Bohatý kulturní podzim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohatý kulturní podzim"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3, 4 a 5 Informace z radnice strana 5 Boj o přežití strana 7 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec strana 8 Černá kronika strana 14 Zamyšlení nad cestováním v MHD strana 15 Novolískovecký advent Bohatý kulturní podzim Vítání občánků proběhlo dne 12. září v zasedací místnosti radnice městské části. Pokaždé, když jsem přítomen vítání občánků, hned mě napadá, jak asi bude vypadat jejich budoucí život. Zda rodičové, kteří na vítání s dětmi přijdou, zvládnou tuto náročnou, ale krásnou životní změnu. Dle mého názoru je toto důstojné setkání, které komise pro kulturu připravuje, velmi důležité. Stává se jakýmsi závazkem mezi rodinou a státem, který zde radnice, tedy samospráva, plně reprezentuje. Je to mimo jiné i příležitost, jak se s ostatními rodiči seznámit a podpořit společenský život v obci. Drobný dárek na památku jistě potěší. Maminkám a tatínkům byla s blahopřáním a poděkováním předána kytička. V tento slavnostní den bylo přivítáno následujících 20 občánků: Stanislava Piňosová, Lenka Peřinová, Natálie Nováčková, Tereza Peterková, Matyáš a Tadeáš Soósovi, Matěj Sponar, Monika Šimková, Daniel Vaník, Matthias Slanina, Adam Theiner, Linda Benešová, Adéla Guňková, Josef David Mazura, Šimon Kratochvíl, Adéla Švecová, Andrea Skýbová, Jan Bubrinka, Ondřej Kadlec, Matyáš Pokorný. Více fotografií naleznete na Ing. Privarčák, místostarosta Já jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett zábavnější i pro rodiče. Ti potomky podle potřeby nejen více či méně ze zálohy jistili, ale také někdy podpořili vědomostmi. Vždyť my rodičové nejsme žádná béčka! Naproti poblíž majáku byla v obležení dětí velká trampolína jako stanoviště sboru CB Betánie v Novém Lískovci, který letos nově akci doplnil. A nechyběla samozřejmě ani tentokrát oblíbená stanoviště Centra volného času Lyska, Absolutního divadla, softbalového oddílu Maják a Fotbalového klubu Nový Lískovec. Na nich se rodiče s dětmi mohli seznámit s programy a aktivitami, které tyto organizace nabízejí a v praxi si některé vyzkoušet. Vždyť krásné počasí na běhání po venku na podzim netrvá dlouho a najít náplň volného času ve školním roce právě tak akorát pro naše dítě není úplně jednoduchá věc. Po náročném plnění úkolů si děti mohly hrdě opéct poctivě zasloužený špekáček na připraveném ohništi oddechnout si a pobavit se s rodiči při poslechu oblíbeného zpěváka Pavla Helana s partnerkou. Ten ani tentokrát nezklamal výběrem repertoáru, který v závěru odpoledne roztancoval a rozezpíval nejen ty malé, ale také mnohé dospěláky. Na Večerníček jsme se rozcházeli unavení, ale spokojení a těšíme se zase příště! Za Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s. Kateřina Orlitová Kameňák V neděli 13. září 2009 nám babí léto dopřálo příjemné teplé odpoledne, a tak další ročník akce komise pro kulturu RMČ Brno Nový Lískovec s názvem Kameňák se baví sliboval účast velkého množství rodin s menšími i většími dětmi. Letos znovu jsme se i my v Mateřském centru Sedmikráska těšili na pohodové setkání Na Plachtách, jak s ostatními organizacemi zajišťujícími volnočasové aktivity dětí v naší městské části, tak samozřejmě na setkání se samotnými rodiči a dětmi, z nichž někteří nás na této akci teprve objevili a mnozí jsou již pro nás dobrými známými. Zástup u stolečku komise pro kulturu, která od 14 hodin evidovala zájemce o plnění úkolů na stanovištích jednotlivých organizací, stále nějak neřídnul. Celkem se zaregistrovalo přes stovku dětí. No nebylo divu, vždyť na konci čekala odměna v podobě špekáčků, které na akci věnoval obchodní řetězec Globus. Stan našeho mateřského centra s výtvarnými úkoly zaměřenými spíše na mladší děti stál i tentokrát u dětského oploceného hřiště vedle sportovně-naučného stanoviště oddílu TOM Horolezčata, který připravil úkoly náročnější, o to však

2 LÍSKÁČEK 11/ téma měsíce Podzimní závod na lezeckém balvanu Novolískovecký lezecký balvan na sídlišti Kamenný Vrch v areálu Plachty je lákavou volnočasovou aktivitou. Umožňuje všem volný přístup k trénování lezení. Za pěkného počasí není balvan nikdy osamělý. Své možnosti si zde zkoušejí zejména novolískovečtí. Středeční odpoledne jsou navíc obohacena bezplatnou odbornou instruktáží spojenou se zapůjčením základního lezeckého vybavení. O to se stará turistický oddíl mládeže Horolezčata. Když jsme šli na hody Dne 3. října se konal další ročník Starých hodů v Novém Lískovci. Celá příprava začala v pátek odpoledne společným setkáním chasy u Hlaváčů na zahradě při táboráku. Již v pátek bylo velmi dobře vidět co nebo spíše kdo bude tažnou silou celých hodů. Byly to děti. Jak řekl při zdobení sálu jeden tatínek: Děcka jdou v kroji, tak celá naše rodina teď žije hodama. Byla to rozhodně opět výjimečná příležitost, jak se během celého roku setkat, provětrat kroj, společně zavzpomínat na začátky hodů v Lískovci a hlavně se pobavit. Hody začaly, jako již tradičně, průvodem krojovaných od Na jaře a na podzim se na balvanu konají pravidelně závody ve volném lezení pro žactvo. Letošní podzimní závod proběhl Byl zařazen do desetideního cyklu akcí Brno zdravé město. Závod byl organizován ve spolupráci ÚMČ Brno Nový Lískovec a TOM Horolezčata. Záštitu nad ním převzal místostarosta ÚMČ Brno Nový Lískovec Ing. Jan Privarčák. Závodili hoši a dívky v kategoriích nejmladší, mladší a staší žactvo. Každá kategorie měla svou trasu vytyčenou ve vymezené výšce. Soutěžili zejména žáci z nejbližšího okolí, kteří stačili zareagovat na to, že těsně před závodem přestalo pršet. Odměnou závodníkům byl nejen dobrý pocit, ale i pěkné ceny. Všichni se těší na další závod. Miloš Stejskal Výstava obrazů malíře Oty Petra V pátek 2. října v 17 hodin byla zahájena vernisáží výstava obrazů novolískoveckého malíře Oty Petra. Po úvodním slově místostarosty MČ a předsedy Komise pro kulturu RMČ Ing. Jana Privarčáka promluvila o životě a tvorbě Oty Petra jeho dcera paní Jaroslava Stambolidisová. S připravovanou publikací Nový Lískovec 115 let obce, která je před dokončením promluvil místopředseda Komise pro kulturu Jiří Faber. Výstava byla otevřena také v sobotu a v neděli 3. a 4. října. Na 27 vystavovaných obrazech se mohli návštěvníci seznámit s průřezem bohaté malířské tvorby Oty Petra, k níž požíval jak olejové, tak pastelové techniky. Jeho tvorba zahrnuje četná zátiší s ovocem a květinami, portréty a krajinné motivy z okolí Nového Lískovce. Značnou oblibu si získaly jeho malby podzimních nálad lesních cest, povodí Svratky a panoramatických pohledů na Brno. Jiří Faber Foto Josef Ptáček kovec reprezentovat a přitom ještě dorostu tolik dobrého předat. Myslím, že se nám hody letos podařily a vynaložená námaha nebyla marná. Díky. Více fotografií naleznete na Za chasu Jan Privarčák, místostarosta Foto Josef Ptáček restaurace Okruh, avšak s doplňkem Pub. V průvodu nás podpořila krojovaná chasa ze sousedních Bohunic, dále Mutěnic, Rohatce, Hodonína a Újezda u Brna. K pochodu vyhrávala kapela Silvanka a trasu průvodu bedlivě střežila městská policie. V čele průvodu jela vrchnost, kterou představovala paní starostka Jana Drápalová a místopředseda komise pro kulturu Jiří Faber v kostýmech z období první republiky. Po průchodu Lískovcem, několika zastávkách a sólech pro stárky a vrchnost se průvod vrátil zpět na sál při restauraci Okruh Pub, kde následovalo předání hodových práv a taneční zábava pod hodovým věncem při doprovodu studentské dechovky Silvanka. Hospoda a sál se postupně zaplňovaly a s každou taneční sérií tanečníků na parketu přibývalo. Vstupné bylo dobrovolné, nebyl tedy důvod, proč se na parketu nezavrtět případně si zacifrovat. Zde je důležité zmínit, že by nebylo těchto hodů bez sponzorů. Poděkování patří především generálnímu sponzorovi firmě CARDION s.r.o., dále pak tiskárně Brko s.r.o. a restauraci Okruh Pub. Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem hodovníkům a celé chase za to, že se dokázali takhle zapojit a Lís

3 3 LÍSKÁČEK 11/2009 informace z radnice Rada městské části 23/ bere na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci v období od do zápis č. 6/2009 školské komise, zápis č. 8/09 bytové komise, zápis č. 7/2009 dopravní komise a zápis č. 7/2009 komise pro kulturu. schvaluje: vyřazení DDHM v celkové výši ,40 Kč žádost o doplnění přílohy nařízení č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý význam nezajišťuje zimní údržba o úseky dle předloženého soupisu smlouvu o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení Výstavba parkovacích stání na ulici Oblá, Brno přeložka NN a VO mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Nový Lískovec a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě generální plné moci společností E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice uzavření nájemní smlouvy č. 8/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 273 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s Ing. I. K. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 9/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 200 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s J. S. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 10/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 861/1 o výměře 400 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s I. Č. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 11/09/7/OVV na pronájem pozemku p.č. 544 o výměře 178 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s R. P. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 12/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 378 m 2 pozemku pod zahradní chatou p.č. 58/6 o výměře 22 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s M. H. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 3/09/7/OVV na pronájem pozemku p.č. 959 o výměře 306 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s V. O. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci dohodu o provedení úprav v prostorách Vysoké školy obchodní a hotelové Svážná 9, uzavřenou mezi městskou částí Brno Nový Lískovec a Vysokou školou obchodní a hotelovou dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení sanace Základní školy Svážná mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Nový Lískovec a společností ŽSD a.s, Modřice, Brněnská 1050 Dohodu o společném záměru se společností fit4all s.r.o. souhlasí: s navrženým plánem zimní údržby chodníků a neudržovaných úseků chodníků, dle mapového návrhu. s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová 5 s dispozičním právem MČ Brno Líšeň se Š. K. byt č. 79 na dobu od do s uzavřením nájemní smlouvy č. 14/09/7/OVV na pronájem pozemků v lokalitě KVII v k. ú. Nový Lískovec mezi městskou částí Brno Nový Lískovec a Marcelou Flaksovou za účelem hostování lunaparku s uzavřením nájemních smluv o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Brno, Svážná 9 a nájemci dle předloženého seznamu. žádá: Radu města Brna o souhlas s podáním žádostí o dotaci v programu Zelená úsporám na regenerace panelových domů Svážná 19, 21, Svážná 26, 28, 30, 32, Koniklecová 4, Koniklecová 5. 24/ mimořádná souhlasí: s nabytím majetku darem pro Základní školu, Brno, Kamínky 5, a to poskytnutí ubytování a stravování pedagogického doprovodu na škole v přírodě a) od RS: Penzionu Gaudeamus, Velké Karlovice ve výši Kč b) od Hotelu Myslivna Nedvědice ve výši Kč c) od RS: Penzionu Gaudeamus, Velké Karlovice ve výši Kč Výměna řidičských průkazů Další etapa výměny řidičských průkazů je před námi. Řidičské průkazy, které byly vydané v období od do podléhají povinné výměně nejpozději do konce roku Ještě tak neučinilo přes milion řidičů. Z tohoto důvodu dává Ministerstvo dopravy za pomoci Policie ČR s předstihem informace týkající se výměny. Řidičům doporučujeme nenechávat výměnu na poslední chvíli, ale zajít si na pověřený městský úřad už nyní, vyhnou se tak frontám a zbytečnému čekání. INFORMACE O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NA ÚŘADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC V PROSINCI 2009 Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o úředních hodinách v prosinci 2009 pondělí úřední hodiny od 8 17 hodin, polední přestávka hod. středa úřední hodiny od 8 13 hodin, polední přestávka hod. pondělí úřední hodiny od 8 17 hodin, polední přestávka hod. středa ÚŘEDNÍ DEN ZRUŠEN Cena inzerce od 1. ledna 2010 Cena inzerce pro firmy podnikající v Novém Lískovci 12 Kč/cm 2 za černobílou a 20 Kč/cm 2 za barevnou inzerci Cena inzerce pro ostatní firmy 18 Kč/cm 2 za černobílou a 25 Kč/cm 2 za barevnou inzerci Při nejméně 3 opakováních 15% sleva Při celoroční inzerci (11 vydání) 20% sleva Textová inzerce je zdarma a je pouze pro občany Nového Lískovce. Text by neměl přesáhnout 100 znaků (včetně mezer) a nesmí mít charakter komerčního inzerátu.

4 LÍSKÁČEK 11/ informace z radnice d) od RS Hotelu Myslivna, Nedvědice ve výši Kč e) od RS: RC Pohody, Sidonie ve výši Kč s uzavřením nájemní smlouvy s J. K. na byt č. 11, Kamínky 27, Brno na dobu neurčitou od s uzavřením nájemní smlouvy s manžely E. a J. K. na byt č. 15, Oblá 55, Brno na dobu určitou od do s uzavřením nájemních smluv na pronájem parkovacích stání v areálu MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, mezi MŠ Pomněnky a předloženými nájemci souhlasí s uzavřením nájemních smluv o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Brno, Kamínky 5 a předloženými nájemci s použitím znaku městské části při prezentaci Sportovního klubu stolního tenisu Nový Lískovec a to ve variantě 2 bere na vědomí: přechod nájmu bytu č. 28, Kamínky 6, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti L. H. na jeho dceru K. B. schvaluje: nájemné u nájemních smluv s Nejvyšším soudem ČR pro rok 2009 ve výši 52,57 Kč/m 2 / měsíc Zastupitelstvo MČ 5/ revokuje: usnesení k bodu 3 j) z jednání ZMČ č. 5/23 konaného dne a schvaluje opravu rozpočtového opatření č. 36/2009 ve znění: Zastupitelstvo MČ Brno Nový Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2009, kterým se do rozpočtu 2009 zapojují příjmy od města z FV hospodaření roku 2008 na 6402 ve výši tis. Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 100 podíl MČ ve výši 20% z prodeje nemovitého majetku města, které se tím sníží o tis. Kč a dále oproti financování ZBÚ na položce 8115, které se tím sníží o 5 tis. Kč.V rámci FV hospodaření roku 2008 se dále zvyšují výdaje na odvody z rozpočtu MČ do SR rozpočtu na 6402 ve výši 775 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 775 tis. K a současně se zapojují do rozpočtu výdajů roku 2009 nedočerpané prostředky přijaté v roce 2008 na 3111 předškolní zařízení ve výši 9 tis. Kč na rekonstrukci vnitřní kanalizace MŠ Rybnická a na 3113 základní školy ve výši 6 tis. Kč na rekonstrukci objektu ZŠ Kamínky oproti financování ze ZBÚ na položce 8115, které se tím zvýší o 15 tis. Kč. souhlasí: s nabytím majetku nákup šatníkových skříněk a lehátek pro MŠ Oblá s nabytím majetku gastrovybavení, stoly a židle pro školní jídelnu při ZŠ Svážná s návrhem zadání změn Územního plánu města Brna 2008 II 27.soubor a doporučuje propojení cyklistických tras Studentská a Svratecká přes lokalitu Čertík ve variantě 2 přes území Nového Lískovce včetně vybudování lávky přes ulici Bítešská ulicí Obecní dle územní studie Propojení pro pěší a cyklisty ul. Netroufalky Riviéra přes lokalitu Čertík s prodejem pozemku p.č. 381/6, 381/15, 381/12 a 381/16 v k.ú. Nový Lískovec o celkové výměře 168 m 2 firmě AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o s prodejem pozemku p.č. 64 vlastníkům sousedních pozemků a nepovažuje vybudování pěšího propojení přes parcelu p.č. 64 za technicky a finančně reálné a nepovažuje toto propojení za významné ani z pohledu pěších tras v MČ Brno Nový Lískovec schvaluje: rozpočtové opatření č. 43/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na položce 4121 ve výši 100 tis. Kč oproti výdajům na 3111 předškolní zařízení (MŠ Oblá) ve výši 100 tis Kč rozpočtové opatření č. 44/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na položce 4121 ve výši 60 tis. Kč oproti výdajům na 3113 základní školy (ZŠ Svážná) ve výši 60 tis. Kč rozpočtové opatření č. 45/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje investiční transfer z rozpočtu města Brna na položce 4221 ve výši tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství na komplexní regenerace panelových domů Svážná 26, 28 a 30, 32 ve výši tis. Kč, na Koniklecova 4 ve výši tis. Kč a Koniklecova 5 ve výši tis. Kč rozpočtové opatření č. 46/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje neinvestiční transfer ze SFRB na položce 4113 ve výši 259 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím sníží o 259 tis. Kč. Současně se snižují výdaje rozpočtované na 3612 bytové hospodářství, položka 5141 úroky vlastní s ÚZ 400 o 259 tis. Kč a zvyšují se výdaje na 3612 bytové hospodářství, položce 5141 úroky vlastní s ÚZ o 259 tis. Kč rozpočtové opatření č. 47/2009, kterým se do rozpočtu 2009 zapojuje na položce 4111 neinvestiční transfer ze VPS státního rozpočtu ve výši 115 tis. Kč oproti provozním výdajům tř. 5 na 4324 sociálně právní ochrana dětí ve výši 115 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojují volné zdroje na 3399 ostatní záležitosti v kultuře ve výši 3 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se zvýší o 3 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2009 zvyšují výdaje na 3421 střediska volného času ve výši 49 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 49 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojují volné zdroje FRRB na Vážené dámy a pánové, Dovolujeme si Vás informovat o připravovaných akcích hotelu MYSLIVNA Brno ŠTĚDRÝ VEČER sváteční štědrovečerní menu o čtyřech chodech, kávou a štědrovečerním přípitkem. To vše za neuvěřitelných 380 Kč. Štědrovečerní menu se podává od 16 hod. v restauraci hotelu MYSLIVNA. Každý z hostů také obdrží malý vánoční dárek SILVESTR Těšit se můžete na: skupiny MINI BAND a MIDNIGHT EXPRESS a také na vystoupení mažoretek PUSINKY a na studenty Taneční konzervatoře Brno. Cena za konzumační lístek činní 990 Kč a začínáme v hod. Večeře se podává formou švédských stolů. S rezervací se obracejte na naše provozní oddělení na tel. čísle nebo na Těšíme se na Vaši návštěvu bytové hospodářství v úhrnné výši 225 tis. Kč oproti financování z FRRB na položce 8115, které se tím zvýší o 225 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2009 zvyšují výdaje na 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 8 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 8 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2009 snižují výdaje na 6171 činnost místní správy o 200 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím sníží o 200 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2009 přesouvají prostředky z 4171 příspěvek na živobytí ve výši 150 tis. Kč na 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši 150 tis. Kč a dále se přesouvají prostředky z 4172 doplatek na bydlení ve výši 50 tis. Kč na 4173 mimořádná okamžitá pomoc ve výši 50 tis. Kč přiznání účelového investičního příspěvku pro MŠ Pomněnky Oblá 51 pořízení DHM konvektomat pro výrobu a uchování potravin v předepsané teplotě až do doby výdeje pro MŠ Pomněnky Oblá 51 rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec zvyšují výdaje na 3111 předškolní zařízení, položka 6351 investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci MŠ Oblá o 250 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 250 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2009 zvyšují výdaje na 3111 předškolní zařízení MŠ Čtvrtě o 400 tis. Kč a na 3113 ZŠ Svážná o 300 tis. Kč oproti financování z volných zdrojů na položce 8115, které se tím zvýší o 700 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje na položce 4116 neinvestiční transfer z rozpočtu MPSV ve výši 10 tis. Kč oproti výdajům na 6171 činnost

5 5 LÍSKÁČEK 11/2009 informace z radnice místní správy ve výši 10 tis. Kč. Současně dochází k přesunu prostředků mezi položkami 5011, 5031 a 5032 s ÚZ v rámci 6171 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje přijatý neinvestiční dar na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 15 tis. Kč oproti výdajům tř. 5 na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 15 tis. Kč změnu tvorby a potřeb sociálního fondu v roce 2009 rozpočtové opatření, kterým se z volných zdrojů SF zapojují do rozpočtu roku 2009 prostředky na zvýšené výdaje sociálního fondu na 6171 činnost místní správy ve výši 9 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se zvýší o 9 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2009 zapojují volné zdroje FRRB na investiční výdaje 3612 bytové hospodářství ve výši 100 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 100 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojují volné zdroje na investiční výdaje 345 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 20 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 20 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2009 zvyšují investiční výdaje na 3113 Základní školy Brno, Kamínky ve výši 30 tis. Kč oproti financování z volných zdrojů na položce 8115, které se tím zvýší o 30 tis. Kč smlouvy mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Nový Lískovec a Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: na veřejnou zakázku na služby Poskytnutí úvěrů na financování regenerací panelových domů v roce 2009 takto: Smlouva o úvěru č. 1940/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 19, 21 Smlouva o úvěru č. 1941/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 Smlouva o úvěru č. 1942/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 4 Smlouva o úvěru č. 1943/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 5, za podmínky změny smluvní pokuty dle čl. VIII. odst. 5 do souladu s nabídkou, tj. ve výši 1% z nesplacené výše úvěru a vypuštění odst. 1m) a 1n) z čl. VII ve smlouvách. schvaluje ponechání umístění herních prvků (skluzavka a houpadlo) na víceúčelovém dětském hřišti Svážná (za domem Oblá 65). dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací. odměny občanům za jejich činnost ve výborech ZMČ v I. pololetí roku bere na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec k Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno Nový Lískovec na období změnu finančního plánu VHČ na rok 2009 zprávu o Čerpání výdajů na vydávání Lískáčku k hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k konečný návrh znění aktualizace STRATEGIE BYDLENÍ zápisy z výborů ZMČ Finančního č. 5/05/2009, 6/05/09, Kontrolního 5/2009 a Výboru pro rozvoj městské části č. 4/2009. ukládá: RMČ, aby předložila v nejbližším možném termínu návrh bodu k projednání o zvyšování nájemného s výpočtem výpadku příjmů, pokud by nedošlo k vyvýšení nájemného o 10%, respektive o maximální zákonnou výši a doplněný budoucí výhled zvyšování nájemného s příslušnými výpočty a přehledy jako přílohu textu. nesouhlasí: s návrhem změny nařízení statutárního města Brna č. 29/2005 o schůdnosti místních komunikací a požaduje uvedení vyhlášky statutárního města Brna č. 16/1998 (novelizované nařízením statutárního města Brna č. 29/2005) o schůdnosti místních komunikací do souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, a to v části, která se zabývá lhůtami pro odstraňování závad ve schůdnosti. doporučuje: Zastupitelstvu města Brna schválit odkup pozemku p.č. 518/3 v k.ú. Nový Lískovec do vlastnictví města Brna žádá: Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 2158/3, 2379, 2381/1, 2387, 301/61 v k.ú. Nový Lískovec městské části Brno Nový Lískovec. Taj. Dne 2. listopadu 2009 v 19 hod. jsem venčila svoji fenku německého ovčáka a psa křížence zlatého retrývra v oploceném výběhu na ulici Plachty. Psi si hráli s fenkou amerického buldoka paní Renaty D. Po několika minutách fena buldoka zaútočila na fenku německého ovčáka, paní Renata ji stáhla s tím, že je to jenom hra, že by její pes nikdy neublížil. Mně se to jako hra nejevilo, tak ji paní Renata uvázala ke stromu, ale než jsem stačila výběh opustit, znovu ji pustila se slovy, že si fenka buldoka chce jenom hrát. Ostatní se odehrálo v několika vteřinách. Buldok se zakousl do krku mého ovčáka, držel a nepustil. Toto viděl muž, který s přítelkyní venčil labradora, a bez váhání mně přispěchal na pomoc. Po několika minutách značného úsilí jsme doslova vyrvali z tlamy buldoka moji fenku, zranění hodně krvácelo a tento pán byl tak ochotný, že nás ihned vlastním vozem odvezl na veterinu do Králova Pole, Palackého 3. Zjištění bylo šokující. Rána měla hloubku 8 cm, byl nutný chirurgický zákrok v celkové anestezii, při které musí být zvíře nalačno, a to moje fenka bohužel nebyla. Pan doktor provedl nejnutnější ošetření s tím, že už pes nesmí nic žrát a ráno v 7 hod. se zákrok provedl. Dnes má moje fenka už po operaci, ale bohužel vzhledem k hloubce rány má ještě zavedené dreny a nová antibiotika. A paní Renata D.? Odmítla předložit očkovací průkaz fenky buldoka, neprojevuje absolutně žádnou lítost a o úhradě veterináře si můžeme nechat zdát. Takový způsob projevu ze strany paní Renaty nás přiměl uvědomit obecní úřad, ochránce zvířat a Policii České republiky. I po takovém incidentu bylo toto zvíře opakovaně viděno na veřejné komunikaci pobíhat volně bez vodítka a bez náhubku. Myslím si, že je alarmující přimět majitelku, aby tento pes byl chován v podmínkách, které vyžaduje obecní vyhláška a ukládá i zákon. Představa, že americký buldok útok zopakuje, je mrazivá. Napadený nemusí být příště pes, dítě by útok psa takového plemene nemuselo přežít. Jde především o bezpečnost a soužití nás všech. Touto cestou bych chtěla veřejně poděkovat panu Martinovi a jeho přítelkyni Janě za rychlou a velmi obětavou pomoc, bez které by naše fenka Sindy asi nepřežila. Martina Nováková

6 LÍSKÁČEK 11/ téma měsíce Podzimní zájezd seniorů První seniorský zájezd pořádaný komisí pro kulturu RMČ navázal na tradiční zájezdy novolískoveckého Sokola a uskutečnil se dne 11. října Letos již po třinácté připravila komise kulturně poznávací zájezd pro seniory na sobotu 19. září s programem návštěvy Zlína a Zoologické zahrady v Lešné. Sobotní ráno bylo jako vymalované a krásné počasí vydrželo po celý den (jako téměř každým rokem). K odjezdu před Albertem se sešlo jednačtyřicet účastníků. Před devátou hodinou jsme již byli ve Zlíně. Program návštěvy Zlína byl díky kontaktu místostarosty MČ a předsedy komise pro kulturu Ing. Privarčáka na zástupce primátorky Zlína připraven paní Janou Matuškovou ze zlínského Klubu seniorů, která nám dělala také průvodkyni. Prvním bodem programu byla návštěva Obuvnického muzea, jehož prohlídku doprovázela pracovnice muzea odborným výkladem. Velkým zážitkem byla následná návštěva jedné z prvních evropských výškových budov sedmnáctiposchoďového Zlínského mrakodrapu, který býval 21. správní budovou firmy Baťa. Výtahem s kanceláří šéfa firmy jsme se nechali vyvézt na vyhlídkovou terasu 77,5 m vysoké budovy s nádherným výhledem na Zlín a okolí a občerstvením v příjemné kavárně. Krátkou procházkou tržištěm jsme došli k nové unikátní budově Univerzitního centra s knihovnou a studovnou, dokončené v loňském roce podle projektu prof. Evy Jiřičné. Návštěva Zlína byla ukončena prohlídkou vyhlášeného Domu pokojného stáří v zlínské čtvrti Jižní svahy, odkud jsme odjeli na oběd do hotelu Lázně Kostelec. Odpoledne následovala návštěva Zoologické zahrady v Lešné. Méně pohybliví účastníci využili možnosti prohlídky areálu lázní a odpočinku. Po návratu bylo pro účastníky připraveno v kulturně-společenském sále Brněnské asociace futsalu tradiční závěrečné posezení s večeří, ochutnávkou burčáku z vinařského družstva Němčičky a hudební produkcí kapely Vzpomínka kohoutovického Klubu seniorů, při níž si mnozí účastníci také zatančili. Jiří Faber Foto manželé Hromatkovi Setkání s jubilanty V letošním roce čtvrté a poslední setkání představitelů městské části Nový Lískovec s jubilanty připravila komise pro kulturu na čtvrtek 8. října. Pozvání přijalo 19 občanů, kteří oslavili svá jubilea ve třetím čtvrtletí letošního roku. Nejstaršími byly třiadevadesátiletá paní Rozalia Hudečková a devětaosmdesátiletá paní Ludmila Trenzová, nováčky pak sedmdesátileté paní Věra Chmelařová a Anna Nekudová. Dále se setkání zúčastnily paní Jiřina Straková, Marie Žáková, Oldřiška Stejskalová, Oldřiška Klobásová, Ludmila Holubová, Marie Novotná, Milada Hanáková, Anna Hanáková a Valéria Liedermannová a pánové Bohuslav Vevera, Břetislav Hašek, Miloš Zapletal, Václav Liška a Petr Čolakov. Nemocného Bohuslava Holzknechta zastoupila jeho manželka Marie. Tradičně prvními gratulanty byly děti z Mateřské školy Kamarád. Po svém okouzlujícím vystoupení předaly děti jubilantům dárečky, které samy vyrobily. Následovalo úvodní slovo a přípitek paní starostky, po němž byli jubilanti představeni a paní starostka společně s panem místostarostou jim jednotlivě poblahopřáli a předali dárky. V následující rozpravě podala paní starostka zúčastněným obsáhlou informaci o současném dění a problémech v městské části a reagovala na jejich dotazy a připomínky. Beseda byla tentokrát obsažnější než obvykle, takže do závěru setkání nezbývalo mnoho času, přesto si všichni společně zazpívali několik lidových písní, než se s díky rozešli. Jiří Faber Foto Martina Buchtová AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

7 7 LÍSKÁČEK 11/2009 ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Videopůjčovna nad Albertem Byla otevřena roce 1992 tehdy v kočárkárně domu Oblá 25 jako jedna z prvních v Brně dvěma kamarády p. J. Přikrylem a p. D. Hladíkem, který je dnes aktivním členem zastupitelstva. Od roku 1996 půjčovna zůstává po dohodě pouze p. J. Přikrylovi. První dva roky se firma úspěšně rozvíjela. Byla rozšířena i do tehdejší kolárny a také do dalších míst: do Jundrova, Kohoutovic, Zbýšova, Šakvic, Líšně, Bohunic, Vinohrad, Lesné a Bystrce. Nástupem nových nosičů DVD, ale i díky výstavbě nákupního střediska, se přestěhovala do 1. patra obchodního domu a také se rozšířila o další služby. Pět let zde dokonce provozovala nonstop automat kvůli možnosti půjčování filmů i v nočních hodinách. Dnes zde najdete asi tři tisíce DVD všech žánrů. Můžete si vsadit Sázkovou kanceláří Tipsport a terminálem Sazka. Máte možnost využít Kopírovací minicentrum k tisku černobílých, ale i barevných kopií, velikostí A3 nebo A4. Můžete si zakoupit tzv. trafiková DVD (na výběr jich máte asi dva tisíce), rozbíhá se úspěšně i půjčování nosičů Blu ray určených pro majitele digitálních televizorů umožňujících sledovat filmy ve vysokém rozlišení. Také je možné v doplňkovém prodeji zakoupit některou z levných knih. příštího roku) by mělo jít pouze o nákup zákusků, chlebíčků či jiných laskomin. V jarních měsících je pak naplánováno příjemné posezení v přední části videopůjčovny. V soukromém životě má p. Přikryl kromě filmů i jinou zálibu a tou je futsal. V současné době působí spíše jako funkcionář, než jako hráč v úspěšném novolískoveckém futsalovém klubu Senior jako sportovní manažer. Velkým zážitkem, kdy se dokonale spojily jeho dvě záliby fotbal a film bylo jeho setkání s nejslavnějším fotbalistou všech dob Edsonem Arantes de Nascimentem, známějším jako PELÉ, v hotelu Loews v Los Angeles. Oba se zúčastnili filmového festivalu, na kterém byl uveden jeho životopisný film. V nejbližší budoucnosti se můžete těšit, že bude rozšířena o cukrárnu. Ta byla také důvodem odstranění nonstop automatu. Pro začátek (počátkem Videopůjčovny se stávají již běžnou záležitostí. My se však můžeme těšit z toho, že nám tato videopůjčovna poslouží také k příjemnému posezení v nezakouřeném prostředí, které nám v naší městské části již tolik let chybí. Další informace získáte na postupně se tvořících internetových stránkách Dana Beranová Starý nový Nový Lískovec Kromě honosné Uherkovy vily na dnešní Raisově 19 bylo postaveno na úpatí Kamenného vrchu po první světové válce ještě několik dalších vilek v horní části této ulice (orientační čísla 13, 15, 17, 18, 20) a v horní části Palouku (orientační čísla 15, 17, 19). Této části Nového Lískovce se začalo říkat vilová čtvrť. U některých těchto objektů zůstal zachován původní ráz i po rekonstrukcích stejně jako u Uherkovy vily. K původní vilce Paula na Raisově 18 byla přistavěna další část Vilky na Raisově 15, 17

8 LÍSKÁČEK 11/ černá kronika Nevíš, kdo stojí za dveřmi Do naší redakce jsme obdrželi informaci z policejního oddělení na Výstavišti, kterou považujeme za velmi závažnou. Týká se především starších občanů, ale je určena všem občanům v naší čtvrti. To, že má někdo na sobě pěkný oblek a tváří se seriózně, ještě neznamená, že to s námi myslí dobře. Promluvte se svými prarodiči a staršími členy svých rodin, ať jsou zejména před Vánocemi, kdy mají lidé doma více peněz na dárky atd. opatrní k cizím lidem, kteří stojí za jejich dveřmi. V posledních několika týdnech se objevily případy podvodného vylákání osobních údajů a finanční hotovosti cizími lidmi. Ve většině případů takto podvedených a okradených lidí se jednalo o starší důvěřivé občany v důchodovém věku, u kterých je velká pravděpodobnost že mají uschované finanční hotovosti přímo v bytě či domě. Je důležité připomenout základní pravidla při komunikaci s cizími lidmi: nikdy neotevírejte automaticky dveře, nevíte li, kdo je za nimi nedůvěřujte neznámým lidem. I pokud vypadají sympaticky, nemusí mít dobré úmysly pokud vás cizí člověk oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si vaše jméno přečíst na štítku dveří nikoho cizího nepouštějte do svého bytu navštíví li vás neznámý člověk, který se představí jako opravář, pracovník úřadu či jiných služeb a o jehož návštěvě jste předem nebyli informováni, nechte si předložit jeho průkaz, popř. zavolejte na daný úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. pokud se cítíte nejistí, když čekáte někoho cizího, např. opraváře, požádejte svou rodinu, známé nebo sousedy, zda by s vámi setrvali po dobu trvání jeho návštěvy se sousedy udržujte dobré vztahy, požádejte je o tel. číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky. nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcům s vidinou levné a výhodné koupě. Milovníci kabelek řádí v Novém Lískovci a Kohoutovicích Nejprve v době od 2.20 do 2.25 hod., na ul. Bellova přistoupil k poškozené, oslovil ji a následně jí bez jakýchkoliv výhružek a násilí strhl kabelku, kterou měla zavěšenu na rameni a s ní následně utekl. Kabelka byla hnědé barvy, kožená. Poté v neznámý pachatel na zastávce trolejbusu Kosmonautů v Brně strhnul majitelce z ramene sportovní khaki kabelku. Asi nejzávažnější případ se udál dne v hod., kdy bylo telefonicky oznámeno na linku 158, že v době kolem hod. došlo na ulici Myslivní v Brně Kohoutovicích k přepadení ženy, kterou neznámý pachatel uchopil zezadu za pásek kabelky, kterou měla poškozená přehozenou přes hlavu na rameni, přičemž v ruce držel nůž se kterým jí šermoval před obličejem a snažil se přeřezat koženkový pásek kabelky. Současně ženu vyzval, aby mu kabelku dala. Ta ji však pevně držela a přetahovala se o ní s pachatelem. Prudkým trhnutím byla žena povalena na zem, při čemž se odřela na pravém předloktí. Pachatel se i na zemi pokoušel přeřezat pásek kabelky, současně při tom způsobil poškozené drobné řezné rány na levé ruce. Na konec se útočníkovi podařilo kabelku vytrhnout a utéct do lesa, který se nachází v blízkosti místa napadení. Poškozená vyhledala lékařské ošetření. Ženy asi nejlépe vědí, co všechno jejich kabelky obsahují a že odcizením kabelky přijdou o doklady, telefony, platební karty atd. A kromě šoku z napadení je čeká spousta vyřizování a pobíhání po úřadech a bankách. Co se děje v našem okolí aneb hříšní lidé naší městské části Máme to štěstí, že žijeme v části Brna, která patří k těm klidnějším a bezpečnějším. Ač to tak nemusí každému připadat, kriminalita v našem městě rozhodně nepřekročuje celostátní průměr a patříme k těm bezpečnějším městům a obcím. Přesto se i v našich klidných končinách občas objeví nějaký filuta, pro kterého je snažší vzít si, co mu nepatří. Někdy až člověka napadne, že výsledek rozhodně neodpovídá vynaloženému úsilí a nechápe důvody podobného konání. Sice se někdy jedná o historky až úsměvné, ale jejich obětem rozhodně lehko není a nebylo. Cílem níže uvedených informací tedy není vás vyděsit, spíše poučit naše čtenářstvo, co se může stát u nás ve čtvrti a jejím nejbližším okolí. A protože se blíží předvánoční čas, kdy nosíme v peněžence více peněz či dražší dárky ve značkových taškách, je lepší býti připraven než překvapen. Informace zde uvedené nám opět poskytlo policejní oddělení na Výstavišti, vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější. Vše se událo koncem prázdnin a během měsíce září. Kamarádi v Novém Lískovci na ul. Koniklecová, napadl kamarád kamaráda zlomil mu ruku, útočník poté odcizil mobilního telefon, který poškozenému vypadl z kapsy. Zloděj kutil neznámý pachatel odcizil z nezajištěné garáže elektronické nářadí různého druhu. Akční milovník automobilů na ul. Slunečná z jednoho auta po poškození okna pravých předních dveří odcizil multimediální sestavu Koumbus ve vyšší cenové hodnotě. Poté na ulici Oblá opět poškodil okna tentokráte levých předních dveří a odcizil navigaci a dále se na stejné ulici ve shodné době bez zjevného násilí vloupal do jiného vozidla, kde odcizil autorádiu a brašnu s nářadím. Pozor na osobní údaje: neznámá žena požadovala osobní údaje po starší obyvatelce bytu na ul. Voříškova za účelem výměny starých kartiček VZP za nové. Je důvodné podezření, že tyto údaje budou zneužity a že se podobné jednání bude opakovat. Vybavení vlastní zahrádky? Ve stejný den a ve stejnou dobu se neznámý pachatel rozhodl vylepšit si své domácí prostředí a odcizil ze záhrádek před restauracemi na Libušině tř. Ki Ki Ristorance a baru Hill street rozkládací stoly, rozkládací lavice, závěsné plastové květináče a plastové truhlíky s živými květinami. Zloději ve Starém Lískovci jsou aktivní ul. Sevastopolská: odcizení volně odložené tašky s elektronikou a podklady pro účetnictví z prostoru před vchodovými dveřmi panelového domu ul. U Pošty: odcizení mobilního telefonu z kapsy ve večerních hodinách veterinární ordinace Mikuláškovo nám.: větracím okénkem pronikl neznámý pachatel do ordinace a odcizil razítko, pokladničku s hotovostí a ortoskop ZŠ Elišky Přemyslovny: pachatel se dosud nezjištěným způsobem vloupal do šatny, odkud odcizil 3 různé typy mobilních telefonů ul. Oderská: v ranních hodinách došlo ke krádeži osobního automobilu VW Golf černé metalízy včetně věcí uvnitř vozidla. Na hřbitově si dávejte pozor! odcizení volně odložené pánské aktovky s peněženkou, doklady, finanční hotovostí, platebními kartami, kalkulačkou, dvěma svazky klíčů, dioptrickými brýlemi a svinovacím metrem odcizení volně odložené tašky s doklady, finanční hotovostí, svazkem klíčů (neznámý pachatel doklady a svazek klíčů zahodil, finanční hotovost si ponechal) odcizení volně odložené látkové tašky s mobilním telefonem, jízdenkami MHD, deštníkem, svazkem klíčů a lahví na pití odcizení volně odložené černé kabelky s klíči a koženou peněženkou po vypáčení kovové skříně za hroby odcizil neznámý pachatel dámskou kabelku s peněženkou, doklady, finanční hotovostí, platebními kartami, mobilním telefonem, svazkem klíčů, dioptrickými brýlemi krádež urny z uzamčené plechové schránky! neznámý pachatel povalil celý pomník a rozbil jej na několik kusů. Dle informací poskytnutých OOP Brno-Výstaviště (npor. Bc. Slavoj Vláčilík) upravila redakce Lískáčku

9 9 LÍSKÁČEK 11/2009 ze života naší čtvrti MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT... Barevní dráčci se vznášeli nad hlavami těch nejmenších, sluníčko svítilo, jen ten větřík mohl foukat trošku víc... Ale snaha maminek a tatínků byla veliká. Jako každý rok, tak i letos jsme se znovu sešli na kopci za Albertem a následně na naší školní zahradě. Radost a úsměvy dětí, sportovní soutěže, sladká odměna, vyhodnocení draků a opékání špekáčků... TAK TO BYLA NAŠE DRAKIÁDA. Kolektiv MŠ Kamarád Nabízíme k prodeji nové garáže na ul. Koniklecova, Nový Lískovec n posledních 10 garáží n nový 3-podlažní komplex n 2 typy garáží, (14,7m 2 a 16,7m 2 ) n vjezd el. vraty na dálkové ovládání, na objektu bude nainstalován bezpečnostní kamerový systém n vrata výklopná za příplatek je možnost el. n vlastní elektroměr n kolaudace 03/2010 n cena od 330t. Pasování v knihovně V rámci týdne knihoven se ve čtvrtek 8. října konalo v naší knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře a ochránce knih. Tohoto slavnostního odpoledne se kromě dětí, sourozenců a rodičů zúčastnila také princezna, která všechny děti z 1. třídy ozdobila šerpami a předala jim dárky na památku. Na závěr si mohly vyrobit pěkného dráčka z papíru. Doufáme, že se akce všem líbila a v dětech zanechá hezkou vzpomínku na čtenářské začátky. 9.A se v Bludišti rozhodně neztratila V rámci studia na základní škole se účastníme různých soutěží, turnajů, pythagoriád a olympiád. Přesto nám deváťákům ještě jedna zkušenost chyběla, a tak na začátku září z naší školy odešla přihláška do televizní soutěže Bludiště s nadějí, že se nám možná ozvou nejdříve kolem Vánoc. Když z produkce České televize zavolali již po 14 dnech, příliš dlouho jsme neváhali a účast samozřejmě přislíbili, ačkoliv nám bylo jasné, že na přípravu nebude téměř žádný čas. Třída si sama vybrala čtyři zástupce do soutěžního družstva (Veroniku Kaplanovou, Lucii Kolajovou, Tomáše Kříže a Petra Křižáka jako kapitána). Bylo nutné vymyslet, jak se budou jmenovat, rozhodli se tedy pro název Svážňáci. Petr s Tomášem natočili pro televizi krátké video o naší škole, Romana Ourodová složila pokřik na povzbuzení družstva, Alena Faltýnková, Jana Kolářová a Viktor Janík namalovali dva transparenty. Viktor dokonce obětoval svůj vlastní polštář a vytvořil pro soutěžící zlatého bludišťáka jako talisman. Den D začal velmi brzy. Odjížděli jsme v doprovodu pana ředitele Punčocháře a paní učitelky Danišové v pátek 9. října v 5 hodin ráno, abychom do Ostravy na natáčení přijeli včas. Na starost si nás vzala paní režisérka, našemu družstvu přiřadila červenou barvu a typické soutěžní oblečení. Hlavní režisér všechno trpělivě vysvětloval a soutěžící povzbuzoval a moderátor Roman Pastorek působil velmi mile a kamarádsky. Během tříhodinového natáčení musel náš tým prokázat nejen znalosti z různých oborů, ale také svoji rychlost a zručnost na lanových překážkách, kde byla důležitá hlavně vzájemná spolupráce. Vyučující byli ihned po představování posláni ze studia do šatny, kde měli natrénovat stavbu co nejvyšší věže z kostek. Díky tomu vůbec netušili, co se děje ve studiu, proto i oni se zvědavostí očekávají, až se díl bude vysílat v televizi. Celá soutěž byla napínavá a vyrovnaná. Bohužel při poslední otázce naše soutěžící štěstí malinko opustilo, a tak nakonec velmi těsně vyhrálo družstvo žateckého gymnázia. Přesto je nutno říci, že všem zůstala na památku spousta milých zážitků. Například to, že jsme sklidili od štábu ČT pochvalu za vzorné chování, nebo to, že nám paní profesorky z Žatce přišly říct, že vítězství mělo patřit nám. Nadešel čas odjezdu. Rozloučili jsme se se soupeři, paní učitelka s panem ředitelem nás pochválili a ocenili velkou snahu našeho týmu. Když pak zahlédli, jak se naši kluci drží s dětmi z vítězného družstva kolem krku a přejí jim hodně štěstí v dalším kole, byli prý na nás opravdu pyšní. Snahu našeho družstva můžete zhodnotit a posoudit v pátek 11. prosince, kdy se tento soutěžní díl vysílá na ČT1. Žáci 9.A Více informací Vám podá p. Zdeněk Major Unicareal s.r.o. Roubalova 4, Brno tel/fax:

10 LÍSKÁČEK 11/ ze školství ZŠ Kamínky na výstavě Hry a klamy Kdyby mohl Komenský navštívit výstavu Hry a klamy společně s žáky pátých tříd, asi by radostí metal kozelce. Hrát si totiž naplno dvě hodiny a přitom současně absolvovat výuku fyziky, matematiky, jazyků, logiky i estetiky, to je skutečně pedagogický zážitek. Každý z nás si mezi hlavolamy a hádankami našel řadu těch, které ho zaujaly i pobavily. Stejně i příští rok, kdy má putovní výstava libereckého IQparku (www.iqpark.cz, znovu dorazit do Brna, si nenecháme ujít příležitost vyzkoušet si svůj postřeh i manuální zručnost. Mgr. Jana Říhová Terezka sestavuje pyramidu z dřevěných kuliček, které tvoří různá seskupení 2 x čtveřici a trojici a 2 x šestici. A teď se posaďte jako Martin, pravou nohou opisujte kruh ve směru hodinových ručiček a pravou rukou pak pište šestku Libor stlačuje jednotlivé plastové lahvičky, aby z nich intenzivněji vystupovaly vůně, a snaží se určit jejich původ. Anetka přenášením svého těžiště posouvá kuličku k cíli. Markétka provléká zapeklitým elektrickým obvodem očko a snaží se jím dotýkat co nejméně. ŠD Kamínky Často se nám některé věci jeví jako nevyužitelné, ale naše děti ukázaly, že tomu tak není. Z krabic si vytvořily roboty, domečky i stromy. Vychovatelky ŠD

11 11 LÍSKÁČEK 11/2009 ze školství Střípky ze ŠD při ZŠ Svážná 9 Děti prvního oddělení ŠD začaly s novou vychovatelkou celoroční soutěž detektivní kancelář Sherlock Holmes, kde musí prokázat svůj detektivní talent. Také zde proběhla Velká piškvorková soutěž. Po vyhodnocení téměř 350 utkání mezi všemi dětmi dostali vítězové zajímavé věcné odměny. Ani děti třetího oddělení se nenudily. Koncem října navštívily zábavní centrum Bongo. Listopad začaly modelováním s vizovickým těstem, čímž zahájily přípravu na Vánoční jarmark. Malování na hedvábí byl pro školní družinku začátkem spolupráce s CVČ Lyska z Oblé 51c. Zajímavá byla také beseda v Knihovně Jiřího Mahena u nás v Novém Lískovci na téma Z pohádky do pohádky. I děti čtvrtého oddělení se zabývaly v teplých říjnových dnech podzimními radovánkami. Namalovaly velikého draka a krásnou podzimní výstavku ovoce, vyrobily ovocný zápich do květináče. Nanosily si obrovskou hromadu spadaného listí a skákaly do něho jako o závod, prostě si plně užívaly podzimu, takže je hodně překvapil první sníh. Ten den, co nasněžilo, čekalo všechna oddělení soutěžní odpoledne Slavnost padajícího listí, tradičně probíhající každý podzim v našich odděleních ŠD. A protože nás letos počasí zaskočilo, musela být slavnost přesunuta ze zahrady školy do prostorů uvnitř. Děti ale i tak plnily své úkoly na stanovištích svědomitě a opět dokázaly, jak jsou hbité, přemýšlivé a zodpovědné. Vybarvily a nalepily listy na papírové stromy, poznávaly hmatem přírodniny, vázaly mašle papírovému dráčkovi, zdolávaly překážkovou dráhu, krmily divočáka, sháněly oříšky pro veverky. A protože se nám blíží Vánoce, začíná panovat i v našich odděleních vánoční nálada. Všechny naše činnosti budou směřovat k výrobě vánočních výrobků nejen na vánoční jarmark. Vychovatelky ŠD Budoucí prvňáčci na Svážné 5. listopadu navštívily naši školu děti z MŠ Oblá. Budoucí prvňáčci se za pomoci žáků1. stupně seznámili s naší školou. Podívali se do tělocvičny a zacvičili si, ve třídách si něco hezkého vyrobili, zpívali, dokonce i v kuchyňce připravovali sladké dobroty. V počítačové učebně plnili zajímavé úkoly na počítačích. Den se všem vydařil. Romana Königsmarková call centrum

12 fotografické práce eshop s autorskými fotografiemi skenování filmů, diapozitivů a svitků LÍSKÁČEK 11/ inzerce Už máte připravená PFka??? Jsme tu stále pro vás DTP, tvorba logotypů, webových prezentací, kompletní reklamní servis NOVÁ POHODA kvalitní české výrobky nejnovější trendy sedacích souprav lůžka dřevěná i čalouněná sektorový nábytek ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

13 13 LÍSKÁČEK 11/2009 ze sportu Otevřené MČR TP střelců Koncem srpna se v Olomouci konal jeden z vrcholů letošní letní střelecké sezony, Otevřené Mistrovství ČR tělesně postižených střelců. Tento závod měl o to větší náboj, neboť bylo zrušeno závěrečné 4. kolo Českého poháru. Do Olomouce se sjeli střelci z celé republiky Litvínova, Pardubic, Plzně, Ostravy, Brna a domácích z Olomouce. Z Brna se mistrovství zúčastnil i Vladimír Pištěcký, který se za velké podpory ÚMČ v Novém Lískovci zúčastňuje většiny vrcholných závodů pořádané ČSS. Závod byl rozložen do 2 dnů a soutěžilo se ve třech disciplínách. V sobotu po slavnostním zahájení nastoupili střelci na libovolnou pistoli a odpoledne následovala sportovní pistole. V neděli závod pokračoval třetí disciplinou vzduchovou pistolí a odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení. Náš závodník se zaskvěl hned v první disciplíně libovolné pistoli, která patří mezi jeho nejsilnější. Během závodu držel krok s reprezentantem Boxeři pokračují Oblastní soutěž boxerů pokračovala třetím kolem ve dnech října v Těmicích. To bylo historicky poprvé uspořádáno formou dvoudenního turnaje s postupem do semifinále a finále. Pořadatelsky byl turnaj velmi dobře připraven. V první den se prezentovalo 58 boxerů a uskutečnilo se 27 utkání, druhý den bylo rozlosováno 20 utkání, ale z důvodu zranění a v několika případech také nekázní přihlášených oddílů nakonec boxovalo pouze 15 dvojic. Turnaje se zúčastnilo pět novolískoveckých boxerů, větší počet se představil pouze v celcích Komety Brno, Jihlavy, Kroměříže a hostující slovenské Galanty. Hostoval také klub Gambare Olomouc ze severomoravské oblasti. Z našich borců zaznamenali stoprocentní úspěšnost dvěma vítězstvími junior Adam Černý (porazil mistra SR Riga) a v mužích David Dermer (ve finále Riga také porazil). Vávra bodoval také dvakrát (z toho jednou bez boje), Škrabík jednou prohrál, ale bez boje získal třetí místo v semifinále. V kategorii přípravka boxoval nerozhodně Jan Badal. V celkovém hodnocení byli nejúspěšnější borci domácích Těmic a Komety Brno, kteří zvítězili ve všech utkáních, dále s jednou prohrou Jihlava. Tyto kluby společně s Novým Lískovcem získaly celkově více jak 10 bodů. Pokus o novou formu utkání oblastní soutěže se ukázal jako prospěšný. Je sice časově náročnější, ale úspornější a z pohledu trenérů vhodný jako příprava na turnajové souboje v mistrovských soutěžích jednotlivců. Vzhledem k tomu, že dosud není rozhodnuto o další účasti boxerů Rakovníka v 1. lize, neuskuteční se v Novém Lískovci plánované utkání dne s tímto klubem. V případě odstoupení Rakovníka ze soutěže by jej ale podle předběžných zpráv měl nahradit bývalý ligový klub z Plzně. V domácím prostředí se proto představí naši borci až v neděli 6. prosince ve 14 hodin v prvo ligovém utkání s Barkasem Ústí nad Labem. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Miroslavem Krystyníkem z Meziboří a postupem času se dostával do vedení. V poslední desetiranné položce se přece jenom dostal do vedení M. Krystyník a své vedení udržel až do konce závodu. Na třetím místě se umístil Roman Gronský z Olomouce. Ve Sportovní pistoli vyhrál olympionik Vladimír Marčan, Vladimír Pištěcký skončil na 6. místě. Vzduchová pistole dopadla podobně, zvítězil V. Marčan, náš závodník byl na 7. místě. Celé mistrovství bylo režii reprezentačních střelců Vladimíra Marčana, Miroslava Krystyníka a Romana Gronského. Jen v libovolné pistoli se mezi ně vklínil Vladimír Pištěcký z Brna a obsadil 2. místo, a jak dodává, kdyby nebyl zbrklý v poslední položce, mohl vyhrát. Za ÚMČ v Novém Lískovci mu přejme hodně úspěchů do dalších závodů a pevnou mušku. Dana Beranová Výsledky Lískovecké desítky Ve středu 28. října 2009 se v areálu Plachty uskutečnil závod v běhu na 10 km. 1. Lukáš Petr 1980 Brno 0:37:40 2. Martin Skyba 1962 Barnex sport Brno 0:39:22 3. Blanka Jiráňová 1978 AC Moravská Slavia Brno 0:41:52 4. Petr Kaňovský 1976 Brno 0:43:44 5. Petr Krieg 1949 BMT Brno 0:45:42 6. Irena Antošová 1967 AC Moravská Slavia Brno 0:46:02 7. Jakub Antoš 1964 UNI Brno 0:46:02 8. Luboš Večeřa 1965 Kobylí 0:47:06 9. Jaroslav Konečný 1969 Tri lamy Brno 0:47: Karel Fuksa 1946 AC Moravská Slavia Brno 0:56: Iva Zittová 1959 Brno 6,672 km Masáže sportovně relaxačni, reflexní, lávové kameny. Tel.: Autoškola a školicí středisko Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: M malé motocykly A velké motocykly B osobní vozidla C nákladní vozidla D autobusy doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště ) , PO PÁ 9 18 hod. SO hod. MOBIL: autoškola HYVNAR Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod.

14 LÍSKÁČEK 11/ různé Zamyšlení nad cestováním v MHD Protože mám příležitost cestovat častěji v MHD se skupinkou dětí, a proto být ve střehu, všimla jsem si mnoha věcí, kterých si člověk zamyšlený nad svými problémy normálně nevšimne. Učili jsme se pouštět starší lidi sednout. Zkoušeli jsme to i my. Stále stejná odpověď To je dobré, budu brzy vystupovat. Děti vstaly a zase si sedly. Jednou, dvakrát, pětkrát... Nakonec jsme to vzdali a nevstávali nebo jsme stáli nad prázdným místem a sotva se udrželi. Dětská motorika na takovou jízdu není připravená a já přemýšlím, co bych dělala, kdyby si jedno z dětí při jízdě ublížilo? A tak raději děti usadím po třech na dvě místa a doufám, že cestu přežijeme. Také věřím tomu, že si starší cestující řeknou o uvolnění místa, pokud budou chtít sedět. Ale obvykle zaslechnu jen hudrání na nevychovanost sedících dětí. Proto tímto způsobem prosíme babičky a dědečky požádejte nás o uvolnění místa, my Vás rádi pustíme sednout. Velmi nepříjemné je, když někam jedete pravidelnou trasou a z rozhlasu v tramvaji se ozve mumlání, které jak bohužel neslyšíte vám oznamuje, že trasa je změněna a tramvaj jede jinam. A pak také s tlupou dětí jinam dojedete. Nebo v nacpané tramvaji stojíte, děti se nemají kde chytit a řidič přidává nebo zrychluje prudkým škubnutím, takže nevíte, koho dřív držet. Sebe nebo děti? A co když s dětmi nastoupíte do přeplněného autobusu a děti v každé prudce vytočené zatáčce padají? Ostatní sedící dospělí se baví, protože se to neobejde bez pištění. Pokud někdy dítě zkolabuje, cestující lhostejně přihlížejí, protože to dítě má mít u sebe maminku. Dospělí spolucestující si ale neuvědomují, že v plně obsazeném autobuse, kde není k hnutí je nemožné uhlídat pohyby balancujících dětí na větší vzdálenost než dva metry. Jak se říká tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Špatných zážitků z cestování máme hodně, tento poslední byl však nejhorší: Cestovali jsme autobusem číslo 50 dne 20. října tohoto roku ve 13 hodin 17 minut ze zastávky Oblá. Nastoupily všechny děti a poslední jsem měla nastoupit já. Ovšem nepovedlo se. Kdybych neměla v autobusu všechny děti a nesoustředila se na ně, stačila bych se včas vrátit na chodník. Ale takhle mě autobus přivřel do dveří a já jsem několik metrů běžela přivřená podél autobusu, než se ostatním cestujícím a dětem podařilo řidiče zastavit. A řidič? Ještě na mě křičel, že jsem nic neřekla. Co jsem měla říci? Snad se omluvit za prožitou hrůzu a špinavý kabát? Nebo za to, že jsem se bála, co bude s dětmi, kdyby se mi něco stalo? Vždy, když jsme zažívali nepříjemnosti při cestování v MHD, mně děti vyprávěly své příběhy nebo příběhy svých rodičů. Přiskřípnutý kočárek ve dveřích nebo přivřená stařenka s hůlkou, maminka s nohou nad silnicí až na druhou zastávku. Co ještě se musí stát? Já sama do zaměstnání nedojíždím a dnes si říkám, jaké mám štěstí. Také chápu plně všechny, kteří raději jezdí autem. Dnes je asi auto ve městě bezpečnější. I když bohužel ne ekologičtější. Na závěr prosím kantory z jiných základních či mateřských škol, aby i oni přispěli svými zážitky nebo komentáři z cestování v MHD do našeho časopisu. Dana Beranová Souhvězdí Orion (www.vkskaut.blog.cz) ZŠ Kamínky v planetáriu Učitelé i žáci naší školy rádi a pravidelně využívají nabídku výukových programů brněnského planetária (www.hvezdarna.cz). Skutečně Vesmírné divadlo, jak se program jmenoval, jsme si mohli vychutnat pod klenbou kopule prozářenou hvězdami. Díky dokonalé audiovizuální technice jsme hladce překonali miliony kilometrů a pěkně zblízka sledovali naše Slunce i planety. Pohyby projektorů, umístěných na hydraulické plošině, nám umožnily pozorovat různá souhvězdí v průběhu jednotlivých ročních období. Odborný výklad v pravý čas odlehčily řecké báje ve formě prezentací, které nám následně usnadnily vyhledávání Orionu, Velké Medvědice a dalších souhvězdí. Zcela nevšedním zážitkem pro nás byla simulace procházky po Měsíci, kdy jsme se přes horizont nehostinné krajiny mohli podívat na náš domov krásnou zářivou modrozelenou Zemi. Mgr. Jana Říhová Získání důležitých dovedností pro hledání zaměstnání Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od do pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který se snaží zájemce naučit základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli a mnohé další. Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9 hod. Za celý cyklus se probere vše potřebné tak, aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi. Informace o JOB klubech můžete získat přímo v občanském sdružení AGAPO (Cejl 68, dům se žlutou fasádou, zastávka tramvaje Tkalcovská) nebo na telefonních číslech: , Vítaní jsou všichni, stačí jen chtít učit se a poznávat. Kontakt: Petr Mareš, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně (www.astro.cz) MUDr. Pavel Ovísek ušní, nosní, krční ambulance Brno-Nový Lískovec, Úpatní 58 Telefon: , mobil: Ordinační doba: v pondělí a ve středu , hodin v úterý, ve čtvrtek a v pátek , hodin Ošetření možné i bez doporučení praktického lékaře. Poskytuji pohotovost denně po telefonické domluvě do 21 hod.

15 15 LÍSKÁČEK 11/2009 tipy pro volný čas Novolískovecký advent V letošním roce proběhne u nás tento čas ve znamení hesla: Pojďte s námi oslavit Vánoce v Novém Lískovci. Motto se stalo spojnicí mezi občany a návštěvníky Nového Lískovce na straně jedné a komisí pro kulturu RMČ, MC Sedmikráska, CVČ Lyska, Agenturou Zlatá růže a Křesťanskou akademií mladých na straně druhé. Výše zmíněné instituce pro vás připravily spoustu akcí, které mohou všem přiblížit adventní a vánoční zvyky a pomoci naplno prožít období těchto, nejen pro křesťany, významných svátečních dnů. Program celé řady akcí je zaměřen na lidové zvyky, tradiční hodnoty a smysl adventu, jako oslavy čekání na vánoční svátky. Naleznete v něm vázání adventního věnce, vánočních dekorací, přijdou mezi nás Mikuláš s čerty a anděly, kteří se k nám ještě vrátí při Andělení, napíšeme Ježíškovi o dárky pod stromeček, nemine nás ani tradiční vánoční jarmark či vánoční koncerty a společně se budeme moci poklonit také narozenému Ježíškovi v Živém betlémě. Pojďme tedy všichni společně oslavit tento vzácný čas a pokusit se vytvořit jednu velkou rodinu Nového Lískovce ADveNTNí kalendář. Tea dílna, hod., CVČ Lyska, Oblá 51c, 50 Kč. Přihlášky předem Helena Jandíková, ADveNTNí věnec. Dílna pro dospělé, výroba adventního věnce hod., CVČ Lyska, Oblá 51c, 150 Kč VÁNOČNí vídeň. Návštěva vánočních trhů. Výstava Impresionismus v Albertině, prohlídka města, určeno pro všechny děti a dospělé, hod., sraz 7.30 hod., centrum Albert, 350 Kč (doprava a průvodce). Přihlášky Helena Jandíková, POvíDÁNí O adventu. Povídání o adventní době a zdobení perníčků, hod., MC Sedmikráska, Oblá 51, zdarma. Aleš Kratochvíl, MIKULÁŠskÝ víkend. Víkend plný her a zábavy s vánoční tematikou pro všechny hod., CVČ Lyska, Oblá 51c, 60 Kč. Přihlášky Helena Jandíková, MIKULÁŠskÉ ODPOleDNE. Hry a soutěže pro děti do 10 let. Možná přijde i Mikuláš. Přezůvky s sebou. Registrace hod., jídelna ZŠ Svážná 9, zdarma, info Jan Privarčák, DOPIs JEŽÍŠKOVI. Tvoření a cvičení pro rodiče a děti hod., CVČ Lyska, Oblá 51c, 50 Kč. Přihlášky Helena Jandíková, VÝROBa BalíCÍHO PAPÍRU BaleNí DÁRKŮ. Tea dílna, hod., CVČ Lyska, Oblá 51c, 50 Kč VÁNOČNí koledování. Kulturní program, jarmark, zdobení vánočního stromu v parku T. G. Masaryka, od hod., sál Okruh, Rybnická ul., zdarma. Info Jan Privarčák, DĚTskÉ vánoční PÁSMO hod., MC Sedmikráska, Oblá 51, zdarma. Aleš Kratochvíl, ANDĚleNÍ. Dílny vánočního tvoření vánoční besídka hod., 30 Kč hod., zdarma CVČ Lyska, Oblá 51c. Helena Jandíková, ŽIVÝ BETLÉM. Betlemářská soutěž, sváteční slovo, hra se živými zvířaty, hod., , hod. Areál Plachty, KV2, zdarma. Info Petr Oupor, MIKULÁŠSKÝ VÍKEND CVČ lyska a Tábornický klub kulíšci pořádají víkend plný her, zábavy, dobrodružství a překvapení. Co se bude dít? V sobotu pro vaše dítko nachystáme odpoledne plné tvořivé zábavy a drobných her, odpoledne na nás pak bude čekat krátká procházka po stopách Mikuláše. V neděli se vydáme za krásami předvánočního Brna. Kdy se bude dít? V sobotu a v neděli od 9 do 17 hod. Co budou děti potřebovat s sebou? Přezůvky, svačinku a oběd, láhev s pitím, dvě hodinové jízdenky na MHD (na neděli). Cena? 60 Kč za oba dny (zahrnuje: materiál na rukodělné činnosti, pitný režim, drobný mikulášský balíček). Jak se přihlásit? Zavolejte na tel.: Jana Kratinová, nebo napište na Své dítě přihlaste prosím do KOMISE PRO KULTURU RMČ BRNO-NOVý LÍSKOVEC Vás co nejsrdečněji zve na Mikulášské odpoledne pro děti do 10 let a rodiče v neděli 6. prosince registrace hod. v jídelně ZŠ Svážná Hry a soutěže o ceny Prosíme o dochvilnost!!! Možná přijde i Mikuláš Přezůvky s sebou. PřeDVánočNÍ jarmark aneb vánoční koledování v sále na ulici Rybnické MŠ a ZŠ, MC Sedmikráska, ZUŠ Františka Jílka a Střední škola ochrany osob a majetku 13. prosince od 15 hodin Programem provází cimbálová muzika Spolek odvážných. Po skončení programu proběhne zdobení vánočního stromu v parku T. G. Masaryka. Dobrou náladu a přírodní ozdoby na strom s sebou. Malé občerstvení zajištěno Vstup zdarma. Dětský národopisný soubor BRNĚNský valášek Vás zve na představení Čas radosti, veselosti v sobotu 19. prosince 2009 v 15 a 19 hod. v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, Brno Předprodej vstupenek od každé pondělí, úterý a čtvrtek hod. v Centru volného času, Milénova 13, Brno-Lesná Prodej vstupenek též na místě, cena 140 Kč, děti do 10 let 70 Kč Zakoupením vstupenky přispějete na Tříkrálovou sbírku Charity České republiky (z každé prodané vstupenky 10%) Další informace najdete na LUŽÁNKY - Středisko volného času, Brno, Lidická 50 Pobočka - BCVČ Lesná, Milénova 13, Brno

16 LÍSKÁČEK 11/ tipy pro volný čas V PYžaMU se ZKUMAVKOU aneb NOC VĚDCŮ Výzva jen pro odvážné kluky a holky!!! Večer a trochu i v noci z pátku na sobotu se vám naskytne jedinečná možnost prožití napínavé noci vědců. Úspěch první Sedmikrásné vědecko fantastické noci je jen na vás (maminka ani tatínek vám neporadí!!!)! Sraz: v pátek v hod. v MC Sedmikráska (Oblá 51) Výstroj: karimatka, spacák, deka, nebo něco, s čím se dá přečkat noc bez rodičů, kartáček na zuby, ručník Vzkaz starostlivým rodičům: O vaše potomky se bude starat teta (pro většinu) Hana Ž., všichni si užijí bezva zábavu, spát půjdeme nejpozději ve 23 hodin, přísahám, že dýl nevydržím, hlady nikdo nezemře večeře i snídaně bude zajištěna Příspěvek na zásoby a materiál: 150 Kč. Z důvodu nutnosti zakoupení odpovídajícího množství potravin Vás prosíme o uhrazení zálohy 50 Kč do Záloha bude vrácena v případě omluvené neúčasti alespoň 1 den předem, tzn. čtvrtek večer. Rezervace míst a info na tel: Šárka, Hana Cvičeníčko s miminky od 0 do 1 roku Přijďte si zacvičit, podívat se, seznámit se se stejně starými kamarády od 0 do 1 roku věku. Jste srdečně vítáni do MC sedmikráska Brno na Oblé 51! Cvičeníčko probíhá každý pátek od 9 do 9.30 hod. 1. pololetí končí 29. ledna. Kroužek vede Hana Žitná, akreditovaná lektorka cvičení rodičů s dětmi, se vzděláním v oboru tvořivá pedagogika a aplikovaná psychologie. Náplň: říkanky, písničky, cvičeníčko s pomůckami, cvičení na balančních plochách, seznámení s perkusními nástroji a další. Cena v případě platby jednotlivého vstupu je 70 Kč/hodina, v případě zakoupení permanentky 50 Kč/hodina. Prostory MC (volná herna, kuchyňka, přebalovací koutek) celé dopoledne zdarma. Více informací a přihlášky najdete na adrese v MC Sedmikráska na Oblé 51 nebo na tel. čísle Mateřské centrum Sedmikráska Brno DramaTICkÝ kroužek PRO DĚTI Dramaťáček Dramatický kroužek pro děti od 4 do 9 let (min. 10, max. 15 dětí) Děti se zde budou učit o sobě a o světě pomocí pohádek, příběhů, pohybových a výtvarných aktivit. Osvojí si komunikační schopnosti, orientaci a pohyb v prostoru, posílí svoji sebedůvěru a vnímavost a naučí se různým způsobům sebevyjádření. Kdy: každé pondělí hod. Kde: MC Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec Cena: Kč za rok (říjen 2009 červen 2010) Více informací a přihlášky najdete na adrese v MC Sedmikráska na Oblé 51 nebo na tel. čísle , PROSINEC Obláček ( hod.) VÁNOČNí DekORACE. Dopolední tvoření a cvičení pro rodiče a děti od 18 měsíců, cena 50 Kč TEA dílna ( hod.) VONNÉ TYČINKY a FRANTIŠCI. Výroba nejrůznějších druhů zápalných tyčinek, cena 50 Kč ( hod.) TlaPKY v HlíNĚ. Keramika pro rodiče s dětmi, cena 60 Kč Dílna pro dospělé ( hod.) VONNÉ TYČINKY a FRANTIŠ CI. Výroba nejrůznějších druhů zápalných tyčinek a františků, cena 150 Kč Obláček ( hod.) DOPIs JEŽÍŠKOVI. Dopolední tvoření a cvičení pro rodiče a děti od 18 měsíců, cena 50 Kč TEA dílna ( hod.) VÝROBa BalíCÍHO PAPÍRU a UKÁZKY BaleNí DÁRKŮ. Cena 50 Kč ( hod.) TlaPKY v HlíNĚ. Keramika pro rodiče s dětmi, cena 60 Kč Dílna pro dospělé ( hod.) VÝROBA BALÍCÍHO PAPÍRU A UKÁZKY BaleNí DÁRKŮ. Cena 150 Kč Obláček ( hod.) MANDARINKOVÉ ŘETĚZY a vánoční DekORACE. Dopolední tvoření a cvičení pro rodiče a děti od 18 měsíců, cena 50 Kč TEA dílna ( hod.) SMalTOvaNÁ ZRCADla. Cena 50 Kč ANDĚleNÍ ( hod.) hod. dílny vánočního tvoření pro všechny (Novoroční přání, výroba svíček ze včelího vosku, výroba andílků na stromeček z drátků a ovčí vlny, smaltování na vařiči ozdob z kovu), cena 30 Kč od 18 hod. vánoční andělská besídka s vystoupením dětí z kroužků se čtením Nebeské pošty a rozdáváním čertovsky dobrých odměn, VSTUP ZDARMA. Na dílny je nutné se přihlásit předem! Krásně prožitý vánoční čas a dobrý start do roku 2010 přejí všichni z CVČ Lyska/SVČ Lužánky!!! Kontakt: CVČ LYSKA/SVČ LUŽÁNKY, Oblá 51c, Brno -Nový Lískovec, tel Za podporu děkujeme ÚMČ Nový Lískovec Sdružení ROdičů a přátel DěTSKéHO folklorního SOuBORu ISKERKA BRNO vás srdečně zve na předvánoční koncert NA LIDOVÚ NOTečKU v neděli 29. listopadu 2009 ve 14 hodin v Kulturním centru SEMILASSO na Palackého třídě 126 v Brně Králově Poli. Účinkují: Dětské folklorní soubory, sdružené pod Sdružením přátel folklóru v Brně dětská sekce Uskutečnění koncertu podpořili: Úřad městské části Brno Královo Pole, firma Glanc s.r.o. KC Semilasso, Folklorní sdružení České republiky, Sdružení přátel folklóru v Brně, Dětský folklorní soubor ISKERKA BRNO Vstupné: dospělí 30 Kč, děti mají vstup zdarma

17 17 LÍSKÁČEK 11/2009 různé RECEPTY LÍSKÁČKU MOUČNÍK ZA 10 MINUT 250 g Hery, 2 lžíce kakaa, 2 hrnky cukru, 1 hrnek vody, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, strouhané ořechy nebo kokos na posyp. Heru rozpustit a smíchat s kakaem, cukrem a vodou. 1 hrnek směsi odebrat na polití po upečení. Do zbytku směsi přidat vajíčka a mouku s práškem. Péci ve vyhřáté troubě 10 min, pak ihned polijít směsí z hrnku a posypat ořechy. Lze dávat těsto do i studené trouby a péci až se začne těsto od pekáče oddělovat, ale nesmí mít vršek propečený. Kontrolovat špejlí těsto se nesmí lepit. Pak polévat teplou směsí z hrnku. Lze také přidat do těsta lžičku rumu. NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé: V. Vondruška: Znamení Jidáš S. Motl: Lída Baarová a Joseph Goebblels A. Čalková: Mužolapka J. Moro: Indická princezna M. Druon: Když král ztrácí Francii Prokletí králové Pro děti: Muellerová: Zuzka a poníci T. Dear: Zeď žalu I. Březinová: Kozí příběh F. Lelarge: Nemocnice pro zvířátka Nejvýznamnější postavy v historii světa Nejčtenější tituly pro dospělé: J. Moravcová: Zločin pro slečnu Poirotovou M. Ruiz: Čtyři dohody M. Nyiszu: Byl jsem Mengeleho asistentem A. Wilhelm: Projekt Sakkára S. Obermeier: Láska a smrt. Neřestný život F. Villona Nejčtenější tituly pro děti: U. Richard: Indiánské příběhy I. R. Donath: Vipo cestuje po Evropě R. Bícová: Dáreček I. Poskitt: Isaac Newton a jeho jablko C. Harder: Pokusy a rošťárny pro kluky a holky KNIHOVNA JiřÍHO MAHENA v Brně pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a kulturní komise RMČ v Novém Lískovci Vás srdečně zvou na besedu s promítáním s cestovatelem Jaromírem Novákem Antarktida z KONce světa NA KONec světa I. aneb Na historické trojstěžňové plachetnici přes Drakeův průliv do Antarktidy. Promítání první části dobrodružné cesty z Ohňové země do Kapského Města, v němž kromě antarktické pevniny navštívíme přilehlé ostrovy v Jižních Shetlandech a Weddellově moři (mj. James Ross, kde sídlí česká antarktická základna), budeme proplouvat mezi ledovými krami a pozorovat kolonie tučňáků. Akce se koná v úterý 24. listopadu 2009 v hod. v prostorách přednáškového sálku v 1. poschodí ÚMČ, Oblá 75a. NOVINKY VE VIDeoPŮjčoVNĚ VIDeoPLANET v od Albert Novinky na dvd: Monstra vs. Vetřelci, Poslední dům nalevo, Bathory, Bruno, Normal, Reset, Synecode New York, Operace Dunaj, Čtvery vánoce, Pařba ve Vegas a spousta dalších. Novinky na blu ray i na dvd: Harry Potter a princ dvojí krve, Transformers 2,Terminator Savation, Doba ledová 3, Bathory, Veřejní nepřátelé. textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupíme pozemek na stavbu domu nebo RD se zahradou v Brně. Rádi i se starším majitelem. Tel.: Prodám db 3+1 v Bohunicích, Havelkova ul., CP bytu 74 m 2, plast. okna, velký balkon. Nachází se v 6. NP/8 panelového domu. Zděné jádro, původní KL. Cena Kč k jednání. Kontakt: , Prodám garáž, 15,1 m 2, patrový uzavřený komplex na ulici Jihlavská. Centrální vrata do objektu na DO, uvnitř sklopná vrata do garáže, el Cena dohodou. Tel.: Rodina hledá byt 3+1 v OV nebo DB v Novém Lískovci nebo v okolí, máme hotovost. Předem díky za nabídku. Tel.: , seznam.cz. Koupím byt 2+1 nebo 2+kk nebo menší 3+1. Ing. Pohanka, tel.: , e mail: Stavební pozemek na RD v Říčanech u Brna, všechny IS, přímo od majitele. Tel ENGLISH FOR YOU. With a native speaker. One to one communication on all topics grammar vocabulary conversation All ages at all levels. Tel.: , Clarissa Parizek. Vyměním obecní byt ul. Svážná 2+kk za větší. Tel.: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nabízí k prodeji garáž (cca 35 m 2 ) v Novém Lískovci vedle ulice Raisova. V případě zájmu cz/garaz nebo tel.: do tipy od čtenářů Kypřící prášek do pečiva pomocník v předvánočním úklidu Přichází vánoční čas. V obchodech jsme to zjistili již v říjnu. Nyní nás čeká úklid našich domovů, a tak vám představíme univerzální čistící prostředek kypřící prášek do pečiva. Za pár korun a přesto účinný. Již dlouho a často používaný na čištění odpadů (nasypeme prášek, zalijeme trochou octa a necháme působit, poté prolijeme vařící vodou). Pomůže vám však v mnoha dalších směrech. S pomocí horké vody vyčistí termosku, varnou konvici. Vyčistí stříbro, které povaříme v kastrolku vyloženém alobalem s přidaným práškem a trochou vody nebo zlato vlhkou vatičkou posypanou práškem do pečiva. Vyčistí pračku nasypeme ½ prášku a 300 ml octa, nastavíme poloviční program a teplotu na 90 C, poté stačí jedno máchání. Pastou z vody a kypřícího prášku vyčistíme spáry mezi dlaždičkami (naneseme na spáry a necháme působit, poté umyjeme). Pasta vyčistí i zašlé hořáky a mřížku v troubě (zašlou troubu po natření pastou krátce zahřejeme a necháme asi 20 minut působit). Pokud připálíme jídlo v hrnci, nasypeme dva prášky do pečiva do hrnce s horkou vodou, necháme půl hodiny působit a umyjeme běžným způsobem. Mastnou skvrnu posypeme práškem, navlhčíme a necháme působit 5 minut, poté pořádně smyjeme. Podobně čistíme koberce nebo čalounění posypeme silnější vrstvou a po dvaceti minutách pořádně vyluxujeme. Zašlé záclony namočíme do roztoku asi pěti sáčků prášku a vody a poté vypereme. Takže vyzkoušejte naše rady, ale s předvánočním úklidem to přeci jen raději nepřežeňte.

18 LÍSKÁČEK 11/ různé Kadeřnictví NERO obchodní centrum Albert, Petra Křivky, Nový Lískovec KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ Novinky střihů, barvení, melírování, prodlužování a zahuštění vlasů. Naší kadeřníci jsou vyškoleni italskými technologi ITALSKÁ VLASOVÁ KOSMETIKA ELGON, TREND UP Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Tel Dřevěné a laminátové podlahy - broušení a lakování parket Parkety, PVC a marmoleum Drobné opravy oken a dveří - montáže a demontáže nábytku - výměny kuchyňských desek - opravy žaluzií a montáže obložek aj. KOSMETICKÝ SALON na Oblé 5 Vám v příjemném prostředí s profesionálním přístupem nabízí ošetření renomovanou francouzskou značkou GERnetic. Barvení řas a obočí, úpravu obočí, trvalou na řasy, depilaci celého těla, péči o ruce, modeláž a tvarování poprsí. Poradenství a prodej kosmetickych produktů značky GERnetic. Tel.: POZVÁNKA Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Vás srdečně zve do Informačního centra policie na ul. Běhounská v Brně, které Vám umožní nahlédnout do doby, kdy Policie ČR byla Službou národní bezpečnosti (SNB) či Veřejnou bezpečností (VB). K vidění je např. služební stejnokroj služby SNB z let nebo stejnokroj VB z let Dále můžete zhlédnout jedinečnou výstavu pout těch nejrozmanitějších vzhledů ze států celého světa od minulosti do současnosti. Nakonec je připraven pro milovníky detektivek kriminalistický koutek včetně místa činu. Centrum je otevřeno: pondělí pátek: 7 16 hod. ChovatELSKé potřeby Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: blikací obojky a přívěšky do tmy šampony, kondicionery a norkové oleje velký výběr hraček přírodní pamlsky např. uši, střívka, šlachy, hrtany, pařáty... AKCE: bezpečnostní síť do auta!!! Granule PROPLAN za super cenu 115 Kč/1 kg Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod. Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e mail a případné opakování:

19 19 LÍSKÁČEK 11/2009 inzerce Tradiční Vánoce na brněnském VýsTaVišTi nákup dárků V atraktivním prostředí pavilonů F + G1 řemeslnický jarmark přijde i mikuláš dětský koutek se zajímavým programem betlém brno výstaviště, pavilony F a G1 doprovodný program V pavilonu F Výběr z doprovodného programu pátek Eva a Vašek sobota Mosty mezi městy folklórní soubory ze 3 států neděle Vladimír Hron čtvrtek Peter Nagy vystoupení sobota Ivan Mládek & Banjo Band Jumping Drums Ivo Batouška velká bubenická show neděle Čechomor v komorním složení Karel Holas a František Černý To nejlepší pro děti sobota Dáda Patrasová Rej Mikulášů, andílků, čertíků pátek Michal Nesvatba po celou dobu akce Dětský koutek s programem Betlém otevřeno denně Vstup hlavní branou nebo ze zastávky výstaviště vstup G2 Vstupné 20 kč parkování pro veřejnost přímo u pavilonu F a G1 zdarma Vjezd branou č. 8, 9 zdarma poukaz na vstupenku do palace cinemas Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, Brno Tel.: , Fax: Značka Volkswagen Vám představuje aktuální zimní nabídku Originálních dílů Volkswagen pro vozy starší 4 let. Vůz, se kterým již několik let jezdíte, si přece zaslouží celoroční profesionální péči včetně originálních dílů. Jejich kvalita a vysoká technická úroveň jsou zárukou spolehlivé a bezpečné jízdy a ušetří Vám značné finanční prostředky. Originální díly Volkswagen jsou k dostání v našem autorizovaném servisu nyní za velmi výhodné ceny.

20 Dana Beranová a Svatava Štrofová

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014

Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014 Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah 2108/90/14 1. schvaluje program 90. schůze rady městského

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více