Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na, sekce Servis Dokumenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zodiac-poolcare.com Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na, sekce Servis Dokumenty"

Transkript

1 1 Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na, sekce Servis Dokumenty CS

2 OBSAH OBSAHBALENÍ...1 ÍDÍCÍJEDNOTKUPIPEVNTENASTNU...1 POUŽITÍ...2 ÚDRŽBA...3 EŠENÍPROBLÉM...5 TECHNICKÉINFORMACE...6 ZÁRUKY...6 ONLINEREGISTRACE...7 PROHLÁŠENÍOSHOD...8 OBSAHBALENÍ ÍDÍCÍJEDNOTKUPIPEVNTENASTNU A B C X1 X1 X1 A Možnostpostavitídícíjednotkunazem,minimáln3,5metrodokrajebazénu. H A2.CS Ver.11/ B 3,5mmini X1 C 30mAmaxi

3 POUŽITÍ 3.1.BEZPENOST ídícíjednotkuzapojtepouzedozásuvkychránnémaximáln30majistiemzbytkovéhoproudu(v pípadpochybseporateselektrikáeminstalatérem). Dbejtenato,abyzásuvkabylaneustáleasnadnopístupná. ídícíjednotkanesmíbýtnainstalovánavzaplavitelnémmíst. ídícíjednotkamusíbýtvzdálena minimáln3,5metrodbehu bazénu anesmí býtvystavena pímémuslunci. Zabrate,abysekdokolivkoupalzapítomnostirobotuvbazénu.Pokudnáhodoujednotkaspadnedo vody,musítejipedvylovenímbezpodmínenodpojitzezásuvky. Abystepedešlizásahuelektrickýmproudem,nikdyneotevírejteelektronickouídícíjednotku.Obrate senakvalifikovanéhotechnika. Nikdysenesnažteopravitnapájecíkabel.Abystepedešlinebezpeí,kontaktujtePozáruníservis,který honahradíoriginálnímnáhradnímdílem. Pístrojmžebýtpoužitpokudseteplotavodypohybujevrozmezíod10 Cdo35 C. Pedkaždýmištním,údržbouneboservisemapokaždémpoužití,odpojtenapájecíkabel. 3.2.RADYKPOUŽÍVÁNÍ Váš istícírobotpoužívejteconejastji.taktoplnvyužijetevždy istéhobazénuafiltraníkošsebude pomalejiucpávat. Robotmusífungovatvbazénovévodnásledujícíkvality:Chlor<2mg/l;Phmezi6,8a7,6;teplotamezi 10 Ca35 C. Robotnepoužívejtepokudvbazénuprobíhášokováchlorace. Zaúelemzlepšenícelkovéhoištníbazénumžetezárovesrobotemspustitfiltracibazénu. Nakoncikaždéhoprogramuvyisttefiltr. Robotnenechávejtesoustavnvevod. Nakoncikaždéhocyklurobotvytáhntezvody.Peduloženímroboturozmotejtekabel,piemžzantena stranrobotu. 3.3.PONOENÍROBOTU Jakmilejerobotponoen,nechtehosestoupitapoložitsenadnobazénu. 3.4.ELEKTRICKÉZAPOJENÍ Kzapojeníídícíjednotkynepoužívejteprodlužovacíkabel. ZapojteplovoucíkabelVašehorobotukídícískíniakonektorzašroubujtetak,abybylsprávnzasunut.Píliš neutahujte. Pozapojeníjednotkydozásuvkysenakrátkorozsvítízelené kontrolnísvtlo,kteréinformuje,žecyklusjepipravenke spuštní. Nepokoušejte se robot spustit ped rozsvícením kontrolníhosvtla. H A2.CS Ver.11/2011 2

4 ídící jednotka je vybavena systémem automatického zastavení, který umožuje pedcházet eventuálnímpehátímzpsobenýmdelšímuvystavenískínslunci. ídící jednotka robotu je odolná proti postíkání vodou, ale není vodotsná. Jednotku nikdy nepotápjte. 3.5.PROVOZ Abystepedešlieventuálnímzranním,nikdyrobotnespouštjte,pokudkrytnení nainstalovánazajištnnatleserobotu. Pro spuštní Vašeho robotu stisknte tlaítko ON/OFF na ídící jednotce.zelenékontrolnísvtloserozsvítíarobotseponkolikasekundáchrozbhne. Pokudsipejeterobotzastavitbhemprovozu,stiskntetlaítkoON/OFF. Robotjevybavenbezpenostnímzaízením,kteréhoautomatickyzastaví,pokudsepispuštnínachází mimovodu.ubazénsmlinoutotobezpenostnízaízeníumožní,abyserobototoilavrátilzptdo bazénu. 3.6.VÝSTUPZVODY Nakonciistícíhocykluserobotzastavíakontrolnísvtlonacházejícísenaskínizstanerozsvícenopodobu pibližn15minut.tatodobaumožníschlazenímotoruapedejitípoškozenírobotu. Jakmilekontrolkazhasne,pomalutáhntezaplovoucíkabel,abysterobotpiblížilikokrajibazénu(1). Robotpouzezapomocírukojetizvedntemimo vodu(2). Robotdržtevesvislépolozeapokejte,ažvoda vytee. Odpojte elektrickou zásuvku od ídící skín a rozpojtekabelajednotky. Na konci každého cyklu kabel stote, piemž zanteurobotuaskoneteukonektoru.kabelpo celédélcedoberozmotejte. ÚDRŽBA Pedištnímneboúdržbourobotu,pípadnjednotky,robotodpojteodnapájecíjednotky. 4.1.IŠTNÍFILTRUAROBOTU Nakoncikaždéhocykluopláchntefiltrajehodržákistouvodou. Robotmusíbytpravidelnvyištnistouajemnmýdlovouvodou,použitíjakýchkolivrozpouštdeljakoje trichlorethylennebopodobnjevyloueno.robotdobeopláchntevtšímmnožstvímistévody. Robotnenechávejtesušitnasluncinaokrajibazénu. H A2.CS Ver.11/2011 3

5 4.2.UMÍSTNÍFILTRU Hákyfiltrunasatenamaléosynacházejícísenazadnístrankrytu(1). Filtrsklopteazablokujtehopomocíklipu,kterýsenacházívpedu(2).Pokudjefiltrsprávnpipevnnke krytu,paknesmíspadnout,kdyžjejdržítezarukojekrytu. Nasutezávsynadokrajiumístnýminazadnístrantlesarobotu(3). Skloptekrytazablokujtejejzapoužitíklipu,kterýsenacházívpedu.Ujisttese,zdajekrytsprávnpipevnn tak,žerobotlehcezvednetezarukoje. KontaktujteVašehoprodejce,kterýVásbudeinformovatofiltrech,kteréjsoukdispozici. 4.3.VÝMNAKARTÁE(STÍRACÍLIŠTY) RobotjevybavenkartáemzPVCsindikátoremopotebení.Ktomu,aby ištnívašehorobotubyloúinné, musítekartávymnit,jakmilejezasaženindikátoropotebení(ikdyžválecnenípoškozen). Propístupkekartáirobototote. Posuteramenokartáetak,abystemohli odstranitosujehoumístní(1). Zvedntekartáavytáhntezrobotu(2). Osunovéhokartáezavetedojejípolohy. Zaveteidruhouosunovéhokartáedojejí polohy. 4.4.VÝMNAGUM 4.5.RECYKLACE Nanovémpístrojitentosymbolznamená,žezaízenínesmíbýtvyhozeno.Tentopístrojbude pedmtemselektivníhosbruzaúelemdalšíhopoužití,recyklacenebojehovalorizace.pokud obsahujelátky,kteréjsoupotenciálnnebezpenéproprostedí,paktytolátkybudouodstranny neboneutralizovány. Ozpsobechrecyklaceaoorganizacích,kteréjsouschopnéVášpístrojrecyklovat,seprosíminformujte uvašehoprodejce. H A2.CS Ver.11/2011 4

6 EŠENÍPROBLÉM 5.1.Robotsenepohybujeakontrolnísvtlonenírozsvícené Robotsezastavilaeká,ažspustítenovýistícícyklus. Odpojtenapájecískí,vykejteminimáln15sekundaznovuzapojte.Ovte,zdasekontrolkanakrátko rozsvítí.pokudsenerozsvítí,ovte,zdajezásuvkasprávnnapájenátak,žedonízapojítejinýelektrický pístroj.pokudjezásuvkasprávnnapájena,kontaktujtevašehoprodejce. 5.2.KontrolkapostisknutítlaítkaON/OFFbliká Zásuvkuodpojteodnapájecíjednotky. Robotodpojteodnapájecískínaznovuhozapojte,respektujtepitompokynyuvedenévtomtonávodu. Zásuvkuoptzapojteaovte,zdasekontrolkarozsvítí. StiskntetlaítkoON/OFF.Pokudkontrolnísvtlozaneblikat,kontaktujteVašehoprodejce. 5.3.Robotnesajeneistoty Robotvytáhntezbazénuazásuvkuodpojte. Sejmteavyisttefiltr. Ovte,zdavrtulenenípoškozena.Pokudjevrtulepoškozena,jenutnojivymnit. 5.4.Robotvytváíproudvody,alenepohybujese Sejmtekola. Ovte,zdavzubechkolanenívzpíenažádnáneistota,pokudano,odstrateji. Spusterobotaovte,zdaseozubenákolatoípedzastavenímrobotu. 5.5.Robotstoupáažkliniivodyanasávávzduch. Opakujtekrokykapitoly3.3aovte,zdabylproblémvyešen. Pokud problém petrvává, sejmte kryt robotu a 2 šrouby pidržující desku (vybavenouzávsy),umožujícíjejípipevnnínarobot.tutodeskusejmte. Sejmtepolystyrenovýplovákapipevntedeskuvybavenouzávsy.Filtrakryt optnamontujtenarobotaovte,zdabylproblémvyešen. 5.6.Otáenívpravoneníúinné Chovánírobotu: Správnéotáení Otáenívpravojeprvníotáení,kterérobotprovedenazaátkucyklu.Mže být tedy ovené bhem první minuty provozu pístroje. Pokud se robot neotáí,ovte,zasemalýtmenumístnýpodrobotemvolntoíaodstrate eventuálníneistoty,kterébyhomohlyblokovat. Ovte,zdakolekoneníopotebené,vopanémpípadhovymte.Pokud problémpetrvává,kontaktujtevašehoprodejce. Neúinnéotáení. Robotjepílišlehký.Sejmteplováktak,jakjeuvedenov kapitole5.5.znovuovteotáeníapokudproblémpetrvává, kontaktujtevašehoprodejce. H A2.CS Ver.11/2011 5

7 5.7.Otáenívlevoneníúinné Chovánírobotu: TECHNICKÉINFORMACE Napájecínaptíjednotky:100240V,50/60Hz Napájecínaptírobotu:30VDC Píkon:70W Délkakabelu:15m Rozmryrobotu(DxHxV):39x33x27cm Rozmrybalení(DxHxV):56x35x30cm Správnéotáení ZÁRUKY Neúinnéotáení. Robotjepílištžký.KontaktujteVašehoprodejce zaúelempidáníplovákunakryt. Hmotnostrobotu:6kg Hmotnostbalení:8,8kg Teoretickáištnášíka:21cm Prtokerpadla:11m³/h Dobatrvánícyklu:pibližn2hodiny Princip SvýhradoujinéhoopatenísmluvnzaruujemesprávnéfungovánínašichnovýchVýrobk.Zaruujeme,ženaše Výrobkyodpovídajítechnickýmspecifikacímanemajížádnémateriálnínebovýrobnívady. Tatozárukajevkaždémpípadpodlenašehouváženíomezenabunaopravunebonavýmnuzanový neborenovovanývýrobek,nebonazaplacenídíl,kteréuznámezavadné. Poštovnéapoplatkyzaodesláníopravenéhonebonahrazenéhodíl,dodanéhoKlientovi,budoupitenynám,vyjma nákladnapracovnísílu,nacestua/nebonapobyt,kteréjsmevynaložiliupíležitostiopravprovedenýchmimo MetropolitníFranciiavyjmaplatbyodškodného. JakékolivvráceníVýrobkumusímepedemrozhodnoutaschválit.Jakékolivvrácení bezpožádánízpodntu Klientanebudepijato. Zvláštzárukananáhradnídílymžebýtaplikovánaažpoanalýzeaexpertízevrácenýchdílprovedenénaší spolenostíapojejímrozhodnutíovýmntchtodíl. Vkaždémpípadbudezákonnázárukaprodejcenadáleaplikována. K získání záruky se náš Klient a konený Uživatel zavazují, že budou respektovat parametry rovnováhy bazénovévodypodlenásledujícíchkritérií: ph:6,8<ph<7,6 volnýchlór(*):<3,0mg/l brómcelkem(*):<5,0mg/l stabilizátor(pokudjepoužit):<75mg/l rozpuštnékovycelkem(železo,mangan,m,zinek ):<0,1mg/L (*):Robotymusíbýtbezpodmínenzbazénuodstrannypišokovéúpravvody. Poznámka:Použitívodyzvrta/nebozestudnyjezakázáno. Všeobecnáomezení Tatozárukaneplatíprozjevnévady,toznamená,providitelnévzhledovévadynenahlášenéKlientempidodání Výrobku. RovnžjsouvylouenyvadynebopoškozenízpsobenénevhodnostíVýrobkuvzhledemkpotebámkoneného Uživatele,normálnímopotebením,nedbalostí,špatnouinstalacínebopoužitímvrozporusdoporueními uvedenýmivnávodupístroje,nedostatenouúdržboua/nebonehodoupimanipulaci,špatnýmuskladnním a/nebonávrhy,instrukcemia/nebospecifikacemipocházejícímiodnašehoklienta. JakékolivzmnyprovedenénaVýrobcíchnašimKlientem,konenýmUživatelemnebotetíosobouautomaticky ukoníplatnostcelézáruky.toplatíivpípadnahrazeníoriginálníchdíldílypocházejícímiodjinéhoprodejce. H A2.CS Ver.11/2011 6

8 H A2.CS Ver.11/ VšechnyžádostioaplikacizárukymusíbýtzaslányVašemuprodejci.DoporuujemeVámfakturu uschovatproúelyasistenceuvašehovýrobku. UPOZORNNÍTÝKAJÍCÍSEPOUŽITÍTOHOTOROBOTUVBAZÉNUSVINYLOVÝMPOTAHEM Povrchuritýchvinylovýchpotahsmotivysemžerychleopotebitamotivymohouzmizetpi kontaktuspedmty,jakojsounapíkladistícíkartáe,hraky,kola,dávkovaechlóruaautomatické istiebazénu.motivynkterýchvinylovýchpotahsemohoupoškrábatneboopotebitprostým tením,napíkladbazénovýmkartáem.barvankterýchmotivserovnžmžesmazatbhem instalacenebovpípadkontaktuspedmty,kterésevbazénunacházejí. Zodiac nenese zodpovdnostzasmazanémotivy,opotebenínebopoškrábánívinylovýchpotah,tytonespadajídoomezené záruky. NášKlientjerovnžpovinenseujistitupíslušnýchvýrobcokompatibilitnašichVýrobksostatnímvybavením bazénu,jakožiopravidlechinstalaceauvedenídoprovozu,kteréjenutnorespektovatprosprávnoufunkcicelého systému. VpípadnavráceníVýrobkudonašíprovozovnybudounákladynadopravutamazptpitenykonenémuUživateli, vyjmatch,kteréjsouuvedenévodstavci2tohotolánku. Imobilizaceaztrátapoužitelnostipístrojevpípadeventuálníopravynemžemítzanásledekplatbuodškodného. Tatozárukabudevylouenavpípad,kdyKlientpíslušnýVýrobeknezaplatínebozaplatísprodlením. Dobatrvání SmluvnízárukajeplatnáoddatauvedenéhonafaktueprodejenovéhoVýrobkunašímKlientemkonenémuUživateli. Fakturajevymahatelnáapodmiujevšechnapevzetívýrobkvzáruce. VopanémpípadnášKlientponeseveškerénásledkyškodícínašíspolenostivpípadreklamacekonenéhoUživatelez titulusmluvnízárukypojejímvypršení. Opravya/nebonáhradyprovedenévzárunídobnemajívžádnémpípadzanásledekjejíprodlouženíneboobnovení. ZvláštníustanoveníproVýrobkysortimentuElektrickéRoboty Zaruujeme,ževšechnyVýrobkyvyhovujítechnickýmspecifikacím,nemajížádnémateriálnínebovýrobnívadya odpovídajítechnickémuvývojiatechnickýmpravidlmplatnýmvechvílijejichuvedenínatrh. PozdjšízmnynašichVýrobk(zlepšenínebozmny,kteréjsousouástítechnologickéhopokrokuvýrobku) nemohouvéstkzásahuznašístrany. Zárukavyluuje: Normálníopotebenídíljakojsoupneumatiky,pásy,kartáe,emeny,ozubenépevodynebofiltry. Elektrickéškodyzpsobenébleskemnebošpatnýmelektrickýmzapojením. Rozbitízpsobenéúdery,špatnýmpoužitímnebošpatnouúdržbou(zahrnujeirobot,píslušenstvíakabely). Zárunídobajeprocelýsortimentstanovenana2rokypoínajedatemfakturyvystavenéKlientemkonenému UživatelizanovýVýrobek. ONLINEREGISTRACE ZaregistrujteVášvýrobeknanašichInternetovýchstránkách: - Butemeziprvními,kteíobdržíinformaceonovinkáchZodiac aonašichnabídkách, - Pomoztenámneustálezlepšovatkvalitunašichvýrobk.

9 PROHLÁŠENÍOSHOD Tentopístrojbylkoncipovánavyrobenvsouladusnásledujícíminormami. PodlesmrniceElektromagnetickékompatibility:2004/108/ECanorem: EN550141:2000+A1:2001+A2:2002 EN550142:1997+A1:2002 EN :2000+A2:2005 EN :1995+A1:2001+A2:2005 Podlesmrnicenízkéhonaptí:2006/95/ECanorem: EN603351:2002+A1:2004+A2:2006+A11:2004+A12:2006 EN :2003+A1:2004 Vikterýmjekonformní. Výrobekbylvyzkoušenzanormálníchuživatelskýchpodmínek. Výrobcesivyhrazujeprávonazmnuspecifikacíbezpedchozíhoupozornní. Robot byl sice vyzkoušen na mnoha rzných bazénech, ZODIAC se však nemže zavázat za perfektní pizpsobenírobotunauritýbazén. H A2.CS Ver.11/2011 8

10 Your retailer/ votre revendeur Zodiac : Innovative pool products and services Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur. For further information please contact your retailer. Hinweise und Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot uw zwembadbouwer. Para cualquier información adicional contactar con su detallista. Contacte o seu revendador para obter informaçoes mais detalhadas. Per qualsiasi informazione supplementare, mettetevi in contatto con il vostro rivenditore al dettaglio. ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. ZODIAC POOL CARE EUROPE / BP 90023, St Barthélémy d Anjou cedex-france / S.A.S.U AU CAPITAL DE / SIREN / RCS PARIS / Pour Qui Pourquoi

www.zodiac-poolcare.com Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na, sekce Servis Dokumenty

www.zodiac-poolcare.com Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na, sekce Servis Dokumenty 1 www.zodiac-poolcare.com Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na, sekce Servis Dokumenty CS OBSAH OBSAH BALENÍ... 1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU PŘIPEVNĚTE NA STĚNU... 1 POUŽITÍ... 2 ÚDRŽBA... 3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

Návod k použití a k instalaci

Návod k použití a k instalaci FR Návod k použití a k instalaci CS More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0379400.B - 2013/06 Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod! Symbol upozorňuje

Více

Návod k použití a k instalaci český

Návod k použití a k instalaci český Návod k použití a k instalaci český More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0412700.A - 2013/05 Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje je třeba pozorně číst tento návod! Symbol upozorňuje

Více

Návod k použití a k instalaci český. More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0439000.D - 2015/01

Návod k použití a k instalaci český. More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0439000.D - 2015/01 Návod k použití a k instalaci český CS More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0439000.D - 2015/01 Než zahájíte instalaci, údržbu nebo opravy tohoto přístroje, musíte si pozorně přečíst tento návod!

Více

3 4WD 4. Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na www.zodiac-poolcare.com, sekce Servis Dokumenty

3 4WD 4. Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na www.zodiac-poolcare.com, sekce Servis Dokumenty 3 4WD 4 Návod k použití a k instalaci: Ke stažení na www.zodiac-poolcare.com, sekce Servis Dokumenty CS Obsah OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM... 2 1.1. VAŠE BEZPEČNOST... 2 1.2. OBSAH BALENÍ... 2 1.3. MONTÁŽ DOPRAVNÍHO

Více

Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje je třeba pozorně číst tento návod!

Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje je třeba pozorně číst tento návod! Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje je třeba pozorně číst tento návod! Symbol upozorňuje na důležité informace, které je nutno vzít na vědomí, aby se předešlo rizikům zranění osob nebo přístroje.

Více

Návod k použití a k instalaci

Návod k použití a k instalaci Návod k použití a k instalaci H0354600.D - 2012/11 ÚVOD Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového čističe vysavače Zodiac MX 8. Váš Zodiac MX 8 byl navržen a vyroben za použití osvědčené technologie tak,

Více

Návod k použití a k instalaci

Návod k použití a k instalaci FR Návod k použití a k instalaci CS More languages on: www.zodiac-poolcare.com H04039-00.A - 2012/12 Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje je třeba pozorně číst tento návod! Symbol upozorňuje

Více

OV 3300 OV 3400 OV 3500 RV 4310 RV 4400 RV 4460 RV 4550 RV 5400 RV 5470

OV 3300 OV 3400 OV 3500 RV 4310 RV 4400 RV 4460 RV 4550 RV 5400 RV 5470 OV 3300 OV 3400 OV 3500 RV 4310 RV 4400 RV 4460 RV 4550 RV 5400 RV 5470 RV 5500 Návod k použití a k instalaci český More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0491600.B - 2014/11 Než zahájíte instalaci,

Více

garance na www.philco.cz/ registrace

garance na www.philco.cz/ registrace Ceník platný od 24.5.2014 pro Dušek kuchyně + 5 let garance na www.philco.cz/ registrace Model MOC Dušek MOC Bonus program Vestavné samostatné trouby Dušek POB 62 Vestavná kombinovaná parní trouba, objem

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

OC OX 3100 RC RC 4130 RC RC 4350 RC RC 4370 RC RC 4401 RX 4450

OC OX 3100 RC RC 4130 RC RC 4350 RC RC 4370 RC RC 4401 RX 4450 OC 3400 - OX 3100 4100-4130 4300-4350 4360-4370 4400-4401 RX 4450 český H0426500.C - 2016/01 - EM11-- CS Před jakýmkoliv zásahem na přístroji je nezbytně nutné seznámit se s tímto návodem k instalaci,

Více

Návod k použití a k instalaci český. More documents on: H C /12 - EC11--

Návod k použití a k instalaci český. More documents on:  H C /12 - EC11-- OV 3300 - OV 3400 - OV 3410 OV 3450 - OV 3500 - OV 3510 RV 4200 - RV 4310 RV 4400 - RV 4430 - RV 4460 RV 4550 - RV 4560 RV 5400 - RV 5470 RV 5500 - RV 5600 Vortex TM 3 PLUS - Vortex TM 4 PLUS Návod k použití

Více

Zaregistrujte váš produkt on-line a získejte podporu: www.philips.com/welcome. EasyClean. 500 Series Nabíjecí sonický kartáček

Zaregistrujte váš produkt on-line a získejte podporu: www.philips.com/welcome. EasyClean. 500 Series Nabíjecí sonický kartáček Zaregistrujte váš produkt on-line a získejte podporu: www.philips.com/welcome EasyClean 500 Series Nabíjecí sonický kartáček OBSAH 3 11 12 13 14 15 16 17 18 ÚVOD 4 DŮLEŽITÉ 5 ZÁKLADNÍ POPIS 7 PŘED PRVNÍM

Více

Vestavné spotřebiče Technické nákresy 2017

Vestavné spotřebiče Technické nákresy 2017 Vestavné spotřebiče Technické nákresy 17 1 Vestavná kombinovaná parní trouba POB 62 trouba POB 68 550 550 590 590 560 594 560 594 567 594 567 594 pyrolytická trouba POB 70 pyrolytická trouba POC 10 IF

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál CAT CZ Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použitím Vaší tříkolky Uchovejte si tento manuál na bezpečném místě pro budoucí potřebu. 1. Úvod Gratulujeme ke koupi

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra Speak 410 Návod k obsluze obsah Poděkování...3 Přehled výrobku...3 PŘEHLED...4 Instalace a nastavení...4 Denní použití...5 Získání pomoci...6 2 Poděkování Děkujeme, že jste zakoupili zařízení Jabra

Více

CLASSIC od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

CLASSIC od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 17.7.2006 No. 631 Automatický bazénový vysavač CLASSIC od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače CLASSIC od firmy

Více

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 OPERATION AND SAFETY NOTES 19 UNITÀ PRINCIPALE LP PLUS INDICAZIONI PER L USO E PER LA SICUREZZA 47 DE LADEGERÄT LP PLUS BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE 3 GB MAIN UNIT LP PLUS OPERATION AND SAFETY NOTES 19 FR UNITÉ PRINCIPALE LP PLUS INSTRUCTIONS D UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 33 IT UNITÀ

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Návod k použití a k instalaci český. More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0470400.A - 2014/09

Návod k použití a k instalaci český. More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0470400.A - 2014/09 Návod k použití a k instalaci český More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0470400.A - 2014/09 Než zahájíte instalaci, údržbu nebo opravy tohoto přístroje, musíte si pozorně přečíst tento návod! Symbol

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.20 2002 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů ČSN ISO/IEC 11581-3 36 9814 Únor Information

Více

WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ BASS BOXY WCA115 WCA410

WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ BASS BOXY WCA115 WCA410 WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ BASS BOXY WCA115 WCA410 F a m i l y O w n e d S o l a r P o w e r e d S u s t a i n a b l y M a n u f a c t u r e d i n a G r e e n E n v i r o n m e n t WARWICK WCA BASS BOXY NÁVOD

Více

510DS MINI NOTEBOOK DOCKING STATION 520DS USB2 MINI NOTEBOOK DOCKING STATION. User s manual V1.0

510DS MINI NOTEBOOK DOCKING STATION 520DS USB2 MINI NOTEBOOK DOCKING STATION. User s manual V1.0 GR User s manual DK SE HU SK V1.0 GR DK SE HU Děkujeme vám za zakoupení produktu. Registrovat produkt můžete na našem internetovém serveru na adrese www.trust.com/register, získáte tak optimální podmínky

Více

Uživatelský manuál PUKY

Uživatelský manuál PUKY PUKY Uživatelský manuál Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím této šlapací káry. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro případnou budoucí potřebu. Uživatelský manuál 1. Úvod

Více

na www.philco.cz/ registrace

na www.philco.cz/ registrace Ceník platný od 13.4.2015 pro Dušek kuchyně + 5 let garance na www.philco.cz/ registrace Model DMOC Dušek Vestavné samostatné trouby Specielní cena Dušek s časovým omezením POB 77 Vestavná kombinovaná

Více

AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORDLESS HEAT BELT NÁVOD K POUŽITÍ

AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORDLESS HEAT BELT NÁVOD K POUŽITÍ AKKU-WÄRMEGÜRTEL CORLESS HEAT BELT NÁVO K POUŽITÍ Auto Off Lesen Sie die f sorgfältig dur český 52 Quick Start Bewahre anweisun Le so Nutzung B Stecken Sie ke a N Verwenden Si zusammenges St Verwenden

Více

Copia Certificada Beglaubigte Abschrift Certified Copy Copie Certifiée Copia Autenticata

Copia Certificada Beglaubigte Abschrift Certified Copy Copie Certifiée Copia Autenticata CUSTOMER SERVICES DEPARTMENT Copia Certificada Beglaubigte Abschrift Certified Copy Copie Certifiée Copia Autenticata Por el presente se certifica que el documento que se adjunta es una copia conforme

Více

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR PUKY Uživatelský manuál Odrážedlo LR Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím tohoto odrážedla. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí možnou potřebu. Uživatelský manuál

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Ú é ú é ě Ú ď ě é Í Ú ě Ú ě ď Ú ď Ú ú ěš é Ú Í Á Á Ú é é é ě ó é é é é ě š Š ě ě ě š é é Ú Í Á Á Ú ě ď é š é é ě ě ě š é ěď é é Ú ě é Ú ě ď ů ú Ú ě ě ě ě ě ě é é é š é é ě ě Ú ď é é ě ů é š ě Ú é š ě é

Více

COMET-N. Manuale di istruzioni Instruktions handbog Instrukcja obsługi

COMET-N. Manuale di istruzioni Instruktions handbog Instrukcja obsługi COMET-N Manual de instrucciones Instructions Manual Manuel d instructions Anweisungshandbuch Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manuale di istruzioni Instruktions handbog Instrukcja obsługi Fig. 1

Více

Uživatelský manuál PUKY. Wutsch / Pukylino

Uživatelský manuál PUKY. Wutsch / Pukylino PUKY Uživatelský manuál Wutsch / Pukylino Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím tohoto odrážedla. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí možnou potřebu. Uživatelský

Více

Poloautomatický bazénový vysavač T5 DUO. (s technologií BARACUDA ) Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač T5 DUO. (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Platnost od 15.2.2013 No. 695 Poloautomatický bazénový vysavač T5 DUO (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového vysavače vysavače ZODIAC T5 DUO. Společnost Zodiac

Více

Návod k použití a k instalaci český

Návod k použití a k instalaci český Návod k použití a k instalaci český CS More documents on: www.zodiac-poolcare.com H0470400.B - 2016/10 UPOZORNĚNÍ VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Nedodržení daných upozornění by mohlo vést ke škodám na zařízení bazénu

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Notice de montage et d utilisation (à conserver précieusement) Français : page 2

Notice de montage et d utilisation (à conserver précieusement) Français : page 2 FR EN ES DE IT NL PT CZ SV Notice de montage et d utilisation (à conserver précieusement) Français : page 2 Instructions for installation and use (to be kept in a safe place) English : page 10 Instrucciones

Více

Dati tecnici Datos Técnicos Technická data Fiamm Motive Power energy plus

Dati tecnici Datos Técnicos Technická data Fiamm Motive Power energy plus Dati tecnici Datos Técnicos Technická data Fiamm Motive Power energy plus Elementi PzS energy plus, con connessioni imbullonate-dimensioni conformi alle norme DIN/EN 60254-2 e CEI 60254-2 serie E Elementos

Více

Model MOC MOC DUŠEK Vestavné samostatné trouby

Model MOC MOC DUŠEK Vestavné samostatné trouby Model MOC MOC DUŠEK Vestavné samostatné trouby POB 68 objem 74 litrů, katalytické čištění, 12 programů, nízkoteplotní pečení, elektronické ovládání Touch control, Soft closing, trojité prosklení dveří,

Více

ÚŘ Á Í Š Í ĚŘ Á Í ĚŘ ě ň ě ý ů ý š ý ů ý š ý ů ý š Č ě ě ý ě ý ý ě ů ý ě ě ýš ť š Ó ě š ý ě ě ě š ů ý ý ý ě ý ě š ý ě ě ě ů ě ý ě ý ý Č ě ě ě ě ě ě ů ý ě ě ů ď ů ě ů ý Č ě Ú š Ú š ě ý ý ě ů ě ě š ě ů š

Více

Novinka. OPTALIGN PLUS Series. Ustavování hřídelů laserem podle vašich požadavků. Od vynálezců ustavování hřídelů laserem

Novinka. OPTALIGN PLUS Series. Ustavování hřídelů laserem podle vašich požadavků. Od vynálezců ustavování hřídelů laserem Novinka OPTALIGN PLUS Series Ustavování hřídelů laserem podle vašich požadavků Od vynálezců ustavování hřídelů laserem Splňte si požadavky na ustavování přístrojem OPTALIGN PLUS Series Přesné ustavení

Více

AMPS Rugged Mount. MONTANA 600 Series

AMPS Rugged Mount. MONTANA 600 Series AMPS Rugged Mount MONTANA 600 Series Instructions Instructions Istruzioni Anweisungen Instrucciones Instruções Instructies Instruktioner Ohjeet Instruksjoner Instruktioner Instrukcja Pokyny Инструкции

Více

G2 od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

G2 od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 20.12.2010 No. 683 Automatický bazénový vysavač G2 od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití 1/ Princip činnosti Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače

Více

Register your product and get support at SPA1260. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at  SPA1260. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 CS Příručka pro uživatele a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX CS Upozornění: Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo

Více

Í é š é ř é Šč č Í š š é ř ý é ý ý ů č é ď č š é ř ř Ž é ů č ď č š é ř č é Í č č š é ř é č é ď ď é ř é é č é é Š é č č Í č š č é ř ý č é ů š ř ý ý ú ř é ř é é é ř č Í š ř ď č ř é é ř é é é ď ů é ů Č ď

Více

PREDATOR SV 85. User s manual V1.0

PREDATOR SV 85. User s manual V1.0 PREDATOR SV 85 User s manual SK V1.0 PREDATOR SV 85 GR DK SE HU Děkujeme vám za zakoupení produktu. Registrovat produkt můžete na našem internetovém serveru na adrese www.trust.com/register, získáte tak

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

essential ventilation manual - SOLO

essential ventilation manual - SOLO essential ventilation manual - SOLO EN Dear Customer, We thank you for purchasing KLIMATOM product. Please read this user manual carefully before installing or servicing DE Sehr geehrter Kunde, Wir danken

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více

Č ž Ž ý á ý š š é é é á á ý á áš Í é Í ž ý č š é é č Ž á ů é š š Ž š á ň Šť é é é é Žá č é Ž é Š é é č é žá é š é é č á ň é ů š š á ý č š é ň é á ý č č é á č š ý č é é č ý é Žá á ý á ý Ž Ž á š ý á š č

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vortex. Návod k použití a k instalaci český. More documents on: H D /12 - EC11--

Vortex. Návod k použití a k instalaci český. More documents on:  H D /12 - EC11-- Vortex Návod k použití a k instalaci český CS More documents on: www.zodiac.com H0491600.D - 2016/12 - EC11-- UPOZORNĚNÍ VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Nedodržení daných upozornění by mohlo vést ke škodám na zařízení

Více

NTN-SNR / lineární technika

NTN-SNR / lineární technika NTN-SNR / lineární technika LINEÁRNÍ POHYB PRODUKTY LEAD CENTER LINEAR MOTION LINEÁRNÍ POHYB Lineární vedení Lineární moduly Lineární pouzdra Kuličkové šrouby NTN SNR / profilové vedení (kuličkové) LINEÁRNÍ

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 Křídlo: 2511,2514,2518,0511,0514,0518,0113 Ug=1,1 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,2 Křídlo: 0113 Ug=1,0 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,1 Křídlo: 0113 Ug=0,7 W/m2K Součinitel

Více

Č á Š á á ý ý á ýá ú č á á ř ú ů á á š Í č Í á á ř á á č á Í á ý ý ů á ž ý ý ů á á ý ý š ý ů Éč á ú Ú ů á č á ř ú á á á ť ďá á č Í č á á š ř ů ů á ý á á ý ů á ř ý á Ú á á á ů á Ť ř á ÍÍ ů ý á ř ý č ů š

Více

ATLAS. Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata. Bezpečnostní pokyny

ATLAS. Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata. Bezpečnostní pokyny ATLAS Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata Bezpečnostní pokyny Přečtěte si prosím pozorně návod před instalací produktu. Nesprávná instalace může způsobit nenapravitelné materiální škody

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Seulement pour la version de 56 cm Sólo para versión de 56 cm Solamente per versione larga 56 cm Endast för modell med bredd 56 cm

Seulement pour la version de 56 cm Sólo para versión de 56 cm Solamente per versione larga 56 cm Endast för modell med bredd 56 cm Nur für die 56 cm breite Ausführung Pouze pro verzi šířky 56 cm Seulement pour la version de 56 cm Uitsluitend voor de brede uitvoering 56 cm Sólo para versión de 56 cm Apenas para a versão com 56 cm de

Více

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Česky 307

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Česky 307 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Česky 307 Obsah Část 1: Technický servis a zasílání objednávek 311 Technický servis 311 USA 311 Zasílání objednávek 311 USA 311 Správné použití a

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Uživatelský manuál CDT

Uživatelský manuál CDT PUKY Uživatelský manuál CDT GB CZ GB Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím této trojkolky. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro možnou budoucí potřebu. 1. Úvod Gratulujeme

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 790 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. pohled zepředu a zezadu Obrázek 1. Pohled zepředu a zezadu

Více

O Suni digitální intraorální kamee. 3 O Sunicam software... 4

O Suni digitální intraorální kamee. 3 O Sunicam software... 4 Obsah O Suni digitální intraorální kamee. 3 O Sunicam software... 4 1. Pedstavení kamery.......5 1.1 Specifikace.... 5 1.2 Požadavky systému..... 6 1.3 Seznam komponent.. 6 2. Nastavení systému... 7 2.1

Více

#ešení pro #ízení #erpadel s napojením dálkového ovládání

#ešení pro #ízení #erpadel s napojením dálkového ovládání #ešení pro #ízení #erpadel s napojením dálkového ovládání PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47 CZ-617 00 Brno +420 542 213 401 09.05.2016 phoenixcontact.cz #ešení pro #ízení #erpadel s napojením dálkového

Více

Návod k použití a k instalaci: ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. www.roboticky-vysavac.

Návod k použití a k instalaci: ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. www.roboticky-vysavac. CZ Návod k použití a k instalaci: ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license Záruka PODMÍNKY Výrobě automatických čističů bazénů ZODIAC jsme věnovali veškerou

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46 Mosazné t lo ventilu (EN1982); VXI4625T: bronz CC491K (Rg5) max 4% Pb

Více

Návod k obsluze by měl být vždy po ruce!

Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 101.926 Bedienungsanleitung Planeten Schlag-, Knetund Rührmaschine T 5L Seite 3 bis 20 Instruction manual Planetary mixer for whipping, kneading and mixing 5 TL from page 21 to 38 Mode d emploi Malaxeur

Více

ď š Ú Ž é š š ě ě ě ě ě Ž š Ž ě ě š ť Ú ěš ě ě é š ě Ž ěš ě š é ě š š š ě ěš š Ž Ž é ě ě ě ě é é ě ě é ě Ú ě é ě é ě ť é É Š ě é š ě Ž é é é é ě ě Č é š Ž š š é é Ž š é ě Č š ě ě š ě ěž é é š é ěž é Ž

Více

Ř Í Š Š Č Ť š é é ž é é é Ť š ť Ť ť ž ž Ť Ť š Í Ť Ž č é č č ž é č ž Ť š Ť Ď ž ž é ž Í č ň é Ť ž é é é Č č ž ž ř ž š š č č š ď Ž Č Ť é é Ť č é ž é ž é é é Ť ž ň š Ť Ž č š ž Č é č é š é é Ť Ž é č č š š é

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

BT446 WIRELESS BLUETOOTH TABLET. User s manual V1.0

BT446 WIRELESS BLUETOOTH TABLET. User s manual V1.0 BT446 WIRELESS BLUETOOTH TABLET User s manual D K S E H U S K FI NO TR RU V1.0 BT446 WIRELESS BLUETOOTH TABLET D K S E H U Děkujeme vám za zakoupení produktu. Registrovat produkt můžete na našem internetovém

Více

Č Š Š Š é Č Č é ý ň Ž ú Č é é š ý é Ž Í ó Č é šť ů é é š ý é Í š ý é š ý é é šť é é ý é Š Ě Í Ě Í Ě Í Á Ý é é Í š ů ý é š ý ý ý é š ý é ý é ý ý ý é é é š é é ý Í é Ž ý š é é é ý é ý ý é é šť š é ů é ý

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

January 2, 2016 at 3:24pm 0 Comments 0 Likes Albuterol 4 Mg Où. Commander. 1 000 Kč - 12 500 Kč 1-30 dní 18-60 let Do 15 minut

January 2, 2016 at 3:24pm 0 Comments 0 Likes Albuterol 4 Mg Où. Commander. 1 000 Kč - 12 500 Kč 1-30 dní 18-60 let Do 15 minut rychla sms půjčka nonstop delivery sacramento. Acheter Albuterol 2 Pour Femme En Cana January 2, 2016 at 3:24pm 0 Comments 0 Likes Albuterol 4 Mg Où Commander. 1 000 Kč - 12 500 Kč 1-30 dní 18-60 let Do

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DTG 1300-24 Eco / V130

DTG 1300-24 Eco / V130 ECODENS Kondenzační plynový kotel CS Návod k obsluze 300018014-001-B Obsah 1 Úvod...................................................................................3 1.1 Symboly a zkratky.......................................................................................3

Více

Návod na instalaci a použití (česky)

Návod na instalaci a použití (česky) Návod na instalaci a použití (česky) CZ H03608-00.B - 2012/01 - Před instalací, údržbou nebo opravami si pozorně prostudujte tento návod! - Symbol upozorňuje na důležitou bezpečnostní informaci, kterou

Více

Strojové vidění Pokročilé vybírání sypaných dílů a obecná manipulace s materiálem. 3D Area Sensor

Strojové vidění Pokročilé vybírání sypaných dílů a obecná manipulace s materiálem. 3D Area Sensor Strojové vidění Pokročilé vybírání sypaných dílů a obecná manipulace s materiálem 3D Area Sensor Produktivní automatizovaná manipulace pro větší efektivitu a flexibilitu Roboty vybavené FANUC 3D Area Senzorem

Více

ě Á Á é é ě ě ě ú é é é ě é é ď ď ď š š Č Á ě ú Á ď š ě Č ě š ěž ě é ě ě ě ě ě ě Č Á ě Á é ú Ž é š ě š š é Ž ě é š é Š ť Ž ě Č Á ú Á Ť é ě é š ě ě š š ď ď Č é š š Č ě ě ú ě ú Ť é ě š ě ě š ě š ě ě ú ě

Více

Částka 7 Ročník 2001. Vydáno dne 25. května 2001. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2001. Vydáno dne 25. května 2001. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 7 Ročník 2001 Vydáno dne 25. května 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. května 2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

Ě Á ČÁ Úř ě é úř š é š ě Ž ř ř Í ř ě é Ž Ž é ě ř é ř é ě é éř ě š š ě ě ř ř é ň ě š ň ž ř ě é é ž é é ř é ě é ě ř é ř ž ť ě é ř ě é ř š úř ú ř é ě š ě ě š ř ř é ě ě é ďě é úř ě ě ě ěř ž š Č úř é ž Ž š

Více

Pokyny k instalaci SIROCCO 55-80-110. Odvlhčovač vzduchu pro vnitřní bazény

Pokyny k instalaci SIROCCO 55-80-110. Odvlhčovač vzduchu pro vnitřní bazény Pokyny k instalaci SIROCCO 55-80-110 Odvlhčovač vzduchu pro vnitřní bazény Ref: N.D.005.A.EN - Ver. 02-2010 1. Instalace... 2 1.1 Všeobecně... 2 1.1.1 Bezpečnostní opatření... 2 1.1.2 Obecné podmínky dodávky...

Více

Závitníky Shark žraloci s vysokým výkonem

Závitníky Shark žraloci s vysokým výkonem Závitníky Shark žraloci s vysokým výkonem Představení řady Shark Dormer DIN závitníky pro různé aplikace se značkou Shark vynikají vysokým výkonem a snadno je rozeznáte podle barevných proužků, které označují

Více

ý Č Í Ž ě áť á á é Í č Ť é Í č č Ž á é šš éč éš ÍÁ Ť ž ě á é á áť Č Ť š á čá č Ť čš ž á á á ě é šš é č Óš á Ť Ř číš Í ž ě Ó š á Ťč š Ó č Ó Ó áť á Ó á é á ě é šš éč é š Ž á é á é ť ť ž ě Ó Žš ř š á ŠéÍ

Více

Strana 7-8 a 11 7-29 a 32 DVOUTLAČÍTKOVÉ A TŘÍTLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE Ø 22 mm Dvoutlačítkové s nebo bez indikátoru Třítlačítkové

Strana 7-8 a 11 7-29 a 32 DVOUTLAČÍTKOVÉ A TŘÍTLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE Ø 22 mm Dvoutlačítkové s nebo bez indikátoru Třítlačítkové Strana -4 až a 10-26 až 28 a 31 TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE Ø 22 mm S návratem lícující, vystouplé a chráněné Stiskni stiskni lícující a vystouplé S hřibovým knoflíkem Pro mechanické ovládání Prosvětlené Strana

Více

Návod k použití a k instalaci: ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

Návod k použití a k instalaci: ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. CZ Návod k použití a k instalaci: ZODIAC is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license Záruka PODMÍNKY Výrobě automatických čističů bazénů ZODIAC jsme věnovali veškerou

Více

Analýza webových stránek webgay.net

Analýza webových stránek webgay.net Analýza webových stránek webgay.net Generovány na Srpen 16 2016 21:46 PM Skóre 51/100 SEO obsah Titulek web gay annonce, site annonce gay gratuit 100% rencontre avec tchat live gay France. Délka : 84 V

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) cs Důležité upozornění Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Použití k určenému účelu 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Právní předpisy 2 4. Obsah dodávky 2 5. Popis činnosti 2 6. Popis přístroje 2 7. Uvedení

Více