Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 5.1 Vývoj a případné změny cílové populace 5.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže 5.3 Personální a organizační zabezpečení projektu 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 7.1 Výkaz nízkoprahových programů a interpretace údajů 7.2 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog 8. Finanční zpráva 8.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 8.2 Krátký komentář k přehledu o dotacích na realizaci programu 9. Terénní program 10. Obsah a průběh programu 10.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny 10.2 Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: 11. Kvantitativní a kvalitativní údaje o TP 11.1 Vývoj a případné změny cílové populace 11.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže 11.3 Personální a organizační zabezpečení projektu 12. Hodnocení a výsledky TP 13. Statistika projektu 13.1 Statistika 13.2 Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 13.3 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog 14. Finanční zpráva 14.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 14.2 Krátký komentář k Přehledu o dotacích na realizaci programu 15. Závěr 16. Přílohy

2 Mgr. Radka Kobližková

3 1. Úvod Je pozoruhodné a nevšední všímat si toho,jak člověk kromě života v konkrétnu vždy žije i druhý život v abstraktnu..(kde) se mu ve sféře klidného rozvažování to, čím byl dříve posedlý a co ho silně dojímalo, jeví jako chladné, bezbarvé a vzdálené: je pouhým divákem a pozorovatelem. Irvin D. Yalom : Léčba Schopenhauerem Přeji všem, kterým se dostane naše Výroční zpráva do rukou, aby byli nadšeným divákem a pozorovatelem, stejně jako my z občanského sdružení DRUG-OUT Klub. Mgr. Radka Kobližková

4

5 2. Kontaktní údaje Název: Občanské sdružení DRUG OUT Klub Sídlo Velká Hradební 47/ Ústí nad Labem Telefon URL wwwdrugout.cz Registrace: registrace u Ministerstva vnitra č. II/S-OS/ /94.R ze dne Bankovní spojení ČSOB Ústí nad Labem Číslo účtu /0300 Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky: MUDr. Zdeňka Staňková Mgr. Radka Kobližková

6

7 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé Vedoucí programu Mgr. Radka Kobližková Datum vzniku programu Cílová skupina problémoví uživatelé drog osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog KC nabízí speciální program pro ženy (Poradna Evita) Základní poskytované služby Výměnný program injekčních stříkaček a jehel v rámci HR Psychiatrické ošetření Zdravotní ošetření Testování na infekční choroby,těhotenské testy Poskytování kondomů Hygienický servis Krizová intervence Potravinový servis Sociální servis Osobní a telefonické poradenství zprostředkování terapie Práce se studenty a žáky besedy a stáže 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku Projekt Kontaktního centra pro drogově závislé zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku užívání drog a drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Došlo k úpravě: zvýšení intervalu na nárok praní prádla (1 igelitová taška za 14 dní), navýšení počtu sterilní vody (Aqua) k počtu vyměněných stříkaček (z dřívějšího poměru 1:10 na 1:5), každý čtvrtek od 15 hodin video,dvd na žádost klientů rozšíření nabídky informačního materiálu (žloutenka B, C, syfilis, kapavka, bércové vředy, absces, flegmóna, bezpečnější užívání atp.), možnost poskytnutí injekční stříkačky (bez výměny) v případě, že klient nebude mít vlastní stříkačku k výměně, nebo pokud přijdou klienti dva a budou sdílet pouze jednu stříkačku (princip Harm Reduction) program pro ženy-poradna Evita- se stal součástí projektu KC (pozn. Díky této aktivitě narostl počet ženských kontaktů) V průběhu roku byl zaznamenán výrazný nárůst ve využití výměnném programu (viz níže uvedená tabulka), s tím závratně stouply i finanční náklady na výměnný program.

8 Výměnný program kusy kontakty Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: Služby byly poskytovány v plném rozsahu v pracovních dnech během celého roku. Leden -březen2006 příprava na certifikaci programu stáž studentek UJEP stabilizace týmu KC oslovení potencionálních sponzorů supervize besedy se ZŠ benefiční koncert na podporu Kontaktního centra a Terénního programu Duben červen 2006 certifikace programu TV NOVA reportáž o situaci na drogovém trhu na Ústecku odborný seminář Dr. Kunčické na téma Toxikologická vyšetření ( i pro kolegy z Děčína) supervize příprava na Týden pro duševní zdraví probíhá anketa spokojenosti se službami mezi klienty KC koordinační skupina při Magistrátu města UL vzdělávací aktivity týmu dle individuálních plánů příspěvek do regionálního tisku - Aktuální drogová scéna ve městě TV LYRA - situace na drogovém trhu v regionu exkurze a beseda se sociálními kurátory Magistrátu UL Červenec září 2006 pracovní schůzka se zástupci Policie ČR na téma Zneužívání Subutexu Veletrh sociálních služeb v UL supervize vyhodnocení ankety spokojenosti klientů se službami KC hodnocení uplynulého pololetí,vyhotovení průběžných zpráv Říjen prosinec 2006 Den otevřených dveří tisková konference, účast zástupkyně OSF p.vlasty Hirtové kurz první pomoci pro členy týmu KC realizovaný ČČK pokračují vzdělávací aktivity týmu dle individuálních plánů doplnění pracovního týmu ( zástup za MD) ČT vyjádření se k situaci na drogové scéně v UL hodnocení uplynulého roku oslovení nového supervizora vyhodnocení ankety setkání všech pracovníků o.s. DRUG-OUT Klub společenský večer

9 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 5.1 Vývoj a případné změny cílové populace Během roku 2006 jsme zaznamenali 142 nových kontaktů. Z toho 87 (ID) osob netrvalo na své anonymitě (byla jim založena osobní dokumentace, využili nějakou specifickou službu zprostředkování léčby, testování na infekční choroby, individuální poradenství atp.). Struktura nových klientů netrvajících na své anonymitě 87 osob Pohlaví Osob % Muži Ženy Město Osob % město osob % Ústí nad Labem 72 82,8 Most 1 1,1 Děčín 4 4,6 Louny 1 1,1 Chomutov 3 3,5 ostatní 3 3,5 Litoměřice 2 2,3 CELKEM Teplice 1 1,1 Droga Osob % Pervitin 19 21,9 Pervitin + THC 19 21,9 Heroin + Pervitin 6 6,9 THC 5 5,7 Pervitin + Subutex 4 4,6 Pervitin + Extáze + THC 4 4,6 Pervitin + Subutex + THC 4 4,6 Heroin + Pervitin + THC 3 3,4 Heroin + Subutex 2 2,3 Subutex 2 2,3 Heroin + Subutex + Pervitin 2 2,3 Heroin 2 2,3 Abstinenti 2 2,3 Ostatní kombinace 13 14,9 Celkem

10 Bc. Tereza Boučková Štíchová

11 aplikace osob % intravenózní 51 58,6 kouření + sniff(čichání) 12 18,8 Sniff 7 8,0 intravenózní + kouření 7 8,0 Kouření 5 5,7 Per os (ústně) + kouření 3 3,4 intravenózní + sniff 2 2,3 Celkem Pervitin je OPL, která nevyžaduje, zejména zpočátku, injekční aplikaci. Tím, že je u nových klientů drogou č.1, odráží se to i na preferenci aplikace. THC a extáze se taktéž neužívá injekčním způsobem. V letech minulých,kdy drogou č.1 byl heroin,byla obliba nitrožilní aplikace výrazně vyšší. Věková struktura při 1.návštěvě KC osob % , , ,3 30 a více 19 21,8 Věk při 1. užití návykové látky osob % , , , ,3 30 a více 3 3,4 Klienti jsou dotazování na užití nelegální drogy, s alkoholem a nikotinem mají zkušenost v ranějším věku. Jeden z klientů uvádí 1.zkušenost s nelegální OPL již v 8 letech. Poměr romských klientů se k majoritní populaci nezměnil. Jedná se o 1/3, která nejčastěji využívá výměnný program, testování na infekční choroby, poradenskou službu a návštěvu lékaře. U této skupiny uživatelů je typická vícegenerační závislost, kdy drogy v rodině často užívají rodiče i děti. Tato situace výrazně zhoršuje možnost ovlivnění klientů ve smyslu snižování rizik či samotné léčby závislosti. Určitou úspěšnost intervencí lze vysledovat u substitučních programů, které nabízejí pouze výdej léčiva, což je pro romskou populaci přípustnější, než rezidenční pobyt v léčbě. Romské ženy uživatelky drog,do 30 ti let věku často i 3 či 4 děti. Jejich léčba se tak výrazně komplikuje. Partner je téměř v každém případě též uživatelem OPL. Setkáváme se i se situací, kdy muž-ud posílá do KC na výměnu injekčních setů svou družku, která s drogami nemá vůbec nic společného, nicméně svému partnerovi vyhoví. Pro pracovníky KC je to alespoň možnost jak použit, informovat ženu o rizicích užívání drog a zabezpečit jí a dětem testování na infekční choroby!!

12 5.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže Mgr. Radka Kobližková ředitelka KC AT konference ČLK SNN Měřín 2006 člen koordinační skupiny při Magistrátu UL členka certifikačních týmů Bc. Jana Švadlenová Zást. ředitelky KC/soc.prac. tč. na mateřské dovolené Výcvik v rodinné terapii při IRT Praha Studium UK FHS obor supervize AT konference v Měříně MUDr.Tomáš Kreuzinger psychiatr II. atestace v oboru psychiatrie frekventatnt výcviku systemické rodinné terapie Jaroslava Musílková zdravotní sestra Seminář Život s AIDS, sociální práce a právní problémy, Stráž pod Ralskem Seminář "Zdravotní komplikace u injekčních uživatelů drog" Školení v první pomoci Danuše Rosolová Glasslová kontaktní pracovník Ilona Šulcová DiS kontaktní pracovník Monika Řežábková sociální pracovník Bc. Tereza Boučková Štíchová zástupkyně ředitelky/psycholožka Úřad práce - počítačový kurz Český červený kříž Ústí nad Labem - Školení v první pomoci Přednáška: Příčiny úmrtnosti drogově závislých pacientů soudní lékař MUDr. Jiří Fialka Dobrovolnické centrum UL - Dobrovolnická činnost v péči o seniory (2 denní kurz) Domov důchodců Bystřany (seminář MUDr. Uzel) Plánované rodičovství a sexualita ve stáří Toxikologie v oboru závislostí - PharmDr. Bohuslava Kunčická Státní zdravotní ústav Praha - Závislost na alkoholu I.E.S. Podané ruce Brno - Romové a drogy Domov důchodců Bystřany (Mgr. Fridrichová) - Bazální stimulace (2denní kurz) Školení v první pomoci Studium UK obor psychologie lektorka vzdělávacích aktivit pro romské pracovníky v soc. službách organizace DROM Brno Kromě absolvovaných stáží jednotlivých zaměstnanců, které jsou uvedeny výše v tabulce, máme bohaté zkušenosti s poskytováním stáží kolegům z podobných zařízení (nové zkušenosti, zaškolení, spolupráce). Většina kmenových zaměstnanců KC jsou členy Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a pravidelně se účastní vzdělávacích aktivit, ve kterých je o.s. DRUG OUT Klub podporuje. Zaměstnanci jsou zároveň absolventy či frekventanty sebezkušenostních výcviků. Mají možnost si doplňovat formální vzdělání. Totéž se týká externích zaměstnanců na dohodu o provedení práce- kteří se věnují přímé práci s klienty.

13 5.3 Personální a organizační zabezpečení projektu Kmenoví zaměstnanci Odbornost Počet osob Vzdělání Zastávaná funkce Úvazek Primární prevenc e (úvazek) Obsah, náplň práce Služby Harm Léčba a reductio resocial. n (úvazek) (úvazek) Speciální pg 1 VŠ ředitelka 1,0 0 0,5 0 Sociální prac/psycholožka. 1 VŠ zástupce ředitelky 0,4 0 0,2 0 Jiná činnost (úvazek/ jaká činnost) 1 0,5 řízení 0,2 řízení Sociální prac. 1 SŠ sociální p Zdravotní sestra 1 SŠ zdravot. sestra 1,0 0 1,0 0 0 Lékař 1 VŠ psychiatr 0, ,1 0 Celkem: 6 xxx Xxx 3,5 0 2,7 0,1 0,7 Externí pracovníci Odbornost Počet osob Vzdělání Zastávaná funkce Počet hodin /rok Primární prevenc e (počet hodin/ro k Obsah, náplň práce Služby Harm reductio n (počet hodin/ro k) Léčba a resocial. (počet hodin/ro k) Psychiatr 1 VŠ supervizor Sociální prac. 1 VŠ kontaktní p Zdravotní sestra 2 VŠ kontaktní p Speciální pg 2 VŠ Kontaktní p Psych.zdr.sestra 1 SŠ Psychoterap eut Jiná činnost (hod/rok /jaká činnost) 1 superviz e 96 Celkem: 7 xxx Xxx Supervize je nedílnou součástí realizace programu. Tým Kontaktního centra se účastnil pravidelně 1 x za 2měsíce externí týmové supervize (případová a supervize týmu).externí supervize je v současnosti vedena MUDr. R. Gregorovou. Interní supervize, během níž konzultovali pracovníci KC průběh projektu s jeho vedoucím, probíhala 1 x týdně. Realizační tým se také každý týden účastnil pravidelných pracovních porad, jejichž náplní byla konzultace a řešení aktuálních problémů, jednotlivých kazuistik či případných organizačních změn v chodu programu.

14 p. Danuše Rosolová Glasslová

15 6. Hodnocení a výsledky KC Na monitoringu a vyhodnocování se podílí celý realizační tým KC. využívá: Statistická data Zpětnovazební hovory s klienty Anonymní připomínky klientů Anketa mezi klienty 2x ročně Supervize Pracovní porady Průběžné a závěrečné zprávy Úspěšnost programu je hodnocena ze statistických dat, která jsou pravidelně zpracovávána do měsíčních statistik. Statistiky slouží k průběžnému hodnocení a srovnávání vývoje programu. Umožňují reagovat na nové trendy, podněty klientů atp. Dále jsou využívány pro tvorbu průběžných a závěrečných zpráv o realizaci programu (kritické hodnocení dosahování cílů). Počet kontaktů v rámci nabídky využívaných služeb ukazuje na jeden z faktorů oprávněnosti existence programu. Získali jsme si stálou klientelu, která se k nám vrací. Kontaktují nás uživatelé drog i z okolních měst, zejména z Teplic a Děčína. Počtem kontaktovaných osob se v Ústeckém kraji řadíme na přední místa. Dalším zdrojem, který využíváme pro hodnocení úspěšnosti programu, je možnost klientů se anonymně vyjádřit k chodu programu. Svou spokojenost nebo nespokojenost (připomínky, stížnosti) se službami KC mohou klienti vyjádřit prostřednictví vzkazu do sešitu Poznámky a připomínky, který je umístěn u vchodových dveří. Kromě písemných vzkazů získáváme informace o spokojenosti od klientů i během využívání služeb. Rozhovor s klientem, kdy jsou vyjádřeny připomínky, vnímáme jako velmi pozitivní, protože otevřenost klientů je jedním ze znaků důvěrného vztahu, o který usilujeme. Dvakrát za rok je vyhodnocována anonymní Anketa spokojenosti se službami (anonymní vyplnění dotazníku mapující spokojenost klientely se službami, jejich personálním zajišťováním, návrhy na vylepšení služeb atp.). Při vyhodnocování se objevily návrhy na rozšíření pracovní doby a požadavky na distribuci zdravotnického materiálu (obvazy, mastě atp.). Reakcí na první návrh bylo rozšíření doby pro návštěvy kontaktní místnosti. Druhému z požadavků nemohlo být z důvodu finanční nákladnosti vyhověno. Nicméně klienti mají možnost využít ošetření zranění v rámci zdravotnického servisu. Dále klienti navrhli věnovat jedno odpoledne promítání videa,dvd- každé čtvrteční odpoledne probíhá promítání filmu. K nabídce filmů se mohou vyjádřit i klienti samotní. Dalším důležitým zdrojem pro hodnocení průběhu programu, kvality poskytovaných služeb a pracovního týmu je supervize. Externí supervize týmu je mimo jiné zaměřena i na osobnostní růst členů pracovního týmu, případová přispívá ke zkvalitnění služeb, objevení nových přístupů, nových řešení. Několikrát do roka proběhne hodnocení činnosti a kontrola hospodaření ze strany Magistrátu UL, OSSZ, VZP.

16 p. Pavla Pejšová

17 7. Statistika projektu Během realizace projektu nedošlo k omezení poskytovaných služeb, služby byly zachovány v plném rozsahu. Došlo k navýšení kontaktů, narostl počet kontaktovaných žen. V průběhu roku byl zaznamenán výrazný nárůst ve využití výměnného programu, s čímž závratně stouply i finanční náklady. Oproti roku 2005 se výměna zvýšila o kusů(v r stoupl výměnný program o ks ve srovnání s r. 2004). Výměnný program má tedy výrazně vzestupný trend. Rekord evidujeme za měsíc říjen / ks injekčního materiálu. Navýšil se i počet výměn kontaktů, o více než v r Zvýšení v těchto ukazatelích považujeme za velký přínos pro veřejné zdraví. Infekční materiál byl bezpečně uložen a zlikvidován. V průběhu roku 2006 se navýšil počet nových kontaktů. Zaznamenali jsme 142 prvních kontaktů ( v roce nových UD), z toho bylo 87 osob zařazeno do evidence KC, klient netrval na své anonymitě. Změnou oproti letům minulým je preference stimulačních drog mezi novými UD. Tím se vysvětluje i pokles injekční aplikace drogy, neboť uživatelé pervitinu drogu šňupají, THC kouří. Zcela ojediněle se vyskytne klient uživatel pouze heroinu s injekční aplikací. Starší část klientely stále preferuje Subutex, často v kombinaci právě s pervitinem. Oproti roku 2005 se snížil věkový průměr na 25 let. Z celkového počtu kontaktů jsme zaznamenali nárůst ženské klientely o 1056 kontaktů více než v r Při KC funguje poradna pro ženy, uživatelky drog Evita, která zahájila svou činnost v roce Její existence může být jedním z důvodů zvyšujícího se počtu kontaktovaných žen. Nárůst byl i v roce 2005 ve srovnání s rokem Každoroční zvýšení počtu nových klientů může být způsobeno dobrým informačním tokem mezi klienty (z jednotlivých anamnéz klientů vyplývá, že informace o existenci KC byla nejčastěji získána od osob, které jeho služby už někdy v minulosti využily). Zároveň ani skutečnost, že KC poskytuje své služby již 11 let, nemůže být brána jako nepodstatná. Povědomí o existenci specifických služeb pro uživatele drog a jejich blízké je také podpořena medializací a spoluprací s místními školami. Neméně důležitá je cílová skupina rodičů o 80 se zvýšilo rodinné poradenství, rodičovská skupina se konala ve 14 denních intervalech. Rodičovské poradenství a skupiny se účastní velmi často rodiče z okolních měst Teplice, Děčín, Česká Kamenice atd. Do programu KC přešla od péče o klienty substituce. Podařilo se nám organizačně zabezpečit provoz tak, aby nedocházelo k potkávání abstinujících s aktuálními uživateli.o zařazení do substituce buprenorfinem je stále velký zájem, nad kapacitu programu. V rámci kvalitní dlouholeté spolupráce s psychiatrií Masarykovy nemocnice se daří plnit cíle programu- klienti pracují, studují. Výsledky realizace aktivit jsou zachyceny v tabulce. Souhrnně se dá konstatovat, že se zvýšilo využívání všech služeb. Nejvýrazněji je to v případě: výměnného programu,hygienického servisu, zdravotního ošetření,testování, lékařských vyšetření. Výše uvedené skutečnosti jsou odrazem: represivní aktivity městské policie v Ústí n.l. nestačí na potlačení užívání drog nedostatečné primárně preventivní aktivity v regionu (mnoho let má PP velké nedostatky) KC má strategickou polohu pro UD KC má dobrou tradici, funguje od r KC má vyhovující spektrum služeb pro UD a jejich rodinné příslušníky v týmu KC je lékař-psychiatr, jako jedno z mála kontaktních center máme možnost vyšetření klienta na infekční choroby, lues. Výsledek je klientovi oznámen do týdne od odběru díky výborné spolupráci s firmou Diagnostika s.r.o. V KC pracuje profesionální tým, který má důvěru klientů, včetně uživatelů drog romského etnika

18 7.1 Výkaz nízkoprahových programů a interpretace údajů Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin 69 - z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy 8 - z toho se základní drogou extáze 0 - z toho se základní drogou těkavé látky 0 - z toho kombinace drog /heroin, pervitin, subutex, THC/ z toho se základní drogou subutex ilegal z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 87 Průměrný věk klienta 1) 28,5 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 2) 72 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů 4) z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 87 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) 8515 Počet vydaných injekčních jehel Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Kontaktní místnost Počet návštěv Hygienický servis Počet využití sprchy Potravinový servis Počet Zdravotní ošetření Počet ošetření Individuální poradenství Počet sezení/délka trvání min. jednoho sezení Krizová intervence 4 8 Počet intervencí Reference do K-center 1 1 Počet referencí Reference do léčby Počet referencí Asistenční služba 2 2 Počet intervencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Testy VHB Počet provedených testů Těhotenské testy Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 458 Počet telefonátů První pomoc Počet intervencí Praní prádla Využití pračky Vyšetření lékařem Počet vyšetření V nabídce služeb pro klienty je lékař-psychiatr, který je za předem daných pravidel ochoten předepisovat Subutex jako substituci. Za rok 2006 využilo této možnosti cca 60 klientů. Během programu dochází na kontrolu abstinence, mají možnost využít individuální psychoterapii. Z důvodu omezené kapacity mají v zařazení přednost pracující, studující, klienti s vážným onemocněním, matky s dětmi a gravidní klientky.

19 7.2 Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů Hlavním cílem všech aktivit je zdravotní a sociální stabilizace klienta - poskytování zdravotní a psychosociální pomoci uživatelům drog, motivace klientů k minimalizaci rizik spojených se způsobem jejich života (oblast zdravotní, sociálně právní). Dílčími cíli v roce 2006 bylo: naplňování strategie Harm Reduction zvýšení počtu navázaných kontaktů s uživateli drog věnování zvýšené pozornosti ženám, které mají problém s užíváním drog zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ), opakované testování jednotlivých osob zkvalitnění stávajících služeb zejména motivační práci směrem k méně rizikovému chování popř. k rozhodnutí o léčbě výzkumná činnost CEPROS Praha, Zdravotní ústav UL rozšiřování povědomí o Kontaktním centru mezi veřejností, poskytování informací ostatním zdravotnickým zařízením, školám spolupráce s ostatními zařízeními v rámci komplexní péče o klienta zachování služeb ve stejném rozsahu úspěšná certifikace programu KC Úřadem vlády ČR Během realizace projektu nedošlo k omezení poskytovaných služeb, služby byly zachovány v plném rozsahu. Došlo k navýšení kontaktů (viz statistická data), narostl počet kontaktovaných žen. Navýšení je spjato i s naší medializační činností a spoluprací s řadou ústeckých škol. Rozšířili jsme informační materiály shrnující informace týkající se bezpečného braní a likvidace infekčního materiálu. Na základě roční bilance projektu, která je podložena statistickými daty, se nám dařilo úspěšně naplňovat jednotlivé cíle programu. Jsme přesvědčeni o tom, že KC plní svoji funkci jednak jako součást sociálně-zdravotní sítě služeb ve městě, a dále je odborným pracovištěm, které poskytuje data a údaje v rámci výzkumných studií a aktivit např. Sběr dat KHS,CEPROS Praha. Úkoly pro rok 2007: hledání a oslovení strategického sponzora udržet kvalitu služeb oslovení mladých uživatelů OPL pokračovat ve speciálních aktivitách pro ženy a jejich děti rozšíření spolupráce s městem Trmice, kde o.s. DRUG-OUT Klub realizuje Terénní program pokus o zlepšení komunikace s Městskou policií UL pokračovat ve vzdělávání týmu dle individuálních plánů každého člena

20 7.3 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Realizace programu KC vyžaduje spolupráci s širokou škálou nejrůznějších organizací a s poskytovateli služeb. Kontaktní centrum nejčastěji spolupracuje s níže uvedenými organizacemi: 1. v rámci péče o klienty: Masarykova nemocnice v ÚL Zdravotní ústav Diagnostika s. r. o. KHS Český červený kříž Poradna pro infekční onemocnění ÚL Magistrát města ÚL Krajský úřad Ústeckého kraj Probační a mediační služba Ústí nad Labem Psychiatrické léčebny, terapeutické komunity a doléčovací centra v ČR detoxifikační jednotka substituční programy (metadon, buprenorfin) infekční oddělení testování na HIV protilátky a lues, HCV a HBV exkurze lékařů likvidace infekčního materiálu, screeningové testy na detekci drog z moči testy na HAV, HBV, HCV, HIV protilátky, lues registrace klientů do registru žádostí o léčbu hygienické služby informační materiály exkurze epidemiologů oblečení pro klienty možnost využití jídelny kurz první pomoci léčba hepatitid sociální odbor kurátor pro dospělé (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Koordinační skupina pro osoby ohrožené drogou) protidrogový koordinátor (vzájemné informování o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, tvorba Akčního plánu ÚK) velmi dobrá spolupráce (ochranné léčby, alternativní tresty pro klienty) zajištění rezidenční léčby klientům distribuce seznamu všech léčebných a doléčovacích zařízení a podmínek k přijetí do léčby 2.v rámci výzkumné činnosti: výzkumný projekt: Psychosociální faktory v poskytování CEPROS Praha buprenorphinové substituční terapie V síti služeb města postrádáme následující programy: program pro uživatele drog mladších 15ti let poradenství pro rodiče dětí s výchovnými problémy chybí účinná spolupráce v péči o těhotné klientky

21 8. Finanční zpráva 8.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu Organizace, která poskytla dotaci nebo příspěvek Částka (Kč) Účel, na nějž byla dotace poskytnuta Datum podpisu smlouvy nebo číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV Mzdové náklady Ústecký kraj Provozní a mzd.náklady Magistrát UL Provozní a mzd. náklady Sponzoři Materiální sponzorský dar MZ Materiál.náklady Úřad práce Mzdové náklady OSF Materiál.náklady Úřad vlády -RVKPP Provozní a mzd.náklady Celkem Krátký komentář k přehledu o dotacích na realizaci programu Každý rok se o.s. DRUG -OUT Klub velmi intenzivně zabývá finančním zajištěním provozu Kontaktního centra pro drogově závislé. Rozpočet je reálný, ale výše přidělených financí je kritická. V roce 2006 k tomuto problému přibyla komplikace pozdního příchodu finančních prostředků na účet sdružení. Domníváme se, že vzhledem k úspěšné certifikaci programu a jeho fungování od r.1996 by bylo východiskem víceleté financování. Další komplikací je požadovaná struktura rozpočtu, účelovost finančních prostředků. Protože se žádost o dotace předkládá s velkým předstihem, nelze přesně odhadnout všechny položky rozpočtu např. KC se v roce 2005 stěhovalo do nového objektu. Nové působiště jsme byli nuceni upravit, aby vyhovovalo provozu KC, tím vznikly náklady, se kterými jsme nemohli při předkládání projektu v r počítat (např. výroba klíčů). Domníváme se, že je plně postačující rozdělení dotace na provozní a mzdové náklady.

22 Ilona Šulcová, DiS

23 9. Terénní program Vedoucí projektu Bc. Kamila Klupáková nyní na mateřské dovolené, v současné době: p.martin Havelka Datum vzniku projektu Terénní program o. s. DRUG - OUT Klub funguje od roku Cílová skupina Nitrožilní uživatelé drog- muži i ženy Dosud skrytá populace uživatelů OPL Osoby experimentující s návykovými látkami muži i ženy Těhotné uživatelky a matky s dětmi zneužívající drogy Žáci ústeckých základních a středních škol, experimentátoři s OPL Věkové rozmezí Dorost let Mladí dospělí let Dospělí let Základní poskytované služby Výměna použitých injekčních stříkaček Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Krizová intervence a psychologická pomoc První pomoc Sběr odhozených injekčních stříkaček (public helth) Mapování drogové scény Rozšiřování povědomí o terénním programu, jeho cílech a poslání Asistenční služba

24 Daniela Šrajerová, Lenka Hozáková

25 10. Obsah a průběh programu 10.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku Veškeré služby, které TP poskytuje, vycházejí ze strategie Harm Reduction, tzn. minimalizaci zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog. Pracujeme s uživateli drog, kteří v dané chvíli nejsou připraveni na úspěšnou abstinenci, základním cílem je motivovat klienta ke změně rizikového chování a navázání kontaktu pro potencionální terapeutickou práci. V září 2005 jsme zahájili program Indigenous Outreach Work, který spočívá ve vzdělávání cílové skupiny vytypovaných klientů a jejich následné zapojení do terénního programu. Indigenní pracovník (bývalý uživatel drog),je součástí subkultury uživatelů drog a snáze může kontaktovat skrytou populaci zejména injekčních uživatelů OPL (například tzn byty). V roce 2006 jsme v této službě pokračovali, došlo ke zkvalitnění streetworku - zvýšil se tak počet vyměněných injekčních setů. V roce 2007 uvažujeme o rozšíření počtu ITP, abychom pokryli větší území města. Z důvodu zvyšujícího se počtu gravidních žen a matek s dětmi mezi uživateli drog, jsme rozšířili nabídku informačních letáků o nový leták Základní informace pro gravidní uživatelky drog určený pro tuto skupinu žen. Letáky rozdáváme přímo těhotným klientkám v terénu, nebo si tyto letáky mohou vyzvednout s dalšími informačními materiály o TP ve vybraných lékárnách. Začátkem května 2006 jsme zahájili program besedu s dětmi a mládeží ohrožených drogou. Pořádáme pro ústecké základní a střední školy besedy, kterých se účastní mládež let. V této věkové kategorii dochází k častému experimentování s OPL. Stává se ale, že žáci, zejména praktických škol,již nejsou ve stadiu experimentu, ale pravidelného užívání. Některé dívky mají chlapce, partnery, kteří jsou závislí na návykových látkách, setkání má pak zcela jiný charakter. Nadále provádíme testování na HIV protilátky ze slin. Tato služba je nabízena především klientům, kteří jsou mimo dosah zařízení (např. Matiční ulice). Testování se provádí pomocí slinného testu, který je neinvazivní-nepoškozuje žilní systém. Sdělování výsledků se řídí Standardy terénní práce, manuálem TP a Etickým kodexem pracovníka. Dále pokračujeme v depistáži drogového prostředí okrajových částí města Ústí nad Labem a jeho přilehlých obcí. Na základě smlouvy s MÚ Trmice realizujeme TP i v tomto městě. Díky spolupráci s o.s. Romano Jasnica Trmice, se nám podařilo kontaktovat skryté uživatele drog ( práce na uzavřené drogové scéně) v Trmicích. Jedná se o klienty výhradně z romské populace. Opakovaně se nám podařilo získat UD pro spolupráci s KC testování na infekční choroby.

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli.

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Mluvme s dětmi o infekci, Intenzivní monitoring výskytu infekčního

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub slavilo v tomto roce 15 let existence nejstaršího kontaktního centra v Ústeckém kraji Kontaktního centra pro drogově závislé a 14 let Terénního programu. Udržet kvalitu

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014) Semiramis o. s. Dlabačova 2208, Nymburk 288 02 IČO: 70 84 53 87, tel.: +420 606 936 212, Semiramis o.s. je zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení

OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení Výroční zpráva 2005 OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení 3. Cíle 4. Cílová skupina 5. Principy 6. Obsah a struktura programu 7. Vývoj aktivit programu v období v roce 2005 8. Vývoj cílové

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Závěrečná zpráva CDP za rok 2012

Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Organizace: Sociální služby města Havířova IČO: 60337583 Ředitel organizace: Ing. Milan Černý Název zařízení: Centrum drogové pomoci Adresa zařízení: Hřbitovní 12, 736

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I3 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme?... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura občanského sdružení AGARTA... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s.

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 obsah Slovo úvodem Slovo úvodem...1 Kdo jsme...2 Kontaktní centrum...2 Terénní programy...3 Organizační struktura o. s. Agarta...4 Cílová skupina...4 Odbornost a certifikace...5 Zpráva

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Dětská a dorostová adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie Dětská a dorostová adiktologie Michaela Namyslovová 18. 6 2015 Diskuse Kam byste poslali nezletilého závislého/experimentátora? Pro tuto specifickou klientelu chybí specifické služby Jediná ambulance dětské

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2008 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobliţková, JUDr.Rostislav Sochor Úvod Občanské sdruţení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2013 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Hlídej si své zdraví, Na ulici v bezpečí, Terénní program

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 zpracovaný 21. 11. 2014 schválený ředitelkou školy 24. 11. 2014 Celé znění Výroční zprávy je na/www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Občanské sdružení Světlo Kadaň

Občanské sdružení Světlo Kadaň Občanské sdružení Světlo Kadaň Výroční zpráva 2004 K-centrum Kadaň s terénním programem, pobočka K-centra Chomutov K-centrum Chomutov s terénním programem K-centrum Karlovy Vary s terénním programem OBSAH:

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce. PODĚKOVÁNÍ: Zde chci poděkovat všem institucím i jednotlivcům, organizacím, sponzorům, dárcům či sympatizantům, kteří podpořili naši činnost. Díky nim můžeme realizovat naše programy a pomáhat tak těm,

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Do ruky se vám dostala výroční zpráva Kontaktního centra Litoměřice za rok 21. Jako již v uplynulých letech se vám tímto způsobem pokusím ukázat nejen práci tohoto zařízení, ale také jeho potřebnost. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy Opatření XI. 1.: Udržení a rozvoj sociální služby zařízení pro děti a mládež (zahrnutí věkové skupiny 6-12 let) Služba preventivního charakteru, napomáhá rozvíjení pozitivního sociálního chování dětí a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Část B - Údaje o projektu

Část B - Údaje o projektu Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu B-31-07 Typ služby TP Název projektu Cíl projektu D.S. Vyškov Obecným cílem Drogové služby Vyškov je aktivní vyhledání

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Cílová populace. Cíle naší práce

Cílová populace. Cíle naší práce Vážení, dostává se Vám do ruky výroční zpráva centra Auritus za rok 2010. Stejně jako v minulých letech jsme se snažili o to, aby se našim klientům dostalo účinné a profesionální pomoci a aby tato pomoc

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více