Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí"

Transkript

1 Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí Katalog vybraných náhrobků - s největším podílem kulturně historických hodnot - významných osobností města 1) hrob č. 13 František Rus ( ), byl to mistr zednický (stavěl kaple aj.). Jeho hrob je nejstarší na Moráňském hřbitově. Nalezneme jej na čestném místě vedle Vladimíra Čecha v rohu hřbitova, kde se pojí východní a severní strana ohradní zdi. Jeho náhrobek je ceněným pro svoji jedinečnost. S typickými geometrickými tvary jej zařadíme do slohu klasicismu. Náhrobek, tedy mramorovou deska vloženou ve zdi, si můžeme pomyslně rozdělit do tří částí. Spodní část tvoří podstavec bez ozdob. Prostřední část nese nejdůležitější informace o pohřbeném a vrchní část ve tvaru trojúhelníku je po okrajích zdobená, a uprostřed je patrná plastika kříže. 2) hrob č. 15 Kallabova hrobka Rodina Kallabova byla stará soukenická a podnikatelská rodina, která žila ve Velkém Meziříčí po mnohá generace. Jejich předkové bývali cechmistři. V roce 1846 založil poslední cechmistr František Kallab se svými syny (Františkem ml., Viktorínem, Antonínem, Janem, Benediktem a později se spolumajitelem stal i Ferdinand) továrnu na sukno. Brzy se továrna rozrostla do obřích rozměrů se skoro pětistovkou zaměstnanců, a jejich sukno se pro svoji jemnost stalo velmi žádoucím, nejen na domácím, ale i zahraničím trhu. Sukno s takto vysokou kvalitou bylo vyváženo po celém Rakousku - Uhersku, nejvíce však do Vídně a k vojsku. V roce 1846 na průmyslové výstavě ve Vídni bylo jejich sukno oceněno bronzovou medailí. Účastnili se i dalších světových výstav, a to v Amsterdamu, opět ve Vídni a nakonec i v Sydney. Vždy sklidili velký úspěch. František Kallab se ve Velkém Meziříčí zasloužil o rozvoj vzdělanosti a její dostupnosti pro chudé žáky tím, že zakládal nadace pro jejich účely. Hrobka se nachází ve východní části hřbitova u obvodní zdi. Původně se kolem hrobky nacházela litinová ohrádka, po které zbyl dnes jen malý sokl ve zdi. Centrálním bodem hrobky je nepochybně velký podstavec, na kterém se nachází velká litinová socha znázorňující postavu svatého, jak se opírá o kříž. V pravé ruce drží knihu, ze které čte, a levou má vztyčenou a,,hrozí. Podstavec byl bezpochyby zdoben, dnes je na něm však patrná pouze ozdobná ornamentika (květy) v jeho horní části, a litinové zbytky po svítidlech. Tyto ozdoby jsou jediné, které se dochovaly, protože jinak je v oprýskaném a polorozbořeném stavu. Za impozantní sochou se nachází v oprýskané zdi povětšinou prázdné výklenky, ve kterých bývaly desky s nacionály zemřelých. Dodnes se dochovala pouze jedna deska, v němčině, na které je uveden František Kallab s manželkou. V popředí, před sochou, lze na starších fotografiích vidět šest náhrobků, pařících jednotlivým členům rodiny. Bohužel se dodnes dochovaly jen čtyři náhrobky, a z toho pouze tři zůstaly na původním místě.

2 3) hrob č. 16 Paletzova rodina Byla to německá obchodnická rodina. Ve Velkém Meziříčí žili nejméně přes sto let, a pyšnili se pěkným domem na náměstí v blízkosti kostela sv. Mikuláše (č. p. 82). Jejich hrob, který je datovatelný k roku 1857, patří mezi nejstarší na Moráňském hřbitově. Nalezli bychom jej u východní části ohradní zdi. Krásný pomník je obehnán litinovou ohrádkou, která je z větší části dochovaná. Pomník se nachází na podstavci, na kterém jsou patrné zbytky kovových úchytů pro lucerny. Hlavní část pomníku nese větší mramorovou desku se jménem rodiny (text psán německy) a nad ní je litinový věnec v podobě břečťanu. Prostor mezi hlavní a vrchní částí je vyplněn přírodní ornamentikou a výraznou hlavičkou andělíčka s křídly. Vrchní část má tvar trojúhelníku a v něm se nachází plastika kříže a listů. Střecha náhrobku je pokryta plechovým krytem. 4) hrob č. 18 Růžena Horáčková ( ), zemřela po těžké nemoci, a zanechala po sobě milujícího manžela a tři děti. Její manžel byl lesmistr. Tato žena se sice do historie Velkomeziříčska nijak významně nezapsala, ale její náhrobek, zabudovaný ve zdi, je jedním z unikátů tohoto hřbitova. Nachází se v jeho východní části. Jedná se o secesní pískovcový náhrobek žluté barvy. Zajímavá je vytesaná plastika klečícího dítěte, jak hledí směrem nahoru. V levé ruce drží věneček a pravou se opírá o hrnec. Přes okraj náhrobku spadá plastika listů, až k hlavě dítěte. Bohužel tento materiál časem velmi strádá a vydroluje se. Např. obličej dítěte již ztratil své rysy. 5) hrob č. 12 Vladimír Čech ( ), bratr známého básníka Svatopluka Čecha. Stejně jako bratr i Vladimír měl literární sklony, i když všechna jeho díla vycházela pod pseudonymem. Psal básně, beletrii i naučné články. Dva roky byl redaktorem a vydavatelem měsíčního časopisu Květy. Tato periodika se tiskla v Šaškově tiskárně ve Velkém Meziříčí. Zde také původně působil od roku 1875 jako profesor na Rolnické škole. Později toho zanechal a v roce 1888 se stal majitelem továrny na výrobu glazovaných kachlových kamen. O dva roky později budova vyhořela a rok nato byla prodána Aleši Linsbauerovi. Tím skončila Čechova výroba kachlů. Také byl významnou osobností města a organizátorem veřejného meziříčského života. V roce 1889 se zasloužil o obnovení Sokola a posléze byl zvolen jeho starostou. Za jeho starostování pořádali členové Sokola mnohá příležitostná veřejná vystoupení, pochody, taneční zábavy, večírky se vzdělávacími přednáškami, či divadelní představení. Ke konci století jeho obliba mezi občany města rostla, a v letech byl zvolen starostou města. Jeho hrob se nachází na čestném místě hřbitova na vyvýšené terase, kde se setkává východní a severní strana hřbitovní zdi. Dominantou hrobu je vysoký černý pomník, který stojí na podstavci. Před ním se dříve nacházela lucerna, dnes chybí. Pomník nese nacionály zemřelých. Na vrchu spočívá Čechova litinová busta. Za jeho zády se v oprýskané zdi nachází výklenek. Hrob působí kupodivu udržovaně.

3 6) hrob č. 14 Olga Šašková ( ), vydavatelka. Byla dcerou významného starosty města Velkého Meziříčí, Vladimíra Čecha, a také první manželkou neméně známého velkomeziříčského majitele tiskárny a knihkupce Aloise Šaška. Zemřela však záhy a Alois se znovu oženil. Jeho druhou manželkou byla nám známější Pavla Šašková, která ho přežila. Olga Šašková má hrob na jiném místě než její manžel. Hrob se nachází ve východní části hřbitova. Krásný secesní náhrobek z pískovce. Je zabudován ve zdi, avšak rozměrově zeď převyšuje. Tvoří ho podstavec a náhrobek, který je obloukovitě zakončen. V dolní polovině náhrobku jsou údaje o zemřelé a v horní polovině je výklenek, ze kterého vystupuje plastika muže, jenž něco drží. Co, to již určit nelze, neboť pískovec se velmi drolí, a před náhrobkem roste strom, který nám brání ve výhledu. Na starých fotografiích lze před náhrobkem vidět lucernu, ta však dnes již chybí. 7) hrob č. 60 Hrob Tálských Se svojí manželkou Teklou zde odpočívá Josef Tálský, c. k. berní, čestný občan Čáslavský a zakladatel rodu. Dále jeho synové (Josef, Jindřich a Vilibald). Josef Tálský, profesor, žil na přelomu 19. a 20. století. Mezi jeho největší záslužné činnosti patří nadace Josefa Tálského z roku Hodně občanů města se snažilo pomoci chudším obyvatelům města tím, že vytvářeli nadace, do kterých odkazovali část svého majetku, a tím přispěli na vzdělání pro jejich děti. A to si přál i Josef Tálský, aby vzdělání bylo dostupné všem vrstvám obyvatel. Dcera Josefa Tálského, Amálie Skřivanová, a její manžel MUDr. František Skřivan ( ), jehož ostatky byly sem po exhumaci r přeneseny. František Skřivan vystudoval lékařství v zahraničí (Vídeň a Padova). Do Velkého Meziříčí přišel jako panský lékař v roce 1834, a o rok později už zde působil jako městský lékař. Do historie města se zapsal jako národní buditel, velký vlastenec a organizátor městského i politického života. Byl velmi dobrým přítelem novináře Karla Havlíčka Borovského. Od roku 1848 zastával funkci školdozorce, a také na jeho popud byla založena 3. třída ve škole na náměstí. Byl členem několika kulturních spolků a některé dokonce i spoluzakládal (např. Sokol či městská knihovna). Měl velký podíl na zvelebení města. Jeho zásluhou se město rozrostlo o několik sadů (př. sad Františkov), parků a v okolí města vyrostly nové lesy. Také přispěl ke zlepšení hospodářských podmínek ve městě. V éře velkého stěhování lidí do Ameriky se rozhodl, že dokáže lidem, pokud použije při obnově pole nové hospodářské postupy, že i oni mohou zde dosáhnout vyšší produktivity. To se mu povedlo. Dokonce začal pěstovat chmel, kterému se zde v dobrých klimatických podmínkách 19. století dařilo. Toto údolí od té doby nese pojmenování,,amerika. Od roku 1850 zastával funkci radního města. Hrob se nachází v horní - severovýchodní části hřbitova. Na prostranství před hlavním vchodem do kostela. Kolem hrobu je stále dochovaná větší část krásné litinové ohrádky. Dominantou hrobu je bílo-šedý pomník stojící na podstavci. Pomník si můžeme pomyslně rozdělit na 3 části. Ve spodní části je plastika v podobě ozdobené desky. V prostřední části je plastika kartuše se jmény prvních pohřbených (Josef Tálský a jeho žena). Tato část je zakončena obloukem, na kterém je umístěna plastika malé kartuše s malým srdíčkem uprostřed. Obě plastiky jsou zdobeny drobnými ornamenty. Vrchní část pomníku je zdobená křížem.

4 8) hrob č. 23 Hrobka Dieneltova Jan Dienelt (1844/5? ), rodák a obchodník, a také majitel realit. Jeho synem byl známý Julius Dienelt. Julius Dienelt ( ), významná osobnost veřejného života ve Velkém Meziříčí. Nejen že byl obchodníkem, ale také od roku 1886 členem městské rady, předsedou obchodního grémia, komorním radou, místopředsedou Obchodní jednoty, místopředsedou Svazu Obchodních grémií, správní rady továrny na cukrovinky,,orientál a dozorčí rady kup. Sirkárny. Byl členem mnoha sportovních a jiných spolků. Zemřel velmi nečekaně ve věku 38 let. Rodinná hrobka se nachází ve východní části hřbitova. Na zemi je umístěn rozměrný poklop od hrobky se čtyřmi kovovými úchyty. Za ním se nachází náhrobek se jmény mrtvých, v jehož popředí je vysoký podstavec a na něm umístěna socha modlící se ženy. Na podstavci je uvedeno jméno rodiny. Nápis i celý podstavec je jemně a vkusně zdoben liniemi a vlnkami. Po obou stranách náhrobku, tam kde dříve bývaly pěkné lucerničky, dnes jsou k vidění pouze jen menší díry po úchytech. 9) hrob č. 26 Hrobka Čermákova Jan Čermák ( ), známý meziříčský mlynář, kterému se podařilo udržet výrobu svojí firmy až do konce 19. století. V oblasti, kde bylo mlýnů nepočítaně, to nebyl zrovna lehký úkol. Spolumajitelem byl Janův mladší bratr Josef. Oba, jako jedni z mála, nespoléhali pouze na nestálý vodní pohon, a k vyrovnání výkyvů si pořídili parní stroj, čímž zvýšili svoji produktivitu. V roce 1869 se bratři osamostatnili. Jan provozoval mlýn Podhradský, do kterého se přiženil. Tento mlýn zanikl v roce 1943, ale to už jej vlastnili jiní majitelé. Jan se také zasloužil, spolu s ostatními organizátory, o založení tehdejšího spolku Sokol (roku 1869). Josef Čermák ( ), mladší bratr Jana Čermáka. V roce 1869 se odtrhl od bratra a vedl vlastní mlýn na ulici Mlýnská, kde k pohonu používal parní stroj. Byl prvním majitelem parního stroje ve Velkém Meziříčí. V 80. a 90. letech přikoupil pár sousedních židovských domů a vytvořil rozsáhlý mlýnský komplex, kterému se ve Velkém Meziříčí málokdo vyrovnal. Jeho potomci areál rozprodali a mlýn zanikl. Také se podílel na veřejném životě Meziříčska. Od roku patřil mezi členy městské rady a od roku plnil funkci starosty města. Za jeho starostování se dostalo Velkému Meziříčí té cti, že se zde uskutečnily císařské manévry (1909), na kterých se setkali nejvyšší představitelé tehdejšího Rakousko- Uherska v čele s císařem Františkem Josefem I. Toho zde navštívil německý císař Vilém II. Josef Čermák císaře F. Josefa I. uvítal českým proslovem a ten mu opět česky poděkoval. Byl jmenován čestným občanem města. Dr. Josef Čermák ( ), profesor na obchodní akademii v Brně. Hrobka se nachází ve východní části hřbitova. Kolem je dodnes zčásti dochovaná litinová ohrádka. Před náhrobkem, který je zabudovaný ve zdi, se nachází vysoký podstavec a na něm je umístěn květináč. Ten však není původní. Dříve zde byla umístěna socha, což dokazují i starší fotky. Stěnu náhrobku si rozdělme vertikálně na tři části a přes ně leží horizontálně čtvrtá část. V prostřední části jsou umístěny čtyři desky s nacionály zemřelých, a v levé i pravé části pak po třech deskách. V prostřední části se dále nachází plastika s přírodní ornamentikou, v barvě červeno-hnědé. Dříve zde byly umístěny i svítilny, po kterých dnes zbyly jen kovové

5 úchyty ve zdi. Přírodní ornamentika se nachází i na sloupcích mezi jednotlivými částmi náhrobku, a také na horní liště v podobě dvou malých kytek. 10) hrob č. 27 Hrobka Kučerova JUDr. Leopold Kučera ( ), notář. Opět jeden z organizátorů veřejného a společenského života ve Velkém Meziříčí. Zasloužil se o zakládání spolků ve městě. Například spolek Měšťanské besedy, který organizoval společenské akce města, jehož se stal předsedou. Členové byli úředníci, kněží, učitelé a majitelé domů na náměstí. Tento spolek se stal propagátorem české kultury. Spolu s dalšími nadšenci zajistil kolem roku 1885 formou sbírky finance na provedení úpravy hřbitova. V roce 1891 se zasloužil o založení Okrašlovacího spolku, ve kterém byl také zvolen předsedou. Cílem spolku bylo zvelebovat město a jeho okolí. První park, který zřídili, byl pojmenován po svém předsedovi - Kučerův park. MUDr. Bruno Kučera ( ), syn Leopolda Kučery. Jeho manželka Marie byla dcerou Tita Kršky. Byl členem meziříčského klubu velocipedistů a v 90. letech 19. století patřil k průkopníkům lyžování. Když dokončil medicínu, usadil se v Brně a začal se věnovat chirurgické praxi. Od roku byl ředitelem Zemské nemocnice u sv. Anny v Brně, a také předsedou české sekce Moravské lékařské komory. Ve volném čase se věnoval mineralogii, která byla jeho velkým koníčkem. V tomto oboru hodně publikoval. Patřil k zakladatelům Přírodovědeckého klubu v Brně a stal se ředitelem mineralogické sekce při Komisi pro přírodovědecký výzkum Moravy a Slezska. Byl členem Muzejní společnosti v Brně, kde zastával funkci kurátora a konzervátora. Do rodinné hrobky byla uložena urna s jeho popelem. MUDr. Arnold Kučera ( ), druhý syn Leopolda Kučery. Působil jako lázeňský lékař v Luhačovicích, a také chvíli v Teplicích. Byl jedním ze zakladatelů Muzejní společnosti (1918), kde byl zvolen náměstkem. Hodně publikoval a svojí literární činností přispíval do několika novin i odborných časopisů. Tato hrobka se nachází v rohové části hřbitova, kde se stýká východní a jižní část ohradní zdi. Kolem hrobky se nachází litinová ohrádka, má však zničená dvířka. Ve zdi je zabudován velký výklenek, na jehož stěně jsou napsána jména zemřelých. Dnes těžko čitelné. Ve spodní části výklenku byly umístěny urny s ostatky členů rodiny - dnes chybí. Po stranách výklenku bývaly lucerničky bohužel ani ty se nedochovaly. Hrob je nejvíce ceněn pro dva krásné litinové anděly, kteří jsou umístěni po stranách hrobky na vrchu obvodové zdi. Oba mají sepnuté ruce a vzhlíží k nebi. Avšak ve výhledu na ně nám brání velký rozrostlý strom. 11) hrob č. 29 Hrob Linsbauerů Leopold Linsbauer ( ), účetní cukrovaru, správce velkostatku a škrobárny Božena Linsbauerová ( ), choť Leopolda Linsbauera Aleš Linsbauer z Hodíškova ( ), architekt, majitel škrobárny a bratr Leopolda. Není pohřben ve stejném hrobě, ale určitě stojí za zmínku, neboť byl známým architektem a stavitelem. Architekturu vystudoval ve Vídni. Dlouho působil i v Praze, kde po sobě zanechal stopy, např. jeho návrhy na kandelábry plynového osvětlení byly zrealizovány a po dlouhá léta umístěny na Staroměstském

6 náměstí. Víme, že byl také členem Spolku architektů a inženýrů v Praze, jehož cílem bylo úplné odpoutání od vlivu Vídně. V Hodíškově (rodné vesnici), nechal postavit škrobárnu (první v tomto kraji) a na návsi kapli. Také se zasloužil o vznik školy jak v Hodíškově, tak i v Újezdě. Na vlastní náklady nechal vybudovat kolem školy v Hodíškově pěkný park. Hodně navrhoval hřbitovní náhrobky (např. i pro JUDr. Valeriána Kallaba). Jeho citlivé, ale i přesto svérázné úpravy bychom jistě nalezli i ve Velkém Meziříčí. Hrob Linsbauerů se nachází v jižní části hřbitova. Krásný secesní náhrobek ve žluté barvě. Tento hrob je velmi zvláštní v tom, že byl napojen na elektrickou síť města. Dodnes je na něm upevněná železná konzola. Elektrický proud vedl k níže umístěným lucernám, kde svítily žárovky místo svíček. Nápad to byl jedinečný a pro tento kraj jistě neobvyklý. Náhrobek jako takový je složen ze dvou částí, končí obloukovitě a je pokryt krytinovou střechou. Ve spodní části náhrobku jsou dvě velké trnože, ve kterých právě byly umístěny dvě litinové svítilny se žárovkami. Obě měly podobu mřížky, v jejichž středu byla vytvarovaná květina se srdíčkovitým středem. Pravděpodobně vše bylo prosklené. Dnes jsou patrné pouze kovové zbytky. Mezi trnožemi se nachází malý výklenek, který sloužil k pokládání květin. Horní část nese nacionály zemřelých a nad nimi je umístěna krásná bronzová plastika s poprsím Panny Marie v gestu motlitby. To vše uzavírají doprovodné jednoduché linie, které končí až pod střechou náhrobku. 12) hrob č. 28 Rodina Krškova Titus Krška ( ), tajemník města. Díky jeho zásluze vznikl v roce 1871 první hasičský sbor dobrovolných hasičů ve městě. Titus Krška byl zvolen náčelníkem a jeho bratr Eduard se stal starostou sboru. V roce 1875 vznikla na sjezdu ve Velkém Meziříčí nadřízená organizace všem jednotlivým sborům na Moravě a jejím prvním starostou byl zvolen Titus Krška. Pod jeho vedením se hasičská deputace zúčastnila holdu a oslav 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. v roce 1898 ve Vídni. Je považován za vynálezce několika hasičských novinek: hadicová spojka, posunovací žebřík, kotvice na vytahování hadic. Dal hasičstvu pevný řád v podobě Služebního řádu a Cvičebního řádu, a vytvořil hasičské názvosloví a povely, které se používají dodnes. Od 90. let 19. století vydával první hasičský časopis Ochrana hasičská a také nechal vydat Hasičskou kroniku. Zasloužil se i o založení hasičské pojišťovny a o zřízení městské spořitelny. Mimo jiné od roku 1879 vedl malou obuvnickou živnost, která se v roce 1882 rozrostla do továrních rozměrů. Vyráběli podpatky z odpadů z kůže a po jeho smrti továrna zanikla. Mezi jeho největší koníčky, samozřejmě až po hasičstvu, patřilo i divadlo. V meziříčském ochotnickém divadle hrál i režíroval, a ve volném čase pomáhal vytvářet kulisy. Další jeho záslužnou činností bylo nakoupení hudebních nástrojů pro nově vzniklou městskou kapelu. Když v roce 1900 zasáhl požár náměstí a hořely tři domy, mezi nimi i Krškova hospoda u Zlatého Lva, nikdo netušil, že se mu to stane osudné. Titus Krška na následky hašení požáru zemřel. Hrob rodiny Krškovy se nachází v jižní části hřbitova a je obehnán litinovou ohrádkou (není celá). Dominantou je jednoduchý černý pomník tvaru obelisku, stojící na podstavci. V jeho spodní části je umístěna bílá plastika obličeje Tita Kršky. Horní část nese název,,hasičstvo MORAVSKÉ SVÉMU STAROSTOVI. Po bocích pomníku je doprovodná ornamentika. Na stěně za pomníkem je velká mramorová

7 deska, na které jsou vytesány nacionály zemřelých. Hrob celkově působí udržovaným dojmem. 13) hrob č. 69 Rodina Vorlova Antonín Vorel ( ), profesor a později okresní školní inspektor, muzejník a autor místopisných prací. Měl veliký umělecký (výtvarný i hudební) talent. Sbíral lidové písně a všechny souhrnně vydal pod názvem,,naše písně. Vyšly 3 svazky. Ve volném čase se věnoval ochotnickému divadlu - nejprve hrál, později i režíroval. Některé hry doplňoval o nové skladby, které sám skládal, nebo ty staré upravoval. Také patřil mezi zakládající členy Sokola a v letech byl zvolen jeho náčelníkem. Na založení Tělocvičné a hasičské jednoty Sokol ve Velkém Meziříčí má největší podíl, neboť když studoval, přišel do kontaktu s Miroslavem Tyršem, zakladatelem sokolské myšlenky, který ji vnukl i Antonínu Vorlovi. Od roku 1862 byl učitelem na hlavní škole ve Velkém Meziříčí a dal impuls k tomu, aby to školních osnov byl zaveden tělocvik jako předmět, i když zatím jen nepovinný a pouze pro chlapce. Jeho dcerou byla Zdenka Vorlová Vlčková, akademická malířka. Po otci zdědila velké umělecké nadání. Byla první profesorka kreslení na středních školách v Rakousku Uhersku. Doplnila otcův třetí svazek,,naše Písně o vynikající ilustrace. Hrob se nachází v obvodové části kolem kostela v jeho jižní části. Jednoduchý náhrobek bílé barvy obloukovitě zakončen. Jména vyrytá na náhrobku jsou dnes hůře čitelná. Před náhrobkem je umístěn zdobený litinový kříž, posázený malými litinovými květy, časem sešlými. Kříž je zrezivělý. 14) hrob č. 42 Rodina Kupkova Kupka - po dlouhá léta byl hrobníkem na Moráňském hřbitově. Vždy se pečlivě staral o místa posledního odpočinku zesnulých a Moráňský hřbitov udržoval v dobrém stavu. Ve svém volném čase se nejraději věnoval malování. Litinový kříž nesoucí jméno rodiny Kupkovy se nachází ve spodní části hřbitova, v jeho severní části. Hrob není ničím ohraničen, a tak jeho polohu a velikost nedokážeme přesně určit. Litinový kříž stojí na kamenném podstavci, který nese pozůstatky po svítidlu, pravděpodobně lucerně. V jeho spodní části se nachází litinová deska s plastikou Panny Marie. V prostřední části se nachází oválná litinová deska se jménem rodiny (dnes je dosti vychýlená od původního místa) a nad ní je soška ukřižovaného Ježíše Krista. Celý kříž je značně zrezivělý. 15) hrob č. 72 Rodina Plachetských MUDr. Jan Plachetský ( ), vrchní zdravotní rada. Pocházel z hostinské rodiny. Jeho rodiče, Florián a Kateřina Plachetští, byli majiteli hostinské živnosti u Černého Orla na náměstí (později známější jako Horácko). Jako lékař působil v Poděbradech a Nymburku. Jana Plachetského od mládí lákalo cestování, a tak se v pozdějších letech rozhodl tomuto koníčku více věnovat. Procestoval hodně zemí. V posledních letech svého života trpěl silnou cukrovkou a byla mu amputována noha, čímž skončil i jeho sen o cestování.

8 Florián Plachetský ( ), měšťan Hrob se nachází v blízkosti kostela v jeho západní části. Pomník byl složen ze čtyř částí. Je však rozbořen a většina částí se nachází na vedlejším hrobě. Mimo to se na vedlejším hrobě nachází kusy náhrobků i z dalších hrobů. Čtvrtá část (kříž) chybí. Na původním místě zůstal pouze kamenný podstavec, ve kterém je okénko na svíčku. Jedna rozbořená část nese jméno zemřelého a krátkou motlitbu. Na druhé je umístěna černá deska s nacionály zemřelých. Deska je popraskaná a rozpadlá na několik části, žádná však nechybí. 16) hrob č. 22 Jan Florián Šašek ( ), zakladatel Šaškovy tiskárny ve Velkém Meziříčí. Nakladatelství a vydavatelství začalo postupně vznikat v 70. letech 19. století. Nejdříve Jan Šašek založil knihkupectví, pak dostal licenci na tisk a nakonec i na vydavatelství. Tiskla se zde literatura pro širokou veřejnost, pro školy i jednotlivce. Jednalo se o literaturu původní i překlady. Na konci 70. let se v tiskárně začal tisknout první čtrnáctideník Národ a škola, vydávaný pro učitele. Mezi významné časopisy, které byly zde později tisknuty, a které přispěly k celkovému rozvoji domácí literatury, patří Literární listy (za přispívání Františka Xavera Šaldy, Viléma Mrštíka aj.), měsíčník Vesna (do kterého přispívali Karolina Světlá, Alois Jirásek, Tereza Nováková, Karel V. Rais aj.) a časopis Květy. Redaktorem časopisu Květy byl také dva roky Vladimír Čech, pozdější starosta města a bratr známého básníka Svatopluka Čecha. V roce 1882 byla z iniciativy Františka Dlouhého, redaktora Vesny i Literárních listů, založena Šaškova Moravská laciná bibliotéka, v níž vycházela většina prací moravských autorů. Po smrti Jana Šaška se o firmu starala jeho bývalá manželka Anežka Šašková. Ta na chvíli spojila firmu s bývalým zaměstnancem Františkem Frgalem, a firma se přejmenovala na Šašek a Frgal. František Frgal se pak osamostatnil a rodinnou firmu převzal Janův syn, Alois Šašek. Alois firmu rozšířil do továrních rozměrů, a tím se velkomeziříčská tiskárna stala významným moravským literárním centrem. Nejenže se zde tisklo, ale také zde fungovalo nakladatelství, knihkupectví, strojní knihařství, velkoobchod s papírem, školními a kancelářskými potřebami a výroba školních sešitů. Anežka Šašková ( ) manželka a pokračovatelka v podniku Rodinný hrob se nachází ve východní části hřbitova u obvodové zdi. Černý pomník je umístěn na kamenném podstavci, na kterém bývala umístěna i lucerna. Dnes se lucerna nachází opřená o podstavec, ale zda je původní, nebo jen náhodně položená, nevíme. Spodní i horní část pomníku nese nacionály mrtvých. Nad tím vším je umístěn kříž, na kterém je připevněna soška ukřižovaného Ježíše Krista. Má však uraženou spodní část nohou. 17) hrob č. 24 Rodina Roučkova Václav Roučka ( ), byl velkým stavitelem Velkomeziříčska. Jeho největšími stavbami je bezesporu Nová synagoga (stavba byla zahájena 1868) a Bařtipánův most před Dolní branou, který dnes již neexistuje. Jeho syn Erich, se proslavil jako vynálezce a podnikatel. Zabýval se konstrukcí přístrojů pro vysokotlaké kotle, automatických regulátorů a podobně. Také byl autorem více

9 než 500 patentů z oblasti metalurgie a měřících přístrojů. Bohužel není pochován na hřbitově na Moráni. Václav Roučka ( ), byl to tesařský mistr a měšťan. Hrob se nachází ve východní části hřbitova při obvodu ohradní zdi. Na zdi se nachází dva bílé mramorové desky s informacemi o mrtvých. Pod nimi zůstaly zbytky po dvou pěkných lucerničkách. Před deskami byl uměle umístěn kamenný podstavec, ve kterém byl vytvořen mělký výklenek pro desku s krátkou motlitbou. Dnes je však deska z velké části zničená - kus jí chybí. Zbytek textu lze jen stěží přečíst. Na tomto podstavci dříve stával ještě kříž. Bohužel ani ten se zde nenachází. 18) hrob č. 33 P. František Procházka ( ), vystudoval v Třebíči gymnázium, pak v Brně vstoupil do semináře a v roce 1911 byl vysvěcen na kněze. Do roku 1922 působil jako kaplan v Benešově u Boskovic, chvíli v Želetavě, a nakonec se usídlil ve Velkém Meziříčí. Zde působil jako katecheta na měšťanské škole. Začal se angažovat v politickém životě města jako příslušník lidové strany, a také v jiných katolických spolcích. Byl členem obecního zastupitelstva a později okresního zastupitelstva. Od roku 1938 byl členem místní organizace Strany Národní jednoty. Když se v roce 1938 volil starosta města, prosadili si lidovci svého kandidáta, P. Františka Procházku. Jako starosta zastával úřad až do své smrti v roce Patří mu jeden z nejnovějších hrobů na tomto hřbitově. Nachází se v jižní části hřbitova. Velká deska z černé kameniny je položená šikmo přes něj. Působí jako otevřená kniha. Jsou na ní uvedený údaje o zemřelém a také plastika dvou obličejů a spojených rukou. 19) hrob č. 41,,Obětem svého povolání památník obětem, které zahynuly při firemním neštěstí v roce Neštěstí se stalo v rodinné slévárenské firmě bratří Breitenbachů na Františkově. Při lití rozměrných válců se roztrhla forma a žhavá tekutina smrtelně popálila několik lidí. Při tomto neštěstí přišlo o život šest zaměstnanců, kteří zde mají společný hrob. Mezi těžce zraněnými byl i majitel firmy. O tři roky později pak slévárna zanikla. Pochovanými zde jsou: Bohumír Kyselý ( ), 18 let Bohumír Hedeja ( ), 18 let Cyril Hedeja ( ), 16 let Josef Horký ( ), 32 let Václav Fila ( ), 58 let František Janíček ( ), 57 let Tento společný hrob se nachází v západní části hřbitova u obvodové zdi. Kolem hrobu je stále z větší části dochovaná litinová ohrádka. Pomník se skládá z několika částí, různě na sobě poskládaných. Nejdůležitější částí je spodní, která nese desku se jmény mrtvých. Prostřední část nese heslo,,obětem SVÉHO POVOLÁNÍ a nad ní, v horní části, je umístěna litinová deska s obličejem Ježíše Krista s trnovou korunou, jak shlíží na své milované. 20) hrob č. 10 Rodina Škodova

10 Josef Škoda ( ) mlynář a majitel sirkárny, obecní tajemník a významný obyvatel města. V roce 1850 byl zvolen do obecního výboru. Psal kroniku (hlavně z let ), v které nalezneme i podrobný záznam revoluce v roce 1848, a jejího dopadu na město. Vlastnil škrobárnu v Barochovském mlýně u Moráňského hřbitova. Josef Škoda převzal na krátký čas výrobu zápalek po Němcovi Michaelu Benderovi z Bockenheimu u Frankfurtu nad Mohanem u Dolní brány, avšak neprosperovala a brzy zanikla. Byl jedním ze zakládajících členů Sokola. František Škoda mlynář a měšťan Hrob se nachází v severovýchodní části hřbitova před navršenou terasou. Jedná se o jednoduchý menší náhrobek obrostlý z velké části břečťanem. Náhrobek je slabě zelené barvy obloukovitě zakončen. Uprostřed náhrobku je bílá výduť, která obkresluje jeho tvar. Kdysi byla po okrajích umístěna přírodní ornamentika (hlavičky květin), která je dnes pravděpodobně zcizena. Ve výklenku jsou údaje o mrtvých, kteří jsou zde pochováni. 21) hrob č. 63 Rodina Rehbergerova Rehberger - zámecký zahradník, zveleboval nejen zámeckou zahradu a park, ale také všechny ostatní zeleně ve Velkém Meziříčí. Byl členem Okrašlovacího spolku ve městě. Jeho zásluhou a také zásluhou notáře Leopolda Kučery a dalších nadšenců, byly kolem roku 1883 zajištěny finance na provedení úprav a zvelebení hřbitova na Moráni, které se uskutečnily v následujících dvou letech. Rodinný hrob se nachází v severozápadní části hřbitova, v prostranství před hlavním vchodem do kostela. Náhrobek v podobě pergamenu je rozbitý. Horní část je spadena a opírá se o vlastní podstavec. Z náhrobku je dnes čitelné pouze jméno zemřelého.

11 Ad 1) František Rus nejstarší hrob (foto z roku 2011) Ad 2) Kallabova hrobka (foto z roku 2011 a 1985) Ad 3) Paletzova rodina (foto z roku 2011 a 1953)

12 Ad 4) Růžena Horáčková (foto z roku 2011 a 1953) Ad 5) Vladimír Čech (foto z roku 2011 a 1985) Ad 6) Olga Šašková foto z roku 2011 a 1953)

13 Ad 7) Hrob Tálských (foto z roku 2011 a 1953) Ad 8) Hrobka Dieneltova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 9) Hrobka Čermákova (foto z roku 2011 a 1985)

14 Ad 10) Hrobka Kučerova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 11) Hrob Linsbauerů (fot z roku 2011 a 1953) Ad 12) Rodina Krškova (foto z roku 2011 a 1985)

15 Ad 13) Rodina Vorlova (foto z roku 2011 a 1953) Ad 14) Rodina Kupkova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 15) Rodina Plachetských (foto z roku 2011 a 1985)

16 Ad 16) Jan Florián Šašek (foto z roku 2011 a 1985) Ad 17) Rodina Roučkova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 18) František Procházka (foto z roku 2011 a 1985)

17 Ad 19),,Obětem svého povolání (foto z roku 2011) Ad 20) Rodina Škodova (foto z roku 2011 a 1985) Ad 21) Rodina Rehbergerova (foto z roku 2011)

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ

ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ ELITE HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY * DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI MONIKA KOCOURKOVÁ 2013 2014 OBSAH ÚVOD (PROČ JSEM SI VYBRALA TATO TÉMATA?) 3 HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY 4 DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Žádost o poskytnutí dotace v roce 2011 Velké projekty Evidenční číslo: FRO/VEP/008650/2011 Žadatel Název žadatele: Obec Třebešice IČ/RČ: 00473375 Druh žadatele: Právnická

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu Camilla Sitteho Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více