Je sice pravda, že se nacházel v zapadlém koutku země, ale hostinský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je sice pravda, že se nacházel v zapadlém koutku země, ale hostinský"

Transkript

1 Válka žen Alexandre Dumas Nanon de Lartigues i. Nedaleko veselého města Libournu, které se zhlíží ve vodách Dordogny, mezi Fronsacem a Saint Michel la Rivieře, se kdysi rozkládala pěkná vesnice s bílými zdmi a červenými střechami, napůl ukrytá mezi morušemi, lípami a buky. Středem pravidelně seřazených domů vedla silnice do SaintAndré de Cubzac. Zajednou z těchto dvou řad domů se vinula řeka, jejíž šířka a mohutnost proudu naznačovaly blízkost moře. Ale prošla tudy občanská válka. Vyvrátila nejprve stromy a pak vylidnila domy, které byly vystaveny jejímu rozmarnému běsnění. Protože nemohly prchnout jako obyvatelé, většinou se sesuly do trávy a země, jež se zdála stvořena k tomu, aby všemu sloužila za hrob, znenáhla přikryla i tyto zbytky jindy tak veselých domů. Na nové půdě vyrostla tráva a pocestný, jenž dnes kráčí po tiché silnici, při pohledu na pasoucí se stáda netuší, že pastýř i ovce šlapou po hřbitově, kde odpočívá vesnice. V době, o níž však mluvíme konec května roku 1650 se tato vesnice rozvíjela po obou stranách silnice, jež ji živila jako veliká céva napájela ji bujností vegetace i ruchem života. Cizinci by se jistě líbili venkované vypřahající koně z pluhů, rybáři vytahující na břeh sítě, kde sebou házely bílé a narůžovělé ryby, i kováři bušící na kovadliny, zpod jejichž kladiv sršely snopy jisker, které při každém úderu kladiva osvětlovaly kovárnu. Co by ho však nejvíce okouzlilo, zejména kdyby dostal onu příslovečnou chuť k jídlu lidí vykonávajících dlouhé cesty, byl jednopatrový, dlouhý dům, vzdálený asi pět set kroků od vesnice. Jeho komín vypouštěl jistý kouř a jeho okna jisté vůně, které pocestnému hlásaly lépe než zlaté tele namalované na červené plechové tabuli, že konečně došel k jednomu z těch hostinných domů, jehož obyvatelé si vzali za úkol obnovovat vyčerpané síly cestujících. Zřejmě se ptáte, proč byl hostinec "U zlatého telete" pět set kroků od vesnice, místo aby se družil k přívětivým domům seskupeným po obou stranách silnice. Je sice pravda, že se nacházel v zapadlém koutku země, ale hostinský byl jako kuchař umělcem prvního řádu. Kdyby se usadil někde na okraji, uprostřed, nebo na konci vesnice, vydal by se v nebezpečí, že bude považován za jednoho z těch ubohých břídilů, které musel považovat za své kolegy, ale které nemohl pokládat za sobě rovné. Tím, že se usadil na odlehlejším místě, k sobě obracel pozornost labužníků. Jakmile ochutnali jeho kuchyni, říkali svým známým: "Až půjdete z Libournu do SaintAndré de Cubzac nebo ze SaintAndré de Cubzac do Libournu, nezapomeňte se zastavit v hostinci "U zlatého telete", pět set kroků od vesničky Matifou."

2 A labužníci se zastavovali, odcházeli spokojení a posílali sem nové labužníky, takže si dovedný hostinský nahospodařil pěkné jmění, které mu však nebránilo což byl vzácný případ aby svoji živnost udržoval na stejné výši dokonalosti. To dokazuje, jak jsme už řekli, že byl mistr Biscarros pravým umělcem. Jednoho z těch krásných, májových večerů, kdy se příroda probuzená na jihu začíná probouzet i na severu, vystupoval z komína i oken hostince "U zlatého telete" ještě hustší kouř a líbeznější vůně než obyčejně. Mistr Biscarros, celý v bílém jako kněz, škubal na prahu hospody svýma vznešenýma rukama koroptve a křepelky, patrně určené k nějaké znamenité hostině, které doved! tak výborně připravovat a při nichž z lásky ke svému umění pečlivě dbal i o sebemenší detaily. Schylovalo se k večeru. Vody Dordogny, jež se vzdalovala jedním ze svých křivých záhybů, na jaké je její tok bohatý, k malé tvrzi Vayres, se začaly bělat pod temným listovím. Nad krajinou se s večerním vánkem snášelo cosi klidného a melancholického. Vesnice se pomalu tišila, a když dozněl poslední úder kladiva, zakončující tento pilný den, ozval se v blízkém houští slavík. Při prvních tónech, které vytryskly z hrdélka opeřeného pěvce, se dal mistr Biscarros do zpěvu, aby ho doprovázel. Výsledkem uměleckého snažení a pozornosti, jakou hospodský věnoval své práci, bylo, že si nevšiml malé tlupy šesti jezdců, jež se objevila na konci vesnice Matifou a směřovala k jeho krčmě. Lehký výkřik v okně prvního patra a prudký pohyb a hluk, s jakým se zavřelo, však hostinského přimělo, aby zvedl nos od své práce. Spatřil, jak muž jedoucí v čele skupiny zamířil přímo k němu. "Přímo" není to správné slovo a musím je ihned opravit, neboť jezdec se každých dvacet kroků zastavoval, pátravě se rozhlížel na všechny strany a pohledem pronikal stromy i křoví. Na kolenou držel mušketu, aby byl připraven k útoku i obraně, a chvílemi dával svým druhům znamení, aby pokračovali v cestě. Biscarros sledoval očima jezdce, jehož křivolaký postup ho tak velmi zaujal, že zapomněl vyškubnout z těla ptáka špetku peří, kterou držel mezi palcem a ukazováčkem. "To je pán, který hledá můj dům," řekl si. "Ten ctihodný šlechtic je patrně krátkozraký vždyť je moje,zlaté tele' nově natřené a štít dost nápadný. Postavme se tedy do popředí!" Mistr Biscarros se šel tedy postavit doprostřed silnice, kde pokračoval ve škubání zvěře vážnými, majestátními gesty. Očekávaný výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Sotva ho jezdec uviděl, pustil se rovnou k němu, zdvořile pozdravil a zeptal se: "Promiňte, mistře Biscarre, ale neviděl jste náhodou tlupu vojáků? Jsou to moji přátelé a hledají mě. Vojáci nebo lépe řečeno ozbrojenci ano, to je správné a přiléhavé slovo. Viděl jste snad tedy tlupu ozbrojenců?"

3 Biscarros, jemuž lichotilo, že ho jezdec oslovil jménem, opětoval pozdrav. Nevšiml si, že si neznámý přečetl jediným pohledem jeho jméno na štítě krčmy právě tak, jako podle jeho vzezření uhodl majitelovu totožnost. "Ozbrojence, pane?" odpověděl po chvilce přemýšlení. "Viděl jsem pouze jednoho šlechtice se štolbou, kteří se u mě zastavili asi před hodinou." "Ach!" zvolal neznámý a hladil si téměř bezvousou, ale mužnou tvář. "Ve vašem hostinci se tedy zdržuje šlechtic se štolbou a oba jsou ozbrojeni, jak říkáte?" "Můj Bože, ano, pane! Mám snad tomu šlechtici vyřídit, že si s ním přejete mluvit?" "Je však slušné, vyrušovat neznámého, zejména pokud to je vznešená osobnost? Ne, ne, mistře Biscarre, pouze mi ho popište nebo mi ho raději ukažte, aniž by mě však viděl." "Ukázat vám ho půjde těžko, pane, protože vypadá, jako by se sám skrýval. Zavřel totiž rychle okno, když jste se objevili na silnici. Popsat hoje snadnější: je to malý mladý muž, jemný a světlovlasý, že by mu člověk nehádal víc než sedmnáct let, jinoch, jenž vypadá, že má právě tolik síly, aby unesl malý kord zavěšený na opasku." Čelo neznámého se svraštilo. "Dobrá," řekl, "vím, co tím chcete říct: mladý, zženštilý panáček na rousnatém koni, provázený starým, prkenným štolbou. To není ten, koho hledám." "Ach, to není on?" tázal se mistr Biscarros. "Ne." "Nuže, mohl byste tedy vejít i se svými druhy do mého hostince, občerstvit se a čekat tam na toho, koho hledáte. Musí jet tudy, protože zde jiná silnice není." "Ne. Nezbývá mi, než vám poděkovat a zeptat se, kolik je hodin." "Právě bije na vesnických hodinách šestá, pane. Neslyšíte jejich silný zvuk?" "Dobrá... A teďještě poslední službu, pane Biscarre." "S radostí!" "Povězte mi, prosím, kde bych si mohl opatřit loď a veslaře." ' "Abyste se přeplavil přes řeku?" "Ne, pouze abych se projel." "Není nic snadnějšího rybář, jenž mi dodává ryby... Jíte rád ryby, pane?" zeptal se krčmář jakoby mimochodem, protože chtěl neznámého přimět, aby u něho povečeřel. "Příliš ne," odpověděl neznámý. "Pokud jsou však dobře upraveny, nepohrdám jimi."

4 "Mám vždy výborné ryby, pane." "Blahopřeji vám k nim, mistře, ale vraťme se k tomu, kdo vám je dodává." "Máte pravdu, pane. Nuže, v tuto hodinu skončil svou práci a teď asi obědvá. Můžete vidět jeho bárku uvázanou k vrbám nedaleko toho jilmu. Jeho chatrč je skryta ve vrbinách. Jistě ho naleznete za stolem." "Děkuji, mistře Biscarre." Pokynul svým druhům, aby ho následovali, a rychle zamířil k vrbinám. Zaklepal na dveře označené chatrče. Otevřela mu rybářova žena. Jak mistr Biscarros předpokládal, rybář seděl za stolem. "Vezmi svá vesla a následuj mě!" řekl jezdec. "Můžeš si vydělat tolar." Rybář chvatně povstal. "Chcete se přeplavit do Vayres?" tázal se. "Zavezeš mě pouze doprostřed řeky a chvilku tam se mnou zůstaneš." Rybář vyvalil nad podivným rozmarem oči. Jelikož se však dal vydělat tolar a za jezdcem viděl siluety jeho druhů, neváhal. Pomyslel si, že nedostatek jeho dobré vůle by měl vzápětí násilné zakročení a navíc by ještě přišel o slíbenou odměnu. Rychle tedy neznámého ujistil, že mu je k službám on, jeho bárka i vesla. Poté se vydala malá tlupa neprodleně k řece, a zatímco sjel neznámý až na břeh, zastavila se nahoře na svahu tak, aby viděla na všechny strany. Z místa, kde stála, mohla přehlédnout celou rovinu. Neznámý vysoký, světlovlasý mladý muž, bledý, ale při své hubenosti svalnatý, s inteligentní tváří, přestože jeho modré oči vroubily temné kruhy a kolem úst mu pohrával výraz sprostého cynismu pečlivě prohlédl své pistole, zavěsil si mušketu na řemen, vyzkoušel, jdeli kord dobře z pochvy, a upřel svůj zrak na protější břeh. Nacházela se tam rozsáhlá louka přeťatá stezkou, vedoucí od břehu řeky přímou čarou k isonskému hradu, z něhož bylo vidět skrze zlatou večerní páru zčernalou zvonici a bílý kouř. Na druhé straně vpravo se zvedala malá tvrz Vayres. "Nu," obrátil se neznámý, jenž se stával netrpělivým, ke svým druhůmstojícím na stráži, "přijde, nebo ne? Vidíte snad, že by se někde vynořoval?" "Zdá se mi," odpověděl jeden z mužů,, jako by se na cestě od Isonu pohybovala temná tlupa jezdců. Nejsem si však jistý, protože mě oslepuje slunce... Počkejte! Ano, jsou to oni jeden, dva, tři, čtyři, pět mužů v čele klobouk s perem a modrý plášť. Je to posel, na kterého čekáme a jenž se dal kvůli větší bezpečnosti doprovázet."

5 "Má na to právo," odpověděl neznámý lhostejně. "Ujměte se mého koně, Ferguzone!" Ferguzon spěchal uposlechnout rozkaz a sjel ze svahu. Neznámý zatím seskočil z koně, a když k němu muž dojel, hodil mu uzdu a chystal se vstoupit na loď. "Poslouchejte," řekl Ferguzon a položil mu ruku na rameno, "jen žádné zbytečné bravury, Cauvignacu! Při sebemenším podezřelém pohybu ze strany vašeho muže mu prožeňte hlavu kulí. Vidíte přece, že s sebou ten lstivý darebák přivádí celou tlupu." "Ano, ale slabší, než je naše. Převyšujeme je tedy nejen odvahou, ale i počtem. Není se čeho obávat... Ach, už se začínají vynořovat jejich hlavy!" "Jak to však zařídit?" zeptal se Ferguzon. "Nebudou si moct opatřit loď... A přece tam se jedna objevila jako zázrakem." "Patří mému bratranci, převozníkovi z Isonu," vysvětloval rybář. Zdálo se, že ho tyto přípravy nesmírně zajímají. Chvěl se strachem, aby nebyl na obou lodích sveden boj. "Výborně! Modrý plášť už vstupuje do loďky," řekl Ferguzon. "A sám na mou věru, přesně podle úmluvy." "Nenechávejme ho čekat," dodal neznámý, skočil do loďky a pokynul rybáři, aby zaujal své místo. "Dejte pozor, Rolande!" napomínal ho opatrný Ferguzon. "Řeka je široká. A nepřibližujte se příliš k druhému břehu, aby na vás nevypálili salvu z mušket, kterou bychom nemohli vrátit!" Roland Cauvignac přikývl. "Neboj se, právě jsem na to také myslel. Dopouštět se neopatrností si mohou dovolit jen ti, kdo nemají co ztratit, ale naše záležitost nám má vynést příliš mnoho, než abych se hloupě vydal do nebezpečí. Dopustíli se někdo při této příležitosti pošetilosti, jistě to nebudu já... Odraz, veslaři!" Rybář odvázal svou loď, pohroužil dlouhou tyč do pobřežních travin a bárka se začala vzdalovat od břehu. Současně odjížděla od protějšího břehu šalupa isonského převozníka. Uprostřed řeky bylo zákolí skládající se ze tří dřev, na němž vlál bílý praporec, který dával lodím plujícím po Dordogně výstrahu, že se pod vodou nalézá skalní útes. V době, kdy bylo hodně vody, označoval nebezpečné místo pouze praporec a slabé vření vody. Oba veslaři nejspíš pochopili, že se tu má konat dostaveníčko, a nařídili tam své lodky. Isonský převozník dorazil na místo první a na rozkaz svého pasažéra připoutal lodku k jednomu z kruhů na kůlech. V té chvíli se rybář, jenž sem plul od protějšího břehu, obrátil ke svému cestujícímu, aby se ho zeptal na rozkazy, a byl nemálo překvapen, když ve své bárce spatřil maskovaného muže, zahaleného širokým pláštěm. Strach, jehož se dosud nezbavil, se zdvojnásobil, takže ze sebe stěží vykoktal otázku, jaké je přání této podivné osobnosti. "Uvaž lodici k tomu dřevu!" odpověděl Cauvignac a rukou ukazoval najeden z kůlů. "Co nejblíž k člunu toho pána," označil šlechtice, jehož přivezl isonský převozník.

6 Veslař uposlechl a obě bárky přihnané k sobě proudem dovolovaly oběma zplnomocněncům zahájit následující rozmluvu. druhý "Cože? Vy jste maskován, pane?" zvolal nově příchozí hlasem, v němž se mísilo překvapení s nevolí. Byl to tlustý muž mezi padesáti pěti až padesáti osmi lety, přísného, pronikavého pohledu, s prošedivělým knírem a bradou. Cauvignac měl vlasy i tvář skryté pod širokým, prýmky zdobeným kloboukem a tělo i oděv pod modrým pláštěm s volnými záhyby. Když pozoroval zblízka osobu, která k němu promluvila, neubránil se bezděčnému pohybu překvapení. "Co je vám, pane?" zeptal se ho šlechtic. "Nic, pane. Málem jsem ztratil rovnováhu. Vidím však, že mi prokazujete čest, když se mnou hovoříte. Co jste mi, prosím, řekl?" "Tázal jsem se vás, pročjste maskován?" "Položil jste mi přímou otázku," řekl mladý muž, "a zodpovím ji se stejnou přímostí. Maskoval jsem se proto, abych před vámi skryl svůj obličej." "Takže ho znám?" "Nemyslím, ale kdybyste ho jednou spatřil, mohl byste ho později poznat, což je podle mého mínění zcela zbytečné." "Zdá se, že jste přinejmenším tak upřímný jako já." "Ano, pokud mi moje přímost neškodí." "A tato přímost jde tak daleko, že odhaluje tajemství jiných?" "Proč ne, když mi může to odhalení něco vynést?" "Zabýváte se podivnými věcmi." "Hrome, člověk dělá, co může, pane! Byl jsem postupně advokátem, lékařem, vojákem i straníkem. Vidíte, že jsem neměl o zaměstnání nouzi." "A čím jste nyní?" ;;;, :.. ;.;"Vaším pokorným sluhou," odpověděl mladý muž á se strojenous Ucti vostí se uklonil..'.' " ; "Mátedopis?" :, ; ; > :.', :..; "Máte blanket?" ;.'

7 "Zdeje.",.,.:.' ; : "Vyměníme šije?" "Okamžik, pane," řekl neznámý v modrém plášti, "rozhovor s vámi se mi líbí a nerad bych tak brzy přišel o takové potěšení." "Jsem vám k službám, pane," odpověděl Cauvignac. "Hovořme tedy, jeli vám to příjemné." "Přejete si, abych přešel do vašeho člunu, nebo raději vstoupíte do mého, abychom nechali veslaře v prázdném člunu a mohli hovořit beze svědků?" "Zbytečné, pane. Zajisté mluvíte některou cizí řečí." "Mluvím španělsky." "Já také. Mluvme tedy španělsky, vyhovujeli vám tento jazyk." "Dokonale! Jaký máte důvod," řekl šlechtic domluvenou řečí, "abyste vévodovi ďépernon odhalil nevěru zmíněné dámy?" "Chtěl jsem tomu úctyhodnému šlechtici prokázat službu a získat si jeho přízeň." "Chováte snad ke slečně de Lartigues nepřátelství?" "Já? Právě naopak. Jsem jí dokonce přiznávám se čímsi povinován a velice by mě mrzelo, kdyby ji potkalo neštěstí." "Nenávidíte snad pana barona de Canolles?" "Nikdy jsem ho neviděl. Znám hojen podle jména a musím říct, žerná pověst dvorného kavalíra a statečného šlechtice." "Nejednáte tedy ze záště?" ;, "Fí! Kdybych měl něco proti baronu de Canolles, poprosil bych;ho, aby si se mnou prostřelil lebku nebo si podřezal hrdlo, a on je příliš dvorný, než aby podobnou zábavu odmítl." "Mohu se tedy spolehnout na to, co říkáte?" "Myslím, zeje to to nejlepší, co můžete udělat." "Dobrá. Máte dopis, který dokazuje nevěru slečny de Lartigues?" "Zde je... Promiňte, ale ukazuji vám ho už po druhé." Starý šlechtic smutně pohlédl na jemný papír, skrze který bylo vidět písmo. Mladý muž pomalu rozevřel dopis, r

8 "Poznáváte písmo, mám pravdu?" "Ano." ''' : " "Dejte mi tedy blanket a obdržíte psaní." "Hned... Dovolíte mi však otázku?", "Ptejte se, prosím." ',;.',' Mladý muž složil opět papír a zastrčil ho do kapsy.,"jak jste si opatřil ten list?" "Zajisté vám je známo, že mu vláda vévody ďépernon i když velmi málo marnotratná způsobila v Guyenně veliké nesnáze." "Dobrá, pokračujte!" "Jistě vám je rovněž známo, že mu vláda strašlivě lakomého kardinála Mazarina způsobila ještě větší nesnáze v hlavním městě." "Ale co s tím má společného kardinál Mazarin a pan ďépernon?" "Počkejte, prosím! Tyto dvě protivné vlády přivodily stav věcí, který se velmi podobá všeobecné válce, jíž se všichni zúčastní. Pan Mazarin právě vede válku pro královnu. Vévoda ďépernon vede válku pro krále. Pan koadjutor) vede válku pro pana de Beaufort. Pan de Beaufort vede válku pro paní de Montbazon. Pan de Rochefoucauld vede válku pro paní de Longueville. Pan vévoda z Orleansu vede válku pro slečnu Soyonovou. Parlament vede válku pro lid. A pan de Condé, jehož uvěznili, vede válku pro Francii. Když jsem si pomyslel, že bych nezískal mnoho, kdybych vedl válku pro královnu, pro krále, pro pana koadjutora, pana de Beaufort, paní de Montbazon, slečnu Soyonovou, pro lid nebo pro Francii, dospěl jsem k názoru, zeje nejlepší nepřistupovat k žádné straně, ale pracovat ve prospěch té, ke které se cítím okamžitě přitahován. Vše je u mě věcí náhody. Co říkáte této myšlence?" "Je geniální." "Proto jsem sebral vojsko. Vidíte, je seřazené na břehu Dordogny." "Pět mužů? Hrome!" "O jednoho víc, než jich máte vy. Udělal byste chybu, kdybyste jimi opovrhoval." "Velice špatně odění," pokračoval starý šlechtic, jenž byl ve špatné náladě, a proto nakloněn k zlehčování. "Je pravda, že se poněkud podobají Falstaffovým druhům," odpověděl mladý muž. "Ale toho si nevšímejte Falstaff byl můj známý anglický šlechtic. Dnes večer budou mít nové šaty, a potkáteli je zítra, uvidíte, že to jsou opravdu hezcí hoši." "Vraťme se k vám, vaši lidé mě nezajímají."

9 "Nuže, vedli jsme tedy válku na vlastní vrub a potkali jsme výběrčího daní, jenž chodil od vesnice k vesnici a zaokrouhloval měšec Jeho Veličenstva. Dokud nevybral všechny dávky, věrně jsme ho provázeli, a přiznávám, že když jsem viděl jeho tloustnoucí brašnu, dostal jsem chuť přidat se ke králově straně. Ale různé, po čertech zamotané události, náhlý špatný rozmar pana Mazarina, stesky, které jsme slyšeli na všech stranách, na vévodu ďépernon, nás přiměly, abychom svého úmyslu zanechali. ) koadjutor = biskup, který pomáhá arcibiskupovi nebo biskupovi řídícímu příliš velkou diecézi, někdy už předem ustanovený jako jeho nástupcepomysleli jsme si, že věc princů má do sebe mnoho dobrého, a s nadšením jsme se k ní přidali. Výběrčí zakončil svoji obchůzku tím osamělým domkem, který vidíte ztrácet se tam mezi lípami a morušemi." "Nanonin dům," zabručel šlechtic pro sebe, "ano, vidím ho." "Počíhali jsme si na něho u východu, sledovali ho, jak jsme to dělali plných pět dní, a přeplavili se zároveň s ním přes Dordognu, o kus níže pod Saint Michelem, a když jsme se ocitli uprostřed proudu, informoval jsem ho o změně svého politického smýšlení a se vší zdvořilostí, jaké jsme schopni, ho vyzval, aby nám odevzdal peníze, které nese. Představte si, pane, on odmítl! Moji druhové ho tedy prohledali, a protože křičel tak, že by způsobil skandál, napadlo mého poručíka duchapřítomného hocha, jehož vidíte tam v červeném plášti, s kloboukem v ruce že voda tlumí zvuk. Byl to fyzický zákon, jemuž jsem jako lékař porozuměl a schválil ho. Ten, jenž připadl na tuto myšlenku, sehnul hlavu vzpouzejícího se k hladině a podržel mu ji pod vodou. Nic víc. Skutečně, výběrčí už nekřičel či lépe řečeno, neslyšeli jsme ho křičet. Mohli jsme tedy jménem princů zabavit všechny peníze, které nesl, i korespondenci, jíž byl pověřen. Rozdal jsem peníze svým vojákům, kteří nutně potřebovali novou výstroj, jak jste správně poznamenal, a ponechal si papíry, mezi nimiž byl i tento. Bylo vidět, že ten dobrý muž sloužil slečně de Lartigues jako poslíček lásky." "Ve skutečnosti byl," zašeptal starý šlechtic, "nemýlímli se, Nanoninou stvůrou. Co se stalo s tím bídníkem?" "Uvidíte, jestli jsme toho bídníkajakho nazýváte, dobře namočili. Nebýt tohoto opatření, pobouřil by celý kraj. Představte si, když jsme ho vytáhli z vody, ačkoli tam zůstal jen malou čtvrthodinku, už se zalkl zlostí." "Tak jste ho tam nepochybně ponořili znovu." "Jak říkáte." "Pokud však byl posel utopen?"... "Neřekl jsem, že byl utopen." "Nehřejme si se slovy. Jeli posel mrtvý..." "O, co se toho týče, je mrtvý." "Pan de Canolles tedy nebyl uvědomen, z čehož vyplývá, že nepřijde na dostaveníčko."

10 "O, mějte okamžik strpení! Vedu válku s mocnostmi, ale ne s jednotlivci. Pan de Canolles dostal opis listu, který ho zve k dostaveníčku. Jelikož jsem usoudil, že by mohl mít originál nějakou cenu, ponechal jsem si ho." "Co si pomyslí, když nepozná rukopis?" "Že osoba zvoucí ho na schůzku použila kvůli větší bezpečnosti cizí ruku." Šlechtic pohlédl na Cauvignaca s jistým obdivem nad takovou směsí nestoudnosti a duchapřítomnosti.chtěl se přesvědčit, zda se dá ten dobrodruh něčím zastrašit. "A co vláda a vyšetřování, na to jste nepomyslel?" "Vyšetřování?" zasmál se mladý muž. "Pan ďépernon má na starosti jiné věci než vyšetřování. Řekl jsem vám přece, že jsem to udělal jen proto, abych si získal jeho přízeň. Ukázal by se nevděčný, kdyby mi ji nevěnoval." "Nijak nechápu," řekl starý šlechtic ironicky, Jak to, že vy, jenž se hlásíte k straně princů, jste chtěl prokázat službu panu ďépernon.",to je zcela prosté. Prohlídka papírů, které měl výběrčí u sebe, mě poučila o ryzosti králových záměrů. Jeho Veličenstvo je v mých očích úplně ospravedlněno a vévoda ďépernon má tisíc příčin proti svým poddaným. Jeho věc je dobrá ajá se naklonil na jeho stranu." "Je to padouch, kterého dám pověsit, dostaneli se mi kdy do rukou!" zabručel starý šlechtic a škubal si ježatý knír. "Říkal jste něco?" tázal se Cauvignac. "Nic... Ještě otázku: jak naložíte s podepsaným, ale nevyplněným blanketem?" "Ať mě vezme ďas, jestli jsem se už rozhodl! Žádal jsem nevyplněnou listinu, protože je to nejpohodlnější, nejpřenosnější a nejelastičtější věc. Možná, zeji uschovám pro krajní příležitost, možná, zeji promrhám při prvním rozmaru, který mě napadne. Snad vám ji sám předložím koncem tohoto týdne, snad se k vám vrátí po třech či čtyřech měsících jako obchodní směnka, opatřená tuctem podpisů. Buďte si však jistý, zeji nezneužiji k věcem, za které bychom se museli oba stydět. Jsem přece šlechtic." "Vy jste šlechtic?" "Ano, pane, a to jeden z nejlepších." "Dám ho lámat kolem!" zabručel neznámý. "Kdo ví, k čemu má podpis sloužit?" "Jste rozhodnut dát mi ten blanket?" naléhal Cauvignac. "Jsem nucen," odpověděl starý šlechtic. "Nenutím vás jen vám nabízím výměnu. Nechtě si tedy svůj papír ajá si nechám svůj."

11 "Dejte mi dopis!" "Dejte mi blanket!" Mladý muž natáhl ruku, zatímco druhou uchopil pistoli. '"" '' "Nechtě svoji pistoli na pokoji!" řekl šlechtic a odhalil plášť. "Mám ji také a dobře nabitou. Hrajme otevřeně. Zde máte blanket." Vyměnili si papíry a obě strany mlčky a pozorně zkoumaly, co získaly. "Kterou cestu zvolíte, pane?" zeptal se Cauvignac. "Dám se převézt na pravý břeh řeky." ; "A já na levý," řekl Cauvignac. ''''"' "Jak to uděláme? Moji lidé jsou na straně, kam se ubíráte vy, vaši na straně, kam jdu já." "Není nic snazšího: pošlete mi zpátky moje muže ve své loďce ajá vám pošlu vaše ve své." "Máte bystrého, vynalézavého ducha." "Narodil jsem se, abych se stal generálem." "Jstejím." ;...., >.. "Ach, opravdu," prohodil mladý muž, "zapomněljsem nato." Starý šlechtic pokynul převozníkovi, aby odvázal bárku a zavezl ho k protějšímu břehu. Mladý muž, jenž se patrně obával zrady, se napůl nadzvedl, by mohl očima sledovat šlechtice. Ruku měl stále na spoušti pistole, připraven při jeho sebemenším podezřelém pohybu vystřelit. Ten si však Cauvignacovy nedůvěry vůbec nevšímal. Otočil se k němu zády a s opravdovou, nebo strojenou bezstarostností začal číst dopis. "Připomeňte si dobu," řekl Cauvignac,, je to dnes večer v osm hodin." Starý šlechtic neodpověděl a zdálo se, že ho ani neslyšel. "Ach," hovořil sám k sobě Cauvignac a hladil hlaveň pistole, "představímli si, že bych mohl uvolnit místo následníkovi guyenneského guvernéra a zastavit občanskou válku... Ale kdyby byl vévoda ďépernon mrtvý, co bych si počal s jeho blanketem? A z čeho bych žil, kdyby občanská válka skončila? Mám opravdu chvíle, kdy myslím, že se zblázním. Ať žije vévoda ďépernon a občanská válka...! Kupředu, rybáři, chop se svých vesel a rychle k druhému břehu! Nesmíme nechat toho ctihodného pána dlouho čekat na jeho průvod." Po chvilce Cauvignac vyskočil na levý břeh Dordogny, právě v okamžiku, kdy mu starý šlechtic posílal Ferguzona a jeho pět lupičů v lodici isonského převozníka. Co do přesnosti

12 nechtěl zůstat pozadu a rozkázal veslaři, aby přeplavil na pravý břeh jeho čtyři muže. Uprostřed řeky se loďky setkaly a zdvořile pozdravily. Pak každá přistála tam, kde byla očekávána. Starý šlechtic zmizel se svým průvodem za kravinami táhnoucími se podél řeky až k silnici a Cauvignac jel v čele svého vojska po stezce vedoucí k Isonu. třetí O půl hodiny později se v hostinci mistra Biscarra pomalu otevřelo totéž okno, které se tak prudce přirazilo, a objevil se v něm asi osmnáctiletý, černě oděný mladík, který se nejdříve opatrně rozhlédl. Jeho elegantní ruka pravá ruka aristokrata netrpělivě mačkala rukavice z daňci kůže, zdobené vyšíváním. Perlově šedý plstěný klobouk, ohýbají čí se na jedné straně pod obloukem nádherného, modrého péra, zastiňoval vlasy přecházející do zlata, jež vroubily podlouhlý obličej s mléčně bílou pletí, rudými rty a černým obočím. Je však nutné říci, že tento půvabný celek, který by z něho činil nejroztomilejšího kavalíra, jakého bylo možné kdy vidět, byl v této chvíli zachmuřený. Špatnou náladu zračící se na jeho obličeji nepochybně přivodilo nějaké marné čekání, neboť mladý muž pohlížel na silnici, která se ztrácela ve večerní mlze. Ve své netrpělivosti klepal rukavicemi do levé ruky. Při tomto zvuku zvedl hostinský, který právě doškubal své koroptve, hlavu a smekl čapku. "V kolik hodin budete večeřet, pane šlechtici?" zeptal se. "Čekám jen na váš rozkaz, abych vás obsloužil." "Víte dobře, že nevečeřím sám a že očekávám společníka," odpověděl mladík. "Až ho uvidíte přicházet, můžete nosit na stůl." "Ach, pane," odpověděl mistr Biscarros, "nechci posuzovat vašeho přítele, může přijít, nebo ne, aleje to ošklivý zvyk, nechat na sebe čekat.", "Není to jeho zvykem a divím se, že nepřijíždí." "Mě to neuvádí v údiv, ale hluboce se rmoutím," řekl mistr Biscarros žalostně. "Pečené se připálí." "Tak ji sundejte z rožně." : : "Vystydne.".,.,,, "Dejte péct jinou." "Nebude upečena včas." "Pak si dělejte, příteli, co chcete," řekl mladý muž, jenž se nemohl přes svoji špatnou náladu zdržet úsměvu nad zoufalstvím hostinského. "Ponechávám tu věc vaší nejvyšší moudrosti."

13 "Ani Šalamounova moudrost neudělá ohřívaný oběd chutný." Po této zásadě, kterou měl o dvacet let později Boileau zbásnit, se mistr Biscarros vrátil do své kuchyně a smutně potřásal hlavou. Mladý muž odstoupil od okna, jako by chtěl oklamat svoji netrpělivost, a začal prudce přecházet po pokoji. Najednou se mu zdálo, že slyší vzdálený koňský dusot. Rychle přiskočil k oknu. "Konečně je tady!" zvolal. "Díkybohu!" A skutečně. Nad křovinou, kde zpíval slavík, jehož melodických tónů si mladý muž ani nevšiml, viděl vynořovat se hlavu jezdce, ale ke svému velikému údivu marně čekal, až jezdec vyjede na silnici. Místo toho zahnul vpravo a vjel mezi křoviny, v nichž brzy zmizel i jeho plstěný širák, což byl důkaz, že seskočil z koně. Po chvilce pozorovatel uviděl rozhrnutými větvemi šedou kazajku a záblesk posledních paprsků zapadajícího slunce na hlavni muškety. Mladík stál zamyšleně u okna. Bylo zřejmé, že jezdec ukrytý v křoví není společníkem, jehož očekával, a výraz netrpělivosti na jeho obličeji ustoupil výrazu zvědavosti. ;..,...., vu.i.,,,.<,.,... Brzy se v zatáčce silnice objevil druhý klobouk. Mladý muž ustoupil do pozadí, aby ho nebylo vidět. Stejná šedá kazajka, stejný manévr s koněm, stejně lesknoucí se hlaveň muškety. Druhý jezdec pronesl k prvnímu několik slov, které nemohl náš pozorovatel pro velkou vzdálenost slyšet. Pod dojmem zprávy zajel jezdec o několik kroků dále, kde se přikrčil za skalisko a čekal. Ze svého okna mladík dobře viděl jeho plstěný klobouk a vedle klobouku lesklý bod hlaveň muškety. Šlechtice, jenž přihlížel této scéně, se zmocnil pocit neurčitého strachu. "Čekají snad na mě a na těch tisíc louisdorů, které s sebou povezu?" tázal se v duchu sám sebe. "Ale ne. Přijedeli Richon a já se budu moci vydat na cestu, dám se k Libournu a ne k Saint André de Cubzac, takže nepojedu kolem místa, kde ti darebáci čekají. Kdyby tu byl aspoň můj starý Pompejus, poradil by mi. Nemýlím se... ano, opravdu... přijíždějí další dva muži. Ó, to je past!" Mladý muž o krok ustoupil. Vtom se na nejvyšším bodě cesty objevili dva jiní jezdci, ale tentokrát byl pouze jeden z nich oděn do šedé kazajky. Druhý, jedoucí na statném vraníkovi, byl zahalen širokým pláštěm a na hlavě měl klobouk s bílým pérem, zdobený prýmky. Pod pláštěm, který mu chvilkami odhrnoval večerní vánek, bylo vidět bohatě vyšívaný rudý kabátec.

14 Zdálo se, jako by se den prodlužoval proto, aby osvítil tuto scénu, neboť poslední sluneční paprsky, které se prodraly černou hradbou mraků, zahrály tisíci rubíny v okenních tabulkách pěkného domku, stojícího asi sto kroků od řeky, jehož by si jinak mladý muž ani nevšiml, tak byl skryt hustými větvemi stromů. Tato světelná posila umožnila, že bylo vidět hlavy zákeřníků, obracející se střídavě k vjezdu do vesnice a k domku s ozářenými okny; že šedé kazajky měly nepochybně velikou úctu před bílým pérem, s nímž nemluvily jinak než se smeknutým kloboukem; a konečně i to, že se jedno z rudě ozářených oken otevřelo, že se z něho vychýlila žena, jako by i ona někoho očekávala, a rychle ustoupila zpátky, jako by se obávala, že bude spatřena. Jakmile se schovala, i slunce zapadalo za horu a tou měrou, jak klesalo, se přízemí domku halilo do stínu a sluneční světlo prchalo z oken a vystupovalo na břidlicovou střechu, až konečně zmizelo, když ještě na okamžik ozářilo svazek zlatých šípů tvořících větrnou korouhvičku. Bystrému duchu poskytla náhoda dost známek, aby podle nich mohl usuzovat neli jistotu, tedy aspoň pravděpodobnost. Bylo pravděpodobné, že ti ozbrojení muži hlídají osamělý domek, v jehož okně se na okamžik ukázala žena. Bylo pravděpodobné i to, že žena a muži čekali na tutéž osobu, ale s různými úmysly. Bylo rovněž pravděpodobné, že očekávaná osoba měla přijet od vesnice, takže musela jet kolem hostince stojícího v polovině cesty mezi vesnicí a hustým křovím, o němž jsme se už zmínili. A konečně bylo pravděpodobné, že jezdec s bílým pérem na klobouku byl vůdcem jezdců v šedých kazajkách, a podle horlivosti, jakou dával najevo, se dalo předpokládat, že ten vůdce byl žárlivý a číhal v záloze na svůj vlastní vrub. Ve chvíli, kdy mladý muž probral celou sérii dohadů, které ze sebe vyplývaly, vstoupil do jeho pokoje mistr Biscarros. "Pojďte sem, drahý mistře!" vybídl ho šlechtic, aniž by mu dopřál čas zdůvodnit příčinu své návštěvy, kterou ostatně uhodl. "Pojďte sem a povězte mi neníli moje otázka nediskrétní komu patří ten domek, který se jeví jako bílá skvrna mezi lípami a morušemi?" Hostinský sledoval očima směr jeho ukazováčku a poškrábal se na čele. "Jednou tomu, podruhé onomu, na mou věru," odvětil s úsměvem, jemuž se snažil dodat zchytralost. "Třeba vám, máteli důvod vyhledávat samotu, buď abyste se skryl, nebo abyste tam ukryl někoho jiného." Mladý mužsezarděl. "Ale kdo ten dům obývá dnes?"

15 "Mladá dáma, která se vydává za vdovu a kterou občas přichází navštěvovat duch prvního a možná i duch druhého manžela. Musím však podotknout, že se tito duchové patrně mezi sebou dorozumívají a nikdy nepřicházejí ve stejnou dobu." "Jak dlouho už obývá krásná vdova tento dům, tak příhodný strašidlům?" tázal se s úsměvem mladý šlechtic. "Skoro dva měsíce. Žije však v ústraní a myslím, že se nikdo nemůže pochlubit, že by ji viděl, protože vychází jen zřídka, a když už vyjde, má vždy tvář zahalenou závojem. Každé ráno ke mně přichází hezká komorná objednávat jídlo na celý den. Dodám je tam, ona přijme mísy v chodbě, dobře zaplatí a rychle zavře kuchtíkovi dveře před nosem. Dnes večer se tam koná hostina, proto připravuji křepelky a koroptve, které jste mě viděl škubat." "A pro koho pořádá hostinu?" "Nepochybně pro jednoho z těch dvou duchů, o nichž jsem vám vypravoval." "Viděl jste je někdy?" "Ano, ale ne zblízka. Jezdí večer po západu slunce, nebo ráno před svítáním kolem mého hostince." "Jsem si jistý, že jste si jich dobře všiml, drahý mistře Biscarre, protože jsem hned podle vašich prvních slov poznal, že jste výborný pozorovatel. Co jste tedy uviděl zvláštního na zevnějšku těch duchů?" "Jeden z nich je duchem asi šedesátiletého muže ten se mi zdá být prvním manželem, protože přichází jako duch vědomý si svých práv. Druhý je duchem mladého, asi šestadvacetiletého muže, ale musím říct,zeje mnohem nesmělejší, jako by to byla duše z očistce. Chtěl bych přísahat, zeje to duch druhého manžela." "A na kterou hodinu je objednána večeře?" "Na osmou." "Je půl osmé," řekl mladý muž, když z kapsičky u kalhot vytáhl skvostné hodinky, na které se toho večera tolikrát díval, "nemáte tedy času nazbyt." "Ó, večeře bude hotova včas, o tom nepochybujte. Přicházím však, abych s vámi promluvil o vaší večeři a sdělil vám, že jsem musel začít s přípravou nové. Jelikož se už váš společník tak opozdil, hleďte nyní, aby nepřišel dříve než za hodinu." "Poslyšte, drahý mistře," řekl mladý kavalír s výrazem člověka, jenž nepřikládá otázce přesně podávané večeře velkou důležitost, "netrapte se kvůli naší večeři. I kdyby osoba, kterou očekávám, přijela dříve, máme si co povídat. Nebudeli večeře hotová, budeme hovořit před ní, budeii připravena, pohovoříme si později." "Jste skutečně velice povolný šlechtic, pane," řekl hostinský. "Spoléháte se na mě ajá vás ujišťuji, že budete spokojen."

16 Mistr Biscarros se hluboce uklonil a mladý muž mu poděkoval lehkým pokynem hlavy. "Nyní všechno chápu," řekl mladý šlechtic po mistrově odchodu, když zaujal znovu místo u okna. "Dáma očekává někoho, jenž má přijet od Libournu, a muži čekající v křoví zamýšlejí napadnout návštěvníka dříve, než bude mít čas zaklepat na její dveře." Jako by chtěl potvrdit předpoklad našeho bystrého pozorovatele, ozval se z levé strany dusot koně. Oko mladého muže se snažilo bleskurychle proniknout houštinou, aby vyslídilo chování lidí, kteří se tam ukrývali. Ačkoli už noc začínala halit krajinu tmou, přece se mu zdálo, že někteří z nich rozhrnuli větve a jiní vyhlíželi za skaliskem, připraveni k výpadu. Zároveň k jeho sluchu dolehl ve třech intervalech jďoucích po sobě suchý zvuk, jako když se nabíjí mušketa a zachvěl jeho srdcem. Rychle otočil hlavu směrem k Libournu, aby spatřil toho, koho ohrožoval tento suchý zvuk, a zahlédl na silnici mladého, krásného jezdce na bujném koni. Hlavu nesl vítězně vzhůru a levou rukou se podpíral v bok. Krátký bílý plášť, podšitý hedvábím, měl půvabně přehozený přes jedno rameno. Z dálky se jeho postava jevila elegantní a hrdá, zblízka bylo vidět jemné tahy jeho obličeje, krásnou pleť, ohnivé oči i ústa pootevřená k úsměvu, nad nimiž se černal malý knírek. Veselé točení bičíkem a slabé pohvizdování, jaké měli ve zvyku šviháci té doby a které uvedl do módy Gaston Orleánský, z něho činily podle zákonů slušného chování, zavedených na francouzském dvoře, který už tehdy začínal udávat tón ostatním evropským dvorům, dokonalého kavalíra. Asi padesát kroků za ním jel domýšlivý, nadutý lokaj, jenž patrně zaujímal mezi služebnictvem neméně význačné postavení než jeho pán mezi šlechtici. Krásný jinoch v okně hostince, nepochybně příliš mladý, aby mohl klidně přihlížet podobné scéně, jež se zde připravovala, se chvěl při pomyšlení, že oba nic netušící krasavci mají být pravděpodobně uvítáni střelbou z mušket. V jeho nitru se odehrával prudký boj mezi nesmělostí jeho věku a láskou k bližnímu. Zvítězila láska k bližnímu, a když jezdec míjel dveře krčmy, aniž na ně pohlédl, mladý muž podlehl neodolatelnému duševnímu hnutí, naklonil se z okna a zavolal: "Holá, pane, zastavte! Musím vám říct něco důležitého." Při zvuku tohoto hlasu jezdec pohlédl vzhůru. Uviděl v okně mladého šlechtice. Zastavil koně jediným trhnutím uzdy, které by dělalo čest i nejlepšímu štolbovi. "Nezastavujte, pane!" upozorňoval mladý muž. "Jen pojeďte nenucené ke mně, jako byste mě znal už dávno." Jezdec okamžik váhal. Když však viděl, že má co do činění se šlechticem jemných způsobů a krásného obličeje, smekl klobouk a s úsměvem se přiblížil k oknu. "Jsem vám k službám, pane." "Popojeďte ještě blíže, pane!" volal neznámý z okna. "To, co vám chci sdělit, nelze říct nahlas. Dejte klobouk na hlavu, protože se musíme chovat, jako bychom se znali a vy jste mě přijel navštívit do této krčmy."

17 "Já však nechápu, pane...". "Hned pochopíte. Dejte klobouk na hlavu... Dobrá, přibližte se ještě více... ještě. Podejte mi ruku... Tak! Velice mě těší, že vás vidím. A teď neodjíždějte z této krčmy, jinak jste ztracen." 'v' ; "Co se děje? Skutečně mě lekáte," řekl s úsměvem jezdec. "Ubíráte se do toho domku, kde svítí světlo, že ano?" ; Jezdec sebou trhl. "Ale na cestě k tomu domu číhají v záhybu silnice v hustém křoví čtyři ozbrojení muži." "Ach!" zvolal jezdec a upřel oči na bledého jinocha. "Opravdu? Jste si tím jistý?" "Viděl jsem je postupně přijíždět, seskakovat z koní a ukrývat se jedny do křovin, druhé za skalisko. Když jste vyjel z vesnice, slyšel jsem, jak nabíjejí muškety." "Dobrá," řekl jezdec a zvážněl. "Ano, pane, je to tak, jak jsem vám řekl," pokračoval mladý muž. "Kdyby bylo jasněji, viděl byste je odtud a možná i poznal." "Ó, nepotřebuji je vidět," řekl jezdec, "vím dobře, kdo jsou ti muži. Ale kdo vám pověděl, pane, žejdu do toho domu a že číhají na mě?" "Uhodl jsem to.",. A"Jste roztomilým Oedipem, děkuji vám! Chtějí mě tedy zastřelit? A kolik jich je na tu pěknou operaci?" "Čtyři, z nichž jeden se zdá být vůdcem." "Ten vůdce je o mnoho starší než ostatní, že ano?"? f "Pokud jsem to mohl odtud rozeznat, ano." ;c "Kulatých ramen?" "Kulatých ramen, s bílým pérem na klobouku a modrým pláštěm. Jeho gesta jsou vážná, pánovitá." "Ano, to je vévoda ďépernon." "Vévoda ďépernon?" vykřikl mladý šlechtic. "Vypravuji vám zde svoje záležitosti," smál se jezdec. "Nemám to ve zvyku, ale prokázal jste mi tak velkou službu, že u vás dělám výjimku. A jak byli oděni ti, kteří ho provázeli?" "Do šedých kazajek."

18 "Ano, to je jeho tělesná stráž." ;!:..' ;.. :.'', "Dnes se z ní stali biřici." "Jsem vám nesmírně zavázaný. A víte, co byste měl nyní udělat?" "Ne, ale povězte m i to a já vám to předem slibuji." v "Jste ozbrojen?" < "Ale... Ano! Mám svůj kord." "Máte lokaje?" "Samozřejmě. Ale poslal jsem ho naproti k někomu, koho očekávám." "Nuže, měl byste mi pomoct." "V čem?" "Abychom dali těm darebákům na pamětnou a donutili je i s jejich vůdcem prosit o milost." "Zbláznil jste se, pane?" zvolal mladý muž s přízvukem, který dokazoval, že nemá na podobnou výpravu nejmenší chuť. "Prosím vás o odpuštění," omlouval se jezdec. "Zapomněl jsem, že se vás ta věc netýká." Potom se obrátil ke svému lokaji, jenž zarazil koně v předepsané vzdálenosti, když viděl, že se jeho pán zastavil. "Castorine, pojď sem!" volal. Současně sáhl na pouzdra u sedla, aby se přesvědčil, že tam jsou pistole. "Ach, pane," zvolal mladý šlechtic a vztáhl ruku, jako by ho chtěl zadržet, "proboha, nevydávejte se do nebezpečí! Vejděte raději do krčmy, abyste tomu, jenž na vás čeká, nedal příčinu k podezření. Nezapomeňte, že jde o čest ženy." "Máte pravdu," odpověděl jezdec, "ačkoli v této záležitosti nejde o čest, ale o blahobyt. Příteli Castorine," obrátil se k sluhovi, jenž se na jeho rozkaz přiblížil, "zatím nepojedeme dále." "Cože?" zvolal lokaj neméně zklamaný než jeho pán. "Co to říkáte?" "Říkám, že slečna Francinetta nebude mít dnes večer to potěšení vidětvás, protože zůstaneme na noc v hostinci,u zlatého telete'. Vejděte dovnitř, objednejte večeři a dejte přichystat lůžka." A jelikož jezdec nepochybně pozoroval, že se Castorine chystá něco namítat, provázal svá poslední slova pohybem hlavy, který nepřipouštěl další námitky. Castorine tedy zmizel za dubovými dveřmi, aniž se odvážil pronést jediné slovo.

19 Jezdec ho sledoval očima a pak se jakoby náhle rozhodl. Seskočil z koně, vešel za lokajem a dvěma skoky se ocitl v prvním patře. Jakmile ho viděl šlechtic vcházet do dveří, překvapením a úzkostí sebou trhl, ale příchozí si toho pro tmu nevšiml. "Zachránil jste mi život," řekl jezdec, vesele přistoupil k mladíkovi a srdečně mu stiskl ruku, jež mu nebyla podána. "Ach, pane, vy přeháníte službu, kterou jsem vám prokázal," odpověděl mladý muž a o krok ustoupil. "To je přílišná skromnost. Je to tak, jak jsem řekl. Znám vévodu, je po čertech brutální. Vy jste však vtělený bystrozrak, jste fénix křesťanské lásky. Povězte mi, prosím, když už jste tak roztomilý a soucitný: šel jste ve své úslužnosti tak daleko, že jste snad poslal do toho domu výstrahu?" "Do kterého domu?" "Pardieu, do domu, kam jsem se ubíral a kde jsem očekáván." "Ne," odpověděl mladík, "přiznávám se, že jsem nato ani nepomyslel, a ostatně, i kdybych si na to vzpomněl, neměl jsem k tomu prostředek. Přijel jsem před dvěma hodinami a nikoho tu neznám." "Ach, k čertu!" zvolal jezdec znepokojeně. "Ubohá Nanon! Jen aby se jí nic nestalo." "Nanon? Nanon de Lartigues?" zvolal mladý muž v úžasu. "Vy jste čaroděj!" řekl jezdec. "Vidíte číhat v záloze ozbrojené muže a uhodnete, co chtějí. Vyslovím před vámi křestní jméno a vy uhodnete příjmení. Bud mi to ihned vysvětlíte, nebo vás udám a parlament v Bordeaux vás odsoudí k smrti upálením." "Připustíte, že to v tomto případě není velké umění. Mluvil jste o vévodovi ďépernon jako o svém sokovi, a tak je zřejmé, že když vyslovíte jméno,nanon', musí to být Nanon de Lartigues, ta krásná, bohatá a duchaplná žena. Říká se, že vévodu očarovala a vládne místo něho, proto je v celé Guyenne stejně nenáviděna jako on... A vy jste šel k té ženě?" zeptal se s výčitkou v hlase. "Přiznávám se, že ano. Pokud jsem ji už jmenoval, neodvolám to. Nanon je ostatně neuznávána a pomlouvána. Je to rozkošná žena, věrná svým slibům, pokud ji to těší, a zcela oddaná tomu, koho miluje, pokud ho miluje. Měl jsem s ní dnes večeřet, ale vévoda nám to překazil. Chce té, abych jí vás zítra představil? Vévoda se přece musí, u všech ďasů, vrátit do Agenu!" "Děkuji," odpověděl suše mladý šlechtic. "Znám slečnu de Lartigues jen podle jména a nepřej i si ji poznat jinak." "Nejednáte správně, morbleu! Nanon je děvče, které je dobře znát ze všech stran."

20 Mladý šlechtic svraštil čelo. "Ach, pardon," omlouval se udivený jezdec. "Myslel jsem si však, že ve vašem věku..." "Zajisté, v mém věku se obyčejně takové návrhy přijímají s radostí," pospíšil si mladík napravit špatný účinek své přísnosti. "Přijal bych jej s povděkem, kdybych se zde mohl zdržet a nemusel ještě této noci odjet." "Přísahám, že vás odtud nepustím, dokud se nedozvím, kdo je ten roztomilý kavalír, jenž mi tak šlechetně zachránil život." Šlechtic okamžik váhal a pak řekl: "Jsem vikomt de Cambes." "Ach!" zvolal jezdec. "Slyšel jsem o rozkošné vikomtese de Cambes, které patří velké statky v okolí Bordeaux a jež je princezninou přítelkyní." "To je moje příbuzná," dodal rychle mladík. "Blahopřeji vám k ní, vikomte, protože se říká, že sejí žádná nevyrovná. Doufám, že nás seznámíte, až se k tomu naskytne příležitost. Jsem baron de Canolles, kapitán navailleského pluku, jemuž vévoda ďépernon udělil na přímluvu slečny de Lartigues dovolenou." "Baron de Canolles?" zvolal vikomt a pohlížel na šlechtice s nemalou zvědavostí, kterou v něm probudilo to jméno, v té době pověstné milost nými dobrodružstvími.,.,.,,, "Vy mě znáte?" tázal se baron. ',>..' ;?> ; ".Pouze podle pověsti.", "Podle špatné pověsti, že? Co chcete? Všichni se řídíme svou povahou a já miluji bouřlivý život." "Můžete si žít, jak se vám líbí," odpověděl vikomt. "Dovolte mi však poznámku." "Jakou?" "Tam je kvůli vám strašlivě kompromitována žena a vévoda sejí možná za svoje dnešní zklamání pomstí." "Hrome! Myslíte?" "Zajisté. Třebaže je slečna de Lartigues... lehká žena, přece jen je to žena. Vy jste ji kompromitoval, je tedy na vás, abyste se postaral o její bezpečnost."

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka Hudba z chatrče Paulo Coelho coelho2.indd 1 Argo Vánoční povídka coelho2.indd 2 Paulo Coelho coelho2.indd 3 coelho2.indd 4 Paulo Coelho Hudba z chatrče coelho2.indd 5 Argo, 2008 Copyright 2008 by Paulo

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva

Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Jedoff 2012 Závěrečná zpráva Ve dnech 26. srpna až 1. září 2012 se uskutečnil již šestý ročník jedoffského šachového táboření. Do táborové základy náměšťského DDM se letos sjelo 20 dětí z celé Vysočiny,

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

část sedmnáctá Konec?

část sedmnáctá Konec? část sedmnáctá Konec? A bylo to tady. Konec roku. Tedy abychom byli přesní konec školního roku. Poprvé v životě měl k té příležitosti Vojta připravené nové rifle a košili. Byla to zásluha Anežky. Přivezla

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 1 M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-091-5 (epub) 978-80-7512-092-2 (mobipocket) 978-80-7512-093-9 (pdf)

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1. Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014. Věc: Podnět k zahájení řízení

Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1. Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014. Věc: Podnět k zahájení řízení Česká národní banka Samostatný odbor ochrany spotřebitele Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Ve Skuhrově dne 22. 9. 2014 Věc: Podnět k zahájení řízení Vážení, obracím se na Vás s podnětem k zahájení řízení s

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV Změna života v sedmi dnech Den druhý OBDIV 19 Stanislav Šlenc Ráno mě probudili ptáci. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou mezi korunami borovic, které se kolébaly, modrou oblohu zalitou sluncem. Mé včerejší

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností.

Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. ( Nový Čas nový Stroj a uprostřed nich přetrvává neobyčejný sen.) Toto je příběh ženy pronásledované ozvěnou vzpomínky, roztříštěným snem, v němž se minulost prolíná s budoucností. Obrazy, které opětovně

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 1 Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 2 KAM NA PRÁZDNINY Bylo jaro a sluníčko se usmívalo. Tatínek přišel z práce a usmíval se taky. Tak si představ maminko, že mě firma vyslala na letní stáž do

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Akademické gymnázium Jméno:

Akademické gymnázium Jméno: Akademické gymnázium Jméno: škola hl. m. Prahy, Štěpánská 22, Praha 1 Narozen(a): Přijímací zkouška z ČESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU úterý 22. 4. 2014 Hodnocení Podpis doplňovačka test CELKEM Doplňte

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více