MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: ČERVEN 2010 Kosácký víkend Co to zase bude? Bude v červnu Pohádkový den Sobota 5. června 2010 v 8.00 hodin Resselovo náměstí, Park Republiky, Městský park O chlapících v červené čepičce, co vyšetřují stromy, jsme se učili už v obecné škole. Svá hnízda si staví ve stromech a jsou prý moc užiteční, říkali ve škole. Holky je však rády neměly, páč se živili housenkami. A věřte nebo ne, v Chrudimi a jejím okolí byla hnízda chlapíků v červených čepičkách a říkali jim kosáci. Že jste je neviděli? Ani kosáky v červených čepičkách, natož jejich hnízda? I to Vám věříme, oni nám totiž postupně odcházeli na zkušenou. Kam odešli? Světe, div se, ve třicátých letech minulého století například až do Chicaga. Dnes už prý nikomu nescházejí. Opravdu ne? Dobrá společnost trávící volný čas zábavou chytrou. Všichni se měli na pozoru, aby prokoukli šprýmy, kterými se poté náramně bavili. Mnohokrát se různé korporace snažily ukázat, oživit nebo připomenout dobu slávy kosácké. Připomenuly, oživily, ukázaly. Nikdy však, dle pamětníků, nedosáhly oné atmosféry her, srandiček a náramné zábavy. Stalo se, že při pátrání v archivech jsme našli dopis Obrkosa chicagského, který poslal dopis kosáckou poštou, že všechny pozdravuje, vzpomíná a rád by dojel. Péra však jsou unavená, už by nedoletěl. Poslal tedy alespoň 10 $, abychom mohli uspořádat oslavu starého kosáckého hnízda v Chrudimi. Obnos se neztratil, jak je v těchto zeměpisných šířkách zvykem. V délkách také. Už je všechno v letu a v sobotu 19. a v neděli 20. června je to tu. V sobotu 19. června se nechte pozvat na Výlet do Chicaga. Dopoledne na Resselově náměstí plné hudby třicátých let, gangsterů a všeho, co k Chicagu patří (včetně mrakodrapů). Dobré jídlo, dobré pití. Jo, a jeden z bodů programu je odhalení sochy. Komuže? Inu, nechte se překvapit. Přijďte Odpoledne pokračuje v podobném duchu. A večer? To se nechte pozvat na SUGAR. Sugar aneb Někdo to rád horké je pro diváky, kteří se rádi smějí, heslo sázka na jistotu. Spousta vtipných, až kosácky vystavěných situací, je vděčným námětem k hereckému koncertu všech zúčastněných. Po probdělé noci si pospěte a v neděli 20. června v jednu hodinu po poledni dorazte na vlakovou stanici Chrudim město. Začíná výlet vlakem. Shodou okolností, a ne ledajakých, jsme totiž prastaré hnízdo kosů dohledali v Městských lesích u Čertovy skalky na rozhledně Bára. Kdo to tam máte daleko, tak nezoufejte, vlak má další zastávku na Chrudim hlavní nádraží. A tak nemusíte spěchat a můžete přistoupit až na hlavním. Ovšem kdo pojede od sladovny, dostane eskymo! Bohatý až vyčerpávající program u prastarého hnízda kosů chrudimských bude do 19 hodin. Dovoz zpět do města je již zajištěn. Kdo nevěří, ať tam běží Totiž, běžet nemusíte, prostě přijďte. A kdo se bojí, se může informovat na stránkách cz nebo na obvyklých (i neobvyklých) plakátovacích plochách ve městě Klap! Klap! Klap! 100 let Klubu českých turistů v Chrudimi Chrudimský vejšlap Sobota 12. června 2010 Infocentrum na Resselově náměstí od 8.30 do hod. Workshop Jaroslava Valečky Krajinomalba Sobota 12. června 2010 v 9.00 hodin Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha a rozhledna Bára Michal SINGER Svlečený Descartes Pondělí 14. června 2010 v hodin vernisáž výstavy Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha Den požární prevence a ochrany obyvatelstva Čtvrtek 17. června od 8.00 do hodin Resselovo náměstí Kosácký jarmark Výlet do Chicaga Sobota 19. června 2010 od 8.00 do hodin Resselovo náměstí Kosácký víkend Výlet vlakem na Báru odjezd vlaku cca ve hodin, odpolední program na Báře od do hodin Neděle 20. června 2010 Setkání ke Dni hudby koncert Pondělí 21. června 2010 v 9.00 hodin Park u ZUŠ Chrudim Filmová noc na Báře Sobota 26. června 2010 v hodin rozhledna Bára, Podhůra Festival dechovek Neděle 27. června 2010 ve hodin Resselovo náměstí Vstup na všechny akce zdarma. XIX. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 21. června 2010 v hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Radní měli na svém 94. řádném jednání dne 12. května 2010 na programu celkem 20 bodů. Rada města mimo jiné: - v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. vzala na vědomí informace o výsledku účetního auditu za rok 2009, informace o zimní údržbě a odchodu ředitele společnosti Miroslava Skokana do důchodu ke dni RM dále schválila řádnou účetní závěrku společnosti, rozdělení zisku (zisk v roce 2009 byl ,75 Kč) a vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky společnosti. RM dále souhlasila s investičním záměrem na nákup vozidla nosiče kontejnerů včetně příslušenství v ceně cca 2,4 mil. Kč bez DPH; - schválila rozpočtové opatření č. 4/2010 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2010 (Rozpočet příjmů se zvyšuje o částku Kč, jedná se převážně o vyúčtování dotací EU. Rozpočet města se tímto opatřením zvyšuje na celkovou výši Kč.); - doporučila Zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Chrudim za rok 2009 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 bez výhrad (stav finančních prostředků po finančním vypořádání roku 2009 je ,68 Kč); - souhlasila s termíny vyhlášení volných dnů v základních školách v Chrudimi ve školním roce 2009/2010 takto: v ulici ZŠ Sladkovského 94. jednání Rady města Chrudim a ZŠ na Školním náměstí 28., 29. a 30. června 2010, Speciální základní škola Chrudim, Školní náměstí 17. června 2010; - neschválila peněžitý dar Rady města Chrudim Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy na věcné ceny soutěžním družstvům mladých hasičů; - schválila udělení výjimky pro konání veřejného podniku Občanskému sdružení Altus, Chrudim, na akci Noční svícení horkovzdušnými balóny v rámci akce Chrudim plná zážitků, který se bude konat 14. srpna 2010 od 18 do hodin na Resselově náměstí v Chrudimi; - schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Chrudim a firmou Zlatý řez, s. r. o. (jedná se o přípravu a vydání dvojjazyčné knižní publikace Bára. Neuvěřitelný příběh věže, kterou vydává Zlatý řez v roce 2010); - schválila změny cen díla a uzavření dodatků s firmami, které provádějí údržbu zeleně města Chrudim (cena se zvyšuje o 1% z důvodu zvýšení zákonné sazby DPH z 19 na 20 %, celkem se jedná o navýšení smluvních cen o ,55 Kč); - schválila zvýšení DPH u běžících smluv uzavřených před zákonným zvýšením sazby DPH u projektu akce Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (celkové navýšení činí ,26 Kč); - schválila zahraniční pracovní cestu místostarosty Petra Řezníčka do norského Sandnes na mezinárodní konferenci Světové zdravotní organizace ve dnech června 2010 (z České Oznámení o vyhlášení výběrového řízení republiky byli pozváni představitelé nejpokročilejších měst v realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, a to Vsetín a Chrudim); - schválila přijetí záštity starosty Jana Čechlovského nad akcí Den požární prevence a ochrany obyvatelstva, která se bude konat 17. června 2010 v Chrudimi; - doporučila ZM schválit prodej stavebního pozemku p. č. 3584, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Chrudim o výměře 19 m 2 (pozemek v lokalitě ulice Na Valech) za cenu v daném místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem (náklady na jeho vyhotovení uhradí kupující); - v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o., schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2009 a rozpočet na rok Dále vzala na vědomí výsledky účetního auditu za rok 2009, informace o hospodaření společnosti v roce 2009, o provozu rekreačních lesů Podhůra a plánech společnosti v nejbližším období; - schválila předložený projekt Technologické centrum ORP Chrudim a elektronické spisové služby v území do Výzvy č. 6 IOP na Rozvoj služeb egovernmentu v obcích (Případná dotace bude poskytována etapově v průběhu realizace projektu. Celkové náklady jsou odhadovány na 7,5 mil. Kč, předpokládaná dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Součástí financování projektu bude 15% spoluúčast všech obcí, které se účastní tohoto projektu.). sd Rada města Chrudim vyhlašuje dne výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky obchodní společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., Sečská 809, Chrudim III s předpokládaným datem nástupu do funkce v září Platové podmínky jsou smluvní. Požadavky na uchazeče/uchazečku: státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka morální bezúhonnost splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1999 Sb. (Uchazeč není evidován jako osoba uvedená v 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR. Skutečnosti uvedené v 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.) vysokoškolské vzdělání (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové vysoké školy v České republice) minimálně 5 let praxe v řídící funkci znalost problematiky komunálních služeb, přehled o ekonomických zásadách řízení s. r. o. orientace v zákonných normách, zejména vztahujících se k řízení lidských zdrojů komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti samostatnost a flexibilita znalost cizího jazyka výhodou Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu uchazeče/uchazečky nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, , datum a podpis. K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, v odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru; úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně úředně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytováním osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu trvání výběrového řízení; lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po ); zpracovaný návrh plánu rozvoje společnosti pro roky a to v rozsahu minimálně 3 stran formátu A4, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. V rámci výběrového řízení může být na uchazeči požadováno absolvování psychologických testů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. NEOTVÍRAT uchazeč/uchazečka zašle písemně na adresu: Městský úřad Chrudim, k rukám Ing. Jitky Kandusové, vedoucí Odboru kanceláře tajemníka, Resselovo nám. 77, Chrudim I nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Chrudim, Pardubická ul. 67, Chrudim IV tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 19. června 2010 do hod. Výběrové řízení je dvoukolové 1. V prvním kole komise posoudí splnění podmínek výběrového řízení a úplnost předložených dokladů. 2. Bude-li přihláška vykazovat formální nedostatky, vyzve komise písemně uchazeče/ku, aby nedostatky odstranil/a ve lhůtě stanovené komisí. 3. Komise posoudí předložené návrhy plánu rozvoje společnosti a vybere uchazeče k postupu do druhého kola, jehož termín stanoví. 4. Náplní druhého kola budou osobní pohovory s uchazeči. Mgr. Jan Čechlovský, starosta města Chrudim Informace Odboru investic Koncem května 2010 započala akce Výstavba kanalizace v ulici Moravská, Chrudim, která bude probíhat do konce srpna Kanalizace bude budována v úseku od lávky nad ul. Topolskou, po schody vedoucí do ul. Příčné. Po dobu výstavby počítejte s omezením provozu na této komunikaci. Ve stejném termínu bude v tomto úseku probíhat i rekonstrukce vodovodu, který je v majetku firmy VAK Chrudim a. s. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Krocínově ulici V červnu bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Krocínově ulici. Staveniště bude předáno a stavba vodovodu a kanalizace bude zahájena Dokončení stavby vodovodu a kanalizace bez povrchů je plánováno do Od proběhne rekonstrukce horkovodu, kterou provádí IPO, a. s. Opatovice. Tato část prací má být hotova do Od do budou probíhat práce na obnově povrchů v celé ulici. redakce 2

3 Minulý rok jsme Vás prostřednictvím Chrudimského zpravodaje informovali o tom, co jsou černé skládky, jak vznikají, atd. Nešvar černých skládek však v našem městě přetrvává. Proto si připomeňme, co jsou černé skládky, jak vznikají, co Vás za ně čeká a jak se likvidují. Černá skládka vzniká tak, že odložíme to, co se nám už nehodí do bytu, sklepa nebo do garáže, na nějaké vhodné místo na veřejném prostranství. Nejlepší je vybrat si vhodné místo mezi kontejnery na tříděný odpad a odložit tam všechno možné, co Vám doma překáží, jako staré židle, nepotřebný nábytek atd. Přitom kontejnery na tříděný odpad jsou speciálně určeny pro konkrétní druh odpadu, a ne k založení černé skládky. Proto bychom tyhle věci měli odvážet do sběrného dvora. Pokud tak neučiníme a nepotřebné věci odložíme u kontejnerů na tříděný odpad, tak založíme černou skládku. Tím znehodnocujeme životní prostředí Město Chrudim oznamuje svůj záměr prodat formou výběrových řízení níže uvedené nemovitosti: - byt č. 302/5, o velikosti s příslušenstvím, Černé skládky stále v našem městě přetrvávají v našem městě (viz foto). A asi největším paradoxem těchto černých skládek je to, že si je zakládáme před vlastními domy, byty a ve volném čase na ně koukáme z balkonu či oken. Líbí se Vám takový pohled na naše město? Přitom občanovi, který takovou skládku založí, hrozí poměrně vysoká pokuta, a to až do výše několika desítek tisíc korun. Přesto se vždy mezi námi najde jedna osoba a pak se přidají i další obyvatelé, kteří než aby se snažili odpad zlikvidovat jiným způsobem, raději ho dají mezi kontejnery a tam ho uklidí. A dokonce někteří jedinci se odpadu zbavují téměř veřejně a za bílého dne. Zřejmě si při tom připadají jako hrdinové. Ostatní se raději skryjí pod roušku tmy. Většinou je těžké zjistit, odkud odpad pochází a kdo byl jeho majitelem, pak dopadá likvidace černých skládek většinou na bedra obcí, v jejichž katastru se odpad nachází. V tomto případě přímo na Technické služby Chrudim. Jistě by se peníze Prodej nemovitostí formou výběrových řízení 2387/11, zahrada o výměře 308 m 2, vše v k. ú. Chrudim, za kupní cenu, která nebude nižší než Kč, - rekreační chatu č. e. 20 v části obce Zdislav, včetně veškerého vnitřního vybavení, na stavebním pozemku p. č. 48, stavební pozemek p. č. 48, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 67 m 2, a pozemek p. č. 91/16, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha, o výměře 824 m 2, vše v obci Luže a v k. ú. Zdislav, za kupní cenu, která nebude nižší než Kč, vynaložené na likvidaci černé skládky daly použít mnohem účelněji, třeba na vybudování nových dětských hřišť nebo na ekologickou osvětu, údržbu veřejných prostranství a podobně. I když se mnozí z nás snaží o čím dál větší zlepšení životního prostředí, jejich snaha nebude nic platná, pokud si ostatní neuvědomí, že i oni jsou za stav ve svém okolí odpovědni. A nemusíme zrovna zachraňovat Zemi před skleníkovým efektem nebo bojovat proti kácení deštných pralesů. Stačí, když začneme u těch našich oblíbených černých skládek alias popelnic. Eliška Hortenská a Technické služby Chrudim Úhrada místních poplatků po splatnosti Připomínáme, že splatnost místního poplatku za komunální odpad vypršela dne a místního poplatku ze psů dne Městský úřad tímto upozorňuje všechny své dlužníky (osoby, vůči kterým má pohledávky, zejména z výše uvedených místních poplatků), že město Chrudim dlouhodobě spolupracuje se soudním exekutorem na provádění exekucí a současně předává nedoplatky Okresnímu soudu v Chrudimi. Znamená to, že ihned po skončení termínů splatnosti, nebyl-li příslušný poplatek či jiný dluh zaplacen, je zahajován proces vymáhání dluhu. Vyzýváme Vás proto, uhraďte své dluhy! Jistě se nechcete zařadit mezi dlužníky, kterým hrozí exekuce s mnohem vyššími finančními náklady, než by byla úhrada čistého dluhu bez dalších souvisejících nákladů. Miroslav Glaser a Hana Vránová, Odbor finanční v budově č. p. 302 v části obce Chrudim IV, Pardubická ulice, na stavebním pozemku p. č. 960, spoluvlastnický podíl ve výši 2057/10000 na společných částech budovy čp. 302, a spoluvlastnický podíl ve výši 2057/10000 na stavebním pozemku p. č. 960, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m 2, vše v k. ú. Chrudim, za kupní cenu, která nebude nižší než Kč, - rodinný dům č. p. 359 (Charvátova vila), Chrudim II, na stavebním pozemku p. č. 1143, stavební pozemek p. č. 1443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 147 m 2, a pozemek p. č. - část pozemku p. č. 2/4, zahrada o výměře m 2, v k. ú. Přestavlky u Chrudimi, za kupní cenu, která nebude nižší než Kč. Termín pro podání přihlášek do výběrových řízení je do pátku Bližší informace k uvedeným nemovitostem je možné získat na úřední desce města Chrudim nebo na Odboru správy majetku/oddělení správy majetku, Resselovo náměstí 77, Chrudim (tel p. Tichý). lt Den požární prevence a ochrany obyvatelstva Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ve spolupráci s SDH Chrudim a městem Chrudim Vás zve na Den požární prevence a ochrany obyvatelstva, který proběhne ve čtvrtek 17. června 2010 od 8.00 do hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. V oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení budou příslušníci odborů podávat informace o základních povinnostech. K vidění dále bude kontejner nouzového přežití, ukázky použití hasičských přístrojů, vyproštění osob z havarovaného vozidla, první pomoci, systému varování a vyrozumění, instalace a předvedení hlásičů požáru, prostředků individuální ochrany, chemická laboratoř a na závěr ukázka činnosti mladých hasičů. Současně budou pro děti po celý den připraveny dovednostní a vědomostní soutěže včetně drobných cen. Všechny Vás na tuto akci srdečně zve Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, SDH Chrudim a město Chrudim. Mgr. Pavel Nejtek 3

4 XXX. ročník Republikové soutěže Hlídek mladých zdravotníků Setkání se starosty města Chrudimští patrioti Vás srdečně zvou na veřejnou besedu se všemi žijícími starosty tohoto města pod názvem Pohled z minula do budoucna, která se bude konat ve čtvrtek v salonku Sůva v Muzeu v hodin. redakce Přihlaste se do 3. ročníku soutěže Primababča V pátek 30. dubna 2010, symbolicky na čarodějnice, byl zahájen nábor soutěžících do 3. ročníku soutěže Primababča, kterou letos společně s klubem Primababča vyhlašuje Český rozhlas Pardubice. Soutěž je určena všem půvabným, zralým a především soutěživým ženám babičkám, které si poradí v každé situaci a mají dobrou radu pro svoje vnoučata. Do soutěže Primababča se mohou hlásit ženy libovolného věku, které mají alespoň jedno vnouče. Přihlášky jsou k dispozici na internetové adrese zájemkyně se přihlásit můžou také em na adrese nebo dopisem zaslaným na adresu ČRo Pardubice, Primababča, Sv. Anežky České 29, Pardubice. Soutěž společně pořádají Český rozhlas Pardubice a klub Primababča. Přihláška musí (dle pravidel a instrukcí uveřejněných na obsahovat fotografii soutěžící a také motivační dopis, ve kterém soutěžící stručně zdůvodní, proč by se právě ony měly stát Primababčou. Soutěžní klání o Primababču roku 2010 zaznamená oproti předcházejícím ročníkům drobné změny. Na základě motivačních dopisů v zaslaných přihláškách vybere porota soutěžící do 4 semifinálových kol, která se budou konat v bývalých okresních městech Pardubického kraje v září a říjnu. Z každého semifinálového kola postoupí 3 soutěžící do velkého finále. To se uskuteční 4. prosince v Pardubicích. Čas na přihlášení mají zájemkyně až do 31. července Ing. Radim Jelínek, Český rozhlas Pardubice Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim byl v letošním roce pověřen Výkonnou radou ČČK uspořádáním Republikové soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Tato soutěž má v českých zemích dlouholetou tradici, vždyť letos se uskuteční již XXX. ročník. Od roku 1981, kdy proběhl 1. ročník této soutěže v Mikulově u Teplic, se jí ve dvou věkových kategoriích, mladších dětí ze tříd základních škol a starších dětí ze tříd ZŠ, zúčastnily již tisíce žáků. Celá řada z nich potom pomohla zachránit nejeden lidský život. Vlastní soutěžní klání XXX. ročníku Republikové soutěže Hlídek mladých zdravotníků proběhne v našem krásném městě dne 19. června 2010 za podpory města Chrudim. Na účastníky čekají soutěžní stanoviště praktického provedení první pomoci na realisticky namaskovaných figurantech, obvazová technika i doprava poraněných. Navíc jsou připraveny i doplňkové discipliny s různým zaměřením. Celá soutěž je umístěna na veřejně přístupných místech, tak aby i naši spoluobčané mohli svou účastí podpořit výkony nejlepších Hlídek mladých zdravotníků ze všech krajů České republiky. Ozdravné pobyty Českého červeného kříže Český červený kříž, oblastní spolek Chrudim připravil pro letošní rok opět oblíbené ozdravné pobyty pro děti, rodiče i seniory, a to nejen v tuzemsku, ale již druhým rokem i v jižním Švédsku, jednom z nejčistších míst v Evropě července 2010 je připraven pobyt pro malé i velké cestovatele ve švédském Bottnarydu v penzionu Annenberg v nádherné přírodě u jezera Svansjo. Penzion je nekuřácký. Od do chystáme pobyt pro seniory a rodinné příslušníky v rodinném penzionu AYKY na okraji města Jablonec nad Nisou v krásném prostředí Jizerských hor. Od do se pořádá zahraniční rekondičně poznávací pobyt nejen pro seniory ve Švédsku, v penzionu Annenberg nedaleko městečka Bottnaryd v nádherné přírodě u jezera Svansjo, penzion je bezbariérový a nekuřácký. Bližší informace o všech pobytech OS ČČK rádi zodpovíme na tel nebo v pracovních dnech od 8.00 do hod. nebo na ové adrese: Anna Altrichterová, ředitelka ÚOS ČČK Chrudim Kč míří k mladým lidem na dobrovolnické projekty Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským sdružením Altus zveřejnily výsledky devátého ročníku dobrovolnického programu Make a Connection Připoj se. V něm mladí lidé mohli získat až korun na realizaci svých projektů. Hodnotící komise z padesáti projektů vybrala pětatřicet. Mladí lidé ve věku 16 až 26 let dostanou celkem Kč, přibližuje koordinátor programu pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj Roman Málek z chrudimského Občanského sdružení Altus. Právě tyto tři kraje patří k nejaktivnějším z celé republiky. V celé republice se sešlo celkem 200 projektů a to napříč všemi oblastmi máme projekty zaměřené na ekologii, oblast sociální práce, aktivity s dětmi, některé týmy natočí film nebo vytvoří audionaučnou stezku, přibližuje Kateřina Červená z Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci Pardubického kraje byly podpořeny nejrozmanitější projekty. V Chrudimi dobrovolnická činnost v léčebně dlouhodobě nemocných v nemocnici či projekt Judaismus srdce a rukama, v Sebranicích u Litomyšle vydání publikace Příběh obilí, v nedalekém Lezníku u Poličky příprava almanachu, Pohádkové pochodování v Dětském centru Veská u Pardubic, ale třeba také živé pašije v Litomyšli či sportovní víkendy v Horním Bradle, vyjmenovává některé projekty Málek. Dobrovolníci kromě finančních prostředků získají i řadu vědomostí. V rámci programu budou pro ně zorganizovány dvě školení, kde se dozvědí o práci týmu, o problematice finančního řízení či komunikaci s novináři. Další informace naleznete na stránkách www. pripojse.cz. T. Holý Změna provozu v chrudimských mateřských školách v době letních prázdnin Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče sděluje všem rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské školy v Chrudimi, že z technických důvodů (přestavba MŠ v ulici Na Valech) dochází ke změně provozu v době letních prázdnin. Od do budou v provozu MŠ v ulici Sv. Čecha, MŠ v ulici Dr. Jana Malíka a MŠ v ulici V. Nejedlého, od do budou v provozu MŠ v ulici Strojařů a MŠ v ulici U Stadionu. Mateřská škola v ulici Na Valech bude uzavřena v obou prázdninových měsících. Provoz za MŠ v ulici Na Valech zajistí v měsíci srpnu buď MŠ v ulici U Stadionu nebo MŠ v ulici Strojařů (dle zájmu rodičů). Bližší informace u ředitelek mateřských škol. jš Dobrovolnictví na SŠZS Chrudim Od dochází dobrovolníci z řad studentů SŠZS Chrudim do oddělení LDN Chrudimské nemocnice. Pacienty navštěvují většinou 1x týdně, hovoří s nimi, předčítají, hrají hry, cvičí paměť i jemnou motoriku, zkrátka pomáhají vyplnit dlouhý nemocniční čas. Od počátku projektu činnost dobrovolníků představuje přes 150 hodin. V minulých dnech se studentům podařilo v rámci programu Make a Connection získat finanční podporu, která bude využita na pokrytí nákladů dobrovolnické činnosti. Děkujeme touto cestou souboru Klíček z MŠ v ulici Svatopluka Čecha za krásné jarní zpívání v LDN, ZUŠ Chrudim za potisk triček a CSSP za zprostředkování semináře pro dobrovolníky. Věříme, že se bude dobrovolnická činnost v Chrudimské nemocnici rozvíjet i nadále ke spokojenosti všech zúčastněných. Lze si jen přát, aby dobrovolníci těšili pacienty co nejdéle. Petra Bártová, SŠZS Chrudim Konference o domácí hospicové péči v Pardubickém kraji Charity Pardubického kraje pořádají dne odbornou konferenci na téma Domácí hospicová péče v Pardubickém kraji. Konference se koná na Krajském úřadu v Pardubicích. Časový program konference: Zahájení konference 9.00 hod. Odborný program hod. Počet kreditů pro zdravotní sestry: 4 V případě zájmu účastníci obdrží potvrzení o absolvování pro splnění povinného dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Tematické okruhy: Paliativní hospicová péče v hospicích MUDr. Jan Král Ambulance léčby bolesti MUDr. Jana Svobodová Pohled psychiatra na hospicovou péči MUDr. Marie Blažková Komunikace s terminálně nemocným pacientem prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Péče o pacienty v těžkých stadiích demence Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Etické aspekty poskytování hospicové péče MUDr. Max Kašparů Možnosti domácí hospicové péče Kazuistika Všichni jsou srdečně zváni. Dana Zelená, Farní charita Chrudim 4

5 Strašidla, princezny, skřítci, víly a mnoho dalších, ti všichni obsadí 5. června Chrudim. V tento den bude celé město Vám nejmenším k dispozici. Pohádkový maratón začne hned ráno na Resselově náměstí, kde se Vám na dvou pódiích představí děti z chrudimských mateřských škol se svými pohádkami. MŠ v ulici Strojařů s Budulínkem, MŠ v ulici Svatopluka Čecha s pohádkou Klíček k srdci, MŠ v ulici Na Valech s Šípkovou Růženkou, MŠ v ulici U Stadionu s jiným nastudováním pohádky Šípková Růženka, MŠ v ulici Víta Nejedlého s Šeherezádou, MŠ v ulici Dr. Jana Malíka s pohádkou Jak se Honza stal králem. Občanské sdružení Palučiny pro Vás od rána Výročí měsíce Václav Pošusta Před sto lety, 28. června 1910, zemřel v Chrudimi středoškolský pedagog a odborný spisovatel Václav Pošusta. Narodil se v Cetorazi na Táborsku , gymnázium studoval v Jindřichově Hradci (maturoval v roce 1861) a matematiku a přírodní vědy v Praze (státní zkoušku složil z matematiky a fyziky). Jeden rok učil na akademickém gymnáziu v Praze, v roce 1868 byl povolán na nově založené gymnázium v Českých Budějovicích (zde působil až do roku 1890), v září 1890 byl jmenován ředitelem chrudimského reálného gymnázia a v jeho čele stál až do odchodu na odpočinek (při této příležitosti byl jmenován vládním radou). V době svého chrudimského pobytu působil ve výborech a kuratoriích několika spolků. Významně se např. jako místopředseda kuratoria podílel v letech na činnosti zdejšího Průmyslového musea pro východní Čechy. Václav Pošusta napsal mj. Návod k řešení vyšších číselných rovnic metodou Hornerovou a Základy silozpytu pro nižší třídy středních škol. Pavel Kobetič Pohádkový den v Chrudimi připraví v Parku Republiky indiánskou vesnici. Čekají Vás ukázky života v tee-pee, indiánských dovedností i soutěže. Můžete vyzkoušet střelbu z luku, lakros, ale třeba si i opéct hada. Program bude odpoledne pokračovat pohádkovým představením v Parku Republiky pod Myší dírou. Krásnou atmosféru si užijete i v Městských sadech Chrudim, kde DDM Chrudim bude lákat na procházku parkem s pohádkovými zastaveními. V Městském parku se představí i chrudimský Mama klub s tvořivou dílnou. Chrudimský den pohádek zakončí v 17 hodin v Městském parku velké pohádkové představení. Děti, vezměte tedy rodiče a užijte si Váš den. Jiří Zahradník, Chrudimská beseda Ohlédnutí za anketou Chrudimská dřevina 2010 Celkem se ankety zúčastnilo na 1395 občanů Chrudimě. Po celém městě bylo rozmístěno 11 volebních boxů pro hlasovací lístky. Snažili jsme se pokrýt co nejširší veřejnost města Chrudimě. Hlasovat bylo tedy možné v těchto institucích: ZŠ v ulici U Stadionu, ZŠ v ulici Sladkovského, ZŠ na Školním náměstí, Speciální ZŠ Chrudim, Dům dětí a mládeže Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Informační centrum Chrudim, Mama klub Chrudim, Městský úřad Chrudim, Ekocentrum ČSOP Zelený dům Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi. Vítězem ankety s celkovým počtem 278 hlasů se stala dřevina č. 3. buk lesní červenolistý, rostoucí u kruhového objezdu před hotelem Bohemia. Druhé místo s 203 hlasy obsadil keř pod č. 1. magnólie Soulangeova, rostoucí v Městských sadech, před budovou bývalého IVTASu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se naší ankety nějakým způsobem zúčastnili, ať již zasláním tipu svého kandidáta či přímým hlasováním v druhé fázi ankety. Poděkování patří také již všem zmíněným institucím, které nám umožnily umístění volebních boxů ve svých prostorách. V neposlední řadě patří veliké poděkování Regionálnímu muzeu v Chrudimi za odbornou pomoc při přípravách a realizaci této ankety a taktéž městu Chrudim za poskytnutou podporu během konání této akce. Mé zamyšlení k vítězné dřevině, tedy buku lesnímu červenolistému Tento strom byl první, který jsem mohl v Chrudimi obdivovat, když jsem sem poprvé zavítal. Právě na tomto místě mi Městská policie poradila, jak se dostanu k Zemědělské škole a VOŠ v Poděbradově ulici. Moji favorité? Byla to paradoxně právě magnólie u IVTASu a dalším byl buk lesní u MŠ v ulici Svatopluka Čecha. Tibor Schwarz, Diamantová svatba Manželé Helena a Miloslav Rubičovi oslavili dne 27. května 2010 v rodinném kruhu 60 let společného života diamantovou svatbu. Jubilantům přejeme hodně zdraví, klidu, štestí, rodinné pohody a spokojenosti. av Festival Yanderov šance pro začínající hudebníky Letošní ročník hudebního festivalu Yanderov startuje ve čtvrtek 1. července. Festival již 15 let zahajuje letní prázdniny na Chrudimsku a pro tisíce mladých lidí je výjimečnou kulturní událostí. Kdo se letos objeví na Yanderovském pódiu? Queens of Everything, Kill the Dandies, Vanessa, Mindway, Free Fall, My Name Is Ann, Rara Avis, City Of Autumn, Špičková kultura a další. Hlavní myšlenkou festivalu je podpora začínajících hudebníků, vytváření podmínek pro jejich odborný růst a motivace k další práci. Yanderov nabízí začínajícím hudebním kapelám možnost prezentovat se před publikem a poskytuje jim přímou konfrontaci se zkušenějšími kolegy. Podobně zaměřený festival je v České republice ojedinělý. Využívá svou osvědčenou dramaturgii s širokým hudebním záběrem. Na každý den je připraveno vystoupení 3 až 4 začínajících kapel a jedné již známé skupiny. Zařazení známějších umělců vede ke zvýšení posluchačského zájmu. Dramaturgem festivalu je Jan Axmann. Více informací o programu festivalu najdete na Jedná se o nevýdělečnou akci pořádanou občanským sdružením Šance pro Tebe. Yanderov je festival s volným vstupem. Na jeho přípravě se podílí řada dobrovolníků. Bez finanční podpory města Chrudim a Pardubického kraje by tento festival nemohl existovat. Děkujeme. Šance pro Tebe poskytuje nízkoprahové (= snadno dostupné) sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozuje nízkoprahová zařízení Futur, Kopretina, Agora a Skate areál v Chrudimi. Provádí terénní kontaktní práci v Chrudimi a v Prachovicích. Nabízí uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost. Provozuje Dům Agora jako místo k setkávání a prostřednictvím Produkčního centra Domu Agora poskytuje zázemí kulturním, společenským a zájmovým aktivitám. Martina Šťastná, Šance pro Tebe Pozvánka na varhanní koncert Zveme všechny 18. června od hodin na varhanní koncert v Husově sboru v Rooseveltově ulici. Zahraje nám Petr Vacek, absolvent pardubické konzervatoře. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vás. Vladislav Pek, Církev československá husitská Chrudim 5

6 Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení Červen v MŠ v ulici Strojařů Školní rok 2009/10 v naší mateřské škole vrcholí a my jsme na červen připravili pro děti několik výjimečných celoškolních kulturních a sportovních akcí. Začátek měsíce zahájíme společným výletem na kolech do medlešického zámeckého parku, kde na našem odloučeném pracovišti budou na děti a jejich rodiče čekat sportovní hry. Další akcí, na kterou se moc těšíme, je baletní představení, které se bude konat v rámci projektu International Festival Jazz Dance Open 2010 ve Východočeském divadle v Pardubicích. Při výletu do nedalekého choltického zámku nás čeká expozice světa vodníků a černého divadla, včetně ukázky tohoto zajímavého divadelního žánru. V rámci projektu Chrudim hraje naše děti předvedou na Resselově náměstí operku Budulínek, se kterou jsme slavili velké úspěchy na letošní Mateřince. A nezapomeneme se rozloučit s našimi školáčky, kteří v září poprvé usednou do školních lavic. Nejen pro ně se uskuteční Zahradní slavnost, kde se s letošním školním rokem rozloučíme všichni společně. Školáčkům přejeme hodně úspěchů v prvních třídách a zároveň se těšíme na nově přijaté děti, které nastoupí v září k nám, do naší mateřské školy. Dana Stará DiS., učitelka DDM Chrudim červen 2010 Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v červnu června Pohádkový park 11. června KK vybíjená Preventan Cup 12. června Ponožkový mazlíček na prázdniny s Fuseklíkem 16. června Atletická všestrannost nejmladšího žactva 16. června Středa s Fimem hod června Setkání Smrčná příprava LT 2010 Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní prázdniny Příměstský tábor Letní tábor Mlýnek u Velin Do říše Aztéků po stopách Alvareze Plavecké soustředění Letní tábor Smrčná nad Sázavou, Expresem na Divoký západ Spontánní aktivity v DDM Chrudim Příjemné a slunečné prázdniny přejí pracovnice DDM Chrudim. letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, obuvi veškeré nepoškozené. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce (z ekologických důvodů), nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční dne v čase od 9.00 do hod. na nákladovém nádraží Chrudimi. Na nádraží bude přistaven vagon, u něhož najdete zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vaše darované oděvy převezme. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel , Zuzana Keraghelová, dispečerka dopravy, Oblastní středisko Diakonie Broumov Svěchyňova č. p. 257 klubovna Pravidelné akce v červnu 2010 Pondělí* hod. Keramika pro MŠ, 1. a 2. třídu Úterý* hod. Keramika pro třídu hod. Keramika pro dospělé Středa* Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755 Blížící se konec školního roku přináší, stejně jako vždy, mnoho událostí. Začalo to už v květnu, kdy se všichni těšili, jak přivítají svoje maminky na besídce, kde jim předvedli pásmo písniček, básniček a tanečků, které si pro ně dlouho, tajně a hlavně s láskou připravovali. Koncem měsíce se konalo Malování na plotě již tradiční odpoledne pro rodiče, kde si děti společně s rodiči i prarodiči rozvíjejí svoji představivost a vytvářejí zajímavá umělecká dílka, která pak využíváme k výzdobě mateřské školy. Při návštěvě Vaňkových školek si zahrajeme na zahradníky. Naučíme se sázet rostlinky a pečovat o ně. Dramatický kroužek nacvičil hudebně dramatickou pohádku Šípková Růženka. Vystoupí s ní 5. června na náměstí v rámci programu Chrudim hraje. Den dětí oslavíme na Kunětické hoře, odkud se vydáme na dobrodružnou plavbu parníkem po Labi. Se školním rokem se rozloučíme na naší zahradní slavnosti, kde všem budoucím školáčkům předáme vysvědčení a šerpy. Setkání zakončíme diskotékou, zábavnými soutěžemi a opékáním buřtíků. Jana Jablonská, ředitelka Občanské sdružení Palučiny Chrudim hod. Dělání od 3. třídy lidová tvorba, práce s přírodními materiály Čtvrtek* hod. Keramika pro třídu Výtvarníci kresba, malba, grafika *Jedná se o každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek, páteční činnost je z důvodu víkendových akcí a brigád na tábořišti ukončená. V rámci Pohádkového dne v Chrudimi postavíme za Divadlem indiánskou vesnici s ukázkami našich činností. Letní tábor Indiánské léto je plně obsazen. Všem našim příznivcům přejeme krásné prázdniny a od září se těšíme na shledanou v naší klubovně a na našich víkendových akcích či internetových stránkách. Informace ke všem činnostem na nebo na tel , p. Hlaváčová. Plán Centra sociálních služeb a pomoci na červen Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Chrudimský den s Jitřenkou proběhne od 9.00 do hodin v Městském parku v Chrudimi. Tímto chceme pozvat žáky mateřských škol, nižších ročníků základních škol, speciálních škol, klienty sociálních zařízení pro děti a mládež, děti s rodiči, kteří si chtějí na konci školního roku zasoutěžit. Program: sportovní soutěže, např. hod míčem na koš, střely hokejkou na branku, jízda na koloběžce, skok z místa do dálky, shazování soudků, chůze po stopách apod. Výkony budou odměněny drobnými cenami. Těšíme se na Vaši účast. V případě zájmu prosím o potvrzení účasti s počtem účastníků na uvedené kontakty na adrese: Denní stacionář Jitřenka Městský park Chrudim tel , mobil paní Jana Šedivá, koordinátor denních stacionářů WORLD HARMONY RUN SVĚTOVÝ BĚH HARMONIE TAKÉ V CHRUDIMI! World Harmony Run (Světový běh harmonie) je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru přátelství, porozumění a harmonii. Evropská větev Světového běhu harmonie odstartovala v Dublinu 25. února V Evropě ponese mezinárodní tým běžců pochodeň km dlouhou trasou přes 44 evropských zemí. Ve zbývajících 5 zemích budou zorganizovány lokální běhy. Do České republiky štafeta zavítá začátkem června a během 10 dní urazí od slovenských hranic, přes Prahu a směrem na Drážďany trasu dlouhou 700 km. Celkově se na evropské trase, která bude zakončená slavnostní ceremonií 27. září v Moskvě, očekává kolem účastníků. CHRUDIMÁCI, POBĚŽME! I CHRUDIMÍ PROBĚHNE TATO UNIKÁ- NÍ ŠTAFETA, A TO DNE 8. ČERVNA 2010! NEVÁHEJTE, A VLOŽTE DO POCHODNĚ SVOU DOBROU VŮLI A POŠLETE JÍ DÁL DO CELÉHO SVĚTA! Harmonogram: hod. štafeta dorazí na Resselovo náměstí (můžete se připojit již na trase od Slatiňan, poběží se přes Presy kolem hodin) hod. štafeta vybíhá z Resselova náměstí do Pardubic (poběží se po staré pardubické ) Před proběhnutím i po proběhnutí štafety je na Resselově náměstí připraven doprovodný program. KE ŠTAFETĚ SE MŮŽETE KDYKOLIV PŘI- POJIT! Více na 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v červnu 2010 Středa Stružinec Hlinsko (12 km) Sraz v 5.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 5.37 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Sobota Bílek Chotěboř (14 km) Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: V. Písař, tel Pátek Turistická merenda v Rabštejnské Lhotě Sraz ve hod. u železničního přejezdu na Slatiňany (u pivovaru) a odchod do Rabštejnské Lhoty. Bližší informace na letáčcích a vývěskách KČT. Vedoucí: Jiří Jahnický, tel Sobota Akce k 100. výročí KČT v Chrudimi Chrudimský vejšlap (8 20 km) Sraz a prezentace v Infocentru na Resselově náměstí od 8.30 do hod. Trasy: A 8 km do Slatiňan B 12 km přes Kočičí hrádek na Monaco C 16 km přes Kočičí hrádek na Chlum a zpátky přes Monaco D 19 km prodloužená přes rozhlednu Bára Start před Infocentrem v Chrudimi od 8.30 do hod., cíl na stejném místě od do16.00 hod. Účastníci obdrží pamětní list. Středa Štíty Křížová hora a zpět (10 km) Sraz v 5.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 5.38 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Starý Kolín Kaňk Kutná Hora Stříbření (13 km) Sraz v 6.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.08 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Neděle Ležáky 2010 z Vrbatova Kostelce (15 24 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Středa Za Milošem na Vysočinu okolí Žďáru nad Sázavou (14 km) Sraz v 6.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.00 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Sobota Týdenní pobyt v Krkonoších Špindlerův Mlýn Sraz a odjezd bude upřesněn ve vývěskách. Vedoucí J. Jahnický, tel Středa Škrdlovice Račín Žďár nad Sázavou (12 km) Sraz v 6.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.00 hod. (stanoviště č. 1) Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v červnu 2010 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út Ženy 2. st Muži 3. čt Ženy 4. pá Spol. 5. so Spol. 6. ne Spol. 7. po Muži 8. út Ženy 9. st Muži 10. čt Ženy 11. pá Spol. 12. so Spol. 13. ne Spol. 14. po Muži 15. út Ženy 16. st Muži 17. čt Ženy 18. pá Spol. 19. so Spol. 20. ne Spol. 21. po Muži 22. út Ženy 23. st Muži 24. čt Ženy 25. pá Spol. 26. so Spol. 27. ne Spol. 28. po Muži 29. út Ženy 30. st Muži Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. 1. Od středy bude krytý plavecký bazén otevřen přes vstup na letní koupaliště. V době letních prázdnin dojde k opravě sprch v krytém plaveckém bazénu a sauně. Z tohoto důvodu budou šatny v KPB uzavřeny. 2. Termíny Benátských nocí v červnu 2010: a vystoupí Ready Kirken. Informace na tel nebo na Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK den datum hodina soutěž AFK soupeř sobota divize AFK A FC Hradec Králové B neděle I. B třída AFK B SK Zámrsk sobota ČDSD + ČDMD dorost A RAPID Liberec neděle ČLSŽ + ČLMŽ žáci A SK Dynamo České ČLSŽ Česká liga starších žáků ČLMŽ Česká liga mladších žáků Treking Chrudim akce v červnu Za blanickými rytíři pěší turistika (15 km) Ing. Josef Hloušek, tel , Polabím na kole III. cykloturistika 65 km Oldřich Černý, tel , let KČT v Chrudimi Chrudimský vejšlap, pěší turistika (20 km) Připravuje OKČT Chrudim, pěší turistika, ČDSD Česká divize staršího dorostu ČDMD Česká divize mladšího dorostu Budějovice, a. s. středa divize AFK A Dvůr Králové neděle I. B třída AFK B FK Přelouč Hrubý Jeseník BUS, pěší turistika (22 km) Ing. Jan Smejkal, tel , , Rakousko Medvědí soutěska BUS, pěší turistika (denně 20 km) Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára 7

8 Chrudim_zprav_178x130.indd :40:46 PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL Pondělí Pátek Sobota 8 11 Telefon: , , Chrudim, Spojovací ul. 50 m od restaurace Kleopatra I Vaše STARÉ kolo může mít ELEKTROPOHON! Obchodní a servisní zastoupení a REZERVACE ZKUŠEBNÍCH JÍZD Cyklo Jožák, Palackého nám. 247, Skuteč tel , GSM: Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Kolista inzerat 86.5x30.indd :45:29 Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk č. 6/2010 vychází povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 12. května

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU služební označení odborný rada vedoucí oddělení Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 5 Daně z příjmů, odd. 50 Daň z příjmů právnických osob. Datum: 0. února 207 PID: MFCR7XBJMM Č. j.: MF-4549/207/3005-2

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3283, v odboru 69 Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 Centrální kontaktní bod AFCOS. Datum: 19. ledna 2017 PID:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, vrchní rada, ID 30345018 v Národním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

IV. ročník Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání

IV. ročník Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání IV. ročník Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání o putovní pohár starosty města Český Krumlov 18. dubna 2009, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více