Výroční zpráva Obsah. Obsah. str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Obsah. Obsah. str. 3 4 5 6 9 10 11 15 16 17 20 27 30"

Transkript

1 1

2 Obsah Obsah Úvodní slovo Bc. Milušky Zvonařové, ředitelky IZAP... Údaje o organizaci... Poslání a cíle... Historie... Organizační struktura... Pracovní tým vedoucích pracovníků... Poskytování sociálních služeb... Chráněná pracovní místa aktivní politika zaměstnanosti... Dobrovolnictví a praxe studentů... Akce, aktivity, PR... Finanční zpráva... Poděkování... Fotogalerie... str

3 Úvod Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o. s. IZAP Motto: Fungující občanská společnost musí stát na principech solidarity a odpovědnosti MuDr. Martin Kuba Milí přátelé, donátoři, kolegyně, kolegové, nastal čas, abychom si připomněli, jakým rokem byl pro o.s. IZAP rok Byl to především rok velkého rozhodování. Zda zůstat občanským sdružením a v následujícím roce plynule přejít ve spolek, nebo jít cestou změny ihned a transformovat se na obecně prospěšnou společnost. Zůstali jsme občanským sdružením, od spolkem. Byl to rok, kdy nám pomalu končí období financování sdružení z Evropských projektů, které nám v minulých sedmi letech pomohlo k výraznému rozvoji organizace, soustavnému a cílenému vzdělávání lidí s mentálním postižením, a jejich následnému zaměstnávání na nově vytvářených pracovních místech. Jsme na rozcestí, jak a kde dále hledat zdroje pro financování sociální služby pro téměř 40 klientů, a jak zabezpečit trénink a vzdělávání 25 zaměstnanců se znevýhodněním na chráněných pracovních místech, aby byly schopni si je udržet a současně zvládat požadavky vyvíjejícího se trhu i společnosti? Byl to i rok nových výzev a setkání, poznávání života lidí se znevýhodněním v jiných státech Evropy v rámci partnerství v projektu Grundtvig, ale i v České republice při komunitním plánování, v ANNO, APSS. Úvodní slovo ředitele nemá za cíl hodnotit, vyzvedat úspěchy, plakat nad nedostatky v systému nastavení financování sociálních služeb. Má být vždy nadějí do budoucna a poděkováním všem blízkým spolupracovníkům, přátelům, rodinám, donátorům, za to že jsou, že nás drží v nelehkých časech a jsou tak oporou těm opravdu potřebným. Vážím si vás, milé kolegyně a kolegové, a děkuji za vaši obětavou, trpělivou, těžkou a složitou, ale i radostnou a obohacující práci ve prospěch slabších. Práce pro druhé je to, co nás spojuje, naplňuje, dotváří. Děkuji. Miluška Zvonařová Ředitelka o. s. IZAP 3

4 Údaje o organizaci Základní údaje o organizaci Název organizace: IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Právní forma: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Registrace MVČR: VSC / / 92 R Číslo účtu: /0800 Číslo účtu (veřejná sbírka): /0100 Adresa organizace: Tř. T. Bati 1276, Zlín (II. Morýsův dům) Telefon: ředitelka sdružení kancelář sdružení sociální služba tréninková kavárna E- mail: Web: Kde nás najdete IZAP v roce 2013 (výroční zpráva) Vydává IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi, Tř. T. Bati 1276 Zlín. Všechny fotografie jsou z archivu Slunečnice. Výroční zprávu zpracovala: Bc. Eva Řezníčková, Mgr. Sylvie Osičková Design: Alena Herman - Herman² Studio 4

5 Poslání, cíle Poslání, cíle o. s. IZAP Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním o. s. IZAP je vytvářet mladým dospělým lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, podmínky pro další vzdělávání, zaměstnávání a sociální začleňování, s cílem žít běžný život ve stejných podmínkách jaké mají jejich zdraví vrstevníci. Činnost sdružení je zaměřena na poskytování sociální služby, kulturně společenských a sportovních aktivit, rozvoj jedince i společnosti podporou zdravého životního stylu, veřejně prospěšných a ekologických akcí. Vedlejší činností sdružení je provozování chráněných pracovních míst, tréninkových dílen. Cílem naší práce je usnadnit a zajistit mladým lidem s mentálním postižením proces přechodu ze školy do běžného života s důrazem na pracovní začlenění, vzdělávání a trávení volného času. 5

6 Historie Historie IZAP Občanské sdružení IZAP založily v roce 1992 dvě vychovatelky speciální školy ve Zlíně, za účelem plnohodnotného a alternativního trávení volného času dětí, které žily v péči sociálních ústavů, dětských domovů a rodin. Nejprve se zaměřily na pořádání různých poznávacích, ozdravných a pobytových zájezdů, následovalo hraní divadelních představení, muzikálů, zábavných scének. Divadelní představení v podání herců s mentálním postižením se časem přesunula ze Zlínska do Prahy, do divadel Semafor, Divadla Komedie, Karlínku, Velkého sálu pražské Lucerny. Zrodil se dnes již tradiční koncert pod názvem Chceme žít s vámi. Díky velkému rozvoji společnosti v devadesátých letech se začala rodit nová přátelství, budovaly se nové mosty poznání. Děti do roku 1991 uzavřené v ústavech sociální péče, začaly cestovat: s o. s. IZAP byly na Mallorce, Ibize, v Chorvatsku, Itálii. V roce 2001 rozšířilo o.s. IZAP své aktivity o moderní typ chráněných a sociálně terapeutických dílen. Projekt byl nazván Netradiční centrum Slunečnice. Pro zlínské občany se otevřela kavárna s barem a velkou zahradou, zaměřená na cílovou skupinu mladé rodiny s dětmi s netradiční obsluhou lidí s mentálním postižením. Velkou podporou pro sdružení se stala finanční dotace z prostředků ESF a SROP EU, díky nimž IZAP posílil budování kapacity zařízení, dovzdělal své zaměstnance a rozšířil své služby o kadeřnictví, kosmetiku a pedikúru. Rok 2007 se stal důležitým mezníkem, proběhla registrace poskytovaných sociálních služeb: Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Centrum denních služeb Název Netradiční centrum Slunečnice byl z důvodu registrace změněn na Integrované centrum Slunečnice. V roce 2007 byla také, díky finančním prostředkům získaným během dnes už tradiční benefiční sbírkové Akce Cihla, otevřena tréninková a chráněná mýdlárna. Od 1. ledna 2010 má o.s. IZAP registrovánu pouze jednu sociální službu: Centrum denních služeb. Centrum denních služeb: V rámci této sociální služby připravuje dospělé osoby s mentálním postižením na samostatný život s důrazem na budoucí pracovní začlenění a péči o domácnost. Důležitou roli hraje v programu Centra denních služeb také vzdělávání a kulturní, sportovní či volnočasové aktivity. Centrum denních služeb samozřejmě velmi úzce spolupracuje s dílnami provozujícími chráněná pracovní místa o. s. IZAP, ve kterých mají možnost uživatelé sociální služby po zapracování získat zaměstnání a posunout se tak k běžnému životu, jaký vedou jejich vrstevníci. 6

7 Historie Chráněná pracovní místa: O. s. IZAP provozuje v současné době 10 tréninkových dílen, kde zaměstnává osoby s mentálním popř. kombinovaným postižením. Netradiční tréninková kavárna Slunečnice Úklidová dílna Zahradnická dílna Technická dílna a kompletace firemních zakázek Prodejní galerie a prodejní akce Keramika Mýdlárna Kreativní dílna Gastrodílna Výroba buttonů (odznaků, placek) Od roku 2009 spolupracuje o. s. IZAP s dobrovolnickou organizací ADRA, jejichž proškolení dobrovolníci se podílejí na volnočasových, kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivitách Centra denních služeb. V roce 2010 jsme zahájili také spolupráci s další dobrovolnickou organizací SAMARI. Dobrovolníci jsou podporou pro zaměstnance s mentálním postižením v chráněných dílnách o.s. IZAP a pomáhají při různých akcích organizace (Zlínská Akce Cihla, Barman roku, Ples). Od roku 2010 realizoval IZAP 2 projekty financované z prostředků ESF. Od června 2010 do května 2011 připravovalo občanské sdružení IZAP účastníky projektu Profesní zdatnost na budoucí povolání. Od května 2010 do roku 2013 realizovalo občanské sdružení IZAP výukový a výcvikový program s názvem Pyramida, který byl součástí projektu Získávání a rozvíjení kompetencí nutných k udržení se na trhu práce. Program Pyramida přispěl k sociálnímu a pracovnímu začleňování 40 osob se zdravotním znevýhodněním. V roce 2010 se IZAP zapojil do evropského projektu partnerství Grundtvig. Vedoucí pracovníci si na šesti pracovních pobytech ve třech evropských zemích (Anglie, Slovensko, Rakousko) měli šanci vyměnit své zkušenosti z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Od roku 2013 do roku 2015 se IZAP zapojil také do pokračování projektu Grundtvig. Pracovníci a nově také zaměstnanci se znevýhodněním se podívají kromě Rakouska a Slovenska také do nových zemí Maďarsko a Francie. 7

8 Historie V roce 2011 slavilo Integrované centrum Slunečnice deset let od svého vzniku. U této příležitosti proběhl Narozeninový ples na Interhotelu Mokva. V tom samém roce navštívila desetičlenná výprava ze Slunečnice Ameriku. Při své čtrnáctidenní výpravě navštívili Los Angeles, Las Vegas, San Francisco a americké národní parky v čele s Grand Canyonem. Na konci roku 2011 obdržela ředitelka IZAP uznání za mimořádný přínos k integraci osob se zdravotním postižením v rámci 2. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok V roce 2012 získala sociální služba Centrum denních služeb Cenu kvality v sociální péči v oblasti poskytování sociálních ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Významné ocenění převzali zástupci organizace v Rytířském sále v prostorách Senátu Parlamentu ČEské republiky 4. prosince Slavnostní odpolední program proběhl pod patronací senátorky Boženy Sekaninové, členky výboru pro zdravotní a sociální politiku, a senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, Csc. V průběhu měsíce ledna 2013 proběhly v Integrovaném centru Slunečnice rozsáhlé úpravy toalet a malování celého zařízení. Finanční prostředky jsme získali z několika zdrojů: Citibank Europe plc Brno (díky Zaměstnaneckému charitativnímu fondu), Charita Zlín (prostřednictvím Tříkrálové sbírky), díky rodině hokejisty Karla Rachůnka, statutárnímu městu Zlín a PSG Zlín, z Dobročinné zahradní aukce uměleckých děl ve Slunečnici a akci Kup si kachličku. Od realizuje IZAP projekt z OP Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat znamená žít. Projekt, který nabízí ucelený komplex aktivit k vytvoření pracovních návyků pro osoby se zdravotním postižením s cílem následného zaměstnání popř. udržení si práce, bude ukončen

9 Organizační struktura Organizační struktura 9

10 Pracovní tým Pracovní tým vedoucích pracovníků 1. Zvonařová Miluška, Bc. - ředitelka, statutární zástupce o. s. IZAP 2. Osičková Sylvie, Mgr. - zástupce ředitelky, vedoucí tréninkových dílen, 3. Strnadel Václav vedoucí PR a marketingu, statutární zástupce o. s. IZAP - ekonom 4. Paveláková Petra - administrativa, sociální pracovník (MD) 5. Trčková Zuzana, Mgr. - zástupce vedoucího sociální služby, speciální pedagog 6. Karásková Lenka - vedoucí kreativní dílny a gastrodílny 7. Škrabala Břetislav - údržbář (do 8.10.) 8. Janišová Eva, Bc. - vedoucí sociální služby, sociální pedagog (MD) 9. Minaříková Jindřiška - pracovník v sociálních službách, vedoucí úklidové dílny 10. Zvonařová Zoja - fundraiser, vedoucí tréninkové kavárny, koordinátor 11. Holáková Petra, Bc. veřejné sbírky a prodejních akcí - realizátor evropských projektů (do 30.6.) 12. Sýkorová Ivana - trenér v gastrodílně ( ) 13. Vyoral Kamil, ing. - vedoucí sociální služby Centrum denních služeb, 14. Dohnalová Eva, Mgr. koordinátor dobrovolníků, praxí a stáží, vedoucí tréninkových dílen: mýdlárna, výroba buttonů - sociální pracovník, trenér v kavárně 15. Danko Veronika - pracovník v soc. službách, vedoucí keramické dílny 16. Valíčková Adéla, Mgr. - mzdová účetní, personalistka 17. Hlavenková Jitka - pracovník v sociální oblasti (do 31.5.) 18. Bláhová Lenka - pracovník v sociálních službách (od 1.2.) 19. Černochová Hana - pracovník v sociálních službách, trenér v kavárně 20. Klimák Jan - trenér v kavárně ( ) 21. Löbbová Petra - pracovník v sociálních službách (od 1.2.) 22. Polanská Michaela - pracovník v sociálních službách, 23. Svobodová Petra trenér v kavárně (od 3.6.) - pracovník v sociálních službách (od 3.6.) Jedná se o zaměstnance, kteří pracují s klienty a režijní zaměstnance. Fyzický stav zaměstnanců k vč. MD: 42, z toho 28 zdrav.post. Průměrný evidenční počet: 38,91 Přepočtený průměrný evidenční počet: 25,42 Podíl zdrav.postižených zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců: 52,72 % (při započtení 3x TZP činí podíl 88,60 %) 10

11 Sociální služby Sociální služby IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže chceme žít s vámi poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální služby podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb. Služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb, čímž je zabezpečena kvalita poskytované služby. Poskytujeme kvalitní sociální službu, která zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a posiluje jejich sociální začleňování. Smyslem sociální služby je především podpora sociálního začlenění (zapojení se do běžného života v co nejvyšší možné míře) a prevence sociálního vyloučení. V současné době má IZAP registrovanou jednu sociální službu (viz registr sociálních služeb na Centrum denních služeb Základní činností při poskytování sociálních služeb je základní sociální poradenství. Aktivity uživatelů sociálních služeb se odehrávají dle jejich osobních cílů a individuálního plánování. Sociální službu zajišťuje tým pracovníků v sociálních službách, sociální pracovník a sociální pedagog. Vzdělávání pracovníků, kteří s klienty pracují, je prioritou o.s. IZAP. Spolupracujeme s odborníky: muzikoterapeutem, psychologem aj. Klademe důraz na setrvání člověka v přirozeném prostředí, pokud je to možné. Vážíme si rodičů našich klientů, a proto usilujeme o vytváření oboustranně přínosného a pozitivního vztahu (pravidelné schůzky rodičů, účast na společných kulturních akcích, konzultace aj.). Sociální služba Centrum denních služeb byla v roce 2012 vyznamenána oceněním Cena kvality v sociální péči v oblasti poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením. Centrum denních služeb Centrum denních služeb nabízí lidem s mentálním postižením možnost dosáhnout co nejvyšší samostatnosti, a to tím, že si mohou zdokonalovat manuální dovednosti a získávat nové zkušenosti při pracovních činnostech a osvojit si nové poznatky formou vzdělávání. Dává jim příležitost rozhodovat o vlastní osobě a žít běžný život ve společnosti. Principy: Rozvíjením pracovních a sociálních dovedností připravujeme uživatele k samostatnosti v běžném životě. Dáváme uživatelům možnosti k hledání dalších životních příležitostí a podporujeme je tak v nezávislosti na sociální službě. Respektujeme právo svobodné volby uživatelů a vedeme je k rozhodování o své osobě a svém životě. Naše služby přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatelů. S uživateli jednáme důstojně, lidsky a bez předsudků. Základem naší služby je osobní a přátelský přístup při zachování profesionality Klademe důraz na to, aby si uživatelé uvědomovali svá práva a povinnosti. 11

12 Sociální služby Cílová skupina Uživateli centra denních služeb jsou dospělí lidé (19 40 let) s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. S přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech (snížená schopnost používání veřejných míst a služeb včetně získání a udržení práce, či vzdělávání). Negativní vymezení cílové skupiny (uživateli se nemohou stát): osoby nespadající do naší cílové skupiny. osoby s takovým typem přidruženého (tělesného, zrakového) postižení, které vyžaduje osobního asistenta v případě, že si ho na dobu užívání služby nezajistí sám uživatel (resp. rodiče). z důvodů prostorového a materiálního zázemí našeho zařízení a personálního obsazení je možné, aby službu současně užívali pouze 2 klienti, kteří jsou imobilní a potřebují osobní asistenci. Cíle sociální služby: dosáhnout u uživatelů co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě prostřednictvím zdokonalení manuálních dovedností a získání nových zkušeností při pracovních činnostech, osvojení si nových poznatků formou dalšího vzdělávání dle individuálních potřeb a přání; připravit uživatele na samostatný život s důrazem na budoucí pracovní začlenění, uplatnění na chráněném či volném trhu práce; dát uživateli příležitost rozhodovat o vlastní osobě a žít běžný život ve společnosti vrstevníků (snížit rizika sociálního vyloučení); dát uživateli možnost hledat další životní příležitosti a podporovat jej v nezávislosti na sociální službě; zachovat rozsah služby ve stávající, případně vyšší kvalitě. Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při užívání centra denních služeb (podle 45 zákona o soc. Službách): pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 12

13 Sociální služby Aktivity v Centru denních služeb Nácvik činností vedoucích k podpoře samostatnosti uživatelů v běžném životě. Tyto aktivity využívají především uživatelé, kteří se jednou chtějí osamostatnit, najít si vlastní bydlení a pečovat o vlastní domácnost. Učí se tyto dovednosti: Nácvik úklidu a péče o domácnost Nácvik péče o zahradu Nácvik vaření Aktivizační a sociálně-terapeutické aktivity. Tyto aktivity mají hned dvojí funkci. Jednak slouží k aktivizaci klientů, ale především jich využíváme pro pracovní terapii nácvik pracovních dovedností klientů, kteří chtějí v budoucnu získat zaměstnání. Při veškerých těchto činnostech si klienti mohou trénovat dovednosti nutné pro zaměstnání (schopnost dokončit činnost, udržet koncentraci, uvědomit si důležitost pracovního začlenění, atd.). Kreativní a rukodělné činnosti uživatelé mají prostor pro kreativitu, rozvíjí se jejich tvořivost, tvoření je často zdrojem seberealizace. Konkrétně nabízíme možnost tvoření stromečků štěstí, malování na sklo, textil, výrobu ručního papíru, malování různými technikami, výroba šperků z modelovací hmoty. Výroba přírodního mýdla při výrobě přírodního mýdla se uživatelé učí rozeznávat různé vůně a ingredience, učí se udržet koncentraci a být přesní při dávkování poměrů olejů a barev. Důležitým aspektem je také příznivé půso bení vůní na psychiku (relaxace, zklidnění). Keramická činnost podporuje rozvoj jemné motoriky, především u uživatelů, kteří mají problémy s hybností horních končetin. Jedná se ale také o příjem nou činnost, při které se mohou uživatelé seberealizovat. Kavárna Slunečnice uživatelé se učí dodržovat hygienické zásady a základy stolničení. Posilují ale také schopnost zvládat své emoce, učí se zásady slušné ho chování a adekvátní komunikaci, chování na veřejnosti. Výroba butonů další možnost pracovní terapie pro uživatele. Učí se zde přesnosti při řezání, rozvíjí kreativitu při vybírání motivů pro placky, trpělivosti a pečlivosti při práci se strojem. 13

14 Sociální služby Terapeutické aktivity: Muzikoterapie muzikoterapie rozvíjí sluchové schopnosti klientů, využívá jejich zájmu o jednotlivé zvuky a tóny a prohlubuje citové prožitky. Také lze trénovat koncentraci. Navíc je zvuk a hudba ideálním prostředkem k uvolnění zátěžových stavů a nastřádaného napětí. Arteterapie uživatelé mají možnost vyjádřit své pocity a emoce formou výtvarného projevu. Při arteterapii se také rozvíjí fantazie a zručnost uživatelů. Výchovné a vzdělávací aktivity: Individuální vzdělávací aktivity pro klienty s těžším typem postižení Pravidelné skupinové vzdělávání: trivium, vzdělávání na různá témata, kurz anglického jazyka, stolničení a hygiena, kurz PC a fotografie, péče o vzhled a domácnost Sportovní aktivity: Jóga a cvičení pro zdraví, plavání, aquapark, bowling, turistické výlety, sportovní hry v Tloskově, stolní tenis, atd. Kulturní aktivity: Divadelní představení, poznávací exkurze, výstavy, koncert Chceme žít s vámi v Praze, dovolená u moře, účast na filmovém festivalu Zlín, atd. Kapacita sociální služby: 30 osob Provozní doba: pondělí pátek v čase 8 15 hodin (od poloviny měsíce prosince do poloviny měsíce ledna je sociální služba každoročně uzavřena) 14

15 Chráněná pracovní místa Chráněná pracovní místa aktivní politika zaměstnanosti Tabulka zaměstnanosti o. s. IZAP k Celkem zaměstnanců Lidé bez znevýhodnění Lidé se znevýhodněním Rok Rok O. s. IZAP provozuje Integrované centrum Slunečnice. Centrum nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovních místech s pracovně-tréninkovým programem lidem sociálně znevýhodněným a lidem s mentálním postižením, které je mají posílit především v začlenění do běžného života a v uplatnění na běžném trhu práce. O. s. IZAP provozuje tyto tréninkové dílny: Netradiční tréninková kavárna Slunečnice trénink a zaměstnání v oboru barmanství a gastronomie. Gastro dílna a catering zaměstnanci se znevýhodněním denně vaří pod vedením trenérů obědy pro ostatní zaměstnance a uživatele sociální služby, ve čtvrtek vaří vyvážený oběd pro širokou veřejnost, připravují také palačinky a štrúdl pro kavárnu Slunečnici, na objednávku připravují catering, který je zajištěn i s obsluhou. Mýdlárna nabízí k prodeji kvalitní, ručně vyráběná glycerinová mýdla s přírodními esenciálními a vonnými oleji. Keramická dílna výroba dekorativních předmětů i praktických výrobků do domácnosti (např. hrníčky, talířky, misky, květináče atd.) Výroba buttonů výroba placek se spínacím špendlíkem. Placky jsou vhodné jako reklamní či upomínkové předměty, které se mohou stát i vkusnými módními doplňky (lze z nich vyrobit např. brož či náušnice). Kreativní dílna ruční výroba dárkových předmětů z papíru, korálek, skla, textilu. Prodejní galerie prodej výrobků ze všech tréninkových dílen IZAP probíhá jednak přímo v prostorách kavárny Slunečnice, ale také při pravidelných prodejních akcích. Zaměstnanci se učí výrobky balit, ocenit, evidovat na skladě, připravit do prodeje a prodávat. Zahradnická dílna - péče o rozlehlou oplocenou zahradu, zaměstnanci pečují o okrasné keře, stromy, trávník a květiny vysázené v truhlících a záhonech. Pomáhají udržovat zahradu a chodníky tak, aby se u nás líbilo nejen nám, ale především hostům kavárny. Technická dílna - zaměstnanci se v technické dílně podílí nejen na zhotovení zakázek pro soukromé firmy, ale starají se také o údržbu celého zařízení opravy, údržbářské práce, malby, lakování, nátěry, montáže vybavení aj. Úklidová dílna - zaměstnanci jsou zodpovědní za pravidelný úklid celého Integrovaného centra Slunečnice i venkovních prostor. Pracují s úklidovými prostředky, přípravky na mytí a desinfekci, třídí odpad. 15

16 Dobrovolnictví, praxe a stáže Dobrovolnictví, praxe a stáže Dobrovolnictví: O. s. IZAP je od roku 2001 kontaktním místem pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Od roku 2009 spolupracujeme s dobrovolnickou organizací ADRA, jejichž proškolení dobrovolníci se podílejí na volnočasových, kulturních, sportovních, sociálně terapeutických i vzdělávacích aktivitách Centra denních služeb. Od roku 2010 spolupracujeme také s organizací SAMARI. Dobrovolníci jsou podporou pro zaměstnance s mentálním postižením v tréninkových dílnách a pomáhají při různých benefičních sbírkách a akcích IZAP. Odborná praxe: Odbornou praxi si mohou v o. s. IZAP splnit studenti těchto typů škol: speciálních a praktických hotelových středních, vyšších odborných a vysokých humanitního směru (sociální, zdravotní, pedagogické) Stáže: Zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb nabízíme možnost absolvovat v našem zařízení odbornou stáž v rámci dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Odborná stáž je zpoplatněna dle platného ceníku, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách. Osob za rok 2013 Dobrovolníci (ADRA, SAMARI) 11 Firemní dobrovolníci z Citibank Europe plc, Praha, pobočka Brno 12 Firemní dobrovolníci z Moravské vodárenské (Veolia ČR) 12 Praxe studentů 29 Odborná stáž 2 Exkurze 135 Veřejně prospěšná místa ÚP 2 Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji (ESF) 1 16

17 Akce, aktivity, PR Akce, aktivity, PR Mediální partneři Radio Zlín Píší a mluví o nás Magazín Zlín Zlínský deník MF Dnes Lukovský zpravodaj Český rozhlas Brno Akce námi pořádané: Nechejte se obsloužit známou osobností - veřejnost v kavárně Slunečnice obsluhovali: hokejisté PSG Zlín - Brankář Libor Kašík, obránce Petr Zámorský, útočník Antonín Honejsek, bavič Josef Alois Náhlovský, herec Dušan Sitek, fotbalisti FC FASTAV Zlín (Lukáš Železník, David Hubáček a Lubomír Kubica), mistryně světa a mistryně Evropy ve fitness týmech v aerobiku (tým Micky) a mužské trio z Březnice (starosta Josef Hutěčka, místostarosta Josef Vyoral a vedoucí sociální služby CDS Kamil Vyoral), hráčky házené - Darina Nudni, Michaela Sobieska, Helena Brandová) Akce pro rodiny s dětmi v kavárně Slunečnice: Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem, Odpoledne s Bimbelínou, Mikulášská nadílka, Sraz slunečnicových maminek a dětí Pravidelné čtvrtky s vyváženou stravou Příměstský tábor s Marty production ve Slunečnici ZUŠ, MŠ, ZŠ rozloučení se školním rokem, předávání vysvědčení Poradna a přednášky Institutu celostní medicíny Praha (MUDr. Vladimíra Strna delová a Jan Zerzán) Den otevřených dveří: Vánoční koledování Pravidelné čtvrteční dílničky pro veřejnost Módní kremace (bazar módního oblečení a doplňků na zahradě Slunečnice) Volební okrsek Slavnostní kolaudace nově zrekonstruovaného sociálního zařízení a relaxační místnosti Výstava k projektu Pyramida na Krajském úřadu Zlínského kraje 17

18 Akce, aktivity, PR Aktivity pořádané pro zaměstnance a uživatele Centra denních služeb: Pravidelné pondělky s jógou Přivítání nového roku v restauraci U Johana Pravidelné turnaje v bowlingu na Hotelu Moskva Dovolená u moře v Itálii Koncert Chceme žít s vámi v Praze Volné nebo zlevněné vstupy do divadel, na koncerty a výstavy Posezení u cimbálu pro rodiny zaměstnanců a uživatelů Pravidelné masáže ve Slunečnici - nevidomý masér Ondřej Dvorský Oslavy narozenin a dalších důležitých životních událostí Pravidelné supervize pro vedoucí pracovníky Rada uživatelů a zaměstnanců se znevýhodněním Pracovní cesta pro vedoucí pracovníky na Slovensko (Veľký Meder) v rámci projektu partnerství Grundtvig Účastnili jsme se akcí: Prodejní a prezentační akce: Městské divadlo Zlín, CitiBank Brno, Úřad práce Zlín, Moravská vodárenská a.s. Zlín, Prostějov a Olomouc, Dětský dům Napa jedla, Accenture Praha, Velikonoční a Vánoční jarmark Zlín, Divadlo Hvozdná Výstava betlémů, Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, Beer fest Sazovice, Den stromů a Den bez bariér na Hradě Lukov, Radničkine trhy Bratislava, Galerijní noc na Domě umění Zlín, Vánoční i velikonoční Koloniál Brno, Pivní slavnosti v Prštném, Štěpský dvůr v rámci Tnkobraní, Pria systém, s. r. o., Taš-Stappa beton spol. s. r. o., popř. Vánoční koledování ve Slunečnici a denní prodej výrobků ve Slunečnici Paraparáda Bambiriáda na náměstí Míru Sportovní hry na Slapech pro sportovce se znevýhodněním Snídaně s podnikateli BforB Snídaně ED HOUSE Zahraniční pracovní cesty projektu partnerství Grundtvig (Slovensko) Týden opravdových plen ve Slunečnici 18

19 Akce, aktivity, PR Výrobky tréninkových dílen Slunečnice prodávají: Dobročinný obchůdek Dotek Vizovice Café Práh Brno na Vaňkovce Inkera s. r. o., květinářství Uherské Hradiště Darka, obchodní dům Prior Zlín Slunečnice Jonášek spol. s. r. o. v Otrokovicích MUDr. Zuzana Guřanová, zdravotní středisko TOMA v Otrokovicích Dana Háblová, prodej upomínkových předmětů na Hotelu Moskva ve Zlíně Eva Fajkusová, kadeřnictví v Městském divadle Zlín Bio market U Zeleného stromu, OD Prior Zlín Tamré ateliér s.r.o., květinářství v prodejní pasáži Albert na Jižních svazích Květiny dárky, Jolana Dudová, areál Svit Zlín Centrum Martin o.p.s., Praha 3 Veřejná sbírka umístění pokladniček: Pasáž Terno Zlín Pasáž Interspar Zlín Multikino Golden Apple Cinema Zlín Netradiční tréninková kavárna Slunečnice Zlín 19

20 Finanční zpráva Majetek a závazky v roce 2013 Majetek: V roce 2013 sdružení IZAP nepořídilo žádný odpisovaný majetek nad 40 tis.kč. Z významnějšího majetku (20 40 tis.kč), který byl naveden do účetní evidence, byl pořízen zmrzlinový stroj (jogurtovač). Tento majetek byl 100% odepsán (viz směrnice 09, bod 2) PC Odpisy ZC hrnčířský kruh , ,- - keramická pec , ,- - výrobník šlehačky , ,- - sporák , ,- - TV Plazma , ,- - kopírka Minolta , ,- - dataprojektor včetně plátna , ,- - myčka skla , ,- - čtečka docházková , ,- - zmrzlinový stroj , ,- - Celkem majetek do 40 tis , ,- - Celkem , ,- - Dále byl pořízen drobný majetek do 20 tis.kč. Tento drobný majetek, který byl dříve veden jen operativně, byl v tomto účetním období z důvodu upřesnění hodnoty sdružení a z důvodu pojištění majetku naveden do účetnictví a to v hodnotě 1, ,-Kč. Seznam tohoto majetku je přiložen v inventuře účtů k Závazky: Sdružení IZAP nemělo k žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vybrané ekonomické ukazatele Struktura nákladů (v %) Spotřeba matriálu a energie 18, Služby 11,5 6 6,5 Mzdové náklady vč. pojištění ,5 Odpisy Finanční náklady Ostatní náklady

21 Finanční zpráva Struktura výnosů (v %) Výnosy z vlastní činnosti 14 16,5 18 Dotace státních orgánů vč. ÚP 30,5 36,5 47,5 Dotace MMZ, ZK 7,5 4,5 6,5 Dotace EU 33 29,5 16,5 Dary, sbírky, příspěvky 11 8,5 7 Ostatní příjmy 4 4,5 4,5 Náklady, výnosy (v tis.kč) Náklady Výnosy Zisk ( + ), ztráta ( - ) Výnosy z vlastní činnosti (v tis.kč) Výnosy z vlastní činnosti Přepočtený počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců 24,33 25,21 25,42 Struktura nákladů za rok 2013 Účet 501 Spotřeba materiálu Materiál pro výrobu v terapeutických dílnách Kancelářské potřeby, tonery Materiál na údržbu objektu vč. čistících prostředků, zlepšení pracovního prostředí (květiny..) ND na osobní vůz, výukový materiál, obaly, ostatní materiál Drobný majetek Mýdlárna Butony Potraviny PHM Celkem 65 tis 46 tis. 151 tis 182 tis. 36 tis. 6 tis. 104 tis. 38 tis. 628 tis. 21

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o. s. IZAP. Obsah. Vážení přátelé, str.

Výroční zpráva Výroční zpráva Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o. s. IZAP. Obsah. Vážení přátelé, str. 1 Obsah Úvod Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o. s. IZAP Vážení přátelé, Obsah Úvodní slovo Bc. Milušky Zvonařové, ředitelky IZAP... Údaje o organizaci... Poslání a cíle... Historie... Organizační

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah 1. Úvodní slovo Bc. Milušky Zvonařové, ředitelky IZAP 2. Údaje o organizaci 3. Poslání a cíle 4. Historie 5. Organizační struktura 6. Pracovní tým vedoucích pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Integrované centrum Slunečnice Zlín www.slunecnice.us OBSAH 1/ Úvodní slovo Milušky Zvonařové,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015 IZAP SDRUZ ENI PRO INTEGRACI ZDRAVÝCH A POSTIZ ENÝCH DE TI A MLA DEZ E CHCEME Z IT S VA MI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015 IZAP SDRUZ ENI PRO INTEGRACI ZDRAVÝCH A POSTIZ ENÝCH DE TI A MLA DEZ E CHCEME Z IT S VA MI VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015 IZAP SDRUZ ENI PRO INTEGRACI ZDRAVÝCH A POSTIZ ENÝCH DE TI A MLA DEZ E CHCEME Z IT S VA MI ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY MILUŠKY ZVONAŘOVÉ Vážení a milí kolegové, uživatelé sociální služby,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013

Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 datum přijetí: registrační číslo: Žádost o dotaci na sociální službu z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách program I. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. Obsah: Slovo úvodem I. Základní údaje organizace II. III. Veřejný závazek organizace Zpráva o činnosti 1. Rozsah poskytovaných služeb 2. Činnosti, aktivity

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Poskytovaná sociální služba, cíle, cílová skupina a zásady poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny (dále jen STD ) Základní údaje

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

CENTRUM POMOCI o. s., denní stacionář

CENTRUM POMOCI o. s., denní stacionář CENTRUM POMOCI o. s., denní stacionář Vyšli jsme ze stínu a uviděli slunce Obsah: Slovo úvodem I. Základní údaje organizace II. III. Veřejný závazek organizace Zpráva o činnosti 1. Rozsah poskytovaných

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Café Práh CAFÉ PRÁH Letos slaví 10 let existence Vybudována z fondů EU jako kavárna v níž budou obsluhovat lidé s duševním onemocněním

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více