Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí"

Transkript

1 Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí Katalog vybraných náhrobků - s největším podílem kulturně historických hodnot - významných osobností města 1) hrob č. 13 František Rus ( ), byl to mistr zednický (stavěl kaple aj.). Jeho hrob je nejstarší na Moráňském hřbitově. Nalezneme jej na čestném místě vedle Vladimíra Čecha v rohu hřbitova, kde se pojí východní a severní strana ohradní zdi. Jeho náhrobek je ceněným pro svoji jedinečnost. S typickými geometrickými tvary jej zařadíme do slohu klasicismu. Náhrobek, tedy mramorovou deska vloženou ve zdi, si můžeme pomyslně rozdělit do tří částí. Spodní část tvoří podstavec bez ozdob. Prostřední část nese nejdůležitější informace o pohřbeném a vrchní část ve tvaru trojúhelníku je po okrajích zdobená, a uprostřed je patrná plastika kříže. 2) hrob č. 15 Kallabova hrobka Rodina Kallabova byla stará soukenická a podnikatelská rodina, která žila ve Velkém Meziříčí po mnohá generace. Jejich předkové bývali cechmistři. V roce 1846 založil poslední cechmistr František Kallab se svými syny (Františkem ml., Viktorínem, Antonínem, Janem, Benediktem a později se spolumajitelem stal i Ferdinand) továrnu na sukno. Brzy se továrna rozrostla do obřích rozměrů se skoro pětistovkou zaměstnanců, a jejich sukno se pro svoji jemnost stalo velmi žádoucím, nejen na domácím, ale i zahraničím trhu. Sukno s takto vysokou kvalitou bylo vyváženo po celém Rakousku - Uhersku, nejvíce však do Vídně a k vojsku. V roce 1846 na průmyslové výstavě ve Vídni bylo jejich sukno oceněno bronzovou medailí. Účastnili se i dalších světových výstav, a to v Amsterdamu, opět ve Vídni a nakonec i v Sydney. Vždy sklidili velký úspěch. František Kallab se ve Velkém Meziříčí zasloužil o rozvoj vzdělanosti a její dostupnosti pro chudé žáky tím, že zakládal nadace pro jejich účely. Hrobka se nachází ve východní části hřbitova u obvodní zdi. Původně se kolem hrobky nacházela litinová ohrádka, po které zbyl dnes jen malý sokl ve zdi. Centrálním bodem hrobky je nepochybně velký podstavec, na kterém se nachází velká litinová socha znázorňující postavu svatého, jak se opírá o kříž. V pravé ruce drží knihu, ze které čte, a levou má vztyčenou a,,hrozí. Podstavec byl bezpochyby zdoben, dnes je na něm však patrná pouze ozdobná ornamentika (květy) v jeho horní části, a litinové zbytky po svítidlech. Tyto ozdoby jsou jediné, které se dochovaly, protože jinak je v oprýskaném a polorozbořeném stavu. Za impozantní sochou se nachází v oprýskané zdi povětšinou prázdné výklenky, ve kterých bývaly desky s nacionály zemřelých. Dodnes se dochovala pouze jedna deska, v němčině, na které je uveden František Kallab s manželkou. V popředí, před sochou, lze na starších fotografiích vidět šest náhrobků, pařících jednotlivým členům rodiny. Bohužel se dodnes dochovaly jen čtyři náhrobky, a z toho pouze tři zůstaly na původním místě.

2 3) hrob č. 16 Paletzova rodina Byla to německá obchodnická rodina. Ve Velkém Meziříčí žili nejméně přes sto let, a pyšnili se pěkným domem na náměstí v blízkosti kostela sv. Mikuláše (č. p. 82). Jejich hrob, který je datovatelný k roku 1857, patří mezi nejstarší na Moráňském hřbitově. Nalezli bychom jej u východní části ohradní zdi. Krásný pomník je obehnán litinovou ohrádkou, která je z větší části dochovaná. Pomník se nachází na podstavci, na kterém jsou patrné zbytky kovových úchytů pro lucerny. Hlavní část pomníku nese větší mramorovou desku se jménem rodiny (text psán německy) a nad ní je litinový věnec v podobě břečťanu. Prostor mezi hlavní a vrchní částí je vyplněn přírodní ornamentikou a výraznou hlavičkou andělíčka s křídly. Vrchní část má tvar trojúhelníku a v něm se nachází plastika kříže a listů. Střecha náhrobku je pokryta plechovým krytem. 4) hrob č. 18 Růžena Horáčková ( ), zemřela po těžké nemoci, a zanechala po sobě milujícího manžela a tři děti. Její manžel byl lesmistr. Tato žena se sice do historie Velkomeziříčska nijak významně nezapsala, ale její náhrobek, zabudovaný ve zdi, je jedním z unikátů tohoto hřbitova. Nachází se v jeho východní části. Jedná se o secesní pískovcový náhrobek žluté barvy. Zajímavá je vytesaná plastika klečícího dítěte, jak hledí směrem nahoru. V levé ruce drží věneček a pravou se opírá o hrnec. Přes okraj náhrobku spadá plastika listů, až k hlavě dítěte. Bohužel tento materiál časem velmi strádá a vydroluje se. Např. obličej dítěte již ztratil své rysy. 5) hrob č. 12 Vladimír Čech ( ), bratr známého básníka Svatopluka Čecha. Stejně jako bratr i Vladimír měl literární sklony, i když všechna jeho díla vycházela pod pseudonymem. Psal básně, beletrii i naučné články. Dva roky byl redaktorem a vydavatelem měsíčního časopisu Květy. Tato periodika se tiskla v Šaškově tiskárně ve Velkém Meziříčí. Zde také původně působil od roku 1875 jako profesor na Rolnické škole. Později toho zanechal a v roce 1888 se stal majitelem továrny na výrobu glazovaných kachlových kamen. O dva roky později budova vyhořela a rok nato byla prodána Aleši Linsbauerovi. Tím skončila Čechova výroba kachlů. Také byl významnou osobností města a organizátorem veřejného meziříčského života. V roce 1889 se zasloužil o obnovení Sokola a posléze byl zvolen jeho starostou. Za jeho starostování pořádali členové Sokola mnohá příležitostná veřejná vystoupení, pochody, taneční zábavy, večírky se vzdělávacími přednáškami, či divadelní představení. Ke konci století jeho obliba mezi občany města rostla, a v letech byl zvolen starostou města. Jeho hrob se nachází na čestném místě hřbitova na vyvýšené terase, kde se setkává východní a severní strana hřbitovní zdi. Dominantou hrobu je vysoký černý pomník, který stojí na podstavci. Před ním se dříve nacházela lucerna, dnes chybí. Pomník nese nacionály zemřelých. Na vrchu spočívá Čechova litinová busta. Za jeho zády se v oprýskané zdi nachází výklenek. Hrob působí kupodivu udržovaně.

3 6) hrob č. 14 Olga Šašková ( ), vydavatelka. Byla dcerou významného starosty města Velkého Meziříčí, Vladimíra Čecha, a také první manželkou neméně známého velkomeziříčského majitele tiskárny a knihkupce Aloise Šaška. Zemřela však záhy a Alois se znovu oženil. Jeho druhou manželkou byla nám známější Pavla Šašková, která ho přežila. Olga Šašková má hrob na jiném místě než její manžel. Hrob se nachází ve východní části hřbitova. Krásný secesní náhrobek z pískovce. Je zabudován ve zdi, avšak rozměrově zeď převyšuje. Tvoří ho podstavec a náhrobek, který je obloukovitě zakončen. V dolní polovině náhrobku jsou údaje o zemřelé a v horní polovině je výklenek, ze kterého vystupuje plastika muže, jenž něco drží. Co, to již určit nelze, neboť pískovec se velmi drolí, a před náhrobkem roste strom, který nám brání ve výhledu. Na starých fotografiích lze před náhrobkem vidět lucernu, ta však dnes již chybí. 7) hrob č. 60 Hrob Tálských Se svojí manželkou Teklou zde odpočívá Josef Tálský, c. k. berní, čestný občan Čáslavský a zakladatel rodu. Dále jeho synové (Josef, Jindřich a Vilibald). Josef Tálský, profesor, žil na přelomu 19. a 20. století. Mezi jeho největší záslužné činnosti patří nadace Josefa Tálského z roku Hodně občanů města se snažilo pomoci chudším obyvatelům města tím, že vytvářeli nadace, do kterých odkazovali část svého majetku, a tím přispěli na vzdělání pro jejich děti. A to si přál i Josef Tálský, aby vzdělání bylo dostupné všem vrstvám obyvatel. Dcera Josefa Tálského, Amálie Skřivanová, a její manžel MUDr. František Skřivan ( ), jehož ostatky byly sem po exhumaci r přeneseny. František Skřivan vystudoval lékařství v zahraničí (Vídeň a Padova). Do Velkého Meziříčí přišel jako panský lékař v roce 1834, a o rok později už zde působil jako městský lékař. Do historie města se zapsal jako národní buditel, velký vlastenec a organizátor městského i politického života. Byl velmi dobrým přítelem novináře Karla Havlíčka Borovského. Od roku 1848 zastával funkci školdozorce, a také na jeho popud byla založena 3. třída ve škole na náměstí. Byl členem několika kulturních spolků a některé dokonce i spoluzakládal (např. Sokol či městská knihovna). Měl velký podíl na zvelebení města. Jeho zásluhou se město rozrostlo o několik sadů (př. sad Františkov), parků a v okolí města vyrostly nové lesy. Také přispěl ke zlepšení hospodářských podmínek ve městě. V éře velkého stěhování lidí do Ameriky se rozhodl, že dokáže lidem, pokud použije při obnově pole nové hospodářské postupy, že i oni mohou zde dosáhnout vyšší produktivity. To se mu povedlo. Dokonce začal pěstovat chmel, kterému se zde v dobrých klimatických podmínkách 19. století dařilo. Toto údolí od té doby nese pojmenování,,amerika. Od roku 1850 zastával funkci radního města. Hrob se nachází v horní - severovýchodní části hřbitova. Na prostranství před hlavním vchodem do kostela. Kolem hrobu je stále dochovaná větší část krásné litinové ohrádky. Dominantou hrobu je bílo-šedý pomník stojící na podstavci. Pomník si můžeme pomyslně rozdělit na 3 části. Ve spodní části je plastika v podobě ozdobené desky. V prostřední části je plastika kartuše se jmény prvních pohřbených (Josef Tálský a jeho žena). Tato část je zakončena obloukem, na kterém je umístěna plastika malé kartuše s malým srdíčkem uprostřed. Obě plastiky jsou zdobeny drobnými ornamenty. Vrchní část pomníku je zdobená křížem.

4 8) hrob č. 23 Hrobka Dieneltova Jan Dienelt (1844/5? ), rodák a obchodník, a také majitel realit. Jeho synem byl známý Julius Dienelt. Julius Dienelt ( ), významná osobnost veřejného života ve Velkém Meziříčí. Nejen že byl obchodníkem, ale také od roku 1886 členem městské rady, předsedou obchodního grémia, komorním radou, místopředsedou Obchodní jednoty, místopředsedou Svazu Obchodních grémií, správní rady továrny na cukrovinky,,orientál a dozorčí rady kup. Sirkárny. Byl členem mnoha sportovních a jiných spolků. Zemřel velmi nečekaně ve věku 38 let. Rodinná hrobka se nachází ve východní části hřbitova. Na zemi je umístěn rozměrný poklop od hrobky se čtyřmi kovovými úchyty. Za ním se nachází náhrobek se jmény mrtvých, v jehož popředí je vysoký podstavec a na něm umístěna socha modlící se ženy. Na podstavci je uvedeno jméno rodiny. Nápis i celý podstavec je jemně a vkusně zdoben liniemi a vlnkami. Po obou stranách náhrobku, tam kde dříve bývaly pěkné lucerničky, dnes jsou k vidění pouze jen menší díry po úchytech. 9) hrob č. 26 Hrobka Čermákova Jan Čermák ( ), známý meziříčský mlynář, kterému se podařilo udržet výrobu svojí firmy až do konce 19. století. V oblasti, kde bylo mlýnů nepočítaně, to nebyl zrovna lehký úkol. Spolumajitelem byl Janův mladší bratr Josef. Oba, jako jedni z mála, nespoléhali pouze na nestálý vodní pohon, a k vyrovnání výkyvů si pořídili parní stroj, čímž zvýšili svoji produktivitu. V roce 1869 se bratři osamostatnili. Jan provozoval mlýn Podhradský, do kterého se přiženil. Tento mlýn zanikl v roce 1943, ale to už jej vlastnili jiní majitelé. Jan se také zasloužil, spolu s ostatními organizátory, o založení tehdejšího spolku Sokol (roku 1869). Josef Čermák ( ), mladší bratr Jana Čermáka. V roce 1869 se odtrhl od bratra a vedl vlastní mlýn na ulici Mlýnská, kde k pohonu používal parní stroj. Byl prvním majitelem parního stroje ve Velkém Meziříčí. V 80. a 90. letech přikoupil pár sousedních židovských domů a vytvořil rozsáhlý mlýnský komplex, kterému se ve Velkém Meziříčí málokdo vyrovnal. Jeho potomci areál rozprodali a mlýn zanikl. Také se podílel na veřejném životě Meziříčska. Od roku patřil mezi členy městské rady a od roku plnil funkci starosty města. Za jeho starostování se dostalo Velkému Meziříčí té cti, že se zde uskutečnily císařské manévry (1909), na kterých se setkali nejvyšší představitelé tehdejšího Rakousko- Uherska v čele s císařem Františkem Josefem I. Toho zde navštívil německý císař Vilém II. Josef Čermák císaře F. Josefa I. uvítal českým proslovem a ten mu opět česky poděkoval. Byl jmenován čestným občanem města. Dr. Josef Čermák ( ), profesor na obchodní akademii v Brně. Hrobka se nachází ve východní části hřbitova. Kolem je dodnes zčásti dochovaná litinová ohrádka. Před náhrobkem, který je zabudovaný ve zdi, se nachází vysoký podstavec a na něm je umístěn květináč. Ten však není původní. Dříve zde byla umístěna socha, což dokazují i starší fotky. Stěnu náhrobku si rozdělme vertikálně na tři části a přes ně leží horizontálně čtvrtá část. V prostřední části jsou umístěny čtyři desky s nacionály zemřelých, a v levé i pravé části pak po třech deskách. V prostřední části se dále nachází plastika s přírodní ornamentikou, v barvě červeno-hnědé. Dříve zde byly umístěny i svítilny, po kterých dnes zbyly jen kovové

5 úchyty ve zdi. Přírodní ornamentika se nachází i na sloupcích mezi jednotlivými částmi náhrobku, a také na horní liště v podobě dvou malých kytek. 10) hrob č. 27 Hrobka Kučerova JUDr. Leopold Kučera ( ), notář. Opět jeden z organizátorů veřejného a společenského života ve Velkém Meziříčí. Zasloužil se o zakládání spolků ve městě. Například spolek Měšťanské besedy, který organizoval společenské akce města, jehož se stal předsedou. Členové byli úředníci, kněží, učitelé a majitelé domů na náměstí. Tento spolek se stal propagátorem české kultury. Spolu s dalšími nadšenci zajistil kolem roku 1885 formou sbírky finance na provedení úpravy hřbitova. V roce 1891 se zasloužil o založení Okrašlovacího spolku, ve kterém byl také zvolen předsedou. Cílem spolku bylo zvelebovat město a jeho okolí. První park, který zřídili, byl pojmenován po svém předsedovi - Kučerův park. MUDr. Bruno Kučera ( ), syn Leopolda Kučery. Jeho manželka Marie byla dcerou Tita Kršky. Byl členem meziříčského klubu velocipedistů a v 90. letech 19. století patřil k průkopníkům lyžování. Když dokončil medicínu, usadil se v Brně a začal se věnovat chirurgické praxi. Od roku byl ředitelem Zemské nemocnice u sv. Anny v Brně, a také předsedou české sekce Moravské lékařské komory. Ve volném čase se věnoval mineralogii, která byla jeho velkým koníčkem. V tomto oboru hodně publikoval. Patřil k zakladatelům Přírodovědeckého klubu v Brně a stal se ředitelem mineralogické sekce při Komisi pro přírodovědecký výzkum Moravy a Slezska. Byl členem Muzejní společnosti v Brně, kde zastával funkci kurátora a konzervátora. Do rodinné hrobky byla uložena urna s jeho popelem. MUDr. Arnold Kučera ( ), druhý syn Leopolda Kučery. Působil jako lázeňský lékař v Luhačovicích, a také chvíli v Teplicích. Byl jedním ze zakladatelů Muzejní společnosti (1918), kde byl zvolen náměstkem. Hodně publikoval a svojí literární činností přispíval do několika novin i odborných časopisů. Tato hrobka se nachází v rohové části hřbitova, kde se stýká východní a jižní část ohradní zdi. Kolem hrobky se nachází litinová ohrádka, má však zničená dvířka. Ve zdi je zabudován velký výklenek, na jehož stěně jsou napsána jména zemřelých. Dnes těžko čitelné. Ve spodní části výklenku byly umístěny urny s ostatky členů rodiny - dnes chybí. Po stranách výklenku bývaly lucerničky bohužel ani ty se nedochovaly. Hrob je nejvíce ceněn pro dva krásné litinové anděly, kteří jsou umístěni po stranách hrobky na vrchu obvodové zdi. Oba mají sepnuté ruce a vzhlíží k nebi. Avšak ve výhledu na ně nám brání velký rozrostlý strom. 11) hrob č. 29 Hrob Linsbauerů Leopold Linsbauer ( ), účetní cukrovaru, správce velkostatku a škrobárny Božena Linsbauerová ( ), choť Leopolda Linsbauera Aleš Linsbauer z Hodíškova ( ), architekt, majitel škrobárny a bratr Leopolda. Není pohřben ve stejném hrobě, ale určitě stojí za zmínku, neboť byl známým architektem a stavitelem. Architekturu vystudoval ve Vídni. Dlouho působil i v Praze, kde po sobě zanechal stopy, např. jeho návrhy na kandelábry plynového osvětlení byly zrealizovány a po dlouhá léta umístěny na Staroměstském

6 náměstí. Víme, že byl také členem Spolku architektů a inženýrů v Praze, jehož cílem bylo úplné odpoutání od vlivu Vídně. V Hodíškově (rodné vesnici), nechal postavit škrobárnu (první v tomto kraji) a na návsi kapli. Také se zasloužil o vznik školy jak v Hodíškově, tak i v Újezdě. Na vlastní náklady nechal vybudovat kolem školy v Hodíškově pěkný park. Hodně navrhoval hřbitovní náhrobky (např. i pro JUDr. Valeriána Kallaba). Jeho citlivé, ale i přesto svérázné úpravy bychom jistě nalezli i ve Velkém Meziříčí. Hrob Linsbauerů se nachází v jižní části hřbitova. Krásný secesní náhrobek ve žluté barvě. Tento hrob je velmi zvláštní v tom, že byl napojen na elektrickou síť města. Dodnes je na něm upevněná železná konzola. Elektrický proud vedl k níže umístěným lucernám, kde svítily žárovky místo svíček. Nápad to byl jedinečný a pro tento kraj jistě neobvyklý. Náhrobek jako takový je složen ze dvou částí, končí obloukovitě a je pokryt krytinovou střechou. Ve spodní části náhrobku jsou dvě velké trnože, ve kterých právě byly umístěny dvě litinové svítilny se žárovkami. Obě měly podobu mřížky, v jejichž středu byla vytvarovaná květina se srdíčkovitým středem. Pravděpodobně vše bylo prosklené. Dnes jsou patrné pouze kovové zbytky. Mezi trnožemi se nachází malý výklenek, který sloužil k pokládání květin. Horní část nese nacionály zemřelých a nad nimi je umístěna krásná bronzová plastika s poprsím Panny Marie v gestu motlitby. To vše uzavírají doprovodné jednoduché linie, které končí až pod střechou náhrobku. 12) hrob č. 28 Rodina Krškova Titus Krška ( ), tajemník města. Díky jeho zásluze vznikl v roce 1871 první hasičský sbor dobrovolných hasičů ve městě. Titus Krška byl zvolen náčelníkem a jeho bratr Eduard se stal starostou sboru. V roce 1875 vznikla na sjezdu ve Velkém Meziříčí nadřízená organizace všem jednotlivým sborům na Moravě a jejím prvním starostou byl zvolen Titus Krška. Pod jeho vedením se hasičská deputace zúčastnila holdu a oslav 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. v roce 1898 ve Vídni. Je považován za vynálezce několika hasičských novinek: hadicová spojka, posunovací žebřík, kotvice na vytahování hadic. Dal hasičstvu pevný řád v podobě Služebního řádu a Cvičebního řádu, a vytvořil hasičské názvosloví a povely, které se používají dodnes. Od 90. let 19. století vydával první hasičský časopis Ochrana hasičská a také nechal vydat Hasičskou kroniku. Zasloužil se i o založení hasičské pojišťovny a o zřízení městské spořitelny. Mimo jiné od roku 1879 vedl malou obuvnickou živnost, která se v roce 1882 rozrostla do továrních rozměrů. Vyráběli podpatky z odpadů z kůže a po jeho smrti továrna zanikla. Mezi jeho největší koníčky, samozřejmě až po hasičstvu, patřilo i divadlo. V meziříčském ochotnickém divadle hrál i režíroval, a ve volném čase pomáhal vytvářet kulisy. Další jeho záslužnou činností bylo nakoupení hudebních nástrojů pro nově vzniklou městskou kapelu. Když v roce 1900 zasáhl požár náměstí a hořely tři domy, mezi nimi i Krškova hospoda u Zlatého Lva, nikdo netušil, že se mu to stane osudné. Titus Krška na následky hašení požáru zemřel. Hrob rodiny Krškovy se nachází v jižní části hřbitova a je obehnán litinovou ohrádkou (není celá). Dominantou je jednoduchý černý pomník tvaru obelisku, stojící na podstavci. V jeho spodní části je umístěna bílá plastika obličeje Tita Kršky. Horní část nese název,,hasičstvo MORAVSKÉ SVÉMU STAROSTOVI. Po bocích pomníku je doprovodná ornamentika. Na stěně za pomníkem je velká mramorová

7 deska, na které jsou vytesány nacionály zemřelých. Hrob celkově působí udržovaným dojmem. 13) hrob č. 69 Rodina Vorlova Antonín Vorel ( ), profesor a později okresní školní inspektor, muzejník a autor místopisných prací. Měl veliký umělecký (výtvarný i hudební) talent. Sbíral lidové písně a všechny souhrnně vydal pod názvem,,naše písně. Vyšly 3 svazky. Ve volném čase se věnoval ochotnickému divadlu - nejprve hrál, později i režíroval. Některé hry doplňoval o nové skladby, které sám skládal, nebo ty staré upravoval. Také patřil mezi zakládající členy Sokola a v letech byl zvolen jeho náčelníkem. Na založení Tělocvičné a hasičské jednoty Sokol ve Velkém Meziříčí má největší podíl, neboť když studoval, přišel do kontaktu s Miroslavem Tyršem, zakladatelem sokolské myšlenky, který ji vnukl i Antonínu Vorlovi. Od roku 1862 byl učitelem na hlavní škole ve Velkém Meziříčí a dal impuls k tomu, aby to školních osnov byl zaveden tělocvik jako předmět, i když zatím jen nepovinný a pouze pro chlapce. Jeho dcerou byla Zdenka Vorlová Vlčková, akademická malířka. Po otci zdědila velké umělecké nadání. Byla první profesorka kreslení na středních školách v Rakousku Uhersku. Doplnila otcův třetí svazek,,naše Písně o vynikající ilustrace. Hrob se nachází v obvodové části kolem kostela v jeho jižní části. Jednoduchý náhrobek bílé barvy obloukovitě zakončen. Jména vyrytá na náhrobku jsou dnes hůře čitelná. Před náhrobkem je umístěn zdobený litinový kříž, posázený malými litinovými květy, časem sešlými. Kříž je zrezivělý. 14) hrob č. 42 Rodina Kupkova Kupka - po dlouhá léta byl hrobníkem na Moráňském hřbitově. Vždy se pečlivě staral o místa posledního odpočinku zesnulých a Moráňský hřbitov udržoval v dobrém stavu. Ve svém volném čase se nejraději věnoval malování. Litinový kříž nesoucí jméno rodiny Kupkovy se nachází ve spodní části hřbitova, v jeho severní části. Hrob není ničím ohraničen, a tak jeho polohu a velikost nedokážeme přesně určit. Litinový kříž stojí na kamenném podstavci, který nese pozůstatky po svítidlu, pravděpodobně lucerně. V jeho spodní části se nachází litinová deska s plastikou Panny Marie. V prostřední části se nachází oválná litinová deska se jménem rodiny (dnes je dosti vychýlená od původního místa) a nad ní je soška ukřižovaného Ježíše Krista. Celý kříž je značně zrezivělý. 15) hrob č. 72 Rodina Plachetských MUDr. Jan Plachetský ( ), vrchní zdravotní rada. Pocházel z hostinské rodiny. Jeho rodiče, Florián a Kateřina Plachetští, byli majiteli hostinské živnosti u Černého Orla na náměstí (později známější jako Horácko). Jako lékař působil v Poděbradech a Nymburku. Jana Plachetského od mládí lákalo cestování, a tak se v pozdějších letech rozhodl tomuto koníčku více věnovat. Procestoval hodně zemí. V posledních letech svého života trpěl silnou cukrovkou a byla mu amputována noha, čímž skončil i jeho sen o cestování.

8 Florián Plachetský ( ), měšťan Hrob se nachází v blízkosti kostela v jeho západní části. Pomník byl složen ze čtyř částí. Je však rozbořen a většina částí se nachází na vedlejším hrobě. Mimo to se na vedlejším hrobě nachází kusy náhrobků i z dalších hrobů. Čtvrtá část (kříž) chybí. Na původním místě zůstal pouze kamenný podstavec, ve kterém je okénko na svíčku. Jedna rozbořená část nese jméno zemřelého a krátkou motlitbu. Na druhé je umístěna černá deska s nacionály zemřelých. Deska je popraskaná a rozpadlá na několik části, žádná však nechybí. 16) hrob č. 22 Jan Florián Šašek ( ), zakladatel Šaškovy tiskárny ve Velkém Meziříčí. Nakladatelství a vydavatelství začalo postupně vznikat v 70. letech 19. století. Nejdříve Jan Šašek založil knihkupectví, pak dostal licenci na tisk a nakonec i na vydavatelství. Tiskla se zde literatura pro širokou veřejnost, pro školy i jednotlivce. Jednalo se o literaturu původní i překlady. Na konci 70. let se v tiskárně začal tisknout první čtrnáctideník Národ a škola, vydávaný pro učitele. Mezi významné časopisy, které byly zde později tisknuty, a které přispěly k celkovému rozvoji domácí literatury, patří Literární listy (za přispívání Františka Xavera Šaldy, Viléma Mrštíka aj.), měsíčník Vesna (do kterého přispívali Karolina Světlá, Alois Jirásek, Tereza Nováková, Karel V. Rais aj.) a časopis Květy. Redaktorem časopisu Květy byl také dva roky Vladimír Čech, pozdější starosta města a bratr známého básníka Svatopluka Čecha. V roce 1882 byla z iniciativy Františka Dlouhého, redaktora Vesny i Literárních listů, založena Šaškova Moravská laciná bibliotéka, v níž vycházela většina prací moravských autorů. Po smrti Jana Šaška se o firmu starala jeho bývalá manželka Anežka Šašková. Ta na chvíli spojila firmu s bývalým zaměstnancem Františkem Frgalem, a firma se přejmenovala na Šašek a Frgal. František Frgal se pak osamostatnil a rodinnou firmu převzal Janův syn, Alois Šašek. Alois firmu rozšířil do továrních rozměrů, a tím se velkomeziříčská tiskárna stala významným moravským literárním centrem. Nejenže se zde tisklo, ale také zde fungovalo nakladatelství, knihkupectví, strojní knihařství, velkoobchod s papírem, školními a kancelářskými potřebami a výroba školních sešitů. Anežka Šašková ( ) manželka a pokračovatelka v podniku Rodinný hrob se nachází ve východní části hřbitova u obvodové zdi. Černý pomník je umístěn na kamenném podstavci, na kterém bývala umístěna i lucerna. Dnes se lucerna nachází opřená o podstavec, ale zda je původní, nebo jen náhodně položená, nevíme. Spodní i horní část pomníku nese nacionály mrtvých. Nad tím vším je umístěn kříž, na kterém je připevněna soška ukřižovaného Ježíše Krista. Má však uraženou spodní část nohou. 17) hrob č. 24 Rodina Roučkova Václav Roučka ( ), byl velkým stavitelem Velkomeziříčska. Jeho největšími stavbami je bezesporu Nová synagoga (stavba byla zahájena 1868) a Bařtipánův most před Dolní branou, který dnes již neexistuje. Jeho syn Erich, se proslavil jako vynálezce a podnikatel. Zabýval se konstrukcí přístrojů pro vysokotlaké kotle, automatických regulátorů a podobně. Také byl autorem více

9 než 500 patentů z oblasti metalurgie a měřících přístrojů. Bohužel není pochován na hřbitově na Moráni. Václav Roučka ( ), byl to tesařský mistr a měšťan. Hrob se nachází ve východní části hřbitova při obvodu ohradní zdi. Na zdi se nachází dva bílé mramorové desky s informacemi o mrtvých. Pod nimi zůstaly zbytky po dvou pěkných lucerničkách. Před deskami byl uměle umístěn kamenný podstavec, ve kterém byl vytvořen mělký výklenek pro desku s krátkou motlitbou. Dnes je však deska z velké části zničená - kus jí chybí. Zbytek textu lze jen stěží přečíst. Na tomto podstavci dříve stával ještě kříž. Bohužel ani ten se zde nenachází. 18) hrob č. 33 P. František Procházka ( ), vystudoval v Třebíči gymnázium, pak v Brně vstoupil do semináře a v roce 1911 byl vysvěcen na kněze. Do roku 1922 působil jako kaplan v Benešově u Boskovic, chvíli v Želetavě, a nakonec se usídlil ve Velkém Meziříčí. Zde působil jako katecheta na měšťanské škole. Začal se angažovat v politickém životě města jako příslušník lidové strany, a také v jiných katolických spolcích. Byl členem obecního zastupitelstva a později okresního zastupitelstva. Od roku 1938 byl členem místní organizace Strany Národní jednoty. Když se v roce 1938 volil starosta města, prosadili si lidovci svého kandidáta, P. Františka Procházku. Jako starosta zastával úřad až do své smrti v roce Patří mu jeden z nejnovějších hrobů na tomto hřbitově. Nachází se v jižní části hřbitova. Velká deska z černé kameniny je položená šikmo přes něj. Působí jako otevřená kniha. Jsou na ní uvedený údaje o zemřelém a také plastika dvou obličejů a spojených rukou. 19) hrob č. 41,,Obětem svého povolání památník obětem, které zahynuly při firemním neštěstí v roce Neštěstí se stalo v rodinné slévárenské firmě bratří Breitenbachů na Františkově. Při lití rozměrných válců se roztrhla forma a žhavá tekutina smrtelně popálila několik lidí. Při tomto neštěstí přišlo o život šest zaměstnanců, kteří zde mají společný hrob. Mezi těžce zraněnými byl i majitel firmy. O tři roky později pak slévárna zanikla. Pochovanými zde jsou: Bohumír Kyselý ( ), 18 let Bohumír Hedeja ( ), 18 let Cyril Hedeja ( ), 16 let Josef Horký ( ), 32 let Václav Fila ( ), 58 let František Janíček ( ), 57 let Tento společný hrob se nachází v západní části hřbitova u obvodové zdi. Kolem hrobu je stále z větší části dochovaná litinová ohrádka. Pomník se skládá z několika částí, různě na sobě poskládaných. Nejdůležitější částí je spodní, která nese desku se jmény mrtvých. Prostřední část nese heslo,,obětem SVÉHO POVOLÁNÍ a nad ní, v horní části, je umístěna litinová deska s obličejem Ježíše Krista s trnovou korunou, jak shlíží na své milované. 20) hrob č. 10 Rodina Škodova

10 Josef Škoda ( ) mlynář a majitel sirkárny, obecní tajemník a významný obyvatel města. V roce 1850 byl zvolen do obecního výboru. Psal kroniku (hlavně z let ), v které nalezneme i podrobný záznam revoluce v roce 1848, a jejího dopadu na město. Vlastnil škrobárnu v Barochovském mlýně u Moráňského hřbitova. Josef Škoda převzal na krátký čas výrobu zápalek po Němcovi Michaelu Benderovi z Bockenheimu u Frankfurtu nad Mohanem u Dolní brány, avšak neprosperovala a brzy zanikla. Byl jedním ze zakládajících členů Sokola. František Škoda mlynář a měšťan Hrob se nachází v severovýchodní části hřbitova před navršenou terasou. Jedná se o jednoduchý menší náhrobek obrostlý z velké části břečťanem. Náhrobek je slabě zelené barvy obloukovitě zakončen. Uprostřed náhrobku je bílá výduť, která obkresluje jeho tvar. Kdysi byla po okrajích umístěna přírodní ornamentika (hlavičky květin), která je dnes pravděpodobně zcizena. Ve výklenku jsou údaje o mrtvých, kteří jsou zde pochováni. 21) hrob č. 63 Rodina Rehbergerova Rehberger - zámecký zahradník, zveleboval nejen zámeckou zahradu a park, ale také všechny ostatní zeleně ve Velkém Meziříčí. Byl členem Okrašlovacího spolku ve městě. Jeho zásluhou a také zásluhou notáře Leopolda Kučery a dalších nadšenců, byly kolem roku 1883 zajištěny finance na provedení úprav a zvelebení hřbitova na Moráni, které se uskutečnily v následujících dvou letech. Rodinný hrob se nachází v severozápadní části hřbitova, v prostranství před hlavním vchodem do kostela. Náhrobek v podobě pergamenu je rozbitý. Horní část je spadena a opírá se o vlastní podstavec. Z náhrobku je dnes čitelné pouze jméno zemřelého.

11 Ad 1) František Rus nejstarší hrob (foto z roku 2011) Ad 2) Kallabova hrobka (foto z roku 2011 a 1985) Ad 3) Paletzova rodina (foto z roku 2011 a 1953)

12 Ad 4) Růžena Horáčková (foto z roku 2011 a 1953) Ad 5) Vladimír Čech (foto z roku 2011 a 1985) Ad 6) Olga Šašková foto z roku 2011 a 1953)

13 Ad 7) Hrob Tálských (foto z roku 2011 a 1953) Ad 8) Hrobka Dieneltova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 9) Hrobka Čermákova (foto z roku 2011 a 1985)

14 Ad 10) Hrobka Kučerova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 11) Hrob Linsbauerů (fot z roku 2011 a 1953) Ad 12) Rodina Krškova (foto z roku 2011 a 1985)

15 Ad 13) Rodina Vorlova (foto z roku 2011 a 1953) Ad 14) Rodina Kupkova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 15) Rodina Plachetských (foto z roku 2011 a 1985)

16 Ad 16) Jan Florián Šašek (foto z roku 2011 a 1985) Ad 17) Rodina Roučkova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 18) František Procházka (foto z roku 2011 a 1985)

17 Ad 19),,Obětem svého povolání (foto z roku 2011) Ad 20) Rodina Škodova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 21) Rodina Rehbergerova (foto z roku 2011)

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska Pracovní list 1A PRACOVNÍ LIST Anna Gläserová Pracovní list 1B Otázky a úkoly: 1. Mladá dívka se zamilovala do syna starosty Josefa. 2. Rodiče však lásce nepřáli, tak se Anna z donucení provdala za linhartického

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vodňanského

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vodňanského HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Vodňanského Hostivice, srpen 2010 Ulice Vodňanského 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm KŘÍŽE A POMNÍKY V KATASTRU NAŠÍ OBCE 1) Kamenný kříž Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm Nápisy na kříži. Kříž se nachází při silnici k Velkému Ořechovu. Stojí v upraveném vydlážděném prostoru, vymezeném

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Žitovlice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Žitovlice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Žitovlice Jméno a příjmení: Miroslav Klouček Třída: 9. A Školní rok: 2012/2013 Garant / konzultant: Mgr. Roman Kotlář Datum odevzdání: 31. 5.

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

M. Bulgakov. Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R

M. Bulgakov. Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R M. Bulgakov Mistr a Markétka V O L V O X G L O B A T O R 2 0 1 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ISBN 978-80-7207-982-7

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice

SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady P 2 Fotodokumentace P3 Mapa s vyznačením cyklostezky Oslavany Ivančice SEZNAM PŘÍLOH P 1 Lokalizační předpoklady Tab. č. 1 Nemovité kulturní památky mikroregionu Ivančicko P 2 Fotodokumentace Obr. č. 1 Údolí řeky Jihlavy v přírodním parku Střední Obr. č. 2 Údolí řeky Oslavy

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry listopad 2012 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více