Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 5.1 Vývoj a případné změny cílové populace 5.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže 5.3 Personální a organizační zabezpečení projektu 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 7.1 Výkaz nízkoprahových programů a interpretace údajů 7.2 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog 8. Finanční zpráva 8.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 8.2 Krátký komentář k přehledu o dotacích na realizaci programu 9. Terénní program 10. Obsah a průběh programu 10.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny 10.2 Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: 11. Kvantitativní a kvalitativní údaje o TP 11.1 Vývoj a případné změny cílové populace 11.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže 11.3 Personální a organizační zabezpečení projektu 12. Hodnocení a výsledky TP 13. Statistika projektu 13.1 Statistika 13.2 Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 13.3 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog 14. Finanční zpráva 14.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 14.2 Krátký komentář k Přehledu o dotacích na realizaci programu 15. Závěr 16. Přílohy

2 Mgr. Radka Kobližková

3 1. Úvod Je pozoruhodné a nevšední všímat si toho,jak člověk kromě života v konkrétnu vždy žije i druhý život v abstraktnu..(kde) se mu ve sféře klidného rozvažování to, čím byl dříve posedlý a co ho silně dojímalo, jeví jako chladné, bezbarvé a vzdálené: je pouhým divákem a pozorovatelem. Irvin D. Yalom : Léčba Schopenhauerem Přeji všem, kterým se dostane naše Výroční zpráva do rukou, aby byli nadšeným divákem a pozorovatelem, stejně jako my z občanského sdružení DRUG-OUT Klub. Mgr. Radka Kobližková

4

5 2. Kontaktní údaje Název: Občanské sdružení DRUG OUT Klub Sídlo Velká Hradební 47/ Ústí nad Labem Telefon URL wwwdrugout.cz Registrace: registrace u Ministerstva vnitra č. II/S-OS/ /94.R ze dne Bankovní spojení ČSOB Ústí nad Labem Číslo účtu /0300 Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky: MUDr. Zdeňka Staňková Mgr. Radka Kobližková

6

7 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé Vedoucí programu Mgr. Radka Kobližková Datum vzniku programu Cílová skupina problémoví uživatelé drog osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog KC nabízí speciální program pro ženy (Poradna Evita) Základní poskytované služby Výměnný program injekčních stříkaček a jehel v rámci HR Psychiatrické ošetření Zdravotní ošetření Testování na infekční choroby,těhotenské testy Poskytování kondomů Hygienický servis Krizová intervence Potravinový servis Sociální servis Osobní a telefonické poradenství zprostředkování terapie Práce se studenty a žáky besedy a stáže 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku Projekt Kontaktního centra pro drogově závislé zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku užívání drog a drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Došlo k úpravě: zvýšení intervalu na nárok praní prádla (1 igelitová taška za 14 dní), navýšení počtu sterilní vody (Aqua) k počtu vyměněných stříkaček (z dřívějšího poměru 1:10 na 1:5), každý čtvrtek od 15 hodin video,dvd na žádost klientů rozšíření nabídky informačního materiálu (žloutenka B, C, syfilis, kapavka, bércové vředy, absces, flegmóna, bezpečnější užívání atp.), možnost poskytnutí injekční stříkačky (bez výměny) v případě, že klient nebude mít vlastní stříkačku k výměně, nebo pokud přijdou klienti dva a budou sdílet pouze jednu stříkačku (princip Harm Reduction) program pro ženy-poradna Evita- se stal součástí projektu KC (pozn. Díky této aktivitě narostl počet ženských kontaktů) V průběhu roku byl zaznamenán výrazný nárůst ve využití výměnném programu (viz níže uvedená tabulka), s tím závratně stouply i finanční náklady na výměnný program.

8 Výměnný program kusy kontakty Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: Služby byly poskytovány v plném rozsahu v pracovních dnech během celého roku. Leden -březen2006 příprava na certifikaci programu stáž studentek UJEP stabilizace týmu KC oslovení potencionálních sponzorů supervize besedy se ZŠ benefiční koncert na podporu Kontaktního centra a Terénního programu Duben červen 2006 certifikace programu TV NOVA reportáž o situaci na drogovém trhu na Ústecku odborný seminář Dr. Kunčické na téma Toxikologická vyšetření ( i pro kolegy z Děčína) supervize příprava na Týden pro duševní zdraví probíhá anketa spokojenosti se službami mezi klienty KC koordinační skupina při Magistrátu města UL vzdělávací aktivity týmu dle individuálních plánů příspěvek do regionálního tisku - Aktuální drogová scéna ve městě TV LYRA - situace na drogovém trhu v regionu exkurze a beseda se sociálními kurátory Magistrátu UL Červenec září 2006 pracovní schůzka se zástupci Policie ČR na téma Zneužívání Subutexu Veletrh sociálních služeb v UL supervize vyhodnocení ankety spokojenosti klientů se službami KC hodnocení uplynulého pololetí,vyhotovení průběžných zpráv Říjen prosinec 2006 Den otevřených dveří tisková konference, účast zástupkyně OSF p.vlasty Hirtové kurz první pomoci pro členy týmu KC realizovaný ČČK pokračují vzdělávací aktivity týmu dle individuálních plánů doplnění pracovního týmu ( zástup za MD) ČT vyjádření se k situaci na drogové scéně v UL hodnocení uplynulého roku oslovení nového supervizora vyhodnocení ankety setkání všech pracovníků o.s. DRUG-OUT Klub společenský večer

9 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 5.1 Vývoj a případné změny cílové populace Během roku 2006 jsme zaznamenali 142 nových kontaktů. Z toho 87 (ID) osob netrvalo na své anonymitě (byla jim založena osobní dokumentace, využili nějakou specifickou službu zprostředkování léčby, testování na infekční choroby, individuální poradenství atp.). Struktura nových klientů netrvajících na své anonymitě 87 osob Pohlaví Osob % Muži Ženy Město Osob % město osob % Ústí nad Labem 72 82,8 Most 1 1,1 Děčín 4 4,6 Louny 1 1,1 Chomutov 3 3,5 ostatní 3 3,5 Litoměřice 2 2,3 CELKEM Teplice 1 1,1 Droga Osob % Pervitin 19 21,9 Pervitin + THC 19 21,9 Heroin + Pervitin 6 6,9 THC 5 5,7 Pervitin + Subutex 4 4,6 Pervitin + Extáze + THC 4 4,6 Pervitin + Subutex + THC 4 4,6 Heroin + Pervitin + THC 3 3,4 Heroin + Subutex 2 2,3 Subutex 2 2,3 Heroin + Subutex + Pervitin 2 2,3 Heroin 2 2,3 Abstinenti 2 2,3 Ostatní kombinace 13 14,9 Celkem

10 Bc. Tereza Boučková Štíchová

11 aplikace osob % intravenózní 51 58,6 kouření + sniff(čichání) 12 18,8 Sniff 7 8,0 intravenózní + kouření 7 8,0 Kouření 5 5,7 Per os (ústně) + kouření 3 3,4 intravenózní + sniff 2 2,3 Celkem Pervitin je OPL, která nevyžaduje, zejména zpočátku, injekční aplikaci. Tím, že je u nových klientů drogou č.1, odráží se to i na preferenci aplikace. THC a extáze se taktéž neužívá injekčním způsobem. V letech minulých,kdy drogou č.1 byl heroin,byla obliba nitrožilní aplikace výrazně vyšší. Věková struktura při 1.návštěvě KC osob % , , ,3 30 a více 19 21,8 Věk při 1. užití návykové látky osob % , , , ,3 30 a více 3 3,4 Klienti jsou dotazování na užití nelegální drogy, s alkoholem a nikotinem mají zkušenost v ranějším věku. Jeden z klientů uvádí 1.zkušenost s nelegální OPL již v 8 letech. Poměr romských klientů se k majoritní populaci nezměnil. Jedná se o 1/3, která nejčastěji využívá výměnný program, testování na infekční choroby, poradenskou službu a návštěvu lékaře. U této skupiny uživatelů je typická vícegenerační závislost, kdy drogy v rodině často užívají rodiče i děti. Tato situace výrazně zhoršuje možnost ovlivnění klientů ve smyslu snižování rizik či samotné léčby závislosti. Určitou úspěšnost intervencí lze vysledovat u substitučních programů, které nabízejí pouze výdej léčiva, což je pro romskou populaci přípustnější, než rezidenční pobyt v léčbě. Romské ženy uživatelky drog,do 30 ti let věku často i 3 či 4 děti. Jejich léčba se tak výrazně komplikuje. Partner je téměř v každém případě též uživatelem OPL. Setkáváme se i se situací, kdy muž-ud posílá do KC na výměnu injekčních setů svou družku, která s drogami nemá vůbec nic společného, nicméně svému partnerovi vyhoví. Pro pracovníky KC je to alespoň možnost jak použit, informovat ženu o rizicích užívání drog a zabezpečit jí a dětem testování na infekční choroby!!

12 5.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže Mgr. Radka Kobližková ředitelka KC AT konference ČLK SNN Měřín 2006 člen koordinační skupiny při Magistrátu UL členka certifikačních týmů Bc. Jana Švadlenová Zást. ředitelky KC/soc.prac. tč. na mateřské dovolené Výcvik v rodinné terapii při IRT Praha Studium UK FHS obor supervize AT konference v Měříně MUDr.Tomáš Kreuzinger psychiatr II. atestace v oboru psychiatrie frekventatnt výcviku systemické rodinné terapie Jaroslava Musílková zdravotní sestra Seminář Život s AIDS, sociální práce a právní problémy, Stráž pod Ralskem Seminář "Zdravotní komplikace u injekčních uživatelů drog" Školení v první pomoci Danuše Rosolová Glasslová kontaktní pracovník Ilona Šulcová DiS kontaktní pracovník Monika Řežábková sociální pracovník Bc. Tereza Boučková Štíchová zástupkyně ředitelky/psycholožka Úřad práce - počítačový kurz Český červený kříž Ústí nad Labem - Školení v první pomoci Přednáška: Příčiny úmrtnosti drogově závislých pacientů soudní lékař MUDr. Jiří Fialka Dobrovolnické centrum UL - Dobrovolnická činnost v péči o seniory (2 denní kurz) Domov důchodců Bystřany (seminář MUDr. Uzel) Plánované rodičovství a sexualita ve stáří Toxikologie v oboru závislostí - PharmDr. Bohuslava Kunčická Státní zdravotní ústav Praha - Závislost na alkoholu I.E.S. Podané ruce Brno - Romové a drogy Domov důchodců Bystřany (Mgr. Fridrichová) - Bazální stimulace (2denní kurz) Školení v první pomoci Studium UK obor psychologie lektorka vzdělávacích aktivit pro romské pracovníky v soc. službách organizace DROM Brno Kromě absolvovaných stáží jednotlivých zaměstnanců, které jsou uvedeny výše v tabulce, máme bohaté zkušenosti s poskytováním stáží kolegům z podobných zařízení (nové zkušenosti, zaškolení, spolupráce). Většina kmenových zaměstnanců KC jsou členy Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a pravidelně se účastní vzdělávacích aktivit, ve kterých je o.s. DRUG OUT Klub podporuje. Zaměstnanci jsou zároveň absolventy či frekventanty sebezkušenostních výcviků. Mají možnost si doplňovat formální vzdělání. Totéž se týká externích zaměstnanců na dohodu o provedení práce- kteří se věnují přímé práci s klienty.

13 5.3 Personální a organizační zabezpečení projektu Kmenoví zaměstnanci Odbornost Počet osob Vzdělání Zastávaná funkce Úvazek Primární prevenc e (úvazek) Obsah, náplň práce Služby Harm Léčba a reductio resocial. n (úvazek) (úvazek) Speciální pg 1 VŠ ředitelka 1,0 0 0,5 0 Sociální prac/psycholožka. 1 VŠ zástupce ředitelky 0,4 0 0,2 0 Jiná činnost (úvazek/ jaká činnost) 1 0,5 řízení 0,2 řízení Sociální prac. 1 SŠ sociální p Zdravotní sestra 1 SŠ zdravot. sestra 1,0 0 1,0 0 0 Lékař 1 VŠ psychiatr 0, ,1 0 Celkem: 6 xxx Xxx 3,5 0 2,7 0,1 0,7 Externí pracovníci Odbornost Počet osob Vzdělání Zastávaná funkce Počet hodin /rok Primární prevenc e (počet hodin/ro k Obsah, náplň práce Služby Harm reductio n (počet hodin/ro k) Léčba a resocial. (počet hodin/ro k) Psychiatr 1 VŠ supervizor Sociální prac. 1 VŠ kontaktní p Zdravotní sestra 2 VŠ kontaktní p Speciální pg 2 VŠ Kontaktní p Psych.zdr.sestra 1 SŠ Psychoterap eut Jiná činnost (hod/rok /jaká činnost) 1 superviz e 96 Celkem: 7 xxx Xxx Supervize je nedílnou součástí realizace programu. Tým Kontaktního centra se účastnil pravidelně 1 x za 2měsíce externí týmové supervize (případová a supervize týmu).externí supervize je v současnosti vedena MUDr. R. Gregorovou. Interní supervize, během níž konzultovali pracovníci KC průběh projektu s jeho vedoucím, probíhala 1 x týdně. Realizační tým se také každý týden účastnil pravidelných pracovních porad, jejichž náplní byla konzultace a řešení aktuálních problémů, jednotlivých kazuistik či případných organizačních změn v chodu programu.

14 p. Danuše Rosolová Glasslová

15 6. Hodnocení a výsledky KC Na monitoringu a vyhodnocování se podílí celý realizační tým KC. využívá: Statistická data Zpětnovazební hovory s klienty Anonymní připomínky klientů Anketa mezi klienty 2x ročně Supervize Pracovní porady Průběžné a závěrečné zprávy Úspěšnost programu je hodnocena ze statistických dat, která jsou pravidelně zpracovávána do měsíčních statistik. Statistiky slouží k průběžnému hodnocení a srovnávání vývoje programu. Umožňují reagovat na nové trendy, podněty klientů atp. Dále jsou využívány pro tvorbu průběžných a závěrečných zpráv o realizaci programu (kritické hodnocení dosahování cílů). Počet kontaktů v rámci nabídky využívaných služeb ukazuje na jeden z faktorů oprávněnosti existence programu. Získali jsme si stálou klientelu, která se k nám vrací. Kontaktují nás uživatelé drog i z okolních měst, zejména z Teplic a Děčína. Počtem kontaktovaných osob se v Ústeckém kraji řadíme na přední místa. Dalším zdrojem, který využíváme pro hodnocení úspěšnosti programu, je možnost klientů se anonymně vyjádřit k chodu programu. Svou spokojenost nebo nespokojenost (připomínky, stížnosti) se službami KC mohou klienti vyjádřit prostřednictví vzkazu do sešitu Poznámky a připomínky, který je umístěn u vchodových dveří. Kromě písemných vzkazů získáváme informace o spokojenosti od klientů i během využívání služeb. Rozhovor s klientem, kdy jsou vyjádřeny připomínky, vnímáme jako velmi pozitivní, protože otevřenost klientů je jedním ze znaků důvěrného vztahu, o který usilujeme. Dvakrát za rok je vyhodnocována anonymní Anketa spokojenosti se službami (anonymní vyplnění dotazníku mapující spokojenost klientely se službami, jejich personálním zajišťováním, návrhy na vylepšení služeb atp.). Při vyhodnocování se objevily návrhy na rozšíření pracovní doby a požadavky na distribuci zdravotnického materiálu (obvazy, mastě atp.). Reakcí na první návrh bylo rozšíření doby pro návštěvy kontaktní místnosti. Druhému z požadavků nemohlo být z důvodu finanční nákladnosti vyhověno. Nicméně klienti mají možnost využít ošetření zranění v rámci zdravotnického servisu. Dále klienti navrhli věnovat jedno odpoledne promítání videa,dvd- každé čtvrteční odpoledne probíhá promítání filmu. K nabídce filmů se mohou vyjádřit i klienti samotní. Dalším důležitým zdrojem pro hodnocení průběhu programu, kvality poskytovaných služeb a pracovního týmu je supervize. Externí supervize týmu je mimo jiné zaměřena i na osobnostní růst členů pracovního týmu, případová přispívá ke zkvalitnění služeb, objevení nových přístupů, nových řešení. Několikrát do roka proběhne hodnocení činnosti a kontrola hospodaření ze strany Magistrátu UL, OSSZ, VZP.

16 p. Pavla Pejšová

17 7. Statistika projektu Během realizace projektu nedošlo k omezení poskytovaných služeb, služby byly zachovány v plném rozsahu. Došlo k navýšení kontaktů, narostl počet kontaktovaných žen. V průběhu roku byl zaznamenán výrazný nárůst ve využití výměnného programu, s čímž závratně stouply i finanční náklady. Oproti roku 2005 se výměna zvýšila o kusů(v r stoupl výměnný program o ks ve srovnání s r. 2004). Výměnný program má tedy výrazně vzestupný trend. Rekord evidujeme za měsíc říjen / ks injekčního materiálu. Navýšil se i počet výměn kontaktů, o více než v r Zvýšení v těchto ukazatelích považujeme za velký přínos pro veřejné zdraví. Infekční materiál byl bezpečně uložen a zlikvidován. V průběhu roku 2006 se navýšil počet nových kontaktů. Zaznamenali jsme 142 prvních kontaktů ( v roce nových UD), z toho bylo 87 osob zařazeno do evidence KC, klient netrval na své anonymitě. Změnou oproti letům minulým je preference stimulačních drog mezi novými UD. Tím se vysvětluje i pokles injekční aplikace drogy, neboť uživatelé pervitinu drogu šňupají, THC kouří. Zcela ojediněle se vyskytne klient uživatel pouze heroinu s injekční aplikací. Starší část klientely stále preferuje Subutex, často v kombinaci právě s pervitinem. Oproti roku 2005 se snížil věkový průměr na 25 let. Z celkového počtu kontaktů jsme zaznamenali nárůst ženské klientely o 1056 kontaktů více než v r Při KC funguje poradna pro ženy, uživatelky drog Evita, která zahájila svou činnost v roce Její existence může být jedním z důvodů zvyšujícího se počtu kontaktovaných žen. Nárůst byl i v roce 2005 ve srovnání s rokem Každoroční zvýšení počtu nových klientů může být způsobeno dobrým informačním tokem mezi klienty (z jednotlivých anamnéz klientů vyplývá, že informace o existenci KC byla nejčastěji získána od osob, které jeho služby už někdy v minulosti využily). Zároveň ani skutečnost, že KC poskytuje své služby již 11 let, nemůže být brána jako nepodstatná. Povědomí o existenci specifických služeb pro uživatele drog a jejich blízké je také podpořena medializací a spoluprací s místními školami. Neméně důležitá je cílová skupina rodičů o 80 se zvýšilo rodinné poradenství, rodičovská skupina se konala ve 14 denních intervalech. Rodičovské poradenství a skupiny se účastní velmi často rodiče z okolních měst Teplice, Děčín, Česká Kamenice atd. Do programu KC přešla od péče o klienty substituce. Podařilo se nám organizačně zabezpečit provoz tak, aby nedocházelo k potkávání abstinujících s aktuálními uživateli.o zařazení do substituce buprenorfinem je stále velký zájem, nad kapacitu programu. V rámci kvalitní dlouholeté spolupráce s psychiatrií Masarykovy nemocnice se daří plnit cíle programu- klienti pracují, studují. Výsledky realizace aktivit jsou zachyceny v tabulce. Souhrnně se dá konstatovat, že se zvýšilo využívání všech služeb. Nejvýrazněji je to v případě: výměnného programu,hygienického servisu, zdravotního ošetření,testování, lékařských vyšetření. Výše uvedené skutečnosti jsou odrazem: represivní aktivity městské policie v Ústí n.l. nestačí na potlačení užívání drog nedostatečné primárně preventivní aktivity v regionu (mnoho let má PP velké nedostatky) KC má strategickou polohu pro UD KC má dobrou tradici, funguje od r KC má vyhovující spektrum služeb pro UD a jejich rodinné příslušníky v týmu KC je lékař-psychiatr, jako jedno z mála kontaktních center máme možnost vyšetření klienta na infekční choroby, lues. Výsledek je klientovi oznámen do týdne od odběru díky výborné spolupráci s firmou Diagnostika s.r.o. V KC pracuje profesionální tým, který má důvěru klientů, včetně uživatelů drog romského etnika

18 7.1 Výkaz nízkoprahových programů a interpretace údajů Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin 69 - z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy 8 - z toho se základní drogou extáze 0 - z toho se základní drogou těkavé látky 0 - z toho kombinace drog /heroin, pervitin, subutex, THC/ z toho se základní drogou subutex ilegal z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 87 Průměrný věk klienta 1) 28,5 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 2) 72 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů 4) z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 87 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) 8515 Počet vydaných injekčních jehel Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Kontaktní místnost Počet návštěv Hygienický servis Počet využití sprchy Potravinový servis Počet Zdravotní ošetření Počet ošetření Individuální poradenství Počet sezení/délka trvání min. jednoho sezení Krizová intervence 4 8 Počet intervencí Reference do K-center 1 1 Počet referencí Reference do léčby Počet referencí Asistenční služba 2 2 Počet intervencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Testy VHB Počet provedených testů Těhotenské testy Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 458 Počet telefonátů První pomoc Počet intervencí Praní prádla Využití pračky Vyšetření lékařem Počet vyšetření V nabídce služeb pro klienty je lékař-psychiatr, který je za předem daných pravidel ochoten předepisovat Subutex jako substituci. Za rok 2006 využilo této možnosti cca 60 klientů. Během programu dochází na kontrolu abstinence, mají možnost využít individuální psychoterapii. Z důvodu omezené kapacity mají v zařazení přednost pracující, studující, klienti s vážným onemocněním, matky s dětmi a gravidní klientky.

19 7.2 Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů Hlavním cílem všech aktivit je zdravotní a sociální stabilizace klienta - poskytování zdravotní a psychosociální pomoci uživatelům drog, motivace klientů k minimalizaci rizik spojených se způsobem jejich života (oblast zdravotní, sociálně právní). Dílčími cíli v roce 2006 bylo: naplňování strategie Harm Reduction zvýšení počtu navázaných kontaktů s uživateli drog věnování zvýšené pozornosti ženám, které mají problém s užíváním drog zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ), opakované testování jednotlivých osob zkvalitnění stávajících služeb zejména motivační práci směrem k méně rizikovému chování popř. k rozhodnutí o léčbě výzkumná činnost CEPROS Praha, Zdravotní ústav UL rozšiřování povědomí o Kontaktním centru mezi veřejností, poskytování informací ostatním zdravotnickým zařízením, školám spolupráce s ostatními zařízeními v rámci komplexní péče o klienta zachování služeb ve stejném rozsahu úspěšná certifikace programu KC Úřadem vlády ČR Během realizace projektu nedošlo k omezení poskytovaných služeb, služby byly zachovány v plném rozsahu. Došlo k navýšení kontaktů (viz statistická data), narostl počet kontaktovaných žen. Navýšení je spjato i s naší medializační činností a spoluprací s řadou ústeckých škol. Rozšířili jsme informační materiály shrnující informace týkající se bezpečného braní a likvidace infekčního materiálu. Na základě roční bilance projektu, která je podložena statistickými daty, se nám dařilo úspěšně naplňovat jednotlivé cíle programu. Jsme přesvědčeni o tom, že KC plní svoji funkci jednak jako součást sociálně-zdravotní sítě služeb ve městě, a dále je odborným pracovištěm, které poskytuje data a údaje v rámci výzkumných studií a aktivit např. Sběr dat KHS,CEPROS Praha. Úkoly pro rok 2007: hledání a oslovení strategického sponzora udržet kvalitu služeb oslovení mladých uživatelů OPL pokračovat ve speciálních aktivitách pro ženy a jejich děti rozšíření spolupráce s městem Trmice, kde o.s. DRUG-OUT Klub realizuje Terénní program pokus o zlepšení komunikace s Městskou policií UL pokračovat ve vzdělávání týmu dle individuálních plánů každého člena

20 7.3 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Realizace programu KC vyžaduje spolupráci s širokou škálou nejrůznějších organizací a s poskytovateli služeb. Kontaktní centrum nejčastěji spolupracuje s níže uvedenými organizacemi: 1. v rámci péče o klienty: Masarykova nemocnice v ÚL Zdravotní ústav Diagnostika s. r. o. KHS Český červený kříž Poradna pro infekční onemocnění ÚL Magistrát města ÚL Krajský úřad Ústeckého kraj Probační a mediační služba Ústí nad Labem Psychiatrické léčebny, terapeutické komunity a doléčovací centra v ČR detoxifikační jednotka substituční programy (metadon, buprenorfin) infekční oddělení testování na HIV protilátky a lues, HCV a HBV exkurze lékařů likvidace infekčního materiálu, screeningové testy na detekci drog z moči testy na HAV, HBV, HCV, HIV protilátky, lues registrace klientů do registru žádostí o léčbu hygienické služby informační materiály exkurze epidemiologů oblečení pro klienty možnost využití jídelny kurz první pomoci léčba hepatitid sociální odbor kurátor pro dospělé (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Koordinační skupina pro osoby ohrožené drogou) protidrogový koordinátor (vzájemné informování o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, tvorba Akčního plánu ÚK) velmi dobrá spolupráce (ochranné léčby, alternativní tresty pro klienty) zajištění rezidenční léčby klientům distribuce seznamu všech léčebných a doléčovacích zařízení a podmínek k přijetí do léčby 2.v rámci výzkumné činnosti: výzkumný projekt: Psychosociální faktory v poskytování CEPROS Praha buprenorphinové substituční terapie V síti služeb města postrádáme následující programy: program pro uživatele drog mladších 15ti let poradenství pro rodiče dětí s výchovnými problémy chybí účinná spolupráce v péči o těhotné klientky

21 8. Finanční zpráva 8.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu Organizace, která poskytla dotaci nebo příspěvek Částka (Kč) Účel, na nějž byla dotace poskytnuta Datum podpisu smlouvy nebo číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV Mzdové náklady Ústecký kraj Provozní a mzd.náklady Magistrát UL Provozní a mzd. náklady Sponzoři Materiální sponzorský dar MZ Materiál.náklady Úřad práce Mzdové náklady OSF Materiál.náklady Úřad vlády -RVKPP Provozní a mzd.náklady Celkem Krátký komentář k přehledu o dotacích na realizaci programu Každý rok se o.s. DRUG -OUT Klub velmi intenzivně zabývá finančním zajištěním provozu Kontaktního centra pro drogově závislé. Rozpočet je reálný, ale výše přidělených financí je kritická. V roce 2006 k tomuto problému přibyla komplikace pozdního příchodu finančních prostředků na účet sdružení. Domníváme se, že vzhledem k úspěšné certifikaci programu a jeho fungování od r.1996 by bylo východiskem víceleté financování. Další komplikací je požadovaná struktura rozpočtu, účelovost finančních prostředků. Protože se žádost o dotace předkládá s velkým předstihem, nelze přesně odhadnout všechny položky rozpočtu např. KC se v roce 2005 stěhovalo do nového objektu. Nové působiště jsme byli nuceni upravit, aby vyhovovalo provozu KC, tím vznikly náklady, se kterými jsme nemohli při předkládání projektu v r počítat (např. výroba klíčů). Domníváme se, že je plně postačující rozdělení dotace na provozní a mzdové náklady.

22 Ilona Šulcová, DiS

23 9. Terénní program Vedoucí projektu Bc. Kamila Klupáková nyní na mateřské dovolené, v současné době: p.martin Havelka Datum vzniku projektu Terénní program o. s. DRUG - OUT Klub funguje od roku Cílová skupina Nitrožilní uživatelé drog- muži i ženy Dosud skrytá populace uživatelů OPL Osoby experimentující s návykovými látkami muži i ženy Těhotné uživatelky a matky s dětmi zneužívající drogy Žáci ústeckých základních a středních škol, experimentátoři s OPL Věkové rozmezí Dorost let Mladí dospělí let Dospělí let Základní poskytované služby Výměna použitých injekčních stříkaček Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Krizová intervence a psychologická pomoc První pomoc Sběr odhozených injekčních stříkaček (public helth) Mapování drogové scény Rozšiřování povědomí o terénním programu, jeho cílech a poslání Asistenční služba

24 Daniela Šrajerová, Lenka Hozáková

25 10. Obsah a průběh programu 10.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku Veškeré služby, které TP poskytuje, vycházejí ze strategie Harm Reduction, tzn. minimalizaci zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog. Pracujeme s uživateli drog, kteří v dané chvíli nejsou připraveni na úspěšnou abstinenci, základním cílem je motivovat klienta ke změně rizikového chování a navázání kontaktu pro potencionální terapeutickou práci. V září 2005 jsme zahájili program Indigenous Outreach Work, který spočívá ve vzdělávání cílové skupiny vytypovaných klientů a jejich následné zapojení do terénního programu. Indigenní pracovník (bývalý uživatel drog),je součástí subkultury uživatelů drog a snáze může kontaktovat skrytou populaci zejména injekčních uživatelů OPL (například tzn byty). V roce 2006 jsme v této službě pokračovali, došlo ke zkvalitnění streetworku - zvýšil se tak počet vyměněných injekčních setů. V roce 2007 uvažujeme o rozšíření počtu ITP, abychom pokryli větší území města. Z důvodu zvyšujícího se počtu gravidních žen a matek s dětmi mezi uživateli drog, jsme rozšířili nabídku informačních letáků o nový leták Základní informace pro gravidní uživatelky drog určený pro tuto skupinu žen. Letáky rozdáváme přímo těhotným klientkám v terénu, nebo si tyto letáky mohou vyzvednout s dalšími informačními materiály o TP ve vybraných lékárnách. Začátkem května 2006 jsme zahájili program besedu s dětmi a mládeží ohrožených drogou. Pořádáme pro ústecké základní a střední školy besedy, kterých se účastní mládež let. V této věkové kategorii dochází k častému experimentování s OPL. Stává se ale, že žáci, zejména praktických škol,již nejsou ve stadiu experimentu, ale pravidelného užívání. Některé dívky mají chlapce, partnery, kteří jsou závislí na návykových látkách, setkání má pak zcela jiný charakter. Nadále provádíme testování na HIV protilátky ze slin. Tato služba je nabízena především klientům, kteří jsou mimo dosah zařízení (např. Matiční ulice). Testování se provádí pomocí slinného testu, který je neinvazivní-nepoškozuje žilní systém. Sdělování výsledků se řídí Standardy terénní práce, manuálem TP a Etickým kodexem pracovníka. Dále pokračujeme v depistáži drogového prostředí okrajových částí města Ústí nad Labem a jeho přilehlých obcí. Na základě smlouvy s MÚ Trmice realizujeme TP i v tomto městě. Díky spolupráci s o.s. Romano Jasnica Trmice, se nám podařilo kontaktovat skryté uživatele drog ( práce na uzavřené drogové scéně) v Trmicích. Jedná se o klienty výhradně z romské populace. Opakovaně se nám podařilo získat UD pro spolupráci s KC testování na infekční choroby.

Kontaktní údaje. název Občanské sdružení DRUG OUT Klub. sídlo Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní údaje. název Občanské sdružení DRUG OUT Klub. sídlo Velká Hradební 13/47 400 01 Ústí nad Labem Obsah I. ÚVOD II. KONTAKTNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI III. PROJEKT KONTAKTNÍ CENTRUM IV. PROJEKT AMBULANTNÍ LÉČEBNÁ PÉČE V. PROJEKT TERÉNNÍ PROGRAM VI. PROJEKT EVITA VII. PRIORITY PRO ROK 2006 VIII.FINANČNÍ ZPRÁVA

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2008 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé a Terénní program: MPSV, MZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 0 1 3 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X V ý r o č n í z p r á v a 211 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 1 2 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení 5.

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5

Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Terénní program pro uživatele drog v projektu IP5 Organizace Most k naději vznikla v roce 1995, motivací pro vznik byla zhoršující se situace v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. V současné době

Více

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli.

Úvod. Velké poděkování patří všem zaměstnancům o.s.drug - OUT Klub, kteří se na realizaci projektů podíleli. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2009 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Mluvme s dětmi o infekci, Intenzivní monitoring výskytu infekčního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007 C E N T R U M KC-LTM (Kontaktní centrum Litoměřice) Adresa: Zřizovatel: Litoměřice, Lidická 57 Oblastní spolek Českého červeného kříže tel: 416

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ VÝROČNÍ ˇ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální služby 4

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub slavilo v tomto roce 15 let existence nejstaršího kontaktního centra v Ústeckém kraji Kontaktního centra pro drogově závislé a 14 let Terénního programu. Udržet kvalitu

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Obsah: 1. Úvod. 4. Resumé a plány do budoucna 4.1. Kontaktní centrum 4.2. Ambulantní léčebná péče 4.3. Terénní program 2004. 5.

Obsah: 1. Úvod. 4. Resumé a plány do budoucna 4.1. Kontaktní centrum 4.2. Ambulantní léčebná péče 4.3. Terénní program 2004. 5. 1 Obsah: 1. Úvod 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Projekt Kontaktní centrum pro drogově závislé 2.2. Cílová skupina 2.3. Služby Kontaktního centra 2.4. Struktura nově zaevidovaných klientů KC dle užívaných

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2016 31.12.2016 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU FIXPOINT NA MČ PRAHA 1 V ROCE 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU FIXPOINT NA MČ PRAHA 1 V ROCE 2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU FIXPOINT NA MČ PRAHA 1 V ROCE 2016 PROGRESSIVE o.p.s. Sídlo: Minská 774/6, 101 00 Praha 10 Kontaktní adresa: Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 5 E-mail: progressive@progressive-os.cz

Více

Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni. Jitka Vrbová Martin Petr

Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni. Jitka Vrbová Martin Petr Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce v Plzni Jitka Vrbová Martin Petr Ulice Agentura sociální práce terénní program Poslání: Terénní program občanského sdružení Ulice - Agentura sociální

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2016 31.12.2016 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov)

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) V tomto roce působila v litvínovském terénu již ustálená dvojice pracovníků ve složení Jan Šroub a Vladimír Pechek. Pracovníci v tomto roce spolupracovali

Více

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Centrum pro rodinu Drop In,o.p.s. 2.9.2009 1 Vývoj Do r. 1989 užívání NL pervitin, brawn Užívání v skryté populaci Chemici, zdravotníci, lékaři Domácí výroba

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol.

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol. PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol. 1. Základní idea služby 2. Historie 3. Komu je určen 4. Jak to vypadá v praxi OBSAH 4.1. NON STOP

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady...3 Historie sdružení.4 Kontaktní centrum a terénní programy o Základní charakteristika (cíle, formy práce, cíl. skupiny, přehled

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2012 C E N T R U M Kontaktní centrum Litoměřice Adresa: Zřizovatel: Litoměřice, Lidická 57 Oblastní spolek Českého červeného kříže tel: 416 737 182,

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních návykových látek prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004-1 - Obsah 1. Souhrn... 3 2. Obecná charakteristika kraje... 3 3. Koordinace protidrogové politiky... 3 3.1 Institucionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Město Nový Bor období do

Město Nový Bor období do Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence v regionu Česká Lípa Město Nový Bor období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Alena Havelková, DiS. Karel Fiala David Čorba Bc. Pavel

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Jitka Vrbová

Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Jitka Vrbová Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction Martin Petr Jitka Vrbová Ulice Agentura sociální práce terénní program Poslání: Terénní program občanského sdružení Ulice -Agentura sociální

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Výroční zpráva 2015 Úvod DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2015 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více