Jaké údaje mám doplnit do smlouvy? Na první straně aktuální jméno, příjmení (firmu nebo název) a adresu a určitě rodné číslo (IČ) prodávajícího.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké údaje mám doplnit do smlouvy? Na první straně aktuální jméno, příjmení (firmu nebo název) a adresu a určitě rodné číslo (IČ) prodávajícího."

Transkript

1 Jaké údaje mám doplnit do smlouvy? Na první straně aktuální jméno, příjmení (firmu nebo název) a adresu a určitě rodné číslo (IČ) prodávajícího. A to i v případě, že se necháváte jako prodávající při podpisu Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů zastupovat (v tomto případě zástupce na poslední straně smlouvu podepíše a přiloží plnou moc, která ovšem musí být určitá, ne obecná [generální]. Na druhé straně v bodu 2.1. číslem a slovy počet akcií ISIN CZ , které k datum podpisu smlouvy vlastníte, v bodu 2.2. číslem a slovy nejvýše takový počet akcií, které jste vlastnil/a k , v bodu 3.2. číslem nebo slovy násobek počtu akcií z bodu 2.2. a čísla 8000 jako prodejní ceny za jednu akcii. Na třetí straně v bodu 5.2. na prvním z obou řádků alespoň obchodní jméno Vašeho účastníka CDCP, případně i jeho sídlo a účastnické číslo. Na druhém řádku číslo Vašeho majetkového účtu (u tohoto účastníka). Na čtvrté straně je třeba Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů podepsat. Nechci uvádět své rodné číslo. Mohu je nechat nevyplněné? Litujeme, tento údaj je povinnou náležitostí smlouvy. Rozhodnete-li se ji uzavřít, budeme trvat na jeho doplnění. Doručené smlouvy se samozřejmě zavazujeme zpracovávat a využívat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Nemám nebo neznám svého účastníka a/nebo číslo svého majetkového účtu. Mohu je nechat nevyplněné? Litujeme, oba tyto údaje jsou povinnou náležitostí smlouvy. Rozhodnete-li se ji uzavřít, budeme trvat na jejich doplnění. Mohu nějaké údaje ve smlouvě proškrtnout nebo nechat prázdné? Jako fyzická osoba nemusíte vyplňovat ty dva údaje na první straně Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, které se týkají jen právnických osob (tedy Zapsaná v a Jednající osobami ). Všechny ostatní údaje (a u právnických osob i tyto dva údaje) vyplněny být musí. Mám si při vyplňování dát na něco zvlášť pozor? Na počty akcií v bodech 2.1. a 2.2., na vyplnění správného údaje v bodě 3.1. a hlavně na správné označení účastníka CDCP a čísla majetkového účtu v bodě 5.2. (u čísel účtů se nám nezřídka objevují čísla korunových účtů místo čísel účtů s akciemi, což je samozřejmě špatně). Co mám s vyplněnou smlouvou udělat? Jeden originál nám jako Agentovi podle bodu 4.1. a 6.1. Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů nejpozději do doručit. Ozvete se mi, zda je má smlouva řádně vyplněna a podepsána? U doručených Smluv o úplatném převodu cenných papírů s chybnými nebo nesprávnými údaji určitě (to už se nyní ostatně i děje). Přijetí řádně vyplněných Smluv o úplatném převodu cenných papírů, budeme pravděpodobně potvrzovat také (už jen proto, abychom připomněli nezbytnost podání těch DVP v bodech 5.3. a 5.4.). Nechcete-li čekat až se ozveme sami, můžete samozřejmě volat na číslo nebo poslat na Smlouvu jsem Vám poslal/a. To je všechno? Už mám hotovo? Pokud jste svému účastníkovi CDCP už podal ten příkaz k vypořádání prodeje akcií jako instrukci typu DVP s dnem vypořádání , tak ano (a už jen čekáte, až dojde současně k převodu peněžních prostředků i převodu cenných papírů). Pokud ne, tak musíte postupovat podle bodů 5.3. a 5.4. Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů. Kdo je účastník CDCP? Dle 109 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou účastníky CDCP zejména banky, obchodníci s CP, investiční společnosti, organizátoři regulovaného trhu, zahraniční centrální depozitáře, ČNB a stát jednající prostřednictvím MF ČR. Seznam účastníků je na adresy tam uvedené jsou ovšem adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve většině mají

2 nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit (z loňska jsme nalezli leták CDCP (viz který už sice není aktuální pokud jde o seznam účastníků, ale situaci s pobočkami některých účastníků myslím docela ilustruje). Na www stránkách CDCP se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti. Kde mohu obchodní jméno, sídlo, IČ nebo účastnické číslo svého účastníka CDCP zjistit? Všechny tyto údaje na obchodní jméno, sídlo a IČ na Nejsem si jist/a, zda vůbec nějakého svého účastníka CDCP mám. Jestliže s cennými papíry aktivně neobchodujete nebo jste v během posledních dvanácti měsíců nevyřizoval/a jejich dědictví až do úrovně přepisu v CDCP, svého účastníka CDCP nemáte (všechny Vaše zaknihované akcie jsou vedeny na tzv. nezařazeném účtu). Jinak účastníky CDCP jste mohl/a potřebovat až po předání evidencí SCP do CDCP, ke kterému došlo Jestliže si tedy nevzpomínáte, že jste během posledních dvanácti měsíců s některým/i z účastníků CDCP (jejich seznam viz uzavíral komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů), pravděpodobně dosud svého účastníka CDCP nemáte. V CDCP je počet akcionářů s účastníky CDCP stále o dva řády nižší než počet akcionářů bez nich. Jak a kde zjistím číslo svého majetkového účtu? Jak poznám, že určité číslo je číslem majetkového účtu? Jestliže jste byl/a v CDCP k veden jako vlastník alespoň jedné akcie ISIN CZ , toto číslo účtu (už z doby existence SCP) určitě přiděleno máte. Jestliže jste tyto akcie nabyl/a v dědictví a dosud na sebe v CDCP nepřevedl/a, toto číslo účtu mít můžete nebo nemusíte (v úvahu připadá i možnost, že účet se zaknihovanými akciemi jste v minulosti v SCP měl/a, ale SCP ho [z důvodu, že na něm dlouhodobě žádné akcie nebyly] mezitím zrušilo). Platí, že na lze po zadání rodného čísla majitele účtu ověřit, zda měl k okamžiku předání evidencí SCP do CDCP, tj. k v SCP aktivní účet nebo ne (dotaz ovšem vrátí skutečně jen odpověď ano/ne, číslo účtu pomocí něho nezískáte). Jestliže jste akcie ISIN CZ v dědictví nabyl a v CDCP je na sebe (prostřednictvím účastníka CDCP) po převedl, toto číslo účtu opět určitě přiděleno máte. Jestliže se na dozvíte, že Pro zadané rodné číslo nebyl nalezen žádný aktivní účet v základní evidenci SCP a současně jste během posledních dvanácti měsíců s některým/i z účastníků CDCP (jejich seznam viz neuzavíral/a komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů), číslo účtu nemáte (a účet si nejprve u některého účastníka CDCP budete muset založit). Jinak číslo majetkového účtu (též tzv. registrační číslo účtu nebo registrační číslo účtu v SCP ) je dvanáctimístné číslo. V dobách SCP začínalo číslicí 1 následovanou několika 0 a dalšími číslicemi (např , jako registrační číslo účtu ho najdete např. na těch modrých výpisech z účtu majitele cenných papírů, které v devadesátých letech minulého století SCP rozesílalo). Máte-li svého účastníka CDCP, dá se předpokládat, že číslo účtu jste potřeboval/a už při uzavření komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) s ním (a na smlouvě ho najdete. Jestliže jde ale o nově vzniklé číslo, nepřebírané z SCP, bude sice nadále dvanáctimístné, ale místo 1 bude začínat 8 ). Podle konkrétních podmínek toho kterého účastníka CDCP je ovšem na místo výše zmíněného dvanáctimístného čísla majetkového účtu uvést - po dohodě s tímto účastníkem CDCP číslo účtu v interním formátu tohoto účastníka CDCP, které může být i kratší.

3 Co když nemám nebo neznám svého účastníka CDCP nebo číslo svého majetkového účtu? Jestliže svého účastníka CDCP nemáte, musíte si ho před podepsáním Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů vybrat. Máte-li z minulosti více účastníků CDCP a nejste-li si jist/a, kdo z nich má u sebe veden jaký počet Vašich akcií ISIN CZ , musíte si rovnou u těchto účastníků CDCP zjistit, kdo kolik těchto Vašich akcií a na jakém čísle účtu má. Nejste-li si ani jist/a, zda nějakého účastníka máte, můžete Vámi vybraného účastníka CDCP požádat o dohledání těchto informací (je možné, že účastník CDCP tuto službu zpoplatňuje). Pokud sháníte jen číslo majetkového účtu (též tzv. registrační číslo účtu nebo registrační číslo účtu v SCP ), jde o dvanáctimístné číslo, které v dobách SCP začínalo číslicí 1 následovanou několika 0 a dalšími číslicemi (např , jako registrační číslo účtu ho najdete např. na těch modrých výpisech z účtu majitele cenných papírů, které v devadesátých letech minulého století SCP rozesílalo). Máte-li svého účastníka CDCP, dá se předpokládat, že číslo účtu jste potřeboval/a už při uzavření komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) s ním (a na smlouvě ho najdete. Jestliže jde ale o nově vzniklé číslo, nepřebírané z SCP, nebude už ve výše zmíněné struktuře 1000XXXXXXXX ). Máte-li už účastníka CDCP vybraného a číslo svého majetkového účtu neznáte, požádejte tohoto účastníka o jeho zjištění. Co znamená DVP (Delivery Versus Payment) v bodě 5.3.? V bodě 5.3. se píše, že jde o převod cenných papírů z účtu proti platbě. Obecně platí, že vypořádání obchodů s cennými papíry zahrnuje dvě operace: převod peněžních prostředků a převod cenných papírů. Proběhnou-li obě ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoří se o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. delivery versus payment". Dopis, který jste poslali, není adresován na správné jméno a/nebo adresu. Dopis jsme (v souladu s 186a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) adresovali těm akcionářům Pražské energetiky, a.s., kteří byli ke dni konání valné hromady ( ) vlastníky akcií ISIN CZ a pro zrušení registrace účastnických cenných papírů nehlasovali nebo se valné hromady nezúčastnili a nevzdali se práva na jejich prodej společnosti, na adresy, které měli tito akcionáři vedeny v CDCP ke dni konání valné hromady ( ). Pokud jde o jména a adresy, přidali jsme dopisy tam, kde je u akcionáře evidována jako korespondenční jiná adresa než hlavní adresa (adresa trvalého bydliště), dopisy správcům, případně zástavním věřitelům a nakonec ještě okolo 40 dopisů těm, kteří změnu adresy nebo majitele (z titulu dědictví) nahlásili v poslední době Pražské energetice, a.s. Neodpovídají-li tedy údaje na obálce skutečnosti, je to v případě akcionářů způsobeno tím, že je (před ) v CDCP neaktualizovali. Mám dojem, že jsem dopis obdržet měl, ale nestalo se tak. Dopis jsme (v souladu s 186a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) adresovali těm akcionářům Pražské energetiky, a.s., kteří byli ke dni konání valné hromady ( ) vlastníky akcií ISIN CZ a pro zrušení registrace účastnických cenných papírů nehlasovali nebo se valné hromady nezúčastnili a nevzdali se práva na jejich prodej společnosti, na adresy, které měli tito akcionáři vedeny v CDCP ke dni konání valné hromady ( ). Pokud vyloučíme situaci, že Váš dopis byl sice poslán, ale Českou poštou, s.p. nedoručen, tak jste buď k : - nebyl/a v CDCP veden jako vlastník žádné akcie ISIN CZ (např. z důvodu, že jste tyto akcie nabyl/a v řízení o dědictví, ale v evidenci CDCP na sebe do nepřevedl/a)

4 - na valné hromadě jste hlasoval/a pro vyřazení akcií ISIN CZ z obchodování na regulovaném trhu nebo jste se práva na jejich prodej společnosti (ať už na valné hromadě nebo později) vzdal/a. Potřebujete-li Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, můžete nás samozřejmě požádat o její zaslání nebo si ji sami z stáhnout. Můžete mi prázdnou smlouvu poslat znovu (při vyplňování jsem udělal/a chybu, jako dědicové potřebuje více výtisků, než jste poslali)? Ano, jistě. Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů si ale můžete též stáhnout z Jak a kde si založím nový majetkový účet? U Vámi vybraného účastníka CDCP. Seznam účastníků je na adresy tam uvedené jsou ovšem adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve většině mají nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit (z loňska jsme nalezli leták CDCP (viz který už sice není aktuální pokud jde o seznam účastníků, ale situaci s pobočkami některých účastníků myslím docela ilustruje). Na www stránkách CDCP se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti. Je třeba počítat s tím, že jednotliví účastníci CDCP mohou podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovit odlišně, a že někteří z nich se případně mohou specializovat třeba jen na právnické osoby nebo osoby, které jsou ochotny a schopny investovat vysoké peněžní částky. Budu muset komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) uzavřít se mnou vybraným účastníkem CDCP osobně? Mohu ji uzavřít korespondenčně nebo se při jejím uzavírání nechat někým zastoupit? To bude zajisté záležet na konkrétních podmínkách toho kterého účastníka CDCP. Pokud je to ale pro Vás jen trochu technicky možné, doporučili bych Vám při uzavírání smlouvy osobní jednání s účastníkem CDCP jde přece jen o ne zcela běžnou záležitost a je lepší si ji nechat před podpisem smlouvy ze všech stran (i včetně cenových podmínek) důkladně vysvětlit. Co budu muset mít pro uzavření (své první) komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) s sebou? To bude zajisté záležet na konkrétních podmínkách toho kterého účastníka CDCP, ale určitě nepochybíte, když se dostavíte s dokladem totožnosti a případně i s číslem svého majetkového účtu z SCP (číslo majetkového účtu [též tzv. registrační číslo účtu nebo registrační číslo účtu v SCP ] je dvanáctimístné číslo. V dobách SCP začínalo číslicí 1 následovanou několika 0 a dalšími číslicemi (např , jako registrační číslo účtu ho najdete např. na těch modrých výpisech z účtu majitele cenných papírů, které v devadesátých letech minulého století SCP rozesílalo. Zda bylo ještě k okamžiku předání evidencí SCP do CDCP, tj. k v SCP aktivní, doporučujeme ověřit na Budu při uzavření komisionářské smlouvy (smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) potřebovat bankovní účet vedený v českých korunách? To bude zajisté záležet na konkrétních podmínkách toho kterého účastníka CDCP, ale předpokládáme, že spíše ano než ne. Co když vůbec nemám korunový účet bankovní účet? Nedokážeme odpovědět. Toto musíte vyřešit s účastníkem CDCP. Smlouvu přece uzavírám s Pražskou energetikou, a.s.. Tak na co potřebuji nějakého účastníka CDCP?

5 Smluvními stranami jste sice Vy a Pražská energetika, a.s., problém je ovšem v tom, že CDCP jak při vypořádání na straně cenných papírů (převedení cenných papírů od prodávajícího [Vás] ke kupujícímu [Pražská energetika, a.s.]), tak při peněžním vypořádání této transakce nebude jednat ani s jedním z Vás, ale jen s Vašimi účastníky CDCP (Československá obchodní banka, a.s. pro Pražskou energetiku, a.s. a Váš účastník pro Vás). CDCP není zařízen tak, aby v něm měli jednotliví majitelé cenných papírů přímý přístup ke svým účtům. Své majetkové účty mohou obsluhovat pouze prostřednictvím účastníků CDCP. Do CDCP není možné chodit nebo se ho dotazovat, jak bylo dříve běžné v SCP. Můžete mi některého účastníka CDCP pro uzavření smlouvy doporučit? V tom Vám bohužel nepomůžeme. Problematikou koupě nebo prodeje cenných papírů se ostatně u nás vůbec nezabýváme a necítili bychom se proto kompetentní v této věci něco někomu radit. Seznam účastníků je na adresy tam uvedené jsou ovšem adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve většině mají nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit (z loňska jsme nalezli leták CDCP (viz který už sice není aktuální pokud jde o seznam účastníků, ale situaci s pobočkami některých účastníků myslím docela ilustruje). Na www stránkách CDCP se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti. Je třeba počítat s tím, že jednotliví účastníci CDCP mohou podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovit odlišně, a že někteří z nich se případně mohou specializovat třeba jen na právnické osoby nebo osoby, které jsou ochotny a schopny investovat vysoké peněžní částky. Mohu pro tyto účely jednat rovnou s Pražskou energetikou, a.s. nebo CDCP a obejít tak toho účastníka CDCP? S CDCP nemůžete a nebudete uzavírat žádnou přímou smlouvu. S Pražskou energetikou, a.s. budete uzavírat Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů. Pokud chcete své akcie ISIN CZ nyní Pražské energetice, a.s. touto smlouvou prodat, můžete tak učinit až poté, co jste uzavřel/a s některým účastníkem CDCP komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů), a svému účastníkovi CDCP podal/a pokyn k provedení této záležitosti. Stejně tak platí, že i Pražská energetika, a.s. musí na druhé straně takové transakce jednat jen a pouze svým účastníkem CDCP (Československou obchodní bankou, a.s.). Co je to nezařazený majetkový účet a jaký je rozdíl mezi zařazeným a nezařazeným účtem? Nezařazený majetkový účet je účet, na kterém byly v okamžiku vzniku CDCP ( ) cenné papíry, které nebyly pod správou některého z účastníků CDCP. Hlavní rozdíl mezi zařazeným účtem a nezařazeným je v tom, že CDCP ani žádný z účastníků neprovede na nezařazeném účtu žádné služby. Všechny požadavky klienta k tomu, co je na nezařazeném účtu vedeno, je možné realizovat pouze na základě převedení majetkového účtu pod účastníky CDCP. Seznam účastníků je na adresy tam uvedené jsou ovšem adresy sídel účastníků CDCP zapsané v Obchodním rejstříku a účastníci CDCP ve většině mají nějaké "pobočky", na které je možné se s touto záležitostí obrátit (z loňska jsme nalezli leták CDCP (viz který už sice není aktuální pokud jde o seznam účastníků, ale situaci s pobočkami některých účastníků myslím docela ilustruje). Na www stránkách CDCP se též uvádí, že účastníci CDCP Česká národní banka, Ministerstvo financí a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., neposkytují služby investorské veřejnosti. Je třeba počítat s tím, že jednotliví účastníci CDCP mohou podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovit odlišně, a že

6 někteří z nich se případně mohou specializovat třeba jen na právnické osoby nebo osoby, které jsou ochotny a schopny investovat vysoké peněžní částky. Na nezařazeném účtu mám nejen akcie ISIN CZ , ale i jiné zaknihované akcie. Co si v tomto případě budu převádět pod vybraného účastníka CDCP? Celý svůj majetkový účet z evidence nezařazených účtů se všemi zaknihovanými akciemi, které na něm jsou. To, že nyní chcete prodat jen akcie ISIN CZ , je irelevantní. Kdo bude po takovém převodu napříště majitelem účtu já nebo ten účastník CDCP? Majitelem účtu zůstáváte samozřejmě nadále Vy. Převod pod účastníka CDCP znamená jen to, že příslušný účastník má Váš účet ve své evidenci a může na něm pro Vás vypořádávat Vaše obchody. Mohu mít u jednoho účastníka CDCP vedeno více majetkových účtů? Obecně to vyloučeno není. Konkrétní podmínky, za jakých by se tam mohlo stát, mohou ovšem jednotliví účastníci CDCP stanovovat odlišně, proto je třeba se dotázat především u nich. Mohu mít veden majetkový účet u více účastníků CDCP? Jeden a ten samý účet (např. převedený z evidence nezařazených účtů) samozřejmě ne. Můžete si ale s některým jiným účastníkem CDCP sjednat komisionářskou smlouvu (smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů) také a nechat si u něj zřídit nový účet. Budu za vedení majetkového účtu někomu něco platit? Za vedení v evidenci nezařazených účtů se neplatí, po převodu pod účastníka CDCP se obáváme, že platit budete. Na rozdíl od SCP, kdy drobní investoři za správu českých akcií neplatili vůbec, totiž CDCP účtuje účastníkům za vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci měsíční poplatky (vycházející z objemu cenných papírů na účtu buď v tržní [u kótovaných] nebo nominální [u nekótovaných] hodnotě) a účastníci CDCP tyto poplatky v určité formě přeúčtovávají svým klientům, jednotliví účastníci CDCP mohou samozřejmě podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovit odlišně. Výši takových poplatků u jednotlivých účastníků CDCP jsme ovšem nezkoumali a neporovnávali, a více se tedy k nim vyjádřit nemůžeme. Budu něco platit za vlastní převod akcií ISIN CZ Pražské energetice, a.s.? Pokud ano, kolik a komu? CDCP nebudete platit určitě nic (nejste s nimi ve smluvním vztahu). CDCP bude zajisté účtovat nějaké poplatky účastníkům CDCP v rolích převodce a nabyvatele a dá se předpokládat, že tito je na Vás i Pražskou energetiku, a.s. nějakým způsobem převedou (výši takových poplatků u CDCP nebo jednotlivých účastníků CDCP jsme ovšem nezkoumali a neporovnávali, a více se tedy k nim vyjádřit nemůžeme, cenu za tyto služby si prosím ověřte u svého účastníka CDCP). Nám jako Agentovi ve smyslu bodu 4.1. Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů neplatíte též nic. Jak zjistím, kolika akcií ISIN CZ jsem byl/a k vůbec vlastníkem (pro doplnění tohoto čísla do bodu 2.1.)? Nejste-li si přesným počtem jist/a, asi bude (vzhledem k tomu, že Smlouvě o úplatném převodu cenných papírů musí předcházet komisionářská smlouva [smlouva o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů]) nejjednodušší požádat o sdělení této informace svého účastníka CDCP. Kolik akcií ISIN CZ mohu takto prodat? Jaké číslo mám doplnit do bodu 2.2.? Nejvýše tolik, kolik jsem jich k datu konání valné hromady ( ) vlastnil/a. Pokud se k prodeji rozhodnu, musím pak prodat všechny své akcie ISIN CZ ? Byl/a-li jste k datu konání valné hromady majitelem více než jedné akcie ISIN CZ a rozhodl/a-li jste se prodávat, můžete samozřejmě případně prodat jen některé z nich (pokud se pro toto řešení rozhodnete).

7 Akcie ISIN CZ mám na majetkových účtech u více účastníků CDCP. Pokud se rozhodnu je prodat, musím vyplnit jednu nebo více smluv? Pro každý majetkový účet, ze kterého se rozhodnete prodávat, musíte vyplnit dva výtisky jedné smlouvy. Akcie ISIN CZ mám na více majetkových účtech u jednoho účastníků CDCP. Pokud se rozhodnu je prodat, musím vyplnit jednu nebo více smluv? Pro každý majetkový účet, ze kterého se rozhodnete prodávat, musíte vyplnit dva výtisky jedné smlouvy. Adresátem dopisu nejsem já, ale zůstavitel, po kterém jsem akcie ISIN CZ v dědictví nabyl/a. Jestliže dopis nebyl adresován Vám, zřejmě jste k datum konání valné hromady ( ) tyto akcie v CDCP na sebe nepřevedl/a. Chcete-li Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů využít (nebo obecně získat možnost s takto nabytými akciemi vůbec disponovat), musíte (pokud se samozřejmě v mezičase tak nestalo) si nechat Vaším účastníkem CDCP převést akcie na Váš majetkový účet. Postup se liší stavem majetkového účtu zůstavitele, tedy zda je daný majetkový účet už veden nějakým účastníkem CDCP, nebo zda účet doposud nebyl převeden pod účastníka a je veden v evidenci nezařazených účtů. 1. účet zůstavitele je veden pod účastníkem CDCP: Nabyvatelé vyřizují dědictví vždy u daného účastníka CDCP, který vedl majetkový účet zůstavitele. Nabyvatelé mohou řešit nabytí dědictví společně i samostatně. Nabyvatel musí mít vždy majetkový účet vedený pod účastníkem CDCP, nemusí se ale jednat o stejného účastníka, který vedl účet zůstavitele. K vyřízení dědictví je nutný originál nebo úředně ověřená kopie soudního rozhodnutí. 2. účet zůstavitele je veden v evidenci nezařazených účtů: Nabyvatelé mohou vyřídit dědictví přes libovolného účastníka CDCP, který tuto službu poskytuje, resp. Účastníka CDCP, u kterého má nabyvatel veden účet. Nabyvatelé mohou řešit dědictví společně i samostatně. Jedná-li se o vyřízení dědictví pro více dědiců, účastník CDCP požádá o spoluúčast CDCP, který centralizuje evidenci dosud nevyřízených dědiců. K vyřízení dědictví je opět nutný originál nebo úředně ověřená kopie soudního rozhodnutí. Myslel/a jsem, že když usnesení ve věci projednání dědictví nabylo právní moci, tak už to notář za mne v CDCP vyřídí. Notář sice může komunikovat s CDCP (vyžádat si výpis z majetkového účtu nebo si číslo majetkového účtu nechat vyhledat), ale převést akcie z majetkového účtu zůstavitele na majetkový účet nabyvatele dokáže pouze účastník CDCP, kterého musíte o takovou službu zvlášť požádat. Dědiců nás bylo více, ale akcie ISIN CZ v usnesení ve věci projednání dědictví nemáme. To je ovšem poněkud problém. Chcete-li Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů i za této situace využít, budete muset nejdříve nechat dědické řízení znovu otevřít a tyto akcie jako nově objevený majetek v něm projednat. Zažádali jsme o znovuotevření dědictví, ale už je jasné, že to do toho hotové nebude. Můžeme Vám tu Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů poslat vyplněnou později? Litujeme, na smlouvy je skutečně vyhrazeno jen tam zmíněných devět týdnů. Nestíháte-li to, nemůžete nabídku na prodej využít. Na usnesení ve věci projednání dědictví nemám vyznačeno, že nabylo právní moci. Je to pro další vyřizování dědictví potřeba? Ano, je. Nechte si datum nabytí právní moci na usnesení vyznačit. Kopii usnesení ve věci dědictví jsem již poslal/a na adresu Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, Praha 1.

8 To bylo bohužel zbytečné. Dědictví není možné řešit přímo v CDCP, CDCP nemůže vyřešit dědictví ani na základě obdrženého soudního rozhodnutí a vždy je nutnost obrátit na některého z účastníků CDCP. Kopii usnesení ve věci dědictví jsem již poslal/a na adresu Pražské energetiky, a.s. I přesto budete muset v této věci jednat ještě s příslušným účastníkem CDCP. Na jsem našel pražskou adresu CDCP. Mohu se tam s usnesením ve věci projednání dědictví nebo s tou smlouvou o úplatném převodu cenných papírů vypravit? To byste tam jel/a zbytečně. Není to klasická pobočka, do CDCP není možné chodit nebo se ho dotazovat, jak bylo dříve běžné v SCP. Adresa z mého majetkového účtu v CDCP již neplatí. Kde a za jakých podmínek ji mohu změnit? Evidenční údaje může změnit pouze účastník CDCP, a to pouze pro klienta, kterému spravuje majetkový účet. U majetkového účtu v nezařazené evidenci provést změnu nelze. Pro tuto změnu je tedy nutné převést účet z nezařazené evidence pod některého z účastníků CDCP.

Proč dochází ke změně podoby akcií z listinné na zaknihovanou? A nebyly tyto akcie už jednou zaknihované? O změně podoby 49.529 ks kmenových akcií na

Proč dochází ke změně podoby akcií z listinné na zaknihovanou? A nebyly tyto akcie už jednou zaknihované? O změně podoby 49.529 ks kmenových akcií na Proč dochází ke změně podoby akcií z listinné na zaknihovanou? A nebyly tyto akcie už jednou zaknihované? O změně podoby 49.529 ks kmenových akcií na majitele z akcií v listinné podobě na akcie v zaknihované

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ Verze účinná od 1. února 2016 1 Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky Článek 1 Předmět úpravy 1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník

Více

Komisionářská smlouva a další ujednání

Komisionářská smlouva a další ujednání Komisionářská smlouva a další ujednání ev. číslo: - 0 9 / uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Koněvova 2660/141 PSČ 130 00, Praha 3 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Akcie mechanická náhrada podpisu

Akcie mechanická náhrada podpisu Akcie a kmenové listy v českém právu J. Kotásek 16.9.2015 14:46 Akcie - podstata Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie je cenný papír nebo

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 998/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 998/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 998/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 Poslední aktualizace: březen 2011 STANDARD ČBA č.22 MOBILITA KLIENTŮ POSTUP PŘI ZMĚNĚ BANKY

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19

ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 Společnost AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

USNESENÍ. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) t a k to:

USNESENÍ. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) t a k to: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20,46001 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,ld

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 14495/12-244

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 14495/12-244 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 990/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor Sídlo: ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou (1. patro budovy); Telefon: +420 483 704 320; Mobil: +420 606 645 115; Datová

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY EVIDENČNÍ A REGISTRAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Praxi soukromého lékaře fyzické osoby lze již prodávat i dědit

Praxi soukromého lékaře fyzické osoby lze již prodávat i dědit Praxi soukromého lékaře fyzické osoby lze již prodávat i dědit Zakládat s.r.o. za tímto účelem je již zbytečné Již jsme sice zveřejnili informaci o novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1.

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. 2016 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 131 EX 208/10-357

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 131 EX 208/10-357 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová USNESENÍ

Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová USNESENÍ Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082 e-mail: exekutor.cl@seznam.cz www: http://www.exekutor-cl.cz Sp. zn.:

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 8528/2016 V Chebu dne 29.01. 2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 374/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu a užívání internetové aukce na portálu www.ratelier.com, info@r-atelier.com, stanovené v souladu s ustanovením 273 odst.1 Obchodního

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

U S N E S E N Í. D a l š í d r a ž b a

U S N E S E N Í. D a l š í d r a ž b a Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018 II, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Dlužník: Žďánský Michal, Ing., nar. 30.05.1974 a Žďánská Natalia, nar. 23.07.1961, oba trvale bytem Pelešany 75, 511 01 Turnov

Dlužník: Žďánský Michal, Ing., nar. 30.05.1974 a Žďánská Natalia, nar. 23.07.1961, oba trvale bytem Pelešany 75, 511 01 Turnov DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 622/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 618/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 618/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 618/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné - elektronické. Dražba se koná elektronicky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2. Všeobecné obchodní podmínky Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IČ: 25079069, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Průvodce administrací opatřením 20. kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 20. kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8.2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 20. kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1)

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800900490,234769000, e-mail: info@eurodrazby.cz DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č.

Více

Údaje o výměrách jsou informativní. Pozemkový fond ČR neposkytuje mapy katastru nemovitostí.

Údaje o výměrách jsou informativní. Pozemkový fond ČR neposkytuje mapy katastru nemovitostí. VEŘEJNÁ ABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 zxxo A č. 95/1999 b., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁT A JINÉ OSOBY, VE znění POZDĚJšíCH PŘEDPI Ů (DÁLE JE ZÁKO O

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 620/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 620/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 620/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné - elektronické.

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky platné od 25.9.2013 pro www.sportobchod.cz provozovaný společností SportObchod.cz s.r.o., IČ 26904241, Čechyňská 16, 60200 Brno, vedenou u rejstříkového soudu v Brně v oddíle

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 714/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 714/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 714/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr.

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Dlužník: Westcargo CZ s.r.o. (dříve AUTOBAZAR RYBNICE s.r.o.), IČ: 26338700, sídlem Kaznějov, Rybnice čp. 159, PSČ 331 51

Dlužník: Westcargo CZ s.r.o. (dříve AUTOBAZAR RYBNICE s.r.o.), IČ: 26338700, sídlem Kaznějov, Rybnice čp. 159, PSČ 331 51 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 767/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) Repo operace a nebo Reverzní Repo operace jsou prováděny na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 720/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb. V souladu s ust. 49 a 43 zákona č. 26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

Dlužník a vlastník předmětu veřejné dražby: Majchrák David, nar. 02.01.1979, trvale bytem Šumavská 407, 340 04 Železná Ruda

Dlužník a vlastník předmětu veřejné dražby: Majchrák David, nar. 02.01.1979, trvale bytem Šumavská 407, 340 04 Železná Ruda DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1051/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin

Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, M. Skokan, P. Mazura, I. Suchánková, L. Michálek, T. Suchánek Omluveni: ----

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

O autorech JUDr. Lucie Pražáková, advokátka Mgr. Lucie Altmanová, advokátní koncipientka

O autorech JUDr. Lucie Pražáková, advokátka Mgr. Lucie Altmanová, advokátní koncipientka O autorech JUDr. Lucie Pražáková, advokátka Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, samostatná advokátka se zaměřením na právní vztahy související s nemovitostmi a bydlením. Dlouhodobě

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55432/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Ž Á D O S T O D O T A C I Žádost o dotaci údaje o žadateli Žadatel žadatelem je právnická osoba - uvede se úplný název žadatele uvedený

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz Vážený zákazníku, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše služby. Pro zdárné provedení změny dodavatele je potřeba doručit nám níže uvedené dokumenty poštou, a to ve DVOU vyhotoveních. Po vyplnění oba podepsané

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto. dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto. dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S o u d n í e x e k u t o r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t o j a n o v o n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H o r y T e l. / fax : + 4

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání; elektronická

k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání; elektronická Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dobrovolných a nedobrovolných dražbách movitých a nemovitých věcí organizovaných dražebníky na internetovém portálu www.okdrazby.cz

Více