DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

2 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 6) Zahraniční aktivity Domova Sue Ryder v rámci české rozvojové spolupráce 7) Investiční aktivity Domova Sue Ryder 8) Provoz Domova Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 9) Zpráva o hospodaření 10) Poděkování 1. Úvodní slovo Vážení přátelé Domova Sue Ryder, náš Domov není jen domovem několika desítek stálých i přechodných klientů, kteří potřebují odbornou a laskavou péči. Poskytuje tyto služby i další řadě bližších i vzdálenějších postižených, nabízí poradenství a tvůrčí aktivitu širokému okolí a je i místem setkávání při duchovních, kulturních i společenských programech. Je také v úzké spolupráci s řadou nestátních a neziskových společností a humanitně zaměřených škol. Tak napomáhá šíření ovzduší vzájemné důvěry a dobré vůle v celé naší společnosti. Domov je také začleněn do mezinárodního společenství Sue Ryder Care International a takto sdílí odborné, vzdělávací i legislativní zkušenosti v evropském měřítku. To všechno však neznamená, že by chod Domova byl jednoduchý a plynule finančně zabezpečený. Naopak vyžaduje od vedení i zaměstnanců značné pracovní i psychické nasazení a často vynalézavost a velkou obětavost. Předkládáme vám tuto Výroční zprávu Domova za rok 2004 s tím, že vám chceme srdečně poděkovat, podělit se s Vámi o naše radosti i starosti. Bez Vaší přízně si tuto práci neumíme ani představit, ale těší nás, že s ní můžeme sloužit mnoha potřebným. Blahoslav Hájek, předseda správní rady Domova 2. Domov Sue Ryder, o.p.s. Zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl O, vložka 192 Dne IČO: Adresa: Michelská 1/7, Praha 4 Tel: Fax: www. sue-ryder.cz 2

3 3. Poslání společnosti Společnost navazuje na odkaz zakladatelky mezinárodní společnosti Nadace Sue Ryder (později Sue Ryder Care, dále jen SRC ) baronky Sue Ryderové. Tato společnost poskytuje důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a náboženského vyznání již od roku Hlavním posláním společnosti je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či postižení a těžké sociální situace. V zařízeních, která společnost provozuje či bude provozovat, vytváří pro klienty laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje profesionální a efektivní ošetřovatelskou a sociální péči s cílem zkvalitnit jejich život a naplnit bio-psycho-sociální potřeby. Společnost dále poskytuje služby v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce i mimo území ČR a zajišťuje odbornou pomoc při poskytování těchto služeb zahraničními subjekty. Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. Společnost zajišťuje k naplnění svého poslání tyto obecně prospěšné služby: komplexní ošetřovatelskou péči ve vlastních zařízeních přechodné, dlouhodobé a trvalé pobyty pro potřebné občany služby sociální a ošetřovatelské péče v bytech klientů rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii provoz denního stacionáře pro seniory přípravu a prodej jídla klientům odborné vzdělávání v oblasti ošetřovatelské, gerontologie, gerontopsychologie, rehabilitace Společnost zajišťuje vedle základních služeb i tyto činnosti jako doplňkové: koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v Dobročinných obchodech Sue Ryder pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz hostinskou činnost v restauraci Michelský dvůr pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pronájem ubytovacích jednotek a hostinských pokojů. Společnost vznikla transformací Nadace Sue Ryder, která působí v České republice od roku 1994, a to na základě přijetí Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Společnost převzala faktický provoz Domova Sue Ryder (dále jen Domov) , do té doby provozovalo sociální zařízení Sdružení Sue Ryder, jeden ze zakladatelů Domova Sue Ryder, o. p. s. 3

4 4. Členové statutárních orgánů a vedení společnosti Správní rada: Dozorčí rada: Mgr. Blahoslav Hájek předseda JUDr. Petr Frischmann - místopředseda MUDr. Petr Fiala Mgr. Robert Kaňka Ing. Václav Rataj RNDr. Lydie Roskovcová Dr. Malcolm Robert Stuart Ing. Jiří Wald John Whalley Ing. Světlana Karasová - předsedkyně Norbert Auerbach Věra Černochová MUDr. Milena Černá Ing. Earl Godby JUDr. Lucie Kalhousová Vedení společnosti: Zakladateli spol. jsou: PhDr. Ivana Plechatá ředitelka Bc. Markéta Nováková zástupkyně ředitelky a vedoucí zdravotně-sociálního úseku Ing. Matěj Lejsal zástupce ředitelky pro ekonomickosprávní záležitosti Denisa Ratajová P.R.manažer, vedoucí komunitního centra Dana Tomanová vedoucí správního oddělení Jaroslava Šímová manažer dobročinných obchodů Eva Janoušová vedoucí gastro provozu Václava Hertlová vrchní sestra Sdružení Sue Ryder a Mgr. Pavel Smetana 5. Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care (SRC) Také v roce 2004 probíhala velice úzká a užitečná spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii. Zintenzívněla především v rozvojové spolupráci na společném administrování projektů Sue Ryder v Malawi a Kosovu. Domov se také aktivně podílel na připravovaných změnách ve struktuře mezinárodní organizace Sue Ryder Care, která se intenzivně připravovala na vznik samostatné mezinárodní organizace Sue Ryder Care International, věnující se zahraniční rozvojové pomoci mimo území Velké Británie, a to počínaje datem Vedení Domova spolu s předsedou správní rady se zúčastnilo II. Mezinárodní konference Sue Ryder, která se konala v říjnu v makedonském Ochridu. Zde vyjádřila celá rodina Sue Ryder zájem pokračovat nadále jako samostatný subjekt, registrovaný podle britského práva s názvem Sue Ryder Care International (SRCI). Do výkonného orgánu (Management Board) byla nominována ředitelka Domova I. Plechatá. Koordinátorem činnosti SRCI zůstává dřívější koordinátorka zahraničních projektů Susie Carrington. 4

5 6. Zahraniční rozvojová pomoc Domova Sue Ryder Od se Domov stal oficiálně realizátorem zahraniční rozvojové spolupráce. Již v roce 2003 uspěl ve výběrovém řízení na Ministerstvu zahraničních věcí s projekty Sue Ryder v africkém Malawi a v Kosovu. Gestorem obou projektů se stalo české Ministerstvo zdravotnictví. Stručný popis projektů: Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče Sue Ryder Malawi Projekt je realizován spoluprácí tří nevládních neziskových organizací Sue Ryder (Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domov Sue Ryder, o.p.s. se sídlem v Praze a Sue Ryder Malawi se sídlem v Balace). Cílem projektu je poskytování terénní komunitní ošetřovatelské a rehabilitační péče lidem s fyzickým handicapem či chronickým onemocněním. Mezi tato onemocnění patří zejména: HIV/AIDS, malárie, astma, neurologická postižení, epilepsie, průjmy atd. Specifikem projektu je úzká spolupráce s místní komunitou formou využívání vyškolených dobrovolníků členů komunity, ve které je péče poskytována. Celkový neinvestiční rozpočet projektu na rok 2004 je Kč, ČR se podílí na projektu 40%, tj Kč Sue Ryder Home Care péče o onkologicky terminálně nemocné v Prištině (Kosovo) Projekt je realizován na základě spolupráce Sue Ryder Care se sídlem ve Velké Británii, Domovem Sue Ryder se sídlem v ČR a Ryder Kosova Association, která je nevládní neziskovou společností, založenou jako pobočka britské Sue Ryder Care v březnu 2000 v Prištině. Obsahem projektu je poskytování terénní paliativní péče o onkologicky nemocné. Péče zahrnuje léčbu symptomů provázející terminální onemocnění (bolest, nausea, poruchy integrity kůže, dysfagie atd.), péči o emocionální, sociální a spirituální potřeby umírajících a nevyléčitelně nemocných a jejich rodin. Provází terminálně nemocného a jeho rodinu v závěru jeho života, v době umírání a smrti. V neposlední řadě poskytuje podporu a péči pozůstalým. Celkové provozní náklady na projekt v roce 2004 byly Kč, Česká republika se na projektu podílí 40%, tj Kč. 7. Investiční aktivity Domova Sue Ryder Centrum pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou z forem demence Realizace stavby byla zahájena na konci roku 2002, v roce 2003 byla dokončena hrubá stavba objektu. V roce 2004 byl viditelný pokrok ve stavbě pomalejší. Jedním z důvodů byl nedostatek finančních prostředků. Podařilo se však získat finanční prostředky z Magistrátu hl.m. Prahy, které byly použity k montáži oken. Celková investice v roce 2004 byla Kč. Celkové finanční náklady na zajištění stavebních prací v rámci projektu jsou pro 1. etapu Kč. 5

6 Od roku 2001 se již na financování projektu podílela řada firem, nadací, nadačních fondů a jednotlivců. Finančně přispěl také stát, Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 4. Konala se řada benefičních akcí a stále probíhá veřejná sbírka. Doposud bylo proinvestováno ,00 Kč z toho: stavební práce ,00 Kč projekční práce, cenový a stavební dozor, administrace stavby ,00 Kč Ceny jsou včetně DPH. Domov Sue Ryder, o.p.s. je plátcem DPH, ale vzhledem k charakteru investice (poskytování sociálních služeb) je vracená částka DPH zaplacené na vstupu zanedbatelná. Následující graf názorně ukazuje z jakých zdrojů je výstavba pavilonu financována. Garden Party 0,2% Struktura zdrojů Klein - Básníci 0,7% Jan Hřebejk - Horem Siemens Kolejová Sdruž SR 1,2% Pádem 1,2% vozidla s.r.o. 2,8% Jan Hřebejk - Pupendo 0,5% Zentiva, a.s. 0,5% Fortuna, a.s. 1,9% UPC 19,0% Min. zdravotnictví 14,2% Magistrát hl. m. Prahy 6,1% Praha 4 1,9% Nadace Divoké husy 0,2% Nadace Civilia 1,4% Výbor dobré vůle - NOH 0,9% NFOH 14,2% Sue Ryder Care GB 33,1% 6

7 Náklady na dokončení 1. etapy investice: CELKOVÉ NÁKLADY NA DOKONČENÍ 1. ETAPY INVESTICE z toho: stavební práce Stavební a cenový dozor Náklady na vybavení PŘEDPOKLÁDANÉ ZDROJE PRO ROK 2005 CELKEM z toho: Magistrát hl.m. Prahy 2005 Philip Morris m.č. Praha (požadovaná částka) Siemens Kolejová vozidla s.r.o.(potvrzeno) Nadace Civilia (potvrzená částka) ZBÝVÁ POKRÝT ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8. Provoz Domova Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti Domov Sue Ryder, o. p. s. byl oceněn v soutěži Stejná šance Zaměstnavatel roku V této soutěži jsou čestným uznáním oceňováni zaměstnavatelé zaměstnávající v běžném pracovním prostředí a běžném pracovním poměru zaměstnance, kteří pro své postižení jen těžko nacházejí uplatnění na otevřeném trhu práce Ošetřovatelské oddělení Klienty ošetřovatelského oddělení jsou zejména senioři, kteří v důsledku chronické choroby či tělesného postižení potřebují ošetřovatelskou péči. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po mozkové mrtvici s různým stupněm poruchy hybnosti, demence, roztroušená skleróza, choroby kardiovaskulárního systému a degenerativní choroby kloubů. Následující graf názorně ukazuje věkovou strukturu našich klientů. Věková struktura nad 100 let 1% let do 65 let 2% 3% let 18% let 6% let 15% let 31% let 24% Graf č. 1 Věkové kategorie klientů 7

8 Druhy pobytů Domov Sue Ryder, o. p. s. nabízí pobyty přechodné a dlouhodobé. Dlouhodobé pobyty jsou určeny zejména klientům s potřebou trvalé ošetřovatelské péče, kteří jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu. Přechodné pobyty poskytujeme na dobu od 2 dnů do 3 měsíců. Rozdělujeme je na: Respitní pobyty umožňují pečující osobě načerpat novou sílu, podstoupit léčení, nebo odjet na dovolenou. Rekonvalescenční pobyty zejména pro seniory po úrazu, po propuštění z nemocnice, s potřebou rehabilitace. Sociální pobyty např. při ztrátě životního druha, při přestavbě bytu. V roce 2004 jsme na ošetřovatelském oddělení poskytli celkem 146 pobytů. 56 pobytů bylo dlouhodobých a 90 přechodných. V Domově Sue Ryder poskytujeme pobyty v pěti kategoriích. V sociální kategorii poskytujeme pobyty klientům, na které nepřispívá další subjekt. V kategorii veteráni druhé světové války a bojovníci za národní osvobození garantujeme Ministerstvu obrany 15 míst. V uplynulém roce jsme v této kategorii poskytli 16 dlouhodobých pobytů. Další kategorii tvoří členové Pražské židovské obce a osoby přeživší holocaust, kterým jsme poskytli 8 dlouhodobých pobytů. 50 % lůžkové kapacity je vyhrazeno pro občany Prahy 4. V minulém roce jsme občanům Prahy 4 poskytli 57% ze všech dlouhodobých pobytů. V kategorii smluvních pobytů jsme v průběhu roku 2004 v návaznosti na doporučení správní rady postupně zvýšili kapacitu dlouhodobých smluvních pobytů na 16 smluvních pobytů v prosinci V uplynulém roce jsme evidovali celkem 320 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z toho 11 (tedy 3,5 %) bylo kladně vyřízeno. Obdrželi jsme 184 žádostí o přechodný pobyt, z čehož jsme mohli uspokojit 81 (tj 44 %). V roce 2004 bylo dosaženo 99% obložnosti, což je historicky nejvyšší výsledek od počátku zahájení provozu. Potřebným seniorům jsme poskytli lůžkodnů Ošetřovatelská péče a rehabilitace Naše ošetřovatelská péče je komplexní. Zaměřujeme se na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta nejenom na potřeby fyzické a biologické, ale i na potřeby sociální, psychické a duchovní. Snažíme se také podporovat a rozvíjet zachovalé schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Naši klienti měli v uplynulém roce možnost trávit volný čas výběrem z řady výtvarných i společenských aktivit. Navštěvovali koncerty, divadelní představení i přednášky pořádané v komunitním centru našeho Domova. V denním centru s větší či menší asistencí např. malovali na porcelán, pracovali v keramické dílně, vytvářeli krásné obrázky z vosku. Vždy na jaře a v létě se mohou účastnit bezbariérového zahradničení. Na oddělení také docházejí specialisté na canisterapii se svými psy a nabízejí našim klientům tuto formu terapie. Klientům byla poskytována rehabilitace naším malým, leč výkonným, týmem ve složení: jedna profesionální fyzioterapeutka a dva rehabilitační asistenti. Klienti, kteří projevili o rehabilitaci zájem, měli stanovený plán rehabilitační péče. Rehabilitace 8

9 probíhá individuálně i formou skupinového cvičení, které se koná 3x týdně. Frekvence rehabilitace je díky velkému pracovnímu nasazení týmu vysoká a někteří klienti se účastní rehabilitace denně. Velký důraz je kladen na spolupráci mezi jednotlivými týmy, které se o klienta starají. Každý týden se pořádá tzv. multidisciplinární konference, na které se pracovníci, každý z pohledu své profese, zamýšlejí nad konkrétním klientem, jeho problémy a možnostmi jejich řešení. Smyslem těchto konferencí je vzájemné předávání zkušeností a lepší poznání práce kolegů Sociální práce V roce 2004 jsme zavedli novou podobu smluv upravující podmínky poskytování služeb souvisejících s pobytem klienta na ošetřovatelském oddělení Domova Sue Ryder v souladu se zaváděním standardů kvality v sociálních službách. Sociální poradenství poskytovala sociální pracovnice Domova a Občanská poradna vedená pedagogy Evangelické akademie. Poradenství bylo poskytováno telefonicky i osobně. Nejčastější dotazy se týkaly možností umístění seniorů do ústavní péče, nároku na sociální dávky a možností zajištění péče v domácnosti klientů. V uplynulém roce jsme poskytli denně průměrně 10 konzultací po telefonu a 4 při osobním jednání. Sociální pracovnice Domova poskytuje poradenství také klientům lůžkové části a jejich rodinám. Týká se především následných služeb po propuštění, nároků na dávky sociální podpory, pomoci při sepsání závěti a podobných problémů. Na úseku sociální práce jsou nám velkou pomocí dobrovolnice Denní centrum Hlavním cílem denního centra je poskytnout pomoc rodinám, které nemohou přes den pečovat o svého rodinného příslušníka. Díky této pomoci může klient zůstat ve svém přirozeném prostředí, které mu je blízké. Klient se zpět zařazuje do sociálního a kulturního prostředí, které s ním neustále komunikuje a dává mu možnost aktivně se projevit, je mezi svými vrstevníky, odbourává se domácí izolace, díky aktivitám se stále cítí potřebným. Cílem je také odpoutat pozornost od nepříznivého vlivu onemocnění, udržet duševní pohodu, co nejdéle udržet a rozvíjet soběstačnost v běžných denních činnostech. Rok 2004 byl pro Denní centrum rokem poklidným a ustáleným. Většina klientů docházela do DC pravidelně a vytrvale. V roce 2004 docházelo do DC celkem 39 klientů na celodenní a polodenní pobyty. Vedle nich docházeli na jednotlivé aktivity také klienti z lůžkového oddělení. V denním centru pravidelně probíhaly tyto programy a aktivity: výtvarné techniky, pečení a keramika trénování paměti kavárna a kulturní odpoledne páteční klub Počet klientů účastnících se jednotlivých aktivit se lišil jednak podle náročnosti aktivity a také podle počtu dobrovolníků a studentů, kteří pomáhali s jejich zabezpečením. Nejnavštěvovanějšími aktivitami byly kavárna a kulturní odpoledne. Kulturní odpoledne je nová aktivita DC určená pro všechny klienty našeho Domova. Koná se 9

10 v úterý odpoledne jednou za 14 dní. V roce 2004 jsme klientům v rámci Kulturního dopoledne nabídli: poslech četby, promítání filmů, kouzelnické vystoupení, povídání o loutkách a různé koncerty. Vedle pravidelných aktivit jsme v Denním centru uspořádali pro naše klienty řadu dalších událostí: Leden: Silvestrovská kavárna (ve vtipných převlecích) Únor: Kouzelnické vystoupení Březen: Vystoupení dětí ze ZŠ Ohradní Duben: Velikonoční kavárna Květen: Výlet do ZOO Červen: Putování s pamětí aneb Cesta kolem světa (pro klienty jsme připravili stanoviště s vědomostními úkoly, klienti se mimo vědomostních úkolů pobavili i dokonalými převleky našich pracovníků). Červenec: Výlet do Botanické zahrady (skleník Fata Morgana) Srpen: Středověký trh ( prodej výrobků + výtvarná dílna pro veřejnost) Září: Prodej výrobků pro LIONS CLUB, Loučení s létem ( táborák, kytara, zpěv..) Říjen: Sportovní hry (5. ročník, mezi nejoblíbenější disciplíny letos patřilo sfoukávání svíček, navlékání kroužků, házení na terč a malování zdi stadionu pro příští sportovní hry. Sportovní událost jsme coby organizátoři zpestřili vtipným sportovním oblečením) Listopad: Povídání o loutkách Prosinec: Vystoupení dětí z okolích škol a školek, Mikuláš (naděloval radost a potěšil dárky naše klienty), Vánoční setkání v kapli (zaměstnanci společně s klienty zpívali koledy a ochutnávali pokrm Banica, kde se skrývala přání, která se do roka vyplní) Neodmyslitelnou součástí DC jsou králík Zajda a morčata Bára a Dorotka. Stále více klientů a rodin se chodí do DC s našimi mazlíčky pozdravit a pochovat si je. Jsou již tedy nedílnou součástí našeho týmu. V prosinci 2004 kolegyně ergoterapeutky uspořádaly Keramiku pro zaměstnance DSR. Této akce se s velkým úspěchem zúčastnilo 15 zaměstnanců (od zdravotních sester, přes ošetřovatele až po sociální a rehabilitační pracovníky). V souladu se standardy kvality v sociálních službách byly roce 2004 zavedeny písemné smlouvy s klienty. Klient je tak při příjmu písemně informován o podmínkách pobytu a jeho možných úskalích. Zároveň je tak vyjasněna pozice a odpovědnost pracovníků DC, ale i celého Domova. Při příjmu nám rodina zároveň předává životopisy klientů. Jsme tak informovaní o minulosti klienta, na kterou pak můžeme dobře navázat a každému klientovi zpracovat individuální plán péče. V roce 2004 vypomáhalo v Denním centru celkem 11 dobrovolnic. 5 z nich docházelo pravidelně (alespoň 1x do týdne). Dobrovolníci přinášejí do naší práce nové náměty a pro náš tým byly a jsou vítaným zpestřením. Proto jsme rádi, že se jejich působení rozrůstá Osobní asistence Náplň této služby vychází z individuálních potřeb konkrétního klienta. Asistence je poskytována zejména při úkonech spojených s vedením domácnosti a realizací denních potřeb (péče o sebeobsluhu, hygienu, apod.) Asistenční služba umožní klientovi 10

11 pochůzky k lékaři a procházky. Zajišťuje doprovod na úřední jednání, pomoc při prosazování osobních práv a zájmů, konzultaci klientových problémů v rámci sociálního poradenství. Podporuje zachování mentálních funkcí klienta pomocí tréninku paměti, arteterapie. Díky podpůrným aktivitám (návštěvy kulturních a společenských akcí) usiluje zrušit domácí izolaci klientů a zapojovat je opět do komunitního způsobu života. V uplynulém roce jsme v rámci Osobní asistence pečovali o celkem 41 klientů. V průběhu roku 6 klientů zemřelo a 15 přestalo čerpat služby z jiných důvodů. Tyto důvody byly různé - zhoršení zdravotního stavu a umístění v instituci, přidělení bezbariérového bytu vozíčkářům, neschopnost finančního podílu na službě a v jednom případě nalezení pracovního uplatnění vozíčkářky. U 3 klientek s větší potřebou péče a stráveného času jsme poskytovali pečovatelskou službu na 5 až 8 hod. 4x 5x týdně. Tato frekvence umožnila rodinným příslušníkům, kteří o postiženého pečovali, zůstat ekonomicky činnými. V uplynulém roce se v naší péči výrazně zvýšil počet klientů trpících demencí. Celkem jsme pečovali o 17 takových klientů. Asistence byla významná i pro pečující osoby, kterým umožnila pravidelný odpočinek a možnost konzultace problémů souvisejících s jejich péčí. V několika případech se díky asistenci podařilo zlepšit komunikaci a docílit pochopení mezi partnery, z nichž je jeden postižený demencí Půjčovna kompenzačních pomůcek Půjčovna kompenzačních pomůcek s poradnou je novým projektem, který vznikl díky podpoře Ministerstva zdravotnictví. Zapůjčením kompenzační pomůcky se klientům podaří překlenout dobu, než je jim předepsaná pomůcka schválena pojišťovnou. Může to být např. invalidní vozík či chodítko pro klienta s postižením po mozkové příhodě, berle pro klienta po zlomenině dolní končetiny apod. Důležité je, že pracovník půjčovny kvalifikovaně poradí při výběru pomůcky a informuje o celém procesu žádání a schvalování pomůcek pojišťovnou. Vedoucí půjčovny je také schopen poskytnout poradenství v oblasti úpravy prostředí postiženého a je schopen poskytnout službu i v bytě klienta. Půjčovnu zajišťoval asistent rehabilitace, který je vystudovaný ortetický protetik. Vzdělávání a supervize Pro zmírnění stresu z náročné práce a pro rozvoj týmů je zaměstnancům v přímé péči poskytována individuální a skupinová supervize. Postupně se rozbíhala tzv. metoda videotréninku interakcí, kdy pracovník pomocí videozáznamu své práce a supervizora identifikuje a rozvíjí své pracovní dovednosti. Tak se zlepšuje kvalita poskytované péče i sebehodnocení pracovníka. Řada pracovníků se také účastnila vzdělávacích kurzů a seminářů zaměřených na různé aspekty péče o postiženého seniora např. kurzy: Hospic a umění doprovázet, Péče o seniora postiženého demencí, Umění komunikovat se seniory, Práce s minulostí klienta, Psychoterapeutický výcvik, Trénink paměti I. a II., Videotrénink interakcí, Bazální stimulace a další. Praxe studentů V Domově vykonávali odbornou praxi studenti škol se zdravotním a sociálním zaměřením. Zejména studenti Evangelické akademie z Prahy 4, Vyšší odborné zdravotní školy suverénního řádu Maltézských rytířů z Prahy 2, JABOKu, Vyšší odborné školy sociálně-právní z Prahy 10, 1.LF UK, oboru ergoterapie a Střední školy sociálně 11

12 správní při Jedličkově ústavu. Na oddělení rehabilitace probíhaly praxe studentů Speciální školy Aloyse Klara v oboru masér Provoz veřejného komunitního centra Veřejné komunitní centrum v Domově Sue Ryder se snaží vytvářet prostor pro komunikaci Domova a široké veřejnosti. Za tímto účelem organizuje různé kulturní aktivity, vzdělávání v rámci Akademie třetího věku, ekumenické bohoslužby, sociálně právní poradenství a další služby. Náš divadelní sál, galerii, ekumenickou kapli, restauraci a dobročinný obchod navštěvují lidé všech věkových a sociálních kategorií. Setkávají se zde naši klienti, jejich příbuzní, zaměstnanci Domova a jeho návštěvníci z širokého okolí. Tímto způsobem se snažíme našim klientům zprostředkovávat co nejvíce kontaktů s vnějším světem a zároveň veřejnosti co nejlépe komunikovat smysl činnosti Domova Sue Ryder. O našich akcích informujeme v regionálním tisku Prahy 4 (Tučňák), v Přehledu kulturních pořadů v Praze, v kulturním přehledu Co, kdy v Praze, na našich internetových stránkách i prostřednictvím letáčků a kulturních programů Domova Sue Ryder. Programy jsou distribuovány do informačních center, klubů seniorů a příznivcům Domova Kulturní aktivity V roce 2004 se v Domově Sue Ryder konalo 58 přednášek a cestopisných promítání, 74 hudebních pořadů a koncertů, 12 dramatických pořadů, 3 filmová promítání. Měsíčně se uskutečnilo v komunitním centru 10 až 12 kulturních akcí. Každý první týden v měsíci probíhaly vernisáže výstav obrazů a uměleckých děl v galerii, většinou doprovázeny hudebním vystoupením. Vystavovali zde amatérští i profesionální výtvarníci. Seznam výstav v roce 2004 v galerii Domova Sue Ryder : Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Červenec: Srpen: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Petr Hlaváček POHLEDY NA NOVÝ ZÉLAND, fotografie Vladimír Pechar JIHOČESKÁ KRAJINA, olejomalby Pavel a Radek Svobodovi JAKOBY MALOVÁNÍ, obrazy Jiří Šámal NÁVRATY, fotografie Jiřina Adamcová malba, kresby, koláže Jiří Staněk - OBRAZY Jana Bémová POZDRAVY Z CIZÍCH KRAJIN, monotypy na papíře Marie Najmanová - OLEJOMALBY Marie Zábranská VESELÝ ROK, studie a ilustrace Iris Kolářová JUBILEJNÍ VÝSTAVA, tapiserie Eliška Benýšková RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA, olejomalba Stanislav Brabec PODZIMNÍ ROMANCE, obrazy Abychom mohli více vyhovět velkému zájmu o vystavování v prostorách Komunitního centra, pořádali jsme v minulém roce výstavy také v prostorách naší restaurace. Uskutečnilo se tam 5 výstav - např. fotografie a akvarely arch. Miroslava Tolara, olejomalby Olgy Doležalové, fotografie Jiřího Šámala a Marie Brunerové. V roce 2004 pokračovaly přednáškové a hudební cykly, které si již našly své pravidelné návštěvníky. Velmi oblíbené, jak mezi klienty tak mezi hosty, byly hudební akce k tanci, 12

13 zpěvu a poslechu v restauraci Domova. Taková hudební vystoupení zde probíhala dvakrát až třikrát měsíčně (Bránická muzika, Tamburaši, Country ladies atd.). Tyto pořady, při nichž znějí většinou lidové písně a dechovky, si oblíbili převážně senioři. Pro ty, kteří si navykli navštěvovat tyto akce, jsme pořádali také tematicky příbuzné hudebně-dramatické pořady (například o Karlu Hašlerovi). Tradičně důležitou součástí pestré palety kulturních pořadů v Domově Sue Ryder jsou komorní koncerty klasické hudby pořádané v kapli nebo v divadelním sále. Na tyto koncerty přicházejí návštěvníci různých věkových kategorií. Mohli slyšet například soubor Collegium pro Cantare, Duo housle a klavír (R. Sršňová a A. Stará), Trio noctua, Pražský dechový kvintet, Kvartet Václava Dvořáka, hudebními večery studentů Konzervatoře J. Ježka a další. V roce 2004 pokračoval cyklus koncertů ROK S KOMORNÍ HUDBOU W. A. Mozarta v provedení Jana Siřínka (housle) a Lukáše Vendla (klavír). Na základě spolupráce s hudebními agenturami jsme hostili několik studentských zahraničních souborů z Ukrajiny, Anglie, Švédska atd. V minulém roce byla pro posluchače otevřené menšinovým žánrům organizována pravidelná jazzová vystoupení skupiny JAZZ, s.r.o. (standardní a latinsko americký jazz), dále šansonové recitály Martiny Čermákové a Jany Rychterové v divadelní kavárně a restauraci. Dále k oboustranné spokojenosti pokračovala spolupráce s Vyšší odbornou školou hereckou, která několikrát do roka připravila pro naše klienty a návštěvníky hudební pásma a vystoupení. V minulém roce patřily mezi velmi oblíbené pořady cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů a odborné přednášky na různá témata (např. Akupresura, Ochrana spotřebitele, Provoz metra a jeho úskalí, Duševní zdraví atd.). V srpnu proběhl v divadelním sále koncert účastníků Mezinárodních hudebních kurzů a festivalu AMEROPA. Již tradičně v Domově vystupuje operní pěvkyně Daniela Radosa ze Státní opery Praha na klavír doprovázená Adolfem Melicharem, vždy s novým hostem. V letním období se také konal ve venkovních prostorách Michelského dvora středověký den s ukázkou lidových řemesel, prodejem bylinek, koření atd., kde vystoupila skupina středověkého šermu Williams a soubor historického tance Ambrosia Benefiční akce V roce 2004 jsme pořádali také kulturní benefiční akce mimo prostory Domova. V prosinci proběhl již tradiční vánoční koncert Česká mše vánoční v provedení souboru J. Vycpálka v kostele U Klimenta na Praze 1. Uspořádali jsme také dvě benefiční předpremiéry nových českých filmů, jejichž výtěžek byl věnován na výstavbu centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. V lednu to byla předpremiéra filmu režiséra Dušana Kleina a scénaristy MUDr. Ladislava Pecháčka Jak básníci neztrácejí naději, která nám vynesla 83 tisíc korun. V září se konala benefiční předpremiéra nového filmu Jana Hřebejka Horem pádem, kterou uvedl sám režisér. I díky režisérově aktivní účasti jsme z předpremiéry získali 428 tisíc korun na výše zmiňovaný projekt. Nadace Divoké husy navýšila výtěžek těchto dvou předpremiér u každé až do výše Kč. 13

14 Akademie třetího věku Činnost Akademie třetího věku byla zabezpečena dobrovolnými lektory, kteří vedli celkem 16 kroužků. Díky nim se senioři mohli účastnit jazykových kurzů angličtiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny v různých stupních pokročilosti, dále počítačových kurzů, turistického kroužku, zdravotního cvičení či jógy. Lektoři také zajišťovali asistenci v internetové kavárně pro seniory a uskutečňovali zajímavé přednáškové cykly a besedy, jako například Cestopisný cyklus Sahara či Pražské střípky Dobrovolníci v Domově Sue Ryder Dobrovolnická činnost v Domově Sue Ryder pomáhá zabezpečovat aktivity, které by se jinak mohly uskutečnit jen stěží či v omezeném rozsahu. V roce 2004 docházelo do Domova Sue Ryder 72 dobrovolníků, kteří se podíleli na realizaci různých aktivit v rámci jednotlivých středisek. Dobrovolníci pomáhali jako osobní asistenti na lůžkovém oddělení, v denním centru či při poskytování informací veřejnosti na recepci Domova, ve třech dobročinných obchodech, při pravidelných bazarech oblečení, při zajišťování koncertů, divadelních představení, výstav, benefičních akcí, v prádelně nebo v Akademii třetího věku. I v rámci kulturních aktivit komunitního centra realizovali někteří umělci koncerty a vystoupení bez nároku na honorář. Dobrovolníci, kteří docházejí jako společníci na lůžkové oddělení a ti, kteří se klientům věnují v Denním centru, měli v roce 2004 možnost pravidelně docházet na skupinovou supervizi. Domov Sue Ryder byl společně s Domovem sv. Karla Boromejského, Praha Řepy vybrán pro realizaci Projektu zvyšování efektivity dobrovolnictví jako nástroje zlepšování kvality péče a důstojnosti života seniorů, který odborně zaštiťuje Hestia Národní dobrovolnické centrum. Projekt je zaměřen na plnou integraci dobrovolnictví do organizace, která zahrnuje vyjasnění pozice dobrovolníků v organizaci a potvrzení jejich participace na kvalitě péče. Cílem je zefektivnění integrace dobrovolnictví do organizace, ve které by se dobrovolník stal nedílnou součástí pracovního týmu. Dále výběr nových činností a zapojení dobrovolníků do péče o seniory, jak v oblasti socializace tak v oblasti zdravotní péče. A v neposlední řadě zvýšení efektivity práce dobrovolnického managementu v organizaci a posílení jeho role ve struktuře organizace. Výstupem projektu bude zpracování metodiky projektu integrace dobrovolníků. V únoru 2004 obdržela naše dlouholetá dobrovolnice PhDr. Miroslava Tůmová Křesadlo - cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Toto ocenění udílí Magistrát Hlavního města Prahy ve spolupráci s Hestií - Národním dobrovolnickým centrem. V prosinci 2004 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání dobrovolníků v restauraci Domova. V jeho rámci jme všem dobrovolníkům slavnostně poděkovali, udělili ceny a při odchodu každý obdržel malý dárek vánoční hvězdu. 14

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová,

Více

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: +420 244 029 111 (vrátnice, služba 24 hodin denně) E-mail: info@sue-ryder.cz www.sue-ryder.cz IČ: 26204673 DIČ: CZ26204673 Číslo účtu: 51-1386970257

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

2004 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2004 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2004 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec Snažíme se mít otevřené srdce a náruč pro každého klienta. Cílem našeho úsilí je, aby každý o koho pečujeme měl kolem sebe dostatek lásky, pochopení,

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 2.1 Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 4 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme 4 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Slovo ředitele Slovo biskupa. Oblastní charita Červený Kostelec. Hospic Anežky České, Červený Kostelec. Háčko, Červený Kostelec

Slovo ředitele Slovo biskupa. Oblastní charita Červený Kostelec. Hospic Anežky České, Červený Kostelec. Háčko, Červený Kostelec Obsah Obsah Slovo ředitele Slovo biskupa 2 3 Oblastní charita Červený Kostelec 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 8 Háčko, Červený Kostelec 24 Charitní ošetřovatelská služba, Červený Kostelec 29 Charitní

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více