Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 5.1 Vývoj a případné změny cílové populace 5.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže 5.3 Personální a organizační zabezpečení projektu 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 7.1 Výkaz nízkoprahových programů a interpretace údajů 7.2 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog 8. Finanční zpráva 8.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 8.2 Krátký komentář k přehledu o dotacích na realizaci programu 9. Terénní program 10. Obsah a průběh programu 10.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny 10.2 Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: 11. Kvantitativní a kvalitativní údaje o TP 11.1 Vývoj a případné změny cílové populace 11.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže 11.3 Personální a organizační zabezpečení projektu 12. Hodnocení a výsledky TP 13. Statistika projektu 13.1 Statistika 13.2 Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 13.3 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog 14. Finanční zpráva 14.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 14.2 Krátký komentář k Přehledu o dotacích na realizaci programu 15. Závěr 16. Přílohy

2 Mgr. Radka Kobližková

3 1. Úvod Je pozoruhodné a nevšední všímat si toho,jak člověk kromě života v konkrétnu vždy žije i druhý život v abstraktnu..(kde) se mu ve sféře klidného rozvažování to, čím byl dříve posedlý a co ho silně dojímalo, jeví jako chladné, bezbarvé a vzdálené: je pouhým divákem a pozorovatelem. Irvin D. Yalom : Léčba Schopenhauerem Přeji všem, kterým se dostane naše Výroční zpráva do rukou, aby byli nadšeným divákem a pozorovatelem, stejně jako my z občanského sdružení DRUG-OUT Klub. Mgr. Radka Kobližková

4

5 2. Kontaktní údaje Název: Občanské sdružení DRUG OUT Klub Sídlo Velká Hradební 47/ Ústí nad Labem Telefon URL wwwdrugout.cz Registrace: registrace u Ministerstva vnitra č. II/S-OS/ /94.R ze dne Bankovní spojení ČSOB Ústí nad Labem Číslo účtu /0300 Statutární zástupce organizace: MUDr. Zdeňka Staňková Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky: MUDr. Zdeňka Staňková Mgr. Radka Kobližková

6

7 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé Vedoucí programu Mgr. Radka Kobližková Datum vzniku programu Cílová skupina problémoví uživatelé drog osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog KC nabízí speciální program pro ženy (Poradna Evita) Základní poskytované služby Výměnný program injekčních stříkaček a jehel v rámci HR Psychiatrické ošetření Zdravotní ošetření Testování na infekční choroby,těhotenské testy Poskytování kondomů Hygienický servis Krizová intervence Potravinový servis Sociální servis Osobní a telefonické poradenství zprostředkování terapie Práce se studenty a žáky besedy a stáže 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku Projekt Kontaktního centra pro drogově závislé zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení, které se specializuje na problematiku užívání drog a drogových závislostí. Klientelu tvoří osoby na drogách závislé, drogami ohrožené, ale také rodinní příslušníci a blízcí uživatelů drog. Došlo k úpravě: zvýšení intervalu na nárok praní prádla (1 igelitová taška za 14 dní), navýšení počtu sterilní vody (Aqua) k počtu vyměněných stříkaček (z dřívějšího poměru 1:10 na 1:5), každý čtvrtek od 15 hodin video,dvd na žádost klientů rozšíření nabídky informačního materiálu (žloutenka B, C, syfilis, kapavka, bércové vředy, absces, flegmóna, bezpečnější užívání atp.), možnost poskytnutí injekční stříkačky (bez výměny) v případě, že klient nebude mít vlastní stříkačku k výměně, nebo pokud přijdou klienti dva a budou sdílet pouze jednu stříkačku (princip Harm Reduction) program pro ženy-poradna Evita- se stal součástí projektu KC (pozn. Díky této aktivitě narostl počet ženských kontaktů) V průběhu roku byl zaznamenán výrazný nárůst ve využití výměnném programu (viz níže uvedená tabulka), s tím závratně stouply i finanční náklady na výměnný program.

8 Výměnný program kusy kontakty Důležité aktivity a mezníky v průběhu realizace programu: Služby byly poskytovány v plném rozsahu v pracovních dnech během celého roku. Leden -březen2006 příprava na certifikaci programu stáž studentek UJEP stabilizace týmu KC oslovení potencionálních sponzorů supervize besedy se ZŠ benefiční koncert na podporu Kontaktního centra a Terénního programu Duben červen 2006 certifikace programu TV NOVA reportáž o situaci na drogovém trhu na Ústecku odborný seminář Dr. Kunčické na téma Toxikologická vyšetření ( i pro kolegy z Děčína) supervize příprava na Týden pro duševní zdraví probíhá anketa spokojenosti se službami mezi klienty KC koordinační skupina při Magistrátu města UL vzdělávací aktivity týmu dle individuálních plánů příspěvek do regionálního tisku - Aktuální drogová scéna ve městě TV LYRA - situace na drogovém trhu v regionu exkurze a beseda se sociálními kurátory Magistrátu UL Červenec září 2006 pracovní schůzka se zástupci Policie ČR na téma Zneužívání Subutexu Veletrh sociálních služeb v UL supervize vyhodnocení ankety spokojenosti klientů se službami KC hodnocení uplynulého pololetí,vyhotovení průběžných zpráv Říjen prosinec 2006 Den otevřených dveří tisková konference, účast zástupkyně OSF p.vlasty Hirtové kurz první pomoci pro členy týmu KC realizovaný ČČK pokračují vzdělávací aktivity týmu dle individuálních plánů doplnění pracovního týmu ( zástup za MD) ČT vyjádření se k situaci na drogové scéně v UL hodnocení uplynulého roku oslovení nového supervizora vyhodnocení ankety setkání všech pracovníků o.s. DRUG-OUT Klub společenský večer

9 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 5.1 Vývoj a případné změny cílové populace Během roku 2006 jsme zaznamenali 142 nových kontaktů. Z toho 87 (ID) osob netrvalo na své anonymitě (byla jim založena osobní dokumentace, využili nějakou specifickou službu zprostředkování léčby, testování na infekční choroby, individuální poradenství atp.). Struktura nových klientů netrvajících na své anonymitě 87 osob Pohlaví Osob % Muži Ženy Město Osob % město osob % Ústí nad Labem 72 82,8 Most 1 1,1 Děčín 4 4,6 Louny 1 1,1 Chomutov 3 3,5 ostatní 3 3,5 Litoměřice 2 2,3 CELKEM Teplice 1 1,1 Droga Osob % Pervitin 19 21,9 Pervitin + THC 19 21,9 Heroin + Pervitin 6 6,9 THC 5 5,7 Pervitin + Subutex 4 4,6 Pervitin + Extáze + THC 4 4,6 Pervitin + Subutex + THC 4 4,6 Heroin + Pervitin + THC 3 3,4 Heroin + Subutex 2 2,3 Subutex 2 2,3 Heroin + Subutex + Pervitin 2 2,3 Heroin 2 2,3 Abstinenti 2 2,3 Ostatní kombinace 13 14,9 Celkem

10 Bc. Tereza Boučková Štíchová

11 aplikace osob % intravenózní 51 58,6 kouření + sniff(čichání) 12 18,8 Sniff 7 8,0 intravenózní + kouření 7 8,0 Kouření 5 5,7 Per os (ústně) + kouření 3 3,4 intravenózní + sniff 2 2,3 Celkem Pervitin je OPL, která nevyžaduje, zejména zpočátku, injekční aplikaci. Tím, že je u nových klientů drogou č.1, odráží se to i na preferenci aplikace. THC a extáze se taktéž neužívá injekčním způsobem. V letech minulých,kdy drogou č.1 byl heroin,byla obliba nitrožilní aplikace výrazně vyšší. Věková struktura při 1.návštěvě KC osob % , , ,3 30 a více 19 21,8 Věk při 1. užití návykové látky osob % , , , ,3 30 a více 3 3,4 Klienti jsou dotazování na užití nelegální drogy, s alkoholem a nikotinem mají zkušenost v ranějším věku. Jeden z klientů uvádí 1.zkušenost s nelegální OPL již v 8 letech. Poměr romských klientů se k majoritní populaci nezměnil. Jedná se o 1/3, která nejčastěji využívá výměnný program, testování na infekční choroby, poradenskou službu a návštěvu lékaře. U této skupiny uživatelů je typická vícegenerační závislost, kdy drogy v rodině často užívají rodiče i děti. Tato situace výrazně zhoršuje možnost ovlivnění klientů ve smyslu snižování rizik či samotné léčby závislosti. Určitou úspěšnost intervencí lze vysledovat u substitučních programů, které nabízejí pouze výdej léčiva, což je pro romskou populaci přípustnější, než rezidenční pobyt v léčbě. Romské ženy uživatelky drog,do 30 ti let věku často i 3 či 4 děti. Jejich léčba se tak výrazně komplikuje. Partner je téměř v každém případě též uživatelem OPL. Setkáváme se i se situací, kdy muž-ud posílá do KC na výměnu injekčních setů svou družku, která s drogami nemá vůbec nic společného, nicméně svému partnerovi vyhoví. Pro pracovníky KC je to alespoň možnost jak použit, informovat ženu o rizicích užívání drog a zabezpečit jí a dětem testování na infekční choroby!!

12 5.2 Tým vzdělávání, supervize, zahraniční stáže Mgr. Radka Kobližková ředitelka KC AT konference ČLK SNN Měřín 2006 člen koordinační skupiny při Magistrátu UL členka certifikačních týmů Bc. Jana Švadlenová Zást. ředitelky KC/soc.prac. tč. na mateřské dovolené Výcvik v rodinné terapii při IRT Praha Studium UK FHS obor supervize AT konference v Měříně MUDr.Tomáš Kreuzinger psychiatr II. atestace v oboru psychiatrie frekventatnt výcviku systemické rodinné terapie Jaroslava Musílková zdravotní sestra Seminář Život s AIDS, sociální práce a právní problémy, Stráž pod Ralskem Seminář "Zdravotní komplikace u injekčních uživatelů drog" Školení v první pomoci Danuše Rosolová Glasslová kontaktní pracovník Ilona Šulcová DiS kontaktní pracovník Monika Řežábková sociální pracovník Bc. Tereza Boučková Štíchová zástupkyně ředitelky/psycholožka Úřad práce - počítačový kurz Český červený kříž Ústí nad Labem - Školení v první pomoci Přednáška: Příčiny úmrtnosti drogově závislých pacientů soudní lékař MUDr. Jiří Fialka Dobrovolnické centrum UL - Dobrovolnická činnost v péči o seniory (2 denní kurz) Domov důchodců Bystřany (seminář MUDr. Uzel) Plánované rodičovství a sexualita ve stáří Toxikologie v oboru závislostí - PharmDr. Bohuslava Kunčická Státní zdravotní ústav Praha - Závislost na alkoholu I.E.S. Podané ruce Brno - Romové a drogy Domov důchodců Bystřany (Mgr. Fridrichová) - Bazální stimulace (2denní kurz) Školení v první pomoci Studium UK obor psychologie lektorka vzdělávacích aktivit pro romské pracovníky v soc. službách organizace DROM Brno Kromě absolvovaných stáží jednotlivých zaměstnanců, které jsou uvedeny výše v tabulce, máme bohaté zkušenosti s poskytováním stáží kolegům z podobných zařízení (nové zkušenosti, zaškolení, spolupráce). Většina kmenových zaměstnanců KC jsou členy Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně a pravidelně se účastní vzdělávacích aktivit, ve kterých je o.s. DRUG OUT Klub podporuje. Zaměstnanci jsou zároveň absolventy či frekventanty sebezkušenostních výcviků. Mají možnost si doplňovat formální vzdělání. Totéž se týká externích zaměstnanců na dohodu o provedení práce- kteří se věnují přímé práci s klienty.

13 5.3 Personální a organizační zabezpečení projektu Kmenoví zaměstnanci Odbornost Počet osob Vzdělání Zastávaná funkce Úvazek Primární prevenc e (úvazek) Obsah, náplň práce Služby Harm Léčba a reductio resocial. n (úvazek) (úvazek) Speciální pg 1 VŠ ředitelka 1,0 0 0,5 0 Sociální prac/psycholožka. 1 VŠ zástupce ředitelky 0,4 0 0,2 0 Jiná činnost (úvazek/ jaká činnost) 1 0,5 řízení 0,2 řízení Sociální prac. 1 SŠ sociální p Zdravotní sestra 1 SŠ zdravot. sestra 1,0 0 1,0 0 0 Lékař 1 VŠ psychiatr 0, ,1 0 Celkem: 6 xxx Xxx 3,5 0 2,7 0,1 0,7 Externí pracovníci Odbornost Počet osob Vzdělání Zastávaná funkce Počet hodin /rok Primární prevenc e (počet hodin/ro k Obsah, náplň práce Služby Harm reductio n (počet hodin/ro k) Léčba a resocial. (počet hodin/ro k) Psychiatr 1 VŠ supervizor Sociální prac. 1 VŠ kontaktní p Zdravotní sestra 2 VŠ kontaktní p Speciální pg 2 VŠ Kontaktní p Psych.zdr.sestra 1 SŠ Psychoterap eut Jiná činnost (hod/rok /jaká činnost) 1 superviz e 96 Celkem: 7 xxx Xxx Supervize je nedílnou součástí realizace programu. Tým Kontaktního centra se účastnil pravidelně 1 x za 2měsíce externí týmové supervize (případová a supervize týmu).externí supervize je v současnosti vedena MUDr. R. Gregorovou. Interní supervize, během níž konzultovali pracovníci KC průběh projektu s jeho vedoucím, probíhala 1 x týdně. Realizační tým se také každý týden účastnil pravidelných pracovních porad, jejichž náplní byla konzultace a řešení aktuálních problémů, jednotlivých kazuistik či případných organizačních změn v chodu programu.

14 p. Danuše Rosolová Glasslová

15 6. Hodnocení a výsledky KC Na monitoringu a vyhodnocování se podílí celý realizační tým KC. využívá: Statistická data Zpětnovazební hovory s klienty Anonymní připomínky klientů Anketa mezi klienty 2x ročně Supervize Pracovní porady Průběžné a závěrečné zprávy Úspěšnost programu je hodnocena ze statistických dat, která jsou pravidelně zpracovávána do měsíčních statistik. Statistiky slouží k průběžnému hodnocení a srovnávání vývoje programu. Umožňují reagovat na nové trendy, podněty klientů atp. Dále jsou využívány pro tvorbu průběžných a závěrečných zpráv o realizaci programu (kritické hodnocení dosahování cílů). Počet kontaktů v rámci nabídky využívaných služeb ukazuje na jeden z faktorů oprávněnosti existence programu. Získali jsme si stálou klientelu, která se k nám vrací. Kontaktují nás uživatelé drog i z okolních měst, zejména z Teplic a Děčína. Počtem kontaktovaných osob se v Ústeckém kraji řadíme na přední místa. Dalším zdrojem, který využíváme pro hodnocení úspěšnosti programu, je možnost klientů se anonymně vyjádřit k chodu programu. Svou spokojenost nebo nespokojenost (připomínky, stížnosti) se službami KC mohou klienti vyjádřit prostřednictví vzkazu do sešitu Poznámky a připomínky, který je umístěn u vchodových dveří. Kromě písemných vzkazů získáváme informace o spokojenosti od klientů i během využívání služeb. Rozhovor s klientem, kdy jsou vyjádřeny připomínky, vnímáme jako velmi pozitivní, protože otevřenost klientů je jedním ze znaků důvěrného vztahu, o který usilujeme. Dvakrát za rok je vyhodnocována anonymní Anketa spokojenosti se službami (anonymní vyplnění dotazníku mapující spokojenost klientely se službami, jejich personálním zajišťováním, návrhy na vylepšení služeb atp.). Při vyhodnocování se objevily návrhy na rozšíření pracovní doby a požadavky na distribuci zdravotnického materiálu (obvazy, mastě atp.). Reakcí na první návrh bylo rozšíření doby pro návštěvy kontaktní místnosti. Druhému z požadavků nemohlo být z důvodu finanční nákladnosti vyhověno. Nicméně klienti mají možnost využít ošetření zranění v rámci zdravotnického servisu. Dále klienti navrhli věnovat jedno odpoledne promítání videa,dvd- každé čtvrteční odpoledne probíhá promítání filmu. K nabídce filmů se mohou vyjádřit i klienti samotní. Dalším důležitým zdrojem pro hodnocení průběhu programu, kvality poskytovaných služeb a pracovního týmu je supervize. Externí supervize týmu je mimo jiné zaměřena i na osobnostní růst členů pracovního týmu, případová přispívá ke zkvalitnění služeb, objevení nových přístupů, nových řešení. Několikrát do roka proběhne hodnocení činnosti a kontrola hospodaření ze strany Magistrátu UL, OSSZ, VZP.

16 p. Pavla Pejšová

17 7. Statistika projektu Během realizace projektu nedošlo k omezení poskytovaných služeb, služby byly zachovány v plném rozsahu. Došlo k navýšení kontaktů, narostl počet kontaktovaných žen. V průběhu roku byl zaznamenán výrazný nárůst ve využití výměnného programu, s čímž závratně stouply i finanční náklady. Oproti roku 2005 se výměna zvýšila o kusů(v r stoupl výměnný program o ks ve srovnání s r. 2004). Výměnný program má tedy výrazně vzestupný trend. Rekord evidujeme za měsíc říjen / ks injekčního materiálu. Navýšil se i počet výměn kontaktů, o více než v r Zvýšení v těchto ukazatelích považujeme za velký přínos pro veřejné zdraví. Infekční materiál byl bezpečně uložen a zlikvidován. V průběhu roku 2006 se navýšil počet nových kontaktů. Zaznamenali jsme 142 prvních kontaktů ( v roce nových UD), z toho bylo 87 osob zařazeno do evidence KC, klient netrval na své anonymitě. Změnou oproti letům minulým je preference stimulačních drog mezi novými UD. Tím se vysvětluje i pokles injekční aplikace drogy, neboť uživatelé pervitinu drogu šňupají, THC kouří. Zcela ojediněle se vyskytne klient uživatel pouze heroinu s injekční aplikací. Starší část klientely stále preferuje Subutex, často v kombinaci právě s pervitinem. Oproti roku 2005 se snížil věkový průměr na 25 let. Z celkového počtu kontaktů jsme zaznamenali nárůst ženské klientely o 1056 kontaktů více než v r Při KC funguje poradna pro ženy, uživatelky drog Evita, která zahájila svou činnost v roce Její existence může být jedním z důvodů zvyšujícího se počtu kontaktovaných žen. Nárůst byl i v roce 2005 ve srovnání s rokem Každoroční zvýšení počtu nových klientů může být způsobeno dobrým informačním tokem mezi klienty (z jednotlivých anamnéz klientů vyplývá, že informace o existenci KC byla nejčastěji získána od osob, které jeho služby už někdy v minulosti využily). Zároveň ani skutečnost, že KC poskytuje své služby již 11 let, nemůže být brána jako nepodstatná. Povědomí o existenci specifických služeb pro uživatele drog a jejich blízké je také podpořena medializací a spoluprací s místními školami. Neméně důležitá je cílová skupina rodičů o 80 se zvýšilo rodinné poradenství, rodičovská skupina se konala ve 14 denních intervalech. Rodičovské poradenství a skupiny se účastní velmi často rodiče z okolních měst Teplice, Děčín, Česká Kamenice atd. Do programu KC přešla od péče o klienty substituce. Podařilo se nám organizačně zabezpečit provoz tak, aby nedocházelo k potkávání abstinujících s aktuálními uživateli.o zařazení do substituce buprenorfinem je stále velký zájem, nad kapacitu programu. V rámci kvalitní dlouholeté spolupráce s psychiatrií Masarykovy nemocnice se daří plnit cíle programu- klienti pracují, studují. Výsledky realizace aktivit jsou zachyceny v tabulce. Souhrnně se dá konstatovat, že se zvýšilo využívání všech služeb. Nejvýrazněji je to v případě: výměnného programu,hygienického servisu, zdravotního ošetření,testování, lékařských vyšetření. Výše uvedené skutečnosti jsou odrazem: represivní aktivity městské policie v Ústí n.l. nestačí na potlačení užívání drog nedostatečné primárně preventivní aktivity v regionu (mnoho let má PP velké nedostatky) KC má strategickou polohu pro UD KC má dobrou tradici, funguje od r KC má vyhovující spektrum služeb pro UD a jejich rodinné příslušníky v týmu KC je lékař-psychiatr, jako jedno z mála kontaktních center máme možnost vyšetření klienta na infekční choroby, lues. Výsledek je klientovi oznámen do týdne od odběru díky výborné spolupráci s firmou Diagnostika s.r.o. V KC pracuje profesionální tým, který má důvěru klientů, včetně uživatelů drog romského etnika

18 7.1 Výkaz nízkoprahových programů a interpretace údajů Počet klientů (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu) z toho injekčních uživatelů drog z toho mužů z toho se základní drogou heroin 69 - z toho se základní drogou pervitin z toho se základní drogou kanabinoidy 8 - z toho se základní drogou extáze 0 - z toho se základní drogou těkavé látky 0 - z toho kombinace drog /heroin, pervitin, subutex, THC/ z toho se základní drogou subutex ilegal z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 87 Průměrný věk klienta 1) 28,5 Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 2) 72 Počet kontaktů celkem 3) z toho s uživateli drog Počet prvních kontaktů 4) z toho s uživateli drog z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby 87 Počet výměn výkonů ve výměnném programu 5) 8515 Počet vydaných injekčních jehel Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) Kontaktní místnost Počet návštěv Hygienický servis Počet využití sprchy Potravinový servis Počet Zdravotní ošetření Počet ošetření Individuální poradenství Počet sezení/délka trvání min. jednoho sezení Krizová intervence 4 8 Počet intervencí Reference do K-center 1 1 Počet referencí Reference do léčby Počet referencí Asistenční služba 2 2 Počet intervencí Testy HIV Počet provedených testů Testy VHC Počet provedených testů Testy VHB Počet provedených testů Těhotenské testy Počet provedených testů Poradenské telefonáty xxxxxx 458 Počet telefonátů První pomoc Počet intervencí Praní prádla Využití pračky Vyšetření lékařem Počet vyšetření V nabídce služeb pro klienty je lékař-psychiatr, který je za předem daných pravidel ochoten předepisovat Subutex jako substituci. Za rok 2006 využilo této možnosti cca 60 klientů. Během programu dochází na kontrolu abstinence, mají možnost využít individuální psychoterapii. Z důvodu omezené kapacity mají v zařazení přednost pracující, studující, klienti s vážným onemocněním, matky s dětmi a gravidní klientky.

19 7.2 Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů Hlavním cílem všech aktivit je zdravotní a sociální stabilizace klienta - poskytování zdravotní a psychosociální pomoci uživatelům drog, motivace klientů k minimalizaci rizik spojených se způsobem jejich života (oblast zdravotní, sociálně právní). Dílčími cíli v roce 2006 bylo: naplňování strategie Harm Reduction zvýšení počtu navázaných kontaktů s uživateli drog věnování zvýšené pozornosti ženám, které mají problém s užíváním drog zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (hepatitidy, HIV, ), opakované testování jednotlivých osob zkvalitnění stávajících služeb zejména motivační práci směrem k méně rizikovému chování popř. k rozhodnutí o léčbě výzkumná činnost CEPROS Praha, Zdravotní ústav UL rozšiřování povědomí o Kontaktním centru mezi veřejností, poskytování informací ostatním zdravotnickým zařízením, školám spolupráce s ostatními zařízeními v rámci komplexní péče o klienta zachování služeb ve stejném rozsahu úspěšná certifikace programu KC Úřadem vlády ČR Během realizace projektu nedošlo k omezení poskytovaných služeb, služby byly zachovány v plném rozsahu. Došlo k navýšení kontaktů (viz statistická data), narostl počet kontaktovaných žen. Navýšení je spjato i s naší medializační činností a spoluprací s řadou ústeckých škol. Rozšířili jsme informační materiály shrnující informace týkající se bezpečného braní a likvidace infekčního materiálu. Na základě roční bilance projektu, která je podložena statistickými daty, se nám dařilo úspěšně naplňovat jednotlivé cíle programu. Jsme přesvědčeni o tom, že KC plní svoji funkci jednak jako součást sociálně-zdravotní sítě služeb ve městě, a dále je odborným pracovištěm, které poskytuje data a údaje v rámci výzkumných studií a aktivit např. Sběr dat KHS,CEPROS Praha. Úkoly pro rok 2007: hledání a oslovení strategického sponzora udržet kvalitu služeb oslovení mladých uživatelů OPL pokračovat ve speciálních aktivitách pro ženy a jejich děti rozšíření spolupráce s městem Trmice, kde o.s. DRUG-OUT Klub realizuje Terénní program pokus o zlepšení komunikace s Městskou policií UL pokračovat ve vzdělávání týmu dle individuálních plánů každého člena

20 7.3 Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Realizace programu KC vyžaduje spolupráci s širokou škálou nejrůznějších organizací a s poskytovateli služeb. Kontaktní centrum nejčastěji spolupracuje s níže uvedenými organizacemi: 1. v rámci péče o klienty: Masarykova nemocnice v ÚL Zdravotní ústav Diagnostika s. r. o. KHS Český červený kříž Poradna pro infekční onemocnění ÚL Magistrát města ÚL Krajský úřad Ústeckého kraj Probační a mediační služba Ústí nad Labem Psychiatrické léčebny, terapeutické komunity a doléčovací centra v ČR detoxifikační jednotka substituční programy (metadon, buprenorfin) infekční oddělení testování na HIV protilátky a lues, HCV a HBV exkurze lékařů likvidace infekčního materiálu, screeningové testy na detekci drog z moči testy na HAV, HBV, HCV, HIV protilátky, lues registrace klientů do registru žádostí o léčbu hygienické služby informační materiály exkurze epidemiologů oblečení pro klienty možnost využití jídelny kurz první pomoci léčba hepatitid sociální odbor kurátor pro dospělé (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Koordinační skupina pro osoby ohrožené drogou) protidrogový koordinátor (vzájemné informování o aktualitách z oboru závislostí, státní a krajské koncepce, tvorba Akčního plánu ÚK) velmi dobrá spolupráce (ochranné léčby, alternativní tresty pro klienty) zajištění rezidenční léčby klientům distribuce seznamu všech léčebných a doléčovacích zařízení a podmínek k přijetí do léčby 2.v rámci výzkumné činnosti: výzkumný projekt: Psychosociální faktory v poskytování CEPROS Praha buprenorphinové substituční terapie V síti služeb města postrádáme následující programy: program pro uživatele drog mladších 15ti let poradenství pro rodiče dětí s výchovnými problémy chybí účinná spolupráce v péči o těhotné klientky

21 8. Finanční zpráva 8.1 Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu Organizace, která poskytla dotaci nebo příspěvek Částka (Kč) Účel, na nějž byla dotace poskytnuta Datum podpisu smlouvy nebo číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV Mzdové náklady Ústecký kraj Provozní a mzd.náklady Magistrát UL Provozní a mzd. náklady Sponzoři Materiální sponzorský dar MZ Materiál.náklady Úřad práce Mzdové náklady OSF Materiál.náklady Úřad vlády -RVKPP Provozní a mzd.náklady Celkem Krátký komentář k přehledu o dotacích na realizaci programu Každý rok se o.s. DRUG -OUT Klub velmi intenzivně zabývá finančním zajištěním provozu Kontaktního centra pro drogově závislé. Rozpočet je reálný, ale výše přidělených financí je kritická. V roce 2006 k tomuto problému přibyla komplikace pozdního příchodu finančních prostředků na účet sdružení. Domníváme se, že vzhledem k úspěšné certifikaci programu a jeho fungování od r.1996 by bylo východiskem víceleté financování. Další komplikací je požadovaná struktura rozpočtu, účelovost finančních prostředků. Protože se žádost o dotace předkládá s velkým předstihem, nelze přesně odhadnout všechny položky rozpočtu např. KC se v roce 2005 stěhovalo do nového objektu. Nové působiště jsme byli nuceni upravit, aby vyhovovalo provozu KC, tím vznikly náklady, se kterými jsme nemohli při předkládání projektu v r počítat (např. výroba klíčů). Domníváme se, že je plně postačující rozdělení dotace na provozní a mzdové náklady.

22 Ilona Šulcová, DiS

23 9. Terénní program Vedoucí projektu Bc. Kamila Klupáková nyní na mateřské dovolené, v současné době: p.martin Havelka Datum vzniku projektu Terénní program o. s. DRUG - OUT Klub funguje od roku Cílová skupina Nitrožilní uživatelé drog- muži i ženy Dosud skrytá populace uživatelů OPL Osoby experimentující s návykovými látkami muži i ženy Těhotné uživatelky a matky s dětmi zneužívající drogy Žáci ústeckých základních a středních škol, experimentátoři s OPL Věkové rozmezí Dorost let Mladí dospělí let Dospělí let Základní poskytované služby Výměna použitých injekčních stříkaček Poradenství (zdravotní, sociální, právní) Krizová intervence a psychologická pomoc První pomoc Sběr odhozených injekčních stříkaček (public helth) Mapování drogové scény Rozšiřování povědomí o terénním programu, jeho cílech a poslání Asistenční služba

24 Daniela Šrajerová, Lenka Hozáková

25 10. Obsah a průběh programu 10.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku Veškeré služby, které TP poskytuje, vycházejí ze strategie Harm Reduction, tzn. minimalizaci zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog. Pracujeme s uživateli drog, kteří v dané chvíli nejsou připraveni na úspěšnou abstinenci, základním cílem je motivovat klienta ke změně rizikového chování a navázání kontaktu pro potencionální terapeutickou práci. V září 2005 jsme zahájili program Indigenous Outreach Work, který spočívá ve vzdělávání cílové skupiny vytypovaných klientů a jejich následné zapojení do terénního programu. Indigenní pracovník (bývalý uživatel drog),je součástí subkultury uživatelů drog a snáze může kontaktovat skrytou populaci zejména injekčních uživatelů OPL (například tzn byty). V roce 2006 jsme v této službě pokračovali, došlo ke zkvalitnění streetworku - zvýšil se tak počet vyměněných injekčních setů. V roce 2007 uvažujeme o rozšíření počtu ITP, abychom pokryli větší území města. Z důvodu zvyšujícího se počtu gravidních žen a matek s dětmi mezi uživateli drog, jsme rozšířili nabídku informačních letáků o nový leták Základní informace pro gravidní uživatelky drog určený pro tuto skupinu žen. Letáky rozdáváme přímo těhotným klientkám v terénu, nebo si tyto letáky mohou vyzvednout s dalšími informačními materiály o TP ve vybraných lékárnách. Začátkem května 2006 jsme zahájili program besedu s dětmi a mládeží ohrožených drogou. Pořádáme pro ústecké základní a střední školy besedy, kterých se účastní mládež let. V této věkové kategorii dochází k častému experimentování s OPL. Stává se ale, že žáci, zejména praktických škol,již nejsou ve stadiu experimentu, ale pravidelného užívání. Některé dívky mají chlapce, partnery, kteří jsou závislí na návykových látkách, setkání má pak zcela jiný charakter. Nadále provádíme testování na HIV protilátky ze slin. Tato služba je nabízena především klientům, kteří jsou mimo dosah zařízení (např. Matiční ulice). Testování se provádí pomocí slinného testu, který je neinvazivní-nepoškozuje žilní systém. Sdělování výsledků se řídí Standardy terénní práce, manuálem TP a Etickým kodexem pracovníka. Dále pokračujeme v depistáži drogového prostředí okrajových částí města Ústí nad Labem a jeho přilehlých obcí. Na základě smlouvy s MÚ Trmice realizujeme TP i v tomto městě. Díky spolupráci s o.s. Romano Jasnica Trmice, se nám podařilo kontaktovat skryté uživatele drog ( práce na uzavřené drogové scéně) v Trmicích. Jedná se o klienty výhradně z romské populace. Opakovaně se nám podařilo získat UD pro spolupráci s KC testování na infekční choroby.

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Výroční zpráva 2006 O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Občanské sdružení Světlo ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center pro drogově závislé a jejich

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Název: ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO KONTEXTU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE

Více

3. Komunitní plán péče

3. Komunitní plán péče 3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2007, a 2009 služby pro občany města senioři duševně nemocní drogy mentálně postižení děti a mládež zdravotně postižení v přechodné krizi sociálně

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení WHITE LIGHT I. ITE LIGHT I. WHITE L Občanské sdružení IGHT I. WHITE Člen svazu LIGHT PROADIS ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více