Co nás čeká v roce 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás čeká v roce 2015"

Transkript

1 2 První veřejná debata o zimní údržbě Akce v Rychnově - Plesová sezóna Zprávy ze školy a školky Cena 5 Kč Únor 2015 Co nás čeká v roce 2015 V letošním roce nás čeká velká rekonstrukce naší sportovní haly, jedná se o kompletní řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Bude provedena výměna a zateplení střešního pláště a zateplení obvodového pláště. Investice bude z části dotovaná a spoluúčast města na tento účel bude cca 3,8 mil. Kč. Zároveň bude provedena oprava podlahy, která je téměř po 50-ti letech v havarijním stavu. Tato oprava bude stát cca 1 mil. Kč. Realizace bude v letních měsících, kdy je hala méně využívaná. Rádi bychom dokončili rozhodnutí o finální podobě víceúčelového sportoviště. Podle původního projektu se zde počítalo s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, oplocením a osvětlením. Předpokládaný rozpočet realizace je kolem 3 mil. korun. V případě této realizace městem, je možné žádat o dotaci od MŠMT, kdy spoluúčast našeho města na realizaci by mohla být 50%. V lednu tohoto roku se nám dostal do rukou projekt na sportovně-relaxační centrum, s prostorem zejména pro tenis a jiné sportovní disciplíny. Dále fitness, saunu, masáže, restauraci atd. Jednalo by se o 2 až 3 podlažní sportovní halu o výšce cca 11 m. Výstavba takového centra by mohla být dle návrhu od 12 mil. Kč, bez vybavení. Tento projekt by, podle mého názoru, musel mít vzhledem k ceně vlastního investora. Zároveň by investice, do naší rekonstruované haly nebyla efektivní. Výhledově TJ Spartak předpokládá oplocení svého sportoviště a pro malé kluky fotbalisty, kteří nejsou členy Spartaku, by již v Rychnově nebylo místo. Zastupitelstvo města rozhodlo na téma finálního řešení dostavby sportoviště otevřít veřejnou diskuzi, která bude probíhat jak na internetových stránkách, tak veřejně. Veřejná diskuze probíhá již na stránkách města. V měsíci březnu 2015 připravíme konfrontační diskuzi, mezi veřejností a zastupiteli. O termínu budete včas informováni. Budeme pokračovat v průzkumu podzemní továrny Getewent a v souvislosti s tím, vytvoříme v našem Městském muzeu, expozici válečné výroby a pobočky koncentračního táboru Gross Rösen, která patří ke stinné minulosti Rychnova. V rámci prevence kriminality bychom zřídili na území města Rychnov místní kamerový systém. To je ovšem závislé na tom, zda získáme dotaci, o kterou budeme žádat Ministerstvo vnitra, z programu Prevence kriminality pro rok V minulosti město již dvakrát o dotaci žádalo, ale bez úspěchu. Rádi bychom také vybudovali něco pro naši mládež. Proto jsme oslovili žáky ZŠ Rychnov, zda by měli zájem o volnočasové sportoviště jako je například Skatepark. Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 Věnovat se také budeme k neutěšené situaci tepelného hospodářství v domě s pečovatelskou službou. Společně s projektantem jsme prošli tento dům a zjistili jsme pár věcí, které je třeba změnit. Je to například opatření proti namrzání dlažby před byty, která se stává za nepříznivých podmínek kluzká, což je pro naše seniory nebezpečné a značně omezující. Co se týká kultury v Rychnově, zaznamenáte určité změny. Je to například Možná jste již zaznamenali v lednovém čísle Rychnovského zpravodaje náznaky určitých změn. Zamýšleli jsme se před koncem roku, jak by měl takový obecní zpravodaj vypadat a jaká by měla být jeho koncepce. Kladli jsme si následující otázky. Je nutné, aby ve zpravodaji vycházely obecné informace, které nemají s životem v našem městě vůbec nic společného? Co třeba soutěže, kterých se účastní 10 stále stejných soutěžících? Je opravdu nutné mít obsahově nabitý, ale v podstatě bezobsažný zpravodaj, ve kterém se čtenář nedočte, proč tuhle večer houkali hasiči, proč nesvítila světla v tamté ulici, proč netekla voda v naší ulici nebo jak jsou během svátků otevřeny ordinace našich lékařů a místní obchody? Musí nutně vycházet každý měsíc i za cenu téměř nulové místně informační vypovídací hodnoty? Je vůbec nutné mít v dnešní době internetu svůj zpravodaj? Na poslední otázku je odpověď jasná. Ano, je. Ačkoli vše, co je dnes ve zpravodaji, si přečtete na webových stránkách města (minimálně tedy v jeho PDF verzi, Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E Odpovědný redaktor Marie Strnadová. Neoznačené foto - redakce. Elektronická sazba Vladimír Vinkler. Tisk Městský úřad, Konica Minolta. Veškerá práva vyhrazena. Periodický tisk územního samosprávného celku Rychnovský zpravodaj 2 Co nás čeká v roce 2015 snížení počtu hudebních koncertů pořádaných městem. Dospěli jsme k názoru, že hudební produkce je v Rychnově v celku dost, ale chybí zde například divadelní vystoupení. Přitom před pár desítkami let bylo v Rychnově i divadlo ochotnické. V lednu jste mohli v Rychnově shlédnout povedené vystoupení České nebe z repertoáru Divadla Járy Cimrmana v podání Ansámblu Mikoláše Dačického z Heslova. V tomto roce budeme společně s Méně je někdy více která je tam vždy ke stažení), počet obyvatel našeho města s přístupem k internetu stále nedosahuje sta procent. Zejména někteří z dříve narozených si s moderní technikou nerozumějí a dávají přednost tištěné verzi. Trend odklonu od tištěných medií k těm elektronickým tady ale nepochybně existuje a podíl elektronických medií se bude neustále zvyšovat. Takže bezpochyby jednou nadejde den, kdy náš zpravodaj ve své papírové podobě zanikne. Ale to bude trvat ještě dlouho. Na předposlední otázku je odpověď také jasná. Ne, není to nutné. Nekrmme zpravodaj informacemi, které se nijak neváží k Rychnovu či neodrážejí nějaké důležité společenské téma jenom proto, aby v daný měsíc vyšel. Ano, asi to způsobí problém předplatitelům, protože zpravodaj je deklarován jako měsíčník, nicméně položme si ruku na srdce. Opravdu se v našem městě během toho měsíce nestane ani tolik, aby to vyšlo na dvě dvojstrany? Domnívám se, že stane a pokud mne chcete opravit, tak ano, nechť je náš zpravodaj občasník, který ale při svém vydání přinese informace, které budou rychnovákům užitečné ne proto, že zrovna mají Vámi, občany Rychnova, vytvářet plán rozvoje města, který bude základním kamenem, pro další kroky naší činnosti. Protože jsme slíbili, že Vám budeme naslouchat, opět otvíráme otevřené diskuzní fórum na našich webových stránkách, kde budete moci komunikovat o svých problémech s vedením i úředníky města a to i anonymně. Doufám ale, že anonymů bude co nejméně, abychom mohli s přispěvateli v konkrétních případech najít odpovídající řešení. Tomáš Levinský rýmu a léčivá bylinka jim od ní pomůže nebo že se jim líbí hudební skupina Traband, ale proto, že žijí v Rychnově. Je tedy jasné, že Rychnovský zpravodaj se bude i nadále měnit. Informace výše uvedeného rázu už v něm nehledejte, ty se dočtete ne spoustě internetových stránek, stačí jen využít služeb například Google. Bude to znamenat, že zpravodaj obsahově zeštíhlí a jeho tloušťka bude závislá na tom, co se v Rychnově děje. Ale nebojme se, děje se toho u nás opravdu dost. A kdyby náhodou vyšel někdy až po dvou měsících, neděste se, je okurková sezona :) Napište nám, co si o Rychnovském zpravodaji myslíte vy. Kam by měl směřovat? A kam naopak ne? Pište mailem nebo do diskuze na webové stránky města. Pište a pomozte nám tvořit podobu našeho zpravodaje. O vaše názory určitě stojíme. V době psaní tohoto článku ještě neexistuje redakční rada. Je to jeden z problémů, který nově zvolená městská rada při debatě nad zpravodajem identifikovala. Víte o někom, kdo rád píše a je z Rychnova? Rádi jej poznáme. Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka březnového čísla RZ je v pátek 20. února. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: MaV

3 Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z programu Státní podpora sportu pro rok 2015 Program s účastí města 45% na výstavbu sportoviště dle plánovaného projektu. Zastupitelstvo města konstatuje, že v březnu 2015 uspořádá veřejnou debatu na téma dalšího využití a rozvoje víceúčelového sportoviště. Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit úlevu ve výši 50% na studenty ubytované v jiném městě ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout úlevu ve výši 50% pro poplatníky, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci v zahrádkářských koloniích. Zastupitelstva města rozhodlo, že výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude pro rok 2015 činit 500,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem nemovitého majetku ppč. 856/1, ppč. 856/2 a ppč. 856/3 v majetku Mlýnská s.r.o., společnosti K-OKNA-STAVBY spol. s r.o. IČ: , za účelem výstavby 47 malometrážních bytů pro aktivní seniory. Zastupitelstvo města rozhodlo vrátit zálohu ve výši ,- Kč panu R. Maryškovi ve věci složené zálohy za prodeje pozemků č. 139, 141 a č. 142 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá finančnímu výboru začlenit tento výdaj do rozpočtu města. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 dle předloženého návrhu. Ukládá finančnímu výboru zahrnout do rozpočtu roku 2015 částku ,- Kč, na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím MHD, přičemž část z této sumy ve výši ,- Kč, bude určena na pokrytí příspěvku Libereckému kraji, zbývající část bude určena jako členský příspěvek města Rychnova Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č OS/VO mezi městem Jablonec nad Nisou a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci řešení správních řízení o přestupcích. Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2015 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR, v dotačním titulu zřízení kamerového dohlíženého systému, včetně zabezpečení finanční spoluúčasti do max. výše 16%. Zastupitelstvo současně schvaluje Žádost o dotaci na zřízení kamerového dohlížecího systému, Plán prevence kriminality na období , Bezpečnostní analýzu a Dílčí projekt ve znění předložených návrhů. Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo o provedení rekonstrukce podlahy sportovní haly v objektu Tovární čp. 68, ve variantě parkety a ukládá MÚ vypsat výběrové řízení na dodavatele. Zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Státní podpora sportu pro rok 2015 Program s účastí města 40 %. Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou se rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - obnova fasády a půjčky 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Více informací v přiložené tabulce. Kód Účel Lhůta Úrok Horní hranice půjčky splatnosti 01 Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) včetně zateplení 3 roky 4% ,- na jeden dům 02 Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím domě 4 roky 4% ,- na jeden byt 03 Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo propojení stávajícího domu na splaškovou kanalizaci 5 roků 4% ,- na jeden dům 04 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, staršího nad 10 let 3 roky 4% ,- na jeden dům 05 Obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 15 let 4 roky 4% ,- na jeden dům 06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 roky 4% ,- na jeden dům 07 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde 3 roky 6% ,- na jeden byt dosud není 51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 8 let 6% ,- na jeden byt 52 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8 let 6% ,- na jeden byt Rychnovský zpravodaj 3

4 od v sále MěÚ Přijměte pozvání na sérii veřejných debat týkajících se budoucího života našeho města. Město Rychnov dosud nemělo plán 1, podle kterého by směřovalo rozhodnutí týkající se svého směřování. Tím, co bylo určující byla vůle jeho zvolených představitelů. V současné době probíhá proces vzniku zadání strategie rozvoje města, která by vizi jeho rozvoje jasně pojmenovala. Je samozřejmé, že důležitou součástí této vize jsou názory a priority zvolených představitelů města. Není to ale pohled jediný. Je žádoucí, aby do procesu vzniku plánu o budoucnosti obce, kterou společně utváříme, bylo rozhodnuto s nejširší možnou účastí těch, kteří tuto obec tvoří. Rozdílné zájmové skupiny a sdružení i jednotlivci, kterým jde o práci na společné vizi rozvoje Rychnova, se tak mohou stát těmi, kteří směřování města ovlivní. Ať již v obci podnikáte, sportujete, vychováváte děti a nebo prožíváte cokoli co považujete za dobré v životě obce sdílet, otevírá se skvělá příležitost jak své názory, postoje a zkušenosti při rozvoji Rychnova uplatnit. Celá idea vzniku rozvojové strategie obce vychází z praxe tzv. Místních akčních skupin, které po mnohaletých zkušenostech především z evropských zemí (v rámci EU), ale také z dalších světadílů rozvinuly přístupy tzv. Agendy 21 definované na půdě OSN a došly k jednoznačnému závěru, že má-li docházet k vyrovnanému, smysluplnému a udržitelnému rozvoji obcí, je třeba aby vize jejich rozvoje byly pojmenovány tzv. zdola. Po mnoha letech, kdy o tom co je důležité, které stránky společného života obcí patří mezi jejich přednosti či naopak slabiny, rozhodovaly úzké skupiny volených zástupců a přizvaných odborníků, nebo jiných vlivných skupin obyvatel, přichází jasně pojmenovaný směr budování rozvojových vizí. Jsou vytvářeny bez ohledu na společenské postavení, profesi, pohlaví, věk a další znaky, které mohou oddělovat ty, kteří mají právo rozhodovat, od těch, jejichž hlas je jaksi samo sebou mimo rozhodovací procesy. Rychnovský zpravodaj 4 Přijďte říct, jak vidíte Rychnov Prvním tématem, které by mělo sérii veřejných debat otevřít je Zimní údržba. Jakkoli poslední dvě zimy nepatří mezi ty z obrázků J. Lady s bílými peřinami pokrytými poli a loukami v našem okolí a nebo s mantinely oddělující komunikace a parkoviště od okolního světa, dozajista jde o téma stále aktuální. Se zimní údržbou je spjatá otázka toho, v jakém pořadí a proč dochází k údržbě komunikací a veřejného prostranství v případě potřeby. Nedílnou součástí této problematiky je také způsob ošetření udržovaných ploch a následný úklid použitého materiálu. Vše celkem jasně souvisí s otázkami bezpečí a zdraví při pohybu po městě. Co od první veřejné debaty čekat konkrétně? Zaměstnanci MěÚ představí plán zimní údržby, jeho logiku, priority a slabá místa, na která si občané stěžují. Svůj pohled na věc by měli představit také ti, kteří zimní údržbu provádějí. Následně proběhne možnost veřejného připomínkování a dotazů, které budou zaznamenány jednak vzhledem k jejich věcnému obsahu a potom také k jejich prostorovému rozmístění. Tzn., že vznikne mapa problémů a problematických míst, která oblast zimní údržby provází. Tyto podklady by měly být do plánu údržby zapracovány. Z přítomných může při dostatečné ochotě vzniknout neformální pracovní skupina, která se na tomto procesu aktualizace plánu zimní údržby a jeho případných dalších úprav může podílet. Lednové zastupitelstvo města přitáhlo pozornost řady občanů, které přivedly rozdílné názory na to, jak má vypadat budoucnost sportoviště mezi ulicemi Sokolská a Smetanova. Existuje vize definovaná zastupiteli města před více než šesti lety, která nabyla podoby konkrétních plánů realizace. Existuje vize další, kterou v nedávné době předložila aktivní skupina občanů Rychnova. Pravděpodobně bychom přišli na další možnosti... Každá z nich má svou váhu, své zastánce i odpůrce, své klady i zápory. Možnosti sportovního vyžití a trávení volného času může být díky své aktuálnosti hned tématem následujícím. Tomáš Vágai Ad 1: Tento text si v žádném případě neklade za cíl poukazovat na společné rysy a rozdíly mezi územním plánováním a regionálním rozvojem a nebo mezi rolí územního a rozvojového plánování. V jeho úvodní části se distancuje od toho považovat plán územního rozvoje obce za strategický rozvojový dokument. Autor by rád předešel spekulacím na téma, jakou roli hrají vztahy územního a rozvojového plánování a případné zájemce by rád odkázal v případě hlubšího zájmu o tuto oblast na publikace Reného Wokouna, či dokumenty OSN týkající se Místní agendy 21 (v českém prostředí např. Národní síť zdravých měst, iniciativa TIMUR), či problematiky rozvoje venkova (Národní síť Místních akčních skupin). Řadu informací potom nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj. Gratulujeme Sbor pro občanské záležitosti, městský úřad a redakce Zpravodaje blahopřejí těmto občanům, kteří slaví v únoru jubileum Maierová Anna Preislerová Miloslava Košvancová Vlasta Čisárová Iveta Žáková Jiřina Hillebrand Antonín Pořízková Ivanka Šturma Jiří Weishauptová Vlastislava Mikšaník Jan Binder Jakub Jiřinová Helga Höcková Zdeňka Skokánková Verona Přikrylová Květoslava Honc Aleš Heitzer František Zákoucký Ladislav Pokud si někdo nepřeje být uveden v RZ, stačí zavolat na tel.: nebo Pozor na termín uzávěrky.

5 Univerzální komunální nosič nářadí Možná si občané Rychnova všimli nového úklidového vozidla, které se pohybuje v ulicích města od listopadu loňského roku. Více informací o tomto vozidle všem zájemcům zde předkládáme. LADOG je výrobek německé firmy, působící na poli komunální techniky již od roku Výrobek byl dodán firmou Kobit s.r.o., která je výhradním distributorem této značky na území České republiky. Vozidlo bylo zakoupenou v listopadu loňského roku a to v rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí a z dotací Evropské unie, přičemž podíl města byl 10% z celkových nákladů na pořízení vozidla. Cena s příslušenství činila ,- Kč s DPH. Vozidlo Ladog se vyznačuje robustní konstrukcí, která jej předurčuje pro práci v těžkých podmínkách v průběhu celého roku, a to také díky trvalému pohonu všech kol. Oproti podobným zařízením jiných značek má jednu velkou odlišnost, tou je hydrostatický pohon, což znamená, že změna rychlosti je plynulá, bez řazení rychlostních stupňů. Rychlost jízdy je ovládána pomocí páky z místa řidiče a nemají na ni vliv otáčky motoru. Dalším velkým plusem jsou rovněž kompaktní rozměry stroje, kdy celková šíře stroje je pouhých mm. Z nepřeberné palety nástaveb, kterou je tento vůz možno vybavit má v současné době naše město k dispozici: zametací nástavbu včetně dvou předních kartáčů a vnější sací hadice v délce 3 m, sklápěcí korbu s výklopnými bočnicemi, sněhovou radlici konstrukce nezávislého zavěšení dvou křídel s možností nastavení geometrie radlice, sněhový kartáč s možností jeho plynulého natáčení. Motor Dieselový Zdvihový objem 3000 ccm Výkon 60 kw Rozvor 2305 mm Obrysová šířka 1340 mm Hmotnost celková 5000 kg Pohon 4x4 Maximální stoupavost 35 % Měrný tlak na vozovku 3,8 kg/cm 3 Čerpáno ze zdroje: Kobit s.r.o. V těchto měsících je Ladog nasazen na úklid sněhu hlavně na chodnících. Již několikrát však také ukázal svou sílu při vyprošťování zapadlých osobních vozidel. Smutné rozloučení Na konci roku 2014 nečekaně zemřel správce sportovní haly v Besedě Jiří Novotný. O správcovství haly se staral 7 let. Mimo to také určitou dobu správcoval na tenisových kurtech, které byly v provozu do výstavby na pozemcích, kde nyní stojí nové rodinné domy (bývalé hřiště nad služebnou Policie ČR). Zajišťoval, organizoval a rezervoval v hale hodiny pro zájemce o sport. Spolupracoval tedy s TJ SPARTAK, základní školou, ale i všemi ostatními zájemci o sport v Rychnově. Chtěli bychom mu touto formou za vše, co pro své spoluobčany udělal, dodatečně poděkovat. Zajisté si na něj často vzpomene nejeden sportovec a nejen on. Novým správce haly se stal František Vinklář. V případě zájmu o pronájem haly a s organizačními záležitostmi, které se haly týkají, se proto obracejte na něj. Kontaktní telefon na nového správce je Zájemci mají také možnost nahlédnout do tabulky rezervací haly, ta je k dispozici na webových stránkách města v rubrice Život u nás/ Kalendáře Beseda. Změna zaměstnance na úřadu Na MěÚ nastupuje od , na místo technika místního hospodářství, nová pracovní síla. Do této doby zde pracoval Radek Hellebrand, který odchází na nové pracoviště. Nyní ho nahradí Magda Štejfová. Kontakt zůstává stejný, telefon: ms- - MěÚ - Rychnovský zpravodaj 5

6 Na základě poznatků z vlastního šetření strážníků jakož i podnětů získaných od občanů města Rychnov iniciovala Městská policie proces vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje ve městě Rychnov. Toto nařízení bylo schváleno Radou města dne jako nařízení č. 2/2014 kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou. Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne V současné době je tedy tímto nařízením zakázán podomní a pochůzkový prodej v katastrálním území Rychnova u Jablonce nad Nisou a Pelikovic. V případě zjištění, že dochází k porušování této obecně závazné vyhlášky upozorněte prodejce, že podomní a pochůzkový prodej je v našem městě zakázán. Pokud i přes Vaše upozornění bude v této činnosti pokračovat, přivolejte na místo hlídku Městské policie Rychnov. Strážníci mohou toto jednání kvalifikovat jako přestupek dle 46 z.č. 200/1990 Sb. a oznámit jej příslušnému správnímu orgánu, který za toto jednání může uložit pokutu do výše ,-Kč. str Mgr. M. Švarc Střípky z městské policie Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Nařízení č. 2/2014 kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou Rada města Rychnova Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne usnesla vydat svým usnesením č. 254/12/14 na základě zmocnění dle 18, odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 11 a 102, odst. 23, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce: Čl. 1 Základní pojmy Podomní prodej - nabídka, prodej zboží či poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží či poskytovány služby uživatelům v objektech určených k jejich bydlení. Pochůzkový prodej - nabídka, prodej zboží či poskytování služeb, u kterých nedochází k pevnému umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích. Čl. 2 Zákaz podomního a pochůzkového prodeje Podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb jsou zakázány v celém katastrálním území Rychnova u Jablonce nad Nisou a v celém katastrálním území Pelikovic. Čl. 3 Kontrola Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí strážníci Městské policie a Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Čl. 4 Sankce Porušení tohoto nařízení bude sankciováno dle zvláštních právních předpisů 1). Čl. 5 Závěrečná ustanovení Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení na úřední desce. Dění kolem lyžařského vleku Lyžařský vlek nyní provozuje město Rychnov u Jablonce nad Nisou. V září 2014 mi bylo nabídnuto, zda bych, jako zaměstnanec úřadu, nepokračoval v práci na vleku dál (jako v předešlých letech, kdy jsem měl vlek pronajatý). Nabídku jsem přijal. Přesto, že již bylo po termínu přípravných prací, vlek jsem do vánoc připravil, včetně obou potřebných revizí. Musím tímto poděkovat pánům starostovi a tajemníkovi, že mi na některé práce poskytli pomoc Dostálovy party. Vlek je tedy promazán, seřízen a má zapojené veškeré zabezpečení. Nyní už je vše na přírodě, doufejme, že se loňská zima už nebude opakovat. Vyvěšeno na úřední desce dne: ) 85 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 46 odst. 3 zákona č. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů Splatnost poplatků Poplatek za odpad pro rok 2015 činí 500,- Kč, splatnost poplatku zůstává stejná, tzn. do a do příslušného kalendářního roku podrobně rozepsané úlevy a osvobození jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce Poplatek za psa je splatný do příslušného kalendářního roku a jeho výše zůstává stejná jako v předchozích letech. Poplatek za pronájem pozemku je splatný do příslušného kalendářního roku. -MěÚ- Výzva Stavebního úřadu SÚ MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou vyzývá občany k legalizaci vlastních staveb nepovolené stavby, stavby povolené, ale dosud nezkolaudované a stavby nezapsané do katastru nemovitostí. V případě nejasností se můžete obrátit na místní stavební úřad. Josef Drobník Rychnovský zpravodaj 6

7 V rámci letních předvolebních debat jsme se opět po delším čase zabývali možnostmi instalace bankomatu v našem městě. Všichni čas od času pociťujeme potřebu ho použít, obzvlášť v kontextu toho, že míst, kde se dá v našem městě platit, je pořád míň, než těch, kde zaplatíme pouze v hotovosti. I když se pomalu tento poměr vylepšuje. V loňském roce se pro platební terminál rozhodl pan lékárník a v drogerii už také můžeme zaplatit kartou. Zjišťoval jsem opět po delší době u největší české banky, jak by to s tím bankomatem bylo. Odpověď je bohužel stále stejná. Bankomat do sídla s počtem obyvatel pod 3000 je pro banku ztrátový. I když jsem argumentoval příkladem z Hodkovic, které mají jen o sto obyvatel více, než Rychnov, odpověď byla záporná s tím, že v Hodkovicích je situace zcela odlišná. Strategická poloha u hlavního tahu na Prahu, velká benzínová stanice, velký průmyslový podnik a větší spádová oblast pro okolní vesničky. To bohužel o Rychnovu neplatí. Takže bankomat od banky asi nebude. A co tedy dál? Jak řešit náhlou potřebu hotovosti? Dočkáme se bankomatu? Existuje v podstatě několik možností, ale žádná nevyřeší tento problém zcela. Tou zatím nejméně reálnou je ta, že Česko bude následovat příkladu Švédska, které chce již brzy úplně zrušit bankovky a mince a přejít na ryze bezhotovostní placení. Pak už bankomaty nebudou potřeba. Hotovostně se totiž ve Švédsku nyní platí pouze ve 3% případů plateb. Jenže Švédsko má v tomto případě obrovský technologický náskok před Českem. Bezhotovostně se tam platí v MHD, v autobuse, ve vlaku, v taxíku, v parkovacích automatech, dokonce v kostelech mají instalované platební terminály pro přijímání milodarů od věřících. Zkrátka všude tam existuje bezhotovostní alternativa platby proti té hotovostní. Tuto variantu zatím musíme zavrhnout, i když v budoucnu bychom se jí pravděpodobně mohli dočkat. Další nereálná možnost je uzavřít smlouvu se soukromým provozovatelem bankomatu. Zde je aktuální situace na trhu doslova tristní. Firmy, které před lety tuto možnost nabízely, se vytratily z trhu a velké banky, které dříve umožňovaly spolufinancování provozu bankomatu ve spolupráci s městy a obcemi, od tohoto systému upouštějí také. Proč? Kvůli ztrátovosti takového provozu (marně si lámu hlavu s tím, co vidím, když projíždím malými malebnými vesničkami Rakouska, v téměř žádné nechybí bankomat)... O něco reálněji se jeví možnost širšího rozvoje akceptace platebních karet díky nové regulaci Evropské komise. Ta se po regulaci telefonních poplatků nově soustředí právě na poplatky za karetní transakce, jejichž výše brzdí rozvoj přijímaní karet u drobných obchodníků. Byť jsou regulace zlem pro tržní ekonomiku, tato možná přinese kýžený výsledek. Podle této regulace bude placení debetní kartou zatíženo poplatkem max. 0,2% z celkové ceny transakce oproti současným 2% - 3% a placení kreditní kartou poplatkem max. 0,3% z celkové ceny transakce. To by snad konečně mohlo přimět i zbylé rychnovské obchodníky a restauratéry k širší akceptaci karet a tím by byl alespoň částečně problém vyřešen. Ovšem, kdo nebude mít na taxi z Rychnova do Jablonce, musí si vybrat až na místě a vlakem se bohužel nesveze. In-line dráha a příprava pro malý fotbal MaV Koncem loňského roku byla provedena dostavba in-line dráhy druhého oválu a přípravy území pro malý fotbal. Část multifunkčního hřiště, umělá tráva a in-line hřiště se realizovala už od roku 2011 až Na zářijovém jednání v roce 2014 zastupitelstvo dodatečně schválilo rozšířit původně plánovanou úpravu území na takové rozměry, aby zde mohlo případně vzniknout oficiální fotbalové hříště pro malou kopanou a nebo zde mohl vzniknout i další alternativní projekt. Stavební práce na dostavbě in-line dráhy probíhaly od září 2014, několikrát musely být přerušeny vlivem nepříznivých klimatických podmínek, protože pláň byla podmáčená a podkladní materiály nebylo možné dostatečně zhutnit. K předání dokončené stavby nakonec došlo Stavbu prováděla společnost Lubomír Schmid z Mladé Boleslavi, která má velice bohaté reference u nás i v zahraničí (např. tenisový areál v Dubai, v Pekingu, Rychnov u Jablonce nad Nisou ). Celá akce byla realizována bez dotace. Náklady na dokončení in-line dráhy činily ,- Kč a náklady na přípravu území pro fotbal činily ,- Kč. Za zmínku stojí, že kvůli perfektně fungujícímu drenážnímu systému nebylo nutné realizovat původně navržený odvodňovací žlab s napojením do dešťové kanalizace v jižní části hřiště, a proto vznikla úspora ,- Kč. Co vznikne na připraveném území je nyní na rozhodnutí zastupitelů. Jestli původní fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace nebo něco jiného (další tenisový kurt, bech voleyball nebo dětské hřiště) V příštím roce se zároveň chystá drobná oprava stávajícího hřiště kartáčování povrchů tenisových kurtů, oprava pletiva, oprava povrchu multifunkčního hřiště apod. -JD- Rychnovský zpravodaj 7

8 Dobrý den, Finsko! - Hyvää päivää, Suomi! O tom, že Finsko nejsou pouze Helsinky, hokej a jezera se přesvědčili sedmáci a deváťáci, kteří ve čtvrtek 15. ledna navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Tam pro ně liberecké Eurocentrum ve spolupráci se Skandinávským domem připravilo program, během něhož žáci absolvovali minikurz finštiny, ujasnili si, co je typické pro finskou faunu a floru soba s losem si už jistě nikdo nesplete a doplnili své střípky vědomostí o této severské zemi skrze Kimovu hru. A tak, když se řekne Finsko, teď už mnohým z nás naskočí: země tisíců jezer (téměř ), Mika Waltari, epos Kalevala, dehtová zmrzlina, Mumínci, Sámové, polární záře, Laponsko, Nokia, Angry Birds, mölkky... Moi moi! Páťáci vyráběli občerstvení pro ptactvo Se začátkem ledna se zima ozvala naplno, krajinu zahalil sněhový příkrov a ptačí havěť prohledávala prázdná krmítka. Proto jsme se rozhodli, že jim vlastnoručně nějaké krmítko vyrobíme. Nejprve jsme si nastudovali, co se ptákům smí a nesmí dávat. Semínka slunečnic, máku, prosa jsme následně smíchali s tukem a naplnili formičky. Poté jsme krmítka přivázali na keř před školou a nyní pozorujeme, kdo se přilétá občerstvit. A co Vy, máte plná krmítka? Hana Hájková Sobota Od rána bylo mlhavo a mrholilo. Mnozí z nás by se nejraději zachumlali ve své vyhřáté postýlce a dopřáli si trochu lenošení. Malí turisté se však vypravili na výlet na Javorník. A věřte, nevěřte, sešlo se nás 21. I přes nepřízeň počasí jsme vyjeli lanovkou ze Ski areálu Javorník na mlhou zahalený kopec a pak pěšky došli na Obří sud. Uvnitř nás přivítalo teplo a příjemné prostředí s ochotným personálem. A tak není divu, že mnozí,,gurmáni nepohrdli hranolkami, palačinkami a lívanci s jahodami. Po řádném občerstvení nás koňský povoz dovezl od sudu k lanovce, odkud jsme již pěšky sestoupili zpět do areálu a vydali se na vlak. Gratulace patří našim turistům za výdrž i za to, že výlet nevzdali a rodičům, kteří šli s námi. Rychnovský zpravodaj 8 Mgr. Hana Zemínová Turistický výlet

9 Veselé lyžování předškoláků na horách vyrazily děti z MŠ na lyžařský výcvik do Bedřichova. Přivítal nás krásný zasněžený skiareál sportovního klubu POLICIE Liberec. Lyžařská školka je svou polohou a terénem jedním z velice vhodných míst pro první krůčky dětí na lyžích a zároveň je ideální přípravou pro pozdější jízdu na velkém vleku a pro sjíždění těžších terénů. Po příjezdu do lyžařského areálu čekala na děti veselá rozcvička. Potom již následovalo dělení dětí do několika skupin, podle jejich lyžařských dovedností. Výuku lyžování zajišťovali zkušení a trpěliví instruktoři. Během několika dní se všechny děti naučily nasedat na vlek, vyrovnávat se s nástrahami jízdy na kotvě a vesele sjížděly sjezdovku. Vyvrcholením celého lyžařského výcviku byly závody ve slalomu, kde každý malý sportovec obdržel za svůj výkon lízátko a diplom. Všechny děti si lyžování oblíbily a já pevně doufám, že v tomto sportu budou se svými rodiči pokračovat. Dana Kozáková zástupce ředitele za MŠ Zákaz parkování u MŠ ve Hřbitovní ulici V zimním období dochází při parkování u mateřské školy ve Hřbitovní ulici ke kolizním situacím. Často se stává, že automobily uvíznou v kopci, některá auta se nemohou otočit a rodiče s dětmi se proplétají mezi klouzajícími vozy, protože ve Hřbitovní ulici chybí chodník. Velké problémy má i dopravní obsluha pro MŠ (zásobování), protože někteří rodiče parkují přímo před vjezdem do areálu mateřské školy. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a rodičů docházejících do MŠ, je podán návrh na omezení parkování ve Hřbitovní ulici v zimním období. Toto omezení se netýká místních obyvatel, kteří v této ulici bydlí. Dana Kozáková zástupce ředitele za MŠ Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou Příspěvková organizace Školní 488, , IČO Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Rychnov u Jablonce n. N. Datum: 11. února 2015 od do hodin Místo: Budova 1. stupně (malá škola) K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Formulář bude k dispozici při zápisu. Rychnovský zpravodaj 9

10 Druhá pamětní kniha rychnovské fary, založená P. Antonem Johannem Felgerem přeložil: František Padrta 2002 Rok 1867 Deset let fara psala, jednala a naléhala. Konečně byly od té doby stále více potřebné stavebné opravy na zdejším kostele sv. Václava mučedníka, totiž pokrytí kostela břidlicí, jeho nové vydláždění a založení odvodního příkopu na severovýchodní straně kostela, započaty. Byl zprostředkován stavební konkurs, stavba měla stát přibližně 1400 zl. r.m., knížecí patron měl přispět 600 zl. r.m., přifařené obce 500 zl. Práce začala o svatodušním pondělí, tj. 11. června 1867, z obou věží byly sňaty kříže a makovice, které byly nově pozlaceny a měly být opatřeny novými vřeteny. Bylo všeobecné napětí, co všechno ze starých dob se skrývá v obou makovicích. Ale jaké bylo zklamání, makovice na sanktusové věžičce byla prázdná a v makovici velké věže byl jen dřevěný prach a zbytek malé, kulaté krabičky z černého plechu, víc než z poloviny prožrané rzí, včetně eventuelního bývalého úplně sežraného obsahu. Nyní jsme nevěděli, kdy byly staré makovice na věž nasazeny, nedozvěděli jsem se nic o tehdejších okolnostech a předsevzali jsme si, že se pro své potomky lépe postaráme a vklad do renovované makovice lépe zabezpečíme. Jako domněnka platí, že staré kostelní makovice a kříže pocházejí z r a byly osazeny za faráře p. Erdmanna při poslední větší opravě věže, jak je zmíněno v prvním díle zdejší pamětní knihy. A nyní to šlo zdatně s dalšími pracemi, které samozřejmě nebyly počasím zvláště podporovány a při nichž se dostavovaly mnohé nepředvídatelnosti. Mezi sakristií a halou sv. Anny se dosud nacházela stará kůlna na ukládání oltáře Božího Těla a sv. hrobu. Aby zabránila před sakristií tvorbě závějí, kterým byla vystavena k faře a k silnici obrácená strana kostela, a protože dosahovala až k oknům kostela, byla pro kostel velmi požárně nebezpečná. Tato kůlna se měla teď, ačkoliv to nebylo ve stavebním rozpočtu, na náklad faráře zbourat (což se 1. července skutečně stalo) a přeložit na farní dvůr a tam znovu postavit resp. opřít o farní dřevěnou stodolu. Na tak získaném volném místě u kostela měla se postavit Rychnovský zpravodaj 10 Z rychnovské kroniky malá, zděná a šindelem krytá vstupní hala do sakristie a zbývající prostor ponechat jako pohřební místo pro zdejší duchovenstvo (s květinovou zahrádkou na něm) a obklopený nízkým plotem. Při této příležitosti bylo také nutné snést značně shnilou šindelovou střechu kaple sv. Anny, včetně krovu, a místo toho ji pokrýt nízkou střechou z břidlice. Při snímání vřetena ze sanktusové věžičky se ukázalo, že nejen to, ale také břevnoví a bednění hruškovité věžní přilby je velice shnilé. To zapříčinilo další stavbu navíc a musela se zhotovit zcela nová věžní helmice úzkého tvaru, která se rovněž pokryla břidlicí. Přestavba sanktusové věžičky vzbudila u rychnovských přání, aby i hlavní věž byla pokryta břidlicí a zinkovým plechem, nebo alespoň dostala nátěr, podobný břidlici. To vedlo k nové, dne 16. července 1867 konané komisi, při níž c.k. okresní stavební adjunkt, pan Heintzel z Liberce poukázal na to, že slabé a nahnilé trámoví a obednění věžní helmice neunese břidličnou krytinu, poškozenému stavu věže neodpovídá nákladné pokrytí střehy a trojnásobný olejový nátěr zvětralých šindelů bude stát tolik, jako pokrytí břidlicí, a že tedy při nedostatku fondů by bylo nejrozumnější na šindelové střeše vyměnit a doplnit jen shnilé šindele a s trpělivostí čekat, až bude možné vystavět novou, sanktusové věži podobnou zvonici, přičemž by se zeď zvýšila asi o 5 loktů, vyhnulo by se cibulovému tvaru, věžní helmice by se rovněž pokryla břidlicí a instaloval by se hromosvod. Tyto důvody byly přesvědčující a tak zůstalo u dosud schválených stavebních úprav. O době stavby naše milé potomstvo ať se dozví následující: Je to doba velkých hnutí myslí a přívalu pamětihodných událostí; zápasu o autonomii a každou svobodu; pohřbívání veškeré autority, zvláště nevázaným, až do nejmenší vsi působícím tiskem; nevážnosti církve a jejích institucí; nevěrectví; odsvěcení nedělí; všeobecná snaha o zničení světského panství papeže; emancipace židů a boj proti konkordátu; velké pokoření Rakouska; národnostní svár; nekonečné experimenty státní správy; neosvěžující deklamace v říšském a zemských sněmech; volby a adresy; znehodnocování papírových peněz; obavy ze státního bankrotu a brzkého rozpadu Rakouska; doba zvětšení Pruska na úkor Německa; zbožnění Garibaldiho a kultu Deáka; pojišťovací a spekulativní požáry; nedostatek kněží; asociací, jako zde jsou pěvecké, veteránské, hasičské, tělovýchovné spolky; světské slavnosti; zbytečné školské reformy; doba železnic a telegrafů; rozkvět průmyslu a luxusu; fotografie; obliba lehčích látek, jen když jsou lesklé; nedostatek pracovních sil a vyšší mzdy; velká zpupnost a bezmezná nezřízenost v krajinách skla a citelná nouze v rovině, zvláště v minulém roce v krajinách navštívených válkou; úpadek zdejší výroby dóz; stavby sklářských hutí; záplava naší krajiny nadbytečnými hostinci; přebírání krinolín ženami i v chudičkých vsích; vláda zhoubných flašinetů atd. Útěchou budiž naproti tomu doba, kdy rozhodující katolíci se shromažďují a mužně a obětavě (Petrský haléř) vystupují za jednotu církve a existenci apoštolského stolce v Římě; doba vesměs vynikajícího episkopátu; rozmachu katolické církve v Americe a v Anglii; zvýšeného mariánského kultu (májové pobožnosti) a duchovních spolků, exercicií a konferencí. Co se týče roku stavby 1867, pak se dává na vědomí: je to rok 18. století mučednictví sv. apoštolů Petra a Pavla; rok, kdy Rakousko bylo rozděleno na dvě poloviny a náš císař František Josef byl korunován za uherského krále; rok, kdy náš císařský dům, byl těžce postižen popravou císaře mexického Maxe, upálením arcivévodkyně Matyldy a předčasnou smrtí dědičného prince von Thurn a Taxis (císařova švagra); rok velké pařížské výstavy a návštěvy téměř všech hlav států, dokonce i sultána u císaře Napoleona III v Paříži; rok, v němž italská vláda oloupila katolickou církev o 600 milionů franků; rok, kdy evropské státy vydaly 500 milionů franků, aby za to pořídily kanónů a 3 miliony pušek zadovek; rok, kdy náš nový nejd. p. biskup Pavel Wahala vizitoval sousední jablonecký a semilský vikariát; rok, kdy následkem skvělých obchodů se sklem v Jablonci, bylo najednou postaveno 90 domů; rok, kdy před krátkou dobou v naší farnosti zavedené broušení skla, se zdálo dosáhnout svého vrcholu a všechny domy přetékaly brusy; je to rok, kdy rychnovská obec poprvé se dostala do stavu, že mohla jmenovat nového učitele; rok, kdy v nejbližším sousedství kostela kupec Anton Peukert postavil nový sklad a stodolu a jeho soused Schäffel rovněž novou stodolu a mnozí obyvatelé stavěli sklářské drykety. Pokračování příště.

11 Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder Reichnejer Schorfblicke Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis Im Stadtzentrum von Gablonz wurde ein symbolischer Apfelbaum gepflanzt Im historischen Stadtzentrum von Gablonz an der Neisse gibt es nach vielen Jahrzehnten wieder zwei Apfelbäume, die Symbole der Stadt sind. Dank der Initiative des Kultur- und Informationszentrum wurden zwei Apfelbäume im ehemaligen Pfarreigarten beim Jana-und-Josef-Scheybal-Haus im November gepflanzt. Der Legende zufolge verdankt Gablonz bzw. Jablonec eben einem Apfelbaum seinen Namen. Die Stadt wurde angeblich auf einer Kreuzung von zwei Handelswegen gegründet, bei der ein Apfelbaum wuchs. Einen blühenden Apfelbaum hat die Stadt auch im Stadtwappen. Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag, Text: M.Schneibergova 87 Prozent Tschechen sind für schärfere Regeln für Aufnahme von Ausländern Die überwiegende Mehrheit der Tschechen ist der Meinung, dass die Tschechische Republik bei der Aufnahme von Ausländern aus den islamischen Ländern strenger verfahren sollte. In einer Meinungsumfrage, die im Auftrag des Tschechischen Rundfunks in dieser Woche durchgeführt wurde, sprachen sich 87 Prozent der Befragten für eine Verschärfung der Regeln aus. 53 Prozent Tschechen sind der Meinung, dass das Risiko eines Terroranschlags in Tschechien nach den Attacken in Paris gestiegen sei. 63 Prozent der Befragten sprachen sich für eine Wiedereinführung der Grenzkontrollen aus, 55 Prozent plädierten für eine Budgetaufstockung der Nachrichtendienste. 64 Prozent wollen, dass die Zahl der Sicherheitskräfte erhöht wird. Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag, Text: M.Kachlikova Neue Kläranlage für Abwasser in Kukan, wird wahrscheinlich nie gebaut... Gablonz/Kukan: der Bau der Kläranlage in Kukan verspätet sich schon wieder. Die Leute aus Kukan machen sich ihre Umwelt selber kaputt. Kläranlage Der Reichenberger Kreis hatte eine EU Subvention von 120 Mio. CZK bereit bestätigt gehabt, jedoch was er nicht hatte, war die Baubewilligung. Die Ansässigen haben dagegen protestiert, da die Anlage in unmittelbarer Umgebung von Familienhäusern gebaut werden sollte. Nicht nur das, sie haben auch beim Kreisgericht geklagt. Laut Oberbürgermeister von Gablonz Beitl, machen sich die Kukaner ihre Umwelt selber kaputt. Reichenau ist seit fast 30 Jahren an eigene Kläranlage in Niederdorf angeschlossen. Dies hilft aber nicht viel. Das Abwasser von Kunkan fliesst in die Mohelka und sie damit verseucht damit das Tal von Reicheanu. Die Mohelka wird ein bißchen seuberer im Puletschneier Wald, aber die örtlichen Auwiesen schaffen nicht alles abzubauen, was in die Mohelka 2 km höher hineinfliesst. Es ist eine Frechheit und Gemeinheit. Ich glaube nicht, das es den Gegeninitiativen von Kukan gelingt dies erfolgreich zu sabotieren sagte schon im Jahre 2011 der damalige Bürgermeister von Reichenau, Ing. František Chlouba. Übernommen aus Jablonecký deník (dem Gablonzer Tagblatt) Neue Brücke in Weigsdorf Weigsdorf: seit dem dem Hochwasser 2010 war Weigsdorf im Friedländer Zipfel von der Außenwelt abgeschnitten bzw. nur über eine provisorische Brücke erreichbar mit Auto. Kurz vor dem Jahresende wurde eine neue Brücke über Wittig eingeweiht. Wir haben sofort alle Hochwasserschäden bei allen Behörden angemeldet, jedoch die Legislative ist sehr langwierig so der Stellvertreter des Hauptmanns Martin Sepp (CSSD), zuständig für Verkehr. In Dörfel / Weigsdorf wurden insgesamt vier Brücken vom Hochwasser gerissen. Der Kreis hatte nicht genug Finanzen für unerwartete Schäden in so einem Ausmaß, nämlich einen 50 prozentigen Eigenanteil finanzieren zu können. Dem Kreis ist es auch nicht gelungen 90% der Kosten bei der Reigierung als geltend auszumachen, so wie einzelne Gemeinden erreicht haben. Ausserdem wurde die Ausschreibung zum Bau von mehr wie 50 Brücken im betroffenen Gebiet vom Kartellamt annulliert. Laut Kartellamt hätte der Kreis kleinere Firmen diskriminiert. Nun sind die meisten Straßen und Brücken wiederaufgebaut. Die Weigsdorfer Brüke kostete ca. 20 Mio. CZK. Es war nicht nur die Brükce sondern auch andere kleinere Bauten und Straßen, insgesamt für 150 Mio. CZK. Die gesamte Länge der wiederhergestellten Straße beträgt 5 km und führt durch Dörfel, Minkwitz, Wustung bis Weigsdorf. Was aber in Weigsdorf gut gelungen ist, ist nicht der Fall von Raspenau, das offensichtlich noch auf Reparaturen warten muß. Hier sollen die Arbeiten an den Brücken und weggerissenen Straßen erst Mitte des Jahres 2015 beendet werden. Übernommen aus Liberecký deník (Reichenberger Tagblatt) Jana Pavlickova Rychnovský zpravodaj 11

12 Střípky z vernisáže Na vernisáži výstavy nazvané Krajinomalba, která proběhla v sále MěÚ v Rychnově u Jablonce nad Nisou, se sešlo umění výtvarné s tím hudebním a tanečním. Výstava obsahovala obrazy namalované na I. Mezinárodním výtvarném sympoziu konaném v Rychnově v letním srpnovém období loňského roku. Všichni zúčastnění si vernisáž náležitě užili a pobavili se. Fotil Daniel Pavlíček PRODEJ MONTÁŹ SERVIS - všech typů žaluzií: * vertikálních žaluzií * hliníkových žaluzií v imitaci dřeva * dřevěných žaluzií - předokenních rolet - látkových roletek - římských roletek - plisé - japonských posuvných stěn - italských lamelových shrnovacích dveří - markýz - sítí proti hmyzu - těsnění do oken a dveří - dekorativních doplňků VELUX U dubu 740 Rychnov u Jablonce n. N tel. / fax: mobil: , BEZMEZER, o.p.s. ZAKLÁDÁME OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ KLUB! Všichni, kdo se chcete přidat a začít s námi ochotničit volejte, pište nebo nás osobně oslovte. Na akce jsou všichni zváni bez věkového rozdílu, začátečníci, pokročilí i profesionálové. Poděkování Dne se na náměstí u vánočního stromečku objevila Ježíškova nebeská pošta, do které mohly děti vhazovat obálky s přáním. Všem dětem Ježíšek odeslal dopis s drobnými dárečky. Schránku vyrobil a daroval Jiří Zelinka, nazdobila paní Tereza Zelinková a razítko nebeské pošty daroval pan Radek Šeda. Tímto Vám za vše moc děkuji. Denisa Jedličková Rychnovský zpravodaj 12

13 Rychnovský zpravodaj 13

14 Městský úřad čtvrtek v zasedání zastupitelstva výstava STROMY A HLÍNA Stanislava Matulová - obrazy, šperky Monika Brunettová - keramika Vernisáž výstavy proběhne od ve výstavní síni radnice. Otevřeno a Připravujeme: výstava O LIDECH Ivan Brabec, Martin Votava fotografie sdružení Fotošálek Vernisáž výstavy proběhne od ve výstavní síni radnice. Otevřeno a Nápovědník BEZMEZER, o.p.s. Komenského 207, Rychnov tel.: každé úterý od D PAPIER th každou středu od VEČERNÍ KRESLENÍ 6., pátek od INTUITIVNÍ KRESBA každou neděli v HODINY TANCE A TANEČNÍ JÓGY JARNÍ ARTOVÁNÍ téma VRSTVENÍ Zahrádkářská klubovna a její okolí od umělecké dílny, večer koncert od umělecké dílna dětská a další, večer koncert v Besedě od vernisáž v Zahrádkářské klubovně od RYCHNOVSKÉ OKOLÍ A JEHO NEJSTARŠÍ HISTORIE II. Tématická přednáška Mgr. Jindřicha Kurfiřta Vstupné dobrovolné Knihovna od JÍZDA NA HRANĚ Promítání dokumentu více na str od FIMOVÁNÍ aneb modelování z FIMO hmoty (nejen) pro dospělé více na str. 15 Restaurace Beseda od REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA RYCHNOVA U JABLONCE N. NISOU Předprodej lístků od u pani Strnadové v muzeu MěÚ od V. SPORTOVNÍ PLES pořádá Spartak Rychnov Připravujeme: středa od do BROĎANKA Dechovka z Železného Brodu Příjemné odpoledne pro všechny rychnovské seniory. Vstup zdarma od DISCO PLES v sobotu Exkluzivní host Vašo Patejdl Vstupenky v předprodeji na telefonu: Rychnovský zpravodaj 14

15 Končí Hudební klub Bažina Koncertem známe pražské skupiny Traband, který se konal v pátek 23. ledna 2015, jsme se rozloučili s činností Hudebního klubu Bažina. Byl to v pořadí 148 koncert tohoto klubu. Svoji činnost započal klub v roce Na prvním klubovém večeru hrál Slávek Janoušek a liberecká skupina P. L. O. a hrálo se v Zahrádkářské klubovně. V sále restaurace Beseda se začalo hrát na podzim roku Na koncertu skupiny Traband byla hojná účast návštěvníků, jak místních, tak z okolních měst a dokonce i z Prahy. Konečné číslo, včetně výherců vstupenek a dětí, dosáhlo 124 přítomných osob. I nadále bude koncerty pořádat město Rychnov u Jablonce nad Nisou, jenom ne pod hlavičkou Hudebního klubu Bažina. -MS- Zakládáme ochotnický divadelní klub! Všichni, kdo se chcete přidat a začít s námi ochotničit volejte, pište nebo nás osobně oslovte. Na akce jsou všichni zváni bez věkového rozdílu, začátečníci, pokročilí i profesionálové. Promítání v knihovně Zveme Vás do Městské knihovny v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde se chystáme promítat dokumenty z filmového festivalu Jeden svět. Využíváme alternativní způsob distribuce těchto dokumentů - promítání v menším okruhu diváků s možností následné diskuze i návštěvy hosta, který je s tématikou filmu úzce spjat. Dokumenty se zabývají ožehavými, diskutovanými problémy současnosti. Pořady iniciuje spolek LEMURS FILMS. Najdete nás také na: facebook: Lemurs films První film JÍZDA NA HRANĚ bude uveden ve středu v Vstup je zdarma! Lemurs Films Rychnovský zpravodaj 15

16 Jako každý rok, tak i letos se za námi do hezky vyzdobeného sálu vypravili čerti, Mikuláš a anděl. Poprvé mohli rodiče a děti shlédnout osm let našich akcí, které byly promítány na plátno. Děti soutěžily, malovaly, tančily a ty odvážné zarecitovaly a dostaly za vše sladkou odměnu. Nejkrásnější obrázky byly odměněny adventními kalendáři a nejhezčí odměnou byl balíček od Mikuláše a anděla. Porota to měla opět velmi těžké, vybrat ty nejkrásnější čertíky a andílky. Všechny děti byly nádherné a podle toho odměněné. Děkujeme všem za účast a také sponzorům: Město Rychnov, Batlička Turnov, Květinářství Rychnov, Marcela Kalinová, manželé Malý, manželé Marešovi Rychnováci dětem Mikulášská Foto z akce najdete na:

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Majetkoprávní operace prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty Usnesení č.

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Hostěradice č. 1 / 2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Hostěradice se na svém veřejném zasedání dne 18.9.2013, usnesením č. 31/2013, usneslo vydat na základě zmocnění dle

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém 8. zasedání konaném dne 7.10.2015 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 1. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 1. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. Leoš Adler, Ing. Miroslav Žabka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 25. 5. 2016 Č.j.: MP/12432/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016

Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 Zpráva pro XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 24. listopadu 2016 4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění:

Více

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD Obec Rusava Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Rusava se na svém zasedání dne 12. 09. 2016 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne v hod. v kulturním domě Bohdalov

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne v hod. v kulturním domě Bohdalov Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne 27.12. 2012 v 18.00 hod. v kulturním domě Bohdalov Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, ing. Karel Mužátko, p Jiří Rosecký, Ing.

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 OBEC VRŠOVKA Zastupitelstvo obce Vršovka OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 12.9.2016 vydat podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více