etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města"

Transkript

1 etřvaldské noviny leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění ke zlepšení bezpečnostní situace na území města a za zvyšování prestiže Policie ČR poděkovala 11. prosince 2013 starostka města Jarmila Skálová těmto policistům z obvodního oddělení PČR v Petřvaldě: - vrchnímu asistentu podpraporčíkovi Bc. Radovanu Runčákovi - komisař i nadporučíkovi Bc. Radimu Kozielovi - vrchnímu asistentu podpraporčíkovi Radimu Daníškovi - vrchnímu inspektoru nadpraporčíkovi Radislavu Durczokovi. Slavnostního aktu byl přítomen vedoucí oddělení nadporučík Bc. Jaroslav Suchý a zástupce vedoucího územního odboru Karviná kapitán JUDr. Dalibor Mašlonka, MBA. JaS. Foto: P. Římánek VÝZVA POLICIE Policie České republiky, obvodní oddělení Petřvald, žádá všechny spoluobčany města Petřvald, kterým bylo v letošním roce provedeno vloupání do obydlí, při kterém došlo k odcizení jakýchkoli šperků, oděvních svršků, nářadí, hodinek, elektroniky, mobilních telefonů, numismatických sbírek, nechť se kontaktují s obvodním oddělením v pracovních dnech v době od 7:00-14:00 hod na tel. č Vznik městské části KAMČATKA Stavba Kamčatky Současný ubytovací areál v jižní části města Petřvaldu vznikl v letech Investorem výstavby se stal důl Pokrok a vlastní výstavbu prováděla stavební správa dolu. Stavební objekty byly postaveny na vyčleněném pozemku Vicherků z Horního dvora. Rod Vicherků rovněž vlastnil přilehlé pozemky, na kterých začínala osídlovací činnost v jižní části obce Petřvaldu, zvaná Nová dědina. Později zde byl provozován známý hostinec U Vicherků. Neméně zajímavou činnost zde vyvíjel p. Antonín Sieczka, provozující provaznictví. Projekt výstavby areálu nastal po náboru přechodných pracovníků do hornictví a po naléhavé potřebě ubytovacích možností. Od roku 1950 byly do areálu umístěné vojenské jednotky pomocných technických praporů (PTP), které pracovaly v důlním provozu na dolech Pokrok, Hedvika a Ludvík. Z OBSAHU: Rozpočet města Petřvald na rok 2014 Statistika přestupků Některá čísla z matriky Projekt Edison Valentýnský šlapáček TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 2 JE 7. ÚNORA 2014 Termíny uzávěrek dalších čísel novin jsou zveřejněny na POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26. února 2014 v hod. v kulturním domě. STAV OBYVATEL K je ve městě Petřvald občanů. Petra Bierská, odbor správní - evidence obyvatel Vznik jména Kamčatka není archivně doložen, ale v tehdejším pohledu se tato lokalita ze strany Radvanic a Petřvaldu jevila jako odlehlá. Srovnání petřvaldské části s odlehlostí poloostrova Kamčatky jako přírodního skvostu Dálného východu je nadsazené, ale proč by Petřvald nemohl vlastní Kamčatku mít? Otakar Kochan

2 2 etřvaldské noviny KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ÚNOR A BŘEZEN Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Únor 4.,5., 11.,12., 18.,19., 25.,26., Březen 4.,5., 11.,12., 18., 19., 25., 26. Svoz (PET láhve ) žluté pytle 13. února 13. března Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů Starostka města Jarmila Skálová přijala dne dárce krve Osobně jim poděkovala za dárcovství nejcennější tekutiny a předala finanční dar, který schválila rada města. Na setkání byli pozváni tito dárci krve: Vlastimil Svrček Milan Kováč Milan Polačik Ing. Jarmila Dolejší Vladimír Hrabovský Aleš Skýba red. Únor 24., 25. Březen 24., 25. Některá čísla z matriky a KPOZ za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 r r Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků V kostele bylo uzavřeno sňatků - 2 Jubilejní svatby (zlatá, smaragdová, diamantová) 1 3 Přijetí jubilantů (80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ Přijetí jubilantů (70 a 75 let)v KD Petřvald Jubilanti (80,85,90a95 let) navštíveni doma 33 8 Na území města zemřelo občanů Ověřených fotokopií Ověřených podpisů Vydané druhopisy matričních dokladů a výpisy z matrik Změna příjmení po rozvodu 2 - Vysvědčení o práv.způsobilosti k uzavření manželství v cizině 2 - Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení 2 2 Zápis o určení otcovství Zápis do zvláštní matriky Brno 1 - I. Tomková, správní odbor - matrika zprava Aleš Skýba, Ing. Jarmila Dolejší, Milan Kováč Vladimír Hrabovský Milan Polačik Vánoční setkání jubilantů v obřadní síni Dne 14. prosince 2013 se opět po čtvrt roce v obřadní síni uskutečnilo slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Pozváni byli jubilanti, kteří v měsících říjen, listopad a prosinec oslavili 80., 85., 90. a 95. narozeniny. Naše pozvání přijali tito oslavenci: Štěpánka Paláčková, Božena Matušková, Marie Bydlinská, Jenovefa Sládková. Program následující po oficiální části setkání tentokrát vyplnily děti ze ZUŠ Petřvald v doprovodu pí.učitelek Blanky Ryšánkové a Ivany Matušů. Vystoupení dětí a následný společný zpěv vánočních koled sborem, tvořeným jubilanty a všemi přítomnými v obřadní síni, navodily příjemnou předvánoční atmosféru. Všem jubilantům ještě jednou přejeme do dalších let především pevné zdraví, mnoho osobní pohody, spokojenosti a radosti ze života. Těšíme se na další setkání s jubilanty, které se bude konat v březnu tohoto roku. Komise pro občanské záležitosti Zleva sedící: Štěpánka Paláčková, Božena Matušková, Marie Bydlinská a Jenovefa Sládková. Zleva stojící: Ivana Tomková matrikářka. Mgr. Šárka Němcová členka zastupitelstva města, Jarmila Skálová starostka města a Petr Přeček člen rady města. Foto: P. Římánek

3 etřvaldské noviny 3 Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 45. schůze Rady města Petřvaldu se konala 5. prosince 2013 RM rozhodla o zřízení věcných břemen na pozemcích města; poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč těmto dárcům krve: Vlastimil Svrček, Milan Kováč, Milan Polačik, Ing. Jarmila Dolejší, Vladimír Hrabovský, Aleš Skýba; o prodeji, odpisu a likvidaci nalezených věcí v majetku města z agendy ztrát a nálezů za období 1/2013-5/2013; o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Petřvaldě K Muzeu čp. 150, k datu ; o prominutí nájmu za sál v Kulturním domě na ulici Kulturní čp. 26 v Petřvaldě v době konání akcí, pořádaných Klubem důchodců PS a ÚK závod J. Fučík v Petřvaldě v kulturním domě, a to výroční členská schůze KD dne od 15. hod. do 18. hod. a členská schůze u příležitosti Dne horníků dne od 15. hod. do 18. hod.; o uzavření smlouvy o nájmu vývěsní skříňky, umístěné před budovou pošty na ulici Gen. Svobody. Smlouva bude uzavřena s datem účinnosti od do Roční nájemné činí 300,- Kč, k nájemnému bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem; na základě doporučení bytové komise o uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou bytovou jednotku o vel. 1+1 Březinská č.p v Petřvaldě. Smlouva o nájmu bude uzavřena s účinností od RM zrušila usnesení č. 40/174 a) ze dne o uzavření dohody o zprostředkování pronájmu nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží domu v Petřvaldě Šenovská čp. 1 na pozemku parc. č. 931 v k. ú. Petřvald u Karviné o výměře 128,89 m 2 ve vlastnictví města Petřvald se společností M & M reality holding a.s. RM stanovila počet zaměstnanců města Petřvald zařazených do městského úřadu a organizační složky Střediska údržby pro rok RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v budově Střediska kulturních služeb v Petřvaldě K Muzeu čp. 150 na pozemku parcelní číslo 36 v k. ú. Petřvald u Karviné, od RM vzala na vědomí předložený seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a výkaz o plnění rozpočtu k zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 18. prosince 2013 ZM schválilo v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2014 a schválilo limit mzdových prostředků na rok ZM rozhodlo o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 5439/1 o výměře 296 m 2 (nově označeno jako díl a) kat. území Petřvald u Karviné, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, formou darovací smlouvy; o úplatném nabytí podílu 2/10 na pozemku parc. č. 1264/1 kat. území Petřvald u Karviné, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, formou kupní smlouvy za cenu ,- Kč; o úplatném nabytí pozemku parc. č. 4546/3 a části pozemku parc. č (nově označeno jako pozemek parc. č. 4565/2), vše kat. území Petřvald u Karviné, které jsou ve vlastnictví RPG RE Land, s.r.o., formou kupní smlouvy za cenu ve výši , - Kč; dle 44 a 46 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nepořizovat změnu č. 1 územního plánu města Petřvaldu; o uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi městem Petřvald a Nadací ČEZ. Nadační příspěvek ve výši ,- Kč je určen na úhradu nákladů na projekt Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě. ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2013; termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2014: RM: 9. 1., , , , , , , , , ZM: , , , , Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2014 Druhové členění položka Kč Třída 1 - Daňové příjmy celkem Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz,shrom., a odstr. komunál. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Třída 4 - Přijaté transfery celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace příjmů (- pol. 4134) PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci Financování v roce 2014 Druhové členění - položka Kč 8115 Převod prostředků ze sociálního fondu 8115 Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje FINANCOVÁNÍ CELKEM Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2014 Odvětvové třídění paragraf Kč 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 Domovy pro seniory 4351 Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana profesionální část 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace výdajů (- 6330) VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

4 4 Statistika přestupků za rok 2013 Komise k projednávání přestupků města Petřvald projednává přestupky dle 46, 47, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění. Počet nevyřízených přestupků z minulého období 31 Počet přestupků došlých během roku Postoupeno (pro nepříslušnost, dle TP) 5 Odloženo * 93 Počet přestupků ke zpracování 149 Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání): 83 Napomenutím 56 Pokutou 27 Projednáno ve správním řízení: 40 Bez uložení opatření 1 Napomenutím 9 Pokutou 10 Propadnutím věci 2 Zastavením řízení 20 Počet nezpracovaných přestupků 19 Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody 6 Celkem uloženo pokut 35 Na pokutách uloženo ,- Kč Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů: dle 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky) 16 - dle 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu atd.) 17 - dle 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení) 36 - dle 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež atd.) 61 etřvaldské noviny Chraňme si svou přírodu Koncem roku 2012 jsem psal o černé skládce na Porubské ulici u železničního nadjezdu. Téměř po celý rok 2013 byl na místě černé skládky pořádek. Až do konce listopadu. Pak zase někdo u železničního nadjezdu vyhodil kbelík od primalexu, za dva dny přibyly zelené plastové láhve, asi čtyři. Nepochopím, proč ten člověk láhve nepošlapal a nevhodil do popelnice, stejně tak kyblík od malování. Musel udělat plastovou hromadu, kterou brzy přikryje sníh a na jaře bude lákat další šmudly, aby na hromadu přidali, a tak tu naši přírodu zaneřáďovali. Miroslav Encemler Kdo se baví, ten se učí aneb dějepis trochu jinak * Podmínky pro odložení: v zákonné lhůtě nebyl podán návrh na projednání přestupku, jednání nevykazovalo znaky přestupku nebo se přestupku dopustila osoba, která není odpovědná za přestupek (nedovršila patnáctý rok svého věku). Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru Vodicí pes ve škole Dne 16. prosince 2013 proběhla na naší škole beseda o významné roli vodicího psa v životě handicapovaného člověka. Žákům druhého stupně přednášel pan Holba, který je nevidomý a má také sluchové postižení. Celou akci zaštítila Charita svatého Alexandra. Vodicím psem pana Holby je sedmiletý labrador, který se jmenuje Pedro. Během besedy seznámil pan Holba žáky s využitím vodicího psa v jeho každodenní činnosti. Přednáška byla doplněna ukázkami poslušnosti psa. Žáci si mohli Pedra pohladit a také se s ním vyfotografovat. Pan Holba žákům ukázal, jak se mají správně chovat k lidem s tímto handicapem, jak jim správně pomoci. V průběhu besedy měli žáci možnost prohlédnout si vysílačku a speciální mobilní telefon. Obě tyto pomůcky pomáhají při orientaci v terénu a v komunikaci s okolním světem. O tom, že žáky beseda moc zaujala, svědčí množství dotazů, na které pan Holba ochotně odpověděl. Přednáška byla velice zajímavá, přínosná a dětem se moc líbila. Ing. Alena Zítková, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org. Závěr roku je tradičně spojen s oslavou Vánoc a Silvestra. Pátek 20. prosince, poslední školní den roku 2013, však na naší škole neproběhl jen ve znamení příprav na vánoční prázdniny, naopak - žáci VI. A a IX. A se ještě učili. Je možné, že si někdo řekne, že u nás máme přísné učitele, kteří žáky trápí ještě v pátek před Vánoci. Ale nenechte se mýlit. Deváťáci vypracovali v rámci výuky dějepisu referáty o státních svátcích a významných dnech České republiky. Své velmi povedené práce vystavili v prostorách školy, s důležitými mezníky a osobnostmi českých dějin se tak mohli seznámit všichni žáci školy. Ve spolupráci vyučujících dějepisu a výchovy k občanství pak celé téma státních svátků a významných dnů vyvrcholilo akcí uspořádanou právě 20. prosince Tento den žáci IX. A prezentovali své referáty mladším spolužákům z VI. A. Cílem pedagogů bylo, aby se na jedné straně žáci 9. ročníku seznámili s význačnými daty české historie, naučili se vypracovat referát v programu Microsoft Word a PowerPoint v takové formě, která bude přehledná a srozumitelná pro mladší spolužáky, a na straně druhé představili důležitou kapitolu učiva dějepisu a výchovy k občanství trochu jinou formou, než jsou žáci zvyklí. Besedy se zúčastnila mj. také třídní učitelka VI. A Mgr. Zdeňka Jarolímová a vedení školy zastoupené paní ředitelkou Ing. Zdeňkou Kozlovskou a paní zástupkyní Mgr. Ivanou Studenou Touto cestou bych žákům IX. A chtěla poděkovat a vyslovit jim velkou pochvalu za výborně odvedenou práci (podotýkám, že součástí zadání bylo vypracování referátu v délce jedné stránky, dále pak krátké prezentace a v neposlední řadě také sady úkolů či otázek k procvičení). Celý program sklidil u žáků VI. A velký úspěch, v průběhu besedy žáci vypracovávali úkoly, které zvládli naprosto perfektně. I je si dovolím za pozornost a zájem velmi pochválit. Doufám, že se podařilo naplnit poslání výroku Jana Amose Komenského, že kdo se učí, ten se baví. Vypracované referáty a sady otázek mohou sloužit i budoucím žákům školy. Za spolupráci děkuji Mgr. Petře Kynclové a PhDr. Janě Lehnerové. Bc. Julie Janková, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

5 etřvaldské noviny 5 Poslední listopadový týden byl na petřvaldské škole zvláště výjimečný. Naše škola se zapojila do vzdělávacího projektu Edison. Přivítali jsme tak hosty z celého světa. A to doslova! Naši žáci se měli možnost seznámit se studenty z Malajsie, Rumunska, Austrálie a Brazílie. Poznávali jsme kulturu a tradice těchto zemí, a to všechno v anglickém jazyce. Součástí celého týdne bylo několik akcí. Co je projekt Edison? (zdroj: edison) Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty. Které akce proběhly? Slavnostní zahájení Projektový týden Edison jsme zahájili společně v tělocvičně. Studenty přivítala naše paní ředitelka společně s paní starostkou, pedagogové a vybraní studenti orlovského gymnázia. Aktivně se však zapojili také žáci. Krátké úvodní představení našich hostů žáci překládali. A nutno podotknout, že jim to šlo velmi dobře! Dokonce jsme zahraničním studentům zazpívali české písničky. Den tradic Prezentace hostů studentů Pozvaní vysokoškolští studenti si připravili prezentace o své zemi, vedli diskuze s žáky, hráli hry. Snažili se tak představit sociální, historickou, ekonomickou a kulturní situaci své země. Např. brazilský student Marcus přiblížil kulturu své země dokonce hrou na kytaru či ukázkou tradičních tanců. Žáci tak měli možnost srovnat rodné země hostů s ČR. Nebáli se také klást doplňující dotazy. Global village Interview Snažili jsme se naše hosty i lépe poznat. Žáci 8. ročníku v rámci předmětu anglická konverzace vedli se studenty rozhovory v anglickém jazyce. Z těchto interview pak vznikly medailonky, které jsme vystavili ve škole a také je předali našim návštěvníkům. Nezapomněli jsme také našim hostům přiblížit Českou republiku. Žáci si připravili krátké povídání o naší zemi, studenty naučili pár českých slovíček a zazpívali jim českou hymnu. Global village V pátek proběhlo závěrečné ukončení celého projektového týdne Edison. A rozloučení to bylo opravdu stylové! Všichni jsme se sešli v tělocvičně a zatančili si za zvuku nejen brazilské hudby. Někteří měli možnost také vyzkoušet tetování henou nebo ulovit podpis našich hostů. Vzniklo mnoho společných fotografií na památku. Vánoční jarmark V sobotu 30. listopadu se konal tradiční vánoční jarmark. Základní škola zahajovala program celého odpoledne. Součástí vystoupení bylo také představení zahraničních studentů. Rozhovory vedli žáci naší školy v anglickém jazyce. Milí hosté se tak mohli seznámit s českými tradicemi, navštívili římskokatolický kostel a prošli si křížovou cestu s otevřenými kapličkami, kde byly vystaveny obrazy našich žáků. Slovo závěrem. Celý projektový týden měl velký úspěch. Žáci, pedagogové i hosté byli velmi nadšeni. Splnilo se tak poslání celé akce spojení mladých lidí různých národností a prolomení mezikulturních bariér. Mnozí žáci měli vůbec první možnost komunikovat s rodilým anglicky mluvícím člověkem či mluvčím, se kterým se lze dorozumět pouze v anglickém jazyce. Uvědomili si tak, jak je důležité se v dnešní době učit cizí jazyky. Organizaci celé akce zaštítili pedagogové školy, za což jim patří velké poděkování. Nejen za přípravu a realizaci celého týdne, provádění studentů, ale také za jejich ubytování a poskytnutí stravy. Děkujeme rovněž Sdružení rodičů při ZŠ, které poskytlo potřebné finanční prostředky pro zapojení do projektu. Velký dík patří i dvěma studentům z orlovského gymnázia, kteří celý týden studenty doprovázeli, fungovali jako překladatelé a věnovali se jim také odpoledne. Doufejme, že se podobná akce podaří zase někdy zopakovat. Tým pedagogů ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace Procházka po našem městě V pondělí jsme hostům ukázali naše město, a to v rámci odpolední procházky Petřvaldem. Deváťáci si v předmětu anglická konverzace připravili anglického průvodce městem a sami pak hostům město představovali. U významných památek a budov našeho města jsme se také vyfotili a z těchto obrázků jsme poté vytvořili kalendář na rok Ten jsme našim hostům předali jako vzpomínku na návštěvu Petřvaldu. Městské krásy a žáci naší školy tak budou v průběhu celého příštího roku dělat reklamu v Brazílii, Malajsii, Austrálii a Rumunsku. Den tradic Další akcí byl projektový Den tradic, který se konal ve středu. Jako již tradičně jsme vyráběli vánoční ozdoby. Hosté navštívili jednotlivé vánoční dílny, vyzkoušeli si nejeden dáreček také vyrobit, s dětmi na prvním stupni si také zazpívali. Jelikož se jim naše výrobky velmi líbily, dovolili jsme si jim některé z nich darovat na památku. Global village

6 6 Zamyšlení Již se stalo tradicí, že na závěr roku hrají děti šachového kroužku při ZŠ v Petřvaldě přebor. Letos nebyl nikdo nemocen, a tak si změřili své znalosti a dovednosti všichni členové kroužku. Hrálo se systémem každý s každým s tempem 2x5 minut. Nakonec byli nejlepší Aleš Pekárek a Ondřej Kijonka, kteří měli stejný počet bodů a stejné pomocné hodnocení. O vítězi nakonec rozhodovala doplňující dvě kola. Žijeme v době plné kotrmelců a přemetů, silně ovlivněnou komercí, konzumním způsobem života, mnohdy přemrštěnou touhou finanční bez ohledu na společnost ostatních okolo nás. Nechci být moralistou, zastávám názor na co nemám, to nepotřebuji. Současně očekávám podobné zásady bytí od většiny svého okolí. Očekávání podobné odezvy je možná idealismus, ale nestydím se za něj, protože moudrost našich předků obsahuje také pořekadlo není na světě člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem. Proto pravidla, zvyklosti a zákony. jimiž se máme řídit další idealismus. Příkladem by měl jít každý svobodný občan. Nemluvě již o lidech, kteří dali svou kůži všanc tím, že vstoupili do voleného orgánu či se dokonce stali ochránci práva a pořádku. Výhrady na nedostatečnost nebo dokonce nemožnost zásahu zákona je zapotřebí místo postiženým adresovat zákonodárcům a trvat na nápravě! Krčení rameny, nedůslednost a pohodlnost vede pouze k ústupkům a rezignaci na vymáhání práva se všemi negativními dopady na jednotlivce i celou společnost. Začněme u jednotlivostí a zdánlivých maličkostí. Ve dnech 29. a 30. října 2013 proběhla likvidace odpadu nahromaděného na třech místech v kolonii Pokrok. Děkuji! Co však předcházelo? Lokalita prodělala v posledních dvaceti letech propad z bezproblémového (alespoň na venek) bytí na nežádoucí a problematickou část města. Dlouholetá snaha některých starousedlíků o nápravu a znovunastolení normálních poměrů neuspěla. Je zapotřebí neúměrného úsilí k zdárnému vyřízení každé jednotlivosti.. O skládkách výše uvedených (respektive jedné z nich) se jednalo od konce zimy 2012/13, kdy její rozsah vyžadoval poměrně malý náklad na likvidaci. Chápu, že tento problém nezpůsobili ti, kterým náleží jeho odstranění, nebyl jsem to ani já, který vynaložil spoustu svého času na verbální a písemné urgence. Další dvě skládky vznikly po vystěhování nájemníků RPG Byty, s.r.o. Boudy se spoustou nepořádku byly demolovány. Co šlo spálit či jinak využít bylo odneseno. Výsledek je dán. I když bylo v rámci výše uvedené snahy o likvidaci nepořádku jednáno i s RPG, výsledkem je předběžně vyčíslena částka Kč, jak jsem byl informován. Částka, za kterou by se dalo leccos vykonat. To by ovšem předpokládalo zájem a prevenci z řad nájemců v prvé řadě a jasný a nekompromisní postoj města (jeho vedení) již v počátcích vzniku těchto nešvarů. Vím, tak jako to vědí i zodpovědní zainteresovaní, že prostředky na řešení jsou. Je zapotřebí je využít a ne pouze přihlížet! K tomuto postupu do budoucna vyzývám! Stanislav Žák Vánoční turnaj šachového kroužku Děti šachového kroužku při ZŠ Petřvald. Aleš Pekárek zvítězil 2:0 a stal se celkovým vítězem. Zklamán nebyl nikdo, protože na každého čekaly zajímavé odměny. První tři navíc obdrželi poháry a medaile. Nejlepší hráči se pak pod vedením Jiřího Nováka zúčastnili mezinárodního šachového turnaje TALENT CUPU v Malenovicích, kde se sjelo 174 šachistů. Nejlepšího výsledku dosáhl ve své kategorii Ondřej Kijonka. JINO SVAZEK MĚSTA A OBCÍ OKRESU KARVINÁ Tisková zpráva Na poslední členské schůzi Svazku obcí a měst okresu Karviná, která se konala dne , byla diskutována starosty mimo jiné problematika rozmáhajících se krádeží kovů, které stále častěji končí obecným ohrožením. Zloděje lákají poklopy od kanálů, dopravní značky, koleje, v centrech měst mizí zcela nové měděné okapové svody či parapety. V ohrožení jsou umělecké a historické předměty. S uloupeným železem pak zloději běží do sběrny, kde za kov obdrží pár stovek korun. Díky tomu ale nejen obcím vznikají statisícové a milionové škody. Krádeže kabelů a svodidel na silnicích a železničních tratích a dokonce částí mostních konstrukcí způsobují rizika pro bezpečnost provozu na komunikacích, hrozí smrtelné nehody. Starostové se ptají, jak dlouho ještě budeme nečinně čekat až na nějaké hromadné neštěstí, jak tomu bylo u metanolové kauzy? Chystaná novela zákona o odpadech, která neprošla sněmovnou před jejím rozpuštěním, chtěla omezit krádeže kovů. Podle této novely by obce mohly zrušit provozování komerčních sběren odpadů v některých lokalitách. Dále by obce mohly určit místa výkupu odpadů a provozní dobu. Tyto nástroje se starostům jeví jako naprosto nedostatečné. Jak je věc řešena v zahraničí? Ze znalosti tisku i z osobních zkušeností můžeme konstatovat, že přístup našich úřadů je značně benevolentní. Francie například zavedla zákaz odkupu kovů za hotové, povinné registrace každého takového obchodu, každá transakce je zdaněná a výkupna musí mít smlouvu s akreditovanými kolektivními systémy. Německá, rakouská, ale i belgická právní úprava dokonce umožňuje úplný zákaz výkupu kovů od fyzických osob, výkup je možný jen se souhlasem obcí. Na Slovensku je zákaz výkupu kovů od fyzických osob obsahem novely zákona o odpadech. Proti tomu samozřejmě sběrny protestují. Považují to za zásah do svobody podnikání a tvrdí, že sběr kovů je často jediným zdrojem příjmů pro některé sociálně slabé občany, že pomocí sběru kovů se příroda přirozeně zbavuje kovového odpadu, který se leckde volně povaluje. Tento názor nemůžeme akceptovat, neboť kovový šrot není živý organismus, který volně roste v lese či na louce, a tudíž je dovoleno komukoli jej sbírat. Existuje přirozeně několik řešení, jak zamezit stále agresivnějším metodám zlodějů kovů. Ovšem starostové Svazku měst a obcí etřvaldské noviny okresu Karviná se jednomyslně shodli, že nejúčinnějším řešením je plošný zákaz výkupu kovového šrotu od fyzických osob a činí v tom příslušná opatření. Dalším bodem byla diskuze k problematice tzv. kolektivních systémů (dále jen KS), kdy zákon vyhrazuje vybraným společnostem podnikání s použitým elektro odpadem (výběr a distribuce poplatků od výrobců a prodejců elektro přístrojů, nakládání s použitými přístroji apod.). Situaci, kdy některé kolektivní systémy zneužívají svého monopolního postavení na trhu, se již věnuje i sdružení měst a obcí České republiky, MŽP a ombudsman upozorňují v odborném tisku na porušení zásad veřejné soutěže. Některé KS, patří k nim i Asekol, si vybudovaly jako neziskové organizace v rámci svých dceřiných firem vlastní komerční zpracovatelské kapacity, do kterých směřují sebrané elektro zařízení. Stávající zpracovatelé, patří k nim i místní společnost Šance pro život s.r.o v Petrovicích, nemají tak využití pro své nedávno pořízené a vysoce moderní zařízení a je zde navíc i ohroženo až 40 pracovních míst pro zdravotně postižené. Zástupce firmy Asekol prezentoval nový systém zavedený od a potvrdil, že nebyla prodloužena smlouva s chráněnou dílnou Šance pro život v Petrovicích, nadále dodávají TV a monitory do Bruntálu, Opavy (Hoštice) a OZO Ostrava. Pro drobné elektro přístroje zřídili dceřinou společnost v Jihlavě, elektroodpad je svážen na překladiště do Ostravy, odkud se vozí do centrální dílny v Jihlavě. Přestože obce dostávají drobné finanční příspěvky a jsou většinou spokojeni se spoluprací s KS Asekol, prioritní je zachování pracovních míst pro zdravotně postižené v regionu. Nově zavedený systém vnímají tak, že lukrativní část elektroodpadu si Asekol zlikviduje ve svých zařízeních, zbytek nabídne zdarma stávajícím společnostem (chráněným dílnám). Současně bylo zdůrazněno, že obce musí chránit elektro odpad v kontejnerech před zloději, získaný příspěvek od KS není adekvátní úsilí a výdajům na ochranu kontejnerů ve sběrných dvorech. Starostové se shodli na zaslání výzvy vedení KS Asekol, aby obnovily dodávky elektro odpadu do chráněné dílny v Petrovicích. Připravil: Česlav Valošek,

7 etřvaldské noviny 7 ŠACHISTÉ VYBOJOVALI POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA V listopadu 2013 proběhla v Orlové základní městská kola škol v šachu družstev mladších i starších žáků. Pod vedením trenéra šachového kroužku a radního Jiřího Nováka obsadila naše škola obě kategorie v městském přeboru. V mladší kategorii tříd se sjelo šest družstev, ve starší kategorii tříd pět družstev. Hrála čtyřčlenná družstva systémem každý s každým. První dvě družstva postupovala do okresního kola. Naše družstvo mladších žáků vyhrálo všechna utkání, jasně zvítězilo v soutěži a postoupilo do okresního kola. Družstvo starších žáku se umístilo na 4.místě. Okresní kolo se hrálo opět v Orlové v prosinci Naši mladší žáci tentokrát našli jediného přemožitele v družstvu Dětmarovic, ale i tak postupují z druhého místa do krajských přeborů, které proběhnou v lednu Blahopřejeme. JINO I TAKOVÍ OBČANÉ ŽILI MEZI NÁMI Příchodem nového roku nejen plánujeme, ale také vzpomínáme na ty, kteří nějak ovlivnili život ve městě. Tak je to i s panem Bedřichem Ježem, na kterého vzpomínáme ve spojitosti s tím, že se velkou měrou zasloužil o rozšíření vodovodních tras a sítí v našem městě v rámci akcí Z v letech Pomáhal městu nejen materiálně, ale i při výkopových pracích. V té době byl pan Bedřich Jež ředitelem Okresní vodohospodářské správy v Orlové a zároveň občanem našeho města. Vraťme se proto po letech k panu Bedřichu Ježovi a jeho rodině alespoň touto vzpomínkou. Děkuje Zdena Matasová. Výroční členská schůze ZO ČSŽ Petřvald-sídliště Vítězné družstvo z Petřvaldu v MK: zleva Adéla Oršulíková, Tomáš Vaněk, Ondřej Kijonka, Eliška Kubešová. Myslivecké sdružení Petřvald Haldy Únor V podvědomí lidí poslední zimní měsíc. Ale i ten umí ještě ukázat svou sílu. Nicméně dny se začínají prodlužovat a ve vzduchu je pomalu cítit příchod jara. V krmelcích a zásypech by právě v této části roku mělo být dostatečně založeno, neboť přirozené potravy je pro zvěř málo. Ne nadarmo se říká, že únor plně prověří kondici zvěře a to, jak se myslivci o ni starají. U lišek probíhá takzvané kaňkování námluvy. U srnčí zvěře můžeme pozorovat intenzivní růst parůžků a u černé zvěře divočáků- vrcholí doba březosti. Myslivci na pochůzkách provádí přípravu na sčítání zvěře, protože na sněhu je spousta stop, ze kterých se dají vyčíst stavy a pohyb zvěře. Pomalu se začínají objevovat první byliny a můžeme zaregistrovat první časné přílety stěhovavých ptáků. V našem mysliveckém spolku se začínáme připravovat na výroční členskou schůzi, která proběhne jako každoročně v březnu. Připadá nám to jako by to bylo pár dní, co jsme slavili Vánoce a příchod nového roku. A ono už nám pomalu začne klepat jaro na dveře. Myslivce, jako každoročně, čeká spousta práce. Bude třeba opravit nebo postavit nové krmelce a zásypy. Kolem silnic instalovat pachové ohradníky a v nemalé míře, pomocí krmení, očkovat zvěř a dodávat jí potřebné vitamíny. Budeme rádi, když se i veřejnost nepřímo zapojí do ochrany naší přírody. Stačí málo. Nevozit odpadky do revíru, nezakládat černé skládky, nenechávat volně a bez kontroly pobíhat pejsky po revíru, hlavně v době kladení mláďat. Nedělat si z polí, luk a lesíků motokrosové závodiště, což je v poslední době velká móda. Když každý z nás přispěje svou troškou do mlýna, tak se nám všem bude v našem revíru určitě líbit. Luboš Kučera Konala se ve SKS. Naše organizace má k dnešnímu dni 38 členek. Předsedkyně organizace Jarmila Skálová zhodnotila ve velmi krátkém projevu činnost organizace za uplynulý rok Vyzdvihla aktivní pomoc ZO při humanitární sbírce (výběru staršího oblečení) pro Diakonii Broumov, která je pravidelně na jaře organizována městem Petřvald (v loňském roce to bylo ), dále zhodnotila již 6. ročník soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu a účast na 5. ročníku spolkové výstavy. Na této výstavě byly vystavovány výrobky našich žen, které tak měly možnost prezentovat svou šikovnost a vynalézavost. Na výroční členskou schůzi přišlo 33 členek, které si vyslechly poutavé vyprávění autora knih Cesta jako marijánka, Choditi stříbro Jaromíra Šlosara, který pochází z Václavovic u Frýdku. Dověděly se, že je absolventem magisterského studia etopedie a výtvarné výchovy pro základní a umělecké školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, v české televizi pracuje od roku Jako dramaturg je podepsán pod řadou TV cyklů. Podílel se i na několika dokumentech. Z jeho známých dokumentárních cyklů uvádím např. Generace O, Křesťanský magazín, Náš venkov. Mezi jeho nejznámější dokumenty patří: Petr Bezruč (bez záruky), Lysá hora, Těšínsko aj. Náš host hovořil velmi poutavě, dalo by se jej poslouchat hodně dlouho. Ale vše má svůj čas, a tak jsme se s ním rozloučily. Pokračovaly jsme v neformální části našeho setkání., které bylo velmi milé a příjemné. Mnohé z žen zapomněly na své problémy, zapojily se do diskuze nad recepty na cukroví k blížícím se vánočním svátkům, zavzpomínaly na Vánoce v době jejich mládí a pak se pomalu začaly rozcházet do svých domovů. Už se těšíme na další společnou akci v roce Předsedkyně ZO ČSŽ Petřvald-sídliště

8 8 Projekt na ochranu doupných a odumřelých stromů probíhá i v Petřvaldu Od června loňského roku probíhá za finanční podpory Nadace OKD a ve spolupráci se s. p. Lesy ČR projekt Slezské ornitologické společnosti Ochrana doupných a odumřelých stromů jako hnízdišť ptáků na pozemcích Lesů ČR v okrese Karviná formou mapování a osvěty. Smysl terénní části projektu spočíval ve vytipování stromů vhodných z hlediska ochrany ptáků (max. 5 ks stromů / 1 ha), v našem případě stromů s dutinami (hodících se ptákům především ke hnízdění) či odumřelých (ideálních jako potravní základna), a to ve všech lesních porostech ve správě Lesů ČR starších 80 let. Přehled námi vybraných dřevin jsme předložili k odsouhlasení příslušným revírníkům a po jejich kladné odpovědi jsme dřeviny označili modrým trojúhelníkem umístěným na protilehlé strany kmene ve výšce okolo 130 cm. Takto označené stromy by měly být v lese ponechány k dožití a měly by nadále sloužit nejen ptákům zejména šplhavcům (žluny, datel černý, strakapoudi) a pěvcům (kromě hojných sýkor např. lejsek bělokrký), ale i nepřebernému množství hub, bezobratlých živočichů či savců jako místa k rozmnožování, hledání potravy či úkrytu. Jejich přítomnost v porostech tak přispívá k zachování a podpoře lokální druhové rozmanitosti (biodiverzity) a pestrosti hospodářských lesů. A jakých výsledků bylo v terénu dosaženo? Z více než 700 označených stromů na území okresu Karviná, jež hostí přes různých dutin, jich 95 nalezneme v lesích na území Petřvaldu. Celkem 21 stromů s modrými trojúhelníky je rozeseto v Holotovci. Za zmínku a návštěvu stojí zejména shluk prastarých buků v horní části Holotoveckého potoka nedaleko vodojemu. Z pohledu ochránce přírody a ornitologa je mezi státními lesy okresu velmi cenný jiný lesní komplex Gurňák. Na řadě míst jsou tu zachovány enklávy starých porostů košaté buky Dočkáme se v roce 2014 v bytech RPG dalších oprav? Je opět nový rok a já marně na internetových stránkách společnosti RPG hledám plán oprav a investic na rok Do uzávěrky PN nebyl zveřejněn. Chtěl jsem zjistit, zda Petřvald byl do plánu oprav zařazen, neboť dříve se stalo, že Petřvald se v plánu oprav neobjevil vůbec i dva roky po sobě a na výměnu oken jsme čekali snad jako poslední město, kde má RPG své byty. Výměna oken v žádném případě nestačí. Je zapotřebí opravit vstupní dveře, omítky, zateplit, kolem některých domů (např. v ulici Parys a Porubské) provést nové drenáže, protože ve sklepech je vlhko. A hlavně do bytů zavést plyn. Plyn je přiveden k domům, ale není rozveden do bytů. Tím by RPG přispěla k zlepšení ovzduší v našem městě. Není možné, aby společnost RPG opravovala jen domy u hlavních cest, kde je na ně vidět. Také si myslím, že by se měla zlepšit práce tzv. bytových mistrů. Když přijedou do domu vyřizovat nějakou záležitost, měli by si všímat i společných prostor, počmáraných chodeb, neuklizených podlah, nepořádků ve sklepech, na půdě a snažit se zjistit, kdo to způsobil. A pokud se někdo stěhuje pryč, zda řádně po sobě uklidil i půdu a sklep. Četl jsem v novinách, že v Orlové se osvědčili v domech domovníci. I v domech v Petřvaldu by RPG měla domovníky ustanovit. Ti by dbali o dodržování pořádku, RPG by nahlašovali potřebné opravy i hříšníky, kteří v domě porušují domovní řád. Snad bychom se pak dočkali klidného a spokojeného bydlení. V žádném případě však nelze ve všem spoléhat na domovníka. Všichni se musí přičinit, aby se nám dobře bydlelo. Uklízet společné prostory když jsem na řadě, sehnout se pro papír, u popelnice posbírat vypadlé smetí, neobtěžovat sousedy hlasitou hudbou. A kdo se v domě nechová slušně, nedbá domovního řádu, ať si jde na ubytovnu, jak to správně napsal občan v PN z listopadu. Tam bude vzpomínat na bydlení v soukromí, ve svém bytě. A my, co bydlíme v bytech RPG? Nestačí, abychom jenom nadávali a bytovému mistru, jak se objeví v domě, něco sdělovali ústne, že třeba opravit to a to. Všechno chce písemnou formu, tím se budou muset pracovníci RPG zaobírat. A když to nepomůže, psát o svých zkušenostech do médií. Někdy veřejná kritika pomůže víc než oficiální stížnost. Lubomír Mixa a duby často impozantních rozměrů můžeme obdivovat např. na pravém břehu Michálkovického potoka severně od železniční vlečky nebo podél osady Březiny. Třetí petřvaldský les či spíše lesík s označenými stromy se nachází východně od kolonie Václav. Sice je tu vyznačen jen jeden dub a tři buky, nicméně buky mají parametry stromů památných. Bohužel ne všichni obyvatelé si zdejšího lesa váží tato lokalita je jednou velkou černou skládkou komunálního odpadu... Martin Mandák, garant projektu etřvaldské noviny Značení doupného buku lesního v Holotovci, foto J. Kristianová Slezská ornitologická společnost, pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě, je neziskovým občanským sdružením zabývajícím se na severní Moravě a ve Slezsku výzkumem a ochranou volně žijících ptáků a jejich prostředí. Kontakt: sos. Kynologická organizace Petřvald zahájí pro veřejnost dne čtyřměsíční kurz Výcvik základní poslušnosti Zájemci o kurz se můžou přihlásit do a to na mailové adrese : Výcvik bude probíhat každou neděli dopoledne v areálu cvičáku - Petřvald, Na Hranici. Zveme nejen všechny účastníky předešlých kurzů, ale i všechny, kteří mají zájem naučit svého pejska základy poslušnosti, socializace, popř. odnaučit nežádoucím činnostem. Rádi vám poradíme a pomůžeme. Podrobnosti na tel. čísle nebo

9 etřvaldské noviny 9 Vrcholná soutěž harckých kanárů v Petřvaldě V celé ČR probíhají místní, okresní a oblastní soutěže harckých kanárů v měsíci prosinci. Také v našem milém městě Petřvaldě uspořádala ZO ČSCH ZK Petřvald ve dnech 16. a místní a okresní soutěž, která se konala v Kulturním domě v Petřvaldě. Posouzení provedl Marek Petráš ze slovenského města Martin. Na místní soutěži bylo 9 kolekcí kanárů, v okresní 4 kolekce. Vzhledem k odchodu výborného chovatele Ladislava Svobody se počet kolekcí snížil na minimum. Všichni členové ZO Petřvald věří, že přítel L.Svoboda se mezi nás vrátí. Dosažené výsledky: Místní soutěž: 1. místo Josef Křiváček 357 bodů 2. místo Milada Scholzová 354 bodů 3. místo Karel Koník 351 bodů 4. místo Rudolf Scholz 347 bodů 5. místo Josef Ličman 333 bodů Okresní soutěž: 1. místo Milada Scholzová 355 bodů 2. místo Karel Koník 350 bodů 3. místo Rudolf Scholz 349 bodů 4. místo Josef Křiváček 343 bodů 360 bodů je plný počet bodů u jedné kolekce. Je to ideál chovatele. Ukončení obou soutěží Vítěz okresní soutěže 2013 Scholzová M. bylo v hodin. Pak následovalo předávání pohárů. Toho se ujala naše milá paní starostka Jarmila Skálová a předseda odboru harckých kanárů pan Rudolf Scholz. Všichni přítomní ocenili účast paní starostky, která jim také předala upomínkové dary. Členové ZO ČSCH ZK Petřvald jí za účast a upomínkové dary moc děkují. Poděkování patří také posuzovateli Marku Petrášovi. Následovalo předvádění nejlepších kolekcí kanárů, kteří velmi pěkně zpívali a za svůj zpěv byli odměněni velkým potleskem. Účast byla velmi dobrá (ZO Havířov, Třinec, Ostrava, hosté ze Slovenska a občané našeho města a okolí). Rádi bychom získali nové členy hlavně z řad mládeže a předávali jim své zkušenosti. Přejeme všem hodně zdraví, hodně chovatelských úspěchů v roce 2014 a na 78. mistrovské mezinárodní soutěži harckých kanárů v Havlíčkově Brodě ve dnech Chovu zdar! Rudolf Scholz, předeseda ZO ČSCH ZK Petřvald OKÉNKO DOMOVA BŘEZINY Závěr roku 2013 byl pro všechny obyvatele Domova Březiny dobou poklidnou, přesto velmi bohatou na události. V listopadu se někteří uživatelé kromě obvyklých setkání při pravidelných aktivitách zúčastnili zájezdů za kulturou mimo naše zařízení. Skupina seniorek zhlédla divadelní představení v Havířově, jiná skupina vycestovala do Ostravy, kde viděla v Divadle Jiřího Myrona hru Sen noci svatojánské. Tři uživatelky přijaly ještě pozvání k návštěvě příspěvkové organizace Benjamin, kde se účastnily muzikoterapie se skupinou uživatelů tohoto zařízení. Dvacátého listopadu poctil návštěvou naše seniory shromážděné v kulturní místnosti svatý Martin na svém bílém (papírovém) koni. Účastníkům setkání vůbec nevadilo, že přijel se značným zpožděním a nepřivezl sníh, protože mají rádi humor. A toho Vzpomínání u vánočního stromku měl Martin s sebou dostatek. Svatomartinské setkání předznamenalo svou příjemnou a radostnou atmosférou pozdější setkání s Mikulášem a jeho doprovodem, setkání na Štědrý den a dopolední silvestrovské setkání s účastí pana ředitele, který přišel s tradičním blahopřáním. K vánoční pohodě přispěla rovněž setkání při pečení vánočních perníčků a cukroví, při společném zpěvu vánočních koled a vzpomínání u vánočního stromku. Naši senioři se také podíleli na vánoční výzdobě všech budov DB - vyráběli papírové, háčkované a keramické vánoční ozdoby. Část těchto a dalších vánočních výrobků byla ve dnech prosince vystavena na úspěšné prodejní výstavě v prostoru recepce. Uživatelé, kteří vedou duchovní život, se scházeli při bohoslužbách, které během celého roku organizujeme s římskokatolickou Silvestrovské setkání Návštěva sv. Martina církví a Církví československou husitskou. Adventní katolické bohoslužby byly skutečně slavnostní a všichni jimi byli vnitřně povzbuzeni. Rádi oznamujeme: 20.prosince proběhl v Domově Vesna v Orlové slavnostní večer k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, který organizovalo dobrovolnické centrum Adra v Havířově. Na setkání dobrovolníků z Petřvaldu, Orlové a Karviné proběhlo také ocenění těch nejaktivnějších, kteří v těchto městech navštěvují jednotlivá zařízení. Do Domova Březiny v Petřvaldě dochází celkem šest dobrovolníků, navštěvují naše seniory a podle jejich potřeb a přání s nimi tráví čas. Jako nejaktivnější z těchto šesti aktivních byla za rok 2013 vyhlášena a oceněna paní Dana Škorpíková. Gratulujeme a děkujeme! Domov Březiny v Petřvaldě

10 10 Cyklisté Fesa hodnotili Závěrem roku 2013 jsme se poohlédli po tom, jak vypadala uplynulá cyklistická sezona. Objektivně se dá říct, že to byla nejúspěšnější sezona od vzniku klubu v roce Vstupovali jsme do ní s 18-ti závodníky (s jedním žákem, pěti kadety, třemi juniory, pěti muži, dvěmi ženami a dvěma závodníky kategorie masters). Pokud jde o oblastní soutěže, zvítězili jsme ve všech kategoriích Okresní pohárové soutěže (mimo žáků) včetně soutěže družstev. V Moravskoslezském poháru mládeže a dospělých jsme zvítězili v kategorii juniorů (Jan Wala), mužů (Petr Swaczyna) a žen (Denisa Bartošová). V soutěži družstev jsme ale neobhájili vítězství z posledních tří let a umístili jsme se na 2. místě za ACK Stará Ves nad Ondřejnicí. Důvodem byla slabší kategorie žáků, kde nás reprezentoval převážně v závodech horských kol mladičký jedenáctiletý Vojtěch Huráč. Dalším důvodem byla neúčast v některých závodech tohoto seriálu, a to závodníků plnících své reprezentační povinnosti v dresu České republiky v zahraničí. V kategorii kadetů nás reprezentovali Daniel Glogovský, Radim Cyroň, velice úspěšný nováček Petr Trachtulec, který bude naší hlavní devízou v této kategorii v sezoně 2014, Dominik Čelechovský a Pavel Pěnkava. Poslední dva jmenovaní bohužel během sezony ukončili závodní činnost. Pokud se zamyslíme nad kategorií juniorů, můžeme říct, že měla velice dobré výsledky. V této kategorii nás reprezentovali Jan Firla ml., Jan Wala, který byl členem juniorské reprezentace České republiky a startoval v několika závodech ve Francii, Německu, Rakousku a velice úspěšně v Polsku. Nejlépe si ovšem v této kategorii vedl Eduard Hrachovina - od přírody sprintér, který díky této vlastnosti zvítězil v několika závodech. Na stupně vítězů si vystoupil i ve dvou etapových závodech v Krakowě a Częstochowe v Polsku. Zvítězil i v první etapě mezinárodního etapového závodu Regionem Orlicka 2013 v Lanškrouně, který byl součástí Světového poháru juniorů. Vrcholem jeho úspěchu byl zisk dvou titulů Mistra České republiky amatérské asociace, a to jak v časovce jednotlivců, tak i v silničním závodě s hromadným startem. Wala i Hrachovina přecházejí v sezoně 2014 do kategorie mužů z důvodu dalšího výkonnostního růstu, odcházejí do ekonomicky silnějších klubů, zabývajících se speciálně cyklistikou mužů. V nadcházející sezoně budeme v mládežnických kategoriích procházet generační obměnou, ale již v současnosti máme v zimní přípravě přírůstek sedmi nových a velice zapálených nováčků v kategorii žáků, kteří určitě v blízké budoucnosti navážou na úspěchy svých předchůdců. Potěšující je, že tři z nich jsou po delší době z Petřvaldu. V kategorii mužů nás reprezentovali Petr Koláček, Richard Ondrašík, Marek Salamon, Petr Javorek a Petr Swaczyna. Poslední dva jmenovaní byli výkonnostně na vyšší úrovni a startovali v několika závodech Českého poháru. Petr Swaczyna zvítězil v Moravskoslezském poháru dospělých, ale hlavní disciplínou se pro oba staly cyklomaratony. Úspěšnějším se stal Petr Swaczyna, který se v celkovém pořadí Kellys maraton Cupu 2013 umístil na vynikajícím 4. místě. Ve všech pěti závodech tohoto seriálu se umístil do 10. místa. Nejúspěšnější byl v závodě Okolo Vysokých Tater v Popradu, kde se umístil na 6. místě a v závodě Sudety tour 2013 v Teplicích nad Metují. V tomto závodě zvítězil olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý a Petr se umístil na 4. místě! Potvrdil tím skutečnost, že již několik let je jedním z nejúspěšnějších cyklomaratonců v České republice. V těchto závodech, jejichž délka vždy překračuje číslovka 200 km, startuje přes 300 závodníků domácích i zahraničních, včetně několika desítek profesionálů. V kategorii masters nás reprezentovali v regionálních soutěžích (včetně Mistrovství České republiky amatérské asociace) Jan Firla st. a Josef Muška. Zapomenout bychom neměli ani na šestici bývalých závodníků, kteří neustále sportují na hobby úrovni, ale hlavně nezištně vypomáhají s tréninkem v mládežnických kategoriích jako kvalitní sparingpartneři. Nejúspěšnější byla v roce 2013 kategorie žen, ve které máme dvě závodnice, obě reprezentantky České republiky, a to Denisu Bartošovou a Veroniku Kotalovou. V oblastních závodech se podělily o všechna vítězství a v seriálu závodu Českého poháru žen obsadila Denisa Bartošová celkově 2. místo a Veronika Kotalová 10. místo z devadesáti dvou bodovaných závodnic. Obě úspěšně startovaly v dresu České republiky na Světových pohárech v České republice (Gracia Orlová a Feminin tour Krásná Lípa) i v závodech ve Francii, Rakousku, Německu a Polsku. Vrcholem byl start Denisy na Mistrovství Evropy žen do 23 let v Olomouci (po pádu 20 km před cílem etřvaldské noviny 47. místo, do té doby ve třetí skupince do 16. místa). Dále zvítězila na Akademickém mistrovství České republiky v Litoměřicích, kde ji na stupních vítězů doprovodila na 3. místě Veronika Kotalová. Obě pak společně získaly bronzové medaile za Mistrovství České republiky v časovce dvojic v Příbrami. Toto vše završily vítězstvím v celkovém pořadí Českého poháru žen v soutěži družstev před Duklou Praha a Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc. Naše činnost není jen celoroční tréninkový a závodní proces, ale i organizování cyklistických závodů. Po této stránce jsme uspořádali čtyři závody, a to dva závody Okresní pohárové soutěže, závod O cenu města Petřvald, který byl zároveň Mistrovstvím Moravskoslezského kraje, a finálový závod Moravskoslezského poháru mládeže a dospělých s celkovou účastí přes 300 závodníků, včetně zahraničních z Polska a Slovenska. Závěrem stručného hodnocení minulé sezony musíme poděkovat městu Petřvald, všem petřvaldským i mimopetřvaldským sponzorům a Nadaci rozvoje zdraví, bez jejichž podpory by naše činnost nebyla vůbec možná. Všem jim včetně všech spoluobčanů z Petřvaldu přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce Silvestr Matas, předseda klubu

11 etřvaldské noviny 11 TJ Sokol Petřvald: ohlédnutí za rokem 2013 Rok 2013 byl pro Tělocvičnou jednotu Sokol Petřvald ve znamení změn, zajímavých událostí, sportovních úspěchů a jednoho velice významného výročí. V tomto článku si chronologicky shrneme všechny výjimečné okamžiky, které nás za uplynulý rok potkaly. O družstvu Florbal Sokol Petřvald jsme již několikrát psali. V lednu a únoru 2013 se náš celek účastnil dvou turnajů Podbeskydské florbalové ligy a byl relativně úspěšný. Ze sedmi zápasů si odnesl tři výhry, jednu remízu a tři prohry, což se v konečném součtu ukázalo jako velice důležité. Než se však hráči utkali o další body, čekal Sokol důležitější okamžik. Na březnové valné hromadě bylo zvoleno nové vedení v čele s Ing. Josefem Němcem, který se zhostil své role velice dobře. S velkou energií a podporou bývalého starosty Miroslava Jiruška se pustil do spousty nových aktivit. Nápomocni mu vždy byli nejen sokolští radní ve složení Petr Lehner, Radim Kokošínský a Vladan Sohr, ale i další členové TJ Sokol. Pojďme si však na chvíli opět odskočit k florbalu. Jarní měsíce totiž zaznamenaly nejvíce událostí za celou historii FSP. Předně se dohrála již zmíněná Podbeskydská florbalová liga, ve které se náš celek umístil na solidním 11. místě. S tím, že na 7. místo byla ztráta pouhých tří bodů, je toto umístění opravdu dobré. Dále se petřvaldský tým účastnil přátelského zápasu ve Stonavě, velikonočního turnaje v Polance nad Odrou a nakonec odstartoval své působení v nově založené Hornické florbalové lize. Léto bylo pro sokoly ve znamení spousty pracovních aktivit v rámci příprav na chystané zářijové události. Kromě klasických úprav porostu kolem sokolovny bylo rozhodnuto o přetvoření volného prostranství na fotbalové hřiště. Jedním z úkolů byla příprava branek pevně zabudovaných do země a následné vyznačení hřiště. Mimo to se pracovalo na opravě střechy, svodů kolem budovy a opravě oplocení kolem zahrádky restaurace. Velké díky patří všem členům jednoty, kteří se na brigádách podíleli. Ještě před pokřtěním nově vybudovaného sportoviště se využila stále dobře sloužící tělocvična. 7. září se totiž uskutečnil jubilejní 10. ročník tarokového turnaje, který přilákal téměř 50 hráčů z Česka i Polska. Sokolský oddíl taroků má dlouholetou tradici a poslední ročník dokázal, že se pořádání turnaje umí náležitě zhostit. O dva týdny později se v celém areálu TJ Sokol Petřvald uskutečnila akce, která přilákala spoustu obyvatel města. Den sportu, jídla a zábavy v sobě kombinoval fotbalový turnaj, soutěž O nejlepší petřvaldskou buchtu a další aktivity pro návštěvníky. Na nově upraveném hřišti se nakonec utkaly tři týmy, z toho jeden zastupující domácí TJ Sokol. Pod vedením bravurně hrajícího Milana Struhára si celek poradil s oběma soupeři a s konečným skóre 11:0 vyhrál první titul. Nutno podotknout, že kapitán našeho týmu později prokázal i své kulinářské znalosti, když byl přizván do poroty soutěže O nejlepší petřvaldskou buchtu. Konec září patřil 6. ročníku výstavy spolkové a klubové činnosti. Zde naše barvy reprezentovali matadoři i mladá krev. Ohlasy byly vesměs velice pozitivní. Mimo to si podzimní měsíce vyžádaly další pracovní aktivity v areálu, které jsou nutností každým rokem. 25. října 2013 jsme oslavili 110. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Petřvald. Jeden z nejstarších spolků působících na území našeho města se ve svých prvopočátcích věnoval hlavně povznesení tělesné a mravní síly obyvatel. V novodobé historii se v podobném duchu snažíme pokračovat. Samotná budova sokolovny byla postavena před 88 lety a stále slouží svému účelu. Pomalu se blížící zima nahnala sportovce zpět do tělocvičny. Rozjela se nová sezona Podbeskydské florbalové ligy, ve které se Florbal Sokol Petřvald ukázal v dobrém světle. Další dva turnaje nás čekají krátce po uzávěrce tohoto čísla Petřvaldských novin, takže o jejich průběhu budeme informovat za měsíc. Konec roku 2013 přinesl pro TJ TJ PETŘVALD HEPO FOTBALISTA ROKU 2013 dorost Sokol Petřvald ještě jednu významnou změnu kompletní rekonstrukci restaurace a přilehlých sociálních zařízení. Nový nájemce se těchto úkolů zhostil s velkou pílí a prostředí změnil k nepoznání. I z pohledu viditelných investic a velmi příjemného přístupu se členové Sokola těší na novou dlouhodobou spolupráci. Tímto bychom rádi pozvali všechny obyvatele města Petřvaldu nejen do tělocvičny, která nabízí možnost zahrát si nohejbal, volejbal, stolní tenis, florbal, badminton, sálovou kopanou a je také uzpůsobena pro kalanetiku, zumbu či aerobic, ale také do restaurace. V případě zájmu o sportovní aktivity v našem areálu můžete kontaktovat starostu Němce na telefonu , naopak v případě dotazů na restauraci můžete využít nebo telefonní číslo Za TJ Sokol Petřvald Petr Lehner Minuty zápasy góly asistence 1. L. Pavlas D. Kašniar O. Cudrák D.Knorr P. Bitala F. Marek O. Pytlík J. Cífka M. Krupa J. Sztymon O. Kostka V. Zajíček M. Dvořák L. Písečný M. Paluv M. Gorovič A. Kereškéni T. Sklepek R. Karkoschka V. Cieplik T. Matušík O. Starostka L. Budina R. Horvát Zimní halová liga star. přípravek Po druhém kole 1. Orlová 37 b. 2. Český Těšín Horní Suchá TJ Petřvald 8 5. Bohumín 5 6. Petrovice Havířov Stonava Petřvald Č.Těšín 0:4 1:5 H.Suchá Petřvald 3:0 4:0 Petřvald Bohumín 0:2 1:0 Orlová Petřvald 4:2 8:1 Petřvald Petrovice 2:0 1:0

12 12 Okénko knihovny Milí čtenáři a naši příznivci, přejeme vám do nového roku 2014 spoustu krásných a zajímavých knížek a hromadu času na čtení bez výčitek. Galerie Nad knihami: V měsíci únoru a březnu budou v naší galerii k vidění fotografie pana Aleše Adámka. Celoroční soutěž pro děti: Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě perel. Soutěžíme od ledna do června 2014, kdy budou vyhlášeni a odměněni vítězové. Do soutěže je možné zapojit se kdykoliv (není nutné začít hned od ledna). Na Den pro dětskou knihu 2014 si pak děti budou moci utratit vydělané pearlony získané za bonusové úkoly ve hře a nakoupit si drobné dárečky. etřvaldské noviny Jarní prázdniny a Valentýn: Pátek 14. února, od 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny proběhne tradiční valentýnská výtvarná dílna Valentýn(ky) tvořivě. Čtvrtek 20. února, v 10:00 hod., sraz v knihovně přesně na 10:00 hod., připravena je dopolední hra pro děti na téma Superhrdinové. Hra bude trvat cca 2 hodiny, s sebou přezůvky, případně pití a malou svačinu. V tento jinak běžný měsíc láká většina knihoven na území České republiky své čtenáře a (zatím) nečtenáře mezi regály na řadu akcí a besed. Jinak tomu není ani v knihovně města Petřvaldu. Snažíme se vylepšovat poskytované služby, prostředí a knihovní fond. Cílem všech aktivit je posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center. Probíhá amnestie dlužníků a registrace nových čtenářů je zdarma. K měsíci březnu zatím připravujeme: Pro širokou veřejnost v knihovně v sobotu 15. března, od 14:00 cca 18:00 hod. Filmový festival EXPEDIČNÍ KAME- RA je přibližně čtyřhodinové promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Návštěvníky promítání chceme ubezpečit, že záleží jen na nich, v kolik hodin dorazí a kolik filmů budou chtít zhlédnout. Pro žáky základní školy v rámci vyučování v KD Petřvald ve čtvrtek 13. března Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. Za knihovnu knihovnice Lucie Jurčíková a Monika Molinková Tel.: , Fotky z akcí na Web: NOVOROČNÍ KONCERT 2014 Poetickým vykročením do nového roku tím se stává tradiční koncert, na kterém se každoročně scházíme v kostele sv. Jindřicha v Petřvaldě. Na tuto první letošní městskou akci přišla celá stovka posluchačů a zaplnila lavice našeho kostelíka téměř do posledního místa. Hned u vchodu uvítali hosty koledníci Tři králové. Téměř každý příchozí přispěl dětem do kasičkyvždyť výtěžek této sbírky je určen těm nejpotřebnějším. V kostele nás všechny přivítal pan farář Vít Zatloukal. A pak už se rozezněly hlasy dam z ženského pěveckého sboru ŠÁRKA z Horní Suché. Tento pěvecký sbor má mnohaletou tradici, byl založen v roce 1971 při české Základní devítileté škole v Horní Suché. Členkami sboru byly a jsou ženy různého věku i povolání, avšak jedno mají společné, a to lásku k hudbě a sborovému zpěvu. Profesionální muzikantství a energičnost současné dirigentky paní Dagmar Heroutové přetvořilo sbor do dnešní formy, k jejíž podobě již neoddělitelně patří i kytarový doprovod pana Jaroslava Holeše, textaře, zpěváka a komponisty. V syrovém zimním vzduchu našeho kostelíku posluchače u srdce zahřály nejen klasické české vánoční písně, ale i známé spirituály V jeslích dítě spinká, Jméno zná i král nebo světová vánoční klasika Bílé vánoce. Sbor ŠÁRKA s sebou přivezl i mladé hosty - klarinetové kvarteto ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně a také devítiletého Lukáše Maryšku, žáka ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, který se sborem vystupuje už čtyři roky. Foto: P. Římánek A tak když na chvíli ztichly ženské hlasy, rozechvěly se zdi kostelíka vibracemi bubnu a tóny klarinetů. Závěrečná píseň NADĚJÍ, LÁSKOU A VÍROU, která se stala i hymnou sboru, rozezpívala nakonec všechny přítomné. Pokud v lavicích seděl člověk, který neroztál do té doby, tak tahle píseň, zpívaná celým srdcem, rozhýbala, rozezpívala a roztleskala i jeho. Děkujeme za krásný prožitek. J. Burová

13 etřvaldské noviny 13 STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD Kontakty tel mobil (Nemůžete-li se dovolat, pošlete SMS-ozvu se vám.) FB - Kultura Petřvald fotoalba: eskaes.rajce.idnes.cz Úterý v hod. Zveme děti i rodiče do Kulturního domu Petřvald na pohádku O zlé královně. Kouzelná česká pohádka v klasickém divadelním provedení, která potěší malé i větší diváky. Vstupné - dospělí 50,- Kč, děti 40,- Kč v hod. - VALENTÝNSKÝ ŠLAPÁČEK Den před Silvestrem jsme vyrazili do terénu - prý za poslední štamprlí- v případě přítomného psa pak za poslední bublinkou. Byl to nádherný slunečný skoro jarní den a procházka okrajem Petřvaldu, Orlové a Havířova stála skutečně za to. Sešli se nejen senioři- KLA- Sikové- ale také pár jogínů. A dokonce i jeden pes. Dnes už je to jen vzpomínka a pár hezkých fotek, které najdete v albech na www. eskaes.rajce.idnes.cz. Pokud se vám líbilo a chcete opětně vyrazit do terénu, prošlápnout si zase jinou část Petřvaldu a okolí, zvu vás tentokrát o valentýnském pátku. Je to sice svátek zamilovaných, ale udělejme si z toho svátek spřízněných duší. Startujeme ve hod. opětně od Penny. V případě nejistého počasí v pátek dopoledne zavolejte nebo napište. Mob J.Burová Úterý setkání s astroložkou JARMILOU GRIČOVOU v hod. v SKS Petřvald Je astroložkou už několik desítek let. I když původně vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně, studium astrologie se jí stalo nejen koníčkem, ale přímo osudem. Jejími učiteli byli Boris Jaroš, Ing. Antonín Baudyš, se kterým jsme se už u nás v Petřvaldě setkali, a polský astrolog Leon Zawadzki. Z Polska má také titul profesionálního astrologa. Dnes je známou českou astroložkou a také překladatelkou. Píše nejen do časopisů, překládá a píše knihy a víc jak desítku let vydává i astrologické kalendáře ilustrované známým českým malířem panem Zdenkem Hajným. V Ostravě teď vede spolu s Ing. Pavlou Baudyšovou dvouletý kurz astrologie. Proč vůbec chceme vědět, co nás čeká? O svůj osud a o svoji budoucnost se zajímá člověk od nepaměti. Vždyť horoskopy se vypracovávají dlouhá staletí. Speciálně když doba přináší zátěže, nejistotu, frustraci. Tím více lidé hledají opěrné body a chtějí vědět, co bude. Člověk nemá pouze ratio, ale máme i iracionální oblast, magické myšlení, a to je součástí každého z nás, vysvětluje psycholožka Věra Tawilová. Více o paní Gričové najdete na webových stránkách. Připravujeme na březen Neděle v hod. v KD - OPERETNÍ SKŘÍŇKA S LÍČÍDLY Pro všechny milovníky operety, ty co si rádi zazpívají, máme pozvání do kulturního domu. V neděli k nám dorazí sólisté opery a operety Slezského divadla v Opavě se svým představením. Veselé vyprávění a tanec přinese na naše pódium melodie z nejznámějších operet. Zazní skladby z operet Rose Marie, Cirkusová princezna, Tisíc a jedna noc, Ohňostroj, My Fair Lady, Paganini, Loď komediantů a další. Vstupné: 70,- Kč. Předprodej v SKS od Úterý PRÁZDNINOVÝ ZÁJEZD Zájezd s turistikou, koulováním, sáňkováním nebo lyžováním na JAVOROVÝ VRCH. Odjezd 8.30 hod. od Penny - předpokládaný návrat po 17. hodině. Výstup na Javorový z Tyry je dlouhý cca 7 km, ti co si v zimě netroufnou pěšky, mohou se na vrch vyvézt jednosedačkovou lanovkou. Můžete s sebou vzít sportovní nářadí - ať se děti vydovádí (nebo i vy). Jak vidíte z mapky nahoře, je možnost běžkování, k dispozici jsou sjezdovky. A také můžete jezdit na saních či bobech. Lyžařský areál Javorový se nachází v oblasti Těšínských Beskyd v nadmořské výšce 968 metrů. Z Javorového vrchu budete mít nádherný výhled do širokého okolí na polskou stranu Beskyd. Za pěkného počasí se vám poštěstí vidět i Tatry a Jeseníky. Lyžaři a snowboardisti mají k dispozici tři sjezdovky o celkové délce 1,5 kilometrů. Na své si přijdou jak začátečníci, tak i pokročilí a extrémní lyžaři. Kvalitní přepravu zajišťují tři vleky typu Tatrapoma. Umělé zasněžování sněžnými děly je samozřejmostí a nechybí ani každodenní úprava sjezdovek sněžnou rolbou. Nedaleko turistické chaty je umístěna profesionální škola, půjčovna lyží a snowboardů. Zkrátka nepřijdou ani běžkaři, protože je zde pravidelně upravována běžecká stopa. Cena zájezdu - dospělí 150,- Kč, děti 50,- Kč - platby do 12. února

14 14 Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy jen hladívala, oči, které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely. Dne 25. ledna 2014 uplyne 1rok, kdy nás navždy opustila paní Jiřina HLOUŠKOVÁ. S láskou vzpomíná manžel Josef, dcera Jana s rodinou, synové Ivo a Jiří s rodinami. Jen svíci hořící a krásnou kytici Ti na hrob můžeme dát, s láskou a slzami v očích na Tebe vzpomínat. 29. ledna 2014 uplyne 100 let od narození našeho drahého a nenahraditelného manžela, otce, dědečka a pradědečka pana Bohumila Římánka. Nikdy nezapomeneme! Manželka Jaroslava a syn Pavel s rodinou Blahopřání Dne 2. února 2014 oslaví své 85. narozeniny paní Veronika Štefanatná. Přání posílají a pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu přejí dcera Věra, zeť Petr, vnuci Roman a Milan s rodinami. Milovala jsi život a chtěla jsi ještě žít, vinou druhého člověka jsi musela zemřít. Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, maminko, chybíš nám v něm. Dne 21. ledna 2014 jsme vzpomněli 1. smutné výročí od úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky paní Květoslavy Okapové. S bolestí v srdci stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Antonín a dcery Helena a Milada s rodinami. Blahopřejeme e jubilantům etřvaldské noviny Společenská kronika Josef Děchtář 90 let Anežka Puzońová 80 let Aleška Vaňková 90 let Jaroslav Václavek 85 let Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Narozené děti Ema Černohousová Lukáš Kitliňski Rodičům blahopřejeme k narození děťátka. Zemřeli občané Marie Peřinová 76 let Zuzana Izaiašová 73 let Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. Před pět lety dne 14. února 2009 zemřel pan Miloš Farana, který by se dne 21. února 2014 dožil 88 let. V našich srdcích však zůstal napořád. Všichni, kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi. S láskou vzpomíná manželka Zdenka, dcera Jaroslava a syn Vladimír s rodinami. Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 4. února 2014 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Marie Dorazinové. S láskou a úctou vzpomínají manžel Ladislav, dcera Ladislava a Martina, vnoučata Dominik a Sabinka. Dne 7. ledna 2014 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí pana Juraje Baľa. S láskou a úctou vzpomínají manželka Milada, dcery a syn s rodinami. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v našich srdcích dál. Dne 17. února 2014 vzpomeneme 8. výročí úmrtí pana Benedikta Kubného. Vzpomíná manželka Emilie s rodinou. Osud nevrací, co jednou si vzal, zůstaly vzpomínky, smutek a žal. Čas utíká, rány hojí, ale i dnes to stále bolí. Dne 9. února 2014 by se pan Josef Krmašek dožil 58 let. Dne 22. února 2014 uplyne 1 rok od jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná dcera Martina a vnuk Honzíček. Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci, své drahé sem člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací. Dne 27. ledna 2014 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí paní Leokadie Paloncové. Vzpomíná a nezapomene neteř Alena s rodinou. Úmrtí Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na věčnost spát. Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách. S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, tchýně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta paní Zuzana Izaiašová, ve věku 73 let. S drahou zesnulou jsme se rozloučili dne 11. prosince Zarmoucená rodina. Dne 3. února 2014 uběhl již rok, kdy nás navždy opustil pan Bohumil Závorka. Děkujeme všem za vzpomínku. Manželka a dcery.

15 etřvaldské noviny 15 Poděkování Děkuji všem přátelům, známým, sousedům, spolupracovníkům za projevy soustrasti a účast na posledním rozloučení s mou maminkou paní Marii Peřinovou. Děkuji také za všechny květinové dary a pohřební službě. Marta Kazáriková s rodinou. Poděkování Chtěly bychom poděkovat našemu panu správci Radku Matějkovi a jeho tatínkovi za velkou pomoc při vymalování a ustavení nábytku v naší kulturní místnosti, kterou denně využíváme k besedám, schůzkám a společnému posezení. Srdečně děkují obyvatelky DPS dům č Poděkování Děkuji zástupcům města Petřvald paní starostce Skálové, paní matrikářce Tomkové a dalším organizátorům slavnostního setkání jubilantů za příjemný zážitek, dary a fotografie u příležitosti výročí mých narozenin. Mé ocenění patří také hudebníkům, dospělým i žákům ZUŠ Petřvald za jejich kulturní vystoupení. Štěpánka Paláčková INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE AŠ PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ NA SKUPINU B Tel.: INFO K INZERCI PRODÁM černý perziánový kožich - vel tříčtvrťový. Tel

16 16 NOVĚ PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA NÁKLADNÍ VOZIDLA, DÁLE NA VŠECHNA VOZIDLA: - chladicí kapaliny - náplně ostřikovačů - zapalovací a žhavící svíčky - brzdové kotouče a desky Petřvald. Tel HODINOVÝ MANŽEL Od navrtání poličky po vymalování DOPRAVA ZDARMA Tel KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIČ IČO: , Tel.: Pravidelná kontrola spalinových cest 330,- Kč, vložkování, frézování, čištění komínů a kouřovodů, veškeré další kominické práce. NÍZKÉ CENY Pálenice Rychvald nabízí v lednu a únoru 2014 volné termíny pro výrobu ovocných destilátů z vašeho ovoce. Přihlášky osobně nebo na tel Výzva!!! etřvaldské noviny MASÁŽE V Petřvaldě, Odborů 1180, provádíme regenerační a rekondiční masáže. Masáže lze provést i v klidu vašeho domova. Masáže jsou cílené, a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd... Pracujeme různými metodami: Dornova metoda, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing, lymfatická masáž, atd... Lze se kontaktovat na tel. čísle , //www.sweb.cz/dzpc.reiki Hledáme Milana Bureše, rok narození 1953, bytem Petřvald u Karviné 734 (v roce ). Ať se ozve, nebo pokud o něm někdo něco ví, ať se ozve také. na tel Hledají kamarádi z vojny v.ú Martin. Za každou informaci předem děkujeme. Rychle odkoupíme vaši nemovitost DOMY - BYTY - POZEMKY Tel: CAMBRIDGE DIET A CVIČENÍ PRO ŽENY V PETŘVALDU Cambridge Diet, známá po celém světě, dorazila také do Petřvaldu. Jde o dietu složenou z klinicky testovaných nízkokalorických produktů, jejichž použití je velice různorodé. Úbytek váhy je 5-7 kg za dva týdny, přičemž v tomto období NECVIČÍME. Nabízíme možnost domluvit si ZDARMA osobní schůzku, kde vám pomůžeme s rozhodnutím nejvhodnějšího použití diety právě pro vaše tělo a dle vašich požadavků. Mám s Cambridge Diet osobní zkušenost, zhubla jsem 30 kg a pak jsem ji používala 8 let pro své klienty ve fitcentru, kde jsem pracovala. Dále pak provozujeme téměř tři roky cvičení pro ženy všech věkových kategorií i kilogramů, NOVĚ NYNÍ PRO ZAČÁTEČNICE STŘEDA 17,30 18,30 h v nové tenisové hale v Petřvaldu. NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM, MÍSTA JSOU OMEZENÁ. Na dotazy ohledně Cambridge Diet i cvičení můžete volat kdykoli: Petra Grossová Tel: Petřvaldské noviny, měsíčník, náklad výtisků, ev.č. MK ČR E Vydává město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, IČ: Předseda redakční rady: Jarmila Skálová, tel Příspěvky a inzerci lze podávat nejpozději do uzávěrky. Příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické podobě ve formátu WORD. Kontakt: tel , Redakce si vyhrazuje právo na event. redakční úpravy příspěvků (krácení a gramatické korektury). Názory dopisovatelů nemusejí odpovídat mínění redakce. Fotosazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více