VÍTEJ o.p.s. Jižní Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007"

Transkript

1 VÍTEJ o.p.s. Jižní Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2007 Vítej o.p.s. v roce 2007 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

2 Úvodní slovo Vážení rodiče, milí kolegové, dámy a pánové, uplynul další rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Vítej Tento rok, rok 2007, byl z hlediska realizace našeho projektu velmi důležitý a dovolujeme si říct i úspěšný. V únoru 2007 se nám ve spolupráci se Zahradou, poskytovatelem sociálních služeb, Kladno podařilo zahájit provoz Chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem. Jedná se o dosud ojedinělý a stále chybějící nový typ sociální služby, který pozitivně mění podmínky péče o tyto osoby ve společnosti. Jednoduše a laicky řečeno, prostředí, denní program a způsob přímé péče je uzpůsoben specifikám autistického postižení a individualitě každého klienta tak, aby mohl žít s důvěrou a pocity bezpečí v naší společnosti a mohl se dále rozvíjet dle svých možností. Je velmi obtížné si představit, jaké těžkosti a problémy přináší lidem s autismem běžné životní situace (od těch nejzákladnějších, jako je např. čištění zubů, mytí rukou, zapínání zipů, zavazování tkaniček po ty složitější, např. jízda autobusem, nakupování, přivykání na nové prostředí, nové tváře apod.). Po ročním soužití si troufáme říct, že se nám to společně a za velmi úzké spolupráce rodin jednotlivých klientů daří a chtěli bychom v tom i nadále pokračovat. V roce 2007 vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách, který nastavuje podmínky pro organizace provozující sociální služby. Splnili jsme je a získali registraci pro poskytování sociálních služeb lidem s autismem. Z toho pro nás následně vyplynula i možnost žádat o státní dotaci na provoz sociální služby v následujících letech. I přes toto naše úspěšné snažení je třeba si uvědomit, že vznik a hlavně udržení podobných zařízení je ve velké míře závislé na odvaze a cíleném snažení rodičů a neziskových organizací. Ti se neobejdou bez pomoci konkrétních firem, organizací a jednotlivců ze státního a soukromého sektoru. S poděkováním tuto pomoc přijímáme. Pro další rok připravujeme rozšíření našich služeb o odlehčovací pobyty klientů s autismem. Věříme, že se nám podaří tuto službu personálně i finančně zabezpečit a rozšířit tak oblast péče pro naše klienty a jejich rodiny, které cílenou pomoc opravdu potřebují. Mgr. Zuzana Soudková Vítej o.p.s.

3 Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2007 Správní rada : Vladimíra Bajerová Mgr. Jitka Klasová Ladislav Čermák předsedkyně správní rady, matka dospělého postiženého syna, ředitelka Centra pro zdravotně postižené v Kladně, které se zabývá projekty sociálních služeb, poradenstvím a poskytováním služeb osobní asistence členka správní rady, matka dospělé autistické dcery, iniciátorka a jedna z realizátorů vzniku autistické třídy ve speciál. škole Korálek Kladno, autorka a realizátorka projektu Chráněné bydlení pro osoby s autismem metodik letového provozu, dobrovolnická činnost pro Vítej o.p.s. od roku 2006 Zaměstnanci: Mgr. Zuzana Soudková ředitelka Vítej o.p.s., speciální pedagog, vedoucí vychovatelka chráněného bydlení, spoluautorka a realizátorka projektu Marie Knězů účetní Vítej o.p.s., matka postižené dcery, účetní v DD Praha 6 Obě v roce 2007 pracovaly pro Vítej o.p.s. na DPČ. Osobní asistenti: Alice Zummerová, Petr Kolář, Lucie Soukupová, Linda Štegová, Jiří Beneš, Petra Syslová, Vlasta Blažková, Petra Zajícová, Lucie Kalcovská Osobní asistenti pracovali pro Vítej o.p.s. na DPP, někteří pouze v době letních prázdnin.

4 Vítej o.p.s. v roce 2007 Hlavní náplní činnosti Vítej o.p.s. bylo uvedení našeho projektového záměru do praxe, tzn. zahájení provozu chráněného bydlení pro osoby s autismem a zajišťování jeho chodu. Neobešlo se to bez řady těžkostí, ať ze strany samotných uživatelů služby (což je přirozené vzhledem k jejich postižení), tak i z hlediska náročnosti personálního zabezpečování služby, výcviku zaměstnanců apod. Přípravy na spuštění provozu chráněného bydlení probíhaly již v roce 2006, takže jsme mohli své síly napnout hlavně k přímé práci s uživateli, jejich rodinami a zaměstnanci chráněného bydlení. Průběžné činnosti: - přímá práce s klienty nácvik sebeobslužných, pracovních dovedností, nácvik komunikace,dovedností pro vedení domácnosti, jejich podpora ve volnočasových, zájmových aktivitách, podpora kontaktu se společenským prostředím apod. podle individuálně zpracovaných plánů, denního strukturovaného programu s využitím speciálně pedagogických postupů a didaktických pomůcek V roce 2007 se jednalo o 10 klientů (někteří v rámci zkušebních pobytů). - úzká spolupráce s rodinami klientů časté osobní kontakty, vzájemné předávání zkušeností, poznatků, úpravy v činnostech klientů, krátkodobé pobyty rodičů v zařízení, poradenství, podpora - bezplatné poradenství rodinám, osobám pečujícím o děti s autismem z celé ČR - přímá práce se zaměstnanci chráněného bydlení jejich metodické vedení, zapracovávání, výcvik, poskytování odborných konzultací, supervize aj. podpory, zajištění rozvoje jejich odborné způsobilosti ve spolupráci s organizací Apla Praha - spolupráce s orgány státní a místní správy MPSV, KÚ Středočeského kraje, Statutární město Kladno,OÚ Hřebeč, ÚP v Kladně, - spolupráce s relevantními zařízeními a organizacemi předávání zkušeností, doporučení, návštěvy, plánování a realizace společných akcí, jmenovitě se jedná o Apla Praha, Zahrada Kladno, Spec. škola Korálek v Kladně, Spec.škola Rooseveltova v Praze, SPC Rooseveltova, Středisko Radost v Merklíně, Autistik Praha, - spolupráce s dalšími subjekty př. euromanažerka pí. Vlčková, ZŠ Hřebeč (obědy v místní jídelně), Oáza Lidice, - osvětová a informační činnost články v místních a regionálních periodikách (Hřebečský obšťastník, Náš region, Kladenský deník)

5 - zabezpečování finančních prostředků na provoz chráněného bydlení (mzdové náklady na pracovníky v přímé péči, dovybavování objektu nábytkem, didaktickým materiálem a pomůckami, odbornou literaturou, drobné úpravy, opravy apod.) zpracování žádostí, projektů nadace, firmy, orgány státní správy Jednorázové akce: - účast na semináři o novém zákoně o sociálních službách, Praha - účast na semináři o ESF, Praha - jednodenní praktický kurz Pevné úchopy, Apla Praha - dvoudenní kurz všech zaměstnanců chr. bydlení Zvládání problémového chování u osob s mentální retardací nebo autismem, Hřebeč - zajištění auditu - zajištění registrace sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb. Plány na rok 2008: - pokračování ve všech činnostech z roku rozšíření poskytovaných sociálních služeb o odlehčovací pobyty klientů s autismem (rozšíření i věkové hranice klientů) - výjezd našich uživatelů na dovolenou v tuzemsku i v zahraničí - rozšíření možností volnočasových aktivit pro naše uživatele - projekt do ESF na rekonstrukci objektu (dosud chybí vyhovující sociální zařízení, dílna pro klienty, skladovací prostory, šatna pro personál aj.)

6 Sponzoři a donátoři v roce 2007 Finanční dary pro Vítej o.p.s. Unipetrol ,- Nadace Dětský mozek ,- Ifield Computer Consultancy Limited ,- Minimax Media s.r.o ,- Město Kladno ,- Ing. Jan Klas, Hřebeč 9.823,- Ing. Škodová, Hřebeč 7.144,- Martin Papež 2.000,- Celkem ,- Věcné dary a jiná podpora pro Vítej o.p.s. Tesco Stores ČR a.s. Ifield Computer C.L. EnFi Pentaur Plus, s.r.o. potraviny, úklidové prostředky, hygien. potřeby vysavač, kytara lůžkoviny náplně do tiskárny, kopírky, laminovačky OÚ Hřebeč, ZŠ Hřebeč, jednotliví obyvatelé Hřebče, rodiče Děkujeme všem těmto vstřícným firmám, organizacím a jednotlivcům za pomoc a podporu naší činnosti.

7 FINANČNÍ ZPRÁVA Aktiva v tis. (stav k ) Krátkodobý finanční majetek pokladna.. 3 Krátkodobý finanční majetek účty v bankách 623 Aktiva celkem 626 Pasiva v tis. (stav k ) Vlastní jmění Fondy. 350 Výsledek hospodaření zisk Cizí zdroje celkem.. 36 Pasiva celkem. 626 Výkaz zisku a ztrát (stav k ) hlavní činnost v tis. Náklady v tis.: Spotřeba materiálu 70 Ostatní služby nájem 63 Ostatní služby 19 Mzdové náklady 200 Jiné ostatní náklady.. 11 Náklady celkem Výnosy v tis.: Pronájem objektu 63 Použití fondů.. 44 Přijaté příspěvky (dary) Přijaté příspěvky nadace Dětský mozek. 60 Dotace město Kladno.. 25 Výnosy celkem 363 Výkaz zisku a ztrát (stav k ) doplňková činnost v tis. Výnosy celkem 170 Náklady celkem. 30 Zisk. 140

8 KONTAKT VÍTEJ o.p.s. Jižní Hřebeč Mgr. Jitka Klasová, tel.: Mgr. Zuzana Soudková, tel.: Chráněné bydlení pro osoby s autismem ul. 28. října č Hřebeč Tel.:

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín IČ: 26590719 sídlo: Husovo nám. 99/13, Děčín 4, 405 02 pobočka: Zbrojnická 779/7, Děčín 4, 405 02 datová schránka: erf67i Úvodem Úvodní slovo Opět uplynulo další

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB t DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMU A SLUŽEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ (SZP)......... 6 PORADNA LIFE TOOL......................... 10 PROGRAM PRÁCE S

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum

OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury Strategické cíle organizace Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 Programová struktura služeb Job Centrum Výroční zpráva 2010 OBSAH Poslání a hodnoty Sociální agentury 2 Strategické cíle organizace 3 Lidé v Sociální agentuře v roce 2010 4 Programová struktura služeb 6 Job Centrum 7 Sociální služby 8 Pracovní

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Středisko náhradní rodinné péče o.s., založeno 12.9.1994 pod číslem II/s-OS/1-25352/94-R se sídlem v Jelení 91, 118

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více