Výroba vína a piva kdysi a dnes, využití piva a vína jako ingrediencí v gastronomii Bilaterální projekt COMENIUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba vína a piva kdysi a dnes, využití piva a vína jako ingrediencí v gastronomii 2007-2009. Bilaterální projekt COMENIUS."

Transkript

1 Bilaterální projekt COMENIUS STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, Český Těšín Česká republika & LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE IRENE ET FREDERIC JOLIOT- CURIE, Séte, France Téma projektu: Výroba vína a piva kdysi a dnes, využití piva a vína jako ingrediencí v gastronomii ČESKY ENGLISH EN FRANÇAIS

2 Historie piva v Čechách Pivo jako ingredience v kuchyni 1. Výroba piva kdysi a první pivní výčepy 2. Výroba piva dnes 2.1. Základní suroviny 2.2. Výroba sladu 2.3. Výroba piva 2.4. Výroba mladiny 3. Návštěva velkých i malých pivovarů 3.1. Pivovar Ostravar 3.2. Pivovar Nošovice 3.3. Minipivovar U Koníčka 4. Pivo v receptech Historie vína ve Francii Víno jako ingredience v kuchyni 1. Výroba vína kdysi 1.1. Stručné dějiny výroby vína 1.2. Způsoby výroby vína v minulosti 2. Výroba vína dnes 3. Návštěva vinných závodů 4. Víno v receptech Shrnutí výměnných pobytů 2

3 Historie piva v Čechách Pivo jako ingredience v kuchyni 3

4 1. Výroba piva kdysi a první pivní výčepy Pravděpodobnou kolébkou výroby piva je Mezopotámie, kde Sumerové a Asyřané pěstovali již v sedmém tisíciletí př. n. l. různé obiloviny, včetně ječmene. Předpokládá se, že výroba piva byla objevena náhodou při zjištění, že v nádobce, ve které bylo rozemleté obilí a do které omylem vnikla voda, vznikl příjemný nahořklý nápoj s lehce omamným účinkem. Od pradávna pak pivo připravovaly ženy, které používaly k výrobě piva různé plodiny, např. ječmen, pšenici, oves, proso, ale i čočku a ochucovaly je různými bylinami, např. šalvějí, pelyňkem, mátou, skořicí, anýzem, a pod. Pivo, sumersky zvané kaš, později připravovali z ječných chlebů a ze sladu ve veliké džbánovité nádobě s vodou. Chmel nebyl tehdy ještě znám. Nahořklá příchuť se tedy musela pivu dodat jinak, obvykle předběžným pražením chlebů v horkém popelu. Někdy se také ke sladu přidávala zelená hořčice či sezamová semínka. Spolu s datlovým vínem bylo pivo zřejmě nejstarším alkoholickým nápojem (destiláty se objevily až mnohem později v arabském světě). Nejstarší písemné zprávy o pivu pak pocházejí z období přibližně tři tisíce let př.n.l. z Babylónu. O tisíciletí později, tedy koncem 3. tis. př. n. l., již bylo v Mezopotámii známo mnoho druhů piva lišících se od sebe obsahem alkoholu i barvou. Nápoj nebyl ovšem nikdy zcela čirý a obsahoval dokonce i mechanické příměsi; z tohoto důvodu se v Mezopotámii pivo obvykle pilo brčkem (obilným stéblem). Doba kvašení byla zpravidla kratší než dnes, a proto bylo pivo obecně slabší - existovaly ale samozřejmě i výjimky v podobě ležáků. 4

5 Na území dnešní ČR vařili pivo už Keltové, avšak chmelení piva se připisuje Slovanům. Nejstarším písemným dokladem o výrobě piva je nadační listina krále Vratislava II. z roku 1088 pro vyšehradský chrám, ve kterém přiděluje kanovníkům desátek z chmele. Vaření piva v raném středověku nebylo jen výsadou klášterů, ale i měst. Každý měšťan měl právo vařit pivo. Toto právo v královských městech přiznával král, v poddanských městech vrchnost. Před konkurencí chránilo výrobce tzv. právo mílové, zakazující zhruba od okruhu deseti kilometrů dovážet cizí pivo do města. Původně si každý vyráběl pivo sám, postupně však nastávala koncentrace výroby až do podoby městských pivovarů a vznik samostatných řemesel - sladovníků a později i pivovarníků. Na konci 15. století však i šlechta zjistila, jaké jsou ekonomické výhody při výrobě piva, a docházelo ke sporům s městy o ochranářská opatření. Svatováclavská smlouva z roku 1517 Ludvíka Jagellonského určila pravidla pro výrobu piva a její důsledky platily až do roku Od této doby mohl každý založit pivovar bez ohledu na stav, i když původní právo várečné zůstalo zachováno. Surovinou pro výrobu piva byla na konci 18. stol. nikoli pšenice, ale především ječmen a český chmel. Významným počinem je pak v roce 1842 otevření nového Měšťanského pivovaru v Plzni, ve kterém bavorský sládek Groll vytvořil prototyp dnešního světlého ležáku, který se stal dominantním typem nejen u nás, ale později i v celém světě. Na úspěchu se podílely i české suroviny - chmel a slad, které se postupem času staly vedle piva významnými exportními komoditami. Bouřlivý vývoj českého pivovarnictví zastavily dvě světové války a následné období plánovaného hospodářství. Měšťanský pivovar z roku Z 2. tisíciletí před naším letopočtem pak

6 máme první zmínky o veřejných výčepech. V Chamurabbiho zákoníku jsou zmíněny i tresty šidivým šenkýřkám a hospodským: vhození provinilce do vody. Trest to byl přísný, vzhledem k tomu, že v Mezopotámii zdaleka ne každý uměl plavat. Profese spojené s vařením piva požívaly poměrně vysokou společenskou prestiž. Dobrý sládek pobíral podle babylónských pramenů mzdu srovnatelnou s příjmem nižších královských hodnostářů. Pivo proniklo do četných rčení a přísloví (mimo jiné i české 'Kde se pivo vaří, tam se dobře daří', vyšlo ze sumerštiny), dochovaly se i texty několika pijáckých písní. O vážnosti, jíž se pivo těšilo, svědčí i skutečnost, že v době plenění dobytých měst patřilo k nepsaným pravidlům ušetřit místní pivovar. Opilci měli dokonce svoji patronku, bohyni Ninkasu. Zpracovala: Kateřina Šigutová 2. Výroba piva dnes 2.1. Základní suroviny Sladovnický ječmen Pro výrobu sladu se na našem území pěstují vybrané odrůdy jarního, dvouřadého ječmene Hordeum distichum var. nutans. Pro účely sladařského průmyslu se využívá ječné zrno - obilka, která se skládá z obalových částí (pluch a plušek), zárodku (klíčku, embrya), z něhož při klíčení vycházejí podněty k aktivaci enzymů v celém zrnu, a z endospermu, který zaujímá největší část obilky. Z fyziologických znaků je důležitá klíčivost a klíčivá energie, která udává procentický podíl zrn schopných vyklíčit za stanovených 6

7 podmínek během 3 až 5 dnů. Při chemickém rozboru sledujeme především obsah vody, škrobu, celkových extraktivních látek a bílkovin. Kvalitní odrůdy ječmene obsahují 62 až 65% škrobu v sušině. Ječný škrob obsahuje větší podíl rozvětveného amylopektinu (4/5) než lineární amylózy. Ječmen ihned po sklizni není schopen klíčit a po dobu několika týdnů posklizňově fyziologicky dozrává. Důležitý je přístup kyslíku. U nás pěstované odrůdy mají posklizňové dozrávání 4 až 5 týdnů. Chmel Chmel je představován usušenými chmelovými hlávkami samčích rostlin chmele evropského Humulus lupulus var. europeus. Poskytuje pivu typickou hořkou chuť, přispívá k tvorbě charakteristického aroma a má další technologicky důležité vlastnosti. Pro kvalitu chmele je rozhodující obsah pivovarsky cenných složek, zejména pryskyřic, polyfenolů a silic. Současně je nutný nízký obsah cizorodých látek, pocházejících z ochranných postřiků a dusičnanů jako přirozené složky. Chmelové pryskyřice jsou původcem hořké chuti. Chmelové polyfenoly se uplatňují v průběhu technologie při srážení vysokomolekulárních bílkovin a chmelové silice vytváří charakteristické chmelové aroma. Voda Voda je ve sladařství a pivovarském průmyslu důležitou surovinou, neboť přímo ovlivňuje kvalitu piva a má i jinak široké uplatnění. Spotřebuje se jí celkově velké množství. Kvalita vody působí na kvalitu piva. Je nutno podotknout, že ačkoliv můžeme mít stejný postup výroby a stejné kultury kvasinek, nikdy neuvaříme stejné pivo s jiným zdrojem vody. 7

8 2.2. Výroba sladu Cílem sladování je vyrobit řízeným procesem klíčení a hvozdění z ječmene slad, obsahující potřebné enzymy a aromatické i barevné látky nezbytné pro výrobu určeného druhu piva. Principem sladování je vytvoření optimálních podmínek pro klíčení ječmene, při němž dochází v zrnu k aktivaci a tvorbě technologicky důležitých enzymů, především cytologických, proteolytických a amylolytických, při zamezení ztrát potlačením růstu. Tím vzniká zelený slad, který se s následným hvozděním, při kterém se působením zvýšené teploty vyvolají chemické reakce tvorby aromatických a barevných látek, přemění v hotový slad. 8

9 Technologický postup výroby sladu má tyto etapy: čištění a třídění ječmene máčení klíčení hvozdění odkličování a drcení Čištění a třídění ječmene Sladovnický ječmen je při dodání třeba zvážit, zbavit nežádoucích příměsí a roztřídit podle velikosti zrna. Třídění zrna podle velikosti probíhá na soustavě sít. Po vytřídění je nutno zrno uskladnit v silech po dobu nejméně šesti týdnů, v té době se odbourávají látky, které brání zrnu v klíčení. Máčení Cílem máčení je zvýšení obsahu vody v ječném zrnu z 12 až 15% na 42 až 48%. Klíčení Během klíčení jsou hromady dvakrát denně obraceny, tím je dodáno dostatečné množství vzduchu pro klíčení a zabraňuje se tak srůstání klíčících obilek. Hvozdění Při hvozdění se snižuje obsah vody ve sladu pod 4%. Odkličování a drcení Slad po hvozdění se zbaví sladových klíčků, které jsou pro další zpracování bezcenné. Odklíčený slad se chladí a je dopravován do sil, kde se nechává šest týdnů odležet před vlastním zpracováním. 9

10 2.3. Výroba piva 10

11 2.4. Výroba mladiny Odleželý slad se zbaví prachových podílů a rozdrtí se na sladový šrot. V průběhu vystírání je sladový šrot dokonale rozmíchán s vystírací vodou. Vzniklá směs, tzv. rmut, je postupně vyhřívána. Hlavní kvašení se u nás provádí obvykle v otevřených kvasných kádích spodními pivovarskými kvasinkami. Dokvašování a zrání mladého piva se provádí v ležáckém sklepě, kde pivo při teplotách 1-3 C velmi pozvolna dokvasí, čiří se, zraje a sytí se pod tlakem vznikajícího oxidu uhličitého v uzavřených ležáckých tancích. Dokonale vyzrálé pivo se musí ještě zfiltrovat, případně pasterovat či stabilizovat a nakonec se stáčí do transportních obalů. Filtrace piva se nejčastěji provádí na křemelinových a deskových filtrech různé konstrukce. Poté se plní do sudů či lahví. Pro zvýšení biologické stability piva se provádí pasterace. Stabilizace se provádí u exportních piv, kdy je nezbytné zaručit mnohaměsíční trvanlivost. Principem pasterizace je odstranění prekurzorů zákalů piva, především vysokomolekulárních dusíkatých složek, polyfenolů, kovových iontů a rozpuštěného kyslíku. Stáčení piva do transportních obalů je konečnou fází výroby. U nás se vyrábějí převážně světlá piva technologií spodního kvašení a podle koncentrace mladiny se rozlišují na piva výčepní čili konzumní, ležáky a piva speciální. Zvláštním typem piva jsou piva se sníženým nebo nulovým obsahem alkoholu, vyráběná potlačeným kvašením z nízkoprocentních mladin, nebo odstraněním alkoholu z běžně vyrobeného piva. Kvasnicová jsou zpravidla produktem minipivovarů s vyloučením filtrace. Zpracovala: Nela Cholewiková 11

12 3. Návštěva velkých i malých pivovarů 3.1. Pivovar Ostravar Domluvit návštěvu v pivovaru Ostravar není problém, ale my jsme chtěli něco víc než pouze okružní jízdu pivovarem. Měli jsme štěstí a seznámili jsme se s úžasnou, vstřícnou a organizačně schopnou osobou, paní Janou Novákovou z Ostravského pivovaru. Naše hosty spolu s třídou HT 2. A rozdělila na tři skupiny a po tři dny jsme navštěvovali pivovar, kde nás vždy čekala anglicky mluvící průvodkyně a seznamovala dopodrobna studenty s výrobou piva. Prošli jsme vždy téměř veškeré přístupné prostory a naučili se hodně nového. Jelikož součástí našeho projektu byly návrhy a tvorba pivních etiket, paní Nováková nám předala sponzorský dar Ostravaru - několik beden s láhvemi piva - na které studenti lepili svoje etikety. I touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat pivovaru Ostravar za velice vstřícné jednání. Zpracovala: Mgr. Gabriel Tramplerová a Mgr. Zdeňka Pašková 3.2. Pivovar Nošovice Naše cesta s francouzskými studenty a učiteli do pivovaru Nošovice netrvala z Českého Těšína dlouho, za necelých 15 minut jsme byli na místě. Studenti z Francie už u nás viděli pivovar Ostravar v Ostravě, takže pro ně pivovar nebyl žádnou novinkou. Přesto se ale těšili. Při čekání na průvodce si někteří nasadili na hlavu papírovou čepici ve tvaru rohů boha Radegasta - symbol nošovického piva Radegast. Hned v úvodu prohlídky jsme si všichni, více než průvodce, všimli plných sudů piva, které čekaly na odvoz do obchodů. Pak už nám průvodce začal vysvětlovat celou výrobu piva 12

13 a přitom jsme procházeli jednotlivé části pivovaru. V některých místnostech bylo nepříjemně dusno a vlhko. Pro nás Čechy byla asi zajímavější celková výroba piva a postup, pro Francouze nejspíš všechny stroje a různé mechaniky, které pomáhají pivo vyrábět. Zastavovali se i u nejmenších zařízení, aby si prohlédli, jak fungují. Všechny nás pak ale zaujalo stáčení piva do lahví, lepení etiket a balení piva do přepravek nebo různých jiných obalů. Při této příležitosti se jeden francouzský student chtěl zeptat, zda je možné zakoupit v pivovaru pivo. Když jsme to našemu průvodci přeložili do češtiny, na co se nás ptal, začal pan průvodce, i po našem varování, že mu Francouz stejně nebude rozumět, protože česky prostě neumí, ochotně česky vysvětlovat metodou rukama nohama, že se u nich dají koupit pouze skleničky, ne však pivo. Chudák student se na nás nechápavě díval, co se mu vlastně průvodce snaží říct, tak jsme mu to stejně nakonec museli přeložit i přes dokonalé vysvětlení pana průvodce. Ovšem pro všechny bylo nejzajímavější, když jsme velkým výtahem vyjeli nahoru na rozhlednu, odkud jsou vidět téměř celé Beskydy a kde nás čekala ochutnávka piva. Každý z nás dostal dvě nealkoholická piva, podívali jsme se dalekohledem na krajinu a už nás čekala cesta k další zastávce: do malého pivovaru U Koníčka. Zpracovala: Lucie Hudičáková 3.3. Minivovar U Koníčka Po návštěvě pivovaru Nošovice jsme s našimi francouzskými přáteli zamířili do minipivovaru U koníčka. Ihned po příjezdu jsme byli uvedeni do příjemné malé restaurace, která je součástí pivovaru. Francouzští studenti se rozdělili do tří skupin. Jednotlivé skupiny chodily na exkurzi. 13

14 V tomto minipivovaru se pivo vyrábí klasickým způsobem jen v menších podmínkách. Vyrábí se zde pivo světlé i tmavé. Poté, co všechny skupiny absolvovaly exkurzi, jsme si dali dobrý oběd a dostali jsme také všichni pivo na ochutnávku. Naše francouzské přátele to asi velmi unavilo, protože po ochutnávce začali zpívat nějaké své francouzské lidovky. Kdo ví, možná to ani lidovky nebyly, my jsme jim nerozuměli, ale tvářili se, že jsou šťastní a nic jim nechybí. Tak jsme je nechali :-) Po příjemném posezení jsme jeli zpět do školy. Na Francouze čekalo v autobuse pěkné překvapení: pivní sklenice s logem pivovaru U Koníčka. Myslím, že jsme si to všichni užili. 4. Pivo v receptech Plzeňský guláš: 10 porcí Hovězí maso Tuk Cibule Paprika mletá Sůl Rajčatový protlak Pepř Kmín Majoránka Voda Mouka hladká Pivo 750 g 200 g 600 g 20 g 25 g 50 g špetka špetka špetka 900 ml 30 g 150 ml Opláchnuté maso nakrájíme na kostky, oloupanou cibuli nakrájíme nadrobno a osmahneme na tuku do růžova. Vložíme maso a za stálého míchání osmahneme. Přidáme papriku a potom znovu krátce osmahneme. Přidáme sůl, pepř, 14

15 rajčatový protlak a kmín, mírně podlijeme vodou a dusíme pod poklicí za občasného míchání. Když je maso částečně měkké, vydusíme šťávu na tuk, zaprášíme moukou, osmahneme a podlijeme teplou vodou. Potom přidáme utřený česnek, majoránku a pivo a maso zvolna dusíme do měkka. Hotové maso vyjmeme a omáčku na něj přecedíme. Zpracovala: Jana Sznapková Pivní guláš: Hovězí maso Velká cibule Mletá paprika Česnek Mletý pepř Kmín Majoránka Tuk Světlé pivo 500 g 4 ks 10 g 3 stroužky špetka špetka špetka 200 g 200 ml Cibuli nakrájíme a opražíme dozlatova. Přidáme mletou papriku, maso nakrájené na kostky a dusíme ve vlastní šťávě. Během dušení občas zamícháme, přidáme sůl a koření. Když je maso poloměkké, zalijeme pivem a dusíme do měkka. Nakonec přidáme česnek a zahustíme. Zpracovala: Lucie Benešová 15

16 Špekáčky na pivě 6 špekáčků 50g slaniny 1 cibule 3 dl vody 2 krajíce chleba 1 dl piva Kmín, pepř mletý, Lžíce Vegety, sůl Pro 4 osoby Na slanině osmažíme jemně nakrájenou cibulku, přisypeme kolečka špekáčků, zalijeme pivem a 3 dl vody, ochutíme solí, kmínem, pepřem i Vegetou, povaříme a vsypeme na kostky krájený chléb. Ten nám pokrm pěkně zahustí. Podáváme s vařeným bramborem. Zpracovaly: Miluše Řeháková a Zdeňka Ruská Kuřecí řízky na pivě 4 kuřecí řízky hl. mouka na zahuštění těstíčka 2 žloutky 1dl piva Sůl Pepř olej Opláchnuté, naklepané a osolené řízky namočíme v těstíčku, které jsme si udělali ze žloutků mouky a 1dl piva. Těstíčko osolíme, opepříme a řízky namočíme a smažíme na připravené pánvi s rozehřátým olejem. Smažíme dozlatova a podáváme s vařeným bramborem a zeleninovou oblohou. Zpracovaly: Miluše Řeháková a Zdeňka Ruská 16

17 Historie vína ve Francii Víno jako ingredience v kuchyni 17

18 1. Výroba vína kdysi 1.1. Stručné dějiny výroby vína Ačkoliv je těžké určit dobu vzniku vína, první zmínka pochází ze státu Georgia, USA, před 8000 léty. Také Egypťané byli známí výrobou vína, avšak nejvíce se proslavili výrobou tohoto moku starověcí Řekové. Mnoho druhů vína, které se pěstuje v Řecku, je dnes stejných jako kdysi ve starověku. Ve středověku bylo víno na jihu, kde se pěstovalo, běžným nápojem všech sociálních vrstev. Na severu a východě, kde se víno nepěstovalo vůbec nebo jenom málo, bylo nejběžnějším nápojem pivo. Víno se do těchto končin dováželo a bylo drahé a proto pro chudší vrstvy nedostupné. Víno se používalo při katolických mších, a proto je bylo nutné zajistit. Phylloxera V Evropě na konci roku 1800 způsobil velkou změnu ve výrobě vína hmyzí škůdce z rodu Phylloxera. Zničil vinohrady a mnoho odrůd vína tak zaniklo. Přežily pouze ty nejodolnější odrůdy. Vinaři se museli podmínkám přizpůsobit, obzvláště na jihu Francie, kde bylo rozhodnuto, že území bude vyhrazeno pouze pro pěstování vína. Po dlouhou dobu měla languedocká vína pověst obyčejného vína neschopného konkurence s prestižním Bordeaux nebo Borgogne (Burgundy) vínem. Od roku 1980 se datuje éra nové generace vinařů, která si dala za cíl zvýšit kvalitu vína na úkor sníženého množství vyrobeného vína. Vyplatilo se. Nyní v oblasti Languedoc najdete vína, která jsou stejně dobrá jako nejlepší vína z jiných regionů. 18

19 1.1. Způsoby výroby vína v minulosti O fermentaci se říkalo, že je to spontánní reakce přírody, kterou člověk jen zřídkakdy může ovlivnit. Hrozny se lisovaly pro šťávu do fermentačního sudu. Po zkvašení prošly bobule hroznů lisovacím zařízením, kde se šťáva oddělila od slupek, pecek a dužiny. Potom se ukládalo pro stárnutí a čištění, dokud se nevypilo. Ačkoliv moderní technologie a metody výrobu vína ulehčily a zlepšily, tento postup zůstává základním pilířem produkce vína i dnes. Kvašení je přírodním procesem. Hrozny ponechané v sudu praskají a vytéká z nich zfermentovaná šťáva. Lidský zásah je nutný pouze pro zvýšení průhlednosti a stability konečného výrobku. Výroba vína je plně v kompetenci vinařů, a to během celého procesu od pěstování hroznů, až po jeho láhvování. Souhrn těchto rozhodnutí tvoří styl vína, jeho chuť a aroma. Starobylý lisovač Kvasnice jsou mikroskopické, jednobuněčné houby, které způsobují fermentaci. Můžeme je najít ve vzduchu, obzvláště na vinicích. Tyto domorodé kvasnice jsou známé pod názvem divoké nebo okolní. Kvasnice ve šťávě mění cukry na alkohol a kysličník uhličitý rovným dílem a uvolňují energií, která vytváří teplo. Do poloviny 19. století proniklo jen málo změn do výroby vína. Francouzští vinaři používali zhruba stejné pomůcky a metody jako Římané před 2000 lety. V roce 1780 došlo ke změně technologie ukládání vína. Víno se ukládalo a stárlo v dřevěných sudech, které se uzavíraly korkem. Tento objev způsobil zlepšení kvality vína a přispěl také k prvnímu použití vývrtek. 2. Výroba vína dnes V dnešní době nové technologie radikálně změnily kvalitu a druhy vína, obzvláště pak ty z oblasti Languedoc-Roussillon. 19

20 Dlouhou dobu se smýšlelo o vínech z tohoto regionu jako o nekvalitních vínech. V dnešní době jsou tato vína srovnatelná s jakýmikoliv jinými z ostatních prestižních regionů. Produkce vína dnes nemá nic společného s produkcí před 20 léty. Nostalgičtí výrobci určitě budou vzpomínat na silný zápach fermentace a drcení hroznů bosýma nohama. Nyní se hrozny nedrtí, nýbrž se pomocí změny teplot nechávají pukat, aby z nich vytekla čistá šťáva. Počítače kontrolují teplotu kvašení, a tím zajišťují nejlepší kvalitu výrobku. Mechanická úprava hroznového vína Ačkoliv existují různá technická zařízení pro výrobu vína, některé metody se používají stejné ve všech regionech. Ve zkratce, z hroznového vína se vylučuje šťáva, odstraní se stopky a lisuje se. Použijeme francouzská slova a vysvětlíme, co znamenají: Le foulage (tlačení, pěchování) Tento proces způsobuje praskání hroznů bez drcení slupek. V minulosti lidé drtili hrozny bosýma nohama. V dnešní době se používají mechanická zařízení. Výsledkem je: - uvolnění velkého množství šťávy a její homogenizace - spojení kvasnic, které jsou na slupce hroznů s velmi sladkou mladinou - výborné vyluhování úrody, uvolnění zabarvení hroznů a zahájení kvašení L'égrappage Tento proces často probíhá společně s foulage. Dochází k oddělení stonků od hroznů. Může být částečný nebo úplný. Výsledkem je: - produkce vína, které je méně trpké, jelikož neobsahuje kyselinu tříslovou ze stopek - o něco málo vyšší procento alkoholu a lepší zabarvení díky absenci lodyh a stopek 20

21 - snížení množství úrody Le pressurage Tento proces extrahuje mladinu nebo víno obsažené v pevných složkách sklizně. Ve výrobě červených vín se tato metoda aplikuje na sklizeň již po zkvašení. Při výrobě bílého vína se tato metoda aplikuje na čerstvé hrozny částečně vysušené. 3. Návštěva vinných závodů Našim českým přátelům jsme naplánovali dvě návštěvy vinných závodů. Nejdříve jsme navštívili vinný závod Listel Company, ve kterém umožnili našim francouzským i českým studentům zúčastnit se produkce vína pod názvem "Cuvée Spéciale" s nálepkou Comenius". Tuto vinětu jsme si předem navrhli a připravili. Byla to výherní viněta výsledek kreativního myšlení. Naučili jsme se, že podle zákona musí být na vinětách určitá nezbytná varování, například přeškrtnutý obrázek těhotné ženy nebo zmínka, že produkt obsahuje siřičitan. Studenti pracovali ve čtyřčlenných francouzsko-českých skupinách ve všech prostorách, které nám byly umožněny z bezpečnostních důvodů navštívit. Francouzští studenti, kteří se specializují v elektro-technických oborech, měli problémy vysvětlit v anglickém jazyce, jak tyto stroje fungují. Obzvláště proto, že čeští přátelé byli z hotelové školy. Výsledkem těchto exkurzí (zabralo to dva dny, aby všechny skupiny prošly těmito aktivitami) byla výroba a zabalení stovky lahví se zvláštní etiketou Comenius. Tyto lahve byly uloženy do krabic, které nesly stejné označení. Některé z těchto láhví byly použity u francouzské večeře. 21

22 Majitel závodu Listel Company nám také připravil úvod k ochutnávání vína ve své laboratoři. Bylo nesmírně zajímavé, jak rozlišovat různé příchutě slanou, sladkou, kyselou a hořkou. Navštívili jsme také družstvo ve Florensac (každá vesnice má svoje družstvo, ve kterém se sdružují výrobci vína). Ukázali nám závod a vinný sklep s nejmodernějším technickým vybavením výroby vína. Návštěvu jsme ukončili ochutnávkou. 4. Víno v receptech Vepřové kotlety s pikantní omáčkou Kotlety Sůl Cibule Bílé víno Vývar z masa Rozpuštěné sádlo Hladká mouka Hořčice Kysané okurky Mletý pepř 4 ks špetka 1 ks 1 šálek 2 šálky 2 lžíce, ½ lžíce 1 lžíce 2 ks špetka Na sádle zpěníme pokrájenou cibuli, přidáme mouku, podusíme, zalijeme vínem a vývarem a necháme dusit asi půl hodiny. V jiném kastrolku rozpálíme sádlo a opečeme na něm osolené kotlety na každé straně 3-4 min. Omáčku osolíme, přidáme hořčici, okurky nakrájené na tenké plátky a pepř. Omáčkou přelijeme kotlety. Zpracoval: Roman Cankov 22

23 Kuřecí řízky na víně se žampiony 4 kuřecí řízky olej 200 g žampionů 30g másla 1 dl bílého vína hladká mouka mletý bílý pepř sůl citronová šťáva Maso omyjeme, osušíme, osolíme, opepříme, obalíme v mouce a na rozpáleném oleji opečeme z obou stran. Podlijeme vínem, přiklopíme a ve vyhřáté troubě pečeme 40 minut. Během pečení obracíme a poléváme šťávou. Žampiony očistíme, nakrájíme na plátky, vložíme na rozehřáté máslo, osolíme, zakápneme citronovou šťávou a několik minut dusíme. Když je maso měkké, přidáme žampiony. Vhodná příloha: rýže nebo bramborové placky Zpracoval: Radka Rzymanková Vepřové medailonky na víně 1500 g vepřová plec 2,5 sáčku těstovin - vřetena 250 g červená kapie 5 dcl drůbeží vývar 1,5 dcl rostlinný olej 4 dcl červené víno 75 g pórek 50 g mořská sůl 10 g bazalka 10 g pažitka 5 g černý pepř mletý Pro 6 lidí 23

24 Očištěné maso nakrájíme na plátky, nařízneme po okrajích, naklepeme a osolíme. Ve větší nádobě promísíme s olejem, bazalkou, pepřem a 1 hodinu marinujeme. Maso vyjmeme z marinády a na rozehřátém oleji za stálého obracení opékáme. Přidáme na jemno nakrájenou kapii, zalijeme vývarem a na mírném ohni dusíme asi 20 minut do měkka. Poté maso vyjmeme, šťávu zalijeme vínem a povaříme. Necháme přejít varem a vložíme maso zpět do šťávy. Uvaříme 5 l vody s trochou oleje a solí, které necháme vařit. Do vařící vody přidáme těstoviny, zamícháme a 15 minut vaříme na mírném ohni. Poté je scedíme a necháme okapat. Medailonky podáváme s těstovinami, najemno nakrájeným pórkem a snítkou petržele. Zpracoval: David Welzig Shrnutí pobytu českých studentů ve Francii Vzpomínám na 12. října pátek večer, kdy jsme se rozloučili se svými rodinami a vyrazili jsme směrem k Francii, do přímořského městečka Séte. Cesta nebyla jednoduchá a spánek v autobuse už vůbec ne. Během cesty, která trvala necelé 3 dny, jsme navštívili a shlédli spousty zajímavých míst. Příkladem může být zábavní park Gardaland nebo papežské město Avignon. Pamatuji si přesně ten moment, kdy jsme přijížděli do Séte. Když jsme viděli spoustu rodičů a studentů, kteří nás očekávali, dostali jsme strach a nechtěli vylézt z autobusu. Když už jsme hromadně nastoupili před Francouze a pozdravili je ve francouzštině slovem: bonjour, každému z nás se ulevilo, že už je to za námi. Po přivítání začalo rozdělování do rodin. Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme již všichni byli nastěhováni v rodinách a seznamovali se s ostatními členy rodiny. V pondělí ráno jsme se autobusy všichni dopravili ke škole. První den nás čekala prohlídka školy, pak následovalo oficiální přivítání, kde jsme se seznámili s panem ředitelem, který nás přivítal 24

25 menším občerstvením. Po vydatném obědě jsme se šli plácat na pláž, někteří z nás se šli vykoupat do moře, a to chtěně i nechtěně. Odpoledne jsme si prohlídli historickou část města. Po prohlídce nás čekala nejdůležitější návštěva Séte. Byli jsme přivítáni místostarostkou a poté na chvíli i starostou, který odběhl z jednání. Když jsme se vraceli z města, pár z nás mělo to štěstí nebo spíš smůlu a bylo pocákáno výkaly racků. V odpoledních hodinách jsme dorazili domů a tam nám rodiny připravily vlastní program. V úterý v dopoledních hodinách, jsme pracovali na vinětách. Vybrali jsme nejlepší etiketu na láhve vína, které jsme si dovezli domů. Odpoledne jsme byli na exkurzi v hotelové škole Lyceè Charles de Taille, kde jsme si prohlédli praktickou část, což byla kuchyň, kde pracovali studenti. Každou středu a sobotu je ve městě trh, takže jsme na něj ve středu ráno vyrazili. Spolu s učiteli jsme nakupovali všechny potraviny potřebné na český večer, který se odpoledne připravoval. Dané odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina vařila pod vedením paní učitelky Vavříkové. Druhá skupina, která ten večer obsluhovala, chystala stoly. Všechno se nám perfektně povedlo a celý večer jsme zakončili tancem. Ve čtvrtek ráno francouzští učitelé zorganizovali debatní kroužky se studenty celé školy. Bylo celkem složité přemýšlet, na co se ještě máte zeptat obzvlášť, když moc nereagují. Pak máte strach, že s vámi vůbec mluvit nechtějí, nebo neumí anglicky. Odpoledne jsme navštívili městečko Pézenas, které bylo zvláštní svými domy, obchůdky a zákoutími. Byli jsme si také prohlédnout vinařské závody ve Florensac, kde nám připravili menší pohoštění. V této oblasti Francie se hraje pro nás neznámý sport tambourine, který nám členové zdejšího sportovního oddílu předvedli a který jsme si mohli vyzkoušet. A ve vinařství ve Florensac nás překvapili dárkem 25

26 sadou náčiní k této hře, abychom si ji mohli vyzkoušet i u nás. Nakoupili jsme si tam také místní vína, dárek domů. V pátek dopoledne jsme opět hovořili se studenty ve skupinách. Po skvělém obědě jsme vyrazili na ústřičnou farmu. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina nastoupila na speciálně upravené loďky pro pohyb kolem sádek ústřic. Potom nastala ochutnávka. Farmář nám u stolu připravil ustřice, citron a bagety. Až na pár výjimek z řad studentů, všichni ústřice snědli. V sobotu jsme měli volný program, jen někteří z nás jsme se sešli na náměstí ve městě a prošmejdili tamější obchody. Večer měli pro nás francouzští studenti připravenou párty, jasně že bez učitelů. Zbytek víkendu měl každý z nás individuální program s rodinami. A nastalo znovu pondělí a náš pobyt se pomalu, ale jistě, blížil ke konci. Po sobotní párty to vypadalo, že se některým jedincům nebude chtít domů a určitě ukápne nějaká ta slza. V pondělí jsme navštívili továrnu na víno, která se jmenovala LISTEL. Zde jsme si prohlédli obrovské nádrže, ve kterých se víno zpracovává a linky, po kterých víno putuje až do speciálních krabic. Potom jsme šli do laboratoře, kde jsme se snažili rozeznat různé vůně esencí, které se používají při výrobě a ochucování džusů a jiných výrobků. Po obědě jsme vyrazili do překrásného města Montpellier, kde nás provedly dvě průvodkyně, které mluvily anglicky. Po hodinovém rozchodu, jsme opět jeli do svých domovů. Ve středu dopoledne jsme navštívili trh, ale tentokrát jsme si to užili, měli jsme dostatek času k návštěvě všech obchodů. Večer nás čekal francouzský večer, kde jsme nejdříve dostali menší občerstvení a potom večeři. Ve čtvrtek v 10 hodin ráno jsme odjížděli, u některých studentů bylo loučení velmi dlouhé, a také se mnozí z nás nevyhnuli slzám. Řekli jsme jim poslední Bye bye, dveře autobusu se zavřely a my se vraceli pomalu ale jistě domů. Zpracovala: Lucie Hrubá 26

27 Pobyt francouzských studentů v naší zemi Francouzští studenti přijeli na návštěvu v lednu. Myslím, že jsme pro ně připravili nádherný program tak, aby se nenudili a měli z pobytu krásné vzpomínky. Jejich hlavním úkolem u nás bylo naučit se co nejvíce o výrobě piva, takže polovinu času strávili exkurzemi v pivovarech našeho regionu. Stejně jako jsme my mohli poznat život ve francouzských rodinách, tak i naši hosté bydleli v hostitelských rodinách, v našich domovech, což znamenalo, že si museli zvyknout na náš způsob života a ten byl, jak se zdálo, pro ně příliš uspěchaný. Jelikož jen málo z nás bydlí přímo v Českém Těšíně, museli brzo ráno vstávat, aby se s námi dostali na naši základnu do školy v Českém Těšíně. My Češi jsme se museli zúčastňovat vyučování a zároveň se přizpůsobit programu hostů. Každé odpoledne jsme je museli vyzvednout na dohodnutém místě a odvézt domů, aby si mohli odpočinout. Taky jsme jim každý individuálně provedli našim městem či vesnicí, aby se seznámili s naším každodenním životem a způsobem bydlení. Protože naše škola je střední školou hotelovou, zažili i naše studenty, kteří je obsluhovali ve školní jídelně. Zdá se, že naše jídla jim chutnala. Součástí našeho projektu byla počítačová tvorba viněty na láhev piva v mezinárodních dvojicích. Strávili jsme nad tím nějakou dobu a nakonec jsme vybrali tu nejlepší ze všech. Potom jsme nalepovali vybranou etiketu na láhve s pivem, které jsme dostali jako sponzorský dar od pivovaru Ostravar. Navštívili mnoho míst našeho regionu, doprovázeni vždy dvěma průvodci z naší třídy a střídajícími se učiteli. Pivovar Ostravar nás hostil po 3 dny vytvořili jsme skupiny, které se v těch třech dnech prostřídaly. Navštívili jsme i pivovar Nošovice a malý soukromý pivovar U koníčka, kde jsme měli prohlídku minipivovaru. Majitel nám vysvětlil, jaké pivo vaří a technologii vaření piva. Potom jsme tam také poobědvali. Návštěva Železáren 27

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Suroviny pro výrobu piva

Suroviny pro výrobu piva Suroviny pro výrobu piva obilný slad (naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné. Výroba sladu se nazývá sladování a děje se ve sladovnách.v Čechách nejčastěji ječný) voda chmel (na území Čech

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky Česká kuchyně II. Bramborová polévka Houskové knedlíky Pečená kachna s červeným zelím Rajská omáčka Vdolečky Bramborová polévka 40 g cibule 300 g kořenové zeleniny 1 středně velká cibule hrst sušených

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Polévky Společná pro celou sadu DUM č.

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Mořské plody. Koktejl z tichomořských krevet. Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem

Mořské plody. Koktejl z tichomořských krevet. Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem Mořské plody Koktejl z tichomořských krevet Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem Smažené kalamáry s petrželovou solí a česnekovou aioli Tygří krevety s tomatovým risottem Gratinovaný

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: Třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU MASO V PIKANTNÍ SMĚSI 1 kg řízků (vepřových nebo kuřecích), Směs na naložení: 4 vejce, 1 lžíce mléka, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1 lžička soli, 1 lžička kořenící směsi

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Kuřecí prsa na podmáslí se špenátem a polentou

Kuřecí prsa na podmáslí se špenátem a polentou Kuřecí prsa na podmáslí se špenátem a polentou Suroviny na 1 porci: Maso kuřecí - prsa 150 g Polenta 80 g Podmáslí 0,5% 180 g Česnek 10 g Rozmarýn 3 g Sůl 2 g (Pepř 2 g) Špenát čerstvý 200 g Cibule jarní

Více

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli

600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Americké kotlety 600 g vepřových kotlet, 60 g rostlinného oleje, 80 g kečupu, 20 g plnotučné hořčice, 4 g chilli papriček, 4 g česneku, 4 g soli Z oleje, kečupu, hořčice, nadrobno nasekaných chilli papriček,

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce Rýže a nudle Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce 250 g loupaných syrových tygřích krevet 80 g namočených sušených krevet 20 g zázvoru 4 houby šitake 1 svazek jarní cibulky 1 lžíce sambal badyak

Více

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ S E B R A N É R E C E P T U R Y OBSAH Úvod 7 Polévky 9 Hovězí maso 23 Vepřové maso 37 Drůbež 53 Mleté maso 77 Uzené maso, uzeniny 89 Ryby, játra 101

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka

Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka Instatlatina di finocchi e chicchi di melograno Pro 2 osoby Doba přípravy: 20 minut 1 polévková lžíce citronové šťávy 2 3 polévkové lžíce za studena sůl,

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah Uzeniny Obsah: 1. Guláš z buřtů... 2 2. Vuřt guláš... 2 3. Vuřtový guláš... 2 4. Vuřty na pivu č. 1... 2 5. Vuřty na pivě č. 2... 2 6. Špekáčky na pivě... 2 7. Vuřty v pivním těstíčku... 2 8. Vuřty plněné

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. ročník Téma: Odborné

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka. Jarní závitky. Pad Thai. Zelené kari

Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka. Jarní závitky. Pad Thai. Zelené kari Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka Jarní závitky Pad Thai Zelené kari Tom Yom polévka 200 g krevet 1 lžíce pasty Tom Yum 3 lžíce rostlinného oleje 1 l zeleninového vývaru 3 limetkové listy * 50 g galangalu

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Recepty pro týden 29.8.-4.9.

Recepty pro týden 29.8.-4.9. Rizoto s houbami Jarní cibulka 2 polévkové lžíce olivového oleje houby (dle chuti) mletý kmín 200 g rýže trošku vody 2 hrnky kuřecího vývaru pepř sůl Na olivovém oleji osmahneme jarní cibulku, přidáme

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI

Viet Food Friends. Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ 15.5.2012 UVAŘTE SI SAMI Bún bò Nam Bộ je mezi českými milovníky vietnamské kuchyně již známý pojem. Zaslouženě šplhá pomaloučku nahoru po žebříčku top oblíbených pokrmů. A vy si jej teď

Více

VÝROBA PIVA. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

VÝROBA PIVA. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám VÝROBA PIVA Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU BRAMBORAČKA S POHANKOU Ingredience pro 4 osoby 1 cibule mrkev 1/2 petržele kus celeru (stejné množství jako petržele) 1/2 pórku hrnek namočených sušených hub nebo čerstvých hrnek kedlubny, tuřínu nebo

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Pohanková minikuchařka

Pohanková minikuchařka Pohanková minikuchařka Polévky z pohanky Pohanková polévka se zeleninou 100 g pohanky lámanky, 250 g kořenové zeleniny, slanina, 2 cibule, zeleninový vývar, sůl, pepř Na slanině osmahneme cibuli, přidáme

Více

Hladká mouka. Pepř mletý. Vepřové kostky. Knedlík bramborový - menší. Mazací sýr (Veselá kráva)

Hladká mouka. Pepř mletý. Vepřové kostky. Knedlík bramborový - menší. Mazací sýr (Veselá kráva) 470+370 - Norsko + přechod - 24.6. - 6.7. - jídelníček 40 osob + 2 řidiči (před zájezdem bude upraveno dle skutečného počtu) K jednotlivým večeřím dodělejte saláty dle uvážení (šopák, rajčatový, okurkový,

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

PONDĚLÍ Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. silná šťáva, dušená rýže. domácí tatarská omáčka

PONDĚLÍ Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. silná šťáva, dušená rýže. domácí tatarská omáčka PONDĚLÍ 5.12. 250ml Polévka Masový vývar s nudlemi 250ml Polévka Čočková s klobásou Salát Okurkový 17,- Kč Vepřový steak z krkovice s brusinkovou omáčkou, opečené brambory 300g Zapečené těstoviny s uzeným

Více

PONDĚLÍ Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. bramborový knedlík, listový špenát. vařené brambory, tatarská omáčka

PONDĚLÍ Tento týden doporučujeme: Hlavní jídla. bramborový knedlík, listový špenát. vařené brambory, tatarská omáčka PONDĚLÍ 16.1. 250ml Polévka Hovězí vývar s kuskusem 250ml Polévka Květáková s vejci Salát Míchaný 17,- Kč Husarská roláda plněná mletým masem, bramborový knedlík, listový špenát 150g Smažený sýrový špíz

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Recepty pro týden 11.7.-17.7.

Recepty pro týden 11.7.-17.7. Luštěninový guláš 120 g fazolí 5 g hladké mouky 10 g oleje sladká paprika 20 g cibule, pepř Fazole nejprve namočíme a poté uvaříme. Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme papriku,, pepř (můžeme použít

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc Kurz mořských ryb ü Ančovičky s cibulí a piniovými oříšky ü Mořský vlk v solné krustě ü Soté z černých mušlí ü Filet z pražmy na zelenině ratatouille s citronovou šafránovou omáčkou ü Krém s mascarpone

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

Omáčky II. Ing. Slávka Formánková

Omáčky II. Ing. Slávka Formánková II. Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Omáčky II. Předmět:

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Masíčkové pochoutky.

Masíčkové pochoutky. Masíčkové pochoutky. Obsah: Masová roláda v srnčím hřbetu - jednoduché a moc chutné... 2 Drůbeží játra - rychlovka... 3 Těstoviny s kuřecím masem, cuketou a rajčaty... 4 Kuřecí v bramboráku... 5 Červené

Více

, Pomazánky, saláty, chutovky

, Pomazánky, saláty, chutovky , Pomazánky, saláty, chutovky Smetanová NIVA NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek. Pomazánku mùžete také použít k zapékání

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 3.1.2018 Čtvrtek 4.1.2018 Pátek 5.1.2018 zeleninová se sýrovým kapáním Vepřový guláš, Těstoviny, Čaj se sirupem, Jogurtové mléko vločková Vepřové plátek na kmíně, Rýže dušená, Čaj s citrónem, Mléčný

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

PONDĚLÍ 8.8. Tento týden doporučujeme: Marinovaná pečená vepřová žebra, šťouchaný brambor, Hlavní jídla

PONDĚLÍ 8.8. Tento týden doporučujeme: Marinovaná pečená vepřová žebra, šťouchaný brambor, Hlavní jídla PONDĚLÍ 8.8. 250ml Polévka Hovězí vývar s kapáním 250ml Polévka Francouzská cibulačka 120g Salát Zelný s křenem 17,- Kč Tento týden doporučujeme: 120g Hovězí tokáň (víno, protlak) s dušenou rýží, těstoviny

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelníček: 4. týden

Jídelníček: 4. týden Jídelníček: 4. týden PONDĚLÍ Snídaně: Chia pudink 3 lžíce chia semínek, ½ banánu, mandlové mléko 200ml, maliny 50g, mandle 15g 1. Chia semínka si necháme přes noc nabobtnat v mandlovém mléce. 2. Smícháme

Více

Domácí jitrnice s lepenicí

Domácí jitrnice s lepenicí Domácí jitrnice s lepenicí Jitrnice jsou nezbytným výrobkem při každé zabijačce. Připravují se po celé České republice. V závislosti na krajích se jejich výroba mírně liší. Např. v některých částech Moravy

Více