Výroční zpráva za rok S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

2 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-23 I.1 Management 7-8 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 9-11 I.3 Zdravotní péče a rehabilitace I.4 Provozní činnosti I.5 Sociální a aktivizační činnost II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II.1 Struktura a počty zaměstnanců 24 II.2 Pracovní neschopnost 25 II.3 Vzdělávání zaměstnanců II.4 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 27 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

3 Zpráva o činnosti S - centra Hodonín, příspěvkové organizace, hodnotí období roku Tento rok navazoval na činnost a hospodaření v letech předešlých. Hlavní úsilí bylo zaměřeno na zkvatitnění služby, kterou organizace poskytuje našim seniorům, a to v rámci dodržování zásad rozpočtové kázně a přiměřenosti. V oblasti hospodaření dosáhla organizace kladného hospodářského výsledku. Z událostí hodnoceného roku z pohledu řízení organizace, pracovní motivace zaměstnanců a součinnosti jednotlivých odborných pracovišť lze uvést zejména následující. Organizace se aktivně zapojila do projektu Zajištění gerontologické a organizační supervise příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory, v rámci kterého spolupracuje s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, s Ge-rontologickým centrem a Českou gerontologickou a geriatrickou společností a s Českou alzheimerovskou společností. Kromě odborných konzultací jde o podporu zaměstnanců organizace, zejména v přímé péči, účast na seminářích a odborných přednáškách. Připravuje se rovněž trénink a koučování rozvojových týmů a kurs Certifikovaný specialista pro oblast práce s lidmi s demencí. Velmi oceňuji, že v hodnoceném roku pokračovala spolupráce s Městem Hodonín v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. V rámci uvedeného mohla organizace např. propagovat své výrobky na Miniekojarmarku. V prostorách organizace proběhla ke dni mobility Olympiáda, Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne seniorů a ke Dnům zdraví Konference na téma úrazy a prevence k jejim předcházením. Navázána byla spolupráce s Městem Kyjov se zapojením organizace do Veletrhu sociálních služeb. Rok 2010 byl také rokem, kdy se organizace mohla představit v zahraničí. Společně s Městem Hodonín to byla účast na Veletrhu zdraví v rakouském Zistersdorfu s možností navazující spolupráce v oblasti zdravotní a sociální péče. Recipročně rakouští zástupci absolvovali návštěvu v zařízení organizace. V září 2010 se organizace zapojila do výměnné stáže v rámci projektu podpořeného programem Leonardo da Vinci ve španělské Granadě. Hlavním koordinátorem bylo sdružení EURO EDUCA Brno. Vhodné je zmínit účast našich seniorů v krajském kole ve hře PETANGUE. Dosažené 2. místo bylo povzbuzením k pokračování v této volnočasové aktivitě, kterou hodláme podpořit vybudováním hřiště na petanque v zahradní části zařízení organizace. Co se týká roku 2011, bude mezi hlavní cíle patřit příprava na získání certifikátu Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. V roce 2011 bude péče zaměřena rovněž na seniory s dg. demence s cílem vést tyto seniory k větší soběstačnosti, postupnému začleňování do života v zařízení organizace, včetně využívání dostupných metod k přípravě aktivizačních činností. V rámci dalšího zkvalitnění péče bude pokračováno ve výsadbě zeleně v zahradní části organizace. Většímu využití zahrady napomůže zastřešení stávajícího zahradního altánu. Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat zaměstnancům, kteří v období hodnoceného roku napomáhali s naplňováním vize prosperujícího sociálního zařízení, které poskytuje vysoce kvalitní péči prostřednictvím ochotných a odborně vzdělaných zaměstnanců. Bc. Jana Trnečková 3

4 VELETRH ZDRAVÍ V RAKOUSKÉM ZISTERSDORFU A VÝMĚNNÁ STÁŽ 4

5 VÝMĚNNÁ STÁŽ, GRANADA, ŠPANĚLSKO 5

6 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ Číslo telefonu: IČ organizace: Číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČ zřizovatele:

7 I.1 MANAGEMENT Management zařízení Jméno Funkce Kontakt Mobil Bc. Jana Trnečková ředitelka Aleš Kordulík správce, zástupce ředitelky Bc. Iveta Nebilová vrchní sestra Jana Hanušová staniční sestra Nikol Kosková staniční sestra Alžběta Vyskočilová hlavní účetní Miroslava Dohnálková provozář Bc. Kateřina Klimešová, DiS vedoucí úseku do sociální pracovník Další důležité kontakty: pevná linka mobilní telefon personalista, mzdová účetní referent majetku sociální pracovník B. Jurásková A. Vrbíčková, DiS rehabilitace pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost ústředna fax

8 Organizační schéma - vnitřní členění, S - centrum Hodonín, příspěvková organizace ŘEDITEL ÚSEK EKONOMICKÝ hlavní účetní personalistka a mzdová účetní referentka majetkové správy a skladnice ÚSEK SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ sociální pacovník sodiální pracovník pracovník v soc. službách zákl. výchovná nepedag. činnost ÚSEK SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE všeobecná sestra - vrchní stanice 1 staniční sestra pracovník v soc. službách přímá obslužná péče stanice 2 staniční sestra pracovník v soc. službách přímá obslužná péče fyzioterapie všeobecná sestra uklizečka zahradnice ÚSEK TECHNICKO PROVOZNÍ technický pracovník provozní elektrikář zámečník vrátný, telefonista dělnice prádelny krejčí ÚSEK STRAVOVACÍ provozář vedoucí kuchařka kuchař/ka 8

9 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout žadatelům o službu, kteří se ocitly v nepříznivé sociální situaci komplex služeb v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem, způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody a to: podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu uživatele domov pro seniory identifikátor registrované služby a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, Předmět činnosti domov se zvláštním režimem identifikátor registrované služby a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů Služby jsou poskytovány na principu: úcty k člověku podpory samostatnosti a nezávislosti respektování vlastní volby uživatele služby respektování soukromí uživatele služby flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu vzájemné tolerance a důvěry 9

10 V zařízení byly poskytovány dva typy sociálních služeb - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. S ohledem na zvyšující se počet žadatelů o službu domov se zvláštním režimem, byla kapacita této služby navýšena od o 35 lůžek, t.j. na současných 106 lůžek. Domov pro seniory měl kapacitu 35 lůžek. Celková kapacita zařízení byla 141 lůžek. Obě služby jsou registrovány ve smyslu 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálníchslužbách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelé o službu jsou do zařízení přijímání na základě Smlouy o poskytování sociální služby. Služby byly účetně i fyzicky sledovány odděleně. Stravování uživatelů Stravování je v zařízení poskytováno uživatelům služeb s ohledem na jejich mobilitu, a to buď ve společné jídelně v přízemí, nebo v denních místnostech na jednotlivých podlažích, popř. přímo na jednotlivých pokojích, kam je strava rozvážena ve vozících vybavených z důvodu udržení kvality stravy ohřevem. Vzhledem k zachování soběstačnosti uživatelů je snaha, aby co největší počet konzumoval stravu mimo vlastní pokoj. Všem uživatelům zařízení je nabízen výběr ze tří druhů jídla. Strava je tvořena : snídaně dopolední svačina oběd svačina večeře druhá večeře Hodnota stravovací jednotky ve sledovaném roce byla 70,- Kč na den. Náklady na stravování rok 2010 norma - nárok ,00 spotřeba ,92 + úspora/ - překročení 21,08 10

11 Stravovací jednotka a režie platné od do (pro oba typy služeb) v Kč druh jídla úhrada režie 84,3% úhrada celkem Snídaně 10,00 8,00 18,00 Svačina 6,00 5,00 11,00 Oběd 26,00 22,00 48,00 Svačina 6,00 5,00 11,00 Večeře 19,00 17,00 36,00 II. večeře 3,00 2,00 5,00 Celkem 70,00 59,00 129,00 Členění podle diet a stravovací jednotky (v průměru) prům. počet klientů stravovací jednotka 70 Kč Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem dieta racionální číslo dieta šetřící číslo dieta diabetická číslo výživa sondou PEG 1 2 celkem

12 I.3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zajištění lékařské péče Zařízení garantuje uživatelům právo svobodného výběru lékaře. Uživatel má možnost výběru smluvní praktické lékařky zařízení MUDr. Marie Teplé. Praktická lékařka ordinuje na ošetřovnách umístěných v jednotlivých podlažích. Ordinace je zajištěna pravidelně 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek a ordinační hodiny jsou určeny na dobu mezi 13,00 15,00 hodinou. Do ordinace dochází mobilní uživatelé, částečně mobilní jsou dovedeni nebo dovezeni ošetřovatelským personálem. Zcela imobilní uživatele nebo uživatele nemocné navštěvuje lékařka přímo na pokojích. V době nepřítomnosti lékařky a nějakého zdravotního problému u uživatele je možnost telefonické konzultace s ní, kdy buď doporučí další postup nebo je-li potřeba, dostaví se do zařízení. V případě nemožnosti telefonické konzultace s lékařkou, konzultuje zdravotní potíže uživatele telefonicky s lékařem na LSPP, na chirurgické nebo interní ambulanci službu konající všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu. Tato odesílá uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. Vyžaduje-li náhlá změna zdravotního stavu uživatele okamžitý odborný zásah lékaře, je do zařízení přivolána RZS. Zařízení spolupracuje s MUDr. Pavlínou Doležalovou psychiatričkou, která dochází do zařízení pravidelně 1x za 4 týdny, vždy v pátek od 9,00 15,00 hodin, formou návštěvní služby na pokoji uživatele. Jako žádoucí se jeví častější návštěvy z důvodu vzrůstajícího počtu uživatelů s diagnózou demence, Alzheimerovy demence či jiných psychiatrických onemocnění. Snahou organizace bude smluvně zajistit větší frekvenci těchto návštěv. Současně přetrvává problém s léčbou uživatel, kteří jsou registrováni u zdravotní pojišťovny, která s lékařkou odmítá uzavřít smlouvu. Spolupracujeme i s diabetologickou ambulancí MUDr. Libora Okénky. Uživatelé s diagnózou diabetes mellitus mají možnost zajištění pravidelného diabetologického vyšetření 1x za 3 měsíce. Výsledky vyšetření staniční sestra konzultuje s diabetologem. Při náhlé změně zdravotního stavu uživatele s podezřením na hypoglykémii nebo hyperglykémii provede automaticky všeobecná sestra vyšetření krve glukometrem, při zjištění negativních hodnot je možné, kdykoli v pracovní době zkonzultovat dekompenzaci diabetu s lékařem. Je-li potřeba, odesílá uživatele na interní ambulanci do nemocnice. Zařízení 1x za měsíc a dále dle potřeby navštěvuje urolog MUDr. Tomáš Kopřiva, který provádí výměnu permanentních katétrů u mužů. Uživatelé s případně vyskytující se perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG), jsou pravidelně sledováni v nutriční ambulanci MUDr. Dagmar Smetkové v nemocnici. Dle ordinace lékařky 1x za 2 měsíce jsou prováděny odběry biologického materiálu, měření hmotnosti, obvodu paží a sledování otoků. Lékařka na základě posouzení zdravotního stavu uživatele a jeho laboratorních hodnot poté ordinuje speciální nutriční přípravek (např. Nutrison Standard). Zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou MV ČR, Revírní bratrskou pokladnou a Zdravotní pojišťovnou Metal Aliance. 12

13 Vykazování za provedenou zdravotní péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny: Všeobecná zdravotní pojišťovna 65,0% Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 14,5 % Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 8,5 % Zdravotní pojišťovna MV ČR 7,5 % Vojenská zdravotní pojišťovna 4,0 % Zdravotní pojišťovna Metal Aliance 0,5 % Výskyt dekubitů, prevence Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče ovlivňuje mimo jiné i problematiku výskytu dekubitů. Vzhledem k cílové skupině uživatel, pro kterou je zařízení určeno, nelze spolehlivě zabránit vzniku dekubitu u jednotlivých uživatel, protože právě věk je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů. K dalším patří mobilita, inkontinence, poruchy výživy nedostatečný a neplnohodnotný příjem stravy, některé nemoci a mnoho dalších. Terapie dekubitů je velmi složitý proces, vyžadující přijetí různých opatření, je finančně náročná a hlavně neúměrně zatěžuje uživatele, kterému způsobuje velké bolesti. Z těchto důvodů je věnována velká pozornost právě prevenci vzniku dekubitu. V rámci preventivních opatření vzniku dekubitu se provádí tyto intervence: všeobecná sestra provede screeningové vyšetření na riziko vzniku dekubitu pomocí přepracované Nortonovy stupnice je-li třeba, je zaveden tiskopis Sledování polohování pro pravidelné záznamy o polohování ve fyziologických polohách, tak aby nevznikaly kontraktury a dekubity používání antidekubitárních pomůcek polohovací lůžka, aktivní a pasivní antidekubitární matrace, antidekubitární pomůcky, polohovací pomůcky používání speciálních podložek Sonoma u inkontinentních uživatel řádné provádění hygienické péče - výměny prádla ložního i osobního, péče o lůžko vypnuté čisté suché prostěradlo hygienická péče o kůži - výměna inkontinentních pomůcek Počet uživatel s výskytem dekubitů Domov pro seniory Domov se zvl. režimem

14 domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem celkový počet uživatelů s dekubitem z toho: s více dekubity s opakujícím se dekubitem s inkontinencí mobilních počet mužů počet žen průměrný věk 86 let 82 let 84 let místo vzniku dekubitu vlastní zařízení Nemocnice TGM Hodonín, p.o Nemocnice Břeclav Okresní nemocnice Kyjov, p.o. LDN Valtice místa nejčastějšího výskytu dekubitu kyčel hýždě pata sakrální oblast Rehabilitace Rehabilitace je důležitou součástí péče o uživatele. Využívá ji asi 75% uživatelů, ve vyšší míře jde o uživatele domova pro seniory. V případě zdravotních potíží navštíví uživatel praktického nebo odborného lékaře, který mu doporučí rehabilitační procedury. Rehabilitace je tak uživatelům poskytnuta na základě ordinace lékaře a vykázána na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Rehabilitaci lze poskytnout i na přání uživatele formou uživatelem placené fakultativní služby. Mobilní a orientovaní uživatelé dochází na procedury sami, částečně imobilní uživatelé jsou dováženi personálem. Za zbývajícími uživateli dochází zaměstnanec rehabilitace na jejich pokoj. Rehabilitace je prováděna na těchto úsecích - hydroterapie, elektroterapie, fyzioterapie a léčebná tělesná výchova. Hydroterapie V rámci hydroterapie se využívají polohovací vany s perličkovou koupelí celkovou a částečnou, hydrozvukem na dolní nebo horní končetiny. Elektroterapie Je vybavena magnetoterapií, diadynamickými proudy, elektromasážními přístroji a biolampami. 14

15 Fyzioterapie Zde jsou prováděny úkony léčebné tělesné výchovy, a to jak individuálně, tak i skupinově. Dále se zde provádí masáže klasické, kterým ve většině případů předchází nahřátí soluxem a také masáže reflexní. Je-li potřeba, provádí se nácvik stoje a chůze u uživatelů hlavně po frakturách dolních končetin nebo cévní mozkové příhodě. Upevňování chůze u uživatelů následně zajišťují pracovníci v sociálních službách. Léčebná tělesná výchova Provádí se formou skupinového cvičení s využitím tělocvičny, kde jsou k dispozici i ergometry, na kterých mobilní uživatelé procvičují klouby dolních končetin. Při skupinovém cvičení využíváme různé druhy náčiní, např. hůlky, kroužky. Pro skupinové cvičení uživatel domova se zvláštním režimem se volí cvičení formou hry, kde se cvičí s kroužky, míčky, provázky, míči a molitanovými kostkami, aby bylo cvičení pro uživatele rozmanitější a zajímavější. Cvičení probíhá jedenkrát týdně a uživatelům je věnováno celé dopoledne. K nejčastějším diagnózám, se kterými jsou uživatelé odesíláni lékaři na rehabilitaci, patří stavy po cévních mozkových příhodách, frakturách, s artrózami kloubů, Parkinsonovou chorobou, vertebrogenním syndromem. Intenzivně se pracuje s uživateli domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Za rok 2010 bylo provedeno celkem 7488 procedur Procedura celkem domov pro seniory domov se zvláštním režimem skupinové cvičení individuální cvičení polohování + ostatní biolampa nácvik chůze ergometr magnetoterapie masáž klasická + reflexní elektromasážní přístroje perličková koupel hydrozvuk solux diadynamické proudy relaxační místnost celkový počet procedur Ø počet procedur na 1 uživatele

16 I.4 PROVOZNÍ ČINNOSTI Vrátnice recepce - provoz je zajišťován 4 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a jedním zaměstnancem na 0,5 pracovního úvazku. Pracovní doba je stanovena 12 hodinová nepřetržitá. Pracovní činnost spočívá v podávání informací návštěvám, přepojování telefonních hovorů, vedení evidence návštěv, obsluha elektrické požární signalizace, vydávání a evidence klíčů, kontrola vlastního objektu, včetně jeho uzamykání. Údržba - provoz údržby je zajišťován 2 zaměstnanci (provozní elektrikář, zámečník). Pracovní činnost spočívá v běžné údržbě a drobných opravách stávající budovy, údržbě a drobných opravách techlonologického a strojního zařízení, údržbě zahrady, jakož i odklízení sněhu. Prádelna - provoz prádelny je zajišťován 4 zaměstnanci prádelny. Pracovní činnosti spočívá v třídění použitého prádla, které je dopravováno do prádelny shozem, dále v praní a sušení v elektrických sušičkách, žehlení, mandlování, třídění a expedici na jednotlivá podlaží. Provoz prádelny zajišťuje i drobné opravy prádla a značení oděvů. Sklad MTZ- zajišťuje jeden zaměstnanec. 16

17 Rok 2010 Praní prádla ve vlastní režii Celkové náklady Kč Vyprané množství kg Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 22 Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg 200kg/den Stravování ve vlastní režii Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 uživatele Kč 129 Roční kapacita provozu - celodenní stravování ks 200 Rok 2010 Celkové náklady na obědy zaměstnanců Kč Počet obědů celkem (zaměstnanci) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 48 Z toho cena potravin Kč 26 Internet Statistika návštěvnosti internetových stránek od do návstěvníků od do návstěvníků v počtu návštěvníků nejčastěji navštěvované odkazy internetových stránek zařízení info o domově pro seniory 4293 kontakty 1779 fotogalerie 1040 poskytované služby domov pro seniory 843 návštěvnost podle zemí (návštěvnost z celkem 22 států mimo ČR) ČR 5842 Slovensko 80 Brazílie 23 USA 12 Německo 11 Anglie 10 Švédsko 6 návštěvnost podle měst v ČR (návštěvnost z celkem 124 měst) Hodonín 1538 Praha 1243 Brno 1028 Kyjov 208 Břeclav 137 Zlín 122 Ostrava 115 České Budějovice 93 průměrná doba na stránce 3 minuty 22 sekund 17

18 I.5 SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOST I.5.1 Ubytování Domov pro seniory suterén 2. NP CELKEM kapacita pokojů 5 uživatelů 31 uživatelů 36 uživatelů jednolůžkové dvoulůžkové apartmán pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele - průchozí Domov se zvláštním režimem 3. NP 4. NP 5. NP CELKEM kapacita pokojů 34 uživatelů 36 uživatelů 36 uživatelů 106 uživatelů jednolůžkové dvoulůžkové apartmán pro tři uživatele apartmán pro dva uživatele apartmán pro dva uživatele - průchozí Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, obložnost v počtu uživatel k domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení počet uživatelů celkem z toho - ženy muži průměrný počet uživatelů za rok 30,88 110,39 140,58 obložnost v % 99,64 99,21 99,19 18

19 OBLOŽNOST celkem v letech ,50 102,00 101,50 101,00 100,50 100,00 99,50 99,00 98,50 98,00 97,50 97,00 leden únor březen duben květen červen če rvenec srpen září říjen listopadprosinec oblož nos t -domov pro seniory 103, , , , , , , , , ,00 0 obložnost - domov se zvláštním režimem 102, , ,000 99,000 98,000 97,000 96,000 95,000 94,

20 Průměrný věk uživatelů členění dle věku k domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM let let nad 85 let průměrný věk 81,9 let 83 let 82,37 nejstarší uživatel 93 let 97 let - počet manželských párů ,7 81,98 81,99 průměrný věk 78,90 80,65 80,56 80,20 79,90 80,00 80,00 79,86 79,40 80, rok I.5.2 Přiznané příspěvky na péči U uživatelů služby, kteří již pobírají příspěvek na péči nebo příspěvek nemají přiznaný a změní se u nich podmínky, které mají vliv na výši nebo přiznání příspěvku, aktivizuje zařízení přehodnocení stupně závislosti a podává návrh na zvýšení nebo přiznání příspěvku u příslušného pověřeného úřadu. Přehled o počtech uživatelů, kterým byl přiznám příspěvek na péči stupně závislosti domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM k 1.1. k k 1.1. k k 1.1. k I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň celkem bez příspěvku

21 Počet příjmů a ukončených pobytů domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM Přijato celkem z toho - ženy - muži Pobyt ukončilo celkem z toho - odešlo do domácí péče - zemřelo - přemístěno do jiného zařízení - změna poskytované služby Sociální pracovnice zařízení vyřizují nezbytnou korespondenci s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Současně pro uživatele, za kterými nedochází příbuzní, zabezpečují nákupy. I.5.3 Aktivizační program Pro uživatele zařízení jsou k dispozici Dílny volného času. Program dílen odpovídá možnostem a schopnostem uživatelů. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatelů. Namátkou lze uvést, že takto pracuje kroužek ručních prací, který se věnuje zejména pletení, tkaní nebo háčkování, dále kroužek drobných keramických výrobků a malování na fólie apod. Pro imobilní uživatele a pro uživatele trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je program dílen veden individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Dále jsou prováděny skupinové i individuální terapie, např. poslechová muzikoterapie, reminiscence a vyvolávání vzpomínek, jednoduché cvičení, hraní stolních her apod. Smyslem těchto her je též trénování paměti. Své místo v programu mají i sportovní hry, jako jsou např. kuželky, kulečník, šipky, hry s míčem a též výše zmíněná hra PetangueE. Ke Dni mobility byl uspořádán sportovní den. Každý měsíc je vydáván zpravodaj Ven z ulity, ve kterém jsou uživatelé seznamováni s novinkami týkajícími se jejich pobytu v zařízení. Část zpravodaje je věnována zájmové činnosti uživatelů. Pravidelně v zařízení vysílá rádio Dobré ráno, jehož program mají na starosti pověření zaměstnanci. V rámci vysílání jsou uživatelé seznámeni s denním programem, jídelníčkem, rádio rovněž hraje jubilantům. Textové informace vysílání je zobrazována na televizním monitoru umístěném v recepci zařízení. K dispozici je knihovna. Pro potřeby uživatelů byl stávající PC v dílně volného času doplněn o webovou kameru a komunikační program skype. Věřícími je využívána denně kaple v zařízení. V kapli Tří králů se pravidelně konají bohoslužby. 21

22 Výroční zpráva za rok 2010 V roce 2010 bylo pokračováno s canisterapií, která je prováděna v zařízení a je uživateli velmi oblíbená. Občasně se zařazuje do programu i felinoterpie. Oblíbené jsou rovněž korely umístěné v atriu zařízení. Zařízení je otevřeno veřejnosti. Pořádaných kulturních akcí se pravidelně účastní též rodinní příslušníci. Akce jsou pořádány např. ke Dni matek, Dni dětí, Dnu seniorů, v době adventu i Vánoc. V hodnoceném roce byla uspořádána řada společenských akcí, např. Josefovská zábava, Country bál s opékáním, Zahradní slavnost. V zařízení je pro uživatele ve vymezeném čase provozována služba kadeřnictví a pedikůry. Naší prioritou je spokojený, dobře se cítící uživatel a spolupráce s rodinou uživatele. V této souvislosti byl zřízen dětský koutek v atriu, na jehož realizaci a vybavení se podíleli ve svém volném čase někteří zaměstnanci, kteří rovněž vytvořili grafický návrh výmalby dětského koutku. 22

23 Dětský koutek zřízený zaměstnanci zařízení 2. místo ve hře petangue 23

24 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ, POHYB ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2010 kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců evidenční počet zaměstnanců k přírůstky úbytky ředitelka odvolaný zaměstnanec (ve stavu) účetní technický pracovník personalistka, mzdová účetní referentka majetkové správy, spisová pracovnice, skladnice THP celkem všeobecná sestra bez odborného dohledu všeobecná sestra pod odborným dohledem fyzioterapeut zdravotničtí pracovníci celkem pedagogičtí pracovníci celkem prac. v soc. službách přímá obslužná péče prac. v soc. službách základní výchov. nepedagogická činnost sociální pracovník pracovníci v soc. službách celkem provozář kuchař pomocný kuchař dělnice prádelny dělnice prádelny, krejčí provozní elektrikář, domovník zámečník, domovník vrátný, telefonista 4,5 1,5 1 5 uklízečka 9,5 1,5 1,5 9,5 zahradnice 0,5 0,5 0,5 0,5 provozní zaměstnanci celkem 28,5 6, CELKEM zaměstnanci 91,5 22,

25 Stav zaměstnanců fyzický k Příjem do pracovního poměru z mateřské dovolené Rozvázání pracovního poměru: dohodou zrušením ve zkušební době uplynutím sjednané doby výpovědí zaměstnavatel výpovědí zaměstnanec vynětí ze stavu mateřská dovolená Informativně (není započítáno): ukončení mateřské dovolené rozvázáním prac. poměru interní převody zaměstnanců v rámci zařízení Stav zaměstnanců fyzický k II. 2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila kal. dnů nemoci, tj. 5,0 %. V porovnání s rokem 2009 došlo ke snížení o 0,7%. II.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s platnou legislativou, ke které má zařízení zpracován vlastní standard Profesní rozvoj zaměstnanců a zahrnuje celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubování kvalifikace, doplnění kvalifikace, vzdělávání pracovníků v sociálních službách včetně plánu vzdělávání všech zaměstnanců pro aktuální kalendářní rok. II.3.1 celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků Všeobecná sestra Pro výkon povolání všeobecná sestra, registrovaná, je povinné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, všeobecná sestra toto osvědčení získává formou individuálního vzdělávání. Fyzioterapeut Pro výkon povolání je povinné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, fyzioterapeut toto osvědčení získává formou individuálního vzdělávání. 25

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová

Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Hodonín, únor 2007 Zpracovala: Ing. Jana Matušinová 2 Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více