Známka nejvyšší kvality. Technologie, zařízení a komponenty pro pivovarnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Známka nejvyšší kvality. Technologie, zařízení a komponenty pro pivovarnictví"

Transkript

1 Známka nejvyšší kvality Technologie, zařízení a komponenty pro pivovarnictví

2

3 Špičková řešení Alfa Laval dodává technologie, zařízení a služby pro moderní pivovary, které zajistí špičkovou účinnost jejich klíčových výrobních procesů. S Alfa Laval dosáhnete výborné kvality a náklady přitom udržíte na minimu. Naše řešení zahrnují ty nejpokročilejší technologie, aby vašemu pivovarskému provozu dopomohla k maximální ziskovosti. Komplexní výzvy Pivovarnictví můžeme označit jako složitý soubor řemesla, techniky a umění s hluboce zakořeněnou historickou a kulturní tradicí. Tento obor přesto rychle přijímá nejpokročilejší technologie, za účelem udržení náskoku v silně konkurenčním prostředí neustále se měnícího trhu. Výroba piva rovněž podléhá čím dál přísnějším právním předpisům a je nucena se vyrovnávat s rostoucími náklady na energii. Navíc musí pružně reagovat na změny struktury poptávky a preferencí zákazníků. Posun měřítek Široké spektrum technologií Alfa Laval umožňuje pivovarům provést důležitá vylepšení a zdokonalení ve smyslu snížení výrobních nákladů, hladké součinnosti procesů a kvality výrobků. Toto vše vede k významnému pokroku v celé řadě klíčových provozních měřítek výroby piva. Špičková řešení Alfa Laval je jedním z předních světových výrobců specializovaných technologických zařízení, která se používají téměř ve všech pivovarských procesech. Naše řešení jsou založena na nejpokročilejších inovacích. Jsou navržena tak, aby umožnila dosáhnout maximální nákladové efektivity a zároveň špičkové kvality produktů. Ve srovnání s ostatními dodavateli vám Alfa Laval může nabídnout širší zaměření, rozsáhlejší podporu a vyšší úroveň kvality.

4 Kompletní nabídka Alfa Laval nabízí klíčové technologie a zařízení pro pivovarnické procesy. Komplexní specializovaná řešení od jediného dodavatele přinášejí řadu výhod. Alfa Laval nabízí podnikatelům v oboru pivovarnictví širokou škálu technologií, zařízení, komponentů a služeb navržených za účelem optimalizace kvality, zvýšení spolehlivosti a snížení výrobních nákladů. Alfa Laval Vám přináší technologická řešení a integrované výrobní moduly pro: separaci, přenos tepla, manipulaci s kapalinami, čištění nádrží, lepší využití médií, kompletní projekty na klíč od varny až po balení, filtraci, výrobu nízkoalkoholického a nealkoholického piva, kvasničné hospodářství. To vše s podporou komplexních servisních služeb včetně možnosti využití servisních smluv. Výhody odstředivé separace V pivovarnictví existuje celá řada procesů, které zahrnují různé formy vzájemného oddělování pevných a tekutých složek a fází. Alfa Laval je předním světovým dodavatelem separačních technologií. Na tomto poli máme již více než 130 let zkušeností. Nabízíme jedinečně ucelenou řadu dekantačních odstředivek a vysokorychlostních talířových separátorů navržených přímo pro specifické požadavky pivovarského provozu. Naše zařízení pro odstředivou separaci vám zajistí maximální kontinuitu provozu a minimální ztráty produktů, separátory Alfa Laval zaručují minimální okysličení a díky svým přednostem jsou tou nejlepší volbou na trhu. Separační zařízení Alfa Laval nacházejí široké uplatnění v: čeření horké mladiny, separaci mladého piva, předčištění piva před filtrací, zpětné získání piva z odpadních kvasnic, odvodňování mláta a použitých kvasnic, zpětné získání mladiny z hořkých kalů z vířivých kádí, odvodňování odpadních kalů, odvodňování křemeliny. Separátor BREW 2001 edrive TM Deskový výměník tepla Frontline TM Dekantační odstředivka Foodec

5 Energeticky vysoce účinný přenos tepla Kvalita piva značně závisí na rychlém, účinném a naprosto přesně řízeném ohřevu a chlazení. Naše kompletní řada rozebíratelných, svařovaných, polosvařovaných a pájených deskových výměníků tepla vám umožní řídit procesní teplotu v kterékoli fázi výroby. K tomu můžete připočíst významnou úsporu nákladů na energii díky účinné rekuperaci již využitého (a zaplaceného) tepla. Zařízení Alfa Laval pro přenos tepla se hojně využívají v jednofázových procesech vaření piva, jako: předehřívání, vaření a chlazení mladiny, chlazení piva, pasterizace piva, chlazení kvasnic, kondenzace par z mladinové pánve pro zpětné získávání tepelné energie pro pozdější ohřev a přípravu teplé vody, termokomprese par ke snížení tepelné zátěže chmelovaru rekuperací páry stlačené vysokotlakým systémem. Jednosedlový ventil Unique Hygienická manipulace s tekutinami Speciální čerpadla a ventily Alfa Laval umožňují efektivně a spolehlivě nakládat s tekutinami a zároveň udržet vysokou úroveň hygieny. Sortiment Alfa Laval v současné době zahrnuje: odstředivá čerpadla, objemová čerpadla, ventily odpovídající nejvyšším hygienickým standardům, vybavení nádrží a zařízení k jejich čištění, dvousedlové ventily, řídicí a indikační jednotky k ventilům, instalační materiál. Pasterizátor FLEXITHERM TM Odstředivé čerpadlo LKH

6 Vybavení nádrží a média Komponenty pro top desky tanků Scandi Brew je název osvědčené řady komponentů, které již celá desetiletí chrání pivovarské nádrže po celém světě. Kromě jednotlivých komponentů nabízíme také ucelená řešení top desek pro všechny druhy pivovarských nádob se standardizovanou konfigurací ventilů. Sem patří přetlakové ventily, podtlakové ventily pro přívod vzduchu, pro kontrolu obsahu CO 2 a CIP, a také regulaci tlaku v nádobě včetně regulátoru stálého tlaku (CPR), PE hradicí ventily nebo dálkově ovládané PE / PS systémy pro automatickou regulaci tlaku v nádobě. Čištění nádrží Schopnost udržet vysokou úroveň hygieny při současném snižování výrobních nákladů a minimálním počtu odstávek do značné míry závisí na způsobu, účinnosti a spolehlivosti vašeho čisticího zařízení. Rotační trysková hlavice SaniJet 25 Optimální využití médií Vedle snížení objemu používaných médií vám kompaktní, vysoce účinné výměníky tepla Alfa Laval zajistí spolehlivé řízení jejich teploty. Tím se otevírá cesta k významným úsporám na ohřev a chlazení. Typické úkony, pro které pivovary používají výměníky tepla Alfa Laval: ohřev vody a roztoků pro CIP sanitaci pomocí deskových výměníků, chlazení glykolu pro chladicí procesy pomocí čpavkových výměníků, kondenzace a odpařování kapalného CO 2 pro sycení piva a odvzdušňování vody, skladování při řízené teplotě s využitím chladičů vzduchu, kondenzace par. Systém SCANDI BREW pro top desky tanků Vzorkovací zařízení Alfa Laval vyrábí širokou škálu zařízení pro fyzikálně-chemické a mikrobiologické vzorkování, včetně: membránových vzorkovacích ventilů, vzorkovacích mikroportů, automatických a poloautomatických centralizovaných vzorkovacích systémů. Alfa Laval je jedním z předních světových výrobců v oboru moderního čištění nádrží pomocí CIP technologie a disponuje kompletním sortimentem zařízení. Naše rotační tryskové hlavice a pevné mycí koule jsou zárukou účinného čištění, neboť zajistí, aby čisticí roztok zaručeně pokryl celý povrch nádrže. Zařízení na čištění nádrží Alfa Laval přinášejí: výrazné úspory vody, energie a chemikálií, odstranění problémů s likvidací odpadních látek, dokonalý přehled o průběhu čištění.

7 Pivovarské moduly - více než pouhý soubor komponentů Alfa Laval má osvojenu celou řadu technologií potřebných k výrobě kvalitního piva. Jednotlivá zařízení tedy můžeme spojit do specializovaných modulů, které dosahují ještě vyšší výkonnosti. Výrobní moduly Alfa Laval Alfa Laval dodává širokou škálu specializovaných modulů - od základních až po vysoce sofistikované soubory s řadou rozmanitých funkcí. Moduly jsou vždy nejprve testovány ve výrobním závodě, aby pak na místě instalace mohly být uváděny ihned do provozu. Standardní provedení, nebo řešení na míru Můžeme vám dodat vynikající standardizované systémy navržené tak, aby v místních podmínkách podávaly co možná nejvyšší výkon. Nebo pro vás můžeme připravit speciální sestavy zařízení s funkcemi a možnostmi, které odpovídají specifickým požadavkům vašeho konkrétního pivovaru, bez ohledu na to, jak jsou náročné. Alfa Laval dodává do pivovarů moduly pro: zahřívání a ochlazování mladiny a sladiny, provzdušňování mladiny a zakvašení, chlazení kvasnic a piva, odplyňování a sycení vody, dávkování a míchání přísad, míchání a sycení piva, pasterizaci piva, systémy buffer tanků a potrubí, nitrogenaci piva, CIP systémy. Odkysličování vody Se systémy ALDOX nemusíte mít žádné obavy z přítomnosti kyslíku ve vodě, kterou používáte pro ředění vysokoprocentních piv na systémech HGB, ve vodě na vyplachování potrubí, nádrží a filtrů, ani ve vodě na výrobu nízkoalkoholického piva. Systémy ALDOX umožňují snížit obsah kyslíku až na 0,01 ppm. Po celém světě jsme již nainstalovali více než 500 těchto systémů s výkony od 10 hl/h až do více než 1600 hl/h. Systém na odkysličování vody ALDOX

8 Harmonický celek Díky svým technickým zkušenostem, systémům a jedinečným komponentům jsme schopni vyjít vstříc požadavkům pivovarníků a dodat jim přesně to, co potřebují. Klarifikace a chlazení mladiny Alfa Laval nabízí veškerá zařízení pro zpracování mladiny. Talířové odstředivky a dekantační odstředivky (ať už používané samostatně nebo spolu s vířivými káděmi) napomáhají zvýšit kvalitu mladiny a současně snížit ztrátu extraktu na minimum. Naše kompaktní výměníky tepla umožňují řídit teplotu během chlazení mladiny a zároveň zajistí rekuperaci co možná největšího množství energie. Proces výroby piva Filtrace vody Slad Voda Kondenzát Ohřev vody Pára Mláto Varna Horká voda Dekantační odstředivka Předehřev sladiny Voda Kondenzát Chmel Mladinová pánev Chladič brýdového kondenzátu Zásobník energie (akumulační nádrž horké vody) Brýdový kondenzátor Termická komprese Externí brýdových par vařák Kondenzát Voda Čiření horké mladiny Separátor horké mladiny Vířivá káď Dekantační odstředivka Kaly Mladina Chlazení mladiny Zásobník Dvoustupňový ochlazené varní vody chladič mladiny Varní voda Chladivo Jednostupňový chladič mladiny Varní voda Chladivo Stanice CIP CIP R Horká Voda/CIP filtrace CIP PR CIP R Voda Voda Studená CIP PR Voda Pára Kondenzát Odplynění vody Vyrovnávací tank Kvašení a zrání Alfa Laval dodává kompletní vybavení sklepů na kvašení a zrání piva, kombinující řadu plně integrovaných technologií, které tyto procesy zefektivňují. Získávání piva ze stažků Separace pomocí dekantační odstředivky nebo membránové filtrace Vzduch / kyslík Propagace kvasnic Provzdušnění mladiny a zakvašení Mladina Kyslík / vzduch Voda Kvašení a ležení CO 2 / vzduch Centrální vzorkování Voda CO2 Odplyněná voda Chladivo Kondenzát Pára Cílem je zajistit kontrolované, plně zopakovatelné kvašení a zrání, abyste mohli vařit pivo stálé kvality s minimálními ztrátami produktu a energií. Termolýza odpadních kvasnic Odpadní kvasnice Kondenzát Pára Odpadní kvas Kvasničné hospodářství CIP R Kvasnice Chlazení kvasnic Vibrační síto Úprava mladého piva Chladivo CIP Voda Přenos tepla Chladivo Médium Chladivo Kvasničná hospodářství Zařízení pro nakládání s kvasnicemi SCANDI BREW zajišťují nejvyšší možnou životaschopnost a hygienicko-mikrobiologickou stálost v každé fázi cyklu kvasničního hospodářství. Voda Odvodnění použitých kvasnic Zpracování pevných částí kvasnic Dekantační odstředivka Filtrace piva Centrát - odpadní voda Tank na přefiltrované pivo CIP R Chlazení mladého piva Centrální vzorkování Separace mladého piva Přetlačné tanky Kondenzát Pára Pasterizace piva Stáčení Systém přetlačných tanků Můžete si vybrat mezi plně automatickými, poloautomatickými nebo manuálními potrubními systémy pro přesun piva mezi filtrací a plnícími linkami. Vyrovnávací tank nefiltrovaného piva Chladivo Chlazení piva Membránová cross-flow filtrace AlfaBright filtrace piva Kontrola stupňovitosti a karbonizace CO 2 Voda na protláčky Pivo Nealkoholické pivo Kondenzát obsahující alkohol Nízkoalkoholické pivo Stáčení CIP CO 2 / vzduch Voda Chladivo Tyto potrubní systémy vám zajistí co nejšetrnější zacházení s vaším produktem, minimalizují obsah kyslíku a ztráty CO 2. Předběžná klarifikace piva Odvodňování křemeliny Dekantační odstředivka Křemelinový kal Nástřiková kolona Čistá pára Permeát Řešení pomocí membránové filtrace Sterilní filtrace piva Křemelina Odpadní voda

9 Jsme mistři v oboru kvasničného hospodářství Nakládání s kvasnicemi je pro každý pivovar stěžejní záležitostí. Jedině prvotřídní kvasničné hospodářství zajistí nejvhodnější využití následujících kroků při výrobě piva z hlediska jeho kvality i množství. Zařízení Alfa Laval pro kvasničná hospodářství jsou proslulá svými přednostmi, a proto se používají ve stovkách pivovarů po celém světě. Zařízení pro kvasničné hospodářství polo- a plně automatická výrobní zařízení na propagaci kvasnic s jednou, dvěma nebo třemi nádobami v sestavě, zařízení na skladování kvasnic, míchání kvasnic (založená na tradičních míchadlech nebo rotačních tryskových mixérech) carlsbergské nádoby, znovuzískávání piva z odpadních kvasnic za použití mikrofiltrace a separátorů. Systém SCANDI BREW pro top desky tanků Propagační stanice SCANDI BREW Řídicí systémy procesů v nádržích zahrnují: integrované systémy na top desky nádrží se standardizovaným rozvržením ventilů na přívod plynu, kontrolu tlaku a CIP, regulátor tlaku typu PE zajistí automatickou kontrolu a úpravu tlaku v nádrži při každé fázi procesu (např. propagaci, hlavním kvašení, odplynění, ležení a sanitaci), hygienické mixéry kvasnic s integrovaným provzdušňováním, sanitací a zařízením na mytí s použitím kyseliny.

10 Nákladově úsporné kvašení s technologií Iso-Mix Techologie Iso-Mix je velice účinný způsob míchání kapalin a suspenzí přímo v nádobách. Dokáže promíchat i velkoobjemové tanky jako např. CKT, a tím se stává jedinečným pomocníkem v mnoha oblastech výroby. Systém Iso-Mix Pivovary se potýkají s požadavky na neustálé zvyšování efektivity výroby, spolehlivost výrobního procesu a udržením shodných vlastností produktu. Ideálním prostředkem k dosažení těchto cílů je systém Iso-Mix. Pivovarům totiž umožňuje rozšířit kapacitu výroby s minimálními investicemi, stavebními úpravami a odstávkami provozu. Systémy Iso-Mix mají v současnosti široké využití při: kvašení, odplyňování vody, kvasničném hospodářství, ředění piva přímo v přetlačných tancích. Rotační trysková hlavice Iso-Mix Rotační tryskový mixér Alfa Laval Iso-Mix je vybaven dvěma nebo čtyřmi rotačními tryskami a je umístěn pod hladinou kapaliny. Čerpadlo cirkuluje kapalinu z nádrže do mixéru v uzavřeném okruhu. Výsledný průtok řídí systém ozubených kol v rotační tryskové hlavici a trysky se otáčejí po horizontálních i vertikálních osách. Dvojitá rotace zajistí maximálně účinné míchání. Kapalina, plyn nebo prášek z míchací hlavice se tak dostane do celé nádrže. Tím je docíleno mimořádně konzistentního míchání. Stejný rotační mixér lze také využít k účinnému čištění každé části povrchu a příslušenství v dané nádrži. Kvašení s využitím mixéru Iso-Mix Systém Iso-Mix, instalovaný v kvasných nádobách, udržuje kvasnice ve formě suspenze. Díky tomu je možné řešit problém sedimentace v kuželu, která prodlužuje dobu zpracování a kvasnice stresuje. Proudění způsobené mísením zároveň, oproti standardnímu postupu, přispívá k rychlejšímu chlazení. Výhody, které systém Iso-Mix přináší do procesu kvašení: až 30% zkrácení doby kvašení piva umožňující navýšení výrobní kapacity, lepší návaznost procesů nezbytná pro efektivní plánování, lepší stálost kvality, větší flexibilita výroby - lze použít k odvzdušnění vody, míchání sirupu/aromatických látek a sycení kysličníkem uhličitým to vše ve stejné nádrži, lepší využití extraktu, mixér lze použít rovněž k čištění nádrží. Ilustrace systému kvašení Iso-Mix

11 Dokonalá separace Modulární řada separátorů BREW nabízí pivovarům jedinečnou kombinaci vysoké úrovně hygieny, nízké spotřeby energie a vysoké účinnosti separace. BREW 2001 edrive po boku BREW 2000 Pivovary z celého světa, kterým jde o snížení výrobních nákladů, používají separátory BREW především na: preklarifikaci před filtrací, separaci mladého piva, separaci horké mladiny. Při každém z těchto úkonů dosahují separátory BREW skvělé účinnosti. Jsou totiž konstruovány tak, aby byly co nejvšestrannější a vysoký výkon podávaly i v proměnlivých podmínkách. Kupředu díky technologii Technické vlastnosti separátorů BREW jsou ve srovnání s tradičními alternativami mnohonásobně lepší. Všechny separátory BREW jsou vybaveny senzory pro sledování rychlosti v bubnu, intenzity vibrací a teploty ložisek. Umožňují tedy perfektní regulaci, monitoring a maximální provozní výkonnost. Hermeticky uzavřená spodní plnicí zóna zajišťuje pozvolné urychlení přiváděné kapaliny s nízkým smykovým třením až k dosažení plné rychlosti talířů. Tím se zvyšuje účinnost separace. Hydrohermetické těsnění Oxy-stop na výstupu minimalizuje přístup kyslíku ke klarifikované kapalině. Separátor je také vybaven zabudovaným čerpadlem na separovaný produkt. Separátory BREW disponují také spouštěcím systémem SmartEject snižujícím ztráty produktu. Systém řídí automatický odstřel pevných látek s vysokým obsahem sušiny na základě zakalení odloučené kapaliny. Výhody pohonu edrive Většinu velkých separátorů BREW můžeme dodat s pohonem edrive. Tento jedinečný systém přímého pohonu je tvořen elektrickým motorem s permanentními magnety, který je výkonnější než konvenční indukční motory. Patentovaný pohon Alfa Laval přenáší sílu přes hnací hřídel přímo na buben separátoru. Konstrukce bez přenosové soustavy navíc zvyšuje spolehlivost pohonu, omezuje ztráty energie, a tím šetří náklady. Méně energie nižší náklady Kombinace systému edrive a jedinečné konstrukce nátoku obvykle ušetří více než 30 % energie. Například u separátorů ve velkých pivovarech, které jsou v provozu hodin ročně, může roční úspora nákladů na energii díky technologii edrive dosáhnout až EUR. Za deset let činí tyto úspory pozoruhodných čtvrt milionu EUR. Delší intervaly pro údržbu Intervaly pro velkou údržbu jsou u separátorů BREW podstatně delší (často i dvojnásobně), než u jakýchkoli jiných separátorů na trhu. Jejich servis lze provádět rychleji a při kratší odstávce, protože je v nich méně opotřebitelných dílů, jako jsou ložiska, spojky a těsnění, které vyžadují kontrolu nebo výměnu. To přispívá ke snížení provozních nákladů a delší provozuschopnosti zařízení.

12 Neztrácejte ani kapku díky zpětnému získávání piva Výhody zařízení BRUX 510: zpětné získaní kvalitního piva díky šetrnému zacházení s kvasnicemi, sušší odpadní kvasnice, kontinuální proces, jednoduchá konstrukce s omezenými požadavky na prostor, nižší spotřeba energie, rychlá návratnost investic. Modul BRUX 510 na zpětné získávání piva Alfa Laval nabízí tři způsoby, jak zpětně získat pivo z odpadních kvasnic. Zařízení Alfa Laval BRUX 510 v sobě zahrnuje vše, co je potřeba pro inovativní postup zpětného získávání piva. Dodává se jako kompletní jednotka, kterou lze rychle instalovat a snadno začlenit do stávajícího systému. Systém se skládá ze speciálního tryskového separátoru, doplněného automatickým řízením koncentrace vstupního nátoku (na základě měření zákalu) se všemi potřebnými rozhraními. Mikrofiltrační systémy Alfa Laval nabízí řadu speciálních membrán na filtraci piva, integrovaných do osvědčené konfigurace desky a rámu. Tento nákladově efektivní systém vybavený membránami optimalizovanými pro snadnou údržbu a výměnu, snižuje spotřebu energie, brání autolýze kvasnic a uchovává skvělou chuť a kvalitu vašeho piva. Pivo získané membránovou filtrací je prakticky sterilní a pro úspornější proces může být přimícháno zpět do průtoku z křemelinového filtru. Další výhody představují nízké provozní náklady, nízká provozní teplota, kontinuální provoz a zamezení vstřebávání kyslíku. Zpětné získávání piva s použitím membránové filtrace Odstředivá koncentrace Použití hygienických dekantačních odstředivek vám umožní získat pivo ze stažků kvasných nádob. Pomůže vám také zvýšit výkonnost separátorů mladého piva přiváděním piva s nižším obsahem sušiny do nátoku.

13 Dekantační odstředivky Foodec v pivovarech Proměňte ztráty v zisk Prostřednictvím dekantačních odstředivek Foodec mohou pivovary využít nejmodernější separační technologie. Dosáhnou tím úspornější a spolehlivější filtrace a efektivnějšího zpětného získávání piva. Zároveň mohou při svém podnikání získat výrazný náskok před konkurencí. Dekantační odstředivky zvyšují účinnost mnoha separačních pivovarských procesů. Jejich hlavním účelem je snížit ztráty extraktu a zajistit zpětné získávání hodnotných surovin. Pomáhají také zhodnotit vedlejší produkty a snížit náklady na manipulaci s odpady a jejich likvidaci. To znamená, že dekantační odstředivky mohou pomoci k lepšímu využití provozních rezerv celé řady pivovarnických postupů. Odvodňování mláta Dekantační odstředivky lze použít k odstranění vody z mokrého mláta ve scezovací kádi nebo sladinovém filtru, takže tento suchý produkt (až 40 % sušiny) můžete prodat jako krmivo pro dobytek nebo jako palivo do elektráren a kotlů na biomasu. Separace horké mladiny Kal na dně vířivé kádě stále obsahuje vysoký podíl mladiny (70 % objemového podílu). Tato mladina se dá velmi účinně získat zpět průchodem přes dekantační odstředivky Foodec ve stejné várce, čímž se ušetří mladina, čas a náklady na CIP. Separace piva z kvasnic Produktem procesu kvašení používaného v pivovarech bývá směs kvasnic, která stále obsahuje poměrně velké množství piva. To lze získat zpět použitím dekantačních odstředivek, aby byla zajištěna maximální efektivita výroby. Odvodňování odpadních kvasnic Odpadní kvasnice často obsahují značné množství tekutin, což ztěžuje jejich manipulaci a likvidaci. Dekantační odstředivky Foodec jsou díky své účinnosti ideální na odstraňování alkoholu a vody z použitých kvasnic. Nejen, že se tím zefektivní a zlevní logistika, ale navíc vzniká vedlejší Zpětné získávání mladiny s použitím dekantační odstředivky Foodec produkt s přidanou hodnotou, který lze poskytnout zpracovatelům bílkovin a výrobcům výživových doplňků. Odvodňování křemelinového kalu Křemelinový kal často obsahuje mnoho tekutin, které znesnadňují nakládání s ním a likvidaci. Díky své konstrukci a speciální ochraně proti opotřebení dokáží odstředivky Foodec vysušit křemelinu až na 40 % sušiny, což zjednodušuje manipulaci a snižuje náklady na dopravu. Výhody použití dekantačních odstředivek Foodec: vysoká účinnost separace pro rychlejší zpracování a sušší sušinu, vynikající hygienický standard, který zvyšuje kvalitu výrobku, účinná těsnění a proplachovací zařízení CO 2 /N 2, která společně minimalizují oxidaci, pečlivá regulace, která vede k vyšší efektivitě výroby a lepší kvalitě, stejné zařízení lze použít pro odvodnění použitých kvasnic a křemelinového kalu.

14 Široká škála filtračních řešení Díky unikátní kombinaci systémů Alfa Laval a know-how firmy Sartorius Stedim Biotech v oblasti membránové filtrace vám můžeme dodat kompletní řadu technických řešení filtrace kapalin i plynů, které se používají při vaření piva. Tato řada sahá od kompletních filtračních systémů, až po jednotlivé filtrační kartuše. Sterilní filtrace Proces sterilní filtrace hraje důležitou roli v mnoha konečných fázích moderní výroby piva. Řada pivovarů dnes volí sterilní filtraci jako alternativu k pasterizaci, protože umožňuje odstranit nežádoucí mikroorganismy dříve, než je pivo stáčeno do lahví, plechovek nebo sudů. To vám umožní dosáhnout nejlepší možné mikrobiologické bezpečnosti vašeho piva a zároveň pro zákazníky uchovat svěží přírodní chuť, která je klíčem k úspěchu na trhu. Na úzce specializovaném poli sterilní filtrace pro pivovary nabízí Alfa Laval mimořádná řešení, která jsou výsledkem celosvětové spolupráce s renomovanou značkou Sartorius. Dodáváme také vysoce výkonné membránové filtrační systémy, založené na nejlepší možné kombinaci technologií a zařízení Alfa Laval s filtračními kartušemi Sartorius. Výjimečná účinnost filtrace, přísný důraz na hygienu jako nedílná součást konstrukce a co nejvyšší bezpečnost provozu společně zaručí, že právě vaše vychlazené filtrované pivo bude vždy tím nejlepším. Filtrační kartuše Sartorius Hlavní výhody sterilní filtrace piva Alfa Laval: čerstvá a přírodní chuť piva, maximální bezpečnost výroby, spolehlivý výkon, úplné odstranění mikroorganismů, které mohou zkazit kvalitu a chuť piva, snadná obsluha a nenáročnost na údržbu, snadné zapojení do stávajících výrobních linek. Trap filtry a jemná filtrace Ve většině pivovarů následují po dokončení hlavních postupů křemelinové filtrace a stabilizace PVPP. Trap filtry Alfa Laval z piva odstraní veškeré zbývající částice křemeliny a PVPP a tak vás zbaví dalších pracovních postupů. Jemná filtrace umožňuje odstranit velkou část mikroorganismů (např. kvasinkových buněk), které se v pivu mohou stále vyskytovat. Alfa Laval svým zákazníkům z řad pivovarníků dodává filtrační kartuše Sartorius Sartopure a JumboStar. Filtrační kartuše Sartorius jsou vyrobeny kompletně z polypropylenu. Pomocí agresivních chemikálií a zpětného proplachu mohou být obnoveny a tím pádem nabízejí bezkonkurečně dlouhou životnost. Filtrace provozních kapalin Alfa Laval nabízí celou škálu filtračních kartuší Sartorius, které jsou vhodné prakticky pro všechny typy filtrace v procesu vaření piva, včetně filtrování vody, plynů a čisticích roztoků. Speciální typy kartuší Sartorius se hodí na předfiltraci i na sterilní filtraci. Alfa Laval nabízí vybavení, spotřební materiál a technickou podporu nezbytnou pro bezproblémový průběh filtrace. Zařízení pro sterilní filtraci piva

15 Nízkoalkoholické a nealkoholické pivo Zařízení Alfa Laval na dealkoholizaci piva jsou založena na naší více než dvacetileté zkušenosti. Po celém světě vám můžeme dokladovat desítky referenčních instalací. Alfa Laval dodává praktická standardizovaná zařízení na výrobu nízkoalkoholického i nealkoholického piva. Tyto technologie zahrnují membránovou filtraci a průlomovou koncepci stripovací kolony. Dealkoholizace reverzní osmózou Alfa Laval nabízí kompletní, plně automatická zařízení na dealkoholizaci piva využívající spirálové membrány na reverzní osmózu s vysoce hygienickým uspořádáním, které zahrnují: prekoncentraci, diafiltraci, nastavení obsahu alkoholu, následné zpracování. Každý z těchto kroků se obvykle provádí při teplotách 6 8 C či nižších. To znamená, že se pivo za účelem odstranění alkoholu nezahřívá a nedochází tak k jeho vypařování. Není potřeba páry a pivo není vystaveno účinkům vysoké teploty. Výhody využití reverzní osmózy: dá se použít na všechny druhy piva, šetrné zacházení zajišťuje stálou kvalitu, nízká spotřeba energie ve srovnání s procesy odpařování, dlouhá životnost membrán, snadné použití stejné technologie pro získání různého obsahu alkoholu ve výsledném produktu, modulový design dává velkou flexibilitu a usnadňuje rozšíření výrobní kapacity, zařízení pracuje pod tlakem, což brání okysličení piva. Dealkoholizace s použitím stripovací kolony Spinning Cone Column (SCC) od Alfa Laval je revoluční víceúčelová stripovací kolona, jejíž unikátní konstrukce umožňuje výrobu piv se sníženým obsahem alkoholu s minimálním užitím tepla a nízkou spotřebou energie. Stripovací kolona Systém na výrobu nízkoalkoholického piva využívající membránové filtrace

16 Váš svět je středem našeho zájmu Posláním Alfa Laval je poskytnout vám ty nejlepší prostředky odborníky, technologie a zkušenosti abychom vašemu pivovaru pomohli dosáhnout nejvyšší možné výkonnosti. Společnost Alfa Laval můžete jednoduše považovat za blízkého partnera pro vše, co potřebujete také v oblasti servisu. Je samozřejmé, že vám nejen dodáváme náhradní díly a udržujeme vaše zařízení ve špičkovém stavu, ale také nás můžete považovat za poradce, kteří se s vámi rádi podělí o své zkušenosti z oblasti výrobních procesů a technologií, separace látek, přenosu tepla a dopravy tekutin. Tohle všechno můžete uplatnit ve vašem pivovaru. S Alfa Laval, vaším partnerem pro výkonnost, můžete využívat prostředků celosvětové organizace. Od oprav a údržby zařízení, až po konzultace výrobních procesů a zlepšování výkonnosti. Optimalizace Díky svým znalostem a zkušenostem v oboru pivovarnictví, na základě vyzkoušených technologií a ustálených servisních postupů poskytuje Alfa Laval řadu specializovaných služeb, které vám pomohou držet výrobní náklady na uzdě a zvýšit kvalitu vašeho piva: technologie pro zpětné získávání piva a mladiny, audity kvasničné hospodářství, energetické audity, servisní smlouvy, školení, modernizace procesních modulů. Naši nabídku služeb neustále rozšiřujeme tak, abychom vyšli vstříc požadavkům našich zákazníků. Stačí, abyste nám sdělili, s jakým problémem se potýkáte, a my vám jej pomůžeme vyřešit. Plynulost provozu Pomůžeme vám předejít neplánovaným odstávkám a prostojům. Díky servisním smlouvám vyhotoveným na míru a rychlé a rozhodné odpovědi, pokud se vyskytnou nějaké závady, vám zajistíme maximální plynulost výroby. Servisní smlouvy Běžná praxe dokládá, že plánovaná pravidelná údržba je daleko méně nákladná než odstranění poruchy zařízení. Proto servisní smlouva s Alfa Laval představuje nákladově efektivní alternativu k neplánovaným servisním úkonům. Naše servisní smlouvy jsou šity na míru vašim potřebám. Můžeme provádět běžný servis podle vašich požadavků - v pravidelných intervalech a za pevnou cenu. Nebo můžeme přesně určit detailní servisní postupy - kdo, kdy, co a jak udělat, abychom zajistili vaše konkrétní požadavky na výkonnost zařízení. Kromě toho nabízíme celou škálu dalších možností servisních služeb. Ať už si vyberete jakoukoliv úroveň servisní péče, zvýšíte tím produktivitu a předejdete nepředpokládaným nákladům.

17 Ucelený sortiment komponentů - vše, co potřebujete na dosah ruky Čerpadla Prémiová čerpadla Standardní odstředivá čerpadla Samonasávací čerpadla Prémiová a standardní rotační objemová čerpadla LKH LKHex LKH Evap LKHSP LKHPF LKHI LKH vícestupňové SolidC MR SRU OptiLobe Ventily Dvousedlové ventily Jednosedlové ventily Klapky Unique Mixproof Vypouštěcí ventily SMP-BC Unique SSV (standardní konfi gurace) Unique SSV ATEX Unique SSV s Y-tělem Tangenciální Unique SSV Unique SSV s reverzním chodem Vypouštěcí ventily Unique SSV Unique SSV s ručním ovládáním LKB - navařovací LKB-F - přírubové CBFV - s clampem LKB s pohonem Pohon Unique control Kulové ventily Regulační ventily Speciální ventily Ovládání a snímání polohy SBV sanitary Tri-Clover Unique RV-ST SPC-2 CPM-2 LKC-2 zpětná klapka Vzorkovací ventil LKAP ovládaný vzduchem LKUV-2 odvzdušňovací LKBV zavzdušňovací Unique DV-ST UltraPure Membránový ventil Unique Premium UltraPure ThinkTop IndiTop Boční snímače polohy Instalační materiál Membránová fi ltrace Šroubení, clampy a příruby Kolena, T-kusy a redukce Potrubí a potrubní instalační prvky Tri-clover UltraPure Sartorius Výměníky tepla Deskový výměník s plně otevřeným průtokem Rozebíratelné deskové výměníky Typy desek Celonerezové a mědí pájené deskové výměníky tepla Trubkové výměníky tepla FusionLine FrontLine BaseLine Řada M Řada TS Standardní WideStream Gemini AlfaNova Řada CB Viscoline Vybavení nádrží Čištění nádrží Míchadla a mixéry Průlezy LKRK Toftejorg TJ 20G Toftejorg TZ-74 Toftejorg SaniMidget Toftejorg SaniMidget Retractor Rotační tryskový mixér Míchadlo ALS Míchadlo ALB Vícestupňové míchadlo Magnetické míchadlo UltraPure Kruhové průlezy Hranaté průlezy Oválné průlezy Přístrojové vybavení Příslušenství k nádržím Průtokoměr Systém kontroly čištění nádrže Rotacheck Snímač teploty Čidlo vodivosti Tlakoměr Elektrický tlakoměr Hladinový vypínač Vážicí systém UltraPure Měřič průtoku Snímač tlaku Teploměr Potenciometrický snímač hladiny Průhledítka Podpěry

18 Alfa Laval ve zkratce Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků. Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky. Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed. Kontakty Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách PFT00390CS 1310

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Alfa Laval ve zkratce Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, odstředivky, dekantační odstředivky, membránová fi

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

Homogenizátory APV Rannie a Gaulin. 5 kw - 15 kw - 24 kw - 37 kw - 55 kw - 75 kw - 110T - 125T - 132Q - 132T - 185Q - 275Q - 315

Homogenizátory APV Rannie a Gaulin. 5 kw - 15 kw - 24 kw - 37 kw - 55 kw - 75 kw - 110T - 125T - 132Q - 132T - 185Q - 275Q - 315 Homogenizátory APV Rannie a Gaulin 5 kw - 15 kw - 24 kw - 37 kw - 55 kw - 75 kw - 110T - 125T - 132Q - 132T - 185Q - 275Q - 315 Hodnota tradice, tradice hodnoty Gaulin. Rannie. V dějinách homogenizace

Více

Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení

Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení TM Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení TM VÝJIMEČNÁ SPOLEHLIVOST NIRVANA OPRAVDOVÝ KOMPRESOR S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ OTÁČENÍ NYNÍ DODÁVANÝ V JEDNO A DVOUSTUPŇOVÉ VERZI

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Lely astronaut Robotický systém dojení

Lely astronaut Robotický systém dojení Lely astronaut Robotický systém dojení Vytvořte budoucnost pro Váš chov dojnic www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Jsme připraveni Vám angažovaně pomáhat při vytváření budoucnosti pro

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace k MF 6400/7400 160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK Nedostižný

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

DISTRIBUCE. Efektivita v pohybu

DISTRIBUCE. Efektivita v pohybu DISTRIBUCE Efektivita v pohybu MNOHO ÚKOLŮ V JEDINÉM DNI 2 Nejspíše máte obrovské množství závazků. Musíte stíhat doručit zboží v termínu a udržovat náklady pod kontrolou. Není snadné zajistit, aby vše

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby

Komplexní řešení vašich analytických potřeb. HiQ speciální plyny, armatury a služby Komplexní řešení vašich analytických potřeb HiQ speciální plyny, armatury a služby 02 HiQ speciální plyny, armatury a služby HiQ čisté plyny, plynné směsi a chemikálie. Potřebujete se absolutně spolehnout

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Váš partner v procesním inženýrství

Váš partner v procesním inženýrství Váš partner v procesním inženýrství Obsah 2 50 LET ZKUŠENOSTÍ 3 PROFIL PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ 4 KOMPLEXNÍ SERVIS 5 CHEMICKO INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 6 DESTILACE 7-8 ADSORPCE 9 ABSORPCE 10 STRIPOVÁNÍ 11 KRYSTALIZACE

Více

vysoce přesná temperace

vysoce přesná temperace Katalog 2014 / 2015 Systémy dynamické termoregulace Chladiče Lázňové termostaty Speciály Příslušenství vysoce přesná temperace V laboratoři, poloprovozu i průmyslu Úvod Vysoce přesná temperace V laboratoři,

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Inovační čištění odpadních vod

Inovační čištění odpadních vod ENGINEERED TO WORK PRO VYŠŠÍ ÚČINNOST A NIŽŠÍ NÁKLADY Inovační čištění odpadních vod Stroje a systémy pro čerpací a rozmělňovací techniku Industry Waste water Biogas Railway Agriculture Technika odpadních

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více