IV. SPECTATOR NOVUS, 4 / - ( ), 2008, ( , U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. SPECTATOR NOVUS, 4 / - (1. 1. 29. 4. 2009), 2008, (10. 5. 10. 6. 2009, 17. 6. 17. 7. 2009-2009 U"

Transkript

1 Zhodnocení výstavního plánu 2009 Galerie kritiků, Palác Adria, Praha Výstavní plán Galerie kritiků v Paláci Adria na rok 2009 zahrnoval také spolupořadatelství HMP u výstavního cyklu Made in Praha 2009 (pět výstav s mezinárodním vyzněním). Opíral se o myšlenku reprezentace města při výměnných výstavách a významných realizacích doma a v zahraničí, například v průběhu předsedání ČR Evropské unii v 1. pololetí 2009 v Paříži, nebo v 2. pololetí při 20. výročí vzniku kulturní spolupráce měst Praha a Hamburk, při oslavách sametové revoluce, a při pádu železné opony, symbolizované berlínskou zdí. Tyto výstavy byly rovněž zaštiťovány Ministerstvem kultury ČR a dalšími významnými institucemi. Tyto a další výstavy ve výstavním plánu Galerie kritiků mají velký význam pro hodnocení aktuální domácí výtvarné scény, i pro uvádění jmen zahraničních autorů do našeho povědomí. Byly koncipovány v následujícím chronologickém pořadí: I. Cena kritiky - Malba a její přesahy, 2. ročník ( ), v rámci výstavního cyklu Made in Praha 2009, partnerství s HMP Sdružení výtvarných kritiků a česká sekce AICA realizovaly 2. ročník Ceny kritiky za nejlepší malbu, fotografický nebo digitální obraz v roce 2008, pro mladé umělce do 30 let. Na základě doporučení 30 teoretiků, galeristů a pedagogů vysokých odborných škol bylo vytipováno 13 finalistů k závěrečné soutěžní výstavě v Galerii kritiků v Adrii, zahrnující udělení Ceny diváků. Odborná porota ve složení 5 odborníků Martin Dostál (předseda), Edith Jeřábková, Jitka Hlaváčková, Milan Salák, Radek Wohlmuth, rozhodla rok předtím o vítězi 1.ročníku Ladislavě Gažiové, a k svému působení měla dvouletý mandát. Oceněním vítěze soutěže byla samostatná výstava laureáta Evžena Šimery v prosinci 2009 leden 2010 v Galerii kritiků na náklady pořadatelů. Tématicky se 2.ročník soutěže týkal malby v jejím mediálním přesahu, tj. malba nebyla limitována na závěsný obraz s olejovou či akrylovou technikou, ale mohla přesahovat do prostorové instalace, za pomoci nových médií. Nominátoři v počtu 30 osob jmenovali každý z nich 3 kandidáty, z nichž byl dále proveden užší výběr. Zúžil se nakonec na počet 13 finalistů pro závěrečnou výstavu před vyhlášením laureáta, jímž se stal pro rok 2009 Evžen Šimera. Cenu diváků obdržel Jakub Hošek. Cena kritiky se pořádá se záměrem vytvořit mladým umělcům příležitost k jejich mediálnímu zviditelnění a úspěšnému vstupu na profesionální výtvarnou scénu (v příloze viz pozvánka a katalog obou výstav). II. Triumf odlišnosti současné Slovensko (Triumph of Difference Slovakia Contemporary, ), skupinová výstava mladých slovenských umělců z výběru Martina Gerboce a Michaely Bosákové Koncept této výstavy s tématickým zaměřením na tělesnost a intimitu se zrodil z přesvědčení, že vzájemné kulturní česko-slovenské vztahy dnes fungují velmi čile, navzdory samostatné státnosti a autonomnímu kulturnímu prostředí. Jsou provázané v odborném slova smyslu historického kontextu kulturní spolupráce či ocenění umělců stejně těsným způsobem, jako tomu bylo v minulosti za trvání federace. Někteří mladí umělci si proto kladou otázku, zda by neměla být tato situace důkladněji zkoumána z hlediska příčinnosti vzájemných vlivů, jednak za účelem charakterizace společného přístupu ke kontextu současného umění, jednak k podchycení vzájemných odlišností. Ve výběru kurátorů Martina Gerboce a Michaely Bosákové byla zařazena do výstavy tato

2 jména: Farmanovová, Adamíková, Gerboč, Hojstričová, Kosziba, Rovňák, Ormandík, Binderová a Čorejová. Byly prezentovány především malby, ale také prostorové objekty, instalace a elektronické práce. Účelem výstavy bylo, jak už řečeno, postihnout určitou originalitu v antropomorfním i etnickém slova smyslu, s ambicí konfrontovat mladé slovenské umělce s aktuální českou výtvarnou scénou. Proto se výstava také stala součástí řetězce 4 slovenských výstav, souběžně pořádaných v Praze (katalog v příloze). III. Druhá příroda / Second Nature - Amanita Design, Zdeněk Daněk, Jakub Nepraš, kurátorka Simona Vladíková ( ), ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích Tato výstava navazovala na pardubickou premiéru na podzim 2008, se záměrem prezentovat se i v Praze. Týkala se tématu druhé přírody, jakožto původního pojmu z hegelovské filosofie a sociologie. Podle kurátorky S.Vladíkové je pojímána jako člověkem vytvořená struktura, v rámci níž se pohybujeme, kterou vytváříme, a v níž se učíme žít,neboť škála podob lidské kultury je mnohotvárná a podřízená neustálé proměně. Tou nejnovější je virtuální realita, jakožto reflexe prvotní přírody, počínaje klasickou malbou a fotografií, po nejnovější digitální technologie. Druhá příroda je prostě to, co nás odděluje od bytí výhradně biologického, co přesahuje naše instinkty a smysly, nově i to, co nám umožňuje vstupovat do našich snů a představ. Právě virtuální prostor je pro jeho zhmotnění do 3D ideální platformou. Výstava ve smyslu atraktivního naplnění vizuálních představ o dnešní přírodě byla velmi úspěšná (katalog v příloze). IV. SPECTATOR NOVUS, česko-francouzská výstava ( , Galerie kritiků, Adria, Praha), (LaGénérale en Manufacture, Sévres, Paříž) - v rámci cyklu Made in Praha, 2009 U příležitosti předsedání ČR Evropské unii v 1.pololetí 2009, vznikla z iniciativy mladých francouzských umělců koncepce společné česko-francouzské výstavy, jež se konala v obou zemích ČR a Francie pod názvem Spectator Novus (Nový divák). Představila 12 umělců pracujících s netradičním prostorovým vyjádřením, za pomoci nových médií, tj. projekcí, videa a DVD. Tématicky pojala umělce jako diváka sebe sama, uprostřed společenského dění, do něhož se angažuje, ale jímž je také manipulován. Účelem bylo opřít se o multimediální vyjádření postavení člověka / umělce v globalizující se informační společnosti, kde se stal současně podmětem a předmětem společenského dění. Na okamžik tak zafungoval umělec jako divák sám sobě, ve spojení s ostatními diváky komunikoval interaktivně. Výstava byla napřed otevřena ve výše uvedeném termínu v Galerii kritiků v Praze, poté ve výstavním centru mladých umělců La Générale en Manufacture de Sévres v Paříži, kde se stala samostatnou částí mezinárodního festivalu současného umění SuperNova. Záštitu projektu poskytlo MKČR a Ministerstvo kultury Francie, České centrum v Paříži a Francouzský kulturní institut v Praze. Kurátorkou české strany byla Vlasta Čiháková Noshiro a kurátorkou francouzské strany Francesca Spano. Z důvodu nedostatečného rozpočtu se však nepodařilo výstavu reprízovat v Galerii SEIN v září-říjnu v centru Paříže, ani zde realizovat plánované bilaterální sympozium, přes získanou osobní podporu primátora HMP, Mudr. Pavla Béma.. Termín musel být posunut do nejbližší možné budoucnosti, účastníci však byli s rozsahem prezentace a publicity nadmíru spokojeni (pozvánky a katalog v příloze).

3 V. Vlk a beránek, výstava mladých umělců z FaVU Brno a VŠUP Praha, se zaměřením na koncepci intermediality, za účelem praktického prověření pojmu jakožto výukového předmětu na vysokých školách ( ) Metaforický název výstavy byl zvolen k vyjádření relativity mezilidských vztahů, např. k zamyšlení nad silnějším a slabším, dobrým a zlým. Koncepce výstavy také posloužila k prověření aktuálního pojmu intermediality v umění, jenž se programuje ve výuce vysokých uměleckých škol, a znamená být více prostředkující.v autorském slova smyslu jeho význam umožňuje větší mnohotvárnost pohledů a různorodost přístupů k vizuální tvorbě, ačkoli součástí koncepce je spíše snaha potlačit osobní pocity a styl ve prospěch citace vnějších podnětů, s vědomým křížením vnějších zdrojů inspirace. Paradoxně toto úsilí však vyznívá tak, že sdělení díla je ve výsledku ještě osobitější. Intermediální prostředí pro tvorbu vzniká mezi hrou, vizuálním obrazem a performancí, je pohyblivé a proměnlivé. Pokud jde např. o počítačové hry, jejich obrazy převádějí reálný svět do PC her, ale také zpětně fungují pro přenos virtuality do reality. V této transformaci skutečného a neskutečného bývají uplatněny často textové vstupy, sestávající z různých slovních hesel, narážek a komentářů, popřípadě i ilustrativních prvků. Intermedialita umožňuje také vymanění tvaru díla z plošného vymezení, ven směrem do prostoru, v odvážně otevřené struktuře. Vznikají vysloveně spletité, strukturální sítě sdělení. Výstava vyhodnotila autenticitu rukopisu autora ve vztahu k možnostem přesahu vyjádření, dále skladebnost díla a obsahovou strukturu osobních výpovědí s obecnější platností.vystavovali Filip Cenek, Vojtěch Vaněk, Monika Fryčová, Andrea Chreňová, Markéta Mandelíková, Marie Haškovcová, Vendula Chalánková, Daniela Baráčková, Milan Salák, Petra Herotová, Luděk Rathouský a Teri Varhol. Výstava byla dále reprízována jako Vlk a beránek II. na 8.ročníku festivalu umění Mámení k poctě J.A.Komenského v září v Brandýse nad Orlicí, a nově byli zařazeni do prezentace vedoucí pedagogové vystavujících, Jiří David a Václav Stratil (pozvánky a soubor pohlednic v příloze). Výstava splnila svůj edukativní a konfrontační účel, k objektivnímu vyhodnocení klíčového pojmu. VI. Sladkost Grálu výstava Vladimíra Kiseljova, K mezioborovým uměleckým trendům patří i dílo mladého autora Vladimíra Kiseljova, zabývajícího se vztahem vizuálního vyjádření k hudbě, prostřednictvím malby, nástěnných obrazů a scénografie. Inscenoval ve vlastní režii, dramaturgii, návrhu scény a kostýmů, dále i ve filmových dotáčkách, operu Richarda Wagnera Parsifal, v brněnském divadle Reduta (2006). Jeho dosavadní výstavy nesou název jako Barva hudby (2002, Boskovický hrad, obrazy inspirované hudbou Wagnera, Mozarta a Šostakoviče), Mystéria spásy (2006, zámek Červená Řečice, obrazy a nástěnná malba, doprovázené hudebními reprodukcemi), Janáčkův triptych (2007, MU v Brně, doprovázeno hudebními reprodukcemi), Dvě vzkříšení (2007, Rožnov pod Radhoštěm, malby s hudebním doprovodem), Duchovní obrazy (2008, Galerie Amadee v Brně), Ke hvězdám Brucknerova 8.symfonie (2008, Galerie ve Žďáru nad Sázavou) aj. Stálou nástěnnou malbu realizoval v roce 2007 v kavárně Krmítko FF MU v Brně, K narozeninám skladatele Antona Brucknera, na téma jeho nejoblíbenější opery Parsifala od Richarda Wagnera. Výstava Sladkost Grálu zahrnovala jak hotové obrazy, tak i nástěnnou malbu, provedenou jako živá performance v Galerii kritiků na hudbu Brucknera,Wagnera a Korsakova. Nástěnné obrazy autor tvořil ve struktuře a barvách, jež lze přiřadit tóninám a rytmům skladeb různých klasických hudebníků, jako to svého času demonstroval Goethe nebo Kandinskij. Mají výraznou ikonickou podobu, jejich vnitřní dynamika se opírá o vibrace a význam, odvozený z hudebního

4 tvarosloví. Autor se odvolává na zobrazení hieroglyfu, který postihuje význam a smysl skladby naráz, ne v jejím plynutí, ale jako jeden okamžik. Na základě účinného vyznění výstavy rozhodlo Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků delegovat tohoto umělce na Mezinárodní bienále současného umění ve Florencii v prosinci 2009, za podpory MKČR, kde autor provedl nástěnnou malbu ve Vile Settermerli a získal pozvání k výstavám do Istambulu, Petrohradu a Chicaga. VII. URBAN KISS (Městský polibek), česko-švýcarská výstava ( , Galerie kritiků, Adria, Praha), (počátek roku 2011 Centrum umění Kligenthal, Basilej, Švýcarsko) z cyklu Made in Praha 2009 V návaznosti na výměnu výstav a koncepční spolupráci skupiny českých a švýcarských umělců, jež započala v roce 2004 výstavním projektem The Revelation of Landscape (Otevírání krajiny), zaměřeným na vztah umění a přírodní krajiny ve smyslu ekologie jakožto součásti kultury (Galerie kritiků, Praha + alpské symposium v plenéru Möhren), a dále navazovala v roce 2005 společnou výstavou INSCAPE (Krajina naší duše), zaměřenou na vnitřní reflexi a vizi krajiny),a v roce 2006 pokračovala výstavním projektem HUMORG (Human organism/lidský organismus), s orientací na město jako lidský organismus, se loňský společný projekt výstavy v Praze pod názvem URBAN KISS (Městský polibek), zaměřil na zkoumání vazeb umění ke každodennímu životu člověka/umělce, žijícího v městě. Projekt výstavy byl přihlášen i do soutěže města Curychu ke zdokonalení vizuální tvářnosti nové architektonické zástavby,nakonec však dostali přednost v soutěži domácí architekti. Výstava se konala za účelem prohloubení vzájemné výměny informací, pocitů a zkušeností, k vyvinutí lepších podmínek koexistence obyvatel měst v době, kdy dochází k jakési ztrátě individuální identity, mizící v anonymitě soužití. Patří k tomu i strach z násilí, frustrace, znečištění ovzduší a prostředí postupující komercializace, reklama a sex, tedy negativní vlivy, jež by mohly být kreativním způsobem překonány. Švýcarská účast mladých umělců byla mimořádně hodnotná, vystavovali Isabel Rohner, Petra Elena Köhle, Nicolas Vermont Petit- Outhenin, Denis Bigler, Martin Blum/Haimo Ganz, Karin Bühler, Saskia Edens, Bruno Steiner, dále z české strany Linda Čihařová, Jana Bernartová, Lukáš Machalický, Adam Vačkář, Jan Pfeiffer, Václav Skácel a Petr Dub. Kurátory byli Vlasta Čiháková Noshiro a Isabel Rohner. Výměnná výstava se konala i za podpory MKČR a švýcarské nadace ProHelvetia, Cílem budoucích ročníků je připravit sborník, spojující dosavadní témata společných výstav a teoretických úvah (katalog v příloze). VIII. MODÍ, autorská výstava renomovaného italského fotografa Gianni Russo ( ) Výstava byla věnovaná malířskému dílu Amedea Modiglianiho, jehož 125. výročí narození a 90.výročí úmrtí byla zasvěcena předem řada výstav v roce 2010 v Itálii, a dále v mnoha evropských muzeích a galeriích. O malíři se říká, že propojil geniálně modernistické generace Toulouse-Lautreca s kubisty, a byl jednou z nejvýznačnější osobností mezinárodní školy v Paříži na začátku minulého století. Některé výstavní akce k poctě umělce už proběhly v roce 2009 a byly provázeny řadou různorodých manifestací. V případě Galerie kritiků šlo o umělecko-fotografický projekt renomovaného autora Gianni Russo, pobývajícího nyní v Praze a transponujícího náměty a motivy jednotlivých slavných obrazů livornského génia do fotografických obrazů současnosti. Podle jeho poselství, Modigliani, který svou slávu získal až po smrti, a jehož kultivovaný projev udivoval učitele, kteří ho poznali už jako čtrnáctiletého, a v mnohém připomínal bohémství Van Gogha, na rozdíl od celé mezinárodní avantgardy

5 ve Francii minulého století nikdy neztratil vědomí svých italských kořenů. Možná i proto byl se špetkou despektu přezdíván l artiste italien a italská umělecká veřejnost mu nyní hodlá složit mimořádný hold. Projekt pro Galerii kritiků provázel velký mediální zájem a mimořádná návštěvnost veřejnosti. IX. ErROrs (TV obrazy), výstava Vladimíra Merty, Výrazná umělecká osobnost generace 80.let, a dnešní vedoucí pedagog Ateliéru environmentu na FaVU VUT v Brně, Vladimír Merta, uskutečnil v Galerii kritiků s podporou MKČR výraznou autorskou výstavu, po několikaletém odmlčení na pražské scéně. Původně jeho tvorba vynikla na počátku 90. let po vyhodnocení akčního umění. Reliéfními obrazy, prostorovými objekty a instalacemi, v nichž propojoval přírodní a civilizační symboly v kombinaci tradičních a netradičních materiálů, s použitím typických i atypických tvarů, podroboval analýze archetypy přirozeného a virtuálního vnímání. Merta po dobu odmlky v Praze, jež souvisela i se zánikem jeho mateřské galerie Behémót, vystavoval cíleně v regionech, ale také ve Spojených státech. Výstava v Galerii kritiků byla motivována potřebou představit české kulturní veřejnosti především sérii velkoformátových obrazů, kombinujících malířské a mediální vidění umělce, v jakýchsi rozostřených TV obrazech. Jejich postimpresionistická zrnitost a pointilismus se nezakládaly již na analýze přírodního světla v předmětném světě, ale na zobrazení optických zdrojů světelné emanace z TV obrazovky a monitorů, prostřednictvím nichž se rodí i vize mediální. Po analytickém průniku do světa za obrazovkou, umělec převedl své zření mediální TV vize na velkoplošná plátna, jež instaloval do prostoru jako TV monitory. Výstavou chtěl poukázat na současné TV mýty tak, aby nás vrátily dimenzi naší přirozené percepce a duchovní normality. Jeho výstava zaznamenala velký mediální ohlas, především v TV. X. PAPIRIÁL (aneb Jak to bylo s Kainem a Abelem), , Galerie kritiků, Adria, Praha; , Künstlerhaus Sootborn, Hamburk, Německo z cyklu Made in Praha 2009 Jednalo se o tradiční výstavu skupiny Papiriál, založenou v roce 1988 uvnitř Umělecké besedy, jež v cyklických prezentacích výstav z roku 1990, 1992,1993,1998,2000 se konala putovně po celé republice. Prezentovala vždy ukázky vizuálního umění, pracujícího netradičním a originálním způsobem s papírem, dokonce i v prostorových instalacích. Loňská tématika společné česko-německé výstavy byla zasvěcena 20.výročí navázání kulturní spolupráce mezi městy Praha a Hamburk, dále oslavám Sametové revoluce a pádu železné opony v podobě berlínské zdi. Jako u každé z výstav se zúčastnili jako hosté nečlenové UB, včetně zahraničních vystavovatelů. Projekt 2009 se zaměřil také na možnosti nových přístupů k umělecké tvorbě, na zapojení softwaru, zvuku, světla, pohybu a elektronických technologií do uměleckého vyjádření. Nicméně, výstava v Galerii kritiků zachovala prioritně papír jako základní vyjadřovací médium, tématicky zahrnující reflexi mravního a kulturně-historického problému z bible, i z pohledu člověka/umělce na současnou společnost. Výstav Papiriálu se vždy účastnili mimo členy skupiny i ti hosté, kteří s médiem papíru do té doby vůbec nepracovali. Výběr hostů z Německa provedl člen UB Pavel Richtr, žijící a pracující v Hamburku : Roland Helmus, Reinhold Engberding, Katherina Kohl, Tim Kubach a Karin Missy Paule. Na české straně se kromě kmenových autorů UB, Pavla Richtra a Josky Skalníka, zúčastnil ještě Svatopluk Klimeš (předseda skupiny), dále napříč generacemi: Zbyněk Baladrán, Jiří David, Jiří Franta, Petra Herotová, David Kořínek, Eva Koťátková, Lukáš Machalický, Luděk Rathouský, Václav Stratil, Adam Vačkář a Martin Zet.

6 Výstava se konala za podpory Freie-und Hanse Stadt v Hamburgu a Česko-německého fondu budoucnosti, se záštitou MKČR a primátora HMP, Mudr. Pavla Béma. XI. Výstava Evžena Šimery, laureáta 2. ročníku Ceny kritiky 2009 malba a její přesahy, , z cyklu Made in Praha 2009 viz návaznost na výstavu finalistů soutěže Ceny kritiky Autorská výstava laureáta 2. ročníku Ceny kritiky za malbu a její přesahy, v kategorii soutěže mladých umělců do 30 let, je chápána jako ocenění vítězi soutěže, v rámci jeho samostatné prezentace, na náklady pořadatelů Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Evžen Šimera se na podzim 2008 stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, poté získal Cenu kritiky Představil ve výstavě v Adrii nové obrazy podle vlastní technologie, nazvané New Dripping (Stékané obrazy), inspirované abstraktní malbou amerického malíře Jacksona Pollocka na počátku 50.let minulého století. Jejich technika využívá prostých fyzikálních zákonů jde o kontrolované, geometrické stékání barev po povrchu obrazu, v němž je položen důraz na optický účinek vzniklých struktur. Tyto závěsné obrazy byly doplněny i prostorovou instalací a videem, dokumentujícím živě metodické postupy autorovy tvorby. Další ročník soutěže Ceny kritiky, konané v návaznosti na tuto výstavu v lednu 2010, bude opět věnován tématu Malby a jejích přesahů, v novém složení poroty, jež má dvouletý mandát. Vítěznou výstavou laureáta Ceny kritiky je vždy slavnostně zakončen kalendářní rok výstav Galerie kritiků. Závěrem: Galerie kritiků v Adrii cílevědomě vytváří a pěstuje zahraniční spolupráci současného umění s českou výtvarnou scénou, organizováním výměnných výstav a výstav se zahraniční účastí, dále vysíláním českých umělců na významné mezinárodní soutěže a bienále, např. v roce 2009 účastí Vladimíra Kiseljova na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii. Děje se tak i s podporou MKČR, Českých center v zahraničí a dalších kulturních institucí, v neposlední řadě stálou a úzkou spoluprácí se zahraničními partnery. Z výše uvedených důvodů byl i cyklus 5 výstav Made in Praha 2009 koncipován pro partnerství HMP, v realizaci od jara do podzimu, s přesahem do dalšího kalendářního roku prezentace v zahraničí česko-francouzská výstava, česko-švýcarská výstava, českoněmecká výstava. Do cyklu byla zařazena i Cena kritiky se závěrečnou výstavou vítěze soutěže, neboť má nadnárodní ohlas a celkově značnou mediální účinnost.výstavy v Galerii kritiků jsou kurátorované a opatřené katalogy pro archivaci jednotlivých výstavních projektů, i s jejich ohlasy. Nepochybně slouží k hlubšímu poznání a prožitku současného vizuálního umění naší kulturní veřejnosti, dále reprezentaci Hlavního města a naší národní kultury doma i v zahraničí. Do zahraničí také byli vysláni umělci na Mezinárodní muzejní noc v Tokiu (duben 2009), na Mezinárodní bienále současného umění ve Florencii (prosinec 2009), a do soutěže Sovereign Art Prize 2010 (prosinec 2009) v Londýně. Vlasta Čiháková-Noshiro kurátorka Galerie kritiků a předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

7

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 -

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 - Cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 získal Vladimír Houdek, jediný zástupce malby ve finále. Ve finále prestižní soutěže pro výtvarné umělce do 35 let se letos utkali čtyři jednotlivci a jedna autorská

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Jáchym Myslivec 2016

Jáchym Myslivec 2016 Jáchym Myslivec 2016 Curriculum vitae Jáchym Myslivec Praha *1992 jachymmyslivec@gmail.com Studium od 2012 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta Umění a desingu, Ateliér fotografie, Ustí nad Labem

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha Úvod Obor teorie umění přišel ke slovu opět počátkem 90.let, kdy se radikálně změnily společenské

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Náčrtník : pokus o komentář

Náčrtník : pokus o komentář Náčrtník : pokus o komentář { Aleš Čermák, Patricie Fexová, Jiří Franta David Böhm, Petra Herotová, Martin Hrubý, Eva Koťátková, Petr Krátký, Radim Langer, Marek Meduna, Luděk Rathouský, Milan Salák }

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje v rámci podpory roku Industry IV.0 a Průmyslové revoluce IV.0 druhý ročník soutěže PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

KAPLE OŽÍVÁ DĚTSKÝMA OČIMA

KAPLE OŽÍVÁ DĚTSKÝMA OČIMA KAPLE OŽÍVÁ DĚTSKÝMA OČIMA Čs.dobrovolců 530/11 415 01 Teplice Autor: Radka Mrvová ve spolupráci s o. s. Pro arte beuronensis Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice ZÁMĚR Záchrana kulturně historického

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy Gymnázium Havlíčkův Brod Informace o výtvarném kurzu Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí studentům od školního roku 2010/ 2011 odborně

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

31 10 22 11 (2012) Dům pánů z Kunštátu

31 10 22 11 (2012) Dům pánů z Kunštátu s-flux 31 10 22 11 (2012) Dům pánů z Kunštátu Dům pánů z Kunštátu (Galerie G99) Dominikánská 9, Brno Vernisáž 30. 10. 2012 v 18 h Dernisáž 22. 11. 2012 v 18 h Otevřeno denně 13 19 h (není-li v programu

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Tisková zpráva 23. října 2008

Tisková zpráva 23. října 2008 Tisková zpráva 23. října 2008 Motto: Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem. O centru DOX Centrum

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

8. Rokycanské bienále grafiky

8. Rokycanské bienále grafiky 8. Rokycanské bienále grafiky Datum konání: 22.9.2016 POŘADATELÉ Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pobočka Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Město Rokycany Agentura AM art, s.r.o.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Launch konference EPALE v České republice Ve čtvrtek 21.5. 2015 se v pražském hotelu Duo konala konference ke spuštění nové

Více

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ Organizátor: KUMŠT o. s., e-mail: info@kumst-os.cz IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2014 PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Ukaž, napiš, zpropaguj! Manuál pro přihlašování do soutěže OBSAH

Ukaž, napiš, zpropaguj! Manuál pro přihlašování do soutěže OBSAH Ukaž, napiš, zpropaguj! Manuál pro přihlašování do soutěže OBSAH Úvod Kategorie Podmínky přihlášky soutěžících Metodika hodnocení přihlášených prací Postup hodnocení Harmonogram soutěže Příloha č. 1. ÚVOD

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS Ateliér grafického designu 1 Studio of Graphic Design 1 Archiv Bienále Brno Archive Biennal of

Více

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi

Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi Výroční zpráva 2007 Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi 1. Základní informace o sdružení Název: SPAFi Právní forma: Občanské sdružení Sídlo: Kouřimská 2337 / 11, 130 00 Praha 3 Datum registrace:

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. aneb Jak svět vidí mladí lidé

ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí. aneb Jak svět vidí mladí lidé ENVOFILM II. ročník soutěžní přehlídka filmů vytvořených žáky a studenty Moravy a Slezska s mezinárodní účastí aneb Jak svět vidí mladí lidé Soutěž se koná za podpory Moravskoslezského kraje pod záštitou

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více