Nový školní rok 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2010/11"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 09 / 2010 :: vychází září 2010 neprodejné Nový školní rok 2010/11 Milí školáci a studenti, konec prázdnin bývá tak trochu smutný a určitě v mnohých z Vás vyvolává pocity, že mizí v nenávratnu nejen krásné léto, ale také hezké zážitky i poznání. Ano, končí léto, končí vlny cestování i plné poháry volna, zábavy a neobvyklých zážitků. Začíná nám nový školní rok. den, protože bez dobrých znalostí a dovedností nelze žít kvalitní a prospěšný život. A bez zájmu a potřebné dávky píle to není v žádném případě možné. Škola na Vás bude klást nové úkoly, možná přibude i více učení, ale je pouze na Vás jak vše zvládnete a jak si se vším poradíte. Snažte se co nejvíce už jenom proto, že to děláte především pro sebe. Známé rčení škola základ života platí v dnešní době více, než v minulosti. Pokrok, nové technologie, trendy a styly nás všechny nutí k neustálému vzdělávání se. To je třeba mít na paměti každý Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Městská policie slouží a pomáhá Sběrný dvůr v Kutné Hoře na straně 4 Kutnohorská nemocnice na straně 5 Škola řemesel školí moderní pedagogy na straně 7 Prohlédněte si památky zdarma na straně 8 Svatováclavské slavnosti Přeji Vám všem školou povinným, aby ste šli do své školy každý den s radostí a hrdostí. Přeji Vám také co nejlepší výsledky i úspěchy a nezapomeňte, že absolvováním semestru, školy nebo ročníku nic nekončí, ale vždy začíná. Našim prvňáčkům přeji, aby jim škola splnila hned na začátku co nejvíce z jejich očekávání. Vždyť správný začátek bývá také dobrým předpokladem k trvalým úspěchům. Tak tedy s úsměvem a radostí Ivo Šalátek, starosta

2 Zprávy z rady města Z kanceláře tajemníka Byly přesunuty finanční prostředky městského rozpočtu ve výši Kč z položky nákup materiálu do položky opravy a udržování z důvodu nutné opravy telefonní ústředny Městské policie na Havlíčkově náměstí, která v současné době nevyhovuje moderním kritériím připojení. Na návrh předsedy Okresního soudu v Kutné Hoře byli radou města doporučeni jako přísedící téhož soudu Mgr. Iva Zahradníčková, Ladislava Egidy a Dagmar Reguliová. září 2010 strana 2 Z majetkového odboru Rada města odsouhlasila kupní smlouvy na odprodej 350 ks vyřazených sedaček z budovy Tylova divadla á 20,-Kč/kus. V Tylově divadle budou sloužit divákům nová pohodlná sedadla, která zvýší komfort návštěvníků představení. Rada doporučila souhlasit také s pronájmem pozemku v Sedlci patřícího K. Schwarzenbergovi za účelem vybudování dětského hřiště za 1,-Kč/ ročně na dobu 20 let, po kterém rodiče v této lokalitě dlouho volají. Radní také projednali a odsouhlasili uzavření smluv s provozovatelem systému Asekol s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a o poskytnutí E-domku a tří stacionárních kontejnerů na odkládání drobných elektrozařízení, dále s provozovatelem systému Ekolamp s.r.o. o podmínkách sběru použitých osvětlovacích zařízení a s provozovatelem systému Elektrowin s.r.o. o odběru nejproblémovějších elektrospotřebičů (lednice, televize, PC atd.) Město tak vychází vstříc občanům při řešení problémů s nebezpečným odpadem. Rada města vyřídila také řadu individuálních žádostí o pronájmy, převody, prodej nemovitostí či řešení bytové situace některých spoluobčanů. Z odboru památkové péče, kultury, školství a Tv Kulturní komise města předložila radě zprávu o přidělení grantů na některé kulturní projekty a akce ve výši ,- Kč a na sportovní činnost některých oddílů a spolků ve výši ,- Kč. Na posledním zasedání rady města Marie Štorková upozornila na porušenou zádlažbu u vstupu do Libušiny ul. z náměstí a tlumočila stížnost na rušení nočního klidu v Štefánikova ul. Vladimír Zubov upozornil na stížnosti občanů na kritický stav v sekání trávy na sídlišti. Starosta Ivo Šalátek ujistil, že o situaci ví a přislíbil jednání s ředitelem Technických služeb o její rychlé nápravě a osobní dohled nad ní. Rada odsouhlasila dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí týkající se provedení zateplení objektu hlavní budovy nemocnice na žádost zástupců Středočeského kraje a Nemocnice Kolín. Město neponese na úpravě žádné náklady. Věřím, že občané a hlavně pacienti budou tak mít další možnost ocenit správný krok města při převodu nemocnice na Středočeský kraj, protože už nyní mohou vidět, jaké investice do nemocnice směřují a jaké úpravy v nemocnici probíhají. Vladimír Zubov, člen RM Spouštíme Internetový rezervační systém Městského úřadu Kutná Hora - odboru dopravy a silničního hospodářství Od bude zahájen provoz rezervačního systému prostřednictvím Internetu pro agendy odboru dopravy a silničního hospodářství, který Vám umožní vyřídit své záležitosti na registru řidičů a registru vozidel rychleji a bez čekání. Odkaz Rezervační systém bude zveřejněn na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora - A jak na to? Zde je popis, jak rezervovat návštěvu na registrech pomocí Internetu Odkaz: Rezervační systém ON-LINE REGISTRACE Volba agendy Volba data objednání Volba času objednání Zápis údajů o objednávané osobě Jméno a příjmení číslo telefonu (nepovinné) Objednat Na uvedenou ovou adresu Vám bude zaslána zpráva se žádostí o potvrzení registrace. Potvrďte registraci. Systém Vám přidělí čtyřmístný PIN kód, který zároveň zašle i na Vaši ovou adresu. Před stanoveným časem přicházíte na Městský úřad Kutná Hora, Radnická ul. 178, přízemí Na vyvolávacím kiosku zvolte Objednání přes WEB, zapište PIN kód. Vyvolávací sytém Vám vydá pořadové číslo. Po uvolnění první přepážky v registrovaném čase Vás vyvolávací systém přednostně vyzve k příchodu k přepážce. Je nutné vědět Dostavte se, prosím, včas tj. před časovým intervalem na který jste se objednali. Po uplynutí objednaného intervalu je Vaše objednání neplatné. Rezervační systém je určen jen pro fyzické osoby (nepodnikající) a objednání je spojeno pouze s jedním vozidlem. Blokování systému jednou osobou na více časů je nepřípustné (denně se lze registrovat maximálně jednou). Od budou zpřístupněny rezervace na agendách - registr řidičů a registr vozidel. Na každém z těchto registrů dá systém prostor 30 minut jednomu žadateli. Rezervaci je možné uskutečnit na termíny v následujících třech měsících od kalendářního data. Předpokládáme, že po vyhodnocení počátečního provozu rezervačního systému upravíme parametry systému (počet agend, počet objednávaných osob ). Pokud máte rezervovaný termín a nemůžete se dostavit, využijte, prosím, možnosti zrušit objednání. Odkaz Zrušit objednání je součástí rezervačního systému. Umožníte tak rezervaci dalším občanům. Pavel Rybenský

3 Kam s ním? Nerudovská otázka pronásleduje naše kraje již ve třetím století. Nejsem si jist, lze-li takto místně a časově problém ohraničovat, nicméně pro naše dnešní zamyšlení to bohatě stačí. I přes řadu skeptických názorů mám pocit, že v oblasti péče o životní prostředí, a zejména ve vztahu ke svému okolí, se v nás cosi nepatrně, ale stále posouvá směrem k tomu pozitivnímu. Jsou lidé, kteří jakýkoliv stav označí slovy tady je ale bordel, jsou však jiní, kteří to posuzují uvážlivěji. Je samozřejmé, že každému třeba na sídlišti vadí, když někdo vynosí celé jádro z bytu při rekonstrukci ke kontejnerovému stání. Někomu to vadí třeba jen vizuálně, jiný si zase uvědomí, že likvidace sousedova odpadu bude městskou kasou uhrazena i z jeho pětistovky. Město se stará. Kromě toho, že na likvidaci odpadů přikládá ke každé občany hrazené 500,- i další téměř identickou částku z rozpočtu, organizuje pravidelné svozy, nechává uklízet kontejnerová stání a vůbec Městská policie slouží a pomáhá O prázdninách obyčejně přibývá práce i Městské policii, kdy se město výrazně rozrůstá o letní návštěvníky. Ne všichni mají ale v plánu chovat se jako hosté a také někteří řidiči stále nerespektují zákony o dopravě, kdy zvláště ve městě to může mít dramatické následky. Pokud to skončí jako událost v Masarykově ulici, kdy došlo pouze ke škodě na majetku a nikoliv ke zranění osob, tak to je ještě vcelku dobré. Ale řidič nákladního vozu z místa ujel a tak muselo být použito kamerového systému, který pachatele pomohl zjistit. Kdyby z místa neujel měl by to podstatně levnější. září 2010 strana 3 napravuje to, co ti nezodpovědní řeší bez položení nerudovské otázky a ti zodpovědnější jsou pak výsledkem snažení těch prvních oprávněně dotčeni. Osm let se nedařilo nabídnout občanům službu, která by jim umožnila jednoduše otázku Kam s ním? vyřešit. Až nyní, od byl opět v prostorách bývalého komína mazutové kotelny otevřen sběrný dvůr, kam mohou občané města zdarma uložit to, co již doma překáží a asi už nebude potřeba. Služby dvora mohou občané využít v úterý a čtvrtek mezi 10. a 17. hodinou, ve středu a pátek je otevřeno od 7 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 17 hodin. Těm, kteří na předpisy a zamyšlení nad otázkami moc nedbají, je potřeba vzkázat poměrně důležitou Naši strážníci mají k dispozici moderní kamerový systém a jsou vybaveni i dalšími nezbytnými prostředky. Navíc jsou dobře trénovaní a mají i dostatek odvahy. To dokazuje událost která měla začátek v obchodním domě Kaufland, kde se pokusili tři muži z Ostravy odcizit větší množství alkoholu. Tohoto jednání si všimla pozorná ostraha provozovny, která však byla brutálně napadena a tak byla požádána Městská policie o pomoc. Pachatelé však stačili ještě před příjezdem zmizet. Hlídkou MP byli ale vypátráni a dopadeni u čerpací stanice. Zatýkání bylo dramatické, blýskly se i nože, a tak museli naši strážníci zakročit doslova jako v akčním filmu. Během několika okamžiků byli tito gauneři zpacifikováni. Hrozí jim několikaleté vězení za loupežné přepadení se zbraní v obchodním domě. věc. V letošním roce ještě proběhnou svozy nebezpečných, objemných a bio odpadů z ulice za stanovených podmínek! Další nakládání s odpady se řídí vyhláškou města a doba tolerance vyvolaná absencí sběrného dvora od roku 2002 právě končí! Lze předpokládat, že Městská policie Kutná Hora by mohla i Vás a další, kteří se nehodláte řešením otázky Jana Nerudy zabývat, dost razantně postihnout. Což Vám samozřejmě nepřeji, stejně jako Vám nepřeji pohrdání v očích sousedů, kteří by Vás za záclonou při dohadování s policií pozorovali. Ta otázka totiž v Kutné Hoře již řešení má. Martin Hlavatý vedoucí SD Sprejařům se v Kutné Hoře dlouhodobě nedaří. Jsou doslova pravidelně dostihnuti a až na malé výjimky se jim podaří uniknout. Ne tak vandalovi, který v ulici Potoční postříkal sprejem nově opravenou zeď. Městskou policii na něj upozornil všímavý občan. Ve spolupráci s hlídkou OO PČR, byl 21letý pachatel z Berounska i se spreji zadržen. Věc dále šetří Policie ČR. Dalšímu vandalovi s lahvičkou barvy, který počmáral v Kutné Hoře během chvíle několik desítek domů je policie již na stopě. Dostane se mu odměny, na kterou dlouho nezapomene a která ho jistě naučí slušnému chování. Ivo Šalátek starosta ředitel Městské policie

4 září 2010 strana 4 Kutnohorská nemocnice Na tomto místě bych ráda informovala občany Kutné Hory o tom, co se v kutnohorské nemocnici děje, co je v ní nového a co může v nejbližší době občan od naší nemocnice očekávat. Vezmu to tedy popořádku. Nejprve bych ráda informovala alespoň trochu o ekonomických změnách, které s provozem nemocnice souvisejí. Vím, že běžného potenciálního pacienta naší nemocnice příliš nezajímá, jestli zařízení má nebo nemá dobré ekonomické zázemí, ale vzhledem k tomu, jak často se na veřejnosti přetřásá finanční náročnost fungování nemocnice, myslím, že nemohu tuto stránku věci opomenout. Milionové dluhy a ztrátové hospodaření to jsou ta fakta, která se za nemocnicí v Kutné Hoře táhnou již několik let. Ale jsou to fakta? Je to nutnost, bez které nemůže nemocnice provozovat svou činnost? Současné vedení nemocnice, a to jak v Kutné Hoře, tak v Kolíně a v Praze, si myslí, že ne. Jen je třeba vymyslet a začít realizovat uvnitř nemocnice opatření v jejím fungování, která to spolu s opatřeními externími zajistí. Nemocnice je totiž fungující ekonomický subjekt jako každý jiný. Jen je třeba se při jejím řízení začít tak chovat. Nesledovat ekonomické zájmy vlastní firmy, která má na provozu nemocnice profitovat, nesledovat osobní a jinak propleteně příbuzenské a spolupodnikatelské zájmy, ale profesionálně přistoupit k realizaci opatření, která nemocnici z problémů vyvedou. Nejprve bylo nutné tento úkol modelově zpracovat, spočítat v jakém časovém harmonogramu ho můžeme splnit, pak tyto finanční rozpočty nechat schválit vedení nemocnice v Kolíně a v Praze - no pak jsme se pustili do práce. Zavedli jsme důsledné rozdělení nemocnice na jednotlivá nákladová střediska, těm jsme přidělili limity možnosti čerpání nákladů na provoz. Limity jsou přesně odvozovány od výkonů toho daného nákladového střediska. Výsledky hospodaření jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány, při neplnění ukazatelů jsou samotnými středisky spolu s vedením vypracovávány soubory opatření, které vedou k návratu plnění ukazatelů a je důsledně vyhodnocována jejich účinnost. A výsledek? Nemocnice po odpočtu vstupních nákladů dosahuje hospodářského výsledku, který se již opakovaně pohybuje pod milionem korun. To naplňuje ekonomický cíl nemocnice pro tento rok tedy dosáhnout ztráty pod 20 mil. korun. Ze ztráty minulého roku pohybující se kolem 40 mil. korun je to s těmi samými zaměstnanci, s tou samou budovou, která má neskutečně vysoké náklady na energie, s platbami od pojišťoven, které jsou zřejmě odvozeny z minulého provozu nemocnice, výsledek o polovinu lepší. Naším plánem pro rok 2011 je hospodářský výsledek pohybující se mezi nulou a minus 5 miliony. Myslím, že pokud se něco dramatického nestane, že tento výsledek můžeme v týmu zdravotníků a managementu, který nyní v nemocnici pracuje, dosáhnout. Konkrétní změny Nyní bych se ráda věnovala části provozu nemocnice, který se bezprostředně dotýká každého pacienta. Podařilo se nám uklidnit vztahy mezi vedením nemocnice, novým vlastníkem nemovitostí, všemi soukromými lékaři a ostatními subjekty podnikajícími v budově polikliniky. Začali jsme se pravidelně scházet, vzájemně odstraňovat nejostřejší hrany problémů vzájemného soužití a celý proces završili uzavřením smluv o nájmu, které jak myslím, jsou kompromisem obou smluvních stran a umožňují klidné pokračování chodu polikliniky v tom rozsahu, jak jste všichni byli zvyklí. Celá poliklinika se pyšní čistotou nové malby, nově vyšňořenou vstupní halou a v přízemí naší novou nemocniční lékárnou. Oddělení gynekologie, produkující téměř milion korun měsíčně ztrátu, jsme za účelem odstranění ztráty přestěhovali a zmenšili na oddělení, které poskytuje operační gynekologické výkony v rozsahu jednodenní péče. Ta byla totiž vydefinována našimi rozbory jako péče, o níž je v našem regionu největší zájem a která je také vývojově tomuto oboru vlastní. Pacientka, která potřebuje gynekologický výkon, je ambulantně vyšetřena, pozvána k zákroku. V den zákroku přijde ráno, je uložena na lůžko, z něhož po provedení gynekologického výkonu téměř ve sto procentech případů odpoledne, po kontrole a propuštění operatéra, odchází trávit již týž den večer do kruhu svých blízkých. Potřeby našich pacientek jsou ošetřeny a ekonomicky se toto oddělení, které opustil jeho primář s tím, že nechce být členem nového pracovního týmu nemocnice, dostalo téměř k nule. Do budoucnosti bychom pro další zlepšení péče na tomto oddělení rádi využili přislíbené pomoci a zkušeností pana doktora Plačka - nestora tohoto oddělení a nemocnice vůbec. S výše popsanou změnou oddělení gynekologického jsme zrekonstruované pokoje tohoto oboru dali k dispozici oddělení chirurgickému. Ke krásným operačním sálům, moderně vybavené jednotce intenzivní péče jsme rozšířili lůžkovou část tohoto oddělení o deset původně v pravé části budovy, uzavřených lůžek a to včetně možnosti užívat jedno a dvoulůžkové pokoje s nadstandardním vybavením, samostatnými koupelnami, toaletami a TV. V současné době prochází pravá již druhý rok pro pacienty uzavřená část nemocnice opravami, které se budou pohybovat v částce přesahují- cí dva miliony korun. Vyměňujeme prohnilé stoupačky, odpady jejichž stav neumožnil více než dvě spláchnutí denně bez havárie v podobě vytopení celých toalet, obkládáme nově koupelny, instalujeme rozvody kyslíku a dorozumívacích zařízení do každého pokoje, malujeme. To vše ve všech třech patrech pravé části naší nemocnice. Proč na tyto opravy tak spěcháme a proč prosíme řemeslníky i naše zaměstnance, aby pracovali bez ohledu na čas dovolených a prázdnin? Protože pracovním termínem ukončení těchto prací a oprav je začátek září letošního roku, který je zároveň termínem, kdy v naší nemocnici uvítáme tři stanice lůžkových oddělení pacientů z nemocnice Kolín. Bude to lůžková rehabilitace, část lůžkové chirurgie a stanice lůžkové orthopedie. Po jejich odchodu tedy za nějakých šest až osm měsíců, se do těchto opravených prostor přestěhují naše oddělení interny a chirurgie, abychom mohli v opravách pokračovat i na částech nemocnice, kde to nyní z provozních důvodů není možné. Myslím, že převod nemocnice pod kraj byl velmi dobrý krok radnice Myslíte si, že se toho v kutnohorské nemocnici událo málo? Já si to nemyslím. Já si myslím, že nemocnice velmi důrazně prokazuje, že fámy o její zakletosti, o její neschopnosti se udržet na trhu vedle nemocnic v Kolíně a Čáslavi všichni, kdo v ní v současné době pracují úspěšně zahánějí z úst a hlav všech, kteří tyto fámy o naší nemocnici stále, bez ohledu na výsledky její práce, roztrušují. Aby každý i zdravý občan Kutné Hory mohl posoudit, jestli jsou má slova pravdivá, zorganizujeme v krátké době den otevřených dveří kutnohorské nemocnice, kde vy budete mít možnost naši nemocnici včetně jejího zázemí osobně vidět a my pokud o to budete mít zájem, rádi při této příležitosti odpovíme na všechny otázky, které se změnami v nemocnici souvisejí. Popřejte společně se mnou nemocnici a všem jejím zaměstnancům, prosím, úspěch v jejich každodenní práci, protože v závěru se jejich výsledky dotýkají nás všech. Já všem zaměstnancům za to, že jsem mohla po půl roce naší společné práce v nemocnici napsat výše uvedené věty, upřímně děkuji. Alice Opočenská ředitelka kutnohorské nemocnice

5 září 2010 strana 5 Škola řemesel školí moderní pedagogy SOŠ a SOU řemesel připravuje od září 2010 rozsáhlá školení pedagogů. Cílem školy je totiž dosažení vysoké stabilní úrovně vzdělávání, založené právě na kvalitních a moderních pedagogických pracovnících využívajících multimediálně-interaktivní techniku tak, aby vyučovací hodiny byly přínosné a motivující pro všechny žáky, tzn. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto důvody vedly k tvorbě projektu, který zvýší kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti využívání ICT ve výuce, konkrétně v oblasti multimediálně- interaktivních vzdělávacích prostředků. Od dubna probíhá příprava obsahu vzdělávacích kurzů (akreditovaných MŠMT), personální zabezpečení, jsou tvořeny teoretické materiály, proškolováni lektoři. V rámci projektu i v době prázdnin absolvovali experti metodici a experti projektu dvoudenní školení, ve kterém se učili blíže pracovat s interaktivní tabulí Úřad práce informuje Na konci měsíce července letošního roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 3423 osob (o 50 více než před měsícem ale o 132 více než před rokem). Absolventů škol bylo evidováno 88, před rokem 106. Osob mladších 18 let evidováno 31, před rokem 33. Celkem hlášeno a nabízeno 259 volných pracovních míst, tedy téměř stejně jako před rokem, kdy bylo evidováno 248 míst. a vytvářet své přípravy na výuku s využitím všech funkcí, jež interaktivní tabule nabízí. Od září budou pravidelně probíhat tři kurzy: Obsluha multimediálně interaktivního hardwaru, Tvorba výukových hodin v multimediálně interaktivním softwaru, použití multimediálně-interaktivních vzdělávacích prostředků ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky projektu se žáci mohou těšit od září na novou učebnu s interaktivní tabulí a novým nábytkem a učitelé na nové zkušenosti, za kterými nemusí jezdit na drahá školení, ale která pro ně budou připravena zdarma, neboť tento projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dana Krulišová výchovná poradkyně SOŠ a SOU řemesel Míra registrované nezaměstnanosti činila 8,41 % (před rokem 8,09 %). Veletrh učebních a studijních oborů nejen pro žáky devátých ročníků základních škol se uskuteční v OK Clubu Lorec v Kutné Hoře. Z našeho města bylo k evidováno 1074 osob. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla hodnoty 9,52 %. Žen bylo evidováno 582, absolventů škol 16 a 16 mladistvých. Dětské hřiště u Pohádky Na minulém zastupitelstvu navrhl Mgr. Klečák (ČSSD), aby nově vybudované hřiště MŠ Pohádka sloužilo i veřejnosti. S dotazem na tuto možnost se redakce Kutnohorských listů obrátila na paní ředitelku Zdenu Slavíčkovou. Bude tedy možné, aby nové hřiště ve Vaší školce sloužilo i veřejnosti? S touto možností počítal už projekt, který jsem podávala jako přílohu k žádosti o Dotace z Evropských fondů. Dodatečně jsem zjistila, že to je dokonce podmínka toho, aby mohl být projekt rekonstrukce zahrady schválen. Jak dlouho trvala příprava projektu a kdo se ujal realizace díla? Projekt byl podáván již od roku 2007 v různých variantách a teprve v roce 2009 odpovídal námi podaný záměr vypsané výzvě. Vítězem výběrového řízení se stala firma Dřevoartikl, která má s podobnými stavbami velké zkušenosti. Nutno dodat, že investorem bylo město, které se stavebníky uzavíralo smlouvy a vykonávalo i stavební dozor. Část stavebních prací provedla kutnohorská firma Monesta-F. Kdy bude dětské hřiště otevřeno pro veřejnost a počítá se se slavnostním zahájením? Hřiště je již v provozu, slavnostní otevření je plánováno na začátek září, pozvánka je na našich webových stránkách Část zastupitelů projevila obavy o zajištění bezpečnosti návštěvníků, stejně tak jako o zabránění vandalismu nezvaných hostů. Hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách dětem z mateřské školy, v odpoledních hodinách pak dětem od 2 do 10 let, ovšem pouze v doprovodu rodičů. Není možné nechat všem volný přístup, neradi bychom se totiž dočkali poničení nové fasády budovy a herních prvků v zahradě. Návštěvní řád uvádí i provozní dobu, ta je určena ročním obdobím, od 1. dubna do 31. srpna je od do hod., od 1. září do 31. října od hod. do hod. V zimních měsících bude hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Kdo bude všechny prostory udržovat, slyšel jsem, že nemáte školníka a o zahradu dosud pečovaly učitelky s uklízečkami. To je pravda, učitelky pravidelně sekaly trávu, dokonce i stromy jsme si prořezávaly samy. Zapojení vlastních zaměstnanců je ovšem možné pouze v rámci dané pracovní doby. Na zajištění provozu veřejného hřiště musí být k dispozici správce. Město už má variantu s pracovníkem určeným pro zajištění provozu více městských zařízení. Děkuji za rozhovor, všem uživatelům přeji mnoho příjemně strávených chvil v hezkém prostředí zahrady. Na ukázku uvádíme fotografie. Otázky pokládal Michal Beneš Blahopřejeme Nejstarší obyvatelka Domova Barbora Kutná Hora paní Ludmila Demutová, jejímž celoživotním povoláním bylo učitelství, se v plné duševní svěžesti dne 4. srpna dožila úctyhodného věku 103 let. Jako první v řadě gratulantů byl Václav Vančura, místostarosta města Kutná Hora, který tak dodal oslavě významného životního výročí punc oficiálnosti. Oznámení pro rodiče narozených dětí Městský úřad Kutná Hora upozorňuje rodiče dětí narozených od roku 2009 na změnu zákona č. 227/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, že na vítání občánků nebudou děti zvány. Rodiče narozených dětí se v případě zájmu přivítání nových občánků města mohou hlásit na ových adresách: nebo telefonicky na číslech: a Z ÚŘEDNÍ DESKY Pronájem majetku města Záměr na pronájem nebytových prostor kanceláří v I. patře nemovitosti č.p Šultysova ul. v Kutné Hoře. Celé znění záměru včetně podmínek je zveřejněno na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Kontakt: Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora (tel.: )

6 září 2010 strana 6 Kytarová noc 1. října 2010 Kutná Hora 18:00 hodin, kaple Božího těla Petra Poláčková, Matěj Freml, Patrick Vacík (Česká republika) (laureáti Mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora) 19:30 hodin, kaple Božího těla Rolf Lislevand (Norsko), barokní kytara a theorba 21:50 hodin, refektář Jezuitské koleje Wolfgang Muthspiel (Rakousko), jazzová kytara Předprodej vstupenek: Informační centrum Kutná Hora Kontakt: Informační centrum Palackého náměstí Kutná Hora Telefon: , Hlavní partneři: Partneři: Ve spolupráci s:

7 Pojďte a prohlédněte si zdarma památky Ve dnech 11. a 12. září se v Kutné Hoře konají Dny evropského dědictví (EHD 2010). V těchto dnech jsou volně přístupné níže uvedené památky. Seznamte se s historií našeho města a prohlédněte si architektonické skvosty, za kterými turisté váží dlouhou cestu. Chrám sv. Barbory Gotická katedrála založena roku Stavitelé chrámu byli Jan Parléř, Matyáš Rejsek, Benedikt Rejt. Pozoruhodné a zcela ojedinělé ve středověkém umění jsou zde pozdně gotické fresky s báňskou tématikou. Velmi cenné jsou gotické chórové lavice zdobené řezbami z 15. století. září 2010 strana 7 Přihlášené památky datum vstupné otevřeno Kutná Hora Chrám sv. Barbory dobrovolné , Kostel sv. Jakuba zdarma Kostel Matky Boží Na Náměti 11. a zdarma Kostel sv. Jana Nepomuckého 11. a zdarma Kostel Nejsvětější Trojice zdarma Kaple Božího těla 11. a zdarma Hrádek 11. a snížené Kamenný dům 11. a snížené Tylův památník, č. p. 507, Tylova ul zdarma Klášter Voršilek zdarma Jezuitská kolej 11. a zdarma Refektář Sedleckého kláštera, Sedlec 11. a zdarma Kostel sv. Vavřince, Kaňk zdarma , Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín 11. a dobrovolné , Kostel sv. Štěpána, Malín 11. a zdarma , Církvice část Jakub Kostel sv. Jakuba 11. a dobrovolné , Grunta Kostel Navštívení Panny Marie 11. a zdarma Kostel sv. Jakuba Kostel byl založen po roce 1330 a dokončen koncem 14. století. Gotická obdélná trojlodní hala s polygonálním kněžištěm a věží v severozápadním nároží. Zbytky gotických nástěnných maleb. Úpravy gotické (věž) a barokní, oprava roku Citlivá obnova proběhla v letech Kostel Matky Boží Na Náměti Významná sakrální stavba s převažujícími vrcholně a pozdně gotickými prvky. Hmota kostela s dominantí západní věží se výrazně uplatňuje v panaromatu města. Plášť věže dokládá výtvarně významnou a mimořádně dochovanou gotickou kamennou výzdobu z období kolem r ze stavební huti Matyáše Rejska. Hrádek Gotický patrový palác s věží a dvěma arkýři. Uvnitř se nachází místnosti zaklenuté křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem a sál s renesančním malovaným stropem. Objekt je zmiňován na počátku 14. století. Nyní je zde sídlo a expozice Českého muzea stříbra. Kamenný dům Jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v Čechách s bohatě zdobeným průčelím od kamenického mistra Brikcího z Vratislavi zhotoveném v roce V současné době se zde nachází expozice Horní královské město - měšťanská kultura a život v století. Kaple Božího těla Zpřístupněn je suterén této nedokončené gotické stavby z přelomu 14. a 15. století, která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála celistvě dochovaných prostor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí je zpřístupněná působivá panoramatická vyhlídka na město. Kostel sv. Jana Nepomuckého Datován z let , byl postaven s pomocí K. I. Dienzenhofera, je atypický svou polohou v řadě okolních budov. Barokní stavba s bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná je nástropní malba ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém. Refektář Sedleckého kláštera v Sedlci Refektář (jídelna) kláštera pochází z posledního období rozkvětu kláštera. Nejcennější částí interiéru je monumentální fresková malba cisterciáckých světců a patronů od Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80. letech minulého století byla celá fresková výzdoba nákladně restaurována. Tylův památník, č. p. 507, Tylova ulice Tylův rodný dům nesl původní název Dům u zlatého hřebene. Z původní podoby se zachovaly gotické základy, jeho dnešní barokněklasicistní podoba vznikla po požáru v roce Na průčelí domu je nainstalován od roku 1862 medailónový reliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla, který se zde narodil. Kostel sv. Jakuba, v obci Církvice, části Jakub Tribunový kostel sv. Jakuba náleží k nejvýznamnějším stavbám románského slohového období v Čechách, svěcený roku Jižní průčelí lodi je bohatě zdobeno sochařskou výzdobou v podobě desek s reliefně pojatými figurami. Od 1. července 2008 je zapsán mezi národní kulturní památky. Klášter Voršilek Klášter sv. Voršily patří mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka. Monumentální barokní architektura kláštera podle plánů K. I. Dienzenhofera, byla realizována v letech Kostel sv. Vavřince, Kaňk Pozdně gotická stavba postavená v letech kutnohorským mistrem Benešem. Počátkem 18. století byl barokně přestavěn. V kostele se nachází výjimečný interiér např. kazatelna s reliéfy a kované dveře. Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín Kostel se nachází v areálu bývalého slavníkovského hradiště a patří mezi naše nejstarší stavby. Pochází z 10. století, byl románsky upraven a přestavěn ve 12. století. V dalších staletích prošel četnými úpravami, v roce 1922 proběhla poslední přestavba. Kostel sv. Štepána, Malín Jednolodní kostel se západní věží. Románské jádro z 12. století bylo přestavěno goticky a raně barokně. Jedna z nejstarších staveb této oblasti, původní součást areálu hradiště Slavníkovců, jehož historii lze sledovat od počátku českých dějin. Doprovodné akce EHD Hrádek 600 let farnosti u Svatého Jakuba - výstava v Hodovním sále Neznámí světci Kutnohorska - výstava Kamenný dům Od obilí k chlebu - výstava věnovaná tradici mlynářského a pekařského řemesla v Kutné Hoře Tylův památník Tajemný vesmír - výstava Miloše Kouteckého, malba na sametu Akce celoměstského charakteru 11. a Procházka po městě s průvodcem procházka městem Kutná Hora s průvodcem a odborným výkladem. Sraz zájemců je u kaple Božího těla v sousedství chrámu sv. Barbory v 10.00, a hodin. Zvýhodněné vstupné 30,- Kč Věra Žáčková

8 září 2010 strana 8 08:30 Svatováclavská mše v kapli Vlašského dvora, Havlíèkovo námìstí 13:00 Dny zdraví s VZP zdravotní poradenství, mìøení cholesterolu 14:00 Degustace èeských vín Vinné sklepy - Klášter sv. Voršily zaèátek 13: /Palackého námìstí/kutná Hora 13:00 Vystoupení žákù ZŠ Ukázka školní akademie 13:30 Balónková show / Kouzelník / Balónková dílna 15:00 16:30 FOLKTEAM 18:00 OSKAR PETR / VERA LOVE & GEORGE KAY BAND KAMELOT & BLANKA ŠRUMOVÁ 19:30 LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P 21:00 PETR VONDRÁÈEK & LOKOMOTIVA Po celou dobu akce øemeslný trh, obèerstvení, ochutnávka výrobkù KLASA a stánky s èeskými víny.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OBCE zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. ÚČEL Hlavním účelem Motivačního programu pro obce je: 1. zabezpečení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Bc. Ludmila Bortlová tajemnice

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více