DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

2 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 6) Zahraniční aktivity Domova Sue Ryder v rámci české rozvojové spolupráce 7) Investiční aktivity Domova Sue Ryder 8) Provoz Domova Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 9) Zpráva o hospodaření 10) Poděkování 1. Úvodní slovo Vážení přátelé Domova Sue Ryder, náš Domov není jen domovem několika desítek stálých i přechodných klientů, kteří potřebují odbornou a laskavou péči. Poskytuje tyto služby i další řadě bližších i vzdálenějších postižených, nabízí poradenství a tvůrčí aktivitu širokému okolí a je i místem setkávání při duchovních, kulturních i společenských programech. Je také v úzké spolupráci s řadou nestátních a neziskových společností a humanitně zaměřených škol. Tak napomáhá šíření ovzduší vzájemné důvěry a dobré vůle v celé naší společnosti. Domov je také začleněn do mezinárodního společenství Sue Ryder Care International a takto sdílí odborné, vzdělávací i legislativní zkušenosti v evropském měřítku. To všechno však neznamená, že by chod Domova byl jednoduchý a plynule finančně zabezpečený. Naopak vyžaduje od vedení i zaměstnanců značné pracovní i psychické nasazení a často vynalézavost a velkou obětavost. Předkládáme vám tuto Výroční zprávu Domova za rok 2004 s tím, že vám chceme srdečně poděkovat, podělit se s Vámi o naše radosti i starosti. Bez Vaší přízně si tuto práci neumíme ani představit, ale těší nás, že s ní můžeme sloužit mnoha potřebným. Blahoslav Hájek, předseda správní rady Domova 2. Domov Sue Ryder, o.p.s. Zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl O, vložka 192 Dne IČO: Adresa: Michelská 1/7, Praha 4 Tel: Fax: www. sue-ryder.cz 2

3 3. Poslání společnosti Společnost navazuje na odkaz zakladatelky mezinárodní společnosti Nadace Sue Ryder (později Sue Ryder Care, dále jen SRC ) baronky Sue Ryderové. Tato společnost poskytuje důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání již od roku Hlavním posláním společnosti je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či postižení a těžké sociální situace. V zařízeních, která společnost provozuje či bude provozovat, vytváří pro klienty laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje profesionální a efektivní ošetřovatelskou a sociální péči s cílem zkvalitnit jejich život a naplnit bio-psycho-sociální potřeby. Společnost dále poskytuje služby v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce i mimo území ČR a zajišťuje odbornou pomoc při poskytování těchto služeb zahraničními subjekty. Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. Společnost zajišťuje k naplnění svého poslání tyto obecně prospěšné služby: komplexní ošetřovatelskou péči ve vlastních zařízeních přechodné, dlouhodobé a trvalé pobyty pro potřebné občany služby sociální a ošetřovatelské péče v bytech klientů rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii provoz denního stacionáře pro seniory přípravu a prodej jídla klientům odborné vzdělávání v oblasti ošetřovatelské, gerontologie, gerontopsychologie, rehabilitace Společnost zajišťuje vedle základních služeb i tyto činnosti jako doplňkové: koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v Dobročinných obchodech Sue Ryder pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz hostinskou činnost v restauraci Michelský dvůr pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pronájem ubytovacích jednotek a hostinských pokojů. Společnost vznikla transformací Nadace Sue Ryder, která působí v České republice od roku 1994, a to na základě přijetí Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Společnost převzala faktický provoz Domova Sue Ryder (dále jen Domov) , do té doby provozovalo sociální zařízení Sdružení Sue Ryder, jeden ze zakladatelů Domova Sue Ryder, o. p. s. 3

4 4. Členové statutárních orgánů a vedení společnosti Správní rada: Dozorčí rada: Mgr. Blahoslav Hájek předseda JUDr. Petr Frischmann - místopředseda MUDr. Petr Fiala Mgr. Robert Kaňka Ing. Václav Rataj RNDr. Lydie Roskovcová Dr. Malcolm Robert Stuart Ing. Jiří Wald John Whalley Ing. Světlana Karasová - předsedkyně Norbert Auerbach Věra Černochová MUDr. Milena Černá Ing. Earl Godby JUDr. Lucie Kalhousová Vedení společnosti: Zakladateli spol. jsou: PhDr. Ivana Plechatá ředitelka Bc. Markéta Nováková zástupkyně ředitelky a vedoucí zdravotně-sociálního úseku Ing. Matěj Lejsal zástupce ředitelky pro ekonomickosprávní záležitosti Denisa Ratajová P.R.manažer, vedoucí komunitního centra Dana Tomanová vedoucí správního oddělení Jaroslava Šímová manažer dobročinných obchodů Eva Janoušová vedoucí gastro provozu Václava Hertlová vrchní sestra Sdružení Sue Ryder a Mgr. Pavel Smetana 5. Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care (SRC) Také v roce 2004 probíhala velice úzká a užitečná spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii. Zintenzívněla především v rozvojové spolupráci na společném administrování projektů Sue Ryder v Malawi a Kosovu. Domov se také aktivně podílel na připravovaných změnách ve struktuře mezinárodní organizace Sue Ryder Care, která se intenzivně připravovala na vznik samostatné mezinárodní organizace Sue Ryder Care International, věnující se zahraniční rozvojové pomoci mimo území Velké Británie, a to počínaje datem Vedení Domova spolu s předsedou správní rady se zúčastnilo II. Mezinárodní konference Sue Ryder, která se konala v říjnu v makedonském Ochridu. Zde vyjádřila celá rodina Sue Ryder zájem pokračovat nadále jako samostatný subjekt, registrovaný podle britského práva s názvem Sue Ryder Care International (SRCI). Do výkonného orgánu (Management Board) byla nominována ředitelka Domova I. Plechatá. Koordinátorem činnosti SRCI zůstává dřívější koordinátorka zahraničních projektů Susie Carrington. 4

5 6. Zahraniční rozvojová pomoc Domova Sue Ryder Od se Domov stal oficiálně realizátorem zahraniční rozvojové spolupráce. Již v roce 2003 uspěl ve výběrovém řízení na Ministerstvu zahraničních věcí s projekty Sue Ryder v africkém Malawi a v Kosovu. Gestorem obou projektů se stalo české Ministerstvo zdravotnictví. Stručný popis projektů: Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče Sue Ryder Malawi Projekt je realizován spoluprácí tří nevládních neziskových organizací Sue Ryder (Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domov Sue Ryder, o.p.s. se sídlem v Praze a Sue Ryder Malawi se sídlem v Balace). Cílem projektu je poskytování terénní komunitní ošetřovatelské a rehabilitační péče lidem s fyzickým handicapem či chronickým onemocněním. Mezi tato onemocnění patří zejména: HIV/AIDS, malárie, astma, neurologická postižení, epilepsie, průjmy atd. Specifikem projektu je úzká spolupráce s místní komunitou formou využívání vyškolených dobrovolníků členů komunity, ve které je péče poskytována. Celkový neinvestiční rozpočet projektu na rok 2004 je Kč, ČR se podílí na projektu 40%, tj Kč Sue Ryder Home Care péče o onkologicky terminálně nemocné v Prištině (Kosovo) Projekt je realizován na základě spolupráce Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domovem Sue Ryder se sídlem v ČR a Ryder Kosova Association, která je nevládní neziskovou společností, založenou jako pobočka britské Sue Ryder Care v březnu 2000 v Prištině. Obsahem projektu je poskytování terénní paliativní péče o onkologicky nemocné. Péče zahrnuje léčbu symptomů provázející terminální onemocnění (bolest, nausea, poruchy integrity kůže, dysfagie atd.), péči o emocionální, sociální a spirituální potřeby umírajících a nevyléčitelně nemocných a jejich rodin. Provází terminálně nemocného a jeho rodinu v závěru jeho života, v době umírání a smrti. V neposlední řadě poskytuje podporu a péči pozůstalým. Celkové provozní náklady na projekt v roce 2004 byly Kč, Česká republika se na projektu podílí 40%, tj Kč. 7. Investiční aktivity Domova Sue Ryder Centrum pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou z forem demence Realizace stavby byla zahájena na konci roku 2002, v roce 2003 byla dokončena hrubá stavba objektu. V roce 2004 byl viditelný pokrok ve stavbě pomalejší. Jedním z důvodů byl nedostatek finančních prostředků. Podařilo se však získat finanční prostředky z Magistrátu hl.m. Prahy, které byly použity k montáži oken. Celková investice v roce 2004 byla Kč. Celkové finanční náklady na zajištění stavebních prací v rámci projektu jsou pro 1. etapu Kč. 5

6 Od roku 2001 se již na financování projektu podílela řada firem, nadací, nadačních fondů a jednotlivců. Finančně přispěl také stát, Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 4. Konala se řada benefičních akcí a stále probíhá veřejná sbírka. Doposud bylo proinvestováno ,00 Kč z toho: stavební práce ,00 Kč projekční práce, cenový a stavební dozor, administrace stavby ,00 Kč Ceny jsou včetně DPH. Domov Sue Ryder, o.p.s. je plátcem DPH, ale vzhledem k charakteru investice (poskytování sociálních služeb) je vracená částka DPH zaplacené na vstupu zanedbatelná. Následující graf názorně ukazuje z jakých zdrojů je výstavba pavilonu financována. Garden Party 0,2% Struktura zdrojů Klein - Básníci 0,7% Jan Hřebejk - Horem Siemens Kolejová Sdruž SR 1,2% Pádem 1,2% vozidla s.r.o. 2,8% Jan Hřebejk - Pupendo 0,5% Zentiva, a.s. 0,5% Fortuna, a.s. 1,9% UPC 19,0% Min. zdravotnictví 14,2% Magistrát hl. m. Prahy 6,1% Praha 4 1,9% Nadace Divoké husy 0,2% Nadace Civilia 1,4% Výbor dobré vůle - NOH 0,9% NFOH 14,2% Sue Ryder Care GB 33,1% 6

7 Náklady na dokončení 1. etapy investice: CELKOVÉ NÁKLADY NA DOKONČENÍ 1. ETAPY INVESTICE z toho: stavební práce Stavební a cenový dozor Náklady na vybavení PŘEDPOKLÁDANÉ ZDROJE PRO ROK 2005 CELKEM z toho: Magistrát hl.m. Prahy 2005 Philip Morris m.č. Praha (požadovaná částka) Siemens Kolejová vozidla s.r.o.(potvrzeno) Nadace Civilia (potvrzená částka) ZBÝVÁ POKRÝT ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8. Provoz Domova Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti Domov Sue Ryder, o. p. s. byl oceněn v soutěži Stejná šance Zaměstnavatel roku V této soutěži jsou čestným uznáním oceňováni zaměstnavatelé zaměstnávající v běžném pracovním prostředí a běžném pracovním poměru zaměstnance, kteří pro své postižení jen těžko nacházejí uplatnění na otevřeném trhu práce Ošetřovatelské oddělení Klienty ošetřovatelského oddělení jsou zejména senioři, kteří v důsledku chronické choroby či tělesného postižení potřebují ošetřovatelskou péči. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po mozkové mrtvici s různým stupněm poruchy hybnosti, demence, roztroušená skleróza, choroby kardiovaskulárního systému a degenerativní choroby kloubů. Následující graf názorně ukazuje věkovou strukturu našich klientů. Věková struktura nad 100 let 1% let do 65 let 2% 3% let 18% let 6% let 15% let 31% let 24% Graf č. 1 Věkové kategorie klientů 7

8 Druhy pobytů Domov Sue Ryder, o. p. s. nabízí pobyty přechodné a dlouhodobé. Dlouhodobé pobyty jsou určeny zejména klientům s potřebou trvalé ošetřovatelské péče, kteří jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu. Přechodné pobyty poskytujeme na dobu od 2 dnů do 3 měsíců. Rozdělujeme je na: Respitní pobyty umožňují pečující osobě načerpat novou sílu, podstoupit léčení, nebo odjet na dovolenou. Rekonvalescenční pobyty zejména pro seniory po úrazu, po propuštění z nemocnice, s potřebou rehabilitace. Sociální pobyty např. při ztrátě životního druha, při přestavbě bytu. V roce 2004 jsme na ošetřovatelském oddělení poskytli celkem 146 pobytů. 56 pobytů bylo dlouhodobých a 90 přechodných. V Domově Sue Ryder poskytujeme pobyty v pěti kategoriích. V sociální kategorii poskytujeme pobyty klientům, na které nepřispívá další subjekt. V kategorii veteráni druhé světové války a bojovníci za národní osvobození garantujeme Ministerstvu obrany 15 míst. V uplynulém roce jsme v této kategorii poskytli 16 dlouhodobých pobytů. Další kategorii tvoří členové Pražské židovské obce a osoby přeživší holocaust, kterým jsme poskytli 8 dlouhodobých pobytů. 50 % lůžkové kapacity je vyhrazeno pro občany Prahy 4. V minulém roce jsme občanům Prahy 4 poskytli 57% ze všech dlouhodobých pobytů. V kategorii smluvních pobytů jsme v průběhu roku 2004 v návaznosti na doporučení správní rady postupně zvýšili kapacitu dlouhodobých smluvních pobytů na 16 smluvních pobytů v prosinci V uplynulém roce jsme evidovali celkem 320 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z toho 11 (tedy 3,5 %) bylo kladně vyřízeno. Obdrželi jsme 184 žádostí o přechodný pobyt, z čehož jsme mohli uspokojit 81 (tj 44 %). V roce 2004 bylo dosaženo 99% obložnosti, což je historicky nejvyšší výsledek od počátku zahájení provozu. Potřebným seniorům jsme poskytli lůžkodnů Ošetřovatelská péče a rehabilitace Naše ošetřovatelská péče je komplexní. Zaměřujeme se na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta nejenom na potřeby fyzické a biologické, ale i na potřeby sociální, psychické a duchovní. Snažíme se také podporovat a rozvíjet zachovalé schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Naši klienti měli v uplynulém roce možnost trávit volný čas výběrem z řady výtvarných i společenských aktivit. Navštěvovali koncerty, divadelní představení i přednášky pořádané v komunitním centru našeho Domova. V denním centru s větší či menší asistencí např. malovali na porcelán, pracovali v keramické dílně, vytvářeli krásné obrázky z vosku. Vždy na jaře a v létě se mohou účastnit bezbariérového zahradničení. Na oddělení také docházejí specialisté na canisterapii se svými psy a nabízejí našim klientům tuto formu terapie. Klientům byla poskytována rehabilitace naším malým, leč výkonným, týmem ve složení: jedna profesionální fyzioterapeutka a dva rehabilitační asistenti. Klienti, kteří projevili o rehabilitaci zájem, měli stanovený plán rehabilitační péče. Rehabilitace 8

9 probíhá individuálně i formou skupinového cvičení, které se koná 3x týdně. Frekvence rehabilitace je díky velkému pracovnímu nasazení týmu vysoká a někteří klienti se účastní rehabilitace denně. Velký důraz je kladen na spolupráci mezi jednotlivými týmy, které se o klienta starají. Každý týden se pořádá tzv. multidisciplinární konference, na které se pracovníci, každý z pohledu své profese, zamýšlejí nad konkrétním klientem, jeho problémy a možnostmi jejich řešení. Smyslem těchto konferencí je vzájemné předávání zkušeností a lepší poznání práce kolegů Sociální práce V roce 2004 jsme zavedli novou podobu smluv upravující podmínky poskytování služeb souvisejících s pobytem klienta na ošetřovatelském oddělení Domova Sue Ryder v souladu se zaváděním standardů kvality v sociálních službách. Sociální poradenství poskytovala sociální pracovnice Domova a Občanská poradna vedená pedagogy Evangelické akademie. Poradenství bylo poskytováno telefonicky i osobně. Nejčastější dotazy se týkaly možností umístění seniorů do ústavní péče, nároku na sociální dávky a možností zajištění péče v domácnosti klientů. V uplynulém roce jsme poskytli denně průměrně 10 konzultací po telefonu a 4 při osobním jednání. Sociální pracovnice Domova poskytuje poradenství také klientům lůžkové části a jejich rodinám. Týká se především následných služeb po propuštění, nároků na dávky sociální podpory, pomoci při sepsání závěti a podobných problémů. Na úseku sociální práce jsou nám velkou pomocí dobrovolnice Denní centrum Hlavním cílem denního centra je poskytnout pomoc rodinám, které nemohou přes den pečovat o svého rodinného příslušníka. Díky této pomoci může klient zůstat ve svém přirozeném prostředí, které mu je blízké. Klient se zpět zařazuje do sociálního a kulturního prostředí, které s ním neustále komunikuje a dává mu možnost aktivně se projevit, je mezi svými vrstevníky, odbourává se domácí izolace, díky aktivitám se stále cítí potřebným. Cílem je také odpoutat pozornost od nepříznivého vlivu onemocnění, udržet duševní pohodu, co nejdéle udržet a rozvíjet soběstačnost v běžných denních činnostech. Rok 2004 byl pro Denní centrum rokem poklidným a ustáleným. Většina klientů docházela do DC pravidelně a vytrvale. V roce 2004 docházelo do DC celkem 39 klientů na celodenní a polodenní pobyty. Vedle nich docházeli na jednotlivé aktivity také klienti z lůžkového oddělení. V denním centru pravidelně probíhaly tyto programy a aktivity: výtvarné techniky, pečení a keramika trénování paměti kavárna a kulturní odpoledne páteční klub Počet klientů účastnících se jednotlivých aktivit se lišil jednak podle náročnosti aktivity a také podle počtu dobrovolníků a studentů, kteří pomáhali s jejich zabezpečením. Nejnavštěvovanějšími aktivitami byly kavárna a kulturní odpoledne. Kulturní odpoledne je nová aktivita DC určená pro všechny klienty našeho Domova. Koná se 9

10 v úterý odpoledne jednou za 14 dní. V roce 2004 jsme klientům v rámci Kulturního dopoledne nabídli: poslech četby, promítání filmů, kouzelnické vystoupení, povídání o loutkách a různé koncerty. Vedle pravidelných aktivit jsme v Denním centru uspořádali pro naše klienty řadu dalších událostí: Leden: Silvestrovská kavárna (ve vtipných převlecích) Únor: Kouzelnické vystoupení Březen: Vystoupení dětí ze ZŠ Ohradní Duben: Velikonoční kavárna Květen: Výlet do ZOO Červen: Putování s pamětí aneb Cesta kolem světa (pro klienty jsme připravili stanoviště s vědomostními úkoly, klienti se mimo vědomostních úkolů pobavili i dokonalými převleky našich pracovníků). Červenec: Výlet do Botanické zahrady (skleník Fata Morgana) Srpen: Středověký trh ( prodej výrobků + výtvarná dílna pro veřejnost) Září: Prodej výrobků pro LIONS CLUB, Loučení s létem ( táborák, kytara, zpěv..) Říjen: Sportovní hry (5. ročník, mezi nejoblíbenější disciplíny letos patřilo sfoukávání svíček, navlékání kroužků, házení na terč a malování zdi stadionu pro příští sportovní hry. Sportovní událost jsme coby organizátoři zpestřili vtipným sportovním oblečením) Listopad: Povídání o loutkách Prosinec: Vystoupení dětí z okolích škol a školek, Mikuláš (naděloval radost a potěšil dárky naše klienty), Vánoční setkání v kapli (zaměstnanci společně s klienty zpívali koledy a ochutnávali pokrm Banica, kde se skrývala přání, která se do roka vyplní) Neodmyslitelnou součástí DC jsou králík Zajda a morčata Bára a Dorotka. Stále více klientů a rodin se chodí do DC s našimi mazlíčky pozdravit a pochovat si je. Jsou již tedy nedílnou součástí našeho týmu. V prosinci 2004 kolegyně ergoterapeutky uspořádaly Keramiku pro zaměstnance DSR. Této akce se s velkým úspěchem zúčastnilo 15 zaměstnanců (od zdravotních sester, přes ošetřovatele až po sociální a rehabilitační pracovníky). V souladu se standardy kvality v sociálních službách byly roce 2004 zavedeny písemné smlouvy s klienty. Klient je tak při příjmu písemně informován o podmínkách pobytu a jeho možných úskalích. Zároveň je tak vyjasněna pozice a odpovědnost pracovníků DC, ale i celého Domova. Při příjmu nám rodina zároveň předává životopisy klientů. Jsme tak informovaní o minulosti klienta, na kterou pak můžeme dobře navázat a každému klientovi zpracovat individuální plán péče. V roce 2004 vypomáhalo v Denním centru celkem 11 dobrovolnic. 5 z nich docházelo pravidelně (alespoň 1x do týdne). Dobrovolníci přinášejí do naší práce nové náměty a pro náš tým byly a jsou vítaným zpestřením. Proto jsme rádi, že se jejich působení rozrůstá Osobní asistence Náplň této služby vychází z individuálních potřeb konkrétního klienta. Asistence je poskytována zejména při úkonech spojených s vedením domácnosti a realizací denních potřeb (péče o sebeobsluhu, hygienu, apod.) Asistenční služba umožní klientovi 10

11 pochůzky k lékaři a procházky. Zajišťuje doprovod na úřední jednání, pomoc při prosazování osobních práv a zájmů, konzultaci klientových problémů v rámci sociálního poradenství. Podporuje zachování mentálních funkcí klienta pomocí tréninku paměti, arteterapie. Díky podpůrným aktivitám (návštěvy kulturních a společenských akcí) usiluje zrušit domácí izolaci klientů a zapojovat je opět do komunitního způsobu života. V uplynulém roce jsme v rámci Osobní asistence pečovali o celkem 41 klientů. V průběhu roku 6 klientů zemřelo a 15 přestalo čerpat služby z jiných důvodů. Tyto důvody byly různé - zhoršení zdravotního stavu a umístění v instituci, přidělení bezbariérového bytu vozíčkářům, neschopnost finančního podílu na službě a v jednom případě nalezení pracovního uplatnění vozíčkářky. U 3 klientek s větší potřebou péče a stráveného času jsme poskytovali pečovatelskou službu na 5 až 8 hod. 4x 5x týdně. Tato frekvence umožnila rodinným příslušníkům, kteří o postiženého pečovali, zůstat ekonomicky činnými. V uplynulém roce se v naší péči výrazně zvýšil počet klientů trpících demencí. Celkem jsme pečovali o 17 takových klientů. Asistence byla významná i pro pečující osoby, kterým umožnila pravidelný odpočinek a možnost konzultace problémů souvisejících s jejich péčí. V několika případech se díky asistenci podařilo zlepšit komunikaci a docílit pochopení mezi partnery, z nichž je jeden postižený demencí Půjčovna kompenzačních pomůcek Půjčovna kompenzačních pomůcek s poradnou je novým projektem, který vznikl díky podpoře Ministerstva zdravotnictví. Zapůjčením kompenzační pomůcky se klientům podaří překlenout dobu, než je jim předepsaná pomůcka schválena pojišťovnou. Může to být např. invalidní vozík či chodítko pro klienta s postižením po mozkové příhodě, berle pro klienta po zlomenině dolní končetiny apod. Důležité je, že pracovník půjčovny kvalifikovaně poradí při výběru pomůcky a informuje o celém procesu žádání a schvalování pomůcek pojišťovnou. Vedoucí půjčovny je také schopen poskytnout poradenství v oblasti úpravy prostředí postiženého a je schopen poskytnout službu i v bytě klienta. Půjčovnu zajišťoval asistent rehabilitace, který je vystudovaný ortetický protetik. Vzdělávání a supervize Pro zmírnění stresu z náročné práce a pro rozvoj týmů je zaměstnancům v přímé péči poskytována individuální a skupinová supervize. Postupně se rozbíhala tzv. metoda videotréninku interakcí, kdy pracovník pomocí videozáznamu své práce a supervizora identifikuje a rozvíjí své pracovní dovednosti. Tak se zlepšuje kvalita poskytované péče i sebehodnocení pracovníka. Řada pracovníků se také účastnila vzdělávacích kurzů a seminářů zaměřených na různé aspekty péče o postiženého seniora např. kurzy: Hospic a umění doprovázet, Péče o seniora postiženého demencí, Umění komunikovat se seniory, Práce s minulostí klienta, Psychoterapeutický výcvik, Trénink paměti I. a II., Videotrénink interakcí, Bazální stimulace a další. Praxe studentů V Domově vykonávali odbornou praxi studenti škol se zdravotním a sociálním zaměřením. Zejména studenti Evangelické akademie z Prahy 4, Vyšší odborné zdravotní školy suverénního řádu Maltézských rytířů z Prahy 2, JABOKu, Vyšší odborné školy sociálně-právní z Prahy 10, 1.LF UK, oboru ergoterapie a Střední školy sociálně 11

12 správní při Jedličkově ústavu. Na oddělení rehabilitace probíhaly praxe studentů Speciální školy Aloyse Klara v oboru masér Provoz veřejného komunitního centra Veřejné komunitní centrum v Domově Sue Ryder se snaží vytvářet prostor pro komunikaci Domova a široké veřejnosti. Za tímto účelem organizuje různé kulturní aktivity, vzdělávání v rámci Akademie třetího věku, ekumenické bohoslužby, sociálně právní poradenství a další služby. Náš divadelní sál, galerii, ekumenickou kapli, restauraci a dobročinný obchod navštěvují lidé všech věkových a sociálních kategorií. Setkávají se zde naši klienti, jejich příbuzní, zaměstnanci Domova a jeho návštěvníci z širokého okolí. Tímto způsobem se snažíme našim klientům zprostředkovávat co nejvíce kontaktů s vnějším světem a zároveň veřejnosti co nejlépe komunikovat smysl činnosti Domova Sue Ryder. O našich akcích informujeme v regionálním tisku Prahy 4 (Tučňák), v Přehledu kulturních pořadů v Praze, v kulturním přehledu Co, kdy v Praze, na našich internetových stránkách i prostřednictvím letáčků a kulturních programů Domova Sue Ryder. Programy jsou distribuovány do informačních center, klubů seniorů a příznivcům Domova Kulturní aktivity V roce 2004 se v Domově Sue Ryder konalo 58 přednášek a cestopisných promítání, 74 hudebních pořadů a koncertů, 12 dramatických pořadů, 3 filmová promítání. Měsíčně se uskutečnilo v komunitním centru 10 až 12 kulturních akcí. Každý první týden v měsíci probíhaly vernisáže výstav obrazů a uměleckých děl v galerii, většinou doprovázeny hudebním vystoupením. Vystavovali zde amatérští i profesionální výtvarníci. Seznam výstav v roce 2004 v galerii Domova Sue Ryder : Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Červenec: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Petr Hlaváček POHLEDY NA NOVÝ ZÉLAND, fotografie Vladimír Pechar JIHOČESKÁ KRAJINA, olejomalby Pavel a Radek Svobodovi JAKOBY MALOVÁNÍ, obrazy Jiří Šámal NÁVRATY, fotografie Jiřina Adamcová malba, kresby, koláže Jiří Staněk - OBRAZY Jana Bémová POZDRAVY Z CIZÍCH KRAJIN, monotypy na papíře Marie Najmanová - OLEJOMALBY Marie Zábranská VESELÝ ROK, studie a ilustrace Iris Kolářová JUBILEJNÍ VÝSTAVA, tapiserie Eliška Benýšková RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA, olejomalba Stanislav Brabec PODZIMNÍ ROMANCE, obrazy Abychom mohli více vyhovět velkému zájmu o vystavování v prostorách Komunitního centra, pořádali jsme v minulém roce výstavy také v prostorách naší restaurace. Uskutečnilo se tam 5 výstav - např. fotografie a akvarely arch. Miroslava Tolara, olejomalby Olgy Doležalové, fotografie Jiřího Šámala a Marie Brunerové. V roce 2004 pokračovaly přednáškové a hudební cykly, které si již našly své pravidelné návštěvníky. Velmi oblíbené, jak mezi klienty tak mezi hosty, byly hudební akce k tanci, 12

13 zpěvu a poslechu v restauraci Domova. Taková hudební vystoupení zde probíhala dvakrát až třikrát měsíčně (Bránická muzika, Tamburaši, Country ladies atd.). Tyto pořady, při nichž znějí většinou lidové písně a dechovky, si oblíbili převážně senioři. Pro ty, kteří si navykli navštěvovat tyto akce, jsme pořádali také tematicky příbuzné hudebně-dramatické pořady (například o Karlu Hašlerovi). Tradičně důležitou součástí pestré palety kulturních pořadů v Domově Sue Ryder jsou komorní koncerty klasické hudby pořádané v kapli nebo v divadelním sále. Na tyto koncerty přicházejí návštěvníci různých věkových kategorií. Mohli slyšet například soubor Collegium pro Cantare, Duo housle a klavír (R. Sršňová a A. Stará), Trio noctua, Pražský dechový kvintet, Kvartet Václava Dvořáka, hudebními večery studentů Konzervatoře J. Ježka a další. V roce 2004 pokračoval cyklus koncertů ROK S KOMORNÍ HUDBOU W. A. Mozarta v provedení Jana Siřínka (housle) a Lukáše Vendla (klavír). Na základě spolupráce s hudebními agenturami jsme hostili několik studentských zahraničních souborů z Ukrajiny, Anglie, Švédska atd. V minulém roce byla pro posluchače otevřené menšinovým žánrům organizována pravidelná jazzová vystoupení skupiny JAZZ, s.r.o. (standardní a latinsko americký jazz), dále šansonové recitály Martiny Čermákové a Jany Rychterové v divadelní kavárně a restauraci. Dále k oboustranné spokojenosti pokračovala spolupráce s Vyšší odbornou školou hereckou, která několikrát do roka připravila pro naše klienty a návštěvníky hudební pásma a vystoupení. V minulém roce patřily mezi velmi oblíbené pořady cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů a odborné přednášky na různá témata (např. Akupresura, Ochrana spotřebitele, Provoz metra a jeho úskalí, Duševní zdraví atd.). V srpnu proběhl v divadelním sále koncert účastníků Mezinárodních hudebních kurzů a festivalu AMEROPA. Již tradičně v Domově vystupuje operní pěvkyně Daniela Radosa ze Státní opery Praha na klavír doprovázená Adolfem Melicharem, vždy s novým hostem. V letním období se také konal ve venkovních prostorách Michelského dvora středověký den s ukázkou lidových řemesel, prodejem bylinek, koření atd., kde vystoupila skupina středověkého šermu Williams a soubor historického tance Ambrosia Benefiční akce V roce 2004 jsme pořádali také kulturní benefiční akce mimo prostory Domova. V prosinci proběhl již tradiční vánoční koncert Česká mše vánoční v provedení souboru J. Vycpálka v kostele U Klimenta na Praze 1. Uspořádali jsme také dvě benefiční předpremiéry nových českých filmů, jejichž výtěžek byl věnován na výstavbu centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. V lednu to byla předpremiéra filmu režiséra Dušana Kleina a scénaristy MUDr. Ladislava Pecháčka Jak básníci neztrácejí naději, která nám vynesla 83 tisíc korun. V září se konala benefiční předpremiéra nového filmu Jana Hřebejka Horem pádem, kterou uvedl sám režisér. I díky režisérově aktivní účasti jsme z předpremiéry získali 428 tisíc korun na výše zmiňovaný projekt. Nadace Divoké husy navýšila výtěžek těchto dvou předpremiér u každé až do výše Kč. 13

14 Akademie třetího věku Činnost Akademie třetího věku byla zabezpečena dobrovolnými lektory, kteří vedli celkem 16 kroužků. Díky nim se senioři mohli účastnit jazykových kurzů angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny v různých stupních pokročilosti, dále počítačových kurzů, turistického kroužku, zdravotního cvičení či jógy. Lektoři také zajišťovali asistenci v internetové kavárně pro seniory a uskutečňovali zajímavé přednáškové cykly a besedy, jako například Cestopisný cyklus Sahara či Pražské střípky Dobrovolníci v Domově Sue Ryder Dobrovolnická činnost v Domově Sue Ryder pomáhá zabezpečovat aktivity, které by se jinak mohly uskutečnit jen stěží či v omezeném rozsahu. V roce 2004 docházelo do Domova Sue Ryder 72 dobrovolníků, kteří se podíleli na realizaci různých aktivit v rámci jednotlivých středisek. Dobrovolníci pomáhali jako osobní asistenti na lůžkovém oddělení, v denním centru či při poskytování informací veřejnosti na recepci Domova, ve třech dobročinných obchodech, při pravidelných bazarech oblečení, při zajišťování koncertů, divadelních představení, výstav, benefičních akcí, v prádelně nebo v Akademii třetího věku. I v rámci kulturních aktivit komunitního centra realizovali někteří umělci koncerty a vystoupení bez nároku na honorář. Dobrovolníci, kteří docházejí jako společníci na lůžkové oddělení a ti, kteří se klientům věnují v Denním centru, měli v roce 2004 možnost pravidelně docházet na skupinovou supervizi. Domov Sue Ryder byl společně s Domovem sv. Karla Boromejského, Praha Řepy vybrán pro realizaci Projektu zvyšování efektivity dobrovolnictví jako nástroje zlepšování kvality péče a důstojnosti života seniorů, který odborně zaštiťuje Hestia Národní dobrovolnické centrum. Projekt je zaměřen na plnou integraci dobrovolnictví do organizace, která zahrnuje vyjasnění pozice dobrovolníků v organizaci a potvrzení jejich participace na kvalitě péče. Cílem je zefektivnění integrace dobrovolnictví do organizace, ve které by se dobrovolník stal nedílnou součástí pracovního týmu. Dále výběr nových činností a zapojení dobrovolníků do péče o seniory, jak v oblasti socializace tak v oblasti zdravotní péče. A v neposlední řadě zvýšení efektivity práce dobrovolnického managementu v organizaci a posílení jeho role ve struktuře organizace. Výstupem projektu bude zpracování metodiky projektu integrace dobrovolníků. V únoru 2004 obdržela naše dlouholetá dobrovolnice PhDr. Miroslava Tůmová Křesadlo - cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Toto ocenění udílí Magistrát Hlavního města Prahy ve spolupráci s Hestií - Národním dobrovolnickým centrem. V prosinci 2004 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání dobrovolníků v restauraci Domova. V jeho rámci jme všem dobrovolníkům slavnostně poděkovali, udělili ceny a při odchodu každý obdržel malý dárek vánoční hvězdu. 14

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

DOMOV SUE RYDER. Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER. Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace I. Údaje o žadateli POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ SLUŽBY V LRS CHVALY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ------------------------------------------------ DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Terénní sociální služby Spokojeného domova.

Terénní sociální služby Spokojeného domova. Terénní sociální služby Spokojeného domova Registrované sociální služby Pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací služby Odborné sociální poradenství Region působnosti Služby poskytujeme v okruhu

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více