Výroční zpráva Obsah. Obsah. str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Obsah. Obsah. str. 3 4 5 6 9 10 11 15 16 17 20 27 30"

Transkript

1 1

2 Obsah Obsah Úvodní slovo Bc. Milušky Zvonařové, ředitelky IZAP... Údaje o organizaci... Poslání a cíle... Historie... Organizační struktura... Pracovní tým vedoucích pracovníků... Poskytování sociálních služeb... Chráněná pracovní místa aktivní politika zaměstnanosti... Dobrovolnictví a praxe studentů... Akce, aktivity, PR... Finanční zpráva... Poděkování... Fotogalerie... str

3 Úvod Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o. s. IZAP Motto: Fungující občanská společnost musí stát na principech solidarity a odpovědnosti MuDr. Martin Kuba Milí přátelé, donátoři, kolegyně, kolegové, nastal čas, abychom si připomněli, jakým rokem byl pro o.s. IZAP rok Byl to především rok velkého rozhodování. Zda zůstat občanským sdružením a v následujícím roce plynule přejít ve spolek, nebo jít cestou změny ihned a transformovat se na obecně prospěšnou společnost. Zůstali jsme občanským sdružením, od spolkem. Byl to rok, kdy nám pomalu končí období financování sdružení z Evropských projektů, které nám v minulých sedmi letech pomohlo k výraznému rozvoji organizace, soustavnému a cílenému vzdělávání lidí s mentálním postižením, a jejich následnému zaměstnávání na nově vytvářených pracovních místech. Jsme na rozcestí, jak a kde dále hledat zdroje pro financování sociální služby pro téměř 40 klientů, a jak zabezpečit trénink a vzdělávání 25 zaměstnanců se znevýhodněním na chráněných pracovních místech, aby byly schopni si je udržet a současně zvládat požadavky vyvíjejícího se trhu i společnosti? Byl to i rok nových výzev a setkání, poznávání života lidí se znevýhodněním v jiných státech Evropy v rámci partnerství v projektu Grundtvig, ale i v České republice při komunitním plánování, v ANNO, APSS. Úvodní slovo ředitele nemá za cíl hodnotit, vyzvedat úspěchy, plakat nad nedostatky v systému nastavení financování sociálních služeb. Má být vždy nadějí do budoucna a poděkováním všem blízkým spolupracovníkům, přátelům, rodinám, donátorům, za to že jsou, že nás drží v nelehkých časech a jsou tak oporou těm opravdu potřebným. Vážím si vás, milé kolegyně a kolegové, a děkuji za vaši obětavou, trpělivou, těžkou a složitou, ale i radostnou a obohacující práci ve prospěch slabších. Práce pro druhé je to, co nás spojuje, naplňuje, dotváří. Děkuji. Miluška Zvonařová Ředitelka o. s. IZAP 3

4 Údaje o organizaci Základní údaje o organizaci Název organizace: IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Právní forma: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Registrace MVČR: VSC / / 92 R Číslo účtu: /0800 Číslo účtu (veřejná sbírka): /0100 Adresa organizace: Tř. T. Bati 1276, Zlín (II. Morýsův dům) Telefon: ředitelka sdružení kancelář sdružení sociální služba tréninková kavárna E- mail: Web: Kde nás najdete IZAP v roce 2013 (výroční zpráva) Vydává IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi, Tř. T. Bati 1276 Zlín. Všechny fotografie jsou z archivu Slunečnice. Výroční zprávu zpracovala: Bc. Eva Řezníčková, Mgr. Sylvie Osičková Design: Alena Herman - Herman² Studio 4

5 Poslání, cíle Poslání, cíle o. s. IZAP Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním o. s. IZAP je vytvářet mladým dospělým lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, podmínky pro další vzdělávání, zaměstnávání a sociální začleňování, s cílem žít běžný život ve stejných podmínkách jaké mají jejich zdraví vrstevníci. Činnost sdružení je zaměřena na poskytování sociální služby, kulturně společenských a sportovních aktivit, rozvoj jedince i společnosti podporou zdravého životního stylu, veřejně prospěšných a ekologických akcí. Vedlejší činností sdružení je provozování chráněných pracovních míst, tréninkových dílen. Cílem naší práce je usnadnit a zajistit mladým lidem s mentálním postižením proces přechodu ze školy do běžného života s důrazem na pracovní začlenění, vzdělávání a trávení volného času. 5

6 Historie Historie IZAP Občanské sdružení IZAP založily v roce 1992 dvě vychovatelky speciální školy ve Zlíně, za účelem plnohodnotného a alternativního trávení volného času dětí, které žily v péči sociálních ústavů, dětských domovů a rodin. Nejprve se zaměřily na pořádání různých poznávacích, ozdravných a pobytových zájezdů, následovalo hraní divadelních představení, muzikálů, zábavných scének. Divadelní představení v podání herců s mentálním postižením se časem přesunula ze Zlínska do Prahy, do divadel Semafor, Divadla Komedie, Karlínku, Velkého sálu pražské Lucerny. Zrodil se dnes již tradiční koncert pod názvem Chceme žít s vámi. Díky velkému rozvoji společnosti v devadesátých letech se začala rodit nová přátelství, budovaly se nové mosty poznání. Děti do roku 1991 uzavřené v ústavech sociální péče, začaly cestovat: s o. s. IZAP byly na Mallorce, Ibize, v Chorvatsku, Itálii. V roce 2001 rozšířilo o.s. IZAP své aktivity o moderní typ chráněných a sociálně terapeutických dílen. Projekt byl nazván Netradiční centrum Slunečnice. Pro zlínské občany se otevřela kavárna s barem a velkou zahradou, zaměřená na cílovou skupinu mladé rodiny s dětmi s netradiční obsluhou lidí s mentálním postižením. Velkou podporou pro sdružení se stala finanční dotace z prostředků ESF a SROP EU, díky nimž IZAP posílil budování kapacity zařízení, dovzdělal své zaměstnance a rozšířil své služby o kadeřnictví, kosmetiku a pedikúru. Rok 2007 se stal důležitým mezníkem, proběhla registrace poskytovaných sociálních služeb: Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Centrum denních služeb Název Netradiční centrum Slunečnice byl z důvodu registrace změněn na Integrované centrum Slunečnice. V roce 2007 byla také, díky finančním prostředkům získaným během dnes už tradiční benefiční sbírkové Akce Cihla, otevřena tréninková a chráněná mýdlárna. Od 1. ledna 2010 má o.s. IZAP registrovánu pouze jednu sociální službu: Centrum denních služeb. Centrum denních služeb: V rámci této sociální služby připravuje dospělé osoby s mentálním postižením na samostatný život s důrazem na budoucí pracovní začlenění a péči o domácnost. Důležitou roli hraje v programu Centra denních služeb také vzdělávání a kulturní, sportovní či volnočasové aktivity. Centrum denních služeb samozřejmě velmi úzce spolupracuje s dílnami provozujícími chráněná pracovní místa o. s. IZAP, ve kterých mají možnost uživatelé sociální služby po zapracování získat zaměstnání a posunout se tak k běžnému životu, jaký vedou jejich vrstevníci. 6

7 Historie Chráněná pracovní místa: O. s. IZAP provozuje v současné době 10 tréninkových dílen, kde zaměstnává osoby s mentálním popř. kombinovaným postižením. Netradiční tréninková kavárna Slunečnice Úklidová dílna Zahradnická dílna Technická dílna a kompletace firemních zakázek Prodejní galerie a prodejní akce Keramika Mýdlárna Kreativní dílna Gastrodílna Výroba buttonů (odznaků, placek) Od roku 2009 spolupracuje o. s. IZAP s dobrovolnickou organizací ADRA, jejichž proškolení dobrovolníci se podílejí na volnočasových, kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivitách Centra denních služeb. V roce 2010 jsme zahájili také spolupráci s další dobrovolnickou organizací SAMARI. Dobrovolníci jsou podporou pro zaměstnance s mentálním postižením v chráněných dílnách o.s. IZAP a pomáhají při různých akcích organizace (Zlínská Akce Cihla, Barman roku, Ples). Od roku 2010 realizoval IZAP 2 projekty financované z prostředků ESF. Od června 2010 do května 2011 připravovalo občanské sdružení IZAP účastníky projektu Profesní zdatnost na budoucí povolání. Od května 2010 do roku 2013 realizovalo občanské sdružení IZAP výukový a výcvikový program s názvem Pyramida, který byl součástí projektu Získávání a rozvíjení kompetencí nutných k udržení se na trhu práce. Program Pyramida přispěl k sociálnímu a pracovnímu začleňování 40 osob se zdravotním znevýhodněním. V roce 2010 se IZAP zapojil do evropského projektu partnerství Grundtvig. Vedoucí pracovníci si na šesti pracovních pobytech ve třech evropských zemích (Anglie, Slovensko, Rakousko) měli šanci vyměnit své zkušenosti z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Od roku 2013 do roku 2015 se IZAP zapojil také do pokračování projektu Grundtvig. Pracovníci a nově také zaměstnanci se znevýhodněním se podívají kromě Rakouska a Slovenska také do nových zemí Maďarsko a Francie. 7

8 Historie V roce 2011 slavilo Integrované centrum Slunečnice deset let od svého vzniku. U této příležitosti proběhl Narozeninový ples na Interhotelu Mokva. V tom samém roce navštívila desetičlenná výprava ze Slunečnice Ameriku. Při své čtrnáctidenní výpravě navštívili Los Angeles, Las Vegas, San Francisco a americké národní parky v čele s Grand Canyonem. Na konci roku 2011 obdržela ředitelka IZAP uznání za mimořádný přínos k integraci osob se zdravotním postižením v rámci 2. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok V roce 2012 získala sociální služba Centrum denních služeb Cenu kvality v sociální péči v oblasti poskytování sociálních ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Významné ocenění převzali zástupci organizace v Rytířském sále v prostorách Senátu Parlamentu ČEské republiky 4. prosince Slavnostní odpolední program proběhl pod patronací senátorky Boženy Sekaninové, členky výboru pro zdravotní a sociální politiku, a senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, Csc. V průběhu měsíce ledna 2013 proběhly v Integrovaném centru Slunečnice rozsáhlé úpravy toalet a malování celého zařízení. Finanční prostředky jsme získali z několika zdrojů: Citibank Europe plc Brno (díky Zaměstnaneckému charitativnímu fondu), Charita Zlín (prostřednictvím Tříkrálové sbírky), díky rodině hokejisty Karla Rachůnka, statutárnímu městu Zlín a PSG Zlín, z Dobročinné zahradní aukce uměleckých děl ve Slunečnici a akci Kup si kachličku. Od realizuje IZAP projekt z OP Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat znamená žít. Projekt, který nabízí ucelený komplex aktivit k vytvoření pracovních návyků pro osoby se zdravotním postižením s cílem následného zaměstnání popř. udržení si práce, bude ukončen

9 Organizační struktura Organizační struktura 9

10 Pracovní tým Pracovní tým vedoucích pracovníků 1. Zvonařová Miluška, Bc. - ředitelka, statutární zástupce o. s. IZAP 2. Osičková Sylvie, Mgr. - zástupce ředitelky, vedoucí tréninkových dílen, 3. Strnadel Václav vedoucí PR a marketingu, statutární zástupce o. s. IZAP - ekonom 4. Paveláková Petra - administrativa, sociální pracovník (MD) 5. Trčková Zuzana, Mgr. - zástupce vedoucího sociální služby, speciální pedagog 6. Karásková Lenka - vedoucí kreativní dílny a gastrodílny 7. Škrabala Břetislav - údržbář (do 8.10.) 8. Janišová Eva, Bc. - vedoucí sociální služby, sociální pedagog (MD) 9. Minaříková Jindřiška - pracovník v sociálních službách, vedoucí úklidové dílny 10. Zvonařová Zoja - fundraiser, vedoucí tréninkové kavárny, koordinátor 11. Holáková Petra, Bc. veřejné sbírky a prodejních akcí - realizátor evropských projektů (do 30.6.) 12. Sýkorová Ivana - trenér v gastrodílně ( ) 13. Vyoral Kamil, ing. - vedoucí sociální služby Centrum denních služeb, 14. Dohnalová Eva, Mgr. koordinátor dobrovolníků, praxí a stáží, vedoucí tréninkových dílen: mýdlárna, výroba buttonů - sociální pracovník, trenér v kavárně 15. Danko Veronika - pracovník v soc. službách, vedoucí keramické dílny 16. Valíčková Adéla, Mgr. - mzdová účetní, personalistka 17. Hlavenková Jitka - pracovník v sociální oblasti (do 31.5.) 18. Bláhová Lenka - pracovník v sociálních službách (od 1.2.) 19. Černochová Hana - pracovník v sociálních službách, trenér v kavárně 20. Klimák Jan - trenér v kavárně ( ) 21. Löbbová Petra - pracovník v sociálních službách (od 1.2.) 22. Polanská Michaela - pracovník v sociálních službách, 23. Svobodová Petra trenér v kavárně (od 3.6.) - pracovník v sociálních službách (od 3.6.) Jedná se o zaměstnance, kteří pracují s klienty a režijní zaměstnance. Fyzický stav zaměstnanců k vč. MD: 42, z toho 28 zdrav.post. Průměrný evidenční počet: 38,91 Přepočtený průměrný evidenční počet: 25,42 Podíl zdrav.postižených zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců: 52,72 % (při započtení 3x TZP činí podíl 88,60 %) 10

11 Sociální služby Sociální služby IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže chceme žít s vámi poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální služby podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb. Služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb, čímž je zabezpečena kvalita poskytované služby. Poskytujeme kvalitní sociální službu, která zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a posiluje jejich sociální začleňování. Smyslem sociální služby je především podpora sociálního začlenění (zapojení se do běžného života v co nejvyšší možné míře) a prevence sociálního vyloučení. V současné době má IZAP registrovanou jednu sociální službu (viz registr sociálních služeb na Centrum denních služeb Základní činností při poskytování sociálních služeb je základní sociální poradenství. Aktivity uživatelů sociálních služeb se odehrávají dle jejich osobních cílů a individuálního plánování. Sociální službu zajišťuje tým pracovníků v sociálních službách, sociální pracovník a sociální pedagog. Vzdělávání pracovníků, kteří s klienty pracují, je prioritou o.s. IZAP. Spolupracujeme s odborníky: muzikoterapeutem, psychologem aj. Klademe důraz na setrvání člověka v přirozeném prostředí, pokud je to možné. Vážíme si rodičů našich klientů, a proto usilujeme o vytváření oboustranně přínosného a pozitivního vztahu (pravidelné schůzky rodičů, účast na společných kulturních akcích, konzultace aj.). Sociální služba Centrum denních služeb byla v roce 2012 vyznamenána oceněním Cena kvality v sociální péči v oblasti poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením. Centrum denních služeb Centrum denních služeb nabízí lidem s mentálním postižením možnost dosáhnout co nejvyšší samostatnosti, a to tím, že si mohou zdokonalovat manuální dovednosti a získávat nové zkušenosti při pracovních činnostech a osvojit si nové poznatky formou vzdělávání. Dává jim příležitost rozhodovat o vlastní osobě a žít běžný život ve společnosti. Principy: Rozvíjením pracovních a sociálních dovedností připravujeme uživatele k samostatnosti v běžném životě. Dáváme uživatelům možnosti k hledání dalších životních příležitostí a podporujeme je tak v nezávislosti na sociální službě. Respektujeme právo svobodné volby uživatelů a vedeme je k rozhodování o své osobě a svém životě. Naše služby přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatelů. S uživateli jednáme důstojně, lidsky a bez předsudků. Základem naší služby je osobní a přátelský přístup při zachování profesionality Klademe důraz na to, aby si uživatelé uvědomovali svá práva a povinnosti. 11

12 Sociální služby Cílová skupina Uživateli centra denních služeb jsou dospělí lidé (19 40 let) s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. S přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech (snížená schopnost používání veřejných míst a služeb včetně získání a udržení práce, či vzdělávání). Negativní vymezení cílové skupiny (uživateli se nemohou stát): osoby nespadající do naší cílové skupiny. osoby s takovým typem přidruženého (tělesného, zrakového) postižení, které vyžaduje osobního asistenta v případě, že si ho na dobu užívání služby nezajistí sám uživatel (resp. rodiče). z důvodů prostorového a materiálního zázemí našeho zařízení a personálního obsazení je možné, aby službu současně užívali pouze 2 klienti, kteří jsou imobilní a potřebují osobní asistenci. Cíle sociální služby: dosáhnout u uživatelů co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě prostřednictvím zdokonalení manuálních dovedností a získání nových zkušeností při pracovních činnostech, osvojení si nových poznatků formou dalšího vzdělávání dle individuálních potřeb a přání; připravit uživatele na samostatný život s důrazem na budoucí pracovní začlenění, uplatnění na chráněném či volném trhu práce; dát uživateli příležitost rozhodovat o vlastní osobě a žít běžný život ve společnosti vrstevníků (snížit rizika sociálního vyloučení); dát uživateli možnost hledat další životní příležitosti a podporovat jej v nezávislosti na sociální službě; zachovat rozsah služby ve stávající, případně vyšší kvalitě. Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při užívání centra denních služeb (podle 45 zákona o soc. Službách): pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 12

13 Sociální služby Aktivity v Centru denních služeb Nácvik činností vedoucích k podpoře samostatnosti uživatelů v běžném životě. Tyto aktivity využívají především uživatelé, kteří se jednou chtějí osamostatnit, najít si vlastní bydlení a pečovat o vlastní domácnost. Učí se tyto dovednosti: Nácvik úklidu a péče o domácnost Nácvik péče o zahradu Nácvik vaření Aktivizační a sociálně-terapeutické aktivity. Tyto aktivity mají hned dvojí funkci. Jednak slouží k aktivizaci klientů, ale především jich využíváme pro pracovní terapii nácvik pracovních dovedností klientů, kteří chtějí v budoucnu získat zaměstnání. Při veškerých těchto činnostech si klienti mohou trénovat dovednosti nutné pro zaměstnání (schopnost dokončit činnost, udržet koncentraci, uvědomit si důležitost pracovního začlenění, atd.). Kreativní a rukodělné činnosti uživatelé mají prostor pro kreativitu, rozvíjí se jejich tvořivost, tvoření je často zdrojem seberealizace. Konkrétně nabízíme možnost tvoření stromečků štěstí, malování na sklo, textil, výrobu ručního papíru, malování různými technikami, výroba šperků z modelovací hmoty. Výroba přírodního mýdla při výrobě přírodního mýdla se uživatelé učí rozeznávat různé vůně a ingredience, učí se udržet koncentraci a být přesní při dávkování poměrů olejů a barev. Důležitým aspektem je také příznivé půso bení vůní na psychiku (relaxace, zklidnění). Keramická činnost podporuje rozvoj jemné motoriky, především u uživatelů, kteří mají problémy s hybností horních končetin. Jedná se ale také o příjem nou činnost, při které se mohou uživatelé seberealizovat. Kavárna Slunečnice uživatelé se učí dodržovat hygienické zásady a základy stolničení. Posilují ale také schopnost zvládat své emoce, učí se zásady slušné ho chování a adekvátní komunikaci, chování na veřejnosti. Výroba butonů další možnost pracovní terapie pro uživatele. Učí se zde přesnosti při řezání, rozvíjí kreativitu při vybírání motivů pro placky, trpělivosti a pečlivosti při práci se strojem. 13

14 Sociální služby Terapeutické aktivity: Muzikoterapie muzikoterapie rozvíjí sluchové schopnosti klientů, využívá jejich zájmu o jednotlivé zvuky a tóny a prohlubuje citové prožitky. Také lze trénovat koncentraci. Navíc je zvuk a hudba ideálním prostředkem k uvolnění zátěžových stavů a nastřádaného napětí. Arteterapie uživatelé mají možnost vyjádřit své pocity a emoce formou výtvarného projevu. Při arteterapii se také rozvíjí fantazie a zručnost uživatelů. Výchovné a vzdělávací aktivity: Individuální vzdělávací aktivity pro klienty s těžším typem postižení Pravidelné skupinové vzdělávání: trivium, vzdělávání na různá témata, kurz anglického jazyka, stolničení a hygiena, kurz PC a fotografie, péče o vzhled a domácnost Sportovní aktivity: Jóga a cvičení pro zdraví, plavání, aquapark, bowling, turistické výlety, sportovní hry v Tloskově, stolní tenis, atd. Kulturní aktivity: Divadelní představení, poznávací exkurze, výstavy, koncert Chceme žít s vámi v Praze, dovolená u moře, účast na filmovém festivalu Zlín, atd. Kapacita sociální služby: 30 osob Provozní doba: pondělí pátek v čase 8 15 hodin (od poloviny měsíce prosince do poloviny měsíce ledna je sociální služba každoročně uzavřena) 14

15 Chráněná pracovní místa Chráněná pracovní místa aktivní politika zaměstnanosti Tabulka zaměstnanosti o. s. IZAP k Celkem zaměstnanců Lidé bez znevýhodnění Lidé se znevýhodněním Rok Rok O. s. IZAP provozuje Integrované centrum Slunečnice. Centrum nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovních místech s pracovně-tréninkovým programem lidem sociálně znevýhodněným a lidem s mentálním postižením, které je mají posílit především v začlenění do běžného života a v uplatnění na běžném trhu práce. O. s. IZAP provozuje tyto tréninkové dílny: Netradiční tréninková kavárna Slunečnice trénink a zaměstnání v oboru barmanství a gastronomie. Gastro dílna a catering zaměstnanci se znevýhodněním denně vaří pod vedením trenérů obědy pro ostatní zaměstnance a uživatele sociální služby, ve čtvrtek vaří vyvážený oběd pro širokou veřejnost, připravují také palačinky a štrúdl pro kavárnu Slunečnici, na objednávku připravují catering, který je zajištěn i s obsluhou. Mýdlárna nabízí k prodeji kvalitní, ručně vyráběná glycerinová mýdla s přírodními esenciálními a vonnými oleji. Keramická dílna výroba dekorativních předmětů i praktických výrobků do domácnosti (např. hrníčky, talířky, misky, květináče atd.) Výroba buttonů výroba placek se spínacím špendlíkem. Placky jsou vhodné jako reklamní či upomínkové předměty, které se mohou stát i vkusnými módními doplňky (lze z nich vyrobit např. brož či náušnice). Kreativní dílna ruční výroba dárkových předmětů z papíru, korálek, skla, textilu. Prodejní galerie prodej výrobků ze všech tréninkových dílen IZAP probíhá jednak přímo v prostorách kavárny Slunečnice, ale také při pravidelných prodejních akcích. Zaměstnanci se učí výrobky balit, ocenit, evidovat na skladě, připravit do prodeje a prodávat. Zahradnická dílna - péče o rozlehlou oplocenou zahradu, zaměstnanci pečují o okrasné keře, stromy, trávník a květiny vysázené v truhlících a záhonech. Pomáhají udržovat zahradu a chodníky tak, aby se u nás líbilo nejen nám, ale především hostům kavárny. Technická dílna - zaměstnanci se v technické dílně podílí nejen na zhotovení zakázek pro soukromé firmy, ale starají se také o údržbu celého zařízení opravy, údržbářské práce, malby, lakování, nátěry, montáže vybavení aj. Úklidová dílna - zaměstnanci jsou zodpovědní za pravidelný úklid celého Integrovaného centra Slunečnice i venkovních prostor. Pracují s úklidovými prostředky, přípravky na mytí a desinfekci, třídí odpad. 15

16 Dobrovolnictví, praxe a stáže Dobrovolnictví, praxe a stáže Dobrovolnictví: O. s. IZAP je od roku 2001 kontaktním místem pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Od roku 2009 spolupracujeme s dobrovolnickou organizací ADRA, jejichž proškolení dobrovolníci se podílejí na volnočasových, kulturních, sportovních, sociálně terapeutických i vzdělávacích aktivitách Centra denních služeb. Od roku 2010 spolupracujeme také s organizací SAMARI. Dobrovolníci jsou podporou pro zaměstnance s mentálním postižením v tréninkových dílnách a pomáhají při různých benefičních sbírkách a akcích IZAP. Odborná praxe: Odbornou praxi si mohou v o. s. IZAP splnit studenti těchto typů škol: speciálních a praktických hotelových středních, vyšších odborných a vysokých humanitního směru (sociální, zdravotní, pedagogické) Stáže: Zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb nabízíme možnost absolvovat v našem zařízení odbornou stáž v rámci dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Odborná stáž je zpoplatněna dle platného ceníku, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách. Osob za rok 2013 Dobrovolníci (ADRA, SAMARI) 11 Firemní dobrovolníci z Citibank Europe plc, Praha, pobočka Brno 12 Firemní dobrovolníci z Moravské vodárenské (Veolia ČR) 12 Praxe studentů 29 Odborná stáž 2 Exkurze 135 Veřejně prospěšná místa ÚP 2 Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji (ESF) 1 16

17 Akce, aktivity, PR Akce, aktivity, PR Mediální partneři Radio Zlín Píší a mluví o nás Magazín Zlín Zlínský deník MF Dnes Lukovský zpravodaj Český rozhlas Brno Akce námi pořádané: Nechejte se obsloužit známou osobností - veřejnost v kavárně Slunečnice obsluhovali: hokejisté PSG Zlín - Brankář Libor Kašík, obránce Petr Zámorský, útočník Antonín Honejsek, bavič Josef Alois Náhlovský, herec Dušan Sitek, fotbalisti FC FASTAV Zlín (Lukáš Železník, David Hubáček a Lubomír Kubica), mistryně světa a mistryně Evropy ve fitness týmech v aerobiku (tým Micky) a mužské trio z Březnice (starosta Josef Hutěčka, místostarosta Josef Vyoral a vedoucí sociální služby CDS Kamil Vyoral), hráčky házené - Darina Nudni, Michaela Sobieska, Helena Brandová) Akce pro rodiny s dětmi v kavárně Slunečnice: Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem, Odpoledne s Bimbelínou, Mikulášská nadílka, Sraz slunečnicových maminek a dětí Pravidelné čtvrtky s vyváženou stravou Příměstský tábor s Marty production ve Slunečnici ZUŠ, MŠ, ZŠ rozloučení se školním rokem, předávání vysvědčení Poradna a přednášky Institutu celostní medicíny Praha (MUDr. Vladimíra Strna delová a Jan Zerzán) Den otevřených dveří: Vánoční koledování Pravidelné čtvrteční dílničky pro veřejnost Módní kremace (bazar módního oblečení a doplňků na zahradě Slunečnice) Volební okrsek Slavnostní kolaudace nově zrekonstruovaného sociálního zařízení a relaxační místnosti Výstava k projektu Pyramida na Krajském úřadu Zlínského kraje 17

18 Akce, aktivity, PR Aktivity pořádané pro zaměstnance a uživatele Centra denních služeb: Pravidelné pondělky s jógou Přivítání nového roku v restauraci U Johana Pravidelné turnaje v bowlingu na Hotelu Moskva Dovolená u moře v Itálii Koncert Chceme žít s vámi v Praze Volné nebo zlevněné vstupy do divadel, na koncerty a výstavy Posezení u cimbálu pro rodiny zaměstnanců a uživatelů Pravidelné masáže ve Slunečnici - nevidomý masér Ondřej Dvorský Oslavy narozenin a dalších důležitých životních událostí Pravidelné supervize pro vedoucí pracovníky Rada uživatelů a zaměstnanců se znevýhodněním Pracovní cesta pro vedoucí pracovníky na Slovensko (Veľký Meder) v rámci projektu partnerství Grundtvig Účastnili jsme se akcí: Prodejní a prezentační akce: Městské divadlo Zlín, CitiBank Brno, Úřad práce Zlín, Moravská vodárenská a.s. Zlín, Prostějov a Olomouc, Dětský dům Napa jedla, Accenture Praha, Velikonoční a Vánoční jarmark Zlín, Divadlo Hvozdná Výstava betlémů, Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, Beer fest Sazovice, Den stromů a Den bez bariér na Hradě Lukov, Radničkine trhy Bratislava, Galerijní noc na Domě umění Zlín, Vánoční i velikonoční Koloniál Brno, Pivní slavnosti v Prštném, Štěpský dvůr v rámci Tnkobraní, Pria systém, s. r. o., Taš-Stappa beton spol. s. r. o., popř. Vánoční koledování ve Slunečnici a denní prodej výrobků ve Slunečnici Paraparáda Bambiriáda na náměstí Míru Sportovní hry na Slapech pro sportovce se znevýhodněním Snídaně s podnikateli BforB Snídaně ED HOUSE Zahraniční pracovní cesty projektu partnerství Grundtvig (Slovensko) Týden opravdových plen ve Slunečnici 18

19 Akce, aktivity, PR Výrobky tréninkových dílen Slunečnice prodávají: Dobročinný obchůdek Dotek Vizovice Café Práh Brno na Vaňkovce Inkera s. r. o., květinářství Uherské Hradiště Darka, obchodní dům Prior Zlín Slunečnice Jonášek spol. s. r. o. v Otrokovicích MUDr. Zuzana Guřanová, zdravotní středisko TOMA v Otrokovicích Dana Háblová, prodej upomínkových předmětů na Hotelu Moskva ve Zlíně Eva Fajkusová, kadeřnictví v Městském divadle Zlín Bio market U Zeleného stromu, OD Prior Zlín Tamré ateliér s.r.o., květinářství v prodejní pasáži Albert na Jižních svazích Květiny dárky, Jolana Dudová, areál Svit Zlín Centrum Martin o.p.s., Praha 3 Veřejná sbírka umístění pokladniček: Pasáž Terno Zlín Pasáž Interspar Zlín Multikino Golden Apple Cinema Zlín Netradiční tréninková kavárna Slunečnice Zlín 19

20 Finanční zpráva Majetek a závazky v roce 2013 Majetek: V roce 2013 sdružení IZAP nepořídilo žádný odpisovaný majetek nad 40 tis.kč. Z významnějšího majetku (20 40 tis.kč), který byl naveden do účetní evidence, byl pořízen zmrzlinový stroj (jogurtovač). Tento majetek byl 100% odepsán (viz směrnice 09, bod 2) PC Odpisy ZC hrnčířský kruh , ,- - keramická pec , ,- - výrobník šlehačky , ,- - sporák , ,- - TV Plazma , ,- - kopírka Minolta , ,- - dataprojektor včetně plátna , ,- - myčka skla , ,- - čtečka docházková , ,- - zmrzlinový stroj , ,- - Celkem majetek do 40 tis , ,- - Celkem , ,- - Dále byl pořízen drobný majetek do 20 tis.kč. Tento drobný majetek, který byl dříve veden jen operativně, byl v tomto účetním období z důvodu upřesnění hodnoty sdružení a z důvodu pojištění majetku naveden do účetnictví a to v hodnotě 1, ,-Kč. Seznam tohoto majetku je přiložen v inventuře účtů k Závazky: Sdružení IZAP nemělo k žádné závazky po lhůtě splatnosti. Vybrané ekonomické ukazatele Struktura nákladů (v %) Spotřeba matriálu a energie 18, Služby 11,5 6 6,5 Mzdové náklady vč. pojištění ,5 Odpisy Finanční náklady Ostatní náklady

21 Finanční zpráva Struktura výnosů (v %) Výnosy z vlastní činnosti 14 16,5 18 Dotace státních orgánů vč. ÚP 30,5 36,5 47,5 Dotace MMZ, ZK 7,5 4,5 6,5 Dotace EU 33 29,5 16,5 Dary, sbírky, příspěvky 11 8,5 7 Ostatní příjmy 4 4,5 4,5 Náklady, výnosy (v tis.kč) Náklady Výnosy Zisk ( + ), ztráta ( - ) Výnosy z vlastní činnosti (v tis.kč) Výnosy z vlastní činnosti Přepočtený počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců 24,33 25,21 25,42 Struktura nákladů za rok 2013 Účet 501 Spotřeba materiálu Materiál pro výrobu v terapeutických dílnách Kancelářské potřeby, tonery Materiál na údržbu objektu vč. čistících prostředků, zlepšení pracovního prostředí (květiny..) ND na osobní vůz, výukový materiál, obaly, ostatní materiál Drobný majetek Mýdlárna Butony Potraviny PHM Celkem 65 tis 46 tis. 151 tis 182 tis. 36 tis. 6 tis. 104 tis. 38 tis. 628 tis. 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Integrované centrum Slunečnice Zlín www.slunecnice.us OBSAH 1/ Úvodní slovo Milušky Zvonařové,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 Ú V O D N Í S L O V O Motto: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ 1 Účelem, cílem a společným zájmem členů je vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE jako svou hlavní činnost

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více