Bohatý kulturní podzim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohatý kulturní podzim"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3, 4 a 5 Informace z radnice strana 5 Boj o přežití strana 7 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec strana 8 Černá kronika strana 14 Zamyšlení nad cestováním v MHD strana 15 Novolískovecký advent Bohatý kulturní podzim Vítání občánků proběhlo dne 12. září v zasedací místnosti radnice městské části. Pokaždé, když jsem přítomen vítání občánků, hned mě napadá, jak asi bude vypadat jejich budoucí život. Zda rodičové, kteří na vítání s dětmi přijdou, zvládnou tuto náročnou, ale krásnou životní změnu. Dle mého názoru je toto důstojné setkání, které komise pro kulturu připravuje, velmi důležité. Stává se jakýmsi závazkem mezi rodinou a státem, který zde radnice, tedy samospráva, plně reprezentuje. Je to mimo jiné i příležitost, jak se s ostatními rodiči seznámit a podpořit společenský život v obci. Drobný dárek na památku jistě potěší. Maminkám a tatínkům byla s blahopřáním a poděkováním předána kytička. V tento slavnostní den bylo přivítáno následujících 20 občánků: Stanislava Piňosová, Lenka Peřinová, Natálie Nováčková, Tereza Peterková, Matyáš a Tadeáš Soósovi, Matěj Sponar, Monika Šimková, Daniel Vaník, Matthias Slanina, Adam Theiner, Linda Benešová, Adéla Guňková, Josef David Mazura, Šimon Kratochvíl, Adéla Švecová, Andrea Skýbová, Jan Bubrinka, Ondřej Kadlec, Matyáš Pokorný. Více fotografií naleznete na Ing. Privarčák, místostarosta Já jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett zábavnější i pro rodiče. Ti potomky podle potřeby nejen více či méně ze zálohy jistili, ale také někdy podpořili vědomostmi. Vždyť my rodičové nejsme žádná béčka! Naproti poblíž majáku byla v obležení dětí velká trampolína jako stanoviště sboru CB Betánie v Novém Lískovci, který letos nově akci doplnil. A nechyběla samozřejmě ani tentokrát oblíbená stanoviště Centra volného času Lyska, Absolutního divadla, softbalového oddílu Maják a Fotbalového klubu Nový Lískovec. Na nich se rodiče s dětmi mohli seznámit s programy a aktivitami, které tyto organizace nabízejí a v praxi si některé vyzkoušet. Vždyť krásné počasí na běhání po venku na podzim netrvá dlouho a najít náplň volného času ve školním roce právě tak akorát pro naše dítě není úplně jednoduchá věc. Po náročném plnění úkolů si děti mohly hrdě opéct poctivě zasloužený špekáček na připraveném ohništi oddechnout si a pobavit se s rodiči při poslechu oblíbeného zpěváka Pavla Helana s partnerkou. Ten ani tentokrát nezklamal výběrem repertoáru, který v závěru odpoledne roztancoval a rozezpíval nejen ty malé, ale také mnohé dospěláky. Na Večerníček jsme se rozcházeli unavení, ale spokojení a těšíme se zase příště! Za Mateřské centrum Sedmikráska Brno o.s. Kateřina Orlitová Kameňák V neděli 13. září 2009 nám babí léto dopřálo příjemné teplé odpoledne, a tak další ročník akce komise pro kulturu RMČ Brno Nový Lískovec s názvem Kameňák se baví sliboval účast velkého množství rodin s menšími i většími dětmi. Letos znovu jsme se i my v Mateřském centru Sedmikráska těšili na pohodové setkání Na Plachtách, jak s ostatními organizacemi zajišťujícími volnočasové aktivity dětí v naší městské části, tak samozřejmě na setkání se samotnými rodiči a dětmi, z nichž někteří nás na této akci teprve objevili a mnozí jsou již pro nás dobrými známými. Zástup u stolečku komise pro kulturu, která od 14 hodin evidovala zájemce o plnění úkolů na stanovištích jednotlivých organizací, stále nějak neřídnul. Celkem se zaregistrovalo přes stovku dětí. No nebylo divu, vždyť na konci čekala odměna v podobě špekáčků, které na akci věnoval obchodní řetězec Globus. Stan našeho mateřského centra s výtvarnými úkoly zaměřenými spíše na mladší děti stál i tentokrát u dětského oploceného hřiště vedle sportovně-naučného stanoviště oddílu TOM Horolezčata, který připravil úkoly náročnější, o to však

2 LÍSKÁČEK 11/ téma měsíce Podzimní závod na lezeckém balvanu Novolískovecký lezecký balvan na sídlišti Kamenný Vrch v areálu Plachty je lákavou volnočasovou aktivitou. Umožňuje všem volný přístup k trénování lezení. Za pěkného počasí není balvan nikdy osamělý. Své možnosti si zde zkoušejí zejména novolískovečtí. Středeční odpoledne jsou navíc obohacena bezplatnou odbornou instruktáží spojenou se zapůjčením základního lezeckého vybavení. O to se stará turistický oddíl mládeže Horolezčata. Když jsme šli na hody Dne 3. října se konal další ročník Starých hodů v Novém Lískovci. Celá příprava začala v pátek odpoledne společným setkáním chasy u Hlaváčů na zahradě při táboráku. Již v pátek bylo velmi dobře vidět co nebo spíše kdo bude tažnou silou celých hodů. Byly to děti. Jak řekl při zdobení sálu jeden tatínek: Děcka jdou v kroji, tak celá naše rodina teď žije hodama. Byla to rozhodně opět výjimečná příležitost, jak se během celého roku setkat, provětrat kroj, společně zavzpomínat na začátky hodů v Lískovci a hlavně se pobavit. Hody začaly, jako již tradičně, průvodem krojovaných od Na jaře a na podzim se na balvanu konají pravidelně závody ve volném lezení pro žactvo. Letošní podzimní závod proběhl Byl zařazen do desetideního cyklu akcí Brno zdravé město. Závod byl organizován ve spolupráci ÚMČ Brno Nový Lískovec a TOM Horolezčata. Záštitu nad ním převzal místostarosta ÚMČ Brno Nový Lískovec Ing. Jan Privarčák. Závodili hoši a dívky v kategoriích nejmladší, mladší a staší žactvo. Každá kategorie měla svou trasu vytyčenou ve vymezené výšce. Soutěžili zejména žáci z nejbližšího okolí, kteří stačili zareagovat na to, že těsně před závodem přestalo pršet. Odměnou závodníkům byl nejen dobrý pocit, ale i pěkné ceny. Všichni se těší na další závod. Miloš Stejskal Výstava obrazů malíře Oty Petra V pátek 2. října v 17 hodin byla zahájena vernisáží výstava obrazů novolískoveckého malíře Oty Petra. Po úvodním slově místostarosty MČ a předsedy Komise pro kulturu RMČ Ing. Jana Privarčáka promluvila o životě a tvorbě Oty Petra jeho dcera paní Jaroslava Stambolidisová. S připravovanou publikací Nový Lískovec 115 let obce, která je před dokončením promluvil místopředseda Komise pro kulturu Jiří Faber. Výstava byla otevřena také v sobotu a v neděli 3. a 4. října. Na 27 vystavovaných obrazech se mohli návštěvníci seznámit s průřezem bohaté malířské tvorby Oty Petra, k níž požíval jak olejové, tak pastelové techniky. Jeho tvorba zahrnuje četná zátiší s ovocem a květinami, portréty a krajinné motivy z okolí Nového Lískovce. Značnou oblibu si získaly jeho malby podzimních nálad lesních cest, povodí Svratky a panoramatických pohledů na Brno. Jiří Faber Foto Josef Ptáček kovec reprezentovat a přitom ještě dorostu tolik dobrého předat. Myslím, že se nám hody letos podařily a vynaložená námaha nebyla marná. Díky. Více fotografií naleznete na Za chasu Jan Privarčák, místostarosta Foto Josef Ptáček restaurace Okruh, avšak s doplňkem Pub. V průvodu nás podpořila krojovaná chasa ze sousedních Bohunic, dále Mutěnic, Rohatce, Hodonína a Újezda u Brna. K pochodu vyhrávala kapela Silvanka a trasu průvodu bedlivě střežila městská policie. V čele průvodu jela vrchnost, kterou představovala paní starostka Jana Drápalová a místopředseda komise pro kulturu Jiří Faber v kostýmech z období první republiky. Po průchodu Lískovcem, několika zastávkách a sólech pro stárky a vrchnost se průvod vrátil zpět na sál při restauraci Okruh Pub, kde následovalo předání hodových práv a taneční zábava pod hodovým věncem při doprovodu studentské dechovky Silvanka. Hospoda a sál se postupně zaplňovaly a s každou taneční sérií tanečníků na parketu přibývalo. Vstupné bylo dobrovolné, nebyl tedy důvod, proč se na parketu nezavrtět případně si zacifrovat. Zde je důležité zmínit, že by nebylo těchto hodů bez sponzorů. Poděkování patří především generálnímu sponzorovi firmě CARDION s.r.o., dále pak tiskárně Brko s.r.o. a restauraci Okruh Pub. Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem hodovníkům a celé chase za to, že se dokázali takhle zapojit a Lís

3 3 LÍSKÁČEK 11/2009 informace z radnice Rada městské části 23/ bere na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci v období od do zápis č. 6/2009 školské komise, zápis č. 8/09 bytové komise, zápis č. 7/2009 dopravní komise a zápis č. 7/2009 komise pro kulturu. schvaluje: vyřazení DDHM v celkové výši ,40 Kč žádost o doplnění přílohy nařízení č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý význam nezajišťuje zimní údržba o úseky dle předloženého soupisu smlouvu o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení Výstavba parkovacích stání na ulici Oblá, Brno přeložka NN a VO mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Nový Lískovec a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě generální plné moci společností E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice uzavření nájemní smlouvy č. 8/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 273 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s Ing. I. K. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 9/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 200 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s J. S. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 10/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 861/1 o výměře 400 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s I. Č. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 11/09/7/OVV na pronájem pozemku p.č. 544 o výměře 178 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s R. P. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 12/09/7/OVV na pronájem části pozemku p.č. 58/1 o výměře 378 m 2 pozemku pod zahradní chatou p.č. 58/6 o výměře 22 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s M. H. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci uzavření nájemní smlouvy č. 3/09/7/OVV na pronájem pozemku p.č. 959 o výměře 306 m 2 v k.ú. Nový Lískovec s V. O. za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci dohodu o provedení úprav v prostorách Vysoké školy obchodní a hotelové Svážná 9, uzavřenou mezi městskou částí Brno Nový Lískovec a Vysokou školou obchodní a hotelovou dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení sanace Základní školy Svážná mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Nový Lískovec a společností ŽSD a.s, Modřice, Brněnská 1050 Dohodu o společném záměru se společností fit4all s.r.o. souhlasí: s navrženým plánem zimní údržby chodníků a neudržovaných úseků chodníků, dle mapového návrhu. s uzavřením nájemní smlouvy na byt v domě Koniklecová 5 s dispozičním právem MČ Brno Líšeň se Š. K. byt č. 79 na dobu od do s uzavřením nájemní smlouvy č. 14/09/7/OVV na pronájem pozemků v lokalitě KVII v k. ú. Nový Lískovec mezi městskou částí Brno Nový Lískovec a Marcelou Flaksovou za účelem hostování lunaparku s uzavřením nájemních smluv o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Brno, Svážná 9 a nájemci dle předloženého seznamu. žádá: Radu města Brna o souhlas s podáním žádostí o dotaci v programu Zelená úsporám na regenerace panelových domů Svážná 19, 21, Svážná 26, 28, 30, 32, Koniklecová 4, Koniklecová 5. 24/ mimořádná souhlasí: s nabytím majetku darem pro Základní školu, Brno, Kamínky 5, a to poskytnutí ubytování a stravování pedagogického doprovodu na škole v přírodě a) od RS: Penzionu Gaudeamus, Velké Karlovice ve výši Kč b) od Hotelu Myslivna Nedvědice ve výši Kč c) od RS: Penzionu Gaudeamus, Velké Karlovice ve výši Kč Výměna řidičských průkazů Další etapa výměny řidičských průkazů je před námi. Řidičské průkazy, které byly vydané v období od do podléhají povinné výměně nejpozději do konce roku Ještě tak neučinilo přes milion řidičů. Z tohoto důvodu dává Ministerstvo dopravy za pomoci Policie ČR s předstihem informace týkající se výměny. Řidičům doporučujeme nenechávat výměnu na poslední chvíli, ale zajít si na pověřený městský úřad už nyní, vyhnou se tak frontám a zbytečnému čekání. INFORMACE O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NA ÚŘADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC V PROSINCI 2009 Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o úředních hodinách v prosinci 2009 pondělí úřední hodiny od 8 17 hodin, polední přestávka hod. středa úřední hodiny od 8 13 hodin, polední přestávka hod. pondělí úřední hodiny od 8 17 hodin, polední přestávka hod. středa ÚŘEDNÍ DEN ZRUŠEN Cena inzerce od 1. ledna 2010 Cena inzerce pro firmy podnikající v Novém Lískovci 12 Kč/cm 2 za černobílou a 20 Kč/cm 2 za barevnou inzerci Cena inzerce pro ostatní firmy 18 Kč/cm 2 za černobílou a 25 Kč/cm 2 za barevnou inzerci Při nejméně 3 opakováních 15% sleva Při celoroční inzerci (11 vydání) 20% sleva Textová inzerce je zdarma a je pouze pro občany Nového Lískovce. Text by neměl přesáhnout 100 znaků (včetně mezer) a nesmí mít charakter komerčního inzerátu.

4 LÍSKÁČEK 11/ informace z radnice d) od RS Hotelu Myslivna, Nedvědice ve výši Kč e) od RS: RC Pohody, Sidonie ve výši Kč s uzavřením nájemní smlouvy s J. K. na byt č. 11, Kamínky 27, Brno na dobu neurčitou od s uzavřením nájemní smlouvy s manžely E. a J. K. na byt č. 15, Oblá 55, Brno na dobu určitou od do s uzavřením nájemních smluv na pronájem parkovacích stání v areálu MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51, mezi MŠ Pomněnky a předloženými nájemci souhlasí s uzavřením nájemních smluv o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Brno, Kamínky 5 a předloženými nájemci s použitím znaku městské části při prezentaci Sportovního klubu stolního tenisu Nový Lískovec a to ve variantě 2 bere na vědomí: přechod nájmu bytu č. 28, Kamínky 6, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti L. H. na jeho dceru K. B. schvaluje: nájemné u nájemních smluv s Nejvyšším soudem ČR pro rok 2009 ve výši 52,57 Kč/m 2 / měsíc Zastupitelstvo MČ 5/ revokuje: usnesení k bodu 3 j) z jednání ZMČ č. 5/23 konaného dne a schvaluje opravu rozpočtového opatření č. 36/2009 ve znění: Zastupitelstvo MČ Brno Nový Lískovec schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2009, kterým se do rozpočtu 2009 zapojují příjmy od města z FV hospodaření roku 2008 na 6402 ve výši tis. Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 100 podíl MČ ve výši 20% z prodeje nemovitého majetku města, které se tím sníží o tis. Kč a dále oproti financování ZBÚ na položce 8115, které se tím sníží o 5 tis. Kč.V rámci FV hospodaření roku 2008 se dále zvyšují výdaje na odvody z rozpočtu MČ do SR rozpočtu na 6402 ve výši 775 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 775 tis. K a současně se zapojují do rozpočtu výdajů roku 2009 nedočerpané prostředky přijaté v roce 2008 na 3111 předškolní zařízení ve výši 9 tis. Kč na rekonstrukci vnitřní kanalizace MŠ Rybnická a na 3113 základní školy ve výši 6 tis. Kč na rekonstrukci objektu ZŠ Kamínky oproti financování ze ZBÚ na položce 8115, které se tím zvýší o 15 tis. Kč. souhlasí: s nabytím majetku nákup šatníkových skříněk a lehátek pro MŠ Oblá s nabytím majetku gastrovybavení, stoly a židle pro školní jídelnu při ZŠ Svážná s návrhem zadání změn Územního plánu města Brna 2008 II 27.soubor a doporučuje propojení cyklistických tras Studentská a Svratecká přes lokalitu Čertík ve variantě 2 přes území Nového Lískovce včetně vybudování lávky přes ulici Bítešská ulicí Obecní dle územní studie Propojení pro pěší a cyklisty ul. Netroufalky Riviéra přes lokalitu Čertík s prodejem pozemku p.č. 381/6, 381/15, 381/12 a 381/16 v k.ú. Nový Lískovec o celkové výměře 168 m 2 firmě AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o s prodejem pozemku p.č. 64 vlastníkům sousedních pozemků a nepovažuje vybudování pěšího propojení přes parcelu p.č. 64 za technicky a finančně reálné a nepovažuje toto propojení za významné ani z pohledu pěších tras v MČ Brno Nový Lískovec schvaluje: rozpočtové opatření č. 43/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na položce 4121 ve výši 100 tis. Kč oproti výdajům na 3111 předškolní zařízení (MŠ Oblá) ve výši 100 tis Kč rozpočtové opatření č. 44/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na položce 4121 ve výši 60 tis. Kč oproti výdajům na 3113 základní školy (ZŠ Svážná) ve výši 60 tis. Kč rozpočtové opatření č. 45/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje investiční transfer z rozpočtu města Brna na položce 4221 ve výši tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství na komplexní regenerace panelových domů Svážná 26, 28 a 30, 32 ve výši tis. Kč, na Koniklecova 4 ve výši tis. Kč a Koniklecova 5 ve výši tis. Kč rozpočtové opatření č. 46/2009, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje neinvestiční transfer ze SFRB na položce 4113 ve výši 259 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím sníží o 259 tis. Kč. Současně se snižují výdaje rozpočtované na 3612 bytové hospodářství, položka 5141 úroky vlastní s ÚZ 400 o 259 tis. Kč a zvyšují se výdaje na 3612 bytové hospodářství, položce 5141 úroky vlastní s ÚZ o 259 tis. Kč rozpočtové opatření č. 47/2009, kterým se do rozpočtu 2009 zapojuje na položce 4111 neinvestiční transfer ze VPS státního rozpočtu ve výši 115 tis. Kč oproti provozním výdajům tř. 5 na 4324 sociálně právní ochrana dětí ve výši 115 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojují volné zdroje na 3399 ostatní záležitosti v kultuře ve výši 3 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se zvýší o 3 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2009 zvyšují výdaje na 3421 střediska volného času ve výši 49 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 49 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojují volné zdroje FRRB na Vážené dámy a pánové, Dovolujeme si Vás informovat o připravovaných akcích hotelu MYSLIVNA Brno ŠTĚDRÝ VEČER sváteční štědrovečerní menu o čtyřech chodech, kávou a štědrovečerním přípitkem. To vše za neuvěřitelných 380 Kč. Štědrovečerní menu se podává od 16 hod. v restauraci hotelu MYSLIVNA. Každý z hostů také obdrží malý vánoční dárek SILVESTR Těšit se můžete na: skupiny MINI BAND a MIDNIGHT EXPRESS a také na vystoupení mažoretek PUSINKY a na studenty Taneční konzervatoře Brno. Cena za konzumační lístek činní 990 Kč a začínáme v hod. Večeře se podává formou švédských stolů. S rezervací se obracejte na naše provozní oddělení na tel. čísle nebo na Těšíme se na Vaši návštěvu bytové hospodářství v úhrnné výši 225 tis. Kč oproti financování z FRRB na položce 8115, které se tím zvýší o 225 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2009 zvyšují výdaje na 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 8 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 8 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2009 snižují výdaje na 6171 činnost místní správy o 200 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím sníží o 200 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2009 přesouvají prostředky z 4171 příspěvek na živobytí ve výši 150 tis. Kč na 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši 150 tis. Kč a dále se přesouvají prostředky z 4172 doplatek na bydlení ve výši 50 tis. Kč na 4173 mimořádná okamžitá pomoc ve výši 50 tis. Kč přiznání účelového investičního příspěvku pro MŠ Pomněnky Oblá 51 pořízení DHM konvektomat pro výrobu a uchování potravin v předepsané teplotě až do doby výdeje pro MŠ Pomněnky Oblá 51 rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec zvyšují výdaje na 3111 předškolní zařízení, položka 6351 investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci MŠ Oblá o 250 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 250 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2009 zvyšují výdaje na 3111 předškolní zařízení MŠ Čtvrtě o 400 tis. Kč a na 3113 ZŠ Svážná o 300 tis. Kč oproti financování z volných zdrojů na položce 8115, které se tím zvýší o 700 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje na položce 4116 neinvestiční transfer z rozpočtu MPSV ve výši 10 tis. Kč oproti výdajům na 6171 činnost

5 5 LÍSKÁČEK 11/2009 informace z radnice místní správy ve výši 10 tis. Kč. Současně dochází k přesunu prostředků mezi položkami 5011, 5031 a 5032 s ÚZ v rámci 6171 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojuje přijatý neinvestiční dar na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 15 tis. Kč oproti výdajům tř. 5 na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 15 tis. Kč změnu tvorby a potřeb sociálního fondu v roce 2009 rozpočtové opatření, kterým se z volných zdrojů SF zapojují do rozpočtu roku 2009 prostředky na zvýšené výdaje sociálního fondu na 6171 činnost místní správy ve výši 9 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se zvýší o 9 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2009 zapojují volné zdroje FRRB na investiční výdaje 3612 bytové hospodářství ve výši 100 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 100 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2009 zapojují volné zdroje na investiční výdaje 345 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 20 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 20 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2009 zvyšují investiční výdaje na 3113 Základní školy Brno, Kamínky ve výši 30 tis. Kč oproti financování z volných zdrojů na položce 8115, které se tím zvýší o 30 tis. Kč smlouvy mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Nový Lískovec a Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: na veřejnou zakázku na služby Poskytnutí úvěrů na financování regenerací panelových domů v roce 2009 takto: Smlouva o úvěru č. 1940/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 19, 21 Smlouva o úvěru č. 1941/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 Smlouva o úvěru č. 1942/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 4 Smlouva o úvěru č. 1943/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 5, za podmínky změny smluvní pokuty dle čl. VIII. odst. 5 do souladu s nabídkou, tj. ve výši 1% z nesplacené výše úvěru a vypuštění odst. 1m) a 1n) z čl. VII ve smlouvách. schvaluje ponechání umístění herních prvků (skluzavka a houpadlo) na víceúčelovém dětském hřišti Svážná (za domem Oblá 65). dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací. odměny občanům za jejich činnost ve výborech ZMČ v I. pololetí roku bere na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno Nový Lískovec k Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno Nový Lískovec na období změnu finančního plánu VHČ na rok 2009 zprávu o Čerpání výdajů na vydávání Lískáčku k hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k konečný návrh znění aktualizace STRATEGIE BYDLENÍ zápisy z výborů ZMČ Finančního č. 5/05/2009, 6/05/09, Kontrolního 5/2009 a Výboru pro rozvoj městské části č. 4/2009. ukládá: RMČ, aby předložila v nejbližším možném termínu návrh bodu k projednání o zvyšování nájemného s výpočtem výpadku příjmů, pokud by nedošlo k vyvýšení nájemného o 10%, respektive o maximální zákonnou výši a doplněný budoucí výhled zvyšování nájemného s příslušnými výpočty a přehledy jako přílohu textu. nesouhlasí: s návrhem změny nařízení statutárního města Brna č. 29/2005 o schůdnosti místních komunikací a požaduje uvedení vyhlášky statutárního města Brna č. 16/1998 (novelizované nařízením statutárního města Brna č. 29/2005) o schůdnosti místních komunikací do souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, a to v části, která se zabývá lhůtami pro odstraňování závad ve schůdnosti. doporučuje: Zastupitelstvu města Brna schválit odkup pozemku p.č. 518/3 v k.ú. Nový Lískovec do vlastnictví města Brna žádá: Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p.č. 2158/3, 2379, 2381/1, 2387, 301/61 v k.ú. Nový Lískovec městské části Brno Nový Lískovec. Taj. Dne 2. listopadu 2009 v 19 hod. jsem venčila svoji fenku německého ovčáka a psa křížence zlatého retrývra v oploceném výběhu na ulici Plachty. Psi si hráli s fenkou amerického buldoka paní Renaty D. Po několika minutách fena buldoka zaútočila na fenku německého ovčáka, paní Renata ji stáhla s tím, že je to jenom hra, že by její pes nikdy neublížil. Mně se to jako hra nejevilo, tak ji paní Renata uvázala ke stromu, ale než jsem stačila výběh opustit, znovu ji pustila se slovy, že si fenka buldoka chce jenom hrát. Ostatní se odehrálo v několika vteřinách. Buldok se zakousl do krku mého ovčáka, držel a nepustil. Toto viděl muž, který s přítelkyní venčil labradora, a bez váhání mně přispěchal na pomoc. Po několika minutách značného úsilí jsme doslova vyrvali z tlamy buldoka moji fenku, zranění hodně krvácelo a tento pán byl tak ochotný, že nás ihned vlastním vozem odvezl na veterinu do Králova Pole, Palackého 3. Zjištění bylo šokující. Rána měla hloubku 8 cm, byl nutný chirurgický zákrok v celkové anestezii, při které musí být zvíře nalačno, a to moje fenka bohužel nebyla. Pan doktor provedl nejnutnější ošetření s tím, že už pes nesmí nic žrát a ráno v 7 hod. se zákrok provedl. Dnes má moje fenka už po operaci, ale bohužel vzhledem k hloubce rány má ještě zavedené dreny a nová antibiotika. A paní Renata D.? Odmítla předložit očkovací průkaz fenky buldoka, neprojevuje absolutně žádnou lítost a o úhradě veterináře si můžeme nechat zdát. Takový způsob projevu ze strany paní Renaty nás přiměl uvědomit obecní úřad, ochránce zvířat a Policii České republiky. I po takovém incidentu bylo toto zvíře opakovaně viděno na veřejné komunikaci pobíhat volně bez vodítka a bez náhubku. Myslím si, že je alarmující přimět majitelku, aby tento pes byl chován v podmínkách, které vyžaduje obecní vyhláška a ukládá i zákon. Představa, že americký buldok útok zopakuje, je mrazivá. Napadený nemusí být příště pes, dítě by útok psa takového plemene nemuselo přežít. Jde především o bezpečnost a soužití nás všech. Touto cestou bych chtěla veřejně poděkovat panu Martinovi a jeho přítelkyni Janě za rychlou a velmi obětavou pomoc, bez které by naše fenka Sindy asi nepřežila. Martina Nováková

6 LÍSKÁČEK 11/ téma měsíce Podzimní zájezd seniorů První seniorský zájezd pořádaný komisí pro kulturu RMČ navázal na tradiční zájezdy novolískoveckého Sokola a uskutečnil se dne 11. října Letos již po třinácté připravila komise kulturně poznávací zájezd pro seniory na sobotu 19. září s programem návštěvy Zlína a Zoologické zahrady v Lešné. Sobotní ráno bylo jako vymalované a krásné počasí vydrželo po celý den (jako téměř každým rokem). K odjezdu před Albertem se sešlo jednačtyřicet účastníků. Před devátou hodinou jsme již byli ve Zlíně. Program návštěvy Zlína byl díky kontaktu místostarosty MČ a předsedy komise pro kulturu Ing. Privarčáka na zástupce primátorky Zlína připraven paní Janou Matuškovou ze zlínského Klubu seniorů, která nám dělala také průvodkyni. Prvním bodem programu byla návštěva Obuvnického muzea, jehož prohlídku doprovázela pracovnice muzea odborným výkladem. Velkým zážitkem byla následná návštěva jedné z prvních evropských výškových budov sedmnáctiposchoďového Zlínského mrakodrapu, který býval 21. správní budovou firmy Baťa. Výtahem s kanceláří šéfa firmy jsme se nechali vyvézt na vyhlídkovou terasu 77,5 m vysoké budovy s nádherným výhledem na Zlín a okolí a občerstvením v příjemné kavárně. Krátkou procházkou tržištěm jsme došli k nové unikátní budově Univerzitního centra s knihovnou a studovnou, dokončené v loňském roce podle projektu prof. Evy Jiřičné. Návštěva Zlína byla ukončena prohlídkou vyhlášeného Domu pokojného stáří v zlínské čtvrti Jižní svahy, odkud jsme odjeli na oběd do hotelu Lázně Kostelec. Odpoledne následovala návštěva Zoologické zahrady v Lešné. Méně pohybliví účastníci využili možnosti prohlídky areálu lázní a odpočinku. Po návratu bylo pro účastníky připraveno v kulturně-společenském sále Brněnské asociace futsalu tradiční závěrečné posezení s večeří, ochutnávkou burčáku z vinařského družstva Němčičky a hudební produkcí kapely Vzpomínka kohoutovického Klubu seniorů, při níž si mnozí účastníci také zatančili. Jiří Faber Foto manželé Hromatkovi Setkání s jubilanty V letošním roce čtvrté a poslední setkání představitelů městské části Nový Lískovec s jubilanty připravila komise pro kulturu na čtvrtek 8. října. Pozvání přijalo 19 občanů, kteří oslavili svá jubilea ve třetím čtvrtletí letošního roku. Nejstaršími byly třiadevadesátiletá paní Rozalia Hudečková a devětaosmdesátiletá paní Ludmila Trenzová, nováčky pak sedmdesátileté paní Věra Chmelařová a Anna Nekudová. Dále se setkání zúčastnily paní Jiřina Straková, Marie Žáková, Oldřiška Stejskalová, Oldřiška Klobásová, Ludmila Holubová, Marie Novotná, Milada Hanáková, Anna Hanáková a Valéria Liedermannová a pánové Bohuslav Vevera, Břetislav Hašek, Miloš Zapletal, Václav Liška a Petr Čolakov. Nemocného Bohuslava Holzknechta zastoupila jeho manželka Marie. Tradičně prvními gratulanty byly děti z Mateřské školy Kamarád. Po svém okouzlujícím vystoupení předaly děti jubilantům dárečky, které samy vyrobily. Následovalo úvodní slovo a přípitek paní starostky, po němž byli jubilanti představeni a paní starostka společně s panem místostarostou jim jednotlivě poblahopřáli a předali dárky. V následující rozpravě podala paní starostka zúčastněným obsáhlou informaci o současném dění a problémech v městské části a reagovala na jejich dotazy a připomínky. Beseda byla tentokrát obsažnější než obvykle, takže do závěru setkání nezbývalo mnoho času, přesto si všichni společně zazpívali několik lidových písní, než se s díky rozešli. Jiří Faber Foto Martina Buchtová AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více