný rok! S nehybným chmýřím spí za rosy, která studí, spí s rukou složenou na svojí klidné hrudi a dvěma ranami má prostřelený bok.

18 S. MALLARMÉ FAUNOVO ODPOLEDNE Ekloga Faun Chci, aby trvaly ty nymfy. Ať se chví zářivý inkarnát dál lehce v povětří, třímaném dřímotou. Sen měl mou lásku v moci? Pochybnost, rašící z masívu staré noci, se větví do snítek, a narůst v pravý les, byl by to důkaz, žel, moje kořist dnes, ten růží poklesek, byla jen pomyslná. Zvažujeme možná že ženských těl dvojí vlna je smysly stkaná báj, tvé touhy odlika! Z očí modrých jak pláč pramene uniká, ó Faune, iluze; ty patří oné cudné. Ta druhá, říkáš, je jak rouno, které rudne pod dechem sciroka? Měls ta dvě zjevení? Ach ne, v tom nehnutém a tupém zemdlení, jež jitřní svěžesti už horkem hrdlo stiská, zurčí jen pramínek, jenž z mojí flétny tryská, a rosí blízký háj; a vítr jediný, toť ten, jenž vyráží trubicí ze třtiny, hotov v žár vyvanout, ještě než zazní tónem, toť v nebi bez vrásy, čirém a bezúhonném patrný, jasný dech, který, jsa výtvorem božského nadšení, stoupá výš obzorem. Ó břehy sicilské, bažiny, jejichž tlení se slunci o závod má marná pýcha plení, němé pod jiskřením, kvetoucím kol a kol, teď VYPRAVUJTE, jak jsem řezal dutý stvol, krotil jej důvtipem; tu v siném zlatu svůdné zeleně, stínící révovím temné studně, se zvlní úběl těl, jež zmohla únava; při tichém ladění, z nějž šalmaj povstává, to hejno labutí, ne! najád se hned noří do vln V té ryšavé hodině, kdy vše hoří, hlouček se rozprchl, vše strnulo jak dřív před tím, kdo přespříliš byl zásnub žádostiv: k prvotní vroucnosti má duše znovu vzlétla, i stojím samoten v proudech dávného světla,

19 lilie! jeden z vás pro svoji bláhovost. Co je mi polibek, proradnic levný skvost, ta něžná nicůtka tak vyhlášené chuti, na hrudi panické já skrývám zahryznutí, jímž šlechetnější zub pod kůži proniká; leč dost! to tajemství má za důvěrníka jen rákos zdvojený, jenž pod blankytem pěje, v svém sólu pomýšlí na krásu, bavenou, kam tóny dolehnou, šalebnou záměnou mezi jí samotnou a důvěřivou písní; jenž míří do výše, kde obrys lásky zpřísní, aby dal vytrysknout ze snů o křivce zad, již okem zavřeným dál toužím sledovat, zvučné a zbytečné linii monotónní. Nástroji úniků, z nějž vábný tón se roní, zkus tedy u jezer, kde čekáš, vykvést zas! Ke slávě bohyní chci rozeznít tvůj hlas, a modlář svéhlavý, jenž neuznává vinu, chci znovu rozvázat pás jejich sličných stínů: když z hroznů všechen jas jsem vysál s chtivostí, tu pocit lítosti já zažehnávám lstí, pozvedám se smíchem do nebe prázdný hrozen, ty slupky nadouvám, a k opilosti zrozen, tou tkání zářivou hledím vstříc večeru. Ó nymfy, vydujme vzpomínek nádheru: Můj pohled z rákosí popálil božské šíje, úběl však vzápětí svou ránu do vln skryje a k nebi platanů urážka burácí; koupající se vlas se náhle vytrácí v čeření, v záblescích, v jasu, ó drahokamy! v běhu zřím u nohou dvě nymfy (které mámí rozkoš, jež o trýzni dvojice poučí), malátné v jediném troufalém náručí; aniž je rozplétám, nesu je k tomu keři, jejž lehkovážnější stín si nelaskavě měří, pod růže, jejichž dech se sluncem zápolí, k hrám palčivým jak den, jenž právě vrcholí. Ó hněve panen, jak tě zbožňuji, ó dravá rozkoši břemene, které se vysmekává, nahé, žhavému rtu, jenž, lstivý nepřítel, chce bleskem vypít děs, ukrytý v noci těl: od pat té nadlidské k srdci té, jež se zdráhá, zatímco nevinnost se loučí, dosud vlahá bláhovým proudem slz i rosou šťastnější. Má lichá veselost, pyšná, že konejší ten věrolomný strach, už tím se provinila, že bohy chráněný něžný trs rozdělila: vždyť sotvaže jsem skryl svůj rozjařený smích

20 do tolik žádoucích záhybů jedné z nich (svým prstem pečuje, aby se zabarvila sestřiným vzrušením i druhá, sněhobílá, neznalá ruměnce, ten malý sladký bloud), tu z paží zchromených, z těch uvolněných pout, ta kořist nevděčná uniká, bez lítosti k vzlyku mé nedávné, tak letmé, opilosti. Co na tom! s jinými zas štěstí napospas; jiné mi do růžků zapletou plavý vlas: má vášni, dobře víš, že zralý, znachovělý plod granátovníku puká a vábí včely; a tvá krev, svedená tím, kdo ji uchvátí, za věčným rojem tuh proudí a prchá ti. V čase, kdy ve zlato a v popel háj se halí, v pohaslém listoví nám slavnost uchystali: Etno, to Venuše vstupuje na tvůj svah, bezelstným chodidlem víří tvůj žhavý prach, když hřímá dřímota a plamen zvolna zmírá. Mám královnu! Ó trest Ne, jen má duše čirá, v níž slova umlkla, a tělo nevzhledné podlehly pyšnému mlčení poledne. Nyní je třeba spát a více nerouhat se, spočinout na písku a vyzvědět, jak sladce chutná, když na ústa nám stéká hvězda vín! Sbohem, má dvojice; teď uvidím tvůj stín. Výběr textů: Ivana Gejgušová Grafické zpracování: Hana Vítková

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

Baudelaire Charles. Květy zla

Baudelaire Charles. Květy zla Baudelaire Charles Květy zla Spleen & ideál 2 & Věnování 2 & Předmluva 2 & Žehnání 2 & Albatros 3 & Vzlétání 3 & Spojitosti 3 & Miluji vzpomínku 4 & Majáky 4 & Nemocná Musa 4 & Prodejná Musa 5 & Nehodný

Více

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly

Údolí mrtvých králů. Krvavé lokty plné šrámů náboženské víry Jejichž prapor rozdmýchává, nesvár mocné síly Údolí mrtvých králů (I.) Červánky svou rudou záři, zalévají sivé nebe Chladná rosa z ranních očí, stébla trávy ladně zebe Sladká vůně dechu jara, vánku tváře líbá Černá můra temné noci, před rozedněním

Více

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler.

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler. Znění tohoto textu vychází z díla Faust tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Přel. Otokar Fischer. 1.

Více

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ VY SRDCE V OHNI MROUCÍ VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ Praha 2010 VY SRDCE V OHNI MROUCÍ Editor & epilogue Petr Fabian,

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Humor, nebo snaha někoho ztrapnit? 2 Lercháč - čtení pro náročné!

ÚVODNÍ SLOVO. Humor, nebo snaha někoho ztrapnit? 2 Lercháč - čtení pro náročné! 26/2015 ročník VIII. ÚVODNÍ SLOVO Humor, nebo snaha někoho ztrapnit? Český televizní humor prošel v poslední době překotným vývojem. Přispěly však tyto změny k tomu, že se dnes před televizními obrazovkami

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920

JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920 VZPLANUTÍ JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920 VIDINA NOCI Jak žena stepilá nesmírném pne se s amforou měsíce na rameni: ve zraku hvězdy tajemných září, ve tváři rysy tisíců tváří, v amfoře smrtelné omámení.

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

Francois Villon. Básně

Francois Villon. Básně Francois Villon Básně Obsah Balada ze soutěže v Blois... 5Balada Fortunina... 7 Balada epištola... 9 Závěť... 11 Balada o dámách někdejší doby... 22 Nářek někdejší sličné zbrojmistrové... 25 Balada sličné

Více

TŘI ŘEKY VLADISLAV VANČURA 1

TŘI ŘEKY VLADISLAV VANČURA 1 TŘI ŘEKY VLADISLAV VANČURA 1 OBSAH Kapitola první Kapitola druhá Kapitola třetí Kapitola čtvrtá Kapitola pátá Kapitola šestá Kapitola sedmá Kapitola osmá Kapitola devátá Kapitola desátá 1 Převzato z: Vančura

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\307\Jirásek_Alois-Staré_pověsti_české.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\307\Jirásek_Alois-Staré_pověsti_české.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\307\Jirásek_Alois-Staré_pověsti_české.pdb PDB Name: Stare povesti ceske Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 1.1.2004 Modification Date: 1.1.2004

Více

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK Blahoslaveni tiší Hra o čtyřech dějstvích a exodu Osoby OTEC, starší muž MATKA, kvetoucí žena NĚMÁ, patnáctiletá dívka PODNÁJEMNICE, stařena ON, mladý hoteliér 1. MUŽ 2. MUŽ

Více

Básním, básníš, básníme

Básním, básníš, básníme Básním, básníš, básníme o lásce a kráse jarní přírody B B Památník Karla Hynka Máchy v Doksech B Literární soutěž vyhlašovaná Základní školou K. H. Máchy v Doksech a Městskou knihovnou Doksy od roku 2006

Více

3. Brouk (Wabi Daněk)

3. Brouk (Wabi Daněk) 1. riel (Wabi aněk / Ladislav Kučera) 3. Brouk (Wabi aněk) 1. mi mi mi mi mi mi mi mi Moje trenýrky pere riel, řek Pepa a k pasu sáh, mi mi mi 1. Ležím v trávě, p mi íseň v hlavě, po nose mi leze brouk,

Více

obsah próza Irena Václavíková Bílá Voda... 62 Tomáš Míka Májová neděle... 68 David Jan Žák Anežka versus Dana... 76

obsah próza Irena Václavíková Bílá Voda... 62 Tomáš Míka Májová neděle... 68 David Jan Žák Anežka versus Dana... 76 weles eučinil z domu ještě ani dva kroky, a tu před něj něco vel- spadlo. [ ] Bylo to pádlo. Pádlo olbřímích rozměrů. Nkého Nějaký velký kanoista tam nahoře se asi dostal do nezvladatelné šlajsny a vír

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Květa Legátová P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L

Květa Legátová P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L Květa Legátová Ž E L A R Y P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L 2 0 0 1 2 Tato kniha vychází za finanční podpory Českého literárního fondu Ladislav Horáček Paseka, 2001 Květa Legátová, 2001 ISBN 80-7185-390-9

Více