Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m"

Transkript

1 Pracovní právo Místo na název prezentace v roce P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

2 Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální mzda (od ) ve výši Kč/měsíc nebo 48,10 Kč/hod ruší se tedy možnost poskytovat nižší mzdu: absolventi ve věku let mladiství zaměstnanec zdravotně postižení zaměstnanci pobírající invalidní důchod pozor na nejnižší úrovně zaručené mzdy

3 Změny v pracovním právu 2013 Sazby stravného pro rok 2013 (od ) Stravné v tuzemsku a na Slovensko 66 Kč (v roce Kč) pro pracovní cesty 5 až 12 hodin, 100 Kč (96 Kč) pro pracovní cesty 12 až 18 hodin, 157 Kč (151 Kč) trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 35 EUR (30 EUR) za den na Slovensku Použití auta amortizace 3,60 Kč (3,70 Kč) za kilometr cena paliva 36,10 Kč (34,90 Kč) za natural 95 a 36,50 Kč (34,70 Kč) u nafty

4 Změny v pracovním právu 2013 Stručný přehled dalších změn Formální změny v oblasti odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání Změna zákona o zaměstnanosti - doplnění samostatné skutkové podstaty pro neuchovávání kopií smluv na pracovišti - pokuta až Kč Připravuje se novela související s přijetím nového občanského zákoníku - půjde ale jen o specifikaci institutů, které se na pracovněprávní vztahy nebudou aplikovat

5 Změny v pracovním právu 2013 Pracovnělékařské služby (závodní preventivní péče) Nově povinnost mít písemnou smlouvu hodnocení zdravotního stavu poradenství dohled Poskytovatelem může být lékař s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství pracovní lékařství

6 Změny v pracovním právu 2013 Pracovnělékařské služby (závodní preventivní péče) Povinnost úhrady pracovnělékařských služeb zvláštní pravidla úhrady vstupní prohlídky Prohlídky stále chybí vyhláška MZ stále nejsou vyjmuty dohody Sankce pokuta za neplnění povinností až do výše Kč

7 Změny v pracovním právu 2013 Pracovní poměry na dobu určitou zachování obecných podmínek uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou zohlednění v právní úpravě specifické podmínky určitých odvětví jako je zemědělství, stavebnictví a kultura sezónních prací, další situace vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele, důvody spočívající ve zvláštní povaze práce

8 Změny v pracovním právu 2013 Pracovní poměry na dobu určitou Dohoda s odborovou organizací (vnitřní předpis): bližší popis vážných důvodů umožňujících odchýlení se od obecné úpravy určení okruhu zaměstnanců, kterých se má jiný postup (zvláštní úprava) týkat stanovení popisu jiného postupu zaměstnavatele při opakování pracovních poměrů na dobu určitou nutnost uvést v dohodě dobu, na kterou se dohoda uzavírá

9 Souběh funkcí Souběh funkce jednatele (člena představenstva) a zaměstnance Obchodní vedení společnosti Výkon funkce (obvyklá odměna a její promlčení) Výkon závislé práce zaměstnance Do nicotnost pracovního poměru člena statutárního orgánu

10 Souběh funkcí Odvody při souběhu funkcí Daně Zdravotní pojištění Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Úrazové pojištění

11 Souběh funkcí Řešení - pověření obchodním vedením Pověření obchodním vedením Výkon funkce v rámci pracovněprávního vztahu (příp. více druhů práce) Uzavřít platnou smlouvu (novou nebo dodatek) Zachována odpovědnost statutárního orgánu za péči řádného hospodáře Nutnost schválit odměnu z takové pracovní smlouvy valnou hromadou (příp. jediným společníkem nebo akcionářem, příp. dozorčí radou)

12 Kontroly inspektorátů práce Boj s nelegálním zaměstnáváním (švarcsystémem) Kontrola na udání i bez podnětu Inspektoři mohou např. vstupovat na pracoviště, ověřovat totožnost přítomných osob, požadovat informace a doklady O výsledku kontroly je inspektor povinen pořídit protokol Přezkoumání protokolu (5 dní) Námitky k vedoucímu inspektorovi (15 dní) Otázky využití těchto opravných prostředků, kontroly dalších orgánů

13 Kontroly inspektorátů práce Příkaz Vydání příkazu k zaplacení sankce Podkladem pouze protokol Možnost podat odpor (8 dnů) Příkaz se tímto ruší a nastává klasické správní řízení

14 Kontroly inspektorátů práce Správní řízení Možnost se obhajovat (i být zastoupen advokátem) Správní orgán musí vyhodnotit vše Nutné jednat aktivně a předkládat důkazy Uvést vlastní skutkový i právní názor

15 Kontroly inspektorátů práce Správní řízení - argumentace Dle okolností každého konkrétního případu Dobrovolnická činnost (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2012, sp. zn. 4 Ads 175/2011) Spolupráce s jiným OSVČ (nezávislost vztahu dvou podnikatelských subjektů) Nepředložení dokumentů (doložení pracovněprávního vztahu jinými doklady)

16 Kontroly inspektorátů práce Správní řízení - odvolání Proti rozhodnutí I. stupně lze podat odvolání (15 dní) Neplatí se žádný poplatek Nutno uvést, proti jakému rozhodnutí odvolání směřuje Uvést případný rozpor s právními předpisy Uvést případné chyby v řízení, které předcházelo rozhodnutí Má odkladný účinek

17 Kontroly inspektorátů práce Obrana před správním soudem Možnost podat žalobu ke správnímu soudu (lhůta 2 měsíce) Nutné vyčerpat všechny předchozí prostředky Soudní poplatek Kč Nemá odkladný účinek (lze požádat o odklad) V případě neúspěchu lze podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu

18 Aktuální judikatura Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Podvod s evidencí odpracované doby Nejvyšší soud: zaměstnanec usiloval o nekorektní (nezákonné) snížení majetku zaměstnavatele Zaměstnavatel postupoval správně

19 Aktuální judikatura Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Sledování internetu namísto plnění pracovních povinností Nejvyšší soud zákaz používat prostředky zaměstnavatele vysoký rozsah mimopracovní činnosti přípustné monitorování Zaměstnavatel postupoval správně

20 Děkuji za pozornost Mgr. Tomáš Liškutín PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Jáchymova 2, Praha 1 Tel.: Fax.:

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Duben 2014 PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ OSTRAVA www.prkpartners.com Program semináře 1. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 2. Pružná pracovní doba a další

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012 Významné změny v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti 24. února 2012 I. Novela zákoníku práce Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1. vydání 2. aktualizace k 1. 5. 2013 Vývoj právních předpisů, zejména daňových, se dotýká i publikace Účetní

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více