Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5"

Transkript

1 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí dětí strana 2 Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana Slavná rezidentka Operní diva Soňa Červená žije na Rašínově nábřeží a k Praze ji táhne především Vltava a čeština strana 7 Strážníci-okrskáři se starají o bezpečí Pražanů již 11 let Slovo úvodem Stejně jako ostatní jejich kolegové, zaměřují se strážníci-okrskáři na zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a na preventivní působení ve svěřené lokalitě. Mají však jednu zásadní výhodu a devízu, která dodává jejich práci ten pravý smysl, a to je velmi podrobná znalost své lokality, jejích problémů a lidí, kteří se v ní pohybují. Území Prahy 2 je rozděleno na devět okrsků, na nichž svou činnost vykonává 25 strážníků-okrskářů. Na každý okrsek jsou určeni minimálně dva strážníci, v problémových lokalitách mají okrsek na starosti tři nebo čtyři okrskáři. Praha 2 je vnitřním obvodem hlavního města, jejím specifikem je velmi silná dopravní zátěž. Kromě toho je poloha v centru města přirozeně výhodná pro obchodní a zábavní záměry, které ke svému provozu nutně potřebují zásobování. Situace se poněkud stabilizovala zavedením zónového parkovacího režimu, přesto jsou přestupky spáchané řidiči stojících vozidel nejčastější, které musí strážníci-okrskáři řešit. Další problematická místa představují parky. Právě pro dozor nad dodržováním veřejného pořádku a ochranu zeleně byla zřízena tzv. Parková policie. Strážníci-okrskáři, do jejichž teritoria parky zasahují, se prioritně zaměřují na ochranu jejich vybavení, dodržování zákazu volného pobíhání psů a specifické projevy vandalismu. Konkrétní nežádoucí jevy se projevují v závislosti na ročním období; nejrušnější jsou letní měsíce, kdy se do parků stahují navíc i osoby s nízkou sociální přizpůsobivostí. V oblasti veřejného pořádku a klidu je spektrum přestupků velmi pestré. Můžeme začít od bezohledných majitelů psů, kterým nestojí jejich miláček ani za to, aby po něm uklidili. Na druhou stranu svého psa nijak neomezují, pokud se chce proběhnout po dětském hřišti nebo pískovišti a tam, zcela přirozeně, vykonat svou potřebu. Nejsložitější situace je v současné době bezesporu v Riegrových sadech. Strážníci-okrskáři velkou měrou přispívají i k eliminaci fenoménu, který představují lidé bez domova. Aniž bychom chtěli hodnotit míru zavinění jejich bezesporu obtížné situace, strážníci musí často řešit následky jejich počínání za hranou zákonných norem. Obdobná je i situace osob závislých na návykových látkách. Další skupinou jsou kuřáci, kteří ať z nepozornosti nebo bezohlednosti omezují a obtěžují ostatní. Pokračovat můžeme obchodníky, vyvěšujícími reklamy na své provozovny, aniž by dbali na vzhled, natož aby o povolení o umístění reklamy vůbec požádali. Strážníci-okrskáři se v průběhu služby také starají i o takové maličkosti, jako je stav a funkčnost veřejného osvětlení, světelné signalizace, vraky vozidel, nepovolené skládky. Bez rozdílu okrsku dohlížejí na čistotu veřejných prostranství. Funguje dobrá spolupráce s firmou, zajišťující úklid města. Strážníci se věnují také prevenci. Kromě dozoru na přechodech u školních zařízení a odpoledního monitoringu u dětských hřišť provádějí i kontroly restauračních zařízení. Buď preventivně, ale častěji podle poznatků, které svou činností získají. I v případě, že je v okrsku pořádek a klid, nejsou strážníci bez úkolů. Kontrolují stav dopravního značení, informační tabulky, stav veřejného osvětlení a další drobnosti, které mohou znepříjemnit život obyvatel a návštěvníků obvodu. Samozřejmě také sbírají podněty od občanů a v mezích svých možností se snaží pomáhat. Závěrem chci říci, že forma výkonu služby okrskářů je již delší dobu samozřejmostí a je nesporně přínosem pro práci OŘ Městské policie Praha 2. Oceňován je zejména jejich blízký vztah k občanům, jejich potřebám, žádostem a podnětům. Václav Vozdecký, ředitel OŘ Městské policie Praha 2 Infolinka humanitního odboru MČ Praha Městská část Praha 2 pro své občany prostřednictvím humanitního odboru ÚMČ nově zavedla bezplatnou telefonní linku pro informace a poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a zejména v oblasti sociálních programů městské části Praha 2. Tato bezplatná telefonní linka č má sloužit především seniorům, kteří z různých důvodů nemohou využívat jiné komunikační prostředky. KARLOVSKÁ ZÁKOUTÍ: Kdo by hádal, že jen pár metrů od tohoto místa pulsuje jedna z nejkontroverznějších dopravních tepen hlavního města. Doby, kdy se někde tady otáčela tramvaj na cestu zpátky do centra a zuřily tu nikdy nekončící pohraniční bitky nuselských a vinohradských kluků, jsou pryč. Přesto i dnes procházka po Karlově skýtá nečekaně milá překvapení. Pokud se vám navíc poštěstí, že zrovna bude otevřen kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého, zážitek bude umocněn. Karlov může být ideálním cílem sváteční procházky třeba i proto, že ve zmíněném kostele bývá každé nedělní odpoledne vyhrazeno komentovaným prohlídkám. Při té příležitosti se určitě dozvíte i o historii slavných karlovských Svatých schodů, jejichž vysvěcení má letos tří sté výročí (viz str. 9). Text a foto: len ZŠ Legerova má možnost se přestěhovat z magistrály Jedním z prvních letošních rozhodnutí radních městské části Praha 2 je diskutovat o záměru, zda přestěhovat základní školu v Legerově ul. 5 do prostor ve Vratislavově ul. 13 pod Vyšehradem, kde dříve sídlila základní škola a teď budovu využívá Karlova Univerzita. Hlavním důvodem je špatný stav ovzduší, trvale překračované hlukové a prachové limity a nebezpečná doprava v okolí školy. Pohled z oken ZŠ Legerova Přemístění školáků do klidnější, čistší a lépe dostupné lokality by bylo jednoznačným krokem k oživení a zkvalitnění této školy. V neposlední řadě by to přispělo k významnému oživení Podskalí a Vratislavovy ulice. Záměr přestěhovat ZŠ Legerova do klidnější lokality je veden snahou vyřešit dlouhodobě neúnosnou situaci, kdy bezprostřední blízkost magistrály představuje nejen zvýšenou koncentraci škodlivin, ale také značná bezpečnostní rizika. V roce 2009 zde byly naměřeny největší koncentrace oxidu dusičitého z celé republiky, což je důsledek automobilové dopravy denně touto ulicí projedou desítky tisíc aut, říká zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek. Vzhledem k tomuto handicapu není zájem rodičů o umístění dítěte v této škole takový, jak by odpovídalo jejím kvalitám. Ve školním roce 2010/2011 má ZŠ Legerova 128 žáků v celkovém počtu devíti tříd (8 ročníků), přičemž její kapacita je 400 žáků. Přitom má letitou tradici specializovaných tříd. A zatímco v jiných školách podobné třídy končí prvním stupněm a přechod řady dětí do plně organizovaných tříd bývá problematický, tady mají žáci možnost projít celou základní školou v malém kolektivu spolu s plně kvalifikovanou Diskusi na téma Stěhování ZŠ Legerova přinášíme na straně 3. Najdete zde postoje členů jednotlivých politických klubů Zastupitelstva MČ Praha 2 a také úhel pohledu zástupce rodičů. péčí. Kromě pedagogicko-psychologické poradny se na péči o děti podílí školní psycholožka a ta je k dispozici nejen dětem, ale i jejich rodičům při řešení akutních problémů. Zájmem městské části Praha 2 jako zřizovatele je Základní školu Legerova zachovat, podpořit její návštěvnost a zlepšit podmínky školní docházky. I do budoucna bude škola zaměřena na třídy s možností menší obsazenosti, zejména pro děti s poruchami učení. Přestěhováním do budovy Vratislavova 13 nevznikne konkurence pro Základní školu Botičská, která se zaměřuje na sport, zejména fotbal, dodává zástupce starosty pro oblast školství Jan Pech. Budovu ve Vratislavově 13 v současné době městská část pronajímá Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po uvolnění by bylo možné, aby zde současné složení žáků i pedagogů Základní školy Legerova zahájilo nový školní rok v září Text: len, foto: vin

2 2 ČÍSLO 2 - ÚNOR 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci lednu dvakrát, a to a Projednala celkem 45 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada schválila působnosti členů RMČ Praha 2 po dobu nepřítomnosti členů rady s účinností od do , schválila časový plán vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 2 za rok 2010 a souhlasila s uzavřením smlouvy o převzetí podzemních kontejnerů a o přenesení práv a povinností při zajišťování jejich obsluhy se společností Komwag, a. s. RMČ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku Ostraha dětských hřišť U Vodárny a Na Výtoni a dále s termínem zápisu dětí do mateřských škol v Praze 2 na školní rok 2011/2012 ve dnech 5. a Radní rovněž schválili s účinností od Sazebník úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací CSS Praha 2 v denním stacionáři Záhřebská 15. Rada prohlásila umístění kanceláří organizačních článků volebních stran, zastoupených v ZMČ Praha 2 nebo Zastupitelstvu hl. m. Prahy, za obecní zájem; pokud není volební strana v těchto orgánech samosprávy zastoupena, je obecní zájem dán po dobu jednoho volebního období, následujícího bezprostředně po volebním období, kdy zastoupena byla. RMČ schválila Jednací řád svých komisí, Harmonogram prací při poskytování podpor MČ Praha 2 pro rok 2011 a I. čtvrtletí roku 2012, vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace, vzorovou darovací smlouvu, vzorový formulář o přijaté veřejné podpoře za poslední tři roky a vzorový formulář informace pro příjemce veřejné podpory. Dále souhlasila s vyhlášením programu veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí, oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví, kultury, mimoškolní činnosti dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a prevence kriminality na období roku 2011 a I. čtvrtletí roku Stanovila náplň činnosti komisí RMČ bytové, sociální, majetkové, dopravní. S účinností od schválila Pravidla agendy životních jubileí občanů MČ Praha 2 a také Harmonogram prací pro sestavení konečného návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 1/2011 a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 1/2011. Z materiálů k informaci vybíráme: k relaci ČT v pořadu Černé ovce na téma Veřejná dětská hřiště a jejich bezpečnost. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Památník obětem heydrichiády Na nádvoří Národního památníku hrdinů heydrichiády při pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici byla ve středu 26. ledna 2011 odhalena pamětní deska se jmény 294 obětí represí následujících po atentátu na Heydricha lidí, kteří atentátníkům vytvářeli zázemí a zaplatili za to svými životy. Slavnostní akt se konal za účasti ministra obrany Alexandra Vondry, pražského primátora Bohuslava Svobody a dalších významných hostů. Za městskou část se památce obětí přišel poklonit starosta Ing. Jiří Paluska. Dílo akademické sochařky Marie Šeborové je připomínkou všech, kteří byli nějak spojeni s parašutistickými skupinami, zejména pak s hlavním organizátorem atentátu na zastupujícího říšského protektora, skupinou Antropoid. Krátce po atentátu bylo všech 294 českých vlastenců, kteří tvořili rodinné i odbojové zázemí a bez nichž by nebylo možné atentát provést, zatčeno a na příkaz gestapa deportováno do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byli ve dvou vlnách, 24. října 1942 a 26. ledna 1943, tajně povražděni. Šlo o příbuzné parašutistů a jejich rodiny, které je ukrývaly, zásobovaly potravinami, pomáhaly navazovat kontakty, obstarávat doklady a orientovat se v protektorátních poměrech. Právě ti byli po atentátu gestapem systematicky vyhledáni, pozatýkáni a vyvražděni. Na rozdíl od atentátníků samotných však tito lidé dosud důstojný památník neměli. V den 68. výročí druhé vlny tajných poprav v Mauthausenu se pamětní deska neznámým vlastencům stala součástí Národního památníku hrdinů heydrichiády. Text : len, foto: vin Soutěž o nájem obecních bytů V pořadí druhá letošní veřejná soutěž pro zájemce o bydlení v obecních bytech se bude konat 10. února ve velkém sále budovy Úřadu městské části Praha 2. Soutěží se ve dvou kolech: prvního se mohou zúčastnit pouze občané minimálně dva roky trvale bydlící v Praze 2, druhé je otevřené i pro ostatní účastníky. O nájem jednotlivých bytů se může soutěžit pouze tehdy, když se v 1. kole utkají se svými nabídkami minimálně tři aktivní účastníci a ve 2. kole minimálně dva aktivní účastníci. Součástí nově uzavřených nájemních smluv je tzv. inflační doložka, tedy možnost pronajímatele zvýšit nájemné vždy k příslušného kalendářního roku o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Další podrobnosti a aktuální termíny naleznete na úřední desce městské části Praha 2 a na van Dětská hřiště na dvojce aneb Bílé ovce mezi černými V září a říjnu 2010 proběhlo na území České republiky testování a kontrola náhodně vybraných veřejných dětských hřišť. Prováděl je Institut pro testování a certifikaci, a. s. za účasti České televize. Výsledek byl veřejnosti představen v prosinci 2010 v pořadu Černé ovce na téma Veřejná dětská hřiště a jejich bezpečnost. Podzemní kontejnery se v Praze 2 osvědčují Dvě sady podzemních kontejnerů instalovala na těchto dvou místech společnost EKO-KOM, a. s. a společnost Komwag, a. s. převzala tyto kontejnery za městskou část Komwag zajišťuje na základě smlouvy s Pražskými službami, a. s. pro hlavní město nakládání s komunálním odpadem od občanů na území MČ Praha 2. Smlouva mezi MČ Praha 2 a Komwagem předpokládá zabezpečení pravidelného vyprazdňování podzemních kontejnerů. Komwag také na své náklady dvakrát ročně zajistí pravidelnou údržbu podzemních kontejnerů a opravy a údržbu do výše Účelem kontroly bylo dodržování předepsaných technických norem při zakládání a užívání veřejných dětských hřišť, které společně vytvářejí podmínky pro bezpečné zvládání dětských aktivit. Jde nejen o vlastnosti jednotlivých herních prvků, ale i o organizaci a způsob provozování zařízení, včetně podmínek údržby a zajištění kontrolních mechanismů, které mohou míru rizika úrazu maximálně snížit. Kromě dětských hřišť v jiných městech ČR byla posuzována i hřiště v Praze 2, 3 a 10. Namátkově vybraná veřejná dětská hřiště v Praze 2 U Vodárny a U Draka v Riegrových sadech byla shledána jako vyhovující všem bezpečnostním normám, a to jak po stránce bezpečného užívání, tak i způsobu provozování, včetně podmínek údržby a zajištění kontrolních mechanismů. MČ Praha 2 byla dána za vzor všem provozovatelům dětských hřišť. Nutno podotknout, že investice do hřišť patří dlouhodobě mezi priority městské části. HŘIŠTĚ U VODÁRNY Ve své nové podobě je toto veřejné dětské hřiště malým i starším návštěvníkům k dispozici teprve rok. Rekonstrukce a modernizace všech herních prvků byla dokončena 11. prosince 2009, na jaře roku následujícího se konal slavnostní křest hřiště. Městská část Praha 2 na rekonstrukci vynaložila zhruba 21 milionů korun. Hřiště U Vodárny má dvě části v té pro menší děti je dominantou důmyslná dřevěná replika sousední vodárenské věže, sloužící jako prolézačka, několik herních prvků s bezpečnostními dopadovými zónami a uzavíratelné pískoviště. Větší děti pak mají k dispozici multifunkční hřiště na míčové hry oplocené silonovou sítí. Na umělém povrchu jsou barevně rozlišenými čarami vyznačena hřiště na volejbal a streetbal. V této části je také prostor pro in-line bruslení a trampolína asi nejoblíbenější a nejvytíženější atrakce tohoto hřiště. Samozřejmostí je ostraha, pro kterou tu bylo nově vybudováno zázemí, a ochrana elektronickým zabezpečovacím systémem. HŘIŠTĚ U DRAKA O rok dříve bylo pro děti otevřeno supermoderní hřiště U Draka v Riegrových sadech, přesně na Mikuláše roku Jméno získalo podle své dominanty, obrovské prolézačky v podobě draka s tubusem a skluzavkou. A protože se plocha hřiště oproti původní zdvojnásobila, může tu nyní být o to více prolézaček, skluzavek a dalších důvtipných zařízení na hraní. Nechybí ani lezecká stěna. Hřiště je vybaveno kvalitním dvoubarevným pryžovým povrchem, který lze snadno udržovat a zároveň plní funkci bezpečnostní dopadové plochy. Pískoviště má pojízdnou dřevěnou palubu s několika funkcemi: jednak slouží k překrytí a zabezpečení plochy proti znečištění v době, kdy je hřiště mimo provoz, a pak ji lze využít jako posuvné pódium. V rekonstruované části je patnáct herních prvků, z toho deset původních, jen byly použity v novém kontextu. Úplnou novinkou je koloběžková dráha. Hřiště je ohrazeno plotem a nepřetržitě hlídáno ostrahou. Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu dosáhly 19 milionů korun částkou 1,5 milionu přispělo hlavní město Praha a 8 milionů poskytl městské části stát. Text: mih/len, foto: len Další dvě stanoviště podzemních kontejnerů přibyla v těchto dnech na území Prahy 2. Kromě stávajících na Karlově náměstí a na rohu Francouzské a Budečské ulice budou nyní obyvatelé městské části moci využívat také nově zřízená stanoviště na náměstí Míru a na Ostrčilově náměstí Kč v případě poškození třetí osobou. Veškeré škody způsobené činností společnosti Komwag budou hrazeny v plné výši samotnou společností. Smlouva je uzavřena s platností do a pokud nedojde k ukončení smluvního vztahu, změní se poté na dobu neurčitou. Na území městské části Praha 2 dosud fungovala dvě stanoviště podzemních kontejnerů: vůbec první vzniklo na Karlově náměstí a později, v roce 2009, k němu přibylo další na rohu Francouzské a Budečské ulice. Praha 2 se dlouhodobě potýká s problematikou nepořádku na stanovištích nádob na tříděný odpad. Proto městská část doporučila využít možnosti vybudování několika stanovišť s podzemními kontejnery. Z hlediska estetického i provozního jsou pro sběr a třídění odpadů v památkové zóně i rezervaci nejlepším řešením. Od běžných kontejnerů se liší tím, že jejich větší část je ukryta pod zemí, jejich objem je 3 3 m³ (papír, plasty, sklo / dělené napůl pro bílé a barevné), přičemž běžný nadzemní kontejner má objem jen 1,1 m³, říká zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek. red V Záhřebské se otevírá denní stacionář pro seniory Centrum sociálních služeb Praha 2 v únoru letošního roku otevírá denní stacionář pro seniory na adrese Záhřebská 15, v prostorách, které pro tento účel nově zrekonstruovala městská část Praha 2. Tato služba je určena seniorům, kteří se pro svůj věk nebo zdravotní omezení neobejdou během dne bez pomoci druhých, nejčastěji svých blízkých. Pečující rodina, která se chce starat o svého blízkého (babičku, tatínka) a současně musí docházet do zaměstnání, stojí před situací, jakým způsobem péči po dobu své nepřítomnosti zajistit. Stejně tak je služba určena osamoceným seniorům, kteří žijí ve svých bytech dlouhé dny sami a jsou vystaveni riziku sociální izolace. Do stacionáře může klient docházet pravidelně nebo jen některé dny v týdnu. Zajistíme pro něho stravování, individuální péči, nabídneme škálu různých volnočasových činností, vč. programů zaměřených na posilování soběstačnosti, fyzickou a psychickou stabilitu. Součástí nabídky služeb organizace je také, v odůvodněných případech, možnost dopravy do stacionáře a zpět. Prostory stacionáře svým domácím charakterem a praktickým vybavením interiéru plně odpovídají specifickým potřebám seniorů, vč. možnosti odpočinku. Kapacita je osm až deset klientů. Klienti stacionáře mohou za příznivého počasí využívat i nově upravené venkovní prostory v příjemném prostředí vnitrobloku domu k posezení a jiným činnostem. Stacionář je v provozu každý den, pondělí až pátek vč. svátků, v čase od 7 do 17 hodin. Služba je poskytována za úhradu, aktuální informaci o cenách naleznete na webových stránkách organizace nebo nás kontaktujte telefonicky na číslech , , kde také rádi zodpovíme vaše dotazy. Organizace uvažuje o možném rozšíření okruhu klientů o zdravotně handicapované občany. V případě zájmu, prosím, využijte uvedených kontaktů. Mgr. Martina Rusnáková Maroulová, ředitelka CSS Praha 2

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 2 - ÚNOR Má být ZŠ Legerova přestěhována do Vratislavovy ulice? Na toto téma otevíráme první z řady diskusí, v nichž se budou moci k aktuálnímu problému vyjadřovat představitelé všech pěti politických stran zastoupených v ZMČ Praha 2. Dnes kromě názoru zastupitelů za strany ČSSD, ODS, OSB, TOP 09 a SZ přinášíme také pohled rodičů dětí navštěvujících tuto školu. ČSSD Jan Pech V posledních letech zaznamenává Základní škola Legerova 5 nebývalý úbytek žáků. Její původně idylickou polohu na kopci znehodnotila magistrála zprovozněná v roce V Legerově a Sokolské projede denně kolem 100 tis. aut a je zde prakticky nejhorší životní prostředí v republice. Od roku 1990 se škola věnuje žákům se specifickými poruchami učení, a proto byly kromě běžných tříd zřízeny i třídy speciální. Tomu odpovídá i školní vzdělávací program Škola pro všechny. Přes přátelskou atmosféru ve škole a velmi kvalitní pedagogický sbor je malá naplněnost její kapacity ekonomicky dlouhodobě neudržitelná a finanční náklady na provoz školy se 120 žáky jsou nepřiměřené (v současné době jsme pod jednou třetinou kapacity). Letos nebyla otevřena první třída a k zápisu na školní rok 2011/2012 přišlo pouhých devět dětí. Je evidentní, že situace si žádá koncepční řešení. Vzhledem k ohlasu rodičů, kteří by velmi rádi i nadále viděli své děti v kolektivu žáků i učitelů této organizace, hledá samospráva MČ Praha 2 východiska z této situace. Navzdory ekonomickým ukazatelům, které napovídají vést školu do útlumu a sloučit s jinou školou, nabízí se varianta přestěhovat ji jako celek do příznivější lokality, a to do nyní pronajaté školní budovy ve Vratislavově 13. Je pravda, že pro část rodičů a dětí bude přestěhování a nezbytné dojíždění složité. Je ale nutné připomenout, že do nové budovy cesta netrvá víc než patnáct minut pěšky, tři minuty autem nebo dvanáct minut městskou dopravou. Pro malé děti se v současnosti hledá řešení, např. zavedení školních autobusů. Pokud by alespoň větší část dětí do nového sídla přešla, řada rodin z Nuselského údolí určitě bude mít zájem umístit sem své děti. ZŠ Křesomyslova 2 v Praze 4 má dnes více než 50 % dětí z Prahy 2. O tuto školu budou jistě mít zájem i rodiče dětí se specifickými poruchami učení z celé Prahy, jejichž počty každoročně stoupají. Nesmíme zapomínat ani na avizovaný populační nárůst a přeplněné mateřské školy v Praze. Věříme, že škola bude mít na novém místě zajištěnu mnohem lepší budoucnost. OSB Otto Hoffmann Záměr přestěhovat ZŠ Legerova do Vratislavovy ulice z důvodu špatného stavu ovzduší, trvale překračovaných hlukových a prachových limitů včetně nebezpečné dopravy v okolí školy do klidnější, čistší a lépe dostupné lokality bude krokem k oživení a zkvalitnění této školy. Není pochyb o tom, že z hlediska kvality prostředí okolí magistrály patří mezi nejhorší místa v Praze. Další významnou skutečností je i trvalý pokles žáků této školy. Zatímco do roku 2006 počet žáků osciloval kolem 75 % kapacity školy, nastal po tomto roce prudký setrvalý pokles na současných 128 žáků, což je pouhých 32 % kapacity školy. Je chvályhodné, že se MČ Praha 2, jako zřizovatel, snaží školu zachovat. Přesun do zdravější a klidnější lokality by tomuto záměru mohl pomoci. Na druhé straně je nesporné, že v Legerově má základní škola velmi dobré zázemí, které bude nutno ve Vratislavově dotvořit za předpokládaných nákladů do 3 mil. Kč. Problém školy v Legerově ulici je dlouhodobý. Je proto neobvyklé, že se o něm rozhoduje poněkud narychlo, když jde o závažné koncepční rozhodnutí. Stranou nezůstává ani otázka přestěhování Přírodovědecké fakulty UK do prostor v Legerově ul. tak, jak to bylo předloženo na mimořádném jednání komise výchovy a vzdělávání rady, zejm. uvádí-li se v důvodové zprávě k rozhodnutí rady: K dalšímu využití uvolněných prostor ve školní budově Legerova 5 bude zveřejněn záměr pronajmout tyto prostory vzdělávací instituci, ideálně vysoké škole. Usnesení Rady MČ však měla předcházet veřejná diskuse, kde měl v první řadě zaznít názor občanů Prahy 2, rodičů žáků, kteří školu navštěvují, pedagogů a vedení školy. Schůzka rodičů se zástupcem starosty pro oblast školství se však uskutečnila až týden poté, co Rada MČ záměr o stěhování školy schválila. Podle našeho názoru tomu mělo být naopak. S přesunem školy lze jistě souhlasit kvůli klidnější a čistší lokalitě, do které děti budou docházet, další otázky však zůstávají otevřené. Strana zelených Michal Uhl Základní škola, kterou naši předci stavěli na periferii, na klidném místě těsně na úpatí zeleného údolí Folimanky, zažila za více než stoletou historii změnu k nepoznání. Stromy a zeleň v bezprostředním okolí dnes vystřídala auta a betonová šeď. Otevření Nuselského mostu v roce 1973 znamenalo nejen pro základní školu, ale pro celé Vinohrady i Nové Město jednu z největších urbanistických změn. K tématu dvojité dálnice uprostřed historického centra nelze říct nic jiného, než že je všechno špatně. Na odstraňování chyb minulosti se pracuje již dvacet let, ale budování obchvatů, které by ulehčily centru, je pomalé a zklidňování dopravy v centru nedostatečné. Falešný argument, který již dvacet let slýcháme z magistrátu, že řešení dopravy v centru je možné až po dostavění okruhu, rozčiluje všechny odpovědné politiky z Prahy 2 už nejedno volební období. Pokud by měl magistrát vůli zklidnit magistrálu, našel by řešení hned. Mezi dvěma zmiňovanými dálnicemi sídlí Základní škola Legerova. Škola, vedle které každý den projedou desetitisíce aut. Škola, která je na místě s alarmujícími výsledky měření zplodin, prachu i hluku. Strana zelených vždy otázkám spojeným s životním prostředím věnuje zvýšenou pozornost. Ty samy o sobě jsou argumentem, který by stačil na jednoznačný závěr škola na takovém místě být nemá. Vzduch horší než na Ostravsku ovšem není argumentem jediným. Zrušení základní školy je nasnadě i vzhledem k počtu žáků, který rok od roku dramaticky klesá. Atraktivita této školy se vzhledem k lokalitě blíží k nule. Naprosté zrušení základní školy by bylo administrativně relativně nenáročné, ale nejvíce by to odnesli současní žáci, kteří ZŠ navštěvují. Nelze nezmínit, že ZŠ Legerova nabízí unikátní integrační program pro děti s poruchami učení. Pro Prahu 2 by její zánik byl nenahraditelnou ztrátou. Proto je Strana zelených přesvědčena, že stěhování školy do Podskalí v těsném sousedství klidného Vyšehradu je pro děti i školu z dlouhodobého hlediska nejrozumnější řešení. ODS Václav Vondrášek V přestěhování školy vidíme šanci, jak ji nezrušit. Uvědomujeme si, že v dětech je naše budoucnost. Jejich organismus je prostředím postižen podstatně více, než je tomu u dospělých osob. Měli bychom se především starat, aby se pohybovaly ve zdravém prostředí. Škola v Legerově ulici je de facto umístěna na dělícím pásu dálnice, kde v obou směrech denně projíždí téměř 100 tisíc vozidel. Legerova ulice je velmi špatně provětrávaná oblast. Nikde jinde v republice není na jednom místě zatíženo hlukem a především exhalacemi tolik osob naráz a v takové míře. Měřící místo ČHMÚ v Legerově ulici u NO 2 a u prachu kontaminovaného škodlivými látkami, který se usazuje v plicích, vykazuje překračování povolených hygienických limitů o stovky procent. I když se o to velmi snažíme, nejsme sto v nejbližší době tento stav zásadním způsobem změnit. ZŠ Legerova se dlouhodobě potýká s nedostatkem dětí. Má kapacitu 400 žáků a je využita zhruba jen na 30 %. Přestěhování školy vnímáme jako šanci na její záchranu. Navzdory rozšířenému specializovanému zaměření školy by dlouhotrvající problémy dříve či později vedly k nutnosti ZŠ Legerova zrušit. Škola nemůže mít ve třídě jen tolik žáků, že je spočítáme na prstech jedné ruky. Doufáme, že do zdravějšího prostředí najde cestu větší počet žáků. Toto jsou důvody, které vedly radu městské části nikoli k rozhodnutí, ale zatím jen k prověření záměru školu přestěhovat do zdravějšího prostředí. Chápeme, že pro žáky i pro rodiče představuje změna místa školy určitý problém. ODS dlouhodobě prosazuje svobodné rozhodování každého jednotlivce. Proto je pro nás směrodatný názor rodičů. Pokud bude většina rodičů trvat na zachování školy, nebudeme se tomu bránit. Je také třeba si uvědomit, že nejsme někde v pohraničí, takže docházet jinam by neměl být až tak nepřekonatelný problém. Rozhodně však podpoříme většinové stanovisko těch, kterých se to týká. TOP 09 Jana Duchková Když nám v rámci zasedání komise pro výchovu a vzdělávání předložil pan radní Pech návrh přestěhovat ZŠ Legerova do budovy, kde do roku 2004 sídlila ZŠ Vratislavova, z důvodů špatného ovzduší a nebezpečné dopravy v okolí, jevilo se vše na první pohled naprosto logické a správné. Ráda bych ale upozornila na několik aspektů tohoto záměru: Co mě zaráží asi nejvíce, je ten obrovský spěch a především nepřipravenost. Škola by na novém místě měla působit už od září tohoto roku a nebude tedy mít dostatečný prostor tuto změnu patřičně zveřejnit. Do nezáviděníhodné situace stavíme i rodiče stávajících žáků, kteří musí udělat zásadní rozhodnutí. Nevíme, kolik žáků se přesune z Vinohrad do Podskalí. Zápisy do prvních tříd jsou už za námi. Postupovat je třeba šetrně, pro děti s poruchami učení, na které se, mimo jiné, ZŠ Legerova zaměřuje, je bezesporu důležité příjemné prostředí i sportovní a volnočasové zázemí. Praha 2 vybudovala v ZŠ Legerova víceúčelové hřiště, tenisový kurt. Škola disponuje dvěma tělocvičnami, posilovnou. Co z toho budou mít tyto děti ve Vratislavově? Bylo mi řečeno, že sportoviště jsou v okolí školy. Nevím, kolik bude celá tahle záležitost obec stát. Odpověď, že asi 2,5 milionu, se mi jeví jako nedostatečná i v přípravné fázi. Nebyl zveřejněn žádný dlouhodobý záměr, jak využít budovu v Legerově. Jaké budou podmínky případné nové nájemní smlouvy s Přírodovědeckou fakultou UK? Projevil někdo zájem o pronájem celé budovy, případně o její odkoupení? Nemohu hodnotit správnost záměru, protože doposud nemám k dispozici jakékoliv reálné podklady. Neviděla jsem žádný (byť předběžný) průzkum mezi rodiči stávajících žáků a předškoláků, ani předběžnou kalkulaci nákladů a zdroje financování. A především jsem neviděla zhodnocení přínosů této akce pro obec a její obyvatele. Budeme-li mít k dispozici materiály, které správnost záměru potvrdí, je TOP 09 připravena tento záměr podpořit, ale budeme-li přesouvat školy stylem: Zkusíme to a uvidíme, což považuji za minimálně nestandardní, sotva nás někdo bude moci označit za dobré hospodáře. Za rodičovskou veřejnost Karel Beneš Rodičům ZŠ Legerova byl představen záměr zřizovatele na změnu umístění školy, o němž se dozvěděli dříve z médií, než od zřizovatele, proto byla otevřená diskuse plná emocí a v rodičích vzbuzovala pocit, že bylo rozhodnuto o osudu jejich dětí bez nich. Skutečnost ovšem byla jiná, a proto hned v úvodu bylo vysvětleno, že jde pouze o záměr, o otevření diskuse a hledání řešení, k němuž se mají rodiče vyjádřit, s tím, že na jejich vyjádření bude brán zřetel při samotném rozhodování a hledání řešení. Počet žáků v ZŠ Legerova za posledních pět let klesá, toho jsou si rodiče dětí vědomi. Na druhou stranu se díky tomu škola vyprofilovala do podoby, kterou dnes rodiče vnímají jako velký přínos, a školu začali využívat i žáci z dalekého okolí. Tak velká změna, jakou nepochybně přemístění školy je, vnáší do mysli rodičů obavy a vyvolává mnoho otázek, jakým směrem by se škola dále vyvíjela. Rodičům z blízkého okolí by navíc přestěhování velmi zkomplikovalo dostupnost. Většina rodičů má velký zájem na zachování rázu školy a na udržení vedení a pedagogů, ale prezentovaná změna toto vše nezaručuje a především je plánována velmi rychle. Mnoho otázek a nejistot tak zůstává ve vzduchu, a proto převážná většina rodičů zatím nevidí v přestěhování školy pozitiva. Naopak to vnímají stejně, jako kdyby ZŠ Legerova byla zavřena a zcela nová škola byla otevřena ve Vratislavově ulici. Škála pracovních profesí rodičů žáků je velmi pestrá, a proto nabízí pohled na danou věc z mnoha směrů. Většina rodičů by se ráda podílela na posuzování možností řešení a byla by velkým přínosem při hledání skutečně dlouhodobého efektivního řešení. To ovšem vyžaduje jednoznačné stanovení priorit a cílů ve spolupráci se zřizovatelem. Otevřením této diskuse bylo nastartováno hledání řešení, což vnímám jako velmi pozitivní. Na druhou stranu, aby bylo řešení z dlouhodobého hlediska opravdu dobré ve všech směrech, je potřeba toto rozhodnutí dělat napříč všemi zúčastněnými, shromáždit veškeré klady a zápory, připomínky a názory. A to vše vyžaduje hodně času, který bude nezbytné tomu věnovat.

4 4 ČÍSLO 2 - ÚNOR 2011 Strážníci-okrskáři Noviny Prahy 2 Znáte svého strážníka? Nespornou výhodou pražského strážníka je to, že svůj okrsek dokonale zná. Při každodenním pohybu v prostředí vymezeném jeho ulicemi pak může s přehledem pomáhat občanům při řešení různých problémů, dohlížet na veřejný pořádek a dodržování pravidel občanského soužití, ale také postihovat prohřešky proti nesprávnému parkování nebo přestupky chodců. Aby občan mohl kontaktovat svého strážníka, měl by vědět, kde a jak ho může oslovit... Seznamy okrsků a okrskářů v naší městské části jsme na tomto místě již několikrát zveřejnili. Dnes představujeme strážníky-okrskáře poněkud detailněji. Pro lepší orientaci zde kromě základních kontaktních údajů najdete také barevné fotografie strážníků a mapky jejich okrsků s přesným vymezením těchto rajonů. OKRSKOVÉ SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 2 Korunní 15, Praha 2 Tel.: Úřední hodiny Dle potřeb veřejnosti K Rotundě 3/16, NKP Vyšehrad, Praha 2 Tel.: Úřední hodiny Pondělí a středa 13:00 15:00 OPERAČNÍ STŘEDISKO MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 2 Tel.: Jiří Nový okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Legerova, Wilsonova, Seifertova, Italská, Vozová, Slavíkova, Vinohradská. Martin Popek okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Legerova, Wilsonova, Seifertova, Italská, Vozová, Slavíkova, Vinohradská. Tomáš Ritnošík okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Legerova, Wilsonova, Seifertova, Italská, Vozová, Slavíkova, Vinohradská. Josef Vašek okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Legerova, Wilsonova, Seifertova, Italská, Vozová, Slavíkova, Vinohradská. Václav Huleš okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: U Vodárny, Slovenská, Francouzská, nám. Míru, Jugoslávská, Legerova, Vinohradská. Radek Píša okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: U Vodárny, Slovenská, Francouzská, nám. Míru, Jugoslávská, Legerova, Vinohradská. František Hynek okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Francouzská, Záhřebská, Pod Nuselskými schody, Bělehradská, Boženy Němcové, Legerova, Anglická, nám. Míru. Martin Pala okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Francouzská, Záhřebská, Pod Nuselskými schody, Bělehradská, Boženy Němcové, Legerova, Anglická, nám. Míru. Josef Burian okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rybalkova, Perucká, Na Ostrůvku, Bělehradská, Pod Nuselskými schody, Jana Masaryka. Lukáš Januš okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rybalkova, Perucká, Na Ostrůvku, Bělehradská, Pod Nuselskými schody, Jana Masaryka.

5 Noviny Prahy 2 Strážníci-okrskáři ČÍSLO 2 - ÚNOR Martin Libruška okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rybalkova, Perucká, Na Ostrůvku, Bělehradská, Pod Nuselskými schody, Jana Masaryka. Václav Vobr okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rybalkova, Perucká, Na Ostrůvku, Bělehradská, Pod Nuselskými schody, Jana Masaryka. Leoš Jandera okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Boženy Němcové, Bělehradská, Fričova, Jaromírova, Ostrčilovo nám., Na Slupi, Albertov. Lukáš Kačerovský okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Boženy Němcové, Bělehradská, Fričova, Jaromírova, Ostrčilovo nám., Na Slupi, Albertov. Šárka Dvořáková okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Albertov, Boženy Němcové, Legerova, I. P. Pavlova, Kateřinská, Benátská, Na Slupi. Martin Heller okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Albertov, Boženy Němcové, Legerova, I. P. Pavlova, Kateřinská, Benátská, Na Slupi. Jiří Richter okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Albertov, Boženy Němcové, Legerova, I. P. Pavlova, Kateřinská, Benátská, Na Slupi. Luděk Kopřiva okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: I. P. Pavlova, Žitná, Vodičkova, Lazarská, Spálená, Myslíkova, Jiráskovo nábř., Rašínovo nábř., Na Moráni, U Nemocnice, Kateřinská. Pavla Pituchová okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: I. P. Pavlova, Žitná, Vodičkova, Lazarská, Spálená, Myslíkova, Jiráskovo nábř., Rašínovo nábř., Na Moráni, U Nemocnice, Kateřinská. Klára Rašmanová okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: I. P. Pavlova, Žitná, Vodičkova, Lazarská, Spálená, Myslíkova, Jiráskovo nábř., Rašínovo nábř., Na Moráni, U Nemocnice, Kateřinská. Pavel Marťák okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Svobodova, Na Slupi, Benátská, Kateřinská, U Nemocnice, Na Moráni, Rašínovo nábř. Jaroslav Zeithammer okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Svobodova, Na Slupi, Benátská, Kateřinská, U Nemocnice, Na Moráni, Rašínovo nábř. Denis Hýbl okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rašínovo nábř., Vnislavova, Slavojova, Krokova, Lumírova, V Pevnosti, NKP Vyšehrad. Jan Pilc okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rašínovo nábř., Vnislavova, Slavojova, Krokova, Lumírova, V Pevnosti, NKP Vyšehrad. Oldřich Václavík okrsek Hranice mého okrsku tvoří ulice: Rašínovo nábř., Vnislavova, Slavojova, Krokova, Lumírova, V Pevnosti, NKP Vyšehrad.

6 6 ČÍSLO 2 - ÚNOR 2011 Město a lidé Noviny Prahy 2 Palaestra nabízí pomoc i zábavu Boxerský klub Palaestra od svého založení v roce 1999 působil v Americké ulici. Vloni na podzim změnil sídlo a přestěhoval se do nových prostor v Trojické ulici 7. Název Palaestra pochází z řečtiny a znamená cvičiště nebo bojiště, v němž se odehrává zápas podle jasně daných pravidel. Ta pražská ale není pouze sportovním klubem, je i vzdělávacím centrem. Jméno Jana Baloga, zakladatele a vedoucího klubu, není příznivcům tohoto mužného sportu neznámé. Mistr republiky v boxu z roku 1985, úspěšný československý reprezentant. Dnes druhý trenér Sportovního centra mládeže Praha a trenér reprezentace ČR v kadetech. Koncem 90. let se začal věnovat dětem ze sociálně slabých rodin, které by si nemohly dovolit platit za jejich zájmovou činnost. Nabízí jim možnost smysluplně využít volný čas, a tak je pomáhá chránit před svody drog a ulice. Jsme nízkoprahové středisko, říká o Palaestře Jan Balog. Pracujeme ve dvou až třech rovinách. Jsme specialisty na box, tedy na sportovní a volnočasovou činnost. A pak je rovina sociální: máme tady i děti, které nikdy boxovat nebudou, jen se u nás nějakým způsobem realizují, hledají pro sebe vhodnou aktivitu pro volný čas, případně mají nějaký problém ať s rodiči nebo samy. My jsme ta první anebo taky poslední instance, která jim ještě může nabídnout rozumný alternativní program. Možnost, aby se mohly někam integrovat. A Jan Balog dobře ví, o čem mluví. Zkušenosti dvanáctileté práce s dětmi a studium v oboru sociální pracovník dávají dobrý předpoklad pro to, jak účinně pomoci. Celý projekt je založen na dobrovolnictví. Všichni, kdo se s J. Balogem v Palaestře o děti starají, chodí do práce, a proto klub funguje od odpoledne. Stavíme na tom, že nevybíráme od dětí žádný příspěvek. Kluci si u nás zaplatí hodinu tím, že po příchodu na trénink uklízí nebo se starají o provoz. A platí samozřejmě i docházkou na tréninky a výsledky ve škole. Když jsme si tyhle prostory upravovali, tak tu děti i jejich rodiče odpracovali spoustu hodin, stejně jako když jsme klub zakládali v Americké. Jeho provoz je finacován z různých zdrojů: jednak z občasných grantů ministerstva školství, jednak na pokrytí nájemného v obecním zájmu a služeb přispívá pravidelně městská část Praha 2, dodává. V klubu Palaestra trénuje v současné době 30 kluků, od žáků po vysokoškoláky. A nejsou to jen ti z problémových rodin. U trenéra Baloga trénují zájemci o kvalitní sportovní vyučování nauky o boxu, a to i ze sociálně silného prostředí, z celé Prahy. Text a foto: van Čtvrtek s Veselým seniorem Nadační fond Veselý senior vás zve na pravidelná setkání pro seniory každý poslední čtvrtek v měsíci, tentokrát s novinářem, publicistou, scénáristou, rozhlasovým a televizním redaktorem a moderátorem Václavem Žmolíkem. Čtvrtek v 10:00, CASA GELMI, Korunní 30. Bližší informace na nebo na tel.: Jak nepřijít o střechu nad hlavou Další z aktivit Burzy vzájemné pomoci je beseda s právníkem nad aktuálními zkušenostmi v oblasti rafinovaných podvodných praktik, uplatňovaných stále častěji některými podnikateli vůči seniorům. První setkání v prostorách burzy v Trojické ul. 1 se uskuteční v 11:00. O své zkušenosti se s vámi podělí JUDr. Oldřiška Luňáčková, advokátka. Centrum sociálních služeb Praha 2 pro vás od 1. února 2011 znovu otevírá klub, nyní v nově zrekonstruovaných prostorách v Záhřebské 15. Každý všední den od 9:00 do 17:00 se zde můžete zastavit na kus řeči a kávu. Čeká na vás vlídná obsluha a získáte tu vždy aktuální informace o plánovaných programech: NABÍDKA NA ÚNOR pondělí ve 14:00 Punč sv. Valentýna pondělí ve 14:00 Promítání a vyprávění o putování po Svatojakubské cestě pátek ve 13:00 Přijďte na bábovku (společné pečení i konzumace) pondělí ve 14:00 Biograf na přání Masopust bude sice až v březnu, ale již nyní vás zveme na masopustní odpoledne s živou muzikou, ovarem i koblihami, které se v klubu v Záhřebské 15 koná v pondělí 7. března od 14:00. PRAVIDELNÉ PROGRAMY úterý 11:00 13:00 Dvojka pro seniory Milí členové klubu, dovolte mi, abych vás pozdravila již ve druhém měsíci tohoto roku. Máme pro vás i nadále připraveny známé a oblíbené aktivity, například cvičení a plavání nebo počítačové kurzy. Novinkou, na kterou se můžete těšit a která vás bude provázet vždy jednou měsíčně, jsou cestovatelské přednášky s RNDr. Pavlem Mrázkem, CSc. Čekají vás poutavé návštěvy blízkého okolí i míst vzdálených. Při nich se můžete zasnít a přenést do dob dávno minulých nebo míst, kde zrovna teď pálí slunce Věřím, že v těchto, povětšinou šedivých a chladných dnech, to pro vás bude vítané zpestření. Konkrétní informace naleznete na této straně, na nástěnce v informačním koutku pro seniory v přízemí budovy MČ Praha 2 a také na internetových stránkách v sekci klubu Dvojka pro seniory. Přeji vám všem pěkné únorové dny. Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 DVOJKA PRO SENIORY NOVÍ PARTNEŘI KLUBU Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou cukrárnu, prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty předkládejte již při objednávání. Kontaktní údaje na nové Partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a také zveřejňovány na internetových stránkách v sekci klubu Dvojka pro seniory. SENIOR FITNES Pánové, posilte naše řady Ve všech fitcentrech vám potvrdí, že po Novém roce se zpravidla rozšiřují počty cvičenek. Záměrně píši cvičenek, protože muži se v seniorských cvičebnách objevují sporadicky, přestože věk se na kvalitě jejich života promítá přibližně stejně. Jenže ženy se s tímto fenoménem perou úporněji. Chcete-li se dostat do báječné dámské společnosti, neváhejte, místa se tenčí. Nebudou. Abyste netápali v mrazivém únoru, přikládáme adresy našich center: Základní škola Resslova (MŠ Na Zbořenci), ST 10:00 11:00, BUGI FiT Balbínova 6, ÚT 10:00 11:00. O podrobnosti si můžete napsat na o našich aktivitách si také můžete přečíst na Každý den úspěch za Senior fitnes přeje Zdeněk Srba. POČÍTAČOVÉ KURZY Počítačové kurzy pro přihlášené členy klubu již probíhají. Pokud jste ještě nebyli kontaktováni, mějte strpení, kurzy obsazujeme postupně. Bližší informace získáte každou středu od 9:00 do 12:00 v infokoutku na nám. Míru 20. Kurzy se konají v SPŠE v Ječné 30. Kapacita je omezena. NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR nabízí každý všední den na adrese Trojická 1 v čase od 10:00 do 17:00 různé zájmové aktivity pro seniory, na které je třeba se zaregistrovat na tel.: nebo osobně. Rozvrh je zveřejněn také na nástěnce v infokoutku pro seniory a na www. praha2.cz. Mezi tyto aktivity patří Výuka na PC, Internet, Fotokroužek, Trénink paměti, Angličtina, Patchwork, Cvičení Tchi- Kung. Ale i Odpolední čaj s historií nebo Na kus řeči s přáteli a bábovkou. Dalším významným projektem Veselého seniora je BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI zde je možnost nahlédnout do kartotéky nabídky a poptávky a vybrat si podle své potřeby a zájmu v rubrikách seznámení, řemesla, výuka, dobrovolnictví, zahrada, domácnost, využít přístup k počítači na internet nebo navštívit společenskou místnost určenou pro vzájemná setkání. Vypůjčit si lze videokazetu s historicko-naučnými filmy, knihu, časopis a CD. CVIČENÍ V BAZÉNU S sebou si, prosím, vezměte 100 Kč jako zálohu na šatnu. Bazén TJ Sokol Královské Vinohrady, každý čtvrtek od 15:45 do 16:30. Každého prvního v měsíci, od 8:00 jsou v informační kanceláři na nám. Míru 20 připraveny plavenky k vyzvednutí. Každý zájemce obdrží jednu plavenku po předložení klubové karty. Cvičení je určeno pouze občanům bez závažnějších zdravotních omezení, jimž je znám jejich zdravotní stav, umožňující cvičení a plavání v bazénu. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. BUENA VISTA VINOHRAD Občanské sdružení pro aktivní stáří nabízí rekondiční pobyty pro seniory na rok 2011: , Lipno, zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou a výlety (přihlášky do ) , okolí Telče, zdravot. cvičení s fyzioterapeutkou a výlety (přihlášky do ) , Chorvatsko, Pakoštane, zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou u moře (přihlášky do ). Kontakt: Mgr. Eva Hrabětová, tel.: ; Pravidelné programy pro tělo i duši: zdravotní cvičení pro ženy (i muže) v nejlepších letech 60+, úterý a čtvrtek 15:00 16:00, studio Bodyisland, U Zvonařky 7, Praha 2. Vede fyzioterapeutka, individuální přístup, bližší informace na tel.: AKORD Chcete pracovat v sociálních službách a nemáte kvalifikaci? O. s. AKORD nabízí vzdělávací program Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Projekt je určen zájemcům z hl. m. Prahy, evidence v pobočkách Úřadu práce není podmínkou. Bezplatný kurz trvá 21 dnů. Po ukončení obdržíte Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Termín: 14. února března 2011, kontakt: tel.: a Centrum sociálních služeb Praha 2 zve do Klubu aktivního stáří Radost pro duši pěvecká dílna s Jiřím Vondrovicem pro všechny, kdo rádi zpívají úterý 13:00 14:30 Zdravotní cvičení na židlích pro mladé duchem vede fyzioterapeutka Eliška každé 2. úterý v měsíci 15:00 16:00 Dejte prostor fantazii výtvarná dílna; arteterapeutka Jana vám pomůže otevřít dvířka tvořivosti a fantazie, která je v každém z nás středa 14:00 15:00 Nenechte mysl rezavět trénink paměti s humorem čtvrtek 13:00 17:00 Odpoledne pro milovníky šachů, karetních her atd. Bližší informace o klubu na tel.: a

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 2 - ÚNOR Ráda chodím na Vyšehrad Operní pěvkyně Soňa Červená žila třicet let v emigraci a během své kariéry se setkala s Marií Callasovou, Lucianem Pavarottim, Herbertem von Karajanem, Rafaelem Kubelíkem a dalšími hvězdami nebe klasické hudby. Dnes po svém návratu doslova září na scéně Stavovského divadla v roli nesmrtelné zpěvačky Emilie Marty v Čapkově hře Věc Makropulos. Žije na Rašínově nábřeží a tvrdí, že tím, kdo ji přilákal zpátky do Prahy, je Vltava. Jak snášíte tuto zimu, která je sněhová, mrazivá a ledová? Jsem taková nepromokavá, každé počasí snáším docela dobře. Nedám se jím nijak zarazit ve svých akcích. Bydlíte na nábřeží, díváte se na Pražský hrad a na druhé straně vidíte Cukrák Co vás přilákalo vrátit se zpátky do Čech? Každé město, které má vodu sladkou nebo slanou je mým městem a vždycky se snažím na ni dívat. Nějak mě to zklidňuje. Vltava je ale samozřejmě pro mě nejdražší vůbec, a proto jsem ráda, že jsem tenhle byt našla. Jsem tu moc šťastná. Osobnost Prahy 2 Vrátila jste se do Čech po třiceti letech, během kterých jste poznala spoustu krásných měst. Jaké místo mezi nimi zaujímá Praha? Jsou dvě věci, které mě tady nejvíc drží a táhnou, a to je Vltava, o které jsme mluvily, a čeština, protože je to můj rodný jazyk. Říkám ale můj otcovský jazyk, protože otec mne češtinu naučil milovat a ctít. A naučil mě, že slovo a hudba mají stejnou hodnotu a jedno pro druhé se nesmí zanedbávat. Proto se snažím, aby mi bylo vždycky rozuměno, když něco zpívám nebo říkám. Čeština a Vltava, to jsou největší taháky, které tady miluji. Vrátila jste se domů, nebo máte domov někde jinde? Mám domov všude, kde stojím na jevišti. Během těch třiceti let jsem procestovala všechny světadíly, hrála jsem na tolika jevištích a v tolika městech, že jsem si vždycky snadno zvykla tam, kde jsem účinkovala. Domovem se mi tak stalo místo, ve kterém jsem účinkovala. Smysl pro jeden jediný domov nemám. A co Národní divadlo? To je moje velká láska, celý můj život. Než jsem emigrovala, nesměla jsem Ve středu si připomeneme třetí výročí úmrtí Mgr. Michala Basche, který v letech vykonával funkci starosty MČ Praha 2. V gymnáziu Omská ve Vršovicích se od 11. do uskuteční mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů Miluj svůj život. Nedělní zábavné odpoledne pro seniory (od 15:00) připravili ve vinárně U Stréců na časopis Generace, vinárna U Stréců, Budečská 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška, Římská 23; vstup volný (další setkání bude ). Pobyty 55+ do Wellness Hotelu Frymburk ( a ) připravil pro seniory z Prahy 2 O. K. Bus Praha; informační tel.: , rezervace Jednou větou být do Národního divadla angažována, protože jsme byli takzvaní třídní nepřátelé. Proto jsem také emigrovala, abych mohla zpívat na svobodě, kde chci a jak chci. Teď jsem se po třiceti letech vrátila a zase jsem tady to Národní divadlo našla. Tentokrát mne ale přijalo s otevřenou náručí, jsem vděčná za to, že jsem se dožila toho, že v Národním divadle zpívám a hraju. Věc Makropulos je takřka kultovní hra. Vybírala jste si ji, nebo vám ji nabídli? Věc Makropulos se jako opera prosadila po celém světě, ale Čapkovo činoherní zpracování trochu zapadlo. Stavovské divadlo šlo do toho a riskovalo vzít pro českého klasika amerického světového režiséra Roberta Wilsona. A myslím, že on toho Čapka obrodil. Víte, o Čapkových textech se říká, že jsou zastaralé. Možná je to pravda, je to sedmdesát let, co ty nádherné kusy psal, ale já myslím, že Robert Wilson přistoupil k tomu dílu úžasně, pochopil ho a vedl nás tam, kudy pro Čapka teď vede cesta k tomu, aby se stal světovým. Čapek má morálku, filosofii, všechno, aby byl znovu uznáván. Vypadáte skvěle a jste v úžasné kondici. Cvičíte? Ano, ale myslím, že to je především věc disciplíny a toho, jak člověk žije aby nechodil flámovat Mám tady rotoped a myslím, že žiju dost rozumně. Bydlíte v nádherném secesním domě, jakých je na dvojce víc, i když ne třeba v tak pěkném stavu. Secese je zřejmě vaše záliba. Kam chodíte, když si chcete odpočinout? Secesi mám moc ráda, taky proto tady bydlím, ale odpočinout si chodím na Vyšehrad. Mám ráda i hřbitov, na kterém jsou oba moji rodiče, a celkově je mi na tom kopečku pokaždé nějak dobře. Text: Dana Frantálová, foto: Radovan Janouschek Poznámka redakce: Dne na jevišti Stavovského divadla ministr kultury Jiří Besser slavnostně předal po 6. repríze inscenace Věc Makropulos paní Soně Červené medaili Artis Bohemiae Amicis (tedy Přátelům českého umění). Ocenil tak její dlouhodobý a cílevědomý přínos k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. a objednávky každý čtvrtek od 13:00 do 16:30 v Koutku cestovatelů v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Lidé, kteří rádi navštěvují farmářská tržiště, mají další možnost nákupu čerstvé zeleniny od českých výrobců: v lednu uvedl organizátor tržišť, o. s. Archetyp, do života nový systém farmářských bedýnek. Klub REMEDIUM pořádá v 18:00 jubilejní X. seniorský bál Srdce v tanci; a to v Casa Gelmi, Korunní 30. Nadace Partnerství v lednu vyhlásila 5. ročník grantového programu Na zelenou: projekty bezpečných cest do školy lze přihlásit do van Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí čtenáři, soudě podle množství soutěžních snímků, které do této chvíle dorazily do redakce, první téma roku 2011 mnohým z vás padlo jako ulité. Pod sněhovou pokrývkou je Praha snad nejfotogeničtější z celého roku, a tak pro nás bude obtížné vybrat tři vítězné ze všech těch kouzelných snímků. Jak jsme už avizovali v minulém čísle, od Nového roku se mění pravidla soutěže a vítěze vyhlašujeme jednou za čtvrtletí. Zima pokračuje dál, i když v docela jiné podobě než na přelomu roku, a tak mají možnost zapojit se do soutěže ještě další fotografové. Fotíme na téma ZIMNÍ TÓNY PRAHY 2. Jako malou ochutnávku přinášíme jeden ze soutěžních snímků, jehož autorem je Robin Fried. Své fotografické úlovky můžete posílat až do 23. března na p2.mepnet.cz nebo na poštovní adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Nezapomeňte vždy uvést svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli poslat případnou výhru. My Tři králové jdeme k vám... Na svátek Tří králů, ve čtvrtek 6. ledna 2011, pořádala Arcidiecézní charita Praha pod patronací starosty městské části Praha 2 Ing. Jiřího Palusky na náměstí Míru tříkrálovou oslavu. Tento svátek je spjat s tradicí obdarování... Tři králové nesli do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobná je i charitní práce. Chudým, potřebným a znevýhodněným přináší charita dary v podobě pomoci, která řeší jejich aktuální tíživou situaci. V tříkrálový svátek bylo po celé odpoledne na náměstí Míru rušno. Na pódiu se střídaly dětské pěvecké a dramatické soubory, ve velkém stanu byla na informačních panelech k vidění výstava o sociálních projektech Arcidiecézní charity Praha a promítal se zde dokumentární film o programu Adopce na dálku v Indii. Děti se mohly svézt na velbloudech a koních nebo si pohladit či nakrmit oslíka a ovečku u živého betléma. Vyvrcholením programu byl příjezd Tří králů na velbloudech, které přivítal zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek. Happening Charita slaví 3 krále byl jednou z doprovodných akcí, které Charita pořádala v souvislosti s tradiční celostátní Tříkrálovou sbírkou. Kolednické skupinky vycházely ve dnech kolem svátku Tří králů do ulic a sbíraly dary na podporu charitních sociálních, zdravotních, rozvojových a humanitárních projektů. Sbírka je největší akcí svého druhu v České republice, každoročně je do ní zapojeno přes 30 tisíc dobrovolníků. V novodobé historii se poprvé konala v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze a hned následujícího roku byla pro velký úspěch zorganizována na celém území republiky. V první celonárodní sbírce se vybralo 8 a půl milionu korun. Letos jen v pražské arcidiecézi koledovalo na 1500 koledníků a výtěžek sbírky se zde odhaduje na 4 miliony korun. Text a foto: lom Lemniskáta nabízí práci handicapovaným Nově vznikající chráněná dílna Lemniskáta život bez bariér, o. p. s. přijímá zájemce o práci. V Balbínově ulici 6 vzniká pod záštitou městské části Praha 2 nová chráněná dílna. Provozovat ji bude nezisková organizace Lemniskáta život bez bariér, o. p. s., zaměřená na občany s mentálním či tělesným handicapem. Dílna bude poskytovat pracovní příležitosti spojené s asistencí ergoterapeutů, výrobním programem budou papírenské produkty. Otevření dílny je plánované na březen Lemniskáta má ještě volná místa a přednostně budou přijímáni občané s trvalým bydlištěm v Praze 2. Její struktura je specifická svou dvoustupňovostí, umožňující zapojení širší škály klientů do činnosti dílny. První stupeň výrobní dílna je určena především handicapovaným spoluobčanům, kteří svými schopnostmi a možnostmi dosahují na požadavky práce v papírenské dílně při výrobě školních sešitů. Jejich práce bude koordinována ergoterapeuty a klienti budou za své pracovní plnění honorováni mzdou. Druhý stupeň terapeutická dílna příprava na práci je určena pro práci pod vedením terapeuta. V této části dílny nebudou lidé honorováni mzdou, činnost je považována za přípravný krok pro první stupeň dílny nebo pro práci na jiném chráněném pracovišti. Velkým přínosem pro chráněnou dílnu je prostor, který Lemniskáta získala od městské části Praha 2, na jejíž náklady byl zrekonstruován tak, aby splňoval veškeré hygienické normy a specifika pro handicapované klienty. Dílna bude ještě rozšířena o možnost příjemného posezení v zahradě. Vstřícný postoj městské části a vnímání potřeby vzniku chráněné dílny na jejím území dává naději na společnou trvalou spolupráci. mich Lemniskáta život bez bariér, o. p. s. Balbínova 6, Praha 2 Tel.: , Výstavy V Galerii Viničního altánu v Havlíčkových sadech máte do příležitost navštívit fotografickou výstavu Michala Mecnera Dokud nás smrt nerozdělí... o průběhu svatebního dne tří párů různých národností. Na Staroměstské radnici je od do k vidění Umění řemesla hodinářského. Seznámíte se zde s unikátními výrobky švýcarských a německých manufaktur a s prací významných českých hodinářů i rytců. Akce Do Radiopaláce zve Amicia, o. s. na Valentinskou taneční párty ( v 18:00) a na pravidelné akce Taneční čaje (neděle, 16:00 19:00) a taneční kurzy pro ženy Královna tance (úterý 18:00 19:30). V pobočce Městské knihovny Praha, Ostrčilovo náměstí 1 je do konce února prodloužena výstava Libuše Voldánové Obrázky pro potěšení. Přednáška Tomáše Daňka Vyprávění o životě na staré Šumavě se koná v 17:00. Vstup na obě akce volný. Divadla V Divadle U Hasičů se na koncertu Jazz Praha Toronto setká v rámci festivalu Mene Tekel Jana Koubková s Edou Vokurkou z Kanady. Veřejné nahrávky pořadu Tobogan se konají 12., 19., Malé vinohradské divadlo uvede Gogolova Revizora, fenomenální oslavu lidské hlouposti a inscenaci Élektrá, vycházející ze Sofoklova antického textu. Na jemně destilovaný horor z prostředí psychoterapeutické skupiny Děvčátko s mozkem můžete zajít com Kino Kino Mat bude v únoru promítat např. švédsko-dánský kriminální thriller Muži, kteří nenávidí ženy. Z Metropolitní opery New York se budou konat přímé přenosy oper: Nixon in China od J. Adamse a Ifigenie v Tauridě od Ch. W. Glucka. Kluby, kavárny Balbínova poetická hospůdka připravila na Poetický salon Zb. Benýška a Eugena Brikciuse. Show Circus Ponorka jednočlenné kapely Honzy Ponocného se bude konat Ivan Hlas Trio bude hrát Návštěvníci Salmovské literární kavárny se mohou při vystoupení Bati & Kalábova něžného beatu těšit na dobrou muziku a uvolněný večer plný přátel a úsměvů. Ve večeru autorských písní zazní skladby Martiny Trchové, Patrika Henela a Radka Polívky. V písňovém večeru vystoupí Ester Kočičková spolu s Lubomírem Nohavicou. V kavárně Caféidoskop, Lazarská 8 se budou např konat Cafeidoskopičiny, veselá čísla literárního programu podle výběru návštěvníků, a bude koncertovat kytarista Štěpán Rak (začátky v 19:30). Jiří Dědeček se skupinou Úterý vystoupí ve 20:00.

8 8 ČÍSLO 2 - ÚNOR 2011 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Na slovíčko, paní ředitelko U NÁS V SLOVENSKÉ Základní škola Slovenská 27 leží v klidné, tiché ulici sousedící s Bezručovými sady. Tato secesní budova bývalého c. k. reálného gymnázia však disponuje moderními interiéry. Jaké klima zde panuje a jak se pracuje současným žákům, to nám objasnila paní ředitelka Mgr. Hana Žampová. JE LIBO JITRNIČKU NEBO JELÍTKO... Jako na pravé vesnické zabijačce si mohli v sobotu 22. ledna připadat všichni, kdo se nechali zlákat pozváním na vepřové hody na náměstí Míru. Za podpory městské části Praha 2 tu vyrostly stánky s jitrnicemi a jelity, vepřovými výpečky, škvarkovými pomazánkami, zkrátka všemi dobrotami, jaké jen klasická česká zabijačka může nabídnout. Vůně zabijačkového guláše nebo ovárku nakonec úspěšně přemohla i ty nejzarytější dietáře. Zabijačkové hody v centru Prahy, to je dost velká rarita, a tak není divu, že se u stánků tvořily dlouhé fronty a v odpoledních hodinách už bylo leckde málem vyprodáno. Pastva to byla jak pro chuťové buňky, tak pro oko řezníci i jejich učni předváděli, jak takové jitrničky, jelítka a další lahůdky vlastně vznikají... A nakonec i pro duši, když přítomným po celý den dělal společnost dobrý voják Švejk spolu s harmonikářem. Text: len, foto: vin Prázdninový provoz školských zařízení nově Rada městské části Praha 2 na svém druhém lednovém zasedání projednala provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin a prázdninový provoz školních družin a školních klubů základních škol zřizovaných MČ Praha 2. Radní souhlasili s přerušením provozu mateřských škol po dobu hlavních prázdnin, a to od do v mateřských školách Na Děkance, Čtyřlístek, Slovenská, Viničná a Španělská. Kromě toho bude přerušen provoz v mateřských školách Trojlístek ( ), Šumavská ( a ), Na Zbořenci 7 ( a ) a Na Smetance ( a ). Prázdninový provoz budou zajišťovat mateřské školy Trojlístek ( ), Šumavská ( ), Resslova ( ) a Na Smetance ( ). Prezentace jednotlivých školek budou uveřejněny v březnovém čísle Novin Prahy 2. Jejich provoz v době hlavních školních prázdnin bude vyvěšen na úřední desce MČ Praha 2, na internetových stránkách i na všech budovách mateřských škol. Na programu jednání rady bylo rovněž fungování všech školních družin a školních klubů základních škol v Praze 2 o prázdninách. Rada MČ Praha 2 souhlasila s přerušením jejich provozu o jarních prázdninách ( ), o velikonočních prázdninách ( ) a o hlavních prázdninách ( ). Kdo bude v Ámosu nejlepší Školní kolo Ámose se s počátkem února přehouplo do druhé půle. Co to pro školy znamená? Pro ty, které mají školní kolo za sebou, určitě přípravu na meziškolní druhé kolo soutěže, pro ostatní poslední možnost tréninku disciplín. Během února zaplníme tabulky výsledky všech dětí a březen je měsícem, kdy v rezervních termínech školní kolo končí. Sportovní výkony jsou lepší než v minulém roce, potvrzují sportovní komisaři. Nadšení a bojový duch, to jsou zřejmě vlastnosti, které děti ženou k takovým výkonům. A to je teprve začátek. Být ve vybraném týmu reprezentujícím školu je velká motivace. A co je hlavní? Ředitelka jedné ze škol říká: Děti se chytly, a to je dobře. V Amos tour má každý stejné šance A děti to vědí. Za organizátora soutěže Vít Mařík, MKC Group, s.r.o. Co nového v Knihovně na Vinohradech Pro prvňáčky z Prahy 2 letos zprostředkovává Knihovna na Vinohradech velmi úspěšný projekt nazvaný Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Akce, kterou organizuje Národní pedagogická knihovna ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pomáhá nejmenším čtenářům objevit ve čtení výbornou zábavu na celý život. Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů jsme v lednu uspořádali akci pro mladší školáky, kteří se formou počítačové hry učili, jak zacházet s informacemi o sobě a jak dbát na svou bezpečnost ve světě počítačů i mimo něj. Na malé čtenáře všech věkových kategorií budou v Knihovně na Vinohradech každý měsíc čekat tři soutěže: Knihomol, Všeználek a Všetečka. Děti se tak podle svého výběru mohou zapojit do měření sil ve znalosti knih, vědomostních testech nebo v jiných dovednostech. Kromě dílčích vítězů budeme postupně hledat i vítěze vítězů, který do konce školního roku nasbírá nejvíce bodů. Se zajímavými akcemi Knihovny na Vinohradech se můžete seznámit na jejích webových stránkách Ale dozvědět se o nich už můžete přímo na své ové adrese; tato novinka byla zavedena v rámci projektu Dvojka pro děti a rodiče. Lenka Indrová Heslem vaší školy v rámci školního vzdělávacího programu je úspěch pro každého. Můžete vysvětlit, jak je možné, že u vás neexistuje neúspěšný žák? Od začátku se snažíme vytvářet podmínky a atmosféru, v níž by každé dítě mohlo najít samo sebe, zjistit, v čem vyniká, a klidnou, nenásilnou formou své přednosti rozvíjet. Klademe důraz na vědomí rovnocennosti a důležitosti všech zájmů např. i méně nadaných dětí nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se je povzbuzovat, rozvíjet jejich osobnost. S tím souvisí i desatero práv, ale vlastně také povinností žáků naší školy. Sebevědomí se vzájemně nevylučuje s úctou a respektem ke druhému. Proto je prioritou individuální přístup k dětem a partnerství učitele a žáka. Jaké poskytujete dětem zázemí? Škola disponuje špičkově vybavenou počítačovou pracovnou, ale i dalšími moderně vybavenými odbornými učebnami, knihovnou, interaktivními tabulemi, dále jídelnou, družinou a školním klubem. A volnočasové aktivity vaší školy? Snažíme se žákům nabídnout co nejvíc. Vycházíme ze skutečnosti, že pro děti i rodiče je mnohem výhodnější využít školních kroužků, než někam vzdáleně dojíždět. Proto je škála volnočasových aktivit školy opravdu široká počínaje sportovními, jazykovými a dramatickými kroužky a konče oblastí výtvarnou nebo hudební. Přijímáte žáky také do vyšších ročníků. Nemívají problémy s adaptací? Přechod pro ně není problematický. Dáváme jim čas na to, aby si ve škole zvykli. Učitelé se novým žákům více věnují, jejich konzultační hodiny jsou nastaveny na dobu, v níž mají děti volno. Mohou se přijít o čemkoli poradit. Vyskytují se mezi bývalými žáky vaší školy slavná jména? Jistě. Zmíním např. herce Václava Vosku, ale třeba i zpěváka Dana Hůlku. Také v současnosti se mezi našimi žáky vyskytuje řada mladých talentů, a to nejen potomků významných osobností. Mgr. Veronika Kouteshová Mezinárodní setkání v ZŠ Londýnská Do Základní školy Londýnská se ve dnech ledna sjely delegace učitelů a dětí z Belgie, Německa, Maďarska a Velké Británie. Důvodem jejich návštěvy byla studentská konference, organizovaná k řešení úkolu v rámci celoevropského projektu Comenius. Na realizaci úkolu získali všichni účastníci grant od Evropské unie. Letošní téma, které pět škol společně řeší, jsou problémy v oblasti životního prostředí. Děti se pravidelně setkávají: počátkem školního roku byly v Maďarsku a další výlet, tentokrát do Německa, je čeká v březnu. A na výstupech z projektu řešitelské týmy průběžně spolupracují (v Londýnské jsou řešiteli dvě osmé třídy). Akce Comenius oficiálně začala ve čtvrtek Hosty kromě ředitele školy Mgr. Martina Ševčíka přivítali na slavnostním zahájení s kulturním programem také starosta MČ Praha 2 Ing. Jiří Paluska a vedoucí odboru školství a kultury Ing. Zuzana Folprechtová. Školáci z Prahy 2 pro své kamarády připravili kromě oficiálního také bohatý doprovodný program: pozvali je, aby se seznámili s životem jejich školy, a umožnili jim návštěvu pražských památek. Členové jednotlivých delegací byli ubytováni v hostitelských rodinách. V pátek odpoledne se konala studentská konference, kde se vyskytla řada zajímavých nápadů, jak řešit jednotlivé problémy (např. Belgičané potřebovali pomoci s nepořádkem ve školní budově, Němci se žvýkačkami ve škole). ZŠ Londýnská předložila problém znečištěné parky v okolí školy. Nejzajímavěji ho podle hodnocení našich dětí vyřešili Belgičané. Navrhli totiž, aby byly do parků instalovány odpadkové koše, které budou zvukově oznamovat např. hudbou nebo vtipnou průpovídkou vhození odpadku. To by mohlo lidi motivovat, aby házeli odpadky tam, kam patří. V závěru konference se jednotlivé týmy rozhodly, které nápady považují za nejlepší. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Němci, odvezli si hned tři ceny. Úspěšná Akce Comenius v ZŠ Londýnská skončila v sobotu v Malém Vinohradském divadle závěrečným večírkem, kde zahrála i školní kapela Strom Stínu. Text a foto: van Princezna a princ české pohádky Zábavná a vzdělávací soutěž mluveného slova, fantazie a improvizace Princezna a princ české pohádky pro děti od 6 do 12 let a jejich rodiče vstupuje letos pod patronací Českého rozhlasu 2 již do čtvrtého ročníku. Jejím cílem je nejen kultivovat mluvený projev, ale také zaměřit pozornost účastníků k národní pohádkové tvorbě, literatuře i filmové produkci. Dítě si vybere oblíbenou pohádkovou postavu z českého filmu nebo literatury, s níž bude postupovat celým ročníkem soutěže (celkem 5 setkání). Jeho úkolem bude tříbit svůj vztah k pohádkové postavě tak, aby za ni dokázalo mluvit i myslet, pohotově a vtipně reagovat na dotazy odborné poroty a v plné síle probudit svoji fantazii i tvořivost. K získání dovedností a k odblokování případné trémy u nesmělých dětí napomáhá odborná porota. Rodiče budou mít k dispozici podkladové výukové materiály. Organizátoři soutěže chtějí naplnit volný čas dětí, rozšířit jejich schopnosti a dovednosti a upevnit soudržnost rodiny prostřednictvím zajímavé komunikace. Zájemci se mohou přihlásit na stránkách: uzávěrka přihlášek je huš Galasovy cyklojízdy po Praze a okolí pokračují i v zimě Sraz účastníků cyklojízd je v parku Folimanka (pod Nuselským mostem): o víkendech v 10:00, ve všední dny v 18:00. Více na a na tel.: , Sobota : Folimanka, nám. bří. Synků, Michelská, Spořilov, Hamerský rybník, Hostivařská přehrada, Rybářská bašta, Na Groši, Práčská, nádraží Strašnice, Průběžná, Koh-i-noor, nádraží Vršovice, Folimanka, Pizzeria Cartello Alto. Čtvrtek 3. 3.: Folimanka, Výtoň, Výtoňský železniční most, Anděl, Újezd, park Kampa, Karlův most, Malostranská, Chotkovy sady, Letenská pláň, Ovenecká, Výstaviště, nádraží Holešovice, Ortenovo nám., Libeňský most, Karlínský tunel, Rokycanova, Havlíčkovo nám., Svět piva (Havlíčkovo nám. 7, Praha 3), Olšanské nám., Flora, Orionka, Bělocerkevská, Slávie, Oblouková, Hospůdka u 17ky.

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 2 - ÚNOR Psalo se před sto lety Dnes o plesové události roku a pohřebním katafalku Obyvatelé města se mohli v zimě roku 1911 sklouznout nejen na chodníku. K tradičnímu kluzišti u vinohradského pivovaru nově přibyla ledová plocha poblíž Riegrových sadů v dnešní Italské ulici: Klub cyklistů a motocyklistů Čechie na Král. Vinohradech zřídil na svém cvičišti v Žižkově ulici rozsáhlé kluziště, jehož ohromná plocha i při největší návštěvě skýtá dosti volného místa, což zajisté ve dnech, kdy dostaví se školní mládež, dospělí bruslaři zvláště ocení. Tradičním centrem vinohradského společenského života byl od svého otevření v roce 1894 Národní dům. Zimní období se každoročně neslo ve znamení plesů různých vinohradských spolků. Mezi nejočekávanější akce sezony patřil ples Měšťanské besedy na Královských Vinohradech. V roce 1911 se tato akce konala pod názvem Máj, a dle novinového popisu večer svému názvu vskutku dostál: Dekorace byla umělecká a na květy bohatá. Schodištěm vroubeným loubím, popnutým nádherně květy mimosy, vcházelo se do foyeru. Zimní zahrada se proměnila v nádherný kvetoucí sad, v němž kromě moře květin střídaly se šeříky, jabloně, třešně a jiné, vše v nejbujnějším květu. Hlavní sál vyzdoben byl látkami v barvě bílozelené, kterážto dekorace doplněna bohatými výzdobami květinovými, jakož i nádhernými perskými koberci a tvořila v oslnivé záři plného elektrického osvětlení důstojný celek. Dodejme ještě, že v interiéru nechyběl ani tryskající vodotrysk a že návštěva byla tak četná, že všechny dvorany byly hustě naplněny. Vstupenka pro pány byla za tři koruny, dámy a akademici zaplatili po dvou korunách. Duchovním centrem města byl jen pár kroků vzdálený chrám svaté Ludmily. Kromě pravidelných mší se v kostele konaly i další církevní obřady, mezi něž patřily i pohřby a zádušní mše. V této souvislosti noviny upozornily na následující záležitost: Ač sama církev praví, že po smrti jsme všichni si rovni, přece katafalky při zádušních službách tomu nesvědčí. Někdy je to jen kus černého plátna, jindy katafalk tak veliký, že pro něj ani oltář není viděti. Hlavní problém byl však ten, že katafalk se z prostoru kostela prakticky nikdy neodnášel: Katafalk v kostele vinohradském tak zdomácněl, že pohřební ústav má tu pro něj i své skladiště, aby jej nemusel do nedalekých svých místností odvážeti. Často tak docházelo ke zvláštním situacím, například při svatbách: Jak trapně a bolestně působí to na snoubence, když při prvním kroku ku společnému žití staví se jim do cesty katafalk znamení bolesti a smrti. Katafalk staví se v cestu i dítkám, které neseny jsou v chrámu ke křtu. Skončíme však veseleji. Městská rada na své únorové schůzi oznámila několik investičních akcí na rok Právě v tomto roce vzniklo schodiště dodnes spojující park u vinohradské vodárny s Vršovicemi. Jiná novinka, která setká se jistě s přívětivým přijetím ze strany obecenstva, jest zřízení rozsáhlých krytých verand v Riegrových sadech, aby umožněn a zpříjemněn byl pobyt v sadech a aby také při jarních a letních přeprškách a bouřích ušetřeni byli návštěvníci před panikou rychlého útěku. Veranda ta pojme do svého nitra pohodlně na tisíc osob. Novou podobu mělo postupně získat také dnešní náměstí Míru: Zřízena bude vkusná čekárna elektrických drah, v jejímž podzemí umístí se veřejný pisoár. Úpravu sadu aranžuje ředitel městských parků pan Batěk, odborník jména zvučného, tak že nejen s důvěrou a klidem, ale přímo s radostným očekáváním můžeme hleděti vstříc dokončení nového jeho díla. Michal Frankl Významné výročí na Karlově Ve starobylém kostele Nanebevzetí Panny Marie a císaře Karla Velikého se bude v neděli 27. února konat velká slavnost. Zdejší Svaté schody, postavené podle římského originálu slavným architektem J. B. Santinim - Aichlem v letech , totiž byly před 300 lety, 22. února 1711, posvěceny. lovi Pontiovi Pilátovi, který jej nakonec odsoudil k trestu smrti ukřižováním. Originální schodiště nechala roku 323 po Kristu převézt do Říma římská císařovna Helena, matka významného císaře Konstantina Velikého dodnes jsou v Lateráně. Věřící se po nich z úcty ke Kristovu utrpení pohybují po kolenou. V barokní době se začaly jejich kopie budovat na různých poutních místech: karlovské Foto: len Tato unikátní památka je součástí projektu tzv. Malé Palestiny, kterou karlovští augustiniánští kanovníci nechali vybudovat počátkem 18. století. Jde o stavby, které mají věrně imitovat místa spjatá s Kristovým životem ve Svaté zemi. Vedle Svatých schodů se na Karlově nachází i jedinečná podzemní Betlémská jeskyně s nejstaršími dochovanými jeslemi v pražských chrámech a kaple Kristova žaláře. Svaté schody jsou kopií schodiště z jeruzalémského vladařského paláce. Kráčel po nich Kristus, když byl na Velký Svaté schody z červené- ho sliveneckého mramoru jsou jednou z mála kopií u nás. Oslava významného výročí Svatých schodů bude zahájena v neděli 27. února v 9:30 slavnou koncelebrovanou bohoslužbou, jejímž hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Ten na závěr vykoná pobožnost a Svaté schody požehná. Poté bude následovat komentovaná prohlídka s odborným výkladem Michaela Soukupa o jejich historii a pozoruhodné umělecké výzdobě. Ve 14:30 začne komplexní prohlídka celého kostela včetně podzemní Betlémské jeskyně. pátek veden k římskému místodržite- red Slovo historika Vyšehradská zastavení Poválečné Československo, tzv. Třetí republika, se dodnes vykresluje jako stát relativně demokratický, aniž by se někdo programově snažil klíčová léta shrnout v jejich plné šíři. Toto krátké období klidu před bouří však není o nic méně dramatické, než dějiny tzv. Druhé republiky, jejíž existence byla na přelomu let omezena na pouhých 166 dnů. Základní otázku, kterou je třeba se zabývat, představuje již samotná podstata likvidace starého systému původních politických stran. Nebylo samozřejmě divu, že v propadlišti dějin zmizely strany typu Národní obce fašistické nebo Hlinkovy slovenské ľudové strany či německé a maďarské strany. Veřejnost však při zjednodušování politického života přijala celkem bez větších protestů fakt, že zanikla i Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu a že česká politická scéna se pojednou skládala z pouhých čtyř stran. Stejně tak nevzbudila podiv skutečnost, že vedle Komunistické strany Československa paralelně existovala i Komunistická strana Slovenska. Lze tedy Třetí republiku označit za demokratický systém, anebo alespoň pokus o něj? Starý a nemocný prezident Beneš pozbyl posledních zbytků sil v londýnském exilu a byl už jen stínem muže, který ve 20. a 30. letech dělal velkou politiku v mezinárodním měřítku. Prvním předsedou vlády obnoveného Československa se stal kryptokomunista Zdeněk Fierlinger, maskující se dosud za legitimaci sociálního demokrata. V roce 1946 jej vystřídal komunista Klement Gottwald, jehož strana získala v parlamentních volbách v českých zemích více než 40 % hlasů. roku Velmi výrazně do jeho podoby promluvila doba baroka. S blížícím se koncem 19. století bylo V jeho díle pokračoval nástupce, rozhodnuto o radikální přestavbě kostela sv. Petra a Pavla, a to v novogotic- Obě postranní lodě byly dány sloho- vyšehradský probošt Mikuláš Karlach. kém slohu. V jejím rámci vznikly později i dvě vysoké věže. Dne 30. června ovány byly kaple, podle nákresů arch. vě do souladu s hlavní lodí, rekonstru dopoledne byl slavnostním způsobem položen základní ká- Josefa Mockera byla zřízena nová kazatelna. Průběžně se doplňovala výmen k přestavbě. Záležitost to byla velmi okázalá a konala se za přítomnosti četných hodnostářů církevních i světských. V pozadí základního kamene, chvojím a růžemi okrášleného, stálo dvanáct kameníků ve stejnokroji s architektem Josefem Mockerem v čele. Svěcení provedl duchovní otec budoucí přestavby, vyšehradský probošt Václav Štulc. Pořádek udržoval pražský měšťanský ostrostřelecký sbor. Byly vyhotoveny tři pamětní listiny, vloženy do skleněného pouzdra a poté ještě do měděné schránky. Zajímavostí je, že třetí list obsahoval vlastnoruční podpisy farníků a všeho světského kostelního služebnictva. Přestavba v letech probíhala podle projektu arch. Josefa Mockera. Realizace pokračovala rychle kupředu, takže na jaře roku 1886 byl již zdvíhán nový krov a vzápětí byla zhotovena střecha a její krytina, barevná bohoslužebné náčiní. tvarná výzdoba interiéru a pořizovalo břidlice. Na Velký pátek poté byl posledním klenákem uzavřen vítězný žitosti Zemské jubilejní výstavy do Pra- Koncem září roku 1891 zavítal u příle- oblouk. hy císař František Josef I. Při svém náročném programu si našel 2. října do- Přestože uvnitř kostela zůstalo ještě mnoho dodělávek, došlo 2. října 1887 poledne i čas na zhlédnutí postupu ke slavnostnímu vysvěcení. Postranní rekonstrukčních prací kostela sv. Petra a Pavla. Podle dobových zápisů při lodi měly ještě barokní podobu, nebyly ani vztyčeny obě vysoké věže. Slavnost byla i zkalena nedávnou smr- Ještě jednou podstatným způsobem tom projevil velkou radost. tí hlavního iniciátora přestavby probošta Václava Štulce, který se odebral Po krátké nemoci zemřel 16. ledna do přestavby kostela zasáhla smrt. na věčnost 9. srpna arch. Josef Mocker. Jeho pohřeb ZÁNIK TŘETÍ REPUBLIKY A atmosféra ve společnosti? Po hrůzách protektorátu nebylo divu, že mnozí toužili po odplatě. Tato odplata se jmenovala divoký odsun a znamenala, že mnozí Češi se na německém obyvatelstvu mstili nacistickými metodami, které ještě zdokonalili. A německé obyvatelstvo představovali především ženy, děti a starci, protože muži buď padli, anebo byli v zajetí. Stokrát omílané heslo o kácení lesa a létajících třískách pouze maskuje zbabělou snahu vyhnout se otevírání bolestivých kapitol, které nám neslouží ke cti, s nimiž se ale tak jako tak budeme muset vyrovnat. Čím lépe tuto nevydělitelnou součást našich moderních dějin budeme znát, tím lépe budeme moci argumentovat v diskuzi s potomky odsunutých. Žádná z politických stran Národní fronty nebyla schopna konkurovat promyšlenému a propracovanému útoku komunistů na samou podstatu dosud neukotveného politického systému. Západ, který se od Prahy znovu distancoval již v průběhu války, pouze pasivně vyčkával data, kdy budou zadušeny poslední zbytky naivních, zdeptaných a neschopných demokratických sil. Toto datum, 25. únor, kdy prezident po krátké vládní krizi souhlasil s rekonstrukcí Gottwaldovy vlády, znamenalo katastrofu dosud nevídaných rozměrů. Ani tolik vzývaná Bílá hora a koneckonců ani protektorát neměly na naši zemi a její obyvatelstvo tak zhoubný a fatální dopad, jako následky tzv. Vítězného února. Lidová demokracie a diktatura proletariátu jednoznačně znamenaly nejtemnější období československých a českých dějin vůbec. Datum 25. února by mělo být, podobně jako 15. březen, v kalendáři označeno za den národního smutku. A to nejen na základě následných vražd, bezpráví, bezbřehého primitivismu a hlubokého morálního rozkladu, ale třeba i proto, že komunistům se v pouhých dvaceti letech podařilo přivést naši zemi pod další okupaci, která postihla nejen Čechy a Moravu, ale tentokrát i Slovensko a trvala třikrát déle, než okupace nacistická. Jan B. Uhlíř PŘESTAVBA KOSTELA SV. PETRA A PAVLA Nespornou dominantou starobylého Vyšehradu je kapitulní kostel sv. Petra a Pavla, dobře viditelný i z mnoha pražských pohledů. Kostel prodělal několik stavebních etap, z nichž nejstarší je raně románská, z doby kolem se konal o tři dny později průvod šel z chrámu sv. Víta na Pražském hradě na Vyšehradský hřbitov. Jeho nástupcem byl jmenován arch. František Mikš, který již předtím po dobu dvaceti let v Mockerově stavební kanceláři pracoval. Arch. Mikš řídil stavbu až do jejího ukončení, přičemž provedl v původním návrhu některé architektonické změny. Především přepracoval plány na výzdobu průčelí a navrhl, aby nad vchody byly vyklenuty výtvarně bohatě členěné tympanony, na průčelí sochy postav Krista, sv. apoštolů Petra a Pavla a andělů. Rovněž věže byly zakončeny prolamovanými helmicemi. Návrhy byly kapitulou přijaty, přestože to zvyšovalo celkové náklady. Věže kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, jejichž základy byly vykopány a vyzděny na podzim roku 1900, jsou v nejvyšším bodě vysoké 61 metrů a římsami jsou členěny na pět podlaží. Spodní patra mají prostá hrotitá okénka, v nejvyšších dvou poschodích jsou dvojice velkých hrotitých profilovaných oken. Krovy nahrazují prolamované kamenné žebrové stany, jejichž základním tvarem je osmihran. Nároží doplňují pylony, na nejvyšším místě jsou kamenné růžice. Po severní a jižní straně věží jsou přístavky, sahající do výše tří podlaží, jimiž vedou schodiště na kůr a do vlastních věží. Závěrem ocitujme zajímavou zprávu týkající se věží, uveřejněnou 8. března 1921 v Právu Lidu: Vzácná kořist v Praze. Václav Chomát z Prahy II. zastřelil včera dopoledne na věži Vyšehradského kostela sokola, jenž měřil v rozpětí křídel 93 cm. Text: Eva Hrubešová, foto: archiv autorky

10 10 ČÍSLO 2 - ÚNOR 2011 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 Centrum sociálních služeb Praha 2 vítá spolupráci S DOBROVOLNÍKY Máte nápad nebo zkušenost z rodiny či ze svého okolí, jak vyplnit čas lidem v domovech pro seniory? Pojďme ho společně realizovat v Centru sociálních služeb Praha 2. Rádi čtete? Chodíte na procházky a nemáte s kým? Rádi si povídáte a Vaši přátelé jsou ve škole nebo v práci? Přijďte se podívat k nám a možná zjistíte, že práce dobrovolníka Vás potěší a naplní. Buďme si navzájem užiteční. Těšíme se na Vaši návštěvu. Kontakt: Iveta Chalupská, tel.: , Taneční škola Národního domu na Vinohradech a paláce Žofín pořádá ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ NA SEZONU Při zápisu do I. ročníku zdarma: rukavice, motýlek, kosmetický balíček, sleva na obuv a oblečení /poukázky/ SLEVOVÝ KUPON NA 100,- Kč platnost do I. ročník pro mládež/1 osoba Nám. Míru 9, Praha 2 kancelář Taneční školy dv. č. 233 Tel.: po čt: 10:00 16:00, pá:10:00 14:30, Centrum sociálních služeb Praha 2 JE TU PRO VÁS Poskytujeme sociální a zdravotní služby (nejen) občanům Prahy 2. Služby jsou zaměřeny na pomoc seniorům, zdravotně handicapovaným, pečujícím rodinám a rodinám s dětmi. V rámci těchto služeb nabízíme: pro seniory trvalé nebo přechodné pobyty v domovech pro seniory v ul. J. Masaryka 34 a Máchova 14 pro zdravotně handicapované přechodné pobyty nově otevřený denní stacionář pro seniory v Záhřebské 15, Praha 2 pohodu v Klubu aktivního stáří jesle v Londýnské ul. 16, kde také zajišťujeme hlídání dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let pečovatelskou službu (vč. dovozu obědů) terénní odlehčovací službu domácí zdravotní péči za nízký poplatek Vás dopravíme i k lékaři naše jídelna je otevřena i pro veřejnost (Máchova 14) Informace o službách naleznete na získáte na tel.: Nabídkou svých služeb chce CSSP2 co nejlépe reagovat na potřeby obyvatel Prahy 2. Jeho vedení proto uvítá jakékoli podněty klientů, pečujících i veřejnosti k nabízeným službám. Prosíme o jejich zaslání na nebo na adresu Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, Praha 2, příp. volejte na tel.: Výtvarný ateliér Fineartist.cz při Centru volného času Botič na Albertově pořádá Večerní a dopolední kurzy kresby a malby pro dospělé. Určeny jsou začátečníkům i těm, kteří se chtějí zdokonalit, pracuje se v malých skupinách. Kreativní výtvarné dílny pro děti s výukou francouzštiny hravou formou. Kreslíme, malujeme, modelujeme. Využíváme tradičních i moderních výtvarných technik, rozvíjíme výtvarné cítění dětí. Každý třetí týden v měsíci se konají pravidelné víkendové výtvarné workshopy pro dospělé. Více na Asociace pomáhající lidem s autismem APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O. S., nabízí zdarma lidem s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem, kterým je nad 17 let, v rámci projektu DO PRÁCE BEZ BARIÉR podporu při hledání zaměstnání, asistenci a podporu přímo na pracovišti, konzultace a pomoc při řešení problémů, využívání tréninkového pracoviště, počítačové kurzy a další služby. Všechny služby v rámci projetu jsou zdarma. Podrobnější informace: sekce projekty nebo na tel.: KONTAKT je informačním a poradenským střediskem, které napomáhá v orientaci a hledání řešení v složitých situacích. SOCIÁLNÍ PORADNA a JOB KLUB pro nezaměstnané jsou otevřeny po celou provozní dobu, do JOB KLUBU je třeba se objednat. Právní poradna: úterý 9:00 12:00 Právní poradna rodinné a občanské právo: středa dopoledne Poradna pro osoby ve finanční tísni: úterý a středa dopoledne Poradna pro ohrožené domácím násilím: čtvrtek (pro objednané) Poradna pro osoby se zdravotním postižením: pondělí, pátek PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ PROVOZNÍ DOBA: Po a St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt a Pá 8:00 12:00 JEČNÁ 3, PRAHA 2 Telefony PORADNA: , , Telefony JOB KLUB: , KRÁLOVSKÝ MAŠKARNÍ BÁL Zveme rodiče a děti od 2 do 10 let princezny, rytíře, dvořany, krále i královny, šašky na ples. Kdy: 8. března Kde: v prostorách královského zámku u hřiště Grébovka. Co nás čeká: královské a historické tance, pasování na rytíře, soutěže a hry pro dvořany i poddané, jarmark řemesel a trhovců, pohoštění ve zdejší krčmě. Od 10:00 do 12:30 nebo od 15:00 do 18:00. Předprodej vstupenek v klubu Kája a Pája, Kodaňská 17. Tel.: , OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LETNÍ DŮM pořádá , 15:00 17:00 Den otevřených dveří. V kanceláři ve Vyšehradské 41 čeká na všechny účastníky prezentace služeb Letního domu, krátká videa z komunitních slavností, výtvarná dílna zrcadlení a informace o dobrovolnictví v Letním domě. Účast potvrďte na u: nebo na tel.: do pořádá od 14. a nové semestrální skupinové kurzy českého znakového jazyka. Kurzy jsou vedeny profesionálními neslyšícími lektory, kteří pomohou proniknout do světa ticha a seznámí vás s kulturou a jazykem neslyšících. Bližší informace a přihlášky na Tel.: a MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V PRAZE 2 Dne 22. února 2011 mohou občané zdarma odevzdat do vozidla Pražských služeb, a. s. na níže uvedených stanovištích nebezpečné odpady: Fügnerovo nám. 15:00 15:15 Ostrčilovo nám. 17:00 17:15 Štěpánská 15:30 15:45 Sarajevská/Rejskova 17:30 17:45 (u kostela) Jiráskovo nám. 16:00 16:15 nám. Míru (u kostela) 18:00 18:15 Podskalská ul. 16:30 16:45 Kladská/Moravská 18:30 18:50 (u Zítkových sadů) Další termíny mobilního svozu: , a (úterý).

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 2 - ÚNOR NP2/4/2011 ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Tel.: MALOVÁNÍ Novotný , pí. Malchrová OPRAVY Tel.: Sběrné dvory hl. města Prahy (zdarma pro občany hl. m. Prahy) Provozní doba: po až pá: 8:30 17:00 (v letním období 8:30 18:00) so: 8:30 15:00 Perucká 2542/10, Praha 2 Voctářova, Libeň tel.: tel.: , Proboštská 1, Dejvice Generála Šišky, Modřany tel.: tel.: Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy V Sudech 1488, Radotín tel.: tel.: Chvalkovická 3, Horní Počernice Zakrytá, Spořilov tel.: tel.: , Puchmajerova, Jinonice Bečovská 939, Uhříněves tel.: tel.: Klikatá 1238/90 c, Košíře Pod Šancemi 444/1, Vysočany tel.: tel.: Teplárenská 5, Kyje tel.: , Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1 m 3 zdarma; dřevěný odpad; odpad z údržby zeleně; kovový odpad; papír, sklo, plasty, nápojové kartony; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky (25 Kč za kus); vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...). Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.). Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t. Sběrný dvůr v Perucké 10 Svoz velkoobjemového odpadu Únor ÚT Na Kozačce 12 ČT Lublaňská/Koubkova ST Jaromírova/Svatoplukova PO Slavojova (park) ČT Trojanova 7 ÚT Římská/Italská PO Sázavská 13 ST Ostrčilovo nám. ÚT Sarajevská/Rejskova ST Chodská/Korunní ST Záhřebská/Americká ČT Vocelova ČT Pod Slovany (zeď) ČT Na Hrobci SO Na Zderaze 7 SO Na Bojišti PO Londýnská/Rumunská PO Štěpánská/Na Rybníčku ÚT Chopinova/Krkonošská PO A. Letenské 13 ST Polská 36 První dva březnové týdny ÚT Slezská/Blanická ÚT Sázavská 13 ST Na Kozačce 12 ST Sarajevská/Rejskova ČT Jaromírova/Svatoplukova ČT Záhřebská/Americká PO Trojanova 7 SO Na Zderaze 7 Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! NP2/20/2007NP2/38/2006 NP2/46/2010 NP2/28/2008 NP2/62/2010NP2/44/2010 T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pořádá veřejnou sbírku z důvodu rekonstrukce areálu sokolovny Polská 1, Praha 2. Přispět můžete na účet č.: /0300, v. s.: 111 nebo osobně na místě. Všem dárcům předem děkujeme. O. s. Máme otevřeno? nabízí lidem s mentálním, kombinovaným postižením nebo autismem starším 16ti let možnost zapojení do programu Dobrovolnické centrum Akce Pontony. Každý týden se na 2 3 hodiny schází klient s dobrovolníkem a aktivně spolu tráví volný čas. Dobrovolník při tom pomáhá klientovi s rozvojem potřebných schopností a dovedností. Kontakt: U Zvonařky 14, Praha 2, tel.: a , HLEDÁME DOBROVOLNÍKY! Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ služba následné péče, jejíž významnou součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním, hledá nové DOBROVOLNÍKY starší 20 let Kontakt: , , NP2/3/2011 INFOLINKA ULICE PRAHY 2 TEL.: ÚMČ Praha 2 na této bezplatné lince nabízí pomoc při řešení problémů, jako jsou znečištění ulice, chodníku, nepořádek ze stavby zábory ulice a chodníku poškození městského mobiliáře, stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace havarijní stav objektů hluk ze stavby, z produkce na veřejném prostranství nebo v restauracích či klubech. K dispozici je také LÁZEŇSKÉ POBYTY A RELAXACE Připravili jsme pro Vás pobyty léčebné i pro seniory, relaxační víkendy, lázeňské dovolené v Třeboni, Poděbradech, Luhačovicích, Libverdě, Konstantinových Lázních a mnoha dalších. CK Relax Lázně Pasáž Světozor galerie 1. patro, KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM KDEKOLIV V PRAZE I ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL.: n Vekra_Palmovka_Spaletova okna_103x60mm.indd :06:07 NP2/6/2011 NP2/7/2011 NP2/73/2003NP2/5/2011 NP2/27/2010 NP2/7/2010 NP2/63/2010

12 12 ČÍSLO 2 - ÚNOR 2011 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, sloup se sochou sv. Vojtěcha stojí v Apolinářské ulici nedaleko Zemské porodnice. Dárek za správnou odpověď zasíláme J. Dohnálkovi z Rejskovy ul., R. Harsovi z Prahy 5 a K. Tobrmanové z Italské ul. Fotosoutěž Nová hádanka se týká původně římskokatolického jednolodního kostela v Resslově ulici, postaveného v období baroka podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V letech byl k němu ještě přistavěn dům emeritních kněží. Ústav byl zrušen a objekt proměněn v kasárna. Zrušený a odsvěcený kostel fungoval jako vojenské skladiště. Poté, co byla v roce 1875 stavebně dokončena budova České techniky, byly k ní tyto bývalé církevní objekty připojeny. Kasárna i skladiště zanikly a v chrámové lodi byla zřízena posluchárna. Vládním usnesením z byl kostel vrácen bohoslužebným účelům a přidělen pravoslavné církvi. Ta zde provedla důkladnou stavební rekonstrukci a chrámový prostor přizpůsobila potřebám své bohoslužby. Dne kostel znovu vysvětil, a to k poctě sv. Cyrila a Metoděje, biskup Gorazd. V roce 1942 vešel do světových dějin statečným odporem sedmi zde ukrytých parašutistů, vykonavatelů atentátu na R. Heydricha, proti obrovské přesile nacistů. Spolu s nimi zaplatili daň nejvyšší i představitelé pravoslavné církve, s jejichž vědomím se tito hrdinové ukrývali. Soutěžní otázka zní: Kterému světci byl kostel v Resslově ulici původně zasvěcen? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: archiv hru Sloup se sochou sv. Vojtěcha stojí v Apolinářské ulici KONCERTY V GRÖBEHO VILE Vzhledem ke krácení finančních prostředků v letošním roce bude počet koncertů pořádaných městskou částí v Gröbeho vile nižší než v roce První se bude konat v březnu či dubnu. O přesném datu budete včas informováni. chemická značka platiny střelná zbraň blaho mládě krávy značka elektronvoltu vlákno velcí psi prostředek na mytí skel šperk šuplík římsky 501 bezoblačno násep natočený příběh kulečníková tyč první část tajenky část nohy potomek zpěvný hlas anglicky klobouk výraz váhání mistr ostrého meče a sice zkr. světové strany předložka druhá část tajenky vybavení moderní domácnosti nepohnout očními víčky kypřit půdu nejiná Stavitel a mecenáš (viz tajenka) se narodil Studoval na pražské Technice, pak na vídeňské Akademii. Vypracoval se na významného stavebního podnikatele. Postavil vídeňskou Dvorní operu, v Praze 2 např. navrhl a postavil Zemskou porodnici. Národu odkázal značné finanční prostředky: jeho nadační program na rozvoj vědy a umění pokračuje dodnes. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na p2.mepnet.cz, nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: legií. Vylosovanému výherci, K. Foitové z Legerovy ul., zasíláme dárek. Životní jubileum Jiřiny Jiráskové Ve čtvrtek 17. února 2011 oslaví významné životní jubileum přední česká herečka Jiřina Jirásková. Prakticky celý svůj divadelní život strávila na prknech vinohradského divadla, jehož členkou se stala v roce 1951 po ročním působení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Od 30. května 1990 do 30. června 2000 Divadlo na Vinohradech také řídila. V 60. letech zde zazářila jako královna Kristina, v 70. letech jako Pilar v Hubačově dramatizaci Hemingwayova románu Komu zvoní hrana. Vytvořila zde ale mnoho dalších vynikajících rolí. Za všechny zmiňme hejtmanku Annu Andrejevnu Skvoznik-Dmuchanovskou v Revizorovi, Markétu v Richardu III., Annu Frankovou v Deníku Anny Frankové, Kunhutu v Záviši z Falkenštejna, Olivii ve Večeru tříkrálovém, Taťánu Besemenovovou v Měšťácích, paní Lindovou v Noře, Jeanette v inscenaci Donaha!, Charlottu ve Višňovém sadu a další a další. Rádi vzpomínáme na její televizní a filmové role, jako byla Hana Bornová ve Sňatcích z rozumu nebo Marcelka J. Jirásková s M. Novotným v komedii Joe DiPietra Famílie aneb Dědictví otců zachovej nám, pane, uvedené v premiéře v lednu 2007 Foto: Viktor Kronbauer ve Světácích Zdeňka Podskalského. Po dlouhé pauze v 70. letech, kdy měla povolenu pouze divadelní činnost, se Jiřina Jirásková v roce 1983 vrací na filmové plátno ve velkém stylu jako Bábi v Sestřičkách, kam si ji prosadil Karel Kachyňa. Poté přišly filmy jako Slunce, seno, jahody, Jára Cimrman ležící spící nebo Slunce, seno a pár facek. A také seriál Zlá krev, navazující na Sňatky z rozumu. Z televizní obrazovky si ještě živě pamatujeme její Hraběnku v Hubačově Zámku v Čechách, natočeném počátkem 90. let. Rolí, jimž Jiřina Jirásková propůjčila svoji jedinečnou hereckou osobnost, je mnohem více, než na tomto místě stačíme zmínit. V současné divadelní sezoně si rozhodně nenechte ujít její pozoruhodný výkon v roli předsedající Evropského parlamentu ve hře režiséra Jiřího Havelky Fidlovačka aneb Kde domov můj, inspirované proslulou Tylovou fraškou. Jiřina Jirásková byla v roce 1998 oceněna Cenou Thálie za celoživotní mistrovství. V roce 2006 dostala Vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. A v roce 2008 byla uvedena do Dvorany slávy televizní ankety TýTý. Přejeme jí k jejímu životnímu jubileu pevné zdraví a chuť a sílu do dalších skvělých rolí. len Pouť snoubenců ke sv. Valentinovi Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském zve mladé páry na Pouť snoubenců ke sv. Valentinu na Vyšehradě. Koná se v sobotu 12. února 2011 a součástí programu bude duchovní obnova, kterou bude provázet P. Prokop Brož. Na obnovu je nutné přihlásit se předem viz: Pouť začíná v 9:00 v prostorách vyšehradské kapituly, konec se předpokládá na 15:00. Poté bude od 15:30 v bazilice sv. Petra a Pavla celebrována poutní bohoslužba. Tradice Valentinské pouti, při níž jsou v bazilice sv. Petra a Pavla vystavovány ostatky světce, byla založena v roce Vyšehradská kapitula ostatky sv. Valentina, biskupa ze 3. století, přechovává jako vzácnou relikvii. Našly se v jednom ze čtyř barokních relikviářů, objevených při prohlídce starého depozitáře kapituly v roce Patrně pocházejí z původní barokní výzdoby kostela a byly odstraněny při regotizaci chrámu na přelomu 19. a 20. století. Při restaurování se prý zjistilo, že jeden z relikviářů obsahuje lopatku sv. Valentina. Podle křesťanské legendy biskup Valentin přes císařský zákaz zásnub a svateb na území Říma pomáhal mladým dvojicím v uzavírání manželství a vyzýval mladé muže, aby nechodili do války. Vysloužil si tím mučednickou smrt, kterou si připomínáme 14. února. len REPREZENTAČNÍ PLES NA VINO- HRADECH: V pátek 8. dubna 2011 pořádá městská část Praha 2 společně s Národním domem na Vinohradech (nám. Míru 9) šestnáctý reprezentační ples, který je již tradičně navštěvován širokou veřejností, podnikateli a zástupci MČ Praha 2. Večerem bude provázet Alexander Hemala, k tanci a poslechu zahraje orchestr Karla Vlacha, řízený Daliborem Kaprasem. Hlavní hvězdou večera bude Martin Chodúr. Přijměte srdečné pozvání k tomuto svátečnímu večeru. Text: red, foto: vin Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: (vstup z Vodičkovy ul. 1/3, Galerie Showroom): SEJKOT- COM & FACEBACK. Výstava je nejen seznamkou či zpětným pohledem na dvacetiletou úspěšnou tvorbu aktů známého fotografa Romana Sejkota, ale i oknem do budoucnosti tohoto žánru ( ). KONCERT: Kanehisa Chikako koto, Mitushashi Kifū shakuhachi, recitál špičkových virtuosů hry na tradiční japonské nástroje. Slavnostní zakončení měsíce japonské kultury v Praze ( v 19:00). NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD: V únoru je galerie uzavřena. KOMORNÍ SÁL STARÉ- HO PURKRABSTVÍ: Koncert osobitého zpěváka a kytaristy Scotta Kellyho, frontmana kultovních Neurosis (16. 2., 19:00). Pro děti (od 15:00): Pohádkové nepořádky Josefa Čapka podle knihy Povídejme si, děti. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat apod. (13. 2., 15:00). Teta Bažantová pamatuje dávné doby, kdy se místo televize hrálo doma dětem loutkové divadlo. Pokračování nekonečného pohádkového seriálu o loutkách: pro děti od tří do sta let (20. 2.). Cirkus světa, se kterým lze procestovat svět za 2300 sekund (27. 2.). STÁLÉ EXPO- ZICE: Kasematy a sál Gorlice s šesti originálními barokními sochami z Karlova mostu. Gotický sklep expozice Historické podoby Vyšehradu. Vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde je pochováno více než 600 osobností české kultury a vzdělanosti, je otevřen denně od 8:00 do 17:00. Historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový. MUZEUM POLICIE ČR STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI (od 14:00): Tvé tělo tvůj hrad (2. 2.). Divadlo Vetři (9. 2.). Hasiči dětem (16. 2.). Divadlo Vetři (23. 2.). VÝSTAVY: Dávají za nás ruce do ohně, 2. ročník výtvarné soutěže GŘ Hasičského záchranného sboru ČR (do ). Papírová romantika aneb Nenaplněné smysly, vystřihovánky, jak je neznáme. Unikátní grafické listy z přelomu 19. a 20. století (do ). Papírová fantazie, z tvorby Centra papírových modelů (do ). Policie v zahraničních mírových operacích, o působení účastníků zahraničních misí z řad Policie ČR na třech kontinentech (do ). STÁLÉ EXPOZICE: Ochrana obyvatelstva, o činnosti Hasičského záchranného sboru. Ochrana osob a majetku, stálá výstava. Filmový čtvrtek (od 17:00): Wrestler, životní příběh profesionálního wrestlera v americkém akčním filmu (12. 2.). Informace o programech a případné objednávky na tel.: Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 13, číslo 2. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Mgr. Michal Uhl místopředsedové Mgr. Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Ing. Otto Hoffmann MUDr. Otto Schwarz vedoucí redaktorka Mgr. Lenka Prokopová redakce Mgr. Naděžda Vandurková Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Hlasování per rollam Datum jednání: Místo jednání: Začátek jednání:

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více