Výroční zpráva za rok S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

2 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-23 I.1 Management 7-8 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 9-11 I.3 Zdravotní péče a rehabilitace I.4 Provozní činnosti I.5 Sociální a aktivizační činnost II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II.1 Struktura a počty zaměstnanců 24 II.2 Pracovní neschopnost 25 II.3 Vzdělávání zaměstnanců II.4 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 27 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

3 Zpráva o činnosti S - centra Hodonín, příspěvkové organizace, hodnotí období roku Tento rok navazoval na činnost a hospodaření v letech předešlých. Hlavní úsilí bylo zaměřeno na zkvatitnění služby, kterou organizace poskytuje našim seniorům, a to v rámci dodržování zásad rozpočtové kázně a přiměřenosti. V oblasti hospodaření dosáhla organizace kladného hospodářského výsledku. Z událostí hodnoceného roku z pohledu řízení organizace, pracovní motivace zaměstnanců a součinnosti jednotlivých odborných pracovišť lze uvést zejména následující. Organizace se aktivně zapojila do projektu Zajištění gerontologické a organizační supervise příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory, v rámci kterého spolupracuje s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, s Ge-rontologickým centrem a Českou gerontologickou a geriatrickou společností a s Českou alzheimerovskou společností. Kromě odborných konzultací jde o podporu zaměstnanců organizace, zejména v přímé péči, účast na seminářích a odborných přednáškách. Připravuje se rovněž trénink a koučování rozvojových týmů a kurs Certifikovaný specialista pro oblast práce s lidmi s demencí. Velmi oceňuji, že v hodnoceném roku pokračovala spolupráce s Městem Hodonín v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. V rámci uvedeného mohla organizace např. propagovat své výrobky na Miniekojarmarku. V prostorách organizace proběhla ke dni mobility Olympiáda, Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne seniorů a ke Dnům zdraví Konference na téma úrazy a prevence k jejim předcházením. Navázána byla spolupráce s Městem Kyjov se zapojením organizace do Veletrhu sociálních služeb. Rok 2010 byl také rokem, kdy se organizace mohla představit v zahraničí. Společně s Městem Hodonín to byla účast na Veletrhu zdraví v rakouském Zistersdorfu s možností navazující spolupráce v oblasti zdravotní a sociální péče. Recipročně rakouští zástupci absolvovali návštěvu v zařízení organizace. V září 2010 se organizace zapojila do výměnné stáže v rámci projektu podpořeného programem Leonardo da Vinci ve španělské Granadě. Hlavním koordinátorem bylo sdružení EURO EDUCA Brno. Vhodné je zmínit účast našich seniorů v krajském kole ve hře PETANGUE. Dosažené 2. místo bylo povzbuzením k pokračování v této volnočasové aktivitě, kterou hodláme podpořit vybudováním hřiště na petanque v zahradní části zařízení organizace. Co se týká roku 2011, bude mezi hlavní cíle patřit příprava na získání certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. V roce 2011 bude péče zaměřena rovněž na seniory s dg. demence s cílem vést tyto seniory k větší soběstačnosti, postupnému začleňování do života v zařízení organizace, včetně využívání dostupných metod k přípravě aktivizačních činností. V rámci dalšího zkvalitnění péče bude pokračováno ve výsadbě zeleně v zahradní části organizace. Většímu využití zahrady napomůže zastřešení stávajícího zahradního altánu. Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat zaměstnancům, kteří v období hodnoceného roku napomáhali s naplňováním vize prosperujícího sociálního zařízení, které poskytuje vysoce kvalitní péči prostřednictvím ochotných a odborně vzdělaných zaměstnanců. Bc. Jana Trnečková 3

4 VELETRH ZDRAVÍ V RAKOUSKÉM ZISTERSDORFU A VÝMĚNNÁ STÁŽ 4

5 VÝMĚNNÁ STÁŽ, GRANADA, ŠPANĚLSKO 5

6 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ Číslo telefonu: IČ organizace: Číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČ zřizovatele:

7 I.1 MANAGEMENT Management zařízení Jméno Funkce Kontakt Mobil Bc. Jana Trnečková ředitelka Aleš Kordulík správce, zástupce ředitelky Bc. Iveta Nebilová vrchní sestra Jana Hanušová staniční sestra Nikol Kosková staniční sestra Alžběta Vyskočilová hlavní účetní Miroslava Dohnálková provozář Bc. Kateřina Klimešová, DiS vedoucí úseku do sociální pracovník Další důležité kontakty: pevná linka mobilní telefon personalista, mzdová účetní referent majetku sociální pracovník B. Jurásková A. Vrbíčková, DiS rehabilitace pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost ústředna fax

8 Organizační schéma - vnitřní členění, S - centrum Hodonín, příspěvková organizace ŘEDITEL ÚSEK EKONOMICKÝ hlavní účetní personalistka a mzdová účetní referentka majetkové správy a skladnice ÚSEK SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ sociální pacovník sodiální pracovník pracovník v soc. službách zákl. výchovná nepedag. činnost ÚSEK SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE všeobecná sestra - vrchní stanice 1 staniční sestra pracovník v soc. službách přímá obslužná péče stanice 2 staniční sestra pracovník v soc. službách přímá obslužná péče fyzioterapie všeobecná sestra uklizečka zahradnice ÚSEK TECHNICKO PROVOZNÍ technický pracovník provozní elektrikář zámečník vrátný, telefonista dělnice prádelny krejčí ÚSEK STRAVOVACÍ provozář vedoucí kuchařka kuchař/ka 8

9 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout žadatelům o službu, kteří se ocitly v nepříznivé sociální situaci komplex služeb v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem, způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody a to: podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu uživatele domov pro seniory identifikátor registrované služby a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, Předmět činnosti domov se zvláštním režimem identifikátor registrované služby a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů Služby jsou poskytovány na principu: úcty k člověku podpory samostatnosti a nezávislosti respektování vlastní volby uživatele služby respektování soukromí uživatele služby flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu vzájemné tolerance a důvěry 9

10 V zařízení byly poskytovány dva typy sociálních služeb - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. S ohledem na zvyšující se počet žadatelů o službu domov se zvláštním režimem, byla kapacita této služby navýšena od o 35 lůžek, t.j. na současných 106 lůžek. Domov pro seniory měl kapacitu 35 lůžek. Celková kapacita zařízení byla 141 lůžek. Obě služby jsou registrovány ve smyslu 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálníchslužbách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelé o službu jsou do zařízení přijímání na základě Smlouy o poskytování sociální služby. Služby byly účetně i fyzicky sledovány odděleně. Stravování uživatelů Stravování je v zařízení poskytováno uživatelům služeb s ohledem na jejich mobilitu, a to buď ve společné jídelně v přízemí, nebo v denních místnostech na jednotlivých podlažích, popř. přímo na jednotlivých pokojích, kam je strava rozvážena ve vozících vybavených z důvodu udržení kvality stravy ohřevem. Vzhledem k zachování soběstačnosti uživatelů je snaha, aby co největší počet konzumoval stravu mimo vlastní pokoj. Všem uživatelům zařízení je nabízen výběr ze tří druhů jídla. Strava je tvořena : snídaně dopolední svačina oběd svačina večeře druhá večeře Hodnota stravovací jednotky ve sledovaném roce byla 70,- Kč na den. Náklady na stravování rok 2010 norma - nárok ,00 spotřeba ,92 + úspora/ - překročení 21,08 10

11 Stravovací jednotka a režie platné od do (pro oba typy služeb) v Kč druh jídla úhrada režie 84,3% úhrada celkem Snídaně 10,00 8,00 18,00 Svačina 6,00 5,00 11,00 Oběd 26,00 22,00 48,00 Svačina 6,00 5,00 11,00 Večeře 19,00 17,00 36,00 II. večeře 3,00 2,00 5,00 Celkem 70,00 59,00 129,00 Členění podle diet a stravovací jednotky (v průměru) prům. počet klientů stravovací jednotka 70 Kč Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem dieta racionální číslo dieta šetřící číslo dieta diabetická číslo výživa sondou PEG 1 2 celkem

12 I.3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zajištění lékařské péče Zařízení garantuje uživatelům právo svobodného výběru lékaře. Uživatel má možnost výběru smluvní praktické lékařky zařízení MUDr. Marie Teplé. Praktická lékařka ordinuje na ošetřovnách umístěných v jednotlivých podlažích. Ordinace je zajištěna pravidelně 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek a ordinační hodiny jsou určeny na dobu mezi 13,00 15,00 hodinou. Do ordinace dochází mobilní uživatelé, částečně mobilní jsou dovedeni nebo dovezeni ošetřovatelským personálem. Zcela imobilní uživatele nebo uživatele nemocné navštěvuje lékařka přímo na pokojích. V době nepřítomnosti lékařky a nějakého zdravotního problému u uživatele je možnost telefonické konzultace s ní, kdy buď doporučí další postup nebo je-li potřeba, dostaví se do zařízení. V případě nemožnosti telefonické konzultace s lékařkou, konzultuje zdravotní potíže uživatele telefonicky s lékařem na LSPP, na chirurgické nebo interní ambulanci službu konající všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu. Tato odesílá uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. Vyžaduje-li náhlá změna zdravotního stavu uživatele okamžitý odborný zásah lékaře, je do zařízení přivolána RZS. Zařízení spolupracuje s MUDr. Pavlínou Doležalovou psychiatričkou, která dochází do zařízení pravidelně 1x za 4 týdny, vždy v pátek od 9,00 15,00 hodin, formou návštěvní služby na pokoji uživatele. Jako žádoucí se jeví častější návštěvy z důvodu vzrůstajícího počtu uživatelů s diagnózou demence, Alzheimerovy demence či jiných psychiatrických onemocnění. Snahou organizace bude smluvně zajistit větší frekvenci těchto návštěv. Současně přetrvává problém s léčbou uživatel, kteří jsou registrováni u zdravotní pojišťovny, která s lékařkou odmítá uzavřít smlouvu. Spolupracujeme i s diabetologickou ambulancí MUDr. Libora Okénky. Uživatelé s diagnózou diabetes mellitus mají možnost zajištění pravidelného diabetologického vyšetření 1x za 3 měsíce. Výsledky vyšetření staniční sestra konzultuje s diabetologem. Při náhlé změně zdravotního stavu uživatele s podezřením na hypoglykémii nebo hyperglykémii provede automaticky všeobecná sestra vyšetření krve glukometrem, při zjištění negativních hodnot je možné, kdykoli v pracovní době zkonzultovat dekompenzaci diabetu s lékařem. Je-li potřeba, odesílá uživatele na interní ambulanci do nemocnice. Zařízení 1x za měsíc a dále dle potřeby navštěvuje urolog MUDr. Tomáš Kopřiva, který provádí výměnu permanentních katétrů u mužů. Uživatelé s případně vyskytující se perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG), jsou pravidelně sledováni v nutriční ambulanci MUDr. Dagmar Smetkové v nemocnici. Dle ordinace lékařky 1x za 2 měsíce jsou prováděny odběry biologického materiálu, měření hmotnosti, obvodu paží a sledování otoků. Lékařka na základě posouzení zdravotního stavu uživatele a jeho laboratorních hodnot poté ordinuje speciální nutriční přípravek (např. Nutrison Standard). Zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou MV ČR, Revírní bratrskou pokladnou a Zdravotní pojišťovnou Metal Aliance. 12

13 Vykazování za provedenou zdravotní péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny: Všeobecná zdravotní pojišťovna 65,0% Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 14,5 % Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 8,5 % Zdravotní pojišťovna MV ČR 7,5 % Vojenská zdravotní pojišťovna 4,0 % Zdravotní pojišťovna Metal Aliance 0,5 % Výskyt dekubitů, prevence Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče ovlivňuje mimo jiné i problematiku výskytu dekubitů. Vzhledem k cílové skupině uživatel, pro kterou je zařízení určeno, nelze spolehlivě zabránit vzniku dekubitu u jednotlivých uživatel, protože právě věk je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů. K dalším patří mobilita, inkontinence, poruchy výživy nedostatečný a neplnohodnotný příjem stravy, některé nemoci a mnoho dalších. Terapie dekubitů je velmi složitý proces, vyžadující přijetí různých opatření, je finančně náročná a hlavně neúměrně zatěžuje uživatele, kterému způsobuje velké bolesti. Z těchto důvodů je věnována velká pozornost právě prevenci vzniku dekubitu. V rámci preventivních opatření vzniku dekubitu se provádí tyto intervence: všeobecná sestra provede screeningové vyšetření na riziko vzniku dekubitu pomocí přepracované Nortonovy stupnice je-li třeba, je zaveden tiskopis Sledování polohování pro pravidelné záznamy o polohování ve fyziologických polohách, tak aby nevznikaly kontraktury a dekubity používání antidekubitárních pomůcek polohovací lůžka, aktivní a pasivní antidekubitární matrace, antidekubitární pomůcky, polohovací pomůcky používání speciálních podložek Sonoma u inkontinentních uživatel řádné provádění hygienické péče - výměny prádla ložního i osobního, péče o lůžko vypnuté čisté suché prostěradlo hygienická péče o kůži - výměna inkontinentních pomůcek Počet uživatel s výskytem dekubitů Domov pro seniory Domov se zvl. režimem

14 domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem celkový počet uživatelů s dekubitem z toho: s více dekubity s opakujícím se dekubitem s inkontinencí mobilních počet mužů počet žen průměrný věk 86 let 82 let 84 let místo vzniku dekubitu vlastní zařízení Nemocnice TGM Hodonín, p.o Nemocnice Břeclav Okresní nemocnice Kyjov, p.o. LDN Valtice místa nejčastějšího výskytu dekubitu kyčel hýždě pata sakrální oblast Rehabilitace Rehabilitace je důležitou součástí péče o uživatele. Využívá ji asi 75% uživatelů, ve vyšší míře jde o uživatele domova pro seniory. V případě zdravotních potíží navštíví uživatel praktického nebo odborného lékaře, který mu doporučí rehabilitační procedury. Rehabilitace je tak uživatelům poskytnuta na základě ordinace lékaře a vykázána na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Rehabilitaci lze poskytnout i na přání uživatele formou uživatelem placené fakultativní služby. Mobilní a orientovaní uživatelé dochází na procedury sami, částečně imobilní uživatelé jsou dováženi personálem. Za zbývajícími uživateli dochází zaměstnanec rehabilitace na jejich pokoj. Rehabilitace je prováděna na těchto úsecích - hydroterapie, elektroterapie, fyzioterapie a léčebná tělesná výchova. Hydroterapie V rámci hydroterapie se využívají polohovací vany s perličkovou koupelí celkovou a částečnou, hydrozvukem na dolní nebo horní končetiny. Elektroterapie Je vybavena magnetoterapií, diadynamickými proudy, elektromasážními přístroji a biolampami. 14

15 Fyzioterapie Zde jsou prováděny úkony léčebné tělesné výchovy, a to jak individuálně, tak i skupinově. Dále se zde provádí masáže klasické, kterým ve většině případů předchází nahřátí soluxem a také masáže reflexní. Je-li potřeba, provádí se nácvik stoje a chůze u uživatelů hlavně po frakturách dolních končetin nebo cévní mozkové příhodě. Upevňování chůze u uživatelů následně zajišťují pracovníci v sociálních službách. Léčebná tělesná výchova Provádí se formou skupinového cvičení s využitím tělocvičny, kde jsou k dispozici i ergometry, na kterých mobilní uživatelé procvičují klouby dolních končetin. Při skupinovém cvičení využíváme různé druhy náčiní, např. hůlky, kroužky. Pro skupinové cvičení uživatel domova se zvláštním režimem se volí cvičení formou hry, kde se cvičí s kroužky, míčky, provázky, míči a molitanovými kostkami, aby bylo cvičení pro uživatele rozmanitější a zajímavější. Cvičení probíhá jedenkrát týdně a uživatelům je věnováno celé dopoledne. K nejčastějším diagnózám, se kterými jsou uživatelé odesíláni lékaři na rehabilitaci, patří stavy po cévních mozkových příhodách, frakturách, s artrózami kloubů, Parkinsonovou chorobou, vertebrogenním syndromem. Intenzivně se pracuje s uživateli domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Za rok 2010 bylo provedeno celkem 7488 procedur Procedura celkem domov pro seniory domov se zvláštním režimem skupinové cvičení individuální cvičení polohování + ostatní biolampa nácvik chůze ergometr magnetoterapie masáž klasická + reflexní elektromasážní přístroje perličková koupel hydrozvuk solux diadynamické proudy relaxační místnost celkový počet procedur Ø počet procedur na 1 uživatele

16 I.4 PROVOZNÍ ČINNOSTI Vrátnice recepce - provoz je zajišťován 4 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a jedním zaměstnancem na 0,5 pracovního úvazku. Pracovní doba je stanovena 12 hodinová nepřetržitá. Pracovní činnost spočívá v podávání informací návštěvám, přepojování telefonních hovorů, vedení evidence návštěv, obsluha elektrické požární signalizace, vydávání a evidence klíčů, kontrola vlastního objektu, včetně jeho uzamykání. Údržba - provoz údržby je zajišťován 2 zaměstnanci (provozní elektrikář, zámečník). Pracovní činnost spočívá v běžné údržbě a drobných opravách stávající budovy, údržbě a drobných opravách techlonologického a strojního zařízení, údržbě zahrady, jakož i odklízení sněhu. Prádelna - provoz prádelny je zajišťován 4 zaměstnanci prádelny. Pracovní činnosti spočívá v třídění použitého prádla, které je dopravováno do prádelny shozem, dále v praní a sušení v elektrických sušičkách, žehlení, mandlování, třídění a expedici na jednotlivá podlaží. Provoz prádelny zajišťuje i drobné opravy prádla a značení oděvů. Sklad MTZ- zajišťuje jeden zaměstnanec. 16

17 Rok 2010 Praní prádla ve vlastní režii Celkové náklady Kč Vyprané množství kg Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 22 Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg 200kg/den Stravování ve vlastní režii Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 uživatele Kč 129 Roční kapacita provozu - celodenní stravování ks 200 Rok 2010 Celkové náklady na obědy zaměstnanců Kč Počet obědů celkem (zaměstnanci) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 48 Z toho cena potravin Kč 26 Internet Statistika návštěvnosti internetových stránek od do návstěvníků od do návstěvníků v počtu návštěvníků nejčastěji navštěvované odkazy internetových stránek zařízení info o domově pro seniory 4293 kontakty 1779 fotogalerie 1040 poskytované služby domov pro seniory 843 návštěvnost podle zemí (návštěvnost z celkem 22 států mimo ČR) ČR 5842 Slovensko 80 Brazílie 23 USA 12 Německo 11 Anglie 10 Švédsko 6 návštěvnost podle měst v ČR (návštěvnost z celkem 124 měst) Hodonín 1538 Praha 1243 Brno 1028 Kyjov 208 Břeclav 137 Zlín 122 Ostrava 115 České Budějovice 93 průměrná doba na stránce 3 minuty 22 sekund 17

18 I.5 SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST I.5.1 Ubytování Domov pro seniory suterén 2. NP CELKEM kapacita pokojů 5 uživatelů 31 uživatelů 36 uživatelů jednolůžkové dvoulůžkové apartmán pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele - průchozí Domov se zvláštním režimem 3. NP 4. NP 5. NP CELKEM kapacita pokojů 34 uživatelů 36 uživatelů 36 uživatelů 106 uživatelů jednolůžkové dvoulůžkové apartmán pro tři uživatele apartmán pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele - průchozí Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, obložnost v počtu uživatel k domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení počet uživatelů celkem z toho - ženy muži průměrný počet uživatelů za rok 30,88 110,39 140,58 obložnost v % 99,64 99,21 99,19 18

19 OBLOŽNOST celkem v letech ,50 102,00 101,50 101,00 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,00 97,50 97,00 leden únor březen duben květen červen če rvenec srpen září říjen listopadprosinec oblož nos t -domov pro seniory 103, , , , , , , , , ,00 0 obložnost - domov se zvláštním režimem 102, , ,000 99,000 98,000 97,000 96,000 95,000 94,

20 Průměrný věk uživatelů členění dle věku k domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM let let nad 85 let průměrný věk 81,9 let 83 let 82,37 nejstarší uživatel 93 let 97 let - počet manželských párů ,7 81,98 81,99 průměrný věk 78,90 80,65 80,56 80,20 79,90 80,00 80,00 79,86 79,40 80, rok I.5.2 Přiznané příspěvky na péči U uživatelů služby, kteří již pobírají příspěvek na péči nebo příspěvek nemají přiznaný a změní se u nich podmínky, které mají vliv na výši nebo přiznání příspěvku, aktivizuje zařízení přehodnocení stupně závislosti a podává návrh na zvýšení nebo přiznání příspěvku u příslušného pověřeného úřadu. Přehled o počtech uživatelů, kterým byl přiznám příspěvek na péči stupně závislosti domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM k 1.1. k k 1.1. k k 1.1. k I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň celkem bez příspěvku

21 Počet příjmů a ukončených pobytů domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM Přijato celkem z toho - ženy - muži Pobyt ukončilo celkem z toho - odešlo do domácí péče - zemřelo - přemístěno do jiného zařízení - změna poskytované služby Sociální pracovnice zařízení vyřizují nezbytnou korespondenci s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Současně pro uživatele, za kterými nedochází příbuzní, zabezpečují nákupy. I.5.3 Aktivizační program Pro uživatele zařízení jsou k dispozici Dílny volného času. Program dílen odpovídá možnostem a schopnostem uživatelů. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatelů. Namátkou lze uvést, že takto pracuje kroužek ručních prací, který se věnuje zejména pletení, tkaní nebo háčkování, dále kroužek drobných keramických výrobků a malování na fólie apod. Pro imobilní uživatele a pro uživatele trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je program dílen veden individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Dále jsou prováděny skupinové i individuální terapie, např. poslechová muzikoterapie, reminiscence a vyvolávání vzpomínek, jednoduché cvičení, hraní stolních her apod. Smyslem těchto her je též trénování paměti. Své místo v programu mají i sportovní hry, jako jsou např. kuželky, kulečník, šipky, hry s míčem a též výše zmíněná hra PetangueE. Ke Dni mobility byl uspořádán sportovní den. Každý měsíc je vydáván zpravodaj Ven z ulity, ve kterém jsou uživatelé seznamováni s novinkami týkajícími se jejich pobytu v zařízení. Část zpravodaje je věnována zájmové činnosti uživatelů. Pravidelně v zařízení vysílá rádio Dobré ráno, jehož program mají na starosti pověření zaměstnanci. V rámci vysílání jsou uživatelé seznámeni s denním programem, jídelníčkem, rádio rovněž hraje jubilantům. Textové informace vysílání je zobrazována na televizním monitoru umístěném v recepci zařízení. K dispozici je knihovna. Pro potřeby uživatelů byl stávající PC v dílně volného času doplněn o webovou kameru a komunikační program skype. Věřícími je využívána denně kaple v zařízení. V kapli Tří králů se pravidelně konají bohoslužby. 21

22 Výroční zpráva za rok 2010 V roce 2010 bylo pokračováno s canisterapií, která je prováděna v zařízení a je uživateli velmi oblíbená. Občasně se zařazuje do programu i felinoterpie. Oblíbené jsou rovněž korely umístěné v atriu zařízení. Zařízení je otevřeno veřejnosti. Pořádaných kulturních akcí se pravidelně účastní též rodinní příslušníci. Akce jsou pořádány např. ke Dni matek, Dni dětí, Dnu seniorů, v době adventu i Vánoc. V hodnoceném roce byla uspořádána řada společenských akcí, např. Josefovská zábava, Country bál s opékáním, Zahradní slavnost. V zařízení je pro uživatele ve vymezeném čase provozována služba kadeřnictví a pedikůry. Naší prioritou je spokojený, dobře se cítící uživatel a spolupráce s rodinou uživatele. V této souvislosti byl zřízen dětský koutek v atriu, na jehož realizaci a vybavení se podíleli ve svém volném čase někteří zaměstnanci, kteří rovněž vytvořili grafický návrh výmalby dětského koutku. 22

23 Dětský koutek zřízený zaměstnanci zařízení 2. místo ve hře petangue 23

24 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ, POHYB ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2010 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců evidenční počet zaměstnanců k přírůstky úbytky ředitelka odvolaný zaměstnanec (ve stavu) účetní technický pracovník personalistka, mzdová účetní referentka majetkové správy, spisová pracovnice, skladnice THP celkem všeobecná sestra bez odborného dohledu všeobecná sestra pod odborným dohledem fyzioterapeut zdravotničtí pracovníci celkem pedagogičtí pracovníci celkem prac. v soc. službách přímá obslužná péče prac. v soc. službách základní výchov. nepedagogická činnost sociální pracovník pracovníci v soc. službách celkem provozář kuchař pomocný kuchař dělnice prádelny dělnice prádelny, krejčí provozní elektrikář, domovník zámečník, domovník vrátný, telefonista 4,5 1,5 1 5 uklízečka 9,5 1,5 1,5 9,5 zahradnice 0,5 0,5 0,5 0,5 provozní zaměstnanci celkem 28,5 6, CELKEM zaměstnanci 91,5 22,

25 Stav zaměstnanců fyzický k Příjem do pracovního poměru z mateřské dovolené Rozvázání pracovního poměru: dohodou zrušením ve zkušební době uplynutím sjednané doby výpovědí zaměstnavatel výpovědí zaměstnanec vynětí ze stavu mateřská dovolená Informativně (není započítáno): ukončení mateřské dovolené rozvázáním prac. poměru interní převody zaměstnanců v rámci zařízení Stav zaměstnanců fyzický k II. 2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila kal. dnů nemoci, tj. 5,0 %. V porovnání s rokem 2009 došlo ke snížení o 0,7%. II.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s platnou legislativou, ke které má zařízení zpracován vlastní standard Profesní rozvoj zaměstnanců a zahrnuje celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubování kvalifikace, doplnění kvalifikace, vzdělávání pracovníků v sociálních službách včetně plánu vzdělávání všech zaměstnanců pro aktuální kalendářní rok. II.3.1 celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků Všeobecná sestra Pro výkon povolání všeobecná sestra, registrovaná, je povinné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, všeobecná sestra toto osvědčení získává formou individuálního vzdělávání. Fyzioterapeut Pro výkon povolání je povinné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, fyzioterapeut toto osvědčení získává formou individuálního vzdělávání. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Hodonín, únor 2010 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Číslo účtu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

S centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 11, Hodonín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

S centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 11, Hodonín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 S centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 11, Hodonín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 4-24 Management 5-9 Sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2011. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Výroční zpráva za rok 2011. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1 O B S A H : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 4-19 I.1 Management 5-6 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 7-9 I.3 Zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Management 6-8 Sociální a výchovná péče 9-15 Zdravotní péče a rehabilitace 16-19 Provozní činnosti 20

Management 6-8 Sociální a výchovná péče 9-15 Zdravotní péče a rehabilitace 16-19 Provozní činnosti 20 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE O B S A H : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3-4 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5-20 Management 6-8 Sociální a výchovná péče 9-15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová

Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 2 Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007 1. Hospodaření organizace MěSSS Kadaň za r. 2006 Dotace na lůžko (domov důchodců) 6.375 tis. Dorovnání dotace na lůžko (za r. 2005) 200 tis. Tržby z prodeje služeb stravné jídelna 2.028 tis. stravné ÚSP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005 Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2005 Vyškov 20.4.2006 Jana P á t k o v á ředitelka ÚSPaDD Vyškov,p.o. Základní informace

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRUM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRUM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRUM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3-4 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5 23 Management 5-6 Sociální a výchovná péče 7 16 Zdravotní

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Domov důchodců Hodonín příspěvková organizace Na Pískách 4037/11 H o d o n í n VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 březen 2005 zpracovala Ing. Jana Matušinová - 1 - Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2012 Vyškov 28. 3. 2013 Jana P á t k o v á pověřená zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitelky SSV,

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 Hodonín, únor 2006 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 1 Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2004

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2004 Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2004 Vyškov 20.4.2005 Jana P á t k o v á ředitelka ÚSPaDD Vyškov,p.o. Základní informace

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2017 Zřizovatel:

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Vydal : statutární orgán ředitel Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Název zařízení a adresa: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, Druh poskytované služby: Domov pro seniory

Název zařízení a adresa: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, Druh poskytované služby: Domov pro seniory Název zařízení a adresa: SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Druh poskytované služby: Domov pro seniory Popis personálního zajištění poskytované sociální služby

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Organizační struktura rozsah pracovního úvazku

Organizační struktura rozsah pracovního úvazku S CENTRUM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NA PÍSKÁCH 4037/11, 695 01 HODONÍN NÁZEV ZAŘÍZENÍ: S centrum Hodonín, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov se zvláštním režimem IDENTIFIKÁTOR

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 206 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2 0 1 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE O B S A H : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5-26 Management 6-7 Sociální a výchovná péče 8 19

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více