Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2011/12. Nádražní 326, Mšeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2011/12. Nádražní 326, 277 35 Mšeno www.zusmseno.cz e-mail: info@zusmseno."

Transkript

1 Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011/12 Nádražní 326, Mšeno

2 1. Základní údaje o škole: Název školy Zkrácený název školy Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace ZUŠ Mšeno Identifikátor IČO Adresa Nádražní 326, Mšeno Telefon , E - mail Web Adresa internetové stránky Zřizovatel Město Mšeno, nám. Míru 1, Mšeno Organizační číslo školy Charakteristika školy Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace je zřízena Městem Mšenem od na dobu neurčitou jako právnická osoba. Organizace poskytuje základy vzdělání v těchto uměleckých oborech: výtvarném a hudebním. Organizace organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. ZUŠ Mšeno připravuje také žáky a studenty pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření, popř. pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. / viz. bod 5/ Místa poskytovaného vzdělávání: - Nádražní 326, Mšeno - Komenského 200, Byšice - Polabí 2854, Mělník - Fügnerova 3524, Mělník - Českolipská 1386, Mělník Zřizovatel: Město Mšeno, nám. Míru 1, Mšeno, okr. Mělník, Středočeský kraj, IČO Přehled oborů ZUŠ Mšeno Výtvarný obor: Skupinová výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Základní vyučované předměty jsou: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Rozsah vyučovaných předmětů vychází z učebních plánů pro ZUŠ - výtvarný obor, schválených MŠMT ČR pod č. j / s platností od a ŠVP - Školního vzdělávacího programu 2011/2012 s platností od Hudební obor: Individuální výuka probíhá v rozsahu 1 vyučovací hodiny (hudební nástroj) + 1 vyučovací hodina skupinové výuky (hudební nauky) - RaRH. Vyučovány jsou tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, zobcová a příčná flétna, akordeon, lesní roh a také sólový zpěv. Od tohoto školního roku začala působit ve škole i žákovská kapela Sedmikrásky v rozsahu 2 vyučovací hodiny/ týdně. Souborová hra Flétnový soubor. Rozsah vyučovaných předmětů vychází z učebních plánů pro ZUŠ - hudební obor, schválených MŠMT ČR pod č. j / s platností od a ŠVP - Školního vzdělávacího programu 2011/2012 s platností od

3 4. Personální obsazení školy Od 1. září 2011 došlo ke stabilizaci stavu pedagogických pracovníků výtvarného i hudebního oboru. Navýšení úvazku u nepedagogických pracovníků, úprava na normativní nárok školy 1,20 k danému počtu žáků - u hospodářky a sekretářky školy v osobě Ing. P. Machové se stanoveným normativním úvazkem 1,00 a úvazkem uklízečky 0,20 na celou školu. Pedagogický sbor zkvalitnil hodnocení žáků pomocí procentuálních a bodových kritérií. 5. Výsledky vzdělávání žáků V tomto školním roce navštěvovalo naši školu celkem 400 žáků. Z toho 308 žáků výtvarný obor a 92 žáků hudební obor. Absolventi základního studia I. a II. stupně. Naši 3 studenti úspěšně vykonali talentové zkoušky na tyto školy: Střední škola oděvního a grafického designu - Lysá nad Labem, ČVUT Praha fakulta architektury a PF UJEP Ústí nad Labem. Své studium zakončili absolventskou prací, vystavenou na radnici ve Mšeně Žáci VO získali čestná uznání na 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích (MDVV) a na 20. ročníku Bienále fantázie v Martine, prezentace ZUŠ Mšeno na Celostátní přehlídce VO ZUŠ Český Šternberk a Krajské přehlídce VO ZUŠ Kutná Hora. Žáci HO získali čtyři 1.místa bez postupu v Okresním kole soutěže MŠMT a dvě 1.místa s postupem do Krajského kola soutěže MŠMT ( Jana Podpěrová sólový zpěv a Pavlína Pavlíková flétna).zavedení tradice interních koncertů HO. 6. Akce školy Školní rok 2011 / 2012 Zájezdy a exkurze: Vídeň René Magritte, Fernando Botero Praha ND Stavovské divadlo, Don Giovanni Praha NG Veletržní palác, Náprstkovo muzeum Vídeň Gustav Klimt, Impresionisté, František Kmoch - přednáška PhDr. Josefa Šebesty, PhD., Česká beseda, Hotel POST 9.4. Praha NG Veletržní palác Praha Pražské jaro, Valdštejnská zahrada Akce školy: 2011 Výstavy, projekty, koncerty 09 Vinobraní Mělník prezentace ZUŠ, VO-gigantické lahve a HO-koncert pěvecké třídy, Talent la Sophia Praha spolupráce s nadací Yvety Blanarovičové, Architekti Mělnicka výstava Mělník radnice, Setkání u kapličky Sv. Václava koncert HO, Velký Borek 10 Oči dokořán Český Šternberk Celostátní přehlídka VO ZUŠ, CHKO Kokořínsko výstava Regionální muzeum Mělník, Ozvěny Folklórního festivalu Mšeno výstava Mšeno radnice, Interní koncerty HO, Ozvěny Výtvarné prázdninové školy ve Mšeně slavnostní otevření školní galerie Sisi, budova ZUŠ Mšeno 11 Sv. Martin ve Mšeně výstava budova ZUŠ, Volání divočiny výstava MKD Mělník, bodypainting gepard women, Reprezentační ples ČČK Zámek Mělník, prezentace ZUŠ 12 Vánoční výstava radnice Mšeno, Mělník, Byšice a školní galerie Sisi, budova ZUŠ Mšeno, Adventní koncert HO ZUŠ Mšeno obec Kluky, Zámek Liblice, Mezi nebem a zemí výstava GASK Kutná Hora, 3

4 přehlídka VO ZUŠ Středočeského kraje, Vánoční koncert HO ZUŠ Mšeno radnice Mšeno, reprezentativní koncert HO a důstojné rozloučení s prezidentem Václavem Havlem Akce školy: 2012 Výstavy, projekty, koncerty 01 Kalendář 2012 radnice Mělník, výstava a koncert ZUŠ Mšeno 02 Okresní kolo soutěže MŠMT, Kralupy nad Vltavou (zpěv) Jana Podpěrová 1. místo s postupem do kraje a Mělník (dechové nástroje) Pavlína Pavlíková 1. místo s postupem do kraje ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE čestných uznání XX. Bienále fantázie Martin 2012 tři čestná uznání Interní koncerty HO, Dračí Velikonoce radnice Mšeno, výstava VO 04 Zahraniční návštěva výtvarných porotců z Velké Británie, Litvy a Lotyšska, F.T.Šimon školní galerie Sisi, budova ZUŠ Mšeno, Dámská jízda MKD Mělník, výstava a koncert ZUŠ Mšeno, INRI evangelický kostel Mšeno, výstava a koncert, Velikonoce v umění a tvorbě dětí Zámek Liblice, výstava a koncert ZUŠ Mšeno, Revival Jazz Band Praha radnice Mšeno, výchovný koncert, Den Země radnice Mšeno, výstava VO 05 F.T.Šimon radnice Mšeno, výstava a koncert, Májový koncert 2x Domov seniorů Mšeno a radnice Mšeno, Františkova alej ve Mšeně výstava v aleji 06 INDIÁNI Na Kokořínsko s párou, Mšeno přednáška indiána Atapany, výstava, hudební produkce a výtvarné dílny - prezentace ZUŠ Mšeno, Koncert Filmového orchestru Praha Žofín, Slavnostní předání ocenění MDVV Lidice 2012 radnice Mšeno, Letní koncert radnice Mšeno a hrad Houska, koncert HO 07 II. Výtvarná prázdninová škola ve Mšeně - téma: Strojem času do středověku aneb doba hradů a rytířů ( ) 08 II. ročník Folklórního festivalu Mšeno , Indiánské léto spolupráce s MEKUC ( ) 4

5 8. Stavy žáků příprav.roč.i. 66 příprav.roč.ii ročník 53 2.ročník 36 3.ročník 30 4.ročník 28 5.ročník 15 6.ročník 10 7.ročník 6 rozšířené studium 0 1.ročník 0 2.ročník 0 3.ročník 0 4.ročník 0 2.stupeň 3 1.ročník 1 2.ročník 0 3.ročník 0 4.ročník 2 výtvarný obor 308 hudební obor hra na klavír 30 pěvecká hlas. výchova 20 hra na el.kl.n. 9 hra na zob.flétnu 12 hra na trubku 1 hra na příčnou flétnu 1 kapela Sedmikrásky 16 flétnový soubor 3 hudební obor 92 ZUŠ Mšeno

6 9. R O Z V A H A Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Mšeno, Nádražní Mšeno, Příspěvková organizace, IČ: sestaven k : za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

7 P A S I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku,investiční fond Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje II. Rezervy Rezervy III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 7

8 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Mšeno, Nádražní Mšeno, Příspěvková organizace, IČ: sestaven k : za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Číslo a název položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady ústředních rozpočtů na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery

9 B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Číslo a název položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M I. Výnosy z činností Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností II. Finanční výnosy Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů Výnosy ústředních rozpočtů z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Okamžik sestavení: Podpisový záznam: 9

10 10. Koncepce rozvoje školy 2012/2013 1) Personální posílení školy- pedagog VO. Konsolidace hudebního oboru na 89 žáků zkvalitňování výuky hudebně nadaných žáků, účast na soutěžích, prezentacích nejen v regionu Plánované 3 každoroční velké koncerty na radnici ve Mšeně. Pokračování v tradici interních koncertů ZUŠ Mšeno - vystupování HO na kulturních akcích města Mšena a Mělníka (Vinobraní). Zorganizování III.Folklorního festivalu Mšeno s podporou Města Mšena a Středočeského kraje ( ). - průběžné zvyšování kvalifikace všech vyučujících formou odborných školení v rámci DVPP Větší působení výtvarného oboru nejen v regionu Kokořínska. Prohlubování spolupráce s MEKUC, Pivovarem Lobeč, ZUŠ Mnichovo Hradiště a Kolín, Regionálním muzeem Mělník a galeriemi v ČR. Navázání spolupráce se zahraničím partnerství na projektech. Vybudování zázemí pro interaktivní sál školy. 2) Prohlubování spolupráce s veřejností- rodiče, partneři a sponzoři. -poskytnout žákům a pedagogům inspirující prostor pro realizaci svých myšlenek a plánů zapojení se do projektů = vytvoření reprezentativního galerijního prostoru na radnici Mšeno galerie F.T.Šimona - veškeré aktivity školy nyní začínají ve Mšeně či na Kokořínsku - cesty za uměním do Vídně i Drážďan a galerií v ČR Prohlubovat kvalitní budování public relations - prezentace školy - WEBové stránky - především jako komunikačního prostředku nejen s rodičovskou veřejností 3) Zkvalitnění Školního vzdělávacího programu ZUŠ Mšeno. Od nabyl účinnosti Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, vydaný MŠMT ČR. Vytvořily jsme s ročním předstihem ŠVP Školní vzdělávací program 2011/12 a zkvalitnili jsme hodnocení s vyššími nároky na žáky v ŠVP 2012/13. 4) Úprava budovy a areálu školy ve Mšeně. Byl zpracován energetický audit budovy. Na jeho základě se budou řešit jednotlivé etapy rekonstrukce objektu. Chceme zapracovat a řešit rekonstrukční změny interiéru budovy. Započali jsme s výukou uměleckého kovářství (velká pomoc pana Martínka) a budeme v ní pokračovat. Upravujeme i areál zahrady vybudování plotu vlastními silami chceme řešit další prořezání suchých větví vzrostlých stromů na zahradě a výsadba nových kultivarů. 5) Spolupráce s místními organizacemi: Budeme prohlubovat i nadále spolupráci se včelaři, Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí, Obcí baráčníků a Domovem seniorů v rámci nejen ergoterapie (dobrovolnická činnost). Hudební vystupování na hradech Kokořín a Houska. Podchycení zájmu žáků a budování kreditu školy u rodičů. Realizace dalších aktivit a projektů nejen v regionu Kokořínska vyplývající z úspěšného hodnocení Výtvarné prázdninové školy a projektu Indiáni (akce Na Kokořínsko s párou). 10

11 11. Obrazová příloha Kalendář 2013 Náklad výtisků; vydává Občanské sdružení Přátelé ZUŠ Mšeno ; tisk: tiskárna Wendy 11

12 Na Kokořínsko s párou Atapana ve Mšeně 12

13 Velikonoce Zámek Liblice 13

14 Výstava Mezi nebem a zemí v Kutné Hoře 14

15 XX. Bienále Fantázie Martin 15

16 MDVV Lidice

17 Folklorní festival Mšeno

18 II. Výtvarná prázdninová škola

19 11. Seznámení s výroční zprávou Jméno podpis Výtvarný obor Mgr. Čeněk Hlavatý Monika Chmelařová Mgr. Štěpánka Hlavatá Hana Menclová Mgr. Zuzana Hokešová Mgr. Aida Líhová - Legnerová Hudební obor PhDr. Josef Šebesta, PhD. MgA. Pavel Šebesta Mgr. Veronika Skopcová Karel Horňák Hospodářka školy Ing. Petra Machová 19

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více