Nový školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2010/11"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 09 / 2010 :: vychází září 2010 neprodejné Nový školní rok 2010/11 Milí školáci a studenti, konec prázdnin bývá tak trochu smutný a určitě v mnohých z Vás vyvolává pocity, že mizí v nenávratnu nejen krásné léto, ale také hezké zážitky i poznání. Ano, končí léto, končí vlny cestování i plné poháry volna, zábavy a neobvyklých zážitků. Začíná nám nový školní rok. den, protože bez dobrých znalostí a dovedností nelze žít kvalitní a prospěšný život. A bez zájmu a potřebné dávky píle to není v žádném případě možné. Škola na Vás bude klást nové úkoly, možná přibude i více učení, ale je pouze na Vás jak vše zvládnete a jak si se vším poradíte. Snažte se co nejvíce už jenom proto, že to děláte především pro sebe. Známé rčení škola základ života platí v dnešní době více, než v minulosti. Pokrok, nové technologie, trendy a styly nás všechny nutí k neustálému vzdělávání se. To je třeba mít na paměti každý Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Městská policie slouží a pomáhá Sběrný dvůr v Kutné Hoře na straně 4 Kutnohorská nemocnice na straně 5 Škola řemesel školí moderní pedagogy na straně 7 Prohlédněte si památky zdarma na straně 8 Svatováclavské slavnosti Přeji Vám všem školou povinným, aby ste šli do své školy každý den s radostí a hrdostí. Přeji Vám také co nejlepší výsledky i úspěchy a nezapomeňte, že absolvováním semestru, školy nebo ročníku nic nekončí, ale vždy začíná. Našim prvňáčkům přeji, aby jim škola splnila hned na začátku co nejvíce z jejich očekávání. Vždyť správný začátek bývá také dobrým předpokladem k trvalým úspěchům. Tak tedy s úsměvem a radostí Ivo Šalátek, starosta

2 Zprávy z rady města Z kanceláře tajemníka Byly přesunuty finanční prostředky městského rozpočtu ve výši Kč z položky nákup materiálu do položky opravy a udržování z důvodu nutné opravy telefonní ústředny Městské policie na Havlíčkově náměstí, která v současné době nevyhovuje moderním kritériím připojení. Na návrh předsedy Okresního soudu v Kutné Hoře byli radou města doporučeni jako přísedící téhož soudu Mgr. Iva Zahradníčková, Ladislava Egidy a Dagmar Reguliová. září 2010 strana 2 Z majetkového odboru Rada města odsouhlasila kupní smlouvy na odprodej 350 ks vyřazených sedaček z budovy Tylova divadla á 20,-Kč/kus. V Tylově divadle budou sloužit divákům nová pohodlná sedadla, která zvýší komfort návštěvníků představení. Rada doporučila souhlasit také s pronájmem pozemku v Sedlci patřícího K. Schwarzenbergovi za účelem vybudování dětského hřiště za 1,-Kč/ ročně na dobu 20 let, po kterém rodiče v této lokalitě dlouho volají. Radní také projednali a odsouhlasili uzavření smluv s provozovatelem systému Asekol s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a o poskytnutí E-domku a tří stacionárních kontejnerů na odkládání drobných elektrozařízení, dále s provozovatelem systému Ekolamp s.r.o. o podmínkách sběru použitých osvětlovacích zařízení a s provozovatelem systému Elektrowin s.r.o. o odběru nejproblémovějších elektrospotřebičů (lednice, televize, PC atd.) Město tak vychází vstříc občanům při řešení problémů s nebezpečným odpadem. Rada města vyřídila také řadu individuálních žádostí o pronájmy, převody, prodej nemovitostí či řešení bytové situace některých spoluobčanů. Z odboru památkové péče, kultury, školství a Tv Kulturní komise města předložila radě zprávu o přidělení grantů na některé kulturní projekty a akce ve výši ,- Kč a na sportovní činnost některých oddílů a spolků ve výši ,- Kč. Na posledním zasedání rady města Marie Štorková upozornila na porušenou zádlažbu u vstupu do Libušiny ul. z náměstí a tlumočila stížnost na rušení nočního klidu v Štefánikova ul. Vladimír Zubov upozornil na stížnosti občanů na kritický stav v sekání trávy na sídlišti. Starosta Ivo Šalátek ujistil, že o situaci ví a přislíbil jednání s ředitelem Technických služeb o její rychlé nápravě a osobní dohled nad ní. Rada odsouhlasila dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí týkající se provedení zateplení objektu hlavní budovy nemocnice na žádost zástupců Středočeského kraje a Nemocnice Kolín. Město neponese na úpravě žádné náklady. Věřím, že občané a hlavně pacienti budou tak mít další možnost ocenit správný krok města při převodu nemocnice na Středočeský kraj, protože už nyní mohou vidět, jaké investice do nemocnice směřují a jaké úpravy v nemocnici probíhají. Vladimír Zubov, člen RM Spouštíme Internetový rezervační systém Městského úřadu Kutná Hora - odboru dopravy a silničního hospodářství Od bude zahájen provoz rezervačního systému prostřednictvím Internetu pro agendy odboru dopravy a silničního hospodářství, který Vám umožní vyřídit své záležitosti na registru řidičů a registru vozidel rychleji a bez čekání. Odkaz Rezervační systém bude zveřejněn na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora - A jak na to? Zde je popis, jak rezervovat návštěvu na registrech pomocí Internetu Odkaz: Rezervační systém ON-LINE REGISTRACE Volba agendy Volba data objednání Volba času objednání Zápis údajů o objednávané osobě Jméno a příjmení číslo telefonu (nepovinné) Objednat Na uvedenou ovou adresu Vám bude zaslána zpráva se žádostí o potvrzení registrace. Potvrďte registraci. Systém Vám přidělí čtyřmístný PIN kód, který zároveň zašle i na Vaši ovou adresu. Před stanoveným časem přicházíte na Městský úřad Kutná Hora, Radnická ul. 178, přízemí Na vyvolávacím kiosku zvolte Objednání přes WEB, zapište PIN kód. Vyvolávací sytém Vám vydá pořadové číslo. Po uvolnění první přepážky v registrovaném čase Vás vyvolávací systém přednostně vyzve k příchodu k přepážce. Je nutné vědět Dostavte se, prosím, včas tj. před časovým intervalem na který jste se objednali. Po uplynutí objednaného intervalu je Vaše objednání neplatné. Rezervační systém je určen jen pro fyzické osoby (nepodnikající) a objednání je spojeno pouze s jedním vozidlem. Blokování systému jednou osobou na více časů je nepřípustné (denně se lze registrovat maximálně jednou). Od budou zpřístupněny rezervace na agendách - registr řidičů a registr vozidel. Na každém z těchto registrů dá systém prostor 30 minut jednomu žadateli. Rezervaci je možné uskutečnit na termíny v následujících třech měsících od kalendářního data. Předpokládáme, že po vyhodnocení počátečního provozu rezervačního systému upravíme parametry systému (počet agend, počet objednávaných osob ). Pokud máte rezervovaný termín a nemůžete se dostavit, využijte, prosím, možnosti zrušit objednání. Odkaz Zrušit objednání je součástí rezervačního systému. Umožníte tak rezervaci dalším občanům. Pavel Rybenský

3 Kam s ním? Nerudovská otázka pronásleduje naše kraje již ve třetím století. Nejsem si jist, lze-li takto místně a časově problém ohraničovat, nicméně pro naše dnešní zamyšlení to bohatě stačí. I přes řadu skeptických názorů mám pocit, že v oblasti péče o životní prostředí, a zejména ve vztahu ke svému okolí, se v nás cosi nepatrně, ale stále posouvá směrem k tomu pozitivnímu. Jsou lidé, kteří jakýkoliv stav označí slovy tady je ale bordel, jsou však jiní, kteří to posuzují uvážlivěji. Je samozřejmé, že každému třeba na sídlišti vadí, když někdo vynosí celé jádro z bytu při rekonstrukci ke kontejnerovému stání. Někomu to vadí třeba jen vizuálně, jiný si zase uvědomí, že likvidace sousedova odpadu bude městskou kasou uhrazena i z jeho pětistovky. Město se stará. Kromě toho, že na likvidaci odpadů přikládá ke každé občany hrazené 500,- i další téměř identickou částku z rozpočtu, organizuje pravidelné svozy, nechává uklízet kontejnerová stání a vůbec Městská policie slouží a pomáhá O prázdninách obyčejně přibývá práce i Městské policii, kdy se město výrazně rozrůstá o letní návštěvníky. Ne všichni mají ale v plánu chovat se jako hosté a také někteří řidiči stále nerespektují zákony o dopravě, kdy zvláště ve městě to může mít dramatické následky. Pokud to skončí jako událost v Masarykově ulici, kdy došlo pouze ke škodě na majetku a nikoliv ke zranění osob, tak to je ještě vcelku dobré. Ale řidič nákladního vozu z místa ujel a tak muselo být použito kamerového systému, který pachatele pomohl zjistit. Kdyby z místa neujel měl by to podstatně levnější. září 2010 strana 3 napravuje to, co ti nezodpovědní řeší bez položení nerudovské otázky a ti zodpovědnější jsou pak výsledkem snažení těch prvních oprávněně dotčeni. Osm let se nedařilo nabídnout občanům službu, která by jim umožnila jednoduše otázku Kam s ním? vyřešit. Až nyní, od byl opět v prostorách bývalého komína mazutové kotelny otevřen sběrný dvůr, kam mohou občané města zdarma uložit to, co již doma překáží a asi už nebude potřeba. Služby dvora mohou občané využít v úterý a čtvrtek mezi 10. a 17. hodinou, ve středu a pátek je otevřeno od 7 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Těm, kteří na předpisy a zamyšlení nad otázkami moc nedbají, je potřeba vzkázat poměrně důležitou Naši strážníci mají k dispozici moderní kamerový systém a jsou vybaveni i dalšími nezbytnými prostředky. Navíc jsou dobře trénovaní a mají i dostatek odvahy. To dokazuje událost která měla začátek v obchodním domě Kaufland, kde se pokusili tři muži z Ostravy odcizit větší množství alkoholu. Tohoto jednání si všimla pozorná ostraha provozovny, která však byla brutálně napadena a tak byla požádána Městská policie o pomoc. Pachatelé však stačili ještě před příjezdem zmizet. Hlídkou MP byli ale vypátráni a dopadeni u čerpací stanice. Zatýkání bylo dramatické, blýskly se i nože, a tak museli naši strážníci zakročit doslova jako v akčním filmu. Během několika okamžiků byli tito gauneři zpacifikováni. Hrozí jim několikaleté vězení za loupežné přepadení se zbraní v obchodním domě. věc. V letošním roce ještě proběhnou svozy nebezpečných, objemných a bio odpadů z ulice za stanovených podmínek! Další nakládání s odpady se řídí vyhláškou města a doba tolerance vyvolaná absencí sběrného dvora od roku 2002 právě končí! Lze předpokládat, že Městská policie Kutná Hora by mohla i Vás a další, kteří se nehodláte řešením otázky Jana Nerudy zabývat, dost razantně postihnout. Což Vám samozřejmě nepřeji, stejně jako Vám nepřeji pohrdání v očích sousedů, kteří by Vás za záclonou při dohadování s policií pozorovali. Ta otázka totiž v Kutné Hoře již řešení má. Martin Hlavatý vedoucí SD Sprejařům se v Kutné Hoře dlouhodobě nedaří. Jsou doslova pravidelně dostihnuti a až na malé výjimky se jim podaří uniknout. Ne tak vandalovi, který v ulici Potoční postříkal sprejem nově opravenou zeď. Městskou policii na něj upozornil všímavý občan. Ve spolupráci s hlídkou OO PČR, byl 21letý pachatel z Berounska i se spreji zadržen. Věc dále šetří Policie ČR. Dalšímu vandalovi s lahvičkou barvy, který počmáral v Kutné Hoře během chvíle několik desítek domů je policie již na stopě. Dostane se mu odměny, na kterou dlouho nezapomene a která ho jistě naučí slušnému chování. Ivo Šalátek starosta ředitel Městské policie

4 září 2010 strana 4 Kutnohorská nemocnice Na tomto místě bych ráda informovala občany Kutné Hory o tom, co se v kutnohorské nemocnici děje, co je v ní nového a co může v nejbližší době občan od naší nemocnice očekávat. Vezmu to tedy popořádku. Nejprve bych ráda informovala alespoň trochu o ekonomických změnách, které s provozem nemocnice souvisejí. Vím, že běžného potenciálního pacienta naší nemocnice příliš nezajímá, jestli zařízení má nebo nemá dobré ekonomické zázemí, ale vzhledem k tomu, jak často se na veřejnosti přetřásá finanční náročnost fungování nemocnice, myslím, že nemohu tuto stránku věci opomenout. Milionové dluhy a ztrátové hospodaření to jsou ta fakta, která se za nemocnicí v Kutné Hoře táhnou již několik let. Ale jsou to fakta? Je to nutnost, bez které nemůže nemocnice provozovat svou činnost? Současné vedení nemocnice, a to jak v Kutné Hoře, tak v Kolíně a v Praze, si myslí, že ne. Jen je třeba vymyslet a začít realizovat uvnitř nemocnice opatření v jejím fungování, která to spolu s opatřeními externími zajistí. Nemocnice je totiž fungující ekonomický subjekt jako každý jiný. Jen je třeba se při jejím řízení začít tak chovat. Nesledovat ekonomické zájmy vlastní firmy, která má na provozu nemocnice profitovat, nesledovat osobní a jinak propleteně příbuzenské a spolupodnikatelské zájmy, ale profesionálně přistoupit k realizaci opatření, která nemocnici z problémů vyvedou. Nejprve bylo nutné tento úkol modelově zpracovat, spočítat v jakém časovém harmonogramu ho můžeme splnit, pak tyto finanční rozpočty nechat schválit vedení nemocnice v Kolíně a v Praze - no pak jsme se pustili do práce. Zavedli jsme důsledné rozdělení nemocnice na jednotlivá nákladová střediska, těm jsme přidělili limity možnosti čerpání nákladů na provoz. Limity jsou přesně odvozovány od výkonů toho daného nákladového střediska. Výsledky hospodaření jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány, při neplnění ukazatelů jsou samotnými středisky spolu s vedením vypracovávány soubory opatření, které vedou k návratu plnění ukazatelů a je důsledně vyhodnocována jejich účinnost. A výsledek? Nemocnice po odpočtu vstupních nákladů dosahuje hospodářského výsledku, který se již opakovaně pohybuje pod milionem korun. To naplňuje ekonomický cíl nemocnice pro tento rok tedy dosáhnout ztráty pod 20 mil. korun. Ze ztráty minulého roku pohybující se kolem 40 mil. korun je to s těmi samými zaměstnanci, s tou samou budovou, která má neskutečně vysoké náklady na energie, s platbami od pojišťoven, které jsou zřejmě odvozeny z minulého provozu nemocnice, výsledek o polovinu lepší. Naším plánem pro rok 2011 je hospodářský výsledek pohybující se mezi nulou a minus 5 miliony. Myslím, že pokud se něco dramatického nestane, že tento výsledek můžeme v týmu zdravotníků a managementu, který nyní v nemocnici pracuje, dosáhnout. Konkrétní změny Nyní bych se ráda věnovala části provozu nemocnice, který se bezprostředně dotýká každého pacienta. Podařilo se nám uklidnit vztahy mezi vedením nemocnice, novým vlastníkem nemovitostí, všemi soukromými lékaři a ostatními subjekty podnikajícími v budově polikliniky. Začali jsme se pravidelně scházet, vzájemně odstraňovat nejostřejší hrany problémů vzájemného soužití a celý proces završili uzavřením smluv o nájmu, které jak myslím, jsou kompromisem obou smluvních stran a umožňují klidné pokračování chodu polikliniky v tom rozsahu, jak jste všichni byli zvyklí. Celá poliklinika se pyšní čistotou nové malby, nově vyšňořenou vstupní halou a v přízemí naší novou nemocniční lékárnou. Oddělení gynekologie, produkující téměř milion korun měsíčně ztrátu, jsme za účelem odstranění ztráty přestěhovali a zmenšili na oddělení, které poskytuje operační gynekologické výkony v rozsahu jednodenní péče. Ta byla totiž vydefinována našimi rozbory jako péče, o níž je v našem regionu největší zájem a která je také vývojově tomuto oboru vlastní. Pacientka, která potřebuje gynekologický výkon, je ambulantně vyšetřena, pozvána k zákroku. V den zákroku přijde ráno, je uložena na lůžko, z něhož po provedení gynekologického výkonu téměř ve sto procentech případů odpoledne, po kontrole a propuštění operatéra, odchází trávit již týž den večer do kruhu svých blízkých. Potřeby našich pacientek jsou ošetřeny a ekonomicky se toto oddělení, které opustil jeho primář s tím, že nechce být členem nového pracovního týmu nemocnice, dostalo téměř k nule. Do budoucnosti bychom pro další zlepšení péče na tomto oddělení rádi využili přislíbené pomoci a zkušeností pana doktora Plačka - nestora tohoto oddělení a nemocnice vůbec. S výše popsanou změnou oddělení gynekologického jsme zrekonstruované pokoje tohoto oboru dali k dispozici oddělení chirurgickému. Ke krásným operačním sálům, moderně vybavené jednotce intenzivní péče jsme rozšířili lůžkovou část tohoto oddělení o deset původně v pravé části budovy, uzavřených lůžek a to včetně možnosti užívat jedno a dvoulůžkové pokoje s nadstandardním vybavením, samostatnými koupelnami, toaletami a TV. V současné době prochází pravá již druhý rok pro pacienty uzavřená část nemocnice opravami, které se budou pohybovat v částce přesahují- cí dva miliony korun. Vyměňujeme prohnilé stoupačky, odpady jejichž stav neumožnil více než dvě spláchnutí denně bez havárie v podobě vytopení celých toalet, obkládáme nově koupelny, instalujeme rozvody kyslíku a dorozumívacích zařízení do každého pokoje, malujeme. To vše ve všech třech patrech pravé části naší nemocnice. Proč na tyto opravy tak spěcháme a proč prosíme řemeslníky i naše zaměstnance, aby pracovali bez ohledu na čas dovolených a prázdnin? Protože pracovním termínem ukončení těchto prací a oprav je začátek září letošního roku, který je zároveň termínem, kdy v naší nemocnici uvítáme tři stanice lůžkových oddělení pacientů z nemocnice Kolín. Bude to lůžková rehabilitace, část lůžkové chirurgie a stanice lůžkové orthopedie. Po jejich odchodu tedy za nějakých šest až osm měsíců, se do těchto opravených prostor přestěhují naše oddělení interny a chirurgie, abychom mohli v opravách pokračovat i na částech nemocnice, kde to nyní z provozních důvodů není možné. Myslím, že převod nemocnice pod kraj byl velmi dobrý krok radnice Myslíte si, že se toho v kutnohorské nemocnici událo málo? Já si to nemyslím. Já si myslím, že nemocnice velmi důrazně prokazuje, že fámy o její zakletosti, o její neschopnosti se udržet na trhu vedle nemocnic v Kolíně a Čáslavi všichni, kdo v ní v současné době pracují úspěšně zahánějí z úst a hlav všech, kteří tyto fámy o naší nemocnici stále, bez ohledu na výsledky její práce, roztrušují. Aby každý i zdravý občan Kutné Hory mohl posoudit, jestli jsou má slova pravdivá, zorganizujeme v krátké době den otevřených dveří kutnohorské nemocnice, kde vy budete mít možnost naši nemocnici včetně jejího zázemí osobně vidět a my pokud o to budete mít zájem, rádi při této příležitosti odpovíme na všechny otázky, které se změnami v nemocnici souvisejí. Popřejte společně se mnou nemocnici a všem jejím zaměstnancům, prosím, úspěch v jejich každodenní práci, protože v závěru se jejich výsledky dotýkají nás všech. Já všem zaměstnancům za to, že jsem mohla po půl roce naší společné práce v nemocnici napsat výše uvedené věty, upřímně děkuji. Alice Opočenská ředitelka kutnohorské nemocnice

5 září 2010 strana 5 Škola řemesel školí moderní pedagogy SOŠ a SOU řemesel připravuje od září 2010 rozsáhlá školení pedagogů. Cílem školy je totiž dosažení vysoké stabilní úrovně vzdělávání, založené právě na kvalitních a moderních pedagogických pracovnících využívajících multimediálně-interaktivní techniku tak, aby vyučovací hodiny byly přínosné a motivující pro všechny žáky, tzn. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto důvody vedly k tvorbě projektu, který zvýší kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti využívání ICT ve výuce, konkrétně v oblasti multimediálně- interaktivních vzdělávacích prostředků. Od dubna probíhá příprava obsahu vzdělávacích kurzů (akreditovaných MŠMT), personální zabezpečení, jsou tvořeny teoretické materiály, proškolováni lektoři. V rámci projektu i v době prázdnin absolvovali experti metodici a experti projektu dvoudenní školení, ve kterém se učili blíže pracovat s interaktivní tabulí Úřad práce informuje Na konci měsíce července letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3423 osob (o 50 více než před měsícem ale o 132 více než před rokem). Absolventů škol bylo evidováno 88, před rokem 106. Osob mladších 18 let evidováno 31, před rokem 33. Celkem hlášeno a nabízeno 259 volných pracovních míst, tedy téměř stejně jako před rokem, kdy bylo evidováno 248 míst. a vytvářet své přípravy na výuku s využitím všech funkcí, jež interaktivní tabule nabízí. Od září budou pravidelně probíhat tři kurzy: Obsluha multimediálně interaktivního hardwaru, Tvorba výukových hodin v multimediálně interaktivním softwaru, použití multimediálně-interaktivních vzdělávacích prostředků ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky projektu se žáci mohou těšit od září na novou učebnu s interaktivní tabulí a novým nábytkem a učitelé na nové zkušenosti, za kterými nemusí jezdit na drahá školení, ale která pro ně budou připravena zdarma, neboť tento projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dana Krulišová výchovná poradkyně SOŠ a SOU řemesel Míra registrované nezaměstnanosti činila 8,41 % (před rokem 8,09 %). Veletrh učebních a studijních oborů nejen pro žáky devátých ročníků základních škol se uskuteční v OK Clubu Lorec v Kutné Hoře. Z našeho města bylo k evidováno 1074 osob. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla hodnoty 9,52 %. Žen bylo evidováno 582, absolventů škol 16 a 16 mladistvých. Dětské hřiště u Pohádky Na minulém zastupitelstvu navrhl Mgr. Klečák (ČSSD), aby nově vybudované hřiště MŠ Pohádka sloužilo i veřejnosti. S dotazem na tuto možnost se redakce Kutnohorských listů obrátila na paní ředitelku Zdenu Slavíčkovou. Bude tedy možné, aby nové hřiště ve Vaší školce sloužilo i veřejnosti? S touto možností počítal už projekt, který jsem podávala jako přílohu k žádosti o Dotace z Evropských fondů. Dodatečně jsem zjistila, že to je dokonce podmínka toho, aby mohl být projekt rekonstrukce zahrady schválen. Jak dlouho trvala příprava projektu a kdo se ujal realizace díla? Projekt byl podáván již od roku 2007 v různých variantách a teprve v roce 2009 odpovídal námi podaný záměr vypsané výzvě. Vítězem výběrového řízení se stala firma Dřevoartikl, která má s podobnými stavbami velké zkušenosti. Nutno dodat, že investorem bylo město, které se stavebníky uzavíralo smlouvy a vykonávalo i stavební dozor. Část stavebních prací provedla kutnohorská firma Monesta-F. Kdy bude dětské hřiště otevřeno pro veřejnost a počítá se se slavnostním zahájením? Hřiště je již v provozu, slavnostní otevření je plánováno na začátek září, pozvánka je na našich webových stránkách Část zastupitelů projevila obavy o zajištění bezpečnosti návštěvníků, stejně tak jako o zabránění vandalismu nezvaných hostů. Hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách dětem z mateřské školy, v odpoledních hodinách pak dětem od 2 do 10 let, ovšem pouze v doprovodu rodičů. Není možné nechat všem volný přístup, neradi bychom se totiž dočkali poničení nové fasády budovy a herních prvků v zahradě. Návštěvní řád uvádí i provozní dobu, ta je určena ročním obdobím, od 1. dubna do 31. srpna je od do hod., od 1. září do 31. října od hod. do hod. V zimních měsících bude hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Kdo bude všechny prostory udržovat, slyšel jsem, že nemáte školníka a o zahradu dosud pečovaly učitelky s uklízečkami. To je pravda, učitelky pravidelně sekaly trávu, dokonce i stromy jsme si prořezávaly samy. Zapojení vlastních zaměstnanců je ovšem možné pouze v rámci dané pracovní doby. Na zajištění provozu veřejného hřiště musí být k dispozici správce. Město už má variantu s pracovníkem určeným pro zajištění provozu více městských zařízení. Děkuji za rozhovor, všem uživatelům přeji mnoho příjemně strávených chvil v hezkém prostředí zahrady. Na ukázku uvádíme fotografie. Otázky pokládal Michal Beneš Blahopřejeme Nejstarší obyvatelka Domova Barbora Kutná Hora paní Ludmila Demutová, jejímž celoživotním povoláním bylo učitelství, se v plné duševní svěžesti dne 4. srpna dožila úctyhodného věku 103 let. Jako první v řadě gratulantů byl Václav Vančura, místostarosta města Kutná Hora, který tak dodal oslavě významného životního výročí punc oficiálnosti. Oznámení pro rodiče narozených dětí Městský úřad Kutná Hora upozorňuje rodiče dětí narozených od roku 2009 na změnu zákona č. 227/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, že na vítání občánků nebudou děti zvány. Rodiče narozených dětí se v případě zájmu přivítání nových občánků města mohou hlásit na ových adresách: nebo telefonicky na číslech: a Z ÚŘEDNÍ DESKY Pronájem majetku města Záměr na pronájem nebytových prostor kanceláří v I. patře nemovitosti č.p Šultysova ul. v Kutné Hoře. Celé znění záměru včetně podmínek je zveřejněno na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Kontakt: Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora (tel.: )

6 září 2010 strana 6 Kytarová noc 1. října 2010 Kutná Hora 18:00 hodin, kaple Božího těla Petra Poláčková, Matěj Freml, Patrick Vacík (Česká republika) (laureáti Mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora) 19:30 hodin, kaple Božího těla Rolf Lislevand (Norsko), barokní kytara a theorba 21:50 hodin, refektář Jezuitské koleje Wolfgang Muthspiel (Rakousko), jazzová kytara Předprodej vstupenek: Informační centrum Kutná Hora Kontakt: Informační centrum Palackého náměstí Kutná Hora Telefon: , Hlavní partneři: Partneři: Ve spolupráci s:

7 Pojďte a prohlédněte si zdarma památky Ve dnech 11. a 12. září se v Kutné Hoře konají Dny evropského dědictví (EHD 2010). V těchto dnech jsou volně přístupné níže uvedené památky. Seznamte se s historií našeho města a prohlédněte si architektonické skvosty, za kterými turisté váží dlouhou cestu. Chrám sv. Barbory Gotická katedrála založena roku Stavitelé chrámu byli Jan Parléř, Matyáš Rejsek, Benedikt Rejt. Pozoruhodné a zcela ojedinělé ve středověkém umění jsou zde pozdně gotické fresky s báňskou tématikou. Velmi cenné jsou gotické chórové lavice zdobené řezbami z 15. století. září 2010 strana 7 Přihlášené památky datum vstupné otevřeno Kutná Hora Chrám sv. Barbory dobrovolné , Kostel sv. Jakuba zdarma Kostel Matky Boží Na Náměti 11. a zdarma Kostel sv. Jana Nepomuckého 11. a zdarma Kostel Nejsvětější Trojice zdarma Kaple Božího těla 11. a zdarma Hrádek 11. a snížené Kamenný dům 11. a snížené Tylův památník, č. p. 507, Tylova ul zdarma Klášter Voršilek zdarma Jezuitská kolej 11. a zdarma Refektář Sedleckého kláštera, Sedlec 11. a zdarma Kostel sv. Vavřince, Kaňk zdarma , Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín 11. a dobrovolné , Kostel sv. Štěpána, Malín 11. a zdarma , Církvice část Jakub Kostel sv. Jakuba 11. a dobrovolné , Grunta Kostel Navštívení Panny Marie 11. a zdarma Kostel sv. Jakuba Kostel byl založen po roce 1330 a dokončen koncem 14. století. Gotická obdélná trojlodní hala s polygonálním kněžištěm a věží v severozápadním nároží. Zbytky gotických nástěnných maleb. Úpravy gotické (věž) a barokní, oprava roku Citlivá obnova proběhla v letech Kostel Matky Boží Na Náměti Významná sakrální stavba s převažujícími vrcholně a pozdně gotickými prvky. Hmota kostela s dominantí západní věží se výrazně uplatňuje v panaromatu města. Plášť věže dokládá výtvarně významnou a mimořádně dochovanou gotickou kamennou výzdobu z období kolem r ze stavební huti Matyáše Rejska. Hrádek Gotický patrový palác s věží a dvěma arkýři. Uvnitř se nachází místnosti zaklenuté křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem a sál s renesančním malovaným stropem. Objekt je zmiňován na počátku 14. století. Nyní je zde sídlo a expozice Českého muzea stříbra. Kamenný dům Jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobeným průčelím od kamenického mistra Brikcího z Vratislavi zhotoveném v roce V současné době se zde nachází expozice Horní královské město - měšťanská kultura a život v století. Kaple Božího těla Zpřístupněn je suterén této nedokončené gotické stavby z přelomu 14. a 15. století, která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála celistvě dochovaných prostor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí je zpřístupněná působivá panoramatická vyhlídka na město. Kostel sv. Jana Nepomuckého Datován z let , byl postaven s pomocí K. I. Dienzenhofera, je atypický svou polohou v řadě okolních budov. Barokní stavba s bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná je nástropní malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém. Refektář Sedleckého kláštera v Sedlci Refektář (jídelna) kláštera pochází z posledního období rozkvětu kláštera. Nejcennější částí interiéru je monumentální fresková malba cisterciáckých světců a patronů od Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80. letech minulého století byla celá fresková výzdoba nákladně restaurována. Tylův památník, č. p. 507, Tylova ulice Tylův rodný dům nesl původní název Dům u zlatého hřebene. Z původní podoby se zachovaly gotické základy, jeho dnešní barokněklasicistní podoba vznikla po požáru v roce Na průčelí domu je nainstalován od roku 1862 medailónový reliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla, který se zde narodil. Kostel sv. Jakuba, v obci Církvice, části Jakub Tribunový kostel sv. Jakuba náleží k nejvýznamnějším stavbám románského slohového období v Čechách, svěcený roku Jižní průčelí lodi je bohatě zdobeno sochařskou výzdobou v podobě desek s reliefně pojatými figurami. Od 1. července 2008 je zapsán mezi národní kulturní památky. Klášter Voršilek Klášter sv. Voršily patří mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka. Monumentální barokní architektura kláštera podle plánů K. I. Dienzenhofera, byla realizována v letech Kostel sv. Vavřince, Kaňk Pozdně gotická stavba postavená v letech kutnohorským mistrem Benešem. Počátkem 18. století byl barokně přestavěn. V kostele se nachází výjimečný interiér např. kazatelna s reliéfy a kované dveře. Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín Kostel se nachází v areálu bývalého slavníkovského hradiště a patří mezi naše nejstarší stavby. Pochází z 10. století, byl románsky upraven a přestavěn ve 12. století. V dalších staletích prošel četnými úpravami, v roce 1922 proběhla poslední přestavba. Kostel sv. Štepána, Malín Jednolodní kostel se západní věží. Románské jádro z 12. století bylo přestavěno goticky a raně barokně. Jedna z nejstarších staveb této oblasti, původní součást areálu hradiště Slavníkovců, jehož historii lze sledovat od počátku českých dějin. Doprovodné akce EHD Hrádek 600 let farnosti u Svatého Jakuba - výstava v Hodovním sále Neznámí světci Kutnohorska - výstava Kamenný dům Od obilí k chlebu - výstava věnovaná tradici mlynářského a pekařského řemesla v Kutné Hoře Tylův památník Tajemný vesmír - výstava Miloše Kouteckého, malba na sametu Akce celoměstského charakteru 11. a Procházka po městě s průvodcem procházka městem Kutná Hora s průvodcem a odborným výkladem. Sraz zájemců je u kaple Božího těla v sousedství chrámu sv. Barbory v 10.00, a hodin. Zvýhodněné vstupné 30,- Kč Věra Žáčková

8 září 2010 strana 8 08:30 Svatováclavská mše v kapli Vlašského dvora, Havlíèkovo námìstí 13:00 Dny zdraví s VZP zdravotní poradenství, mìøení cholesterolu 14:00 Degustace èeských vín Vinné sklepy - Klášter sv. Voršily zaèátek 13: /Palackého námìstí/kutná Hora 13:00 Vystoupení žákù ZŠ Ukázka školní akademie 13:30 Balónková show / Kouzelník / Balónková dílna 15:00 16:30 FOLKTEAM 18:00 OSKAR PETR / VERA LOVE & GEORGE KAY BAND KAMELOT & BLANKA ŠRUMOVÁ 19:30 LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P 21:00 PETR VONDRÁÈEK & LOKOMOTIVA Po celou dobu akce øemeslný trh, obèerstvení, ochutnávka výrobkù KLASA a stánky s èeskými víny.

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 15/10 Přerov 20. 11. 2012 Předloha pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2012 Předkladatel: Zpracovatel: Mgr. Dušan

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV adresa: Havlíčkovo náměstí 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 sídlo odboru: Václavské nám. 182, Kutná Hora, telefon: 327 710 210, E-mail:

Více

Přehled projektů města Uherské Hradiště spolufinancovaných z externích zdrojů

Přehled projektů města Uherské Hradiště spolufinancovaných z externích zdrojů Přehled projektů města Uherské spolufinancovaných z externích zdrojů A. Projekty podané a schválené Název projektu Anotace Implementátor (odbor MěÚ) Přiznaná dotace EU - Operační program Vzdělávání pro

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy Kolejní 2, 612 00 Brno V Brně dne 9. 5. 2016 Rezervace ubytování pro studenty budoucích prvních ročníků Akademický rok 2016/17 Studenti budoucích prvních ročníků

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Plánování a objednávání pacientů. návod pro pacienty

Plánování a objednávání pacientů. návod pro pacienty Plánování a objednávání pacientů návod pro pacienty Verze: 1.1 Datum: 20.8.2007 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvodem...4 3. Objednávání...4 3.1. Objednávání na objednacím místě v MN...4 3.2. Objednávání přes

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně Vedení školy Ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařová - rozvrh - dálkový informační systém Bakaláři

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory,

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, 25. 26.6.2016 Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření Kutné Hory, která

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému... 2 1.1. Registrace do RS... 2 1.1.1. Registrace klubových členů... 2 1.1.2. Registrace

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více