ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA (1880 1925) Inventář osobního fondu"

Transkript

1 ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN ŠTURSA ( ) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 15 Zpracovala: Jaromíra Nováková Místo: Praha 1992, 2010

2 Jan Štursa Sochař Jan Štursa se narodil 15. května 1880 v Novém Městě na Moravě. Tam také absolvoval v letech obecnou i měšťanskou školu. Během školní docházky výtvarný talent nijak neprojevoval. Daleko více se zajímal o přírodu a zahradničení. A nebýt všímavého pana učitele, který přesvědčil rodiče, aby poslali chlapce do Hořic, byl by z Jana Štursy bezesporu dobrý a spokojený zahradník. Roku 1894 odešel Jan Štursa do sochařské a kamenické školy v Hořicích. Po absolutoriu v roce 1898 odjel na rok do Německa, kde pracoval v lomech a kamenických dílnách. V roce 1899 se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, do speciálky Josefa Václava Myslbeka. Z Akademie Štursa neodešel dobrovolně, ale po určitých nedorozuměních právě s profesorem Myslbekem. Rok po ukončení speciálky, v roce 1904, dostal poprvé Hlávkovo cestovní stipendium, které mu umožnilo tříměsíční studijní cestu do Mnichova, Bernu, Curychu, Ženevy, Paříže a Londýna. Téhož roku byl na podkladě vystavených prací na XII. výstavě SVU Mánes v Praze přijat za člena SVU Mánes. Tím bylo završeno první tvůrčí období. Během tohoto období se uplatňovalo v jeho díle několik směrů. Na přelomu století to byl realismus (projevoval se například v portrétní tvorbě,...), následovaly impresionismus a symbolismus, závěrečnou tendencí byla secese. Nejčastějším motivem nejen pro první období, ale pro veškerou tvorbu, se stala žena. Ta byla také prvním velkým úspěchem ještě na AVU. Plastika Z lázně zaujala Myslbeka natolik, že ji nařídil odlít do bronzu a umístit ji na AVU. Zlomem v tvorbě Jana Štursy byl rok Odchází z Akademie, oprošťuje se od vlivu velkého učitele a vrací se k zážitkům z mladosti, k literární inspiraci, k dobovým principům výtvarného stylu (příkladem je plastika Život uniká). Pro toto období je typický i výběr materiálu: vosk pro modelaci, alabastr pro realizaci. To je tedy přechod z jednoho období do druhého, které je vymezeno lety 1905 až Své druhé období začíná v letech 1905 a 1906 samostatnou sochařskou tvorbou v ateliéru Na Maninách. Při práci je ovlivňován svými cestami do zahraničí. Toto období je charakteristické výrazovou intenzitou, materiálovou a technickou mnohostranností (Píseň hor, Zamyšlený muž, Puberta). Z tohoto období je také několik prací, které patří k nejčistším realizacím českého symbolismu (i když se znaky secese), např. portréty Karla Hlaváčka, Karla Dewettera. Následující období by se dalo zjednodušeně charakterizovat asi takto: umělec opouští nejen secesní a symbolistické tvarosloví, ale i proměnlivý materiál, a věnuje se dekorativní tvorbě (pavilon architekta Jana Kotěry na jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908). Vznikají zde díla, která patří k vrcholům cesty na Olymp českého moderního sochařství (Koupání vlasů, Eva). Toto období je přerušeno vypuknutím první světové války. Hned 3. srpna 1914 nastupuje k 81. pěšímu pluku v Jihlavě, kde setrvává střídavě na frontě, střídavě v zázemí, až do konce roku V tomto roce je jmenován profesorem na AVU (po zemřelém Stanislavu Suchardovi) a tudíž je zbaven vojenské povinnosti. Válka Štursovi nepřetrhala jen tvůrčí cestu. Připravoval se na studijní pobyt ve Francii v ateliéru E. A. Bourdella. Tuto cestu už však nikdy neuskutečnil. Měsíce strávené na vojně v něm zanechaly hluboké zážitky, které ovlivnily jeho další tvorbu (Pieta, Ukřižování, Truchlící muž s mečem, pomníky padlým). Otřesy z války se odrazily v umělcově přímo horoucím vztahu k životu, který vkládal do svých děl (Žena s dítětem, Pohřeb v Karpatech, Raněný). Dalším dílem, které patří k vrcholům Štursovy tvorby a které vzniklo ve válečném období, je Dar nebe a země. Poválečné období je v podstatě posledním tvůrčím obdobím Jana Štursy. Koncem války a se vznikem státu se probudily ve Štursovi heroizující tendence (tvoří dvě varianty sochy Svobody), které spolu s pocitem radosti, obsahují všechna další a poslední díla v období let 1918 až Jan Štursa zemřel vlastním rozhodnutím ve svém ateliéru na AVU. Výstavy (podle katalogu k výstavě 1980) 1904 XII. výstava SVU Mánes 1910 IX. mezinárodní výstava v Benátkách (Melancholické děvče, Eva) 1911 Mezinárodní výstava v Římě (Toileta) 1913 XI. mezinárodní výstava v Mnichově

3 1914 Výstava Verein Bildende Künster Münchens Secession v Mnichově 1920 XII. mezinárodní výstava v Benátkách (Sulamit Rahu) 1923 Světová výstava v Rio de Janeiro 1924 XIII. mezinárodní výstava v Benátkách 1925 Mezinárodní výstava dekorativních umění v Paříži 1926 Posmrtná výstava uspořádal SVU Mánes Studijní cesty 1904 Mnichov, Bern, Curych, Ženeva, Paříž, Londýn (Hlávkovo stipendium) 1907 Itálie (Hlávkovo stipendium) 1911 Itálie (podpora ČAVU) 1912 Paříž 1913 Itálie 1921 Itálie - Řím, Benátky, Florencie 1922 Sliač, Detva 1923 Holandsko, Francie 1924 Itálie Ceny 1907 Cena hl. města Prahy, Cena architekta Turka (Puberta) Cena České akademie pro vědy, slovesnost a umění 1918 První a třetí cena v soutěži na pomník Svatopluka Čecha 1919 Výroční cena IV. třídy ČAVU 1923 Grand prix na světové výstavě v Rio de Janeiro (převzal v roce 1924) Vývoj a dějiny archivního fondu Pozůstalost sochaře Jana Štursy v Archivu NG je svým rozsahem nepatrná. Takřka celá je totiž uložena v jeho rodišti v Novém Městě na Moravě v Horácké galerii. V ANG registrujeme v podstatě čtyři zdroje získání pozůstalosti. Prvním je n. p. Kniha, odkud NG zakoupila v průběhu let 1961 až 1970 část korespondence Jana Štursy, soubor fotografií italských uměleckých děl a osobní fotografie. Další část tvoří, které byly použity při výstavě Život a dílo Jana Štursy, uvedené Národní galerií v Praze ke stému výročí umělcova narození. Důležitým zdrojem byla pozůstalost umělcovy manželky Boženy Durasové, převedená do ANG z divadelního fondu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Díky ní byla získána podstatná část korespondence a několik osobních fotografií. Poslední, poměrně rozsáhlá část, pozůstalost Míly Pačové, byla zakoupena od soukromého majitele až v roce Charakteristika fondu Při pořádání písemné pozůstalosti byl fond rozdělen do sedmi skupin: doklady osobní, korespondence - přijatá, odeslaná, cizí, rukopisy, foto - osoby, dílo, pozůstalost Míly Pačové, dokumentační materiál, různé. Pozůstalost Míly Pačové byla vyčleněna jako samostatný celek. Obsahuje milostnou korespondenci Míly Pačové a Jana Štursy v letech 1918 až 1925 (celkem 160 dopisů a pohlednic), deník Pačové se zápisy z let 1918 až 1923 a několik fotografií manželky Jana Štursy Boženy Durasové. Vzhledem k těsnému sepětí všech složek by tato část pozůstalosti neměla být dále dělena. Během zpracování fondu došlo k vyřazení jen několika pomocných obálek, písemnosti jsou v dobrém fyzickém stavu, bez výrazného poškození papíru. Fond i inventář byly zpracovány podle Zásady pro zpracování osobní archivních fondů a pro psaní jejich inventářů, platných ve shodě s prováděcí vyhláškou č. 645 zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

4 Jak již bylo uvedeno, osobní pozůstalost Jana Štursy v ANG není rozsáhlá. Osobní doklady je oddíl jen torzovitý, kromě rozpočtu na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích, jsou ostatní doklady. V části Korespondence nacházíme početnější soubory pohlednic matce Josefě a bratru Ferdinandovi, které nás seznamují s místy pobytu Jana Štursy na studijních cestách po Evropě. Za zmínku též stojí početný soubor dopisnic a dopisů Bedřichu Hlaváčovi, redaktorovi časopisu Union ve Vídni, týkající se obsazení profesorského místa Janem Štursou (na AVU, po smrti Stanislav Suchardy) a výše uvedená pozůstalost Míly Pačové. Díky tomu, že se pozůstalost Jana Štursy týká převážně osobního života, a to hlavně jeho posledních let, přibližuje nám, v jaké atmosféře Štursa pracoval a jaké pohnutky ho vedly k vytvoření jeho velkých děl. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky Fond uspořádala a inventář k němu sestavila Jaromíra Nováková v roce 1992, do digitální podoby převedla a doplnila v roce Výběrová literatura Monografie Matějček Antonín, Jan Štursa, Praha 1923 Matějček Antonín, Jan Štursa: dílo, Praha 1926 Novotný Kamil, Jan Štursa, SVU Mánes, Praha 1940 Matějček Antonín, Jan Štursa ( ), Praha 1950 Wittlich Petr, Kresby Jana Štursy, Praha 1959 Mašín Jiří, Jan Štursa ( ), Praha 1981 Wittlich Petr, Jan Štursa, Praha 2008 Paměti Štursa Jiří, Jan Štursa: svědectví současníků a dopisy, Praha 1962 Katalogy Jan Štursa ( ). Katalog výstavy v Galerii J. R. Vilímka. Text Vojtěch Volavka. Praha 1941 Kresby Jana Štursy. Text Lev Nerad. SVU Mánes Praha 1941 Jan Štursa ( ): světové kulturní výročí UNESCO. Autoři výstavy P. Hartmann, M. Hovorková, V. Procházka, J. Šebek. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ): výběr z kreseb. Autor katalogu P. Hartmann. Národní galerie v Praze 1980 Jan Štursa ( ). Autor výstavy a textu v katalogu I. Plánka. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově 1987 Encyklopedie Nová encyklopedie českého výtvarného umění, N-Ž (kolektiv autorů), Praha 1995, s Toman Prokop, Slovník československých výtvarných umělců II, s Písemnosti uložené v dalších archivních fondech V dalších fondech ANG jsou uloženy pouze jednotliviny, zejména korespondence: fond 38 Viktor Oliva - Dopis J. Štursy Viktoru Olivovi z roku 1914, AA 2320 fond 104 F. Macháček - Dopis J. Štursy Vendelínu Schwarzovi z roku 1909, AA 928/63 fond 11 Ferdinand Engelmüller - Navštívenka J. Štursy s přípisem F. Engelmüllerovi z roku 1923, AA fond 37 Karel Reinwald - Navštívenka J. Štursy - Kvitance pro K. Reinwalda z roku 1919, AA 1862 fond 1 Josef Václav Myslbek - Pohlednice J. Štursy J. V. Myslbekovi z roku 1921, AA 1004 fond Krasoumná jednota - Korespondence s Krasoumnou jednotou z let , AA 1828/1-15

5 Ve Sbírce úmrtních oznámení se nachází parte Jana Štursy (AA 871/69), ve fondu Moderní galerie je uložena složka týkající se převzetí pozůstalosti JŠ (AA 1330) a v oddělení Velkých formátů se nacházejí fotografie děl JŠ od Tibora Hontyho (AA 3914). Naposledy můžeme uvést Katalogy speciální školy sochařské z let z fondu J. V. Myslbeka (AA 1009/1-17), ve kterých je Jan Štursa zmiňován. Korespondenci Jana Štursy je také možno nalézt LA PNP (fond Marie Calma, Karel Hoffmeister, Karáskova galerie). Soubor archiválií je též v NTM ve fondu Jiřího Štursy, není však zatím známo, v jakém rozsahu.

6 Inv. Obsah Kusy Časový rozsah Přír.č. AA Ev.j DOKLADY 1 Curriculum vitae /1 1 2 Část učňovské knížky /2 1 3 Ministerstvo kultu a vyučování - jmenování /3 1 profesorem Akademie výtvarných umění v Praze 4 Pracovní knížka /4 1 5 Roční vysvědčení - 3. třída měšťanky v Novém /5 1 Městě na Moravě 5a Rozpočet na pomník lékárníka Josefa Šteinera v Dejvicích 6 Úmrtní oznámení /6 1 7 Školní průkaz I. řemeslnické školy v Berlíně /7 1 8 Výroční vysvědčení - 2. ročník Odborné /8 1 sochařské a kamenické školy v Hořicích 9 Vysvědčení chudoby /9 1 KORESPONDENCE PŘIJATÁ - OSOBNÍ 10 Durasová Božena (manželka, herečka) 7 ll /1-4 1 Praha, 1914 Praha, 1915 Praha, 1915 Praha, Herites František 1 kus Praha, (dopisnice) 12 Hilbert Jaroslav 1 kus b. d Praha, b. d. (vizitka) 13 Hoffmeister Karel 1 list

7 Praha, Janák Pavel 1 kus Praha, (vizitka) 15 Jesenská Milena 1 kus b. d Špičák u Eisensteinu (Železná Ruda), b. d. (pohlednice) 16 Kalvoda Alois 1 kus 1905 (?) Praha, (?) (pohlednice) 17 Kotěra Jan 1 kus Leipzig, (pohlednice) 18 Kvapil Jaroslav 3 ll 1909, /1,2 1 Praha, Benátky, (pohlednice) (spolupodepsány Zdena Rýdlová a Helena Malířová) 19 Kysela František, Bouček Antonín 1 kus Praha, (dopisnice) 20 Machoň Ladislav 2 ll Praha, Marten Miloš 1 kus Praha, (dopisnice) 22 Merhaut Josef 6 ks /1-6 1 Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) Brno, (dopisnice) 23 Myslbek Josef Václav 1 list /22 1 Praha, Raffayová Hana 2 ll Berlín, Srba Antonín (redaktor čas. Český vystěhovalec, 2 ks 1910, , 1 člen poslanecké sněmovny NS) 2548 Praha, (pohlednice) Praha, (vizitka) 26 Sucharda Stanislav 1 list Praha, Svobodová Růžena 5 ks 1909, b. d. 2152/1-5 1

8 Praha, b. d. Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, 1909 (pohlednice) Praha, b. d. (vizitka) 28 Štech Václav Vilém (Otakar Švec) 1 ks Orvieto, (pohlednice) 29 Švanda Bohumil 1 ks Praha, (vizitka) 30 Švec Otakar 3 ll 1916, /1,2 1 Praha, (1916) Paříž, Thiele František 1 kus Praah, (pohlednice) 32 Pohlednice žáků a přátel Jana Štursy; Arnošt 3 ks 1908, /1-3 1 Procházka, Kamilla Neumannová, František Horálek, Rudolf Růžička, Kubín (?), Žemla, J. Koch, V. Žalud Pohlednice od přátel a žáků - podpisy nečitelné 2 ks 1916, /2, Plesinger-Božinov Miroslav (diplomat) 1 kus /4 1 Tatranská Lomnice, (pohlednice) KORESPONDENCE ODESLANÁ - OSOBNÍ 34 Durasová Božena 4 ks , 1 b.m., (dopisnice) 2490/1-3 b. m., (dopisnice) Krakov, (dopisnice) b. m., (dopisnice) 35 Grus Josef 1 kus Praha, (dopisnice) 36 Hlaváč Bedřich (redaktor časopisu UNION ve 33 ll /1-2 1 Vídni) Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava Jihlava, Jihlava, Jihlava, Jihlava,

9 Jihlava, Jihlava, Jihlava, (dopisnice) Jihlava, (dopisnice) Jihlava, Jihlava, (pohlednice) Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Praha, Myslbek Josef Václav 1 list b. d. 2943/12 1 b.m., b.d. torzo dopisu, 38 Neznámý adresát 1 list Praha, Scheiner Artuš (malíř) 1 list Praha, Starosta Nového Města na Moravě 2 ll /15 1 Praha, Štursa Ferdinand (bratr) 17 ks /1-1 1 Berlín, (pohlednice) 5, Berlín, (pohlednice) 2943/16 Amsterdam, (pohlednice) Karlův Týn, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Řím, (pohlednice) Nové Město na Moravě, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Paříž, 1910 (pohlednice) Řím, (pohlednice) Trouville, (pohlednice) Tyroly, (pohlednice) Verona, (pohlednice) Kolín nad Rýnem, (pohlednice) Praha, () 42 Štursová Josefa (matka) 12 ks /1-1 1 Luzern, (pohlednice) 2 Versilles, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Londýn, (pohlednice) Bruggy, (pohlednice) Antverpy, (pohlednice)

10 Terst, (pohlednice) Neapol, (pohlednice) Pompeje, (pohlednice) Ancona, b. d. (pohlednice) Řím, (pohlednice) Florencie, (pohlednice) 43 Vizitka 1 kus b. d s přípisem (Vážený pane sekretáři...) KORESPONDENCE ODESLANÁ - KORPORACE 44 Ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni 1 list /11 1 Praha, žádost o místo asistenta pro modelování na Akademie výtvarných umění v Praze 45 SVU Mánes 1 list /13 1 Praha, 1923 Přihláška k Vídeňské výstavě 46 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 1 list /14 1 Praha, Sekretariát Akademie výtvarných umění v Praze 2 ll /10 1 Berlín, KORESPONDENCE CIZÍ 48 Myslbek J.V. dopisy Rektorátu Akademie 3 ll 1908, /17 1 výtvarných umění v Praze Praha, Praha, asistentské místo pro Jana Štursu 49 Paukert Josef Augustin (Stino) manželce Jana 1 list /1 1 Štursy Boženě Durasové Praha, kondolence 50 Rektorát Akademie výtvarných umění v Praze 3 ll /18 1 Ministerstvu Kultu a vyučování ve Vídni Praha,

11 RUKOPISY 51 Nekrolog J. V. Myslbekovi /19 1 torzo, 52 Školní sešit "Dějiny plastiky", IV. roč. Hořice listy 53 Zápisky z cest 4 ll b. d. 2943/20 1 torzo, KRESBY 93 Voják FOTOGRAFIE Osoby 54 Durasová Božena /1 1 Sázava 55 Durasová Božena - Štursa Jan /2 1 Sázava 56 Posmrtná maska Jana Štursy /3 1 originál, kopie (atelier Möller) 57 Rodinná fota neidentif /4 1 + Otakar Nejedlý 58 Sochařská škola J. V. Myslbeka s asistentem J. 3 b. d. 3090/1-3 1 Štursou + 2 foto z Akademie 59 Štursa Jan jako student v Hořicích 1 b. d. 2132/1 1 (+ prof., spolužáci) 60 Štursa Jan /5 1 (atelier Vaněk) 61 Štursa Jan /3, 1 poprsí (atelier Drtikol) 4

12 Dílo 62 Čech Svatopluk 1 b. d. 2017/ Italská umělecká díla 120 b. d Masaryk T. G. 1 b. d. 2017/ Melancholická dívka 1 b. d. 2017/ Neurčená 1 b. d. 2017/9 1 (atelier Štenc) 67 Palacký František /2 1 (originál, kopie) 68 Pieta 2 b. d. 2017/10 1 (originál, kopie) 69 Pieta Jihlava 2 b. d. 2017/11 1 (originál, kopie) 70 Píseň hor - Nové Město na Moravě 1 b. d. 2017/ Pohřeb v Karpatech 1 b. d. 2017/ Puberta 1 b. d. 2017/ Reliéf - Hlava Krista 1 b. d. 2017/ Smetana Bedřich v Litomyšli 1 b. d. 2017/ Vítěz 1 b. d. 2017/17 1 (atelier Štenc) 76 Posmrtná výstava Jana Štursy /18, 1 (originál, kopie) 3129, 3273 POZŮSTALOST MÍLY PAČOVÉ 77 Deník Míly Pačové / listů 78 Korespondence Míly Pačové Janu Štursovi 126 ll / dopisů 3 pohlednice 79 Korespondence Jana Štursy Míle Pačové 136 ll / dopisů 9 pohlednic 80 Korespondence - ostatní 2 ll b. d. 3198/4 2

13 Anonym Míle Pačové Božena Durasová Míle Pačové 81 Fotografie Boženy Durasové /5 2 (1 atelier Langhans) 82 Novinový výstřižek o smrti Jana Štursy /6 2 DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL 83 Antonín Kostlán, Projednání pozůstalosti po Janu 11 ll po roce /23 2 Štursovi k článku A. Kostlán: Z pozůstalosti Jana Štursy, publikovaném v: Dokumenta pragensia, 1980, 12 listů 84 Rozhlasová přednáška Jana Weniga k 25. výročí smrti Jana Štursy ( ) "Od Písně hor k Raněnému." 11 listů 85 Seznam památek na Jana Štursu / listy (prof. Šebek) 86 Posmrtná maska Jana Štursy Posmrtný odlitek rukou Jana Štursy RŮZNÉ 88 Dopis akad malíře Dobreva ze Sofie o účasti 2 ll Jana Štursy v soutěži na pomník Hadži Dimitra v Sofii v červenci 1914 Sofie, Fotokopie průkazek , b. d. 2943/ Průkazka Elektrických drah hl. m. Prahy Oldřicha Durase 91 Poštovní známky s portrétem Jana Štursy 2 b. d

14 Tiráž Jan Štursa ( ), soupis osobního fondu, druhé upravené a doplněné vydání časový rozsah fondu: počet evidenčních jednotek: 2 kartony, 2 krabice ve VF počet inventárních čísel: 94 rozsah v bm: 0,74 stav ke dni: jméno zpracovatele: Jaromíra Nováková číslo evidenčního listu NAD: 15 číslo evidenční pomůcky: počet stran: 16 schválil dne:

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK KYSELA (* 1887-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1887-1942 Značka fondu: 39 Číslo evidenčního listu NAD: 38 Evidenční číslo inventáře: 51 Zpracovala

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Archiv Národní galerie v Praze

Archiv Národní galerie v Praze Archiv Národní galerie v Praze 1922) 1848 ) JOSEF VÁCLAV MYSLBEK 1872-1922 (1950) Inventář Značka fondu: 1 Číslo fondu (JAF): 33 Jméno zpracovatele: Pavlína Pyšná Praha 2004 0 Původce fondu Sochař JOSEF

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, ing. (1861-1931) Prozatímní inventární seznam NAD č. 608 evidenční pomůcka č. 208 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Tille Jan,

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Oslavy 250. výročí založení ČVUT (707-957) Prozatímní inventární seznam NAD č. 522 evidenční pomůcka č. 23 Honzáková Valerie Praha 97 ČVUT Praha

Více

Filmová skupina Praha

Filmová skupina Praha Filmová skupina Praha 1929 1943 Inventář NFA 2005 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmová skupina Praha Časový rozsah pomůcky: 1929 1943 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy KAVÁRNA ARCO 1884-1938. Inventář. (NAD č.: 1441) (Č. pomůcky: 529)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy KAVÁRNA ARCO 1884-1938. Inventář. (NAD č.: 1441) (Č. pomůcky: 529) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 152900/03 KAVÁRNA ARCO 1884-1938 Inventář (NAD č.: 1441) (Č. pomůcky: 529) Jiří Vlasák Praha 2011 Kavárna ARCO INVENTÁŘ KAVÁRNA ARCO I. Dějiny původce Kavárna

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o.

Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. (1937) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis-Šlechta-kinostroje s.r.o. Časový rozsah pomůcky: (1937) 1939

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu Camilla Sitteho Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU

REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU REALIZACE ALABASTROVÝCH KOPIÍ PAŠIJOVÉHO CYKLU Na počátku roku 2014 byla započata spolupráce SPŠKS v Hořicích s NPÚ v Ústí nad Labem, jejímž cílem je vytvoření věrných kamenosochařských kopií 17 alabastrových

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?)

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?) Archiv sportu a tv inventář č. 02 NAD č. 25 Porgesovi Antonín (888 942) a Zdeňka (92?) 86 976 V Praze 204 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Porges Narodil se v r. 888. V r. 906 se začal v SK Slavia věnovat

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy RANK JOSEF 1848-1912. Inventář. (NAD č.: 1237) (Č. pomůcky: 526)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy RANK JOSEF 1848-1912. Inventář. (NAD č.: 1237) (Č. pomůcky: 526) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/03 RANK JOSEF 1848-1912 Inventář (NAD č.: 1237) (Č. pomůcky: 526) Jana Konvičná Praha 2011 I I. Vývoj původce fondu Josef Rank se narodil 22. října

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

BĚLOHRADSKÉ LISTY. Časopis Bělohradu a okolí 3/2008

BĚLOHRADSKÉ LISTY. Časopis Bělohradu a okolí 3/2008 BĚLOHRADSKÉ LISTY Časopis Bělohradu a okolí 3/2008 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ 6 BĚLOHRADSKÝ RODÁK BOHDAN MEČÍŘ (PAVEL ŠUBR) 7

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Sculpture forum winter liberec 2008/2009

Sculpture forum winter liberec 2008/2009 Sculpture forum winter liberec 2008/2009 Lubomír Typlt náměstek hejtmana Ivona Raimanová Michal Klega Kryštof Rybák Jaroslav Róna Jan Morávek Václav Fiala Alena Kupčíková Laco Sorokáč Róze Sofii z toho

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS a Metodický pokyn Městské odborné rady prence hl. m. Prahy (MORP) a Městského sdružení hasičů

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Brázda Petr SO i NE 9-18 MALÍŘ Cejnková A. Dana SO i NE 10-16 MALÍŘKA Dobiáš Josef SO i NE 13-17 MALÍŘ Dobrovolný Martin SO i NE 9-12, 13-17 FOTO

Brázda Petr SO i NE 9-18 MALÍŘ Cejnková A. Dana SO i NE 10-16 MALÍŘKA Dobiáš Josef SO i NE 13-17 MALÍŘ Dobrovolný Martin SO i NE 9-12, 13-17 FOTO 120. Brázda Petr SO i NE 9-18 MALÍŘ Ukázky malířské autorské tvorby pedagoga a designéra. Práce se dřevem, design dřevěných hraček. Autor dále nabízí zájemcům navštěvovat po domluvě ateliér tvůrčí kresby,

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu. Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Objekt: muzeum. Předmět: člověk. Zrození muzea a člověk jako předmět svého vlastního zájmu Mgr. Simona Juračková Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. Od chrámového pokladu k muzeu (a zpět?) Definice muzea (ICOM)

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010 IRA SVOBODOVÁ komerční portfolio 2005/2010 LOGOTYP - 2. VARIANTA LOGOTYPU - VIZITKA - HLAVIČKOVÝ PAPÍR - ELEKTRONICKÝ PODPIS Alexandr Pech - Advokát 2010 ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu...

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více