15 Kč 9 / Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival

2 Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Je dokázáno že se vesmír zvětšuje Tudíž my se vzdalujeme navzájem G. Gospodinov Vzdalujeme se našim láskám. Vzdalujeme se našim dětem. Vzdalujeme se snům a ideálům, které jsme kdysi toužili svým žitím realizovat. Vzdalujeme se Bohu. Vzdalujeme se sobě samým. Utíkáme před sebou, před svými špatnými myšlenkami a činy, před tím, co zamlčujeme a tajíme. A najednou jsme sami, osamoceni vedle milované osoby, vedle svých dětí, mezi přáteli. A možná stačí slovo, věta, která nám vystaví lávku a my po ní zase můžeme přejít ke svým blízkým a dovolí nám nechat se obejmout. Možná to slovo v sobě hlídáme, ale někdy je těžké ho vyslovit. Rožmberská ulice rozkvétá do krásy a to doslova. Líbí se nám květinová výzdoba před některými obchůdky. Ve stejné ulici narazí návštěvníci města při procházce na nevábná zákoutí s přetékajícími popelnicemi. Sbírka materiálové pomoci pro severovýchodní Čechy Přeji Vám hodně milých slov a celý labyrint pevných lávek na Vaší cestě ke Štěstí. Jana Jandová Milí čtenáři, obracím se na ty z vás, kteří přispívají svými články do Třeboňského světa. Pokud posíláte své příspěvky mailem, nepište je, prosím, přímo do mailu, ale přikládejte je jako samostatný wordový soubor. Znovu opakuji a prosím, nevkládejte do wordového souboru obrázky, loga, fotografie, tabulky apod. Fotky, loga a obrázky posílejte samostatně ve formátu jpg. Text, můžete-li, pište v typu písma Times New Roman, velikost 12. Děkuji a těším se na dobrou spolupráci při tvorbě TS. -- Foto na titulní stránce A. Šrámek Město Třeboň ve spolupráci s Klubem Mája zorganizovalo 16. srpna sbírku čistících a dezinfekčních prostředků, balené vody, nového a zánovního ošacení a jiné materiální pomoci pro povodní postižené severovýchodní Čechy. Jak sbírka probíhala a jak dopadla? Největší objem z materiální pomoci tvořilo šatstvo, často nové, ještě zabalené. Za ně děkujeme. Dobrovolnice z Klubu Mája prádlo přebíraly a třídily na dámské, pánské a dětské, následně balily a popisovaly. Další ne nevýznamnou kategorií bylo oblečení deponované do přistaveného kontejneru. V něm skončily staré, špinavé oděvy, mnohdy i plesnivé, jak mi sdělila paní Lenka Tošerová. Přísun takového šatstva dobrovolníkům zbytečně přidělává práci, o hygienické stránce věci ani nemluvě. Přesto chtějí organizátoři sbírky poděkovat za čisté oděvy, čisticí a hygienické prostředky, košťata, balenou vodu, ale i hračky, kterými naplnily přistavenou dodávku. Tu i s řidičem zapůjčila SOŠ a SOU Třeboň. Poděkování patří také dobrovolným hasičům z Branné, kteří jeli do cílového místa Zákup jako doprovod pomoci s vykládkou, jak mi sdělila paní místostarostka Kahounová. Do Zákup dopravili také deset naftových a pět elektrických vysoušečů, které po povodních v r daroval Třeboni švýcarský Červený kříž. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k neštěstí druhých. Dnes pomůžeme jim, zítra možná budeme potřebovat pomoc sami. Jana Jandová Přijďte si zvolit své zastupitele Komunální volby se letos budou konat spolu s prvním kolem senátních voleb v pátek a sobotu 15. a 16. října. O přízeň voličů v Třeboni se budou ucházet tyto strany a seskupení: V zámeckém parku jsem potkala také šéfredaktorku TS Petru Pfeiferovou na procházce se svými dvojčaty. Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Nezávislí Strana zelených Komunistická strana Čech a Moravy Občané.cz TOP 09 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová Suverenita blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu Věci veřejné (VV) Strana pro otevřenou společnost 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

3 město Volby Rozhovor Pozvánka Festival Přijďte si zvolit své zastupitele pozvánka ke komunálním volbám str. 2 Otázky pro starostu města PaedDr. Jana Váňu str. 4 Den otevřených dveří v Domově pro seniory Třeboň str. 4 Zahájení Mezinárodního festivalu EKOFILM 2010 proběhne 4. října v Třeboni str. 21 Zprávy z radnice Z jednání rady města Základní umělecká škola má nová okna Rada schválila přijetí dotace z programu regenerace Městské památkové rezervace ve výši Kč na výměnu oken budovy čp. 24/1, Základní umělecké školy v Třeboni. Podíl vlastníka (města) činí Kč a bude hrazen z položky rozpočtu města určené na obnovu nemovitých kulturních památek. Oprava plastik v kapli v Břilicích V rámci grantového programu JČ Kraje Movité kulturní dědictví 2010 získalo Město Třeboň dotaci ve výši Kč na konzervaci a restaurování dřevěných plastik umístěných v kapli v Břilicích. Rada města schválila přijetí této dotace. Město podpoří Nadační fond jihočeských olympioniků Rada schválila finanční příspěvek ve výši Kč pro Nadační fond jihočeských olympioniků. Tento příspěvek bude použit na humanitární pomoc a podporu fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her či reprezentovaly stát na jiných světových soutěžích. Historická vozidla v Třeboni Na parkovišti v areálu Městského úřadu Třeboň byla dne k vidění historická vozidla. Vozidla byla vystavena v rámci 7. ročníku soutěže Cesta kolem Světa, který pořádala nezisková organizace Budějovický Oldtimer club. Anna Kahounová, místostarostka města Z jednání zastupitelstva města Obecně závazná vyhláška Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pří- stroj nebo provozované jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Tato vyhláška herní zařízení zpoplatňuje a podle zákona o místních poplatcích umožňuje obcím zároveň i kontrolu u těchto zařízení. Nechceme, aby se ve městě tyto automaty šířily, proto jsme přistoupili k jejich zpoplatnění za nejvyšší možnou částku, která činí Kč na 3 měsíce za jedno zařízení, říká starosta Jan Váňa. Nákup pozemku Zastupitelstvo města Třeboně schválilo nákup pozemku p.č. 1798/5 o výměře 520 m 2 v k.ú. Třeboň od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci. Jedná se o pozemek pod částí komunikace v ulici Rybářská v Třeboni. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem a činí Kč. Směna (s doplatkem) části pozemku v k.ú. Třeboň Zastupitelstvo města Třeboně schválilo zveřejnění záměru směny pozemků (s doplatkem) v k.ú. Třeboň. Jedná se o směnu pozemku ve vlastnictví soukromé osoby, který je v terénu zastaven komunikací, za pozemky, které tvoří zahradu přiléhající k nemovitosti. Prodej bytové jednotky v ul. Lidická, Třeboň Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky o velikosti 3+1 v ulici Lidická v Třeboni včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku. Darovací smlouva Hokej Třeboň o.s. Zastupitelstvo města Třeboně schválilo uzavření darovací smlouvy mezi Městem Třeboň a občanským sdružením Hokej Třeboň o.s. Rybářská 671, Třeboň na sportovní vybavení hokejistů. Vybavení Město zakoupilo v roce 2009, nikdy na něj nebyla uzavřena smlouva o výpůjčce ani jiná smlouva, proto jsme se rozhodli výstroj sdružení darovat, říká starosta Jan Váňa. Lenka Čapková ČOV Třeboň srpen 2010 V měsíci srpnu pokračovaly práce na stavebních objektech hrubého předčištění, dmychárny a provozního objektu. Byly provedeny hydroizolace a bylo započato se zděním stěn. Byla provedena betonáž základových desek pro Parshallův žlab PŠ 1 a PŠ 2, montáž armatur, bednění a provedení betonáže stěn žlabů. Parshallův žlab je zařízení, které zde bude sloužit k měření množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Ing. Jaroslav Fliegel, odbor rozvoje a investic l 3

4 otázky pro starostu Třináct třeboňských zastupitelů, kteří v lednu odhlasovali přímý prodej domu na Valech 122/I akciové společnosti EDUK CB, je nyní trestně stíháno pro porušení povinností při správě cizího majetku. Potvrdila to policie a Deník o kauze informoval již v úterý, ačkoliv se nepodařilo zjistit, kdo trestní oznámení podal, napsal na svých stránkách Jindřichohradecký deník. Můžete nám k tomu, pane starosto, říci několik slov? Jsem rád, že to, na co se nyní ptáte, je minulostí. O prodeji objektu na Valech se v TS psalo poměrně hodně, takže je třeboňská veřejnost informována a je pravdou, že nám bylo doručeno od Policie ČR obvinění ze spáchání přečinu zanedbání povinnosti při správě cizího majetku. Musím říct, že již při podávání vysvětlení jsem považoval celou kauzu za uměle vykonstruovanou a dobře živenou, především našimi politickými odpůrci. Vedlo mě k tomu vědomí, že nebyl porušen zákon o obcích ani žádná jiná norma. Také načasování celé aféry mělo stávající koalici před komunálními volbami poškodit, ba dokonce zabránit získání dotace na Besedu z ROP, což vyplývá ze spisu, do kterého jsme mohli nahlédnout. Také stanovisko dozorujícího orgánu z ministerstva vnitra potvrdilo, že byl celý postup v souladu s nakládáním majetku obce a že nebyl zákon o obcích porušen. O to překvapivější bylo obvinění policií. Na základě toho jsme podali stížnost na policii a ke krajskému státnímu zástupci. Celá věc se vrátila na státní zastupitelství do J. Hradce, které usnesení policie o zahájení trestního stíhání zrušilo jako neopodstatněné. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek. Mohu jenom zopakovat, že celou věc považujeme za politicky motivovanou a že je slušně řečeno politováníhodné, že se policie zamíchala do politického boje a bezprecedentním způsobem se pokusila zasáhnout do výkonu samosprávy, kdy nerespektovala výsledek hlasování většiny. Stejně tak jsou za hranou způsoby opozice, která policii v jejich činnosti utvrzovala. Co se týká dalšího postupu, je zřejmé, že není možné nechat celou záležitost bez dalšího došetření. Není možné beztrestně vláčet bezúhonné zastupitele jenom proto, že hlasovali jinak, než si někdo přál. Celou kauzu někdo spustil a my chceme onen důvěryhodný zdroj znát. A věřím, že se jej dozvíme. I za cenu trestního oznámení. Někteří majitelé třeboňských seníků na Mokrých lukách nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákladnou rekonstrukci, rádi by je proto darovali Městu Třeboni. Neuvažujete, pane starosto, o odkoupení i dalších seníků a jejich následném využití v rámci turistického ruchu (návštěvnická centra, infokiosky na naučné trase směrem k rybníku Rožmberk, sezónní prodejny výrobků místních řemesel apod.)? Soubor asi 38 třeboňských seníků je zapsán jako kulturní památka a z toho jsou v dané chvíli na listu vlastnictví města 2 a jedná se o přijetí daru dalšího seníku. Ostatní jsou v soukromých rukách. Je jasné, že soukromníci asi nenajdou finanční prostředky pro jejich rekonstrukci. V současné době opravujeme jeden seník, který se již rýsuje pod přeložkou, přičemž náklady jsou něco okolo 0,5 milionu Kč. Jsme si vědomi toho, že pokud se iniciativy neujme město, seníky z Třeboně zmizí. Proto jsme se ve vedení shodli, že bychom měli pokračovat v opravách našich seníků, případně, pokud městu stávající majitelé seníky bezúplatně převedou, pokračovat v záchraně této kulturní památky. Je to otázka několika let, ale není nač čekat. Krčínův dům by měl mít od září nového nájemce. Kdo o pronájem projevil zájem a co nakonec Krčínův dům veřejnosti nabídne? O Krčínův dům projevil zájem stávající nájemce, takže lze předpokládat, že bude pokračovat ve stejné činnosti. V sobotu 7. srpna byl slavnostně otevřen nový altán za Zlatou stokou u Bertiných lázní. Je pravda, že by se mohl altán stát i místem svatebních obřadů? Samozřejmě, jde jen o přání snoubenců. Pane starosto, v srpnu nás vylekala po vydatných deštích velká voda. Lidé měli obavy, aby se neopakovala situace z r V pohotovosti byl jistě krizový štáb, rybáři, městská policie. Jak se radnice na velkou vodu připravovala a jaká opatření přijala? Povodňová komise a jednání s dotčenými orgány Rybářstvím Třeboň a povodím probíhala v té době dvakrát denně. Musím konstatovat, že se díky racionálním úvahám bez hysterie podařilo udržet vodu v patřičných mezích. Samozřejmě, že jsme byli vystaveni tlaku nepouštět vodu pod Rožmberk, ale to bylo možné jen do určité míry, abychom neohrozili naše území a majetky. Za ty máme primární odpovědnost. V sobotu 21. srpna se slavnostně otevřela veřejnosti zrekonstruovaná Beseda. Co jí popřejete do vínku? Rozumím vaší otázce, ale já bych chtěl spíše popřát Třeboňákům, aby našli znovu cestu do Besedy, aby jim přinášela radost a aby jim dobře sloužila. Opravili jsme ji pro lidi a podle reakcí ze dne otevřených dveří tomu všichni takhle rozumí. Potěšily mě reakce návštěvníků a slova chvály na zdařilou akci. Velmi jim za to chci poděkovat, většího ocenění se nám nemohlo dostat. POZVÁNKA Den otevřených dveří v Domově pro seniory Třeboň V rámci týdne Sociálních služeb ČR se ve dnech 5. a 6. října (9 16 hod.) uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potřebujete se na něco zeptat? Nemáte všechny potřebné informace, týkající se našeho zařízení? Nevíte si s něčím rady? Trápí Vás něco? Rádi byste si promluvili s některým zaměstnancem nebo klientem? Nebo jste jen zvědaví? Bez ostychu přijďte, naše dveře jsou pro Vás otevřené. 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

5 aktuálně Čochtanova Třeboň je neodmyslitelně spojena s trhy na Masarykově náměstí. Seifertovu ulici zdobí nová vozovka, nové chodníky, parkovací místa i vysázená zeleň. V měsíci srpnu poctil naše město návštěvou legendární cestovatel Jiří Hanzelka s chotí. Naše pozornost mu zalichotila Ojektiv jej zachytil při orientaci na Masarykově náměstí. cs Náměstím se linula skořicová vůně pečených trdelníků, se kterou si budeme spojovat letní pohodu v Třeboni. V muzeu bylo ve všech prostorech instalováno nové osvětlení z grantového Programu pro rozvoj venkova, který Spolek přátel Třeboně získal pro tento rok. ps Sobotní odpoledne 7. srpna při Lázeňské Třeboni byl slavnostně otevřen altán u Bertiných lázní. cs Mezi vodníky zavítalo i Rádio Blaník se svými Letními slavnostmi. Na návštěvníky čekalo odpoledne plné hudby, her, soutěží. Ještě v září bude v muzeu probíhat úspěšná výstava akvarelů a grafiky Jana Novotného s tématikou třeboňských zákoutí. Uprostřed autor se svými přáteli na zahájení výstavy. ps V sobotu 14. srpna se v Třeboni setkali vodníci, rusalky a vodní příšerky všeho druhu na akci Čochtanova Třeboň. Děti si užily řádění v nafukovacím hradu, tatínkové u stánků s občerstvením. V srpnu vystoupilo v kapli Schwarzenberské hrobky Zámecké trio. Koncert sklidil velký úspěch. M. Král l 5

6 Od srpna začaly práce na úpravě dětského hřiště na Hliníku před školkou Sluníčko. ps Obec Branná se po dokončení výstavby nových chodníků zaskvěla do krásy. V okrajových částech Třeboně vyrůstá několik architektonicky zajímavých domů. Dům na fotografii nás zaujal i po stránce ekologické jedná se o budoucí energeticky pasivní dům. Celé prázdniny probíhaly práce na zateplení školky Sluníčko. Dětem se jistě bude líbit nová zářivá barva fasády. ps O zeleň za kapličkou na návsi v Branné se starají Technické služby, s.r.o. V letní sezóně byly velkou atrakcí dva koňské povozy, které umožnily návštěvníkům Třeboně spatřit její krásy zase jinak. ps V srpnu firma Čevak vyměnila v Přemyslově ulici na sídlišti Hliník hlavní vodovodní řad. ps Návštěvníci Třeboně nám dodali do redakce fotografii hospody v Branné se zavádějícím nápisem obchod, který se údajně skví na průčelí už 15 let. Obchod tu ovšem nenajdete. Není na čase nápis odstranit? Také v letošním roce zdobila zámecká okna nádherná květinová výzdoba. ps V letošním roce již od jarního tání rybáři v častých intervalech naplno odpouštějí rybník Svět, aby předešli povodni, která v roce 2002 zatopila celý zámecký park. ps Nejen vesničku mou střediskovou, ale i Brannou zdobí nádherný holubník. Až budete projíždět obcí na kole nebo autem, zkuste zpomalit a pokochejte se pohledem do dvora jednoho z domů na návsi. Pojedete-li směrem od Třeboně, tak hned za zatáčkou vlevo. Třeboň nabízí návštěvníkům nejednou kouzelné zákoutí. Mezi ně patřilo v srpnu i rozkvetlé klášterní nádvoří. 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

7 Tato kašna a vlasy paní sládkové jsou ozdobou našeho města, chtělo by se citovat z Hrabalových Postřižin. Zrekonstruovaná kašna, zurčící pramínky vody a chladivý stín zdobily klášterní nádvoří mezi zaparkovanými automobily. V srpnovém čísle jsme chválili nové chodníky a zábradlí na hrázi rybníka Svět, dnes přidáváme pochvalu za opravenou vozovku. Srpnové přívalové deště se projevily i na Mokrých lukách. Rozlitá voda z Černé stoky je zaplavila. M. Král Novou podobu dostala také část Táboritské ulice vozovka, chodníky, vysázené stromy a upravené záhony určitě zpříjemňují život zdejším obyvatelům. Dům přírody v areálu třeboňského zámku se stal v srpnových chladnějších dnech vítaným cílem turistů. Víla ve Zlaté stoce se koupala celý srpen bez ohledu na počasí. V půjčovně jízdních kol na třeboňském vlakovém nádraží si můžete od srpna půjčit také dvě koloběžky. Oblíbenými se staly již tradiční projížďky motorovou lodí po hladině rybníka Svět. Za příznivého počasí byl o plavby velký zájem zvláště mezi rodinami s malými dětmi. M. Král Z výstavního areálu třeboňských chovatelů již zbývá ke zboření jen torzo bývalé klubovny, kam se při populárních výstavách chovaných zvířat chodili návštěvníci občerstvit. šh Budova bývalého úřadu na Masarykově náměstí po jeho přestěhování jakoby usnula. Kdy se vyloupne z tiché opuštěnosti životem kypící hotel? Letošní deštivé léto znamenalo obvyklé zatopení zahrádek pod Dukelskou ulicí, kde voda napáchala škody na pěstovaných rostlinách. šh Třeboň navštívili mimozemšťané. Přiletěli, nepozorováni zanechali stopu na dopravní značce a zmizeli. Nebo jste je někdo z vás zahlédli? l 7

8 SPolečenSKá KroniKA SŇATKY Roman Dvořák, Gabriela Michálková - oba Brno Václav Kovalovský, Lenka Trlicová - oba ČB Tomáš Chlaň, Kamila Pípalová - oba Veselí n. L. Milan Kajer, Michaela Mertlová - Třeboň, Ostrava Petr Klaboch, Lenka Vondráčková - oba Třeboň Štěpán Fürst, Radka Hodová - Majdalena, Třeboň Miroslav Fiala, Květa Svobodová - oba Humpolec Karel Dvořáček, Jana Pešíčková - oba Třeboň Tomáš Přeučil, Lenka Nováková - oba Třeboň Martin Klička, Martina Petříková - Lomnice nad Lužnicí, Č. Budějovice Michal Dušek, Ilona Alchusová - oba Praha Tomáš Kobetič, Tereza Mejtová - Praha, ČB Jan Vodráška, Jarmila Žáková - Plzeň, J. Hradec Rudolf Prášek, Vladimíra Bubeníková - Trhové Sviny, Č. Budějovice Lukáš Pánek, Martina Lakatošová - oba České Velenice Jan Reitinger, Štěpánka Dvořáková - oba ČB Miroslav Souček, Hana Součková - oba Stříbro Josef Tůma, Iveta Valachová - oba Praha Róbert Novák, Petra Navrátilová - oba Třeboň ÚmrTí Blanka Moravcová, Třeboň Marie Lencová, Mazelov Blažena Vondráková, Lomnice n. Luž. Petr Leština, Třeboň Marie Maxová, Třeboň Marta Brabcová, Suchdol n. Luž. Jiří Šedivý, Domanín Blažena Flašková, Františkov Miloslava Peroutková, Třeboň Marie Fraňková, Štěpánovice Jiří Polák, Suchdol n. Luž. Zdeněk Marek, Třeboň 74 let 87 let 88 let 33 let 70 let 77 let 87 let 93 let 68 let 90 let 86 let 59 let K uveřejnění údajů v rubrice byl získán souhlas. Odešel Jiří Šedivý bývalý kastelán Schwarzenberské hrobky Občany našeho města překvapila smutná zpráva, že v pátek náhle odešel ve věku 87 let dlouholetý zaměstnanec Schwarzenberské hrobky pan Jiří Šedivý. Historie rodu Schwarzenberků byla jeho koníčkem a spolupracovníci o něm tvrdili, že je živou Koncept Bazální stimulace a jeho využití v Domově seniorů Třeboň Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept s více než čtyřicetiletou historií, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Autorem konceptu je německý profesor Dr. Andreas Fröhlich. V současné době patří koncept mezi nejpopulárnější ošetřovatelské koncepty a je integrován do přímé péče ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách ve všech zemích Evropské unie. V péči o seniory se uplatňuje koncept s cílem zkvalitnit poskytovanou péči, podpořit zachovalé schopnosti seniora v oblasti hybnosti, sebeobsluhy, komunikace a společenských kontaktů, ale také s cílem posílit důvěru v personál a v prostředí, ve kterém se nacházejí. Pro seniora, zvláště trpí-li některou z forem demence, je velice náročně se adaptovat na nové prostředí, do kterého přichází z domova. Koncept umožňuje důstojné prožívání života s maximálním respektem individuálních potřeb člověka. Proto je jedním ze základních předpokladů práce s konceptem Bazální stimulace zohlednění biografie člověka v péči, také jeho životních zvyků, návyků a rituálů. V důsledku podpory seniorových zachovalých schopností se snižuje ošetřovatelská zátěž u těchto lidí, snižuje se také riziko vzniku komplikací následkem dlouhé imobilizace a destimulace. Strukturovanou péčí v konceptu Bazální stimulace je splněn jeden z hlavních předpokladů současného pojetí poskytování sociálních služeb, a to zajištění bezpečnosti péče a respekt autonomie uživatele. encyklopedií tohoto rodu i hrobky. Narodil se 20. května 1923 v Benešově u Prahy. S rodiči žil v Praze, kde se vyučil slévačem barevných kovů. Po roce 1945 narukoval jako voják do Třeboně, kde se také v roce 1948 oženil. Do roku 1955 pracoval v Praze jako slévač. Protože chtěl žít a bydlet s rodinou, musel změnit svou profesi. Když se uvolnilo místo na Schwarzenberské hrobce, začal zde pracovat jako kastelán, správce objektu a také jako průvodce. K této práci patřila i péče o přilehlý lesopark kolem hrobky a jeho údržba. Velmi zajímavě pojatý průvodcovský výklad na hrobce, vzorně uhrabané cesty okolo hrobky a parku, celkový pořádek to byla vizitka jeho odpovědné, náročné a obětavé práce po celá léta. Svědčí o tom stovky pochvalných zápisů a uznání v knize návštěv od jednotlivců i celých zájezdů. Tuto práci prováděl celých 27 let a později, již jako důchodce, pomáhal pečovat o park a okolí hrobky jako údržbář dalších 18 let. Vždy Zaměstnanci DS Třeboň vidí v konceptu Bazální stimulace předpoklad, aby jimi poskytovaná péče byla individuální, efektivní a humánní, založena na velké míře empatie, citu, trpělivosti a schopnosti zaznamenat i nepatrné reakce klienta. Vedoucí domova Ing. Lenka Krakowitzerová věří, že Bazální stimulace obohatí nejen klienty, ale i zaměstnance. Máme šanci být ve své práci maximálně kreativní, nabízí se nám prostor na seberealizaci, udržíme krok s dobou a posílíme důvěru klienta ve svoji sestřičku. Abychom se ve své práci mohli skutečně zdokonalovat, pořádáme odbornou přednášku o konceptu Bazální stimulace (na této úrovni první v pořadí). Tato odborná vzdělávací aktivita je zajištěna ze strany akreditované vzdělávací společnosti INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., která je jediným subjektem v České republice zajišťujícím vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách v konceptu Bazální stimulace. Vzdělávací programy v konceptu Bazální stimulace jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Společnost je členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace a přidruženým členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Ředitelka společnosti byla v květnu tohoto roku zvolena prezidentkou Mezinárodní asociace Bazální stimulace. PhDr. Karolína Friedlová, prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace Ing. Lenka Krakowitzerová, vedoucí DS Třeboň se u něho spojovala práce, píle, láska a zábava. Byl příkladným a svědomitým pracovníkem, na kterého bylo vždy spolehnutí. V roce 2005 předal údržbu parku svému nástupci a začal užívat zaslouženého odpočinku. Před odchodem do důchodu pan Šedivý zaškolil vnučku a předal jí své dlouholeté a bohaté zkušenosti z průvodcovské činnosti. Ta pracuje na hrobce jako stálá průvodkyně již 20 let, takže jablko nepadlo daleko od stromu. Poslední rozloučení s Jiřím Šedivým se konalo ve čtvrtek 19. srpna 2010 na hřbitově sv. Jiljí u Ostende, kam ho přišli vyprovodit na jeho poslední cestu kromě rodinných příslušníků a příbuzných také jeho bývalí spolupracovníci a zástupci Státního zámku Třeboň a Národního památkového ústavu České Budějovice. Jeho dlouholetá práce a vztah k lidem zůstane v srdcích všech kolegů, rodiny a přátel. Čest jeho památce! Miroslav Král 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

9 Linka 156 V úterý 20. července po 14. hodině využil neznámý pachatel nepozornosti 48leté ženy z Vrcova a na autobusové zastávce v Novohradské ulici jí z nákupní tašky odcizil peněženku s doklady a hotovostí 2000 Kč. Žena krádež oznámila se zpožděním, strážníci muže již nezjistili. Odcizená peněženka bez peněz byla nalezena o den později v odpadkovém koši na Masarykově náměstí. Sezónu už tradičně provázejí i případy zbloudilých nebo ztracených lidí. Strážníci tak například v pondělí 16. srpna pátrali po 16letém mladíkovi ztraceném své rodině v okolí hráze rybníka Svět, který byl později nalezen na silnici ve směru na Domanín. Naopak v úterý 3. srpna se pro změnu v centru města ztratili rodiče dvěma 9letým chlapcům, kteří se v nouzi obrátili na obsluhu parkoviště v Dukelské ulici. V tomto případě trvalo jen několik minut k vyhledání rodičů. Složitější jsou případy cizinců, kteří ztrácejí orientaci a nedokáží vysvětlit, kde jsou ubytovaní, případně jak se v Třeboni ocitli a kde mají sraz s ostatními účastníky zájezdu. Alkohol nebo drogy zatemnily rozum 18letému mladíkovi z Hluboké nad Vltavou natolik, že v sobotu 7. srpna navečer musel personál motorestu na Kopečku před ním zavřít restauraci. Mladík však ve svém řádění pokračoval i před provozovnou, kde poškodil reklamní poutače a květinovou výzdobu. Strážníci mladíka zkrotili až po použití donucovacích prostředků a nasazením pout, poté jej s podezřením ze spáchání trestného činu převezli k dalšímu šetření na místní oddělení PČR. Ve středu 11. srpna před třetí hodinou ranní rušil noční klid na Masarykově náměstí 39letý muž z Třeboně a svůj noční výstup završil močením v historickém centru města. Strážníci muže na místě zklidnili a jeho přestupky po zadokumentování předali k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu. Nakrást potraviny v místním marketu se rozhodl ve čtvrtek 12. srpna 20letý mladík z Morkovic. Pro jeho chutě však neměl pochopení personál, který jej zadržel a přivolal strážníky. Mladík musel zboží vrátit a místo snadného výdělku obdržel od strážníků blokovou pokutu za přestupek proti majetku. Nepříjemnou vzpomínku na lázeňský pobyt v Třeboni bude mít 56letá žena z Příbrami, na kterou v úterý 17. srpna večer při procházce sídlištěm Hliník spadla z opravovaného domu cihla. Žena utrpěla zlomeninu pravé ruky. Případ byl předán k dalšímu šetření PČR. Volně běhající kůň po autobusovém nádraží v Jiráskově ulici zaměstnal strážníky o půlnoci v úterý 17. srpna. Strážníkům se po kratší honičce podařilo koně odchytit a předat 34letému majiteli z Českých Budějovic. Událost se obešla bez zranění přítomných a škody na majetku, majitel toulavého koně se zpovídal z přestupku proti obecně závazné vyhlášce. Vladimír Školka, MěPo Třeboň Strážníci pravidelně provádějí kontrolu pejskařů na dodržování platných vyhlášek. Na snímku z Táboritské ulice se svým psem slečna Nováková, která měla vše v pořádku svého psa na vodítku a připravený sáček. Stíny třeboňského léta Letošní léto mi bylo dopřáno prožít příjemným způsobem. Celá dovolená patřila mému vnoučeti. V obchodě s hračkami jsem nakoupila vše potřebné a zapřemýšlela o nejlepším a nejvhodnějším místě k prožití prázdninových týdnů. Jednoznačně zvítězily zámecký park a zámecká nádvoří prostředí působící klidně, příjemně, bezpečně. Brzy jsem však poznala, že to nebude zase tak jednoduché. I když je Třeboňsko protkané stovkami cyklistických tras, mnohým cyklistům se nejlépe jezdí právě zde. Hned první den pobytu mé vnouče málem srazil cyklista, který se okolo nás prohnal rychlostí účastníka Závodu míru. Kousek od nás si to rozdal s asi pětiletým chlapečkem na kolečku z umělé hmoty. Toho před úrazem zachránila duchapřítomnost maminky. Dvě maminky s kočárky šly bezstarostně parkem, okolo houf dětí a za nimi paní na kole venčící na volno pejska a na procházející se skupinku zvonila zvonkem. Jindy se cyklista motal mezi dětmi na asfaltu, zpomalil, ale nesesedl. Na můj dotaz, proč tak činí, odpověděl, že pospíchá. Mnoho cyklistů nesesedlo z kola ani na zámeckém nádvoří: kličkovali mezi reklamními tabulemi a chodci i při Čochtanově Třeboni. Má profese znamená častý kontakt s lidmi a naučila mne jednat zdvořile a slušně. Se zdvořilostí jsem u cyklistů v Třeboni bohužel neuspěla. A tak jsem si začala vymýšlet: Pozor, je tam městská policie, vybírají 500! Ježíšmarjá, paní, to jste hodná, že jste mne upozornila, škoda pětistovky přilétla odpověď, a hned se kolo vedlo. To se měšťáci budou mít, bude to za šestkrát pět set, zavolala jsem na skupinu cyklistů. Odpovědí mi bylo, ať nejsem drzá. Držela jsem v náruči vzpínající se vnouče a moc jsem si přála, aby u kašny opravdu stál někdo kompetentní, kdo by ty tři tisíce vyinkasoval. Vedena bezmocí, volala jsem za neurvalými sportovci klamná sdělení: Pozor na kastelána, ve všech prostorách zámku Třeboň je zákaz jízdy na kole! Pane, právě jste projel okolo zákazu jízdy na kole, ohrožujete zde ostatní! Tento nájezd je zde pro invalidní vozíky, ne pro cyklisty! Netušila jsem, kolik je u nás cyklistů hluchých a němých Se smutkem v duši konstatuji, že plno nezodpovědných a neukázněných cyklistů je i mezi třeboňskými občany. A nebezpečno není pouze v zámeckém parku a na zámeckém nádvoří. Na chodníku v Jindřichohradecké bráně jsem byla přinucena couvat s kočárkem před partou cyklistů, protože si umanuli projet bránou právě tudy, okolo vchodu do Základní umělecké školy. Dumala jsem tam nad značením cest: cyklostezka pokračuje od Bertiných lázní na náměstí, možná by se patřilo umístit zde tabuli s příkazem Cyklisto, sesedni z kola! Že se jezdí v Třeboni na kolech po chodníku zcela běžně, začínáme brát jako samozřejmost. Za rok přiletí mé skandinávské vnouče na prázdniny do Třeboně znovu. Žije ve Finsku v zemi, kde je celkem bezpečno, kde se nepodvádí a nekrade, zákony, předpisy a zákazy se dodržují s naprostou samozřejmostí. Bude o rok starší, moudřejší, rozumnější. Přála bych si, aby moudřejší a rozumnější byli za rok i třeboňští cyklisté, ale nedělám si zbytečné iluze. Mám proto vymyšlený plán: opustíme jinak příjemný a nádherný zámecký park a přesídlíme na Mokrá luka a strávíme prázdniny v klidu a bezpečí. Jediného nepřítele, který tam na nás bude čekat, komáry, hravě zvládneme repelentem. Jaká škoda, že nejsou takhle zvládnutelní také cyklisté v Třeboni! Nebo se i na ně nějaký ten umravňující prostředek přece jen najde?! Marie Vávřová l 9

10 Program kina Světozor na měsíc září Den v týdnu Datum čas Titul Délka Přístupnost cena (Kč) st :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ čt :00 LET S DANCE 3D 3D taneční Tit /150 20:00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 MACHŘI 2D komedie Tit pá :30 LET S DANCE 3D 3D taneční Tit /150 22:00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 SHREK: ZVNEC A KONEC 3D pohádka Dab /150 so :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :30 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 2D thriler tit :00 LET S DANCE 3D 3D taneční Tit /150 14:00 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 3D dobrodružný Dab /135 ne :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 2D thriler Tit po :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ út :00 MACHŘI 2D komedie Tit :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ st :00 JAKO KOČKY A PSI 3D komedie Dab /130 20:00 KAJÍNEK 2D akčí CZ čt :00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D 3D pohádka Dab /130 20:00 SEXY 40 35mm komedie Tit :00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D 3D pohádka Dab /130 pá :30 ČARODĚJŮV UČEŇ 2D dobrodružný Tit /110 22:00 SEXY 40 35mm komedie Tit :00 SHREK: ZVNEC A KONEC 3D pohádka Dab /150 so :00 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D 3D pohádka Dab /130 19:30 SEXY 40 35mm komedie Tit :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ :00 ČARODĚJŮV UČEŇ 2D dobrodružný Tit /110 ne :00 SALT 2D thriler Tit :00 SEXY 40 35mm komedie Tit po :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ :00 AGORA 35mm historický Tit út :00 MACHŘI 2D komedie Tit :00 AGORA 35mm historický Tit st :00 AGORA 35mm historický Tit :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ čt :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 KARATE KID 2D dobrodružný Dab /110 17:00 JAKO KOČKY A PSI 3D komedie Dab /130 pá :30 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 SALT 2D thriler Tit :00 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 3D dobrodružný Dab /135 so :00 KUKY SE VRACÍ 2D rodinný CZ 95 95/80 19:30 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ :00 SHREK: ZVNEC A KONEC 3D pohádka Dab /150 ne :00 SALT 2D thriler Tit :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ po :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ :00 KARATE KID 2D dobrodružný Dab /110 út :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ :00 ŽENY V POKUŠENÍ 35mm komedie CZ st :00 MACHŘI 2D komedie Tit :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ čt :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ :00 KARATE KID 2D dobrodružný Dab /110 pá :30 (K) LAMAČ SRDCÍ komedie Tit :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ :00 SHREK: ZVNEC A KONEC 3D pohádka Dab /150 so :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ :30 AGORA 35mm historický Tit :00 (K) LAMAČ SRDCÍ komedie Tit :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ ne :00 (K) LAMAČ SRDCÍ komedie Tit :00 AGORA 35mm historický Tit po :00 AGORA 35mm historický Tit :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ út :00 AGORA 35mm historický Tit :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ st :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ :00 KAJÍNEK 2D akčí CZ čt :00 WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ 2D drama Tit :00 ROMÁN PRO MUŽE 2D komedie CZ l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010 l 10Rezervace vstupenek na

11 akce kultura Divadlo Výstava Koncert Divadlo První představení divadelního předplatného se koná v hodin. Nenechte si ho ujít! str září v 16 hodin zahájí výstavu obrazů Z. M. Novákové PhDr. Jaromír Zemina str. 11 Pěvecký sbor ACANT vystoupí v 18 hodin ve Schwarzenberské hrobce str. 12 Představení Vše o mužích je zrušeno, náhradní představení Druhý břeh výstavy výstavní sál Pod věží v Třeboni 4. září až 2. října výstava obrazů Zdenky marie novákové centrum Chagall, Ostrava, 2002, Hübners Who is Who, 2007, v Antologii umělců, L Áttualita, Řím, 2009 a v dalších lexikonech. Za uměleckou činnost jí byla udělena Cena Masarykovy akademie umění (2002), Evropská medaile Franze Kafky (2002), Čestný diplom a medaile v kategorii malba v mezinárodní umělecké soutěži Le Bluet International, Essars, Francie (2009) a získala první cenu v kategorii malba v mezinárodní soutěži Accademia Internazionale Il Convivio 2009, Castiglione di Sicilia, Italie. Žije a tvoří v Praze. Divadlo Divadlo J. K. Tyla v hodin, Kč Divadlo Bez zábradlí Bernard Slade DAlší roky ve STeJnou DoBu Přijměte pozvání na vernisáž výstavy v sobotu 4. září 2010 v 16 hodin. v předplatném ZDENKA MARIE NOVÁKOVÁ absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze (1963, prof. František Cubr). Tam studovala čtyři roky v atelieru kresby a malby, ve studiu malby poté pokračovala soukromě (prof. Karel Souček). Uspořádala přes třicet malířských samostatných výstav a účastnila se desítek výstav kolektivních domácích i zahraničních. Její obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, v Galerii Hlavního města Prahy a v dalších prestižních galeriích a sbírkách domácích i zahraničních. Patřila ke skupině Maloskalských výtvarných umělců, nyní je členkou Jednoty umělců výtvarných, Unie výtvarných umělců. Pracuje jako docentka na Katedře architektury ČVUT FSv v Praze (habilitovala na pražské Akademii výtvarných umění, kde v létech působila jako pedagog). Spolupracuje s Nadací Livie a Václava Klausových. Její práce je zařazena v mezinárodním archivu IAWA ve Virginii, USA, ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné Volné pokračování úspěšné duchaplné sexkomedie Každý rok ve stejnou dobu. Z premiérových kuloárů Volné pokračování Další roky ve stejnou dobu není odvarem hry Každý rok ve stejnou dobu. Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. Dokonce jsou v ní, zdá se mi, některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá hra nejen o stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se v ní taky mluví. Jiří Menzel Režie: Jiří Menzel, hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák. l 11

12 Představení hrabalovských Postřižin zmoklo, přesto diváky nadchlo Městská knihovna Třeboň zve všechny své příznivce opět po prázdninách do svých prostor. Nabízíme velký výběr nových knih pro děti i dospělé, téměř 90 titulů docházejících periodik (včetně denního tisku). Pro školy připravíme lekce knihovnicko-informativní výchovy. Výpůjční doba: Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin Najdete nás v ulici Chelčického 1-2 (areál domů s pečovatelskou službou). Volat můžete na číslo: , psát na ovou adresu: Všechny novinky uveřejňujeme na své fanoušky máme i na Facebooku. Přidejte se k nim! foto R. Gális Vrámci Třeboňského divadelního festivalu si připravil organizátor Třeboňská rozvojová o.p.s. na měsíc srpen dvě představení. Skutečným zážitkem bylo venkovní divadelní představení Postřižin přímo na historickém nádvoří pivovaru Bohemia Regent v Třeboni. Představení Postřižiny je unikátní projekt, který na jednu scénu svedl amatéry i profesionály Jana Rosáka, Petra Jančaříka, Pavla Vítka, Pavla Landovského s ochotníky, kteří jsou doma v kraji kolem dolní Berounky. Jejich herecké výkony ocenili diváci hlasitým potleskem. Na jevišti se kromě lidí objevili koně, kráva, stařičký náklaďáček, motocykl z 20. let minulého století a třeba i více než sto let stará hasičská stříkačka. Diváci se mohli i těšit z koupele Maryšky. Obě představení byla i navzdory počasí divácky velmi vyhledávaná. Páteční představení zaskočil déšť téměř na konci, bohužel sobotní večer propršel celý. Herci se rozhodli v sobotu odehrát zkrácenou verzi představení a po skončení složili poklonu věrným divákům, kteří se rozhodli i přes nepřízeň počasí vydržet. Všem divákům moc děkujeme, že vytvořili příjemnou atmosféru i přes nekončící déšť. Velký dík patří i hercům a celému štábu představení Postřižin, kteří i přes toto počasí hráli s velkým nadšením, uvedla za organizátory festivalu V. Tlačilová. Děkujeme firmě Swietelsky, stavební s.r.o. za sponzorování kulturních akcí v Třeboni Poslední divadelní představení festivalu komedie Vše o mužích je bohužel z důvodu nepřítomnosti jednoho z hlavních představitelů zrušeno. V tuto chvíli organizátor festivalu jedná o náhradním termínu, případně o jiném divadelním představení. Podrobné informace o změně na: nebo v Infocentru města Třeboně. 12 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

13 Divadlo J. K. Tyla v hodin TŘeBíčSKÝ ŽiDovSKÝ FeSTivAl tentokrát v Třeboni Program: 16:00 Zahájení 16:10 16:30 Taneční vystoupení YOCHEVED (židovské a izraelské tance) 16:45 17:15 Hudební vystoupení souboru CANTUS SLUNKO (sborové provedení písní s židovskou tématikou) 17:30 17:50 Taneční vystoupení YOCHEVED (židovské a izraelské tance) 18:00 18:50 Recitál židovských písní RENA- TA DRÖSSLER s doprovodem: M. Hanák kytara, M. Kostiuk klarinet a saxofon, P. Ožana klávesy 19:00 ukončení akce Po dobu konání akce bude k dispozici informační pult s propagačními tiskovinami města Třebíče.

14 14. ročník Abonentních koncertů je připraven Již tradiční zimní cyklus Abonentních koncertů bude zahájen dne 14. října t. r. v divadle J. K. Tyla. Až do března příštího roku vždy 1x měsíčně přijali pozvání k účinkování na 14. ročníku umělci velmi zvučných jmen. Např. Hana Maciuchová vystoupí k vánočně laděnému prosincovému termínu společně se znamenitým violoncellistou Petrem Nouzovským a klavíristou Danielem Wiesnerem. Premiéru v Třeboni bude mít houslistka Jana Nováková, vítězka několika velmi prestižních soutěží, společně s klavíristou Petrem Novákem. V Třeboni poprvé také přivítáme dvě mladé vítězky prestižních soutěží. Ta první, Jana Lahodná, je laureátkou Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a vystoupí společně se sopranistkou Michio Keiko a klavíristkou Irenou Černou na zahajovacím říjnovém koncertu. Sopranistka Lucie Silkenová je laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Její umění foto cs budeme moci obdivovat při únorovém koncertu společně se znamenitým rakouským pěvcem Ernstem Linttnerem a klavíristou Jaroslavem Šarounem. Nebude chybět ani již tradiční povídání o hudbě, tentokrát s velmi zajímavými hosty, cembalistkou Prof. Zuzanou Růžičkovou a spisovatelem a historikem Petrem Horou Hořejšem, tvůrcem známých Toulek českou minulostí. Lednovým Tónobraním, stejně jako všemi ostatními koncerty, nás provede Prof. Jiří Hlaváč. Závěrečný březnový koncert bude jistě velkým svátkem, protože přivítáme České noneto. Pořadatelé i pro letošní ročník připravili zvýhodněné vstupné pro obyvatele Třeboně. Opět budou v prodeji Abonentní vstupenky, které je na všech šest koncertů možno obdržet v předprodeji v IKS za cenu 720 Kč. Tuto možnost lze využít do 14. října t. r., tedy do zahájení prvního koncertu cyklu. Vstupenky lze také objednat on line, stejně jako na jiná představení v kině či divadle. Naplněné sály v minulém ročníku byly zřetelnou odpovědí na otázku, zda má význam vážnou hudbu v Třeboni v období mimo cestovní ruch pořádat. Je pro nás ctí pokračovat s maximální péčí v tradici Abonentních koncertů a pozvat vás všechny k jejich čtrnáctému ročníku. Váš Miloš Končický V minulém čísle TS jsme otiskli článek p. M. Váni Udavač z Těšína zaplnil zámecký park v Třeboni. Do redakce jsme dostali několik příspěvků, které s autorem článku nesouhlasí (článek Ing. M. Houdkové, Ing. E. Drtinové, Mgr. P. Hodiny a pana J. Nováka), jeden článek byl souhlasný (příspěvek pana V. Hanzela). Všechny články posíláme autorovi, neboť se převážně týkají jeho osoby. redakce TS Dny otevřených ateliérů 2010 výzva umělcům Stejně jako v roce 2009 se bude na podzim letošního roku v celém Jihočeském kraji konat slavnost výtvarného umění nazvaná Dny otevřených ateliérů. V průběhu celého roku rozšiřuje pořadatel akce Kulturní most databázi výtvarníků a galerií mapováním kulturních subjektů působících v rámci Jihočeského kraje. Jelikož databáze umělců není nikdy úplná, chceme nyní dohledat umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti a odkrýt tak i méně známé představitele výtvarné scény v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou zúčastnit také výtvarníci chalupáři, tedy například pražští autoři působící dočasně v jižních Čechách nebo také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na u: nebo telefonu Umělci a galerie se mohou k účasti přihlásit do 6. září 2010 vyplněním přihlášky na internetové adrese dnyotevrenychatelieru, em na případně telefonicky na čísle Dny otevřených ateliérů se budou konat října Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2010 v Dolním Rakousku, kde již mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro českou stranu. Josef Korda, koordinátor projektu Kulturní most Folklórního festivalu DUHA se zúčastnil v srpnu na Masarykově náměstí taneční soubor z města Volgoda a Krasnodar z Ruska. Sklidil velký úspěch u diváků. M. Král 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

15 lázně Aurora s. r. o. infocentrum lázní Aurora otevřeno pondělí, středa, pátek hod. úterý, čtvrtek hod. Tel , st Přednáška: CESTA KE ZDRAVÍ PODLE MUDr. JOSEFA JONÁŠE Jan Mašek PM čt Taneční večer: FACE, vstupné 30 Kč S so Taneční večer: DJ ZVÁNOVEC, vstupné zdarma H po Módní přehlídka: fy IVI S út Taneční večer: SONO, vstupné zdarma H st Přednáška: CO JEŠTĚ NEVÍTE O LÁZEŇSKÝCH PROCEDURÁCH PhDr. Marek Zeman PM čt Taneční večer: KRYSTAL, vstupné 30 Kč S so Taneční večer: FACE, vstupné zdarma H po Módní přehlídka: TŘEBOŇSKÉ PODNIKATELKY S út Taneční večer: DJ ZVÁNOVEC, vstupné zdarma H út Přednáška: HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ Ing. M. Hule PM st Kvintet swingového orchestru Č. Buděj., vst. 100 Kč S čt Taneční večer: ROSA, vstupné 30 Kč S so Taneční večer: FACE, vstupné zdarma H út Taneční večer: KRYSTAL, vstupné zdarma H st Koncert: ZUZANA STIRSKÁ & GOSPEL TIME, Lázeňské hudební večery v režii K. Vágnera, vst. 150 Kč S st Přednáška: LÉČIVÁ SÍLA RAŠELINY A SLATINY doc. Dr. Petr Petr S čt Taneční večer: SONO: vstupné 30 Kč S so Taneční večer: FACE, vstupné zdarma H út Taneční večer: ROSA, vstupné zdarma H st Koncert: TŘEBOŇSKÝ LÁZEŇSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, vstupné 70 Kč S čt Taneční večer: POHODA ČESKÁ, vstupné 30 Kč S čt Přednáška: HISTORIE RYBNÍKÁŘSTVÍ Ing. M. Hule PM S společenský sál, PM přednášková místnost, H restaurace Harmonie st 19:00 Taneční večer: kapela Krystal, vstupné 30,- A čt 19:00 Kvintet swingového orchestru Č. Budějovice, vst. 30,- A ne 19:00 Taneční večer: kapela Zenit, vstupné 30,- A po 19:00 Taneční večer: hraje SONO, vstupné 30,- A st 19:00 Taneční večer: hraje Falko Melodi, vstupné 30,- A st 16:00 Přednáška: Síla rašeliny a slatiny, doc. MUDr. P. Petr, PhD. DB ne 19:00 Diskotéka pro dospělé, DJ Roman Zvánovec, vstupné 25,- A po 19:00 Taneční večer: Georgi one men show, vstupné: 30,- A po 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity přednáší třeboňský básník a spisovatel Ing. M. Hule DB st 19:00 Taneční večer: hraje OBZOR, vstupné: 30,- A A restaurace Adéla v areálu Bertiných lázní, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 hod., tel.: ) Společné prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK každé úterý, odjezd od Lázní Aurora hod. SCHWARZENBERSKÁ HROBKA každý čtvrtek odjezd od Lázní Aurora i od Bertiných lázní hod. Expozice DŮM PŘÍRODY (EXPOZICE TŘEBOŇSKO) prohlídka každá středa, odjezd od Lázní Aurora ve hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR každý pátek hod. exkurze s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva Individuální prohlídky TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze s ochutnávkou piva objednávky denně KOSTEL SV. JILJÍ denně od hod. AKVÁRIUM KRČÍNŮV DŮM denně mimo pondělí hod. MUZEUM denně hod. Zuzana Stirská se souborem GOSPEL TIME Nenechte si ujít skvělé rytmické gospely v podání skupiny GOSPEL TIME! v hod. - společenský sál Lázní Aurora Cena 150 Kč. Bertiny lázně s. r. o. Provozní doba kulturního oddělení: Po, St, čt: 7: h, Út, Pá: 7: h Telefon: , e mail: Petra Kubátová, DiS st 19:00 Taneční večer: hraje kapela FACE, vstupné 30,- A st 19:00 Přednáška: Tarotové karty a alternativní léčení přednáší pí Miroslava Faltusová DB ne 19:00 Taneční večer: hraje kapela ZENIT, vstupné 30,- A po 19:00 Taneční večer: hraje kapela ROSA, vstupné 30,- A po 19:00 Přednáška: Vydra symbol Třeboňska, přednáší pí Kadlečíková z Nadačního fondu pro vydru DB st 19:00 Taneční večer, hraje kapela SONO, vstupné 30,- A ne 19:00 Diskotéka pro dospělé, DJ Zvánovec, vstupné 25,- A po 19:00 Taneční večer: kapela Evergreenmusic, vstupné 30,- A po 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity přednáší třeboňský básník a spisovatel Ing. M. Hule DB Kulturní přehled září Houbařské slavnosti Dřevěný vojáček a jeho přátelé (STLD) Perníková chaloupka (STLD) Campanello Zámek Další roky ve stejnou dobu / předplatné Divadlo J. K. Tyla Třebíčský židovský festival tentokrát v Třeboni Bleší trh O silném Honzovi (STLD) Svatováclavský jarmark Krejčí, švec a duchové (STLD) Druhý břeh l 15

16 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel/fax: , MŠE SVATÉ vání, zpívání) v 16:00 hod. Třeboň děkanský kostel : na děkanství, večerní chvály pondělí pátek hod., (nešpory) sobota 7.30 hod., neděle úterý: příprava dětí na 8.45 hod. a hod. svátosti (první sv. přijímání, Majdalena: křest) neděle 10:30 hod. středa: eucharistická adorace Kostel sv. Alžběty: hodinu před mší svatou sobota :00 hod. čtvrtek: první čtvrtek v měsíci Kaple Branná: eucharistický průvod po úterý :00 hod. mši svaté a modlitby za kněze Kaple Lužnice: pátek: 8.00 hod. modlitba sobota :00 hod. matek v kapli na děkanství Kaple Domanín: sobota: odpolední mše svatá úterý :00 hod. s nedělní platností v kaplích Kaple Břilice: dle rozpisu sobota :00 hod. neděle: farní klub po ranní Kaple Přeseka: mši svaté ve společenské sobota :00 hod. místnosti. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Vyučování náboženství na pondělí: setkání dětí (malo- školách dle rozvrhu Zprávy z farnosti Hubertská mše Lesní rohy trubačů mysliveckého řádu Rytířů sv. Huberta zazněly 5. srpna v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni při Hubertské mši. Účinkoval také pěvecký sbor Cantinella. Kostel byl přeplněn a po mši svaté pokračovali trubači koncertem ze svého repertoáru. Letní návštěvy Za krásou našeho okolí, ale také vypomoci naší farnosti přijelo do Třeboně devět mladých kněží z diecéze Hradec Králové. Konali v kostele každodenní bohoslužby. Do jejich kruhu zavítal i světící biskup českobudějovický Msgr. Pavel Posád. Další vzácnou návštěvou ve farnosti byl Msgr. Bernhart Rachwaldski z Lipska, který dlouhá léta v době totality pomáhal našim kněžím tajně dopravovat náboženskou literaturu a všeobecně jim umožňoval pobyt v tehdejší NDR, kde požívala církev o něco větší volnosti, než u nás v socialistickém Československu. Opravená kaple v Břilicích Péčí Městského úřadu v Třeboni byla důkladně opravena kaple v Břilicích. Vnitřek kaple byl vymalován, byla opravena okna a venkovní fasáda. Sochy uvnitř kaple ale ještě čekají na zajištění proti červotočům. Majdalena Velké deště v polovině srpna způsobily, že voda v Majdaleně sahala téměř až ke kostelu. Přesto byla v Majdaleně velká účast na nedělních bohoslužbách, jako ostatně celé léto, protože kostel naplnili projíždějící vodáci a množství turistů. Přihlášky na náboženství I během prázdnin byl oblíben farní klub po nedělní mši svaté, kdy při šálku kávy nebo čaje se scházeli farníci, lázeňští hosté i náhodní návštěvníci kostela. V novém školním roce začne opět nedělní setkávání starší mládeže po nedělní mši svaté a bude pokračovat pravidelné pondělní setkávání dětí. Nový školní rok začne společnou bohoslužbou dětí našich škol. Vyzýváme rodiče, aby v novém školním roce nezapomněli podat přihlášky na vyučování náboženství ve školách. VÝZVA Pro historickou práci nazvanou Volnočasové aktivity se zřetelem k náboženskému životu v třeboňské farnosti do roku 1945 prosím všechny pamětníky, kteří mají jakékoliv informace, materiály, fotografie o práci a fungování náboženských spolků do roku 1945 v Třeboni (např. Spolek katolických tovaryšů, Orel, Mariánská družina atd.), o jejich laskavé zapůjčení nebo možnost zkopírování. Děkuji. M.Pfeiferová, tel , evangelická církev metodistická HuSovA KAPle, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , č. ú / 0800 NEDĚLE Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Bohoslužba s památkou večeře Páně /kazatel Novák R./ ÚTERÝ a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Pozvání k biblické hodině /sestra Mgr. Jana Daněčková/ ÚTERÝ DEN D - Praha, Ječná 19, sbor ECM. V SOBOTU PRO- BĚHNE OSLAVA 90 LET NAŠÍ CÍRKVE V ČECHÁCH Odjezd v 6.00 od Husovy kaple NEDĚLE Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bohoslužba s kázáním /Svidenský V./ ÚTERÝ IZRAEL: ZEMĚ, KDE SE NARODIL SPASITEL SVĚ- TA. Poutavé vyprávění A. Řezníčkové z cesty po biblické krajině. (+ projekce) NEDĚLE Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Bohoslužba s poselstvím /kazatel Novák R./ ÚTERÝ Poznáváme Knihu knih. Písmo svaté. Biblická hodina. /Novák R./ NEDĚLE Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Bohoslužba s poselstvím /Vančura T./ ÚTERÝ STÁTNÍ SVÁTEK Pozor: biblická hodina se nekoná! Výuka Základů křesťanství individuálně i skupiny. Korespondenční Biblický kurz je možno objednat na farním úřadě. Naše knihkupectví nabízí Bibli a jinou duchovní literaturu. Diakonie poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, závislým a maminkám v nouzi. Možnost domluvit schůzku v naší klubovně nebo přímo u vás doma. Křesťanské poradenství: PÁR STAROMÓDNÍCH ÚVAH O LÁSCE A MANŽELSTVÍ Začnu úryvkem rozhovoru jednoho reportéra s vysokoškolskou studentkou. Studentka: Moji rodiče se po dvacetiletém manželství rozvádějí. Vždycky jsem měla dojem, že je to krásný a šťastný pár Manželství dnes považuji za dost nebezpečnou instituci, zvlášť pro ženu, a jestli se někdy vdám, budu myslet hlavně na sebe. Nemyslete si, že jsem sobec, ale po osobních zkušenostech se budu chtít prostě zabezpečit. Reportér: Myslíš, že tvůj skeptický názor na manželství souvisí s rozpadem vaší rodiny? Studentka: Nejspíš ano. Víte, jako malá holka bych vám určitě odpověděla jinak řekla bych asi, že se těším až se zamiluji. Tehdy jsem věřila, že určitě toho pravého najdu. Bude mě milovat, respektovat, a chránit před každým nebezpečím. Jenže dnes bych asi dodala: A už zítra se na mě klidně vykašle. Co myslíte, potřebuje tenhle minirozhovor nějaký komentář? Ani ne. Docela slušně odráží ztrátu všech ideálů, která postihuje zejména dnešní mladou generaci. Můžeme se vůbec té slečně divit, že nechce opakovat chyby svých rodičů? Můžeme jí vyčítat, že je nedůvěřivá, skeptická a manželství příliš nefandí? Jak bychom mohli! Vždyť v jejím případě selhalo to nejcennější, nejopěvovanější a nejtrvalejší láska! Jestliže už ani ona nefunguje, čemu může člověk věřit? Skutečně, ani ta největší lidská láska není zárukou celoživotního vztahu a trvalého štěstí. Dva mladí lidé, kteří se milují, by proto měli založit své manželství nejen na vzájemné náklonnosti, ale především na Bohu a jeho zásadách. Jen tak budou schopni čelit všem vichřicím i požárům života, které zcela jistě v budoucnu přijdou. Tam, kde oba partneři biblické zásady znají a jsou je ochotni ve svém životě dodržovat, Duch Svatý dodává Boží moudrost i sílu a je takovému manželství jistotou. Pak mohou oba snoubenci klidně vyslovit své ano s vědomím, že svatý Bůh jejich slibu požehná a promění jej v krásnou celoživotní zkušenost. Pro TS uvažoval R. Novák 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

17 v sobotu 21. srpna 2010 bylo slavnostně otevřeno multikulturní centrum Beseda. fota a cs l 17

18 rozhovor Prof. mudr. Jan Petrášek, DrSc. významný český kardiolog Rádi bychom připomněli občanům Třeboňska několik osobností z regionu, které se řadu let staraly o naše zdraví a dnes žijí na zaslouženém odpočinku. Zeptali jsme se lékařů prof. MUDr. Jana Petráška, DrSc. a prof. MUDr. Jana Pfeifera, DrSc., jaký mají vztah k Třeboni a také jak hodnotí naše zdravotnictví. Odpovědi prvého z nich uveřejňujeme nyní, rozhovor s prof. Pfeiferem vyjde v některém z dalších čísel TS. Profesor Petrášek se zasloužil o rozvoj kardiologie v České republice. Je uznáván jako spolutvůrce koncepce intenzivní péče a echokardiografie i jako učitel řady významných kardiologů v ČR. Naše generace Třeboňáků profesora zná především jako člověka, který řešil úspěšně celou řadu onemocnění, která byla v jižních Čechách neřešitelná. Jaké rodinné kořeny máte v Třeboni a na Třeboňsku? Já nejsem rodilý Třeboňák. Narodil jsem se v Novém Vrátu u Českých Budějovic. Ale mí rodiče a prarodiče byli rodilými Třeboňáky. Dědeček z matčiny strany byl zahradníkem na schwarzenberském panství a dědeček z otcovy strany měl na třeboňském předměstí hostinec a řeznictví. S rodiči jsem se přestěhoval do Třeboně v roce 1939, ke konci páté třídy obecné školy. Gymnázium jsem ale studoval již celé v Třeboni. Jak vzpomínáte a hodnotíte úroveň studia na třeboňském gymnáziu a profesory, kteří Vás učili? Vzpomínám především s vděčností. Úroveň výuky byla vysoká, zvláště v některých předmětech mimořádná (ačkoliv Třeboň byla v té době malé provinční město). Mohl jsem to porovnat již v prvním ročníku studia na Lékařské fakultě s úrovní vědomostí pražských spolužáků. Vždyť také někteří z vyučujících profesorů měli mimořádnou odbornou úroveň. Tak např. prof. Formánek, vynikající matematik, občansky a morálně silná osobnost, prof. Dobeš, na jehož mimořádný dějepis nikdy nezapomenu, občansky statečný člověk (den poté, co byla provedena invaze do Francie, přišel na pravidelnou hodinu dějepisu a ačkoliv jsme v té době probírali Afriku, vyvěsil na tabuli mapu severní Francie a přednášel zeměpis oblasti, kde probíhala invaze). Teprve později jsme si uvědomili jeho statečnost a riziko, které podstupoval. K nezapomenutelným profesorům patří prof. Jiráček, skvělý češtinář, prof. Šebor učící přírodopis i někteří další. Co nebo kdo byl příkladem či motivací Vašeho rozhodnutí studovat medicínu? Doba, kdy jsme byli v oktávě, byla dobou velkých úspěchů medicíny. Doslova jsem hltal knihy P. Cruiffa o zázračném penicilínu, o nových úspěších chirurgie, možnosti transplantací. Nepochybnou roli sehrál i náš profesor přírodopisu Šebor. Je i jeho zásluhou, že z 18 maturujících naší třídy šli 4 studovat medicínu. Neodradilo Vás tak dlouhé a náročné studium od Vašeho rozhodnutí? O délce a náročnosti studia medici zpravidla neuvažují. Spíše rodiče o její finanční náročnosti. Mohu ale poctivě prohlásit, že já jsem svého rozhodnutí studovat medicínu nikdy nelitoval. Jaká byla Vaše medicínská specializace? Dovolte raději popořádku. Po promoci jsem dostal umístěnku do Jihočeského kraje (dnešní studenti vůbec nevědí, co to umístěnka byla) a byl jsem přidělen do nemocnice v Českém Krumlově. Malá, čtyřprimariátová, skromně technicky vybavená nemocnice mně ale dala mimořádné odborné zkušenosti a naučila mne samostatnosti a odpovědnému rozhodování. Na interním oddělení s 80 lůžky jsme tehdy pracovali 2 (!) sekundární lékaři (dnes jich je 6 8?). Zkusil jsem i práci závodního lékaře v papírnách ve Větřní a praktického lékaře v Horní Plané (to bylo v době, kdy se stavěla Lipenská přehrada). Teprve po třech letech jsem byl na základě konkurzu přijat na III. Interní kliniku prof. J. Charváta v Praze a tam jsem pracoval až do odchodu do důchodu (v 70 letech) a působím jako profesor konzultant stále. Na počátku jsem se věnoval problematice poruch metabolismu a endokrinologii, později kardiologii a intenzivní péči. Tato pracoviště jsem později pomáhal zakládat v jiných nemocnicích (např. v J. Hradci). Setkal jste se na vaší klinice také s některými nemocnými z Třeboňska nebo dokonce z Třeboně? Za více jak 50 let práce jsem se samozřejmě setkal i s řadou nemocných z Třeboňska. Vždy jsem jim říkal, že jsem také Třeboňák. A pokud jde o Třeboňáky jsem rád, že první voperování pacemakeru i první operace srdečních cév (by-pass) jsem mohl zařídit Třeboňákům u nás ve Všeobecné fakultní nemocnici. Jak hodnotíte úroveň našeho zdravotnictví ve srovnání s jinými státy Evropy? Potřebuje nějaké změny? Příliš široká a závažná otázka odpověď přesahuje rozsah možného místa. Ale přece jen velmi stručně. Nejcennější, co člověk má, je dobré zdraví. Někteří lidé stále žijí v klamné představě minulé doby, kdy komunističtí poslanci tvrdili, že zdravotnictví v Československé socialistické republice je zdarma a nejlepší na světě. Pokud jde o odbornou úroveň naše zdravotnictví má odpovídající evropskou úroveň. Naši nemocní občané mohou dostat a mají k dispozici vše, co současná zdravotní péče může poskytnout, od léčby nachlazení až po transplantace orgánů. To, co potřebuje, není zvyšování odborné úrovně, ale systémové a organizační změny. Snad se jich konečně brzy dočkáme. Která místa jste si na Třeboňsku oblíbil a proč? Mám rád Třeboňsko jako region a zvláště Třeboň, kde jsem prožil své mládí. Každoročně se sem vracím. V posledních dvaceti letech se Třeboň velmi změnila, zkrásněla, zkultivovala. Rád chodím po hrázích rybníků, projel jsem s manželkou široké okolí. Zajímají mne všechny změny, ty, co proběhly, i ty, co se chystají. I můj syn a vnoučata tráví každoročně alespoň týden dovolené a prázdnin se mnou a s manželkou v Třeboni. Jsem přesvědčen, že se jim nejen líbí, ale že ji mají rádi tak jako já. Vy stále jen vyjadřujete spokojenost, obdiv a chválíte. Je něco v Třeboni, co se Vám nelíbí, co byste změnil nebo co postrádáte? To je nevděčná otázka, ale když chcete. Co se mi nelíbí? Tak např. počet automobilů, které (s povolenkami?) projíždějí Husovou ulicí a Masarykovým náměstím. Co bych si přál? Aby Třeboň měla alespoň jedno knihkupectví. Není dobré, když téměř desetitisícové město nemá žádnou prodejnu knih. Vždyť kniha je základní forma kultury. Ale jsem optimista, třeba již příští rok se Třeboňáci, a nejen Třeboňáci, dočkají. Měl jste v životě nějakou zásadu, nějaký princip, jímž jste se ve své práci řídil? Nějaké to Pravda vítězí? To víte, že měl, jsou to tři věty, které jsou vtesané nad vchodem jedné z nejslavnějších nemocnic Mayo clinic v Rochestru. Uzdravit někdy, ulehčit často, potěšit vždy. Děkujeme Vám, pane profesore, za rozhovor. Přejeme Vám hodně zdraví a abyste ještě řadu let mohl navštěvovat Třeboň, kterou máte tak rád. Ptali se Miloš Velemínský a Štěpán Husák 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

19 neziskovky Hit léta Třeboňská mysteria Novinkou letošního léta, atraktivní především pro turisty, byly toulky srdcem Třeboně. Zájemce o historii města provedly každý podvečer postavy z třeboňských dějin dvorní dáma Zuzana Vojířová, hříšný mnich Augustin, pan Petr Vok a dokonce i kníže Schwarzenberg. Zlatý hřeb letní sezóny však bezesporu představovala Třeboňská mysteria, na která se podařilo Agentuře Třeboňsko získat grant z prostředků Jihočeského kraje. Tyto hrané scénky se těšily celý srpen nesmírné oblibě jak u dospělých, tak u malých diváků. Pobavit se přicházeli turisté i obyvatelé města. Vždy bylo beznadějně vyprodáno. Ještě první dva dny v září a bude možné zakoupit vstupenky na tuto skvělou podívanou v infocentru nebo v zámecké kase. Máte-li pro strach uděláno, přijďte v těchto dnech po 21. hodině ke kašně na náměstí. Dostanete svíčku, abyste se nebáli, a vězte, že u kašny hlídá vodník Čochtan, v masných krámech řádí mor, opilec Matěj Kostka hledá u kostela ztracený pohár s vínem, nelítostný Krčín ztrestá odbojného rybníkáře, zjeví se Bílá paní a magistr Kelly bude vzývat síly pekelné. To vše Vás čeká a nemine. Jana Formánková, Agentura Třeboňsko výlet Spolku přátel Třeboně na novohradsko SPT zve své členy a další zájemce na druhý letošní poznávací zájezd autobusem, tentokrát jižně od Třeboně, na Novohradsko. Po trase navštívíme tato města a jejich památky: Borovany (klášter augustiniánů a škapulířskou kapli), Trocnov (muzeum husitského hnutí a údajné místo narození Jana Žižky), Trhové Sviny (barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice), Nové Hrady (klášter Vsoučasné době zažívá Třeboňsko nebývalý nájezd tuzemské rekreace. Pro tzv. aktivní dovolenou v sedle jízdního kola je třeboňská destinace jako stvořená rovinatý terén pro celodenní akce, atraktivní krajina lesních komplexů a rybničních soustav, památky bohaté na historie, nabídka sportovního i kulturního vyžití a také možnost občerstvení na každém kroku, to vše zvyšuje počty cyklistů z řad návštěvníků geometrickou řadou. Jenže jejich masový pohyb po městských komunikacích, silnicích všech tříd, lesních a polních účelových cestách a značených trasách všech druhů pohybů není v jejich užívání vždy bezpečný a v mezích pravidel. Dnes jsou na Třeboňsku vyznačeny jak cyklotrasy, tak peší trasy (a lyžařské), hipotrasy a trasy pro vozíčkáře. Je jisté, že cyklisté využívají všech těchto možností (tras). A při současných vysokých počtech účastníků na kolech může hrozit nebezpečí střetů mezi uživateli jednotlivých přesunů. Sám jsem již několikrát upřesňoval dotazujícím se, jaká je správná strana servitů, hrad, zámek, hrobka rodu Buquoy), Cuknštejn (tvrz), Dobrá Voda (poutní barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie na úpatí Kraví hory). Zájezd se bude konat v sobotu s odjezdem v 8 hodin z parkoviště U Komárků. Zájemci si zajistí rezervaci záznamem v muzeu na náměstí. Jízdné bude činit 200 Kč, placené vstupy do památek individuálně. Za SPT zve A. Hosnedl Správná strana pohybu po značených turistických trasách a terénních cyklostezkách trasy pro pěší a jaká pro cyklisty. Tam, kde je trasa rozdělena prostřední dělicí čarou (např. v Táboritské ulici směrem ke kruhovému okruhu), je to srozumitelné. Ostatní cyklotrasy mají symbol chodce a cyklisty vyznačen na chodníku nad sebou a ne všichni uživatelé mají jasno. A také na dalších úsecích ve městě, na pěších značených trasách i terénních cyklostezkách se musí uživatelé řídit 63 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (Cyklista používá pravé strany komunikace trasy ve směru jízdy, chodec užívá levé strany trasy). Na všech úsecích přesunů se musí chovat cyklista tak, aby stačil vždy zastavit a neohrozil ostatní účastníky, tedy ani chodce, pěší turisty. A respektovat vozidla zajišťující lesní, zemědělský a další provoz na těchto komunikacích. Ani Třeboňsko stejně jako Novohradsko a Šumava nejsou skanzeny, kde se zastavil život a cyklista má absolutní přednost! A. Hosnedl, Pěší turistické značení Jindřichohradecka veletrh neziskových organizací na náměstí T. G. masaryka v Třeboni je v plné přípravě Třeboňská rozvojová o.p.s. připravuje na 9. října Veletrh neziskových organizací Třeboňska. Veletrh se uskuteční přímo na třeboňském náměstí T. G. Masaryka od 9 do 13 hodin. Tato akce bude probíhat v rámci celorepublikové kampaně 30 dnů pro neziskový sektor. Zúčastněné neziskové organizace budou mít možnost si pronajmout stánek a představit se tak veřejnosti. Součástí veletrhu budou i kulturní vystoupení některých neziskových organizací. Veletrh bude prodejní a každý může zakoupením drobnosti přispět na činnost těchto organizací, uvedla organizátorka V. Tlačilová. Partnerem Veletrhu neziskových organizací bude projekt Zdravé město Třeboň. l 19

20 neziskovky Žabky na Horní Stropnici Poděkování Záchranná stanice v Třeboni při Českém nadačním fondu pro vydru přijala do trvalé péče nové přírůstky puštíka obecného Rozárku a datla Olina. Olin má trvale poraněnou nohu a to je pro ptáka, Začátkem července se víc jak 20 Žabek vydalo zažít své letní dobrodružství na skautské tábořiště poblíž Horní Stropnice. Nejdříve velké rangers tábor postavily a připravily vše potřebné pro jeho perfektní chod. Počasí nám přálo, a tak jsme všechny společně, malé i velké, strávily prosluněných 8 dní, naplněných spoustou zajímavých aktivit: úspěšnou záchranou země Za zrcadlem od krutovlády Červené královny, výletem do Terčina údolí, nejrůznějšími sporty (lacrosse, fotbal, gymnastika), malováním na tělo, zpíváním, každodenním Večerníčkem, plněním ctností, vařením si samy pro sebe, deskovými hrami a dalším. Tábor utekl jako voda a zbyly jen krásné vzpomínky. Od září nabíráme nové členky ve věku 6 11 let. Náborové schůzky budou probíhat v pátek 3. září. Informace hledejte ve školách nebo na zabky.skauting.cz. Za 1. dívčí oddíl Žabky Ivana Moravcová který patří mezi šplhavce, handicap natolik významný, že by mohl ovlivnit jeho šance na přežití ve volné přírodě zejména v zimě. Rozárku jsme přijali jako mládě. Bohužel jsme jí nenašli vhodnou dutinu, do které bychom ji mohli vrátit, což je pro ptačí mláďata tím nejlepším řešením. Ptáci totiž na rozdíl od savců celkem bez problémů přijímají do hnízda cizí mláďata stejného druhu a podobného věku. Rozárku jsme ochočili, aby nebyla mezi lidmi stresována, a bude těšit děti a žáky mateřských i základních škol ve vzdělávacím programech, které si získávají ve školách stále větší oblibu. Klece a voliéry postavené v loňském roce již nestačí, a tak začátkem září přibudou další. Rok staré klece si také žádají opravy. Někteří z obyvatel stanice jsou opravdu pilní. Zejména datel Olin svůj příbytek systematicky proklepává, až třísky létají. Děkujeme Městským lesům Třeboň, které nám sponzorsky dodávají řezivo na stavbu a opravu klecí a voliér. Zuzana Štětková Český nadační fond pro vydru v Třeboni Historický snímek přibližuje tábor třeboňských skautů na Černé vodě v r (z archivu p. J. Ciprýna) 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2010

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 7 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Musica Dolce Vita ve Schwarzenberské hrobce Koncert Szidi Tobias na nádvoří zámku Marimba aréna v zámeckém parku Úvodník

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Farmářské trhy 3. září u Světa Václavové třeboňští, sleťte se! Fotosoutěž Vyblejskni Třeboň Úvodník Jsme jako olivy. Teprve

Více

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII 1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII Cena 6 Kč Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si přejeme nebo očekáváme

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Stálice léta: Akademie a Prázdniny

Stálice léta: Akademie a Prázdniny 7 červenec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový festival Prázdniny, dorostl do Kristových

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více