Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy"

Transkript

1 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Setkání absolventů, Albertov,

2 Alumni klub PřF UK Poslání Udržovat a pěstovat vědomí sounáležitosti s mateřskou fakultou Přírodovědeckou fakultou UK ke vzájemné prospěšnosti Setkání absolventů PřF UK

3 Jak to tady na Albertově začalo František Josef I. rozhodl, že se postaví nový univerzitní areál na Albertově

4 Botanická zahrada do areálu Albertova přemístěna v roce 1899 V roce 1901 ji František Josef I. navštívil

5 V roce 1906 navštívil František Josef I. český Chemický ústav

6 Stavba budovy Albertov 6 od roku 1911

7 Budova Albertov 6 postavena v roce 1913

8 První zárodek přírodovědecké fakulty O vytvoření přírodovědecké fakulty na české Karlo-Ferdinandově univerzitě se začalo hovořit již na přelomu 19. a 20. stol., první takový návrh byl oficiálně podán roku Realizaci plánu na vytvoření samostatné fakulty ale dočasně zastavila první světová válka a bylo k němu možno přistoupit až po vzniku Československa na podzim 1918.

9 Druhý zárodek přírodovědecké fakulty Zákon číslo 135/1920 Sb. ( Lex Mareš ) Sb. rozdělil dosavadní dvojjazyčnou Karlo-Ferdinandovu univerzitu na českou Univerzitu Karlovu a německou univerzitu Profesor fyziologie František Mareš

10 Zrození 24. června 1920 Nařízení vlády 392/1920 Sb. republiky Československé ze dne 24. června 1920 o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit. 1. Filosofická fakulta university Karlovy a německé university v Praze rozděluje se na fakultu filosofickou a na fakultu přírodovědeckou, z níž každá má svého děkana a proděkana i samostatné zastoupení v akademickém senátu. 2. Z dosavadní fakulty filosofické přidělí se obory filologické a historické k nové fakultě filosofické, obory přírodovědecké a matematické pak k fakultě přírodovědecké

11 Zrození 24. června Studium farmaceutické, jakož i zkoušky posluchačů farmacie, pokud konaly se dosud na fakultě filosofické, konají se po rozdělení na fakultě přírodovědecké. 4. Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr školství a národní osvěty.

12 První rok fakulty Výuka na nové fakultě byla zahájena od zimního semestru Od roku 1921 byl absolventům udělován akademický titul rerum naturalium doctor RNDr. V prvním semestru bylo zapsáno 849 posluchačů. Fakulta zajišťovala studium matematiky, fyziky, chemie, biologie, geologie a geografie. Prvním děkanem samostatné fakulty byl profesor matematiky Karel Petr ( ).

13 Žezlo fakulty Slohově secesní žezlo Přírodovědecké fakulty UK bylo zhotoveno podle návrhu pražským zlatníkem Janem Tenglerem II. v roce Hlavice žezla Přírodovědecké fakulty představuje sedící postavu Přírody, opírající se o glóbus. U nohou má čtyři knihy a křivuli, za sebou dalekohled. V pozadí je panorama Hradčan, po obvodu dvanáctiúhelníkové hlavice šest znamení zvěrokruhu rytých z křišťálu.

14 Klíčové události v životě fakulty Během demonstrací proti německým okupantům 28. října 1939 byl v Žitné ulici smrtelně postřelen student lékařské fakulty Jan Opletal ( )

15 Pohřeb Jana Opletala Pohřeb Jana Opletala byl zahájen na Albertově 15. listopadu 1939 a provázela ho studentská manifestace. Přes všechny výhrůžky a varování se jí zúčastnily tisíce lidí. Zprvu tichá a poklidná demonstrace se změnila v bouřlivou a byla následně brutálně rozehnána.

16 Okupace hitlerovským Německem Uzavření vysokých škol nacisty 17. listopadu Majetek UK převzala univerzita německá. Na šest let se akademický život zastavil. Mnoho studentů a pracovníků se zapojilo do odboje legendou se stal Vladimír Krajina ( ). Šest vyučujících fakulty zemřelo na německých popravištích nebo v koncentračních táborech. doc. antropogeografie Jan Auerha fyzik prof. Václav Dolejšek prof. in memoriam Radim Nováček zoolog prof. Jaroslav Štorkán mineralog prof. František Ulrich teoretický fyzik prof. František Záviška

17 Léta poválečná V roce 1945 byla německá univerzita zrušena, její majetek převzala Univerzita Karlova

18 Léta poválečná V poválečných letech rychle rostl počet studentů, Po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 byla téměř čtvrtina studentů univerzity vyloučena a mnoho učitelů propuštěno. Radikální reformy ministra Zdeňka Nejedlého roku 1950 se řídily podle sovětských vzorů. Vznik farmaceutické fakulty V roce 1948 byla z přírodovědecké fakulty převedena na lékařskou fakultu výuka farmacie farmacie pak byla v roce 1953 převedena do Brna v r na nově zřízenou Farmaceutickou fakultu UK do Hradce Králové.

19 Experimenty podle sovětského vzoru Roku 1952 došlo k rozdělení přírodovědecké fakulty na tři: - matematicko-fyzikální fakulta: obory matematika, fyzika a chemie - biologická fakulta - geologicko-geografická fakulta Model malých fakult, importovaný ze Sovětského svazu, vydržel pouze do roku 1959: tehdy došlo ke sloučení biologické a geologicko-geografické fakulty spolu s chemickými obory do obnovené Přírodovědecké fakulty UK v podobě, jakou má dodnes.

20 Sametová revoluce účastníků si na Albertově připomnělo odkaz 17. listopadu 1939

21 Sametová revoluce

22 Sametová revoluce

23 Sametová revoluce

24 Osobnosti spjaté s přírodovědeckou fakultou Bohuslav Brauner ( ) profesor chemie, byl jeden z prvních, kdo pochopil zásadní důležitost Mendělejevova periodického zákona Určil atomovou hmotnost několika prvků ze skupiny vzácných zemin Rozdělil didym na samarium, neodym a praseodym Roku 1888 navrhl jako základ pro relativní atomovou hmotnost prvků kyslík (16,00) Navrhl zařazení nově objevených vzácných plynů do "nulté skupiny"

25 Osobnosti spjaté s přírodovědeckou fakultou Bohumil Němec ( ) Profesor fyziologie rostlin Založil Ústav pro fyziologii rostlin Univerzity Karlovy Jako děkan Filosofické fakulty UK v letech připravil oddělení samostatné fakulty přírodovědecké. Rektor UK.

26 Osobnosti spjaté s přírodovědeckou fakultou František Slavík ( ) Profesor mineralogie na Mineralogickém ústavu. Děkan PřF a rektor UK. Obnovil ústav po II. světové válce. Autor více než 500 původních publikací, především významných prací z oblasti systematické a regionální mineralogie.

27 Osobnosti spjaté s přírodovědeckou fakultou Václav Švambera ( ) Založil Geografický ústav UK. Podílel se na vzniku Přírodovědecké fakulty UK a vybudování areálu fakulty na Albertově. Založil Státní sbírku mapovou ČSR, nyní Mapovou sbírku PřF UK (1920). Děkan Přírodovědecké fakulty ( )

28 Osobnosti spjaté s přírodovědeckou fakultou Jaroslav Heyrovský ( ) Profesor fyzikální chemie Objev polarografie

29 10. prosince 1959 Nobelova cenu za chemii

30 Přírodovědecká fakulta dnes Zaměstnanci profesoři 55 docenti 95 odborní asistenti 182 asistenti + lektoři 57 ostatní 752 Celkem 1141 Studenti bakalářské studium 2159 magisterské studium 1334 doktorské studium (prezenční forma) 889 doktorské studium (kombinovaná forma) 595 Celkem 4977

31 Financování fakulty

32 Financování fakulty

33 Rozvoj přírodovědecké fakulty rekonstrukce budovy Hlavova 8 Kompletní rekonstrukce celé budovy chemické sekce v průběhu let Investiční náklady 180 mil. Kč

34 Proměny budovy Albertov 6 Půdní vestavba pro účely administrativy, 22 mil. Kč Vznik Chlupáčova muzea Země v suterénu budovy

35 Fakultní školka Rybička Od března 2013 v rekonstruované budově Benátská 4 Investiční náklady 25 mil. Kč Školka pro děti zaměstnanců a studentů PřF UK Příměstské tábory i pro děti mimofakultní veřejnosti

36 Studentský klub Mrtvá ryba Kompletní rekonstrukce prostoru v Benátské 4 Hlavními hosty jsou studenti a zaměstnanci fakulty Klub využíván i pro výstavy, koncerty

37 Rekonstrukce Viničná 7 Rekonstrukce 3. patra Investiční náklady 20 mil. Kč Nově vzniklo 573 m 2 podlahové plochy 2 nové učebny, 2 studovny, 7 pracoven, kuchyňka, WC, prodloužení výtahu

38 Studentský klub U medvěda, Albertov 6 Odpočinková a setkávací a zóna, 28 míst k sezení 3,5 mil. Kč Projekční a reprodukční aparatura Bufet Realizace do

39 Knihovna chemie v Horské ulici Přemístění stávají knihovny chemické sekce 25 mil. Kč Prostory stávající knihovny budou přeměněny v laboratoře Na střeše budovy terasa s pergolou pro návštěvníky Realizace v průběhu roku 2015

40 Amfiteátr na albertovských stráních Terásky v podobě amfiteátru Volnočasové aktivity i semináře pod širým nebem Celková plocha 190 m 2, 114 míst k sezení Realizace v průběhu roku 2015

41 Rozvoj přístrojového parku operační program VaVpI Přístrojové vybavení pro jednotlivé sekce s téměř 50 položkami Celková dotace 185 milionů korun

42 Biotechnologické centrum Vestec - Biocev

43 Biotechnologické centrum Vestec - Biocev Společný projekt šesti ústavů AV ČR, PřF UK a 1. LF UK Investiční náklady 2,3 mld. Kč Evropské centrum excelence PřF UK garantuje výzkumný program Buněčná biologie a virologie Dokončení léto 2015 Inovativní vývoj v oblasti biotechnologií a biomedicíny Podpora excelentních vědeckých týmů, synergický efekt jejich kombinace

44 Kampus Albertov Největší rozvojový projekt UK za několik posledních dekád Investiční náklady 2,4 mld. Kč Účastníci: PřF, 1. LF a MFF V prostoru současné albertovské menzy a v prostoru parkoviště za Purkyňovým ústavem Zadání architektonické soutěže v roce 2015

45 Kampus Albertov - Biocentrum Biochemie a metabolismus Buněčné systémy ve zdraví a nemoci Infekce a imunita Genetika, genomika, bioinformatika Chemická syntéza, materiálový výzkum a nanotechnologie Spektrální a strukturní výzkum materiálů

46 Kampus Albertov - Globcentrum Změny klimatu a atmosférické procesy Dynamika přírodních procesů a změny krajiny Socioekonomické a demografické projevy globálních procesů a změny Geochemie, biogeochemie a toxikologie Ekosystémy, biodiverzita a biologické invaze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

XXXIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 24. března 2009 Bod programu: 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚDECKÉ RADY AV ČR VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2005 2009 A KONCEPČNÍ NÁVRHY PRO DALŠÍ OBDOBÍ

Více

ab ČERVENEC SRPEN 2011

ab ČERVENEC SRPEN 2011 bulletin7 8 akademický ab ČERVENEC SRPEN 2011 Letní měsíce sice znamenají krátkou noc, zato svými teplými večery lákají k pozorování oblohy. Na snímku dalekohled historické Západní kopule na observatoři

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory

Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory číslo 68 / červenec 2011 Zážitkový supertýden podpořil zájem o technické a přírodovědné obory Ve dnech 18. až 28. dubna připravila Univerzita Pardubice Zážitkový supertýden. V rámci celého týdne proběhla

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kristýna Štosová

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Č innost ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., v roce 2013 probíhala i nadále ve všech významných směrech, ve kterých jsou naši vědečtí pracovníci dlouhodobě

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2010

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2010 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2010 OBSAH CELOUNIVERZITNÍ INFORMACE Prezident jmenoval rektora VFU Brno 1 redakce Rektor univerzity na začátku druhého funkčního období 2 Vladimír

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty číslo 76 / červenec prosinec 2013 Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 českých vysokých škol Rektor udělil dva čestné doktoráty V pondělí 30. září v 10 hodin proběhlo na univerzitě v Aule Arnošta

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více

ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2 2 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 Proč je Merck po celém světě důvěryhodným dodavatelem inhibitorů? Jsme prostě jednička! Ať již pro Váš výzkum

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více