IV. SPECTATOR NOVUS, 4 / - ( ), 2008, ( , U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. SPECTATOR NOVUS, 4 / - (1. 1. 29. 4. 2009), 2008, (10. 5. 10. 6. 2009, 17. 6. 17. 7. 2009-2009 U"

Transkript

1 Zhodnocení výstavního plánu 2009 Galerie kritiků, Palác Adria, Praha Výstavní plán Galerie kritiků v Paláci Adria na rok 2009 zahrnoval také spolupořadatelství HMP u výstavního cyklu Made in Praha 2009 (pět výstav s mezinárodním vyzněním). Opíral se o myšlenku reprezentace města při výměnných výstavách a významných realizacích doma a v zahraničí, například v průběhu předsedání ČR Evropské unii v 1. pololetí 2009 v Paříži, nebo v 2. pololetí při 20. výročí vzniku kulturní spolupráce měst Praha a Hamburk, při oslavách sametové revoluce, a při pádu železné opony, symbolizované berlínskou zdí. Tyto výstavy byly rovněž zaštiťovány Ministerstvem kultury ČR a dalšími významnými institucemi. Tyto a další výstavy ve výstavním plánu Galerie kritiků mají velký význam pro hodnocení aktuální domácí výtvarné scény, i pro uvádění jmen zahraničních autorů do našeho povědomí. Byly koncipovány v následujícím chronologickém pořadí: I. Cena kritiky - Malba a její přesahy, 2. ročník ( ), v rámci výstavního cyklu Made in Praha 2009, partnerství s HMP Sdružení výtvarných kritiků a česká sekce AICA realizovaly 2. ročník Ceny kritiky za nejlepší malbu, fotografický nebo digitální obraz v roce 2008, pro mladé umělce do 30 let. Na základě doporučení 30 teoretiků, galeristů a pedagogů vysokých odborných škol bylo vytipováno 13 finalistů k závěrečné soutěžní výstavě v Galerii kritiků v Adrii, zahrnující udělení Ceny diváků. Odborná porota ve složení 5 odborníků Martin Dostál (předseda), Edith Jeřábková, Jitka Hlaváčková, Milan Salák, Radek Wohlmuth, rozhodla rok předtím o vítězi 1.ročníku Ladislavě Gažiové, a k svému působení měla dvouletý mandát. Oceněním vítěze soutěže byla samostatná výstava laureáta Evžena Šimery v prosinci 2009 leden 2010 v Galerii kritiků na náklady pořadatelů. Tématicky se 2.ročník soutěže týkal malby v jejím mediálním přesahu, tj. malba nebyla limitována na závěsný obraz s olejovou či akrylovou technikou, ale mohla přesahovat do prostorové instalace, za pomoci nových médií. Nominátoři v počtu 30 osob jmenovali každý z nich 3 kandidáty, z nichž byl dále proveden užší výběr. Zúžil se nakonec na počet 13 finalistů pro závěrečnou výstavu před vyhlášením laureáta, jímž se stal pro rok 2009 Evžen Šimera. Cenu diváků obdržel Jakub Hošek. Cena kritiky se pořádá se záměrem vytvořit mladým umělcům příležitost k jejich mediálnímu zviditelnění a úspěšnému vstupu na profesionální výtvarnou scénu (v příloze viz pozvánka a katalog obou výstav). II. Triumf odlišnosti současné Slovensko (Triumph of Difference Slovakia Contemporary, ), skupinová výstava mladých slovenských umělců z výběru Martina Gerboce a Michaely Bosákové Koncept této výstavy s tématickým zaměřením na tělesnost a intimitu se zrodil z přesvědčení, že vzájemné kulturní česko-slovenské vztahy dnes fungují velmi čile, navzdory samostatné státnosti a autonomnímu kulturnímu prostředí. Jsou provázané v odborném slova smyslu historického kontextu kulturní spolupráce či ocenění umělců stejně těsným způsobem, jako tomu bylo v minulosti za trvání federace. Někteří mladí umělci si proto kladou otázku, zda by neměla být tato situace důkladněji zkoumána z hlediska příčinnosti vzájemných vlivů, jednak za účelem charakterizace společného přístupu ke kontextu současného umění, jednak k podchycení vzájemných odlišností. Ve výběru kurátorů Martina Gerboce a Michaely Bosákové byla zařazena do výstavy tato

2 jména: Farmanovová, Adamíková, Gerboč, Hojstričová, Kosziba, Rovňák, Ormandík, Binderová a Čorejová. Byly prezentovány především malby, ale také prostorové objekty, instalace a elektronické práce. Účelem výstavy bylo, jak už řečeno, postihnout určitou originalitu v antropomorfním i etnickém slova smyslu, s ambicí konfrontovat mladé slovenské umělce s aktuální českou výtvarnou scénou. Proto se výstava také stala součástí řetězce 4 slovenských výstav, souběžně pořádaných v Praze (katalog v příloze). III. Druhá příroda / Second Nature - Amanita Design, Zdeněk Daněk, Jakub Nepraš, kurátorka Simona Vladíková ( ), ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích Tato výstava navazovala na pardubickou premiéru na podzim 2008, se záměrem prezentovat se i v Praze. Týkala se tématu druhé přírody, jakožto původního pojmu z hegelovské filosofie a sociologie. Podle kurátorky S.Vladíkové je pojímána jako člověkem vytvořená struktura, v rámci níž se pohybujeme, kterou vytváříme, a v níž se učíme žít,neboť škála podob lidské kultury je mnohotvárná a podřízená neustálé proměně. Tou nejnovější je virtuální realita, jakožto reflexe prvotní přírody, počínaje klasickou malbou a fotografií, po nejnovější digitální technologie. Druhá příroda je prostě to, co nás odděluje od bytí výhradně biologického, co přesahuje naše instinkty a smysly, nově i to, co nám umožňuje vstupovat do našich snů a představ. Právě virtuální prostor je pro jeho zhmotnění do 3D ideální platformou. Výstava ve smyslu atraktivního naplnění vizuálních představ o dnešní přírodě byla velmi úspěšná (katalog v příloze). IV. SPECTATOR NOVUS, česko-francouzská výstava ( , Galerie kritiků, Adria, Praha), (LaGénérale en Manufacture, Sévres, Paříž) - v rámci cyklu Made in Praha, 2009 U příležitosti předsedání ČR Evropské unii v 1.pololetí 2009, vznikla z iniciativy mladých francouzských umělců koncepce společné česko-francouzské výstavy, jež se konala v obou zemích ČR a Francie pod názvem Spectator Novus (Nový divák). Představila 12 umělců pracujících s netradičním prostorovým vyjádřením, za pomoci nových médií, tj. projekcí, videa a DVD. Tématicky pojala umělce jako diváka sebe sama, uprostřed společenského dění, do něhož se angažuje, ale jímž je také manipulován. Účelem bylo opřít se o multimediální vyjádření postavení člověka / umělce v globalizující se informační společnosti, kde se stal současně podmětem a předmětem společenského dění. Na okamžik tak zafungoval umělec jako divák sám sobě, ve spojení s ostatními diváky komunikoval interaktivně. Výstava byla napřed otevřena ve výše uvedeném termínu v Galerii kritiků v Praze, poté ve výstavním centru mladých umělců La Générale en Manufacture de Sévres v Paříži, kde se stala samostatnou částí mezinárodního festivalu současného umění SuperNova. Záštitu projektu poskytlo MKČR a Ministerstvo kultury Francie, České centrum v Paříži a Francouzský kulturní institut v Praze. Kurátorkou české strany byla Vlasta Čiháková Noshiro a kurátorkou francouzské strany Francesca Spano. Z důvodu nedostatečného rozpočtu se však nepodařilo výstavu reprízovat v Galerii SEIN v září-říjnu v centru Paříže, ani zde realizovat plánované bilaterální sympozium, přes získanou osobní podporu primátora HMP, Mudr. Pavla Béma.. Termín musel být posunut do nejbližší možné budoucnosti, účastníci však byli s rozsahem prezentace a publicity nadmíru spokojeni (pozvánky a katalog v příloze).

3 V. Vlk a beránek, výstava mladých umělců z FaVU Brno a VŠUP Praha, se zaměřením na koncepci intermediality, za účelem praktického prověření pojmu jakožto výukového předmětu na vysokých školách ( ) Metaforický název výstavy byl zvolen k vyjádření relativity mezilidských vztahů, např. k zamyšlení nad silnějším a slabším, dobrým a zlým. Koncepce výstavy také posloužila k prověření aktuálního pojmu intermediality v umění, jenž se programuje ve výuce vysokých uměleckých škol, a znamená být více prostředkující.v autorském slova smyslu jeho význam umožňuje větší mnohotvárnost pohledů a různorodost přístupů k vizuální tvorbě, ačkoli součástí koncepce je spíše snaha potlačit osobní pocity a styl ve prospěch citace vnějších podnětů, s vědomým křížením vnějších zdrojů inspirace. Paradoxně toto úsilí však vyznívá tak, že sdělení díla je ve výsledku ještě osobitější. Intermediální prostředí pro tvorbu vzniká mezi hrou, vizuálním obrazem a performancí, je pohyblivé a proměnlivé. Pokud jde např. o počítačové hry, jejich obrazy převádějí reálný svět do PC her, ale také zpětně fungují pro přenos virtuality do reality. V této transformaci skutečného a neskutečného bývají uplatněny často textové vstupy, sestávající z různých slovních hesel, narážek a komentářů, popřípadě i ilustrativních prvků. Intermedialita umožňuje také vymanění tvaru díla z plošného vymezení, ven směrem do prostoru, v odvážně otevřené struktuře. Vznikají vysloveně spletité, strukturální sítě sdělení. Výstava vyhodnotila autenticitu rukopisu autora ve vztahu k možnostem přesahu vyjádření, dále skladebnost díla a obsahovou strukturu osobních výpovědí s obecnější platností.vystavovali Filip Cenek, Vojtěch Vaněk, Monika Fryčová, Andrea Chreňová, Markéta Mandelíková, Marie Haškovcová, Vendula Chalánková, Daniela Baráčková, Milan Salák, Petra Herotová, Luděk Rathouský a Teri Varhol. Výstava byla dále reprízována jako Vlk a beránek II. na 8.ročníku festivalu umění Mámení k poctě J.A.Komenského v září v Brandýse nad Orlicí, a nově byli zařazeni do prezentace vedoucí pedagogové vystavujících, Jiří David a Václav Stratil (pozvánky a soubor pohlednic v příloze). Výstava splnila svůj edukativní a konfrontační účel, k objektivnímu vyhodnocení klíčového pojmu. VI. Sladkost Grálu výstava Vladimíra Kiseljova, K mezioborovým uměleckým trendům patří i dílo mladého autora Vladimíra Kiseljova, zabývajícího se vztahem vizuálního vyjádření k hudbě, prostřednictvím malby, nástěnných obrazů a scénografie. Inscenoval ve vlastní režii, dramaturgii, návrhu scény a kostýmů, dále i ve filmových dotáčkách, operu Richarda Wagnera Parsifal, v brněnském divadle Reduta (2006). Jeho dosavadní výstavy nesou název jako Barva hudby (2002, Boskovický hrad, obrazy inspirované hudbou Wagnera, Mozarta a Šostakoviče), Mystéria spásy (2006, zámek Červená Řečice, obrazy a nástěnná malba, doprovázené hudebními reprodukcemi), Janáčkův triptych (2007, MU v Brně, doprovázeno hudebními reprodukcemi), Dvě vzkříšení (2007, Rožnov pod Radhoštěm, malby s hudebním doprovodem), Duchovní obrazy (2008, Galerie Amadee v Brně), Ke hvězdám Brucknerova 8.symfonie (2008, Galerie ve Žďáru nad Sázavou) aj. Stálou nástěnnou malbu realizoval v roce 2007 v kavárně Krmítko FF MU v Brně, K narozeninám skladatele Antona Brucknera, na téma jeho nejoblíbenější opery Parsifala od Richarda Wagnera. Výstava Sladkost Grálu zahrnovala jak hotové obrazy, tak i nástěnnou malbu, provedenou jako živá performance v Galerii kritiků na hudbu Brucknera,Wagnera a Korsakova. Nástěnné obrazy autor tvořil ve struktuře a barvách, jež lze přiřadit tóninám a rytmům skladeb různých klasických hudebníků, jako to svého času demonstroval Goethe nebo Kandinskij. Mají výraznou ikonickou podobu, jejich vnitřní dynamika se opírá o vibrace a význam, odvozený z hudebního

4 tvarosloví. Autor se odvolává na zobrazení hieroglyfu, který postihuje význam a smysl skladby naráz, ne v jejím plynutí, ale jako jeden okamžik. Na základě účinného vyznění výstavy rozhodlo Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků delegovat tohoto umělce na Mezinárodní bienále současného umění ve Florencii v prosinci 2009, za podpory MKČR, kde autor provedl nástěnnou malbu ve Vile Settermerli a získal pozvání k výstavám do Istambulu, Petrohradu a Chicaga. VII. URBAN KISS (Městský polibek), česko-švýcarská výstava ( , Galerie kritiků, Adria, Praha), (počátek roku 2011 Centrum umění Kligenthal, Basilej, Švýcarsko) z cyklu Made in Praha 2009 V návaznosti na výměnu výstav a koncepční spolupráci skupiny českých a švýcarských umělců, jež započala v roce 2004 výstavním projektem The Revelation of Landscape (Otevírání krajiny), zaměřeným na vztah umění a přírodní krajiny ve smyslu ekologie jakožto součásti kultury (Galerie kritiků, Praha + alpské symposium v plenéru Möhren), a dále navazovala v roce 2005 společnou výstavou INSCAPE (Krajina naší duše), zaměřenou na vnitřní reflexi a vizi krajiny),a v roce 2006 pokračovala výstavním projektem HUMORG (Human organism/lidský organismus), s orientací na město jako lidský organismus, se loňský společný projekt výstavy v Praze pod názvem URBAN KISS (Městský polibek), zaměřil na zkoumání vazeb umění ke každodennímu životu člověka/umělce, žijícího v městě. Projekt výstavy byl přihlášen i do soutěže města Curychu ke zdokonalení vizuální tvářnosti nové architektonické zástavby,nakonec však dostali přednost v soutěži domácí architekti. Výstava se konala za účelem prohloubení vzájemné výměny informací, pocitů a zkušeností, k vyvinutí lepších podmínek koexistence obyvatel měst v době, kdy dochází k jakési ztrátě individuální identity, mizící v anonymitě soužití. Patří k tomu i strach z násilí, frustrace, znečištění ovzduší a prostředí postupující komercializace, reklama a sex, tedy negativní vlivy, jež by mohly být kreativním způsobem překonány. Švýcarská účast mladých umělců byla mimořádně hodnotná, vystavovali Isabel Rohner, Petra Elena Köhle, Nicolas Vermont Petit- Outhenin, Denis Bigler, Martin Blum/Haimo Ganz, Karin Bühler, Saskia Edens, Bruno Steiner, dále z české strany Linda Čihařová, Jana Bernartová, Lukáš Machalický, Adam Vačkář, Jan Pfeiffer, Václav Skácel a Petr Dub. Kurátory byli Vlasta Čiháková Noshiro a Isabel Rohner. Výměnná výstava se konala i za podpory MKČR a švýcarské nadace ProHelvetia, Cílem budoucích ročníků je připravit sborník, spojující dosavadní témata společných výstav a teoretických úvah (katalog v příloze). VIII. MODÍ, autorská výstava renomovaného italského fotografa Gianni Russo ( ) Výstava byla věnovaná malířskému dílu Amedea Modiglianiho, jehož 125. výročí narození a 90.výročí úmrtí byla zasvěcena předem řada výstav v roce 2010 v Itálii, a dále v mnoha evropských muzeích a galeriích. O malíři se říká, že propojil geniálně modernistické generace Toulouse-Lautreca s kubisty, a byl jednou z nejvýznačnější osobností mezinárodní školy v Paříži na začátku minulého století. Některé výstavní akce k poctě umělce už proběhly v roce 2009 a byly provázeny řadou různorodých manifestací. V případě Galerie kritiků šlo o umělecko-fotografický projekt renomovaného autora Gianni Russo, pobývajícího nyní v Praze a transponujícího náměty a motivy jednotlivých slavných obrazů livornského génia do fotografických obrazů současnosti. Podle jeho poselství, Modigliani, který svou slávu získal až po smrti, a jehož kultivovaný projev udivoval učitele, kteří ho poznali už jako čtrnáctiletého, a v mnohém připomínal bohémství Van Gogha, na rozdíl od celé mezinárodní avantgardy

5 ve Francii minulého století nikdy neztratil vědomí svých italských kořenů. Možná i proto byl se špetkou despektu přezdíván l artiste italien a italská umělecká veřejnost mu nyní hodlá složit mimořádný hold. Projekt pro Galerii kritiků provázel velký mediální zájem a mimořádná návštěvnost veřejnosti. IX. ErROrs (TV obrazy), výstava Vladimíra Merty, Výrazná umělecká osobnost generace 80.let, a dnešní vedoucí pedagog Ateliéru environmentu na FaVU VUT v Brně, Vladimír Merta, uskutečnil v Galerii kritiků s podporou MKČR výraznou autorskou výstavu, po několikaletém odmlčení na pražské scéně. Původně jeho tvorba vynikla na počátku 90. let po vyhodnocení akčního umění. Reliéfními obrazy, prostorovými objekty a instalacemi, v nichž propojoval přírodní a civilizační symboly v kombinaci tradičních a netradičních materiálů, s použitím typických i atypických tvarů, podroboval analýze archetypy přirozeného a virtuálního vnímání. Merta po dobu odmlky v Praze, jež souvisela i se zánikem jeho mateřské galerie Behémót, vystavoval cíleně v regionech, ale také ve Spojených státech. Výstava v Galerii kritiků byla motivována potřebou představit české kulturní veřejnosti především sérii velkoformátových obrazů, kombinujících malířské a mediální vidění umělce, v jakýchsi rozostřených TV obrazech. Jejich postimpresionistická zrnitost a pointilismus se nezakládaly již na analýze přírodního světla v předmětném světě, ale na zobrazení optických zdrojů světelné emanace z TV obrazovky a monitorů, prostřednictvím nichž se rodí i vize mediální. Po analytickém průniku do světa za obrazovkou, umělec převedl své zření mediální TV vize na velkoplošná plátna, jež instaloval do prostoru jako TV monitory. Výstavou chtěl poukázat na současné TV mýty tak, aby nás vrátily dimenzi naší přirozené percepce a duchovní normality. Jeho výstava zaznamenala velký mediální ohlas, především v TV. X. PAPIRIÁL (aneb Jak to bylo s Kainem a Abelem), , Galerie kritiků, Adria, Praha; , Künstlerhaus Sootborn, Hamburk, Německo z cyklu Made in Praha 2009 Jednalo se o tradiční výstavu skupiny Papiriál, založenou v roce 1988 uvnitř Umělecké besedy, jež v cyklických prezentacích výstav z roku 1990, 1992,1993,1998,2000 se konala putovně po celé republice. Prezentovala vždy ukázky vizuálního umění, pracujícího netradičním a originálním způsobem s papírem, dokonce i v prostorových instalacích. Loňská tématika společné česko-německé výstavy byla zasvěcena 20.výročí navázání kulturní spolupráce mezi městy Praha a Hamburk, dále oslavám Sametové revoluce a pádu železné opony v podobě berlínské zdi. Jako u každé z výstav se zúčastnili jako hosté nečlenové UB, včetně zahraničních vystavovatelů. Projekt 2009 se zaměřil také na možnosti nových přístupů k umělecké tvorbě, na zapojení softwaru, zvuku, světla, pohybu a elektronických technologií do uměleckého vyjádření. Nicméně, výstava v Galerii kritiků zachovala prioritně papír jako základní vyjadřovací médium, tématicky zahrnující reflexi mravního a kulturně-historického problému z bible, i z pohledu člověka/umělce na současnou společnost. Výstav Papiriálu se vždy účastnili mimo členy skupiny i ti hosté, kteří s médiem papíru do té doby vůbec nepracovali. Výběr hostů z Německa provedl člen UB Pavel Richtr, žijící a pracující v Hamburku : Roland Helmus, Reinhold Engberding, Katherina Kohl, Tim Kubach a Karin Missy Paule. Na české straně se kromě kmenových autorů UB, Pavla Richtra a Josky Skalníka, zúčastnil ještě Svatopluk Klimeš (předseda skupiny), dále napříč generacemi: Zbyněk Baladrán, Jiří David, Jiří Franta, Petra Herotová, David Kořínek, Eva Koťátková, Lukáš Machalický, Luděk Rathouský, Václav Stratil, Adam Vačkář a Martin Zet.

6 Výstava se konala za podpory Freie-und Hanse Stadt v Hamburgu a Česko-německého fondu budoucnosti, se záštitou MKČR a primátora HMP, Mudr. Pavla Béma. XI. Výstava Evžena Šimery, laureáta 2. ročníku Ceny kritiky 2009 malba a její přesahy, , z cyklu Made in Praha 2009 viz návaznost na výstavu finalistů soutěže Ceny kritiky Autorská výstava laureáta 2. ročníku Ceny kritiky za malbu a její přesahy, v kategorii soutěže mladých umělců do 30 let, je chápána jako ocenění vítězi soutěže, v rámci jeho samostatné prezentace, na náklady pořadatelů Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Evžen Šimera se na podzim 2008 stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, poté získal Cenu kritiky Představil ve výstavě v Adrii nové obrazy podle vlastní technologie, nazvané New Dripping (Stékané obrazy), inspirované abstraktní malbou amerického malíře Jacksona Pollocka na počátku 50.let minulého století. Jejich technika využívá prostých fyzikálních zákonů jde o kontrolované, geometrické stékání barev po povrchu obrazu, v němž je položen důraz na optický účinek vzniklých struktur. Tyto závěsné obrazy byly doplněny i prostorovou instalací a videem, dokumentujícím živě metodické postupy autorovy tvorby. Další ročník soutěže Ceny kritiky, konané v návaznosti na tuto výstavu v lednu 2010, bude opět věnován tématu Malby a jejích přesahů, v novém složení poroty, jež má dvouletý mandát. Vítěznou výstavou laureáta Ceny kritiky je vždy slavnostně zakončen kalendářní rok výstav Galerie kritiků. Závěrem: Galerie kritiků v Adrii cílevědomě vytváří a pěstuje zahraniční spolupráci současného umění s českou výtvarnou scénou, organizováním výměnných výstav a výstav se zahraniční účastí, dále vysíláním českých umělců na významné mezinárodní soutěže a bienále, např. v roce 2009 účastí Vladimíra Kiseljova na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii. Děje se tak i s podporou MKČR, Českých center v zahraničí a dalších kulturních institucí, v neposlední řadě stálou a úzkou spoluprácí se zahraničními partnery. Z výše uvedených důvodů byl i cyklus 5 výstav Made in Praha 2009 koncipován pro partnerství HMP, v realizaci od jara do podzimu, s přesahem do dalšího kalendářního roku prezentace v zahraničí česko-francouzská výstava, česko-švýcarská výstava, českoněmecká výstava. Do cyklu byla zařazena i Cena kritiky se závěrečnou výstavou vítěze soutěže, neboť má nadnárodní ohlas a celkově značnou mediální účinnost.výstavy v Galerii kritiků jsou kurátorované a opatřené katalogy pro archivaci jednotlivých výstavních projektů, i s jejich ohlasy. Nepochybně slouží k hlubšímu poznání a prožitku současného vizuálního umění naší kulturní veřejnosti, dále reprezentaci Hlavního města a naší národní kultury doma i v zahraničí. Do zahraničí také byli vysláni umělci na Mezinárodní muzejní noc v Tokiu (duben 2009), na Mezinárodní bienále současného umění ve Florencii (prosinec 2009), a do soutěže Sovereign Art Prize 2010 (prosinec 2009) v Londýně. Vlasta Čiháková-Noshiro kurátorka Galerie kritiků a předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

7

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha Úvod Obor teorie umění přišel ke slovu opět počátkem 90.let, kdy se radikálně změnily společenské

Více

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ Organizátor: KUMŠT o. s., e-mail: info@kumst-os.cz IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2014 PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08

IN/visible FOTOfestival Olomouc 08 IN/visible Je neviditelný. Chceme ukázat divákovi neviděné i neviditelné. Neviditelná místa, která ve svém městě ještě nikdy nespatřil. Neviditelné soukromí cizích lidí. Neviditelné autory, kteří jsou

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha Úvod Obor teorie umění přišel ke slovu opět počátkem 90.let, kdy se radikálně změnily společenské

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

ART PRIZE CBM - Cena bienále Carlo Bonatto Minella TURÍN PRAHA LONDÝN UMĚLECKÁ SOUTĚŽ

ART PRIZE CBM - Cena bienále Carlo Bonatto Minella TURÍN PRAHA LONDÝN UMĚLECKÁ SOUTĚŽ ART PRIZE CBM - Cena bienále Carlo Bonatto Minella TURÍN PRAHA LONDÝN III.ročník rok 2015/2016 UMĚLECKÁ SOUTĚŽ 12. ledna 8. června 2015 Téma: Prostory. Uvnitř a vně limitů 1. Záměr: Jedním z cílů Kulturní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 NÁVRH PROJEKTU 2006

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 NÁVRH PROJEKTU 2006 NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. NÁVRH PROJEKTU 2006 Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 NÁVRH PROJEKTU 2006 NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 červenec srpen

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006

Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 Výroční zpráva občanského sdružení Architectura za rok 2006 obsah/ Občanské sdružení Architectura str. 2 - formy činnosti - struktura Galerie Jaroslava Fragnera str. 3 - poslání vize - struktura Zpráva

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2 Obsah O nadačním fondu...5 Činnost v roce 2012...7 Klíčová partnerství...7 Partnerství s festivalem Smetanova Litomyšl...7 Projekty a události v roce 2012...7 Cena Arnošta Lustiga za rok 2011...7 Mecenášský

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

photo centre centrum ceské ˇ fotografie

photo centre centrum ceské ˇ fotografie Czech photo centre centrum ceské ˇ fotografie Naší filosofií je, aby se umělci zapojili do tvorby veřejného prostoru, spolupodíleli se na jeho vzniku A cítili pocit sounáležitosti... staňte se i vy součástí

Více

Břetislav Malý, autorské portfolio -Odlesk (2012)

Břetislav Malý, autorské portfolio -Odlesk (2012) Břetislav Malý, autorské portfolio -Odlesk (2012) Jméno: Břetislav Malý Datum narození: 20. 2. 1985 Adresa: Prorubky 17, 516 01, Česká Republika Telefoní číslo: 00420 737 655 988 Email: maly.bretislav@seznam.cz

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny. Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků

Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny. Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků Vysoká škola umělecko průmyslová Nadace Proměny Park Jiráskovy sady v Litoměřicích Návrh informačních a uměleckých prvků O Nadaci Proměny Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s

Více

ArtFiltr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. Your guide through

ArtFiltr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. Your guide through ArtFiltr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Your guide through the art scene www.artfiltr.com ArtFiltr je platforma pro prezentaci a prodej současného českého umění. Nabízí možnost fundované a stále aktualizované selekce

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Muzeologie Výstavní design a architektura

Muzeologie Výstavní design a architektura Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Výstavní design a architektura přednášející: Mgr. Václav Rutar Výstavní design / architektura Nejdůležitější prací designéra

Více

[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011]

[VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011] 2011 [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011] Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, o.p.s. Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, o.p.s. Drtinova 10 (HUB Praha) 150 00, Praha 5 GSM: +420 777 627 637

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

ateliér TOMÁŠE RULLERA 1992 / 2002 FaVU VUT BRNO

ateliér TOMÁŠE RULLERA 1992 / 2002 FaVU VUT BRNO ateliér TOMÁŠE RULLERA 1992 / 2002 FaVU VUT BRNO MAREK MAŘAN *1971 Jičín marek.maran@post.cz http://vmp.ffa.vutbr.cz/marek SVĚTLANA KULÍŠKOVÁ-RUGGIERO * 1970 Hustopeče skuliskova@tiscalinet.it http://vmp.ffa.vutbr.cz/kuliskova

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Student/ka: MgA. Jakub Konupka Školitel/ka: prof. Mgr. Miloš Michálek

Student/ka: MgA. Jakub Konupka Školitel/ka: prof. Mgr. Miloš Michálek Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace FUD UJEP - seznam studentů a školitelů - rámcová témata disertačních prací - stručné anotace disertačních prací - studijní plány Studijní

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

J&T Banka. Top 100 umělců. J&T Banka Art je jedinečná platforma na podporu umění, která vznikla citlivou kombinací umu a jmění.

J&T Banka. Top 100 umělců. J&T Banka Art je jedinečná platforma na podporu umění, která vznikla citlivou kombinací umu a jmění. J&T Banka Art je jedinečná platforma na podporu umění, která vznikla citlivou kombinací umu a jmění. J&T Banka Podporujeme projekty, které kultivují jedince i společnosti, propojujeme úspěšné, odvážné,

Více

GARANTI AKCE: POŘADATEL: ODBORNÍ GARANTI AKCE:

GARANTI AKCE: POŘADATEL: ODBORNÍ GARANTI AKCE: II. DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice www.dopravnikonference.cz XII. 6. 9. 2013 - Pardubice 5. 6. 9. 2013 PARDUBICE 6. 9. 2013 - Pardubice 12. ročník DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více