Nový školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2010/11"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 09 / 2010 :: vychází září 2010 neprodejné Nový školní rok 2010/11 Milí školáci a studenti, konec prázdnin bývá tak trochu smutný a určitě v mnohých z Vás vyvolává pocity, že mizí v nenávratnu nejen krásné léto, ale také hezké zážitky i poznání. Ano, končí léto, končí vlny cestování i plné poháry volna, zábavy a neobvyklých zážitků. Začíná nám nový školní rok. den, protože bez dobrých znalostí a dovedností nelze žít kvalitní a prospěšný život. A bez zájmu a potřebné dávky píle to není v žádném případě možné. Škola na Vás bude klást nové úkoly, možná přibude i více učení, ale je pouze na Vás jak vše zvládnete a jak si se vším poradíte. Snažte se co nejvíce už jenom proto, že to děláte především pro sebe. Známé rčení škola základ života platí v dnešní době více, než v minulosti. Pokrok, nové technologie, trendy a styly nás všechny nutí k neustálému vzdělávání se. To je třeba mít na paměti každý Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Městská policie slouží a pomáhá Sběrný dvůr v Kutné Hoře na straně 4 Kutnohorská nemocnice na straně 5 Škola řemesel školí moderní pedagogy na straně 7 Prohlédněte si památky zdarma na straně 8 Svatováclavské slavnosti Přeji Vám všem školou povinným, aby ste šli do své školy každý den s radostí a hrdostí. Přeji Vám také co nejlepší výsledky i úspěchy a nezapomeňte, že absolvováním semestru, školy nebo ročníku nic nekončí, ale vždy začíná. Našim prvňáčkům přeji, aby jim škola splnila hned na začátku co nejvíce z jejich očekávání. Vždyť správný začátek bývá také dobrým předpokladem k trvalým úspěchům. Tak tedy s úsměvem a radostí Ivo Šalátek, starosta

2 Zprávy z rady města Z kanceláře tajemníka Byly přesunuty finanční prostředky městského rozpočtu ve výši Kč z položky nákup materiálu do položky opravy a udržování z důvodu nutné opravy telefonní ústředny Městské policie na Havlíčkově náměstí, která v současné době nevyhovuje moderním kritériím připojení. Na návrh předsedy Okresního soudu v Kutné Hoře byli radou města doporučeni jako přísedící téhož soudu Mgr. Iva Zahradníčková, Ladislava Egidy a Dagmar Reguliová. září 2010 strana 2 Z majetkového odboru Rada města odsouhlasila kupní smlouvy na odprodej 350 ks vyřazených sedaček z budovy Tylova divadla á 20,-Kč/kus. V Tylově divadle budou sloužit divákům nová pohodlná sedadla, která zvýší komfort návštěvníků představení. Rada doporučila souhlasit také s pronájmem pozemku v Sedlci patřícího K. Schwarzenbergovi za účelem vybudování dětského hřiště za 1,-Kč/ ročně na dobu 20 let, po kterém rodiče v této lokalitě dlouho volají. Radní také projednali a odsouhlasili uzavření smluv s provozovatelem systému Asekol s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a o poskytnutí E-domku a tří stacionárních kontejnerů na odkládání drobných elektrozařízení, dále s provozovatelem systému Ekolamp s.r.o. o podmínkách sběru použitých osvětlovacích zařízení a s provozovatelem systému Elektrowin s.r.o. o odběru nejproblémovějších elektrospotřebičů (lednice, televize, PC atd.) Město tak vychází vstříc občanům při řešení problémů s nebezpečným odpadem. Rada města vyřídila také řadu individuálních žádostí o pronájmy, převody, prodej nemovitostí či řešení bytové situace některých spoluobčanů. Z odboru památkové péče, kultury, školství a Tv Kulturní komise města předložila radě zprávu o přidělení grantů na některé kulturní projekty a akce ve výši ,- Kč a na sportovní činnost některých oddílů a spolků ve výši ,- Kč. Na posledním zasedání rady města Marie Štorková upozornila na porušenou zádlažbu u vstupu do Libušiny ul. z náměstí a tlumočila stížnost na rušení nočního klidu v Štefánikova ul. Vladimír Zubov upozornil na stížnosti občanů na kritický stav v sekání trávy na sídlišti. Starosta Ivo Šalátek ujistil, že o situaci ví a přislíbil jednání s ředitelem Technických služeb o její rychlé nápravě a osobní dohled nad ní. Rada odsouhlasila dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí týkající se provedení zateplení objektu hlavní budovy nemocnice na žádost zástupců Středočeského kraje a Nemocnice Kolín. Město neponese na úpravě žádné náklady. Věřím, že občané a hlavně pacienti budou tak mít další možnost ocenit správný krok města při převodu nemocnice na Středočeský kraj, protože už nyní mohou vidět, jaké investice do nemocnice směřují a jaké úpravy v nemocnici probíhají. Vladimír Zubov, člen RM Spouštíme Internetový rezervační systém Městského úřadu Kutná Hora - odboru dopravy a silničního hospodářství Od bude zahájen provoz rezervačního systému prostřednictvím Internetu pro agendy odboru dopravy a silničního hospodářství, který Vám umožní vyřídit své záležitosti na registru řidičů a registru vozidel rychleji a bez čekání. Odkaz Rezervační systém bude zveřejněn na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora - A jak na to? Zde je popis, jak rezervovat návštěvu na registrech pomocí Internetu Odkaz: Rezervační systém ON-LINE REGISTRACE Volba agendy Volba data objednání Volba času objednání Zápis údajů o objednávané osobě Jméno a příjmení číslo telefonu (nepovinné) Objednat Na uvedenou ovou adresu Vám bude zaslána zpráva se žádostí o potvrzení registrace. Potvrďte registraci. Systém Vám přidělí čtyřmístný PIN kód, který zároveň zašle i na Vaši ovou adresu. Před stanoveným časem přicházíte na Městský úřad Kutná Hora, Radnická ul. 178, přízemí Na vyvolávacím kiosku zvolte Objednání přes WEB, zapište PIN kód. Vyvolávací sytém Vám vydá pořadové číslo. Po uvolnění první přepážky v registrovaném čase Vás vyvolávací systém přednostně vyzve k příchodu k přepážce. Je nutné vědět Dostavte se, prosím, včas tj. před časovým intervalem na který jste se objednali. Po uplynutí objednaného intervalu je Vaše objednání neplatné. Rezervační systém je určen jen pro fyzické osoby (nepodnikající) a objednání je spojeno pouze s jedním vozidlem. Blokování systému jednou osobou na více časů je nepřípustné (denně se lze registrovat maximálně jednou). Od budou zpřístupněny rezervace na agendách - registr řidičů a registr vozidel. Na každém z těchto registrů dá systém prostor 30 minut jednomu žadateli. Rezervaci je možné uskutečnit na termíny v následujících třech měsících od kalendářního data. Předpokládáme, že po vyhodnocení počátečního provozu rezervačního systému upravíme parametry systému (počet agend, počet objednávaných osob ). Pokud máte rezervovaný termín a nemůžete se dostavit, využijte, prosím, možnosti zrušit objednání. Odkaz Zrušit objednání je součástí rezervačního systému. Umožníte tak rezervaci dalším občanům. Pavel Rybenský

3 Kam s ním? Nerudovská otázka pronásleduje naše kraje již ve třetím století. Nejsem si jist, lze-li takto místně a časově problém ohraničovat, nicméně pro naše dnešní zamyšlení to bohatě stačí. I přes řadu skeptických názorů mám pocit, že v oblasti péče o životní prostředí, a zejména ve vztahu ke svému okolí, se v nás cosi nepatrně, ale stále posouvá směrem k tomu pozitivnímu. Jsou lidé, kteří jakýkoliv stav označí slovy tady je ale bordel, jsou však jiní, kteří to posuzují uvážlivěji. Je samozřejmé, že každému třeba na sídlišti vadí, když někdo vynosí celé jádro z bytu při rekonstrukci ke kontejnerovému stání. Někomu to vadí třeba jen vizuálně, jiný si zase uvědomí, že likvidace sousedova odpadu bude městskou kasou uhrazena i z jeho pětistovky. Město se stará. Kromě toho, že na likvidaci odpadů přikládá ke každé občany hrazené 500,- i další téměř identickou částku z rozpočtu, organizuje pravidelné svozy, nechává uklízet kontejnerová stání a vůbec Městská policie slouží a pomáhá O prázdninách obyčejně přibývá práce i Městské policii, kdy se město výrazně rozrůstá o letní návštěvníky. Ne všichni mají ale v plánu chovat se jako hosté a také někteří řidiči stále nerespektují zákony o dopravě, kdy zvláště ve městě to může mít dramatické následky. Pokud to skončí jako událost v Masarykově ulici, kdy došlo pouze ke škodě na majetku a nikoliv ke zranění osob, tak to je ještě vcelku dobré. Ale řidič nákladního vozu z místa ujel a tak muselo být použito kamerového systému, který pachatele pomohl zjistit. Kdyby z místa neujel měl by to podstatně levnější. září 2010 strana 3 napravuje to, co ti nezodpovědní řeší bez položení nerudovské otázky a ti zodpovědnější jsou pak výsledkem snažení těch prvních oprávněně dotčeni. Osm let se nedařilo nabídnout občanům službu, která by jim umožnila jednoduše otázku Kam s ním? vyřešit. Až nyní, od byl opět v prostorách bývalého komína mazutové kotelny otevřen sběrný dvůr, kam mohou občané města zdarma uložit to, co již doma překáží a asi už nebude potřeba. Služby dvora mohou občané využít v úterý a čtvrtek mezi 10. a 17. hodinou, ve středu a pátek je otevřeno od 7 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Těm, kteří na předpisy a zamyšlení nad otázkami moc nedbají, je potřeba vzkázat poměrně důležitou Naši strážníci mají k dispozici moderní kamerový systém a jsou vybaveni i dalšími nezbytnými prostředky. Navíc jsou dobře trénovaní a mají i dostatek odvahy. To dokazuje událost která měla začátek v obchodním domě Kaufland, kde se pokusili tři muži z Ostravy odcizit větší množství alkoholu. Tohoto jednání si všimla pozorná ostraha provozovny, která však byla brutálně napadena a tak byla požádána Městská policie o pomoc. Pachatelé však stačili ještě před příjezdem zmizet. Hlídkou MP byli ale vypátráni a dopadeni u čerpací stanice. Zatýkání bylo dramatické, blýskly se i nože, a tak museli naši strážníci zakročit doslova jako v akčním filmu. Během několika okamžiků byli tito gauneři zpacifikováni. Hrozí jim několikaleté vězení za loupežné přepadení se zbraní v obchodním domě. věc. V letošním roce ještě proběhnou svozy nebezpečných, objemných a bio odpadů z ulice za stanovených podmínek! Další nakládání s odpady se řídí vyhláškou města a doba tolerance vyvolaná absencí sběrného dvora od roku 2002 právě končí! Lze předpokládat, že Městská policie Kutná Hora by mohla i Vás a další, kteří se nehodláte řešením otázky Jana Nerudy zabývat, dost razantně postihnout. Což Vám samozřejmě nepřeji, stejně jako Vám nepřeji pohrdání v očích sousedů, kteří by Vás za záclonou při dohadování s policií pozorovali. Ta otázka totiž v Kutné Hoře již řešení má. Martin Hlavatý vedoucí SD Sprejařům se v Kutné Hoře dlouhodobě nedaří. Jsou doslova pravidelně dostihnuti a až na malé výjimky se jim podaří uniknout. Ne tak vandalovi, který v ulici Potoční postříkal sprejem nově opravenou zeď. Městskou policii na něj upozornil všímavý občan. Ve spolupráci s hlídkou OO PČR, byl 21letý pachatel z Berounska i se spreji zadržen. Věc dále šetří Policie ČR. Dalšímu vandalovi s lahvičkou barvy, který počmáral v Kutné Hoře během chvíle několik desítek domů je policie již na stopě. Dostane se mu odměny, na kterou dlouho nezapomene a která ho jistě naučí slušnému chování. Ivo Šalátek starosta ředitel Městské policie

4 září 2010 strana 4 Kutnohorská nemocnice Na tomto místě bych ráda informovala občany Kutné Hory o tom, co se v kutnohorské nemocnici děje, co je v ní nového a co může v nejbližší době občan od naší nemocnice očekávat. Vezmu to tedy popořádku. Nejprve bych ráda informovala alespoň trochu o ekonomických změnách, které s provozem nemocnice souvisejí. Vím, že běžného potenciálního pacienta naší nemocnice příliš nezajímá, jestli zařízení má nebo nemá dobré ekonomické zázemí, ale vzhledem k tomu, jak často se na veřejnosti přetřásá finanční náročnost fungování nemocnice, myslím, že nemohu tuto stránku věci opomenout. Milionové dluhy a ztrátové hospodaření to jsou ta fakta, která se za nemocnicí v Kutné Hoře táhnou již několik let. Ale jsou to fakta? Je to nutnost, bez které nemůže nemocnice provozovat svou činnost? Současné vedení nemocnice, a to jak v Kutné Hoře, tak v Kolíně a v Praze, si myslí, že ne. Jen je třeba vymyslet a začít realizovat uvnitř nemocnice opatření v jejím fungování, která to spolu s opatřeními externími zajistí. Nemocnice je totiž fungující ekonomický subjekt jako každý jiný. Jen je třeba se při jejím řízení začít tak chovat. Nesledovat ekonomické zájmy vlastní firmy, která má na provozu nemocnice profitovat, nesledovat osobní a jinak propleteně příbuzenské a spolupodnikatelské zájmy, ale profesionálně přistoupit k realizaci opatření, která nemocnici z problémů vyvedou. Nejprve bylo nutné tento úkol modelově zpracovat, spočítat v jakém časovém harmonogramu ho můžeme splnit, pak tyto finanční rozpočty nechat schválit vedení nemocnice v Kolíně a v Praze - no pak jsme se pustili do práce. Zavedli jsme důsledné rozdělení nemocnice na jednotlivá nákladová střediska, těm jsme přidělili limity možnosti čerpání nákladů na provoz. Limity jsou přesně odvozovány od výkonů toho daného nákladového střediska. Výsledky hospodaření jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány, při neplnění ukazatelů jsou samotnými středisky spolu s vedením vypracovávány soubory opatření, které vedou k návratu plnění ukazatelů a je důsledně vyhodnocována jejich účinnost. A výsledek? Nemocnice po odpočtu vstupních nákladů dosahuje hospodářského výsledku, který se již opakovaně pohybuje pod milionem korun. To naplňuje ekonomický cíl nemocnice pro tento rok tedy dosáhnout ztráty pod 20 mil. korun. Ze ztráty minulého roku pohybující se kolem 40 mil. korun je to s těmi samými zaměstnanci, s tou samou budovou, která má neskutečně vysoké náklady na energie, s platbami od pojišťoven, které jsou zřejmě odvozeny z minulého provozu nemocnice, výsledek o polovinu lepší. Naším plánem pro rok 2011 je hospodářský výsledek pohybující se mezi nulou a minus 5 miliony. Myslím, že pokud se něco dramatického nestane, že tento výsledek můžeme v týmu zdravotníků a managementu, který nyní v nemocnici pracuje, dosáhnout. Konkrétní změny Nyní bych se ráda věnovala části provozu nemocnice, který se bezprostředně dotýká každého pacienta. Podařilo se nám uklidnit vztahy mezi vedením nemocnice, novým vlastníkem nemovitostí, všemi soukromými lékaři a ostatními subjekty podnikajícími v budově polikliniky. Začali jsme se pravidelně scházet, vzájemně odstraňovat nejostřejší hrany problémů vzájemného soužití a celý proces završili uzavřením smluv o nájmu, které jak myslím, jsou kompromisem obou smluvních stran a umožňují klidné pokračování chodu polikliniky v tom rozsahu, jak jste všichni byli zvyklí. Celá poliklinika se pyšní čistotou nové malby, nově vyšňořenou vstupní halou a v přízemí naší novou nemocniční lékárnou. Oddělení gynekologie, produkující téměř milion korun měsíčně ztrátu, jsme za účelem odstranění ztráty přestěhovali a zmenšili na oddělení, které poskytuje operační gynekologické výkony v rozsahu jednodenní péče. Ta byla totiž vydefinována našimi rozbory jako péče, o níž je v našem regionu největší zájem a která je také vývojově tomuto oboru vlastní. Pacientka, která potřebuje gynekologický výkon, je ambulantně vyšetřena, pozvána k zákroku. V den zákroku přijde ráno, je uložena na lůžko, z něhož po provedení gynekologického výkonu téměř ve sto procentech případů odpoledne, po kontrole a propuštění operatéra, odchází trávit již týž den večer do kruhu svých blízkých. Potřeby našich pacientek jsou ošetřeny a ekonomicky se toto oddělení, které opustil jeho primář s tím, že nechce být členem nového pracovního týmu nemocnice, dostalo téměř k nule. Do budoucnosti bychom pro další zlepšení péče na tomto oddělení rádi využili přislíbené pomoci a zkušeností pana doktora Plačka - nestora tohoto oddělení a nemocnice vůbec. S výše popsanou změnou oddělení gynekologického jsme zrekonstruované pokoje tohoto oboru dali k dispozici oddělení chirurgickému. Ke krásným operačním sálům, moderně vybavené jednotce intenzivní péče jsme rozšířili lůžkovou část tohoto oddělení o deset původně v pravé části budovy, uzavřených lůžek a to včetně možnosti užívat jedno a dvoulůžkové pokoje s nadstandardním vybavením, samostatnými koupelnami, toaletami a TV. V současné době prochází pravá již druhý rok pro pacienty uzavřená část nemocnice opravami, které se budou pohybovat v částce přesahují- cí dva miliony korun. Vyměňujeme prohnilé stoupačky, odpady jejichž stav neumožnil více než dvě spláchnutí denně bez havárie v podobě vytopení celých toalet, obkládáme nově koupelny, instalujeme rozvody kyslíku a dorozumívacích zařízení do každého pokoje, malujeme. To vše ve všech třech patrech pravé části naší nemocnice. Proč na tyto opravy tak spěcháme a proč prosíme řemeslníky i naše zaměstnance, aby pracovali bez ohledu na čas dovolených a prázdnin? Protože pracovním termínem ukončení těchto prací a oprav je začátek září letošního roku, který je zároveň termínem, kdy v naší nemocnici uvítáme tři stanice lůžkových oddělení pacientů z nemocnice Kolín. Bude to lůžková rehabilitace, část lůžkové chirurgie a stanice lůžkové orthopedie. Po jejich odchodu tedy za nějakých šest až osm měsíců, se do těchto opravených prostor přestěhují naše oddělení interny a chirurgie, abychom mohli v opravách pokračovat i na částech nemocnice, kde to nyní z provozních důvodů není možné. Myslím, že převod nemocnice pod kraj byl velmi dobrý krok radnice Myslíte si, že se toho v kutnohorské nemocnici událo málo? Já si to nemyslím. Já si myslím, že nemocnice velmi důrazně prokazuje, že fámy o její zakletosti, o její neschopnosti se udržet na trhu vedle nemocnic v Kolíně a Čáslavi všichni, kdo v ní v současné době pracují úspěšně zahánějí z úst a hlav všech, kteří tyto fámy o naší nemocnici stále, bez ohledu na výsledky její práce, roztrušují. Aby každý i zdravý občan Kutné Hory mohl posoudit, jestli jsou má slova pravdivá, zorganizujeme v krátké době den otevřených dveří kutnohorské nemocnice, kde vy budete mít možnost naši nemocnici včetně jejího zázemí osobně vidět a my pokud o to budete mít zájem, rádi při této příležitosti odpovíme na všechny otázky, které se změnami v nemocnici souvisejí. Popřejte společně se mnou nemocnici a všem jejím zaměstnancům, prosím, úspěch v jejich každodenní práci, protože v závěru se jejich výsledky dotýkají nás všech. Já všem zaměstnancům za to, že jsem mohla po půl roce naší společné práce v nemocnici napsat výše uvedené věty, upřímně děkuji. Alice Opočenská ředitelka kutnohorské nemocnice

5 září 2010 strana 5 Škola řemesel školí moderní pedagogy SOŠ a SOU řemesel připravuje od září 2010 rozsáhlá školení pedagogů. Cílem školy je totiž dosažení vysoké stabilní úrovně vzdělávání, založené právě na kvalitních a moderních pedagogických pracovnících využívajících multimediálně-interaktivní techniku tak, aby vyučovací hodiny byly přínosné a motivující pro všechny žáky, tzn. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto důvody vedly k tvorbě projektu, který zvýší kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti využívání ICT ve výuce, konkrétně v oblasti multimediálně- interaktivních vzdělávacích prostředků. Od dubna probíhá příprava obsahu vzdělávacích kurzů (akreditovaných MŠMT), personální zabezpečení, jsou tvořeny teoretické materiály, proškolováni lektoři. V rámci projektu i v době prázdnin absolvovali experti metodici a experti projektu dvoudenní školení, ve kterém se učili blíže pracovat s interaktivní tabulí Úřad práce informuje Na konci měsíce července letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3423 osob (o 50 více než před měsícem ale o 132 více než před rokem). Absolventů škol bylo evidováno 88, před rokem 106. Osob mladších 18 let evidováno 31, před rokem 33. Celkem hlášeno a nabízeno 259 volných pracovních míst, tedy téměř stejně jako před rokem, kdy bylo evidováno 248 míst. a vytvářet své přípravy na výuku s využitím všech funkcí, jež interaktivní tabule nabízí. Od září budou pravidelně probíhat tři kurzy: Obsluha multimediálně interaktivního hardwaru, Tvorba výukových hodin v multimediálně interaktivním softwaru, použití multimediálně-interaktivních vzdělávacích prostředků ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky projektu se žáci mohou těšit od září na novou učebnu s interaktivní tabulí a novým nábytkem a učitelé na nové zkušenosti, za kterými nemusí jezdit na drahá školení, ale která pro ně budou připravena zdarma, neboť tento projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dana Krulišová výchovná poradkyně SOŠ a SOU řemesel Míra registrované nezaměstnanosti činila 8,41 % (před rokem 8,09 %). Veletrh učebních a studijních oborů nejen pro žáky devátých ročníků základních škol se uskuteční v OK Clubu Lorec v Kutné Hoře. Z našeho města bylo k evidováno 1074 osob. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla hodnoty 9,52 %. Žen bylo evidováno 582, absolventů škol 16 a 16 mladistvých. Dětské hřiště u Pohádky Na minulém zastupitelstvu navrhl Mgr. Klečák (ČSSD), aby nově vybudované hřiště MŠ Pohádka sloužilo i veřejnosti. S dotazem na tuto možnost se redakce Kutnohorských listů obrátila na paní ředitelku Zdenu Slavíčkovou. Bude tedy možné, aby nové hřiště ve Vaší školce sloužilo i veřejnosti? S touto možností počítal už projekt, který jsem podávala jako přílohu k žádosti o Dotace z Evropských fondů. Dodatečně jsem zjistila, že to je dokonce podmínka toho, aby mohl být projekt rekonstrukce zahrady schválen. Jak dlouho trvala příprava projektu a kdo se ujal realizace díla? Projekt byl podáván již od roku 2007 v různých variantách a teprve v roce 2009 odpovídal námi podaný záměr vypsané výzvě. Vítězem výběrového řízení se stala firma Dřevoartikl, která má s podobnými stavbami velké zkušenosti. Nutno dodat, že investorem bylo město, které se stavebníky uzavíralo smlouvy a vykonávalo i stavební dozor. Část stavebních prací provedla kutnohorská firma Monesta-F. Kdy bude dětské hřiště otevřeno pro veřejnost a počítá se se slavnostním zahájením? Hřiště je již v provozu, slavnostní otevření je plánováno na začátek září, pozvánka je na našich webových stránkách Část zastupitelů projevila obavy o zajištění bezpečnosti návštěvníků, stejně tak jako o zabránění vandalismu nezvaných hostů. Hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách dětem z mateřské školy, v odpoledních hodinách pak dětem od 2 do 10 let, ovšem pouze v doprovodu rodičů. Není možné nechat všem volný přístup, neradi bychom se totiž dočkali poničení nové fasády budovy a herních prvků v zahradě. Návštěvní řád uvádí i provozní dobu, ta je určena ročním obdobím, od 1. dubna do 31. srpna je od do hod., od 1. září do 31. října od hod. do hod. V zimních měsících bude hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Kdo bude všechny prostory udržovat, slyšel jsem, že nemáte školníka a o zahradu dosud pečovaly učitelky s uklízečkami. To je pravda, učitelky pravidelně sekaly trávu, dokonce i stromy jsme si prořezávaly samy. Zapojení vlastních zaměstnanců je ovšem možné pouze v rámci dané pracovní doby. Na zajištění provozu veřejného hřiště musí být k dispozici správce. Město už má variantu s pracovníkem určeným pro zajištění provozu více městských zařízení. Děkuji za rozhovor, všem uživatelům přeji mnoho příjemně strávených chvil v hezkém prostředí zahrady. Na ukázku uvádíme fotografie. Otázky pokládal Michal Beneš Blahopřejeme Nejstarší obyvatelka Domova Barbora Kutná Hora paní Ludmila Demutová, jejímž celoživotním povoláním bylo učitelství, se v plné duševní svěžesti dne 4. srpna dožila úctyhodného věku 103 let. Jako první v řadě gratulantů byl Václav Vančura, místostarosta města Kutná Hora, který tak dodal oslavě významného životního výročí punc oficiálnosti. Oznámení pro rodiče narozených dětí Městský úřad Kutná Hora upozorňuje rodiče dětí narozených od roku 2009 na změnu zákona č. 227/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, že na vítání občánků nebudou děti zvány. Rodiče narozených dětí se v případě zájmu přivítání nových občánků města mohou hlásit na ových adresách: nebo telefonicky na číslech: a Z ÚŘEDNÍ DESKY Pronájem majetku města Záměr na pronájem nebytových prostor kanceláří v I. patře nemovitosti č.p Šultysova ul. v Kutné Hoře. Celé znění záměru včetně podmínek je zveřejněno na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Kontakt: Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora (tel.: )

6 září 2010 strana 6 Kytarová noc 1. října 2010 Kutná Hora 18:00 hodin, kaple Božího těla Petra Poláčková, Matěj Freml, Patrick Vacík (Česká republika) (laureáti Mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora) 19:30 hodin, kaple Božího těla Rolf Lislevand (Norsko), barokní kytara a theorba 21:50 hodin, refektář Jezuitské koleje Wolfgang Muthspiel (Rakousko), jazzová kytara Předprodej vstupenek: Informační centrum Kutná Hora Kontakt: Informační centrum Palackého náměstí Kutná Hora Telefon: , Hlavní partneři: Partneři: Ve spolupráci s:

7 Pojďte a prohlédněte si zdarma památky Ve dnech 11. a 12. září se v Kutné Hoře konají Dny evropského dědictví (EHD 2010). V těchto dnech jsou volně přístupné níže uvedené památky. Seznamte se s historií našeho města a prohlédněte si architektonické skvosty, za kterými turisté váží dlouhou cestu. Chrám sv. Barbory Gotická katedrála založena roku Stavitelé chrámu byli Jan Parléř, Matyáš Rejsek, Benedikt Rejt. Pozoruhodné a zcela ojedinělé ve středověkém umění jsou zde pozdně gotické fresky s báňskou tématikou. Velmi cenné jsou gotické chórové lavice zdobené řezbami z 15. století. září 2010 strana 7 Přihlášené památky datum vstupné otevřeno Kutná Hora Chrám sv. Barbory dobrovolné , Kostel sv. Jakuba zdarma Kostel Matky Boží Na Náměti 11. a zdarma Kostel sv. Jana Nepomuckého 11. a zdarma Kostel Nejsvětější Trojice zdarma Kaple Božího těla 11. a zdarma Hrádek 11. a snížené Kamenný dům 11. a snížené Tylův památník, č. p. 507, Tylova ul zdarma Klášter Voršilek zdarma Jezuitská kolej 11. a zdarma Refektář Sedleckého kláštera, Sedlec 11. a zdarma Kostel sv. Vavřince, Kaňk zdarma , Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín 11. a dobrovolné , Kostel sv. Štěpána, Malín 11. a zdarma , Církvice část Jakub Kostel sv. Jakuba 11. a dobrovolné , Grunta Kostel Navštívení Panny Marie 11. a zdarma Kostel sv. Jakuba Kostel byl založen po roce 1330 a dokončen koncem 14. století. Gotická obdélná trojlodní hala s polygonálním kněžištěm a věží v severozápadním nároží. Zbytky gotických nástěnných maleb. Úpravy gotické (věž) a barokní, oprava roku Citlivá obnova proběhla v letech Kostel Matky Boží Na Náměti Významná sakrální stavba s převažujícími vrcholně a pozdně gotickými prvky. Hmota kostela s dominantí západní věží se výrazně uplatňuje v panaromatu města. Plášť věže dokládá výtvarně významnou a mimořádně dochovanou gotickou kamennou výzdobu z období kolem r ze stavební huti Matyáše Rejska. Hrádek Gotický patrový palác s věží a dvěma arkýři. Uvnitř se nachází místnosti zaklenuté křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem a sál s renesančním malovaným stropem. Objekt je zmiňován na počátku 14. století. Nyní je zde sídlo a expozice Českého muzea stříbra. Kamenný dům Jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobeným průčelím od kamenického mistra Brikcího z Vratislavi zhotoveném v roce V současné době se zde nachází expozice Horní královské město - měšťanská kultura a život v století. Kaple Božího těla Zpřístupněn je suterén této nedokončené gotické stavby z přelomu 14. a 15. století, která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála celistvě dochovaných prostor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí je zpřístupněná působivá panoramatická vyhlídka na město. Kostel sv. Jana Nepomuckého Datován z let , byl postaven s pomocí K. I. Dienzenhofera, je atypický svou polohou v řadě okolních budov. Barokní stavba s bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná je nástropní malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém. Refektář Sedleckého kláštera v Sedlci Refektář (jídelna) kláštera pochází z posledního období rozkvětu kláštera. Nejcennější částí interiéru je monumentální fresková malba cisterciáckých světců a patronů od Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80. letech minulého století byla celá fresková výzdoba nákladně restaurována. Tylův památník, č. p. 507, Tylova ulice Tylův rodný dům nesl původní název Dům u zlatého hřebene. Z původní podoby se zachovaly gotické základy, jeho dnešní barokněklasicistní podoba vznikla po požáru v roce Na průčelí domu je nainstalován od roku 1862 medailónový reliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla, který se zde narodil. Kostel sv. Jakuba, v obci Církvice, části Jakub Tribunový kostel sv. Jakuba náleží k nejvýznamnějším stavbám románského slohového období v Čechách, svěcený roku Jižní průčelí lodi je bohatě zdobeno sochařskou výzdobou v podobě desek s reliefně pojatými figurami. Od 1. července 2008 je zapsán mezi národní kulturní památky. Klášter Voršilek Klášter sv. Voršily patří mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka. Monumentální barokní architektura kláštera podle plánů K. I. Dienzenhofera, byla realizována v letech Kostel sv. Vavřince, Kaňk Pozdně gotická stavba postavená v letech kutnohorským mistrem Benešem. Počátkem 18. století byl barokně přestavěn. V kostele se nachází výjimečný interiér např. kazatelna s reliéfy a kované dveře. Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín Kostel se nachází v areálu bývalého slavníkovského hradiště a patří mezi naše nejstarší stavby. Pochází z 10. století, byl románsky upraven a přestavěn ve 12. století. V dalších staletích prošel četnými úpravami, v roce 1922 proběhla poslední přestavba. Kostel sv. Štepána, Malín Jednolodní kostel se západní věží. Románské jádro z 12. století bylo přestavěno goticky a raně barokně. Jedna z nejstarších staveb této oblasti, původní součást areálu hradiště Slavníkovců, jehož historii lze sledovat od počátku českých dějin. Doprovodné akce EHD Hrádek 600 let farnosti u Svatého Jakuba - výstava v Hodovním sále Neznámí světci Kutnohorska - výstava Kamenný dům Od obilí k chlebu - výstava věnovaná tradici mlynářského a pekařského řemesla v Kutné Hoře Tylův památník Tajemný vesmír - výstava Miloše Kouteckého, malba na sametu Akce celoměstského charakteru 11. a Procházka po městě s průvodcem procházka městem Kutná Hora s průvodcem a odborným výkladem. Sraz zájemců je u kaple Božího těla v sousedství chrámu sv. Barbory v 10.00, a hodin. Zvýhodněné vstupné 30,- Kč Věra Žáčková

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné Jezuitská kolej otevírá své brány Mnohaleté čekání je u konce. Jezuitská kolej, která společně s Chrámem Svaté Barbory neodmyslitelně

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Starosta přivítal prezidenta Chorvatska

Starosta přivítal prezidenta Chorvatska měsíčník :: číslo 4 / 2011 :: vychází 31. 3. 2011 duben 2011 neprodejné Starosta přivítal prezidenta Chorvatska Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Nový sběrný dvůr v provozu

Nový sběrný dvůr v provozu 2/2011 28. ledna 2011 Cena 7,00 Kč V únoru se máme na co těšit O to, aby náš kulturní a společenský život neměl šanci ani v zimním počasí vychladnout, se starají pořadatelé, kteří pro nejbližší období

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM 59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁVODY MOPEDŮ SE KONALY V NOVÉ PODOBĚ XXV. ROČNÍK CHLUMECKÉHO VOLEJBALOVÉHO LÉTA

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Komunální a senátní volby 2010

Komunální a senátní volby 2010 měsíčník :: číslo 10 / 2010 :: vychází 29. 9. 2010 říjen 2010 neprodejné Komunální a senátní volby 2010 V pátek 15. a sobotu 16. října čeká Českou republiku další pokračování supervolebního roku 2010.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více