Vedle psacího stolu stál obrovský glóbus. Rád jsem jím otáčel a snil o vzdálených zemích. Často jsem sledoval prstem tu dlouhou cestu, po níž jsme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedle psacího stolu stál obrovský glóbus. Rád jsem jím otáčel a snil o vzdálených zemích. Často jsem sledoval prstem tu dlouhou cestu, po níž jsme"

Transkript

1 V Suezu se rodiče s dětmi rozloučili, neboť chtěli navštívit Egypt, Palestinu a Itálii. Má matka měla být na této cestě představena také papeži Lvu XIII. a císaři Františku Josefovi. Tak tedy došlo k tomu, že my dvě děti, můj starší bratr Hansi a já, doprovázeni našimi dvěma chůvami a Babikem, jsme onoho krásného jarního dne sami dorazili na zámek Ronšperk. Zámek Ronšperk Mé dětství v Ronšperku bylo šťastné a bezstarostné jako krásný sen. Zeď, která obepínala park, nás dělila od rušného světa. Zámek Ronšperk byl malý svět sám pro sebe, oáza pokoje. Naši sousedé na okolních zámcích neměli děti v našem věku a s ronšperskou mládeží jsme se nestýkali. Tak byl po celá ta léta můj bratr Hansi mým jediným přítelem. Ačkoli byl o čtrnáct měsíců starší, vyrůstali jsme jako dvojčata. Sdíleli jsme spolu pokoj, hry, učitele, zájmy i veškerá tajemství. Protože jsme přišli z Japonska, cítili jsme k sobě navzájem těsnější pouto než k ostatním dětem narozeným v Ronšperku; matka nás také proto daleko více milovala - až nespravedlivě vůči ostatním dětem, jež zahrnovala pod společné jméno die Böhmer - Češi. Hranice našeho světa tvořily zdi zámeckého parku, jenž byl naším jediným hřištěm. Za špatného počasí jsme si hráli v dětských pokojích, na chodbách zámku a na velké půdě s lesem trámoví. Uprostřed zámku bylo malé nádvoří s kamennou kašnou. Vpravo se šlo do kuchyně a do sklepa, vlevo do zámecké kaple. Zde každou sobotu sloužil městský farář mši. Hansi a já jsme ministrovali. V prvním patře bylo zámecké divadlo s kulisami, světelnými efekty a kostýmy. Milovali jsme tento prostor a improvizovali zde některá představení; básníkem a režisérem byl samozřejmě Hansi. Z divadla vedlo prostorné schodiště, zdobené otcovými loveckými trofejemi, do jídelny s obrazy našich předků a odtud do nejposvátnějšího místa zámku - velké knihovny, která byla zároveň otcovou pracovnou. Uprostřed tohoto velkého a světlého sálu stál dlouhý psací stůl, pokrytý papíry a písemnostmi. V jeho středu trůnil velký černozlatý Buddha z Japonska. Stěny pokrývaly desetitisíce svazků, které otec osobně všechny nasbíral. Nebyly krásně vázané, neboť otec nebyl žádný bibliofil. Každá kniha se ale nějakým způsobem vztahovala k jeho osobě nebo k místu jeho pracovního pobytu. Na tmavých dřevěných sloupech kolem stály v životní velikosti busty velkých myslitelů: Sokrata a Platóna, Marka Aurelia a Aristotela, Kanta a Schopenhauera. Mezi těmito filozofy stálo poprsí Krista a Michelangelův Mojžíš. Menší busty byly na stolech: Goethe a Schiller, Homér, Apollón a Napoleon. Nad vchodem visel vzácný pestrý obraz Zarathustry a okenní výklenky zdobily kaligrafické texty z Koránu. Rád jsem tiše sedával v koutě a pozoroval otce, jak psal, četl nebo diktoval. Když měl čas, kladl jsem mu dětské otázky, na něž otec vždy trpělivě odpovídal. 11

2 Vedle psacího stolu stál obrovský glóbus. Rád jsem jím otáčel a snil o vzdálených zemích. Často jsem sledoval prstem tu dlouhou cestu, po níž jsme přijeli z Tokia do Ronšperka. Když můj zrak padl na japonské ostrovy, vzpomněl jsem si naše prarodiče Kichačiho a Jonnu. Viděl jsem je, jak sedí v zahrádce před svým malým domkem, ponořeni do vzpomínek na svou vzdálenou dceru a její děti. Velká zelená skvrna, jež dělila Japonsko a Evropu, byla Rusko, rodiště mé druhé babičky, které po čtyřicet šest let ovládal její prastrýc Nesselrode. Rakousko, Čechy a Uhry mi byly samozřejmě důvěrně známé, také Německo, jehož lesní hranici jsme často při svých procházkách překračovali. Z Nizozemí pocházel rod Coudenhove, Belgie byla jejich staletou vlastí. V Paříži se našli naši prarodiče a ve Versailles byl můj předek, který ještě nosil napůl francouzské jméno Coudenhove de la Fretture, pážetem nešťastné královny Marie Antoinnety. Španělsko mi připomínalo Jacquese de Coudenhove, jenž přijel na koni z Říma, aby zvěstoval císaři Karlu V. strašnou zprávu, že jeho vzpurní lancknechti dobyli a vyrabovali Řím. Nad Středomořím jsem vzpomínal na Kalergie z Kréty a Benátek a Konstantinopol bylo město, o něž bojoval náš prapředek Gerolf Coudenhove ve čtvrté křížové výpravě. Anglie byla upomínkou na našeho anglického praděda Kalergiho, bázlivého milionáře, a v Norsku jsem hledal město Bergen, domovinu jeho matky. Jižně od rovníku, v Africe, jsem viděl svého strýce Hanse, jak sedí mezi svými černochy s ochočeným opičákem na klíně. A na opačné straně Atlantiku mi otec ukázal místo, kde zastřelil oba jaguáry, jejichž lebky nyní visí nad krbem v knihovně. Tak se mi zdála celá zeměkoule malá a úzce spojená s naší široce rozvětvenou rodinou. A když jsem se podíval na hvězdný glóbus, který stál na druhém konci psacího stolu, připadala mi Země jako malá loďka, jež mě a mou rodinu unáší mořem hvězd z temné a neznámé minulosti do temné a neznámé budoucnosti. V zimních nocích, když jsme zachumláni do liščích kožešin a nánožníků klouzali na saních přes zasněžené pláně a kopečky, díval jsem se do křišťálově jasného nebe na hvězdy a hloubal o nekonečnosti prostoru a času, o nepatrnosti člověka a života. Náhle mi přišlo na mysl poznání, jež rozhodujícím způsobem ovlivnilo mé dětské myšlení: Vše je možné nic není jisté. Náš život byl přísně regulován týdenním plánem. Učení mělo svůj přesný čas a hra rovněž. Dvě hodiny denně jsme chodili na procházku, za každého počasí. Často s námi chodil otec a vyprávěl nám o životě a vědění, o jiných zemích, obyčejích a časech. Byl vyžadován nejpřísnější pořádek a přesnost. Damoklův meč - metla - ale visel jen nad třemi delikty: lží, krádeží a trýzněním zvířat. Kolem ronšperského zámku, této kosmopolitní oázy, ležely německé Čechy, pingpongový míček v nacionálních rozmíškách mezi Němci a Čechy. Ronšperk se nacházel mezi dvěma hranicemi: na západě, deset kilometrů odtud, byla říšská hranice, jež oddělovala Rakousko od Německa, a na jihu, jen pět kilometrů vzdálená, se táhla hranice jazyková, na níž se střetával svět německý se světem slovanským. Na bavorské hranici se nacházel náš lovecký zámeček Dianin dvůr, oblíbený cíl našich výletů a vycházek. Odtud jsme viděli daleko do Bavorského lesa, který není ničím jiným než přirozeným pokračováním Šumavy na opačné straně hranice. Na obou stranách žili 12

3 titíž lidé a mluvili týmž dialektem. Připadalo nám nesmyslné, že na této nepřirozené hranici jsme pokaždé byli zadrženi celníky a tázáni, zda máme něco k proclení. Nám dětem to přišlo jako darebáctví. Na české jazykové území jsme přišli jen zřídka. Ronšperk bylo městečko se dvěma tisíci německy mluvícími obyvateli. Pravda, žila zde hrstka Čechů, ale ti všichni mluvili německy, samozřejmě se svým národním přízvukem. Nebyli ani pronásledováni, ani obtěžováni, a stejně tak i ronšperská židovská komunita. Většina ronšperského obyvatelstva se zajímala o národnostní otázky právě tak málo jako o otázky antisemitské nebo protičeské. Mnoho českých Němců si vzalo Češky a naopak. Byli stejného typu a jeden od druhého navenek k nerozeznání. Tím, co je dělilo, byla pouze řeč. Už jako dítěti mi bylo nápadné, že dva z vůdců protičeského hnutí v Ronšperku měli starogermánská jména Dwořaček a Mrkwicka, zatímco oba Češi, kteří bydleli na zámku, náš vrchní ředitel a matčina učitelka malířství, se jmenovali Bodenstein a Emmingerová. I bez otcova komentáře k rasovým otázkám jsme brzy pojali podezření, že to takzvané dědičné nepřátelství je založeno jen na nevědomosti, předsudcích a podvádění lidí. Můj evropský otec Když se (otec) vrátil do Evropy, váhal, zda má přijmout vyslanecký post v Siamu, jenž mu byl navzdory jeho relativnímu mládí vládou nabídnut. V Ronšperku ale nalezl takové nehospodářství, že se nakonec rozhodl vzdát své diplomatické kariéry, aby mohl osobně spravovat své české a uherské panství. Pro člověka žijícího v dnešní demokratické době je život takového českého majitele panství za vlády císaře Františka Josefa skoro nepředstavitelný. Majitel panství byl první osobou v kraji. O Božím těle kráčel bezprostředně za svátostí oltářní, přede všemi státními úředníky a hodnostáři obce. Byla-li jedna ze šesti farností našeho patronátu volná, volil můj otec jako patron, podací pán, ze tří kandidátů nového faráře. Majitel panství žil jako homérský král, jenom s tím rozdílem, že neměl jeho politickou zodpovědnost a starosti. Bohatý, nezávislý a vážený byl dobrodincem celého kraje. Často s námi chodil do stáje, abychom odtud vynášeli myší pasti do zahrady a tam pouštěli myši na svobodu. Zakázal svým hajným klást železa, když jednou viděl, že si liška ukousla nohu, aby se vyprostila, a zámecký park učinil útočištěm pro všechna zvířata, jež ho obývala. Kromě koní a smečky stavěcích psů jsme měli v Ronšperku opravdový zvěřinec s mladými liškami a kunami, veverkami a ježky, pískomily a plchy, papoušky, vránami, strakami, ořešníky, sokoly, sovami a jiným zvířectvem. Můj otec vstával v zámku jako první a pracoval neúnavně. Ale každý večer byl svátkem. To si otec oblékl svůj frak, matka své večerní šaty a všechny děti, hosté a domácí lidé se museli obléknout zrovna tak. Můj otec kladl velký důraz na takovouto etiketu a tvrdil, že jinak bychom se na venkově úplně posedlačili. Večery byly vždy veselé a radostné a po jídle se obvykle muzicírovalo. Můj otec byl velmi muzikální a rád zpíval svým krásným barytonem. 13

4 11. května 1906 byl zámek Ronšperk slavnostně ozdoben vlajkami; náš strýc Richard, otcův nejmladší bratr, zavítal na své svatební cestě k nám. Otec byl šťasten a zářil jako nikdy předtím, uchvácen svou novou švagrovou Markétkou. Sváteční dny pokračovaly výlety, hrami a hudebními večery. V pondělí 14. května vstal můj otec jako obvykle v pět hodin ráno, aby započal své denní dílo procházkou v parku. Po návratu jej přepadly bolesti srdce. Takovéto bolesti doposud ignoroval a pokládal je za nervovou poruchu. Byl až hypochondricky starostlivý, když se jednalo o zdraví jeho ženy nebo jeho dětí - ale o vlastní zdraví se nikdy nestaral. Kouřil mnoho těžkých cigaret a přepracovával se tělesně i duševně a netušil, že je nemocen. Nyní zazvonil na sluhu, jenž se vylekal, když jej spatřil ležícího na sofa. Mám vzbudit paní hraběnku? - Ne, nerušte ji! - Mám zavolat doktora? - Ne, pana faráře! Když farář, jeho přítel, přišel, nemohl otec už mluvit. Políbil pouze zlatý medailón, jejž nosil po celý život na krku a jenž skrýval kadeř vlasů jeho milované matky se slovy: Matko, pamatuj na mne!. Hansi a já jsme byli probuzeni ze spánku. Když jsme vstoupili do otcova pokoje, ležel bez života na své posteli. Matka, mladí manželé (strýc Richard s manželkou, kteří byli na návštěvě), děti, zaměstnanci, služebnictvo - všichni klečeli a vzlykali. Ještě nikdy jsem neviděl mrtvého a udivily mě klid a krása jeho výrazu. Svět, v němž jsme dosud bezstarostně a v bezpečí žili, se zhroutil. Odpoledne téhož dne hořel na zámeckém nádvoří velký oheň. Hořely deníky mého otce - čtyřicet svazků s jeho poznámkami a vzpomínkami za čtyřicet let. Začal je psát v sedmi letech. V nich skládal denně účty ze svých činů a myšlenek s pravdivostí, jež byla základem jeho bytí. Tyto každodenní zpovědi, toto zrcadlo jeho duše nebylo určeno žádnému cizímu oku. Každý ohled na potomstvo by je učinil falešnými. Proto je nechával po celý svůj život v sejfu a klíč od něj měl neustále při sobě. Proto nařídil, aby byly v den jeho smrti zničeny. Tak tedy nyní Babik pálil jeho deníky. Dlouho jsem se díval z okna, než velký oheň pomalu uhasl a z tohoto krátkého, ale bohatého života zbyla jen hromádka popela. Má japonská matka Když (matka) ovdověla, obávala se celá rodina Coudehove, že zdrcena bolestí odejde s dětmi a s celým majetkem do Japonska, nebo že se zamiluje do nějakého nehodného muže. Aby zajistili budoucnost dětí, popřeli platnost závěti; měli jsme se dostat do opatrovnictví našich příbuzných z otcovy strany a naše matka z důvodu své neznalosti záležitostí obchodního rázu pod kuratelu. Byli přesvědčeni, že Micu - zcela osamocená, bez rádců a bez přátel - se tomuto rozhodnutí rodiny dobrovolně podrobí. K nesmírnému úžasu rodiny se matka pustila do boje o poručnictví a bojovala s pomocí nejlepších advokátů o svá práva. Svým osobním vystupováním přesvědčila soudce o svých vážných úmyslech a zodpovědnosti. Zvítězila na celé čáře. Ale věděla zároveň, 14

5 že její děti budou jednoho dne příbuzné svého otce potřebovat. Proto vedla svůj boj tak, aby její osobní vztahy k příbuzným zůstaly nezkalené a aby zabránila roztržce v rodině, až Coudenhoveové dospěli k přesvědčení, že náš otec nemohl zvolit lepšího poručníka svým dětem než svou Micu. Tak převzala naše matka roli hlavy rodiny. Vše muselo být po jejím, byla naplněna hlubokou nedůvěrou ke všem rádcům. Každou otázku, každý spis, každou bilanci, každý účet sama osobně prostudovala. Když něčemu nerozuměla, napsala červenou tužkou na okraj velký otazník; pakliže jí dotyčný úředník nedokázal její otázku zodpovědět, byl okamžitě propuštěn. Aby zajistila sebe a své mladší děti - panství Ronšperk spravovala jen jako Hansiho poručnice - prodala po dlouhých a dobře vedených jednáních naše uherské panství Zamuto. Během krátké doby se naučila rozumět finančním otázkám a hospodářství tak dobře, že ji nikdo nemohl obelhat, a spravovala svůj majetek právě tak moudře a šetrně, jako to činil předtím náš otec. Osobně se ujala i výchovy dětí. Nejdříve si ponechala naše učitele a vychovatele. Ale i oni museli buď poslouchat naši matku, nebo jít. Vychovávala nás zcela v duchu našeho otce a snažila se dostát jeho intencím. Kvůli nezletilosti svých dětí se vzdala všech svých plánů na cestu do Japonska. Vědomě z nás vychovávala dobré Evropany, Rakušany a katolíky. Čím byl pro ni mikado, tím pro nás měl být František Josef; tak jako ona milovala Japonsko, měli jsme my milovat Rakousko. Tento převrat v životě naší matky měl za následek naprostou změnu jejího charakteru. Ona, kdysi tak mírná a trpělivá, se nyní stala tvrdou a despotickou. Její bývalá osobnost zmizela a uvolnila místo jiné. Jako šéfka rodiny byla všemi obávaná - svými dětmi, zaměstnanci, úředníky i sluhy. Po celý svůj život poslouchala - nyní dokázala mistrovsky poroučet a svým rozkazům dát patřičný důraz. Jejím despotismem nejvíce trpěly její dcery, neboť se je snažila vychovávat k asiatskému sebeovládání a sebezapření a k slepé poslušnosti. Císařské město Vídeň V září 1908 pro mne začala nová etapa života, když jsem s oběma svými bratry vstoupil do Tereziánské akademie. Bylo pro mne těžké zvyknout si na společný život se staršími spolužáky Mé srdce nebylo ani v Theresianu, ani ve vídeňských salónech - bylo na Šumavě. Počítal jsem dny, jež mne dělily od cesty domů. Moje matka zrušila ronšperskou domácnost a přes léto žila na menším zámečku na Pivoni, což bylo původně jedno z augustiniánských opatství zrušených císařem Josefem II. Měl mnohem krásnější polohu než Ronšperk, na úpatí Šumavy, obklopen rybníky a vysokými jedlovými a smrkovými lesy. O prázdninách jsme tam žili s matkou a s našimi mladšími sourozenci. Ale skutečným cílem naší touhy nebyla Pivoň, nýbrž náš lovecký zámeček Dianin dvůr. Neboť jenom zde jsme byli skutečně volní - zcela bez dozoru a téměř bez posluhy. Tady jsme mohli dělat, co jsme chtěli. V bezprostřední blízkosti našeho osamělého lo- 15

6 Portrét Micu na titulní straně časopisu Weiner Salonblatt z roku 1896 Das Porträt von Mitsu auf der Titelseite der Zeitschrift Wiener Salonblatt, 1896

7 Micu v tradičním japonském kimonu jako nevěsta, Tokio 1895 Mitsu als Braut im traditionellen japanischen Kimono, Tokio 1895

8 Svatební fotografie Heinricha a Micu z roku 1895 Hochzeitsfoto von Heinrich und Mitsu, 1895

Knihovna minulých životů

Knihovna minulých životů Knihovna minulých životů 1 Olga Schafferová 2 Pokusím se vybavit si některé části ze svého současného života a hledat spojitost s mými minulými životy a chtěla bych se s Vámi podělit o tyto mnou prožívané

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom ŽIVOT ANDREA CSEHA Ed Borsboom Ed Borsboom: Vivo de Andreo Cseh. Haag, Mezinárodní esperantský institut 2003. 313. s. ISBN 90-805651-2-1 Z esperantského originálu do češtiny přeložila Jindřiška Drahotová

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 4 ñ»ervenec 2008 MÁJOVÁ POBOŽNOST lhoteckých poutníků u kaple Anděla strážce nad Sušicí (k článku Začala poutní

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

John A. Schug. obsah. Otec Pio kapucín

John A. Schug. obsah. Otec Pio kapucín John A. Schug obsah Otec Pio kapucín Po sedmiletém důkladném zkoumání životopisných údajů nám autor knihy, kapucín z Oklahomy, nabízí místy neuvěřitelný životní příběh Otce Pia (1887-1968), kapucínského

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina Otto Ernst Fritsch, Elisabeth Gecks, Dr. Karl-Heinz Hütter, Wilhelm Lichtenberg, Rosa Markus, Hellmuth Müller-Schlauroth, Dr. Friedrich Rauber, Josef Wagner, Dr. Erich Walkhoff, Anne-Maria Westphal VZPOMÍNKY

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. Ročník 6 Číslo 23 březen 2011 PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. ÚVOD Matka bolesti Krok za krokem vystupujeme po schodišti postních dnů. Den

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU POSELSTVÍ SVĚTU 1 POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU které Pán Ježíš sdělil služebnici Boží sestře Josefě Menéndez z Družiny Nejsv. Srdce v klášteře Les Feuillants ve Francii a Krátký životopis

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem

Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem Úvahy a projevy Tomáš Baťa Zlín, 1932 Uspořádal A. Cekota. Nákladem vlastním - tiskem společnosti Tisk ve Zlíně. Copyright redakce Zlín A. Cekota. Úvodem TAK HO VIDÍME PŘED SEBOU uprostřed zástupu mužů

Více

Felix Nussbaum: Život v obrazech

Felix Nussbaum: Život v obrazech STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) Felix Nussbaum: Život v obrazech Autor: Eliška Pekárková Škola: Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15 Konzultant:

Více

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi

1 / 2014. Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi 1 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Dvojnásobný díl lásky Pronásledování ve Svaté zemi N a k l a d a t e

Více

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková Bakalářská práce 2012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce Život P. Martina Františka Vícha Vedoucí práce: ThDr. Rudolf

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Go East str. 1/14 Moravští bratři S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Martin Mazúch Co to bylo za lidi? Nejstručnější odpověď

Více

Hrůza v Dunwichi. a jiné horory. Howard Phillips Lovecraft

Hrůza v Dunwichi. a jiné horory. Howard Phillips Lovecraft Howard Phillips Lovecraft Hrůza v Dunwichi a jiné horory Hrobka (translated Stanislava Pošustová) Ultharské kočky (translated Václav Kříž) Obrázek v domě (translated Michaela Ponocná) Pickmanův model (translated

Více

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost Středoškolská odborná činnost Obor SOČ: 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Agatha Christie (život a korespondence) Agatha Christie (life and her correspondence) Autoři: Martin Doucha Škola: Česko-anglické

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

Dostat lidi do nebe! A sebe také

Dostat lidi do nebe! A sebe také www.milujte.se 14/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Dostat lidi do nebe! A sebe také To je to nejdůležitější první úkol. P. Roman

Více